Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Litwa: ruszają odszkodowania za mienie żydowskie

Posted by Marucha w dniu 2012-04-11 (Środa)

Podczas poniedziałkowej narady rząd zaakceptował projekt postanowienia o wyznaczeniu fundacji powierniczej, która będzie dysponowała finansami z tytułu rekompensaty rządowej za utracone podczas II wojny światowej oraz znacjonalizowane po wojnie mienie religijnych wspólnot żydowskich.

Rząd wybierze fundację, którą powołała Wspólnota Żydów Litewskich. W tym roku na konto fundacji rząd planuje przelać 3 mln litów. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie jutro, na posiedzeniu Rady Ministrów.

— Lepiej później niż wcale i lepiej tyle niż nic — mówi „Kurierowi” prezes Wspólnoty Żydów Litewskich, dr Simonas Alperavičius poproszony o ocenę planów rządowych. Zaznacza też, że póki rząd nie podjął ostatecznej decyzji na razie trudno cokolwiek oceniać.

Przypomnijmy, że na mocy przyjętej w połowie ubiegłego roku ustawy o rekompensaty za utracone mienie żydowskich wspólnot religijnych, litewski rząd w geście „dobrej woli” ma wypłacić na powołaną przez wspólnotę żydowską i nominowaną przez rząd powierniczą Fundację Kompensacji Dobrej Woli w sumie 128 mln litów w ciągu 10 lat, czyli 30 proc. od ogólnej wartości utraconego lub znacjonalizowanego mienia pożydowskiego.

Pierwsza wpłata w tym roku wyniesie zaledwie 3 mln, które zostaną przekazane ofiarom Holokaustu i zbrodni wojennych. Rządowy projekt zakłada, że tegoroczne odszkodowania trafią do odbiorców w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Dalsze środki zostaną przeznaczone na projekty inwestycyjne, kulturowe i oświatowe wspólnoty żydowskiej.
— Potrzeby są tak ogromne, że trudno wymienić najpilniejsze z nich, bo dofinansowania potrzebuje zarówno szkolnictwo, jak też kultura, również odbudowa zabytków wymaga pilnego finansowania — mówi nam prezes Wspólnoty Żydów Litewskich.

O rozdysponowaniu środków będzie decydowała 12-osobowa rada Fundacji, która będzie składała się z przedstawicieli różnych organizacji mniejszości żydowskiej. Audyt nad działalnością fundacji będzie sprawował urząd kontroli państwowej, który będzie mógł zarządzić wstrzymanie wypłaty kompensaty w przypadku, jeśli ustali naruszenia sprzeczne ze statutem Fundacji. Według statutu otrzymane środki mogą być przeznaczane na finansowanie oświaty, religii, sportu, kultury, projektów naukowych, z zakresu ochrony zdrowia oraz na inne potrzeby związane ze społeczną działalnością organizacji żydowskich.

— Decyzja w sprawie Fundacji zapadnie najprędzej w środę — po poniedziałkowej naradzie premier Andrius Kubilius poinformował dziennikarzy.

— Zostaną przekazane (w tym roku — przyp. red.) 3 mln litów, które będą przeznaczone dla grupy osób, które ucierpiały w Holokauście. Mamy nadzieję, że właśnie te osoby otrzymają pieniądze — powiedział z kolei Deividas Matulionis, kanclerz rządu. Według niego, w tym roku środki z Fundacji zostaną wypłacone wyłącznie z tytułu odszkodowania dla ofiar II wojny światowej i „reżimów represyjnych”. Kolejne środki będą przeznaczone na finansowanie projektów społecznych i religijnych.

Przed wojną wspólnota żydowska na Litwie liczyła około 200 tys. osób. Prawie wszyscy oni zostali zgładzeni przez nazistów oraz litewskich kolaborantów.

Obecnie, według wspólnoty Żydów, mniejszość żydowska na Litwie liczy około 5 tys. osób.

Podobne artykuły:

http://kurierwilenski.lt

Komentarzy 6 do “Litwa: ruszają odszkodowania za mienie żydowskie”

 1. Brus_Zły_Lis said

  ciekawe kiedy u nas ruszą ??
  a tutaj o pewnym olszewskim który wcześniej nazywał się kierbel
  http://czerwonykiel.blogspot.com/2012/04/pawe-kierbel-olszewski.html

 2. jowram said

  Źle się dzieje w państwie polskim. DOŚĆ !

  Blisko 200 naszych obywateli zebrało się 31 marca w Warszawie pod hasłem
  „ Kongres Protestu”. Referaty podsumowały aż nazbyt liczne przejawy złego rządzenia państwem i objawy destrukcji życia państwowego w ostatnich latach: petryfikacja elit politycznych spowodowana partyjną ordynację wyborczą, praktyka ignorowania przez Sejm żądań referendum, międzypokoleniowa trwałość lokalnych sitw i mafii, krzywdy ludzi wynikłe z patologii i arogancji prokuratorów i sędziów, samowola biurokracji skarbowej względem przedsiębiorców, ZUS-owskie pratyki manipulowania prawem wstecz, rządowy zamach na system emerytalny, bezrobocie 30% absolwentów będące zachętą do emigracji dla młodzieży, zamachy na wolność słowa – afery z multipleksem i ACTA. Oraz inne objawy zaniku polskiej suwerenności, prężności na arenie międzynarodowej, edukacji, gospodarności. Zjawiska, grożące zanikiem polskiej państwowości, oznaczające nieudolność lub złą wolę rządzących elit, którym należy powiedzieć DOŚĆ i PRECZ !
  Janusz Sanocki, organizator Kongresu, stwierdził, że nie ma w tym systemie mechanizmów walki o dobro. „To państwo musi odejść.” Mówmy o Polsce naszych marzeń, wołał, nie tylko o tym co możliwe.
  Jerzy Przystawa ( Ruch Obywatelski JOW) przypomniał ważną definicję: polityk to ten, kto ma prawo rozdzielać publiczne pieniądze. To musi być człowiek powszechnego zaufania. A tymczasem posłowie wybrani ostatnio wg obecnej partyjnej ordynacji uzyskiwali najczęściej poparcie jednego wyborcy na 100, czasem jednego na 50. Napiętnował typowe praktyki liczenia głosów wyborców za zamkniętymi drzwiami, przez komisje dobrane na drodze powołania z kadr administracji państwowej lub samorządowej.
  Jerzy Jachnik ze Stowarzyszenia „ Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur” stwierdził – Polska to kraj bezprawia, prokuratorzy służą sitwom, w więzieniach i aresztach przetrzymywanych jest wielu niewinnych ludzi. Przytoczył kuriozalną antykonstytucyjną (por. Art. 45 Konstytucji RP) uchwałę Sądu Najwyższego dopuszczającą tajność posiedzeń sądowych.
  Adam Słomka ( Komitet Obrony Sprawiedliwości, KPN-OP) – Sędziowie są dyspozycyjni, mafie opanowały sytuację i śmieją się nam w twarz. Aby z tym walczyć w sądach, konieczna jest elementarna solidarność – być na rozprawach, ośmielać tych uczciwych. Agitację referendalną trzeba prowadzić wprost z ludźmi, przekonywać „po mieszkaniach”.
  Teresa Borowska ze Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP mówiła o niszczeniu przedsiębiorców podatkami przez manipulowanie prawem wstecz, o przeciąganiu roszczeń poza obowiązujący prawnie limit lat, o lekceważeniu przez ZUS orzeczeń sądów niekorzystnych dla tej instytucji.
  W dyskusji, która nastąpiła, padały opinie i żądania znacznie bardziej radykalne. Oto kilka z nich:
  ZUS instytucją zbrodniczą i niepotrzebną. Znieść przymus ZUS.
  Polska staje się państwem policyjnym – jest 4 razy więcej policji i podobnych służb niż wojska.
  Konieczne jest wprowadzenie wyborów prokuratorów i prezesów sądów, oraz w sprawach karnych orzekanie winy przez ławy przysięgłych.
  Starsi jakoś się urządzili ale młodzi są na lodzie, bez pracy i szans życiowych, a ten stan utrwali podwyższenie wieku emerytalnego. Podział na lewicę i prawicę nie jest już dla młodzieży istotny; ważniejszy staje się podział – wolni lub nie. To jest dodatkowa wymowa manifestacji internautów w zw. z ACTA
  Na wniosek Janiny Pietras zebrani przyjęli przez aklamację poparcie starań Telewizji Trwam o prawo do multipleksu.
  M.Ciesielczyk wyraził wątpliwość co do celowości organizowania referendum – te głosy obecne władze jak zwykle zlekceważą. Proponował wejście na ścieżkę wyborów do parlamentu.
  A.Czachor podkreślił, że nie warto apelować do obecnych władz, aby lepiej prowadziły sprawy Polski. Oni albo nie potrafią albo nie chcą, choć chętnie się podejmą. Tych kilkaset osób od 20 lat dzierżących władzę musi zejść ze sceny politycznej.

  Zebrani podjęli decyzję zorganizowania własnymi siłami Obywatelskiego Referendum, w którym Obywatele, opowiedzą się za (lub przeciw) wprowadzeniu szeregu rozsądnych zasad ustrojowych i decyzji rzeczowych. Powstały zręby organizacyjne Referendum – zespoły robocze poświęcone monitoringowi nieprawidłowości na styku państwo-obywatel, sytuacji przedsiębiorstw, ordynacji wyborczej, legislacji dla prawa i sądownictwa, technice przeprowadzenia referendum i być może innym tematom. W najbliższych dniach zespoły zadecydują o datach, metodzie realizacji i treści pytań referendalnych. Referendum zorganizujemy już w maju 2012. Wyniki Referendum będą upublicznione i przekazane formalnie najwyższej władzy w Państwie – Sejmowi – z żądaniem realizacji. Prosimy o zgłaszanie udziału w prowadzeniu akcji referendalnej.
  Andrzej Czachor,
  Ruch Obywatelski JOW
  a.czachor@cyf.gov.pl

 3. Obserwator said

  To złodzieje i przestępcy. Posiadaja tylko to co ukradną. Kiedy zapłacą za zbrodnie i zniszczenia dokonane przez nich w Rosji i nam Polakom, za zbrodnie żydowskiej rerwolucji i dziesiątki milionów ofiar. Nawet z bydłem ich nie można porówna bo byśmy bydło obrazili. Tfu… Krew się gotuje.
  Kiedy przegnamy tą chołotę żydowska tam gdzie ich miejsce?

 4. vendaval said

  Kiedy litewskie odszkodowania dla potomkow Polakow z Wilenszczyzny?

 5. Boryna said

  W Polsce starozakonni przejmują majątek bez rozgłosu.

 6. Brat Dioskur said

  Litwini moga i powinni placic .W koncu szaulisi uczestniczyli czynnie w akcjach Einsatzgruppen,ktore mordowaly Zydow.Przed kilku laty TV niemiecka pokazala wywiad z jednym z nich ,ktory po wojnie odsiedzial 25 letni wyrok za uczestnictwo w litewskich szwadronach smierci zajmujacych sie tropieniem i likwidacja Zydow.Zapytany o pobudki otwarcie przyznal ,ze robil to z nienawisci.Jako uzasadnienie przedstawil szeroki wachlarz antyzydowskich stereotypow ,charakterystycznych dla zoologicznego antysemity…..Nawiasem trzeba podkreslic bezczelnosc Litwinow ,ktorzy zazadali ekstradycji szanowanego dyrektora Yad Va Szen uwazajac go za zbrodniarza komunistycznego.I z takimi lotrami cacka sie nasze MSZ obojetnie przygladajac sie antypolskim na Liwtwie represjom!

Sorry, the comment form is closed at this time.