Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  1956 o Polska przygotowuje się na „in…
  Wladca o „Exxpress”: Terror przeciwko…
  Wladca o „Exxpress”: Terror przeciwko…
  1956 o To Wojna
  Józef Bizoń o „Nigdy więcej” zamordyzmu!
  OutsiderR o Polska przygotowuje się na „in…
  1056 o To Wojna
  1956 o „Exxpress”: Terror przeciwko…
  Emilian58 o Wolne tematy (68 – …
  Jack Ravenno o To Wojna
  Marguar o To Wojna
  Emilian58 o To Wojna
  minka o O pożytkach z sentencji
  Jack Ravenno o To Wojna
  Jack Ravenno o „Exxpress”: Terror przeciwko…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 620 obserwujących.

Archive for 25 czerwca, 2012

Dalszy ciąg sprawy bloggera Free Your Mind

Posted by Marucha w dniu 2012-06-25 (Poniedziałek)

Stała się rzecz dość dziwna. W związku z zamieszaniem, jakie powstało na skutek usuwania z sieci wpisów bardzo znanego i cenionego bloggera Free Your Mind, zamieściliśmy najprawdopodobniej fragment jego książki zamiast wypowiedzi, o które nam chodziło:
https://marucha.wordpress.com/2012/06/25/kasia-doraczynska-i-gen-blasik-zyja-oglasza-prezydent-obama/

Oryginalny artykuł zachowujemy, a poniżej zamieszczamy właściwe teksty. Nie wiemy, do czego odnosi się „Suplement”, prawdopodobnie jest fragmentem innego artykułu.

Włodek Kuliński i Gajowy Marucha.

*                   *                  *

.

Suplement

10-04-2010 (godzina nieznana)

FYM: (moja literacka wizja tego, jak przebiegała rozmowa D. Tusk i J. Kaczyński; nikt chyba z Państwa nie sądzi, że Tusk tak bardzo by nienawidził L. Kaczyńskiego, że poszedłby pod prysznic w Dniu Tragedii rankiem i nie odbierałby telefonów, a Sikorski słałby SMS-y o “wypadku”, gdyby NIE BYŁO KATASTROFY; Rząd był przygotowany na to, że dojdzie do czegoś, ale nikt przecież nie sądził, że dojdzie do Egzekucji Polskich Dowódców – że dojdzie do drugiego Katynia – NIKT dopóki nie doszło, niestety)

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 30 Komentarzy »

„Kasia Doraczyńska i Gen. Błasik żyją” – ogłasza Prezydent Obama

Posted by Marucha w dniu 2012-06-25 (Poniedziałek)

Poniżej zupełnie inny artykuł na temat pamiętnego wydarzenia w Smoleńsku sprzed dwu lat. Kontrowersyjny? Ależ tak. Godny uwagi? Bardzo. Do tego stopnia, że ściągnął na siebie furię patriotycznych bloggerów, oskarżających go o popadnięcie w szaleństwo lub branie narkotyków i bojących się nawet zacytować jakikolwiek fragment artykułu w oryginale. W odróżnieniu od niektórych tchórzy, Free Your Mind podpisał się swoim nazwiskiem: dr Paweł Przywara. Ktoś, kto się podpisuje, jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za własne słowa – w odróżnieniu od anonimów.

Zobaczmy dwie reakcje:
http://gazetawarszawska.com/2012/06/24/smierc-w-maglu/
http://lubczasopismo.salon24.pl/jamajka/post/428983,pozegnanie-z-fym-em

O ile wiemy, jego wpisy na blogach zostały pousuwane – dlatego ulokował się na szwedzkim serwerze blogspot.se.

Włodek Kuliński i  Gajowy Marucha.

*                          *                          *

Ja sam, jak patrzę na to zdanie, to wiem, że wygląda ono jak depesza z kosmosu, ale ja uwielbiam amerykańskie filmy, może nie „The Event”, bo ten serial trochę na kolanie zrobiono, ale coś takiego jak „The Monsters” (kto nie widział, proszę obejrzeć) – film obrazujący GROZĘ, której nie ma.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 7 Komentarzy »

Matka Madzi znalazła pracę. Tańczy przy rurze.

Posted by Marucha w dniu 2012-06-25 (Poniedziałek)

We­dług in­for­ma­cji, do ja­kich do­tarł „Fakt”, Ka­ta­rzy­na Wa­śniew­ska, matka zmar­łej w tra­gicz­nych oko­licz­no­ściach małej Madzi z So­snow­ca, zna­la­zła nową pracę w Kra­ko­wie. W jed­nym z tam­tej­szych noc­nych klu­bów tań­czy przy rurze.

 Ta­blo­id in­for­mu­je, że matka Madzi miesz­ka i pra­cu­je w Kra­ko­wie już od dłuż­sze­go czasu. Po­cząt­ko­wo pra­co­wa­ła jako bar­man­ka w jed­nym z po­pu­lar­nych pubów, ale jej pra­co­daw­cy mu­sie­li po­dzię­ko­wać jej za współ­pra­cę, bo była zbyt roz­po­zna­wal­na i klien­ci py­ta­li, czy to na­praw­dę ona.

Po nie­uda­nej przy­go­dzie w pubie po­sta­no­wi­ła zna­leźć inną pracę. „Fakt” do­wie­dział się, że za­trud­ni­ła się w noc­nym klu­bie dla męż­czyzn w cen­trum mia­sta i, jak in­for­mu­je, „pod­czas zmy­sło­we­go tańca roz­bie­ra się za pie­nią­dze”.

Spra­wa Madzi

Pół­rocz­na Magda zgi­nę­ła 24 stycz­nia. Po­cząt­ko­wo jej matka utrzy­my­wa­ła, że dziec­ko upro­wa­dzo­no z wózka. Potem przy­zna­ła, że dziew­czyn­ka zmar­ła na sku­tek nie­szczę­śli­we­go wy­pad­ku, a ona w pa­ni­ce i ze stra­chu ukry­ła jego ciało. Wska­za­ła też miej­sce zo­sta­wie­nia zwłok – w zruj­no­wa­nym bu­dyn­ku ko­le­jo­wym w So­snow­cu.

Pro­ku­ra­tu­ra po­sta­wi­ła ko­bie­cie za­rzut nie­umyśl­ne­go spo­wo­do­wa­nia śmier­ci dziec­ka. Matka Magdy przy­zna­ła się do winy. 15 lu­te­go, czyli w dniu po­grze­bu dziec­ka sąd uznał za­ża­le­nie obro­ny na za­sto­so­wa­nie aresz­tu i zde­cy­do­wał, że matka może wyjść na wol­ność, co stało się kilka go­dzin po po­grze­bie dziew­czyn­ki, który zgro­ma­dził w So­snow­cu ponad ty­siąc osób. Pro­ku­ra­tu­ra za­rzu­ca jej jesz­cze skła­da­nie fał­szy­wych ze­znań i two­rze­nie fał­szy­wych do­wo­dów. Ka­ta­rzy­nie Wa­śniew­skiej grozi do 5 lat wię­zie­nia.

http://wiadomosci.onet.pl

Posted in Różne | 40 Komentarzy »

Manowce rusofobii – rozmowa z dr Mateuszem Piskorskim, politologiem

Posted by Marucha w dniu 2012-06-25 (Poniedziałek)

Był Pan świadkiem wydarzeń 12 czerwca przed meczem Polska – Rosja. Co się właściwie stało?

– Stało się to, co było do przewidzenia. Wydaje się, że nikomu specjalnie nie zależało na tym, żeby uniknąć kompromitacji. Z jednej strony mieliśmy część kibiców rosyjskich, którzy – zupełnie niepotrzebnie – nazwali swoje przejście przez centrum Warszawy na stadion Rosyjskim Marszem. Z drugiej – grupki chuliganów, zazwyczaj nastoletnich, którzy poszukiwali przeżyć w konfrontacji z obcokrajowcami. Jeśli dodamy do tego niezbyt dobre zabezpieczenie imprezy przez policję, to otrzymujemy koktajl Mołotowa, który właśnie wybuchł w centrum stolicy…

Czyli obie strony ponoszą odpowiedzialność?

– Tak, choć z natury rzeczy strona polska, jako gospodarz, ponosi odpowiedzialność znacznie większą. Okazało się, że nasza policja nie jest w stanie zatrzymać gdzieś poza centrum miasta osób zachowujących się wyjątkowo agresywnie, które można było wyselekcjonować na długo przed rozpoczęciem rosyjskiego przemarszu. Nie mówię już o tym, że policja powinna mieć w tych wszystkich środowiskach sieć swoich informatorów i znać każdy ich ruch.

Kim byli kibice rosyjscy, a kim polscy?

– Wśród rosyjskich – to logiczne – przeważały osoby, które przyjechały do Polski obejrzeć spokojnie mecz a poza tym zobaczyć nasz kraj. To zupełnie logiczne – jeśli przeanalizujemy koszty takiego wyjazdu, dojdziemy do wniosku, że element chuligański raczej by sobie na taką wycieczkę nie mógł pozwolić, a zatem przeważali spokojni, kulturalni kibice. Nie znaczy to, że i wśród nich nie mogła się trafić jakaś grupka zadymiarzy, ale raczej starszych, powiedziałbym ‘emerytowanych’. Z drugiej strony mieliśmy – nie znajduję innego słowa – hołotę i gówniarzerię, dzieciaków w wieku 15-18 lat, którzy przyjechali nie na mecz, ale wyłącznie na zadymę. W Rosji takie grupki zostałyby bardzo szybko spacyfikowane przez policję, jak powiedział mi jeden znajomy Rosjanin, ale u nas mamy przecież demokrację…

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 31 Komentarzy »

Jak przeprowadzić skuteczny atak na mózgu?

Posted by Marucha w dniu 2012-06-25 (Poniedziałek)

Wszystkie społeczeństwa podlegają niezwykle niebezpiecznej manipulacji. Czy można tę manipulację z powodzeniem zastosować przeciwko otumanionym mediami ludziom?

Media zyskują wiarygodność jedynie dzięki totalnej krytyce i negacji wszystkiego.Wydaje się, że ktoś kto dokopuje wszystkim musi być obiektywny, bo przecież „nie trzyma z nikim”.

Ta „kalka” działa na wszystkich powodując nieustanne spory. Obiektywność i własne zdanie współcześnie oznaczają umiejętność ułożenia krytyki oraz obronę swoich błędnych przekonań.

Negacja medialna jest jednak przebiegle opracowaną manipulacją pozwalającą NAKIEROWAĆ dokładnie lecz w sposób podstępny bo skryty na oczekiwany lecz przeciwny tok myślenia.

ZOBACZ JAK manipulować ….kobietą

Ciekawą sztuczkę można prześledzić w przykładzie poniżej.
http://zaczarowanadorozka.nowyekran.pl/post/30182,sztuka-manipulacji-nlp-kodowanie-zachowan

Oczywiście po chwili dostrzeżecie iż seks, tak łatwo przyciągający uwagę, jest jedynie tłem popisowej manipulacji wskazanej w linkowanym artykule… bowiem zaangażowany politycznie autor zmanipulował uwagę odbiorcy by…przemycić pewną naukę.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Me(r)dia | 16 Komentarzy »

Liverpoolska Ścieżka Opieki służy eutanazji osób starszych

Posted by Marucha w dniu 2012-06-25 (Poniedziałek)

Przemawiając do Królewskiego Towarzystwa Medycznego w Londynie, dr Patrick Pullicino stwierdził, że brytyjscy lekarze wykorzystują standardowy program opieki zdrowotnej, skierowanej do pacjentów terminalnie chorych, do ich uśmiercania. Zdaniem „The Daily Mail”, jedna trzecia pacjentów umierających w szpitalach umieszczana jest na oddziałach tzw. liverpoolskiej ścieżki opieki zdrowotnej.

Program LCP pozwala lekarzom wycofać nie tylko leczenie, ale także jedzenie i przyznawaną pacjentom wodę [!!! – admin]. Profesor Pullicino powiedział, iż jest przekonany, iż tzw. ścieżka LCP jest wykorzystywana jako „szlak wspomaganej śmierci”.

Pullicino opowiadał o tym, jak osobiście interweniował w sprawie 71-letniego mężczyzny, wobec którego zastosowano program LCP. Mężczyźnie z powodu choroby zwyrodnienia wątrobowo-soczewkowego dawano niewielkie szanse na przeżycie.

Dzięki interwencji Pullicino pacjent został przeniesiony z oddziału ścieżki LCP i w ciągu czterech tygodni w stanie dobrym wrócił do rodziny. Przeciwko jego przeniesieniu oponowało wielu medyków. Pullciono dodał, że „LCP stało się drogą wspomagania śmierci pacjenta, a nie jego leczenia”. Pacjent po wypisaniu z tego szpitala ponownie zachorował na zapalenie płuc i od razu został umieszczony na oddziale LCP w innej placówce. Zmarł pięć godzin później.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kultura | 4 Komentarze »

Przeciw „duchomorom” i „modnowiarkom”

Posted by Marucha w dniu 2012-06-25 (Poniedziałek)

W całym osiemnastym wieku i w początkach dziewiętnastego nie brakowało na ziemiach polskich wybitnych autorów, którzy kontestowali zwolenników prądów ideowych oświecenia: deistów, wyznawców tzw. religii naturalnej czy też libertynów. Co ciekawe, z ówczesnym mainstreamem kopie kruszyli również autorzy określani dziś jako „wielkie postaci polskiego oświecenia”.

Ks. Stanisław Konarski

Jedną z ciekawszych nowości na rynku księgarskim jest monografia autorstwa Martyny Deszczyńskiej pt. Polskie kontroświecenie. Autorka, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, zebrała po szeroko zakrojonej kwerendzie (nie wyłączając archiwaliów kościelnych) bogatą kolekcję głosów polemicznych wobec nadchodzącego z Zachodu oświecenia oraz jego politycznych następstw w postaci rewolucji francuskiej i rządów napoleońskich.

Książka rozpoczyna się od dokonywanej przez polskich autorów (w zdecydowanej większości duchownych) w pierwszej połowie XVIII wieku analizy katolickiej apologetyki. Jej zakończenie zaś, przenosi czytelnika w pierwsze lata istnienia Królestwa Polskiego (po 1815 roku) oraz polemik wokół modelu edukacji, instytucji rozwodów (która zagościła po raz pierwszy na ziemiach polskich wraz z Kodeksem Napoleona w epoce Księstwa Warszawskiego) czy istnienia cenzury.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 4 Komentarze »

2,6 mln Polaków żyje w nędzy

Posted by Marucha w dniu 2012-06-25 (Poniedziałek)

Kiedy rząd tryska optymizmem i zachwyca się naszymi wydatkami na Euro 2012, coraz więcej rodzin w Polsce nie jest w stanie związać końca z końcem. W skrajnej biedzie żyje już ponad 2,6 mln Polaków i wiele wskazuje na to, że liczba ta będzie nadal rosła.

Najbardziej wzrosła w ub.r. bieda na wsi. Liczba osób, których wydatki były mniejsze niż minimum egzystencji, wzrosła w gospodarstwach rolników niemal o połowę i przekracza 13 proc. Według Głównego Urzędu Statystycznego było to związane ze spadkiem dochodów w domach rolników spowodowanym zmniejszeniem poziomu dopłat unijnych w tych gospodarstwach.

Bieda jest też plagą wśród osób słabo wykształconych, które pracują jako robotnicy. W ich domach w skrajnej biedzie żyje 9 proc. osób. Najwięcej nędzy jest w rodzinach wielodzietnych. Żyje w niej co czwarte małżeństwo z czworgiem dzieci lub więcej.

Z szacunków GUS-u wynika, że w 2011 r. w skrajnym ubóstwie żyło 6,7 proc. Polaków. To o 1 pkt procentowy więcej niż w roku poprzednim. Biedy przybyło po pięciu latach jej spadku. W ub.r. liczba osób żyjących w biedzie zwiększyła się o ok. 400  tys. Ich wydatki były mniejsze od minimum egzystencji obliczanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, które uwzględnia wyłącznie kwoty na skromne wyżywienie i utrzymanie małego mieszkania. W ub.r. miesięczne minimum dla samotnej osoby wynosiło 495 zł, a dla czteroosobowej rodziny 1336 zł.

Wzrost biedy to przede wszystkim efekt wyhamowania wzrostu wynagrodzeń i rosnącego bezrobocia. Poniżej minimum egzystencji żyje więcej niż co trzecia osoba mająca w rodzinie dwoje i więcej osób bez pracy.

„Gazeta Polska Codziennie”

http://www.stefczyk.info/

Posted in Gospodarka | 4 Komentarze »

Pilot niezłomny

Posted by Marucha w dniu 2012-06-25 (Poniedziałek)

Zmarł jeden z najskuteczniejszych polskich myśliwców kampanii wrześniowej, bohater Armii Krajowej, wybitny lotnik Włodzimierz Gedymin ps. „Włodek”.

Włodzimierz Gedymin urodził się 23 czerwca 1915 roku w polskiej rodzinie zamieszkałej w Petersburgu. Jego dziadek Włodzimierz Szarski, zesłany do Rosji za udział w Powstaniu Styczniowym, pracując jako dzierżawca, dorobił się tam znacznego majątku w Palkowie. Jego córka Janina wyszła za mąż za pochodzącego z Kowna Wacława Gedymina.

Gedymin po studiach w Rosji chciał pracować w dyplomacji, ale ze względu na wymóg zmiany wyznania na prawosławne ostatecznie znalazł zatrudnienie jako urzędnik w administracji rządowej. Rodzina podtrzymywała patriotyczne tradycje i dbała o wykształcenie dzieci, ucząc je w domu rachunków, języka polskiego i historii. Po rewolucji Gedyminom udało się przedostać do Polski, gdzie osiedlili się w Poznaniu. Włodzimierz poszedł do trzeciej klasy w prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza pani Rozmuskiej, a potem ukończył znane Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego, zwane „Marcinkiem”. Jeszcze w trakcie nauki, na fali entuzjazmu po zwycięstwie Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Challenge 1932, rozpoczął szkolenie lotnicze.

Maturę zdał w 1934 roku, po czym złożył egzaminy wstępne na Politechnikę Warszawską. Przed rozpoczęciem studiów postanowił odbyć szkolenie wojskowe. Kurs podchorążych rezerwy odbył w 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, skąd został skierowany do Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Szkołę Podchorążych Lotnictwa ukończył z 3. lokatą i 15 października 1937 roku został promowany do stopnia podporucznika pilota.
Mając możliwość wyboru jednostki, zdecydował się na służbę w 3. Pułku Lotniczym w Poznaniu. Tam trafił do 132. Eskadry Myśliwskiej dowodzonej przez kapitana Franciszka Jastrzębskiego (poległ w Bitwie o Anglię). Po ukończeniu Kursu Wyższego Pilotażu w Grudziądzu w 1938 roku Gedymin został instruktorem w szkole pilotażu przy 3. Pułku Lotniczym. W sierpniu 1939 roku został skierowany do 131. Eskadry Myśliwskiej. Wraz z majorem Mieczysławem Mźmlerem, wybitnym lotnikiem i asem myśliwskim, dowódcą III/3 Dywizjonu Myśliwskiego, w skład którego wchodziły Eskadry 131. i 132., dokonał objazdu i wyznaczenia lotnisk polowych na wypadek wojny. Po ogłoszeniu mobilizacji polskie jednostki lotnicze zostały przesunięte na wyznaczone lądowiska, dzięki czemu uniknęły zniszczenia w stałych bazach.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 2 Komentarze »

Koniec spływów Dunajcem?

Posted by Marucha w dniu 2012-06-25 (Poniedziałek)

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA w przyszłym roku trafi w ręce czeskiego inwestora. Tak planuje Ministerstwo Skarbu Państwa. Protestują posłowie opozycji i lokalna społeczność

Resort, nie zważając na sprzeciw lokalnej społeczności, chce sprzedać Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica dwóm inwestorom z Czech: Energo-Pro A.S. oraz jej spółce zależnej Cambert Investments Sp. z o.o. Umowę przedwstępną podpisano kilka dni temu, ale resort skarbu nie informuje o szczegółach dotyczących chociażby wartości transakcji, która ma być sfinalizowana w przyszłym roku.

W ocenie senatora Stanisława Koguta (PiS), decyzja o pozbyciu się elektrowni jest bezsensowna. Aż dziw bierze, że Czechom, którzy chcą kupić majątek elektrowni, się opłaca, a Polakom nie – dziwi się senator. – Niestety, nikt nie dba o zabezpieczenie naszych interesów narodowych. Tak jest chociażby w przypadku dochodowych Polskich Kolei Linowych i prywatyzacji kolejki na Kasprowy Wierch. Dochodowa spółka, jaką jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, powinna pozostać w polskich rękach – podkreśla senator. W skład ZEW Niedzica wchodzą cztery elektrownie wodne o łącznej mocy ok. 100 megawatów. Spółka notuje korzystne wyniki finansowe.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 3 Komentarze »

Google przyrzeka Mossadowi zapewnienie pełnych usług

Posted by Marucha w dniu 2012-06-25 (Poniedziałek)

Google Vows Full Service to Israeli Mossad
http://zen-haven.dk/google-vows-full-service-to-israeli-mossad/
Posted on June 24, 2012 by Soren Dreier

Premier Netanyahu i Eric Schmidt

Dyrektor naczelny internetowej wyszukiwarki Google podczas ostatniego spotkania z premierem Izraela obiecał zapewnienie pełnego wachlarza usług dla agencji wywiadowczej Mossad.

„Zainwestowanie w Izrael należy do najlepszych decyzji kiedykolwiek podjętych przez Google” powiedział dyrektor Eric Schmidt na spotkaniu z Netanyahu.

Netanyahu wręczył Schmidtowi rysunek przedstawiający flagę Izraela wciągniętą powyżej emblematu Google.

Zachodnie massmedia już wcześniej donosiły, iż Google dostarcza ciągłych, specjalistycznych usług kilku agencjom szpiegowskim, włącznie z CIA.

W grudniu [2011] Eric Schmidt powiedział, iż jest zaskoczony talentami okazywanymi przez Irańczyków w wojnie cybernetycznej:

„Irańczycy są niezwykle utalentowani [w cyberwojnie] z powodów, które nie do końca rozumiemy” stwierdził dla CNN. Miał na myśli infiltrację przez nich duńskiej cyberprzestrzeni metodami, jakie wciąż nie są zrozumiałe dla Google. [Zgodnie z izraelską teorią rasową, Irańczycy zapewne powinni być ciemni i głupi – admin]

Schmidt zwrócił również uwagę na możliwość zhakowania systemu kontrolnego bezzałogowego amerykańskiego drona, przechwyconego ostatnio przez Iran. Dron przedostał się do Iranu przez granicę z Afganistanem, gdzie został schwytany niemal bez żadnych uszkodzeń.

Tłum. Gajowy Marucha

Posted in Polityka | 4 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: