Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

To nie Bóg boi się Natanka

Posted by Marucha w dniu 2012-04-03 (Wtorek)

Kara suspensy nałożona na ks. Piotra Natanka zapewne finałem całej sprawy nie będzie.

Zwróciłem uwagę, że w dyskusjach na temat ukarania księdza, zawsze pomijany jest jeden zasadniczy aspekt dotyczący działalności tego duchownego.

Nikt bowiem nie wspomina o tym, iż ks.Natanek oprócz tego, że jest duchownym, to jest także Polakiem, a jego kazania nacechowane są potencjałem wielkiego, niekłamanego patriotyzmu. Dzisiaj już nikt z tak wielkim namaszczeniem nie obnosi się publicznie z miłością do ojczyzny.

Jedna z fraz pochodząca z argumentacji Dziwisza odnoszącej się do nałożonej przez niego kary suspensy na ks. Natanka mówi:

„W swoim przekazie, rozpowszechnianym przez media elektroniczne, publicznie podważa autorytet biskupów i kapłanów, pomawiając ich o niewiarę i współdziałanie z wrogami Kościoła.”

Czy nie wskazanym pozostaje zapytać w tym momencie, których to biskupów i kapłanów ma na względzie Dziwisz?

Może chodzi tu o postać arcybiskupa Życińskiego, o którym ks.Piotr wspominał, iż tamten „wyje w piekle”, a który to Życiński właśnie w ubeckich archiwach skatalogowany został jako „Filozof”.

Dlaczego więc Dziwisz nie wymienia z nazwisk tych, do których w swoich przekazach odnosi się ks.Natanek?

Odpowiedź jest nader prosta.

Otóż ewentualne argumenty Dziwisza spaliłyby na panewce, a w zasadzie, to takowe nie istnieją w ogóle i dodać też należy, że ewentualna, publiczna dyskusja w tej sprawie, mogłaby sprowokować pojawianie się pytań, kto kryje się pod pseudonimem „Delegat”, a tego Dziwisz zapewne woli uniknąć. Dzisiaj nawet sam chce się pddać lustracji, co jest arcykomicznym aktem, zważywszy jak czystym pod względem lustracyjnym jest TW Bolek.

Rozumowanie Natanka w kwestii lokalizacji Życińskiego w piekle jest logiczne i wynika ono z faktu, że „Filozof” zdecydował się na współpracę z instytucją, która była bezpośrednio odpowiedzialna za śmierć ks.Jerzego Popiełuszki, ks.Sylwestra Zycha, ks.Stefana Niedzielaka, ks.Stanisława Suchowolca, czy zakatowanego w Radomiu przez ubeckich siepaczy przywódcę duchowego radomskich robotników – ks. Romana Kotlarza.

Księża Sylwester Zych, Stanisław Suchowolec i Stefan Niedzielak.

Podejmując współpracę z ubecją, to taki Życiński niejako podpisał cyrograf z diabłem.

Każdy z ludzi ponosi odpowiedzialność za swoje czyny z tym, że jedni z nas potrafią zrozumieć swoja winę i wyrazić skruchę, a drudzy w swojej zatwardziałości będą trwać do samego końca i tak było z Życińskim.

Czy radykalna postawa ks. Natanka w stosunku do zaprzaństwa i zdrady nie tylko ojczyzny, ale i samego Boga może dziwić?

Czy pomordowani księża, oraz wszystkie inne ofiary ubeckich bandziorów nie są wystarczającym usprawiedliwieniem dla postaci ks. Natanka?

Po nałożeniu suspensy pojawiają się głosy i o zgrozo na Frondzie również, że ks.Natanek musi się podporządkować przełożonym i to bezkrytycznie.

To ja teraz zapytam, na ile swojemu bezpośredniemu przełożonemu podporządkował się Dziwisz, kiedy to 17 czerwca 1999r. podczas papieskiej pielgrzymki do Polski, właśnie Dziwisz dopuszcza się niecnego czynu i podstępem umieszcza w „Papa Mobile” żyda i zatwardziałego komunistę, który od zawsze utożsamiał się z systemem odpowiedzialnym za śmierć wyżej wspomnianych kapłanów, a mianowicie Kwaśniewskiego ze swoją małżonką.

Czym kierował się Dziwisz wiedząc, że ten komunista stara się o reelekcję?

Ten zdradziecki manewr Dziwisza w dużej mierze sprawił, że Kwaśniewski powtórnie został prezydentem.

Czy na podstawie takich poczynań Dziwisza nie można stwierdzić, iż utożsamia się on z takimi postaciami jak Kwaśniewski?

Komu chciał przypisać prestiżu swoim jednoznacznym postępkiem, Kwaśniewskiemu, czy może Janowi Pawłowi II?

Można jeszcze spytać, kto namówił papieża, aby ten ustąpił żydom i aby usunięto siostry Karmelitanki z ich klasztoru?
Czy odpowiedź nie zabrzmi – Dziwisz?

Można jeszcze zapytać, kto przywlókł na stanowisko ambasadora w Watykanie Żydówkę Suchocką?
Czy odpowiedź nie zabrzmi – Dziwisz?

Można jeszcze zapytać,  kto namówił papieża, aby ten wyraził zgodę na pochowanie Żyda Miłosza na Skałce?
Czy odpowiedź nie zabrzmi Dziwisz?

Można jeszcze zapytać, kto jest autorem ataków ze strony Kościoła na Radio Maryja?
Czy odpowiedź nie zabrzmi – Dziwisz?

Może do Dziwisza należy zwracać się „wasza eminencjo rebe”?

Czyż nie w innym świetle stawia postać ks. Natanka fakt, że Dziwisz stał się laureatem nagrody nadanej mu przez syjonistyczno  – masońską organizację – Liga Przeciwko Zniesławieniu (Anti Defamation Legue)?

Ważnym szczegółem dotyczącym tej organizacji niech będzie to, że 22 listopada 1938 r. Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki swoim dekretem zdelegalizował działalność B’nai B’rith (ADL), uznając tą organizację za szkodliwą dla Polski, poprzez swoje powiązania z masonerią. Zakazał on zresztą istnienia w Polsce jakichkolwiek organizacji masońskich.

Nie wiem kto uznał rzeczony dekret Mościckiego za nieobowiązujący i reaktywował tę organizację w Polsce 9 września 2007 roku.

Dziwisz w swojej czołobitnej postawie do tego masońskiego monstra, kieruje takie oto słowa:
„- Dziękuję raz jeszcze za tę nagrodę, którą przyjmuję nie tylko w imieniu własnym, ale w imieniu wszystkich moich współziomków i współwyznawców, dla których to nowe braterstwo chrześcijan i Żydów jest cennym darem samego Boga.”

Ja panie Dziwisz nijak się nie identyfikuję z pańskimi słowami, gdyż nie jestem żadnym Chazarem, a i do pańskiej postawy mam wiele zastrzeżeń i tu przypomnę incydent z żydem Kwaśniewskim, jak to podstępem umieścił pan go w papieskim „Papa Mobile”.

Proszę mi powiedzieć, co miał na myśli Dziwisz bredząc o „nowym braterstwie chrześcijan i Żydów?
Może publikacje przez polskie wydawnictwa takich pozycji książkowych jak „Złote żniwa” Grossa?

No nie wiem.

Należy Dziwiszowi wiedzieć, że po dzień dzisiejszy KK nakłada ekskomunikę za przynależność do masonerii.
Czy nasz rebe nie kwalifikuje się przypadkiem do tej największej kary nakładanej przez Kościół?

Pytam, bo nie wiem, ale wiem, że gdy ks.Natanek posiada dowody na koligacje Dziwisza z masonerią, to nie podlega on sam żadnej suspensie nałożonej na niego prze tego purpurata.

Wiadomo więc jest komu sprzyja Dziwisz i jakimi wartościami się kieruje.

Wsławił się również tym „nasz” Dziwisz, że na wzór Komorowskiego, który obdziela Orderem Orła Białego wszelkiej maści szumowiny i to bez opamiętania, chcąc w ten sposób podnieść ich jakże marna reputację, postanowił i on w podobny sposób zadziałać.

Choć postaci Roberta Kubicy do szumowin w żadnym wypadku zaliczyć nie można, gdyż jest to zacny, młody człowiek, to już działanie Dziwisza w materii dzielenia relikwiarzami na prawo i lewo, można uznać za  agitację prowadzoną przez Dziwisza na rzecz pozyskania twarzy dla złajdaczonej PO.

Pamiętamy jak to Dziwisz wysyła jakiegoś dziennikarzynę TVNu z relikwiarzem do szpitala w którym przebywał Kubica i z obietnicą „pole position” na Placu św.Piotra podczas uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II, stara się „POzyskać” Kubicę dla PO, bowiem miał on zasiąść w pierwszym rzędzie obok samego… Komorowskiego.

Na szczęście Robert nie dał się wmanewrować w te wątpliwej rangi zaszczyty.

Na podstawie powyższych faktów nasuwa się pytanie-jakim to autorytetem jest Dziwisz?

Dziwisz jest nikim innym jak faryzeuszem, ale swoje postępowanie powinien on zweryfikować i to mając na względzie słowa innego faryzeusza pochodzące z Dziejów Apostolskich:

33 Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. 34 Lecz pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć Apostołów i zabrał głos w Radzie: 35 „Mężowie izraelscy – przemówił do nich – zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. 36 Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. 37 Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. 38 Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, 39 a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem”. Usłuchali go. 40 A przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. 41 A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia [Jezusa]. 42 Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.”

Oby Dziwisz nie dołączył do Życińskiego w Pandemonium i za to się należy modlić!

Rebe i kompan

Post napisałem 24 lipca 2011 r. na swoim macierzystym blogu. Uważam, że w kontekście sprzeciwu episkopatu w sprawie intronizacji Jezusa Chrystusa, warto go przypomnieć po małym przeredagowaniu.

http://moher.nowyekran.pl/

Komentarzy 107 do “To nie Bóg boi się Natanka”

 1. Zbyszko said

  Człowiek nakłada suspensy, ekskomuniki ale Pan Bóg je zatwierdza. Myślę że z całą pewnością, ta nałożoną na Ks. Natanka Pan Bóg nie zatwierdził. Natomiast nie wiadomo czy nie wycofał bpwi Dziwiszowi mocy kapłańskich z uwagi na jego trwanie w grzechu śmiertelnym jakim jest przynależnośc do Masonerii.

 2. Sarmata said

  Dziękuję Autorowi za ten tekst.

 3. Już sam upór Dziwisza przy decyzji pochówku Żyda i to wraz z małżonką w polskim Sanktuarium herosów wymazało go powsze czasy z katolickiej religii i K K . Jego trwanie wraz z bluźnierstwem kłamstwa iż uległ prośbom rodziny zdewaluowało go do z pasterza do roli kundla ujadającego na swojego pana czyli naród polski.

 4. Szejk said

  ja glosowałem na kwasa nie zewzględu na to że jechal w PAPAMOBILE ale żeby nie wygrał wałęsa .Już nie mogłem wytrzymać na wałęsowskie mądrości i jego niszczenie POLSKI .gdyby zamiast kwasa był jakiś złodziej ,meliniarz to bym zagłosawał za nim byleby wałęse wypierdzielić z rządzeniA

 5. Radosław37 said

  …Panie Szejk wiele osób głosowało na Kwaśniewskiego jako „przeciw” Wałęsie. Co nie zmienia faktu, że Pan i wyborcy tak glosujący nie popełnili poważnego błędu. Trzeba było ostać się w domach. Czy to Wałęsa czy Kwaśniewski nie miało znaczenia. Niesmak pozostał, bo oddanie głosu na któregoś z nich to totalna porażka.

 6. Zbyszko said

  Tu akurat o nastepnych agentach w Watykanie
  http://newsne.nowyekran.pl/post/58181,ujawniamy-kim-byl-prorok-najcenniejszy-agent-sb-w-watykanie

 7. Sław. said

  Świętowidzie Widzisz, a nie Grzmisz.

 8. JO said

  Jestem pod wrazeniem Wielu slow Ks Natanka. Jestem pod wrazeniem jego NIEklamanej propolskosci, prawdy „walonej prosto w oczy” , Troski o Polakow i Polske i Jego determinacji w dazeniu do Ustanowienia Praw Pana Jezusa – PANUJACYMI w Polsce i na swiecie pod idea Intronizacji Pana Jezusa.

  Uwazam, ze Kazdy Polak powinien Bronic Go i Przyciagac do Tradycji Katolickiej.

 9. JO said

  Pokonac Masonerie i Wrogow Polski Mozna wylacznie poprzez Pokonanie w Sobie zla Modernizmu oraz Judaizmu w Polskim Koscile Katolickim.

  Uwazam, ze kazdy Polak, powinien odmowic uczeszczania na Msze Judeokatolicki, Opuscic Judeokatolicki Kosciol z Msza Judaistyczna a nawet zadac opuszczenia Polskich Kosciolow przez Judeokatolikow.

  Biernosc Polakow zaczyna sie w Biernosci Swietokractwa jakie dokonuja Judeoksieza, Obrazy Pana Boga w Polskich Kosciolach przez Judeoksiezy i Polakow
  ————————-

  Zemutkiem stwierdzam, ze Ksiadz Natanek pozwalajac Kobietom wchodzic do Kosciola i tam sie tak modlic bez Nakrycia Glowy – OSLABIA Polakow i Kosciol oraz cala Prace jaka Wykonuje

 10. aga said

 11. aga said

  Nawiązując do statystyk, Panie Gajowy :))), warto podkreślić ,że ks. Piotr miał ponad milion wejść na kazanie z dnia 01.04.2012 zawieszone na youtube,poniewaz gloria.tv zablokowala je
  a ponad 8 tysięcy słuchłao na żywo Mszy Sw. w NieDzielę Palmową .

 12. osoba prywatna said

  ALEKSANDER SZUMAŃSKI
  KORESPONDENCJA Z KRAKOWA
  KS. DR HAB. PIOTR NATANEK I JEGO PRAWDZIWA HISTORIA CZ.V – OSTATNIA
  Związek Polaków w Norwegii – Społeczny Ruch Zapotrzebowania Wiary – Koordynator Europejski przekazał list otwarty do Kurii Krakowskiej w sprawie ks. dr. hab., Piotra Natanka:
  „[…] Oslo, Norwegia 14 marca AD 2010
  Laudetur Jesus Christus!
  Eminencjo! Czcigodny Księże Kardynale Stanisławie!
  Piszę do Eminencji list otwarty będąc świadom wyzwania, jakie sobie stawiam. Jestem tylko zwykłym, grzesznym świeckim członkiem Kościoła, a zwracam się do księcia Kościoła, któremu Opatrzność powierzyła stolicę arcybiskupią w stołecznym Krakowie. Piszę ten list jednak, czując potrzebę dania świadectwa Prawdzie i aby uspokoić własne sumienie, które podpowiada mi, że milczenie byłoby grzechem…
  Piszę list w sprawie ks. Piotra Natanka, który dekretem, czy właściwie komunikatem Kurii Krakowskiej z dnia 2 marca 2010 został zawieszony w funkcjach duszpasterskich.
  Dekret Kurii Krakowskiej został umieszczony na stronach internetowych Kurii, szybko rozesłany po Polsce i świecie, rozpowszechnionych na różnych portalach w Internecie, dlatego ja również piszę mój list, jako otwarty i ogólnie dostępny. Piszę ten list wyłącznie we własnym imieniu, choć wiem, że wiele osób podziela moje poglądy.
  Było mi bardzo przykro zauważyć, że dekret Kurii Krakowskiej jest napisany bardzo niechlujnie., Fakt, że dekret nie jest imiennie podpisany, z punktu widzenia europejskiej kultury prawnej stawia jego ważność pod znakiem zapytania, czy jest on w ogóle ważny skoro nie jest imiennie podpisany? A może jest to jedynie projekt dekretu? Brak podpisu można także interpretować brakiem odwagi do wzięcia na swoje sumienie moralnej odpowiedzialności za ewentualny błąd podejmowanej decyzji.
  Musi się to kojarzyć trochę z umyciem rąk przez Piłata…
  Dekret jest niechlujny bo wydaje wyrok na kapłana – proroka (każdy kapłan jest prorokiem), a nie daje uzasadnienia. Jest mowa o błędach w nauczaniu, a nie podaje się żadnego błędu. Musi przypominać to sąd nad Jezusem.
  Jeżeli przez osiem miesięcy zespół ekspertów Kurii prowadził badania nad nauczaniem ks. Piotra Natanka, to dlaczego razem z dekretem nie opublikowano raportu na temat rzekomych błędów? Co to za eksperci, którzy nie są w stanie napisać uzasadnienia? Ewentualne poczucie sprawiedliwości nakazuje, że ewentualne błędy należy nie tylko wskazać, ale i udowodnić. Należy też dać oskarżonemu możliwość obrony.
  Co to za sąd kapturowy, który skazuje bez uzasadnienia, wykazania i udowodnienia błędów doktrynalnych.
  Niewymienienie konkretnych błędów pozbawia ks. Piotra Natanka prawa obrony, możliwości odparcia zarzutów, lub wycofania się z nich i poprawienia. Słuchających nauk ks. Piotra pozbawia się możliwości rozpoznania i unikania ewentualnych błędów.
  Zwracam się do Eminencji o anulowanie błędnej decyzji Kurii.
  Zgoda Eminencji na haniebny dekret, lub milczenie Ks. Kardynała podkopuje mocno tak wielki przecież autorytet, jakim Eminencja się cieszy wśród tysięcy, czy może nawet milionów wiernych w Polsce i na całym świecie…
  Komunikat jest niesprawiedliwy, narusza zasady legalności, jest swawolny, bo nie uzasadnia podejmowanych decyzji. Jest to wielka szkoda dla autorytetu moralnego biskupa oraz praworządności w Kościele!
  Ks. Piotr Natanek głosił publicznie swoje kazania w ważnych ośrodkach kultu, na zaproszenie i w obecności wielu wybitnych kapłanów i szerokich mas wiernych, których pobożność zawsze bardzo wzrastała.
  Tak było również w przypadku rekolekcji w grudniu AD 2008 w Norwegii po których dokonano intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polonii Norweskiej. Miałem wówczas możliwość poznać ks. dr Piotra Natanka.
  Konsultowałem się z wieloma wybitnymi teologami i dostojnikami Kościoła z Warszawy, Lublina i Rzymu i nikt mi żadnego istotnego istotnego błędu w nauczaniu ks. dr Piotra Natanka nie wskazał. Ksiądz Piotr Natanek w swoim nauczaniu opierał się na źródłach uznanych przez Kościół ( posiadających imprimatur), na nauczaniu papieży, na Piśmie Świętym i na zapiskach Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, której dokumenty procesowe wysłane do Rzymu, razem z Księdzem Kardynałem podpisywał ks. dr. Piotr Natanek. Nie wątpię, że podpis Eminencji oznacza, że Ksiądz Kardynał wierzy w prawdziwość objawień danych Rozalii Celakównie.
  Dlaczego w takim razie próbuje się zamknąć usta gorliwemu kapłanowi, który tak bardzo przejął się objawionym Rozalii przesłaniem Jezusa dla Narodu Polskiego?
  Czy objawienia S.B. Rozalii Celakównej były, czy nie były prawdziwe?
  Istotą problemu nie jest ks. Piotr Natanek, lecz Orędzie, które Pan Jezus przekazał Służebnicy Bożej Rozalii.
  Kuria Krakowska wykazuje tutaj zadziwiający brak konsekwencji i sprzeczną, dziwną grę, godną może masona, ale nie mająca na pewno nic wspólnego z chrześcijańskim „niech mowa wasza będzie prosta”.
  Dokumenty procesowe wysyła się do Rzymu. Jednocześnie niszczy się największa relikwię przyszłej świętej, Jej dom rodzinny.
  Kapłanom głoszącym Jej przesłanie zamyka się usta!
  W oparciu o słowo Jezusa do Rozalii i w oparciu o całe Nauczanie i Tradycję Kościoła, ks. Piotr Natanek głosi, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Królem i że mamy za Króla go uznać, czyli intronizować.
  Istotą zagadnienia jest zatem, czy mamy uznać Pana Jezusa za naszego Pana i Króla, czy nie?
  Czy dla Kurii Krakowskiej Jezus jest królem, czy ma być tylko sługą i królem już tylko przeszłości?
  Dlaczego Kuria Krakowska tak bardzo boi się tematu intronizacji?
  Dekret Kurii jest niechlujny i przez to nie może być uznany za legalny.
  Dekret nakazuje np. dokonanie rzeczy niemożliwych, tj. usunięcie materiałów z Internetu.
  Jeden z filmów ks. Piotra Natanka pochodzi z sympozjum które odbyło się kierownictwem/patronatem Biskupa Żywieckiego.
  Czy nauczanie tego sympozjum również zawiera błędy? Jeżeli tak to jakie?
  I jakim prawem o błędach innego biskupa orzeka kanclerz Kurii Krakowskiej?
  Kogo i za co ma przepraszać ks. Piotr Natanek?
  A kto prze[rosi mnie i takich jak ja?
  Kto przeprosi za zgorszenie, cierpienie i załamania, jakie dla tak wielu przyniósł ten komunikat?
  Komunikat jako żywo przypomina Dekret o Stanie Wojennym. Podobna próba zastraszenia, wzięcia krzykiem, zahukania. To nie jest język Bożego Pasterza…
  Gdzie Boże Miłosierdzie, gdy brak elementarnej sprawiedliwości!!!
  Komunikat Kurii Krakowskiej nie jest napisany językiem chrześcijańskiej miłości. Przypomina raczej przewrotną mowę faryzeuszy. Czuć w nim zazdrość, mściwość, chciwość i fałsz i cynizm. Czuje się, że autor dekretu i jego zaplecze zazdrości ks. Piotrowi Natankowi jego duszpasterskiego sukcesu.
  To nie ksiądz Natanek, to Prawda, którą głosi ma taki szeroki odbiór i żadne zakazy na nic się nie zdadzą. Kapłan musi głosić prawdę i musi troszczyć się o zbawienie dusz.
  Jeżeli Bóg chce, aby Polska przeprowadziła intronizację, to stanie się to.
  KTOŚ MUSI POWIEDZIEĆ MASONOM Z BRUKSELI: NON POSSUMUS[…]”!
  Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!
  Per signum Crucis, de inimicis nostris, libera nos, Deus noster!
  Bogdan Kulas – wiceprezes
  Społeczny Ruch Zapotrzebowania Wiary
  Koordynator europejski
  Związek Polaków w Norwegii
  Koniec cz. V (ostatniej)
  Aleszumm
  http://www.niepoprawni.pl/blog/2171/ks-dr-hab-piotr-natanek-i-jego-prawdziwa-historia-czv-%E2%80%93-ostatnia

 13. 166 bojkot TVN said

  JO jak widzę ma poglądy całkiem jak ortodoksyjny Żyd, albo Arab. i jeszcze parszywie oskarża ks. Natanka, że nie jest tak ortodoksyjny jak on. Obrzydliwe.
  Tymczasem mężczyźni muszą być na mszach bez nakrycia głowy. Nie ma pan jakiegoś dysonansu logicznego? Bóg stworzył nas wszystkich NAGIMI!
  Tym różni się polska kultura od semickiej, że mamy do siebie wzajemny szacunek mężczyźni do kobiet i odwrotnie, a nakrycia głowy nie przeszkadzają w modlitwach i szacunku do Boga, ani odprawianiu mszy przez ks. Natanka. Z chwilą kiedy zajmie się on takimi bzdurami jak nakrycia głowy, przestanie być wiarygodnym kapłanem. Dlatego nigdy tym się nie zajmie w sposób jaki proponuje JO.

  To nie są żadne bzdury, tylko kościelne nakazy, których przestrzegano, zanim w Kościele nie pojawiła się „odnowa”. Jeśli 166 się to nie podoba, to może przecież wybrać sobie inną religię, a są ich tysiące – i na pewno w wielu z nich można przyjść na nabożeństwo w kąpielówkach, w stroju topless itd. – admin

 14. Joanna said

  W obecnej polskiej rzeczywistości patriotyzm to jest skrajność, którą należy bezwzględnie eliminować. patriotą /i katolikiem/ można być ale tak, aby tego nie było widać, by nie urazić wierzących i myślących inaczej. To, że się obraża i uraża patriotów i katolików, to nieistotny szczegół, bo można mieć różne poglądy, byle nie odbiegały one od poglądów samostanowiącej się korytowej władzy.
  Abp dziwisz należy do ludzi małego formatu i o takich na stanowiskach hierarchii kościelnej władzy chodzi.

 15. Brat Dioskur said

  Panie Dabrowski ,badzmy surowi ,ale sprawiedliwi.Kaczynski ,a jako giertychista nie moge byc jego apologeta , nie byl Zydem ,bo takowi sa tylko z matki.Matke zas znamy.
  Teraz zas odnosie juz poruszanej w felietonie „kwestii” ks.Natanka.Przyznam ,ze kazdego dnia odsluchuje ,jego pelne dynamiki i pasji kazaniai na ich podstawie zaczynam zmieniac ,co tu ukryc, swoj negatywny stosunek do Jana Pawla II.Byc moze oceniamy go za surowo nie znajac zupelnie kulis i intryg ,ktore otaczaly go w Watykanie.Czy aby jego ciagle podroze nie byly wlasnie swojego rodzaju ucieczka przed oparami siarki ,ktore jak ujawnia ks. Natanek zaczely sie juz rozchodzic po Watykanie prawie 50 lat temu? Do konca tez nie wiemy ,kto dokonal na niego zamachu?Wszystkie opcje sa otwarte a najciemniej jest pod latarnia….

 16. 166 bojkot TVN said

  13/Admin
  Czy Admin kiedykolwiek zastanowił się skąd ten nakaz się wziął? Czy jest w jakiejś nauce Chrystusa?
  tak jak skąd wziął się nakaz odsłaniania głowy przez mężczyzn?

 17. Marucha said

  Re 15:
  Jeśli 166 Bojkot TVN chce sobie dyskutować na temat wprowadzania własnych zmian do obyczajów, jakie obowiązują w Kościele, to serdecznie polecam jakąkolwiek z tysięcy sekt protestanckich, gdzie znajdzie pole do popisu. A może nawet i rzucić pytanie, skąd właściwie wziął się zakaz cudzołożenia i jaki ma on sens, bo przecież nikomu nie szkodzi za bardzo.

 18. 166 bojkot TVN said

  17?Marucha
  Bez przesady, Słowianie miel zawsze inne zwyczaje niż semici

 19. Marucha said

  Re 15:
  Formalnie żydostwo dziedziczy się po matce.
  Mamy jednak wiele przykładów, że żydowską mentalność można odziedziczyć i po ojcu – i tak się często dzieje.
  Moim zdaniem z małżeństwa mieszanego, polsko-żydowskiego, wychodzi na 99% nowy Żyd, bez względu na to, kim jest matka, a kim ojciec.

 20. Marucha said

  Re 18:
  Pani(e) Bojkot, niech się Pan(i) dowie – bo najwidoczniej tego nie wie – że w Kościele nie ma Semitów, Słowian ani Filipińczyków. Są Dzieci Boże.
  Poza tym niech Pan(i) sobie coś poczyta o tym, jak to lud polski od dawna chadzał do Kościoła, jak kobiety zakładały chustki na głowę, jak mężczyźni zdejmowali czapki nie tylko w kościele, ale i przed każdą napotkaną przy drodze świętą figurą czy krzyżem.

  I niech raczej Pan(i) Bojkot zajmie się udowadnianiem, jak to Putin zestrzelił Tu-154M, a nie bierze się za Kościół.
  Kropka. Bez odbioru.

 21. błysk said

  Nie bardzo wiem na czym polegają Msze księdza Natanka. Czy można gdziekolwiek przeczytać ,jego kazania ? Bo oferuje się tylko wysłuchiwanie Mszy . Słyszałem,że odprawia on Mszę trydencką, że wyznaje poglądy narodowe , co jest rzadkością wśród księży,że oskarża arc Dziwisza o współpracę z masonerią ,ale zarazem jest zwolennikiem JPII ,co jest już dziwne ,zważywszy,że bp Dziwisz był długoletnim najbliższym współpracownikiem JPII.Czy to wszystko prawda co napisałem ?

 22. Inkwizytor said

  Bełkotka, a co cię nasze słowiańskie zwyczaje obchodzą. Ty masz swoje chazarskie, np sobotnią kąpiel w mykwie, koszerną kuchnie czy puszczanie bąka na Chanukiję 🙂 W naszym Katolickim Kościele kobiety zawsze miały głowy nakryte i nie wtrącaj w to swego chazarskiego nosa 🙂

 23. 166 bojkot TVN said

  20/Marucha
  A czy ja bronię komukolwiek oddawania hołdu? Samo 166 wywołało sensację w katedrze praskiej na Hradczanach, kiedy przed ołtarzem odruchowo przyklęknęło i przeżegnało się, bo WSZYSCY turyści z całego świata przechodzili tamtędy jakby byli w galerii, albo muzeum. Mój gest utrudnił przemieszczanie się mas turystycznych.
  Ale co tam.
  Nie podoba mi się agresja JO w wymuszaniu zachowań u innych – niech JO tresuje swoją rodzinę i naucza innych swoim przykładem i odczepi od ks. Natanka.
  Co do zachowań w kościołach, to szkoda, ze nie mamy filmów i zdjęć sprzed VI i II.
  Koniec dyskusji na temat.

 24. 166 bojkot TVN said

  22/Inkwizytorka
  To właśnie żydzi i żydówki miały zawsze zakryte głowy w świątyniach, Arabowie tyż. Więc nie p….

 25. Qqłka said

  Ad. 13 i reszta:
  „(4) Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. (5) Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. (6) Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę! (7) Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny.”

  1 Koryntian, 11, 4-7.

  Pismo Święte mówi jasno! Czy ktoś ma jakieś wątpliwości?

 26. Piotrx said

  Re 12: Bardzo dobry i rzeczowy list- jak przypuszczam żadnej odpowiedzi na ten list ze strony nie było?

 27. kolo said

  http://newsne.nowyekran.pl/post/58181,ujawniamy-kim-byl-prorok-najcenniejszy-agent-sb-w-watykanie

 28. 166 bojkot TVN said

  25/
  Nadal nie wiadomo skąd to wynika. Po prostu jest napisane ….

 29. Marucha said

  Re 28:
  A z czego k&$wa w ogóle wynika całe chrześcijaństwo?
  Bo tylko tak jest w Ewangeliach napisane.
  Ręce opadają…

 30. Inkwizytor said

  Bełkotka, lepiej już stręcz koszerPiS, a na odcinek religijny niech przyślą kogoś mądrzejszego, bo coraz bardziej wychodzi z ciebie talmudyzm przy dyskusjach o Katolicyzmie, tak zamelduj centrali 🙂

 31. 166 bojkot TVN said

  29/30
  Jeśli chrześcijaństwo, jego wielkość zależy od nakrycia głowy w zależności od płci, to panowie chyba są bardziej papiescy od papieża i pomijają całą wartość filozofii chrześcijańskiej.
  Chrześcijaństwo powstało w konkretnym miejscu, ówcześni ludzie mieli swoje zwyczaje wynikające z warunków w jakich żyli.
  Gdyby Chrystus urodził się we współczesnej Polsce, Pismo Święte w warstwie „ubraniowej” byłoby zupełnie inne.

 32. 166 bojkot TVN said

  Tu straszna rzecz: ks. Natanek w nakryciu głowy odprawia mszę
  http://gloria.tv/?media=274472

 33. Cham Wiejski said

  32:
  Ja przepraszam, ale tego durnia 166 Bojkot trzeba nazwać po imieniu: dureń.
  Czy ten idiota nie wie, że co wolno księciu to nie prosięciu? A co wolno księdzu, to nie laikowi?
  Czy ten skretyniały bałwan nie widział nigdy papieży w nakryciu głowy, którzy odprawiali nabożeństwa?
  Po kiego wuja ten człek się wpieprza w sprawy, które gówno rozumie, o co mu chodzi, o wykazanie że jest jeszcze większym imbecylem niż wszyscy myślą?

 34. Kapsel said

  Re 32

  A to Centrala nic nie szkoliła z Rytu Rzymskiego ?

  To niech zacznie, bo to wraca !….

 35. W RM jako wzór przywoływany jest JPII,
  X. Natanek broni JPII.

  O. Rydzyk broni i popiera PiS.
  X. Natanek popiera O. Rydzyka i RM.

  Polonia amerykańska popiera i wybiera PiS.
  X. Natanek przed wyborami powiedział,
  że należy głosować tak, jak Polonia amerykańska.

  Żydzi wybudują w Polsce pomnik JPII w miejscu,
  gdzie przybywa dużo katolickich pielgrzymek.

 36. Zdziwiony said

  Czy to, tylko skandal?

  Ks. Natanek i nagroda im. Augustyna Bea

  http://www.fronda.pl/blogowisko/wpis/nazwa/ks._natanek_i_nagroda_im._augustyna_bea_35089

 37. zyzio said

  do Blysk tutaj masz same kazania : http://tv-pustelnia.pl/

 38. Kapsel said

  Re 36
  całe życie będziesz Pan Zdziwiony ……czytaj całość !

  Re 35
  co się tyczy wypowiedzi ks.Natanka na temat PiS u,wyborów i śp.L.Kaczyńskiego i loży można posłuchać

  ks.Piotr tak jednoznacznie o wszystkim się wypowiada że nie można mieć absolutnie żadnej wątpliwości…i nie robi tego pośrednio jak Pan tutaj sugeruje a krzyczy bezpośrednio.I nie jest to zdanie chwilowe i wyrwane z kontekstu a bardzo stanowcze , jednoznaczne i bardzo pewne kazanie.
  Proponuję na tym pozostać w tym temacie.

  Boże chroń ks.Piotra Natanka.

 39. Ara said

  „Czy nie wskazanym pozostaje zapytać w tym momencie, których to biskupów i kapłanów ma na względzie Dziwisz?”
  W pierwszym rzędzie oczywiście siebie samego : -)

  „Rebe i kompan”
  Podgardle tłuste, zwisłe do kolana”.

 40. osoba prywatna said

  Re 26
  Niestety nie wiem jaka była reakcja , ale obserwujac terażniejszosc, list z pewnoscią trafił do kosza.

 41. Sarmata said

  Posłuchjcie Proroka naszych czasów. Niedziela Palmowa, 1 kwietnia 2012 r.
  Kazanie ks. Piotra Natanka.

  http://tv-pustelnia.pl/2012-04-01_niedziela_palmowa.htm

 42. Re. 38
  Nie sugeruję. To fakt.

  2 październik 2011 r. [na tydzień przed wyborami]
  http://gloria.tv/?media=201024
  od 2:03 minuty.

 43. Inkwizytor said

  Re: 23

  „Samo 166 wywołało sensację w katedrze praskiej na Hradczanach, kiedy przed ołtarzem odruchowo przyklęknęło i przeżegnało się”

  Widzisz Bełkotka, my katolicy przed Sanctissimum nie przyklękamy i nie żegnamy się ODRUCHOWO tylko czynimy to świadomie. Ty jako udająca katoliczkę czynisz to jak słusznie napisałaś odruchowo 🙂 Nie jest to jakimś zarzutem z mojej strony, hiszpańscy Marani też tak czynili 🙂

  „Mój gest utrudnił przemieszczanie się mas turystycznych.”

  Zapewne 🙂 Katedra praska jest tak mała, że twoje odruchowe przyklęknięcie wywołało prawie kataklizm 🙂 Ludzie się tratowali z podziwem patrząc na twój niecodzienny i heroiczny gest. Zapewne tez zostałaś uwieczniona na niezliczonej ilości fotografii 🙂

  Dobre! 🙂 – admin

 44. Aby samemu się nie zdradzić należy wyćwiczyć w sobie odruchy – tak jak u tego psa Pawłowa. No i oni tak już mają.

 45. Marucha said

  Re 43:
  Ciekawe, czy 166 w Katedrze było w czapce…

 46. Kapsel said

  Re 42
  a przecież My sobie to już wyjaśnialiśmy…….po co wracać ?

  https://marucha.wordpress.com/2012/01/31/miliony-zlotych-na-nagrody-dla-urzednikow-donalda-tuska-podsumowanie-taniego-panstwa-minionej-kadencji/

  Niech Pan da spokój Ks.Piotrowi, raz jeszcze proszę.Kogo innego drugi raz bym nie prosił……

 47. 166 bojkot TVN said

  45/Marucha
  Lato było – wszyscy byli bez czapek

  A jakby nie lato, to by 166 wlazło w czapce. – admin

 48. Ada said

  Dobry artykuł ale……..
  „Dziwisz dopuszcza się niecnego czynu i podstępem umieszcza w “Papa Mobile” żyda i zatwardziałego komunistę……”

  Bądźmy poważni. W tak ważnej kwestii Wojtyła miał ostatnie zdanie i gdyby się nie zgodził to Stolzman z Bezą mogliby tylko biec truchtem za „Mobilem Papy”. To samo dotyczy innych pytań.
  Mam wrażenie że jest to wybielanie Wojtyły lub próba przekonania nas że prowadzący-Dziwisz sprawował faktyczną władzę, a Wojtyła był tylko na pokaz (co jest też możliwe). Co do ucieczek z Rzymu i oparów siarki to licha teoryja. Jak mu tak siarka dopiekła to miał okazję zrezygnować, szczególnie po zamachu, ze względu na zdrowie.

  „Proszę mi powiedzieć, co miał na myśli Dziwisz bredząc o “nowym braterstwie chrześcijan i Żydów?”
  To samo co Wojtyła gdy bredził o „starszych i mądrzejszych braciach”, to jest c.d. tych samych bredni.

  # 33
  Jak Centrala każe tak Bełkotka musi. Inaczej nie zapłacą, a podatki rosną i trzeba placić.

 49. Al said

  „Ciekawe, czy 166 w Katedrze było w czapce…”

  Ono na fotosie jest w mycce 🙂

 50. Zestawiam bo z tego zestawienia mamy dwie główne możliwości.

  1. O. Rydzyk wraz ze swoimi mediami oraz X. Natanek w decydującym momencie odcinają się jednoznacznie od PiS [PiS-bis] jednocześnie uniemożliwiając zawłaszczenie JPII – wychodzimy wówczas na prostą.

  2. O. Rydzyk wraz ze swoimi mediami oraz X. Natanek w decydującym momencie popierają PiS [lub PiS-bis] tak jak jesienią 2011 r. – wówczas żegnaj Polsko na wieki.

  Stawka jest zbyt wielka by milczeć.

 51. 166 bojkot TVN said

  33/Cham Wiejski
  To nie było do chama, tylko do 25 i zacytowanego listu 1 Koryntian, 11, 4-7.

  Wyjątkowo talmudyczne ekwilibrystyki logiczne muszą wykonywać ci, którzy bezmyślnie czytają a nie rozumieją, którzy pozorom i czapkom przypisują znaczenie proroctwa.
  Dla 166 nie jest najważniejsze jak jest ubrany kapłan, czy odprawia mszę w ornacie, czy w pasiaku, albo sybirskich łachmanach, ale co mówi i co czyni.
  Tu z szalonej dyskusji o opakowaniach widać jak zwykła bzdura – nakrycie głowy – potrafi podzielić ludzi i wywołać wielki równie bzdurny konflikt. Biada waszym bliskim …..

  Jeszcze jedna taka prowokacyjna wypowiedź na temat Kościoła i pożegnamy się z 166 Bojkotem TVN. – admin

 52. 166 bojkot TVN said

  48/Ada
  piszesz zasłyszane bzdury. zanim zaczniesz atakować 166 w zgodnym chórze z kapłonami Rysia, poczytaj i pomyśl samodzielnie.
  Prawda jest taka, że Kwachowi „zepsuł się pojazd” więc i Dziwisz i papież zostali postawieni na musiku i odruchowo zaproponowali podwiezienie. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze obecni wówczas na lotnisku.
  Pewnie był to świetnie zaplanowany numer. Oczywiście dziennikarze w trosce o swoją dalszą egzystencję masowo „zapomnieli” poinformować o tym numerze opinię publiczną, że Kwachy na chama wepchały się do papamoblie.

 53. Zwróćmy uwagę, że aby JPII [czy inny Papież] mógł odbywać pielgrzymki, to rządy poszczególnych państw musiały się na to zgodzić, no i wszystko zorganizować.
  Inaczej mógłby sobie tylko chcieć.
  W czyich rękach są rządy to chyba powinno być jasne.
  Te wszystkie pielgrzymki zagraniczne to było bardzo wielkie przedsięwzięcie z zakresu technik Public Relations pod przyszłe z góry zaplanowane długofalowe działania masonerii w związku z SW II.
  Inna rzecz czy im się to ostatecznie powiedzie.

 54. Inkwizytor said

  Re: 51

  „Dla 166 nie jest najważniejsze jak jest ubrany kapłan, czy odprawia mszę w ornacie, czy w pasiaku, albo sybirskich łachmanach, ale co mówi i co czyni.”

  Rozumiem Bełkotka, że ciebie to nie rusza gdy w ramach powierzonych zadań musisz czasem pójść do Kościoła i odruchowo przyklęknąć czy się przeżegnać 🙂 Ty, jak to sie mówi „kładziesz lachę” na to, jak jest ubrany kapłan. Dla ciebie może być ubrany np tak jak ci na załączonym filmie, byle tylko mówił żydach jako starszych braciach albo wzywał do głosowania na PiS 🙂

 55. Krzysztof said

  Jest Pan dalej twardzielem, któremu nie leży ks. Natanek. Przed kilkoma miesiącami widział Pan już ataki islamistów na rycerzy ks. Piotra, a dzisiaj knuje kolejne hipotezy.
  Panie Józefie, a wg Pana który z żyjących kapłanów w Polsce jest wiarygodny? Obawiam się, że jeszcze się taki nie urodził 😦

 56. Re. 52
  Aaaaa, to znaczy był zaplanowany zamach na Kwaśniewskiego i Kwaśniewski szybko musiał wiać papamobile.

 57. Marucha said

  Re 55:
  Myślę, że nie o to chodzi, iż p. Bizoniowi „nie leży” ks. Natanek. Odnalazł po prostu pewne fakty, które sprawiają pewien kłopot przy ich interpretacji – i nie wolno nam ich przemilczeć.

 58. Re.55
  Panie Krzysztofie.

  Podobno dobrymi chęciami i uczuciami, to piekło jest wybrukowane.
  Podaję fakty i alternatywy.
  Ludzie robią błędy, ale są sytuacje, gdzie saper myli się tylko raz.
  Czy ja tu kogoś oskarżam?
  A ostrzegać chyba mogę.
  W końcu jest takie powiedzenie:
  strzeżonego Pan Bóg strzeże.

 59. Krzysztof said

  Panie Gajowy, kilkakrotnie byłem w Grzechyni, a po ostatniej wizycie we wrześniu ub. roku nie czułem na barkach nakazu księdza, by głosować na pisuarów.

 60. Cham Wiejski said

  54:
  A co żyda może obchodzić, jak ubrany jest ksiądz, jak i gdzie odprawia Mszę i jaką Mszę, jak przychodzą ubrani ludzie itd.
  Dla niego im większy bardak tym lepiej. Niech baby przychodzą w strojach kąpielowych, chłopy w krótkich majtkach i spoconych podkoszulkach. Ksiądz niech się przebierze za kominiarza, a zamiast organisty niech gra i śpiewa Nergal. Jemu w to graj.
  Że też takie ścierwa podszywają się bezczelnie pod Polaków.

 61. 166 bojkot TVN said

  60/Ty Chamie
  Było o pasiakach i sybirakach, nie strojach kąpielowych. Ale jak widać chamy niczego nie kumają

 62. 166 bojkot TVN said

  Inkwizytorka – j.w.

 63. revers said

  23:23 mm:ss, posoborowy Kosciol Lucyfera

 64. revers said

  … w tym video klipie 23:23 mm:ss

 65. 166 bojkot TVN said

  512/Admin
  166 bardziej spodziewało się chwili refleksji dyskutantów, coś w kierunku: PRAWDA CZY FAŁSZ.
  Bo zamiast Boga, sakramentu, nagle furiacką reakcję wywołały nakrycia głowy sprzed 2000 lat.

  Mnie taka reakcja przeraża. Wypowiedź nie ma nic z prowokacji, a ze 166 można się pożegnać w każdej chwili. Ja nie mam nic przeciwko.

  Niech Pan sobie dyskutuje z protestantami. To są bardzo otwarci ludzie.
  Admin

 66. Do Pana Krzysztofa.
  Właśnie przy takich charakterystycznych bardzo wielu postawach, kiedy inni ostrzegali, a tacy byli, przechlapaliśmy Polskę dla Polaków.

 67. Kris said

  Analiza Kardynala bardzo dobra i prawdziwa.
  Wynika z niej, ze Dziwisz jest ogromnym szkodnikiem dla Kosciola Katolickiego i dla Polski.
  Kazdy Polak powinien te analize Dziwisza znac.
  Czy JPII naprawde nie wiedzial kim jest jego sekretarz Dziwisz?
  Nawet po smierci JPII, zarabia pieniadze handlujac jego krwia.

  Boze widzisz i nie grzmisz !!!!

 68. zofia said

  @65
  Bo moze dojsc do takich OBRZYDLIWOSCI

 69. Zdziwiony said

  ad.38;
  …właśnie Panie Kapsel tu też byłem zdziwiony;

  Bliscy kardynała DZIWISZA kandydują z PO

  http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/bliscy-kardynaa-dziwisza-kandyduja-z-po-krakowska-kuria-wspiera-partie-tuska_200524.html

 70. Kapsel said

  Re 69
  Chce żeby Pan wiedział że nie miałem nic złego na myśli,po prostu sam jestem zdziwiony że można być zdziwionym na coś co w Gajówce było omawiane wiele razy.Ale lepiej być Zdziwionym i cały czas poszukiwać niż być nie zdziwionym i nic nie wiedzieć.
  Pozdrawiam Pana.

 71. revers said

 72. JO said

  ad.70. Wysylam meila raz jeszcze 🙂

  Co do Ks Natanka, to nie bede do Konca Ksiedzu Natankowi Ufal dopoki nie stanie sie Tradycjonalista w pelnym tego slowa znaczeniu.
  Jestem pod wrazeniem tego Co Ks Natanek Robi , Mowi.
  Wiem jednak , ze przyszlosc buduje sie na Skale a nie na piasku.

  Glosno nalezy Mowic o Pozytywach, ale jeszcze glosniej o zagrozeniach….uklon w tej chwili skladam do Pana Jozefa Bizonia i Jego sugestii.

 73. Dinozaur said

  Do kol. Szejka i Radosława37:
  Dinozaurowi zdarzyło się być w Warszawie w czasie pierwszych wyborów na Kwaśniewskiego i przypomina sobie , jak to panie z towarzystwa mówiły jak jeden mąż
  ( żona ? ) : My będziemy głosować na naszego Olesia , on jest taki śliczny …

  Pozdrowienia,
  Dinozaur ( z Neandertalu ).

 74. aga said

  Panu Bizoniowi to się w ogóle nikt nie podoba prócz niego samego a Panu JO nikt poza ks. Stehlinem.

 75. Marucha said

  Re 74:
  Pani Ago, co się z Panią dzieje….

 76. revers said

  http://www.tldm.org/news/martin.htm

 77. Inkwizytor said

  Re: 65

  Po bardzo kruchym lodzie stąpasz dziecko 🙂 Zajmij się stręczeniem PiS a nie katolicyzmem bo szkalowania naszej religii Gajowy ci nie daruje. I nie bujaj, że sama się możesz pożegnać z Gajówką 🙂

 78. Marucha said

  Re 77:
  Takie „dociekania”, jakie zaprezentowało 166, są typowe dla talmudystów i protestantów.
  Może 166 będzie chciało wkrótce podyskutować na temat logicznych sprzeczności w dogmacie o Trójcy Świętej – albo dlaczego hostię wypieka się tak, a nie inaczej?
  Katolika takie rzeczy nie interesują.

 79. mocniejszy said

  Co do kwestii pewnych obyczajów w KRK, o których tu mowa w zażartej dyspucie: Obyczaje są prostsze od nauczania Jezusa, łatwiej je zrozumieć i przestrzegać niż Jego nauczanie. Łatwiej pilnować, kto kiedy zakłada nakrycie głowy, a kiedy zdejmuje niż zgodność postępowania z zasadami traktowania bliźnich. Jezus wymagał rzeczy trudnych: przebaczania, nieosądzania, dawania proszącym, nadstawiania drugiego policzka, nie stawiania oporu złu, nawet gdy wciska nam na skronie cierniową koronę i przybija nas do krzyża… Przestrzeganie tego w tym życiu daje cierpkie owoce i tylko obietnicę nagrody po śmierci. Więc po co mię męczyć? Nie lepiej trzymać się prostych obrzędów, rozliczać siebie i bliźnich z tego, kiedy przyklękają, kiedy nakrywają głowę i ile odklepią pacierzy? Wielu kroczy tą szeroką drogą… Może ona i lepsza, ale na pewno nie jest drogą nauczania Jezusa z ewangelii.

 80. Marucha said

  Re 79:
  Pan stawia fałszywą alternatywę: albo przestrzeganie trudnych nauk Chrystusa – albo przestrzeganie łatwych obrzędów. Nie wiem, skąd Pan wysnuł wniosek, że ma to być „albo – albo”.

  W Kościele wszystko jest połączone w wielką, spójną całość. Od rzeczy największych – Dekalogu – do spraw, które ludziom słabo związanym z Kościołem mogą się wydawać trzeciorzędne, zbędne, drobiazgowe.

 81. mocniejszy said

  Nie stawiam alternatywy. Opisuję rzeczywistość. Zaś co do spójności w Kościele… jest życzeniem, a nie stanem.

 82. Inkwizytor said

  Re: 81

  Kościół jest Jeden, Święty, Powszechny oraz Apostolski, to nie żadne życzenie tylko właśnie stan.

 83. Re.74
  Co też Pani Aga opowiada. Jestem żonaty.
  Ja tu nie o podobaniu a o Polsce i polityce.
  A jak już o podobaniu, to niektórym podoba się np. to:

  Zasługi Prezydenta L. Kaczyńskiego – Świętowanie Chanuki 2006-2009 w obrazkach
  http://jozefbizon.wordpress.com/2012/04/01/zaslugi-prezydenta-l-kaczynskiego-swietowanie-chanuki-2006-2009-w-obrazkach/

  Zasługi Lecha Kaczyńskiego – wizyta w 2006 r. w Izraelu w obrazkach
  http://jozefbizon.wordpress.com/2012/03/30/wizyta-w-2006-r-w-izraelu-prezydenta-rp-lecha-kaczynskiego-w-obrazkach/

 84. Marucha said

  Re 81:
  Widzę, że nie dopuszcza Pan możliwości istnienia osób, które głęboką wiarę łączą z przestrzeganiem „drugorzędnych” obrzędów, choć Pan temu zaprzecza,

  Kościół Tradycyjny reprezentowany przez Bractwo Św. Piusa X, jest niemal doskonale spójny. A to „niemal” dlatego, że tworzą go ludzie. I taki był, aż do II Soboru.

 85. mocniejszy said

  Odnośnie 84.:

  Co do kwestii pewnych obyczajów w KRK, o których tu mowa w zażartej dyspucie: Obyczaje są prostsze od nauczania Jezusa, łatwiej je zrozumieć i przestrzegać niż Jego nauczanie. Łatwiej pilnować, kto kiedy zakłada nakrycie głowy, a kiedy zdejmuje niż zgodność postępowania z zasadami traktowania bliźnich. Jezus wymagał rzeczy trudnych: przebaczania, nieosądzania, dawania proszącym, nadstawiania drugiego policzka, nie stawiania oporu złu, nawet gdy wciska nam na skronie cierniową koronę i przybija nas do krzyża… Przestrzeganie tego w tym życiu daje cierpkie owoce i tylko obietnicę nagrody po śmierci. Więc po co mię męczyć? Nie lepiej trzymać się prostych obrzędów, rozliczać siebie i bliźnich z tego, kiedy przyklękają, kiedy nakrywają głowę i ile odklepią pacierzy? Wielu kroczy tą szeroką drogą… Może ona i lepsza, ale na pewno nie jest drogą nauczania Jezusa z ewangelii.

  Wielu kroczy tą szeroką drogą…

  Czy to jest brak dopuszczenia możliwości istnienia osób, które głęboką wiarę łączą z przestrzeganiem “drugorzędnych” obrzędów? Czy to jest zaprzeczenie?

  Jeszcze raz o spójności w Kościele. Kościół to nie tylko tradycjonaliści różnych nurtów, ale także posłuszni Watykanowi i inni chrześcijanie.Już samo to pokazuje brak spójności. A nie ma jej też między nauczaniem Jezusa z ewangelii, a nauczaniem różnych ludzi z KRK i innych grup chrześcijańskich.

 86. Marucha said

  Re 85:
  1. To Pan ustawił w kontraście wobec siebie głęboką wiarę i przestrzeganie form.
  2. Nic mnie nie obchodzą wyznania heretyckie. Nie należą one do Kościoła (wstyd, że takie rzeczy trzeba przypominać).
  3. Wiadomo, że Kościół – a raczej jego widzialna część – znajduje się w kryzysie. Z tego nie wynika, że kryzys jest istotą bytu Kościoła. Kościół jest święty i doskonały. Ludzie, którzy w nim są – niekoniecznie. I każdy będzie indywidualnie za swe czyny odpowiadał.

 87. mocniejszy said

  Co do kwestii pewnych obyczajów w KRK, o których tu mowa w zażartej dyspucie: Obyczaje są prostsze od nauczania Jezusa, łatwiej je zrozumieć i przestrzegać niż Jego nauczanie. Łatwiej pilnować, kto kiedy zakłada nakrycie głowy, a kiedy zdejmuje niż zgodność postępowania z zasadami traktowania bliźnich. Jezus wymagał rzeczy trudnych: przebaczania, nieosądzania, dawania proszącym, nadstawiania drugiego policzka, nie stawiania oporu złu, nawet gdy wciska nam na skronie cierniową koronę i przybija nas do krzyża… Przestrzeganie tego w tym życiu daje cierpkie owoce i tylko obietnicę nagrody po śmierci. Więc po co mię męczyć? Nie lepiej trzymać się prostych obrzędów, rozliczać siebie i bliźnich z tego, kiedy przyklękają, kiedy nakrywają głowę i ile odklepią pacierzy? Wielu kroczy tą szeroką drogą… Może ona i lepsza, ale na pewno nie jest drogą nauczania Jezusa z ewangelii.

  Nie wspominałem o wierze (głębokiej ani płytkiej), ale o nauczaniu Jezusa i o obyczajach, a ściślej o praktycznym stawianiu obyczajów nie tyle na równi z wymogami Jezusa, ale ponad nimi.

  Czy prawosławie też uważa pan za heretyckie? Wszak od dawien dawna ma niełaciński obrządek…

 88. Inkwizytor said

  Prawosławni są heretykami ponieważ:

  1) odrzucają pochodzenie Ducha Świętego również od Syna
  2) odrzucają istnienie Czyśćca
  3) odrzucają dogmaty o Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu Matki Bożej
  4) odrzucają prymat Biskupa Rzymu
  5) odrzucają obiektywną skuteczność Sakramentów niezależną od postawy czy zasług udzielającego i przyjmującego

 89. Piotrx said

  Re 38

  Panie Kapsel zgadzam się w pełni z tym wpisem i stwierdzeniami dotyczacymi oceny ks. Natanka i popieram je.

  „co się tyczy wypowiedzi ks.Natanka na temat PiS u,wyborów i śp.L.Kaczyńskiego i loży można posłuchać.” (bardzo dobry przyklad – koniecznie trzeba posłuchac calosci !!! – PiotrX)

  (miedzy innymi o Goldman Sachs /agenda Rotschildów/, to nie rzady rządzą ale interbankierzy, o machinacjach na II Soborze, o kard Bea , o „kosciele Szatana” , o „Lucis Trust” , w Europie konsekrowana Hosta kosztuje 50 Euro w USA 50 dolarow – kupowane do kultow satanistycznych i do jej profanacji , dlatego daje sie komunie „na rękę”, w Polsce jest 10 „seminariów” do propagowania kultu lucyferycznego, wszyscy ktorzy wykreslają Boga ze swoich programow wyborczych nie moga byc popierani przez Polakow, zjawisko tzw katolewicy „Znak”, „Tygodnik Powszechny”, dzieje swiata to jest gra grana przez tych co mają pieniadze i władze, po „okraglym stole” tylko zmieniono szyld, scenariusz masonów – wladze oddamy „Solidarnosci” , najpierw „likwidacja” PZPR, zaplanowane niszczenie zakladow pracy w ramach „przekształceń”, czlowiek ktory nie ma wlasnosci prywatnej jest niewolnikiem, juz za rzadow PIS byl tzw. „gabinert cieni”, wszystkie rzady w Polsce sa z nadania masonow a , masoni mają swoje „seminaria”, swoich biskupow itd., Chrzanowski, Olechowski masonami, o zydowskiej ekskluzywnej lozy Bnai Brith walczacej z katolicyzmem i o zniewolenie swiata z tej sekcji wyrasta grupa Bilderberg w obradach tej grupy ze strony „polskiej” brali udzial – Palikot , Olechowski. Kwasniewski, Rapaczynska i inni , przyklad Kolumbii, farsa wyborow i wiele innych watkow)

  „ks.Piotr tak jednoznacznie o wszystkim się wypowiada że nie można mieć absolutnie żadnej wątpliwości…… i nie robi tego pośrednio jak Pan tutaj sugeruje a krzyczy bezpośrednio.I nie jest to zdanie chwilowe i wyrwane z kontekstu a bardzo stanowcze , jednoznaczne i bardzo pewne kazanie. Proponuję na tym pozostać w tym temacie. Boże chroń ks.Piotra Natanka.”

  Zgadzam sie

  A tak na marginesie. kazdy może sie mylić w sprawach oceny sytuacji politycznej czy innej , także ks. Natanek , natomiast wyrywanie z kontekstu przez p.Bizonia jego jednej wypowiedzi i budowanie na tej podstawie całej teorii bezwarunkowego poparcia dla PiS jest naduzyciem . Dziesiątki jego jego kazań i wykładów , które kazdy moze odsłuchać w całości w internecie na podanych w Gajówce stronach moim zdaniem jednoznacznie wskazują jaki kierunek popiera. Ponadto mozna popierać jakies konkretne pozytywne i dobre działania rownie konkretnych osob a nie oznacza to jeszcze bezwarunkowego poparcia dla wszystkiego innego co dana osoba, czy grupa osób robi i bedzie robic w przyszłości. Podobnie z „poparciem” dla JPII owszem w swoich naukach przytyacza tradycyjne elementy nauczania tego papieza, natomiast nie słyszałem aby zachwycał sie „calowaniem Koranu”, przez tego papieza „spotkaniami w Asyżu” czy jego wizytami w synagodze. Rownie czesto przytacza wypowiedzi i nauki przedsoborowych papiezy i Swietych Koscioła. Na marginesie krytykował tez publicznie Kaczynskiego za odmowe poparcia dla idei intronizacji Chrystusa Króla, (wspominal o delegacji ktora pojechala do niego z taką prosba ale spotkala sie ze stanowczym „NIE” z jego strony) a potem stwierdził ze obecnie wszystkie partie bedace u władzy w Polsce są z nadania masonerii.

  **************************************

  „Re 42: 2 październik 2011 r. [na tydzień przed wyborami]
  http://gloria.tv/?media=201024 od 2:03 minuty.
  Polonia amerykańska popiera i wybiera PiS. X. Natanek przed wyborami powiedział, że należy głosować tak, jak Polonia amerykańska”

  Nic takiego nie powiedział, powiedział „patrzcie jak głosuje polonia” a nie że „nalezy głosować tak jak polonia” , niby drobna a jednak istotna roznica – jego słowa poniżej.

  (…) Jak głosować , patrzcie zawsze jak głosuje Polonia polska, szczególnie amerykańska, bo oni najbardziej kochają Polskę, oni najbardziej rozumieją, oni mają zawsze najwiekszego nosa, w sytauacjach najtrudniejszcyh najwięcej pomagają Polsce. …. Kogo nie popierać? wszystkich którzy wystepują przeciwko Polsce, co ją sprzedają, co pozbywają się własności, bo będziecie mieli tyle wolności ile własności, to zapamiętać sobie (…)

 90. Kapsel said

  Re 89
  Panie Piotrzex bardzo ,dziękuję za te słowa wsparcia oraz za wszystkie Pana komentarze i wpisy:

  La Tempête Beethoven

 91. aga said

  ad.72
  Panie JO Pan się uczepileś Tradycji ,że tak powiem- bez urazy – jak pijany płotu ale bardziej jej Litery niz Ducha.
  Nie potrafi Pan rozpoznać Prawdy i Dobra,nawet Pan nie szuka zasłaniając się Tradycją.Jesteś Pan jak ci faryzeusze ,którzy nie rozpoznali żadnego ze swoich proroków a w końcu nie przyjęli również Mesjasza.
  Oni mieli głęboka Wiarę jak Pan ,tylko brakowało im w sercach prawdziwej Milości do Boga i co za tym idzie do ludzi. I dlatego nie rozpoznali Dobra i Prawdy.
  Odnowienia tej Miłości Panu – w związku ze zbliżającymi się Świetami Zmartwychwstania Chrystusa Panu życzę. A w międzyczasie niech Pan zostawi w spokoju zarowno ks. Natanka jak i JPII.

  Zacytuję Panu :

  Jan Paweł II był osłaniany Mocą BOŻĄ aby mógł prowadzić swoją Misję,spektakularne ocalenie życia 13 maja było dowodem opieki Matki Bożej, której zawierzył życie.
  „Totus Tuus” oznaczało że odtąd działa BÓG ,a papież jest tylko posłusznym narzędziem.Szkalowanie Jana Pawła w myśl, że „ja bym to zrobił lepiej” obraża Matkę Bożą,i świadczy o ślepej na realia pysze.
  Radzę posłuchać Księdza Piotra i przejrzeć na oczy,sądy zostawić BOGU
  a pomyśleć o własnym złożeniu życia w ofierze,póki jeszcze Czas.
  Kto podejmie taką Ofiarę?

  JPII działał rozważnie ,aby osiągnąć jak największe Dobro,to się nazywa cnotą roztropności,zrozumiałą dla niewielu.
  Nie oczekujmy że dostaniemy skrypt postępowania papieża ,dlaczego czynił tak a nie inaczej,jest to tajemnica pomiędzy BOGIEM a Nim.
  Skoro sam PAN JEZUS dał wolną rękę szatanowi ,aby doświadczał Kościół, to czego Józef szarpie za to papieży?
  Zniszczenie zostało dopuszczone ,ale w konkretnym celu – aby Kościół uczynić arcydziełem DUCHA ŚWIĘTEGO.
  Pozwolić zburzyć stare aby powstało Nowe ,doskonalsze – oto BOŻA strategia,nie do przeskoczenia dla tego pokolenia ,któremu się wydaje ,że po nas choćby trawa.

 92. aga said

  Ks. prof. Michał Poradowski

  Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego (fragmenty)

  Już pierwsza ekipa Chrystusa Pana odzwierciedla słabość natury ludzkiej i jakby zapowiada, iż tak będzie zawsze, a więc aż do drugiego przyjścia Zbawiciela. Znana jest powszechnie opinia o dwunastu apostołach: „… jeden zdrajca (Judasz), drugi zaprzańca (św. Piotr), trzeci niedowiarek (św. Tomasz), a reszta… pożal się Boże”. Nie lepiej było i później, a więc po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana, o czym informują nas Listy św. Pawła i Dzieje Apostolskie.

  Co więcej, już św. Piotr, jako pierwszy papież, denuncjuje istnienie „spisku”, czyli układu między Synagogą (Żydami) i ówczesną władzą polityczną, reprezentowaną przez Heroda i Piłata, a więc współpraca w zwalczaniu powstającego Kościoła (Dzieje Apostolskie, 4, 26-27). Żydzi stają się inspiratorami prześladowań chrześcijan i Chrześcijaństwa jako takiego poprzez pogan rządzących ówczesnym światem. To oni spowodowali okrutne prześladowania najpierw w Palestynie, a później w całym cesarstwie rzymskim, a to głównie w czasach rządów Nerona. (…)

  W czasach apostolskich istnienie różnych herezyj w Kościele było prawie nagminne. Św. Paweł często się na to skarżył. (…) „Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa, l nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. (…) „Nadziwić się nie mogę, że od tego. który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty”.

  W Liście do Kolosan tak przestrzega: „Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą tylko na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata. a nie na Chrystusie”. (…)

 93. aga said

  Tych kilka przykładów, wziętych z Nowego Testamentu, podaje się tutaj, aby przypomnieć. że słabość ludzka, spowodowana przez grzech pierworodny, stale jest obecna w dziejach Kościoła i to właśnie nam tłumaczy, że mimo swej świętości Kościół zawsze miał swoje trudności, kryzysy i objawy swej słabości moralnej, ale mimo tego zawsze triumfuje, gdyż stale jest w nim obecny jego Założyciel.

  Obok tej słabości, Kościół też zawsze był zwalczany przez swych wrogów, czy to wprost, jak za czasów prześladowań, aż do końca czwartego wieku, czy też stale przez swych wrogów, którzy go infiltrowali, a byli tymi wrogami przede wszystkim Żydzi, ale nie tylko Żydzi. Należy pamiętać, że nowo powstały Kościół był zagrożeniem dla wielu religij, które wówczas panowały i przez wiele wieków stanowiły struktury społeczne i państwowe.

  Zapamiętajmy przeto, że pierwszą główną infiltracją wrogów Kościoła byli zawsze i są do dziś Żydzi, którzy to czynią świadomie, jako wrogowie chrześcijaństwa, oraz zupełnie inna grupa Żydów, którzy szczerze nawracają się na wiarę chrześcijańską, ale, jako Żydzi, nie zawsze są w stanie wyzbyć się całkowicie swej wielotysięcznej tradycji. Nadto, także i Żydzi, najszczerzej wierzący w Chrystusa Pana nie zawsze potrafią wychować należycie swe dzieci w wierze katolickiej, a stąd też albo powracają w następnych pokoleniach do wiary swych przodków, albo też stają się niewierzącymi lecz przynależącymi do społeczeństwa chrześcijańskiego w sensie tylko cywilizacyjnym, co nie przeszkadza, że często pozostają osobami szlachetnymi, choć obojętnymi w sprawach religijnych.

  Masowe nawrócenia się Żydów na wiarę chrześcijańską, jak to było z marranami w Hiszpanii lub też z „frankistami” w Polsce (od nazwiska Frank, w połowie osiemnastego wieku) okazały się raczej oportunistyczne. Znaczna część protestantów, zwłaszcza kalwinów, to potomkowie nawróconych na Chrześcijaństwo Żydów.

  Obecność Żydów w Kościele katolickim, zwłaszcza tych niecałkowicie nawróconych, przyczyniła się do pojawienia się wielu herezyj. To nie tylko arianizm był herezją żydowską, ale także niezliczone herezje późniejsze, a przede wszystkim protestantyzm i kalwinizm.

  Drugim zdecydowanym wrogiem Chrześcijaństwa jest masoneria. Różne są opinie co do jej powstania. Najprawdopodobniej ma ona jakieś związki z najdawniejszymi religiami, a zwłaszcza z cechami kapłańskimi różnych religii pogańskich, oraz z cechami architektów najdawniejszych cywilizacji. Jej główną charakterystyką jest tajemniczość, co jej ułatwia przypisywanie sobie niebywałych wpływów w najdawniejszych cywilizacjach. Ukazanie się Chrześcijaństwa, a zwłaszcza triumfy Kościoła katolickiego prawdopodobnie masoneria przyjęta jako konkurencję. a więc i jako swego wroga. Nadto, tajemniczość masonerii, podkreślana w różnych jej rytach, przyczyniła się do podejrzewania masonerii o kult szatana. (…)

  To dopiero po ukazaniu się encykliki papieża Klemensa XII, In Eminenti, w roku 1738, dowiedziano się, że jest to instytucja wroga Kościołowi i wierze chrześcijańskiej. Ale, w owych czasach, kiedy jeszcze nie było gazet, wydanie owej encykliki nie mogło zaraz dać poważniejszych skutków, zwłaszcza, że prawie wszystkie te loże były kierowane przez księży i biskupów, a nawet było wiele lóż, które miały swe siedziby w klasztorach. Nadto, niemal wszyscy ci księża, biskupi i kanonicy, należąc do owych lóż nic zdrożnego w tym nie widzieli, gdyż ówcześni „bracia” byli bardzo ostrożni, nie atakowali Kościoła, ani wiary i uczuć religijnych. We Francji masoni wykorzystali tę sytuację znakomicie przygotowując spokojnie i metodycznie Rewolucję Francuską. Tak zwane „societśs do pensśe” funkcjonowały we wszystkich miastach i miasteczkach na całym terytorium Francji, przygotowując gilotyny dla swych przeciwników. Funkcjonowanie lóż pozwalało na doskonałe rozróżnienie między zwolennikami i przeciwnikami rewolucji i jej ideologii. Stolica Apostolska, doskonale poinformowana przez własną policję Państwa Papieskiego o celach działalności masonerii niestrudzenie wydaje nowe encykliki i różne dokumenty przeciwko masonerii, a szczególniej dla poinformowania duchowieństwa, które tak naiwnie współpracowało z masonerią. Są to prawie wszystkie encykliki doktrynalne, a więc uświadamiające o wrogim stosunku masonerii wobec Kościoła. To dopiero po Rewolucji Francuskiej nadchodzi nowa seria encyklik papieskich, które ujmują zagadnienie masonerii także z punktu widzenia politycznego. (…)

  Nadto, zaraz niemal po tej pierwszej encyklice zakazującej należenia do masonerii katolikom, ukazuje się cała seria dokumentów, które z jednej strony informują czym jest masoneria i przedstawiają ją jako największego wroga Kościoła, a z drugiej strony ponawiają kary kościelne za przynależność do niej, a jednak z uporem tak wielu dostojników Kościoła nadal wstępuje do lóż i dochodzi do najwyższych urzędów w Kościele. (…)

  Stąd też dochodzi się do sytuacji, w której nawet najwyżsi urzędnicy Kurii Watykańskiej są masonami zamaskowanymi. Jako przykład ilustracyjny może służyć fakt, który miał miejsce za rządów papieża Leona XIII. Papież ten wielokrotnie potępiał masonerię i jego encyklika Humanum Genus (1884) jest do dzisiaj jednym z najważniejszych dokumentów w sprawie masonerii, a jednak za jego pontyfikatu sekretarzem Stanu byt kardynał Rampolla, a kiedy papież Leon XIII zmarł i zwołano konklawe, aby wybrać nowego papieża, największą ilość głosów otrzymał ówczesny sekretarz Stanu, kardynał Rampolla. W czasie głosowania kardynał Puzyna, biskup Krakowskiej diecezji, będącej wówczas pod władzą cesarza Austrii, z rozkazu cesarza zawetował ten wybór, motywując swoje weto faktem, że kardynał Rampolla jest masonem. W owym czasie cesarstwo austryjackie, jako uznane przez władzę kościelną, że jest kontynuacją cesarstwa Karola Wielkiego (który podobno miał prawo weta w wyborach papieża), powołując się na swój przywilej polecił kardynałowi Puzynie zawetować wybór Rampolli, gdyż policja austryjacka wykryła, że jest on masonem. W następnym głosowaniu otrzymał większość głosów kardynał Sarto, przyjmując tytuł papieża Piusa; późniejszy Pius X, święty. Otóż co nas tutaj najbardziej obchodzi to fakt, że przez wiele lat sekretarzem Stanu był w Watykanie kardynał-mason, całą duszą służący masonerii, mianując biskupami na całym świecie masonów; tak to pod koniec wieku XIX i w początkach wieku XX było wielu masonów w hierarchii Kościoła i to na całym świecie; byli to masoni ukryci, ale czynni, faworyzujący przede wszystkim modernizm, czyli tzw. „Nową Teologię”, teologię heretycką, zatruwającą naukę Chrystusa Pana. Ta sytuacja trwała wiele lat właśnie w przededniu Drugiego Soboru Watykańskiego, stąd też nic dziwnego, że w czasie tego soboru tylu prałatów okazywało swą sympatię modernizmowi i tej „Nowej Teologii”, czyli ideom masońskim i heretyckim, które w dużej mierze weszły do dokumentów Drugiego Soboru Watykańskiego, a przez nie do nauki posoborowej. Dlatego też nic dziwnego, że i w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego nie wszystko jest w porządku.

  Obecnie jest wiadomo, że kardynał Mariano Rampolla di Tindaro (1843-1913) nie byt zwykłym masonem, lecz wielką eminencją w masonerii, należąc do Zakonu Świątyni Wschodu (1’Ordre du Tempie d’0rient); instytucja uważana za jedną z najważniejszych, które działają wewnątrz Kościoła, jakimi są: Gnostycki Kościół Katolicki. Zakon Kawalerów Ducha Świętego, Zakon Iluminatów, Zakon Templariuszy. Zakon Kawalerów Świętego Jana, Zakon Kawalerów Maltańskich, Zakon Kawalerów Grobu Świętego. Tajemniczy Kościół Świętego Grala. Hermetyczne Bractwo Światłości, Święty Zakon Różokrzyżowców Heredomu, Królewski Zakon Świętego Enocha. Zakon Martynistów, Zakon Świętego Bhai i wielu innych instytucyj masońskich.

  Po Soborze Watykańskim drugim prasa włoska, głównie // Borghese, zaczęła podawać wiele wiadomości o przynależności różnych dostojników Kościoła, pracujących w Watykanie, do różnych lóż masońskich, obliczając ich ha około 121 osób i podając bardzo dokładne dane: kiedy i gdzie wstąpił do loży, jakie zajmuje urzędy i godności w lożach, a jakie w Watykanie. Ogłoszono też wiele wywiadów z tymi masonami. Oczywiście, trzeba być bardzo ostrożnym co do tych danych prasowych, gdyż wiadomo, że prasa przede wszystkim szuka sensacji, ale faktem jest, że i obecnie wielu prałatów, pracujących w Watykanie, należy do masonerii, a przecież masoneria, według opinii wielu papieży, jest największym wrogiem Kościoła. Znana też jest tajemnicza śmierć papieża Jana Pawła l. Wiadomo, że nastąpiła ona zaraz kiedy otrzymał on listę masonów pracujących w Watykanie i kiedy zażądał od swego sekretarza Stanu wyjaśnienia tej sprawy. Śmierć jego jest do dzisiaj „tajemniczą” w tym sensie, że nie zostało nic wyjaśnione kiedy, dlaczego i jak nagle zmarł człowiek, który obejmując to stanowisko byt w pełni sił i zdrowia. Nie zrobiono sekcji zwłok i nie wyjaśniono przyczyny zgonu, wszystko do dzisiaj jest pokryte dziwną tajemnicą. Dziwnie też szybko zmarli różni dygnitarze masońscy pracujący w Watykanie.

  Ale to nie tylko w Watykanie jest tak wielu masonów, jest ich bowiem także wielu wśród biskupów w różnych krajach, zwłaszcza w Ameryce Południowej i Północnej, we Francji, w Niemczech, w Austrii i w różnych innych krajach. Także znikły zakazy przynależności do masonerii w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego. Dawne Prawo Kanoniczne kategorycznie zabraniało należeć katolikom do masonerii, ale po Drugim Soborze Watykańskim, kiedy wypracowano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, dostosowany do nauki DSW, zniesiono w nim zakaz przynależności do masonerii, to też jest przecież bardzo wymowne, l można się zapytać: czy wobec tego obecnie wolno katolikom wstępować do lóż masońskich? Zdaje się że tak, skoro tylu prałatów, pracujących w Watykanie chlubi się przynależnością do masonerii. Czyżby więc masoneria przestała być wrogiem Kościoła? Nic podobnego, bo przecież widzimy jak na całym świecie masoneria w dalszym ciągu szerzy swą ideologię antychrześcijańską walcząc wszędzie o laicyzm Państwa, o aborcję, o rozwody, o szerzenie ateizmu, o rozdział Kościoła od Państwa (w czym odnieśli wielkie zwycięstwo w samym Kościele i w nowym kodeksie prawa kanonicznego), o seksualizm. liberalizm, kosmopolityzm itd.

  Wszyscy papieże przedsoborowi potępiali masonerię i jej ideologię. (…) Żaden z papieży nie zwalczał tak gorliwie masonerii jak właśnie Pius IX, jego bowiem encykliki przeciwko masonerii są nie tylko wyjątkowo ostre, ale przede wszystkim wykazujące doskonałą znajomość tego wroga Kościoła.Najgłówniejszymi są następujące: Qui Pluribus (1846), w której piętnuje masonerię jako kult sataniczny: Nostis et Nobiscum (1849), potępiającej marksistowski komunizm, natychmiast po ukazaniu się Manifestu komunistycznego Karola Marksa (1848). W roku 1854 rozpoczyna nową serię encyklik przeciwko masonerii, ale z punktu widzenia spraw Kościoła należy uznać za encyklikę najważniejszą i najbardziej obecnie aktualną Ouanta Cura (1864) i dołączony do niej tzw. Syllabus, czyli zbiór błędów głoszonych przez ówczesnych pseudoteologów, a który to dokument był uważany jakby za podręcznik teologii dogmatycznej Kościoła katolickiego, aż do czasów Drugiego Soboru Watykańskiego, który to Sobór, owe błędy wyliczone w Syllabusie, częściowo włączył do swej nauki, powodując obecny niebywały zamęt w teologii i w całym życiu Kościoła. (…)

  Co więcej, masoneria zostaje uznana za Antykościół, stąd też przynależność do masonerii staje się dla katolików, a zwłaszcza dla duchowieństwa, czymś absurdalnym. Toteż, w niektórych diecezjach biskupi zakazują uroczystych pogrzebów dla zmarłych katolików-masonów.

  Natomiast nieco odmienną jest sytuacja w owym czasie w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektóre sekty protestanckie utrzymują przyjazne stosunki z masonerią, a także z synagogami. To właśnie w tym środowisku powstał prąd religijny, który wkrótce przyjął nazwę „ekumenizmu”.

  Tradycyjne prawo kanoniczne, a zwłaszcza kodeks prawa kanonicznego z roku 1917, zabrania małżeństw z osobami należącymi do masonerii oraz pogrzebów religijnych, a także należących do stowarzyszeń katolickich; zakazuje również przyjęcia masonów do nowicjatów lub Seminariów Duchownych, a przede wszystkim należenia do masonerii pod karą ekskomuniki (c. 2335), zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej.

  Jest więc bardzo symptomatyczne, że po Drugim Soborze Watykańskim, w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983, kary te zostały zniesione. Ale dlaczego zostały zniesione? Czy dlatego, że zmienił się stosunek masonerii wobec Kościoła? Nie, gdyż masoneria pozostaje taką jaką była, a tylko zmienił się stosunek władz kościelnych wobec masonerii, kiedy to masoneria zdołała pozyskać znaczną część duchowieństwa posoborowego, zwłaszcza w samym Watykanie, o czym wiele pisała prasa włoska, podając nazwiska dostojników Kościoła należących do masonerii.

  Świątobliwy Pius X walczył z masonerią podobnie jak i jego poprzednicy, a więc głównie encyklikami, które przestrzegały katolików przed niebezpieczeństwem ideologii masonerii i to za jego pontyfikatu powstała specjalna instytucja do zwalczania wpływów masonerii w Kościele. zwana Sodalitium Pianum, a kierowana przez Bpa Benigni (1862-1934). Wpływy masońskie wyrażały się przede wszystkim w modernizmie. (…) Wszyscy ci trzej papieże doskonale zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa przenikania ideologii masońskiej do wewnątrz Kościoła, a to głównie przez tzw. „nową teologię”, która wykluta się z modernizmu. Niebezpieczeństwo ze strony masonerii nie było jedyną troską tych papieży, gdyż jednocześnie świat chrześcijański został zagrożony rewolucją komunistyczną rozciągającą się na cały świat aż z Rosji, a także i niebezpieczeństwem totalitaryzmu Hitlera. Stąd też odnośne encykliki owych papieży. Mieli oni jednak świadomość, że za modernizmem, za „nową teologią”, za hitleryzmem i komunizmem znajduje się masoneria.

  Już w okresie między pierwszą i drugą wojną światową zaczyna się flirt niektórych jezuitów z przedstawicielami masonerii, a to głównie najpierw we Francji, a nieco później i w innych krajach europejskich. Zaraz po drugiej wojnie światowej te zbliżenia między jezuitami i masonerią, a także i z komunistami odżywają, co ułatwia masonerii infiltrację duchowieństwa. W ten sposób przygotowuje grunt dla większej ofensywy zbliżenia między masonerią i Kościołem. Ojciec Riquet wizytuje najrozmaitsze loże masońskie we Francji, głosząc konieczność braterstwa między masonami i duchowieństwem. Po takim przygotowaniu opinii publicznej, zaczynają też występować najgłośniejsi kardynałowie „postępowcy”, a więc kardynał Marty we Francji, kardynał Bea w wielu krajach europejskich i kardynał Kóning. głównie w Austrii. To oni w swych przemówieniach publicznych domagają się zniesienia kar kościelnych za przynależność do masonerii i osiągają to, gdyż nowy Kodeks Prawa Kanonicznego nie zawiera już żadnej wzmianki o masonerii. Natomiast czasopismo oficjalne kurii w Kolonii w roku 1973 powiadamia, że katolicy mogą wstępować do lóż masońskich. Zaczynają się więc wzajemne wizyty między biskupami i masonami przede wszystkim we Francji w Niemczech. Po roku 1970 zaczyna występować nowa motywacja tych zbliżeń, a jest nią ekumenizm. W prasie masońskiej ukazują się liczne artykuły na temat Drugiego Soboru Watykańskiego. W artykułach tych wychwala się Sobór za zniesienie tradycyjnej nauki.

  Triumf zwolenników masonerii w Kościele został ukoronowany w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego (25 stycznia 1983): nie ma w nim żadnej wzmianki o masonerii. Jednocześnie w prasie włoskiej ukazują się coraz częściej wiadomości, którzy kardynałowie i prałaci, pracujący w Watykanie, należą do masonerii. Podobno liczba ich, za czasów Jana Pawła l doszła do 121. Wielu z nich już zmarło, ale być może na ich miejsce przyszli nowi.

  Tak więc, poza infiltracją judaizmu w kościele katolickim, trzeba też brać pod uwagę i infiltrację masonerii przed Drugim Soborem Watykańskim. w czasie jego narad i po jego zakończeniu. Infiltracja ta jest bardzo szkodliwa dla Kościoła, gdyż usiłuje ona przekształcić i zdeformować tradycyjną naukę Kościoła, opartą na nauczaniu Chrystusa Pana. *

  Nadto należy też pamiętać, że istnieją dwie masonerie: jedna, którą można by nazwać „powszechną”, czy też „kosmopolityczną”, a więc ta, która rozciąga się na wszystkie kraje i przyjmuje do swej wspólnoty wszystkie osoby, które uważa za odpowiednie, oraz druga masoneria, zarezerwowana wyłącznie dla Żydów, a jest nią B’nai B’rith. Niektórzy znawcy masonerii przypuszczają jednak, że B’nai B’rith jest supermasonerią, a więc że ta pierwsza masoneria podlega owej drugiej (…).

  Obie te masonerie usiłują infiltrować Kościół Katolicki. W ostatnich czasach, a więc po drugiej wojnie światowej, głównym przedstawicielem B’nai B’rith przy Watykanie był niedawno zmarły Żyd z Polski, Lichten, prawie przez pół wieku. Wiadomo, że ideały masonerii zostały przyjęte i rozpowszechnione przez Rewolucję Francuską, stąd też triumfy ideologii tejże rewolucji, oczywiście w czasie obrad Drugiego Soboru Watykańskiego są bardzo znamienne, zwłaszcza te, które znalazły się w dokumentach. (…)

  Ale poza infiltracją judaizmu i ideologii masonerii, trzeba także przypomnieć wpływy żydowskiego (marksistowskiego) komunizmu w Kościele katolickim. Wpływy te szły dwoma drogami, a mianowicie: wprost i poprzez tzw. „ekumenizm”. (…)

  Ten wpływ bezpośredni, aż do pierwszej wojny światowej, był w Kościele katolickim bardzo słaby, natomiast okazał się bardzo silnym wśród protestantów, wielu bowiem pastorów protestanckich weszło do Pierwszej Międzynarodówki. (…)

  Wszyscy jednak papieże, przed drugą wojną światową otwarcie i kategorycznie potępiali ideologię marksistowskiego komunizmu. Ta postawa papieży została zdradzona przez wybitnego pracownika Kurii Watykańskiej, młodego wówczas prałata Montiniego. który, będąc Sekretarzem Stanu (najwyższe stanowisko po papieżu) papieża Piusa XII, od początku drugiej wojny światowej utrzymywał stały kontakt z Moskwą, a to przez pośrednictwo swego sekretarza ks. Tondiego. członka włoskiej partii komunistycznej. Doszło nawet do zawarcia „porozumienia” ze Stalinem i to już w roku 1942 (kiedy tyle katolików ginęło w koszmarnych sowieckich obozach koncentracyjnych).

  Co więcej, ujawniona została także i inna bardzo bolesna sprawa, a mianowicie sprawa Seminarium w Watykanie dla przygotowania misjonarzy dla Rosji; chodzi o tzw. Russicum. Niemal od początku funkcjonowania owego Seminarium, każdego roku, prawie wszyscy wyświęceni kapłani-misjonarze, po „przerzuceniu” do Związku Sowieckiego prawie natychmiast byli aresztowani i rozstrzeliwani. Te „przerzuty” były, oczywiście, utrzymywane w największej tajemnicy. ale mimo tego, okazało się, że były dobrze znane „służbom bezpieczeństwa” Związku Sowieckiego. Było jasne, że w Watykanie był jakiś zdrajca. Policja watykańska jakoś nie mogła nic wykryć. Wobec tych trudności papież Pius XII zwrócił się poufnie do wywiadu wojska francuskiego i dzięki jego pomocy, a głównie pułkownika Arnould Henri Le Caron. szybko odkryto sprawcę tych zdrad, a byt nim ksiądz prałat Tondi, Sekretarz Sekretarza Stanu. Prałata Montiniego (późniejszy papież Paweł VI). Prałat Tondi był członkiem włoskiej partii komunistycznej i pracował w Watykanie jako szpieg sowiecki, a włoska partia komunistyczna przekazywała wszystko do Moskwy. Prałat Tondi został natychmiast usunięty nie tylko z pracy w Watykanie, ale także z Kościoła, czym się zresztą wcale nie przejmował, gdyż powrócił do swej dawnej pracy w partii komunistyczne, tym razem przede wszystkim oddawał się walce z religią i Kościołem Katolickim, pisząc obrzydliwe broszury i dając konferencje ateistyczne. Wkrótce też ożenił się z komunistką, po przejściu do stanu laickiego. Niestety, późniejsi papieże przebaczyli mu wszystko i przywrócili do stanu kapłańskiego. Także Prałat Montini natychmiast został usunięty z Watykanu i przeniesiony na stanowisko arcybiskupa Mediolanu, jednak nie został kardynałem za czasów Piusa XII, stał się nim później, co mu ułatwiło drogę do papiestwa.

  Ale, niestety, marksistowski komunizm miał swych sympatyków nie tylko w Watykanie (mimo okrutnego prześladowania wszystkiego co chrześcijańskie), ale także wśród wielu biskupów i księży na całym ‚świecie. Okazało się to przede wszystkim w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Wiadomo też, że po przegranej wojnie domowej w Hiszpanii, hiszpańska partia komunistyczna natychmiast rozkazała masowe wejście młodzieży męskiej do Seminariów Duchownych i do zakonów. Stąd tak wielka ilość księży komunistów w Hiszpanii, z których wielu emigrowało do Ameryki Południowej, gdzie oddawali się działalności rewolucyjnej. Zresztą, to nie tylko w Hiszpanii partia komunistyczna nakazała swym członkom masowo wstępować do Seminariów i zakonów, gdyż rozkaz ten wyszedł z Moskwy w roku 1936 (…) Władze Kremla uznały, iż szybciej i łatwiej zniszczą Kościół Katolicki przez infiltrację niż przez prześladowania i dlatego nakazał, aby we wszystkich krajach młodzież komunistyczna wstępowała masowo do Seminariów i Zakonów. Nadto stwierdza, że taktyka ta dała doskonałe wyniki, bo jeszcze przed DSW Kościół przestał zwalczać komunizm.

  Pani Bella Dodd, która prawie przez całe swoje życie pracowała w partii komunistycznej w USA, a jednym z głównych jej zajęć było kierowanie młodzieży wyselekcjonowanej do Seminariów i Zakonów, w zeznaniu swym oświadczyła, że ona sama skierowała ponad tysiąc osób do Seminariów i Zakonów, że tylko w roku 1930 umieściła przeszło stu mężczyzn w Seminariach, aby rozkładali Kościół katolicki od wewnątrz; stwierdziła też, iż wielu z nich zajmuje obecnie (rok zeznań 1955) najwyższe stanowiska w Kościele Katolickim. W zeznaniu swym mówi: „nie tyle nam chodziło o zniszczenie Kościoła, ale o jego przekształcenie, tak aby porzucił nauczanie tradycyjnej wiary i zastąpił ją pseudoreligią, a szczególniej, aby Kościół porzucił swoją arogancką postawę, że tylko on posiada prawdę”. Pani Bella Dodd z dumą stwierdziła, że osiągnęła swoje cele, gdyż Kościół po DSW przyjął postawę, jakiej komunizm sobie życzył.

  Z moich osobistych doświadczeń pozwolę sobie przytoczyć następujący fakt: w czasie jednego z moich odczytów na ten temat, kiedy informowałem o konkretnych faktach infiltracji Kościoła Katolickiego przez komunistów, jakiś pan brutalnie mi przerwał, oświadczając, że ja przesadzam, i że to co mówię jest niemożliwe. Ale natychmiast wstał inny pan i poprosił o głos, oświadczając, że sam kilka lat temu wstąpił do Seminarium w Madrycie (chodziło w tym wypadku o Seminarium dla księży – misjonarzy dla Ameryki Południowej) i już był na drugim roku studiów. Otóż na początku nowego roku przyjechał duża grupa młodzieży męskiej z Kuby. Zdziwiony taką ilością „powołań” Kubańczyków, zapytał ich: „… że też Fidel Castro pozwolił wam tutaj przyjechać?”. „No, a gdyby wam Fidel Castro nie nakazał, to przyjechalibyście?” „A po co?” brzmiał odpowiedź. (…)

  Tylko jedna pani Bella Dodd wprowadziła do Seminariów ponad tysiąc komunistów, to ileż ich weszło we wszystkich krajach? Dlatego też poza infiltracją Kościoła Katolickiego przez Żydów i masonów, na przestrzeni prawie całych dziejów Kościoła, trzeba też brać pod uwagę infiltrację w Kościele przez ideologię marksistowskiego komunizmu. (Ten koń trojański w Kościele amerykańskim daje znać o sobie w czasach obecnych – przypis A. Szewczyk)

  Za pontyfikatu papieża Piusa XII byli także i nuncjusze o orientacji komunistycznej o czym świadczy fakt, który miał miejsce w Hiszpanii. Według konkordatu z roku 1953. jaki został zawarty między Watykanem a Hiszpanią, nominacje księży na biskupów przez Stolicę Apostolską musiały być uzgadniane z rządem Hiszpanii. Otóż Nuncjusz Luigi Dadalio usiłował uzyskać zgodę rządu Hiszpanii na wyniesienie do godności biskupów listy księży, z których wszyscy byli komunistami. Lista ta została kategorycznie odrzucona przez rząd, ale Nuncjusz Dadalio usiłował mimo to uzyskać podpis viceministra Spraw zagranicznych Gonzalo Fernan-dez de la Mora, wykorzystując nieobecność ministra. który przez kilka dni przebywał poza krajem, a to twierdząc, że minister już zaaprobował tę listę, co było kłamstwem.

  Te wpływy wrogów Kościoła istniały już długi czas przed DSW. ale skutki tych wpływów okazały się przede wszystkim w czasie obrad DSW, stąd też nic dziwnego, że ich ślady także pozostały w dokumentach DSW.

  Jednym z tych przejawów jest przede wszystkim tzw. „posoborowy ekumenizm”, który niewiele ma wspólnego z ekumenizmem tradycyjnym Kościoła Katolickiego, lecz ma bardzo wiele wspólnego z ekumenizmem wypracowanym przez rabinów pod koniec dziewiętnastego wieku w USA, o którym piszę dokładnie i obszernie w mojej broszurze Źródła współczesnego ekumenizmu i do niej odsyłam zainteresowanych dzisiejszym ekumenizmem.

  Tak więc pamiętajmy, że: Kościół założony przez Chrystusa Pana jest instytucją złożoną z ludzi, którzy mimo swej wiary i gorliwości, są ułomni jak wszyscy ludzie, gdyż wszyscy jesteśmy obarczeni skutkami grzechu pierworodnego; że Kościół jest stale atakowany przez spiski jego wrogów od czasów Piłata i Heroda, aż do dziś; że jest także infiltrowany przez swych wrogów, którymi byli i są: Żydzi i masoni, a w naszych czasach także i marksistowski komunizm. Stąd też obecna bolesna sytuacja Kościoła nie jest tylko skutkiem reform posoborowych, lecz przede wszystkim dziedzictwem całej historii Kościoła.

  Ks. prof. Michał Poradowski
  Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego

 94. aga said

  Ad.Panowie Kapsel, PiotrX

  Nie uważacie Panowie ,że homilie i wykłady ks.Piotra przypominają, rozbrzmiewaja jak echo Doktorów Kościoła, z ich głębokim sposobem wyjaśniania Ewangelii,bez zatrzymywania się na dosłownym znaczeniu słów,ale przez docieranie do ukrytych w nich tajemnic,przez wydobywanie zamknietych w nich skarbów mądrości i miłości,przez ukazywanie harmonii pomiędzy Starym a Nowym Testamentem,przez pokazywanie wypełniania się proroctw,związków przeszłości z przyszłością,dogmatów z przykazniami.

 95. aga said

  Ps. 1:1-3
  1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców,
  2. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.
  3. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

 96. Dotychczasowe doświadczenie z RM [a i nie tylko] powinno nas czegoś nauczyć.
  Zawsze zazwyczaj chodzi o to jedno zdanie wypowiedziane we właściwym stosownym momencie. Chodzi o to, aby to wiedzieć i aby sytuacja się nie powtórzyła.

 97. aga said

  Poznał Pan Panie Józefie ks. Piotra?
  Między nim a księdzem Rydzykiem jest przepaść różniaca ich we wszystkim; w skromności, przenikliwości,szczerości,polskości,autentyczności,itd.
  Ks. Rydzyk to manipulator tzw.mas patriotycznych,wykorzystuje je i traktuje instrumentalnie.W zależności od datków n.p….
  Ks. Natanek to „Boży szaleniec”.Raczej sam się daje wykorzystywać. Bo różni ich też wielkość miłości do bliźniego.

 98. Kapsel said

  Re 94

  Pani Ago ,zgadzam się z Panią .Dodam tylko to co już kiedyś mówiłem….jestem wychowany w duchu nauczania kard.Wyszyńskiego i dla mnie ksiądz który na kazaniu przynajmniej raz nie powie słowo Polska spada bardzo w moich notowaniach ……a słuchając ks.Piotra naprawdę często byłem bardzo wzruszony.To szczery i wielki patriota.

  To dla Pani

 99. aga said

  Panie Kapsel
  bardzo dzięki 🙂
  a to dla Pana:

 100. aga said

  I jeszcze to :

 101. Kapsel said

  Pani Ago
  Ja również bardzo dziękuje
  A to na dobry sen

 102. 166 bojkot TVN said

  29/Marucha
  Jak widzę do tej pory nikt nie zareagował na ten wpis.
  Otóż to judaizm został „napisany”

  CHRZEŚCIJAŃSTWO WZIĘŁO SIĘ ZE ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA CHRYSTUSA

  Chrześcijaństwo nie zostało napisane. zaś przytoczony w 25 list do Koryntian pochodzi ponoć z 57 r naszej ery więc ok 24 lata PO ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIU JEZUSA

  Na pewno nie wzięło się z nakazów okrywania/odkrywania głów

 103. Piotrx said

  Re 94:
  Dokładnie tak Pani Ago.

  Mnie podoba sie jeszcze jedna cecha kazań ks.Piotra , sprawy skomplikowane np. teologicznie potrafi przełożyć na język prosty i zrozumiały dla kazdego. Potrafi tez ilustrować bardzo dobrze tresci teologiczne licznymi przykładami czy to historii Polski czy Koscioła (np z zycia dawnych Swiętych).
  Ja ciągle wracam do tematu jego cyklu wykładów o modernizmie, dzieki nim wreszcie zrozumialem na podawanych przez niego konkretnych przykładach gdzie tkwi jego istota.

 104. Zdziwiony said

  ad.94;
  Oczywiście Pani Ago, dla ks.Piotra pojęcie Kościoła nie istnieje bez syntezy Pisma Świętego i TRADYCJI. To dzięki jego wykładom doceniłem wagę i znaczenie w historii zbawienia TRADYCJI. Kocham dzieła Zofii Kossak – ks.Piotr, parafrazując to jeden z jej „Szalenców Bożych”…

 105. Tutaj warto poczytać o Eucharystii
  http://www.piusx.org.pl/katechizm/

  Odnoszę bowiem wrażenie, że wielu idzie na wiec przy okazji Mszy Świętej. Po Mszy Świętej zostaje im w głowach tylko wiec.

  Błogosławieństwa ewangeliczne są to te, które ogłosił sam Jezus Chrystus w kazaniu na górze, a mianowicie:
  [za http://www.piusx.org.pl/katechizm/10#c4

  1.Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie;
  2.Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię;
  3.Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni;
  4.Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni;
  5.Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią;
  6.Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają;
  7.Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi;
  8.Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

 106. Wandaluzja said

  http://film.interia.pl/wiadomosci/film/news/mesjasz-buntownik-lowca-wampirow,1780900,38,0,1# – Czwartek, 5 kwietnia (05:03)

  Życie Jezusa Chrystusa od wieków inspirowało artystów. I choć powstały wspaniałe obrazy czy rzeźby przedstawiające Syna Bożego, to dopiero w filmach postać Zbawiciela nabrała pełnego wymiaru. Kino sprawiło, że Mesjasz stał się bardziej… „ludzki”.
  ***
  W l. 1989-90 spędzałerm święta w Crailsheim w Wirtemberdze, gdzie mieszkał Łowca Wampirów. Ponieważ ten łowca oglosił Listę Wampirów Niemieckich, wśród których byli prominentni członkowie Rządu, Bundestagu oraz finansiery i biznesu więc przyjechał do niego z Bonn MSW z żądaniem WYCOFANIA Listy, ale Łowca obiecał go wpuścić jeśli pokaże Nakaz Prokuratorski.
  Nie wiem, czy Łowca przywiózł Nakaz czy nie, ale wiem, że dołączył do tej listy Kanclerza Kohla, jako Hennoha Kohna ze Lwowa. – Na tej zasadzie Kanclerz Merkel też jest WAMPIRZYCĄ, gdyż kontruje Funkcjonalną Chronologię Architektury Niemieckiej i Satelitarną Detekcją Złota pokazywaniem Odbytnicy – może wg mądrości LEPSZY ROSJANIN NA BRZUCHU NIŻ AMERYKANIN NAD GŁOWĄ – jakby studiowała w neapolitańskiej szkole kopulacyjnej? Ten Łowca Wapirów to powinien używać pseudonimu JEZUS CHRYSTUS.

 107. aga said

  Styl homilii i wykladów /konferencj/ ks. Piotra jest interesujący,przyciągający i pouczający dla wszystkich słuchaczy ,bez względu na to kim są . I tych prostych wiejskich słuchaczy z okolicy i tych przesadnie wymagających przyjeżdżających z daleka I jedni i drudzy czekają na nie, bo podstawą do tego co głosi ks. Natanek jest jego wielka miłość do Jezusa Chrystusa,która rozgrzewa jego duszę jak ogień niematerialny ale duchowy i zapala ten ogień w sercach wiernych. Najpewniejszym sposobem na zapalenie tego ognia w sercach wiernych jest tłumaczenie im Ewangelii,na kartach ,której nasz Zbawiciel ukazuje nam całą swoją łagodnośc,cierpliwość,pokorę czyli po prostu Boską miłość ;tłumaczy w sposób ,który daje pociechę,bo ks. Natanek to kapłan Prawdziwej Wiary,który daje jeszcze jeden dowód na to,że nadprzyrodzona moc i boskie piękno Ewangelii głoszonej z wielka prostotą jest ponadczasowe i nie przeminą.

Sorry, the comment form is closed at this time.