Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Bandyci chronieni swym żydowskim pochodzeniem

Posted by Marucha w dniu 2010-01-29 (piątek)

Gdy w lutym 2001 r. Kongres Polonii Kanadyjskiej zwrócił się do Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przy Instytucie Pamięci Narodowej o podjęcie śledztwa w sprawie okrutnego mordu w Koniuchach, chyba nikt nie mógł przewidzieć, że potrwa ono dłużej niż 9 lat. Wbrew kilkukrotnym zapewnieniom ze strony IPN, iż śledztwo „wkrótce” zostanie zakończone, i mimo że od początku nie brakowało dowodów w tej sprawie, nic nie wskazuje na to, by faktycznie miało się ono ku końcowi.

W kuriozalnej wypowiedzi dla „Gazety Wyborczej” historycy związani z Centrum Badań nad Zagładą Żydów (przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk) sugerowali, że IPN dotąd nie zamknął śledztwa ze strachu przed niezadowoleniem zleceniodawców. Ciekawe, czy gdyby nawet Kongresowi Polonii Kanadyjskiej nie spodobał się wynik śledztwa, ktoś w ogóle opublikowałby nasz protest.

„New York Times”, „Gazeta Wyborcza” czy może rocznik „Zagłada Żydów”? Wszystkie te pisma milczą na temat tego mordu. Naturalnie IPN może się obawiać reakcji pewnych środowisk, co zresztą opisujemy dalej, lecz na pewno nie chodzi tu o środowiska polonijne.

Rozgłos mordowi w Koniuchach dokonanemu 29 stycznia 1944 r. nadali w rozlicznych publikacjach byli żydowscy partyzanci z Puszczy Rudnickiej. W pamiętnikach i relacjach chełpili się wręcz, że zniszczyli wieś położoną w pobliżu tej puszczy. Według Chaima Lazara, „Sztab Brygady zdecydował zrównać Koniuchy z ziemią, aby dać przykład innym. (…) W ciągu kilku minut okrążono wieś z trzech stron. Z czwartej strony była rzeka, a jedyny most był w rękach partyzantów. Przygotowanymi zawczasu pochodniami partyzanci palili domy, stajnie, magazyny, gęsto ostrzeliwując siedliska ludzkie. Słychać było huk eksplozji z wielu domów, gdy składy broni [?] wyleciały w powietrze. Półnadzy chłopi wyskakiwali przez okna i usiłowali uciekać. Ale zewsząd czekały ich śmiertelne pociski. Wielu z nich wskoczyło do rzeki, aby przepłynąć na drugą stronę, ale tam też spotkał ich taki sam los. Zadanie wykonano w krótkim czasie. Sześćdziesiąt gospodarstw chłopskich, w których mieszkało około 300 osób, zniszczono. Nie uratował się nikt”.

Dzisiejszy stan śledztwa

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi w grudniu 2009 r. ujawniła doroczne sprawozdanie o stanie śledztwa, które niewiele różni się od poprzedniego.

„Jak wynika z dotychczasowych ustaleń wieś Koniuchy była dużą, polską wsią, liczyła ok. 60 zabudowań i ponad 300-tu mieszkańców. Koniuchy usytuowane były na skraju Puszczy Rudnickiej, w której znajdowały się bazy partyzantów sowieckich. Partyzanci w czasie powtarzających się napadów na tę wieś rabowali jej mieszkańcom żywność, odzież, bydło. Wyłącznie z tego powodu w Koniuchach utworzono oddział samoobrony, który skutecznie uniemożliwiał partyzantom dalszy rabunek.

W nocy z 28 na 29.01.1944 r. grupa partyzantów sowieckich otoczyła wieś i ok. 5-tej rano przystąpiła do ataku, który trwał 1,5-2 godziny. Pochodniami podpalano słomiane dachy domów, do wybudzonych, uciekających mieszkańców strzelano na oślep. W wyniku ataku zginęło co najmniej 38 osób, kilkanaście zostało rannych.

W dokumentach archiwalnych podaje się różną liczbę ofiar: ‚zostało zabitych 36 osób ze wsi oraz 14 osób ciężko rannych’, ‚zabito 35 osób, rannych 13 w tym 10 ciężko rannych’, ‚zabitych i rannych więcej niż 50 osób’, ’34 zabitych, 14 rannych, ilość osób żywcem spalonych nie ustalona’. Część ofiar spłonęła w swych domach, część zginęła od strzału z broni palnej. Wśród ofiar byli mężczyźni, kobiety i małe dzieci. Najstarsza z ujawnionych ofiar miała 57 lat, najmłodsze dziecko 2 lata. Spalono większość zabudowań, ocalało tylko kilka domów.

Atak na Koniuchy przeprowadziła 120, 150-osobowa grupa partyzantów sowieckich pochodzących z różnych oddziałów stacjonujących w Puszczy Rudnickiej, takich jak: ‚Śmierć okupantowi’, ‚Śmierć faszyzmowi’, ‚Piorun’, ‚Margirio’, oddział im. Adama Mickiewicza. Pierwszy z wymienionych oddziałów należał do Brygady Kowieńskiej Litewskiego Sztabu Ruchu Partyzanckiego, pozostałe zaś do Brygady Wileńskiej. Oddziały te były wielonarodowościowe [informacja nieścisła – oddział „Śmierć faszyzmowi” był złożony z samych Żydów – przypis H.S.], należeli do nich m.in. partyzanci żydowscy, uciekinierzy z gett w Kownie i Wilnie.

Z kopii szyfrogramu z dnia 31.01.1944 r. autorstwa Genrikasa Zimanasa (Henocha Zimana), I Sekretarza Południowego Obwodowego Komitetu KP Litwy, a jednocześnie dowódcy Południowej Brygady Partyzanckiej do Naczelnika Litewskiego Sztabu Ruchu Partyzanckiego w Moskwie Antanasa ˘Snieckusa wynika, że: ’29 stycznia połączona grupa oddziałów wileńskich, oddziału ‚Śmierć Okupantom’, ‚Margirio’ i grupy specjalnej Sztabu Generalnego całkowicie spaliły najbardziej zagorzałą w samoobronie wieś powiatu Ejszyskiego Koniuchy (…)’.

Śledztwo toczy się w sprawie. Nie przedstawiono dotychczas nikomu zarzutu popełnienia tej zbrodni. Genrikas Zimanas zmarł 15 lipca 1985 r. w Wilnie. Znane są nazwiska dowódców oddziałów ‚Śmierć okupantowi’, ‚Śmierć faszyzmowi’, ‚Piorun’, ‚Margirio’, im. A. Mickiewicza, lecz zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala na stwierdzenie w sposób jednoznaczny, że faktycznie oni dowodzili grupami partyzantów ze swych oddziałów, którzy uczestniczyli w ataku.

W toku śledztwa przesłuchano kilkudziesięciu świadków – byłych żołnierzy z 5 batalionu 77 pp Armii Krajowej, którzy stacjonowali w pobliżu wsi, naocznych świadków zbrodni, krewnych ofiar, byłych partyzantów sowieckich. Zgromadzono obszerny materiał archiwalny w postaci meldunków policji litewskiej, szyfrogramów partyzantów sowieckich, kopii akt osobowych partyzantów sowieckich, w których to aktach są adnotacje, że uczestniczyli oni w ataku, kopii dzienników bojowych sowieckich oddziałów partyzanckich, kopii wspomnień partyzantów z Puszczy Rudnickiej.

Trudność w prowadzonym śledztwie, poza odległością czasową od daty popełnienia zbrodni, sprawia fakt, iż Koniuchy położone są na terytorium Republiki Litewskiej, zaś siedziba ówczesnej gminy Bieniakonie na terenie Republiki Białoruś, stąd potrzeba korzystania w toku postępowania z zagranicznej pomocy prawnej. Wnioski o zagraniczną pomoc prawną skierowano do Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Kanady, Izraela i trzykrotnie do Republiki Litewskiej”.

Kto brał udział w tej akcji?

Gdy przed kilkoma laty prokuratura litewska zainteresowała się mordem w Koniuchach w toku śledztwa dotyczącego byłych sowieckiech partyzantów Yitzhaka Arada (Rudnickiego) oraz Fani Jocheles Brancowskiej, powstał międzynarodowy szum. Oskarżenia pod adresem Litwy posypały się lawinowo, mimo że udział Brancowskiej w napadzie na Koniuchy opisała jej przyjaciółka Rachel Margolis w wydanym w 2006 r. w Wilnie po rosyjsku pamiętniku pt. „Niemnogo swieta wo mrakie”. Margolis wówczas wchodziła w skład żydowskiego oddziału partyzanckiego „Ku Zwycięstwu” pod dowództwem Szmuela Kaplinsky’ego, który był częścią tzw. Brygady Wileńskiej.

Tak w swym pamiętniku Margolis wspominała akcję rzekomo skierowaną przeciwko nieistniejącemu garnizonowi w Koniuchach:

„We wsi Kaniuki [sic!] był garnizon faszystów, który obejmował drogę partyzantów do regionu i był dla nas bardzo niebezpieczny. Komenda brygady zadecydowała wszcząć bitwę z garnizonem i wysłać tam wszystkie swoje oddziały. Fania [Jocheles] poszła na akcję z grupą [żydowskiego] oddziału „Mściciel”. Poszli też i nasi [tzn. z oddziału „Ku Zwycięstwu”].

Wrócili po kilku dniach z rannymi. [Według sprawozdania sowieckiego nie było rannych po stronie sowieckiej – przypis H.S.]. Bitwa bardzo się przedłużała. Partyzanci okrążyli garnizon, lecz faszyści byli wyjątkowo dobrze uzbrojeni i odrzucili wszystkie ataki. Skrzydła żydowskich oddziałów zostały złamane, i partyzanci cofnęli się stromo. Wówczas [Elhanan] Magid skoczył na kamień i krzyknął: ‚Jesteśmy Żydami. Pokażemy im, co potrafimy zrobić. Naprzód, towarzysze’.

Nasi chłopcy wytrzeźwieli, wrócili i zwyciężyli. […] Wszyscy byli uniesieni radością: wrócili zwycięzcy, pomimo że wróg miał znaczną przewagę. Garnizon w Koniuchach już nie istniał.

Fania opowiadała o Magidzie, który mówił słabo po rosyjsku, w sposób bardzo śmieszny. Wyszło mu: ‚Jesteśmy Żydami. Pokażemy im, co posiadamy’. Wszyscy ryczeliśmy ze śmiechu, i to powiedzenie zostało w naszych rozmowach”.

Pomimo tego dość szczegółowego opisu, kiedy sprawa litewskiego śledztwa stała się głośna, Fania Jocheles Brancowska zaprzeczyła, jakoby brała udział w tej akcji. Natychmiast zmobilizowano międzynarodową kontrakcję. W sukurs przyszły ambasady amerykańska, brytyjska, austriacka i irlandzka w Wilnie, które zaczęły Brancowską fetować. Prezydent Niemiec przyznał jej nagrodę.

Zdobycie rzekomego garnizonu to pierwszy zaproponowany wariant na usprawiedliwienie akcji w Koniuchach. Ma on swoje źródło w wojennych meldunkach sowieckiej partyzantki. Jednak dzisiaj, kiedy fałszywa informacja o rzekomym garnizonie została zdemaskowana, nie za bardzo nadaje się on do akcji propagandowej czy obronnej. Żadnego garnizonu tam po prostu nie było.

„Winne” są ofiary

Na zapas wykreowano zatem jeszcze jeden wariant, by usprawiedliwić masakrę w Koniuchach. Według nowej wersji partyzanci mścili się na chłopach, którzy jakoby zostali dobrze uzbrojeni przez Niemców i zaczęli napadać na partyzantów. Powtórzyła ją ostatnio żydowska historyk Dina Porat w świeżo wydanej książce o Abbie Kovnerze, przetłumaczonej na angielski, pt. „The Fall of a Sparrow”. Sam Kovner miał zwołać partyzantów po „udanej” akcji i pochwalić zwłaszcza tych, którzy odznaczyli się w walce. Jeden z uczestników – Senka Nisanelewicz, wspominał, że partyzanci byli niezadowoleni z przemowy Kovnera, który im jednak tłumaczył, iż żydowscy partyzanci nie powinni zachowywać się tak jak Niemcy. Po latach Nisanelewicz przyznał mu rację: „Byliśmy młodzi i zapalczywi, wszystko straciliśmy i paliliśmy się do zemsty. (…) Jednak miał rację: za daleko się posunęliśmy”.

Występując w imieniu Stowarzyszenia Litewskich Żydów w Izraelu, Abe Lawre połączył oba warianty:

„Koniuchy to żadna niewinna wieś, lecz ufortyfikowana pozycja niemieckich oddziałów antypartyzanckich i ich miejscowych kolaborantów. Włóczyli się po okolicznych terenach, polując na partyzantów i Żydów, i zabili każdego napotykanego. Gdyby garnizon w Koniuchach wygrał bitwę, żaden partyzant lub Żyd nie uniknąłby tortur i okrutnej śmierci z rąk miejscowej ludności”.

Niestety, żaden z wariantów podanych przez stronę żydowską nie nadaje się do afirmacji według metodologii Jana T. Grossa, słusznie odrzuconej przez historyków tej miary, co Samuel Gringauz, Raul Hilberg czy Christopher Browning.

Przypomnijmy dla porównania przebieg niezwykle intensywnego śledztwa w sprawie mordu w Jedwabnem. Przeprowadzono go w ciągu półtora roku, a już w 2002 r. wydana została ogromna dwutomowa „biała księga”, licząca ponad 1500 stron i zawierająca podstawowe dokumenty oraz analizy historyczne, socjologiczne i prawne.

Hanna Sokolska
Za „Naszym Dziennikiem” 29.01.2010

Autorka jest rzecznikiem prasowym Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Okręg Toronto.

Zobacz też nieco podobną sprawę: https://marucha.wordpress.com/2009/04/25/defiance/

Komentarzy 27 to “Bandyci chronieni swym żydowskim pochodzeniem”

 1. Toronto said

  Do komentarza H.Sokolskiej z Toronto dodam, ze prezesem IPN byl wowczas HISZPANSKI ZYD (marrano) L.Kieres – zydowska arcyqurwa!… i jeden z pierwszych, ktoremu nalezy sciac leb.

 2. Cham Wiejski said

  Pełna zgoda tym razem, panie Toronto…

 3. PL said

  IPN ugina się przed naciskami żydowskich środowisk – bo tak robi CAŁA POLSKA: jej rząd, jej parlament, jej organizacje społeczne. Więc IPN nie ma szans na postawienie się na sztorc.

  A jednak to IPN-owi zawdzięczamy wiele cennych badań, jak np. udowodnienie ponad wszelką wątpliwość agenturalności Wałęsy czy Kwaśniewskiego. Dlatego nawet taki IPN, jaki jest, niedoskonały, jest zadrą w d… dla środowisk parchatych i dlatego chcą go zlikwidować.

 4. Toronto said

  Ad 3
  To co sie dzieje w IPN zalezy od kierownictwa w tej organizacji – obecnie prezesem jest J.Kurtyka; podczas prezesury zyda L.Kieresa rozpatrywane byly wszystkie sprawy zydow w pierwszej kolejnosci i IPN nie przeszkadzal zydom.
  Obecnie IPN im przeszkadza, poniewaz ukazuje prawde o parszywej robocie zydostwa oraz ukazuje prawde o kolaboracji zydow z PZPR, Solidarnosci, KOR etc z SB, WSI i obcym wywiadem (KGB, Mosadem etc) i odslania kulisy „UKLADOW OKRAGLOSTOLOWYCH” zawarych pomiedzy zydami z PZPR i zydami z Solidarnosci.

  Parlament w Polsce to nie sejm, ale „KNE-SEJM” opanowany przez polskojezyczne zydostwo.
  Jest wiec zasadnicza roznica dzialanie pod naciskiem (kogos/czegos), a dzialanie z premedytacja, jak w przypadku „kne-sejmu” w Polsce.
  Podobnie bylo i jest w polskojezycznym rzadzie i poszczegolnych ministerstwach, gdzie kierownicze stanowiska zajmuja polskojezyczni zydzi od 20 lat !

  Zydowska propaganda w j.polskim uzywa odpowiednich zwrotow, jak „naciski”, „zadania” (domagac sie) etc, manipuluje Polakami i opinia publiczna, wytwarzajac „alibi” polskojezycznym zydom u sterow wladzy w Polsce, ze Polska rzadza Polacy.
  Tymczasem polskojezyczne zydostwo dziala wspolnie, niezaleznie od przynaleznosci partyjnej – vide propagowanie UE, uzycie polskiego wojska w Iraku, Afganistanie, Bosni etc, wyprzedaz polskiego majatku narodowego w obce rece (glownie zydom), dzialanie na szkode polskiego interesu narodowego etc przez SLD, PO i PiS – partie zydowskie w Polsce.

 5. Toronto said

  p.s.
  W afery w Polsce po 1989r byli zamieszani prominenci z PZPR i spec sluzb, majacy powiazania z Mosadem, KGB i CIA, ktorzy w zdecydowanej wiekszosci mieli ZYDOWSKIE POCHODZENIE.

 6. Marucha said

  IPN w ramach obowiązującego ustroju żydounijnego – oraz przy aktualnie rządzących szumowinach – i tak robi, co może.

 7. 166 said

  Tu ten sam problem w wykonaniu przedstawicieli narodu żydowskiego, ale współcześnie:
  http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3326&Itemid=56

  >>Ostatnio FBI przeprowadziło tajną operację, w wyniku której wykryto nielegalny handel ludzkimi organami oraz pranie brudnych pieniędzy, w co zamieszanych było kilku talmudycznych rabinów z Nowego Jorku i z New Jersey oraz obywatele Izraela.

  FBI wykorzystało informatora, ortodoksyjnego Żyda Solomona Dweka, który dotarł do środowiska Żydów syryjskich, mieszkających w nowojorskiej dzielnicy Brooklyn oraz w zamożnym Boro Deal w New Jersey.<>Fakt aktywnego zaangażowania rządu Izraela w cały proceder handlu ludzkimi organami został potwierdzony przez byłego oficera armii izraelskiej, którego aresztowano w Brazylii w 2004 roku pod zarzutem przeprowadzania takiej nielegalnej transakcji.

  Oskarżony zeznał w sądzie brazylijskim, że “rząd Izraela finansuje pośrednictwo w handlu organami ludzkimi w obcych państwach poprzez krajową służbę zdrowia.<<

 8. kiboshon said

  Dr. Dawid Duke ma odwagę wygarnąć Amerykanom co się zmieniło od 1967 roku. My powinniśmy wziąć z tego naukę by ta historia się nam nie przytrafiła.

 9. kiboshon said

  poprawiam link

 10. aga said

  Rząd Australii podejmuje racjonalne działania, a tamtejszy premier wyraża otwartym tekstem przekonania, podzielane przez wszystkich, którzy – wbrew agresji politycznego słuszniactwa – zachowali zdrowy rozsądek oraz instynkt samozachowawczy. Premier nosi nazwisko Rudd, może dlatego było mu łatwiej…
  Australijski premier to potrafi

  Zachód potrzebuje takiego przywódcy

  Muzułmanie, pragnący żyć według prawa szariatu, mają opuścić Australię. Australijski rząd, analizując w środę problemy bezpieczeństwa, wskazał na islamskich radykałów jako czynnik zwiększający prawdopodobieństwo zamachów terrorystycznych.

  W dodatku, premier Kevin Rudd oburzył część australijskich muzułmanów mówiąc tego samego dnia, że popiera monitoring tamtejszych meczetów przez służby specjalne.

  „To imigranci, nie Australijczycy, muszą się dostosować. Przyjąć tutejsze zwyczaje, albo stąd wyjechać. Take it, or leave it! – oświadczył Kevin Rudd.
  „Mam już dość tego ogólnonarodowego zamartwiania się, czy my przypadkiem nie uchybiamy innym lub ich kulturze. Od czasów ataku terrorystycznego na Bali zetknęliśmy się z wielkim przypływem uczuć patriotycznych u większości Australijczyków.

  Naszą kulturę od ponad dwustu lat w walce, poprzez próby, usiłowania i sukcesy, rozwijały miliony mężczyzn i kobiet poszukujących wolności.

  Mówimy przeważnie po angielsku. Nie po hiszpańsku, libańsku, arabsku, chińsku, japońsku, rosyjsku czy w jakichś innych językach. Dlatego jeśli ktoś pragnie stać się cząstką australijskiej społeczności, niech uczy się naszego języka.

  Większość Australijczyków wierzy w Boga. To fakt, a nie skutek jakiejś politycznej presji chrześcijańskiej prawicy, bo przecież nikt inny, lecz właśnie chrześcijanie, opierając się na chrześcijańskich zasadach stworzyli podwaliny narodu, co zresztą jest przejrzyście udokumentowane.
  Toteż ściany szkół, w których uczą się nasze dzieci, są najwłaściwszym
  miejscem, żeby to zamanifestować. Wszystkim, którzy twierdzą, że symbol Boga uraża ich uczucia, sugeruję, aby poszukali sobie jakiegoś innego miejsca zamieszkania, ponieważ Bóg pozostaje częścią naszej kultury. Akceptujemy odmienne przekonania religijne, nie pytając o powody,
  dla których zostały wybrane. W zamian jednak oczekujemy akceptacji naszej wiary, harmonijnego współistnienia z nami oraz pokojowego korzystania
  z przysługujących praw.

  To jest nasz kraj. Na naszej ziemi obowiązuje nasz styl życia. I każdy ma możliwość cieszenia się tym wszystkim. Natomiast tych wszystkich, którzy się uskarżają, jęczą, których skręca na widok naszej flagi, roty ślubowania,
  wiary chrześcijańskiej czy naszego stylu życia zachęcam do odważnego
  skorzystania z jeszcze jednej wielkiej australijskiej wolności: prawa do opuszczenia kraju.

  Nie jesteś tutaj szczęśliwy, to wyjedź. Nie zmuszaliśmy nikogo do przyjazdu. Przybyłeś z własnej woli. Wobec tego zaakceptuj kraj, w którym ty też zostałeś zaakceptowany”
  – powiedział australijski premier.

  tłum. Waldemar Żyszkiewicz

  Polska i kraje Europy, zresztą cały świat Zachodu potrzebuje takiego przywództwa. Pozostając oczywiście w ramach suwerennych organizmów państwowych, jakich
  przez wieki dopracowała się nasza cywilizacja. Wszelkie rewolucyjne ideologie:
  świat bez granic, ponadnarodowe federacje, unifikacja waluty, globalne rządy, powrót do nomadyzmu, których prawdziwe źródła tkwią niewątpliwie w kolektywistycznym myśleniu Azjatów – zagrażają trwałości naszego świata, zbudowanego na filozofii greckiej, rzymskim prawie oraz chrześcijańskim uniwersalizmie etycznym.

  Mrzonki ateistycznych konstruktywistów, którzy siłą zagospodarowali poprzednie stulecie, skutkowały milionami trupów. Nie wolno nam dopuścić do powtórzenia ideologicznych eksperymentów, które – jak uczy doświadczenie – w konsekwencji niosą tylko grozę, zniewolenie i śmierć. Wygląda na to, że współczesna Australia, ostatni bastion cywilizacji białego człowieka, oraz jej obecny premier wskazują nam właściwy sposób przeciwdziałania

 11. 166 said

  Ago/10
  To stąd?
  http://kworum.com.pl/art3011,nie_jestes_tutaj_szczesliwy_to_wyjedz.html

 12. aga said

  ad.166 nie, z radiopomost.com

 13. Art said

  IPN pod zarządem żyda Kieresa stworzył tzw.”archiwum zastrzeżone”.
  A dobry Kurtyka-nie żyd nie może(nie chce)tego zastrzeżenia zdjąć.
  Tak było z lustracją:dobry J.Kaczyński popierał dobrą ustawę,a zły L.Kaczyński ją popsował.Wyraźny brak logiki.

 14. aga said

  celowy brak logiki.

 15. aga said

 16. j said

  @ 15 – Aga

  Ja wiem, ze Telewizja Narodowa to kropla nawet nie w morzu lecz w oceanie ale… to jest malenkie migoczace zielone swiatelko nadziei na koncu tego czarnego tulelu…
  I podobnie jak prowadzacy ten wywiad, ja tez chce to zielone swiatelko, ten plomyczek polskiej nadziei ofiarowac Najswietszej Panience.
  Pozdrawiam

 17. j said

  errata:
  … to jest malenkie migoczace zielone swiatelko nadziei na koncu tego czarnego tunelu…

 18. j said

  Cos sie dzieje….

  http://www.pontifex.roma.it/index.php/interviste/religiosi/3531-pacifici-racconta-barzellette-la-polonia-non-e-antisemita-gli-israeliani-non-rispettano-i-diritti-umani-dei-palestinesi-la-shoa-non-e-solo-ebraica-ma-riguarda-cattolici-e-polacchi-israele-gode-di-buona-stampa-il-potere-economico

 19. bibulka said

  W poszukiwaniu naukowych dowodów wiążących ekonomię z antysemityzmem – Lech Maziakowski

  Żydzi od wieków zaangażowani w kupiectwo, handel i dystrybucję, a w ostatnich latach niemal całkowicie opanowując sektor finansowy, zaczynają martwić się pogarszającą się sytuacją ekonomiczno-gospodarczą. I to nie tylko dlatego, że spadają ich zyski, ale po prostu zaczynają obawiać się społecznej reakcji na skutki swojej ciężkiej pracy.

  Oczywiście powiązania Żydów z finansami to zwykły wymysł prawicowych “piewców nienawiści”, którzy tylko czekają na każdy pretekst do rozpalenia kolejnych pogromów i wzniecenia antysemickiej nienawiści. Taki wniosek można wyciągnąć z wynurzeń przywódców żydowskich wypowiadających się na łamach izraelskiej prasy, przywódców z uwagą obserwujących sytuację w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie.

  Oto właśnie ambasador Izraela na Węgrzech wyraził niepokój “w związku z rosnącą liczną incydentów antysemickich” w tym kraju. Ot choćby takich jak ten w Budapeszcie, gdzie “członkowie skrajnych organizacji prawicowych zgromadzili się przy wejściu do synagogi i swoją obecnością zastraszali Żydów”. Jakże nie potępić tak okropnego incydentu antysemickiego, szczególnie jeśli weźmie się dla porównania np. serię antychrześcijańskich pogromów w Indiach, których to jednak prasa światowa jakoś wygodnie zapomina potępiać. Nic bowiem nie może być groźniejszego niż antysemickie incydenty polegające na patrzeniu się na wchodzących do synagogi Żydów.

  W sytuacji wzrastających przypadków tego typu antysemityzmu na całym świecie należy więc jak najszybciej zbadać jego przyczyny. A zbadać można stosując doskonały aparat naukowy, zatem specjaliści wyjęli już swe mikroskopy by doszukiwać się ukrytego wirusa antysemityzmu. Yeduda Bauer, “doradca naukowy” – bo takim właśnie tytułem jest on obciążony – samego Instytutu-Muzeum Holokaustu Yad Vashem, powiedział izraelskiej agencji YnetNews, że jednak “za wcześnie na naukowe dowody świadczące o tym, że wzrost antysemityzmu jest całkowicie spowodowany warunkami ekonomicznymi”. Na wyniki takich badań przyjdzie jeszcze poczekać, być może po prostu brakuje środków finansowych na rzetelne ich przeprowadzenie i katedry uniwersytetów będą zmuszone zwrócić się o zwiększenie funduszy. Społeczeństwa muszą więc złożyć się na pokrycie kosztów tak poważnych projektów badawczych, a im będzie ich więcej, tym dokładniejsze dadzą wyniki. W Polsce – kraju o tradycyjnie największej chyba liczbie antysemitów, wszak wirus ten przekazywany jest wraz z mlekiem każdej matki-Polki – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rządu pana Tuska jest w czołówce światowej w tej dziedzinie i już zleciło kilku specjalistom uniwersyteckim “monitorowanie prasy prawicowej”. Wyniki są niezwykle obiecujące: wydany niedawno Raport wskazuje, że np. korelacja pomiędzy udziałem Żydów w finansach a wywołanymi przez ten fakt skutkami, odbierana jest tak jak zakładano.

  Profesor Yehuda Bauer wie jednak, że takie powiązania to tylko wymysł fantazji prawicowych ekstremistów i że mamy do czynienia ze zwykłą myślową kalką, z którą oczywiście należy walczyć jako nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością. “Mogę powiedzieć, że jeśli mamy do czynienia z kryzysem ekonomicznym, antysemickie wyobrażenia o pazernym, eksploatującym Żydzie, wychodzą na zewnątrz. Są to normalne, powtarzające się regularnie zjawiska.” – wyjaśnia prof. Bauer.

  Hmmm. Ciekawe dlaczego tego typu skojarzenia mają miejsce i dlaczego zjawiska te powtarzają się, a nierozgarnięty chrześcijański plebs zaczyna kojarzyć kryzys z Żydami – do tej pory nie zbadano. No bo przecież nie dlatego, że Żydzi zajmują prominentne stanowiska w gospodarce, finansach, mediach, deprawującym show-biznesie, nie mówiąc już o świecie polityki. To przecież nie może mieć znaczenia i dlatego konieczne są hojnie sponsorowane badania naukowe. Póki nie będziemy mieli naukowych dowodów, może najlepszym sposobem na unieszkodliwienie takich niepoprawnych zachowań i myśli będzie import aktywnych działaczy hinduskich, którzy niedawno pokazali swoją skuteczność.

  Lech Maziakowski

  BIBULA

 20. Polska Walczaca said

  RASISTOWSKIE żydowski książki w USA na półkach ksiegarskich!!! We współczesnej Ameryce we WSZYSTKICH księgarniach możesz kupic MASY książk ŻYDOWSKICH nauczajacych NIETOLRERANCJI i RASIZMU żydowskiego oraz zabraniające wiązania się w związki towarzyskie czy małżeńskie żydów z nie-żydami. Żydowskie grupy etniczne w USA CAŁKOWICIE separują się od społecznosci mozaiki narodowej Ameryki – żydzi posiadają bardzo wielkie ZAMKNIETE obiekty dla publiki, do których nie-żydzi są NIE WPUSZCZANI. Ameryka jest ZALEWANA żydowskimi książkami, które nawołują żydów do BOJKOTU innych żydów jeśli żyd lub żydówka próbuje się związać na całe życie z NIE-żydem. Oto przykład „podręcznika” TEGO TYPU dostępnego w największych księgarniach w USA, który kupiłam w publicznej księgarni Borders Books & Musicdo do głębszego zapoznania sie: “To Raise a Jewish Child: A Guide for Parents” autorstwa SZOWINISTY żydowskiego o nazwisku Hayim Halevy Donin, który jest ZNANYM „rabbi” z żydowskiego universytetu rabinatu w USA, czyli duchowy przywódca żydow. Powyzszą ksiązkę kupiłam w publicznej księgarni Borders Books & Music, której system jest jednym z największych sklepów w USA mający ponad 500 wielkich sklepów. Jak zaczęłam czytać tę książkę to NIE WIERZYŁAM WŁASNYM OCZOM, że coś takiego zostało wydrukowane w USA, który mieni się na cały świat krajem TOLERANCJI. Ta książka naucza żydowskich rodziców jak BOJKOTOWAC swoje własne dzieci, gdy ODWAŻA się wstąpić w związek małżenski z nie-żydem lub nie-żydowką. OTO niektóre INSTRUKCJE z tej ksiażki: 1. Rodzice żydzi NIE POWINNI uczestniczyć w uroczystościach związanych z zawarciem małżeństwa żyda z nie-żydowką lub nie-żydem. To ma oznaczć BRAK AKCEPTACJI rodziców dla takiego małżeństwa (strona 135, rozdzial: „Reacting to a Mixed Marriage”) ….. 2. Rodzice żydzi powinni IZOLOWAĆ się od małżenstw mieszanych żyd z nie-żydowką….. 3. Rodzice żydzi NIE POWINI ZAPRASZAĆ na uroczystości rodzinne mieszane małżeństwa żyd z nie-żydem lub nie-żydowką……. 4. Małżenstwo mieszane żyd z nie-zydowka lub nie-żydem to WIELKA PORAŻKA dla żydowskich rodziców i społeczenstwa żydowskiego….. 5. Rodzice żydzi NIE POWINNI odwiedzac swoich krewnych, ktorzy są MIESZANYMI MAŁŻEŃSTWAMI żyd z nie-żydowką lub nie-żydem…… To tylko niektore „rady – nauki” ze stron tego RASISTOWSKIEGO „dziela żydowskiego”. Ta RASISTOWSKA książka też oczywiście naucza jak w ogóle ZAPOBIEGAC i wychowywać żydowskie dzieci, aby „NIE PONIŻAŁY SIE” i NIE ZDAWAŁY SIE z NIE-żydami lub nie-żydowkami w kontaktach damsko-męskich itp…… WYOBRAŻACIE sobie, jaką awanturę by zrobili rasisiści żydzi, gdyby jakaś inna grupa etniczna w USA odwżyła się opublikować tak RASISTOWSKĄ książkę inspirujacą do NIENAWIŚCI w Ameryce? Oto inna RASISTOWSKA książka nauczająca z amerykańskich półek księgarskich największej amerykanskiej księgarni Borders Books & Music propagującej SZOWINIZM i NACJONALIZM żydowski, które leżą stosami w sklepie rasistowskiej Ameryki jest np. to RASISTOWSKIE „dzieło żydowskie” pt.: ……. “40 Things You Can Do to Save the Jewish People” ……. autorstwa innego RASISTY żydowskiego o nazwisku Joel Lurie Grishaver. Ta książka też NAUCZA np. w rozdziale 37 jak POWINNA BOJKOTOWAC rodzina żydowska malżeństwa mieszane żyd z nie-żydówką lub nie-żydem. Ta książka też naucza jak IGNOROWAĆ inne religie, oraz inspiruje do BOJKOTU świata kultury chrześcijanskiej. NIETOLERANCJA żydow do NIE-ŻYDOW ma swoje głębokie podłoże w nauczaniu żydow właśnie przez PRZYWÓDCÓW „duchowych” judaizmu tzn. rabinów, którzy piszą takie RASISTOWSKIE „dzieła”, które ZRADZAJĄ NIENAWIŚĆ żydow do otaczających ich innych ludzi. Stąd właśnie biorą sie BARDZO POWAŻNE KONFLIKTY żydow z innymi narodowościami. Nauczanie i teologia judaizmu jest PIERWOTNA przyczyną konfliktu swiata żydowskiego w stosunku do innych, a ta otwarta KONFLIKTOWOSC żydostwa ze swiatem zewnetrznym jest dopiero WTÓRNĄ odpowiedzią, dlatego żydzi są tak bardzo SKLOCENI i SKONFLIKTOWANI ze światem zewnetrznym. Co kilkanaście lat ONZ organizuje wielka konferencje swiatowa na temat RASIZMU na swiecie, na ktorej potepia sie kraje RASISTOWSKIE. Ostantia taka konferencja odbyla w Durbanie (RPA) i trwała dwa tygodnie. Przyjechało na tą konferencje 6000 tysiecy delegatów ze 159 państw świata. http://www.starwon.com.au/~korey/Kaluski/Durban.htm Konferencja zakonczyla sie 8 wrzesnia 2001 roku ogłoszeniem GLÓWNEJ rezolucji przegłosowanej pozytywnie wiekszościa glosów, ktora uznała że: IZRAEL to AWANTURNICZY RASISTOWSKI kraj, a żydzi to RASIŚCI, ktorzy zostali porównani do hitlerowskich Niemców, a gwiazdę Dawida porównywano do faszystowskiej sfastyki. Od tego momentu rząd USA przestał teoretycznie uznawać organizację ONZ, a żydzi ją bojkotują. Kilka dni po uchwaleniu tej rezolucji przez ONZ, czyli 11 września 2001 roku „ktoś” podjał decyzje aby zburzyć wieżowce World Trade Center w New Yorku, aby ODWRÓCIĆ UWAGĘ całej opinii światowej od uchwalenia powyższej rezolucji ONZ ukazujacej otwarcie RASIZM ŻYDOWSKI bandycko-rozbójniczego aparthidu Izraela i żydów rasistów, którzy DEMORALIZUJĄ życie kulturane i polityczne na całym świecie
  Grażyna

 21. Art said

  Proponuję nowe hasło wyborcze,przyznam że ściągnięte od kibiców piłki kopanej.Oni wybrali trenera.Nie wiem czy dobrego ale innego niż chciał PZPR,tzn PZPN.Oto nowe hasło wyborcze:www.skreślam wszystkich.PL

 22. bibulka said

  A tu teraz cos innego dla odmiany. Dzień Judaizmu, czyli… znajdź Arcybiskupa

  http://www.bibula.com/?p=17459

 23. koala said

  Do Agi
  Nie ma co się tak ekscytować tym co powiedział pan Kevin Rudd.
  nie trzeba odwagi ,aby krytykować Arabów. Wolałabym ,żeby także monitorował synagogi, ale na to się nie zanosi:
  http://www.chabad.org/news/photo_cdo/aid/668605/jewish/Australian-Prime-Minister-Rolls-Challah-Dough.htm

 24. Dość tych żydowskich kłamstw!!!! said

  PERFIDNY TEKST PERFIDNEJ NATURY
  Wojciech Właźliński 29. 1. 2010

  Nie pierwszy raz uchodzący za poważny dziennik, New York Times, publikuje sadystyczny tekst skierowany przeciwko Polakom. Kłamstwa jednego, Tomasza Grossa w tym wypadku, stają się podstawą do propagowania kłamstw innych. Długi elaborat w którym WILLARD GAYLIN, “ “HATRED. (Nienawiść) CONFRONTING EVIL HEAD-ON”, stara się uzasadnić w perfidny sposób okrucieństwo o które autor tego paszkwilu oskarża Polaków opublikowany został w New York Times 3.8.2003.
  Nie pierwszy to i z pewnością nie ostatni z serii systematycznie ukazujących się na rożnych kontynentach paszkwili na Polskę i Polaków. Dość charakterystyczną rzeczą jest fakt, że nasilenie tego typu oskarżeń zawsze idzie w parze z nasilaniem terroryzmu i okrucieństwa wobec Palestyńczyków a także wobec innych społeczności

  Zacietrzewiony w swojego rodzaju literackim sadyzmie autor nie zdawał sobie sprawy z samooskarżania. Oskarżając Polaków w celu odwrócenia uwagi od całej masy zwyrodnień i okrucieństw wobec Palestyńczyków trwających ponad pół wieku brnął chyba tylko nieświadomie w samooskarżaniu i uzasadnianiu żydowskich zbrodni.

  Gaylin opisuje i oskarża Polaków o zbrodnie które jedynie on lub jemu podobni (Gross) mogli sobie wymyślić i przeprowadzać (Wandea, Rewolucja Francuska, Rewolucja Bolszewicka, Wołyń, rzeź Armeii jednej z pierwszych ośrodków kultury chrześcijańskiej, nie wymieniając wielowiekowych okrucieństw sięgających Stary Testament i Talmud. Gaylin przypisując Polakom zbrodnie usiłuje w perfidny sposób podawać ich genezę, pochodzenie, uzasadnienie, wrodzone skłonności, wręcz genetykę ich pochodzenia oraz okoliczności. Jest to w wielkim stopniu prawda tylko że nie odnosi się do Polski i Polaków lecz do jego własnej nacji:

  “…ponieważ jest to dozwolone, ponieważ im wolno”. Mając taką możliwość….”

  Tak i niestety The New York Times korzysta z tego i rabinickiego wyroku na pastwienie się nad Polskim Narodem. Wyroku który wydal główny “rabin” żydowskiej diaspory, Sekretarz Generalny Światowego Kongresu Żydów, Israel Singer. Oświadczył publicznie (19.4.1996):

  “…Polska będzie atakowana i upokarzana na oczach całego świata jeśli nie spełni żydowskich żądań…”

  Tak i niestety The New York Times korzysta z tego.

  Niby poważny dziennik a za nim inne publikują te bzdury i wbijają je w głowy ludzi nieświadomych faktów. Wbija się kłamstwa, “ponieważ wolno….” i nie ma sprzeciwu, przy pomocy wszystkich możliwych środków propagandy jakie Żydzi mają do swojej dyspozycji, “ponieważ jest dozwolonym…”, i nie ma sprzeciwu, kłamać, że miedzy innymi

  “w Polsce w miejscowości Jedwabne Polacy zamordowali 1600 Żydów a zanim ich zamordowali torturowali ich i upokarzali, wydłubywali oczy kuchennymi nożami, rozczłonkowywali ich przy pomocy prostych narzędzi rolniczych, topili kobiety w płytkiej wodzie. Dzieci nabijali na widły i przed oczyma ich matek wrzucali je na rozżarzone węgle. Wszystko to w akompaniamencie kwiku radości i śmiechu ich dotychczasowych sąsiadów.”

  Że spędzili ich w końcu do stodoły i spalili ich.
  Autor tego artykułu w swoim sadystycznym transie tłumiącym sens, jak głuszec na tokowisku, nawet nie był w stanie opanować swoim intelektem tego, że zmieszczenie 1600 osób na powierzchni 19m x 7m jest niemożliwe. To był zewnętrzny wymiar fundamentów stodoły. Wszystko to ponieważ Żydzi “mają takie możliwości…”
  Mają możliwości, tupet i odwagę pisać:

  “Nawet w nazistowskich Niemczech całe społeczności “normalnych” ludzi nie zdobyły się na czyn zniszczenia swoich sąsiadów. Zwykle pozostawiali to fachowcom pasywnie przyzwalając im na to. W Polsce całe społeczności ochotniczo dokonywały rzezi swoich sąsiadów i byli zachwyceni tą działalnością.”

  Dlaczego? – autor tego artykułu ma czelność pisać w ten sposób – daje sobie sam odpowiedz, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego w tym swoim delirium, że oskarża swój własny naród piszac o Polakach (jeśli w ogóle są podstawy do tego żeby nazywać go narodem). Oskarża także wszystkie inne narody o milczenie,” bo wolno”, „bo jest okazja”, ” bo jest dozwolone”, to co dzieje się przez ponad pół wieku w Palestynie.

  Przytaczam wyjątek z opracowania prof, J. R. Nowaka na temat jednej z bardzo wielu (Nowak wymienia 400 jeszcze przed rzezią w Gaza w końcu 2008) terrorystycznych, bestialskich, zbiorowych i indywidualnych morderstw przeprowadzonych na Palestyńczykach. Akcjach w których bestialstwo jest wspólna, typową i charakterystyczną cechą nie tylko w terrorze w Palestynie lecz w Wandei i w ogóle Rewolucji Francuskiej, Rewolucji Bolszewickiej i objętych nią państwach, także po II W. Ś., Wołyniu, rzezi Armeii, nie wyczerpując tej listy.

  [„Rzeź Palestyńczyków w wiosce Deir Yassin”, fragment dot. rzezi w wiosce Deir Yassin zaczerpnięty z artykułu „Prawda o Kielcach 1946 r.” Prof. Jerzy Robert Nowak, Nasz Dziennik, 4. 7.2002. Skrót WW]
  „Masakra
  W nocy z 8 na 9 kwietnia 1948 roku 132 mężczyzn (72 z Irgunu i 60 ze Sterna) zebrało się do planowanego ataku na wioskę arabską. […] Przez dwa kolejne dni terroryści Irgunu i Sterna zabijali w najokrutniejszy sposób swoje ofiary, niektórym z nich obcinając głowy. Według oficjalnego raportu głównego przedstawiciela Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Jerozolimie dr. Jacquesa de Reyniera, zamordowano 52 dzieci i rozcięto brzuchy 25 ciężarnych kobiet. Sam de Reynier znalazł m.in. ciało jeszcze żywej, potwornie okaleczonej dziewczynki. Licznym Arabom, masakrując ich, obcięto genitalia. Jacques de Reynier z obrzydzeniem wspominał, jak piękna izraelska dziewczyna pyszniła się swym nożem ociekającym krwią. […]”

  Na http://piotrbein.wordpress.com/2010/01/30/perfidny-tekst-perfidnej-natury/ jest artykuł WILLARD GAYLIN(A), “ “HATRED. CONFRONTING EVIL HEAD-ON”, w oryginale w którym zmieniłem niektóre imiona własne oraz dałem krótkie moje dopisy. Oryginalne ale podstawione pod nie zamieniona słowa pozostawiłem w jako przekreślone. Wprowadzone moje słowa zaznaczone są tłustym drukiem. Jakże niewiele było do tego potrzebne. Ograniczyłem się tylko do terenu Palestyny bez wnikania w rozmiar żydowskich zbrodni i ludobójstwa ukrywających się pod nazwą “zbrodni komunizmu”, z ostatnich czasów a sięgających czasów biblijnych łącznie z rzezią Persów. Czyżby Willard Gaylin aż tak obawiał się prawdy o zbrodniach swojej nacji żeby tłumić ją przypisywaniem zbrodni innym? tym dla których jest świętością ten który poświęcił siebie dla dobra innych w przeciwieństwie do tych którzy czczą Passover czyli śmierć innych dla swojego interesu. Należy wybrać altruizm Wielkanocy lub egoizm Passover.

  Zapamiętać powinno się słowa Roberta Leverant, miedzy innymi,

  “To co Żydzi czynią Palestyńczykom jest odrażającym. Partycypowanie w tym gdzie Żydzi mówią “My jesteśmy ofiarami” jest ponad moimi możliwościami strawienia tego.”

  Sięgając głębiej trzeba też zapamiętać słowa Jezusa Chrystusa o tej nacji.

  http://grypa666.wordpress.com/

 25. Marucha said

  Dlaczego szmatławce w stylu „New Parch Times” szkalują Polaków? Bo przekonały się, że nic im za to nie grozi.

 26. Julka said

  Prezydent RP obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:
  „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta RP uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny będzie dla mnie zawsze najwyższym nakazem (art.130 Konstytucji RP).
  Jak do tej pory to obrona godności Narodu sprowadza się do przepraszania za wyimaginowane przewinienia, oraz czapkowania unym.

 27. opornik said

  Zamiast Michnika wstawić dowolnego obrońcę
  demokracji i wolności słowa, po kórej to obronie
  goja boli głowa i… wątroba.
  Cytuję:

  Obrona Michnika by dobosz » Sat Sep 26, 2009 11:12 pm

  Jako obrońca z urzędu, a więc niezależny od klienta, i nie skory na jego miliony, ukażę jednoznacznie, że oskarżony: NIE JEST ZDRAJCĄ !

  Wprost przeciwnie, jest obywatelem wiernym prawom rządzącym w JEGO rzeczywistości, i praw tych będąc wiernym niewolnikiem, zasługuje raczej na … pomnik, aniżeli jakiś tam „przewód sądowy”.

  Bo i przed czym miałby go „Sąd obronić”:

  – od tego, że realizował swe „najgłębsze przekonania demokratyczne” ? – no niech na tej Sali ktoś wstanie i powie, że oskarżony zdradził DEMOKRACJĘ ! – no, czekam… wszescy wiemy, że się nie doczekam!

  – od tego, że członek czegoś, czego nikt nie zna i nie wie co… to coś wyznaje, według jego własnych słów, zawsze tym gremiom wierny pozostał – aż po grób ! – to gdzie tu mowa o zdradzie, gdy tylko z wiernością mamy do czynienia !

  – czy może np. : i to było zdradą, że przejął zupełnie legalnie i z godnym podziwu zaangażowaniem Gazetę Wyborczą, choć była czym innym wcześniej, i kto inny ją zafudował, ale demkratycznie, legalnie „wszyscy Polacy” zapragnęli by właśnie oskarżony przejął, w swe szlachetne ręce ten wspaniały przykład solidarności Polaków ( za 10 złotych starych polskich), aby nim … L E P I E J Z A R Z Ą D Z A Ć ! – to ma być … zdrada ?!

  – czy może jekiekolwiek normy etyczne i moralne, zostały przez oskarżonego zaniechane, lub co najmniej pominięte w swych: najwyższego lotu przecież – pełnych troski o przyszłość – działaniach ?! – naraża się
  każdy na śmieszność, gdy coś takiego przed Wysokim Sądem próbował będzie dedukować, to więcej niż
  grzech ooo; odbieraniu komuś dobrego imienia! – i to miałoby się stać na terenie tak pięknie
  katolickiego Ludu Polskiego?!

  – czy może ktoś na całym świecie, znajdzie się b y … suponować oskarżonemu brak talentów aktorskich ?! – gdyby się taki pojawił, sam osobiście „ukręce kark chydrze”, bo to już potwarz, nie kłamstwo, bo przecie oskarżony to urodzony AKTOR i KŁAMCA, więc jakże mógłby zdradzić swój kunszt, będąc …

  SOLIDARNYM POLAKIEM ??? !!! – On nigdy nie dotknął rejonów… ANTYSYJONIZMU, wiedz gawiedzio roztargniona, ON jest! – syjonizmem !!! – przy nim wróg syjonizmu… Kasandrą s k o n a . . .

  Wobec innych ewidentnych oszczerstw nie podejmuję dialogu, bo nie zniżam się do rynsztoka płynącego z pojęć: sprawiedliwości i przyzwoitości jakichś tam norm katolickich, ONE już dawno jako;
  rdza i pleśń zaległy w dołach historii, więc i o … przeszłości przed tak wysokim gremium, jak Sąd Najwyższy, ani słowa wspomnieć się nie godzi ! – dzisiejsza debata dotyczy P R Z Y S Z Ł O Ś C I !!! – i wara od niej …

  pozbawionym praw P o l a k o m !

  Wysoki Sądzie, jedynym winnym na tej Sali… są Ci!, którzy bez rozumu uznali swą zgubę za
  własne prawo do uznania się za… pariasów tego świata, i na podstawie tego prawa, żądam
  oskarżenia oskarżonego o to , że niedokładnie wykonał nasze dyrektywy, bo
  według nich – dzisiaj

  już ani Polaków ani Kościoła Katolickiego być – NIE POWINNO ???!!! – więc
  właściwie to przed kim Wysoki Sąd prowadzi obronę …
  Nieśmiertelnego z rodziny nieśmiertelnych, czyli NIETYKALNYCH !!!

  Zanim Sąd się uda… niech jeszcze raz rozważy tę podstawową prawdę ooo: N I E T Y K A L N Y C H !!!

  Albo już bez ogródek powiem, że jeżeli Wysoki Sąd nie odczyta wyroku, jaki leży u wysokiego Sądu na biurku, od co najmniej kilkunastu lat – Wysoki Sąd wie, gdzie wtedy spędzi następne miesiące…

  Tam nawet białych niedźwiedzi nie ma – cóż za perspektywa dla tak wielkich ludzi, jak Sąd Ostateczny ?!

  Kończąc, pragnę pozdrowić wszystkich, którzy geniusz tfffuuuurczy osakrżonego … wielbić zapragnęli, by w pełnym pokoju marszu … do swego portu dopłynęli, bo portu tego królewskie godności, na dnie ostatnim spoczywają, na dnie…

  Piekielności ! – dziękuję za aplauzy, i czekam dziękczynień, bo po Sądzie naj… blabla,
  nic nigdzie nie… przeminie, bo
  na wieczność w ciemnościach … swym sądom ulegnie !!!

  BEZ POWROTU ! – BEZ NADZIEJNIE – TRAGICZNIEee
  Dlatego proszę o najniższy wymier kary:

  … DNNOoooo … PIEKŁA !
  Kłamstwo jest czarną dziurą rzeczywistości.

  http://polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=2&t=5668

  Tyle cytat, reszta na Sądzie Bożym…

Sorry, the comment form is closed at this time.