Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Mason idolem polskiej „prawicy”…

Posted by Marucha w dniu 2012-06-15 (Piątek)

… niepodległościowej i katolickiej!

Jeden z ośrodków odpowiedzialnych moralnie za burdy „patriotycznej” hołoty przed i po meczu Polska-Rosja – Gazeta Polska, brnie dalej w swym bezmózgim zacietrzewieniu i obłąkańczej nienawiści do Rosji. Wyciąga się oto po raz kolejny (wcześniej m.in. w Naszym Dzienniki – np. 22.02.2011, i gęsto w internecie) nieświeżego asa z rękawa w osobie Eugene’a Poteata, byłego oficera CIA, masona 32 stopnia w loży No. 369 obrządku szkockiego w North Charleston w Południowej Karolinie.

Oto dwa ciekawe zrzuty ekranu: [kliknij, aby powiększyć – admin]

A tu fragment wizji Poteata:

„- Ro­syj­skie dzia­ła­nia zaraz po ka­ta­stro­fie to ty­po­we czyn­no­ści mor­der­cy, który pró­bu­je za­trzeć ślady zbrod­ni, pró­bu­jąc znisz­czyć lub ukryć klu­czo­we do­wo­dy – twier­dzi w roz­mo­wie z „Ga­ze­tą Pol­ską” Eu­ge­ne Po­te­at, dłu­go­let­ni wy­so­ki ofi­cer CIA, który jesz­cze w kwiet­niu 2010 roku w ame­ry­kań­skiej pra­sie za­su­ge­ro­wał, że pod Smo­leń­skiem do­szło do za­ma­chu. – Rosja nie mogła zmar­no­wać ta­kiej szan­sy, nawet jeśli mia­ła­by się po­słu­żyć ohyd­ną, zor­ga­ni­zo­wa­ną ka­ta­stro­fą – twier­dzi.(…) – Rosja miała też środki, motyw i sposobność do popełnienia w Smoleńsku zbrodni. Krajem tym rządzą przede wszystkim byli oficerowie wywiadu – bandyci i następcy tych, którzy mordowali w Katyniu i przez lata popełniali inne potworności – mówi.

(…) – Pod Smoleńskiem do wygrania było coś bardzo cennego – przejęcie kontroli nad Polską i umieszczenie na szczytach władzy prorosyjskich polityków. Tak się też stało – po katastrofie pełnię władzy w Polsce przejął obóz prorosyjski, który posłusznie wykonuje otrzymane polecenia – twierdzi.”(źródło – Onet za Gazetą Polską – Artykuł tygodnia 12.06.2012)

Są to bzdury piramidalne. Merytoryczne ich komentowanie byłoby zniżaniem się do poziomu obsesji rządzących autorem. [Obsesji – albo wyznaczonego mu zadania – admin]

Jedna mała uwaga – Rosjanie to permanentni mordercy, zaś CIA to naturalnie siostry miłosierdzia, o czym Poteat nie wspomniał, uznając chyba, że to oczywiste. W istocie, to, że poglądy takie jak Poteata znajdują u nas poklask i gotową do czynu (Na Moskwę!) klientelę, jest głęboko tragiczne. Część naszej kulejącej klasy politycznej i to część uważająca się za namaszczoną do sprawowania władzy i dysponująca pokaźnym poparciem 25-30% społeczeństwa jest niewolnikiem polityczno-mistycznego zabobonu najgorszego sortu. Jej zachowania są doskonale przewidywalne i zredukowane do kilku odruchów bezwarunkowych. Wystarczy hasło – Rosja, Putin, miska, czy płachta na byka (naturalnie czerwona!). Cóż to za różnica. Mechanizm działania jest ten sam.

Ci hurrapatriotyczni politycy, głosiciele i obrońcy godności narodowej, przywiązani do tradycji katolicy, nie są niczym innym jak pacynkami w rękach obcych, którzy bez najmniejszego wysiłku powtarzają najtańsze chwyty, które wciąż i wciąż, mimo upływu wielu lat, przynoszą zamierzony skutek – sparaliżowanie polityki polskiej poprzez sparaliżowanie umysłów kilkoma fetyszami. Tak to niepodległościowcy i katolicy stają się również pacynkami anglosaskiej masonerii. Dziwne? A może to hańba i skandal, żeby tak pisać? To już sprawa rozumu bądź jego braku u tych ludzi.

Wszakże Poteat to nie jedyna jaskółka. Niedawno dowiedzieliśmy się od p. Antoniego Macierewicza o wielkich zasługach dla Polski zmarłego Jana Winczakiewicza, jego kuzyna. Zupełnie przypadkowo był on również masonem 32 stopnia obrządku szkockiego.

http://www.jednodniowka.pl/

Tak, jak zwolennikom „nowusa” można pogratulować ich patrona, masona abp-a Bugniniego, tak samo patridyotom  – masonów Poteata i Winczakiewicza. – admin. 

Komentarzy 7 to “Mason idolem polskiej „prawicy”…”

 1. hawo said

  a jaka jest sensacja jak sie powie ludziom ze ameryke zakladali masoni i washington jest masonem ( zreszta jego posągi sa czesto wyposazone w fartuszek masonski ) łoooo to dziwyyyy nieslychane ….

 2. Zerohero said

  Gdyby nie Rosja, żydostwo miałoby już tylko do rozwałki Chiny. Gdy istnieją konkurencyjne mocarstwa nie można wprowadzić u siebie terroru, bo ewentualni powstańcy będą mieć pomoc z zewnątrz. Rosja a to zablokuje coś w ONZ, a to sprzeda broń. To wywołuje dziką furię wtajemniczonych wysokiego stopnia. Tacy jak Bojkota 166 piszą potem miedzy innymi o ataku specnazu na euro 2012:

  https://marucha.wordpress.com/2012/05/24/wypierdalac-motlochu-tak-urzednicy-kancelarii-prezydenta-potraktowali-zwiedzajacych-podczas-nocy-muzeow/#comment-165954

  Belkoty 166 to nawóz historii. Poujadają ogłupione, a potem same zostaną wyeliminowane. Tylko dlaczego normalni ludzie mają przez nich cierpieć?

 3. Piotrx said

  Często mowi się o obrządku szkockim masonerii ponizszy tekst przybliza informacje o nim ukrywane za fasadą haseł propagandowych wolności , równości i braterstwa, oraz szczegółowo opisuje jego 33 stopnie wtajemniczenia wciągające człowieka na coraz wyższy szczebel satanizmu. Bowiem „Bogiem” masonerii jest Szatan

  Jak podaje autor artykułu , swiatowa hierarchiczna struktura masonerii nie kończy się na 33 stopniu obrządku szkockiego , istnieje jeszcze „Nowy Obrządek Palladyjski Reformowany” (umowny 34 stopień) założny przez Giuseppe Manziniego i Alberta Pike. Oraz jeszcze wyzej 22 stopnie Wysokiej Masonerii żydowskiej B’nai B’rith ktorej symbolem jest menora (umowne stopnie od 35 do 56)

  ************
  Opis stopnia 32 Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego

  XXXII Korona – „Książę Tajemnicy Królewskiej”: wykonawcza dominacja Zakonu , aby ustanowić i obronić Autorytet masoński. Nienawiść zwraca się przeciw Kościołowi Chrystusowemu, który ma zostać unicestwiony, a stosowaną bronią jest Wielkie Kłamstwo Panteistyczne, z którego wywodzi się autoubóstwienie człowieka i wznoszenie „Nowej Wieży Babel”. Dewizą jest: „Zemsta, Rzeź!”

  ***********

  33 stopnie Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego

  /fragmenty/

  Franco Adessa – czasopismo “Chiesa Viva (Kościół Żywy)” nr 381/2006

  wydanie polskie Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski,

  http://ksiegarnia.antyk.org.pl

  Prawdziwy podział stopni na trzy serie po jedenaście znajduje się tylko w najtajniejszych instrukcjach, poza stopniami, i w symbolach, za którymi prawdziwe sekrety masońskie są „ukryte w nieprzenikniony sposób”. Jednym z takich dokumentów jest tajna instrukcja wydana generałowi Giuseppe Garibaldiemu, z okazji jego promocji na przełożonego masonerii. Dokument ten, jedno z najjaskrawszych świateł, jakie kiedykolwiek wyszły z mroków masonerii, z całą Władzą Nieznanych Przełożonych Masonerii, obnaża w sposób jasny i jednoznaczny prawdziwe znaczenie podziału 33 stopni Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego na trzy serie po jedenaście.

  Garibaldi przeszedł inicjację masońską w roku 1844, w Loży z Montevideo „Asilo de la Virtud”, w obediencji wielkiego wschodu Brazylii. Później przeszedł do Loży „Przyjaciół Ojczyzny” w Montevideo. Przebywając na wygnaniu w Sta-nach Zjednoczonych, działał w Loży „Tompkius” nr 471 w Stapletown (Nowy Jork). Później miał kontakt z Członkami londyńskiej Loży „Philadelphes”, którzy przekonali go, by z nimi współpracował w realizacji „programu włoskiego”. W roku 1863 Garibaldi został wybrany na przełożonego Rady Najwyższej Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego w Palermo, a w 1864 stał się „wielkim Mistrzem” Wielkiego Wschodu Italii. List, który częściowo przytaczamy, to instrukcja wydana Garibaldiemu przez Nieznanych Zwierzchników, gdy został Przełożonym Masonerii.

  (…)

  To fragment tego dokumentu: „(…) w naszym Zakonie żaden stopień nie objawia Prawdy całkowicie; czyni jedynie mniej gęstą zasłonę, która kryje ją przed wzrokiem ciekawskich. Dla nas, obdarzonych najwyższą władzą, dla nas jedynych usuwa ją zupełnie i, zależnie od naszej inteligencji, naszego ducha i naszego serca, sprawia, że poznaje-my, widzimy i czujemy, iż: Człowiek jest całkiem jednocześnie Bogiem, Papieżem i Królem Ludzkości

  (…) Jeśli chodzi o nas, wielkich przełożonych, my tworzymy Święty Batalion najwyższego Patriarchy, który z kolei jest Bogiem, Papieżem i Królem masonerii.
  Oto, Bracie, trzeci trójkąt, trzecia potrójna prawda, która da twemu umysłowi, twemu duchowi i twemu sercu niewysłowione szczęście absolutnego posiadania Prawdy bez żadnych zasłon! Wraz z Organizacją, z funkcjonowaniem i nauczaniem Zakonu, ukazuje się teraz twoim oczom, Bracie, jaśniejąca, i widzisz, pojmujesz, że całe nasze nauczanie streszcza się w tym: ustanowić zwycięstwo naszej Cnoty, naszej Moralności i naszego Autorytetu w całym rodzaju ludzkim. Oto dlaczego nasze stopnie mają potrójną klasyfikację, wedle której wzywane są do walki z tym, co nasi nieubłagani przeciwnicy, nasi śmiertelni wrogowie, nasi niesławni prześladowcy, klerykałowie, ośmielają się nazywać swoją Cnotą, swoją Moralnością i swoim Autorytetem.

  Aby zwalczyć ich nędzną Cnotę, mamy stopnie:

  I Ucznia, II Czeladnika, III Mistrza, IV Tajnego Mistrza, V Mistrza Doskonałego, VI Poufnego Sekretarza, VII Namiestnika i Sędziego, VIII Intendenta Budowy, IX Wy-branego z Dziewięciu, X Wybranego z Pięt-nastu, XI Rycerza Wybranego; to pozwala nam poprowadzić człowieka niewtajemniczonego od nieświadomości „Ucznia” do misji Wybranego Rycerza, dla obrony Cnoty masońskiej, dla krucjaty Człowieka, boga samego siebie (…)

  Aby zwalczyć ich plugawą Moralność, mamy stopnie:

  XII Wielkiego Mistrza Mularza, XIII Królewskiego Sklepienia, XIV Prefekta Budowy, XV Rycerza Wschodu, XVI Księcia Jerozolimy, XVII Rycerza Wschodu i Zachodu, XVIII Rycerza Różo Krzyża, XIX Wielkiego Kapłana, XX Czcigodnego Wielkiego Mistrza, XXI Wielkiego Patriarchy Noachitu, XXII Rycerza Topora Królewskiego (…)

  Aby zwalczyć ich karygodny Autorytet, mamy stopnie:

  XXIII Przełożonego Namiotu, XXIV Księcia Namiotu, XXV Rycerza Węża, XXVI Trynitarza, XXVII Komandora Świątyni, XXVIII Księcia Adepta, XXIX Szkockiego Rycerza, XXX Rycerza Kadosz, XXXI Wiel-kiego Inkwizytora, XXXII Księcia Tajemnicy Królewskiej, XXXIII Wielkiego Inspektora Generalnego (…)

  Klerykałowie, niegodziwcy, zabójcy ludzkości przeciwstawiają, widzisz to, Bracie, naszej Cnocie, naszej Moralności, naszemu Autorytetowi, swoją Własność, swoją Religię i swoje Prawo; i to są trzej śmiertelni wrogowie masonerii, których odtąd będziesz miał zwalczać jako dowódca armii (…) Ani Prawo, ani Własność, ani Religia nie może więc narzucać się człowiekowi; i zważywszy, że sczezną, kiedy pozbawi się je najcenniejszych praw, są to zabójcy, na których poprzysięgliśmy wywrzeć przerażającą pomstę; są to wrogowie, którym poprzysięgliśmy wojnę do ostatniej kropli krwi i bez wytchnienia, wojnę na śmierć i życie!

  Z tych trzech niesławnych wrogów to właśnie Religia powinna być przedmiotem twych nieustannych ataków, gdyż żaden lud nigdy nie przeżył swej Religii i dlatego, zabijając Religię, będziemy mieli w swoich rękach i Prawo, i Własność; dlatego, ustanawiając po trupach tych zabójców, Religię masońską, masońskie Prawo, masońską Własność, przebudujemy Społeczeństwo (…) Ponieważ nasz Bóg nie jest ani substancją, ani ciałem, ani duszą, ani stwórcą, ani ojcem, ani słowem, ani miłością, ani parakletem, ani odkupicielem, ani niczym zupełnie, poddaliśmy Kościół władzy świeckiej i obaliliśmy władzę doczesną Papieża, oczekując zniszczenia jego władzy duchowej.

  Biorąc pod uwagę, że jesteśmy budowniczymi nowej Świątyni szczęśliwości Rodzaju Ludzkiego, i wiedząc, że aby ją zbudować, trzeba zacząć od burzenia, przez zniszczenie obecnego stanu społeczeństwa, znieśliśmy edukację religijną, skasowaliśmy prawa ludów. Po obaleniu władzy doczesnej Papieża, naszego wroga nikczemnego i śmiertelnego (…), nasz najwyższy Zwierzchnik zapanuje samotnie nad światem, a Masoneria, siedząc na stopniach jego tronu, będzie współuczestniczyć w jego Wszechpotędze!… Wielki i olśniewający jest ten cel najwyższy, który ci ukazaliśmy, ale wielkiej cierpliwości wymagają prace i wysiłki konieczne dla jego osiągnięcia.

  Od tego dnia, kiedy zasiadasz pomiędzy najwyższymi Mistrzami, powinna wzrosnąć intensywność twych prac, a żeby dobrze zarysować ci ich kierunki, zapewniając jednocześnie ich sukces i zwycięstwo, damy ci wyraźne streszczenie Wielkiego Światła najwyższej inicjacji: Jesteś sam dla siebie Bogiem, Papieżem i Królem. Twój rozum jest jedyną regułą Prawdy, jedynym kluczem do nauki i polityki. Twoje apetyty i twoje instynkty są jedyną regułą Dobra, jedynym kluczem do postępu i szczęśliwości.

  Powinieneś zrozumieć i tłumaczyć, jak następuje, nasze święte przedsięwzięcie: „WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, BRATERSTWO”.

  WOLNOŚĆ, wszechpotężna broń, za pomocą której wywróciliśmy porządek świata, oznacza:
  – niezależność bez ograniczeń i bez zastrzeżeń, uchroniona od wszelkiego rodzaju autorytetu;
  – niezależność ducha, której nie wolno obdarzać żadnym objawieniem ani ograniczać żadnym dogmatem;
  – niezależność woli, która nie poddaje się żadnej władzy, nie uznaje ani Króla, ani Papieża, ani Boga;
  – niezależność osobowości, która zerwała wszelkie łańcuchy, jakie utrzymywały ją w niewoli; łańcuchy materialne i łańcuchy moralne, łańcuchy ziemskie i łańcuchy niebieskie, aby urzeczy-wistnić niepodległość ludzkości, jej emancypację absolutną i całkowitą. To właśnie za pomocą wolności jako dźwigni i namiętności ludzkich jako punktów podparcia powalimy na zawsze Królów i Księży, tych nieprzejednanych wrogów rodzaju ludzkiego, bardziej szkodliwych dla ludzkości niż tygrysy dla zwierząt.

  RÓWNOŚĆ, wszechpotężna poziomica, za pomocą której przemieniliśmy świat, oznacza:
  – Równość własności, gdyż prawa człowieka na wspólnej ziemi, jako obywatela jednego i tego samego świata, jako syna tej samej matki, są dawniejsze i bardziej uświęcone niż wszelkie umowy i wszelkie zwyczaje, i w związku z tym trzeba skruszyć te prawa i znieść te zwyczaje.
  – Równość fortuny, z proporcjo-nalnym wyrównaniem płac, z radykalnym i zupełnym zniesieniem prawa dziedziczenia, z wywłaszczeniem wszelkich spółek finansowych i przyznaniem solidarności narodowej każdego ludu banków, kanałów, środków transportu, ubezpieczeń i kopalni.
  – Równość jednostek, z solidarnością, z równym dla każdego prawem korzystania z właściwej, solidarnej produkcji.
  To właśnie za pomocą Równości jako dźwigni i apetytów ludzkich jako punktów podparcia sprawimy, że zniknie na zawsze Arystokracja Pieniądza, ten zacięty dręczyciel rodzaju ludzkiego.

  BRATERSTWO, wszechpotężna obietnica, za pomocą której ustanowiliśmy swoją władzę, oznacza:
  – Braterstwo w masonerii, aby zbudować Państwo w Państwie, posiadające własne środki i funkcjonujące niezależnie od Państwa i Państwu nieznane;
  – Braterstwo w masonerii, aby zbudować Państwo ponad Państwem, z Jednością, kosmopolityzmem, powszechnością, które uczynią je wyższym od Państwa i pozwolą nim sterować;
  – Braterstwo w masonerii, aby stworzyć Państwo przeciw Państwu (…)
  To dzięki Braterstwu jako dźwigni i ludzkim niesnaskom jako punktom podparcia sprawimy, że zniknie na zawsze Pasożytnictwo i zbrojna Przemoc, te plagi wciąż jeszcze nieuśmierzone, te bezlitosne postrachy rodzaju ludzkiego.

  Bracie, oto koniec twego pouczenia jako Przełożonego Masonerii. A teraz złóż wraz z nami Najwyższą Przysięgę:
  – Przysięgam nie mieć innej ojczyzny niż Ojczyzna Powszechna.
  – Przysięgam zwalczać do ostatka, zawsze i wszędzie, granice narodów, granice pól, domów i pracowni, granice rodziny.
  – Przysięgam zniszczyć, poświęcając własne życie, granice, gdzie zabójcy ludzi wypisali, krwią i błotem, imię Boga.
  – Przysięgam poświęcić swe istnienie nieograniczonemu po-stępowi i powszechnej jedności, i obiecuję publicznie wyznawać negację Boga i duszy!

  A teraz, Bracie, gdy naród, Religia i Rodzina zniknęły dla ciebie na zawsze w ogromie dzieła masonerii, pójdź w me ramiona, Potężny, Prześwietny i Drogi Bracie, miej wraz z nami udział we Władzy bez ograniczeń i użyciu bez granic, które sprawujemy nad Ludzkością!

  I seria 11 stopni
  33 stopni masonerii
  Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego służy zwalczeniu
  „nędznej Cnoty katolickiej”
  „Człowiekiem-Bogiem”.

  XI Ensof – (Pierwsza Przyczyna – Moc) „Rycerz Wybrany”: Człowiek-Bóg, Człowiek bez Boga, szczyt masońskiego „Człowieka doskonałego”, Przyjęcie nowego żydowskiego brata Lucyfera. Rozum ludzki, objawienie boskości, jest sam w sobie boski, a więc niezależny od wszelkiego autorytetu: jest wszech-władny. „Człowiek jest Bogiem sam dla siebie!” W ten sposób człowiek spełnia swe obowiązki względem samego siebie! „Kamień nieociosany” stał się „kamieniem sześciennym”, czyli „mularzem doskonałym”.

  X Korona – „Wybrany z Piętnastu”: dominacja ostateczna: całkowite zwycięstwo nad wrogami. Kandydat, doskonały przedstawiciel władzy Lucyfera, otrzymuje koronę, gdyż poza marionetką Religii, zadaje ciosy także reprezentantom Prawa i Własności.

  IX Mądrość – „Wybrany z Dziewięciu”: Rozkład Mądrości: zniszczenie Religii. Kandydat dźga sztyletem kukłę, która reprezentuje Religię. Mądrość masońska objawia się w ostrożności, by dokonać pomsty, i w uporze, aby osiągnąć swe cele.

  VIII Umysł – „Intendent Budowy”: Rozkład umysłu: wojna ze Świętą Wiarą, pojmowaną jako szkodliwa oficjalna ochrona umysłu. Cudzoziemiec, nie-Żyd, zostaje przyjęty do zarządu nowej Świątyni, aby fałszować.

  VII Miłosierdzie – „namiestnik i Sędzia”: Sztuką ponad sztuki jest rządzenie duszami; to jest „tajemniczy klucz”, pozwalający wejść do miejsca, gdzie znajdują się „święte szczątki” „Mistrza” Hirama (Lucyfera), którymi są: Umysł, Mądrość, Korona.

  VI Sprawiedliwość – „Poufny Sekretarz”: Pakt z Szatanem. Rozszerzenie ludzkiej duszy i woli na całą ludzkość. Dusza ludzka jest szczególnym objawieniem duszy powszechnej, która objawia się w nieskończoności.

  V Piękno – „Doskonały Mistrz”: ubóstwienie duszy ludzkiej, jako iskry boskiej Pierwszej Przyczyny. Przejście z Niskończoności do tego, co skończone: „kwadratura koła”; Materia jest wieczna; istnieje zły bóg: manichejski dualizm boskości.

  IV Triumf – „Tajny Mistrz”: „narodziny” nowego sumienia. Kiedy upłynęło już 9 miesięcy od dnia „Poczęcia”, „Dusza wchodzi w Ciało Człowieka”: lud żydowski wkracza w ludzkość. „Sumienie człowieka polega na posłuszeństwie wobec instynktów”.

  III Chwała – „Mistrz”: „Poczęcie” syna Lucyfera, dla chwały Lucyfera, którego nazywa się „Mistrzem”. „Jakie jest przeznaczenie człowieka? Pośród prochu, zgnilizny, robactwa!”

  II Fundament – „Czeladnik”: Degradacja człowieka „Czeladnikiem”, „Kultem Fallusa”. Dwie płcie Bóstwa prowadzą do ukształtowania „Ciała Człowieka doskonałego”. „Co jest siłą twórczą Człowieka wybranego? Męska siła ciała ludzkiego”.

  I Królestwo – „uczeń”: „Chrzest masoński”: werbunek do Królestwa Szatana.

  II seria 11 stopni
  33 stopni masonerii
  Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego służy zwalczeniu
  „plugawej Moralności katolickiej”
  „Człowiekiem-Papieżem”.

  XXII Ensof – (Pierwsza Przyczyna – Moc) „Rycerz Topora Królewskiego”: Człowiek-Papież, apogeum ma-sońskiego „Ludu kapłańskiego”. Król Kapłan, czciciel i ofarnik Lucyfera. „Człowiek jest sam dla siebie Papieżem!” Mason staje się „Kapłanem żydowskim” i jest powołany do szerzenia kłamstw, błędów i bluźnierstw, w które został wtajemniczony; w ten sposób spełnia swe obowiązki wobec przyszłości!

  XXI Korona – „Wielki Patriarcha Noachitu”: Cezaropapizm narzucany przez Żydów wszystkim narodom jako połączenie władzy duchowej i świeckiej w jednym ręku.

  XX Mądrość – „Czcigodny Wielki Mistrz”: walka z wszelkimi formami „obskurantyzmu” chrześcijań-skiego. Zarysowuje się łączność pomiędzy godnością królewską i kapłańską, wstęp do cezaropapizmu następnego stopnia.

  XIX Umysł – „Wielki Kapłan”: Walka o zdobycie całkowitej swobody nauczania, aby poprowadzić ludzkość do „Jeruzalem niebiańskiego” nauki kabalistycznej.

  XVIII Miłosierdzie – „Rycerz Różo-Krzyża”: plastyczne i krwawe odnowienie bogobójstwa. Szatan, aby ponownie ustanowić swój pakt z człowiekiem, chce unieważnić Ofarę Chrystusa na Krzyżu, unieważniając jej odnowienie we Mszy. Fakt antychrystianizmu masońskiego. Kandydat staje się Kapłanem Żydowskim!

  XVII Sprawiedliwość – „Rycerz Wschodu i Zachodu”: Pakt pomiędzy Rycerzami Świątyni (chrześcijanami) a Wschodnimi Joannitami i ich wynaturzenie. Ekspansja judaizmu w środowisku chrześcijan.
  Kandydat zostaje przyjęty do Wielkiej Rady Dwudziestu Czterech.

  XVI Piękno – „Książę Jerozolimy”: Powrót Żydów do Jerozolimy po okresie niewoli i przywrócenie kultu w nowej Świątyni. Piękno to jedność w różnorodności: powszechna Republika masońska opiera się na powszechnym kulcie. Kandydat zostaje przyjęty do grona Dwunastu Starszych Ludu.
  XV Triumf – „Rycerz Wschodu”: Wolność myśli. Wyzwolenie ducha z wszelkiego autorytetu boskiego. narodziny duszy nowego kapłana; Kandydat zostaje wyświęcony na „Lewitę” i przyjęty do pokolenia Judy. Kandydat staje się „Mistrzem”, „kamieniem doskonałym”; jest „Człowiekiem ubóstwionym”.

  XIV Chwała – „Prefekt Budowy”: Wolność sumienia Ludu. Kandydat wykonuje skok z Królestwa Bożego do królestwa Szatana: na będzie już odczuwał głosu sumienia. Wolność lekceważenia nakazanego dobra i popełniania zabronionego zła.

  XIII Fundament – „Sklepienie Królewskie”: Wolność masońskiego nauczania ludu. Nowa doktryna: panteistyczne wyobrażenia o Pierwszej Przyczynie; „kult człowieka”, który w następstwie prowadzi do eliminacji nauczania chrześcijańskiego i do abolicji poddania władz politycznych i naukowych władzy ducho-wej Kościoła. Początki nowego „Lewity” (Kapłana) i nowego członka pokolenia Judy.

  XII Królestwo – „Wielki Mistrz Mularz”: „Spowiedź i Komunia”: zjednoczenie mistyczne z Wielkim Architektem Wszechświata. Począwszy od „Królestwa”, złożonego z „Ludu doskonałego” masonów I serii 11 stopni, należy kształtować „Lud kapłański”, „Lud Wybrany” czy też „Lud Lewitów”.

  III seria 11 stopni
  33 stopni masonerii
  Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego służy zwalczeniu
  „karygodnego Autorytetu katolickiego”
  „Człowiekiem-Królem”.

  XXXIII Ensof – (Pierwsza Przyczyna – Moc) „Wielki Inspektor generalny”: dominacja Zakonu w rządach: Człowiek Król, Człowiek przeciw Bogu, apogeum „Ludu Królewskiego”. Jest on pożeniony z Zakonem złotym pierścieniem i całkowicie wpisany w Rodzinę, w Kapłaństwo i w godność Królewską Tego, którego Jezus nazywa „Księciem tego świata”. Stopień ten jest stopniem Cesarza Papieża z cezaropapizmu masońskiego. Podwójną dewizą tego stopnia jest „Ordo ab Chao” i „Deus Meumque Jus”. „Człowiek jest sam sobie Królem!” W ten sposób człowiek wypełnia swe obowiązki względem Boga!

  XXXII Korona – „Książę Tajemnicy Królewskiej”: wykonawcza dominacja Zakonu , aby ustanowić i obronić Autorytet masoński. Nienawiść zwraca się przeciw Kościołowi Chrystusowemu, który ma zostać unicestwiony, a stosowaną bronią jest Wielkie Kłamstwo Panteistyczne, z którego wywodzi się auto-ubóstwienie człowieka i wznoszenie „Nowej Wieży Babel”. Dewizą jest: „Zemsta, Rzeź!”

  XXXI Mądrość – „Wielki Inkwizytor”: jurydyczna dominacja Zakonu. Przysięga składana Władzy masońskiej i wypowiedzenie wszelkich innych przysiąg składanych w przeszłości Ojczyźnie i Prawu.

  XXX umysł – „Rycerz Kadosz”: Otwarta wojna z Bogiem. Kandydat zapala wonne kadzidło Lucyferowi i staje się „Świętym Kadosz”. Szatańską nienawiść do Boga dobrze wyraża symboliczny gest Rycerzy Kadosz: wymachują oni sztyletem w stronę nieba, śpiewając swoją kantyczkę, zakończoną inwokacją do Lucyfera: „Boże Święty, Mścicielu!” i wyzwaniem rzuconym Bogu: „Zemsta, Adonai!”

  XXIX Miłosierdzie – „Szkocki Rycerz”: akt posłuszeństwa wobec najwyższego Mistrza, który ukazuje się pod postacią Bafometa. Dusza Kandydata zostaje w sposób doskonały włączona w królestwo Szatana; jej „uświęcenie” jest całkowite.

  XXVIII Sprawiedliwość – „Książę Adept”: Włączenie jako „trzynastego” do chóru Sylfów i Cherubinów. Objawia się wielką tajemnicę: obserwację Natury i jej Inteligencji jako jedyne prawidło wiary. Następuje potem najhaniebniejsza rozpusta i zasady czarnej magii.

  XXVII Piękno – „Komandor Świątyni”: Przysięga ślepego posłuszeństwa rozkazom służbowym, warunek wstępny utworzenia Rządu masońskiego. Pięknem tego stopnia jest „Wolność polityczna”. „nowy Lucyfer” zostaje przyjęty na „Dwór Lucyfera”.

  XXVI Triumf – „Trynitarz”: III stopień systemu „Trynitarzy Szkockich”. narodziny nowego Lucyfera, który na dwóch skrzydłach wznosi się ku trzem niebiosom, trzem rejonom Inteligencji, Sumienia i Rozumu, które odpowiadają potrzebom politycznym, społecznym i materialnym Ludzkości.

  XXV Chwała – „Rycerz Węża”: Poczęcie nowego Lucyfera. Kult Boga Węża: Szatan zajmuje miejsce Chrystusa na krzyżu. Zarysowuje się przemiana.

  XXIV Fundament – „Książę namiotu”: II stopień systemu „Trynitarzy Szkockich”. Początki nowego Lucyfera. Siłą stwórczą nowego członka „Ludu Królewskiego” jest „kult Lucyfera”, poprzez kontakt ze złymi duchami. Kandydat wchodzi w kontakt z Lucyferem, dokonując aktów „wiary”, „posłuszeństwa” i „uwielbienia”.

  XXIII Królestwo – „Przełożony namiotu”: I stopień systemu „Trynitarzy Szkockich”. Z „Królestwa”, złożo-nego z „Ludu kapłańskiego”, trzeba ukształtować „Lud Królewski” dla rządu kabalistyczno-masońskiego, którego celem politycznym jest wypowiedzenie wojny Religii i jej „zręczne wykorzenienie”.

 4. Wandaluzja said

  W świetle tego, co Pan pisze to sytuacja jest bardzo zła. Ich są miliony czy miliardy i stanowią dominującą sile na świecie. Proszę mi w takim razie powiedzieć czy jest jeszcze jakaś nadzieja? Czy istnieje w Polsce ruch oporu mający możliwość przeciwstawienia się im?
  Serdecznie pozdrawiam.

  Na tak zasadnicze pytanie trudno odpowiedzieć, ale ponieważ masoni – których Powinno być 2 miliardy jeśli deklarują 200 milionów – są przed reformą Monetarystyczną to można im zabrać to złoto na tajnych kontach izraelskich SARMATYZMEM jako alternatywę Faszystowskiej, czyli keynesowskiej techniki likwidacji kryzysu.
  Masoni zrobili z faszyzmu synonim Największego Zła, gdyż atakował Komintern na tajnych kontach szwajcarskich, na które płacono dywidendę z Folwarku Żydowskiego, który nazywał się ZSRS. To WYJAŚNIŁ Jakub Berman: GROŹNY JEST TYLKO ANTYSEMITYZM ŚRODKOWOEUROPEJSKI – bo inne to żydowskie płachty na byka.
  Tak jak Troja Schliemanna była otruciem Rosji i Francji fekaliami pruskimi, tak identyfikacja Jerozolimy Biblijnej z rzymską Capitoliną była OŚLEPIENIEM Europy, gdyż pozbawiła europejczyków Funkcjonalnej Historii. Kto bowiem przejmował się jakąś ”arabską mieściną”, gdy od Jerozolimy Biblijnej większa była tylko Aleksandria: 2,4 miliona mieszkańców.
  Sekretarz Senatu Tacyt napisał, że po zdobyciu przez Tytusa Jerozolimy wymordowano 600 tysięcy Żydów a prawie sto tysięcy sprzedano w niewolę. Mnie zaś uczono, że po zgłoszeniu się kapłanów Świątyni Salomona z kapitulacją Rzymianie zażądali wydania stu tysięcy młodych mężczyzn i tyluż kobiet; mężczyzn wymordowali a kobiety sprzedali w niewolę. Komuniści ZATAILI, że po wkroczeniu do miasta Rzymianie zamordowali jeszcze pół miliona mężczyzn a w mieście OSIEDLILI weteranów.
  Jezus Chrystus po przemyceniu z Judei w transporcie niewolników został mianowany przez swego teścia, cesarza Nerona Eminem-Emausem Babilonu, gdzie rządził 50 lat. Wg firmowanej przez Sankt Petersburg książki „Talmud a chrześcijaństwo” to Emaus płacił RABINKOM ze Świątyni Jerozolimskiej – bo w Świątyni Salomona był JOWISZ ZWYCIĘSKI – kilka wozów srebra rocznie za prawo używania Talmudu BABILOŃSKIEGO.
  Emaus zostało zniszczone przez Trajana w II wojnie żydowskiej – równie okrutnie, bo nie brano jeńców – ale w Jerozolimie Rabinki osadziły na tronie Syna Gwiazdy, który okrutnie zjudeizował Judejczyków: KTO NIE CHCIAŁ SIĘ OBRZEZAĆ BYŁ MORDOWANY. Po zdobyciu przez Hadriana Judejczyków wypędzono z Judei, zlikwidowano babski rabinat a Jerozolimę rekultywowano rolniczo z wyjątkiem rzymskiej CAPITOLINY.
  W ten sposób rabinami zostali TYLKO Synowie Jezusa Chrystusa, których świecką strukturą jest masoneria jako Wywiad. Nie zmieniło tego powołanie Nowego Izraela przez Olivera Cromwella DLA HANDLU I EKSPLOATACJI NIEWOLNIKÓW, gdyż taki Łży Żyd, z obrzezaniem PO ŚMIERCI, nie mógł być rabinem czyli NOMENKLATURĄ MASOŃSKĄ.

 5. 166 bojkot TVN said

  2/ZH
  Znowu się Zeru czknęło … z języczkiem?
  Poszukaj se chłopie (?) jakiegoś poważnego i konkretnego wroga, bo wyżywanie się na 166 nie przyniesie ci w gajówce jakiejś większej chwały.
  Dobrze, że przytoczyłeś ten link. No widzisz jaki był proroczy?

 6. 166 bojkot TVN said

  2/ZH
  Tu: http://macgregor.nowyekran.pl/post/65590,ruchu-ruchu-czyli-proba-ratowania-nieudanej-prowokacji
  masz rozwinięcie tematu, próbę spojrzenia z innej strony, a nie tylko z tej po której siedzisz skamieniały.

 7. Wandaluzja said

  40 ROCZNICA:
  Paweł Burdzy, MEDIA I POLITYCY: Wielkie Manewry; Rzeczpospolita, 16-17 VI 2012, s. P2-3

  PB jest korespondentem polskich mediów w USA, i może dlatego sprowadza Aferę Watergate do afery dziennikarskiej. Najpierw trzeba więc powiedzieć, że Media to nie Czwarta Władza. IV władzą to Kapitał, który płaci dziennikarzom i ich DOBIERA, że beż Usłużności nie ma tam żadnych szans. W przypadku Watergate – jako aferze dziennikarskiej – tez trzeba zadać włoskie pytanie Kto Placił?
  Otóż sporawa zaczęła się od NUKLEARNEGO zamachu cherubina Hitlera na Kair, co nazywa się Aferą Liberty. Zamach nie udał się tylko dlatego, że większość załogi zachowała się NIEREGULAMINOWO, ratując grożący wywróceniem się do góry dnem okręt – może dlatego, że ci, którzy próbowali się ratować zostali wystrzelani przez ścigacze izraelskie – a radiotelegrafista nadawał na cały świat: JESTEŚMY ATAKOWANI PRZEZ FLOTĘ IZRAELSKĄ, co zaalarmowało Pentagon.
  Nixon nie tylko zrugał cherubina i nazwał Holokaustem, ale idąc za pouczeniem d’Gaulle’a, że Holokaust to imperializm sowiecki, który pożre Francję i USA, włączył się do walki Leningradu z Odessą czyli SmerSza z NKWD, każąc cherubinowi zadeklarować, że JEŚLI ROSJANIE ZAPĘDZĄ SWYCH ŻYDÓW DO KOMÓR GAZOWYCH TO AMERYKANIE PROTESTOWAĆ NIE BĘDĄ.
  Nixon tak mówił, bo czuł się asekurowany przez Niemców, którymi się otaczał. Pytał ich np. czy USA poradzi sobie bez kapitału żydowskiego, a ci zapewniali go, że jak najbardziej, wobec czego zamierzał usunąć z USA kapitał żydowski jako Kryminalny – ale musiał to robić za niego Gomułka.
  Żydzi – pod przewodem cherubina Hitlera jako Holokausta – nagrali wobec tego najbardziej błazeńską aferę Watergate, którą ujawnili Anonimowi, jako donos hydraulika, i nagłośnili ja na kilka ORKIESTR – skąd włoskie pytanie Kto Płacił? Zaś niemiecki sztab Nixona, który judził go przeciw Żydom, zmienił się nagle w ŚWIADKÓW OSKARŻENIA, denuncjując go jako hitlerowca, jakim Nixon nie był, bo deklaracja o „zapędzeniu Żydów rosyjskich do gazu” była wychucham wściekłości za zamach nuklearny na Kair. Zadziałała Żydogermania, czyli kupienie przez generałów pruskich niewolniczego folwarku żydowskiego, który nazywał się ZSRS, za niemiecką pomoc w utrzymaniu władzy żydowskiej w USA.
  Od tego czasu Prezydenta USA wybierają nie Amerykanie, ale KAPITAŁ.
  Watergate to amerykańska bitwa pod Batohem, w ktolrej rolę sprzymierzonych z Polakami Tatarów odegrali sprzymierzeni z Nixonem Niemcy.

Sorry, the comment form is closed at this time.