Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

O naprawie Rzeczypospolitej

Posted by Marucha w dniu 2010-06-28 (Poniedziałek)

Czyli kto pisze nam historię, ten Polską rządzi.

W roku 2005 kilku czołowych polityków PO, PiS i SLD spotykało się w fundacji żydowskiego miliardera i „filantropa” Sorosa na serii wykładów i dyskusji „O naprawie Rzeczypospolitej”.
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2467

Zadziwiające jest to, że tylu ważnych, „naszych” polityków o naprawie państwa dyskutuje, a Rzeczpospolitą diabli biorą. Przy czym nie tylko przerobiono Polskę na unijny barak. Polska utraciła suwerenność, narzuca się nam demoralizująco-ogłupiające prawodawstwo unijne, a niedobitki armii podlegają pod rozkazy obcych z NATO (a de facto pod rozkazy światowego żydostwa rządzącego kierującą NATO Ameryką).
http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/amerykaska-pita-kolumna.html

Katastrofalny jest stan gospodarki, szabrowanej, niszczonej i wyprzedawanej obcym za bezcen. Katastrofalny jest stan rolnictwa, służby zdrowia, szkolnictwa. Jedynie kultura żydowska ma się u nas dobrze.
http://judeopolonia.wordpress.com/2010/06/25/na-krakowskim-kazimierzu-rozpoczela-sie-muzyczna-wersja-judaizacji-polakow/

Odpowiedź na pytanie – dlaczego Rzeczypospolita ginie znajdziemy udzielając sobie odpowiedzi na inne pytanie – kto rządzi ruinami Rzeczypospolitej i jej historią.

Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w znajdujących się w żydowskich rękach mediach. Ich zadaniem jest oszukiwanie, ogłupianie i okłamywanie oglądaczy telewizorni i czytaczy gazet. Podaję przykład! Nawet o niedawnych obradach posiadających ogromne wpływy na politykę i gospodarkę światową grupy Bilderberga (w czerwcu w Barcelonie), czy Komisji Trójstronnej (w maju w Dublinie) żydowskie media nie informowały.

Na marginesie tylko dodam, że już na początku XX wieku trzy największe agencje informacyjne (brytyjski Reuters, francuski Havas czy niemiecki Wolff) były w rękach Rothschilda. W międzyczasie zmieniły się niektóre nazwy agencji informacyjnych, zmienili się ich „właściciele”, jedne agencje znikały, powstawały nowe. Zasada jednak, że są one w rękach światowego żydostwa pozostała nienaruszona.

Prawdziwej odpowiedzi na pytanie – kto rządzi polskim barakiem nie znajdziemy też u polityków. Oni naturalnie twierdzą, że suwerenem w Polsce jest społeczeństwo, a sami politycy kierując się udzielonym im społecznym mandatem zaufania sterują jedynie zgodnie z wolą narodu państwową nawą. Choć oczywistością jest, że liczący się politycy są w najlepszym przypadku marionetkami, sterowanymi przez zażydzoną Unię i zażydzoną USA. A nad tym wszystkim pieczę trzyma światowe żydostwo, światowa lichwa. Bo to Żydzi rządzą światem (a przynajmniej zachodnią hemisferą) poprzez Bilderberga i inne ich „agendy”.

W gorszym przypadku są politycy po prostu świadomą agenturą obcych interesów.

O oszukaństwie polityków może świadczyć spór w kampanii przedwyborczej na temat finansowania z budżetu państwa metody in-vitro. Gdyby skarb państwa był „full”, można by było o tym debatować. Zarówno z etycznego, medycznego jak i finansowego aspektu tego pomysłu. Ale sytuacja jest taka, że bankrutują szpitale, nie ma pieniędzy na konieczne operacje i zabiegi ratujące na bieżąco zdrowie i życie. A nasza sprzedajna agentura zachodu już planuje wydawanie kolejnych pieniędzy, których po prostu nie ma, na kontrowersyjne „zabiegi” in-vitro. Przypomina to dyskusje bezdomnych żebraków, mieszkających pod mostem, a kłócących się o to, czy w łazience powinna być armatura chromowana, czy pozłacana.

Jedną z najważniejszych wskazówek – kto rządzi w danym państwie – jest to, kto pisze w nim obowiązującą wersję historii. Podam w tym miejscu konkretny przykład.

W czasach PRL obowiązywała wykładnia historii głosząca, że po wojnie szlachetni i patriotyczni komuniści z PPR/PZPR przy pomocy dzielnych funkcjonariuszy UB, MO i KBW utrwalili władzę ludową. NSZ to byli faszystowscy kolaboranci, a ludzie z AK i WiN byli zaplutymi karłami kontrrewolucji. Po 1956 roku AK zrehabilitowano, choć nadal deklarowana przynależność do niej była kulą u nogi w robieniu kariery. Jedynie pełne poparcie dla Polski ludowej równoważyło AK-owską przeszłość.

Była to więc, jak wiemy historia kompletnie zafałszowana. Pisana przez narzuconą Polsce przez Stalina i NKWD żydokomunę. Przy czym żydowskość tamtej władzy wstydliwie ukrywano.

Obecnie króluje w polskim baraku inna, choć nie wiele mniej załgana wersja historii.

A więc po wojnie Polska dostała się w łapska komunistów, choć ich żydowskość jest niechętnie eksponowana. Dzielny naród kilka razy zrywał się przeciwko narzuconej, komunistycznej władzy. Ostatecznie przy okrągłym stole osłabieni komuniści do głosu dopuścili opozycję, a przynajmniej jej „konstruktywną” część. W wyborach w czerwcu 1989 społeczeństwo odrzuciło komunizm i wtedy nastąpiła wymuszona naciskiem z dołu transformacja. A obecnie Polska jest państwem wolnym, demokratycznym, na drodze ku świetlanej przyszłości.

Istnieje jeszcze konkurencyjna odmiana tejże wersji historii propagowana przez PiS i co niektóre odłamy dawnej opozycji. Wersja ta różni się oceną okrągłego stołu i czasów późniejszych. Zgodnie z nią do okrągłego stołu dopuszczono jedynie ugodowców z drużyny Bolka, nie przeprowadzono koniecznej dekomunizacji, w Polsce nadal rządzi układ okrągłostołowy (postkomuchy i agentura) który należy rozbić. A wtedy Polska będzie rosła w siłę a ludziom będzie żyło się dostatniej.

A prawda jest całkiem inna.

Mówiąc najkrócej – po wojnie rządziła w Polsce żydokomuna. Obecnie „komuny” już nie ma – natomiast pozostali i rządzą Żydzi.

Wpływy i zasięg żydokomuny po wojnie był o wiele większy, niż się o tym oficjalnie mówi. Nie tylko UB i PPR były zażydzone. Poeta żydowski Sandauer określił to tak, że w czasie wojny wymordowano wybitnych Polaków i żydowską biedotę. A po wojnie na polskim tułowiu osadzono żydowską głowę.

Zamęt wojenny wykorzystało wielu Żydów do zmiany nazwisk, często brzmiących czysto po Polsku. Przykład: Stolzman – Kwaśniewski. Żydzi obsadzili administrację państwową, gospodarkę i przemysł, kulturę, oświatę, a przede wszystkim media.

Nawet antyżydowska nagonka urządzona na polecenie Kremla w 1968 tylko nieznacznie i chwilowo osłabiła żydowskie wpływy w PRL.

W okresie tzw. „transformacji” rządzące Polską żydostwo odrzuciło komunizm i oddało Polskę i siebie samych w łapska światowego żydostwa. Za ich ugodowość i przyzwolenie na to Jaruzelski i Kiszczak otrzymali gwarancję bezpieczeństwa i bezkarności. Dotychczasowi komuniści, jak i dopuszczeni do ugody „opozycjoniści” – w większości Pełniący Obowiązki Polaków jawni i krypto-Żydzi, a także ich miłośnicy, stali się agenturą USA i Unii. Jaskrawym tego przykładem jest fakt, że wcześniejsi agenci SB jeżdżą obecnie na spotkania Bilderberga i/lub Komisji Trójstronnej (Olechowski, Belka)

Jak się wydaje, propagandowe nagłaśnianie przez PiS i przeróżnych rusofobów konieczności przeprowadzenia dekomunizacji ma jedynie przysłonić fakt zażydzania Polski. Pozwala też gospodarczą ruinę zwalić na uwłaszczonych „postkomuchów” i SB-cką agenturę. Przy czym ślepo ignorowane są fakty, że ważne funkcje w polskim baraku i w Unii powierzane są byłym agentom SB. Tajemnica ich kariery polega na tym, że albo się przewerbowali, lub też na ochotnika pomagają żydostwu w dalszym zażydzaniu Polski. Służą więc dzisiaj nie SB i imperialnym interesom Sojuza, a Żydom. Dlatego były TW czy KO może być szefem tzw. „parlamentu europejskiego”, szefem NBP, prymasem Polski czy „mendrcem Europy”.

Tak więc, powtarzam, głoszone hasło konieczności dekomunizacji w sytuacji, gdy komunistów i ich agentury już po prostu nie ma jest zwykłym rzucaniem społeczeństwu piaskiem w oczy. Aby nie dostrzegło ono, że Polskę należy przede wszystkim odżydzić.

Przy okazji zaszczucia ś.p. Dariusza Ratajczaka wypłynęła na światło dzienne jeszcze jedna ważna sprawa. Rozchodzi się o IPN i jego rolę w utrzymywaniu żydowskiej dominacji nad Polską.
Dariuszowi Ratajczakowi wytoczono proces sądowy o złamanie artykułu 55. ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Jak wiemy, Dariusz Ratajczak demaskował żydowską wersję holokaustu, podniesioną przez żydostwo do rangi religii. Obowiązkiem IPN, jako niezależnej instytucji, byłoby otwarte i rzetelne zapoznanie się z materiałem dowodowym przedstawianym przez niezależnych historyków i badaczy, w celu określenia rzeczowości i zasadności ich wersji holokaustu.

Zarzutów pod adresem żydowskiej wersji holokaustu jest bowiem wiele. Rozchodzi się i o ilość Żydów, którzy zginęli w KZ-ach, sprawa dotyczy też problemu istnienia komór gazowych (specjaliści od ich budowy zaprzeczają ich istnieniu w obozach koncentracyjnych).
http://judeopolonia.wordpress.com/2010/06/17/holocaust-to-mit-%e2%80%93-dariusz-ratajczak/

Także antyżydowski amok Hitlera jest nie do końca wiarygodny. Przynajmniej do 1942 roku syjonistyczne organizacje miały się w III Rzeszy bardzo dobrze, a sama III Rzesza finansowała żydowskie osadnictwo w Palestynie.
http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/jak-adolf-izrael-budowa.html

Wobec powyższych faktów trudno jest nie odnieść wrażenia dziwnej roli IPN. Może więc IPN zapisywać białe plamy z historii PRL (przy wyciszaniu rzeczywistego zasięgu zażydzenia i wpływów żydowskich w PRL i obecnie) Z drugiej strony, w sprawie wymyślonej przez światowe żydostwo mitologii holokaustu rola IPN sprowadza się do roli historycznego żandarma, mającego nadzorować przestrzeganie przez historyków głoszenia „jedynie słusznej” i dozwolonej wersji holokaustu. A kto się wychyli, tego można bez problemu oskarżyć o złamanie ustawy o IPN.

Podobnie podejrzana wydaje się opinia IPN o UB-ckiej prowokacji w Kielcach zwanej „pogromem kieleckim”. Zdaniem IPN ewidentna prowokacja zażydzonego UB była wydarzeniem „spontanicznym”. A przecież Henryk Błaszczyk krótko przed śmiercią w rachunku sumienia złożonym przed kamerą opowiedział dokładnie, jak to UB nakazała jemu i jego rodzinie kłamać w związku z domniemanym jego porwaniem i uwięzieniem go w piwnicy przez Żydów. Przy czym okazało się, że w rzeczonym budynku piwnicy nawet nie było.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrom_kielecki#Hipotezy_o_prowokacji

Pytaniem więc jest, dlaczego IPN ewidentną UB-cką prowokację uważa za wydarzenie „spontaniczne”. A to wykorzystywane jest przez światowe żydostwo jako jeden z wielu „dowodów” polskiego antysemityzmu.

Kolejną, choć związaną nie z IPN-em, a z L. Kaczyńskim jest sprawa Jedwabnego. Wstrzymanie przez Kaczyńskiego ekshumacji uniemożliwiło zweryfikowanie ilości ofiar, a także być może i stwierdzenie przyczyny zgonów przynajmniej co niektórych zabitych. A to z kolei mogłoby podważać żydowską wersję tamtej tragedii. Ta ustępliwość Kaczyńskiego wobec zastrzeżeń rabinów daje żydostwu nadal „amunicję” do ataków na Polskę i Polaków.

Historię Polski, uwzględniającą ich interesy piszą więc albo sami Żydzi, najczęściej krypto-Żydzi, albo respektujący ich interesy polscy historycy. Co zresztą na jedno wychodzi. Żydzi zawładnęli nie tylko finansami, mediami i polityką, zawładnęli nawet naszą historią, która pisana jest zgodnie z ich interesem. Odważnych historyków, chcących pisać otwarcie o wszystkim co związane jest z żydostwem, w Polsce po prostu się niszczy.

Wrócę jeszcze do IPN. Wszelkie próby pisania historii bez zaglądania „za kulisy” przypomina publicystykę krytyków teatralnych, opisujących tylko to, co działo się na scenie. A przecież dobry krytyk pisze też o reżyserach, scenariuszu, animatorach, no i o tym, że opisywana inscenizacja jest tylko i wyłącznie inscenizacją. Politycznie poprawni historycy opisują jedynie widoczną gołymi oczami „scenę historii”. Nie zaglądają jednak za kulisy. Tylko niektórzy odważniejsi historycy wprawdzie próbują to robić, ale sięgają co najwyżej do animatorów. O reżyserach i scenarzystach już nie piszą. A sprawa reżyserów, scenarzystów, tego, co dzieje się za kulisami jest ważna i po prostu decydująca. Na przykład w historii Solidarności i tzw. „transformacji” nie znajdzie się w historii opisywanej przez historyków z IPN zbyt wielu ważnych informacji o świadomej i nieświadomej agenturze USA związanej z CIA, a działającej w Solidarności. Bo i taka agentura, oprócz agentury SB, w Solidarności też istniała.

Nie znajdzie się tym bardziej w oficjalnej historii schyłkowego PRL informacji o tym , że o wynikach ugody przy „okrągłym stole” już cztery lata wcześniej lider i ideolog grupy Bilderberga, Rockefeller (w towarzystwie Kissingera) rozmawiał z Gorbaczowem. Pisze o tym Jim Tucker w liście do Washington Post, New York Times i Los Angeles Times:
http://grypa666.wordpress.com/2010/06/23/wybiory-i-bilderbergi/

Wygląda więc na to, że po rozmowie żydowskiego bankstera z gensekiem trzy lata przygotowywano grunt, a następnie odegrano inscenizację pod tytułem: strajki 1988, Magdalenka i „okrągły stół”, zakończony sejmem kontraktowym.

O wpływie Bilderberga świadczyć może i to, że upadek M. Thatcher także w tym gronie postanowiono, a następnie przy pomocy animatorów i różnych politycznych marionetek przeprowadzono.

Stan Polski, a właściwie tego, co z niej zrobiła żydowska agentura na przestrzeni ostatnich 20 lat jest katastrofalny. Najgorsze jest to, że ogromna większość Polaków nie ma nawet świadomości tego, iż Polska niszczona jest przez żydostwo. Głosują więc w ogromnej, prawie 100 procentowej zgodności na dalsze przerabianie Polski na coraz biedniejszy i coraz bardziej zażydzany barak Unii. Ludzie nie widzą tego, że PiS, PO, PSL czy SLD to agentura zażydzonej Unii i agentura zażydzonej, będącej żydowskim kastetem do podboju świata gojów – USA. Zwłaszcza PiS jest prożydowska i proizraelska. A mimo to uchodzi za partię patriotyczno-katolicką.

Zażydzone media nie mają interesu w naświetleniu rzeczywistego stanu rzeczy.

Nawet TV Trwam zmieniła wyraźnie front. Kiedyś często występował tam znawca problematyki rosyjskiej, prof. Wolniewicz. Ale te czasy należą już do przeszłości. Obecnie gwiazdą u Rydzyka wydaje się być dyżurny rusofob, prof Szaniawski. A ten namolnie przekonuje nas o zagrożeniu ze strony (osaczanej przez żydostwo – o czym Szaniawski nigdy nie wspomina) Rosji.

Polska ginie. Nie jesteśmy już suwerennym państwem. Polski barak Unii światowe żydostwo nadal grabi i szabruje – za przyzwoleniem i z pomocą „rodzimej” żydowskiej agentury. A więc tych wszystkich Pełniących Obowiązki Polaków marionetek politycznych ze wszystkich liczących się partii politycznych.

A co najbardziej boli i dziwi – tych nielicznych, próbujących przeciwstawiać się zbiorowemu amokowi niszczenia Polski przedstawia się jako zdrajców, oszołomów lub podejrzanych antysemitów.

Żydostwo triumfuje!

Andrzej Szubert, http://fronda.pl/andrzej_szubert/blog/

Komentarzy 39 do “O naprawie Rzeczypospolitej”

 1. Ola said

  Fragmenty obszernego opracowania „Gdy rządzą ofiary”, zwracam uwagę na ostatnie zdanie:
  Wykorzystując w dużej mierze żydowskie opracowania, ta baza danych przeciwstawia bajkowy wizerunek narodu żydowskiego, jakim są karmieni zarówno Żydzi jak i nie-Żydzi. Szczególnie polecam recenzję Izraela Szamira, izraelskiego i niedawnego żydowskiego konwertyty na chrześcijaństwo, który mówi, że judaizm zawsze starał się zniszczyć chrześcijaństwo: „Żadne badanie ani dekonstrukcja żydowskości nie mają sensu jeśli nie rozumie się, że żydostwo urodziło się w celu walki z Chrystusem i chrześcijaństwem.”
  Szamir mówi, że jeśli staniemy się świeckimi humanistami, to faktycznie staniemy się Żydami: „Żydzi reprezentują pewnego Ducha, który nie może być pokonany przez ducha. Wiara w to że nie ma Boga, że Człowiek jest samowystarczalny (humanizm), że Świat można zrealizować bez uciekania się do pojęcia Absolutu Ducha (Boga), to triumf judaizmu nad innymi narodami. Na tej podstawie tylko te narody są przeznaczone do Globalizmu i wyświęcone do zniszczenia.”
  Cofnijmy sie kilka wieków. Zastanówmy się który kraj przyjął Żydów. Poza świętą wyspą żydostwa, jak nędzna była sytuacja rodowitej ludności? Jakie to były siły społeczne i polityczne które wrzały wokół niej? Wojna po wojnie, Polska była krajem ciągle rozdzieranym, dzielonym i rozdzielanym przez najeźdźców przez całe stulecia. Jeśli ma ktoś uzasadnione pretensje do bycia historyczną ofiarą, to Polacy mogą mieć roszczenia tak bardzo ważne jak nikt inny.
  Żydowski autor Max Dimont przedstawia najbardziej odsłaniający zarys chłopskiej udręki:

  „[Chrześcijańskie feudalne życie było jak] ogromne więzienie. Kraty były wszechogarniającymi ograniczeniami nałożonymi na codzienne życie ludzi. Za kratami byli chłopi, tak zwany Trzeci Stan, który stanowił około 95% populacji. Na zewnątrz krat, ale związane z nimi przez niewidzialne łańcuchy, były pozostałe dwa stany, duchowieństwa i szlachty. Ani wewnątrz więzienia, ani przywiązani do krat na zewnątrz byli Żydzi, czyli nieoficjalny „Czwarty Stan.”
  „Żadne z tych ograniczeń nie odnosiło się do Żydów. Byli wolni w zakresie miejsca zamieszkiwania, mogli zawierać małżeństwa i rozwodzić się, sprzedawać i kupować jak chcieli …. Duchowni byli wykluczeni z pracy, szlachta nie chciała pracować, a chłopom nie wolno było wejść do burżuazji lub zawodów klasy średniej. Nie było nikogo do wykonywania pracy z wyjątkiem Żydów, którzy w związku z tym stali się niezbędni. Żydzi byli olejem smarującym skrzypiącą maszynerię feudalnego państwa.” [Dimont s. 247]

  Żydzi różnili się widocznie od reszty populacji, zwłaszcza ze względu na swój ubiór. Zwykle ubrani byli na czarno i mężczyźni mieli pejsy nad uszami. Oni również ciągle akcentowali wyrazy i byli w charakterystycznym nerwowym pośpiechu. „Dla chrześcijanina Żyd był „handlowym konkurentem, uciążliwym wierzycielem, oskarżanym o arogancję i nachalność… zawsze chętny by cierpieć i być poniżanym nawet dla małej korzyści. Byli powszechnie uważani za tchórzy i oszustów, którzy uprawiali „zawody które nie zasługiwałyby na to by nazywać je ‚pracą’.” [Tazbir s.27-31]

  Żydzi w Polsce byli formalnie chronieni i służyli jako poborcy podatkowi, bankierzy oraz zarządcy mennic, browarów i kopalni soli. (W wiekach późniejszych Żydzi w końcu byli właścicielami wielu tak ważnych gałęzi przemysłu). Nawet król polski Kazimierz Wielki zadłużył się u żydowskich kredytodawców, podobnie jak król Ludwik Węgierski. [Leon s. 156] „W wieku XIII, XIV i XV”, mówi Abram Leon, „żydowskim lichwiarzom udało się przejąć w posiadanie grunty należące do szlachty. [Leon s. 185] Do zjednoczenia Polski z Litwą, Żydzi być może mieli nawet lepiej na Litwie. „Litewscy Żydzi”, mówi Leon, „korzystali z takich samych praw wolnego społeczeństwa. W ich rękach znajdował się wielki biznes, banki, urzędy celne itp. Zajmowanie się podatkami i cłami przyniosło im wielkie bogactwo. Ich ubrania błyszczały złotem i nosili szable podobnie jak szlachta.” [Leon, s. 189]

  „Żydzi,” pisze Witold Rymankowski, „w przeciwieństwie do milionów chłopów i zubożałych mieszczan gnębionych przez szlachtę, stanowili uprzywilejowaną grupę, która … skutecznie reprezentowała jedyną klasę w Unii Polsko-Litewskiej, która w swoich rękach skupiała finanse i aktywa płynne.” [Polonski s.156] Stare łacińskie przysłowie mówiło, że Unia była „niebem dla szlachty, czyśćcem dla mieszczan, piekłem dla chłopów i rajem dla Żydów.” [Hagen s. 13]

  http://www.jewishtribalreview.org/open.htm

 2. VS said

  niektorzy, tak jak autor powyzszego artykulu (ktoremu, nie mozna odmowic wielu prawd zawartych w powyzszym artykule), zatrzymali sie, podobnie jerzy robert nowak henryk pajak np, w punkcie stwierdzajacym o wszechobecnej wladzy zydow. Tomasz z Akwinu mowil – zydzi sa naszymi niewolnikiami. Helena Blavatsky np pisala – w ponizszych linkach przedstawiam, sile, ktora kontroluje „synow” izraela

  http://www.blavatsky.net/magazine/theosophy/ww/additional/christianity/JesuitryAndMasonry1of6.html
  http://www.blavatsky.net/magazine/theosophy/ww/additional/christianity/JesuitryAndMasonry2of6.html
  http://www.blavatsky.net/magazine/theosophy/ww/additional/christianity/JesuitryAndMasonry3of6.html
  http://www.blavatsky.net/magazine/theosophy/ww/additional/christianity/JesuitryAndMasonry4of6.html
  http://www.blavatsky.net/magazine/theosophy/ww/additional/christianity/JesuitryAndMasonry5of6.html
  http://www.blavatsky.net/magazine/theosophy/ww/additional/christianity/JesuitryAndMasonry6of6.html

  Dostoyewski:

  „Katolicyzm znaczy to samo co wiara niechrześcijańska! (…) Jest to niechrześcijańska wiara, po pierwsze! (…) a po drugie, katolicyzm rzymski jest nawet gorszy od samego ateizmu, (…) Ateizm głosi tylko nicość, a katolicyzm idzie dalej: głosi Chrystusa sfałszowanego, zakłamanego i zbezczeszczonego, Chrystusa biegunowo przeciwnego! Głosi Antychrysta, przysięgam na to, wierzcie mi państwo! To jest moje osobiste, dawno powzięte przekonanie i ono mnie długo dręczyło… Katolicyzm oparty jest na poglądzie, iż bez wszechświatowej państwowej władzy Kościół nie utrzyma się na ziemi, katolicyzm krzyczy: Non possumus! Według mnie, katolicyzm nie jest nawet wiarą, tylko po prostu kontynuacją Zachodniego Imperium Rzymskiego; wszystko w nim podporządkowane jest tej idei, począwszy od wiary. Papież zagarnął ziemię, tron ziemski i ujął miecz w rękę; od tego czasu wszystko też tak idzie, tylko do miecza dodano kłamstwo, matactwo, oszustwo, fanatyzm, przesądy, łotrostwo, grano na najświętszych, najszczerszych, najbardziej ufnych i płomiennych uczuciach ludu; wszystko, wszystko sprzedano za pieniądze, za podłą władzę świecką. Czyż to nie jest nauka Antychrysta?! Jakże miał od nich nie wyjść ateizm? Ateizm przede wszystkim zaczął się od nich samych; bo czyż mogli wierzyć sobie samym? Wzmógł się ze wstrętu do nich; jest tworem ich kłamstwa i prostracji duchowej! Ateizm! U nas do niewierzących należą tylko ludzie niektórych stanów, jak się doskonale wyraził niedawno Eugeniusz Pawłowicz; tych stanów, które utraciły korzenie; a tam w Europie już straszne masy samego ludu zaczynają nie wierzyć – przedtem z ciemnoty i zakłamania, a teraz już z fanatyzmu, z nienawiści do Kościoła i do chrześcijaństwa.(…) Kościół też ma przedstawicieli ze wszech miar godnych szacunku i cnotliwych… – Nie mówiłem bynajmniej o poszczególnych przedstawicielach Kościoła. Mówiłem o istocie katolicyzmu, mówię o Rzymie. (…) To znacznie bliżej nas dotyczy, niż pan myśli. Na tym polega cały nasz błąd, że nie możemy jeszcze sobie uświadomić, iż to jest problem nie tylko teologiczny! Przecież i socjalizm wyrósł z katolicyzmu i jest w istocie swojej katolicki! On również, jak i brat jego, ateizm, wypłynął z rozpaczy, jako przeciwstawienie katolicyzmu w znaczeniu moralnym, aby zastąpić sobą utracony moralny autorytet religii, aby zaspokoić pragnienie duchowe łaknącej ludzkości i zbawić ją nie przez Chrystusa, lecz tak samo – przemocą! To jest także wolność oparta na gwałcie, to jest także zjednoczenie przez miecz i krew! „Nie waż się wierzyć w Boga, nie waż się mieć własnych rzeczy, nie waż się mieć osobowości, fraternite ou la mort, dwa miliony głów!” „Po czynach ich poznacie je” – tak jest powiedziane! I nie myślcie, żeby to wszystko było takie niewinne i niestraszne dla nas; o, musimy temu przeciwdziałać, i to jak najprędzej, jak najprędzej! Trzeba, by na odparcie Zachodu zajaśniał nasz Chrystus, którego myśmy zachowali, a którego oni nie znali nigdy! Nie łapiąc się niewolniczo na haczyk jezuitów, a niosąc im naszą rosyjską cywilizację, powinniśmy stanąć teraz przed nimi i niech się u nas nie mówi, jak dopiero co ktoś powiedział, że ich propaganda jest wytworna…” (1868 r.)(Idiota, PIW, Warszawa 1984 r. s. 605– 607. )

  „The Rothschilds were Jesuits who used their Jewish background as a façade to cover their sinister activities. The Jesuits, working through Rothschild and [financier Nicholas] Biddle, sought to gain control of the banking system of the United States.”

  Bill Hughes, „The Secret Terrorists and The Enemy Unmasked”

  Rothschildowie byli jezuitami którzy wykorzystali swoje żydowskie pochodzenie jako przykrywka ich ponurych czynności. Jezuici, rękami Rothschildow i finansisty Nicholasa Biddle, dążyli do przejecia kontroli nad systemem bankowym Stanow Zjednoczonych

  „Moreover, the pope has thousands of secret agents worldwide. They include Jesuits, the Knights of Columbus, Knights of Malta, Opus Dei, and others. The Vatican’s Intelligence Service and its field resources are second to none..”
  Dave Hunt, 1994, Amercan Baptist Historian
  A Woman Rides the Beast, Dave Hunt, p. 87

  Papież ma tysiące tajnych agentów na całym świecie. Zaliczają się do nich Jezuici, Knights of Columbus (elitarny katolicki klub w USA), Knights Of Malta(zrzeszający czołowe postacie światowej gospodarki, mediów, polityki, militariów, bankowości etc), Opus Dei, Wywiad Watykański i innych. Watykański wywiad i jego potencjał w terenie nie ma sobie równych

  Wysłany: 09:55, 07 Sie ’08 Temat postu:

  ——————————————————————————–

  Cytat:
  Jeśli już zamieszczasz tekst w języku angielskim to go przetłumacz, przez grzeczność dla tych którzy nie znają angielskiego. Chyba że nie potrafisz

  Potrafie Tylko to zajmuje czas, ale kilka machne. Zaznaczam ze tlumacze sens nie doslownie (w zasadzie takl powinno sie robic Mozliwe ze beda jakies drobne bledy.

  „It is my opinion that if the liberties of this country—the United States of America—are destroyed, it will be by the subtlety of the Roman Catholic Jesuit priests, for they are the most crafty, dangerous enemies to civil and religious liberty. They have instigated most of the wars of Europe.” Marie Jospeh De La Fayette 1799 do George’a Washingtona
  Romanism: A Menace to the Nation

  Moja opinia jest taka, że jeśli podstawowe prawa tego kraju- St. Zjednoczonych – zostaną zniszczone, będzie to za sprawą subtelnych działań rzymskokatolickich księży jezuickich, jako że są oni najsilniejszym i najbardziej niebezpiecznym wrogiem praw obywatelskich i wolnosci wyznania. To oni zaainicjowali większość wojen w Europie.

  „The truth is, the Jesuits of Rome have perfected Freemasonry to be their most magnificent and effective tool, accomplishing their purposes among Protestants”….
  The Grand Design Exposed, John Daniel, (Middleton, Idaho: CHJ Publishing, 1999), p. 302.

  Prawdą jest, że rzymscy Jezuici opanowali do perfekcji wolnomularstwo, które jest ich najznakomitszym i najbardziej efektywnym narzędziem, dzięki któremu osiągają swoje cele wśród protestantów.

  „Wherever the Jesuits go, revolution quickly follows” -(Behold A Pale Horse, Chpt.2,pg.92,William Cooper)

  Gdziekolwiek podążają Jezuici, rewwolucja podąża za nimi

  „…if you trace up Masonry, through all its Orders, till you come to the grand tip-top, head Mason of the World, you will discover that the dread individual and the Chief of the Society of Jesus [i.e., the Black Pope, the Superior General of the Jesuits] are one and the same person.” – James Parton (American historian)

  “The general has usually stood towards the Pope much as a powerful grand
  feudatory of the Middle [Dark] Ages did towards a weak titular lord
  paramount. . . . and the shrewd Roman populace have long shown their
  recognition of this fact by styling these two great personages severally the
  ‘White Pope’ and the ‘Black Pope’. In truth the society has never, from
  the first, obeyed the Pope , whenever its
  will and his has happened to run counter to each other.”
  Occult Theocrasy, Lady Queenborough, (South Pasadena, California: Emissary Publications, 1980;
  originally published in 1933) p. 311.

  „Generał zakonu zwykł stać obok papieża niczym wszechmocny właściciel feudalny w sredniowieczu stał obok słabego lorda, a rzymska ludność od dawna rozpoznawała ten fakt tytułując te dwie persony „białym” i „czarnym” papieżem. Prawda jest taka, ze zakon jezuitów nigdy, od początku, nie był posłuszny papieżowi, jesli kiedykolwiek ich wola i wola papieża nie była zbieżna ze sobą”

  See, sir, from this chamber I govern not only to Paris, but to China,
  not only to China, but to all the world, without any one to know how I
  do it”
  Michaelangelo Tamburini
  14 generał jezuitów, 1706-1730
  „The Engineer Corps of Hell; Or Rome’s Sappers and Miners, p. 33”

  „Widzi pan, z tej komnaty zarządzam nie tylko Paryżem, a także Chinami, lecz nie tylko Chinami, lecz całym światem, i nikt nie wie w jaki sposób to robię”

  „It is my opinion that if the liberties of this country—the United States of America—are destroyed, it will be by the subtlety of the Roman Catholic Jesuit priests, for they are the most crafty, dangerous enemies to civil and religious liberty. They have instigated most of the wars of Europe.” Marie Jospeh De La Fayette 1799 do George’a Washingtona
  Romanism: A Menace to the Nation

  Moja opinia jest taka, że jeśli podstawowe prawa tego kraju- St. Zjednoczonych – zostaną zniszczone, będzie to za sprawą subtelnych działań rzymskokatolickich księży jezuickich, jako że są oni najsilniejszym i najbardziej niebezpiecznym wrogiem praw obywatelskich i wolnosci wyznania. To oni zaainicjowali większość wojen w Europie.

  The General of the Jesuits, intending to set up a Universal Paparchy
  controlling the people and princes through “education [indoctrination] and
  diplomacy,” is without question the most powerful man in the world. He is the
  Sovereign over the Society of Jesus and his Provincials are the masters of the Pope’s
  Cardinals, who are in turn the visible or invisible political masters over every
  government of every nation”
  Eric Jon Phelps „Vatican Assassins III” s. 159

  „Generał Jezuitów, mający na celu ustanowienie uniwersalnego papiestwa kontrolującego narody i „księciów” poprzez edukację (indoktrynację) i dyplomację, jest bez wątpienia najbardziej wpływową osobą na świecie. Jest przełożonym Jezuitów a jego prowincjałowie są mistrzami papieskich kardynałów, którzy z kolei są jawnymi bądź niejawnymi politycznymi mistrzami każdego rządu każdego narodu”

 3. bobolanin said

  OK. Prawdę już znamy i co dalej. Jakieś propozycje. Czy już tylko siąść i płakać?
  Nie. Mimo że sytuacja jest dramatyczna politycznie, gospodarczo a nawet moralnie i religijnie.
  Kto nas uratuje?
  Polityczne marionetki, czy politycy którzy nie przebij się przez ścianę mediów, którzy nigdy nie zaistnieją w sondażach. Nie uratuje nas też episkopat z prymasem o agenturalnych korzeniach.
  Co robić?

  Jest jedna ostatnia nadzieja dla Polski. Innej nie ma i nie będzie.
  Jaka?

  Boska interwencja (znów Polacy nie potrafią nic zrobić 😦 ) Intronizacja Chrystusa Króla Polski według objawień danych Rozalii Celakównie.
  Co zakłada taka intronizacja.
  Intornizacja musi być dokonana przez władze państwowe i religijne wraz z uznaniem wyższości prawa Bożego nad ludzkim.

  Trudne?
  Tak, prawie niemożliwe.
  Czy tego dokonamy?
  Tylko z Bożą pomocą może się udać. Dziś Polska stoi przed wyborem między wyborem mikrego kandydata i całkowicie złego. Jeżeli zdołamy wybrać właściwego to Bóg pomoże przekonać go do potrzeby takiego działania. Jeżeli nie no cóż:

  „„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”.”

  Tak wiemy iż nie mamy dobrych kandydatów ale apeluję nie wybierajmy tego najgorszego (nawet pasywny wybór nie zwalnia nas od odpowiedzialności przed Bogiem).

  Lektura:
  http://www.rozalia.krakow.pl/wiadomosci/-news,12.htm
  http://www.rozalia.krakow.pl/rc/-poslannictwo.htm
  http://www.ospn.opole.pl/?p=art&id=315
  http://www.youtube.com/user/as28a  http://www.piotrnatanek.pl/
  http://www.christusvincit-tv.pl/

  Jeżeli masz lepszy plan dla Polski napisz, jeżeli nie to powstrzymaj się pochopnych komentarzy.

 4. bobolanin said

  dp VS
  to specjalnie dla Ciebie
  http://www.youtube.com/user/as28a#p/c/44BA0ED0D17E99A6/95/LxJNwEKMpNw i wszystkie kolejne 34 części

 5. efka said

  Z uświadamiania sobie faktów nie wynika, że jednostka może coś zrobić. Trudno z długopisem iść na koncerny medialne.
  Czy jest jakaś rada ?
  Nie ma siła jest zbyt wielka można tylko postarać się schodzić z pola rażenia przekazame.

 6. Efka said

  Jeszcze jedna rada;

  na stronie
  http://www.jewish.org.pl/
  brakuje komentarzy polskiego punktu widzenia.

 7. VS said

  do bobolanin

  http://www.przeklej.pl/plik/3-profesor-walter-veith-czlowiek-w-masce-avi-0010ar75t8rr2j6

  Gdy wierzę w to, co sam myślę ryzykuję, że błądzę. Lecz kiedy wierzę w to co inni mówią, ryzykuję podwójnie, że ten, kto mówi, błądzi, lub że chce mnie wprowadzić w błąd.

  Monteskiusz

 8. VS said

  do Efka

  dokladnie zbyt wielka( wiekszosc jej wogole nie widzi) a ten czlowiek poznal jej sily razenia

  http://www.youtube.com/user/dantrek85#p/a/u/0/hzat1i48N18

 9. krzysiek kn said

  Kiedyś napisałem tak:
  ***************
  20.krzysiek kn powiedział/a
  2010-06-18 (piątek) @ 18:32:55
  napieralski,komorowski=rozbiór polski
  kaczyński=wojna z ukrainą =>ME
  Lepper=wojna z ukrainą =<ME lub rozbiór polski

  Kiedy pogrzeb dr Dariusza Ratajczyka?
  **************
  Przemilczane.
  Nikt nie podjął dyskusji,nikt nie poprawił błędów.
  Myślę że jesteście zastraszeni,nie wiecie kto agent,kto swój.
  Dobrze byłoby spotkać się,porozmawiać.
  Wszystkie ugrupowania oraz osoby niezrzeszone.
  Jesteście dobrymi ludźmi ,ale nie możecie ruszyć z miejsca.
  Dość wirtualnej pisaniny.Po prostu niech słowo stanie się ciałem.
  Ciałem złożonym z ludzi kochających ten kraj i pokój.
  Za dużo osób ostatnio zginęło , i nie chodzi mi o samolot.
  Proponuję ,spotkanie 3.07.2010 w Częstochowie(Klasztor).
  Sobota,jest dobrym dniem ,ponieważ podobno nie wszyscy mogą
  podróżować.Może będzie spokój.
  Dobrze byłoby , aby każdy wziął ze sobą biało-czerwoną kartkę formatu a4.
  Nie wiem czy to dobry pomysł,ale możecie przesyłać zgłoszenia w celach oszacowania ilości ludzi,na ten adres krzysiek_kn@onet.pl .
  Będzie 10 osób – porażka,100 – śmiech ponad 1000- nadzieja.
  Podajcie dalej,zwołujcie się.

  Do zobaczenia.

 10. Jakze to smutne ze na emigracji dzialaja takie pseudopolonijne organizacje jak AGL: Australijska Grupa Lustracyjna szkalujaca dobre imie arcybiskupa Stanislawa Wielgusa.

  Jacek Klaś – koordynator Australijskiej Grupy Lustracyjnej
  Grażyna Pławska – wice-koordynator
  Elżbieta Szczepańska – rzecznik prasowy.
  Ciekawe czy ci ludzie dokonali samolustracji? a moze wypada azeby ktos ich zlustrowal.

  Nie odbudujemy naszej Rzeczpospolitej jezeli tacy ludzie beda dzialali bezkarnie.
  Jakie to smutne ze duchowni tacy jak ks. Natanek i ks. Wielgus zostali zeslani na banicje ….zamknieci prawie w pustelniczym zyciu…a prawdziwi niszczyciele Kosciola Katolickiego w Polsce kontynuuja dziela destrukcji i to z poblazliwoscia najwyzszych hierarchow…
  ouch!

  http://www.kworum.com.pl/art371,oswiadczenie_agl.html

 11. Górecki said

  Pod haslem Historia Rosji w Wikipedii
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Rosji
  Czytamy, ze Chazarowie podporządkowali sobie „czesc wschodniej Słowianszczyzny (m.in. plemię Polan)” :

  „W połowie VII w. na terenach Północnego Kaukazu powstał Kaganat Chazarski (ok. 650-969) – jedyne znane państwo judaistyczne, którego mieszkańcy nie byli etnicznymi Żydami. Chazarowie opanowali w VIII w. znaczne obszary południowej dzisiejszej Rosji i Ukrainy podporządkowując sobie część wschodniej Słowiańszczyzny (m.in. plemię Polan).”

  Jednakze pod haslem Kaganat Chazarski
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaganat_Chazarski
  Nie ma o tym mowy.

  Metoda podjazdowa encykopendystow Diderot i D’Alembert.

 12. Co robic?
  Mozna nic nie robic i czekac „az samo sie wszystko naprawi”, „jakos sie ulozy”, lub „jakos tam bedzie…”
  Czekac z „wywieszonym jezykiem” na kolejna hiperinflacje walutowa, na „zastrzyki” dla emerytow i rencistow, na kolejne „kontrakty misji pokojowych”, ktore „poprawia” stan „budzetowego deficytu”…Mozna czekac na powrot Polakow do Polski z „kasa” do „odpowiedniego zagospodarowania” i moze wreszcie Polonia cos „podesle” w listach, paczkach lub kontenerach dla „oczekujacych” czekajacych z „zadartym dziobem” przy „wsparciu telAwizji”…
  Oj, przydalby sie jakis drugi cud nad Wisla lub moze nad inna rzeka suto rozlewajaca sie po tysiacach sypialniach z lokatorami krzyczacych pomocy na dachach…
  Nic, tylko czekac…A moze jakis zdarzy sie cud? Kto to wie….???.
  ==================================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 13. emigranci z USA said

  Krzysiek !
  Dlaczego chcesz spotkania w klasztorze ?
  Nie mozna tego zrobic oficjalnie na swietlicy (jezeli jeszcze takie sa) wiejskiej/miejskiej i to w calej Polsce ???
  Spotkania klasztorne juz byly,byla „S” byly „dary koscielne” dla biednych, solidarnosc (nasi odrazu sie zarli o pierwsze rzedy na sali) nie polska a zydowska,byly jeszcze inne narady w salkach parafialnych i nie widzisz co z tego wyszlo ?
  Przyjaciel Jasiek z Kanady drwiaco nam tu pisze o czekaniu ,ktos jeszcze inny popada w beznadzieje ,a rada POLSKA jest jedna :
  PRZESTAC SIE BAC !
  Po raz kolejny powtarzamy :
  ONI WCALE NIE SA TACY SILNI gdy sa odslonieci i bez zaplecza narodowego umundurowanych i wyposazonych we wszystko co ich chroni po fale elektromagnetyczne.
  Czy z tych „silnych” ktos dla przykladu zostal w Polsce „zaginiony”,ktos takiego podrzucil na parking w stanie rozkladu ?
  Moze to trzeba jakies wnioski wyciagnac ze smierci Darka Ratajczaka i jakiego „one-go” podrzucic pod buznice ?
  Uczmy sie od nich – Jaki atak taka i obrona glosi jedna z zasad wojskowosci/partyzantki.
  Albo !
  Splonal jakis obcy bank w Polsce ?
  Zdarza sie nawet ostatnio,ze podpalane sa bankrutujace fabryki (ostatni pozar w Lodzi),bywa,ze bogatemu jubilerowi wybijaja szybe w wystawie ale co poza tym ? Milosierdzie ?
  Powiesz,ze zadna partyzantaka nie wygrala !
  W takim razie popatrz na Talibow i Afgan jak tam ludzie potrafia sie BRONIC ,bo to jest tylko obrona.
  Idzie biedny czlowiek droga i podstawia mlodzikowi saperowi polskiemu troche tylko ladunku wybuchowego i to jak lepke na muchy i zobacz uzbrojeni po zeby rozrywani sa w kawalki.
  Aby sie bronic musi zaistniec duch tej obrony,z czekania nic nie wyjdzie.
  Co to nie pamietamy „cwiczenia z rabe” idacym warszawska ulica -ile strachu i smrodu bylo w „merdiach”, a bylo to zwykle cwiczenie i to swoi swoim .
  Polak to jest dzisiaj takie wyhodowane stworzenie,ktore ma w sobie …… (tu mozesz sobie wstawic co uwazasz,bo mnie ciezko to wychodzi aby okreslic dobitnie) i co gorsze daje sie zastraszac ,wezmie ogon pod siebie i udaje,ze nic nie widzi i nie slyszy.Oni z tego straszenia nas korzystaja tak do bolu jak i do smiechu.
  Chcesz przykladu ,to poogladaj Palikota.
  Gorsza sprawa ,bo nas Polakow zmiekcza sie w polskich kosciolakch,ktore zostaly wybudowane za polskie pieniadze.Zmiekczaja nas media zwane „katolicki glos w twoim domu” (tu zadaj sobie pytanie: sluzace komu ?).
  Kieruja nas (nawet tu wezej) do niebios i kaza szukac ratunku u Pana Boga,spiewac „Ojczyzne wolna racz nam….” i wiele innych jeszcze modlow i zawodzen,zawolan o wybranie krolem Polski Chrystusa Krola – a co to on nim nie byl,nie jest i nie bedzie bez naszego udzialu ?
  Ludzie !
  Moze w koncu czas sie ocknac kto i co komu sluzy ???
  Jezeli mamy naprawiac Polske i zachowac ja dla siebie (rzeczy – pospolitej juz nie wiele w niej dla nas zostalo),to co nam pozostaje chyba nie czekac na manne z nieba ,bo ta jezeli spadnie to nie dla gojow !
  Moze wiecej podpowie wam Jasko,jakis nieznany nam „toronto”,moze Edek Maciejczyk pobudzi was „swym miesem” i doda sily przezwyciezenia strachu i kaze zejsc z krzyza ?
  Lusia Oginska napisze „Zmartwywstanie” ,Poreba to wyrezyseruje ,a MY CO ?
  Ogladniemy,poczytamy ,popiszemy,odreagujemy przy piwku ,czasem kafel sie zapluje w texasie i na tym koniec – „patriotyzm” pelna para ,na dodatek z importu.
  Tu juz nie ma na co czekac ,chyba,ze na dalsze lanie lub zalew propaganda typu debat.
  No mozna tez i spakowac walizki,jechac do Polski lub z Polski podzielic sie tym co sie w Polsce zastalo,pofotografowac,nakrecic jakis filmik,ladnie to zmontowac i pusci na zydowska „youtube” – dopiero z tego ma zyd i niemiec radoche jaki to polak przed i po jest….. .
  Mozna tez i zabrac ciezko zarobiony majatek i jako mienie przesiedlencze zabrac do Polski i tam zalozyc „polski ruch narodowy” wraz z zona i dziecmi ,bo juz sasiad do niego sie nie przylaczy,na dodatek powie : cos ty glupi,ja ma z gnojarzy ginac ? Wal sie !”.
  Radzcie Panie i Panowie a my idziemy pozbierac ostatki butelek szklanych w Polsce ,bo te plastikowe benzyna rozpuszcza i koktajlu nie zrobisz ( wlapach ci sie rozleje).
  Dasz BOR.

 14. Shakespear said

  Ad. 1 Ola
  Gdzie mozna znalez „Gdy rządzą ofiary”.

  GOOGLE nic nie pokazuje.

 15. Stanley said

  Autor artykulu rozpoczal od zdania: ” kto pisze nam historię, ten Polską rządzi.”
  Zaiste, przypatrzmy sie np. wielu calkowicie przemilczanym w naszych podrecznikach historii sytuacji w stosunkach polsko-zydowskich. Nawet w naszej literaturtze pieknej obraz Zyda jest wyjatkowo zaklamany. Mamy wiec Jankiela patriote, bebniacego mazurka na cymbalkach u Mickiewicza, sympatycznego galicyjskiego Zyda karczmarza i jego zafascynowana Polska corke u Wyspianskiego.
  Wreszcie Zyda poczciwine wozaka w „Nocach i dniach”
  A jak bylo naprawde? Przez kilka wiekow trwala cicha wojna ekonomiczna,w ktorej Polacy ciagle przegrywali.
  Calkowicie przemilczana jest rola Zydow galicyjskich karczmarzy w
  upijaniu i buntowaniu chlopow przeciwko szlachcie w czasie „rzezi
  galicyjskiej” Szeli. Mowi sie tylko o prowokacji rzadu wiedenskiego. W tym czasie biedna galicyjska szlachta imala sie roznych zajec, obcych jej warstwie, jak handel, prowadzenie mlynow, tartakow, olejarni, itd. Dla Zydow byla to grozna konkurencja.
  Z kolei, w Kongresowce doszlo do sprowokowania powstania styczniowego po klesce ktorego, Zydzi wzieli aktywnyn udzial w
  przejmowaniu skonfiskowanych majatkow polskich powstancow.

  Prof Pogonowski opisuje inny nieznany fakt historyczny.
  Otoz, po powstaniu Chmielnickiego, Zydzi przestali juz traktowac Polske jak paradiso judaeorum a jako bezpieczne panstwo uznali Prusy. Tam inwestowali srodki finansowe wyssane z Polski, przyczyniajac sie walnie do wzrostu potegi Prus.
  Trudno byloby szukac analizy tych wydarzen w polskich podrecznikach historii. Pamietamy, ze jedna z autorek tych podrecznikow po wojnie byla matka Adasia Michnika.
  Czytalem kiedys wypowiedz pracownika UW, ktory zwrocil uwage, ze po marcu 1968 roku do Izraela wyjechalo wielu zydowskich pacownikow naukowych UW z wielu katedr. Jedyny instytut z ktorego zaden Zyd sie nie ruszyl byl instytut historii.
  Rzeczywiscie, kto pisze nam historie ten Polska rzadzi.”

 16. Shakespear said

  Władze tureckie odmówiły prawa przelotu nad terytorium Turcji izraelskiemu samolotowi wojskowemu, którym wojskowi izraelscy lecieli do Polski, żeby odwiedzić były hitlerowski obóz zagłady Auschwitz – informuje w poniedziałek BBC.

  http://www.dziennik.pl/swiat/article635656/Turcja_nie_wpuscila_izraelskiego_samolotu.html

  http://www.rp.pl/artykul/41,500170_Niechciany_samolot_do_Auschwitz.html

  Wojskowi oficerowie izraelscy lecieli do Auschwitz-Birkenau na lekcje?

 17. Shakespear said

  Bezcene sa te slowa

  W Auschwitz wpajamy im między innymi to, że nigdy nie wolno prowadzić wojny z ludnością cywilną – podkreślił historyk związany z Yad Vashem.

  http://www.rp.pl/artykul/41,500170_Niechciany_samolot_do_Auschwitz.html

 18. Staruszek Portier said

  Ad 17: Nie ma to jak słynne, żydowskie poczucie humoru.

 19. Stanley said

  Niezalezna Polonia powinna wyslac list z podziekowaniem do ambasadora Turcji.

 20. Radek said

  Zgadza sie, Staruszek Portier

  Ponnizszy fragment wypowiedzi przedstawiciela Yad Vaschem chyba o tym najlepiej swiadczy, szczegolnie jezeli pamieta sie palona zywcem bombami fosforowymi ludnosc Gazy w 2008 roku.

  „Zdaniem Aleksa Dancyga sprawa jest jednak bardziej skomplikowana. – Oczywiście podczas wycieczek pojawia się wątek obrony, jaką armia izraelska musi zapewnić swoim obywatelom. Chodzi jednak również o wychowanie tych oficerów na prawych ludzi, którzy będą w stanie godnie się zachować podczas wojny. W Auschwitz wpajamy im między innymi to, że nigdy nie wolno prowadzić wojny z ludnością cywilną – podkreślił historyk związany z Yad Vashem.”

 21. Pollack said

  Autor wspomina o opanowaniu prasy swiatowej przez Rotscildow itd juz na poczatku XX wieku.
  W padl mi w rece artykul poswiecony zaglodzeniu kilku milionow ukrainskich chlopow, ktorzy nie chcieli kolchozow, w latach 1930-ych.
  Zbrodnie ta przemilczaly prawie wszystkie pisma amerykanskie.
  W Moskwie przebywal wtedy przedstawiciel NY Times, ktory byl o tym
  informowany, jednak NYT nie puscil pary z geby.
  A w Ameryce NY Times wyrobil sobie inmage starszej, szlachetnej, siwowlosej damy, bedacej ponad wszelkim podejrzeniem.
  Jak widac, w rzeczywistosci ta szlachetna dama byla zwykla stara k..wa, ale co moze zrobic propaganda zznajdujaca sie w odpowiednich rekach. W Moskwie gazeta nazywala sie „Prawda”
  zeby nie bylo watpliwosci, ze mowi tylko prawde.

  Dla porownaia, tutaj w USA na Wschodnim Wybrzezu zaczeto wydawac
  pismo „polonijne” ktorego redaktorzy nie kryja sie ze swopim pochodzeniem i zeby nikt nie mial watpliwosci, ze to polskie nazwano go „Bialy Orzel” (White Eagle)

 22. krzysiek kn said

  13.emigranci z USA powiedział/a
  2010-06-29 (wtorek) @ 07:41:47
  Krzysiek !
  Dlaczego chcesz spotkania w klasztorze ?

  ***********
  Tam jest najbliżej,jadąc ze Śląska,Warszawy,Pomorza,Małopolski.
  Otworzyłem skrzynkę dzisiaj o 21 godz. i jest 0 (zero) emaili.
  Oto Polska właśnie,strach,gadanie i bez przerwy waśnie.

 23. Darek said

  Autor wspomina o agentach CIA w Solidarnosci. W rzeczywistosci
  CIA opierala sie w duzym stopniu o wspolprace z Mossadem , ktory
  z kolei dzialal w porozumieniu z tzw. sayanami, czyli Zydami bedacymi obywatelami obcych, ale z racji pochodzenia zobowiaznych do udzielenia oficerom Mossadu wszelkiej pomocy i informacji. Ich matecznikiem byl najpewniej KOR.
  Pisal o tym autor artykulu pt. „Kto przejal pieniadze Solidarnosci”. Jednym z nich byl przedstawiciel Solidarnosci w Brukseli Zyd dr Jerzy Milewski

  http://www.polishnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=951:kto-przej-pienidze-solidarnoci&catid=58:politykapolitics&Itemid=182

 24. krzysiek kn said

  re.13
  Aby sie bronic musi zaistniec duch tej obrony,z czekania nic nie wyjdzie
  Jezeli mamy naprawiac Polske i zachowac ja dla siebie (rzeczy – pospolitej juz nie wiele w niej dla nas zostalo),to co nam pozostaje chyba nie czekac na manne z nieba ,bo ta jezeli spadnie to nie dla gojow !

  ******Nie napisałem nic o czekaniu.Wręcz przeciwnie.

  Tu juz nie ma na co czekac ,chyba,ze na dalsze lanie lub zalew propaganda typu debat.

  *****Niby chcesz tego co ja,ale zniechęcasz ludzi, bo:Klasztor,ee tam Klasztor.Lepsza podobno „wiejska świetlica”,mimo tego że do Częstochowy przyjeżdża dużo ludzi.

  Powiesz,ze zadna partyzantaka nie wygrala !
  ****Podpucha?

 25. Marucha said

  Wielu z nas doskwiera brak czynu. Dyskusje, acz pożyteczne, rzeczywistości nie zmienią.

  Powstaje jednak pytanie: z kim mamy tych czynów dokonywać? Jako samotni donkiszoci? Przecież polskie społeczeństwo kocha taką rzeczywistość, jaka jest i nigdy w życiu nie poprze jakichś oszołomów, którzy im chcą zakłócić oglądanie dziennika TVN24 czy Tańca z gwiazdami.

 26. krzysiek kn said

  25 jakichś oszołomów
  Przecież są(nas/was) tysiące.
  Chyba ,że pisze jedna osoba,pod 50 nickami.

 27. Górecki said

  A moze polskie spoleczenstwo potrzebowaloby jakichs bodzcow, informacji, punktow zaczepienia, by otworzyc oczy, uswiadomic sobie, zaczac myslec – pojecie „masa krytyczna” dziala przeciez nie tylko w reakcji jadrowej czy w grupach rowerowych.

 28. krzysiek kn said

  27 O to chodzi.
  To nie mogą być ulotki rozdawane po cichu.
  To muszą być festyny,manifestacje,działania na rzecz domów dziecka,szpitali,odpowiednio opracowane,nagłośnione.Np.każda zlikwidowana szkoła powinna być okazją do protestów,do pokazania się,pod jedną wspólną nazwą,pod jednym wspólnym sztandarem,flagą. Są wakacje ,ludzie będą podróżować,gromadzić się w dużych skupiskach na występach np.bitwa pod Grunwaldem.Potrzeba prawników,historykow,informatyków ,speców od łączności(telefony),
  urzędnikow,lekarzy,oraz wiele innych grup zawodowych(każdy jest ważny i potrzebny).Trzeba wyjść do ludzi,a nie zaszywać się w internecie i obracać się w kręgu osób ,które wiedzą to samo.Trzeba się podzielić wiedzą z innymi.

 29. emigranci z USA said

  Krzysiu nie obrazaj sie i niech ci rece nie opadaja po sprawdzeniu pustej skrzynki.
  O klasztorach i swietlicach pisalem dlatego,poniewaz bylem na spotkaniu w jednym z klasztorow z wzenionym w rodzine Pilsudskiego niejakim matematykiem Onyszkiewiczem (potem wysoko zaszedl) i mam pewne doswiadczenia co do swiadczenia „uslug klasztornych”.
  Wprawdzie nie piszesz czyj to klasztor ale juz dzisiaj ostrzegam cie przed „klasztorami” szczegolnie oo.Jezuitow !
  Badz tez ostrozny przy konfesjonale to znakomita inwigilacja.
  Jak poczytasz sobie nasze przemyslenia na tym i na innych forach to napewno zauwazysz nasze rady jak nalezy dzialac w konspiracji a nie w sieci net.
  Chyba wiesz ,ze dzisiaj na jednego prawdziwego narodowca przypada 2 agentow i pilotuja go przez okragla dobe.

  Uwazamy cie za dobrego Polaka ale badz ostrozny w kontaktach (na forach tez) ,co nie znaczy abys sie bal.
  My nie straszaki ale juz na strazakow nawet z OSP na wsi uwazaj ,tym bardziej na tych ze strazy pozarnej zawodowej ,przeciez wiesz pod jakie ministerstwo podlegja.
  W Polsce zniknelo ORMO i przeksztalcilo sie w uczynnych !
  Sa na to dowody w kazdej nawet najmniejszej wiosce i miasteczku.
  Sa doskonale zorganizowani – UWAZAJ !
  Pozdrawiamy !

 30. Górecki said

  ad 28 – no tak wlasnie, ale w sposob wywazony, systematyczny, ostrozny.

  Powiem ponadto to, co napisalem pod takstem „Skandaliczna pochw…” :

  A nie chodziloby tu o cos w rodzaju naszego POLSKIEGO koru czyli zwartego oraz twardego podejscia do sprawy przy uszanowaniu prawa (a to tak, prawda ich wykonczyc) a do tego, jesli slowo i zjawisko KOR nas brzydzi to w zamian jest Monteskiusz : „Prawda ma tylko jedną twarz, a kłamstwo ma ich wiele.”
  http://cytaty.eu/autor/monteskiusz.html
  Nagromadzilo sie tyle przekretow juz, ze mozna WRESZCIE tymi smierdzacymi jajami i pomidorami walic w nich bez konca, z jednej strony, budujac wlasne postepowanie oraz przyszlosc na zdrowych zasadach oraz PRAWACH, godnych naszych prawach.

 31. Andrzej 101 said

  Pisanie samo w sobie jest podstawą jakiegokolwiek dalszego działania. Aby zorganizować strajk czy manifestacje ktoś musi napisać ulotki, apele czy odezwy. Wielu niby chciałoby coś robić, ale nawet pisać im się nie chce.

  @Górecki: masz rację – należy dążyć do osiągnięcia „masy krytycznej”. Można to nazwać też efektem setnej małpy, ale to można osiągnąć właśnie dzięki pracy publicystycznej.

  @Darek: w wielu tekstach pisałem, że zażydzona USA to żydowski kastet do podboju świata gojów przez żydostwo. CIA jest właśnie częścią tego żydowskiego kastetu i jest zapewne nie mniej zażydzona niż NKWD w czasach Stalina i Berii. W latach 80-tych jednak było Mossadowi niezbyt poręcznie kontrolować bezpośrednio opozycję. Wyręczała ich CIA, pełniąca rolę żydowskiego parobka czy szabas-goja.
  O tym, że za USA (a więc i za CIA) stoi żydostwo pisałem już tyle razy, że nie chcę w każdym tekście się powtarzać.

  @Krzysiek Kn: jest nas tysiące przeciwko miliono. Przeciwko politycznym marionetkom, administracji państwowej, przeciwko policji, sądownictwu i prokuraturze, przeciwko wojsku, mediom. Nie mamy teoretycznie szans, ale na posterunku należy trwać do końca. Wciąż mam nadzieję, że bandyci gdzieś coś przedobrzą. A jak wtedy lawina ruszy, to nie chciałbym być w ich skórze…

  http://fronda.pl/andrzej_szubert/blog/

 32. feliks said

  @ 15, Stanley
  p.Pogonowski czytał po prostu „Tragizm dziejów Polski” Jędrzeja Giertycha stąd te informacje o przeniesieniu się Żydów(wpływowych) do Prus.Książka oczywiscie nie wznawiana i zamilczana.

 33. krzysiek kn said

  25 dlaczego bez ” „.
  29 Nie chodziło mi o Klasztor w sensie budynku,tylko o błonia,dlatego że może się tam zmieścić dużo ludzi.
  31 „politycznym marionetkom” dobrze napisane,dla marionetki bez
  znaczenia kto pociąga za sznurki,byle była premia,wczasy itp.
  Dlatego bez przerwy następuja „produkcja” coraz większej liczby marionetek.Mimo tego iż mówi się o coraz większej liczbie sprywatyzowanych przedsiębiorstw.
  31
  Znasz takie powiedzenie „przedmówca,powiedział dokładnie to co ja chciałem,nie mam nic do dopowiedzenia”.Napisaliście tu i nie tylko tu ,tyle ciekawych rzeczy,że niejedna osoba nie ma nic do dopowiedzenia.Tak samo było ze mną,dopóki,nie zrozumiałem że to jest „tylko” pisanie (ponad 120 lat „pisania” pod zaborami,czekamy jeszcze 100 lat ?) ,nam,Polsce ,potrzeba innego dzialania.
  31
  Wyobrażasz sobie taką sytuację w grze np. w piłce nożnej.Przeciwnik któremu się nie przeszkadza,spokojnie przechodzi z piłką całe boisko i strzela gol za golem. A drużyna które pragnie zwycięstwa,nęka go na wszystkich pozycjach,zasłania,wyprzedza,łapie na „spalonym”.
  Czasem nawet świadomie fauluje,godząc się na żółte kartki.
  Z tego co tu wyczytałem dużo osób,dostało już czerwone a jeszcze się gra nie zaczęła.

 34. krzysiek kn said

  Poprawione,wpisywałem w „ostre nawiasy”,i nie przechodziło „”

  25 „nigdy w życiu nie poprze jakichś oszołomów” – dlaczego oszołomow bez ” „.

  29 Nie chodziło mi o Klasztor w sensie budynku,tylko o błonia,dlatego że może się tam zmieścić dużo ludzi.
  31 „politycznym marionetkom” dobrze napisane,dla marionetki bez
  znaczenia kto pociąga za sznurki,byle była premia,wczasy itp.
  Dlatego bez przerwy następuja „produkcja” coraz większej liczby marionetek.Mimo tego iż mówi się o coraz większej liczbie sprywatyzowanych przedsiębiorstw.
  31 ” Wielu niby chciałoby coś robić, ale nawet pisać im się nie chce.”
  Znasz takie powiedzenie „przedmówca,powiedział dokładnie to co ja chciałem,nie mam nic do dopowiedzenia”.Napisaliście tu i nie tylko tu ,tyle ciekawych rzeczy,że niejedna osoba nie ma nic do dopowiedzenia.Tak samo było ze mną,dopóki,nie zrozumiałem że to jest „tylko” pisanie (ponad 120 lat „pisania” pod zaborami,czekamy jeszcze 100 lat ?) ,nam,Polsce ,potrzeba innego dzialania.
  31 „Wciąż mam nadzieję, że bandyci gdzieś coś przedobrzą.”
  Wyobrażasz sobie taką sytuację w grze np. w piłce nożnej.Przeciwnik któremu się nie przeszkadza,spokojnie przechodzi z piłką całe boisko i strzela gol za golem. A drużyna które pragnie zwycięstwa,nęka go na wszystkich pozycjach,zasłania,wyprzedza,łapie na „spalonym”.
  Czasem nawet świadomie fauluje,godząc się na żółte kartki.
  Z tego co tu wyczytałem dużo osób,dostało już czerwone a jeszcze się gra nie zaczęła.

 35. Karolewski Witold said

  Szanowni Państwo jesteśmy rozgadani
  jak przekupy na jarmarku,nam trzeba
  się skupić i zaradzić jak zrobić
  aby nie do puścić do likwidacji
  naszej Polskiej Ojczyzny.
  Jest Porozumienie Organizacji
  Niepodległościowych i Patriotycznych
  Jest powołany Sejm Polek i Polaków
  Jest Marszałek i Prezydium Sejmu
  Jest wybrany Prezydent,Wiceprezydent,
  Sekretarz Stanu

 36. Zbigniew Koziol said

  Panie Krzysztofie – na tym forum jest zaledwie garstka aktywnych osob (i zapewne nie malo czytajacych). Pan nie przecenia internetu. Co innego taki powiedzmy Onet. Ale tam predzej tajniakow Pan znajdzie (choc i tutaj zapewne bywaja). Mysl jest jednak przednia i niechaj Pan sie nie zraza.

  Ja tez sie chce spotkac i w zasadzie porozumialem sie na ten temat z paroma osobami. Czy to sie ulozy? Na razie pewnosci nie mam. Nie wiem nawet dokladnie kiedy pojade do Polski (formalnosci utrudniaja). Zapewne na poczatku sierpnia.

 37. js23 said

  „Zwłaszcza PiS jest prożydowska i proizraelska. A mimo to uchodzi za partię patriotyczno-katolicką.” – ten cytat z powyższego artykułu znakomicie obnaża falszywą i antagaonizującą propagandę uczni Stalina. Większość z nas doskonale wie że nasi oprawcy nie tylko niszczyli polską państwowość i polski naród, ale i wysyłali kutry rakietowe na wojnę przeciwko Izraelowi. W kościele w Londynie (Ealing) znajduje się piękna tablica z podziękowaniami od Żydów dla Polaków za ratowanie i poświęcenie w czasie II WŚ. W Polsce o takich rzeczach móić nie wolno. Wyszukuje się natomiast efekty celowych i podstępnych prowokacji zarówno ze strony hitlerowców jak i stalinowców (wszak to sojusznicy), podobnie zresztą jak antagonizuje się nas z innymi narodami jak chociażby z podobnie udręczonymi komunizmem Ukraińcami jak również Niemcami.

 38. Marucha said

  Piękna tablica z podziękowaniami Żydów dla Polaków gdzieś w Ealing w najmniejszym stopniu nie równoważy zmasowanej, dobrze zorkiestrowanej i bezwzględnie prowadzonej kampanii oczerniania Polaków i Państwa Polskiego przez międzynarodowe żydostwo.

  Antagonizować Polaków z Niemcami i Ukraińcami nie trzeba. Antagonizmy te są niemal odwieczne, a ich eksplozja nastąpiła w czasie II Wojny.

 39. czego nazwa? said

  wyjątkowe nagromadzenie złej woli i durnego antysemityzmu (bo bywa i nieco mądrzejszy). Wracam do swojej roboty

Sorry, the comment form is closed at this time.