Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  walthemar o Dlaczego kobiety w średnim wie…
  NyndrO o Wolne tematy (10 – …
  gnago o Szymowski prześwietla premiera
  Bezpartyjna o Wolne tematy (10 – …
  Marucha o Prof. Mearsheimer: „To Zachód…
  walthemar o Pierwszy pozew za zmuszenie do…
  NyndrO o Wolne tematy (10 – …
  Boydar o Wolne tematy (10 – …
  Krystian Szeliga o Szymowski prześwietla premiera
  revers o Wolne tematy (10 – …
  Boydar o Szymowski prześwietla premiera
  NyndrO o Wolne tematy (10 – …
  Marucha o Wolne tematy (10 – …
  Yagiel o Wolne tematy (10 – …
  Boydar o Upadek cywilizacyjny Polski
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Tikkun olam

Posted by Marucha w dniu 2012-07-05 (Czwartek)

Tikkun olam: Rozbrojenie religii światowych – Jerzy Rachowski (fragmenty)
Nadesłał p. PiotrX

(…) doktryna „siedmiu przykazań noachickich” zawarta w Talmudzie i rozwinięta przez Majmonidesa w Mishneh torah jest dla Żydów ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych podstawowym standardem – głównym kryterium, według którego dokonują oni oceny, które jednostki bądź wspólnoty mogą, albo nie mogą być uważane za godne żydowskiego szacunku oraz które zasługują, by cieszyć się szczęściem w przyszłym świecie razem z Żydami, a które będą z tego szczęścia wykluczone. W konsekwencji – bez przyjęcia na siebie 66 przykazań judaistycznych wynikających z autoryzowanych przez judaizm „siedmiu przykazań noachickich”, a bez ustanowienia noachickiego opartego na Talmudzie prawodawstwa i sądownictwa żaden nie-Żyd nie będzie mógł cieszyć się szczerym, niezakłamanym szacunkiem religijnego Żyda, ani zasługiwać w jego oczach na udział w przyszłym świecie.

Przypomnijmy, że naruszenie prawa noachickiego, w jakimkolwiek punkcie, nawet nieumyślnie, karane miałoby być śmiercią, natomiast nadzór nad jego przestrzeganiem pełnić miałoby sądownictwo noachickie, a według niektórych przedstawicieli rabinatu – również specjalna „policja Tory” (Shotrim), która zajmowała by się wykrywaniem przestępstw i w przypadku mniejszych wykroczeń – wymierzaniem kar cielesnych bez angażowania w tym celu sądów. Jest to bezpośrednia konsekwencja utrzymywania się w judaizmie drakońskiego majmonideańskiego prawodawstwa zawartego w kodeksie Mishneh torah, opartego na jego doktrynie o nagrodzie i karze, którego to prawodawstwa dodatkową cechą są podwójne kryteria stosowane do Żydów i nie-Żydów.
(…)

Michael A Hofman II oraz Alan R. Critchley, stawiający sobie za cel m.in. ujawnienie rzeczywistego stanowiska religijnego prawa żydowskiego w stosunku do nie-Żydów (nazywanych przez Żydów goim, czyli poganami) stwierdzają, że

„Majmonides uważał w innej części Mishnah Torah, że poganie nie są ludźmi: „Tylko człowiek, nie zaś naczynie może nabyć nieczystość przez przenoszenie. (…) Ciało poganina jednakże nie przenosi nieczystości przez rzucenie swego cienia… poganin nie nabywa cielesnej nieczystości, i jeśli poganin dotyka, przenosi lub rzuca swój cień na ciało, jest on kimś, kto nie dotyka go.”

„Do czego jest ono [poganin] podobne? Ono jest jak zwierzę, które dotyka ciało lub rzuca nań cień. I to odnosi się nie tylko do nieczystości cielesnej, ale również do każdego innego rodzaju nieczystości: ani poganin ani bydło nie są podatni na jakąkolwiek nieczystość.” (The Code of Maimonides, vol. 10, translated by Herbert Danby, Yale University Press, New Haven, 1954, pp. 8-9).

W konsekwencji: “Żyd, który zabił sprawiedliwego poganina nie jest skazywany w sądzie na śmierć prawa. Jak mówi Wyjścia 21:14, ‘Jeśli człowiek zamierza się przeciwko swemu bliźniemu i zabija człowieka z premedytacją, oderwiesz go nawet od mego ołtarza i skażesz go na śmierć.’ Ale poganin nie jest uważany za człowieka i co więcej, Żyd nie jest skazywany za zabicie niesprawiedliwego poganina.” (Maimonides, Mishneh Torah, Hilchot Rotze’ach 2:11)
(…)

W sytuacji, kiedy nie-Żydzi uznawani są co najwyżej jako rodzaj pod-ludzi, trudno wyobrazić sobie, aby wyznawana przez nich religia cieszyła się judaistycznym szacunkiem i poważaniem.
(…)

Z książki Kellnera wynika niedwuznacznie, iż drakońskie, pochodzące z XII w. przepisy i kryteria Majmonidesa w określaniu odstępstwa od ortodoksyjnych 13-tu dogmatów, również przez niego sformułowanych, zostały w mocy po dziś dzień, aczkolwiek wykonywanie kary w stosunku do odstępców zostało po zburzeniu świątyni jerozolimskiej zawieszone. Tym niemniej właśnie na ich podstawie dzisiejsi rabini ortodoksyjni zwykli rzucać klątwy (herem) łącze się ściśle z zawieszoną wprawdzie, ale jednak karą śmierci. Tymczasem według Kellnera, reprezentanta ortodoksji, takie postępowanie ortodoksji w stosunku do nurtów nie-ortodoksyjnych nie powinno mieć miejsca. W tym kontekście możemy w pełni docenić znaczenie uwagi poczynionej przez Kellnera podczas jednej z internetowych dyskusji na ten temat. Kelner stwierdza m.in.: „Argumentuję [w mojej książce], że dzisiejsza tendencja do etykietowania nie-ortodoksyjnych Żydów jako heretyków lub teologicznych dewiantów jest niefortunną i niekonieczną konsekwencją błędnego stosowania majmonideańskich kategorii myśli [przestępczych]. Świadomie wybrałem [poglądy] [r.] Davida Bleicha i [r.] Jonathana Sacksa, ponieważ są oni tak liberalni w tym przedmiocie ja ty starając się znaleźć we współczesnym głównym nurcie ortodoksji, ale są uwięzieni w swoim „majmonideanizmie.”

Na szczególna naszą uwagę zasługuje fakt, iż ultra-liberalistycznie nastawiony Kellner opowiada się w swej książce swego rodzaju pan-judaizmem, w szczególności zaś za tym, by złagodzić interpretację przepisów Majmonidesa i by tym samym zakresem dopuszczalnej religijnej tolerancji w judaizmie objąć nawet karaitów, nie uznających Talmudu za świętą księgę; tych samych karaitów, których Majmonides nakazywał z tego właśnie powodu zabijać „gdziekolwiek to możliwe” (bez dobrodziejstwa procesu i po „należytym skarceniu”).

Jeśli o chrześcijaństwo chodzi, nawet tak ultra-liberalistycznie nastawiony Kellner wyklucza zdecydowanie chrześcijaństwo z udziału w „żydowskim dziedzictwie” (co w czasach „mesjańskich” równoznaczne jest z odmową prawa do istnienia). Zgodnie bowiem z Kellnerem: „istnieją granice, do których ktoś może potwierdzać lub zaprzeczać i wciąż pozostawać w obrębie żydowskiej wspólnoty. Zaprzeczanie jedności Boga na przykład lub że Tora jest boskiego pochodzenia w pewnym znaczącym sensie, lub głoszenie, że Mesjasz już nadszedł, są to twierdzenia, które umieszczają takiego kogoś poza historyczną wspólnotą Izraela. Nie chodzi o to, by mówić, że dana osoba jest technicznie heretykiem, lub nie jest: to nie jest temat, o którym tu mowa – ale trzeba mówić, że oni umieścili się poza najszerszymi granicami historycznego żydowskiego konsensusu wspólnotowego. Tych Kellner proponuje nadal karać tak, jak rodzice karzą „buntownicze dzieci”, czyli w języku majmonideańskiego kodeksu – osoby wyłamujące się spod władzy judaistycznego rabinatu.
(…)

Prawdopodobieństwo zaliczenia chrześcijaństwa do idolatrii potwierdza definicja bałwochwalstwa sformułowana przez rabina Yoela Schwartza, jednego z czołowych propagatorów prawa noachickiego, co najmniej od 1990 r. przewodniczącego komitetu wykonawczego ruchu noachickiego w Jerozolimie. Pisze on: „Judaizm zakazuje ustanawiania nowej religii, jak to zostało wyjaśnione przez Rambama (Majmonidesa) (…): “Nie wolno wam dozwolić im ustanowić nowej religii lub wyprowadzać przykazań ze swej wiedzy…”

Z uwagi na to, że istnieje zarazem orzeczenie Majmonidesa w sprawie Noachitów mówiące, że “nie jest nam dozwolone powstrzymywać dzieci Noego, które pragną być wynagrodzone za wypełnianie prawa Tory”, rabin Schwartz wyprowadza wniosek: „ustanowienie nowej religii występuje nie wtedy, kiedy ktoś usiłuje osiągnąć stopień duchowej doskonałości poprzez wypełnianie przykazań, które zostały nałożone na dzieci Izraela”, jak to byłoby w przypadku prawa noachickiego, ale ”jedynie wówczas, kiedy osoba przychodzi i mówi, że Bóg nakazał jej wypełnić takie a takie prawo.”

Dodajmy, że według Majmonidesa “ktokolwiek dodaje przykazania do istniejących lub odejmuje którekolwiek, lub kto błędnie interpretuje Torę przyjmując, że jej przykazania nie powinny być rozumiane dosłownie, ten jest z pewnością występnym szalbierzem i heretykiem.”

Wynika stąd, iż Chrystus, Syn Boży, wchodzący w zasadniczy spór z faryzeuszami na temat stosowania Prawa i Ustnej Tory, która zaprzecza nierzadko Pisanej, ze swą proklamacją „nowych” przykazań z równoczesnym łagodzeniem „starych”, w rzeczywistości zaś wskazujący, w jaki sposób powinny być one wypełniane od samego początku, w pełni mieści się w judaistycznej kategorii „założyciela nowej religii”, a tym samym chrześcijaństwo lokowane jest w kategorii idolatrii w sensie judaizmu.

Gretchen A. Shapiro w pracy „Siedem Przykazań Synów Noego. Wprowadzenie” pisze z kolei: „Nie wydaje się jasne, czy niektóre czy wszystkie formy chrześcijaństwa są idolatrią. Majmonides, w Hilchot Avodat Kochavim (rozdz. 9), a także w jego Pismach do Jemenu, wydaje się sądzić, że tak, równocześnie jednak powiada, że chrześcijaństwo ma w Bożym planie do odegrania rolę „przygotowania drogi dla Mesjasza i dla udoskonalenia całego świata.”
(…)

Przede wszystkim ze wspomnianą już rozwiniętą przez Mojżesza Majmonidesa doktryną o nagrodzie i karze nie jest do pomyślenia, aby „występni” byli wynagrodzeni na równi ze „sprawiedliwymi”, nie zaś przykładnie ukarani. Sięgnijmy więc ponownie do myśli samego Majmonidesa. Stwierdza on w rozdziale Hilchot melachim swego kodeksu Mishneh torah (w wersji nieocenzurowanej): „[Ostatecznie] wszystkie czyny Jezusa z Nazaretu i Izmaelity [tj. Mahometa], który powstał po nim, służą wytyczeniu drogi dla nadejścia Mesjasza i dla udoskonalenia całego świata, [motywując narody] do służenia razem Bogu, jak napisano [Sofoniasz 3,9] „Uczynię mowę narodów czystą, aby wszyscy wzywali Imienia Boga i służyli mu w jednym celu.”

Powyższą opinię Majmonidesa niemal w niezmienione formie prezentuje inny komentator: „Przy końcu rozdziału 11. Hilchot melachim, w części ominiętej przez cenzorów, [Majmonides] wyjaśnia, że błędne wierzenia nie-Żydów są ‘jedynie w celu utorowania drogi dla Mesjasza (Melech HaMoshiah)’. (…) żeby świat poznał pojęcie zbawiciela, wówczas, gdy mesjasz przyjdzie, poganie dostrzegą, że byli wyprowadzani na manowce i zaczną oddawać cześć jedynemu prawdziwemu Bogu [judaizmu].”

Bliższe informacje na temat oceny chrześcijaństwa przez Majmonidesa w jego „Liście do Żydów w Jemenie” znajdujemy w jednym z cotygodniowych kazaniach rabinicznych Parashat HaShavua, komentujących księgę Liczb 22-25. Dowiadujemy się z nich, że „Koran przerobił J.T (Jedyny Testament) zmieniając Izaaka na Izmaela, jako wybranego przez Boga. (…) Rambam (List do Żydów w Jemenie) dostrzega to podstawowe kłamstwo, zmieniające słowa samego Boga, jako straszną stronę islamu, pomimo jego cudownego braku idolatrii (…), dlatego Rambam chwalił średniowieczny Kościół za zachowanie oryginalnego tekstu hebrajskiego, potępiając zarazem jego ubóstwienie człowieka [Jezusa] i oddawanie czci figurom.”

Według powyższego komentarza zatem chrześcijaństwo to idolatria, islam zaś – to fałszerstwo słowa wypowiedzianego osobiście przez Boga. Widać stąd, że sytuacja prawna chrześcijaństwa we współczesnych interpretacjach halachicznych nader często waha się pomiędzy herezją a idolatrią. Dzieje się tak nie bez powodu, bowiem jak świadczy o tym artykuł „Majmonides o judaizmie i innych religiach” publikowany przez ten sam Instytut Studiów Chrześcijańskich i Żydowskich, który upowszechnia deklarację „Dabru emet”, wszystkie powyżej przytoczone opinie stanowią swego rodzaju dalece eufemistyczne omówienia rzeczywistego stanowiska Majmonidesa, mające zaciemnić faktyczny stan prawny.

Tymczasem Majmonides stwierdzał nader jednoznacznie, tak jednoznacznie, że bardziej już nie można, mianowicie: „Wiedz, że ten naród chrześcijański, który głosi mesjanistyczne roszczenie we wszystkich ich różnych sektach, wszyscy oni są bałwochwalcami. Jest dla nas zabronione mieć z nimi do czynienia podczas wszystkich ich świąt. I wszystkie ograniczenia Tory dotyczące bałwochwalstwa dotyczą ich… Postępujemy z nimi, jak postępowalibyśmy z bałwochwalcami podczas ich świąt.”

Przypis oryginalny odsyła w tym miejscu do Commentary on the Misnah: Avodah Zarah 1.3, ed. Y. Kafih (Jerusalem, 1965), 2:225. Patrz także tamże., 1.4, p. 226; MT: Avodah Zarah, 9.4 (pełny tekst w Commentary on the Mishnah, Kafih’s edition

Komentarzy 16 do “Tikkun olam”

 1. Qqłka said

  Jak powiedziała naczelnik Kolędowa (B. Dykiel): „na propagandzie nie ma co oszczędzać”.

  Najlepsze wzorce z epoki PRL mają się dobrze. Wszak III RP to jej kontynuacja, choć bardzo nieudolna.

 2. Qqłka said

  Ups, to miało być do innego artykułu – o ojro 2012. Admina proszę o przeniesienie komentarza.

 3. olagordon said

  nowe wypociny z UE

  ROBOCZA DEFINICJA ANTYSEMITYZMU
  Dokument ten to swoisty przewodnik. Zaopatruje w podstawowe wskazówki, służące do rozpoznawania przypadków antysemityzmu, zbierania o nich danych oraz wspierania stanowienia i przestrzegania prawa dotyczącego antysemityzmu.
  Definicja:
  Antysemityzm to postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść wobec nich. Antysemityzm może przejawiać się zarówno w słowach jak i w czynach wobec Żydów lub osób, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej.
  Ponadto takie przejawy nienawiści mogą uderzać w Państwo Izrael rozumiane jako wspólnota żydowska. Antysemityzm polega często na oskarżaniu Żydów o wyrządzanie krzywdy ludzkości poprzez spiskowanie, a także na obwinianiu Żydów za wszelkie niepowodzenia.
  Antysemityzm wyrażany bywa w mowie, piśmie, formach wizualnych, działaniu; posługuje się złowieszczymi stereotypami, przypisując Żydom negatywne cechy.
  Współczesne przejawy antysemityzmu w życiu publicznym, mediach, szkołach, miejscach pracy, w sferze religijnej mogą (biorąc pod uwagę ogólny kontekst) polegać na przykład, ale nie wyłącznie, na:
  • nawoływaniu do zabijania lub krzywdzenia Żydów w imię radykalnej ideologii lub ekstremistycznych poglądów religijnych; pomocy w takich aktach lub usprawiedliwianiu ich;
  • wyrażaniu kłamliwych, odmawiających człowieczeństwa, demonizujących, opartych na stereotypach opinii o Żydach lub ich zbiorowej władzy, zwłaszcza choć nie tylko w postaci mitu o międzynarodowym spisku żydowskim lub o kontroli przez Żydów mediów, gospodarki, rządu lub innych społecznych instytucji;
  • oskarżaniu Żydów jako narodu o bycie odpowiedzialnym za realne lub wyimaginowane wykroczenia, popełnione przez jedną osobę lub grupę Żydów, czy nawet za czyny popełnione przez nie-Żydów;
  • negowaniu faktu, rozmiaru i metod (np. komór gazowych) lub zamysłu ludobójstwa ludności żydowskiej, przeprowadzonego przez niemieckich narodowych socjalistów i ich wspólników podczas Drugiej Wojny Światowej;
  • oskarżaniu Żydów jako narodu lub Izraela jako państwa o wymyślenie Holokaustu lub jego wyolbrzymianie;
  • oskarżaniu Żydów jako obywateli o bycie bardziej lojalnym wobec Państwa Izrael lub też wobec rzekomych międzynarodowych interesów żydowskich niż wobec swojego kraju;
  Przykłady możliwych przejawów antysemityzmu wobec Państwa Izrael (należy wziąć pod uwagę kontekst):
  • odbieranie Żydom prawa do samostanowienia, np. poprzez wyrażanie poglądu, że istnienie Państwa Izrael jest przedsięwzięciem rasistowskim.
  • stosowanie podwójnej miary poprzez wymaganie od Izraela zachowania, którego nie oczekuje się od żadnego innego państwa demokratycznego.
  • wykorzystywanie symboli i stylistyki, kojarzonych z klasycznym antysemityzmem (np. oskarżenie o bogobójstwo: spowodowanie śmierci Jezusa, legenda o rytualnym spożywaniu krwi chrześcijańskich dzieci) w charakterystyce Państwa Izrael lub Izraelczyków.
  • porównywanie współczesnej polityki Państwa Izrael z polityką nazistów.
  • obwinianie Żydów jako ogółu za czyny Państwa Izrael.
  Jednakże krytyka Państwa Izrael podobna do takiej, jaką stosuje się wobec innych państw, nie może być uznana za antysemityzm.
  Antysemicki czyn uznawany jest za przestępstwo, gdy tak definiuje go prawo (np. negowanie istnienia Holocaustu lub rozpowszechnianie materiałów antysemickich w niektórych krajach).
  Przestępstwo uznane jest za przejaw antysemityzmu, gdy cele ataków, czy są to osoby czy ich mienie – takie jak np. budynki, szkoły, świątynie (miejsce modlitw), cmentarze – są wybrane dlatego, że są związane z Żydami bądź są za takie uznane.
  Dyskryminacja o charakterze antysemickim polega na odmawianiu Żydom możliwości lub usług dostępnych dla innych; jest ona nielegalna w wielu krajach.
  © Translation by EUROPEAN FORUM ON ANTISEMITISM
  http://www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/polski-polish/

 4. Fran SA said

  Neologizmy – potworki, niemozliwe do zdefiniowania, a wiec bez mocy prawnej w jakimkolwiek sadzie, a jednak…te koszmary jezykowe maja moc prawna niesprawiedliwosci tego swiata..

  No bo za zwyzywanie Palestynczyka (100%-go Semity), czy Araba, Syryjczyka, itp. moge dostac Nagrode Ponadpanstwowa, a za skrytykowanie nie-Semity, Chazara, moge isc do wiezienia z tego samego powodu.

  Antysemityzm to taki sam idiotyzm jak ‚walka o pokoj’, ‚walka z terroryzmem’, ‚podejrzany terrorysta’, ‚islamista’, ‚Al Qaida’, ‚walka o demokracje’
  ‚wojny prewencyjne’, ‚dyktatura proletariatu’, ‚sprawiedliwosc spoleczna’, czy ‚poprawnosc polityczna’.
  Sa to pojecia abstrakcyjne zmaterializowane w formie swiatowego aparatu ucisku i militarnego systemu mordowania tego samego gatunku. Taki kanibalizm.

  A najlepsze okreslenie to jest ‚self-hating Jew’; – odwrotnosc Narcyza- (jakas taka nieudana masturbacja) i odnosi sie do zydow, ktorzy krytykuja zydow i syjonizm. Zastanawiam sie jakby to przetlumaczyc na jezyk polski, ale slabo mi to idzie: ‚sam siebie nienawidzacy zyd’? – przeciez to biologicznie niemozliwe!.

  Ja to nawet lubie taki styl wiecowy, bo przypomina stare, znajome czasy.
  I przypominaja mi sie ktores tam Juwenalia gdy ‚pod Adasiem’ jakis student nasladowal przemowienie Gomulki:

  ‚Przywodca obskurantyzmu swiatowego, papiez Pawel Pietnasty, wyrazil sie niejako slowami, cytuje: ‚Gomulka, ty skur….synu!!!”

 5. Piotrx said

  Całość tutaj

  Tikkun Olam – naprawianie świata
  Jerzy Rachowski

  http://www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/tikkun%20olam/tikkun.html

 6. RomanK said

  doktryna „siedmiu przykazań noachickich” zawarta w Talmudzie i rozwinięta przez Majmonidesa w Mishneh torah jest dla Żydów ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych podstawowym standardem – głównym kryterium, według którego dokonują oni oceny, które jednostki bądź wspólnoty mogą, albo nie mogą być uważane za godne żydowskiego szacunku oraz które zasługują, by cieszyć się szczęściem w przyszłym
  świecie razem z Żydami, a które będą z tego szczęścia wykluczone.,,,,
  To nieprawda!
  Jesli dla tak zw ordodoxyjnych wyznawcow judaizmu mozna to przyjac…calkowicie wyklucza z tego tzw, modernistyczne reformowne…
  To duze naduzycie i naciaganie jakiemu holduje pan Rakowski wspomagajac sie autorami jemu podobnymi.
  Siedem przykazan synow Nego..obowiazywalo do Mojzesza- ktoremu dano 10 przykazan….dodano 3…nie likwidujac zanego z dotychczasowych…
  Maimonides dokonal swego dziela w 12 wieku… porownujac roznice czasowe..nie mozna zauwazyc roznicy…
  Same porzykazania Noego pan Rakowski falszuje…w przykazanich Noego wyliczono enumewratywnie jakie to dewiacje sexulane naley karac smiercia… nalezy do nich homosexualizm, kazirodztwo, zoofilia i gwalt…
  DO zabojstwa wlicza aborcje i eutanazje…cisz u pana Rakowskiego….pomija…dlaczego>>>
  Kazdy kto lamie chociaz jedno przykazanie Noego czy Dekalog…nie jest Czlowiekiem!
  prosze dla porownania dzis wiekszosc panstw lamie nagminie prawa Noego i ludzie tez
  zachowujac nby dla pozoru jedno…nie bedziesz okrutnym dla zwierzat:-))) ktore tez pan Rakowski sprowadza do nakazu kosher,,,
  Po co>>>
  KTo dzis nagminnie..oddaje czec idolom??? roznym od rock star do movies stars je maja poiczone.,,.
  Oddaje sie rozpuscie i zboczeniom???
  Kto>>>>????? i dlaczego????
  Nazywaja sie roznie..AlQuaida..IDF…etc..wszyscy rozlewaja krew niewinna….sliuza bowiem temu samemu Panu!~
  Odaj sie homoseksualizmowi i niosza szaty biskupie….komu sluza????
  Oddaj czesc balwanom….komu sluza….
  i td i td….
  Zydzi winni:-))) a wy>> kochani chrzescijanie czy muzulmanie>>>>?????inni////
  Synowie Noego????

 7. RomanK said

  Panowie…. zapamietajcie raz na zawsze:

  Judaizm Klasyczny ..Mozaizm…opieral sie na Przykazaniach Boga!
  Biblia opisuje nam tylko skromne fragmenty Swiata Przedpotopowego… Nie wspomina nic nie cytuje zadnych nakazow Boga dla Ludzi poza jednym jedynym..danym w Raju…Idzcie i rozmnazajcie sie czyncie sobie Ziemie poddana.
  POtop…narodziny Noegfo i Nowy Swiat..Synow Noego… TYlko oni przetrwali kataklizm…Nie ma innych..ani Nephilimow,ani zolnierzy , ani synow bozych o ktorych wspominani zaraz przed Potopem.
  Siedemn przykazan Kirowalo Synami Noego..dlugo…kieerowl sie nimi tajemniczy Krol Melchizedek..ktoremu Abram syn Teracha z miasta UR skalda dan…z lupow…grzecznei sprawiedliwie i uczciwie…
  To dopiero jemu Bog zapowiada ze bedzi Ojcem wielkiego narodu…ale dopier jego drugi syn Izaak…Israel staje sie protoplasta Zydow Ishmael pierworodny jest ojcem Arabow….syn Izaaka oszukuje brata Ezawa…i to on Jakub..pierwszy jest patryarcha Rodu Israelitow/.//
  I nadal posuguja sie sidmioma prawami Noahitow… az do Mojzesza////
  Na tym bazuje kod moralny Noahitow….opierajacy sie na rozroznieniu Dobra i Zla! Oparty na Siedmiu Prawach i Dekalogu..wzmocniony przez Chrzescijanstwo Kazaniem na Gorze i Przykazaniem Milosci….
  I teraz panowie uwazajcie…zaprzeczeniem tego nei jest Talmud mimo jego psakudnych ulomnosci i zafalszowan….
  Przekresleniem jest Antynomizm!~ Wypowiedzenie BOhu Posluszenstwa.,..w sumie Bogobojstwo!~
  Zamiana pojec dobro na zlo, grzech dobry uczynek,,potepienie , zbawienie.
  Herezja Shabataja, Franka Dobruckiego, Illuminatyzm Glonalizm czyli Ziono Komunizm to ruchy antynomistyczne/ i tylko tyle!
  Najbardziej klasyczny judaizm bazujacy na Torze,,,atakuja wlasnei antynomianisci….nie przebierajac w srodkach, klamstwach- ktore dla nich jest cnota falszu….
  Maja jak widac goracych zwolennikow….ktorzy uwazja sie za zydow, chrzecijan muzulmanow….wsrod tych religi antynimianizm zawsze ma swoich poprlcznikow zaczal sie wsrod chrzesciajan wczesnie rozijal go LUter..wsrod islamistow takimi sa Wahhabees…inni…Bahaii wsrod Szyitow.
  Wlasnei dzieki antynomistycznemu trickowi….

  http://books.google.com/books?id=rQWY52H2HI4C&pg=PA210&lpg=PA210&dq=antinomism+-+jakob+Frank&source=bl&ots=UYDSp6T7EI&sig=s0LYTs25r0gWmA_NWHc_joWp_3g&hl=en&sa=X&ei=Zgr2T6L1OcjY2gXQ-9z7Bg&ved=0CE0Q6AEwAA#v=onepage&q=antinomism%20-%20jakob%20Frank&f=false

 8. Piotrx said

  https://marucha.wordpress.com/2011/01/02/dziwni-bogowie-judaizmu/

  Tomasz z Akwinu powiedział/a
  2011-01-02 (niedziela) @ 19:58:05

  Wracając do tematu Siedmiu Praw Noego panie Marucha, jestem przekonany, że jest to bardzo istotna kwestia. Niestety wszystkie dostępne materiały mam po angielsku. Podam więc co i jak najkrócej jak potrafię, plus linki. Zainteresowani bedą mogli pociągnąć temat dalej.

  Otóż Siedem Praw Noego (Prawa Noego, Prawa Noachidów) to:
  “zapis siedmiu nakazów moralnych, które – według biblii hebrajskiej, Tanachu – były dane Noemu przez Boga, jako wiążący całą ludzkość zestaw praw. Według judaizmu każdy nie-żyd, który żyje według tych praw, uznany jest za sprawiedliwego obcego i tylko tą drogą może wziąć udział w przyszłym świecie. Osoby żyjące według powyższych zasad zwykły nazywać się Bnei Noach (Dzieci Noego, Potomkowie Noego) lub Noachidzi.

  Prawa Noego poprzedzone były sześcioma Prawami Adama (uboższymi o przykazanie zabraniające okrucieństwa wobec zwierząt), które Bóg dał Adamowi w Raju. Później, na górze Synaj, siedem Praw Noego zostało zastąpionych przez Dziesięć Przykazań i całą Torę. Wedle religii żydowskiej 613 micwot (l.poj. micwa – przykazanie) zawartych w Torze pisanej, wraz z komentarzami Tory ustnej, wiążą tylko wyznawców judaizmu, jako że miały zostać nałożone na potomków tych, którzy sami zgodzili się je przyjąć. Tora zabrania nie-żydom – których wciąż obowiązują Prawa Noego – stosowania się do niektórych żydowskich micwot (przykazań).

  Siedem praw wynika ze słów Tory i komentarza Talmudu:
  1.Bałwochwalstwo – Nie będziesz oddawać czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa (idolom)
  2.Zabójstwo – Nie będziesz mordować
  3.Kradzież – Nie będziesz kraść ani rabować
  4.Rozwiązłość – Nie będziesz cudzołożyć ani żyć rozwiąźle
  5.Bluźnierstwo – Nie będziesz bluźnić imieniu Boga
  6.Okrucieństwo wobec zwierząt – Nie będziesz spożywać mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia
  7.Sprawiedliwość – Zorganizujesz system sądownictwa, by orzekać, wymierzać sprawiedliwość i dbać o przestrzeganie powyższych przykazań”
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_Praw_Noego

  Sęk w tym, że Biblia w ogóle o takich prawach nie wspomina, a cały koncept wywodzi się całkowicie z Talmudu i tradycji rabinicznych.

  Istotne są słowa “Tora zabrania nie-żydom – których wciąż obowiązują Prawa Noego”. Jak wiemy, chrześcijanie dostepują zbawienia nie dzięki przestrzeganiu Prawa Mojżesza, w co nadal wierzą Żydzi, ale dzieki łasce Bożej,więc ani Prawo Mojżesza, ani tym bardziej stworzone przez faryzejskich rabinów Prawo Noego nas nie obowiązuje!

  (15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach poganami.
  (16) A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.
  List do Galatów 2:15-16

  (2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela?
  (3) Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają.
  (4) Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.
  (5) Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę.
  (6) Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
  (7) Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości,
  (8) jak jest napisane: Dał im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy.
  List do Rzymian 11:2-8

  (8) Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
  (9) nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
  List do Efezjan 2:8-9

  Prawo Mojżeszowe zostało przybite do krzyża razem z Chrystusem, a zbawienie dokonuje sie przez wiarę w Jezusa i Jego przykazania. Każdy więc powrót do prawa, czy to starotestamentowych praw Mojżesza, czy rabinicznych Noego jest jednoznaczny z odrzuceniem Chrystusa i Jego zbawienia.

  (1) O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?
  (2) Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście na skutek wypełnienia Prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze?
  (3) Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem?
  List do Galatów 3:1-3

  I tego właśnie chcą Żydzi. Aby cały świat, łącznie z chrześcijanami, uznał Prawa Noego jako ogólnoświatowe, uniwersalne prawo moralne.
  Wiara w Jezusa jest uznawana przez to prawo jako pogwałcenie punktu 1 (bałwohwalstwo), a za prawie każde pogwałcenie Praw Noego przewidziana jest kara śmierci!

  W Apokalipsie czytamy:
  (4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
  Apokalipsa 20:4

  Jaką formę egzekucji przewidzieli rabini dla łamaczy Praw Noego? Ścięcie! Czyli dokładnie to co mówi nam to Apokalipsa! Przyznają to sami Żydzi np. tu:

  “With but a few exceptions, the punishment meted out to a Noachid for the transgression of any of the seven laws is DECAPITATION, the least painful of the four modes of execution of criminals. The many formalities of procedure essential when the accused is an Israelite need not be observed in the case of the Noachid. The latter may be convicted on the testimony of one witness.” (Nie licząc kilku wyjątków, karą dla Noahida za pogwałcenie Siedmiu Praw jest ŚCIĘCIE, czyli najmniej bolesny sposób uśmiercania przestępców. Wiele formalności koniecznych podczas sądzenia Izraelity nie będzie przestrzeganych przy sądzeniu Noahida. Będzie on mógł być skazany na podstawie zeznań jednego świadka.)
  http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=113&letter=L&search=noahide laws

  Zachęcam wszystkich znających choć trochę angielski do przeczytania całej definicji, która dodatkowo świetnie pokazuje niższość Noahida-goja w staunch do Żyda.

  Podsumowując, jestem przekonany, że Prawa Noego odegrają istotną rolę w czasach ostatecznych, kiedy to Antychryst prawdopodobnie użyje tych regulacji do zgładzenia wszystkich chrześcijan.
  Spyta ktoś jakie to ma znaczenie dla nas obecnie. Ogromne!

  Prawa Noego zostały bowiem wprowadzone w USA pod zwodniczą nazwą Dnia Edukacji (Education Day, U.S.A.) do oficjalnego prawodastwa, Public Law 102-14. Zatwierdził to George Bush Sr. 26 marca 1991 roku!
  http://www.cephas-library.com/nwo/nwo_public_law_102_14.html

  Prawa Noego zostały również oficjalnie wspomniane w sprawozdaniu komisji dialogu pomiędzy Watykanem i Judaizmem, obradującej w dniach 11-13 marca 2007, w Jerozolimie. Stwierdza się tam uniwersalność Praw Noego także dla Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Twierdzenie to bazuje na cytacie z Dziejów Apostolskich i sugeruje, że wiara jakiej apostołowie uczyli nie-Żydów bazowała właśnie na Prawach Noego, co jest ewidętnym kłamstwem!

  “Jewish tradition emphasizes the Noachide Covenant (cf. Gn 9: 9-12) as containing. the universal moral code which is incumbent on all humanity. This idea is reflected in Christian Scripture in the Book of Acts 15: 28-29.”
  http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20070313_commissione-bilaterale_en.html

  To samo kłamstwo, jakoby Paweł Apostoł nauczał Greków Praw Noego, znajdujemy w wydanej w latach 1901-06 The Jewish Encyclopedia:

  “only because he failed to win the Jews to his views, encountering strong opposition and persecution from them, did he turn to the Gentile world after he had agreed at a convention with the apostles at Jerusalem to admit the Gentiles into the Church only as proselytes of the gate, that is, after their acceptance of the Noachian laws (Acts xv. 1-31). ”
  http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=283&letter=S&search=paul

  W końcu temat Praw Noego trafił 1 czerwca 2010 również do ONZ!

  “Institute of Noahide Code—7 Laws for 70 Nations — a national organization in the United States which encourages the practice of the Seven Laws of Noah, according to the teachings of Rabbi M. M. Schneerson — after Cuba asked about its position on defamation of religions and the endorsement of the Noahide laws by the United States Congress. Egypt asked about the NGO’s sustainability, relevance to the Economic and Social Council and whether it had considered seeking consultative status with UNESCO;”
  http://www.un.org/News/Press/docs//2010/ecosoc6424.doc.htm

  Widzimy więc, że krok po kroczku ta talmudyczna idea zdobywa coraz wiekszy posłuch i poparcie już dziś.

  Pod tym linkiem znajduje sie jedno z wytłumaczeń tego zagadnienia, które udało mi się znaleźć:

  http://www.cephas-library.com/nwo/nwo_the_final_trap.html

 9. Piotrx said

  http://grypa666.wordpress.com/category/7-praw-noego/page/2/

  Dzień Edukacji USA

  Piotr Bein

  Prawo Żydów dla gojów wypłynęło przy okazji rezolucji Kongresu USA, która stała się prawem publicznym nr 102-14 (20.3.1991) przed 89-tą rocznicą urodzin rabina Menachema Mendela Schneersona, nieżyjącego przywódcy lubawiczerów. Mało kto czytał tę rezolucję pt. Dzień Edukacji USA, złowróżbny dowód, że Kongres USA odrzuca Biblię jako podstawę porządku społecznego i na jej miejsce lansuje Siedem Praw Noego. Na nich rzekomo opiera się rozwój od zarania cywilizacji, w tym narodu amerykańskiego. Bez zasad etycznych i wartości Noego, gmachowi cywilizacji grozi poważne niebezpieczeństwo powrotu do chaosu – straszy rezolucja. Amerykanie muszą przekazać te wartości z naszej znakomitej przeszłości na przyszłe pokolenia, podobnie jak ruch lubawiczerów sprzyja [tym wartościom] oraz krzewi je na całym świecie. Judeocentrycy widzą w Prawach Noego narzędzie Nowego Ładu. Żydowski ekspert prawa, prof. Earnest Easterly na Uniwersytecie Południowym w stanie Luizjana, przyrównał prawo 102-14 do pierwszych promieni świtu, które świadczą o wschodzie jeszcze niewidocznego słońca.

  Jimmy Carter jako pierwszy prezydent podpisał w 1978 r. doroczną proklamację pt. Dzień Edukacji i Uczestnictwa z okazji rocznicy urodzin Schneersona. Jak omen, 30 lat później, Dzień Edukacji zbiegł się z wizytą papieża w USA (15.4.2008). Zdjęcie z Białego Domu pokazuje Busha, jak podpisuje proklamację w otoczeniu 10 rabinów wybranych z całego świata, zaledwie kilka godzin przed przywitaniem Benedykta XVI w jego pierwszej podróży do USA (Coloradoan 16.4.2008). Był wśród nich rabin Gorelick z Colorado. Powiedział, że Bush potwierdził swe poparcie dla Izraela i że dyskutował z rabinami spotkanie Cartera z przywódcami Hamasu (organizacji terrorystycznej wg Białego Domu), które odbywało się w tym czasie.

  Prawodawcy stanu Nowy Jork przerwali obrady budżetowe w kwietniu 2008 r., żeby uczcić Schneersona, zatwierdzając proklamację 106 Dni dla Edukacji – inicjatywę chabad-lubawiczerów z Albany i młodzieży lubawiczerowskiej (Chabad.org 24.4.2008). Na co aż 106 dni? Prawa Noego, wg Encyclopedia Americana, to talmudyczne określenie 7 biblijnych praw danych Adamowi i Noemu przed objawieniem 10 przykazań Mojżeszowi na Górze Synaj, stąd wiążących dla całej ludzkości. Twierdzenie to nie ma podstaw, bo Przyjście Jezusa zastąpiło poprzednie przykazania. Sześć nakazów Noego zabrania: bałwochwalstwa; bluźnierstwa przeciw Bogu; cudzołożnych, kazirodczych i homoseksualnych stosunków oraz gwałtu; morderstwa; kradzieży; jedzenia żywcem i in. okrucieństw w stos. do zwierząt. Siódme prawo Noego nakazuje ustanowić sądy i sprawiedliwy porządek społeczny, żeby pilnowały przestrzegania praw Noego i tworzyły inne użyteczne prawa czy zwyczaje. Siedem Praw pozornie łączy Żydów z chrześcijanami, lecz chodzi o faryzejskie prawa w rozumieniu Talmudu babilońskiego, o czym pisze np. biuletyn chrześcijański w USA Don Bell Reports (27.12.1991). Pretensja do unwersalizmu 7 Praw jest fałszem, bo Talmud nakazuje zabijać i okradać chrześcijan oraz przyzwala gwałt na dzieciach. Niewątpliwie mamy do czynienia z podwójnym standartem prawnym – jeden dla gojów, inny dla Żydów.

  W Miszne Tora, Majmonides zabrania gojom studiować Torę pod karą śmierci; mają studiować jedynie Siedem Micw, tj. 7 praw Noego (Hilchot Melachim 10:9, wydanie Moznaim Publishing). Dlatego rabini i ich świeckie organizacje jak ADL i ACLU domagają się usuwania symboli 10 przykazań z sądów w USA, a w miejsce usuniętych płaskorzeźb itp. – instalacji symboliki 7 Praw. Talmud babiloński nie pozostawia wątpliwości co do podwójnego standartu prawnego: Goja skazuje się na śmierć decyzją jednego sędziego [bez ławy przysięgłych] na podstawie zeznań tylko jednego świadka, nawet gdyby nie dostał odpowiedniego ostrzeżenia przed popełnieniem przestępstwa. Idzie na śmierć na podstawie zeznań mężczyzny i decyzją mężczyzny a nie kobiety. Mężczyzna, który zeznał lub skazał go może nawet być krewnym. Natomiast Żyda można skazać na śmierć tylko, jeśli został odpowiednio ostrzeżony przed popełnieniem przestępstwa. Wyrok śmierci może wydać tylko 23 sędziów, na podstawie zeznań dwóch męskich świadków, którzy nie są zdyskwalifikowani z powodu pokrewieństwa. Ten urywek dodaje: Ale żadna z tych reguł nie dotyczy goja (Sanhedrin 57b, wydanie Steinsaltza tom 18 s. 110).

  Wystarczy byle pretekst; hasło Noahide Laws (Encyclopaedia Judaica): złamanie któregokolwiek z 7 praw poddaje noachida karze śmierci przez obcięcie głowy (Sanhedryn 57a). Noachid to nie-Żyd poddany prawom Noego. Judeocentrycy mogą ściąć głowę każdemu chrześcijaninowi na podstawie prawa Noego o bałwochwalstwie. Księga Awoda Zora 9:4 w Miszne Tora Majmonidesa: Chrześcijanie to bałwochwalcy, niedziela ich świętem. Maachalot Assurot 11:7: Chrześcijanie to czciciele Awoda Zora [bałwochwalstwa]. Hilchot Melachim 11: goj, który czci fałszywych bogów, zasługuje [na karę śmierci], jeśli czci ich w zdefiniowany sposób. Goj jest stracony za każdy rodzaj obcej czci, która wg żydowskiego sądu kwalifikuje czcicieli na ścięcie głowy.

  Mechon Mamre, mała grupa badaczy Tory w Izraelu definiuje nieco bałwochwalstwo. Twierdzi ona, że na życie wieczne zasługują prawi nie-Żydzi wszystkich narodów (tj. ci, którzy przestrzegają 7 Praw Noego). Muzułmanie nie są uprzywilejowani, bo nie przyjęli 7 Praw. Dziwnie pojmując chrześcijaństwo, grupa pisze, że ci z chrześcijan, którzy przyjmują tzw. boskość Jezusa są wg Tory bałwochwalcami zasługującymi na karę śmierci i na pewno nie będą się cieszyć Przyszłym Światem. Którzy chrześcijanie nie przyjęli boskości Jezusa Chrystusa? Jako bałwochwalstwo nie liczy się jedynie członkowstwo w wyznaniu Trójcy, lecz osobista praktyka bałwochwalcza, bez względu na wyznanie danej osoby. Żeby nie było wątpliwości, Mechon Mamre piszą: Tymczasem każde bałwochwalstwo karalne śmiercią dla Żyda jest także karalne śmiercią dla nie-Żydów, w tym czczenie człowieka jako boga (wizyta 6.10.2008). Krótko mówiąc, wszyscy chrześcijanie zasługują na śmierć. Muzułmanie podobnie nie mają szans. Jeśli nie przyjmą 7 Praw, narażają się na wojnę żydowską, a jeśli przyjmą, wtedy jakikolwiek świadek może zeznać, że np. znęcają się nad zwierzętami …i śmierć przez ścięcie.

  Encyclopedia Americana twierdzi mimo tego, że od wieków badacze biblijni widzą w Prawach Noego ogniwo między judaizmem a chrześcijaństwem, uniwersalne normy etycznego postępowania, podstawową koncepcję prawa międzynarodowego lub gwarancję podstawowych praw człowieka. Zaś Don Bell Reports donosi z żydowskich źródeł, że Żyd przestrzegający Torę jest wyjęty spod praw Noego, czyli ten substytut Dziesięciu Przykazań jest dla gojów. Wiara w Chrystusa jest wg talmudycznej interpretacji praw Noego bałwochwalstwem, karalnym ścięciem głowy, ale dopuszcza się różne formy kazirodztwa (Enziklopediya Talmudit notka 1 s. 351-352). Encyclopedia Judaica pisze na s. 1192, że złamanie któregokolwiek z siedmiu praw Noego jest karalne ścięciem głowy wg Sanhedrin 57a. Ścinanie głów chrześcijan przepowiada Objawienie Św. Jana 20:4 …i widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże.

  Prawo Noego ma na celu skończyć czczenie Jezusa Chrystusa, o którym Żydzi chasydzcy bluźnią, że jest bałwanem – zauważa b. żyd, prawosławny Brat Nathanael Kapner. My chrześcijanie powinniśmy wykpiwać żydów, gdyż judaizm stracił swoje kapłaństwo na zawsze. Wg historyka Josefusa, Herod Antipas zniszczył w 36 r. genealogie kapłaństwa Aarona, brata Mojżesza i tradycyjnego założyciela żydowskiego kapłaństwa. Księga Levitikus 16, która nadaje ważności judaizmowi biblijnemu, mówi, że aby dostać przebaczenie od Boga, Żydzi muszą iść do arcykapłana, który ofiaruje w ich imieniu ofiarę pokutną. Kapner: Ale Chrystus skończył z cuchnącymi ofiarami zwierzęcymi. Przepowiedział to Król Dawid, gdy pisał o przyszłym Mesjaszu „Ty jesteś kapłanem na zawsze według porządku Melchisedeka“ (Psalm 110). Św. Paweł nawiązał do tego proroctwa w Liście do Hebrajczyków (5:10): Jezus został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka, przynosząc Nowy Testament w miejsce Starego.

  Tak to chrześcijaństwo z Panem Jezusem Chrystusem jako Arcykapłanem przywłaszczyło sobie judaizm. I teraz judaizm jest tylko udawaną, zbankrutowaną, antychrześcijańską religią – wnioskuje Kapner, który potrafi napomnieć nie-chrześcijanina słowami: Coś mi się zdaje, że nigdy nie czytałeś Nowego Testamentu, tylko kawałki i strzępy od Żydów-antychrześcijan i ich agentów, którzy próbują zdyskredytować Nowy Testament, jak Bertram Russel, autor „Dlaczego nie jestem chrześcijaninem“. Lepiej ukajaj się za swe liczne grzechy […] i proś Jezusa Chrystusa, żeby ci przebaczył zanim będzie za późno. Brat Nathanael ostrzega przed chrześcijanami-syjonistami, którzy z ignorancji Biblii twierdzą, iż Bóg ma „specjalny“ plan dla Żydów. I ci ignoranci […] łaszą się na całego do Żydów jakby ci byli czymś „specjalnym“. Nic nie ma w Żydach „specjalnego“. Nic. Żydzi są najbardziej neurotycznymi ludźmi na Ziemi. Dlatego wielu Żydów zostaje psychiatrami, żeby mogli spróbować dojść, dlaczego sami są tak pokręceni. Jedyny plan jaki Bóg ma dla Żydów jest ten sam, który On zawsze miał dla nich od przyjścia Jezusa Chrystusa […:] żeby Żydzi zrezygnowali z czczenia bałwana – siebie samych, i zostali chrześcijanami!

  Talmudyczny nakaz o bałwochwalcach niepoki, bo prawo Noego nt. sądownictwa zezwala skazać na ścięcie głowy na podstawie zeznań jednego świadka. Talmud kłóci się tu z prawem żydowskim opartym na mojżeszowej Księdze Powtórzonego Prawa (17:6): nie można skazać na śmierć na podstawie zeznań jednego świadka. To jest pierwszorzędny dowód na przemyt fałszu pod pozorem podobieństwa do Dziesięciu Przykazań. Jeśli radykalny Żyd fałszywie oskarżyłby goja o złamanie któregokolwiek prawa Noego, jego zeznania wystarczyłyby za podstawę wyroku ścięcia. Talmudyczne prawo dla gojów nie zakłada niewinności do czasu udowodnienia winy.

  Sanhedryn wskrzeszony

  Talmudyści chcą narzucić światu prawa Noego przez Sanhedryn. W październiku 2004 r. po 1600-letniej przerwie uroczyście wskrzeszono starożytny Sanhedryn, najwyższy trybunał w Izraelu (IsraelNN.com 20.1.2005). Rok później poznaliśmy pierwsze jego prace (IsraelNN.com 7.11.2005): rozszerzanie zakresu kompetencji i akceptacja starożytnego znaczenia trybunału jako najwyższego autorytetu prawnego i przywódcy społecznego Żydów, bez względu na kraj zamieszkania. Sąd tradycyjnie składa się z 71 rabinów (po jednym na każe państwo diaspory i jeden na Izrael). Rabin chabad-lubawiczerów, Even-Israel Steinsaltz (Adin Steinsaltz) przyjął nominację na przewodniczącego, mówiąc że Sanhedryn w powijakach powinien stronić od polityki. Rabin Yisrael Ariel niezgodził się, bo publiczny sprzeciw wyrzucaniu Żydów z Gazy i płn. Samarii oraz pomoc im nie mogą być nazywane politycznymi. Sanhedryn pracował też nad podsądem ds. stosunków naród-państwo, który m.in. dyskutuje z rządem na wysokim szczeblu nt. postępu w publicznym nauczaniu Biblii w Izraelu.

  W kontekście polityki zewnętrznej, rabin Nachman Kahane, przemawiał nt. roli Sanhedrynu wobec wydarzeń światowych. Jak echo reakcji Lobby Izraela w rządzie USA, skarżył się na tolerowanie przez ONZ dążeń Iranu do zniszczenia Izraela. Nawet bez tego, komentarze pod artykułem IsraelNN wskazują na problemy z tym trybunałem założonym na podstawie reguł Majmonidesa i halachy, wielowiekowego tworu rabinów w konflikcie z Torą. W Sanhedrynie brakuje gedolim, najbardziej czczonych rabinów-przywódców, którzy najczęściej są dyrektorami jesziw, a mogą być też rabinami chasydzkimi rozstrzygającymi o halasze i autorami literatury rabinicznej. Dla wiernych Torze, gedolim są rabini, którzy potępiają zabieranie ziem Palestyńczyków i rację bytu państwa Żydów przed przyjściem Mesjasza, jako niezgodne z Pięcioksiągiem. Nie wygląda na to, że są w Sanhedrynie.

  Wcześniej, IsraelNN doniósł (25.9.2005), że Sanhedryn wciąż usiłuje zdobyć szerokie poparcie i uzasadnienie w świecie Tory […] wiodący przywódcy duchowi sefardyjczyków i aszkenazyjczyków, rabini Owadia Josef i Szalom Eljasziw, nie poparli inicjatywy założenia nowego Sanhedrynu […] nazwiska większości założycieli zatajono, żeby nie zrezygnowali pod wpływem presji zewnętrznej. Następnie 71 rabinów wybrało spośród siebie siedmiu do kontaktów z publiką i uznanymi przywódcami duchowymi Izraela. IsraelNN ujawnił ich nazwiska i kwalifikacje:

  Rabin Nachman Kahane – szef Instytutu dla Komentarzy Talmudycznych. Rabin Israel Ariel – b. dyrektor jesziwy i założyciel Instytutu Świątyni w Jerozolimie, który wykonał naczynia do użycia w odbudowanej, Trzeciej Świątyni; był wśród komandosów, którzy w 1967 r. wyzwolili Wzgórze Świątyni. Rabin Joel Schwartz – założyciel i rabin jednostki specyficznie dla haredejczyków w armii Izraela; nauczyciel w jesziwie i autor ok. 200 książek o prawie żydowskim i teologii, w tym wpływowe przewodniki dla nie-Żydów szukających Boga i przestrzegania 7 Praw Noego. Rabin Dov Stein – pionier odnowy Sanhedrynu, administrator. Rabin Jehuda Edri – główny inicjator odnowy Sanhedrynu, utalentowany autor i przywódca Ruchu dla Obudowy Świątyni. Rabin Dov Levanoni – starszy chabad-lubawiczer i ekspert od Świątyni.

  Rabin chabad-lubawiczerów Even-Israel (Adin) Steinsaltz – przewodniczący Sanhedrynu, jeden z wiodących w świecie uczonych i rabinów. Stopień naukowy w matematyce i szerokie studia Tory. Założył Izraelski Instytut Publikacji Talmudycznych, opublikował 58 książek, m.in. nt. Talmudu, mistycyzmu żydowskiego, myśli religijnej, tłumaczonych na kilka języków. Najlepiej znany z interpretacji i podstawowych komentarzy nt. Talmudu babilońskiego. Dziekan sieci edukacyjnej, od przedszkoli po gimnazja. Najwyższe kulturalne wyróżnienie państwowe w 1988 r. Bardzo zaangażowany w przyszłość Żydów w b. ZSRR, dla których założył rozmaite instytucje edukacyjne i podróżuje tam raz na miesiąc. IsraelNN zacytował opinię o Steinsaltzu w Newsweek: Żydowskie legendy wypełniają historie o wspaniałych rabinach. Chyba żaden z żyjących dzisiaj nie może dorównać geniuszem i wpływem Steinsaltzowi, którego niezwykłe talenty uczonego, nauczyciela, naukowca, pisarza, mistyka i krytyka społecznego przyciągnęły uczniów ze wszystkich odłamów izraelskiego społeczeństwa.

  Czytelnicy IsraelNN kwestionują skład (Co najmniej 65 z 71 członków boi się ujawnić nazwiska – czy potrzebujemy Sanhedryn tchórzów? …Steinsaltz i Kahane synonimami jedności?), samozwaństwo (W 2003 r. ci przegrańcy rozesłali na Izrael 52 tys. petycji, a wróciło tylko kilka …poparcie przez Gedolim?), uczciwość („Tora“ znaczy Talmud) i legalność Sanhedrynu (Rebbe Schneerson był przeciw odnowie Sanhedrynu). Napuszoność neguje nagłówki (trudno być Pokornym, kiedy większość rabinów w Sanhedrynie wierzy w swą absolutną Świętość i Doskonałość), a tupet zaszedł za daleko (Może do tego zbudują Świątynię, namaszczą Mesjasza […] Ta cała rzecz zupełnie mnie odrzuca). Steinsaltz nie jest tak szlachetny jak podaje prasa (zawsze był skrajny w dziedzinie Tory, więc owszem nadaje się). Fanatycy są podekscytowani: Sanhedryn wkrótce zawładnie światem [który] będzie działał zgodnie z Prawem Tory, a Izrael – z 10 przykazaniami i 613 nakazami boskiego prawa […] Narody zastosują 7 Praw Noego. Jedni przyklaskują ustalaniu przez Sanhedryn miejsca Świątyni, gdzie zasiadał w starożytności (najwyższy czas, żeby przeszła w żydowskie posiadanie), a inni widzą potencjalny konflikt z muzułmanami, gospodarzami terenu.

  Dyskutanci zachwycają się (Niech Najświętszy pobłogosławi to wspaniałe zgromadzenie Żydów przestrzegających Torę, z rabinem Evenem Israelem na czele i nie-Żydami jak Dr. Jones. Niechaj rośnie ich moc!! Nadchodzą bardzo dobre dni. To ciało to symbol Światła, Dobra i Nadziei), jak i obawiają o powtórkę żydowskiej niedoli spowodowanej przez rabinów (nie gratulujcie sobie za chwytanie nagłówków w prasie […] kosztem halachy. Przestańcie grać na nadziejach prostych ale skołowanych Żydów – wasze fiasko może spowodować głęboką szkodę). Są wśród komentatorów faktografowie (osoby zaangażowane w [witrynie wymienionej jako praca rabina Levanoni] odcięli się zupełnie od najnowszego rozwoju [Sanhedrynu]), pragmatycy (możemy pożegnać się z autokratycznymi Dynastiami Rabinów), religijnie trzeźwi (Rabin M.M. Schneerson nie żyje. Pogódźcie się z tym. Zostawcie go. Idźcie do przodu), sarkastyczni mesjaniści (Potrzebujemy teraz Króla Żydów z nasienia Dawida. Inaczej po co nowy Sanhedryn?) jak i antysyjoniści (wygląda to na następny Kongres Żydowski, wszyscy wymienieni rabini są syjonistami).

  Artykuł IsraelNN (25.9.20005) podkreśla powołanie rabinów do Sanhedrynu zgodnie z obrządkiem przekazanym przez Mojżesza i prawem od Majmonidesa. Jeden z czytelników odparł, że więksi rabini przed 700 laty odmówili wskrzeszenia tego obrządku, a obecnie wielu rabinów izraelskich jest także przeciwnych, więc wskrzeszenie jest niemożliwe wg prawa Majmonidesa. Dzisiejsi rabini nie mają siły duchowej ani wiedzy potrzebnej do podejmowania wszechobowiązujących decyzji halachicznych, jakie podejmował starożytny Sanhedryn. Kto inny dodał, że inicjatywa odnowy Sanhedrynu jest bardziej problemem psychiatrycznego złudzenia niż kwestią religijną!

  Moderatorzy dyskusji narazili się Kanadyjczykowi: sam fakt, że próbujecie ograniczyć otwartość forum mówi wiele o kontroli religijnej, jaką byście chcieli, żeby miał rząd Izraela. I dziwicie się, co odpycha ten łagodny naród od religii. Amerykanin dziwił się, że Sanhedryn pracował nad wprowadzeniem praw Noego dla gojów, którzy mają już konstytucje. Wg Żyda z USA, Sanhedryn jest halachicznie ważnym zwiastunem Najwyższym Sądem Żydowskim – globalnie […] Ten sąd może też być ciałem, które potwierdzi tożsamość Mesjasza. Może być dlań korzystne wyjść naprzeciw chrześcijanom i muzułmanom i pracować nad kooperacją religijną i inicjatywami pokojowymi.

 10. Piotrx said

  „Zatrute zródło”
  ks .Tadeusz Kiersztyn
  /fragmenty/

  Przypomnijmy, że idea nawracania nie-Żydów na „prawdziwą wiarę”, po raz pierwszy podana przez „mesjasza” Sabataja Cwi w formie bożego objawienia, obecnie stała się fundamentem New Age, opartej o tzw. prawo noachickie, na które składa się siedem przykazao nawiązujących do prawa naturalnego, a zastępujących Dekalog. Zasady wymyślone przez kabalistów żydowskich tej nowej, jedynej religii dla nie-Żydów, podległej całkowicie judaizmowi talmudycznemu, zostały współcześnie wylansowane przez kabalistę, „nowego, prawdziwego mesjasza”, Menachema Mendela Schneersona, guru paru ostatnich prezydentów USA.

  W myśl prawa noachickiego (rzekomo danego przez Boga Noemu i jego potomstwu) – gdyby zaczęło obowiązywad – wiernośd Jezusowi Chrystusowi byłaby największym przestępstwem idolatrii, karanym śmiercią, co unicestwiłoby całkowicie chrześcijan i Kościół, a pozostałą ludzkośd podzieliło na bogów-Żydów i nie-Żydów (Synów Noego – noachitów), ich sług.
  Zagrożenie dla katolików jest bardzo poważne, gdyż Senat i Kongres USA (wykonawcy woli światowego syjonizmu) we wspólnej rezolucji już uznały w 1991 roku, że prawo noachickie stanowi system prawa i wartości, na których opiera się cywilizowane społeczeostwo, i na których nasz wielki Naród został ufundowany, a etyczne wartości i zasady zawarte w siedmiu prawach noachickich są tymi, bez których gmach cywilizacji znajduje się w stanie poważnego zagrożenia nawrotem chaosu (…). Uzasadnione zatroskanie nie może pozwolid obywatelom tego Narodu utracid poczucie odpowiedzialności za przekazanie tych historycznych wartości i zasad z naszej odległej przeszłości pokoleniom przyszłości.

  Z uwagi na to Kongres i Senat USA postanawiają uczcid Rabina Menachema Mendela Schneersona (…) i wyznaczyd dzieo jego 89-tych urodzin tj. 26 marca 1991 roku jako Education Day, U.S.A. (Dzieo Edukacji USA). Widad z powyższego, że jedna, wspólna religia światowa New Age, jeśli nie uznawałaby prymatu judaizmu i jeśli nie gwarantowałaby uznania go za ostateczne i jedyne kryterium prawdy, byłaby nie do pomyślenia przy obecnych trendach.
  Według judaizmu ortodoksyjnego w czasach ostatecznych, gdy władzę nad światem przejmie ich mesjasz, na ziemi będą mogły pozostad tylko dwie kategorie ludzi: wyznawcy judaizmu i noachici (nie-Żydzi, podlegli prawu noachickiemu), uznający nad sobą jurysdykcję (władzę) judaizmu. Już teraz przy odrodzonym Sanhedrynie istnieje sekcja ds. Noachitów. Z tą koncepcją nowej religii wydają się byd pogodzeni hierarchowie Kościoła katolickiego dialogujący z żydostwem i w jej kierunku podążają wszyscy wtajemniczeni. Na przykład o. Jacek Salij, dominikanin, w jednym ze swych artykułów zastanawia się, niczym rabin, czy pod prawem noachickim będzie nam dozwolona kaszanka!

 11. Piotrx said

  Lubawiczerowie
  https://radtrap.wordpress.com/2012/01/03/lubawiczerowie/

  Piotr Bein

  (…)

  „Jednym z warunków jest podciągnięcie gojów pod Siedem Praw Noego – judaistyczne oszustwo, że jako dane przez Boga definiują one moralność ludzkości. Naprawdę chodzi o podporządkowanie nas rabinatowi. ….”

 12. RomanK said

  Panie Piotrze dokonuje pan falszu podajac w okrojonej wersji przykazania Synow Noego…
  1.Bałwochwalstwo – Nie będziesz oddawać czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa (idolom)
  2.Zabójstwo – Nie będziesz mordować
  3.Kradzież – Nie będziesz kraść ani rabować
  4.Rozwiązłość – Nie będziesz cudzołożyć ani żyć rozwiąźle
  5.Bluźnierstwo – Nie będziesz bluźnić imieniu Boga
  6.Okrucieństwo wobec zwierząt – Nie będziesz spożywać mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia
  7.Sprawiedliwość – Zorganizujesz system sądownictwa, by orzekać, wymierzać sprawiedliwość i dbać o przestrzeganie powyższych przykazań”
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_Praw_Noego

  STad korupcja,,,i wyjscie do naduzyc interpretacyjnych….
  PIotr Bein pisze glupoty i powiedzial mu to wiele razy…nickt nei podciaga gojow pod siedempraw bo nei musi…. to sa prawa odnoszace sie dla calej Ludzkosci Synow NOego..innych nie ma….!!!!
  Obowiazywaly one od Potopu…z zydzi dopiero zaczeli sie uwazac za narod od Jakuba…
  zatem jakie judaistyczne oszusywa popelnia Bog w swych siedmou przykazaniach na pare tsiecy lat przed pojwieniem sie Abrahami…ludzie zachowajcie jakios umiar….

 13. Piotrx said

  Masoneria potrzebna Polsce? – Ks. prof. Jerzy Bajda

  http://www.bibula.com/?p=1222

  /fragmenty/

  (….)

  Niebezpieczna dwuznaczność
  W przesłaniu pana prezydenta do grupy masońskiej zawiera się jeszcze jeden element budzący niepokój. Jest to coś paradoksalnego, ale tym źródłem niepokoju dla mnie jest przekonanie pana prezydenta, że w tej konkretnej sytuacji wolno powołać się na słowa Papieża Benedykta XVI z grudnia 2006 r. który przypomniał ogólnie znaną prawdę, że „wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boga i posiadamy niewyobrażalną godność i wartość”. Powiedział także coś, co wymaga komentarza: „Żydzi i chrześcijanie są powołani do współpracy w uzdrawianiu świata przez promowanie duchowych i moralnych wartości opartych na naszej wierze”.

  Otóż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Żydzi nie myślą przy pomocy naszych, ogólnoludzkich kategorii, lecz mają swoją własną filozofię, która jest nie do pogodzenia z naszą, chrześcijańską.

  Na przykład według Majmonidesa, którego poglądy są nadal podtrzymywane przez elitę żydowską, „nie-Żyd” nie jest człowiekiem, poganin jest jak zwierzę [1]. Według tego klucza orzeka się, że chrześcijanie, obciążeni grzechem „idolatrii” (z powodu wiary w bóstwo Chrystusa), nie cieszą się „wspólnym dziedzictwem” z Izraelem [2]. Według czołowych ideologów żydowskich, chrześcijanie mogą być wyjątkowo dopuszczeni do współpracy z Żydami, jeśli to pomaga Żydom osiągnąć ich cele. Według nich, chrześcijanie, którzy akceptują boskość Jezusa, są wykluczeni z ostatecznego zbawienia [3].

  Niepokojąco i dwuznacznie brzmi zwłaszcza wyrażenie „uzdrowienie świata”, które w naszym odczytaniu jest całkowicie niewinne, natomiast w kontekście żydowskiej ideologii jest to zwrot wyrażający dalekosiężny i ogólnoświatowy program poddania całego świata wymaganiom prawa żydowskiego, to jest Tory w postaci tak zwanego prawa noachickiego.

  Taki program formułuje na przykład charyzmatyczny rabin Menachem Schneerson, wzywając do ostatecznego usunięcia z powierzchni ziemi wszystkich innych niż judaizm religii, poprzez ustanowienie powszechnie obowiązującego tzw. prawa noachickiego. Rabin Simcha Mediwinsk w pracy „Ohr Sameach” zwraca uwagę na związek prawa noachickiego z „sądowniczą władzą żydowskich królów posiadających mandat do „naprawiania świata”” – tikkun olam [4].

  Także amerykańska synagoga reformistyczna przyjęła formułę „tikkun olam” jako dyrektywę swego działania na najbliższe dekady XXI wieku w swych zasadach uchwalonych w czerwcu 1999 r. w Pittsburgu: „Przynosimy Torę światu, kiedy staramy się wypełniać najwyższe etyczne nakazy w naszych stosunkach z innymi i z całym Bożym stworzeniem. Partnerzy Boga w „tikkun olam”, w naprawianiu świata, jesteśmy wezwani dopomagać w nadejściu wieku mesjańskiego” [5]. Książkę pod tym tytułem wydał Dawid Schatz (1997).

  Przede wszystkim za terminem tym opowiada się główny nurt ortodoksyjny reprezentowany przez naczelnego rabina Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (British Commonwealth) Jonathana Sacksa. Na konwencji „unii ortodoksyjnej” wystąpił on z orędziem podkreślającym „odpowiedzialność judaistycznej ortodoksji za doskonalenie świata Boga” [6].

  Ten program „doskonalenia świata” w ujęciu judaizmu jest ściśle polityczny i dąży do poddania wszystkich narodów wymogom Tory, także za pomocą środków przymusu. Nie bez znaczenia jest wiadomość, że w Jerozolimie ogłoszono uroczystą inaugurację Sanhedrynu po niemal 2000 lat. Termin uroczystości – 13 października. Data znacząca” (według MichNews, 18 września 2007 r.).

  Nie będę wchodził w szczegóły. Jednym z elementów taktyki jest sianie zamętu, szczególnie w łonie wspólnot religijnych, powodującego wzrost antysemityzmu, co ma doprowadzić do przyspieszenia ery mesjańskiej. Wtedy Izrael zostanie w pełni odbudowany, co jest interpretowane przez pewnych teologów żydowskich, jako spełnienie „nadziei Izraela” równoznaczne ze zmartwychwstaniem. (Nie pamiętam niestety nazwiska uczonego z Harvardu, który głosił, że prawdziwe zmartwychwstanie nastąpi wtedy, kiedy Izrael zostanie w pełni przywrócony do władzy). Tak czy inaczej te cele związane z „naprawą świata” w ujęciu żydowskim mają charakter doczesny, czysto ziemski i nie ma żadnego powodu, aby chrześcijanie włączali się w działalność dokładnie inspirowaną i sterowaną przez ideologiczne ośrodki żydowskie i masońskie. Natomiast zadaniem chrześcijan jest starać się zrozumieć różnych ludzi i usiłować im przybliżyć Chrystusa, „ponieważ nie dano ludziom żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (por. Dz 4, 12). Jeżeli z różnymi narodami i kulturami można prowadzić dialog na gruncie prawa naturalnego względnie rozumu otwartego na transcendencję (por. wykład Benedykta XVI w Regensburgu), to z Izraelitami można prowadzić dialog tylko na gruncie Słowa Bożego, przybliżając im właściwe rozumienie Starego Testamentu, otwarte na spełnienie się w Chrystusie.

  Jednak doprowadzenie Żyda do wiary jest zawsze cudem łaski Bożej, o którą należy się modlić. Dlatego należy podtrzymać inicjatywę św. ojca Maksymiliana, który zawsze modlił się za „masonów”, a nie tylko za niezidentyfikowanych „nieprzyjaciół Kościoła”. Także należy wrócić do starych formuł liturgicznych, według których Kościół modli się o „nawrócenie Żydów”, i nie udawać, że nic nie wiemy na ten temat, że także im należy głosić Ewangelię.

  Nie można Żydów zostawiać im samym, ponieważ wtedy są bezbronni wobec „zasłony spoczywającej na ich sercach” (2 Kor 3, 15).

  Ks. prof. Jerzy Bajda

 14. Piotrx said

  Prawa wymierzone przeciwko gojom – Izrael Shahak

  http://palestyna.wordpress.com/2010/06/10/prawa-wymierzone-przeciwko-gojom-izrael-shahak/

  (…)
  Najstarszym kodeksem prawa talmudycznego, uważanym wciąż za główne źródło wiedzy, jest napisana przez Mojżesza Majmonidesa Miszne Tora z XII wieku. Najbardziej autorytatywnym kompendium praw i przepisów, używanym powszechnie do dzisiaj jako podręcznik, jest Szulchan Aruch, stworzony przez rabina Josefa Karo pod koniec XVI stulecia. Stanowi on przystępną kondensację napisanej przez tego samego autora, znacznie obszerniejszej i przeznaczonej dla zaawansowanych badaczy pracy pt.: „Bet Josef”. Do „Szluchan Aruch” powstało wiele komentarzy; prócz komentarzy klasycznych, pochodzących z XVII stulecia, istnieją późniejsze, już dwudziestowieczne, mianowicie „Miszna Berura”. Wreszcie, współczesnym kompendium literatury talmudycznej jest wydawana w Izraelu od lat 50-tych „Encyklopedia Talmudyczna”, redagowana przez najwybitniejszych ortodoksyjnych badaczy Pisma.

 15. Piotrx said

  No cóż bardzo łatwo zarzucać wszystkim wkoło rzekomy fałsz bez podania jakichkolwiek dowodów.

  Pan Piotr Bein, zdaniem krytykanta jedynie „pisze głupoty” no ale on jest prawosławny więc jak widać jego ocena jest łagodniejsza , pozostali jako łacinnicy podlegają surowszej ocenie – „fałszują” .

  Ja jednak mimo ze jestem łacinnikiem zgadzam się w pełni z tą krytyczną oceną Pana Piotra Beina, którego kwintesencją jest jego zdanie:

  “Jednym z warunków jest podciągnięcie gojów pod Siedem Praw Noego – judaistyczne oszustwo, że jako dane przez Boga definiują one moralność ludzkości. Naprawdę chodzi o podporządkowanie nas rabinatowi. ….”

  W wpisie 8 cytowałem jedynie wypowiedz – jednego z Gajówkowiczów podajac link do oryginału:

  Tomasz z Akwinu powiedział/a
  2011-01-02 (niedziela) @ 19:58:05
  https://marucha.wordpress.com/2011/01/02/dziwni-bogowie-judaizmu/

  który z kolei cytował fragmenty z wikipedii (!)

  a mimo to mnie spotkał zarzut rzekomego fałszu
  /choć niczego nie sfałszowałem/

  Sprawdzałem w Piśmie Swiętym (ks. Jakuba Wujka) i żadnej wzmianki o siedmiu przykazaniach noachickich tam nie znalazłem . Być może coś przeoczyłem , jeśli jednak ktoś znajdzie proszę o informację.

  Na razie traktuję więc je nadal tylko i wylącznie jako „judaistyczne oszustwo”

  Ponadto Judaizm „Klasyczny” nie jest tożsamy z Mozaizmem

  W dużym skrócie – Judaizm zaczyna sie od reform Ezdrasza i Nechamiasza – judaizm niestety zniekształcił pewnien uniwersalizm mozaizmu, odgrodził przesadnym murem sie od innych, nadmiernie wywyższając sie ponad inne ludy . Pod tym wzgledem oznaczał on cofniecie sie na tej linii rozwojowej jaką mu wskazywali Prorocy – polecam lekturę prac znanego biblisty ks dr Eugeniusza Dąbrowskiego.

  Np. w rozdziale piątym Ewangelii św Jana : Pan Jezus mówi do żydów:

  „Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? ”

  Według relacji świętego Jana, Pan Jezus jest nie tylko wyraźną cezurą w historii wszystkich Żydów, On także radykalnie zrywa jej ciągłość, tak przynajmniej zdają się odbierać Go ci, którzy twierdzą, że są wyznawcami Mojżesza. W istocie jednak jest dokładnie odwrotnie, ponieważ odrzucając Chrystusa, odrzucają także Mojżesza i całą jego naukę. Określenie „prawo”, zwykle utożsamiane z Mojżeszem prawodawcą, również jest nader zwodnicze. Pan Jezus odrzuca tezę, że Żydzi wierni są prawu Mojżesza……

 16. Fran SA said

  Piotrx
  Wlasciwie generalnie sie z panem zgadzam, natomiast niepokoi mnie ten ‚wielki wklad’ zydostwa do naszej religii.
  Z tabliczek glinowych wyraznie wynika ( i nie tylko z tabliczek- opowiada o tym i Stary Testament) ze Hebrajczycy, ktorzy niejako ‚powrocili’ z Babilonu PRZYJELI istniejaca religie. To sie w Starym Testamencie nazywa objawienie Abrahama, ktory narzucil ‚nowego’ Boga swojemu plemieniu. Bog byl nowy ale dla Hebrajczykow –
  Mojzeszowe Tablice i stworzenie swiata bylo znane ZANIM Hebrajczycy przyszli na Bliski Wschod. Dlatego, z tekstow zrodlowych wyraznie wynika, ze nasza religia nie ma nic wspolnego z zydostwem. Zydzi jak zwykle odwrocili kota ogonem i przypisuja sobie zaslugi, o ktorych nikt w starozytnosci nie slyszal.
  Hebrajskie plemiona stanowily 3% ludnosci na Bliskim Wschodzie. Ta wsciekla megalomania i te wszystkie wymysly zyda Nostradamusa i pare innych skleconych na kolanie historyjek dla tych, co nie wezma do reki ani historykow starozytnych ani nie poczytaja uwaznie Starego Testamentu. W 19- wiecznych wydaniach Starego Testamentu zydzi wprowadzili tez rozne ‚wklejki’, ktore sa dosc widoczne nie tylko dla lingwisty. Nigdzie w starych wydaniach nie ma wspomniane, ze zydzi sa narodem wybranym i ze ktokolwiek sobie ich wybral. Bo po co w takim razie Bog stworzyl innych ludzi? Zeby zydom sluzyli? Zydzi sa selfworshippers – takie narcyzy- mitomany..
  Jakie zydy? Bliski Wschod byl tak pomieszany, ze naweti koczownicze plemiona beduinskie sie mieszali bo porywali zony ( np. Uriasza) z innych plemion. Mieszali sie z Filistynczykami, Hetytami, Syryjczykami, Medianitami itp. Samson spal z kim sie dalo. Mojzesz mial zone Medianitke. Pytanie, na ktore nikt mi nie chce odpowiedziec ( w Biblii jest to calkiem niejasne: dlaczego ZYdzi nie wpuscili Mojzesza do Ziemi obiecanej? I gdzie jest grob Mojzesza?)
  Siedziba prorokow izraelskich byl Shiloh – zadnej stolicy nigdy nie mieli. Jerozolima byla siedziba Dawida, a potem Salomona. Ale nie bylo zadnej administracji stolecznego miasta!!! Salomon budowal rozne swiatynie dla swoich zon, ktore byly roznych wyznan.
  Przeciez jezeli sie opieramy na Starym Testamencie, to dlaczego tak wielu dyskutantow nigdy nie czytalo nawet Genesis???
  Drzazni mnie to ‚posrednictwo’ zydowskie w naszej religii. Nasza religia nie potrzebuje agentow posrednictwa handlujacych religia..
  I nalezy sie dziwic, kto nam kaze powtarzac te rozne herezje sprzeczne i z historycznymi tekstami zrodlowymi i z Biblia. A i zydowski historyk Jozef Flawiusz sie klania. Nisko do ziemi!

  Nowy Testament? Jezus walczyl z faryzeuszami, ktorzy tak jak teraz rabini uzurpuja sobie prawo do wszechwiedzy i wszechwladzy… przy pomocy zlotego cielca.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: