Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Rozbiór ściśle tajny

Posted by Marucha w dniu 2009-12-19 (Sobota)

Z „Najwyższego Czasu!”, nr. 50 (1021). 12 XII.2009

Rosja i Niemcy zawarły tajne porozumienie przewi­dujące możliwość ewentu­alnej interwencji zbrojnej Rosji w Polsce – alarmowała we wrześniu Agencja Wy­wiadu najważniejsze osoby w państwie. Jednak rząd zignorował ten wstrząsający meldunek.

Manewry „Zapad 2009″ pokazały dobitnie, że NATO praktycznie nie reaguje, jeśli w pobliżu granicy państwa należącego do sojuszu wojska rosyjskie odbywają wielkie ćwiczenia.

Z meldunku Agencji Wywiadu wynika, że pod koniec lata 2009 roku w’ Moskwie podpisany zo­stał tajny pakt wojskowy. Rząd rosyjski zagwarantował w nim rządowi niemieckiemu, że jeśli istotnie podejmie decyzję o interwencji zbrojnej w Polsce, zatrzyma wojska na linii Wisły i Sanu. Miało to stanowić gwarancję, że wojska rosyjskie nie zbliżą się do dzisiejszej gra­nicy polsko-niemieckiej na Odrze i Ny­sie Łużyckiej i nie zagrożą oddalonemu o 80 kilometrów Berlinowi. Ze wspomnianego meldunku wywiadu wynika również, że w zamian rząd nie­miecki zobowiązał się nie angażować się w ewentualny spór między Polską a Ro­sją. Zagwarantował również, że relacje polsko – rosyjskie nie będą miały wpływu na współpracę energetyczną z rządem w Moskwie.

Oznaczało to ni mniej, ni więcej tylko tyle, że nasz zachodni sąsiad wyra­ził zgodę na oderwanie od Polski części jej terytorium na rzecz Rosji. Uzyskanie gwa­rancji, że rosyjskie wojska nie dotrą dalej niż do brzegów Wisły, de facto tworzyłoby z okrojonej Polski buforowe państewko oddzielające Niemcy od Rosji.

Nie widzieliśmy ani kopii dokumentu pod­pisanego przez przedstawicieli Rosji i Nie­miec, ani notatki wywiadu adresowanej do najważniejszych osób w państwie. Źródłem informacji ,,Najwyższego CZASU!” jest znany nam oficer Agencji Wywiadu pracu­jący ,,na kierunku rosyjskim”. Z oczywi­stych względów nie możemy podawać jego personaliów ani jakichkolwiek informacji, które mogłyby go identyfikować. Możemy tylko wspomnieć, że oficer ten wielokrotnie uzyskiwał i przetwarzał informacje uzyski­wane na terenie Rosji od osób pracujących dla polskiego wywiadu. W środowisku taj­nych służb uchodzi za wybitnego specja­listę od Rosji. Możemy również dodać, że informacje, które nam przekazywał, zawsze potwierdzały się. Nie ma powodu, by kwe­stionować jego wiarygodność.

Nasz rozmówca zaznacza, że trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną możliwość: informacje na temat rosyjsko-niemieckiego porozumienia mogły być starannie wyreży­serowaną kombinacją operacyjną, zrealizo­waną w celu osiągnięcia określonych skut­ków politycznych. – Te informacje mogły zostać sfałszowane i podrzucone polskim służbom po to, aby sprawdzić reakcję Polski i NATO – twierdzi oficer AW. A sytuacja po­lityczna, w której miało to miejsce, nie jest przypadkowa. Ćwiczenia przy granicy Meldunek polskiego wywiadu zbiegł się w czasie z manewrami wojskowymi opa­trzonymi kryptonimem ,,Zapad 2009″. To wspólne białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe z użyciem najnowszego sprzętu. Przygotowania do manewrów rozpoczęły się 16 sierpnia, a same działania – 8 wrze­śnia. Informację o manewrach wojsko­wych podano do wiadomości publicznej 25 sierpnia. Wówczas też oficjalnie ogło­szono, że jednym z celów będzie przećwi­czenie wspólnego odpierania ataku na ru­rociągi naftowe i gazowe, w tym na słynny Nordstream, czyli projektowany Gazociąg Północny, który miał połączyć Rosję bez­pośrednio z Niemcami. Jednak 21 września 2009 podano do wiadomości również dru­gi cel: ćwiczenia obrony Grodna i Brześcia przed atakiem z Polski.

W całej sprawie zaskakujące są przynaj­mniej trzy rzeczy.
Po pierwsze: do publicznej wiadomości podano dokładnie stan sił biorących udział w manewrach. Było to 12,5 tysiąca żołnierzy, w tym 1800 rezer­wistów, 100 samolotów i śmigłowców oraz około 900 czołgów, pojazdów pancernych i dział samobieżnych. Tak ogromne zaanga­żowanie sił zbrojnych oznaczało, że były to największe ćwiczenia białorusko-rosyjskie.
Po drugie: oficjalnie przedstawiane cele manewrów wskazywały, że Rosjanie biorą pod uwagę możliwość odpierania ataku ze strony Polski. Stanowi to ewidentne złama­nie konwenansów dyplomatycznych, które nakazują nie wymieniać nazw innych kra­jów w negatywnym kontekście.
W końcu po trzecie: na ćwiczenia nie zostali zaproszeni obserwatorzy z NATO, choć gwarantują to porozumienia Sojuszu z Rosją.

Wrzesień 2009 roku był miesiącem poli­tycznych napięć między Polską a Rosją. Nie umilkły jeszcze echa antypolskiej wrzawy z okazji rocznicy podpisania paktu Rib­bentrop-Mołotow (rosyjski wywiad wydał wówczas książkę dowodzącą – wbrew fak­tom – że Polska była sojusznikiem Hitlera). Później Władimir Putin wygłosił w Gdań­sku kontrowersyjne przemówienie z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej (nie przeprosił za ludobójstwo w Katyniu). Gdy na białoruskich poligonach odbywały się ćwiczenia wojskowe, rozpoczął się brze­mienny w skutki konflikt o dostawy gazu. Rosjanie zerwali współpracę z prezesem Bartimpeksu Aleksandrem Gudzowatym i Polska stanęła w obliczu konieczności za­łagodzenia powstałej sytuacji. Choć umowa na dostawę gazu obowiązuje do roku 2020, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zaczęli negocjować z Rosjanami warunki przedłużenia kontraktu. Jednak przedstawi­ciele Gazpromu przedstawili Polsce nieko­rzystne warunki, domagając się wyższych cen za surowiec i przedłużenia umowy o co najmniej 15 lat. Co równie istotne: Rosjanie zażądali wprowadzenia do umowy zapi­su zakazującego Polsce sprzedaży krajom trzecim ewentualnej nadwyżki surowca. Wszystko działo się po tym, jak USA ogło­siły rezygnację z planów budowy w Polsce elementów „tarczy antyrakietowej”.

Równolegle szef polskiej dyplomacji Ra­dek Sikorski zażądał od NATO zdecydo­wanej reakcji na manewry ,,Zapad 2009″. W listopadzie rzecznik pasowy Kwate­ry Głównej NATO skrytykował Rosję za przeprowadzenie ćwiczeń bez udziału ob­serwatorów z Sojuszu. Wyraził również zaniepokojenie faktem, że Rosja dopuszcza możliwość ataku ze strony krajów NATO, choć jest to całkowicie sprzeczne z doktry­nami i założeniami dzisiejszego Sojuszu. Tego samego dnia Dmitrij Rogozin – stały przedstawiciel Rosji przy NATO – nie przy­jął jednak pretensji Sojuszu, stwierdzając, że jest to wybuch negatywnych emocji.

W połowie listopada wicepremier Pawlak po­jechał w delegację służbową do Rosji, by ostateczne uzgodnić z Rosjanami warun­ki umowy gazowej. Pawlak zgodził się na warunki Rosji, uzgadniając w dodatku, że umowa obowiązywać będzie do roku 2037. Te uzgodnienia (nota bene przez samego Pawlaka przedstawiane jako sukces) trudno nazwać inaczej niż aktem zdrady stanu.

Cała ta sytuacja przyniosła Rosjanom od­powiedź na pytanie o ich siłę i pozycję w Europie. Manewry ,,Zapad 2009″ pokazały dobitnie, że NATO praktycznie nie reaguje, jeśli w pobliżu granicy państwa należące­go do Sojuszu wojska rosyjskie odbywają wielkie ćwiczenia. Po rezygnacji USA z planów budowy „tarczy antyrakietowej” jest to sygnał, że Rosja ma „wolną rękę” w Europie. Kolejnym tego dowodem jest polityka Baracka Obamy, dążąca do ocie­plenia stosunków z Rosją za wszelką cenę.

W tej sytuacji trudno dziwić się Niemcom, że zakulisowo starają się neutralizować za­grożenie ze strony Rosji. Trudno również mieć do nich pretensje, że robią to kosztem Polski. Warunki umowy gazowej dowodzą, że Polskę można zmusić do zaakceptowa­nia każdego porozumienia, nawet skrajnie dla nas niekorzystnego.

Leszek Szymowski

Komentarzy 75 do “Rozbiór ściśle tajny”

 1. gosc po raz pierwszy said

  Tylko rewizja , wszystkiego co dotyczy naszych stosunkow z Rosja , moze przywrocic nadzieje na przetrwanie Polski , juz nie tylko jako panstwa , ale rowniez jako Narodu Polskiego .

  — ” JUTRO ” moze byc za pozno .

 2. Cham Wiejski said

  Ja nie wiem, czy już nie jest za późno.
  Ale przecież Polaków to nie obchodzi, póki wystarcza na wódkę i kaszankę.

 3. Guła said

  Rewizja wszystkiego to znaczy czego?

 4. gosc po raz pierwszy said

  —Do 2 — Pan Cham Wiejski — A kim ten Narod byl w 80 i 89 roku . Dlaczego wtedy , za grupka zydow poszedl , a teraz Polakom nie wierzy . Sadze , ze dziala tu mit papieza Polaka .
  On tak kochal Polske , na jej szkode nic by nie uczynil . Uwazam ze bylo akurat odwrotnie . Narodowi Polskiemu , wyrzadzil wiecej szkody niz zrobil co kolwiek pozytecznego . Kochac to kochal Zydow , wiele zrobil by stalinowscy UB-ecy i ich potomkowie , mogli wrocic i sie panoszyc .
  Dla zydow rozwalic Panstwo Polskie , zawsze zadanie nr 1 . Potrzebny byl emisariusz .

 5. Rysio said

  Manewry „Zapad 2009” to jest pozytyw dla Polski.

  Generalnym Gubernatorem zostanie wtedy chyba politruk Lukaszenko.
  A przecież jak pisze Cham Wiejski to tam na Białorusi jest bardzo fajnie i ludzie żyją dostatnie. Dla wszystkich Polaków wystarczy na wódkę i kaszankę pod panowaniem błogosławionego Alexandra.

 6. gosc po raz pierwszy said

  —Do 3 — Pan Gula — . Musimy uznac prawde , zachod nigdy nie traktowal Polski do konca jak partnera , podkreslam „do konca” bo to wazne . Ewentualnie w potrzebie ich , bylismy po plecach poklepani , a potem jak kundel wykopani . Zacznijmy szukac partnerow i przyjazni na wschodzie .
  Ze zle doswiadczenia ? Jak moglo byc inaczej . My tradycyjnie wschodem pogardzalismy . Od silniejszego sasiada , dostawalismy nawiazke . Czy to nie czasem madrzy politycy zachodni dbali bysmy jak przystalo na kundelka , co jakis czas , obszczekali groznego niedzwiedzia .
  Nie robili tego dla pucu , jeno niedzwiedz byl slabszy , a kundelek bardziej dyspozycyjny .

  I to jest ta rewizja myslenia i dzialania w polityce .

 7. gosc po raz pierwszy said

  Do 5 —Pan Rysiu — Ten dlug w ktorym tkwimy ,mowi nam ze nie posiadamy patentu na dobrobyt .
  -Nikt nie zagwarantuje nam , ze ” jutro ” starczy dla wszystkich ” kaszanki „.

  Pewna wrozka mowi ,ze juz niedlugo ludzie z Hameryki beda uciekac do Europy . Samolotow ,statkow ,lodek dla wszystkich nie starczy . Na deskach ludzie w Atlantyk rzucac sie beda . Plywac Pan umie ? Ha ha ha ha ha ha ha .Jak ja sie teraz rechocze to ihaha ihaha,ihaha!!!!!!!

 8. Rysio said

  Do 7 Nie ma to jak dobry humor od czasu do czasu. 🙂 Pływać’ umiem i pływałem kilka lat w sekcji.

  Też słyszałem, różne przepowiednie ze w przyszłości będzie emigracja ludzi białych z USA do Europy.

  Osobiście w to nie wierzę – nie wyobrażam sobie białych Amerykanów aby dobrowolnie pozbyli się swojej broni i wyemigrowali do Europy pod panowanie takiego Sarkozego czy Merkel.

  Czy uwaza Pan ze Ci Amerykanie mogli by mieszkac np w Francji czy Polsce? Przeciez i Sarkozy i Tusk by dostali ataku serca. 😉

 9. smutny said

  List otwarty

  do

  Anny Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdy i Kornela Morawieckiego!!!

  Szanowni Państwo,

  W związku z Państwa apelem do Polaków, w którym zwracacie się
  o poparcie w zbliżających się wyborach prezydenckich dla
  L. Kaczyńskiego, obecnego Prezydenta R.P. oraz apelujecie o poparcie dla partii PiS, uważam, że robicie poważny błąd.

  Bez żadnej analizy, bez oceny blisko pięcioletnich rządów
  L. Kaczyńskiego. Próbujecie przekonać Polaków, aby oni tak w ciemno głosowali na L. Kaczyńskiego. Nawet nie mówicie, co on takiego dobrego zrobił dla Polski i Polaków, by znowu na niego głosować. Może dlatego, że on was odznaczył orderami (które wam się należały, ale ja bym od niego orderów nie przyjął) i to może was zainspirowało do tego, aby namawiać Polaków do oddania głosów na obecnego Prezydenta. Może wielu was posłucha, ale na pewno ja i wielu myślących Polaków słuchać was nie będzie, nie dlatego, że nie, bo nie, tylko dlatego, że Prezydent
  L. Kaczyński niczym szczególnym nie różnił się od pozostałych prezydentów, a PiS to jest dawne AWS, czyli obecnie POPiS.

  Brakuje mi z waszej strony rzetelnej oceny L. Kaczyńskiego i PiS. Postanowiłem was w tym wyręczyć i dokonałem takiej oceny, ponieważ Polacy zasługują na przekazywanie im prawdy, tym bardziej, że mam do tego prawo, ponieważ mam podobną przeszłość związkowo-polityczną jak wy, tzn. też tylko w Solidarności od 80- roku, i nigdy nie byłem w żadnej organizacji komunistycznej oraz nigdy SB mnie nie złamała, dlatego wielokrotnie domagałem się na ulicach Warszawy lustracji i dekomunizacji oraz rozliczeń aferzystów itd.

  – Jeżeli uznaliście, by popierać PiS i L. Kaczyńskiego w wyborach,
  to pytam was, czy za czasów prezydentury L. Kaczyńskiego Polska umocniła swoją Niepodległość, a Polacy swoją Suwerenność???
  Czy uważacie, że podpisany tzw. Traktat Lizboński zwany Konstytucją UE, wzmacnia naszą Niepodległość czy ją osłabia?

  Konsekwencją przyjęcia przez PiS i Prezydenta L. Kaczyńskiego bezbożnej, masońskiej Konstytucji UE (K-UE) był ,,wybór” Prezydenta UE i Ministra Spraw Zagranicznych UE. Proszę spytać tego, na kogo chcecie głosować, kto wybrał te osoby na te urzędy, i w związku z takim wyborem, czy tak ma wyglądać ,,demokracja” w UE?, Czy te osoby wywodzące się z lewackich organizacji zasługują na wynagrodzenia ściągane min. od Polaków?

  Proszę spytać L. Kaczyńskiego, która Konstytucja jest ważniejsza: Polski czy UE w naszym kraju? Spytajcie go, dlaczego nie rozpisał referendum dotyczące za lub przeciw przyjęciu przez Polskę K-UE. Dlaczego się bał referendum?

  Pytam was, czy o taką drugą obrzydliwą komunę walczyliście,
  jaką jest UE? Może tak, może chodziło wam o likwidacje Polski na rzecz UE, ponieważ każecie popierać takiego człowieka, który te wszystkie sprawy zatwierdził.

  Przecież na bazie UE powstaje nowa bezbożna komuna.
  Komuna bardziej wyrachowana, oparta na straszliwych kłamstwach przekazywanych w kosmopolitycznych mediach. Komuna dysponująca ogromnymi funduszami przejętymi w podstępny sposób od podatników,
  w tym od Polaków. To wszystko ,,zawdzięczamy” panu Kaczyńskiemu,
  to on nas tam utwierdził podpisując K-UE.

  Pytam was, czym różni się L. Kaczyński od swojego doradcy
  A. Kwaśniewskiego??? To wy, tak zasłużeni ludzie w walce z sowiecką okupacją Polski, wyciągacie rękę do kłamcy i tchórza, który z masońską UE buduje drugą bezbożną komunę.

  Ja na waszym miejscu nie przyjąłbym orderów od Kaczyńskiego, ponieważ to nie jest człowiek oddany Polsce i Polakom,
  on realizuje ustalenia z Magdalenki, czyli planu, wg którego dokonuje się pokojowy rozbiór Polski, czego przykładem jest podpisana K-UE przez niego. Czy wam też o to chodzi?

  L. Kaczyński, co do skutków dla przyszłości Polski, niczym nie różni się od Wałęsy i Kwaśniewskiego, w polityce europejskiej, on realizuje tą samą wizję co ci poprzednicy.
  – Podobną jak jego poprzednicy, zdradziecką politykę globalną prowadzi L. Kaczyński.

  Każda decyzja podjęta przez niego była decyzją korzystną dla lobby zbrojeniowo-finansowego z USA. Amerykanie w swojej krótkiej historii wywołali już ponad dwieście wojen lub różnych konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata. Obecnie prowadzą dwie wojny w Iraku i Afganistanie (pomijam narazie Afrykę).
  Na rozkaz Busha, Kwaśniewski wspólnie z Kaczyńskimi napadli na suwerenny kraj, jakim był Irak. Naród Iracki nic nam Polakom nie zrobił, nie zagrażał naszym granicom, nie napadł na nas, dlaczego Kaczyńscy z Kwaśniewskim napadli na inny kraj???

  Premier Jarosław Kaczyński wyraził zgodę na napaść na Afganistan,
  na 2 minutowym spotkaniu z Prezydentem USA Bushem,
  zadeklarował wysłanie na wojnę do Afganistanu 2 tysiące polskich żołnierzy. Czym musiał zaszantażować Bush Kaczyńskich i Kwaśniewskiego, że oni zgodzili się na napaść na suwerenne kraje ?

  Najpierw sowieci napadli na Afganistan, teraz USA i ich niewolnicy.
  Wynik tych wojen jest taki, że życie straciło już 38 żołnierzy polskich oraz blisko pół miliona Irakijczyków i Afgańczyków, a 1,5 mln zostało rannych. To są efekty polityki Kwaśniewskiego i Kaczyńskich. Ci panowie mają krew polskiego żołnierza na swoich parchatych łapach. Skoro popieracie działania L. Kaczyńskiego i PIS to odpowiedżcie Polakom, dlaczego Polska ma uczestniczyć w nie swoich wojnach i brać udział w pomocy dla prywatyzacji wojen oraz pomocy dla koncernów petrochemicznych które walczą o kontrole w pośrednictwie nad zaopatrywaniem w ropę i gaz Chiny i Indie ze złóż ropy i gazu w Iraku oraz wokół morza Kaspijskiego, przejętego przez firmę ,,amerykańską” ExxonMobill.

  Postawa byłych i obecnych polityków, którzy zostali mianowani
  poprzez ,,wybory” na wysokie stanowiska w Państwie Polskim zasługuje na najwyższe potępienie, a nie na poparcie. Polityka globalna
  PiS i L. Kaczyńskiego jest zbieżna. Rząd PiS słowami Pani Minister Spraw Zagranicznych Fotygi podkreślała, że interesem Polski jest przynależność do osi Warszawa-Waszyngton-Tel Aviv i gdy Izrael napadnie na Iran,
  to Polska z góry zapewnia, że zawsze stanie po stronie Izraela.

  Czy wy też z takim stanowiskiem się identyfikujecie?
  Dlaczego Izrael wbrew rezolucjom ONZ może posiadać potężny arsenał broni jądrowej a Iran nie może posiadać broni jądrowej?
  Czym wiarygodniejszy jest Izrael od Iranu, tego L. Kaczyński Polakom nie tłumaczy, tylko w ciemno i z góry popiera zbrodnicze zapowiedzi Izraela.

  – W wyniku działań wszystkich partii po ,,okrągło-stołowych” i prezydentów, Polska nie decyduje o swojej własnej polityce zagranicznej, obronnej, własnym pieniądzu, gospodarce, przemyśle farmaceutycznym itd. Polska już straciła pod tymi rządami i ,,wodzami” swoją Niepodległość. Polski z swoim prawem już nie ma,
  to dzięki min. braciom Kaczyńskim, Wałęsie, Kwaśniewskiemu. (pomijam ocenę komuny, ponieważ należy to ocenić innym piórem)

  Mamy taki ,,nowoczesny” komunizm ze stolicą raz w Berlinie raz w Tel Avivie.

  Zastanawiam się, czym L. Kaczyński was uwiódł, poza orderami dla was, może swoimi wypowiedziami podczas licznych wizyt w Izraelu,
  gdzie on mówił, że tam czuje się jak u siebie w domu!!!

  – Prezydent L. Kaczyński razem z Prezydentami Wałęsą i Kwaśniewskim walczyli o instalacje tzw. ,,Tarczy” w Polsce. Tarcza miałaby nas ,,chronić” przed Iranem (sic). Dobrze, że ten wielki przekręć upadł,
  ale w zamian Amerykanie zainstalują na terytorium naszego kraju rakiety atrapy ,,Patriot” oraz będą tworzyć bazy wojsk amerykańskich.

  Bez żadnej wojny mamy kolejnego okupanta w Polsce,
  wcześniej byli sowieci teraz Amerykanie!!! Umowę o ,,pobycie” wojsk USA w Polsce pilotował MSZ w rządzie PiS, obecnie w PO Radosław Sikorski. Może wasz Prezydent ujawni opinii publicznej,
  co jest w tej umowie zapisane,
  czy przypadkiem nie ma tam mowy o eksterytorialności dla wojsk USA
  w Polsce??? Coś mi się zdaję, że tak jest.

  Spytajcie Pana Kaczyńskiego, po co w ogóle te rakiety atrapy są instalowane w Polsce. Czy przypadkiem Amerykanie chcą użyć swoich niewolników do szczucia Rosji?

  Jeżeli doszłoby do konfliktu Polski ze Wschodem, a nie będzie to w interesie USA i Izraela, to ci żołnierze pierwszym lepszym autobusem stąd wyjadą, a my jak zawsze zostaniemy sami.
  USA nie traktuje Polski jako kraju o szczególnym znaczeniu w świecie globalizacji. Rosja to jest ich cel, jak ich opanować i ich bogactwa, bo Polska to rozkradziony kraj, słaby, bez przyszłości, rządzą tu różni agenci, różnych wywiadów, nędzni spleśniali politycy są pod butem kosmopolityków, nie zależy im na takich kreaturach politycznych,
  jak Kwaśniewski czy Kaczyńscy, im zależy jak wykorzystać Polaków do szczucia i straszenia Rosji w ich interesie i w interesie Izraela.

  Rosja odgrywa 100 razy większą rolę w NATO jak wszystkie kraje tzw. bloku wschodniego razem wzięci. Dzisiaj to 32% majątku w USA mają Chiny, 12% mają Arabowie, resztę mają żydzi, dług publiczny USA przekracza wartość majątku USA, tylko jest kwestią czasu,
  jak to wszystko co zbudowano na glinianych nogach, runie.

  USA w takim systemie nie ma przyszłości.

  Opierać polską politykę obronną i zagraniczną przez pryzmat interesów USA jest zbrodnią, to robią wszyscy dotychczasowi politycy, a pomagają im tacy zausznicy jak Szaniawski czy Macierewicz,
  oni podobnie działają jak byli czerwoni,
  oni też chcieli działać dla Polski przez pryzmat interesu sowieckiego,
  dziś mamy takich zdrajców całą masę, którzy mówią o niepodległości Polski poprzez służbę bezbożnej masońskiej Ameryce lub Izraelowi.

  Zostawmy ocenę polityki zagranicznej w wykonaniu L. Kaczyńskiego i PiS, oceńmy ich działanie na naszym polskim podwórku.
  Zastanawiam się, co by tu dobrego napisać o kończącej się dzięki Bogu kadencji L. Kaczyńskiego i nie przychodzi mi nic do głowy,
  o co można by pochwalić L. Kaczyńskiego albo PiS.
  Niestety, ale zarzutów pod adresem L. Kaczyńskiego i jego partii jest mnóstwo.

  – Desygnowanie na prezesa NBP Sławomira Skrzypka było wielkim ,,błędem”, ponieważ ten człowiek nie zrobił nic, by zmienić politykę polskiego pieniądza, ograniczając lichwę, wspierając eksport, dostosować złotówkę, tak by ona służyła polskiej gospodarce, a rezerwy dewizowe NBP powinny służyć Polakom, a nie innym gospodarkom.
  Nic z tych rzeczy.
  Człowiek ten realizuje politykę narzuconą Polsce przez MFW i realizowaną przez Balcerowicza. Jeżeli przyjrzeć się Skrzypkowi, to nie ma co się dziwić, on był ,,szkolony” w USA i postępować musi tak,
  jak jego poprzednicy na stanowisku NBP.
  Dąży razem z PiS i L. Kaczyńskim do likwidacji złotego,
  tylko żeby trochę się różnić od PO, PiS chce likwidacji złotego w czwartek a PO w poniedziałek, o to cała różnica między PO a PiS-em.

  – Podobnie jak Prezes Skrzypek zachowuje się szef BBN A. Szczygło. Urząd ten wykorzystuje do walki politycznej, zamiast dbać o bezpieczeństwo Państwa Polskiego, też ,,szkolony” w USA podobnie,
  jak była szefowa KRRiTV E. Kruk też ,,szkolona” w USA itd.

  Taka Polska norma na Polską Niepodległość w wykonaniu Kaczyńskich.

  Czy z tym też się zgadzacie, że na najwyższe stanowiska w Państwie Polskim desygnowane są osoby po odpowiednim ,,przeszkoleniu” w USA?

  – L. Kaczyński wspiera znienawidzonego Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko, ,,szkolonego” w USA, tego który powiedział, że ludobójstwo dokonane na Narodzie Polskim przez bandy UPA-OUN były epizodem.

  L. Kaczyński oddał hołd pomordowanym Ukraińcom w Pawłokomie,
  ale nie oddał hołdu polskim dzieciom, kobietom, starcom
  na Kresach Wschodnich, zamordowanych w okrutny sposób przez zdziczałych Ukraińców.

  IPN udaje, że prowadzi śledztwa zbrodni dokonanych na Kresach,
  nie ma się temu co dziwić, skoro newralgiczne stanowiska w IPN zajmuje mniejszość ukraińska.

  Dlaczego Prezydent Kaczyński nic nie robi, aby osądzić zbrodniarzy ukraińskich, którzy zamordowali siedmiokrotnie więcej Polaków niż sowieci w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie?
  Dlaczego tuszuje się zbrodnie na Kresach?
  Co w tej sprawie zrobił L. Kaczyński i PiS?

  – Dlaczego Prezydent Kaczyński wdał się w prowokacje przygotowaną przez spadochroniarza Sorosa, mieniącego się Prezydentem Gruzji,
  który dla rozróby w tym rejonie świata otworzył ogień do swoich obywateli z mniejszości rosyjskiej?
  Czy Kaczyński nie wiedział, że Rząd w Gruzji składał się w większości z obywateli Izraela, że to im zależy na rozpętaniu wojny na Zakukaziu, w zemscie na Rosji za zamknięcie do więzień oligarchów żydowskich, którzy rozkradali majątek narodowy Rosji. Co Polska zyskała
  z tej wojowniczej i prymitywnej postawy Kaczyńskiego w sprawie despoty gruzińskiego Szakaszwliego, ucznia Sorosa?

  – Dlaczego L. Kaczyński podpisał tzw. ustawę kompensacyjną dotyczącą likwidacji polskiego przemysłu stoczniowego?
  Przecież mógł ją wetować, składać odpowiednie wnioski, tak by ta ustawa w takim kształcie nie weszła w życie.

  Dlaczego, nie składał w UE protestów w sprawie fikcyjnych długów stoczni? Co zrobił PiS w parlamencie by nie dopuścić do uchwalenia tej ustawy?

  Nic, PiS zachowywał się miękko w tej sprawie. Razem POPiS i Prezydent odpowiadają za likwidację przemysłu stoczniowego.

  – Gdzie był Prezydent i PiS, gdy PO podpisywało ugodę z Eureko? Konsekwencją tej ugody będzie zysk dla Eureko kosztem biednego kraju, jakim jest Polska, w wysokości około 30 mld zł. czyli blisko 10 mld $. Sprzedaż PZU w 1999 roku dokonał AWS, czyli dzisiejszy POPiS,
  ci politycy boją się zrobić cokolwiek przeciw Eureko, dlaczego –
  to się domyślcie. Sprzedaż PZU odbyła się za czasów,
  gdy Ministrem Sprawiedliwości był L. Kaczyński, który nie reagował na protesty posłów którzy pisali do niego i prosili go o zablokowanie tej złodziejskiej prywatyzacji.
  Niestety, ale L. Kaczyński milczał.

  Mało tego gdy PiS przejął władzę, to blokował posłów,
  aby ci nie zmuszaćli rządu do złożenia pozwu do polskiego sądu,
  celem unieważnienia prywatyzacji PZU!!!

  Konsekwencje są dziś widoczne. Przypominam wam, że Rząd PiS mianował na V-ce MSP Pawła Szałamachę, który w ramach kancelarii prawnej w latach 90-tych przygotował projekt, dotyczący przejęcia wielkiego Banku Gdańskiego przez mały nomenklaturowy BIG.
  Tacy ludzie mieli pilnować interesów narodowych w rządzie PiS?

  Drugi V-ce MSP Paweł Piotrowski był szefem lobbystów na Polskę zagranicznych firm farmaceutycznych. To są fakty. L. Kaczyński,
  gdy był prezesem NIK zatuszował razem z Jasińskim wykrytą aferę przez UOP i Izby Skarbowe wyprowadzania pieniędzy z PZU
  do Izraela na prywatne konta Bagsika i Gąsiorowskiego
  w kwocie 39mln $, za pośrednictwem spółki ,,Laktopol”.
  Są na to dokumenty oraz świadkowie, którzy wykryli tą aferę.

  W tym samym czasie, kiedy podpisywana była ugoda z Eureko oraz gdy Prezydent podpisał tzw. K-UE, wybuchła afera hazardowa.
  Nagłośniono sprawę, która jest wątpliwa co do skutków ukarania architektów tej afery, ponieważ CBA za wcześnie ,,odpaliło” sprawę.
  CBA powinno poczekać, aż architekci tej afery wezmą zapłatę
  za ustawę, ale tak nie uczyniono, ponieważ prezesowi Kaczyńskiemu potrzebny był ,,news” medialny by odwrócić uwagę od podpisanego Traktatu Lizbońskiego i nie dyskutować o ugodzie z Eureko.

  Efekt jest taki, że nie ma Kamińskiego w CBA, traktat podpisany, ugoda podpisana, afera hazardowa rozmyta, winnych nie będzie.
  To są sukcesy PiS???

  – Dlaczego PiS, nie chciał zrealizować wniosków Sejmowej Komisji Śledczej ds. prywatyzacji PZU oraz dlaczego nie zrealizował wniosków Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie prywatyzacji domów towarowych ,,Centrum” i PZU.
  Wnioski są gotowe dla Ministrów Skarbu Państwa postawienia ich przed Trybunałem Stanu.
  Przez dwa lata Minister Sprawiedliwości mógł zrobić wiele.

  Pytam was, dlaczego PiS tego nie zrobił???

  – Wielką kompromitacją PiS w poprzedniej kadencji sejmu, było zlekceważenie prac Sejmowej Komisji Śledczej ds. prywatyzacji banków. PiS wyznaczył młodego posła Hoffmana – bufona na szefa tej komisji, który nie wiedział, o co chodzi w przestępczej wyprzedaży polskich banków, ale pewnie wiedziało kierownictwo PiS,
  może o to chodziło, by ta Komisja do niczego nie doszła,
  by nie podważyć ,,zasadności” prywatyzacji polskich banków, przecież partia PiS jest partią ,,pro-zachodnią”, pro-rynkową!!!

  – Gdzie był Prezydent, kiedy Rząd PiS sprzedawał polskie zakłady jak PZL-Mielec, Ursus, Stocznie Gdańską, PHS (dokończył ,,dzieło” SLD), zakłady farmaceutyczne i inne.
  Nawet sprzedali Pani Walentynowicz i A. Gwiazdy stocznie pis-owcy, w której pracowaliście, a wy nadal im wierzycie?
  Sprzedaż stoczni to skandal niebywały.

  Otóż sprzedana przez SLD nowoczesna Huta Częstochowa Ukraińcom (wcześniej sowieci) z dopłatą Skarbu Państwa Polskiego.
  Skutek był taki, że ci Ukraińcy podwyższyli ceny stali dla wszystkich stoczni o ponad 100%, długi narosły i za te długi wykupili akcje SG,
  to wszystko działo się za czasów rządów PiS-u.

  Pytam, gdzie są byli działacze Solidarności z Gdańska?

  Dlaczego przez wiele lat SG drogo kupowała podzepoły,
  a tanio sprzedawała statki, dlaczego wyłączność na sprzedaż statków z SG miała Izraelska spółka, która przelewała miliony złotych na konto Fundacji Kwaśniewskiej.
  Gdzie w tych sprawach są działacze byli i obecni SG?
  Gdzie jest PiS?

  – Prezydent Kaczyński, opowiada nam, że walczy o dywersyfikacje dostaw gazu. Walczy tak, że skutek jest taki, że nie ma drugiej nitki ,,Jamał II” a więc Polska straci na przesylce gazu na zachód
  wiele mld zł, ponieważ tak zażyczyli sobie Amerykanie,
  żeby Polska negocjowała budowę drugiej nitki ,,Jamał II”
  przez terytorium Ukrainy.
  Rosja na to się nie zgodziła i buduje razem z kilkoma krajami z UE rurociąg przez Bałtyk.

  Efekt będzie taki, że Polska będzie kupowała gaz rosyjski od Niemiec,
  o wiele droższy niż dotychczas.

  Tak się kończy antypolska polityka dywersyfikacji gazu. Pomijając już to, że nasz kraj może być samowystarczalny energetycznie.
  Mamy swoje ogromne, niewyczerpalne złoża wód geotermalnych
  oraz gazu i węgla.

  Skandalem jest, że począwszy od rządów AWS czyli POPiS
  rozdawane są przez te rządy koncesje na wydobywanie gazu
  przez Amerykanów w Polsce, ponieważ PGNiG twierdzi, że im się to nie opłaca, wolą pośredniczyć w sprowadzaniu gazu, niż go wydobywać.
  Za pośrednictwo można dostać łapówki, a za wydobywanie swojego gazu już nie.

  O zgrozo, gdzie jest Prezydent, gdzie jest PiS, dlaczego nie protestują przeciw wydobywaniu gazu przez obcych i Polska musi kupić gaz wydobyty na terytorium Polski od Amerykanów po cenie ,,rynkowej”.

  – Rząd Kaczyńskiego kupił w 2007 roku tzw. ,,gaz norweski” od firmy ExxonMobill, za 5 mld m3 wirtualnego gazu, zapłacili 1,300mln$.
  Gaz ten ma być dostarczony do Polski w 2012 roku,
  czyli biedna Polska pożyczyła rodzinie Rockefellerów ponad 1 mld $
  bez procentów.

  To się nazywa służenie obcej sprawie.

  Ja nie wierzę, żadnej inicjatywie Prezydenta w sprawie podejmowanych działań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Polski. Każdy jego ruch w tej sprawie nie jest jego samodzielnym działaniem,
  o czym świadczy zaangażowanie jego w budowę nitki rurociągu ,,Nabucco”. Ropę będziemy brać od ,,amerykańskiej” firmy ExxonMobill, która wykupiła za łapówki wielkie złoża ropy i gazu wokół morza Kaspijskiego.
  W sprawach dywersyfikacji dostaw żródeł energii do Polski, PiS i L. Kaczyński byliby wiarygodni, gdyby za swoich rządów zlikwidowali pośrednictwo dostaw ropy do Polski przez spółkę J&S.

  – Dlaczego Rząd PiS, zgodził się na podniesienie składki na rzecz UE
  z 1,35 PKB na 1,45. Skutek jest taki, że rocznie płacimy więcej na rzecz UE około 2 mld zł.???

  Dlaczego Prezydent L. Kaczyński nie próbuje ocenić naszej przynależności do UE pod kątem opłacalności bycia w strukturze ponadnarodowej,
  na którą płacimy ogromny haracz, a zyski są medialno-papierowe???

  – Państwo krytykowaliście ustalenia ,,okrągłego stołu” oraz Magdalenki, twierdziliście i słusznie, że tam komunista dogadał się z swoim agentem. Kluczowymi architektami ,,okrągłego stołu” byli bracia Kaczyńscy.

  L. Kaczyński razem z Kiszczakiem i Kwaśniewskim, Michnikiem, Geremkiem knuli w Magdalence przy suto zastawionych i zakrapianych stołach, zdradę ludzi Solidarności, zdradę Polski-Katolickiej, zdradę was i takich jak ja.

  Ważną rolę w ,,Magdalence” odegrał L. Kaczyński, który swoimi kompromitującym i zdradzieckimi wypowiedziami był uległy komunistom.

  Czyżby zdradę w Magdalence i przy ,,okrągłym stole” wybaczyliście
  już Michnikowi, Geremkowi, Wałęsie, Kaczyńskim???

  – Opozycja parlamentarna PiS jest wyjątkowo słabą i nie merytoryczną, ponieważ nie jest naturalną opozycją, jest to opozycja koncesjonowana, ludzie z cienia dążą do podzielenia Polaków na tych co są za fikcją partyjną, czyli socjaldemokratyczno-liberalną pod przewodnictwem
  PO oraz chadecko-pseudoprawicową pod kierownictwem PiS.

  Taki sztuczny podział, nic nie zmieni w Polsce, cele obie partie mają jeden – globalizacja kosztem państw narodowych, przedsionkiem tej globalizacji jest UE, ona ma już swoją flagę oraz jakiś hymn Konstytucję, za kilkanaście lat będzie też fikcyjny Prezydent globalistów z własną flagą i własnym hymnem i Konstytucją, to jest cel międzynarodowej mafii finansowej, której przeszkadzają normalne rodziny, dzieci nie narodzone, starcy, itd.

  Już pewna Pani z USA mówi wprost, że o 2 mld ludzi na świecie jest za dużo, tylko patrzeć jak będą następne ,,grypy” jak: kozia, końska, psia, kocia itd. Jedni będą rozpylać bakterie chorób inni będą wciskać słabym państwom szczepionki, od których będzie rzeczywiście można chorować, ludzie będą masowo umierać, ponieważ oligarchowie pragną żyć w luksusach oraz długo a ,,motłoch” ma schodzić z świata szybko w momencie, kiedy przestanie haracz płacić w formie podatków.

  Skandalem jest to, że PiS zmusza obecny Rząd do zakupu
  niesprawdzonych szczepionek od zagranicznych firm farmaceutycznych. Pis-owcy stanęli po stronie międzynarodowych gangsterów z branży farmaceutycznej, zamiast po stronie Polaków.

  – Dlaczego PiS i ich Prezydent L. Kaczyński nie protestują przeciwko mafii międzynarodowej, która żąda od wszystkich na świecie dodatkowych podatków związanych z tzw. ociepleniem klimatycznym,
  który powstaje jakoby z emisji Co2.

  Polska ma do 2030 roku wpłacić haracz tej mafii w wysokości 90 mld euro.

  Gdzie jest Prezydent, gdzie jest jego brat, jakie jest ich zdanie w tej sprawie?

  Niestety, nie ma ich w kluczowych decyzjach dotyczących przyszłości naszej Ojczyzny i naszego Narodu.

  Podobny podatek nałożyła już UE na Polskę, ponieważ my podobno najwięcej zanieczyszczamy środowisko naturalne, bo mamy najwięcej kopalń.

  W takich sprawach są potrzebni ludzie sumienia, ludzie oddani Polsce i Polakom.

  Zmiany klimatyczne były są i będą i nikt, za żadne mld $ tego zmieni, ponieważ Stwórca nieba i ziemi, tak ukształtował naszą cywilizację i dobra natury.

  – Odpowiedzcie w jaki sposób uwłaszcza się na majątku skarbu państwa swoje grono polityczne. Uwłaszczenie takie miało miejsce na początku lat 90-tych dokonane przez braci Kaczyńskich na rzecz Fundacji Prasowej Solidarności. Majątek, który przejęli od Skarbu Państwa, mówiąc delikatnie, w bardzo podejrzany sposób, warty jest około 300 mln zł.

  Na bazie tej fundacji powstała piramida spółek, do których przerzucany był majątek fundacji. Nomenklaturowe zatrudnienie w tych spółkach mieli najważniejsi dygnitarze obecnego PiS-u.

  Przejęte atrakcyjne grunty w centrum Warszawy przez Kaczyńskich na rzecz ich fundacji, odsprzedawane były obywatelom Izraela.
  Jedyną osobą która może decydować, co zrobić z tym majątkiem
  jest J. Kaczyński.

  Rozliczenie III R.P. powinno się zacząć od takich afer!

  – Rozliczenie FOZZ i ukaranie dwóch osób było fikcją.
  Przypominam, że jeden z najbliższych przyjaciół Kaczyńskich –
  A. Glapiński proponował na szefa NBP Grzegorza Żemka,
  jednego z winnych afery FOZZ.
  Na nierozliczeniu tej afery zależało szerokiej klasie politycznej,
  w tym braciom Kaczyńskim.

  Można zapoznać się w Sądzie z materiałami śledczymi dotyczącymi skazanego przyjaciela Kaczyńskich Maćka Zalewskiego,
  które są porażające, wtedy oczy otwierają się na Kaczyńskich.

  Sprawę FOZZ zamknął sędzia Kryże, były komunistyczny sędzia,
  syn okrutnego oprawcy komunistycznego – sędziego Tadeusza Kryże, który skazywał na śmierć Polaków z NSZ, WIN-u i AK.

  Warszawiacy z obozu antykomunistycznego pamiętają T. Kryże i ułożyli specjalne hasło pt: ,,tam gdzie sędzia Kryże będą krzyże”.

  Pytam was, w którym rządzie był Ministrem Sędzia Kryże???

  Pytam was, jaką aferę przez dwa lata rozliczył Minister Ziobro z ministrem Kryże???

  Proszę odpowiedzieć, jaką aferę rozliczył Minister Sprawiedliwości
  Lech Kaczyński?

  Jaką aferę wykrył były szef NIK L. Kaczyński?

  Jaką zbrodnię komunistyczną rozliczył Minister Sprawiedliwości
  L. Kaczński?

  Czy przez cztery lata prezydentury L. Kaczyński domagał się wyjaśnienie zbrodni na Polakach z lat komunistycznych?

  Czy upomniał się o pomordowanych Polaków na Kresach Wschodnich?

  Tak właśnie jest z Kaczyńskimi, co innego mówią i co innego robią.

  – Obecnie mamy wielki haniebny sojusz partii Kaczyńskich i PiS
  z byłą partią A. Kwaśniewskiego SLD, w sprawie podzielenia się wpływami w mediach publicznych.

  Trwa festiwal przejęć stacji radiowo-telewizyjnych na dobre,
  nie jest ważna ideologia, program, przeszłość itd. liczy się biznes
  w polityce, liczy się to, kto będzie miał większy wpływ nad panowaniem nad swoimi niewolnikami, co w czasie przełoży się na wynik wyborczy, by mógł następny robić to, co poprzednicy i tak w kółko.

  Wielkie ,,dzieło” PiS już raz dokonał po rządach SLD,
  kończąc sprzedaż PHS za 360 mln.

  PiS razem z SLD sprzedali 4 potężne huty stali wraz z 2 tys.h. ziemi, to są osiągnięcia koalicji PiS-SLD.

  Czy wy też popieracie ten sojusz oraz sprzedaż PHS za bezcen,
  którą dokonali panowie z PiS i SLD???

  Jakby tak postąpili posłowie byłej LPR, jak dziś PiS,
  to dopiero by się działo.

  Jerzy R. Nowak, Rafał Broda i inni dyżurni ,,prawicowcy” na okrągło pluli by na nas od rana do wieczora. Jak PiS tworzy koalicję z SLD, popiera haniebne rozwiązania dla Polski, to im uchodzi wszystko na sucho,
  im wolno.

  Pytam dlaczego???

  – Dla PiS wrogiem była Samoobrona oraz byli posłowie z LPR, ponieważ te dwie partie autentycznie broniły interesu narodowego, (oprócz Giertycha ), dlatego rękami Kaczyńskich i odpowiednich służb wyeliminowano tych ludzi z polityki i oddano władzę na rzecz swoich przyjaciół z AWS-u. czyli PO.

  To zadanie wykonali rzeczywiście perfekcyjnie.

  Obecnie nie ma w Polskim sejmie żadnych posłów sumienia, odważnych, myślących w interesie narodowym. Kaczyńscy mieli wszystko, co chcieli, rządzić mogli jeszcze długo, większość w sejmie mieli zapewnioną,
  tylko jedno budzi wątpliwość, dlaczego oddali władzę PO???

  Obecnie dążą do jednego, by Polacy wybrali ponownie L. Kaczyńskiego na II kadencję prezydencką, a PiS nadal będzie w opozycji i będzie osłaniał jako koncesjonowana opozycja likwidacje Polski,
  najpierw w ramach UE, a następnie w ramach Światowego Rządu,
  który też będzie miał jeden hymn, flagę, Prezydenta, jedno prawo.

  Taki system będzie wygodny dla 15% ludzi na świecie,
  reszta będzie tylko motłochem rządzonym w sposób autorytarny.

  Szanowni Państwo, uważam, że błądzicie w tej polityce, nie czujecie Polski i naszego Narodu, ponieważ prosicie zagubionych, zapracowanych Polaków, aby głosowali na swoich zakamuflowanych prześladowców, każecie głosować na partie, która robiła dokładnie to samo, co PO.

  Nawet nie próbujecie znaleźć różnicy między PO a PiS, ponieważ tej różnicy nie ma.

  SLD, PiS, PO to ta sama Gmina, oni dążą do tego samego,
  we wszystkich strategicznych sprawach dla przyszłości Polski,
  oni głosują za, a w sprawach wiary i moralności PO przewyższa PiS, wystarczy tylko przyjrzeć się wielu rozwodom w PiS oraz jak wielu działaczy z przeszłością komunistyczną jest w PiS.

  – Prezydent L. Kaczyński podpisując K-UE powiedział, że robi to dla przyszłości Polski i w trosce o obywateli Polski.
  Generał Jaruzelski wprowadzając stan wojenny w podobny sposób uzasadniał tą decyzję.

  Pytam, dlaczego Jaruzelskiemu odmawiacie troski o obywateli,
  a Kaczyńskiemu takiej odmowy nie zakazujecie.
  Przecież decyzja Jaruzelskiego też była podjęta w interesie obcych interesów, tak samo jak podpisanie K-UE jest decyzją podjętą nad głowami Polaków w obcym interesie.

  Lech Kaczyński podpisując K-UE, oddał Rzeczpospolitą pod panowanie obcym!!!

  Przecież już jakiejś grono utajnionych mędrców realizuje zapisy K-UE i wskazało Prezydenta UE w osobie Hermana van Rumpuyego, który zapowiada, że będzie dążył do jak najszybszego zlikwidowania Państw Narodowych poprzez likwidację flag, hymnów, armii, Konstytucji. Kto odpowiada za takich ludzi i kto ich wybrał, nie byłoby tego,
  gdyby nie podpis pod K-UE L. Kaczyńskiego.

  Reasumując, mamy do czynienia z kolejnym podstawionym prezydentem.

  Mamy kolejnych polityków przy władzy, którzy realizują obcy interes, mamy koncesjonowaną opozycję, która sięga absurdu kłamstw,
  opozycja która dusi nadzieje Polaków na wielką Niepodległą Polskę.

  Szanowna Pani Walentynowicz, Szanowni Panowie Gwiazda i Morawiecki, czy wam ordery oczy zasłoniły?

  Czy wy nie widzicie likwidacji Polski?

  Czy wy nie widzicie, jak Naród zobojętniał na wszystko,
  ponieważ wszyscy pierwszoplanowi politycy ich zdradzają?

  Czy wy nie widzicie, jak z zewnątrz pociągani są za sznurki politycy
  w Polsce?

  Czy wy nie widzicie, jak zadłużenie Polski lawinowo rośnie,
  które zbliża się już do 300 mld$???

  Czy nie widzicie, jak zubożeje społeczeństwo Polskie?

  Każdy z was spoczął na laurach po 89 roku, stoicie w miejscu,
  widać, że mało orientujecie się w polityce oraz słabo znacie się na ludziach, skoro ponownie każecie głosować na ludzi z układu
  ,,okrągło-stołowego” oraz z Magdalenki.

  Prezydent L. Kaczyński ani partia PiS nie reprezentują Polskiej Racji Stanu, oni osłaniają budowę systemy globalnego bez Boga.

  Kaczyńscy są oddelegowani na prawą stronę sceny politycznej do jej kontrolowania lub rozbijania tak, by system zła był realizowany,
  który opisałem wyżej.

  Prezydenta Kaczyńskiego należy rozliczyć za wepchnięcie Polski
  w awanturniczą politykę Prezydenta Gruzji Sakaszwilego,
  awanturę wywołał w interesie Izraela i USA.

  Należy odrzucić amerykańską politykę w Polsce.

  Amerykanie szczególnie ci z NY, uważają L. Kaczyńskiego za takiego swojego kundelka, którym szczują wielkiego niedżwiedzia jakim jest Rosja.

  Prezydent L Kaczyński nie jest żadną głową naszego Państwa.
  jest jej ogonem, ktoś inny z tylnego siedzenia rządzi Polską
  od zakończenia II wojny światowej, tu nic się nie zmieniło oprócz szyldów i nazwisk.

  – PiS, PO, SLD to beneficjenci układu z ,,Magdalenki”.
  Partie te nie są przyszłością dla Polski, a PiS jest partią o korzeniach inetrnacjonalistycznych, jej przywódcy wywodzą się z KOR-u, a ta organizacja była typowo trockistowska, która głosiła w swoich odezwach ateistyczną utopię.

  Stan wojenny w Polsce został wprowadzony tylko po,
  aby wyeliminować skrzydło narodowe z Solidarności,
  by wzmocnić swoich agentów i doprowadzić do władzy agenturę trockistowską, czego ewidentnym przykładem były rządy Mazowieckiego.

  To bagno trwa do dziś.

  Przypominam wam, że Kaczyńscy od początku ,,przemian” w Polsce mają wpływ na władzę. Byli ministrami, posłami, senatorami, szefem NIK, premierami i mają Prezydenta.

  Proszę powiedzieć, na jakim etapie swojej władzy Polska zyskała
  z tego tytułu???

  Waszym zdaniem najgorszą kanalią są agenci komuny,
  ja myślę podobnie tylko, że ja uważam agentów tych,
  co przedkładają Polskie interesy narodowe nad interesami USA, Izraela, Rosji czy Niemiec. Dla mnie agent jest agentem, nie ważne dla jakiej mafii pracuje. Nie widzę różnicy między np. Kwaśniewskim a Szaniawskim, ponieważ obaj dla mnie są szkodnikami Polski, ponieważ jeden swego czasu przedkładał wyżej interesy sowieckie nad Polskimi, a drugi przedkłada interesy amerykańskie nad Polskimi.

  Szanowni Państwo, Polska zmierza donikąd, jak wybierzcie PiS
  i L. Kaczyńskiego do władzy to będzie tak samo, jak za rządów PO. Prawdopodobnie wybierzecie sojusz SLD-PiS, który z KRRiTV może być przełożony do władzy wykonawczej i uchwałodawczej.

  Kaczyńscy nie mają wypracowanej swojej filozofii naszego Państwa,
  ich działanie polega na obrzydliwych kłamstwach i robieniu intryg,
  tak by odwracać uwagę od spraw zasadniczych dla Polski.

  Tylko odrodzenie i popieranie ruchu narodowego,
  który będzie dbał o nasze Polskie interesy,
  który będzie pomnażał dorobek naszych przodków,
  oni są gotowi do poświęceń, to można uratować naszą Ojczyznę i Naród przed zgubą na wieki.
  Tylko Polacy działający w interesie narodowym, przy pomocy Bożej Opatrzności, są w stanie uratować Polskę.

  Kaczyńscy do nich się nie zaliczają.

  Zwracam się do was, jako były działacz Solidarności narodowej, wycofajcie się z tych oświadczeń o poparciu ludzi układu ,,magdalenkowego”, dla dobra przyszłej Niepodległej Polski. Polskę i Polaków trzeba uwolnić od POPiS-u i SLD.
  Polskę trzeba uwolnić od Kwaśniewskiego, Kaczyńskich, Wałęsy, Tuska i im podobnych.

  Będą jeszcze kandydaci na urząd Prezydenta R.P. którzy nie zdradzą Polski i Polaków, ich należy popierać, a nie kolegów Kiszczaka z Magdalenki.

  Zygmunt Wrzodak

  zw.liga@vp.pl

  Skierniewice 18-12-2009 rok
  _________________

 10. Toronto said

  Niezaleznie co sie wydarzylo lub co sie jeszcze wydarzy, to od samego poczatku tej anty-polskiej polityki prowadzonej przez zydo-komuno-masono-libertynska pookraglostolowa koterie sprawy szly w zlym kierunku.

  Przez ostatnie prawie 20 lat slychac bylo spory o to, czy Polsce bedzie lepiej przy Moskwie, Waszyngtonie, Berlinie czy Brukseli.
  Pisalem na grupach dyskusyjnych, ze Polska jest jedynie PIONKIEM W GRZE, a jesli ktos ma watpliwosci to niech zajrzy do HISTORII POLSKI… i tyle wowczas moglem zrobic i dalej twierdze, ze zadna z tych opcji nie sluzy Polsce, chyba ze Polska chce im podcierac dupe przez caly czas.

  Teraz „Najwyzszy Czas” bije na alarm, ze suwerennosc Polski jest zagrozona i ze nikt nam nie pomoze.
  A przeciez sam J.Korwin-Mikke i podobnie A.Macierewicz byli za „opcja amerykanska”, podczas gdy Giertychowie byli za „opcja rosyjska”, Tusk za Berlinem i Bruksela itd itp.

  Polska ma tylko jeden wybor, a mianowicie OPCJE POLSKA, ktora polega na liczeniu na wlasne sily, poniewaz nikt nie odda za Polske nawet paznokcia, tak jak to bylo we wrzesniu 1939r.

  W podobnej sytuacji do Polski, jesli chodzi o zagrozenie niemieckie sa Czechy i nalezy sie w tej sprawie dogadac z Czechami i Slowakami, a nawet Wegrami i przypuszczam, ze bedzie tym zainteresowana Litwa, ktora na pewno nie bedzie chciala dostac sie pod SOWIECKI BAT – patrz HISTORIA.
  Nastepnie nalezy sie wziac powaznie za rozbudowe potencjalu militarnego etc etc. – madremu nie trzeba tego tlumaczyc.

  W ten sposob nie bedzie zadna bolszewicko-komunistyczno-KGB-owska pokraka z Moskwy przyjezdzac na rocznice wrzesnia na Westerplatte i udawac glupa, ze nic sie nie stalo, a frau Merkel zamiast sie wyzywac na Polakch, to bedzie sie wyzywac w kuchni przy garach.
  Zas czarny kundel z Waszyngtonu bedzie sobie mogl pomerdac ogonem komu bedzie chcial, bo Polsce juz nie bedzie zalezec na komukolwiek z tych zasrancow.

 11. Ola said

  jesteśmy na etapie ‚intensywnego wychowywania’, polecam ten artykuł, szczególnie para 3 i 4

  http://www.israelshamir.net/Polish/Polish13.htm

 12. lopek said

  Spoko, Polska jest rozbrojona i ubeswłasnowolniona przez kosmopolitycznych grandziarzy. Co do interwencji zbrojnej to Rosja już dawno zamieniła tanki na banki. Oczywiście mogą byc wsód grandziarzy, swary o łupy ale Polacy nawet się o tym nie dowiedzą – kto ich więcej strzyże i doi!

 13. Guła said

  Olo to artykuł który wg mnie nie ma początku a który to początek da się odnaleźć w innych pracach Israela Shamira.

  Przyjmijmy filozoficzne przesłanie Autorów i zamilczmy.

  A teraz rozejrzyjmy się w koło i popatrzmy jak stoimy.

  …..

  „II Wojna Światowa w Europie polegała na tym, że pobiły się ze sobą rozmaite odmiany Żydów”.
  -Zmieniło się coś?

 14. Marucha said

  Re 5:
  Rację miał ten dyskutant, który uważał, że Rysio jest głupi, ale się pomylił – bo Rysio jest bardzo głupi.

  Gdzie było, arcyośle i megabałwanie, napisane, że na Białorusi ludzie żyją dostatnio?

  Białoruś była bardzo biednym krajem, który jednak się rozwija, gdzie idzie ku lepszemu, gdzie drogi są JUŻ TERAZ lepsze niż w Polsce, gdzie żydostwo nie może nic ukraść, gdzie nie ma prawie długu.
  I, co najważniejsze, człowieczku o mentalności niewolnika i parobasa „kapitalistów” – SĄ U SIEBIE. Sami o sobie decydują.d

 15. Ciężko uwierzyć po co Rosja miałaby wkraczać do Polski zbrojnie i otwarcie. Po co strategiczni partnerzy mieliby sobie skracać bufor lub go rozmontowywać?

 16. aga said

  Panie Gosciu zgadzam się.I dla przypomnienia mądra,przenikliwa jak zawsze analiza naszych antystosunkow z Rosją Pana Prof.Wolniewicza w RM. Od tego czasu z tego co wiem juz do Profesora nie dzwonią a spotkały go za tę wypowiedź ostra krytyka -jak Prof.Wolniewicz powiedzial dla Mysli Polskiej.

  http://gloria.tv/?media=33865

 17. Inkwizytor said

  Ad 5

  Pewnie gdyby zastosowali żydowską „ekonomię wolnorynkową” rodem ze szkoły Chicagowskiej mieliby nie tylko na wódkę i kaszankę.

 18. aga said

  Panie Smutny,
  bardzo mnie zdziwiła postawa Gwiazdow i Anny Walentynowicz.I jedynym powodem ,dla ktorego nawołują do ponownego głosowania na tego pachołka neokonow i banderowcow jest chyba to,ze ich odznaczył.A to juz PRYWATA! O co dotychczas ich nie podejrzewalam.

 19. aga said

  Rewizja Dmowskiego: Niemcy

  Tak sam Roman Dmowski, jak wszyscy myśliciele polskiego ruchu narodowego w jego pokoleniu i pokoleniu swych uczniów (Jędrzej Giertych) uważali Niemców za najgorsze zagrożenie dla narodu polskiego. W szczególności Dmowski podkreślał, że (w przeciwieństwie do Rosjan i Żydów) Niemcy ze względu na swoją wyższą kulturę materialną i nie tylko, są w stanie wchłonąć ludność polską. Oznaczało to śmiertelne niebezpieczeństwo podzielenia w końcu losu Pomorzan czy Prusów przez cały nasz naród, gdyby Niemcy osiągnęły hegemonię w Europie. Stanowisko to było w zasadzie właściwe, aczkolwiek nie uwzględniało zdumiewających wyników, jakie w polonizacji ludności pochodzenia niemieckiego (w tym nawet w Wielkopolsce) miały oba tradycyjne Kościoły ewangelickie: Augsburski (luterański) i Reformowany (kalwiński) konsystorza warszawskiego. Mimo to nie da się zaprzeczyć, że w niemieckich elitach istniały w sprawie polskiej różnice wyłącznie odnośnie metod germanizacji, a nie celowości wspierania tego procesu na wschodnich ziemiach Rzeszy. Powiększenie niemieckiego państwa, dojście do sytuacji, w której innych państw europejskich nie będzie stać na wnikanie w tę sprawę, oznaczało że w przyszłości Polska w najlepszym wypadku będzie kończyć się na rzece Prosna. Zagrożenie ze strony Niemiec było rzeczywiście olbrzymie.

  Nie sposób mieć pretensji do Dmowskiego, Giertycha, Doboszyńskiego itd. o to, że nie byli w stanie przewidzieć zmian w sytuacji i roli Niemiec, jakie nastąpiły w wyniku procesów społeczno-politycznych o ogromnym zasięgu i znaczeniu, jakie rozpoczęły się około ćwierć wieku po drugiej wojnie światowej, a także pokoju atomowego w Europie. My jednak te zmiany widzimy i nie będzie nowoczesnego, przekonującego i skutecznego polskiego programu narodowego, gdy zamkniemy na nie oczy i wyrzekniemy się wyciągnięcia z nich określonych wniosków.

  W sytuacji Niemiec od roku 1969 do dzisiaj można moim zdaniem (a opieram to zdanie na dokładnej znajomości języka, tradycji i dziejów najnowszych naszych zachodnich sąsiadów) dostrzec trzy zasadnicze płaszczyzny odniesienia z punktu widzenia polskiego interesu narodowego:
  1) Postępujące gospodarcze, demograficzne i cywilizacyjne wyniszczenie tego kraju.
  2) Próby kontynuacji polityki mocarstwowej dawnej linii w zmienionych okolicznościach (koncepcja Mitteleuropy ubezpieczonej osią Rzym – Paryż – Berlin – Moskwa).
  3) Zmiany polityczne (na tle narastającego niezadowolenia w związku z p. 1, które już w najbliższych latach doprowadzą do przewrotu o obliczu narodowo-socjalistycznym (najpewniej jednak bez prób odwołania się do rzeczy skrajnych; tym razem narodowi socjaliści będą bardzo ostrożni i postawią na dyplomację).

  Zdaję sobie sprawę, że to, co napisałem powyżej, jest dla wielu zaskakujące, a nawet szokujące, a zatem kilka słów wyjaśnienia i uzasadnienia.
  1) Niemcy nie są już dziś narodem stuprocentowo rzetelnym, punktualnym, oszczędnym, pracowitym, wytrwałym itd. Te tzw. cnoty pruskie nie istniały tam od zawsze. Pojawiły się pod wpływem francuskich kalwinistów (hugenotów), osiedlających się licznie w państwie pruskim w XVII wieku, a ich dalszy rozwój i rozpowszechnianie się było związane z kalwinizacją Prus i całych wschodnich oraz północnych Niemiec przez ruch pietystów, a następnie Pruski Urzędowy Kościół Zjednoczony (Unionskirche).
  Pewną (pomocniczą) rolę odegrała też tradycja dobrego gospodarowania Zakonu Niemieckiego. Upadek autorytetów świeckich i duchownych, które poparły pierwszą wojnę światową, a następnie Trzecią Rzeszę, oznaczał podcięcie korzeni owych pruskich cnót.
  Powstanie tzw. kultury pop, rewolucja obyczajowa lat sześćdziesiątych i wszystko, co się z tym wiąże (w tym powszechna utrata wiary religijnej względnie wyparcie jej ze sfery stanowienia prawa i obyczajowości), oznaczały wyschnięcie źródeł formacji zachodniej, przerwanie procesu formowania pokoleń przez rodziców i dziadków, a zatem początek końca formacji zachodniej w jej dotychczasowej postaci i rozmieszczeniu geograficznym.
  Jeśli dodamy do tego napływ milionów ludzi z innych kręgów cywilizacyjnych, to ujrzymy w Niemczech w ciągu ubiegłych czterdziestu lat narastające i niebywałe w całej ich historii załamanie we wszystkich dziedzinach życia. Niemcy stały się chorym człowiekiem, który nie chce się leczyć.

  2) Ten chory człowiek za wszelką cenę usiłuje dorównać zdrowym. Nie jest to takie trudne, skoro również inni są chorzy, a tylko jeden czy dwóch (Rosja i Włochy) usiłuje się wyleczyć.
  Demokratyczny Berlin idzie w ślady Bismarcka, Wilhelma II i Hitlera, usiłując zniszczyć lub zniewolić Serbów, zdobyć panowanie na Bałkanach, pochłonąć przynajmniej gospodarczo Polskę, Austrię, Czechy, Węgry, Rumunię (bo ujemny przyrost naturalny i posuwające się w postępie geometrycznym starzenie się społeczeństwa uniemożliwia fizyczne odzyskanie ziem utraconych w wyniku drugiej wojny światowej), podporządkować sobie Francję, podzielić się strefami wpływów z Rosją; zdobyć hegemonię w Europie. Są to zadania częściowo dające się wykonać i zgodne z podstawowymi wskazaniami niemieckiego interesu narodowego, częściowo zaś chybione, które trzeba będzie porzucić za cenę otrzymania środków do stawienia czoła zjawiskom z punktu 1.

  3) Niemcy pogrążają się w narastającym kryzysie: masowym i trwałym bezrobociu, zmniejszeniu rezerw ludzkich, wzroście przestępczości (w tym w niekończących się skandalicznych aferach, świadczących o całkowitej utracie poczucia odpowiedzialności przez urzędników prywatnych i państwowych), a kolejne rządy od czasów Helmuta Kohla robią wszystko, aby pogrążyć własne państwo jeszcze mocniej. Powiększają dług publiczny do astronomicznych wprost rozmiarów, pogarszają warunki gospodarowania; hołdują przebrzmiałym, a także od początku fałszywym -izmom. Przyznają równe prawa wszystkim doskokowiczom i przyjmują nowych. Ta zabawa garstki biurokratów i ideokratów kosztem zwykłych ludzi musi się skończyć. Nie tyle jakieś głębokie przemyślenia, co rosnąca nędza i beznadzieja coraz większej liczby rdzennej ludności doprowadzą tam do wywrócenia obecnej sceny politycznej na wzór Włoch i Rosji.
  Władzę obejmą siły narodowe (NPD) i prawdziwie socjalistyczne (Lewica r11; die Linken). Najprawdopodobniej w pewnej chwili podadzą sobie ręce w imię ocalenia ojczyzny. Powtórzy się przy tym mechanizm, który w latach 1919-22 skłonił wielką ilość włoskich Żydów do nałożenia czarnych koszul, bo ta mniejszość jest narażona na skutki rozkładu społeczeństwa i państwa podobnie jak większość. Już w tej chwili Centralna Rada Żydów w Niemczech, usiłująca bronić nieprzystosowanej społecznie części mniejszości tureckiej przed uzasadnioną i umiarkowaną krytyką spotyka się z brakiem poparcia swoich ziomków. Dawna polityka żydowska zawiodła. Do głosu dochodzą niemiecko-żydowscy patrioci.

  Z chwilą powstania rządu narodowo-socjalistycznego w Berlinie rząd ten zda sobie natychmiast sprawę z konieczności podjęcia ostrej (acz pokojowej) walki z panowaniem lewactwa (pokolenia 1968) w Europie. Bez wygrania tej walki nie uda się zamienić Unii Europejskiej w narzędzie przewagi niemieckiej nie powodujące jednocześnie dalszego przyjmowania do Europy doskokowiczów (nielegalnych imigrantów z innych cywilizacji; nie asymilujących się, bez umiejętności zawodowych; wytwarzających wyłącznie rosnące zagrożenie bezpieczeństwa publicznego), zacierania różnic narodowych, władzy superbiurokracji kosztem perspektyw rozwoju gospodarczego. Do wygranej w takiej walce Niemcy będą potrzebować: a) Rosji, b) ruchów konserwatywnych, narodowych i komunistycznych z całej Europy, c) wyparcia Amerykanów z Europy. W zamian za pomoc będzie zmuszony iść na ustępstwa i to w wielu kierunkach na raz. Skorzystają na tym Serbowie, skorzystać może i Polska. Wspominając ruchy komunistyczne mam oczywiście na myśli komunistów-patriotów (tzw. odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne) typu Dziuganowa czyli coś, co już tylko nazwą i wykorzystywaniem sentymentów do dawnego ZSRR itp. przypomina dawny ruch komunistyczny.

  Nowy układ europejski, związany z radykalną zmianą władzy w Niemczech, będzie się kształtował szybko i w warunkach ostrej walki. Towarzyszyć mu będą w dużej mierze katastrofalne (co jeszcze wcale nie znaczy, że szkodliwe) zmiany na świecie: upadek imperium dolara, całkowita przebudowa międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych, szybki wzrost potęgi Chin i Indii, odbudowanie supermocarstwowej roli Rosji (wchłonięcie z powrotem Białorusi, Ukrainy, być może również państw bałtyckich), a może nawet wojna domowa w Stanach Zjednoczonych, prowadząca do trwałego rozpadu tego państwa na wzór ZSRR i Jugosławii. Zostaniemy sam na sam z Rosją i Niemcami. Dla tych ostatnich mocarstw nasz kraj będzie miał znaczenie (będziemy warci starania się o dobre, a nawet jeszcze lepsze stosunki z nami) tylko wtedy, gdy: a) Polska będzie gotowa do współpracy ze swoimi sąsiadami, tj. porzuci wszelkie fobie i uprzedzenia, starając się być jak najbardziej użytecznym pomostem między nimi i do tego dostosuje swoją politykę zagraniczną; b) nasze życie polityczne uwolni się od przebrzmiałych -izmów oraz związanych z nimi skompromitowanych postaci, które niszczyły własne państwo na tę samą modłę co Jelcyn, Kohl, Andreotti itd. Najkrócej rzecz ujmując, zajmiemy w nowym, powoli rodzącym się już na naszych oczach porządku Europy stanowisko stosowne do stopnia zrozumienia następujących zmian oraz tempa pogodzenia się z nimi i wysiłku na rzecz zajęcia w ich ramach jak najkorzystniejszego miejsca.

  Podsumowując, uważam, iż Niemcy będą w najbliższej i dalszej przyszłości cennym partnerem naszego kraju, który osiągając własne cele może wytworzyć układ zapewniający również nam Polakom i Polkom warunki zdrowego rozwoju w Europie ojczyzn, rządzonej przez samych Europejczyków, stosownie do udziału każdego kraju w budowie dobrobytu i bezpieczeństwa naszego, zjednoczonego kontynentu. Będzie to zjednoczenie oparte na koncercie mocarstw (i luźnym związku ponadpaństwowym, podobnym do EWG i Unii Zachodnioeuropejskiej), w którym pierwsze skrzypce zagrają Niemcy i Rosja. Nie chcąc zaś stać się orkiestrową ofermą i popychadłem dyrygenta, ale otrzymać drugie co prawda, ale pewne i szanowane skrzypce, musimy najpierw porozumieć się z Rosją. Po przedstawieniu w jej towarzystwie niemieckiemu dyrygentowi otrzymamy odeń należne nam miejsce. Długie wieki wzajemnej wrogości i krzywdzenia słabszego przez mocniejszych w naszych stosunkach z Niemcami i z Rosją zastąpi wspólna, owocna praca przy odbudowie Europy ze stanu zrujnowania przez błędne ideologie i w kierunku zapewnienia jej przyszłości.

  Z Niemcami i Rosją mamy bowiem wspólnych, wyjątkowo niebezpiecznych (acz na ogół kryjących się pod maską układności i życzliwych uśmiechów) wrogów, a nie zaliczę do nich bynajmniej Żydów jako całości (której już nie ma), ale lewaków, pozostałości religii społeczno-politycznej masonów, wielkich, ponadnarodowych handlarzy i spekulantów jak również wojujących muzułmanów. Każda z tych sił zagraża jednocześnie nam, Niemcom, Rosji i w ogóle wszystkim narodom europejskim wyniszczeniem sił duchowych i materialnych aż do punktu, w którym wszyscy razem podzielimy los Serbów, Cyganów, Bośniaków i Turków w Kosowie. Taka jest alternatywa szukania porozumienia najpierw z Rosją Putina, a potem z nowymi, narodowymi Niemcami.

  Autor; Adam Śmiech

  Za: http://jednodniowka.pl/forum/viewthread.php?forum_id=12&thread_id=159#801

 20. joe said

  Z biedy wychodzi sie powoli,poprzez systematyczna prace i oszczedzanie.A nie za pomoca „cudow ekonomicznych”.Kredyty tak,ale kontrolowane i rozsadne,a nie lichwiarskie.Pamietajac ze najlepszy
  inwestment to splacanie wlasnych dlugow z frontu,a nie tylko odsetkow.Na wzorze Bialorusi moga sie uczyc wszystkie byle demoludy.
  Lecz zydowska papka zachlapala im wzrok zupelnie.Nie sa w stanie widziec czubka wlasnego nosa.I to jest ich tragedia,bo pozwolili zalozyc sobie petle na szyi.Lichwiarz jest desperatem i z ofiara zrobi wszysko byleby odzyskac swoje.

 21. j said

  A co to sie dzieje? Przed chwila przeczytalam w czolowce arcyciekawy artykul Pana Mieczyslawa na temat wydarzenZ 1970 roku w Gdansku a gdy chcialam wpisac podziekowania… pojawilo sie 404! Artykul tez zniknal! Czy Pan Gajowy Marucha moze mi wyjasnic co sie stalo?
  Z uszanowaniem dla Pana Mieczyslawa i Gajowego
  jahalinka

 22. Marucha said

  Artykuł ukazał się omyłkowo, gdy jeszcze nie był gotowy, ale pojawił się znów.

 23. j said

  Szanowny Panie Gajowy! Bardzo dziekuje za szybkie wyjasnienie. Jestem zbulwersowana rewelacjami Pana Mieczyslawa i bardzo Mu wdzieczna, ze zdecydowal sie je opublikowac. W 1970 roku rozpoczelam studia na politechnice i wydawalo mi sie, ze jestem bardzo madra, bardzo inteligentna i bardzo bystra. A zycie pokazalo, ze bylam durna i ciemna jak tabaka w rogu 😦
  Pozdrawiam

 24. daniel said

  Dobry ten agent Tomek, pomimo iz przyznaje ze moze to byc dezinformacja rosjan, podaje ją dalej bedac jednoczesnie ogniwem dezinformacji 😀

 25. MNP said

  A propos Serbii i Jugosławii. Uważam, że rację miał p. Michalkiewicz pisząc, iż główną przyczyną rozpadu Jugosławii było powstanie Hexagonale (od Bałtyku do Adriatyku). Niemcy szybko zareagowali i rozpieprzyli najsilniejszy po Polsce kraj antyniemiecki. Było łatwiej ze względu na wielonarodowy charakter Yugosławii. Poszło jak po maśle.

  Ktoś z komentujących pisał o podobnym „tworze politycznym” z Czechami, Litwą, itp. ewidentnie, tj. jawnie antyniemieckim. Obawiam się, że takie działania tylko przyśpieszyłyby rozbiór Polski.

  Osobiście jestem zwolennikiem opcji wschodniej. Nie wiem czy tekst u Agi jest wyrazem Jego poglądów, czy nie. Moja odpowiedź brzmi NIGDY. Nie z Niemcami!

  Oba kraje, i Cesarstwo Niemieckie aka UE, i Federacja Rosyjska realizują swoje cele. Lepiej byłoby gdybyśmy stanęli po stronie FR, a nie CN, lub, ZGROZA, „racji Polskiej”, gdyż ta ostatnia bez ułożenia się z jedną ze stron – wschodniej lub zachodniej – istnieć nie będzie mogła.

  Poza tym, liczenie na „elyty”, że coś zmienią jest mrzonką. To supersprzedajne typki.

  Na koniec, polityk to osoba, która potrafi stanąć po drugiej stronie i myśleć kategoriami przeciwnika. Przestańcie na chwilę być Polakami, a „stańcie” się Rosjanami. Czy prowadzą złą, błędną politykę? Nie. Rozgrywają kolejną partię szachów – jak to się uważa na Zachodzie. Rosja nie potrzebuje Polski, ale Polska wpieprza się w sprawy Białorusi i Ukrainy, a to już Polityka, a nie polityka Żydofila RP czyli Prezydenta RP.

  Jakbyśmy mieli mało zmartwień. Manewry Zapad 2009 ze wzmianką o Polsce były dla NAS tylko skierowanym ostrzeżeniem. Bez owijania w bawełnę tym razem, aby te gównianie „inteligentne” typki w Warszawie pojęły w co się bawią, wspierając nacjonalistów ukraińskich na przykład. Gdy to dotarło do tych zakutych łbów, zaczęło się błaganie Amerykanów na kolanach, by chociaż taczkami tu wjechali. Niech Patrioty będą atrapami, byle ludzie kręcący się w obliżu mieli amerykańskie naszywki na mundurach.

  Jak pisze p. JKM, Rosją rządzi razwiedka, Polską również. Tylko Rosjanie kierują się interesami narodowymi, a ich polscy odpowiednicy jedynie własną kieszenią. Cała reszta na politycznej arenie jest tylko zmyłką dla naiwnych lub „bydła”, jak kto woli.

  Pozdrawiam

 26. Desperado said

  Wielokrotnie już pisałem na różnych forach:”niech Polacy zapomną na wieki o jakiejkolwiek pomocy z czyjejkolwiek strony w wypadku agresji Rosji lub Niemiec na terytorium Polski,nie ma znaczenia żaden pakt,układ czy umowa,jesteśmy zdani li tylko na siebie a w świetle genialnych posunięć psychiatry Klicha,którego celem jest stworzyć armię składającą się w większości z niedouczonych generałów i śladowych ilości podoficerów i szeregowych nie pozostaje Nam nic innego jak cyniczna gra z mocarstwami polegająca na tezie: kto da więcej ten faworytem,niestety historia pokazuje,że Rosja może Nam zaoferować znacznie więcej niż fałszywy zachód z masońską ameryką.Trzeba jednak z Rosjanami umieć rozmawiać.Doskonale takie rozmowy opanowali Turcy,którzy za każdy militarny gest ze swojej strony doją jankesów aż miło i tego życzę wszystkim przyszłym ekipom rządzącym bo ta obecna nadaje się tylko przed Trybunał Stanu,póki jeszcze On istnieje.

 27. Rysio said

  Od 14. „….Rację miał ten dyskutant, który uważał, że Rysio jest głupi, ale się pomylił – bo Rysio jest bardzo głupi…..”

  Panie Gajowy Marucha – Pan powinien się nauczyć’ lepiej wyłapywać’ ironiczne wpisy Rysia.

  Poniżej następny [podkreślam!] IRONICZNY wpis Rysia;

  Jezeli gospodarczo i ekonomicznie Bialorus ma „sukcessy” pod panowaniem Alexandra Lukaszenki (ktory w 1975 ukończył Mohylewski Instytut Pedagogiczny, w 1985 Białoruską Akademię Rolniczą w Horkach, uzyskując dyplom nauczyciela historii, nauk społecznych i ekonomii. A w latach 1975–1977 i 1980–1982 służył w oddziałach ochrony pogranicza KGB jako instruktor polityczny. A potem po odbyciu służby wojskowej i wstąpieniu do KPZR został zastępcą, a później dyrektorem sowchozu na wschodzie kraju.) to w czym problem?

  Musimy się starać’ aby na Prezydenta Polski wybrano kogoś bardzo podobnego do Lukaszenki.
  Tzn. nasz przyszły prezydent powinien być byłym wojskowym instruktorem politycznym, być’ wykładowca, być’ po ekonomii i być’ byłym zarządca jakiegoś PGRu.

  Na pewno jak dobrze u uważnie poszperamy to kilku takich kandydatów w Polsce znajdziemy.

  „…I, co najważniejsze, człowieczku o mentalności niewolnika i parobasa “kapitalistów” – SĄ U SIEBIE. Sami o sobie decydują….”

  Panie Marucha – tutaj pozwole sobie na polemike. Naprawde wierzy Pan w to ze lud Bialorsuki o sobie decyduje?
  Bo Rysio uwaza ze maja g-no do gadania i decyduja za nich o wszystkim byli komunistyczni pracownicy KGB bylego ZSRR. Jedyne tylko ze ci KGBowcy jeszcze nie dogadali sie z zydami – ale to juz niedlugo.( tutaj Rysio naprawde chcialby sie mylic’).

  Panie Marucha – tutaj pozwolę sobie na polemike.
  Naprawdę wierzy Pan w to, ze lud Białoruski o sobie decyduje?

  Bo Rysio uważa ze mają g-no do gadania i decydują za nich o wszystkim byli komunistyczni pracownicy KGB byłego ZSRR.
  Jedyne roznica tylko w tym ,ze ci KGBowcy jeszcze nie dogadali się z Żydami – ale to już niedlugo.( tutaj Rysio naprawdę chciałby się mylić).

  „……..Gdzie arcyośle i megabałwanie………..”

  Zaczynam Gajowego podejrzewać, ze ma kontakty z moja towarzyszka małżonka bo ona też tak często do mnie mówi i jeszcze na dodatek mnie bije. 😦

  A propo my tak tu gadu gadu o Łukaszence a Rysiowi przypomniał się bardzo stary kawal.

  Dawno temu w gazecie ukazało się ogłoszenie matrymonialne – kobita szukała kandydata na meza. W ogłoszeniu pisało ze – kandydat powinien posiadać jak najwięcej pozytywnych cech bohaterow filmu Czterej Pancerni i Pies. Tzn. kandydat ma być mądry jak dowódca czołgu, przystojny jak Janek, silny jak Gustlik i wierny jak pies Szarik.

  Na ogłoszenie nadeszła tylko jedna odpowiedź.

  Facet pisał

  „Proszę Panią, wydaje mi się ze mam odpowiednie kwalifikacje na to by być Pani mezem.

  Co prawda nie jestem mądry jak dowódca czołgu, ani przystojny jak Janek, ani silny jak Gustlik.

  Muszę też ze smutkiem przyznać ze nie jestem też wierny,

  ale za to lufę mam jak czołg RUDY.”

  😉

  W jakim by stopniu naród białoruski o sobie nie decydował, może z głęboką i uzasadnioną pogardą patrzeć na Polaków, którzy już o NICZYM nie decydują. – admin.

 28. j said

  @ 25

  W 100% zgadzam sie z opinia Pana Desperado. A czasem bezszenna nocka marze sobie, zeby wspolne slowianskie korzenie Rosjan i Polakow daly odpor wszystkim wrogim silom. Takze, a moze przede wszystkim, wrogim silom eskimoskim.

 29. Rysio said

  ad 25. Desperado powiedział „…Rosja może Nam zaoferować znacznie więcej niż fałszywy zachód z masońską ameryką….”

  Ani Rosja ani zachód ani masońska Ameryka tylko kałach albo jeszcze lepiej dwa w każdej polskiej chacie. Niestety Polacy już tak są ogłupieni ze nawet ten wpis Rysia uważają za drunote.

  Nikt, nigdy i nigdzie ze słabym się nie liczyl.

 30. Toronto said

  W podanych informacjach i opiniach autorstwa Adama Smiecha – patrz wpis
  nr 19 zamieszczony przez Age, brakuje takiego waznego watku jak „POROZUMIENIE TRZECH CZARNYCH ORLOW” (Prus, Rosji i Austrii) co do hegemonii i podzialu Europy, w nastepstwie czego doszlo do ROZBIOROW POLSKI w latach 1772-1795.

  Roman Dmowski mylil sie twierdzac, ze najwiekszym zagrozeniem dla Polski sa Niemcy, poniewaz nie byl wtajemniczony w plany Iluminatow niemieckiego zyda A.Waishaupta (1776), ani w plany zydowskiego bankiera Rotschilda (koniec XVIII-poczatek XIX wieku), ani w plany SYJONISTOW z B’nai B’rith (1843), ani w plany Wiosny Ludow pod przywodztwem wegierskiego zyda B.Kuna (1848), ani w plany zjazdu syjonistow w Bazylei pod przywodztwem wegierskiego zyda T.Herzla (1897), ani w plany ZYDO-BOLSZEWICKICH REWOLUCJONISTOW z zydem Leninem i zydem Trockim na czele (1905 i 1917r) etc etc i podobnie Adam Smiech ze znanych sobie powodow tworzy „bledne teorie”.

  Niemcy, Rosja i USA w dalszym ciagu sa panstwami mocarstwowymi i nigdy nie wyrzekly sie swojej zaborczosci – vide charakterystyka cywilizacji opisanych przez prof.F.Konecznego (historyka i filozofa), podobnie jak ZYDOSTWO, ktore nigdy nie wyrzeklo sie swojej religii opartej na zasadach Talmudu i swoich schorowanych dazen do panowania nad calym swiatem i gojami.
  Jest to wystarczajacy dowod, ze Adam Smiech opowiada bajki dla doroslych i jak ma na to ochote to niech sam w pochodzie na kolanach caluje Merkel, Putina, Obame i ZYDOW w dupe.

  O tym co bedzie sie dzialo w Europie i na swiecie decyduje garsc ZYDOW SYJONISTOW i pieniadze ZYDOWSKICH BANKIEROW.
  Bez zydowskich pieniedzy nie byloby rewolucji i wojen, ani poteg takich jak Niemcy, ZSRR, USA i pretendujacych do potegi Chin.

  Zyd Kaczynski calowal w dupe G.Busha i pozostal mu niesmak w ustach.
  Niemiecki zyd Tusk caluje w dupe Merkel i Putina i dostaje wytrzeszczenia oczu.
  Kto wie dlaczego ?

 31. Cham Wiejski said

  Niemcy są dla Polski zagrożeniem, gdyż zawsze dogadają się z Żydami.

 32. Toronto said

  Bialorus to i tamto.
  Na Bialorusi nie doszlo do masowej wyprzedazy majatku narodowego w obce rece tak jak w Polsce, ktora zarzadzali polskojezyczni zydzi od 1990r i nadal rzadza az do chwili obecnej, a tym samym zostala zachowana sila ekonomiczna panstwa, o czym stanowia: fabryki, zaklady przemyslowe, banki, odlewnie, transport, rolnictwo, produkcja etc.
  Bialorus liczy niespelna 10 mln mieszkancow, a jej GDP (Gross Domestic Produkt – Produkt Krajowy Brutto) wynosi ok. 120 mld dolarow (dane za 2008r).
  Ponadto z powodow politycznych, Bialorus byla dotychczas na utrzymaniu Kremla, a zabiegi Lukaszenki o pozyczke u Obamy w wysokosci 4 mld (miliardow) dolarow i pozyczke od IMF (International Monetary Fund – Miedzynarodowy Fundusz Walutowy) w wysokosci 2 mld (miliardow) dolarow swiadcza, ze stosunki Bialorusi z Rosja troche sie ochlodzily, ponewaz Rosja sama zaciska pasa, bo ma klopoty ze splaceniem wlasnych dlugow i rat od pozyczek zaciagnietych od zydowskich bankierow, ze wzgledu na spadek cen ropy naftowej (glownego surowca eksportowego i glownego dochodu Rosji) na rynku swiatowym i spadku dochodow zagranicznych z eksportu – vide podobny problem w UAE (United Arab Emirates – Zjednoczone Emiraty Arabskie) co nieomal spowodowalo krach tamtejszego systemu bankowego z powodu braku pieniedzy na zaplacenie raty dlugu wynoszacego 10 mld dolarow – ogolny dlug UAE wynosi 60 mld dolarow i jest zaciagniety w kilkudziesiecu bankach zydowskich Anglii, Niemiec, Francji, Austrii etc, co rowniez odbilo sie wielkich echem na swiatowych gieldach w Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie, Paryzu etc.
  To jedynie swiadczy o wielkiej sile pieniadza i jego oddzialywaniu na ekonomie i gospodarke panstwa, niezaleznie ile rakiet, samolotow i czolgow to panstwo posiada i swiadczy rowniez jak latwo mozna zniszczyc kazdy kraj – vide chociazby ekonomia USA i nawet ekonomia niczemu niewinnej Japonii; Chiny to oddzielna sprawa zwiazana z LOBBY ZYDOWSKIM w USA i jego oddzialywaniem na prezydenta, senatorow i kongresmenow w wyniku czego Chiny otrzymaly status specjalnego uprzywilejowania w handlu z USA, a zydzi dostali „zielone swiatlo” na handel z Chinami, wywoz amerykanskich technologii do Chin i przeniesienie produkcji z USA do Chin ze wzgledu na niskie koszty produkcji i deregulacje w przepisach, co spowodowalo wysoki deficyt w budzecie USA i upadek sektora produkcyjnego spowodowanego przez tani i narzucony przez zydow import z Chin.

  Teraz nalezy sie zastanowic w jaki sposob odebrac wyprzedany za bezcen polski majatek narodowy, bez ktorego odbudowanie ekonomiczne panstwa polskiego jest niemozliwe.

 33. Toronto said

  O intencjach Rosji i pokracznego Putina niech zaswiadczy fakt dotyczacy „gazowego szantazu” wobec Polski i plaszczenie sie D.Tuska.
  W taki oto sposob Putin zalatwil Tuska „od zadku”, az mu oczy wyszly na wierzch.
  O pederastycznych zapedach Putina szeptal gen.Trofimow, ktory znal wiele tajemnic KGB-FSB, a w 2005r zeszedl z tego swiata, poniewaz byl niewygodny dla Putina i polityki Kremla.
  Szerzej na ten temat w ponizszej wypowiedzi:

  Toronto powiedział/a
  2009-12-19 (sobota) @ 01:42:16

  Kameleon W.Putin
  W czasach ZSRR, W.Putin byl czlonkiem KPZR i agentem KGB.
  Ojciec W.Putina byl w zydowskim NKWD, a dziadek W.Putina byl kucharzem zyda Lenina i zyda Stalina.
  W.Putin to rowniez morderca, poniewaz zlecil zamordowanie gen.Trofimowa, ktory wiedzial o tuszowaniu morderstw popelnianych przez FSB w czasie, gdy kierowal nim W.Putin i podzielil sie informacjami z Litwinienko.
  W.Putin kryje sie rowniez za zamordowaniem plk Litvinienki za to, ze oskarzyl tajne sluzby rosyjskie FSB (poprzednio KGB-NKWD) o upozorowane ataki terrorystyczne oraz za powiazania FSB z rosyjska mafia i korupcje.
  Faktem jest rowniez, ze Putin uziemil niepokornego oligarche medialnego, zyda Berezowskiego, ktory myslal, ze moze wszystkich przekupic i nimi sterowac, ale rownie dobrze W.Putin otoczyl sie lojalnymi zydami, jak chociazby R.Abramowiczem i innymi – wiecej na stronie:
  http://www.forbes.com/2004/07/14/04russialand.html
  Menora na Kremlu, w Waszyngtonie, Brukseli, ONZ, Warszawie etc nie wymaga dodatkowego komentarza.

 34. j said

  Szanowny Panie Toronto! Bardzo ladnie Pan sie wpisuje w diabolizacje Putina. Tak samo ladcnie, zgrabnie i… demagogicznie robia to wszystkie swiatowe „cywilizowane” media. Te mniej „cywilizowane”, jak iranskie, syryjskie czy wenezuelskie nie zabieraja w tej kwestii glosu. Ale kto sie z nimi liczy? O cos chodzi tym „cywilizowanym” mediom, nie wydaje sie Panu? No a ja jak zwykle tym „cywilizowanym mediom” nie ufam. Tak juz mam… :))
  Pozdrawiam

  PS. Byc moze przeoczyl Pan apel Prezydenta Putina sprzed paru lat, w ktorym wyciagal reke do, jk powiedzial”slowianskich braci Polakow”. Dodal, ze tak jak to w rodzinie, drobne rodzinne niesnaski nie powinny zepsuc wzajemnych stosunkow. Polskojezyczne elity pozostaly gluche i slepe na ten apel. Powiem wiecej – rozpoczely niekonczace sie pasmo dyplomatycznych prowokacji i nietaktow wobec Rosji. Czego sie Pan spodziewal po takim dictum? Ze Putin bedzie to znosil bez konca? Wolne zarty Panie Toronto.

 35. Toronto said

  SYNAGOGA SZATANA

  Mysle, ze nikomu nie trzeba wyjasniac co to jest „synagoga” i kim jest „szatan”, ale przynajmniej nalezy wyjasnic co to takiego jest „SYNAGOGA SZATANA”.

  Prawie 2000 lat temu, najwyzszy autorytet Jezus Chrystus nazwal zydow „zmijowym plemieniem” (Mat 23:33) i „dziecmi diabla” (Jan 8:44).

  Faktem jest rowniez, ze TALMUD („pismo swiete zydow”), zostal trzetlumaczony na inne jezyki przez ksiedza prof. J.B.Pranaitisa ( specjaliste od hebraistyki) i wydany w Petersburgu w 1892r – patrz strona:
  TALMUD UNMUSKED – TALMUD ZDEMASKOWANY
  http://www.talmudunmasked.com
  i podobne przyklady z TALMUDU podaje historyk dr M.Hoffmann na stronie:
  THE TRUTH ABOUT THE TALMUD – PRAWDA O TALMUDZIE
  http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html
  ale lista na tym sie nie konczy, poniewaz o Talmudzie i podstepnym dzialaniu zydostwa pisal takze
  ksiadz prof. S.Trzeciak w „PROGRAM SWIATOWEJ POLITYKI ZYDOWSKIEJ” wyd. w Warszawie w 1936r.

  W okresie (1944-1989) w czasie ZYDO-KOMUNISTYCZNYCH RZADOW w Polsce byl to temat „tabu” (nieznany), poniewaz ani Watykan, ani Episkopat, a tym bardziej ZYDO-KOMUNISTYCZNA PROPAGANDA w Polsce nic na ten temat nie pisaly, ani nie podawaly i Narod polski nie mial mozliwosci dowiedziec sie prawdy, poza drobnymi wyjatkami.
  Ogol Narodu polskiego byl karmiony zydo-komunistyczna propaganda podawana w PRASIE, RADIU i TELEWIZJI – nawet RWE, BBC, GLOS AMERYKI i DEUTCHE WELLE uchodzace za „autorytet” wsrod przeciwnikow komunizmu w Polsce, tez tych informacji nie podawaly.
  Dopiero INTERNET stworzyl olbrzymie mozliwosci dostepu do niezaleznych zrodel informacji i stal sie przyslowiowym OKNEM NA SWIAT.
  Dzisiaj jest wiadomo kto obslugiwal rozglosnie zachodnie, komu one sluzyly, komu na tym zalezalo i w jakim kierunku jest popychana ludzkosc – w kierunku GLOBALIZACJI, POD ZYDOWSKA KONTROLE.

  Strona, ktora chce polecic dotyczy PODSTEPNEGO I PERFIDNEGO DZIALANIA ZYDOSTWA WOBEC GOJOW i ZYDOWSKIEJ DYKTATURY NA CALYM SWIECIE, wobec panstw i calych narodow.
  Zapoznajcie sie z tymi informacjami dla wlasnego dobra i dobra waszych najblizszych – patrz strona:
  http://radioislam.org/islam/english/toread/synagogue_of_satan.htm

  Toronto, Kanada
  http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=35&t=464

 36. Toronto said

  Do „J”,
  Mnie nie interesuje co mowi Putin, tylko co robi Putin i oceniam go poczynach.

 37. Toronto said

  Dodatek specjalny:
  SYNAGOGA SZATANA
  http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=35&t=464

 38. Toronto said

  Co na to „J” i jemu podobni ?

  W.Putin juz jako prezydent Federacji Rosyjskiej (2000-2008) w drodze uznania „zaslug”, nakazal wybudowac popiersie dla swojego bylego przelozonego, zyda J.Andropowa w siedzibie KGB (poprzednio: CZEKA-NKWD), obecnie FSB.

 39. j said

  Panie Toronto! Pan to sie zachowujesz jak nie przymierzajac naczelny rabin Paryza, ktory wtraca sie w wewnetrzne sprawy Watykanu. :)) A co mnie obchodza jakies popiersia, ktore zamawia u siebie w Rosji Putin? A niech sobie robi co chce. Na zdrowie! Zreszta „Wolnoc Tomku w swoim domku” :)) Natomiast bardzo mnie obchodzi by moj kraj mial jak najlepsze, dobrosasiedzkie czyli przyzwoite stosunki z Rosja. Obchodzi mnie by Polska mogla prowadzic z Rosja wymiane handlowa, naukowa czy tez kulturalna z pozytkiem dla obu tych slowianskich krajow.
  Pozdrawiam serdecznie

 40. Guła said

  Dzięki P.J. w pełni doceniam P. katusze.

  Pamiętam, jedna z wielu tragedii we Wrzeszczu z młodym człowiekiem który wyszedł po zakupy do sklepu i Go skatowali. Na Zaspie wiele było takich przypadków…

  Toronto to „frontowiec” więc wie swoje.

  Przed bramą nr2 SG stały dwa punktowce (po dziewięć pięter każdy) jeden należał do ówczesnych przedstawicieli zwierzchników PRL ludzi radzieckich którzy raczej nie kontaktowali się z tubylcami.

 41. Marucha said

  Słusznie pisze J.

  Putin jest Rosjaninem. Niech ma sobie pochodzenie żydowskie, tureckie czy murzyńsko-indiańskie. Ale ten człowiek zachowuje się jak Rosjanin, nie pozwala Rosji upokarzać i przywrócił jej wiele z dawnego znaczenia międzynarodowgo. Nie widzieć tego, to być durniem.

  Tylko skończony idiota i tuman może mieć Putinowi za złe, że dba o interesy Rosji nawet kosztem innych państw. Polityka to nie filantropia i nie szkółka niedzielna. Własne interesy stawia się na pierwszym miejscu. Drugiego miejsca NIE MA.

  Tylko polski bałwan chciałby, aby Putin troszczył się o interesy Polski, skoro sami Polacy mają je w D@PIE.

 42. aga said

  Toronto to jakis totalny NIHILISTA. wszystko było i jest żle.Dmowski się mylił, Wyszyński był zły,etc. A któz się nie myli? moze pan panie Toronto jest bezbłędny to niech pan Pop w Moldawii!Gwarantuje,że znajdzie się większa nawet garstka ludzi niz tam przy wywalaniu menory,która za panem pojdzie.No i co potem ? ma pan konstruktywny program pozbycia się chazarow z naszego kraju i naszego KK?

 43. Guła said

  ” Tylko polski bałwan chciałby, aby Putin troszczył się o interesy Polski, skoro sami Polacy mają je w D@PIE.” – O to to to!

  Zaraz kliknę plusa.

 44. wet3 said

  Gula (43)
  Widac, ze o.p.r. z Lizbona ci pomogl i piszesz teraz do rzeczy!

 45. Rysio said

  „….W jakim by stopniu naród białoruski o sobie nie decydował, może z głęboką i uzasadnioną pogardą patrzeć na Polaków, którzy już o NICZYM nie decydują. – admin….”

  Tak tutaj przyznam ze ma Pan racje.
  Polacy o sobie decyduaj 0% a Bialorusini 1%.

  Czyli, matematycznie ujmując, mają nieskończenie więcej wpływu na własne państwo, niż Polacy, jak bowiem wiadomo lim(1/x) | x->0 = ∞. A bardziej serio: nie wiem, skąd pan wytrzasnął ten 1% i kto w takim razie dzierży w ręcach pozostałe 99% – admin

 46. WujekDobraRada said

  @19 „Adam Śmiech”

  nie chce niczego sugerowac o autorze, gdyz nie znam go osobiscie, ani tez jego pogladow, ale to nazwisko nasowa mi pewne skojazenia.
  nazwisko Smiech jest dosc popularne wsrod osob o pochodzeniu zydowskim, a to z tego prostego powodu, ze hebrajskim odpowiednikiem slowa smiech jest imie Izaak. wielu zydow zmieniajac swoje dane personalne, stosowala podobna technike translacji nazwiska lub imienia hebrajskiego, na polskobrzmiace nazwisko wlasnie.
  sam znam opowiesc o pewnym czlowieku o tym samym nazwisku, adiunkcie wydzialu historii notabene, ktory bez watpienia korzenie zydowskie posiada. imienia nie pamietam, ale kto wie, czy to nie ten sam osobnik.
  posiadanie korzeni zydowskich samo w sobie nie jest oczywiscie zbrodnia i o niczym swiadczyc nie moze, ale bycie swiadomym tego, zwlaszcza w przypadku gdy fakt taki jest skrzetnie ukrywany moze byc istotne.

  @35 „Prawie 2000 lat temu, najwyzszy autorytet Jezus Chrystus nazwal zydow “zmijowym plemieniem” (Mat 23:33) i “dziecmi diabla” (Jan 8:44).”

  Jezus Chrystus wcaje tak Zydow nie nazwal. Jezus Chrystus sam byl Zydem, jak i wszyscy apostolowie oraz czlonkowie kosciola pierwotnego w Jerozolimie.
  oba przytoczone fragmety dotycza konkretnie faryzeuszy, a nie Zydow jako calosci.

 47. Guła said

  No dobra Stary Wiarusie powiem Tobie prawdę. Guła rozważa to co nieuniknione z wolą czy bez woli, po lini, albo wbrew niej. Słowem dostosowuje się, po to, aby go nie zmiotło…wraz z rozentuzjazmowanym ogółem.
  Niestety Lizbona albo śmierć, tak to wygląda w realu, rzecz jasna, z punktu widzenia naszych uwłaszczeniowców i opiekunów. I siłą rzeczy Guły który będzie szukał w tej juni całkiem niepopularnych dla rozentuzjazmowanych rozwiązań.

  Co wcale nie znaczy że Guła rezygnuje z własnych krajowych wartości. A wręcz przeciwnie. Na pewno zachowa je.
  Słowem wedle stawu grobla i tyle.

  Nie mam też zamiaru kręcić się w koło nieaktualnych dzisiaj wzorców. Aczkolwiek jak udowodniłem, Guła potrafi o ich historyczną wartość walczyć do końca. No nie wszystkich ponieważ one, te wartości, też podlegają gułowej selekcji z pominięciem tych, dla Guły, bezdyskusyjnych.

  Ale Ty Stary Wiarusie gdybyś doszedł do wniosku że z powyższego nic nie wynika to po prostu, jeśli masz ochotę, zapytaj się.

 48. Inkwizytor said

  Ad 41

  Żal, że nie mamy takiego przwódcy jak premier Włodzimierz Putin. Usprawiedliwieniem jest fakt, że inteligencję wymordowali nam chazarzy w Katyniu i innych nieznanych miejscach a po wojnie inteligencja ginęła tysiącami z rąk żydoubecji na Rakowieckiej, W Koronowie, Wronkach, na Montelupich itp.

  Obserwuję poczynania prezydenta/premiera Putina od lat i jestem przekonany, że jest to rosyjski patriota. Nie raz proponował Polsce „nowe otwarcie” i relacje oparte na słowiańskim fundamencie. Niestety polskojęzycznej administracji na tym nigdy nie zależało, co wiecej wszelkie symptomy sympatii czy zbliżenia polsko-rosyjskiego były bezwzględnie zwalczane. Na odcinku katolickim tę role znakomicie wypełnia Radio Maryja nachalnie lansując rusofoba Szaniawskiego i wyciszając prorosyjskie wypowiedzi prof. Anny Raźny i Bogusława Wolniewicza. Kto słyszał o propolskim przemówieniu prezydenta Putina ze stycznia 2006 ?

  Mimo sympatii Putina do Polaków jestem pewien, że w wypadku zainstalowania amerykańskich rakiet w Polsce, premierowi Putinowi ręka nie zadrży i naciśnie atomowy guzik. Nie mam o to do niego pretensji. Jest Rosjaninem, rosyjskim patriota i w pierwszym rzędzie musi dbać o swój naród. W Polsce niestety nie ma on partnera do rozmów bo właściwie z kim miałby rozmawiać ?

  Z Lechem Kaczyńskim, który jest chłopcem na posyłki murzyna Obambo a wcześniej satanisty illuminata Busha ? To już lepiej rozmawiać z szefem a nie ze sługą prawda ?

  Z „premieru Tusku” ma rozmawiać, kiedy widzi, że ten jest sterowany przez pełną wdzięku kanclerzycę Anielę Merkel ?

  Niestety w Polsce premier Putin nie ma z kim rozmawiać

 49. aga said

  Panie Wujek Dobra Rada ,
  Adam Śmiech prowadzi strone jedniodniowka, ktora jest tutaj tez polecana. Nic nie stoi na przeszkodzie aby zapytać.Znam Pana Adama : ma bardzo jasne blond włosy, niebieskie oczy,no ale przecież Borys Szyc tez niby slowiańksa uroda a do zydowskich korzeni się przyznal.
  Moim skromnym zdaniem nie tak istotna jest etniczne pochodzenie jak zażydzenie mentalności.Przestrzegal przed tym prof. Feliks Koneczny.
  Super nordycki zażydzony typek jest chyba kanalią w porownaniu z odżydzonym zydem / vide Hemar/,nie zgodzi się Pan?

 50. 31.Cham Wiejski powiedział/a
  2009-12-20 (niedziela) @ 20:50:48

  Niemcy są dla Polski zagrożeniem, gdyż zawsze dogadają się z Żydami.

  Odpowiadam:

  Panie Chamie Wiejski – znam „Chama z miasta” ze Słupska, p. Andrzeja – taki mam nick, ale do meritum, Niemcami nie rządzą sami Niemcy a żydzi, podobno pół miliona jest ich w całej administracji niemieckiej. Niemcy są własnością żydów…! O tym opowiadał mi Polak ze Śląska mieszkający kilkadziesiąt lat w Stutgardzie.

  Pozdrawiam Świątecznie
  Zygmunt Jan Prusiński
  21 Grudnia 2009 r.

 51. Elzbieta Gawlas Toronto said

  Pan Jezus NIE BYL ZYDEM !!!

  Apostolowie byli Celtami !!!

 52. LIST do Elżbiety Gawlas…

  Ela, zmieniłem komputer, i mam nową pocztę emailową.
  Przesłałem Ci ostatnio kilka wierszy:

  PAN BÓG CHODZI ULICAMI USTKI – cykl

  WIERSZE ŚWIĄTECZNE W LUSTRZE BOGA – cykl

  NIEWINNY FILANTROP… GENERAŁ JARUZELSKI – cykl

  i

  JESTEM CI WINIEN SZEPTU POEZJI
  Pamięci Jana Pyszko

  A TY POSZEDŁEŚ TAM SKĄD SIĘ NIE WRACA DO NAS
  Pamięci Zbigniewa Łabędzkiego

  _________________Co do Twojego stwierdzenia, to tylko o tym wiedzą ludzie z wiedzą. Faktycznie Jezus Chrystus nie miał żydowskiego pochodzenia. Ale i tak prowokują oni w swych starych gadkach, że „Jezus był żydem”.

  Ela, tyle co jestem oczytany w literaturze faktu i w dziele Historii XIX i XX wieku, to przeważnie żydzi byli w poszczególnych krajach dyktatorami.

  Pozdrawiam Cię Świątecznie i Czytelników pana Maruchy – Gajowego nr 1 w Polsce !

  Zdrowych i udanych Świąt Bożego Narodzenia –
  Zygmunt Jan Prusiński
  29.12.2009 r.

 53. Elzbieta Gawlas Toronto said

  Zanim zaczelam pisac na polskich forach 8 lat temu, 6 lat poswiecilam Asyryjczykom. Pisalam do nich i dla nich podpisujac sie Shamiram.

  12 lat temu dowiedzialam sie, ze narod asyryjski istnieje, ze obecna Syria to dawna Asyria.
  Zdobylam dzieki ksiazkom i internetowi wiedze o losie Asyryjczykow po upadku Niniwy.
  Przez dwa lata uczylam sie starozytnego jezyka aramejskiego, ktorym poslugiwal sie Pan Jezus. Asyryjczykom pisalam o bohaterstwie Polakow w walce o ojczyzne, dzisiaj pisze Polakom o wiernosci Asyryjczykow wlasnej tradycji, jezykowi, o ich milosci dla utraconego kraju.

  Simo Parpola about Assyrians

  ASSYRIAN THE KING OF THE WORLD

  Wiecej na stronie

  http://forum.www.kielce.pl/viewtopic.php?t=5169&start=1380

  Wszytkim czytelnikom zycze spokojnych Swiat Bozego Narodzenia i pomyslnego Nowego Roku 2010.

  Elzbieta Gawlas

  Toronto

 54. WujekDobraRada said

  @Aga (47)
  Oczywiscie, ze ma Pani racje. Zdarza mi sie nie podzielac Pani pogladow, ale w tym akurat przypadku zgadzam sie w calej rozciaglosci.
  Od siebie dodam tylko, ze wg. mnie zydowska destrukcyjnosc zwiazany jest nie z rasowym pochodzeniem, a z duchowym i psychicznym odstepstwem od prawd wiary przekazywanych im przez Najwyzszego, czego punktem kulminacyjnym byla krzyzowa smierc Chrystusa. Jedynym zrodlem ich jadu od czasu zniszczenia swiatyni jerozolimskiej przez Rzymian, jest ich tradycja oralna – talmud. A jedynym remedium, i ich szansa jest pelna, i szczera akceptacja nowego przymieza w postaci Jezusa, ktorego zabili. Co w koncu nastapi.
  Mt 23:36-38: „Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtad, az powiecie: Blogoslawiony, ktory przychodzi w imie Panskie.”
  Co do Adama Smiecha to nie mialem zamiaru sie go czepiac, ani go obrazac. Nazwisko przypomnialo mi poprostu pewna historyjke. Zadzialal ponadto bezwarunkowy odruch nieufnosci do nowego zrodla informacji, co w dzisiejszej zeczywistosci nie powinno chyba dziwic. Dziekuje za Pani odpowiedz, bo mialem nadzieje, ze ktos ustosunkuje sie do mojego komentarza.

  @ Elzbieta Gawlas Toronto (48)
  Pani Elzbieto, ani Jezus ani apostolowie absolutnie Celtani nie byli. Skad takie wnioski? Jakis czas temu czytalem artykul Tadeusza Zielinskiego „Czy Jezus Chrystus byl Zydem” ale to dla mnie stek bzdur. Prosze nie odbierac moich slow jako ataku na swoja osobe, gdyz nie jest to moim zamiarem. Jesli mozna to prosze o zrodlo wskazujace na celtyckie pochodzenie Chrystusa.

 55. Toronto said

  Do „J” i sympatykow bolszewika, komunisty i KGB-owca W.Putina.

  Rosja to cywilizacja turanska.
  Niemcy to cywilizacja bizantyjska.
  Polska to cywilizacja lacinska.
  Prof.F.Koneczny (historyk i filozof) wyjasnil roznice w cywilizacjach i oglosil, ze wspoldzialanie pomiedzy cywilizacjami jest NIEMOZLIWE i mial racje, poniewaz potwierdza to 1000-letnia HISTORIA POLSKI.
  Czy historie Polski tez chcecie cenzurowac, poniewaz Rosja na przestrzeni wiekow wielokrotnie napadala na Polske i nigdy nie dotrzymywala podpisanych porozumien, podobnie jak Niemcy ?
  A czy pamietacie jeszcze ROZBIORY POLSKI ?… NIEWOLE, okradanie Polski, wyniszczanie Narodu polskiego oraz rusyfikacje i germanizacje przez 123 lata ???
  A pakt Ribbentrop-Molotow z sierpnia 1939r, czyli IV Rozbior Polski ?… a 45 lat sowieckiej okupacji po 1945r i wymordowanie najbardziej patriotycznej czesci Narodu polskiego ?
  W.Putin jest spadkobierca Rosji i ZSRR.

  Czy Rosja lub ZSRR naprawily kiedykolwiek szkody materialne i ludzkie wyrzadzone Polsce i Narodowi polskiemu ????????….
  Ani Rosja, ani ZSRR nigdy tego nie uczynily.

  Wasze opinie w tej sprawie nie maja uzasadnienia i sa po prostu PROPAGANDA wyssana z duzego palca u nogi, a poza tym piszecie tak jakbyscie byli BOLSZEWICKIMI AGENTAMI.

  ZLO JEST ZAWSZE ZLEM, niezaleznie czy jet ono male czy duze… i zacznijcie wreszcie oceniac wszystkich ludzi w/g ZASAD MORALNYCH stosujac te same kryteria do wszystkich, a nie zamykacie oczy i uszy na zle uczynki W.Putina, a tylko warczycie na zlo wyrzadzane przez Niemcow, ZYDOW etc.
  Jestescie obludni i zaklamani !… a gdzie sie podzialy u Was zasady moralne ?

  Najwiekszym WROGIEM POLSKI jest ZYDOSTWO, a nastepnie NIEMCY i ROSJA.
  Czy wiecie dlaczego ?

 56. Toronto said

  Do „J” i innych oponentow,

  Gdy pisalem, ze R.Dmowski nie mial racji to podawalem konkretne argumenty, a Wam z kolei zabraklo argumentow i zaczeliscie uzywac retoryki i narzekac.

  Ja chce jeszcze dodac kolejny argument, ze R.Dmowski nie znal rowniez informacji jaka posiadaly wywiady: francuski, angielski i amerykanski odnosnie ZYDOWSKICH BANKIEROW finansujacych A.Hitlera i ROZBUDOWE POTEGI MILITARNEJ NIEMIEC – wczesniej, ci sami BANIERZY ZYDOWSCY finansowali REWOLUCJE 1905 i 1917r w Rosji.

  A teraz odpowiedz do Was wszystkich na pytanie zawarte powyzej:
  Czy wiecie dlaczego ?

  ZYDOSTWO JEST NAJWIEKSZYM WROGIEM POLSKI, PONIEWAZ PRZEZ PONAD 600 LAT NIEPRZERWANIE ZERUJE NA POLSCE I NARODZIE POLSKIM ORAZ NIEPRZERWANIE SPISKUJE PRZECIW POLSCE Z WROGAMI POLSKI – patrz historia Polski.

  ZYDOSTWO JEST WROGIEM LUDZKOSCI !
  Czy wiecie dlaczego ?

 57. Elzbieta Gawlas Toronto said

  Pisal o tym ks. Poradowski.

  http://prawica.net/node/3908

  http://prawica.net/node/821

 58. USTCZANIN, POETA ZYGMUNT JAN PRUSIŃSKI NA PREZYDENTA POLSKI !

  http://www.ustka.pl/forum2/viewtopic.php?f=4&t=5057

  Ja, syn matki Krystyny Sowińskiej i ojca Lucjana Prusińskiego zgłaszam akces do kandydowania na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej !

  Moją negatywną stroną jest to, że mój pradziadek był generałem, a chodzi o mojego przodka od strony mojej mamy – JÓZEFA LONGINA SOWIŃSKIEGO !

  Podobno poeta narodowy Juliusz Słowacki napisał o Nim kilka słów w poezji.

  Powiem szczerze, zgłosiłem publicznie i internetowo swoją zgodę, jeśli nie ma chętnych – którzy by reprezentowali naprawdę Naród Polski, dlatego mogę śmiało napisać to, proszę o uwagę:

  JESTEM INTERNETOWYM KANDYDATEM NA PREZYDENTA POLSKI !!!

  – Ja nikogo się nie boję, przyjdź do mnie, ale musisz mieć wiedzę historyczną – bo jeżeli się będziesz jąkać, to cię wyrzucę na zbity pysk, hen daleko za horyzont.

  Powiem szczerze, reprezentuję tylko Polaków, żadnych (zasrańców) w kraju i na Emigracji…

  Drodzy Polacy w Polsce i na Obczyźnie, głosujcie na mnie. Jestem politycznie podobny do działań i Miłości do Ojczyzny, co czynił mój pradziadek genarał Józef Longin Sowiński, co czynił mój polityczny autorytet – polityk, Roman Dmowski !

  – Nie stchórzę przed żadnym wrogiem Polski – bo śmierci się nie boję !

  Ja mam charyzmę, bo urodziłem się we wrześniu. A jesienni ludzie, z września i pażdziernika są nie do pokonania.

  Tak mi Dopomóż Bóg !

  z Ukłonami – Zygmunt Jan Prusiński
  Ustka. 22 Grudnia 2009 r.

  Ps. Z okazji Wigilii – Urodzin Jezusa Chrystusa, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, z okazji Nowego Roku 2010 życzę Moim Rodakom Wszystkiego Najlepszego !

 59. Rysio said

  „….A bardziej serio: nie wiem, skąd pan wytrzasnął ten 1% i kto w takim razie dzierży w ręcach pozostałe 99% – admin”…”

  Panie Marucha – rzeczywiście chlapnąłem – na Białorusi lud decyduje 99% a Łukaszenko i byli KGB-wcy maja, tylko pozostały 1% do gadania. 🙂

 60. wet3 said

  Wujek … (46)
  A ja zawsze bylem przekonany, ze Jezus Chrystus – Syn Bozy jest Druga Osoba Trojcy Sw. …

 61. Rysio said

  Od. 17. „……..Pewnie gdyby zastosowali żydowską “ekonomię wolnorynkową” rodem ze szkoły Chicagowskiej…..”

  Inkwizytor! Tylko nie ekonomię wolnorynkową, tyko nie ekonomię wolnorynkową!

  Chicagowska szkoła ekonomiczna ma tyle wspólnego z ekonomia wolnorynkową, co za przeproszeniem ……….. (wstaw se sam resztę)

  Poniżej masz miażdżącą krytykę Miliona Friedmana i jego Chicagowskiej Szkoły Ekonomicznej przez Rothbarda.

  Żyd Rothbard nie zostawia suchej nikt na Żydzie Friedmanie 🙂

  http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard43.html

  (* Rysio nie wie – moze ten tekst jest gdziesz po polsku).

 62. Toronto said

  Ad 57, do E.G.
  To sa moje wlasne opinie oparte na faktach historycznych i nawet nie wiedzialem, ze ks.prof.M.Poradowski tez doszedl do takich wnioskow – milo mi to uslyszec.
  Wiem, ze na poczatku lat 2000 ks.Poradowski byl w Kanadzie i dowiedzialem sie o tym dopiero 2 tygodnie po jego wyjezdzie – a szkoda.

 63. Elzbieta Gawlas Toronto said

  Toronto, prosze nam napisac, dlaczego sa smiertelnymi wrogami ludzkosci. Tu, albo prywatnie
  hatra@interia.pl

  Na to jedno pytanie nie znalazlam dotychczas odpowiedzi.

 64. Toronto said

  Ad 58
  Z calym szacunkiem Zygmuncie Janie Prusinski, ale co wiesz na temat polityki miedzynarodowej, ekonomii, wojskowosci, wrogow i przyjaciol Polski oraz rozwiazania polskich problemow codziennych, poniewaz wierszami nie da sie nakarmic pustych polskich zoladkow.

  Poza tym nie wierze w zadne zabobony, jak wrozby i przepowiednie, zaklecia, miesiace i horoskopy, bo to jest „pic na wode” i jak na poczatek, sam sobie podstawiles noge.

  Poza tym czytalem wypowiedzi Twojego autorstwa na innych grupach dyskusyjnych i sa one zawoalowane i malo przejrzyste, jesli chodzi o parszywa robote zydostwa i ich pobratymcy Wojtyly-Katza, ktorego z kolei gloryfikujesz.
  A moze powinienes skorzystac z uslug radia ks.T.Rydzyka ?

  Nie podoba mi sie rowniez, ze kopiesz po kostkach Polakow zamieszkalych poza Polska, korych nazywasz „zasrancami”, ale za to placzesz za swoim kolega ZYDEM, z ktorym nie masz kontaktu od kilku dni.

  Poeta, poeta… a czy takze od bajek dla doroslych ?

  Toronto, Kanada

 65. Toronto said

  Ad 63, do E.G.

  Najwyzszy autorytet Jezus Chrystus powiedzial do zydow:
  „Weze, plemie zmijowe, jak wy mozecie ujsc potepienia w piekle” –
  Mat 23:33

  „Wy z ojca diabla jestescie i pozadania ojca waszego czynic chcecie…” – Jan 8:44

  Czy to wystarczy ?

 66. Elzbieta Gawlas Toronto said

  Byc moze bylo tak: istnial kiedys kontynent MU. Tam Stworca umiescil pierwszych ludzi i dal im przeslanie milosci. Atlantyda stala sie kolonia. Na niej wyladowal Lucyfer i 300 buntownikow.
  Pierwsze loze masonskie byly ponoc na Atlantydzie. Kiedy 12 tysiecy lat temu kontynent ten zatonal, rozbitkowie ratowali sie w Egipcie, Babilonie, Ameryce Poludniowej. Do dzis przechowywana jest wiedza w sekretnych towarzystwach – masonerii.

  W XXI wieku odtworzono Atlantyde – unia europejska, globalizm.
  Do celu dazono poprzez wojny, tak jak 12 tysiecy lat temu.

  Zyjemy w czasach, ktore przypominaja czasy Noego. (Przepowiedzial je Pan Jezus)

  Czy teraz nastana zlote czasy, czy tez nastapi kataklizm i dzieje ludzkosci potocza sie jeszcze raz od poczatku ? Loty w kosmos pozwalaja podejrzewac, ze czesc Iluminatow zechce sie ewakuowac przed zblizajacym sie kataklizmem.

  Polecam ksiazke:

  http://books.google.com/books?id=6UMXAAAAYAAJ&dq=Ignatius+Donnelly+Atlantis+The+Antediluvian+World&printsec=frontcover&source=bn&hl=en&ei=ZmkcS9XyHoTklAfA7cXvCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CBkQ6AEwAw#v=onepage&q=&f=true

  Slady Atlantydy

  http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1236651/Is-lost-city-Atlantis-Grainy-images-released-showing-city-like-structures-beneath-Caribbean-Sea.html

 67. smutny said

  http://zbawienienews.blogspot.com/

  http://www.zbawienie.com/3ws.htm

 68. Toronto said

  Ad 66, do E.G.
  Dosc dawno temu ogladalem program dotyczacy hipotezy – przypuszczalnego istnienia i znikniecia Atlantydy.
  Jednak bardziej mnie interesuje UFO, poniewaz sam bylem swiadkiem tego zjawiska nad jeziorem Ontario.

 69. 64.Toronto powiedział/a
  2009-12-24 (czwartek) @ 02:26:18

  Źle mnie zrozumiałeś.
  Ja „zasrańcy” nazywam pewne plemię, i obojętnie czy żyją w Polsce czy w innych krajach.

  Mogę powtórzyć za tym głosem:

  Ad 63, do E.G.

  Najwyzszy autorytet Jezus Chrystus powiedzial do zydow:
  “Weze, plemie zmijowe, jak wy mozecie ujsc potepienia w piekle” –
  Mat 23:33

  “Wy z ojca diabla jestescie i pozadania ojca waszego czynic chcecie…” – Jan 8:44

  Czy to wystarczy ?

  Pozdrawiam –
  Zygmunt Jan Prusiński
  29 Grudnia 2009 r.

 70. Rysio said

  Evangelium Secundum Mattha/eum (Mat 23:33) Serpentes, genimina viperarum, quomodo fugietis a judicio gehennae?

  Evangelium Secundum Joannem (Jan 8.44) Vos ex patre diabolo estis: et desideria patris vestri vultis facere. Ille homicida erat ab initio, et in veritate non stetit: quia non est veritas in eo: cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est, et pater ejus.

 71. Tak sobie surfuję po sieci i co znajduję? Że jestem Żydem! Najzabawniejsze jest w tym wszystkim to, że artykuł, na podstawie którego nazwano mnie Żydem, nie wspominając o innych sugestiach i epitetach, NIE JEST mojego autorstwa, lecz Kolegi, który ma prawo publikować swoje teksty na Jednodniówce Narodowej w ramach wolnej trybuny. Nie jestem pod nim podpisany, co zostało tutaj zmanipulowane. Wystarczy wejść w zamieszczony link i sprawdzić. No, ale osoby, które już zdążyły stwierdzić, że jestem Izaakiem (tutejszym „erudytom” zwracam uwagę, że imienia Izaak używali cesarze bizantyjscy, cesarze Trapezuntu – tzw. Wielcy Komnenowie – oraz władcy Gruzji; nic nie wiadomo o tym, żeby byli oni Żydami) nie zadały sobie trudu, żeby to sprawdzić. Żenua, Drodzy Państwo! Mają za to recepty na politykę Polską i wiedzą kto jest kim. Dopóki czasy nie schamiały i panowały na świecie pojęcia i zasady chrześcijańskie, sprawą nie tylko dobrego tonu, ale i honoru, było to, że należy niesłusznie sponiewieranego przeprosić. Jako że dyskutujecie Państwo tutaj o cywilizacjach, będziecie mogli zdecydować, do której przynależycie, zachowując się odpowiednio.

 72. Marucha said

  Czy p. Adam Śmiech mógłby wskazać nam miejsce na tej witrynie, w którym nazwano go (bądź zasugerowano że jest) Żydem? Bo ja nic z tego nie rozumiem.

 73. Proszę bardzo:

  „WujekDobraRada powiedział/a

  2009-12-21 (poniedziałek) @ 17:36:31
  @19 “Adam Śmiech”
  nie chce niczego sugerowac o autorze, gdyz nie znam go osobiscie, ani tez jego pogladow, ale to nazwisko nasowa mi pewne skojazenia.
  nazwisko Smiech jest dosc popularne wsrod osob o pochodzeniu zydowskim, a to z tego prostego powodu, ze hebrajskim odpowiednikiem slowa smiech jest imie Izaak. wielu zydow zmieniajac swoje dane personalne, stosowala podobna technike translacji nazwiska lub imienia hebrajskiego, na polskobrzmiace nazwisko wlasnie.
  sam znam opowiesc o pewnym czlowieku o tym samym nazwisku, adiunkcie wydzialu historii notabene, ktory bez watpienia korzenie zydowskie posiada. imienia nie pamietam, ale kto wie, czy to nie ten sam osobnik.
  posiadanie korzeni zydowskich samo w sobie nie jest oczywiscie zbrodnia i o niczym swiadczyc nie moze, ale bycie swiadomym tego, zwlaszcza w przypadku gdy fakt taki jest skrzetnie ukrywany moze byc istotne.”

  Inne epitety:

  „Toronto powiedział/a
  2009-12-20 (niedziela) @ 20:32:48

  (…)podobnie Adam Smiech ze znanych sobie powodow tworzy “bledne teorie”.

  (…)Jest to wystarczajacy dowod, ze Adam Smiech opowiada bajki dla doroslych i jak ma na to ochote to niech sam w pochodzie na kolanach caluje Merkel, Putina, Obame i ZYDOW w dupe.”

  Przypominam, że to nie ja jestem autorem rzeczonego tekstu! Sprawdzanie autorstwa tekstów, które się krytykuje jest, zgodzi się Pan, kwestią elementarną. Cała sprawa pokazuje jak trzeba być ostrożnym w wygłaszaniu sądów kategorycznych we wszelkich kwestiach, jak sumiennie trzeba sprawdzać źródła, a jednocześnie, jak łatwo brnąć w błąd mający początek w prostej pomyłce.

  Swoich uwag nie kieruję personalnie do gospodarza, p. Maruchy, ale do wskazanych wyżej.

  Pozdrawiam!

  Adam Śmiech

  PS. Jest jeszcze wypowiedź zabawna, żeby nie powiedzieć ekscytująca, którą akurat traktuję z przymrużeniem oka:

  „aga powiedział/a
  2009-12-21 (poniedziałek) @ 18:33:04
  Panie Wujek Dobra Rada ,
  (…)Znam Pana Adama : ma bardzo jasne blond włosy, niebieskie oczy(…)”

  Zachodzę w głowę, któraż to kobieta patrzyła mi w oczy?

  PS.II. Tekst Kolegi gjw jest w istocie zaproszeniem do dyskusji. Można się z nim oczywiście zgadzać, lub nie, ale najlepiej właśnie poprzez podjęcie merytorycznej wymiany poglądów. Kolega gjw jest człowiekiem o wiedzy rozległej, prawdziwym erudytą i z pewnością da sobie radę sam, dlatego do meritum Jego tekstu odnosił się nie będę.

 74. Marucha said

  Aha, iustotnie. To były starsze wpisy, których nie pamiętałem.

  Pan Toronto jest tu dobrze znany z powodu dość apodyktycznych, acz często nieprzemyślanych i niekiedy błędnych opinii. WujekDobraRada chyba też czasami pisze rzeczy, na które nie ma żadnych dowodów.

  Przykro mi, iż został Pan dotknięty. Wiem, kim Pan jest. Znam (internetowo) od długiego czasu panią Marzenę Zawodzińską, członkinię redakcji „Jednodniówki”. Poglądy gości mej witryny nie zawsze zgadzają się z moimi.

 75. podajdalej11 said

  Od.podajdalej11 Sept. 11/2010 USA
  Polecam moje wpisy pod haslem Mr.jan tarwid albo 47Szps.prosze odszukac „2 karteczki kaprala jana tarwida” oraz zagadke szachowa
  pn, „Przeslanka DO wypadku”
  Mr.Jan Tarwid,Kapr.Rez.Lot.Pol.
  47Szps.
  P.S.Pierwsza karteczka punkt trzeci
  zawiera propozycje rozwiazania w/w
  problemu.

Sorry, the comment form is closed at this time.