Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for Marzec 18th, 2012

Czy giganci uratują Ziemię?

Posted by Marucha w dniu 2012-03-18 (Niedziela)

Dla znających angielski polecam wywiad z Klausem Dona, który ma dowody na istnienie ludzkich gigantów na Ziemi. Fragment kości, którą posiada wskazuje na wzrost tego osobnika 7,5 metra!

Dona opowiada też o rosyjskim uczonym, który widział gigantów w jaskini, niektórzy z nich mieli 10 metrów. Giganci są w stanie hibernacji, w każdej chwili mogą się obudzić. Można by to wsadzić do kosza, ale ten uczony jest członkiem rosyjskiej Akademii Nauki i przeprowadził jedyną w świecie udaną operację przeszczepienia oka. Jaskinia jest chroniona przez dziwne pole, które powoduje w miarę wchodzenia do niej coraz większy ból głowy, aż do śmierci. Mnisi, którzy go tam wprowadzili nauczyli go specjalnej medytacji, dzięki której można przejść tę drogę.

Klaus Dona: http://www.youtube.com/watch?v=Z5DhM2OMabY

http://monitorpolski.wordpress.com/

Posted in Różne | 32 Komentarze »

Przełomowe orzeczenie Trybunału w Strasburgu

Posted by Marucha w dniu 2012-03-18 (Niedziela)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że zakaz adopcji przez pary, żyjące w „związkach partnerskich”, nie jest dyskryminujący. Sędziowie orzekli również, iż w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie ma prawa do zawarcia „małżeństwa” homoseksualnego.

Orzeczenie o którym mowa zapadło w sprawie wytoczonej Francji przez parę lesbijek – Valérie Gas i Nathalie Dubois – żyjących w związku partnerskim. Gdy jedna z nich zaszła w ciąże po zapłodnieniu in vitro, druga chciała adoptować jej dziecko. Francuski sąd nie wyraził na to zgody.

Uzasadniając orzeczenie, sędziowie Trybunału uznali, że zakaz adopcji przez pary żyjące w związkach partnerskich nie stanowi ich dyskryminacji, Trybunał podkreślił, że o dyskryminacji nie może być mowy, bo zakaz dotyczy zarówno par homo-, jak i heteroseksualnych.

ETPC orzekł również, że kwestia legalizacji związków homoseksualnych leży tylko w gestii poszczególnych państw. To ważny wyrok, bo Trybunał w Strasburgu wyznacza standardy ochrony praw człowieka od Władywostoku po Lizbonę, czyli w 47 krajach Rady Europy, w tym w Polsce.

Źródło: wiara.pl
http://www.piotrskarga.pl/

Oczywiście, że sprawy tyczące moralności i obyczajowości leżą w gestii poszczególnych państw. Ponieważ jednak Polska nie jest państwem, tylko ubezwłasnowolnioną kolonią żydowsko-niemiecką, jej to nie dotyczy. – admin.

Posted in Kultura | 4 Komentarze »

Konstytucja 17 marca 1921 r.

Posted by Marucha w dniu 2012-03-18 (Niedziela)

W tych dniach mija 91 rocznica uchwalenia Konstytucji 17 marca 1921 r. powszechnie zwanej „marcową”.

Ten arcyważny dokument, tworzący podstawy ładu prawnego państwa odrodzonego po zaborach opracowano i uchwalono w warunkach mało sprzyjających spokojnej pracy, bo w czasie trwania wojny z bolszewikami. Warto przypomnieć, że traktat pokojowy w Rydze został podpisany 18 marca.

Omawiając dzieło konstytucyjne historycy zwykli się skupiać na analizie wzajemnych zależności władz ustawodawczej i wykonawczej, na rozważaniach czyją pozycję miała wzmocnić a czyją osłabić, na dywagacjach, które środowiska polityczne zyskały a które straciły.

Proponuje przyjąć inny punkt widzenia i Konstytucję marcową ocenić po jej „owocach”. Przypomnijmy sobie zatem, że pomiędzy końcem wojny z bolszewicka Rosją a będącą konsekwencją majowego zamachu Piłsudskiego tzw. Nowelą sierpniową z 02.08.1926 r., zatem w okresie bardzo krótkim wykonana została tytaniczna praca. Oto tylko niektóre przykłady: Dokonano demobilizacji olbrzymiej armii i przystąpiono do ujednolicenia wyposażenia wojska, zintegrowano trzy „odziedziczone” po zaborcach systemy komunikacji niezbędne dla funkcjonowania państwa – kolejowy, telegraficzny i telefoniczny, zbudowano sprawną administrację terenową i system poboru podatków, reforma skarbowa zlikwidowała szalejącą, powojenną inflację, zorganizowano Korpus Ochrony Pogranicza – wyspecjalizowaną służbę, która okiełznała komunistyczny bandytyzm na wschodniej granicy i ustabilizowała tam sytuację, zbudowano służbę dyplomatyczną. A wszystko to, trzeba pamiętać, w kraju potwornie zniszczonym przechodzącym frontem Wielkiej Wojny, rosyjskimi wyburzeniami towarzyszącymi ich odwrotowi, niemieckimi bezlitosnymi rekwizycjami i barbarzyństwem bolszewików.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 5 Komentarzy »

Nowe otwarcie z Rosją?

Posted by Marucha w dniu 2012-03-18 (Niedziela)

Oczywiście artykuł będzie zmarnowany na tych, którzy w zbudowaniu jakiejś rosyjskiej stacji benzynowej dopatrują się działania „razwiedki” na szkodę państwa, a w narzucaniu Polsce przez Unię dziesiątek tysięcy praw i ustaw – wpływów Putina. Dlatego dedykujemy go tym pozostałym. – admin.

Rosyjskie inwestycje w Polsce to ledwie 40 mln dolarów. Taką sumę wydaje się jednego wieczora w Moskwie na imprezę promocyjną. Ten stan trzeba zmienić. Rosja jest gotowa inwestować w Polsce duże pieniądze i to wcale nie tylko w sektorze energetycznym. Nasz kapitał nie żąda żadnych preferencyjnych warunków, chcemy działać zgodnie z polskim prawem, płacić tu podatki. Mamy tylko jeden warunek – nasze firmy chcą mieć takie same prawa jak firmy z innych państw” – powiedział ambasador Federacji Rosyjskiej Aleksander Aleksiejew podczas spotkania z komisją Rady Naczelnej PSL ds. międzynarodowych. Dodał też, że przyjechał do Polski, żeby dbać o rozwój polsko-rosyjskich stosunków, deklarując jednocześnie, że kurs na pragmatyczne relacje z naszym państwem będzie przez Rosję utrzymany.

Fot. Suchoj 100 linii „Aeroflot”, od czerwca będzie obsługiwał linię Moskwa-Kraków.

Rosja jest państwem posiadającym ogromne nadwyżki waluty, nie przeżywa kryzysu finansowego, takiego jak państwa Unii Europejskiej. Jest to państwo leżące na drodze do Chin, będące jednocześnie wielkim rynkiem zbytu.

Polska przez 20 lat stopniowo traciła, w dużej mierze na własne życzenie, pozycję gospodarczą, jaką miała w Rosji przed 1989 rokiem. Potem doszedł prymat polityki i ideologii nad gospodarką. Trwa to po dziś dzień – istnieją u nas siły, które z założenia są przeciwne jakiejkolwiek obecności rosyjskiego kapitału w Polsce. Podnoszą krzyk przy każdej okazji, stąd panujące w Rosji przeświadczenie, że w Polsce nie ma sprzyjającego klimatu dla rosyjskich inwestycji.

Taka sytuacja, wbrew opinii pseudopatriotów, bije jednak nie w Rosję, ale w nas. Przykładem tego jest Gazociąg Północny, który wcale nie musiał powstać oraz szerokotorowa linia kolejowa omijająca Polskę i idącą przez Słowację do Wiednia.

Teraz ponownie Rosja deklaruje otwarcie – czy spotka się ze strony Polski z pozytywną odpowiedzią, czy znowu rzucimy na stół dyżurne tematy – Katyń i Smoleńsk? Pamiętajmy też, że jeśli ten kapitał nie będzie zainwestowany w Polsce, to znajdzie bez trudu miejsce gdzie indziej. Trzeba oczywiście zawierać umowy zgodne z polskimi interesami, ale nie można stosować podwójnych standardów – ulgowych dla kapitału zachodniego i obostrzonych dla rosyjskiego. I – rzecz jasna – nie można zwlekać z decyzjami w nieskończoność.

Jan Engelgard
http://mercurius.myslpolska.pl/

Posted in Gospodarka, Polityka | 40 Komentarzy »

Rosja pożyczy krajom UE pieniądze?

Posted by Marucha w dniu 2012-03-18 (Niedziela)

Głębsza współpraca z Rosją w dziedzinie energetyki sprzyjać może poprawie stanu gospodarki Europy. Taką opinię wyraziła przewodnicząca Rady Federacji Walentyna Matwijenko (na zdjęciu), zabierając głos podczas odbywających się w Paryżu obrad 14-tego posiedzenia Stowarzyszenia Senatów Europejskich.

Przemawiając do uczestników spotkania w Pałacu Luksemburskim, Walentyna Matwijenko nazwała aktualny kryzys gospodarczy, przeżywany przez cały świat, zjawiskiem jakościowo nowym. Dla jego przezwyciężania potrzebne są nowe idee i niestandardowe podejścia. “Moskwa gotowa jest do udzielenia pomocy Europie w walce z recesją gospodarczą”, – oświadczyła Walentyna Matwijenko: “Rosja aktywnie zaangażowała się w krokach międzynarodowych podejmowanych w celu wspierania poszkodowanych gospodarek europejskich. Moskwa uczestniczy w wypracowaniu kolektywnych decyzji w ramach MFW. Jak oświadczył szef rządu Rosji Władimir Putin, nie wykluczamy prawdopodobieństwa udzielenia w szeregu przypadków bezpośredniej pomocy finansowej”.

Równocześnie wzajemnie korzystne partnerstwo między Rosją a UE jest niemożliwe, dopóki istnieją bariery, utrudniające kontakty międzyludzkie oraz gospodarcze – powiedziała następnie Walentyna Matwijenko. – Jedna z takich przeszkód, prawdopodobnie, już wkrótce może zniknąć. Marszałek senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz zapewnił pani Matwijenko o gotowości tego organu państwowego do wyjścia na spotkanie rosyjskim kibicom piłkarskim w trakcie mistrzostw Europy, jakie mają odbyć się latem tego roku w Polsce i na Ukrainie. W kuluarach posiedzenia Stowarzyszenia Senatów Europejskich omówili oni procedurę ratyfikacji porozumienia w sprawie małego ruchu przygranicznego między obwodem kaliningradzkim a przygranicznymi rejonami Polski. Jeśli ten dokument zostanie zaakceptowany, to mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego będą mogli bez załatwiania wizy przyjechać na mecze piłki nożnej do Polski.

W sumie zniesienie reżimu wizowego między Rosją a krajami unijnymi mogłoby się stać potężnym bodźcem sprzyjającym integracji europejskiej, rozszerzyłoby zakres kontaktów kulturalnych i biznesowych, zwłaszcza między średnim i małym biznesem. “Znaczący krok na tym kierunku postawiła Francja” – podkreśliła Walentyna Matwijenko: “Te wysiłki, jakie Rosja podejmuje w celu zapewnienia reżimu bezwizowego, dają swoje wyniki. Francja już postawiła pierwszy poważniejszy krok w tym roku, ułatwiając uzyskiwanie wiz przez ludzi, którzy już odwiedzali ten kraj. Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji, ze swej strony, także wydało polecenia odnośnie zapewnienia podobnych sprzyjających warunków dla Francuzów zamierzających odwiedzić Rosję. Wobec tego Francja może stać się dobrym przykładem dla jak najszybszego zniesienia wiz między Rosją a całą Unią Europejską. Likwidacja barier wizowych stworzy szersze możliwości dla kontaktów ludzi biznesu, twórców kultury, sportowców i młodzieży”.

W Paryżu Walentyna Matwijenko spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Francji Alainem Juppe. Jednym z podstawowych tematów rozmowy stała się sytuacja w Syrii. “Stanowiska Rosji i Francji w kwestii Syrii w ogólnym zarysie są zbieżne ze sobą”, – stwierdziła Walentyna Matwijenko w specjalnym wywiadzie dla radia “Głos Rosji”: “W rzeczach najważniejszych żadnych sprzeczności nie ma. Zainteresowani jesteśmy w jak najszybszym położeniu kresu wszelkim starciom zbrojnym w Syrii, w nawiązaniu dialogu wewnętrznego przez wszystkie walczące strony. Podstawowym rozdźwiękiem pozostaje ten fakt, że Francja wzywa do rezygnacji z przemocy wyłącznie oficjalne władze Syrii. Rosja natomiast zajmuje stanowisko bardziej powściągliwe. Kieruje ona swoje apele wzywające do złożenia broni pod adresem wszystkich stron, zaangażowanych w konfrontacji zbrojnej – zarówno pod adresem rządu, jak też opozycji”.

Sposób na zażegnanie kryzysu syryjskiego, zdaniem Walentyny Matwijenko, musi znaleźć sam naród tego kraju, bez żadnej ingerencji z zewnątrz i bez narzucania przepisów. Podkreśliła ona ważną rolę pięciu zasad uregulowania kryzysu syryjskiego wypracowanych przez Rosję wspólnie z Ligą Państw Arabskich. „Będziemy promować je w Radzie Bezpieczeństwa ONZ”, – podkreśliła Walentyna Matwijenko.

Za: „Głos Rosji”
http://mercurius.myslpolska.pl/

Posted in Gospodarka, Polityka | 1 Comment »

O „pożytkach” transformacji

Posted by Marucha w dniu 2012-03-18 (Niedziela)

Recenzja: Witold Kieżuń, Patologia transformacji, Wydawnictwo: Poltex, Warszawa 2012, 434 ss.

Kryzys neoliberalnego kapitalizmu ogarnia coraz większe połacie świata. Dotyczy to zarówno krajów wyzyskujących jak Stany Zjednoczone, ale także tych mniejszych, słabszych i nie mających za dużo własnych instrumentów ekonomicznych i często wynikających z nich narzędzi politycznych do prowadzenia chociaż w małym stopniu niezależnej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Takie oto kraje są de facto neokoloniami, wskutek przyjęcia i zrealizowania niekorzystnej dla nich praktyki neoliberalnej objawiającej się w wyprzedaży lub zniszczeniu własnych dochodowych gałęzi przemysłu, usług lub bankowości i wynikających z tego pogłębiających sie różnic majątkowych, wzrastającego bezrobocia oraz w skali makro rosnącego deficytu budżetowego i długu publicznego.

Taki stan można określić mianem patologii. Będące często własnością wielkich koncernów środki masowego przekazu próbują jednakże przedstawiać milionom odbiorców, że patologia ma miejsce zaledwie na poziomie jednostek, które same ponoszą odpowiedzialność za swoje różne niedobory w kwestii posiadanych zasobów majątkowych, finansowych, a także wykształcenia i zaspokojenia potrzeb kulturowych.

W ostatnich latach pojawia się dużo pozycji książkowych krytykujących taki stan rzeczy, dziejący się w Polsce od ponad 20 lat. Kilka lat temu swój głos krytyczny w tejże sprawie zabrał Grzegorz Kołodko wydając książkę „Wędrujący Świat”. Następnie kulisy transformacji i jej jednoznacznie negatywnych konsekwencji dla naszego kraju ujawnił Tadeusz Kowalik, doradca Solidarności i uczestnik Okrągłego Stołu. Jego książka pt. „www.polskatransformacja.pl” była w świetle przedstawionych dokumentów oskarżeniem pod adresem ekip rządowych po 1989 roku. Bardzo ważnym głosem w dyskusji była 4 tomowa książka Jacka Tittenbruna „Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji”. Tytuł wyjaśnia wszystko.

Tenże rok przynosi kolejną książkę pod znamiennym tytułem „Patologia transformacji”. Jej autor – Witold Kieżun to 90-letni profesor Akademii Leona Koźmińskiego zajmujący się Naukami o Zarządzaniu. Oprócz tego był powstańcem warszawskim, więźniem gułagu na pustyni Kara-Kum, a później m.in. zajmował się opracowywaniem projektów ONZ w Burundi i Rwandzie. Z bliska mógł obserwować zbrodnicze praktyki zachodniego kapitału wobec krajów afrykańskich.

W swojej książce ukazuje patologiczne przesłanki polskich przemian w co najmniej 4 wymiarach. Wymiar ekonomiczny dotyczy przyjęcia w często naiwny sposób przez polskich niedoświadczonych, nie znających się zazwyczaj na zarządzaniu i ekonomii polityków i doradców zasad „dzikiego liberalizmu” polegającego na szybkiej wyprzedaży wielu ważnych dla państwa polskiego elementów majątku narodowego, podniesieniu kredytów do kilkusetprocentowych progów i w efekcie przejęciu za przysłowiowe grosze dużej części państwowych spółek. Aspekt polityczny patologii polegał na zmianie kierunku wielu działaczy partyjnych, którzy wcześniej wedle badań przeprowadzonych przez prof. Kieżuna „komunistami” byli tylko ze względu na doraźne interesy ich wiążące. Wielu z nich szybko odnalazło się w nowej rzeczywistości stając się właścicielami upadłych zakładów, a inni stali się „socjaldemokratami”, którzy już po 4 latach odzyskali władzę po rozczarowaniu polaków rządami działaczy solidarnościowych. Po 1989 roku doprowadzono jak pisze autor książki do „całkowitego zanegowania bazy ideologicznej”, nie dokonawszy – mówiąc po heglowsku „negacji i kontynuacji”. W kwestii zarządzania doszło do nieudolnej, nie skonsultowanej ze specjalistami reformy administracji, która powiększyła kilkukrotnie ilość stanowisk kierowniczych oraz zwiększyła o kilkaset tysięcy posady w administracji państwowej. Duży udział w tym miała także reforma przywracająca powiaty. Wreszcie aspekt społeczny przemian objawił się szybko w gwałtownym i drastycznym zubożeniu polskiego społeczeństwa, będącym bezpośrednim często skutkiem zastosowania wobec milionów ludzi używając terminologii prof. Kołodki „szoku bez terapii”, a w późniejszych latach „schładzania bez sensu”.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka, Polityka | 7 Komentarzy »

Nowak: Zawinił deszcz

Posted by Marucha w dniu 2012-03-18 (Niedziela)

Pod Jihlawą żeśmy byli
I pod Duklą ,k…a, też
I pod Duklą ,k…a, też!
Mieli żeśmy odnieść tam zwycięstwo
Ale, k…a, padał deszcz

Ale, k…a, padał deszcz!
/Popularna piosenka biesiadno-rajdowa/

Minister transportu wyłuszcza posłom powody opóźnień w budowie autostrad: padający deszcz i „urzędujących” na drogach archeologów

Sejm przyjął wczoraj do wiadomości informację rządu w sprawie stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Przeciw wnioskowi opozycji o odrzucenie informacji zgodnie zagłosowali koalicjanci PO – PSL.

Posłowie nie doczekali się od premiera odpowiedzi na zadane tuż przed głosowaniem wniosku o odrzucenie informacji rządu pytania, kto poniesie konsekwencje za niespełnione obietnice władz w sprawie gotowości autostrad na Euro 2012, jak również kiedy rząd „zacznie rzetelnie informować społeczeństwo o stanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych”.

Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak powtórzył kolejne „ostateczne” terminy zakończenia budowy autostrad.

– Najdalej w 2013 roku wszystkie zaplanowane odcinki autostradowe zostaną wykończone. Cała autostrada A2 i A1 zostanie zakończona do końca 2012 roku, a wszystkie odcinki autostradowe A4 do końca 2013 roku – zadeklarował Nowak.

Propaganda rządu Tuska w poprzedniej kadencji głosiła, iż te autostrady będą gotowe na Euro 2012. Posłowie zadający ministrowi niewygodne pytania mogli co najwyżej doczekać się słownego ataku Nowaka na swoją formację polityczną.

– Statystyka mówi wszystko, wy specjaliści od niebudowania dróg, którzy dzisiaj tak ochoczo występujecie, potrzebowalibyście 15 lat na podpisanie tylu umów na autostrady, ile potrzebował Grabarczyk. To jest cała prawda o waszych rządach. Nie wiem, jak Polska by to zniosła, bo wciąż mamy w pamięci dwa lata waszych rządów i to wystarczyło – mówił minister Nowak po wystąpieniu posła Andrzeja Adamczyka (PiS).

W czasie prezentacji informacji rządu w Sejmie – w czwartek wieczorem – minister transportu wśród głównych przyczyn, które wpłynęły na opóźnienia w budowie autostrad, wymienił: padający deszcz, brak mobilizacji wykonawców, którzy nie przez cały dzień prowadzili prace na budowanych odcinkach, a także działania archeologów „urzędujących” na budowach autostrad.

Donald Tusk przyznał wczoraj, że rzeczywiście autostrad na Euro nie będzie, jednocześnie ogłosił przed telewizyjnymi kamerami, że minister Nowak rzetelnie i „bez propagandowego zadęcia” informuje opinię publiczną o stanie realizacji inwestycji.

– On uczciwie i otwarcie mówi, że to nie jest tak, że wszystko jest OK. Wręcz przeciwnie. Wiemy już dokładnie, że z wieloma inwestycjami nie zdążymy do Euro 2012, a zakładaliśmy cztery lata temu, że to będzie możliwe – ogłosił premier. Tusk zaznaczył, że choć z pewnymi inwestycjami „jest kłopot”, to jednak „buduje się naprawdę dużo” i „stan robót jest gigantyczny”.

Artur Kowalski
http://naszdziennik.pl

Powodem uznania dla min. Nowaka, „wybitnego specjalisty” od niczego jest to, że otwarcie przyznaje się do spieprzenia roboty, za co należy mu się medal oraz wysoka nagroda pieniężna, a może i dożywotnia, dobrze opłacana posada w Unii Europejskiej polegająca na oddawaniu gazów w stołek. – admin.

Posted in Gospodarka | 36 Komentarzy »