Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Talmud – najlepszy kodeks mafijny

Posted by Marucha w dniu 2012-02-17 (Piątek)

Nadesłał p. Mieczysław

Stary Testament, czyli żydowska kronika plemienna, jest arcydziełem nienawiści, nietolerancji i okrucieństwa. W literaturze polskiej bladym odpowiednikiem tego są Krzyżacy czy Ogniem i Mieczem Sienkiewicza. Aż do II Soboru Watykańskiego obowiązywał w Kościele katolickim zakaz czytania Starego Testamentu w oryginale czy tłumaczeniach nieocenzurownych katolicko ze względu na jego niecenzuralność moralną. Można było czytać i nauczać tylko wersje ocenzurowane katolicko.

Kiedyś natknąłem się na recenzję Biblii luterańskiej, której autor zarzuca tłumaczom upiększanie jej przez łagodzenie okrucieństw. Okrucieństwa Biblii nie można w żadnym wypadku porównywać z Ogniem i Mieczem, gdyż jest ona pod tym względem absolutnie bezkonkurencyjna – ale Żydzi mówią BIBLIA JEST WODĄ A TALMUD WINEM.

Dawno zauważono, że wszystkie drukarskie edycje Talmudu mają luki, co tłumaczono ocenzurowaniem. Tylko co setny Żyd widział Talmud a z tych co dziesiąty go czytał czy studiował. Żydzi mówią, że Cały Talmud zna tylko Bóg, który studiuje go codziennie. Bóg talmudyczny nie jest wszechmocny, gdyż ulega naciskowi swego dworu, który też zna się na Talmudzie.

Pomimo że mądrości i prawdy Talmudu są święte, to każdy nakaz jest do obejścia – jeśli się zna dobrze Talmud. Niektórzy mówią nawet, że Talmud składa się z zakazów i sposobów ich obchodzenia. Rabini nauczają też: SYNU MÓJ, UWAŻAJ RACZEJ NA SŁOWA UCZONYCH W PIŚMIE, NIŻ NA SŁOWA TORY, co jest deklaracją pragmatyzmu. Pomimo, że Tora talmudyczna reguluje życie Żyda to w sytuacjach konfliktowych należy kierować się NIE prawem czy moralnością, ale wskazaniami kapłana – co najlepiej ilustruje opinia, że Talmud reguluje stosunki między Żydami a środowiskiem, w którym żyją. Talmud reguluje te stosunki w sensie oportunistycznym, nakazując Żydom wygrywania sprzeczności z gojami i pomiędzy gojami. Podstawowym nakazem jest eksponowanie prawa korzystnego dla Żyda i naciąganie go, co nazywa się teraz falandyzacją. U nas nazywano to kiedyś, gdy jezuici zmonopolizowali prawo spadkowe, moralnością jezuicką – ale dziś, gdybyśmy to nazwali moralnością żydowską, byłby to antysemityzm.

Talmudyzm jest teologizmem, który moglibyśmy nazwać Trzymaniem Boga za nogi. Już Kabała była ważniejsza od Boga, a tym bardziej Talmud. Kabała jest bowiem pochodną Talmudu, jako jego kodowanie. Każdą sprawę – zwłaszcza korupcyjną – można rozpisać nomenklaturowo, od czego są zawodowi kabaliści. Gdy Żyd mówi: Nie będę spał pod tym drzewem, bo na każdym liściu jest diabeł – to znaczy, że drzewo jest własnością kogoś, z kim nie chce mieć nic wspólnego. Kabała jest bowiem jak szarańcza obżerająca liście, po której drzewo (państwo) obumiera.

Talmud był tak tajny, że jego pełna wersja mogła być czytana i nauczana tylko tam, gdzie Żydzi mieli pełnię władzy politycznej i wojskowej. Ta technologia władzy była oczywiście klanowa – w najgorszym tego słowa znaczeniu, bo z ojca na syna. Żydzi wyraźnie mówili, że Mojżesz nie wszystko zapisał, gdyż niektóre rzeczy były tak tajne, że musiały być przekazywane i nauczane tylko ustnie – aby nie dostały się do świadomości niepowołanych. Z tego wynika, że żydowska wiedza tajemna istniała już za Mojżesza i była przez niego redagowana. Do Mojżesza Żydzi mieli mieć tylko tradycję ustną. Wobec tego tam, gdzie Żydzi nie mają monopolu władzy, CAŁY Talmud jest egzekwowany przez zawodowych talmudystów, którzy znają go na pamięć.

Teolodzy chrześcijańscy uważają Mojżesza za twórcę żydowskiego prawa wojennego, opartego na lichwie: Jeśli chcesz kogoś zniszczyć TO NAJPIERW POŻYCZAJ MU PIENIĄDZE. Lichwa była podstawą prawną cywilizacji antycznej a lichwa żydowska była najostrzejsza. Mojżesz zabronił Żydom lichwy wobec współplemieńców, ale zezwolił na nią wobec obcych. Tak jak lichwa żydowska była najostrzejsza tak prawo żydowskie było najokrutniejsze – zwłaszcza wobec obcych. Jak zauważył Volter to ŻADEN NARÓD NIE BYŁ TAK ZŁOŚLIWY W TRIUMFIE I TAK PODŁY W KLĘSCE.

Istnieją dwa Talmudy: Jerozolimski i Babiloński. Tu warto zwrócić uwagę, że Babilon został zniszczony w II wojnie żydowskiej za Trajana. Składa się on z 12 tomów i jest uważany za „plugawy”. Talmud Jerozolimski ma tylko 4 tomy, ale został spisany już za Machabeuszy. Pomimo, że jest znacznie bardziej oględny w słowach od Babilońskiego to też nie brakuje w nim obelg wobec innowierców a zwłaszcza chrześcijan. W czasach Abbasydów talmudyści byli prześladowani i mordowani, jako wysłannicy STARCA Z GÓR.

"Chrzęśćijanin" G.W. Bush z z Talmudem pod pachą

Jeśli jednak Talmud był aż tak tajny, a Żydzi mistrzami konspiracji, to w jaki sposób został ujawniony? Średniowieczne Palenie Talmudu nic wspólnego z Talmudem mieć nie miało, bo Talmudem nazywano niezrozumiałe pisma żydowskie – a chodziło głównie o niszczenie skryptów dłużnych. Otóż pisząc recenzję do książki „Żydzi w dziejach Polski” Wysockiego doszedłem do wniosku, że obecnie znany Talmud został zdobyty podczas rokoszu Lubomirskiego w r. 1666, gdy podczas bitwy pod Mątwami (Inowrocław) komandosi Lubomirskiego zajeli zamek królewski w Warszawie, spodziewając się tam znaleźć jakieś materiały kompromitujące króla i królową. Wzieli do niewoli kilkudziesęciu jezuitów – którzy zostali z pewnością usmażeni na wolnym ogniu – ale w archiwum królewskim mógł też być Talmud jezuicki, który Lubomirscy powinni przetłumaczyć, i również w wersji oryginalnej podarować Augustowi Mocnemu i Piotrowi Wielkiemu. Tradycja mówi, że hrabina Cosel studiowała Talmud – ale wg mnie było to tłumaczenie go na niemiecki, i był to chyba ten sam Talmud na który wybrzydzał się Goethe. – Kant, Volter, Goethe i Staszic korzystaliby więc z Talmudu jezuickiego.

Już wówczas zauważono, że Talmud jest tak doskonałym kodeksem mafijnym, że każdy dobry złodziej, któremu się powiodło, żydokratą być musi. Talmud mówi DZIEL SIĘ KRADZIONYM – ze wszystkimi którzy o tym wiedzą – co jest właśnie podstawą korupcji i zorganizowanej przestępczości, nazywanej dintojrą czyli Sądem Rabinackim.

Rozbicie tuż przed II wojną światową przez policję dintojry łódzkiej daje nam pojęcie o tym syndykacie zbrodni. Zgromadzenie najlepszych złodzieii łódzkich, którzy działali na terenie całej Polski zachodniej, nadzorował zakulisowo triumwirat szacownych geszefciarzy łódzkich, którzy byli wszyscy – jakby przez przypadek – żydowskiego pochodzenia, choć do tego już raczej nie przyznawali się. Ci zaś – ale tego już można się tylko domyślać – podlegali rabinowi, który miał całkiem niezależną do nich strukturę wywiadowczą, która mokrą i trefną robotą rąk sobie nie brudziła.

Te zasady zostały wypracowane już w Starożytnym Rzymie, gdzie protektorzy dintojry – do rozpruwania kas nieżydowskich – byli też patrycjuszami żydowskiego pochodzenia, o których rodowodzie już nie pamiętano. W czasie mordowania Polaków na Ukrainie rzeczą powszechną było rabowanie przez rezunów dokumentów swych ofiar, na podstawie których wyjeżdzali oni potem do Polski, jako „cudownie ocaleni”, gdzie prowadzili działalność denuncjatorską czy bandycką, już dla UB.

Historycznie to po raz pierwszy instytucjonalny sojusz elity społecznej z bandytyzmem ukonstytuował się w starożytnym Rzymie, właśnie w postaci dintojry. Pisał o tym Henryk Sienkiewicz w I wersji Quo Vadisa, którą pozwolił ocenzurować za milion rubli i nagrodę Nobla. Kierowana prawdopodobnie przez herodianów dintojra rzymska została odkryta za Kaliguli. Neron zignorował to, ale nie jego kanclerz Burus, który został z tego powodu zamordowany. Śledztwo ujawniło morderców i ich mocodawców, ale tuż przed aresztowaniami Rzym stanął w ogniu.

Zanim Neron powrócił do Rzymu to jego matka i faworyta Poppea – obie żydofilki jak Neron – zafałszowały śledztwo a Żydzi dostarczyli dowodów, że podpalaczami Rzymu byli chrześcijanie, co spowodowało właśnie okrutne prześladowania chrześcijan. W r. 65 odkryto jednak spisek Pizona, który polegał na tajnym wykupywaniu posesji pogorzelców na depozyty w bankach żydowskich. Ponieważ Neron uznał te grunty za państwowe i kazał architektom kreślić plany Wspaniałego Rzymu, więc stracił Lewą Nogę, czyli plebs rzymski.

Rozwścieczony tym wezwał swą ulubioną Poppeę i skopał ją na śmierć. Potem kazał przesłuchać policyjnie swoją matkę, a gdy ta odmówiła to kazał ją zamordować. Tak skończyły dwie największe żydofilki rzymskie a Neron przestał być żydofilem.

Neronowi pozostała jeszcze Prawa Noga, czyli armia, ale Żydzi dobrali się do niej przez prostytutki. W Judei wybuchła I wojna żydowska, która była bardzo groźna dla Rzymu, gdyż Żydzi wygrywali niezadowolenie antyrzymskie na całym Wschodzie. Tacyt zapisał: „Wschód się buntuje a Judea zamierza zdobyć władzę nad światem”, co świadczy, że już zdawano sobie sprawę, co się kryje za tą rewolucją antyrzymską.

Neron wysłał do Judei doskonałego finansistę, Wespazjana, który jednak dogadał się z Żydami aleksandryjskimi. Gdy syn Wespazjana Tytus oblegał kilkusettysięczną, otoczoną 3 pierścieniami potężnych murów obronnych Jerozolimę, to Wespazjan dobił targu z bankierami żydowskimi.

W Rzymie wybuchł bunt gwardii pretoriańskiej, a ponieważ plebs nie chwycił za broń w obronie Swojego Cezara to został on zamordowany. Gwardię cesarską obiecał spłacić Wespazjan, który w ten sposób został cesarzem – czyli za pieniądze z Aleksandrii. Wespazjan uznał oczywiście żydowską hipotekę Rzymu, który w ten sposób stał się miastem HIPOTECZNIE żydowskim. Poszło na to ukryte przez Mojżesza na Synaju Złoto Egiptu, którym kierowały banki aleksandryjskie.

Żydzi uważali się już w Egipcie za właścicieli złota Całego Świata – jak Masajowie z Tanganiki za właścicieli Wszystkiego Bydła. Biblijny Józef, wezyr hyksoskiego Egiptu, odebrał Egipcjanom złoto, uznając je za Własność Królewską, którym administrowali Żydzi.

Wkrótce potem odcięto tamą w Suezie Wielkie Jezioro Gorzkie, które wyschło – wobec czego cięto taflę soli na bałwany, które ładowano na statki transportujące je do Afryki Wschodniej. Afrykę miał zaś ten, kto miał sól, jak mówili Portugalczycy, i w ten sposób w skarbcu sueskim nagromadziło się tego złota bardzo dużo – ale gdy Hyksosi upominali się o nie to Żydzi porozumieli się z Egipcjanami i wygnali społem Hyksosów na zbitą morde.

Egipcjanie również nie chcieli uznać żydowskiego monopolu złota więc Mojżesz postanowił go wywieźć, ale armia egipska pilnowała go. Gdy setki wozów ze złotem wjechało na taflę Jeziora Gorzkiego to rydwany egipskie rzuciły się w pogoń, ale wówczas Żydzi otworzyli tamę w Suezie przez którą wdarło się Morze Czerwone, że tylko wozy ze złotem zdążyły uciec do brzegu. To złoto poszło potem na „wykupienie Rzymu”. Widziałem na wystawie książkę ZŁOTO MOJŻESZA Howarda Bluma, ale nie wiem, czy jest to rozwinięcie tej mej interpretacji egiptologicznej czy kontrowanie mnie?

Gdy Tytus zdobył Świątynię Salomona, skąd był doskonały widok i ostrzał miasta, to powstańcy skapitulowali. Świątynia została wprawdzie skonfiskowana na światynię Marsa, ale miasto ocalało. Zostało zburzone dopiero w III wojnie żydowskiej za Hadriana, a na jego gruzach wybudowano rzymską Capitolinę, która przetrwała do dziś.

Po przekupieniu Sienkiewicza ta technologia władzy mafijnej została podjęta przez innego pisarza słowiańskiego. W r. 1909 młody Rosjanin napisał powieść fantastyczną o zmowie rosyjskich bandytów z Żydami, i wygraniu klęski nieurodzaju do zdobycia władzy państwowej – co mogło być zainspirowane I wersją Quo Vadisa. Druga część tej fantazji mówi, że Żydzi tworzą na miejscu Rosji państwo terroru, które już Rosją nie jest.

Powiało grozą – wobec czego masoni petersburscy próbowali przekupić autora, obiecując mu nagrodę Nobla i sławę większą od tołstojowskiej. Gdy jednak ten stanowczo odmówił to zaczeły się spekulacje: „Chora wyobraźnia czy prostytuta?” Cała prasa rosyjska okrzyczała go Prostytutą, szkalującą Żydów rosyjskich za podejrzane pieniądze. Po kilku latach odnaleziono jednak w okopach nieudałego pisarza, który był prorokiem.

Ta sprawa jest tu istotna, gdyż Protokoły Mędrców Syjonu, które są aktualizacją Talmudu mówią, że NAJWAŻNIEJSZE JEST ZŁOTO, bo daje władzę nad kobietami. Potem jest PRASA, gdyż daje władzę nad tłumem. Na trzecim miejscu jest HANDEL: alkoholem, tłuszczami i chlebem. Gdy się to ma to ma się państwo.

Kazus złota ilustruje Rzym a prasy właśnie owa Prostytuta rosyjska. Hindusi mówią, że 25 procent winy spada na króla – wobec czego car Mikołaj byłby większym zbrodniarzem od Nerona, który walczył i padł w walce.

O tej talmudycznej technologii władzy najlepiej świadczy poufne pismo Trockiego do przewodniczących sekcji Międzynarodowej Ligi Izraelskiej, które ochotnicy polscy w Estonii znaleźli przy dowódcy IX pułku Czerwonej Gwardii w nocy z 8 na 9 XI 1919. Czytamy tam: „Rosjanie już zostali pozbawieni złota i ziemi, spadając do roli pospolitych niewolników.” Za niepublikowanie tego pisma po niemiecku czy angielsku Lenin uznał niepodległość Estonii.

Mamy więc tu to, co w Starożytnym Egipcie: Złoto dla króla i hipoteka gruntowa – żeby można było usunąć każdego niewygodnego. W Rosji hipoteka nie była już nawet potrzebna, gdyż byli komisarze polityczni z naganami.

W Rosji chodziło jeszcze o rządzenie głodem – przez niedostatek żywności a nie tylko dezorganizację handlu, który oskarżano o kilometrowe kolejki i karano za to. Uprzednio wycofali się z handlu Źydzi, gdyż byli potrzebni na komisarzy politycznych.

Sprawa złota jest tak ciekawa, że warto jej się przyjrzeć bliżej pod kątem teologii talmudycznej: Jest problem teologiczny: CZY ŻYDÓWKA JEST ŻYDEM i czy Żydówka jest Człowiekiem? W świetle Talmudu Żydówka ma prawo do noszenia złota, ale nie może dysponowania nim. Talmud stawia sprawę wyraźnie, że złoto przynależy Żydom, a dzieląc ludzkość na Żydów, gojów i kobiety wyklucza z tej funkcji Żydówki. Każdy Źyd rodzi się z kobiety – nie Żydówki ale kobiety – gdyż Adam i Ewa po zejściu się już córek nie mieli, toteż Żydzi muszą się rodzić z ich żeńskiego potomstwa z diabłami, gdy prarodzice po wygnaniu z Raju wszeteczyli z różnym plugastwem, czego owocem mają być właśnie nie-żydzi i kobiety.

Kobiety dzielą się jeszcze na żydówki i gojki. Talmudyczny Żyd może mieć tylko jedną żydówkę a gojek ile chce. Żydówka jest zobowiązana do rajfurzenia mu. W świetle Talmudu nie jest to jednak rajfurzenie, gdyż gojki powinne rodzić masonów a nie diabelskie nasienie. Żyd ma prawo zaprzęgać gojki do wozu i bić je batem, czego z żydówką, która urodziła mu syna, robić nie wolno. Również goja nie wolno mu zaprzęgać do wozu.

Talmud mówi ROBOTNIKA UCISKAŁ NIE BĘDZIESZ – Chyba że jest on obcy. Ponieważ GOJ kojarzy się z GOJMEM czyli bydłem, więc ciekawe jest, dlaczego to takiego rosyjskiego czy polskiego robola nie wolno Żydowi zaprzęgać do wozu, jak gojki? Otóż dlatego, że to się nie opłaca. Gojka nie zabije Żyda, bo jest BEZROZUMNA – jak każda kobieta – gdy zaś taki zaprzężony do wozu goj mógłby np. złapać kamień i uderzyć Żyda w czoło. – Ta genialna teoria władzy nie jest tylko retoryką, bo argumentem eksterminacji przez Popielidów Awarów było oskarżenie, że zaprzęgali oni Słowianki do wozów, a w Rosji były rzeczy jeszcze gorsze.

Prawie codziennie słyszy się w telewizji czy prasie lżeństwa na WANDALÓW, co jest kulturą katolicką. Lżeństwa te upowszechnili masoni i kościół katolicki w XVIII w, aby pogrążyć polską historiografię wandalską i BABSKI MONOPOL ZŁOTA, jako antytezę akceptowanego przez kościół katolicki Monopol Złota Narodu Wybranego. W tych lżeństwach przejawia się nienawiść do Apolina, którego sługa Leszek Złotnik zawarł konwencję małżeńską z Sarmatami, uznając Babski Monopol Złota – co jest uważane nawet za zamach na Mojżesza jako Największego Masona. Mojżesz był synem księżniczki egipskiej Nefretete, pasierbem faraona Echnatona, toteż został kapłanem egipskim studiującym epidemiologię.

Ta teologia talmudyczna miała dalekosiężne skutki. Jeśli bowiem złoto prawem boskim przynależy Żydom, to Żydzi mają BOSKIE PRAWO do odzyskiwania go – co robili również przy pomocy dintojry, która rozpruwała kasy gojowskie. W ten sposób eliminowano również konkurencję finansową, najpierw grecką. Złoto jest zaś najlepszym środkiem konspiracji, zwłaszcza z kobietami, które są najlepszymi szpiegami – co było najważniejsze kiedyś przy rozpruwaniu kas a obecnie przy malwersowaniu funduszy publicznych. Wg Sienkiewicza to Rzymianki były praczkami brudnego złota, dostarczanego im przez łykaczy złota – wobec czego policja była bezradna. Rzymianki te rodziły w dodatku masonów, czyli „ludzi” jeśli były płci męskiej. Dopiero Fryderyk Wielki wprowadził traktowanie podejrzanych środkami przeczyszczającymi, ale dziś takie środki – w dobie pieniądza elektronicznego – nie są potrzebne.

Gdy Szwajcarzy zapytali Voltera, jak ustrzec się rabowania banków, to zaproponował wpis do konstytucji, że JEŚLI W SZWAJCARII ZOSTANIE OBRABOWANY CZY ZMALWERSOWANY CHOĆ JEDEN BANK, TO ŻYDZI ZOSTANĄ ZE SZWAJCARII WYGNANI. Szwajcarzy potraktowali to poważnie, i teraz chlubią się, że w ich kraju żaden bank nie został obrabowany czy zmalwersowany.

Gdyby bowiem Żydów ze Szwajcarii wygnano to bogactwa Szwajcarii zostałyby BEZPAŃSKIE, co byłoby obrazą Boga talmudycznego. Ponieważ MIENIE GOJA JEST jakby BEZPAŃSKIE, więc każdy bogaty goj musi mieć swego żydowskiego protektora, oczekującego na spadek. Jak można sądzić to ten „zawodowy spadkobierca” powinien się zajmować głównie „gojowskimi” spadkobiercami bogatego goja – jak w komedii angielskiej.

Nie jest to jednak takie śmieszne jeśli zważymy przypadki, gdy 7 prawowitych spadkobierców umarło a faktycznym został mason. Są na to dowody, że potrafiono to egzekwować nawet środkami administracyjnymi. Przed wojną Żyd kupił W KAHALE chrześcijański bank za 150 złotych, który wkrótce zbankrutował i został przejęty przez tego Żyda. Talmud mówi: BÓG DAŁ ŻYDOM WŁADZĘ NAD MAJĄTKIEM I KRWIĄ tj. kobietami WSZYSTKICH NARODÓW. Talmud mówi też: ŻYD NIE KRADNIE A tylko BIERZE, CO JEGO. Nie to, co mu potrzeba, ale CO JEGO.

Technologia tej władzy daje wskazania do realizacji tego. W pierwszym rzędzie należy wygrywać sprzeczności pomiędzy gojami – wchodzić w układy jako siła trzecia, popierać głupszego lub słabszego i konspirować. Po nabyciu praw ustawiać swego gojowskiego wspólnika do bicia przez drugiego Żyda lub jego agenta. W sądach przysięga Żyda nie jest ważna, a nawet jeśli została złożona w majestacie religii mojżeszowej to istnieje sto sposobów na unieważnienie jej. Dlatego były żądania, aby nie przyjmować od Żydów przysięgi sądowej.

Jest opinia, że loża masońska jest legalną dintojrą tj. Sądem Rabinackim. Każda loża masońska należy do jakiejś synagogi, ale rozpruwanie kas nie gra już tej roli co niegdyś, gdyż został urzeczywistniony Żydowski Monopol Złota. OWCE MUSZĄ BYĆ jednak CIĄGLE STRZYŻONE, toteż loża masońska jest świątynią i dintojrą korupcji. W obecnej Polsce loże mają np. monopol na władzę „samorządową”, gdyż kto nie należy do loży masońskiej to nie ma szans w wyborach. W II poł. XIX wieku odkryto u francuskiego ministra Wojny masoński „klucz” do awansowania oficerów.

Oficjalną ideologią masońską był zawsze libertynizm i cynizm moralny. Masoni stopniują jednak swych członków stosownie do ich kondycji moralnej. Istnieje np. zakaz wciągania praktykujących katolików, czy nadwrażliwych w praktyki satanistyczne czy oficjalne szyderstwa. Loże nie zajmują się więc bandycką robotą, ale kapitałem korupcyjnym i politycznym. Praniem brudnych pieniędzy nie zajmują się już Rzymianki, ale banki żydowskie, toteż banki te stoją pomiędzy dintojrami a lożami, transformując kapitał kryminalny do gospodarki i polityki – jako mafijny i korupcyjny – co półlegalnie praktykowano w plutokratycznych USA.

Franklin Roosevelt zlikwidował prohibicję i ukrócił korupcję, gdy nie było to już Żydom potrzebne. Teraz liberałowie uczą Polaków tego kapitału mafijnego: TRZEBA UKRAŚĆ MILION DOLARÓW ŻEBY BYĆ UCZCIWYM. Już jednak w XVIII w. stwierdzono, że każdy dobry złodziej żydokratą być musi.

Ta struktura władzy została opisana w Protokołach Mędrców Syjonu. Protokoły te zostały ujawnione przez rosyjską Ochrane, która była najlepszą i najbogatszą policją polityczną. Zarzucanie Protokołom apokryficzności jest propagandą. Ktoś zauważył, że 95 procent czytelników Protokołów to młodzież żydowska, która uczy się na tym polityki.

Ja tych protokołów przeczytać nigdy nie mogłem, gdyż są one dla mnie “niestrawne”. Rosjanin, z którym mieszkałem w jednym pokoju nad pięknym Nekerem mówił, że miał w rękach masońską teczkę Lenina – sporządzoną przez Ochranę. Wszystkie dokumenty masońskie dotyczące Lenina, były na bieżąco przekazywane wywiadowi rosyjskiemu, gdyż to się Żydom opłacało. Ochrana wiedziała nawet to, że bankier Lenina, Israel, wydał na tego „bankruta politycznego” 83 miliony dolarów USA, co było naówczas sumą olbrzymią. Srul ten nie był jednak taki głupi, bo Wołodia poprawił się. Ta masońska teczka Lenina odegrała istotną rolę w historii ZSRS, o czym będzie mowa w rozdziale Synowie Szatana.

W połowie lat trzydziestych miał miejsce tzw. proces berneński o autorstwo Protokołów Mędrców Syjonu, które miały być spisane podczas kongresu syjonistycznego w Bazylei w r. 1897. Bohaterem procesu został pośmiertnie Włodzimierz Lenin, ale proces trzeba było przerwać z powodu wzrastającej w nim roli Adolfa Hitlera, co groziło nieobliczalnymi skutkami politycznymi.

Marksizm jest formułą sojuszu klasy robotniczej z żydostwem, gdyż każdy robotnik wie, że Talmud mówi: ROBOTNIKA UCISKAĆ NIE BĘDZIESZ. Robotnik ten nie wie tylko, że tenże Talmud dodaje zaraz półgębkiem „chyba że jest on obcy” – bo na każde przykazanie talmudyczne jest zaprzeczenie „pragmatyczne”.

Lenin przyjechał do Piotrogrodu ze Szwajcarii po rewolucji lutowej, która obaliła carat, na który to cel minister Skarbu Rzeszy Niemieckiej wyasygnował 40 milionów marek W ZŁOCIE – które poszły głównie na przekupienie ministrów Kiereńskiego. Ministrowie ci nie przyjmowali oczywiście łapówek w markach tylko dolarach – tak jak Lenin. Pociąg był zaplombowany, gdyż poza wagonem ze sztabem Lenina wiózł też sto milionów rubli papierowych i 8 milionów rubli z Deutsches Reich Golden Metall. Pieniądze te wybiła żydowska mennica w Konstancy – czyli że była to również największa afera fałszerska – conajmniej na miarę franków Pitta Młodszego, które obaliły Robespiera. Dla zabezpieczenia transakcji Trocki przywiózł z USA 5 tysięcy rewolwerowców – żeby każdy skarżący się na fałszywe ruble dostał kulkę w łeb.

Odezwa Lenina do Narodów Rosji była największą poezją: POKÓJ LUDOM, WŁADZA RADOM, ZIEMIA CHŁOPOM, CHLEB GŁODNYM a zawooody raaboooczim… To wzieło wszystko, ale 2 lata później – jak napisał Trocki do Ligi Izraelskiej – to złoto i ziemia Rosji były już we władaniu Żydów, a chłopów rosyjskich grabiono i rozstrzeliwano „za głód”.

W Egipcie Egipcjanie podnieśli się dzięki świątyniom, toteż w Rosji należało zaraz rozprawić się z patriotycznym klerem a ciemnogród uzależnić, żeby judeizacja Rosji przebiegała szybko. Ten sojusz głodnej rosyjskiej klasy robotniczej z żydostwem, pod sztandarem marksizmu, dał Żydom talmudycznym monopol władzy w olbrzymim i bogatym państwie, co postanowili oni od razu wygrać kapitałowo i politycznie na całym świecie – właśnie pod sztandarem marksizmu, jako sojuszu klasy robotniczej z żydostwem. Ten kierowany przez Żyda robotnik został jednak wkrótce niewolnikiem – tak jak chłop.

Szczególnym osiągnięciem rewolucji bolszewickiej było prawo anty-antysemickie, które okazało się najbardziej rasistowską jurysdykcją w historii. Za kawał o Żydach dostawało się 3 lata ciężkich robót, które przetrzymywali najsilniejsi. Jest powiedzenie, że kanał wołgodoński wybudowali ANEGDOTCZYKI. Dziś jednak pamięta się o Ustawach Norymberskich a nie o milionach ofiar rasizmu leninowskiego.

Ponieważ tego prawa Leninowskiego nie udało się w Polsce wprowadzić więc Jakub Berman zalecał egzekwowanie go – w przypadkach mniej istotnych – przez bojówki PPR-u, pod zarzutem FASZYZMU. Berman wyraźnie powiedział, że ANTYSEMITYZM JEST GŁÓWNĄ ZBRODNIĄ POLITYCZNĄ. Ciekawe więc, że Hitler zaczynał karierę polityczną jako zastępca komisarza komunistycznego Czerwonego Pułku Monachijskiego, który Róża Luksemburg stawiała za wzór.

Religia żydowska jest najbardziej rasistowska, ale rasizm żydowski jest przeciwieństwem egipskiego, gdyż polega na „mieszaniu krwi”, którą uważa za „bydlęcą”, gdyż żadnej krwi żydowskiej NIE MA a tylko sperma. Żyd rodzi się więc z bydlęcia a ochodną tego jest degradacja kobiety do HUMUSU dla NASIENIA ŻYDOWSKIEGO.

Protokoły Mędrców Syjonu są talmudyczną wykładnią teorii państwa. PMS stwierdzają jasno, że państwo narodowe ma napięcia wewnętrzne, co należy wygrać dla unicestwienia go, oskarżając go o wszelkie niedomogi społeczne – powodowane często przez masoński kapitał korupcyjny. PAŃSTWO OBYWATELSKIE MUSI ZNIKNĄĆ RAZ NA ZAWSZE. W tym celu należy zwalczać instytucje i jednostki państwa obywatelskiego, zastępując je instytucjami masońskimi. Szczególnie ważne są instytucje siłowe.

W Wykł. III, # 8, pt. ARMIA ŻYDOWSKO-MASOŃSKA czytamy: „Staniemy się niejako oswobodzicielami robotników spod tego jarzma, kiedy zaproponujemy im wstąpienie do szeregów armi naszej, czyli do socjalistów, anarchistów i komunistów, których stale popieramy, rzekomo na zasadzie prawa braterskiego, które rozumiemy jako światowe braterstwo naszego masoństwa społecznego.” Jak to pięknie powiedziane, NASZEGO ŚWIATOWEGO MASOŃSTWA SPOŁECZNEGO. 20 lat później powstała na tej zasadzie Armia Czerwona, której entuzjaści śpiewali: NIE STRASZNY NAM POZNAŃSKI SIEW, POMÓWIEŃ I NIENAWIŚCI… Tu jednak żydomasoni przeliczyli się nieco, bo armia ta unarodowiła się w czasie Wojny Ojczyźnianej, bo Żydzi woleli atakować Rosjanki.

Podstawowym nakazem talmudycznym jest szczucie żyjących z pracy rąk na władzę, stając po stronie pokrzywdzonych. Wini się tu państwo, jako „aparat przemocy”, wskazując na aparat biurokratyczny – ale zatajając, że to Żydzi są największym wrogiem administracji samorządowej, korumpując ją, tak jak biurokrację. Z powodu tej korupcji obywatel nie może być udziałowcem państwa, gdyż masońskie państwo kradnie jego podatki i nie rozlicza się z nich.

Loże masońskie są więc antytezą państwa obywatelskiego – czego najlepszym przykładem jest obecna Polska. Protokoły Mędrców Syjonu mówią wyraźnie, że należy popierać kapitał spekulacyjny i pasożytniczy. Popierać monopole, torpedować i niszczyć wszelką inicjatywę obywatelską – pilnować i neutralizować jednostki z inicjatywą, tworzyć wokół nich atmosferę niemożności.

W znalezionych w archiwum Bieruta ściśle tajnych 45 zasadach Niszczenia Polski, jest mowa mn. o wynalazczości – którą należy kontrolować. W punkcie 23 czytamy: W PRZYPADKU GŁOŚNYCH ODKRYĆ SPOWODOWAĆ ICH SPRZEDANIE ZA GRANICĘ. NIE DOPUSZCZAĆ DO PUBLIKACJI ZAWIERAJĄCYCH WARTOŚCI OPISÓW WYNALAZCZYCH. Jest to przykład walki z inteligencją narodową – czego najlepszą ilustracją jest Prostytuta. Tych zaś, którzy nie dają się przekupić, należy szczuć kierowanymi masońską propagandą chamami.

Owe 45 zasad niszczenia Polski są dowodem, że w r. 1945 Polska została potraktowana jako łup. Ponieważ Polacy wyszli jakoś z tego talmudycznego piekła więc opracowano Plan Rzymski – ale już bez Rzymianek jako praczek brudnego złota. Plan Rzymski jest oparty na sojuszu i współdziałaniu niemiecko-żydowskim i grze na nienawiści Polaków z Rosjanami. Mamy tu więc sekwencje, jak kapitał kryminalny został przetworzony w mafijno-monopolistyczny, ten w polityczny a polityczny w globalny – gdy już rabuje się państwa i skazuje na zagładę narody, jakoby uciskane przez te państwa. Dla małych i biednych państwo jest jednak jedyną nadzieją i szansą, gdyż MIĘDZYNARÓD mafijny, jak nazwał to zjawisko Henry Ford, traktuje gojów jak GOJMY czyli trzodę.

Ideolog pruski i bohater wojny z Napoleonem Fichte nauczał: W EUROPIE WCIĄŻ ROŚNIE W SIŁĘ JEDNO PAŃSTWO, KTÓRE NAZYWA SIĘ ŻYDOSTWEM. JĘŚLI PRUSY ZGINĄ NIEMCY ZOSTANĄ NIEWOLNIKAMI – co jest najlepszą formułą Unii Europejskiej. Jeśli BOWIEM państwa narodowe upadną to PAŃSTWEM ŚWIATOWYM pozostanie mafia żydowska czyli ŚWIATOWE BRATERSTWO MASOŃSKIE.

W tym Planie Rzymskim nie powiedziano tylko, co Żydzi i Niemcy mają zamiar zrobić z Rzymem? Żydzi demontują państwo narodowe, jako najbliższe obywatelskiemu – co dało kiedyś Żydom prawa europejskie. W Polsce, gdzie policją polityczną jest Mossad, jak jeszcze niedawno NKWD i KGB, nawet z tym się nie kryją. Chodzi im o zastąpienie państwa narodowego tworem unifikowanym siłowo, aby mogli wygrywać konflikty, które często sami powodowali. Takim tworem był ZSRS a obecnie – już przy zastosowaniu całkiem innych środków – Unia Europejska.

Ma to być twór żydokratyczny i masoński, coś na wzór Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, którego podstawą był kodeks Świętego Jakuba, zabraniający chrześcijanom pożyczania pieniędzy na procent, co oddawało finanse Żydom. Gdy Niemcy, dzięki Lutrowi, zaczeli się uwalniać od żydowskiego monopolu finansowego, to powołano Prusy, których właściwością był polityczny niebyt pozamasoński.

Tego rodzaju BYTEM MASOŃSKIM ma być właśnie Unia Europejska w Europie Zachodniej i Środkowej. Kobieta, która wg Talmudu nie może być dysponentem złota – ale ma być wabiona nim – ma w systemie UE ważną rolę elektoralną. Jako zwierze BEZROZUMNE jest podatne bardziej od goja, czyli zwierza czasemrozumnego, na propagandę i ma wybierać prezydenta W TELEWIZJI. Telewizja bowiem teraz rządzi kobietami bardziej niż złoto – czyli że gradacja talmudyczna: złoto, prasa …, jest już trochę nieaktualna. Również głód przestał być takim narzędziem władzy jak dawniej.

Protokoły Mędrców Syjonu mówią o losie wszystkich, gdy Żydzi POSIĄDĄ ZIEMIĘ, tj. zdobędą taki monopol siły jak w Rosji Sowieckiej. Talmud nie mówi jednak, jaki będzie los zwierząt Bezrozumnych. Biorąc jednak pod uwagę rasizm płciowy Talmudu, który wręcz domaga się, żeby Żyd rodził Żyda, to można domyślać się, że w tej termitierze czeka je reżim haremowy. Talmud mówi, że KOBIETA może być kopulowana, gdy ma 3 lata a Żyd może też kopulować córki, ale dopiero od lat 12. Istnieją jeszcze rytualne orgie kopulantów żydowskich z gojowskimi dziewicami, czasami z sadystycznymi mordami seksualnymi, dla zastraszenia.

To wyjaśnia dyskutowane po tysiąćkroć przykazanie talmudyczne: WPROWADZAM WIECZNĄ WROGOŚĆ MIĘDZY POKOLENIE TWOJE A KOBIETY: ONA ZMIAŻDZY CI GŁOWĘ A TY JEJ PIĘTĘ. Znaczy to bowiem tyle, że gdy Żyd POSIĄDZIE Całe Złoto – właśnie dzięki Kobietom – to już nie będzie musiał myśleć bo będzie mądry jak Pies Gubernatora, i będzie TYLKO kopulował. Kobiety zaś zostaną zamknięte w haremach czyli ograniczone w ruchu, symbolem czego jest właśnie PIĘTA.

Mordy talmudyczne mają charakter zawierania BRATERSTWA ZBRODNI. Adwokaci, którzy bronili takich zbrodniarzy zwracali zwykle uwagę na niski poziom umysłowy i OTUMANIENIE. Wspominany Prostytuta opisał jednak w wydanej w Belgradzie książce Synowie Szatana mord rytualny w loży masońskiej pod Paryżem w r. 1923. Nie był to więc żaden ciemnogród, gdyż byli to ci, którzy chcieli rządzić światem według zasad Mędrców Syjonu.

Po konspiracyjnym wydaniu w Belgradzie Synów Szatana, Prostytuta został wezwany przez policję francuską dla potwierdzenia, że jest to literatura piękna. Ponieważ odmówił więc powiedziano mu, że to jest mistyka – a gdy ponownie zaprzeczył to zwrócono mu uwagę na skutki prawne tegoż we Francji, gdyż pisze o PLUTOKRATACH, czyli związku kapitału z władzą. Prostytuta odpowiedział, że wszystko jest prawdziwe w tym opisie co do joty, ale udowodni to dopiero, gdy otrzyma akt oskarżenia – ale policja francuska wolała nie ryzykować odkrywania kart. Z tej racji w przedwojennej literaturze antysemickiej Synowie Szatana uchodziły za LITERATURĘ FAKTU. Wynikało to z prawa francuskiego, w którym jest kategoria „denuncjacji prasowej czy publicystycznej”.

Talmud jest kodeksem mafijnym, który doprowadził do upadku Starożytny Rzym i carską Rosję, a teraz zagroził chrześcijaństwu. W Polsce nazywa się to teraz kapitałem zawłaszczeniowym. W końcu XIX w. żydostwo poczuło się już tak silne, że wyłożyło karty na stół, w postaci Protokołów Mędrców Syjonu. PMS mówią o przejęciu przez kapitał żydowski władzy nad światem, narzędziem czego są kontrolowane przez synagogi loże masońskie, jako organizacja życia społecznego i świątynie korupcji. Jest to przetwarzanie kapitału kryminalnego w korupcyjny i mafijny, czyli destrukcyjny i pasożytniczy wobec państwa obywatelskiego. Bodaj najlepiej sformułowali to rządzący Polską liberałowie, że TRZEBA UKRAŚĆ MILION DOLARÓW ŻEBY BYĆ UCZCIWYM – co jest właśnie formułą KAPITAŁU MAFIJNEGO, gdyż każdy dobry złodziej, któremu się powiodło, żydokratą być musi.

Ujawniona korupcja jest AFERĄ. Obecna Polska jest właśnie państwem korupcyjnym, gdyż z wielu afer, czasami o znaczeniu europejskim, żadna nie została rozliczona i ukarana. Jak będzie o tym mowa w rozdziale GRABIEŻ KAPITAŁÓW KATOLICKICH, to afery układa się w lożach masońskich. Tłumaczy się też Polakom, że KAPITAŁ JEST BEZOJCZYŹNIANY – ale jak powiedział Profesor Kurowski to kapitał MA OJCZYZNĘ I BYWA SZOWINISTYCZNY.

W r. 1873 kanclerz Bismarck kazał przeprowadzić śledztwo KRYMINALNE w sprawie krachu giełdowego, które wykazało ZŁODZIEII. Teraz nie jest to już możliwe, gdyż Soros reprezentuje SUWERENNOŚĆ KAPITAŁU międzynarodowego.

Państwo narodowe i obywatelskie ma być zastąpione tworem zmonopolizowanym i zunifikowanym w rodzaju Unii Europejskiej, która przejmuje atrybuty suwerenności państwowej jej członków na podstawie pewnych wymiernych korzyści i Gwarancji Lenina. Logika Lenina jest bowiem nieporównanie silniejsza od jakiegoś „poznańskiego siewu” w rodzaju NIE ODDAWAJCIE ROSJI SZPIEGOWI NIEMIECKIEMU.

Najbardziej niesamowita jest jednak opublikowana w Krakowie w r. 1913 broszura Prawo Wyższej Rasy. Otóż jest w niej mowa, że skoro Francuzi zostali zdominowani społecznie, politycznie i rasowo przez Żydów, to teraz Francuzom – którzy nie chcą być Żydami – pozostają rezerwaty. Takie jak w USA dla Indian tylko WE FRANCJI. Talmud eksploatuje kondycję moralną cywilizacji europejskiej, która wytworzyła oparte na odpowedzialności i partnerstwie państwo obywatelskie, a przynajmniej zmierzała ku temu. Europejczycy przyjeli Żydów według zgodnej z europejską etyką moralnością chrześcijańską, ale ci eksploatowali tylko „kredytowanie ich”, uważając to za głupotę i odpłacając złodziejstwem. Prowadziło to do kumulacji kapitału kryminalnego, przetwarzania go w mafijny i korupcyjny, co doprowadziło do powstania masońskiej elity władzy.

Ukoronowaniem tego zdaje się być właśnie Unia Europejska, która ma zlikwidować w Polsce strzelaniny uliczne, bomby i strach – dokładnie tak, jak władza sowiecka zlikwidowała problem mafi odeskiej, która pojawiła się po upadku komunizmu sto razy silniejsza. Moczarowcy ujawnili, że Armia Czerwona przywiozła „w taborach” tyle rodzin żydowskich ile było w Polsce powiatów. I każda taka rodzina żydowska otrzymała na własność jeden powiat, z prawem życia i śmierci wobec krajowców, jeśli nie byli oni pod jurysdykcją NKWD – gdyż bez haremów powiatowych nie można było w Polsce zainstalować mafi odeskiej.

Juliusz Prawdzic-Tell, Tarnobrzeska 2/1, 53-404 Wrocław
http://www.wandaluzja.com/

Komentarzy 45 do “Talmud – najlepszy kodeks mafijny”

 1. Boomcha said

  Przy pomocy kina i telewizji (generalnie mediów), tworzy sie ciągi skojarzeń, buduje świat pojęć z których goje tworzą swój obraz rzeczywistości. Obraz wirtualny i w pełni sterowany. Nikt z nas przecież nie wie jak powinno być rządzone państwo i czy jest rządzone dobrze, więc film i telewizja podpowiadają nam jak takie dobrze rządzone państwo wygląda, jak wygląda dobry premier a jak zły itd i potem tego szukamy, takich obrazów.

  Wystarczy te światy kontrolować i koordynować. Tzn wytwarzać określone myślowe matryce a potem reżyserować aktorów na tzw scenie politycznej, tak dobrze żeby goje mieli poczucie realnego świata, full HD i 3D. Że te walki, te emocje, ta krew to wszystko na prawdę, że to nie keczup. Że problemem największym jest to co kto komu i gdzie wsadza, to że klerykalizm i faszyzm podnosi swój brunatny łeb, że efekt cieplarniany, że integracja, że dyskryminacja wszelkich mniejszości, że nowy wspaniały świat itd.
  Ciekawe, że w tym splugawionym świecie jaki oglądamy w tv czy kinie, gdzie rodzina składająca się z kobiety i mężczyzny to patologia, Kościół katolicki i wszystkie tradycyjne wartości itd to samo zło… nie ma nigdy nic złego o talmudystach czy masonach. Tam to zepsucie nie dociera?

  Ekipa (reż. Agnieszka Holland), odcinek 14, Śmierć Prezydenta RP

  Fragment filmu Matrix

 2. adam said

  Piękny bełkot………………….Niestety nie dałem rady doczytać do końca.
  Stary Testament + Tora = Talmud – Chyba autor próbuje zohydzić chrześcijaństwo, i robi to w prymitywny sposób.

 3. Komentarz do fragmentu Matrixa:

  „Neo, prawda jest taka, że wziąłeś pigułkę od łysego murzyna poznanego przez internet. „

 4. razwiedczyk said

  Pytanie na ocene :
  Czy religie chrzescijanska i pozniejesze jej odlamy nie stworzyli (przypadkiem) Semici ?

  Pytam ,bo pojac nie moge jak mozna niszcyc i zniszczyc dom ,ktory sie wybudowalo i mieszka sie w nim,przeciez galezi na ktorej sie siedzi nie powinno sie pilowac/ciac .

 5. JO said

  ad.2. A ja doczytalem i nie widze w tym belkotu a wiele faktow z zycia wzietych

  W sklad Talmudu – wchodzi przeciez Tota i to jest fakt powszechnie znany. Kto czytal stary testament to wie, ze bezposrednia jego interpretacja to cos wiecej niz horror

 6. inka said

  nie oceniaj skoro nie przeczytałeś – twój wniosek jest bardzo chybiony

 7. adam said

  @JO – czy Ty wierzysz w Boga Chrześcijan Jezusa Chrystusa?

 8. adam said

  @Jo – zobacz! co zrobił Ten „ niedobry” Staro Testamentowy Bóg.
  (9) W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
  (1 List Jana 4:1-21, Biblia Tysiąclecia)

 9. adam said

  @ Inka.
  Pani chyba jest zdolna wszystkie przeczytać, natomiast mnie niektóre rzeczy brzydzą.

 10. Marucha said

  Re 9:
  Pana Adama brzydzi nie ten, co zrobił kupę na podłogę, ale ten co pokazał palcem na autora tej kupy.

 11. aga said

  A.Niemojewski:” Dusza żydowska w zwierciadle talmudu”

  Click to access 87_dusza.pdf

 12. adam said

  @Panie Marucha.
  Może napisze Pan jaśniej niby kto zrobił tą „kupę”? Przyznam, że czuję niesmak jeżeli ja mówię o Bogu, natomiast adwersarz o „kupach”.

 13. zuza said

  Ten artykuł odkrywa nam rzeczywistość i prawdę, która do tej pory była skrzętnie skrywana. Czyż nie jest tak, że każde kłamstwo wcześniej czy później będzie obnażone…. więc autorze spodziewaj się dzikich ataków różnej maści wyznawców… „I poznacie prawdę a prawda was wyswobodzi”

 14. z sieci said

  Przykład, dzisiejszy.

  Rostowski ostro w Sejmie. „Wstyd mi za was!”
  dzisiaj, 09:44 Onet Biznes
  fot. AFP, na zdj. Jacek Rostowski

  Minister finansów ostro zareagował w Sejmie na pytanie posła PiS Pawła Szałamachy. – Pomysły rodem z Budapesztu tutaj nie przejdą! – krzyczał w Sejmie Rostowski podczas debaty nad podatkiem bankowym.

  W trakcie sejmowej debaty poseł PiS Paweł Szałamacha krytykował pomysł odrzucenia projektu podatku bankowego i jednoczesne forsowanie przez rząd pomysłu podatku od kopalin: – To pokazuje na pewien model gospodarczy. Z jednej strony bardzo wysokie, najwyższe na świecie obciążenia dla gospodarki realnej, dla przemysłu, a z drugiej strony uprzywilejowane, lekkie traktowanie sektora finansowego oraz wyższy wiek emerytalny dla całości społeczeństwa i wysokie premie dla zaufanych sobie osób. Czy państwo robią to świadomie, czy tak to po prostu wychodzi?

  – Jestem głęboko zaszokowany, że Prawo i Sprawiedliwość działa na rzecz lobbystów inwestorów zagranicznych i nie broni interesu narodu polskiego! Wstyd mi za was! Wstyd! – powiedział oburzony Jacek Rostowski w piątek w Sejmie.
  cytat

  Pomysły rodem z Budapesztu tutaj nie przejdą!

  Jacek Rostowski

  – Jeśli chodzi o podatek bankowy, to wprowadzimy w tym roku opłatę bankową, aby zapewnić bezpieczeństwo depozytów Polaków w systemie bankowym, co zapewni także bezpieczeństwo całej polskiej gospodarki. Pomysły rodem z Budapesztu tutaj nie przejdą! – dodał minister.

  W głosowaniu Sejm odrzucił przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt wprowadzający podatek bankowy. Za odrzuceniem projektu głosowało 263 posłów, a 176 było przeciw. Nie było głosów wstrzymujących się.

  Zobacz wystąpienie Jacka Rostowskiego w Sejmie

  http://biznes.onet.pl/rostowski-ostro-w-sejmie,18571,5029843,1,news-detal
  Tak tak; „…pomysły rodem z Budapesztu tutaj nie przejdą. Dziękuję”

 15. inka said

  Panie Adamie- ale co pana brzydzi? Sytuacje opisane czy fakt ich opisania? Czyżby jak „nasi”politycy uważa Pan że większą zbrodnią jest opis procederu niż on sam? Czy fakt tego, iż przebrnęłam przez tekst, z którym Pan z tych czy innych przyczyn się nie uporał czyni mnie istotą godną pogardy jako ta co”czyta wszystko” – w domyśle rozumiem, że bezkrytycznie i bezrefleksyjnie? Akurat do wyciągania takich wniosków jest Pan absolutnie nieuprawniony, co nie znaczy, że ktokolwiek mógłby Pana przed nimi powstrzymać.

 16. gracjusz said

  cytat: „To złoto poszło potem na “wykupienie Rzymu”.

  To by było za uczciwe jak na Żydów.

  Hipoteki były wykupywane ale za bezcen. Bankierzy zadłużali a potem zabierali. Taki oklepany żydowski pomysł….

 17. 166 bojkot TVN said

  16/Gracjusz
  Ciekawe czy na tych gruntach powstało Vaticanum?

 18. Rysio said

  Panie Gajowy – Grzegorz Braun twierdzi że obecne państwowe szkoły podstawowe są ” masonerią dla nieletnich”.

  Co Gajowy na to?

 19. adam said

  @Inka
  Droga Pani – brzydzi mnie, przyrównywanie Starego Testamentu który jest greckim tłumaczeniem Tory, do syjonistycznego talmudu ( syjonistyczne wymysły ) w którym to – syjoniści plują na Jezusa i Matkę Jego.
  http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_105.html
  Ktoś to robi celowo….. albo ignorant. Podejrzewam, że jest to celowo robione żeby pośredni rzucić błotem w Jezusa.
  (31) Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!
  (Ew. Jana 14:1-31, Biblia Tysiąclecia)
  (5) Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (7) Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. (8) Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. (9) Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? (10) Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. (11) Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
  (Ew. Jana 14:1-31, Biblia Tysiąclecia)
  Widać z wersetów, że kto nie akceptuje Boga Ojca również nie może akceptować Jezusa.
  „, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? „
  „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? „ ZASTANAWIAJĄCA ODPOWIEDŹ JEZUSA.
  Jeszcze jedno „jest Pani zdolna wszystko przeczytać” , ah !!! to już od Pani zależy co Pani czyta. Jak napisałem, wcześniej dla mnie niektóre teksty nie przejdą. Bez urazy proszę.

 20. zofia said

  „Aż do II Soboru Watykańskiego obowiązywał w Kościele katolickim zakaz czytania Starego Testamentu w oryginale czy tłumaczeniach nieocenzurownych katolicko ze względu na jego niecenzuralność moralną. Można było czytać i nauczać tylko wersje ocenzurowane katolicko”

  Czy ktos moze wyjasnic. Teraz Stary Testament jest czytany jako Isze czytanie. Wielu ks. w kazaniu b nawiazuje do ST niz Ewangeli. Zawsze mnie to zastanawia po co katolikowi ST jezeli juz jako niemowlaki jestesmy chrzczeni i juz nalezymy do Jezusa Chrystusa i On nas prowadzi do Boga Ojca?

  Bardzo czesto slysze w czytaniach fragment ST o wdowie z synami zabitych bo nie chcieli jesc wieprzowiny. Co nam daje to czytanie jak Sw. Piotr dostal znak od Boga, ze NIE MA NIECZYSTEGO JEDZENIA nieczyste sa tylko ludzkie mysli i zamiary.

 21. adam said

  @Zofia.
  (9) A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. (10) Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. (11) Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem. (12) Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna.
  (Ks. Rodzaju 22:1-24, Biblia Tysiąclecia)
  Pierwsze wrażenie jest takie „ jaki Ten Bóg okrutny” nieprawdaż?
  Teraz proszę sobie wyobrazić, że na miejscu Abrahama jest Pani, a na miejscu Izaaka jedyne Pani dziecko którego wymaga Bóg. Widać po tym przykładzie jak wielką, wielką, wielką wiarę miał Abraham. Proszę sobie zadać pytanie, czy Ja byłabym zdolna do takiego poświęcenia???
  Proszę teraz w miejsce Abrahama wstawić Boga Ojca, natomiast w miejsce Izaaka Jezusa, wtedy dopiero widać jak wielki ból rozdzierał serce Boga Ojca. Czy nie jest tak?
  Wszystko co jest w obu testamentach ma wielkie znaczenie. W jaki sposób dowiesz się o: stwarzaniu świat, grzechu pierworodnym, potopie, wierzy Babel, i masa innych informacji.
  W jaki sposób sprawdzisz linie rodową Jezusa, od Adama do Jezusa ( Adam zgrzeszył – Jezus zapłacił okup ).
  Żydzi oczekując przyjścia Mesjasza, prowadzili księgi rodowe aż do 70 roku, kiedy to zostały spalone przez Rzymian podczas oblężenia Jerozolimy. Teraz każdy z nich może powiedzieć, że pochodzi z rodu Dawida.

 22. Realista said

  artykul:

  Rodzina Busha to sa zydzi z Bohemi, ktorzy wyemigrowali do USA w 18 wieku.

  Pierwszy z tego rodu to byl Mathias Bush

  Early Jewish Immigrants in America from Czech Lands and Slovakia
  http://www.jewishgen.org/austriaczech/early_immig.html

  Rowniez na stronie 15 kalendarza dla zolnierzy i marynarzy pojawia sie nazwisko Mathias Bush.
  Israel | Jewish Calendar
  http://www.sweetliberty.org/issues/israel/calendar.html

 23. zofia said

  @Adam
  Bardzo pieknie napisane. Pieknie powiazane, bardzo pomocne gdybym byla zatwardziala i nie wierzyla ze Jezus jest Mesjaszem.
  Moi rodzice i ja sama przed Najsw. Sakramentem spiewam: Przed tak wielkim Sakramentem
  Upadajmy wszyscy wraz.
  Niech przed Nowym Testamentem
  Starych praw ustąpi czas..

  Oczywiscie nie odrzucam ST ale najlepiej o Ojcu mowi nam Jego Syn
  Podalam przyklad czytania ST o „grzechu spozywania wieprzowiny” bo uwazam ze Msza Sw.takiej Liturgii Slowa nie wymaga.

  Nadal chcialabym uslyszec jak bylo z czytaniem ST przed II SW

 24. gracjusz said

  Adamie, proszę sobie darować. Przedszkolaków tu nie ma.
  ST to opowieść dla Żydów i do kontrolowania gojów

  Ograniczająca poznanie i rozum nieżytów.

  O piramidach w Bośni ( 12 tys lat )
  http://www.uleszka.uprowadzenia.cba.pl/webacja/visoko/piramida.htm

  „Zakazana archeologia” – dzieła rozumnego człowieka – setki milionów lat, najstarsze 2,8 mld lat..
  I trupy archeologów – profesorów katedr uniwersyteckich.

  Z powodu ubzdurania sobie wyłączności do „prawdy objawionej” przez jedną nację.

 25. Re: 24 Gracjusz….

  Mam wrazenie, ze „nasz” p. Adam chce na sile przemycic wrazenie o dobrych zydach i zlych zydach….
  Dobrzy to wierzacy w Tore, a wiec w Piecioksieg Mojzesza, czyli ortodoksi, a zli zydzi to syjonisci z piekla rodem…uprawiajacy oszustwa, kanciarstwa, lichwe i wszelkiego rodzaju „handele” od broni do „handlu zywym towarem…
  Ciekawa koncepcja, a jakze wyrafinowana… Tylko szkoda ze za wieloma procederami rowniez od „zywego towaru” i handlu „czesciami” ludzkimi szefami sa niestety ortodoksi…
  Ach, z grzecznosci pomine fakt, ze zydzi „starotestamentowi” (ortodoksi) sa w dalszym ciagu finansowani przez zydow-syjonistow, ktorzy swoje „profity” uzyskuja m.in., z tzw., „obslugi” (lichwy) z Federal Reserve na kwote ponad 4 biliony dolarow (tryliony) rocznie…Niezla sumka, ktora jest przeznaczana na „rozne” ciekawe „imprezy” wlacznie z probami MOSAD’u rozpetania III wojny swiatowej…

  Coz, mamy do czynienia ze „swietymi”…”w/g ewangelii „sw. judasza…”….
  =============================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 26. revers said

  Ci „swieci” wlasnie wysadzili wlasna placowke dyplomatyczna w Indiach, Tajlandi, Syrii,
  podpala wlasna synagoge, aby podjudzic goiji do kolejnej wojny, w celu osiagniecia konkertnych profitow z wojny, osiagniecia wlasnych celow politycznych globalnego koszer rzadu.

  http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/report-mossad-chief-visited-new-delhi-days-before-attack-on-israeli-officials-1.413260

 27. Joanna said

  Bardzo ciekawy i dający do myślenia wpis. Te ichnie przestępstwa są kontynuowane na naszych oczach- na narodach i państwach. Trzeba koniecznie skopiować i rozpowszechniać.

 28. adam said

  Zauważam pewne nieporozumienie.
  Żebyście czytali uważnie, moje wypowiedzi ( mam na myśli cytaty Biblijne ) to zacytowałem również taki cytat:
  „(6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. ”
  (Ew. Jana 14:1-31, Biblia Tysiąclecia)
  Jezus powiedział to do Apostołów ( którzy byli Żydami ) .
  „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” – co wynika z tej wypowiedzi?
  Moim zdaniem, KAŻDY kto nie akceptuje ofiary odkupienia Jezusa Chrystusa, nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. Teraz proszę sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy „Torowcy” współcześni akceptują Jezusa? Czy „talmudziści” również to czynią? Wiemy, że tego nie czynią.
  Oni chcą „iść” do Boga Ojca z pominięciem Jezusa, tylko niewiedzą, może nie chcą przyjąć, że: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” .
  Naiwni „Torowcy” ( o talmudystach, to w ogóle szkoda gadać ) myślą, że przestrzegając Staro Testamentowego prawa dojdą do Boga……….. Chociażby zachowywali sabaty, jedli tylko koszerne itd….. To brak im najważniejszego „elementu” – Świątyni Odkupienia Grzechów, w której to, należało składać ofiary całopalne za grzech duże i małe. Miało się to odbywać TYLKO I WYŁĄCZNIE w Świątyni Jerozolimskiej, każda inna budowla byłaby fałszywa – tak nakazał Bóg.
  Bidulki mają problem – jak tu składać ofiary za grzech, jeżeli niema Świątyni Odkupienia Grzechów ????? Dlatego garną się z odbudową świątyni, ale będzie to fałszywa świątynia ( nie zbudowana z nakazu Boga ). Swoją świątynie Bóg zniszczył w 70 rok, i dał żywą Świątynie Odpuszczania Grzechów dla WSZYSTKICH LUDZI BEZ WYJATKÓW. Chyba nie muszę wyjaśniać co jest Tą Świątynią.

 29. gracjusz said

  adam powiedział/a
  2012-02-18 (sobota) @ 11:03:22
  Chyba nie muszę wyjaśniać co jest Tą Świątynią.

  Brukselska Babel ?

  i niewola „dla WSZYSTKICH LUDZI BEZ WYJATKÓW”

 30. gracjusz said

  Cytat z textu:

  W r. 1909 młody Rosjanin napisał powieść fantastyczną o zmowie rosyjskich bandytów z Żydami, i wygraniu klęski nieurodzaju do zdobycia władzy państwowej ….

  Druga część tej fantazji mówi, że Żydzi tworzą na miejscu Rosji państwo terroru, które już Rosją nie jest.

  ….pisarza, który był prorokiem.”

  W Gajówce proroków dostatek, jeno wiernych brak. To prawdziwy antyCud !
  Wie kto, jak się lud nawraca?

 31. Kronikarz said

  W sieci, film ten NIE jest INDEKSOWANY i dlatego należy go rozsyłać ręcznie:

  A jest to przecież parterowy poziom wyjaśnień do historycznych przekrętów agenta przemysłu odszkodowań Gross’a z ADL a fuj.

 32. adam said

  @gracjusz
  „i niewola “dla WSZYSTKICH LUDZI BEZ WYJATKÓW”
  Byłeś Pan w niewoli, jesteś Pan w niewoli i widzę, że umrzesz Pan jak niewolnik, skoro nie potrafisz Pan wyciągać właściwych wniosków, z prostego tekstu.

 33. Kris said

  Bardzo interesujacy artykul, warty rozpowszechnienia.
  Czy zachowała sie I wersja „Quo Vadisa”, którą Sienkiewicz pozwolił ocenzurować za milion rubli i nagrodę Nobla?

  Czy Adam ma zydowska krew? Pisze jak zyd.

 34. adam said

  @kris
  „Czy Adam ma zydowska krew? Pisze jak zyd.”
  Po czym to poznajesz? Tylko konkretnie proszę napisać, który mój wpis zakwalifikował mnie do żydów? Tylko bacz waść, abyś nie wyszedł na ignoranta albo głupca.

 35. Kronikarz said

  Adam

  No wiec jesteś żyd czy nie żyd = odpowiedz zamiast grozić w 34/ odpowiedz normalnie.

 36. adam said

  @kronikarz
  Jak mi zacytujesz moją wypowiedz, która kwalifikuję mnie do żydów, to ja ci powiem, czy jestem żydem czy nie, Ok!
  Czekam.

 37. gracjusz said

  Kris powiedział/a
  2012-02-18 (sobota) @ 17:17:03

  Czy zachowała sie I wersja “Quo Vadisa”, którą Sienkiewicz pozwolił ocenzurować za milion rubli i nagrodę Nobla?

  Na pewno nie. Wyłączność na „oryginał” noblowski nabył pewien Żyd.

 38. Ad 36 Adam

  Tylko zydzi nie maja zamiaru sie przyznawac do swojej tozsamosci w przeciwienstwie do Polakow.
  Ja osobiscie zawsze i na kazdym kroku mowie nawet zydom, ze jestem czystej krwi Polakiem, ktory nienawidzi kompromisow…
  A wiec domniemywam i ja, ze Adam jest zydem lub krypto-zydem majacym na celu uprawiania doktryny pt: „dziel i rzadz….”..
  ==================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 39. Ad. 38

  „Tylko zydzi nie maja zamiaru sie przyznawac do swojej tozsamosci w przeciwienstwie do Polakow.”

  – To bardzo wygodne. Raz ich nie ma wcale, a raz są ich miliony. 🙂 Zależnie od potrzeb.

  Oni są silni naszą słabością. I nic więcej.

 40. revers said

 41. Mieczyslaw said

  NASIENIE WĘŻA

  Nie jest tajemnicą, że Lucyfer kontroluje wszystkie religie i zamierza je w odpowiednim czasie zniszczyć.

  Cele Synagogi Szatana

  Cele są tak przerażające, że włos się na głowie jeży. Znając historię wojen światowych, Holokaustu Żydów, Hiroszimę czy Waco nietrudno sobie wyobrazić, co będzie się działo podczas całkowitego panowania tych nieludzkich istot.

  Jest bardzo istotne, aby wiedzieć, że obecna władza Szatana oraz jego Nasienia jest nadal poważnie ograniczona przez Boga. Bóg nie pozwala jeszcze siłom Lucyfera na totalny atak na ludzkość. Ale czas całkowitej kontroli, nazywany czasem końca wydaje się zbliżać wielkimi krokami.

  Wiadomo, że planuje się wymordowanie 75% – 95& populacji. Staje się jasne, że sztucznie wytworzony wirus grypy jest jednym z elementów owych zbrodniczych planów. ( Znacznie więcej na ten temat w linku – Grypa )

  Ci, którzy zginą szybką śmiercią będąc do końca wiernymi Bogu, będą raczej… szczęśliwcami. Ci co przeżyją będą zupełnymi niewolnikami, używanymi do pracy dla nich, będą oni żywymi nośnikami części ciał potrzebnych dla transplantacji ich chorych organów, będziemy stałymi dostawcami krwi do picia dla nich, będziemy im dostarczali dzieci do składania na ofiary a dzieci będą się rodziły nie z naszej miłości, ale oni będą nam rozkazywali, kto z kim i kiedy ma wzbudzić dla nich potomstwo.

  Jakiejkolwiek nieposłuszeństwo będzie karane śmiercią, a starzejące się pokolenia nie będą leczone czy poddane szczególnej opiece w domach starców, tylko będą likwidowane jako niepotrzebny balast oraz koszt. Oto rzeczywista przyczyna banków spermy oraz eutanazji.
  DNA dane służą do identyfikowania synów Anaka!

  Wystarczy poczytać Protokoły Mędrców Syjonu czy tekst Tajemniczego Przymierza, aby natychmiast zorientować się, że owe mordercze plany już są z żelazną konsekwencją REALIZOWANE od wielu lat!

  Protokoły są niczym innym jak dalekosiężnymi planami Lucyfera. Plany te są zakodowane jako rzekome plany dominacji Żydów nad światem. Stosuje się ten kod na wypadek, gdyby plany te wpadły w niepowołane ręce. Wystarczy zamienić słowo – goj na – człowiek (poza Elitą) a słowo Żyd na – Elitę i mamy cały detaliczny plan Lucyfera jak na dłoni. Tym planem posługuje się Synagoga Szatana i dowody na stosowanie tego planu są dla każdego uważnego obserwatora widoczne jak na dłoni…

  …Geny ludzkie wymieszane z genami… nasienia węża!?

  Ponieważ ewolucja nie jest udowodnionym faktem, możemy pierwszą część ewolucyjnej teorii śmiało odrzucić i pozostaje nam jedynie teoria genów węża.

  Ostatnio władcy świata, intensywnie pracują nad kolekcjonowaniem DNA każdego człowieka.

  Czyżby zależało im na zwiększonej wykrywalności przestępstw?

  Trudno w ten nonsens uwierzyć.

  Istnieje cel, który jest znacznie bardziej logiczny.
  Najprawdopodobniej jest wielu tego typu ludzi, którzy posiadają większą lub mniejszą ilość owych genów.

  Jest wielce prawdopodobne, że władze chcą ich wszystkich odnaleźć oraz umieścić na odpowiednich stanowiskach.

  Utrzymywanie nas w ryzach, oraz zabijanie masowe w razie buntów, może być jedynie dokonywane przez ludzi bez sumień oraz ludzi pozbawionych podstawowych ludzkich odruchów.

  Owe cechy gwarantują bezwzględne posłuszeństwo wobec władz.

  Są także poszlaki i hipotezy, że ludzie z odpowiedzią ilością gadzich DNA, są wyjątkowo podatni na opętanie przez demony.

  Niezwykle trafny wybór dla Lucyfera!

  Wybór jest oczywisty i jego sukces jest niemal gwarantowany.

  Nasienie węża, to hybrydy genów ludzkich i demonicznych, pozbawione wielu typowo ludzkich cech, jak ludzkie uczucia: – miłość, wspaniałomyślność, duma narodowa czy wiele innych negatywnych cech.

  Nasienie to jest problemem samym w sobie.

  – Istoty te nie są stworzeniami zaprojektowanymi oraz stworzonymi przez Boga. Będąc pozbawieni ludzkich uczuć czy też ludzkiej duszy nie są oni… ludźmi!

  – Istoty te nie są częścią rodzaju ludzkiego stworzonego przez Boga, które jest wykupione krwią CZŁOWIEKA Boga, czyli Chrystusa.

  – Nie są oni potomkami Adama i Ewy i nie posiadają żadnej nadziei na życie wieczne i zbawienie!

  – Nie są oni nasieniem Boga, ale nasieniem Szatana i to jest powód chorobliwej nienawiści do Boga oraz Jezusa.

  Są oni tworem demonów, ofiarami ich żądz, a Bóg nie ma z nimi niczego wspólnego.

  To Lucyfer i jego demony są odpowiedzialni za ich istnienie.

  W tym świetle pojawia się jeszcze jedna kwestia.

  Jeżeli oni są tworami demonów, czyli upadłych aniołów, to wyjaśnia nam tak gorliwie rozpowszechniane przez NICH historie, że tzw. Annuaki stworzyły życie na Ziemi.
  Upadłe anioły – Annuaki ‚stworzyły’ na ziemi Nefilimów czyli synów Anaka.
  Annuaki (demony) stworzyły… ich!

  Człowieka stworzył Bóg!

  Oto przyczyna, dlaczego media kontrolowane nasieniem szatana tak gorliwie rozprzestrzeniają owe fałszywe informacje o Annuaki, rzekomych stwórcach człowieka na ziemi.

  Najbardziej gorliwymi agentami nasienia węża, są ludzie kierowani przez demony, aktywni agenci ruchu New Age – David Icke, Jordan Maxwell, Michael Tsarion, Erik von Daniken oraz Zecharia Sitchin.

  Ci ludzie są głównie odpowiedzialni za rozpowszechnianie owych herezji, o rzekomym stwarzaniu nas przez Annuaki.

  Ludzie ci nie kryją się z tym, że ich inspiracją są niewidzialne stworzenia duchowe, które dostarczają im informacji, kierują ich badaniami, oraz troskliwie się nimi opiekują.

  Ludzie w ruchu New Age udowadniają nam, że nadchodzi nowy okres Oświecenia i stworzyciele wszelkiego życia na Ziemi wkrótce się nam całkowicie ujawnią. ..

  Jeżeli Annuaki stworzyły nas – kto stworzył… ich?

  Z powyższych względów wybór takiego nasienia na trzon władzy nad światem jest najbardziej sensownym i logicznym posunięciem Lucyfera. Istnieją przecieki informacji od satanistów, że Lucyfer obiecał im życie wieczne!

  Istoty te nie mają na to szansy u Boga więc łapią jedyną szansę, jaka według ich istnieje.

  Smutną prawdą jest to, że nie ma ani jednej szansy, że Lucyfer jest w stanie czegoś takiego dokonać. Niemniej owa nikła nadzieja w ichoczach istnieje i nadzieja ta gwarantuje zupełną lojalność wobec Lucyfera, a brak ludzkich uczuć gwarantuje bezlitosne wykonywanie szatańskich rozkazów zgodnie z jego planem.

  Poznawszy nieco mechanizmy owej światowej konspiracji, nagle wszystko zaczyna mieć sens – jest logiczne i zrozumiałe.

  Poważne poszlaki wskazujące na realność owych teorii…

  …Fritz Springmeier podaje listę 13 najważniejszych linii rodowych:
  Bundy, Collins, Dupond, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russel, Van Duyn, Windsor
  Istnieją także inne rodziny, które posiadają podobne połączenia i nigdy nie zawierają małżeństw z innych linii genetycznych:

  Merovingian, Disney, Krupp, McDonald, Mellon, Carnegis, Duke, Stillman, Baker, Wartburg, Whitney, Bronfman, Cabot, Shaw, Bacon, Perkins, Forbes, Cisneros, Hearst oraz Oppenheimer.

  Za publikowanie owych informacji Springmeier odsiaduje od roku 2003, 9-cio letni wyrok więzienia.
  Wiele grup religijnych także go oskarża o fałszywe chrześcijaństwo.

  Fritz pierwszy ujawnił detale, w jaki sposób władze (Lucyfer!), kontrolują praktycznie wszystkie religie!

  Rodziny te charakteryzują się kilkoma ważnymi detalami.

  – Przede wszystkim nie mieszają się z innymi liniami genealogicznymi.

  – Owe nazwiska, można spotkać niemal w każdej Encyklopedii w każdej gazecie, ponieważ ci ludzie praktycznie rządzą całym światem i posiadają wszystkie nasze ciężko zarobione pieniądze.

  – Ludzie ci są odpowiedzialni za wszystkie wojny i klęski ludzkości, ponieważ praktycznie wszystkie rządy współczesnych państw od około 1776 roku, są jedynie nimi obsadzane .

  – Ludzie ci głównie charakteryzują się zupełnym brakiem ludzkich uczuć.

  Wielu z nas zna tzw. angielką flegmę, tak hołubioną przez media brytyjskie.
  Rozważmy inną przyczynę owej flegmy.

  Najprawdopodobniej ludzie ci, posiadający przewagę genów demonicznych, nie są w pełni ludźmi, nie kochają nikogo – dlatego żenią się, jedynie w obrębie własnego DNA) – i pragną to przed nami ukryć.

  Dlatego jest propagowana brytyjska flegma,

  – ponieważ w beztwarzowym społeczeństwie, łatwo jest ukryć brak ludzkich odruchów.
  Trudno się oprzeć wrażeniu, że jedynie tego rodzaju ‚ludziom’ można było powierzyć wymordowanie ponad 150 milionów ludzi w obu wojnach światowych…”

  http://www.zbawienie.com/nasienie_weza.htm

 42. revers said

 43. adam said

  @Jasiek z Toronto.
  „A wiec domniemywam i ja, ze Adam jest zydem lub krypto-zydem majacym na celu uprawiania doktryny pt: “dziel rzadz….”..
  …………. jesteś i nic więcej, tyle w tym temacie.
  „Jak mi zacytujesz moją wypowiedz, która kwalifikuję mnie do żydów, to ja ci powiem, czy jestem żydem czy nie, Ok!
  Czekam.”
  „Tylko zydzi nie maja zamiaru sie przyznawac do swojej tozsamosci w przeciwienstwie do Polakow.”
  Gdzie ja napisałem, że się nie przyznam do pochodzenia?
  U mnie niema nic za darmo, chcesz wiedzieć coś o mnie?, to daj coś od siebie, wysil trochę tego „orzeszka laskowego”. „Ja nie rozkładam nóg na pierwszej radcę” – że tobie to pasuje, to twoja „brocha”, nic mi do tego.
  Nie będę każdemu, kto tylko sobie tego zażyczy udowadniał, że nie jestem żyrafą, to ty mi udowodni że ja nią jestem.
  Widzę, że ty masz z tym jakiś problem, może jesteś podobny do żyrafy? i dlatego każdemu musisz tłumaczyć „ nawet żydom” że jesteś Polakiem.
  Powiedziałeś:
  „uprawiania doktryny pt: “dziel rzadz….”..
  POKAŻ MÓJ CYTAT, GDZIE ja zastosowałem tą doktrynę „dziel rzadz..”
  Pokaż nam wszystkie gdzie ty to znalazłeś/wyczytałeś w mojej wypowiedzi?

 44. Zbigniew Kozioł said

  @1 (Boomcha)

  Doskonały komentarz!

 45. Sław. said

  @43 Adam NIE ZAŻYDZJ.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: