Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 5 lipca, 2012

Pierwszy kongres Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce

Posted by Marucha w dniu 2012-07-05 (Czwartek)

Jak widać poniżej, istnieją plany, aby jeszcze bardziej odrodzić społeczność żydowską w Polsce. Jak już zostanie całkiem odrodzona, Polakom pozostanie zapewne emigracja na Madagaskar. – admin.

W Berlinie odbył się pierwszy kongres Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, organizacji, która postuluje powrót do Polski trzech milionów Żydów i ustanowienie hebrajskiego drugim językiem urzędowym. Ruch powstał w ramach działalności izraelskiej artystki Yael Bartana, zaczyna jednak wykraczać w sferę realnej polityki – ustalił portal tvp.info.

Reżyserka Yael Bartana

Reżyserka Yael Bartana nakręciła cykl trzech krótkich filmów dotyczących Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce. W pierwszej części Sławomir Sierakowski, redaktor lewicowej „Krytyki Politycznej”, przemawia do pustych trybun zdewastowanego Stadionu Dziesięciolecia i zachęca Żydów do powrotu do Polski. W drugim Żydzi przyjeżdżają do Warszawy i stawiają kibuc na terenie dawnego getta. W trzecim Sierakowski ginie w zamachu. Filmową trylogię można było zobaczyć w galeriach artystycznych na całym świecie.

Okazuje się, że artystyczna fikcja może jednak przeistoczyć się w realną działalność. Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce uruchomił swoją stronę internetową, na której można przeczytać jego postulaty. Jego członkowie chcą, by powrót Żydów do Polski był sfinansowany przez podniesienie podatków, Senat został przekształcony w Izbę Mniejszości, a Polska zerwała konkordat z Watykanem. Chcą też ustanowienia hebrajskiego drugim językiem urzędowym. Symbolem organizacji jest logo, które powstało z połączenia polskiego godła z gwiazdą Dawida. [Nie ma co, skromne postulaty mniejszości narodowej, której przecież wg Adama Michnika w Polsce „nie ma”. – admin]

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 99 Komentarzy »

Czarna legenda Świętej Inkwizycji

Posted by Marucha w dniu 2012-07-05 (Czwartek)

Święta Inkwizycja kojarzy się powszechnie ze stosami i prześladowaniem. Nic bardziej mylnego! Było całkiem odwrotnie! W krajach katolickich nie było polowania na czarownice i masowych płonących stosów! U katolików nie było tortur! To wszystko działo się na terenach protestanckich! Na terenach katolickich do takich tragedii nie doszło właśnie dlatego, że istniała Święta Inkwizycja – mówi w rozmowie z PCh TV ksiądz prałat Roman Kneblewski.


.
http://www.pch24.pl/

Posted in Kościół/religia | 16 Komentarzy »

Robocza definicja antysemityzmu

Posted by Marucha w dniu 2012-07-05 (Czwartek)

Poniższy tekst to nie żadna „fałszywka carskiej Ochrany”, nie żadna ironia ani sarkazm – lecz jak najbardziej na serio napisany dokument pochodzący z European Forum on Antisemitism. Autorów w najmniejszym stopniu nie interesuje, czy zarzuty stawiane Żydom są prawdziwe, czy nie. – admin.

Dokument ten to swoisty przewodnik. Zaopatruje w podstawowe wskazówki, służące do rozpoznawania przypadków antysemityzmu, zbierania o nich danych oraz wspierania stanowienia i przestrzegania prawa dotyczącego antysemityzmu.

Definicja:
Antysemityzm to postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść wobec nich. Antysemityzm może przejawiać się zarówno w słowach jak i w czynach wobec Żydów lub osób, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej.

Ponadto takie przejawy nienawiści mogą uderzać w Państwo Izrael rozumiane jako wspólnota żydowska. Antysemityzm polega często na oskarżaniu Żydów o wyrządzanie krzywdy ludzkości poprzez spiskowanie, a także na obwinianiu Żydów za wszelkie niepowodzenia.

Antysemityzm wyrażany bywa w mowie, piśmie, formach wizualnych, działaniu; posługuje się złowieszczymi stereotypami, przypisując Żydom negatywne cechy.

Współczesne przejawy antysemityzmu w życiu publicznym, mediach, szkołach, miejscach pracy, w sferze religijnej mogą (biorąc pod uwagę ogólny kontekst) polegać na przykład, ale nie wyłącznie, na:
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 37 Komentarzy »

Swąd szatana – a reforma liturgiczna i nauka religii

Posted by Marucha w dniu 2012-07-05 (Czwartek)

Ks. Eugeniusz Miłoś – kazanie przygotowane na dzień 29 VI 2012 r., z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, w Zagorzycach.

[Komentarz Mirosława Dakowskiego:] Niestety, jak było do przewidzenia, władza diecezji zakazała wygłoszenia [tego kazania]. Ordynatorem Diecezji jest ks. Biskup Kazimierz Górny, TW „Kazek”, „Tadeusz” (wg. ks. T. Isakowicza, „Księża wobec bezpieki”)

Część I

Drodzy bracia i siostry!

Długo zastanawiałem się, co powiedzieć do Was z okazji jubileuszu. Spisałem wszystko. Pominę sprawy gospodarcze, materialne i różne przygody, gdyż było ich zbyt dużo. W swym kazaniu chcę się skupić nie na tym co było, ale na działaniach jakie powinny mieć miejsce w przyszłości. Głównym tematem dzisiejszego kazania będą słowa skierowane do młodych kapłanów:

„Bardziej niż kogo innego, słuchajcie Ojca świętego”.

Swąd, śmieci szatana – a reforma liturgiczna

Ponad 50 lat temu, gdy byłem w Seminarium jako kleryk, wówczas profesor od historii nawiązując do jubileuszu 50-lecia kapłaństwa powiedział, że stary kapłan chce jeszcze przekazać ostatnie uwagi. Cóż on może powiedzieć, jak już wszystko powiedział. Otóż okazuje się, że może powiedzieć i to o wiele więcej niż kiedykolwiek w historii Kościoła.

Drodzy kapłani! Bardziej niż kogo innego słuchajcie Ojca świętego! zwłaszcza wtedy gdy coś mówi po cichu, nieśmiało, bardzo dyskretnie i czego nie powtarzają nawet katolickie czasopisma, czy telewizja.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 44 Komentarze »

Tragiczne skutki antykoncepcji

Posted by Marucha w dniu 2012-07-05 (Czwartek)

Antykoncepcja (łac. anti conceptio) ma w założeniu umożliwić podejmowanie współżycia płciowego bez ograniczeń i konsekwencji prokreacyjnych.

Istnieją różne formy i postaci antykoncepcji, z których największą popularnością cieszy się współcześnie antykoncepcja hormonalna. Jej istotą jest zahamowanie fizjologicznego przebiegu cyklu miesiączkowego. Główne mechanizmy działania antykoncepcji hormonalnej obejmują dwa piętra tzw. osi podwzgórze – przysadka – jajnik.

Piętro ośrodkowe to wpływ poprzez podwzgórze i przysadkę na hamowanie wydzielania tzw. neurohormonów, co prowadzi do hamowania jajeczkowania (efektywność od 17 do 95 proc.) Piętro obwodowe to wpływ na poziomie narządu rodnego:
* w jajniku – blokuje proces owulacji (jajeczkowania);
* w macicy – ogranicza wzrost śluzówki wyścielającej wnętrze jamy macicy;
* w szyjce macicy zagęszcza śluz szyjkowy;
* w jajowodach spowalnia ruchy perystaltyczne.

Wszystkie wymienione wyżej mechanizmy uniemożliwiają implantację, nidację, tj. zagnieżdżenie embrionu na etapie tzw. blastocysty (ok. 7-10 dni po zapłodnieniu). Ponadto prowadzą do całkowitego zaniku cykliczności, tzn. prawidłowego miesiączkowania. Według prof. Rudolfa Klimka, ginekologa-położnika, dłuższe stosowanie środków antykoncepcyjnych prowadzi do tzw. potabletkowych poronień i porodów przedwczesnych („Gazeta Lekarska” z maja 2012 roku).

Ponadto obserwuje się między innymi efekt wtórnego braku miesiączki, zaburzeń dojrzewania osi podwzgórze – przysadka – jajnik w przypadku rozpoczęcia stosowania antykoncepcji przed zakończeniem 19.-21. roku życia. Może to również skutkować zaburzeniami płodności w wieku dojrzałym.

Nowe doniesienia dotyczące niepłodności wskazują na tzw. efekt zaburzenia receptywności endometrium, czyli prawidłowego zagnieżdżania się zarodka u kobiet po zakończeniu przyjmowania przez wiele lat antykoncepcji. Znane są również efekty tzw. postarzania szyjki macicy, tj. zaniku krypt wydzielających śluz płodny w związku z długoletnim ich hamowaniem w szyjce macicy.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 10 Komentarzy »

Tikkun olam

Posted by Marucha w dniu 2012-07-05 (Czwartek)

Tikkun olam: Rozbrojenie religii światowych – Jerzy Rachowski (fragmenty)
Nadesłał p. PiotrX

(…) doktryna „siedmiu przykazań noachickich” zawarta w Talmudzie i rozwinięta przez Majmonidesa w Mishneh torah jest dla Żydów ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych podstawowym standardem – głównym kryterium, według którego dokonują oni oceny, które jednostki bądź wspólnoty mogą, albo nie mogą być uważane za godne żydowskiego szacunku oraz które zasługują, by cieszyć się szczęściem w przyszłym świecie razem z Żydami, a które będą z tego szczęścia wykluczone. W konsekwencji – bez przyjęcia na siebie 66 przykazań judaistycznych wynikających z autoryzowanych przez judaizm „siedmiu przykazań noachickich”, a bez ustanowienia noachickiego opartego na Talmudzie prawodawstwa i sądownictwa żaden nie-Żyd nie będzie mógł cieszyć się szczerym, niezakłamanym szacunkiem religijnego Żyda, ani zasługiwać w jego oczach na udział w przyszłym świecie.

Przypomnijmy, że naruszenie prawa noachickiego, w jakimkolwiek punkcie, nawet nieumyślnie, karane miałoby być śmiercią, natomiast nadzór nad jego przestrzeganiem pełnić miałoby sądownictwo noachickie, a według niektórych przedstawicieli rabinatu – również specjalna „policja Tory” (Shotrim), która zajmowała by się wykrywaniem przestępstw i w przypadku mniejszych wykroczeń – wymierzaniem kar cielesnych bez angażowania w tym celu sądów. Jest to bezpośrednia konsekwencja utrzymywania się w judaizmie drakońskiego majmonideańskiego prawodawstwa zawartego w kodeksie Mishneh torah, opartego na jego doktrynie o nagrodzie i karze, którego to prawodawstwa dodatkową cechą są podwójne kryteria stosowane do Żydów i nie-Żydów.
(…)

Michael A Hofman II oraz Alan R. Critchley, stawiający sobie za cel m.in. ujawnienie rzeczywistego stanowiska religijnego prawa żydowskiego w stosunku do nie-Żydów (nazywanych przez Żydów goim, czyli poganami) stwierdzają, że

„Majmonides uważał w innej części Mishnah Torah, że poganie nie są ludźmi: „Tylko człowiek, nie zaś naczynie może nabyć nieczystość przez przenoszenie. (…) Ciało poganina jednakże nie przenosi nieczystości przez rzucenie swego cienia… poganin nie nabywa cielesnej nieczystości, i jeśli poganin dotyka, przenosi lub rzuca swój cień na ciało, jest on kimś, kto nie dotyka go.”

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 16 Komentarzy »

Pierwszy bilans Euro 2012

Posted by Marucha w dniu 2012-07-05 (Czwartek)

1. Pojawiał się pierwszy bilans Euro 2012 w Polsce, tyle tylko że w prasie niemieckiej. Dziennik „Die Tageszeitung” napisał, że była to najdroższa impreza jaką kiedykolwiek w Polsce świętowano. Wydano na nią aż 25 mld euro (a więc ponad 100 mld zł) czyli aż 6,5 % polskiego PKB, co oznacza że na każdego Polaka przypadł wydatek około 650 euro.

Ale jak pisze niemiecka gazeta „letnia bajka się nie ziściła – polska drużyna piłkarska była za słaba, nie dopisała pogoda, a zagraniczni kibice zobaczyli banalnie normalny, europejski kraj”.
Biorąc poprawkę na lewicowy charakter tej gazety i jej niezwykle krytyczny stosunek do Polski o czym świadczą wcześniejsze publikacje, trzeba jednak przyznać, że przedstawiony w niej bilans Euro 2012 w naszym kraju, przemawia do wyobraźni.

2. Także wczoraj tym razem w mediach w Polsce pojawiły się informacje, że w ciągu 3 tygodni mistrzostw, przyjechało do naszego kraju około 600 tysięcy gości z zagranicy i wydali oni około 900 mln zł. Gości było więc o kilkaset tysięcy mniej niż prognozowano i byli oni wyjątkowo oszczędni, bo wydatek średni wydatek 1,5 tysiąca złotych na jednego zagranicznego kibica o rozrzutności na pewno nie świadczy.

Te niezbyt budujące wyniki finansowe, natychmiast skomentował prezes spółki PL 2012 Marcin Hera, obiecując że wprawdzie w tym roku na Euro nie było najlepiej ale w następnym do Polski przyjedzie 0,5 mln zagranicznych turystów więcej i wtedy to dopiero zarobimy.
Widać więc, że urzędników, którzy w rządowych spółkach przygotowywali Euro 2012 i zarabiali ogromne pieniądze, optymizm dalej nie opuszcza i dalej snują prognozy, których sprawdzalność będzie podobna jak tych wcześniejszych.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 17 Komentarzy »

Policyjny bandyta Andrzej C. usłyszał zarzuty

Posted by Marucha w dniu 2012-07-05 (Czwartek)

Policjant Andrzej C., który 11 listopada ubiegłego roku pobił jednego z uczestników Marszu Niepodległości, usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i naruszenia nietykalności cielesnej. Badająca sprawę prokuratura w Warszawie nie zastosowała wobec podejrzanego aresztu bądź innych środków zapobiegawczych. Nieoficjalnie wiadomo również, że stołeczny policjant Andrzej C. w dalszym ciągu jest „bardzo aktywnym” funkcjonariuszem.

Policyjny bandyta odpowiada przed prokuratorą w związku z popularnym filmem, który jeden z internautów opublikował w serwisie YouTube. Widać na nim szarżę policjantów zarówno oznakowanych jak i w cywilu, atakujących spokojnie zachowującą się grupę osób, która najprawdopodobniej zamierzała dotrzeć na Marsz Niepodległości. Po chwili widać jak cywilny funkcjonariusz pryska gazem, uderza w twarz i zaczyna kopać po głowie kulącego się mężczyznę. Nie zaprzestaje on swoich „rutynowych czynności” także w chwili, gdy jego kolega z pracy obezwładnia katowanego demonstranta, zakuwając go w kajdanki.

Pobity przez Andrzeja C. uczestnik Marszu Niepodległości, Daniel Kloc, już na następny dzień po zajściu został… skazany w trybie przyśpieszonym za pobicie funkcjonariusza policji (!). Sąd dając wiarę oprawcy Daniela, skazał go na 3 miesiące bezwarunkowego pozbawienia wolności oraz 300 zł grzywny, które mają zostać przekazane bezpośrednio do policyjnego bandyty. Postępowanie w tej sprawie nie zostało jeszcze zamknięte.

Zestawienie zeznań Andrzeja C. z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń:


.
http://autonom.pl

Posted in Polityka | 16 Komentarzy »

Kosowo: Akcja protestu przeciwko agresji albańskiej policji wobec serbskich patriotów

Posted by Marucha w dniu 2012-07-05 (Czwartek)

Zablokowawszy drogi na południu kraju, kosowscy Serbowie przeprowadzili we wtorek akcję protestacyjną przeciwko albańskiej agresji oraz samowoli władz narko-państewka Kosowo. Próbują w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa międzynarodowego i Prisztiny na swój brak zgody na pozostawanie pod jurysdykcją samozwańczej republiki Kosowo, wyjaśnił naczelnik okręgu Kosovska Mitrovica, Radenko Nedeljković.

Podczas akcji zostały zablokowane wszystkie główne magistrale w obrębie gmin Zvečan, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok i Leposavić – wyjawili organizatorzy. Według agencji ITAR-TASS, podobna akcja miała się odbyć we wtorkowy wieczór w rejonie monastyru Gračanica na południu Kosowa.

Aktywiści protestują również przeciwko działaniom „kosowskiej” policji, która 28 czerwca na granicy administracyjnej z Serbią w miejscowości Merdare napadła na serbskich obywateli udających się na historyczne obchody. W rezultacie rany odniosło wedle różnych źródeł od 30 do ponad 50 osób. Policjanci zabrali oraz zbezcześcili serbskie flagi i inne symbole narodowe oraz religijne.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 4 Komentarze »

Ponura prawda o „Jaruzelskim”

Posted by Marucha w dniu 2012-07-05 (Czwartek)

Wstęp

„Metoda na matrioszkę” (w nomenklaturze polskiego wywiadu używa się terminu „nielegał”), to jeden z wielu przebiegłych sposobów stosowanych przez wywiad sowiecki, a obecnie także przez inne wywiady, w celu przejęcia przywództwa i zapanowania nad narodem w stosunku do którego prowadzi się długofalową politykę podboju.

W danym kraju instaluje się wielu sobowtórów wspieranych i prowadzonych przez rezydentów agentury z docelowym zadaniem objęcia władzy lub działających jako agenci wpływu na politykę państwa, a także ukształtowania nowej świadomości narodowej po myśli ich mocodawców. Matrioszki umieszcza się na newralgicznych dla narodu pozycjach, jak np. duchowni, politycy, dziennikarze, wojskowi, wysocy urzędnicy państwowi, naukowcy, itp. Tego typu działania są obliczone na zebranie owoców za kilkadziesiąt lat, kiedy ci agenci na dobrze wrosną w nowe środowisko – zostaną uznani za swoich i nikomu nie przejdzie do głowy podejrzewać ich o agenturalność.

NKWD stworzyła specjalne szkoły przygotowujące matrioszki dla poszczególnych narodów. Znamy świadectwa wysokich funkcjonariuszy systemu sowieckiego jak również osób – uczniów owych szkół*. Oczywiście, była to super tajemnica, wiedziało o tym bardzo wąskie grono osób z najwyższego szczebla NKWD.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 62 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: