Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Putin przygotowuje się do wojny

Posted by Marucha w dniu 2011-01-11 (Wtorek)

Mike Whitney – Putin Prepares for War
http://www.veteranstoday.com/2011/01/07/putin-prepares-for-war/
Tłumaczenie Ola Gordon

Wladimir Putin jest obecnie najpopularniejszym liderem na świecie. Jego popularność zwykle przekracza 80%. Jest podziwiany za spokojny, pewny siebie sposób bycia, oraz za przywrócenie Rosji jej dawnej świetności, po chaotycznym rozpadzie Związku Radzieckiego.

Rosjanie kochają Putina. Rodzice dają dzieciom jego imię, producenci wódki i kawioru używają jego nazwiska do zwiększenia sprzedaży, a jego twarz pojawia się na koszulkach noszonych przez studentów i młodzież. To nie do pomyślenia by ustąpił, kiedy jego kadencja premiera zakończy się za ponad rok od dzisiaj. Rosjanie chcą by pozostał i ubiegał się o trzecią kadencję jako prezydent, i prawdopodobnie to zrobi.

Putin i George Bush byli rzekomo dobrymi przyjaciółmi, ale stosunki amerykańsko-rosyjskie ulegały stopniowemu pogorszeniu od 10 lutego 2007 roku, kiedy Putin wygłosił przemówienie na konferencji w Monachium. W swoim 45-minutowym wystąpieniu Putin wyraził opinię na temat sposobu, w jaki światowi liderzy powinni działać w sprawie bezpieczeństwa globalnego. Było ono zwięzłą, ale bezkompromisową analizą, która rozjątrzyła amerykańskich dyplomatów i rozwścieczyła Biały Dom. Oto fragment tej wypowiedzi:

„Uniwersalny, niepodzielny charakter bezpieczeństwo wyraża się podstawową zasadą, że „bezpieczeństwo dla jednego jest bezpieczeństwem dla wszystkich.” Jak Franklin D. Roosevelt powiedział podczas pierwszych kilku dni po wybuchu II wojny światowej: „Kiedy pokój został gdzieś przerwany, pokój wszystkich krajów na świecie jest w niebezpieczeństwie.”

W połowie tej wypowiedzi, Putin skrytykował amerykańską politykę zagraniczną i zagrożenia z niej wynikające dla globalnego bezpieczeństwa.

„Co to jest jednobiegunowy świat? Jakkolwiek można by upiększać ten termin, na koniec dnia odnosi się on do jednego typu sytuacji, a mianowicie jednego ośrodka władzy, jednego ośrodka siły, jednego ośrodka podejmowania decyzji.

Jest to świat, w którym jest jeden władca, jeden suweren. I na koniec dnia jest to szkodliwe nie tylko dla wszystkich w ramach tego systemu, ale także dla samego suwerena, gdyż sam siebie niszczy od wewnątrz.

A to z pewnością nie ma nic wspólnego z demokracją. Ponieważ, jak wiadomo, demokracja to władza większości w świetle interesów i opinii mniejszości.”

W tej wypowiedzi każdy uczestnik konferencji mógł zauważyć, że Putin nie mówił o zagrożeniu terroryzmem, ale o zagrożeniu ze strony działań prewencyjnych, agresji i dyktatury światowej. I choć Putin starał się scharakteryzować swoje poglądy jako „szczerą rozmowę między przyjaciółmi,” to było jasne, że wskazywał na Stany Zjednoczone jako największego twórcę kłopotów na świecie.

„Jednostronne i często nielegalne działania nie rozwiązały żadnych problemów. Co więcej, spowodowały nowe ludzkie tragedie i stworzyły nowe centra napięcia. Osądźcie sami: wojny, jak również konflikty lokalne i regionalne, nie uległy zmniejszeniu. I w tych konfliktach nie ginie mniej ludzi – ginie nawet więcej niż wcześniej. Znacznie więcej, znacznie więcej!

Dzisiaj jesteśmy świadkami niemal nieopanowanego użycia siły – siły wojskowej – w stosunkach międzynarodowych, siły, która pogrąża świat w otchłań stałych konfliktów. W rezultacie nie jesteśmy wystarczająco mocni, aby znaleźć kompleksowe rozwiązanie jednego z tych konfliktów. Znalezienie porozumienia politycznego również staje się niemożliwe.

Obserwujemy coraz większą pogardę dla podstawowych zasad prawa międzynarodowego. I niezależne normy prawne, w rzeczywistości, coraz bardziej zbliżają się do systemu prawnego jednego państwa. Jedno państwo i, oczywiście, przede wszystkim Stany Zjednoczone, w każdy sposób przekroczyły swoje granice państwowe. Jest to widoczne w sferze gospodarczej, politycznej, polityce kulturowej i edukacyjnej, które nakłada na inne kraje. No cóż, kto to lubi? Kto jest z tego zadowolony?

W stosunkach międzynarodowych, coraz częściej widzimy pragnienie rozwiązania danej kwestii zgodnie z tzw. sprawami korzyści politycznych, w oparciu o aktualną sytuację polityczną.
I oczywiście jest to wyjątkowo niebezpieczne. To powoduje, że nikt nie czuje się bezpieczny. Chcę to podkreślić – nikt nie czuje się bezpieczny! Ponieważ nikt nie czuje, że prawo międzynarodowe jest jak mur, który go ochroni. Oczywiście taka polityka stymuluje wyścig zbrojeń.

Dominacja siły nieuchronnie zachęca wiele krajów do posiadania broni masowego rażenia. Co więcej, pojawiły się nowe zagrożenia – choć były także dobrze znane wcześniej, i obecnie zagrożenia takie jak terroryzm przybrały charakter globalny.
Jestem przekonany, że doszliśmy do decydującego momentu, kiedy musimy poważnie pomyśleć o architekturze bezpieczeństwa globalnego.”

To dlatego Waszyngton nienawidzi Putina i to dlatego zachodnie media dyskredytują go jako „autokratę,” bo określił się jako przeciwnik jednobiegunowego spojrzenia na świat. On nie zgadza się z teorią, że (jak powiedział George H. Bush) „To, co USA mówi, robi się.”

Chce wielobiegunowego świata, w którym poszczególne państwa są traktowane na równi i z szacunkiem. Ale naiwność Putina jest nieco zaskakująca. Czy naprawdę sądził, że krytykowanie ingerencji Stanów Zjednoczonych na świecie doprowadzi do konstruktywnych zmian w polityce? Amerykańska polityka zagraniczna nie zmienia się. Jest niezmienna, bezwzględna i okrutna. Ameryka jest właścicielem świata i domaga się, by zagraniczni liderzy słuchali dyrektyw Waszyngtonu. „Wykonuj rozkazy, albo,” to wszystko co trzeba wiedzieć o polityce zagranicznej USA.

„Jestem przekonany, że jedynym organem, który może podejmować decyzje o ostatecznym użyciu siły militarnej jest Karta Narodów Zjednoczonych … Zgodnie z nią, konieczne jest, aby upewnić się, że prawo międzynarodowe ma charakter uniwersalny, zarówno w planowaniu, jak i stosowaniu jej przepisów…. „

Ten typ mówienia idealistycznego nonsensu jest niegodny tak sprytnego przywódcy jak Putin. Gdzie nie widzimy żadnych dowodów na to, że ONZ zapobiega wojnom, i że prawo międzynarodowe służy innym celom niż zapewnienie pretekstu dla przyszłej agresji ze strony USA i Izraela? ONZ nic nie znaczy dla Busha, Obamy, czy kogoś innego, kto urzęduje w Białym Domu. To tylko jeden z wielu rekwizytów, którego używa się do osiągnięcia celów strategicznych.

Putin chce redukcji broni i wojsk po obu stronach granicy Rosja-Europa, ale amerykańskie plany rozmieszczenia systemów rakietowych w Europie wschodniej i wepchnięcia sił NATO / USA i baz wojskowych do Azji Środkowej, w ten sposób, by otoczyć Rosję i destabilizować region. Plan Busha / Obamy w kwestii systemów obrony w Polsce i Czechach łączyłby amerykańskie obiekty jądrowe na całym świecie, zapewniając USA możliwość pierwszego uderzenia, które Rosja będzie musiała odparować zwiększoną liczbą obiektów w Europie. Putin nie może pozwolić na to, by zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rosji pozostało bez odpowiedzi. Czy chce ograniczyć liczbę broni jądrowej, czy też nie, jest bez znaczenia, będzie zmuszony do eskalacji. Obrona rakietowa stworzyła nieunikniony kolejny wyścig zbrojeń.

Putin może potykał się we wczesnych latach swojej prezydencji, ale pokazał, że szybko się uczy, że teraz wie, jak poradzić sobie z USA. Poza bazami wojskowymi USA / NATO kiełkującymi w całej Azji Środkowej, i sponsorowanymi przez CIA „kolorowo oznaczonymi” rewolucjami obalającymi rządy, które były przyjazne Moskwie, Putin musiał radzić sobie z finansowanymi przez US organizacjami pozarządowymi działającymi w Rosji, które chcą zdestabilizować rząd. Te fałszywe organizacje praw człowieka, są teraz uważnie obserwowane przez rosyjskie agencje wywiadowcze, i często szykanowane przez prawicowe, nacjonalistyczne grupy młodzieżowe, takie jak „Naszi.”

Prawdziwe „przebudzenie” Putina zaczęło się w momencie, gdy prezydent Gruzji Mikail Saakaszwili dokonał inwazji na Osetię Południową 4 lata temu. Wtedy wszystkie zachodnie media podały, że to Rosja zaczęła wojnę, ale teraz wiemy, że tak nie było. Oto krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się naprawdę, przez byłego prezydenta Rosji Michaiła Gorbaczowa:

„Przez jakiś czas w Osetii Południowej utrzymywano względny spokój. Siły pokojowe składające się z Rosjan, Gruzinów i Osetyjczyków spełniały swoją misję, i zwykli Osetyjczycy i Gruzini, którzy mieszkali blisko siebie, znaleźli co najmniej kilka wspólnych płaszczyzn …. To co stało się w nocy 7 sierpnia jest zupełnie niezrozumiałe. Gruzińskie wojsko zaatakowało stolicę Osetii Południowej, Cchinwali, wielokrotnym ostrzeliwaniem z rakiet przeznaczonych do burzenia dużych powierzchni … Zorganizowanie ataku wojskowego na niewinnych ludzi było lekkomyślną decyzją, której tragiczne konsekwencje dla tysięcy ludzi różnych narodowości, są teraz jasne. Przywództwo gruzińskie mogło to zrobić tylko z poczuciem wsparcia i zachętą znacznie bardziej potężnej siły. Gruzińskie siły zbrojne były przeszkolone przez setki amerykańskich instruktorów, a ich wyrafinowany sprzęt wojskowy został kupiony w wielu krajach. To, w połączeniu z obietnicą członkostwa w NATO, ośmieliło gruzińskich przywódców by myśleli, że mogą uciec z „blitzkriegu” w Osetii Południowej … Rosja musiała odpowiedzieć. Oskarżanie jej o atak na „małą, bezbronną Gruzję” jest nie tylko hipokryzją, ale pokazuje brak człowieczeństwa.” („Droga do pokoju na Kaukazie,” Michaił Gorbaczow, Washington Post)

Relacja Gorbaczowa jest dokładna, ale nie uwzględnia kilku istotnych szczegółów. Nie ma żadnych instalacji wojskowych w Cchinwali. W rzeczywistości nie ma tam żadnych obiektów wojskowych. Jest to ośrodek przemysłowy składający się z tartaków, zakładów produkcyjnych i dzielnic mieszkaniowych. To także ojczyzna 30.000 Południowych Osetyńczyków. Kiedy Saakaszwili nakazał bombardowanie miasta przez samoloty wojskowe i ostrzał przez ciężką artylerię, wiedział, że zabije setki cywilów w ich domach i okolicach. Ale on i tak rozkazał bombardowanie.

Gruzińskie wojska wkroczyły do miasta bez sprzeciwu, większość mieszkańców uciekła przez granicę do Rosji. Starzy i niedołężni byli stłoczeni w piwnicach, podczas gdy czołgi dudniły strzelając do wszystkiego co się rusza. Niektórzy krytycy porównali ten atak do izraelskiej inwazji Strefy Gazy, gdzie przeciwko ludności cywilnej użyto całej siły nowoczesnej armii. Jest to uczciwe porównanie.

Mniej niż 24 godziny po początkowej inwazji, rosyjskie jednostki pancerne przetoczyły się przez granicę i na Cchinwali, rozpraszając gruzińską armię bez walki. Dziennikarz Michael Binyon podsumował to w ten sposób: „Atak był krótki, ostry i zabójczy, adekwatny by zmusić Gruzinów do ucieczki w upokarzającej panice.” Rzeczywiście, Gruzini wycofywali się w takim pośpiechu, że wielu z nich pozostawiało broń. Po prostu rzucali broń i uciekali. To był duży pogrom, i kolejne podbicie oka przeszkolonej przez USA armii.

Do czasu wyzwolenia Cchinwali, centrum miasta stało w płomieniach, a ciała tych, których zabił ogień snajperów, były porozrzucane wzdłuż ulic i chodników. Jedyny w mieście szpital został zredukowany do tlącego się gruzu. W sumie zginęło ponad 2.000 cywilów w operacji, która była wyraźnie zaprojektowana i wspierana przez Biały Dom.

Zderzenie w Osetii Południowej było ważną lekcją dla Putina, który miał nadzieję, że USA i Rosja będą stopniowo wchodzić w odwilż. Teraz wie, że to nie jest możliwe. Kiedy inny naród zabija twój naród, wszystko się zmienia. Każda strona staje się sztywniejsza i perspektywy pokoju słabną. W tym samym czasie, nie zmieniły się wcale cele strategiczne USA w Azji Środkowej, więc Putin musi przygotowywać się do kolejnej konfrontacji. To dlatego wzmacnia sojusze, które kwestionują dominację USA w regionie i na świecie. To dlatego szuka okazji osłabienia potęgi i prestiżu Stanów Zjednoczonych. Dlatego chce obalić dolar. To wszystko to przygotowanie.

Kiedy wystąpi problem, Putin będzie gotowy. Rosja ma szczęście, że ma takiego przywódcę.

http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/01/10/putin-przygotowuje-sie-do-wojny

Od admina: wypowiedzi Putina, które noszą znamiona „naiwnych”, nie są skierowane do lucyferian. Putin świetnie wie, że apelowanie do ich sumień i do elementarnego poczucia przyzwoitości ma takie same szanse na sukces, jak próba nawrócenia diabła. Chodzi jednak o to, by jego słowa szły w świat. By uświadamiały.

Komentarze 23 do “Putin przygotowuje się do wojny”

 1. Mat said

  Próba identyfikacji Apokaliptycznej Bestii:

  http://chomikuj.pl/TheNWOChannel/Proroctwa/Apokaliptyczna+Bestia+-+identyfikacja+(interpretacja)

 2. OBRONA POLSKA said

  Tak,to prawda,ze Putin to opanowany czlowiek ,bardzo logicznie myslacy i dzialajacy – KONSEKWENTNY .
  Tacy ludzie powinni byc przywodcami narodow.
  Ale – czy Putin dziala w osamotnieniu,nie ma doradcow,zaufanych ludzi,wspolpracownikow ???

  A moze tam gdzies po cichu Putin juz przystal do jednego rzadu swiatowego i teraz jest tak pewny siebie ?

  Ludzie !
  Po obudzeniu otworzmy szeroko oczy,ruszmy glowa tak w lewo jak i w prawo – moze te skretoglowy cos wiecej dadza nam do zrozumienia .
  Zyjemy w takich czasach,gdzie wszystko pojdzie na jedna karte i przebicie !

  Nas (OP) zastanawia „spokoj chinski”.
  Tamte mrowki moga byc bardziej kasliwe od „rzymskich”,bowiem przepoczwarzaja sie w smoka,ktorego niedlugo beda swietowac.

 3. Nie_Daleko said

  Putin jest BARDZO mondry. Ostatnio widzialem jak pokazywali go w cerkwie. Wie jak zjednoczyc narud.

  „Putin wygłosił przemówienie na konferencji w Monachium. W swoim 45-minutowym wystąpieniu Putin wyraził opinię na temat sposobu, w jaki światowi liderzy powinni działać w sprawie bezpieczeństwa globalnego.”
  Te jego przemowienie poprostu otwiera oczy. Nie wierze w to ze „przyjaznil sie” z Bushiem. Gral swoja karte i koniec.

 4. Joe said

  O przyjazni Putina z Bushiem,moze pisac ten co Ameryki i amerykanow nie zna.To sa dwa rozne swiaty slowianski i amerykanski.
  Napisze tylko krotka notke…Amerykanin po 5-cu min.znajomosci robi na Tobie wrazenie jakby Cie znal cale zycie…tylko ze 5-c min po rozstaniu zapomina ze Cie widzial.
  A reszte prosze dopowiedziec sobie samemu.

 5. wlasnie said

  Wlasnie nam Polakom jest potrzebny taki przywodca jak Putin, czlowiek ktory dba i broni swoj narod.
  Mielismy Leppera to co z nim zrobiono ? A facet chcial na prawde nas bronic i chronic, powiedzial prawde z mownicy sejmowej i zaraz Kaczynski prezes partii zrobil pare prowokacji aby go usunac. A w ogole te obecne partie polityczne ktore zasiadaja w sejmie powinny byc zdelegalizowane, oni wszyscy nas zdradzili glosujac w sejmie 1 kwietnia 2008 roku za oddaniem naszej suwerennosci w obce rece bez naszej zgody.
  Miejmy nadzieje ze znajdzie sie taki czlowiek jak wlasnie Putin i zrobi porzadek, ukarze wszystkich zdrajcow.
  Polska dzisiaj powinna trzymac sie razem ze Slowianami, z Rosja, Bialorusia a nie z Bruksela.

 6. JO said

  „Polska dzisiaj powinna trzymac sie razem ze Slowianami, z Rosja, Bialorusia a nie z Bruksela”

  Swiete slowa do ktorych dodalbym – ze Sw Kosciolem Katolickim, jak od wiekow.

  Polska nie tylko powinna szukasc sprzymierzencow poza granicami kraju ale widziec sprzymiezenca , ktory czeka na zawolanie by zmiazdzyc wroga. Ten sprzymierzeniec jest w Polsce, jest blisko kazdego z Nas a Nazywa sie Jezus Chrystus – Zywy Bog w postaci Swietego Kosciola Katolickiego.

  Tak latwo jest dolaczyc do niego – wejdz na strone Bractwa Piusa X w Polsce i czytaj. Pojedz do Ktorejkolwiek Kapicy Bractwa Piusa X a przekonasz sie o sile , ktorej nikt nie zwyciezy.

 7. Realista said

  trzy swietne artykuly na ten temat.

  Missing Nukes from the US Air Force: Treason of the Highest Order

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=21664

  The US-NATO March to War and the 21st Century „Great Game”

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22170

  The Next World War: The “Great Game” and the Threat of Nuclear War

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22169

 8. Krzysztof M said

  Ad. 4

  „Amerykanin po 5-cu min.znajomosci robi na Tobie wrazenie jakby Cie znal cale zycie…tylko ze 5-c min po rozstaniu zapomina ze Cie widzial.”

  – Celne spostrzeżenie. Dzięki.

 9. 166 bojkot TVN said

  Caryca niemiecko-rosyjska Katarzyna tak nam załatwiła(wybrała) króla jak Putin z Angelą prezydenta: http://blogmedia24.pl/node/43080

  Protoplasta wałęsów, jaruzelskich, maleszków, palikotów…
  (…)Bez poparcia Katarzyny Staś (Poniatowski) nie miał żadnych szans na tron. Wszystko świadczyło przeciw niemu – marne pochodzenie (ród Poniatowskich rozpoczyna się dopiero na jego ojcu, również Stanisławie), zerowe talenty polityczne, niska pozycja we własnym stronnictwie (tzw. Familia Czartoryskich chciała wprowadzić na tron Adama Kazimierza Czartoryskiego, w młodości wielkiego przyjaciela Stasia, później największego wroga). Ale te wszystkie przeszkody nic nie znaczyły wobec carskiej woli. Niespełna miesiąc po przejęciu władzy Katarzyna pisała do kochanka:

  wysyłam do Polski hrabiego Keyserlinga, by uczynił Cię królem natychmiast po śmierci obecnego.

  Tak też się i stało. 2 lata później, w 1764 pod osłoną rosyjskich oddziałów Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek został wybrany królem Polski. Akt elekcji podpisało zaledwie 5000 elektorów. A miłość Katarzyny zdołała przez te 2 lata wygasnąć. Prawdziwe powody poparcia kandydatury byłego kochanka “Sofie” sformułowała następująco:

  Jest rzeczą nieodzowną, abyśmy wprowadzili na tron Polski Piasta dla nas dogodnego, użytecznego dla naszych rzeczywistych interesów, jednym słowem człowieka, który by wyłącznie nam zawdzięczał swoje wyniesienie. W osobie hrabiego Poniatowskiego, stolnika litewskiego, znajdujemy wszystkie warunki niezbędne dla dogodzenia nam i skutkiem tego postanowiliśmy wynieść go na tron Polski.(…)

 10. revers said

 11. Marek said

  Zwrocmy uwage na to wyrazenie z artykolu:

  „To dlatego szuka okazji osłabienia potęgi i prestiżu Stanów Zjednoczonych. Dlatego chce obalić dolar. To wszystko to przygotowanie.”

  Kiedys pisalem ze zydzi chca zniszczyc USA bo im juz wiecej nie jest potrzebne.

  https://marucha.wordpress.com/2010/08/26/antypolonizm-zydowski-antychrzescijanizm-auto-anty-semityzm/#comment-56462

  (Polecam zwrocic uwage na wypowiedz zaczynajaca sie od: 2. Co stanie sie z USA?)

  https://marucha.wordpress.com/2010/08/26/antypolonizm-zydowski-antychrzescijanizm-auto-anty-semityzm/#comment-56685

  Taki sceniariusz wydaje sie potwierdzac. Zydzi podjeli decyzje o zniszczeniu USA. Najwyrazniej doszli do wnioski ze z tej strony moze zagrazac im najwieksze niebezpieczenstwo ze wzgledu na powszechne posiadanie broni i sile militarna ktorej swiatowe zydostwo nie bylo by w stanie sie oprzec. Powszechne posiadanie broni jest niebezpieczne dla zydow dlatego ze gdy tylko dotrze do amerykanow jak bardzo zostali zrobieni w konia przez zydow to moga zrobic przewrot i odzyskac wladze. Ten proces uswiadamiania wlasnie ma miejsce.

  Putin, byc moze wspolpracuje z odlamem zydostwa ktory prezentuje sie jako „opozycyjne” do swiatowego zydostwa (lub USA) gdy w istocie jest tylko sterowane przez wladze centralna. Nie ma to wplywu na to jak zachowuje sie Putin, gdyz w tej grze zydzi ustawiaja sprawy w ten sposob ze zostawiaja mu dwie alternatywy.

  1. Zrobisz tak jak my chcemy, ty przegrywasz.
  2. Zrobisz przeciwnie, my wygrywamy.

  Tak wiec Putin ma dwie alternatywy.

  1. Robic to co robi, czyli zniszczyc lub uczestniczyc w grze zniszczenia USA (ktora jest sterowana przez zydow i zachowuje sie tak jak chca zydzi) poprzez zniszczenie dolara, ekonomi, i wspomaganie opozycyjnych sil militarnie na ktorych USA moze zniszczyc swoja potege militarna. Pozniej przyjdze kolej na Rosje ktora bedzie zniszczona przez inne sily ktore zydzi tez kontroluja.

  2. Nie robi nic, i w tym wypadku Rosja bedzie zniszczona lub kontrolowana przed zniszczeniem USA a USA bedzie zniszczona przy pomocy innych sil.

  Tak wiec obie alternatywy nie sa dobre dla Rosji. W pierwszej jedynie odsuwa swoj koniec (lub koniec Rosji) na pozniej.

  W momencie obalenia dolara, USA staje sie drugoligowym lub trzecioligowym graczem. Miedwiediew wyszedl z propozycja globalnej waluty czego chca zydzi.

  Tak wiec tutaj powstaja rowniez dwie alternatywy. Aby zniszczyc lub oslabic USA Putin/Medwiediew musza popierac globalna walute. I to jest ta pierwsza opcja ktora Miedwiediew zaprezentowal jakis rok lub dwa lata temu.

  Z drugiej strony (druga alternatywa) zydzi wychodza z propozycja „powrotu” zlota jako jedynego srodka platniczego co stworzyloby rowniez globalna walute. Ta druga opcja (zloto) jest preferowana przez zydow bo jest bardziej zakamuflowana i malo kto rozumie jak to bedzie dzialac. Istotne jest to ze zloto wcale nie bedzie w obiegu lecz pieniadz papierowy jak obecnie i jak obecnie oparty na dlugu.

  Majac druga opcje zydzi beda mogli dowolnie manipulowac walutami swiatowymi i rujnowac panstwa ktore sobie upatrzyli. W ten sposob mogliby zniszczyc najpierw Rosje a USA rzucic kolo ratunkowe na jakis czas.

  Zloto bowiem poprzez swoja nature jest pieniadzem globalnym. Ponadto zloto spelnia dwa kryteria ktore umozliwiaja zydom manipulacje walutami. Zloto jest moneta i jest drogim kruszcem.

  Poniewaz kruszec mozna eksportowac tak wiec zydzi (jak w dawnych czasach) beda mogli topic monety i wywozic zloto z danego kraju przez co powodowac recesje i zalamanie gospodarcze w wybranym kraju z powodu niedomiaru pieniadza w obiegu. W takim wypadku kraj bedzie zmuszony przyjac takie warunki i takie zachowanie w zydowskiej grze jaka podyktuja mu zydzi aby podratowac gospodarke i zapobiec glodowi.

  Oczywiscie w koncowym etapie zarowno kraj jak i jego ludnosc i tak bedzie zniszone.

  Wlasnie taki system pozwoli zydom ustawic odpowiednio sekwencje zdarzen na swiecie w wyniku ktorych tylko zydzi ocaleja i w ten sposob stana sie wladcami ziemi jak to maja obiecane w Kabale.

  Tak wiec Putin praktycznie ma jedna opcje i choc jemu moze wydawac sie ze to on podejmuje decyzje to w rzeczywistosci sa to decyzje wymuszone jak w labiryncie gdzie ma mozna isc naprzod lub wstecz lecz z tylu jest goniaca bestia. Moze wiec tylko gnac do przodu. Oczywiscie na koncu jego sciezki jest urwisko i rowniez (choc pozniej) wpada w czelusc.

  Podobnie sprawy zydzi ustawili z Hitlerem. I to co zrobil, zrobil dokladnie tak jak chcieli zydzi.

 12. nex said

  Ad. 9
  Gwoli przypomnienia jeśli nie znasz historii. Caryca Katarzyna była NIEMKĄ. Tu zacytuję frament piosenki „Sen Katarzyny II” Kaczmarskiego : A potem ten i ów rzekł o mnie „niewyżyta Niemra, i pod batogiem nago biegł, po śniegu dookoła Kremla.
  Porównanie więc jej do Putina jest conajmniej nie na miejscu a nawet można to uznać za prowokację

 13. Tekla said

  Tak,166 marzy się kompromitacja i koniec Putina..po co znac historie wystarczy przepisywac cytaty od ,,madrzejszych” ziejacych nienawiscią do Rosji.

 14. Bogdan said

  Jako „zawodowy” (no prawie) krytyk Putina wraz z jego kolegami, ogladnalem chyba wszystkie czesci tego filmu – no akurat moge i rozumiem. Z wieloma opiniami wyrazonymi w filmie sie zgadzam, ale ..
  Nalezy dodac ze film jest zrobiony przez CBC, ktorej to „CEO” podczas nakrecania filmu byl cytuje:
  „Robert Rabinovitch (born 1943) is a Canadian public servant and businessman, and he served as the President and CEO of the Canadian Broadcasting Corporation from 1999 to 2007.”
  A jakby ktos mial watpliwosci to i drugi cytat „He served as Chairman of the Executive Committee of the Canadian Jewish Congress (Québec) until his appointment to the CBC.”.
  Dobrze ponad godzine to wszystko sie oglada i wiele roznych krajow jest wymienianych, ale nie wszystkie wplywowe kraje sa wymienione, jak rowniez o religii mamus panow oligarchow tez nic nie ma.
  Tlumaczenie? Kto chce to znajdzie.

 15. 166 bojkot TVN said

  12/13
  Czy Państwo potrafią przeczytać ze zrozuminiem jedno zdanie?
  Jak widać po wpisach 12 i 13 – nie …

 16. Inkwizytor said

  Bełkot, ludzie potrafią czytać tylko ty dziewucho skrobiesz bez składu i ładu zawsze na jedno i to samo hasbarowskie kopyto )))

 17. heniek said

  Prawie od samego początku istnienia Naszej Państwowości
  Współżyliśmy z Chazarami.Nasza kultura i moralność ,to
  owoce owej symbiozy(pasożyt+zdrowy organizm).Korzenie Chazarskie
  wrosły i splotły się z Polskimi,do tego stopnia ,że obecnie
  nie można odróżnić ,który jest który.Nienawiść chazarska
  do Rosji (zaszłości historyczne i nie tylko)stała się
  również nienawiścią polską ,powiem nawet więcej ,to nasz
  sport narodowy z którego jesteśmy dumni niczym ze skoków
  samego Małysza.Pasożyt przejął władzę nad naszym organizmem i zamiast
  mu pomagać ,szkodzi ,i to bardzo.
  W interesie zdrowej części Narodu Polskiego jest układanie
  poprawnych stosunków z sąsiadami,szczególnie zaś z wolną Rosją.
  W niej to powinniśmy upatrywać nadziei na odzyskanie wolności,
  a nie w chazarskim usraelu i żyduni.

 18. 166 bojkot TVN said

  16/ Inkwizytor
  Kl(o)aka wróciła jak widzę z ferii i ma dziś dyżur …

 19. Inkwizytor said

  Jakaś ty elokwentna ) Ja ferie mam cały rok panienko a „dyżuruję” tu jak jeszcze pojęcia nie miałaś o istnieniu Gajówki )

 20. JO said

  ad.17. Heniu – podpisuje sie pod tym co napisales!

 21. nieistotny said

  Widzę, że rosyjska razwietka działa sprawnie w czeluściach internetu, choć wciąż się łudzę, że to tylko „pożyteczny idiotyzm” znany od lat. Im silniejsza Rosja tym bardziej zagrożona Polska. Wbrew wyniosłym hasłom stosunek Rosji i obecnej władzy do nas jest wybitnie jednoznaczny, jesteśmy ich strefą wpływów jak i cały obszar postsowiecki. I to jest tragedia.

 22. Marucha said

  Re 21:
  O jakich „zagrożeniach” ze strony Rosji Pan mówi?
  W stosunku do kogo? Polski poddanej w 100% Brukseli?
  Przecież to tak, jakby grozić zapaleniem płuc komuś, kto już kona na cholerę.
  Jakie pretensje wobec Polski wysuwała Rosja po 1992 roku?

 23. Tekla said

  Ci niby tak wszystko rozumieją jak wytłumaczą fakt,który podał onet
  Borys Niemcow ,,obrońca praw człowieka ,jeden z najbogatszych,,Rosjan” przemówił ostatnio w Parlamencie Euro-Pejskim” tytuł pogadanki ,,Putin zabił demokracje zbudował kraj mafijny” ..ot tak sobie przespacerował sie wszedł i pogadał..jak swój ze swoimi..

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: