Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Ostatni artykuł Rafała Gawrońskiego przed aresztowaniem z paragrafu 212

Posted by Marucha w dniu 2010-08-05 (Czwartek)

Do psychiatryka

Na razie idę do więzienia, mimo że zwróciłem się do Prezydenta RP o zastosowanie swych konstytucyjnych uprawnień. Jeżeli nie zachoruję na wirus samobójczy w więzieniu lub nie dotknie mnie inny nieszczęśliwy wypadek jak np. połamanie palców, wyrwanie języka, trepanacja czaszki metodami tradycyjnymi lub inne z tych kategorii to obiecuję, że w dalszym ciągu postaram się myśleć i wyrażać moje myśli pisaniem, mową lub innymi zmysłami. Żaden zbrodniarz totalitarny nie zmusi mnie przemocą do zmiany i odrzucenia daru danego mi od Boga to znaczy myślenia, a tym samym wyrażania mojej woli i opinii w mojej sprawie!

Poniższy artykuł miał zostać opublikowany na łamach www.aferyprawa.com. Portal został jednak zaatakowany na dzień przed aresztowaniem Rafała Gawrońskiego i jest nieczynny aż do dnia dzisiejszego [Portal znów działa – admin]. Artykuł otrzymałem dzisiaj mailem od redaktora naczelnego Afer Prawa, Zdzisława Raczkowskiego. Z uwagi na powagę sytuacji i bezpośrednie zagrożenie zdrowia, a może i życia Rafała Gawrońskiego, publikuję go w całości, mimo że zawiera treści, które mogą być zinterpretowane przez chore prawo jako oszczerstwa. Niektóre podkreślenia są mojego autorstwa. M.P.

Do więzienia (lub psychiatryka) za słowo, czyli dalej na topie artykuł 212 kodeksu karnego!

Rafał Gawroński

Do końca listopada 2009 roku, kiedy to Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację kodeksu karnego na podstawie art. 212 tego kodeksu skazano 1069 osób, w tym 241 dostało karę pozbawienia wolności przez okres 12 lat obowiązywania tego haniebnego prawa antypolskiego, antykonstytucyjnego i antycywilizacyjnego.
Za sprawą listopadowej nowelizacji pozbawienie wolności będzie możliwe już tylko w przypadku zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, a wymiar najwyższej kary został zmniejszony z dwóch lat do roku. Co za rozkosz.
Dziwne, że Prezydent uczestniczył w balu dziennikarzy w Warszawie tego roku skoro podpisał wstyd demokracji czyli karanie za to, co człowiek myśli wypowiadając swoje myśli ustnie lub pisemnie.
Balowanie dziennikarzy bądź co bądź ze swoim po części represjonistą, lub – jak kto woli – przyzwalającego na represjonowanie dziennikarzy i nie tylko, to niewątpliwy objaw syndromu sztokholmskiego typowego dla masowych ofiar przestępstw, które zostały spowodowane represjami całego narodu przez juntę wojskową Jaruzelskiego.

Błędem jest interpretowanie grubej kreski na zasadzie chrześcijańskiego miłosierdzia którego większość nie rozumie, a kościół nie tłumaczy bo jest zajęty odzyskiwaniem nieruchomości, będąc w zmowie ze złodziejami własności prywatnej przy okrągłym stole z kantami. [Admin protestuje przeciwko temu sformułowaniu: nie „Kościół”, ale konkretni ludzie Kościoła, którzy będą odpowiadać przed Najwyższym za swoje czyny]

Panowie hierarchowie – nie biesiaduje się z przestępcami do czasu, gdy oni nie dokonają zadośćuczynienia i naprawienia krzywdy ofiarom. Czy zapomniano o tej doktrynie? Czy może zbrodniarze totalitarni mający po sto wyroków śmierci (mordów doktrynalnych) na Polakach i katolikach kupili sobie odpust grzechów i teraz w majestacie szacownych obywateli i parafian utrwalają juntę urzędniczą w Polsce za kilka tysięcy złotych miesięcznie z budżetu państwa?
Totalitarne złodziejstwo naszych czasów i wszelakie bezprawie w rzekomych aktach prawnych w Dekrecie o reformie rolnej i Dekrecie Bieruta nie wspomnę nigdy nie mogą i nie będą wyznacznikami stosowania prawa w Rzeczpospolitej.
Mordowaniem ludzi i rabowaniem ich własności danej od Boga, a nie od bolszewika czy faszysty oraz stosowaniem terroru policyjno-prokuratorsko-sądowego w stosunku do upominających się o swoje prawa ust nam nikt nie zatka.

Czyżby Kościół zapomniał o potomkach swych fundatorów w Polsce i wielopokoleniowych rodzinach patriotów i żołnierzy którzy wiele ziem otrzymali od Króla za obronę Kościoła i Rzeczpospolitej?
Za garść srebrników jesteśmy oddani pod panowanie zbrodniarzy totalitarnych stale sprawujących władzę w mojej ukochanej Ojczyźnie.

Zakończę ten wątek stwierdzeniem, że tolerowanie krzywdy ludzkiej jest największym złem.

Kodeks karny to najczęściej nowelizowana ustawa. Nie ma zatem zrozumiałych względów parafowanie kodeksu karnego, zwłaszcza gdy Prezydent Kaczyński sam był ofiarą stosowania artykułu 212 k.k. i z tego też powodu był sądzony w sprawie Kaczyński – Wachowski za nazwanie Wachowskiego wielokrotnym przestępcą, tak samo jak ja nazwałem swego oprawcę kierując pisma do konstytucyjnych organów państwa.

Co zatem przyświecało Prezydentowi że tę haniebną ustawę podpisał? Tak naprawdę nie dowiemy się a jeżeli już to będzie to oświadczenie „w stylu zostałem zmuszony sytuacją”. Ja dotknięty osobiście takim artykułem nigdy bym nie podpisał nowelizacji kodeksu karnego lub zgłosił jego nowelizację uwzględniając wyeliminowanie totalitarnych paragrafów których jest niestety w tym kodeksie więcej.

U władzy szybko zapomina się o problemach innych osób, ale również i swoich tak, jak poseł Czarnecki zapomniał, że kiedyś miał przyjaciół co mu w biedzie pomagali, a teraz on ich nie chce znać – przepraszam, nie przypomina sobie o nikim, kto mu w życiu wielokrotnie pomagał. Podobnie jak Prezydent, który zapomniał o swojej sprawie z Wachowskim bo jest teraz Prezydentem. Niech przykład Ministra Ziobry będzie dla niego ostrzeżeniem – tak samo ja staram się ostrzec naszego Prezydenta R.P. przed bezprawiem i zapaścią cywilizacyjną spowodowaną stosowaniem praw totalitarnych w Polsce, które mogą być użyte przeciwko niemu również i po zakończeniu kadencji jako forma represji za jego opinie.

Czy chcemy żeby przemoc była używana w stosunku dla ludzi myślących zgodnie z ich logiką myślenia lub w stosunku do tych którzy myślą inaczej i z którymi się nie zgadzamy? To zależy czyj sposób myślenia jest obecnie modny, ważny, decyzyjny, opiniotwórczy i kto ma większość w społeczeństwie to może nam narzucić swoją wolę myślenia.

Otóż nikt nie ma prawa narzucić nam swej woli i doktryny myślenia. Ani stosem, ani gilotyną, ani strzałem w tył głowy, ani więzieniem nie może wymóc na nas właściwego sobie tylko lub doktrynalnego sposobu myślenia i zmusić nas do wyrażania opinii innych osób lub danej doktryny. Prawo wolnej woli, opinii więc myślenia mamy dane w posagu od Boga i nie pierwszy lepszy wyznawca oszukańczej teorii społecznej będzie nam ją narzucał więzieniem lub innymi represjami. Jestem gotów pójść do więzienia, ponieważ nie wyrzeknę się posagu danego mi od Boga. Palenie książek i niszczenie innych form myślowych człowieka sprowadza nas do roli zezwierzęcenia, gdy tymczasem wolą Boga jesteśmy jemu podobni więc i myślący tak jak i On.
To nie On wymyślił więzienia i zakłady psychiatryczne dla człowieka za myślenie, wyrażanie swej woli, opinii. Czyżby chciał nas karać za coś co nam dał z premedytacją? Kto tutaj w końcu jest przestępcą – Bóg czy totalitarni zbrodniarze ze swymi kryminalnymi prawami? Dla mnie odpowiedź na to pytanie nie stanowi nawet chwili zawahania a dla szacownych czytelników?

Otóż wolną wolę, czym jest także myślenie, a co za tym idzie mowa i czynności ruchowe umożliwiające mówienie, malowanie i pisanie, otrzymaliśmy wraz z prawem własności i prawem do rodziny od Boga a nie od funkcjonariusza który stara się wyszarpać nam te pierwotne prawa z gardła mówiąc: „nie będzie pierwszy lepszy warchoł nas tutaj pouczał i wyrażał opinii o nas; do celi z nim, kara musi być”.

Prezesowi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w osobie niejakiego Jerzego Naumanna wyjaśnia że: „Odpowiedzialność karna za słowo mogłaby być zniesiona, gdybyśmy mieli dziennikarstwo powszechne, hołdujące wysokim standardom etyki zawodowej. Dopiero zaczynamy wypracowywać taki poziom” („Dziennikarstwo”, art. Oliwii Dusińskiej). Należy zauważyć że ów prezes bezprawnie uzurpuje sobie prawo do wypracowywania właściwych standardów innej korporacji zawodowej. Jako adwokat ma on swój interes w tym żeby było jak najwięcej absurdów prawnych wtedy może się on wykazać swoją elokwencją i wspaniałym rzemiosłem ściemy, broniąc dziennikarza w procesie karnym i dbając oczywiście o swój portfel.
Zgodzę się, że nie można nikogo pomawiać. Ale od tego są sądy cywilne, a nie karne. Została wyrządzona szkoda to należy tę szkodę naprawić. I do naprawienia szkody służą obecnie pieniądze a nie lochy lub jak kto woli kazamaty. Ale sądy w Polsce zasądzają znikome kwoty więc lepiej jest jak będzie przemoc i więzienie w wykonaniu rzekomego państwa prawa.

Terror wydziału karnego każdy odczuje dotkliwie z dożywotnią gwarancją, że nigdy nie powie lub napisze coś złego na władzę. Zakład psychiatryczny także może być użyty do terroru społeczeństwa i dziennikarzy, tylko uwaga – Zachód nie lubi tego typu wymuszania zmian myślowych w człowieku i lepiej przyjmuje krótkie wyroki więzienia co dla dziennikarzy lub innych myślących inaczej jest najczęściej połączone z utratą pracy i z nazewnictwem „dziennikarza przestępcy” dając mu niezwłocznie utratę wiarygodności w jego działaniu „forever”.

Wyobraźmy sobie że ci co dostali wyroki z art. 212 k.k. założą stowarzyszenie i znowu idą siedzieć jako zorganizowana grupa przestępcza, a prezes stowarzyszenia na dodatek dostaje karę za sprawstwo kierownicze.

Polska jest regularnie skazywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu. Czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wiedzą o tym, stwierdzając że artykuł 212 k.k. jest zgodny z Ustawą zasadniczą ?
Umowy międzynarodowe należy wykonywać, a jeżeli nie ma się takiego zamiaru to należy się wypisać z organizacji w tym Rady Europy i Unii Europejskiej.

Orzeczenia Trybunału w Strasbourgu są elementami prawa o charakterze międzynarodowym i wydających wyroki w Polsce niezgodne z prawem międzynarodowym należy karać więzieniem, a w konsekwencji utratą pracy.
Tak samo jak dziennikarz i każdy inny obywatel ma odpowiadać karnie za naruszenie ustawy, tak sędzia, prokurator i policjant który wykonywał stronniczo czynności dowodowe też musi odpowiadać karnie na tej samej zasadzie za niezgodne z prawem międzynarodowym wydawanie wyroków i uczestnictwo w nich.

Brak odpowiedzialności wszystkich uczestników postępowań za treści wyroków niezgodnych z umowami międzynarodowymi jest bezpośrednim naruszeniem Konstytucji RP i działaniem na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej spychającym nas na dno cywilizacji.
Akceptacja odpowiedzialności będzie wypełnieniem przestrzegania prawa przez wszystkich uczestników postępowań sądowych, a nie tylko tych naznaczonych-sądzonych do eliminacji w majestacie rzekomego państwa prawnego.
Umożliwi także wszystkim „świętym” i bezkarnym przestrzeganie Konstytucji RP których ona dotyczy w równym stopniu ich jak nas. Szczególnie polecam im art. 2 (Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.), art. 9 (Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.), a w szczególności art. 32 (pkt. 1 (Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.) pkt. 2 (Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.).

Poruszając powyższe artykuły ustawy zasadniczej, a nie np. art 54, pragnę zwrócić uwagę wszystkim myślącym, w tym sporej rzeszy dziennikarzy, że skoro za wypowiadanie, pisanie, malowanie swoich myśli idzie się do więzienia, to na pewno za łamanie umów międzynarodowych przez sędziów w tym także z Trybunału Konstytucyjnego i działanie na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej powinno się iść siedzieć na co najmniej na kilka lat, aby zrozumieć sens wolności słowa oraz prawa międzynarodowego i zapisów Konstytucji RP.
Wielu z nich powinno zobaczyć z bliska miejsca męczeństwa wielu Polaków, jak na ul. Rakowieckiej i ul. Koszykowej w Warszawie, dla których jedyną winą był brak akceptacji sposobu myślenia zbrodniarzy totalitarnych. Ale cóż, każdy sobie kroi prawo na swój strój.

Na razie idę do więzienia, mimo że zwróciłem się do Prezydenta RP o zastosowanie swych konstytucyjnych uprawnień. Jeżeli nie zachoruję na wirus samobójczy w więzieniu lub nie dotknie mnie inny nieszczęśliwy wypadek jak np. połamanie palców, wyrwanie języka, trepanacja czaszki metodami tradycyjnymi lub inne z tych kategorii to obiecuję, że w dalszym ciągu postaram się myśleć i wyrażać moje myśli pisaniem, mową lub innymi zmysłami.
Żaden zbrodniarz totalitarny nie zmusi mnie przemocą do zmiany i odrzucenia daru danego mi od Boga to znaczy myślenia, a tym samym wyrażania mojej woli i opinii w mojej sprawie !

Ja tu sobie o poważnych sprawach, a tu karnawał cały rok, więc hulaj dusza prawa nie ma a bal popaprańców i przebierańców trwa.
Solidarny ze wszystkimi skazanymi z art 212 k.k. dedykuję artykuł m.in. Panu Klaudiuszowi Wesołkowi, jako imperialista zaplutych karłów reakcji.
Idę siedzieć za sprawę i nie zapłacę ani złotówki nikomu za moje myśli, moje opinie w mojej sprawie, ponieważ są one moją własnością i zastrzegłem sobie wszelkie prawa do nich. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, więc ja darów od Boga nie będę się wyrzekał dla pierwszego lepszego totalitarnego kacyka i dla kogokolwiek.

Rafał Gawroński
Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.
E-mail: rafal-gawronski@wp.pl
http://www.rafzen.pl
Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do tej publikacji.


X K 1679/08 Elbląg 29.07.2009r

Sąd Okręgowy w Elblągu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Elblągu
Oskarżony: Rafał Gawroński

Apelacja oskarżonego Rafała Gawrońskiego od wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 30.06.2009r sygn. akt X K 1679/08

Zaskarżam powyższy wyrok w całości
Orzeczeniu zarzucam

Naruszenie prawa – art. 212 KK poprzez:

* uznanie, że oskarżony dopuścił się czynu zabronionego poprzez formułowanie pism do organów państwowych w tym również do organów ochrony prawnej,
* uznanie, że treść pism miała charakter obraźliwy dla oskarżyciela podczas gdy w uzasadnieniu orzeczenia nie wykazano że pisma kierowane przez oskarżonego a zawiadamiające o popełnieniu przestępstw nie miały na celu wyjaśnienia spraw a wyłącznie pomówienie oskarżyciela / nie rozpoznanie istoty sprawy /,
* Naruszenie procedury – zasady swobodnej oceny dowodów poprzez uznanie za udowodnione faktów co do istnienia których nie przeprowadzano dowodów, w szczególności dotyczy to powiązania, bez przeprowadzenia dowodu, osoby oskarżonego z prowadzeniem strony internetowej i z umieszczaniem na tej stronie materiałów będących podstawą oskarżenia

Składając zarzuty wnoszę o zmianę zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie oskarżonego,
Ewentualnie wnoszę o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Elblągu do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

Zaskarżonym orzeczeniem Sąd Rejonowy skazał oskarżonego za szereg czynów z art. 212 KK na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz orzekł o obowiązkach oskarżonego i kosztach.

Z orzeczeniem nie można się zgodzić.

Orzeczenie narusza prawo. Oskarżony rzeczywiście formułował pisma kierując je do organów państwowych w tym do konstytucyjnych organów ochrony prawnej. W sprawie nie przeprowadzono żadnego postępowania, z którego wynikałoby związanie osoby oskarżonego z prowadzeniem strony internetowej http://www.rafzen.pl oraz z umieszczaniem na tejże stronie wymienionych pism. Sąd Rejonowy a priori założył po pierwsze, że oskarżony jest autorem strony internetowej, po wtóre, iż oskarżony umieszczał na tej stronie pisma. Tymczasem oskarżony wyłącznie przyznał, że kierował pisma do organów państwowych we własnej sprawie, co nie jest jednak tożsame z tworzeniem strony internetowej lub umieszczaniem na niej materiałów. Przypisanie oskarżonemu autorstwa strony i umieszczania na niej pism nastąpiło wyłącznie na podstawie oświadczenia oskarżyciela i bez przeprowadzenia jakiegokolwiek dowodu w postaci ustalenia administratora strony i przesłuchania go jako świadka. Wydaje się więc, że oskarżyciel z góry został przez Sąd „obdarzony” dużą jeśli by nie rzecz nieograniczoną dozą zaufania w tym zakresie. Oczywiście narusza to naczelne zasady procesu karnego wedle których przed przypisaniem winy należy udowodnić popełnienia czynu kwalifikowanego jako zabroniony poprzez przedstawienie dowodów. W przypadku oskarżonego takie zakwalifikowanie nastąpiło na podstawie domniemania niż dowodu.

Oskarżony kierował szereg pism do organów państwowych wyłącznie w swej własnej sprawie. Jest to okoliczność bezsporna. Każdemu z obywateli przysługuje prawo zwracania się do organów władz we własnych sprawach. Korzystanie z tego prawa nie może być ograniczane ani też kwalifikowane jako przestępstwo. Z wyroku SN 2007.07.12 IV KK 75/07 wynika, że: Nie stanowi zniesławienia zarzut podniesiony w toku procesu sądowego, pod warunkiem że działanie sprawcy zmierza do obrony własnego interesu w sprawie oraz zarzut postawiony jest we właściwej formie i nie zamierza wyłącznie do poniżenia osoby, której został postawiony. Pisma oskarżonego miały wyłącznie taki charakter.

Wymienione orzeczenie tworzy pewnego rodzaju formę „domniemania” bezkarności podnoszonych zarzutów w przypadku prowadzenia postępowań oraz gdy broniony jest interes oskarżonego. Wynika stąd, że aby przypisać oskarżonemu zniesławienie opisane w tezie domniemanie braku zniesławienia musi zostać obalone wykazaniem, iż wyłącznym celem takiego działania było poniżenie osoby wobec której zarzut został podniesiony. W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy nie przeprowadził żadnego postępowania zmierzającego do ustalenia wymienionych powyżej przesłanek. Tymczasem już z samej treści pism wynika, że ich wyłącznym celem było zainicjowanie postępowań przez organy państwowe, których efektem będzie wykluczenie nieprawidłowości i przestępstw popełnianych w trakcie prowadzonego z udziałem oskarżonego postępowania egzekucyjnego / I Co 1533/99 SR w Elblągu / oraz innych postępowań w tym podatkowych dotyczących decyzji wydawanych z rażącym naruszeniem prawa z udziałem oskarżyciela. Znów jak w przypadku powyżej opisywanych zarzutów Sąd Rejonowy nie rozpoznał istoty sprawy nie odnosząc się w uzasadnieniu orzeczenia w żaden sposób do kwestii związanej z interpretacją prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy. Na marginesie tylko podnieść należy, że sam sposób prowadzenia postępowania wskazuje, że Sąd Rejonowy posiada pewne problemy z uznawaniem innych niż sam Sąd Rejonowy autorytetów, w szczególności autorytetu Sądu Najwyższego / wyrok IV KK 75/07 /, autorytetu Parlamentu Europejskiego i Rady / dyrektywa 95/46/WE , i wielu innych zaczynając od Konstytucji RP a kończąc na Konwencji Praw Człowieka i Trybunale Konstytucyjnym.

Sąd Rejonowy w zakresie ochrony przed pomówieniami tworzy własną wizję świata, abstrakcyjną do cywilizowanych standardów europejskich. Uznaje w szczególności, że najlepszą ochronę nieskazitelnych obywateli RP przed pomówieniami gwarantuje orzekanie kar więzienia.

Orzeczenie kary pozbawienia wolności czyni na gruncie niniejszej sprawy zasadnym powrót do dyskusji dotyczącej stosowania przepisu art. 212 KK.

Powstaje pytanie czy zasadne jest aby odpowiedzią aparatu państwowego i sankcją udzielaną oskarżonemu / przy założeniu winy, co oskarżony kwestionuje / na słowa wyrażone na piśmie, mogło być orzeczenie więzienia? Zauważyć należy, że według doktryny konstytucyjnej zadaniem Państwa jest reagowanie na wszelkie formy ewentualnego naruszenia prawa przy czym reakcja winna być ekwiwalentna. Nadmierna punitywność reakcji aparatu państwowego może być niekonstytucyjna jako naruszająca zasady ekwiwalentności kary do czynu. Mówiąc wprost pisma skierowane do konstytucyjnych organów państwa są karane więzieniem. W krańcowym więc wypadku efektem wyrażania przez oskarżonego poglądów może być skierowanie przeciw oskarżonemu całego aparatu przemocy Państwa z użyciem siły fizycznej włącznie. Zdecydowanie stwierdzić należy, że doszło do naruszenia zasad ekwiwalentności. Sąd Rejonowy stanął więc na stanowisku, że za wyrażanie opinii w pismach i wyrażanie poglądów, odpowiednim ekwiwalentem jest użycie siły. Podkreślić należy, że forma pisemna jest jedną z podstawowych form komunikowanie się obywatela z władzami państwowymi. Odebranie tego prawa / na okres zawieszenia kary / godzi w podstawy zasad demokratycznego państwa prawnego. Jest to dalekie od demokratycznych standardów i uwłacza elementarnym zasadom sprawiedliwości. W prostej linii wyklucza to komunikowanie się z władzami, zwłaszcza zaś krytykę i wyrażanie opinii co do osób zajmujących stanowiska publiczne. Urzędnik każdej rangi, nawet wydając decyzje z rażącym naruszeniem prawa może liczyć na to, że każda odmienna od jego stanowiska opinia ukarana będzie więzieniem, więc tym samym może liczyć na bezgraniczny spokój, umożliwiając mu dowolną interpretację przepisów w prowadzonych sprawach.

Co do wydawania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, podnieść należy że i taki zarzut został przez Sąd uznany jako element pomówienia / pkt. VI wyroku/. Tymczasem istnieją prawomocne decyzje podatkowe w których udział miał oskarżyciel co do których Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że zostały one wydane z rażącym naruszeniem prawa. Wnioski dowodowe w tym zakresie zostały przez Sąd oczywiście odrzucone co już samo w sobie jest elementem świadczącym o stronniczości w tego typu sprawach. Zarzut stronniczości wynika również z tego, że oskarżyciel powoływał się na zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 KK, które dotyczyło sędziego prowadzącego sprawę. Tym samym sędzia orzekał w sprawie bezpośrednio go dotyczącej naruszenie art. 40 § 1 ust. 1 kpk – „Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio”.


Komentarz Afer Prawa:

WYROK SN DOT. ART. 212 KK (ZNIESŁAWIENIE) Nie stanowią przestępstwa zniesławienia różnego rodzaju wypowiedzi dokonywane w ramach przysługujących jednostce uprawnień, między innymi oświadczenia składane w uzasadnieniu lub w obronie praw (np. skargi sądowe, odpowiedzi na zarzuty procesowe, zażalenia, doniesienia pokrzywdzonych o przestępstwie)

Źródło:http://monitorpolski.wordpress.com/2010/08/04/do-psychiatryka-ostatni-artykul-rafala-gawronskiego-przed-aresztowaniem-z-paragrafu-212/

Komentarzy 12 to “Ostatni artykuł Rafała Gawrońskiego przed aresztowaniem z paragrafu 212”

 1. Polak said

  oglądajcie 11 Minut TV wolna od liberalnej cenzury

 2. j said

  Niedawno zmobilizowanym internautom udalo sie uratowac od psychuszki i od wiezienia niewinnie oskarzonego i zaszczutego polskiego biznesmena Janusza Gorzynskiego.
  ja wierze, ze i tym razem uda sie pokonac te niepolska hydre i Pan Rafal Gawronski wkrotce wyjdzie na wolnosc!

 3. Komentator said

  Uważam, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię osoby lub instytucji powinno być karane. Nie zgadzam się z twierdzeniem, że polskie sądy nie zasądzają dotkliwych kar finansowych – zasądzają je pośrednio zmuszając do prostowania i przepraszania w postaci bardzo drogich płatnych ogłoszeń. Problemem jest stosowanie podwójnych standardów, stronniczość sądów – to że jedni ludzie mogą wypowiadać bezkarnie pod adresem drugich ludzi takie słowa i opinie za które ci drudzy jeśli wypowiedzą je pod adresem pierwszych są pozywani i skazywani. Drugim problemem są wspomniane płatne sprostowania. Uważam, że to media które wzmacniają i rozpowszechniają jakiś przekaz powinny również za niego odpowiadać – w formie darmowego publikowania sprostowań. Autor nieprawdziwych opinii powinien prostować i przepraszać w takiej samej formie i środku przekazu w jakich wypowiedział zaskarżone opinie, natomiast jeśli jakieś media takie opinie rozpowszechniły, wzmocniły to niesłusznie pomówiony ma (powinien mieć) prawo darmowego sprostowania od tych mediów a nie od autora opinii. W obecnej sytuacji mediom opłaca się pod pozorem informowania rozpowszechniać oszczerstwa – swoim i tak krzywdy nie zrobią a przeciwników tak czy owak narażą na straty finansowe – jak nie procesu to płatnych ogłoszeń ze sprostowaniem, na których jeszcze same zarobią. Choć uważam, że w przypadku oszczerstwa, którego autor nie jest w stanie udowodnić ani nie zgadza się odwołać – natomiast pomówiony jest w stanie wykazać jego nieprawdziwość – może być zasądzona kara więzienia, to stosowanie aresztu w sprawie o pomówienie jest kompromitacją państwa które areszt dopuszcza i stosuje.

 4. Stalinieta w piora obrosly , inne niz tatusie nie beda , na zasluzone emerytury juz sie im skladamy , ordery panstwowe tez beda . A nam po krzyzu . Gdy przypomniec wybory, nie tylko te ostatnie to wciaz zbyt lagodnie nas traktuja .

 5. Podziemny said

 6. Podziemny said

 7. Ryziel said

  W parlamencie i rządzie są ludzie którzy po rozwiązaniu ZSRR,stali się obywatelami nowych państw i nie reprezentują Polski

 8. Podziemny said

 9. Augustyn P. said

  Pan Gawronski jak szybko „sie pojawil” tak szybko i zniknal.
  Kto go znal osobiscie moze sie cos wiecej na ten temat wypowiedziec .
  Wystepowanie z otwarta przylbica lub w niej (zmiana imienia nazwiska,pseudo,nick) bywa rowniez zagadkowe .
  Historia zna wiele przypadkow bohaterskich ,wsrod dziennikarzy takze.
  „Kurier Codzienny” z Chicago oswiadczyl,ze R.Gawronski od dluzszego czasu nie byl ich dziennikarzem.
  Na pytanie dlaczego – nie otrzymalismy odpowiedzi.

 10. Wolna telewizja said

 11. monitorpolski said

  Rafał Gawroński wróci. Wzomocniony atakiem na niego. Strzelili sobie sami w piętę.
  Przypomnę za co został skazany Rafał Gawroński – za złożenie petycji w swojej sprawie do organizacji europejskich – że niby zawierała treści o charakterze szkalującym. Więcej szczegółów poda sam Rafał jak wyjdzie z więzienia.

 12. 166 bojkot TVN said

  Za http://monitorpolski.wordpress.com/2010/08/13/list-z-wiezienia/
  Uwaga:
  Podajemy adres Rafała Gawrońskiego:
  Zakład Karny, Gdańsk-Przeróbka
  ul. Siennicka 23 80 – 758 Gdańsk
  Rafał Gawroński s. Zenona
  ———————————————-
  Pierwszy więzień polityczny V RP (nazywanej jeszcze III RP), Rafał Gawroński, przesłał list z więzienia na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Można zauważyć, że list był pisany w pośpiechu. Od osób dobrze poinformowanych wiadomo jednak, że Gawrońskiego w ostatnich dniach przetransportowano do więzienia w Gdańsku. Oto treść listu Rafała Gawrońskiego (interpunkcja dodana przez M.P.):

  Złożyłem zażalenie do S.R. w Warszawie o zbadanie legalności, prawidłowości i zasadności aresztowania.

  Uzasadnienie / Oświadczenie

  W wyniku polecenia zatrzymania mnie wydanego przez porucznika B.O.R. Rafała Ciszewskiego funkcjonariusz policji oraz żołnierz żandarmerii wojskowej zatrzymali mnie i przewieźli do komisariatu na ul. Wilczej w Warszawie.
  Na komisariacie policji wielokrotnie próbowano fałszować protokół zatrzymania z polecenia oficera dyżurnego, którego nazwiska nie ustaliłem.

  W grudniu 2009 próbowano mnie zamordować w moim domu.

  Państwo polskie nie jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwa. Po ujawnieniu kradzieży bezcennych obiektów wpisanych do rejestru zabytków i innych składników majątkowych, a będących tylko w 1/2 (jednej drugiej) zastawem hipotecznym w Banku Ochrony Środowiska. Sprawa dotyczy sygn. akt 1533/09 S.R. w Elblągu.
  (..)

Sorry, the comment form is closed at this time.