Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Trudna owczarnia

Posted by Marucha w dniu 2012-08-23 (Czwartek)

Wśród (krytycznych) relacji wobec deklaracji arcybiskupa Michalika i patriarchy Cyryla umyka stanowisko wyrażane przez Ukraińską Cerkiew Grekokatolicką w Polsce i jego wiernych, wśród których nie brakuje neo-banderowców.

UPA ważniejsza od papieża?

Choć jest to wspólnota teoretycznie uznająca autorytet Ojca Świętego, to – nie tylko zresztą w tym kontekście – jej przedstawiciele ustawiają się często w ostrej opozycji wobec papiestwa, nie mówiąc o polskim Episkopacie rzymskokatolickim. Wystarczy sięgnąć po czasopismo „Grekokatolicy.pl” lub do związanego z nim portalu, by uderzyły w oczy tytuły w rodzaju „Męczennicy greckokatoliccy po raz jedenasty obnażają obłudę Watykanu?”, czy teksty: „wydaje się, że w polityce prorosyjskiej Watykanu, wszystko było możliwe, nawet upokorzenie grekokatolików”, albo ubolewania nad „autentycznym obliczem Watykanu i papiestwa”, „dla których prawda nie zawsze jest ostatecznym wyznacznikiem. Co z kolei ukazuje, że państwo watykańskie niejednokrotnie uprawia, prawie tak samo bezwzględną politykę, jak każde inne państwo świeckie”. Dla równowagi portal przypomina związki łączące Cerkiew Greckokatolicką z w ogóle nie bezwzględną Ukraińską Powstańczą Armią, czcząc np. rozstrzelanego za współudział w zbrodniach banderowskich kapelana UPA ks. Bazylego Szewczuka ps. „Kadyło”…

Za pro-rosyjskość atakowani są m.in. bł. Jan Paweł II i Stefan kardynał Wyszyński, a po swych wypowiedziach na temat współpracy z prawosławiem – czarnym charakterem jest dla uniatów przede wszystkim Józef kardynał Glemp. „Gdy czyta się wypowiedzi kardynała Glempa dotyczące grekokatolików przychodzi na myśl pytanie: czy to początek starczej demencji” – grzmi naczelny „Grekokatolicy.pl” Ireneusz Kondrów. Że jest to tylko marginalny wyskok jakiś ekstremistów niech świadczy, że z oficjalnym listem do księdza kardynała wystąpili również greckokatoliccy hierarchowie – arcybiskup Jan Martyniak, metropolita przemysko-warszawski i biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Romana Juszczak.

Zostawiony nieporządek...

O co ten szum? O głośny już wywiad dla prawosławnego portalu Cerkiew.pl, w którym arcybiskup-senior nazwał patriarchę Cyryla „mężem opatrznościowym”. W rozmowie tej poruszono m.in. problem unii. „Cerkiew.pl: Ogromnym problemem w stosunkach rzymskokatolicko-prawosławnych jest problem unii i unitów. Jaka jest refleksja księdza kardynała, jako wieloletniego członka watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, a równocześnie ordynariusza trzech obrządków wschodnich w Polsce, w kwestii tego problemu?

Józef kardynał Glemp: Temat ten był faktycznie aktualny w czasach, gdy jako prymas miałem wiele zadań wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Żaden rosyjski prawosławny hierarcha nie sugerował mi nigdy niczego w tej sprawie. Sprawa przeszkadzała jednak najwyraźniej rosyjskim politykom, rozmawiał ze mną o naszej rzekomo nadzwyczajnej uwadze poświęcanej unitom bardzo wpływowy rosyjski polityk, mer Moskwy – Jurij Łużkow.

Proszę pamiętać, że kwestia ukraińskich grekokatolików stanowiła niewielki wycinek pracy kongregacji, która zajmuje się wszystkimi unitami na świecie, łącznie z Koptami, katolikami obrządku syryjskiego, malabarskiego, których sytuacja była prawdziwie problematyczna. Sekretarzem kongregacji był do roku 2001 świątobliwy człowiek, arcybiskup Miroslav Marusyn. Przyjechał raz do Polski – jednak miejscowi unici, Ukraińcy, traktowali go z ogromnym dystansem. Wielokrotnie odczuwałem naciski ze strony ukraińskich środowisk emigracyjnych, szczególnie w postaci nieprzychylnych publikacji, które zarzucały mi, że nie dość dobrze dbam o unitów w Polsce. Życzyli sobie, byśmy budowali więcej unickich cerkwi, sprzyjali ukraińskiemu szkolnictwu. Tymczasem sami mieliśmy ogromne problemy z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę kościołów, stąd też jedyne, co mogłem, to umożliwienie oddawania unitom katolickich świątyń na godziny, by mogli sprawować swoje nabożeństwa.

Nie było szczególnych problemów z ludnością ukraińską, poza tym, że gdy np. byłem biskupem warmińskim słyszałem skargi, że nie zawsze zostawiają po sobie porządek (śmiech). Jako prymas Polski musiałem otoczyć unitów opieką. Byli owcami naszej owczarni, choć – nie ukrywam – czasem trochę trudnej owczarni. Musimy jednak szanować ich prawo do wolnego wyboru. W czasach zawieranych unii mieli prawo, by opowiedzieć się po stronie rzymskokatolickiej, przyjmując zwierzchnictwo papieża, a w czasach tzw. soboru lwowskiego – po stronie prawosławia. Wierzę jednak, że dalsze współistnienie, a przede wszystkim wzajemne poznawanie się prawosławnych chrześcijan i rzymskich katolików, a także unitów, a przede wszystkim odnoszenie się do wspólnego fundamentu, jakim jest Pismo Święte, będzie prowadziło do stopniowego zbliżenia i ocieplania wzajemnych stosunków – nie tak wiele przecież nas różni. Nie dotykam tu jednak roszczeń własnościowych”.

Dzieci tronu, nie ołtarza?

Uniaci zawrzeli – przede wszystkim za przywołanie przez kardynała Glempa soboru lwowskiego z 1946t., podczas którego część duchowieństwa i wiernych Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej powróciło do prawosławia. „Trudno też uwierzyć słowom kardynała, że nikt z duchowych dostojników prawosławnych nie wywierał presji w sprawie grekokatolików” – kręci nosem red. Kondrów. „Wygląda na to, że rozwój Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej bardziej możemy zawdzięczać zmianie polityki państwowej, niż kościelnej” – trafnie też zauważają uniaccy krytycy arcybiskupa-seniora. Faktycznie, wsparcie dla rewindykacji uniackich (dotkliwych zwłaszcza dla rzymskokatolickich wiernych z Przemyśla), to w dużej mierze efekt mieszania się władz świeckich, ślepo ukierunkowanych na wspieranie wszystkiego, co kojarzyło im się ze „strategicznym partnerstwem z Ukraińcami”. W mniejszym zaś stopniu – był to owoc wewnętrznych ustaleń kościelno-cerkiewnych. Mieliśmy więc do czynienia z mechanizmem odwrotnym, niż zachodzący w związku z Deklaracją Warszawską.

Katoliccy czy szowinistyczni?

Grekokatoliccy zazdrośnie strzegą swej rzekomej „wyłączności” na reprezentowanie Ukraińców. „(…) jak każdy uczciwy chrześcijanin cieszę się, gdy wyznawcy Chrystusa wyciągają do siebie ręce. Jednocześnie, jako grekokatolik i Ukrainiec, wyraziłem swoją rezerwę wobec – odrzuconego na szczęście przez polskich biskupów – planu strony rosyjskiej, by przesłanie dotyczyło także Ukraińców i Białorusinów, za których Patriarchat Moskiewski czuje się odpowiedzialny” – pisał ks. Bogdan Pańczak, rektor lubelskiego Greckokatolickiego Seminarium Duchownego z Lublina ujawniając tym samym interesy kulisy uzgadniania treści deklaracji. Czyżby więc to uniacki opór utrudnił rozszerzenie idei pojednania na pozostałe słowiańskie narody wschodnie? Jeśli tak, byłby to kolejny przejaw szkodliwości działania ukraińskiej Cerkwi uniackiej dla całego obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza, że przecież prawosławni stanowią większość wśród wierzących mieszkańców Ukrainy. Tylko w Małopolsce Wschodniej, a także (niestety) w przypadku mniejszości ukraińskiej w Polsce – dominującym wyznaniem jest grekokatolicyzm, utożsamiany i utożsamiający się z ukraińskim nacjonalizmem i szowinizmem.

Na większości uniackich portali, w tym tych związanych ze strukturami Cerkwi – dominowały te same, krytyczne i zaniepokojone teksty na temat wizyty patriarchy Cyryla. Oczywiście, nie dziwi to ze stricte politycznego, czy ambicjonalnego punktu widzenia. Jeśli jednak podchodzimy do deklaracji z religijnego punktu widzenia – to krytyka i opór grekokatolików musi budzić sprzeciw. Swymi wyskokami przeciw kardynałowi Glempowi, papieżowi i samej wizji wspólnego frontu odnowy moralnej i obrony tradycji – niemądrzy liderzy i rzecznicy społeczności uniackiej w Polsce potwierdzają jedynie, że czują się najpierw przedstawicielami ukraińskiego nacjonalizmu i jego partykularnych interesów, a nie częścią Kościoła powszechnego. W tym zresztą piewcy dawnych kapelanów UPA bardzo przypominają tych „arcykatolickich” wrogów Deklaracji, którzy już wzięli się za dezawuowanie poparcia wyrażonego dla niej przez Benedykta XVI. Nie jest to zresztą przecież ani pierwszy, ani jedyny przypadek, gdy rusofobi z Polski i ukraińscy szowiniści mówią jednym głosem. Warto więc zastanowić się, czy akurat racy „sojusznicy” naprawdę dobrze służą sprawie polskiej i chrześcijańskiej.

Konrad Rękas
http://www.konserwatyzm.pl/

Komentarzy 16 to “Trudna owczarnia”

 1. Piotrx said

  Na marginesie artykułu głownego – powstaje film o kapelanie UPA
  http://grekokatolicy.pl/aktualnosci/powstaje-film-o-kapelanie-upa.html

  „Bazyli Szewczuk (1903-1948) ksiądz greckokatolicki, w latach 1945-48 był kapelanem UPA pod pseudonimem „Ojciec Kadyło”. Wojna polsko-ukraińska, groźby i napady ze strony polskich partyzanckich formacji skłoniły proboszcza Piątkowej-Ruskiej przyjednać się do UPA. Przebywając w sotniach UPA Kurenia przemyskiego Hromenka, Burłaky, Kryłacza i Lastiwky, ksiądz Kadyło odprawiał polowe Święte Liturgie, spowiadał żołnierzy, służył opieką duchową, udzielał pochówku zmarłym. Pod opieką żołnierzy ksiądz niósł posługę duchową tym wiernym UKGK, którzy pozostali bez swoich duszpasterzy.(…) ”

  A więc to była „wojna polsko ukraińska”? , „żołnierzy”?

  „(…) Centrum producenckie „Star-TV” wyraża wielkie podziękowania wszystkim tym, którzy pomagają w powstaniu filmu o ks. Bazylim Szewczuku. W szczególności funduszowi charytatywnemu „Dobre serce”, Fundacji Encyklopedii Ukrainy w Kanadzie, wydawnictwu „Kronika UPA”, Towarzystwu ochrony Zakerzonnia, a także wszystkim przyjaciołom Z Ukrainy, Polski, Słowacji, Kanady.”
  (…)
  „Informacja:
  Centrum producenckie „Star-TV” w latach 2009-2010 we współpracy z Archidiecezją Lwowską UCGK stworzył serię z czterech filmów dokumentalnych o historii UCGK w XX wieku. „Spuścizna Andreja Szeptyckiego”, „Josyp Slipyj: modlitwa za Ukrainę”, „Wołodymyr Sterniuk: służba w podziemiu” i „Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka: Nieznany latopis”…”

  Chyba rację miał autor artykułu głownego… dla niektórych z nich UPA jest chyba wazniejsza od papieża… jakoś zapomniano że ów ksiądz pelnił tez obowiazki referenta gospodarczego UPA …

  I kolejna reakcja apologety A.Szeptyckiego:

  http://grekokatolicy.pl/aktualnosci/re-kardynal-glemp-patriarcha-cyryl-to-maz-opatrznociowy.html

 2. Piotrx said

  Na te często tylko formalne związki unickiej Cerkwi „ruskiej” z katolicyzmem już bardzo dawno temu zwracał uwagę choćby unicki biskup stanisławowski Grzegorz Chomyszyn /np. w dwóch listach pasterskich z 15 lutego i z 10 kwietnia 1916 r/:

  „Ten bizantynizm orientalny zaszczepiony w duszę naszą w samym zarodku, kiedy przyjęliśmy wiarę z Bizancjum, zatruła już przedtem jadem schizmy Focjusza, Myśmy więc zrodzeni nie z ducha jasnej świadomej i żywej wiary katolickiej, ale i orientalizmu bizantyjskiego, który nie dał nam jasnego zrozumienia zasad żywej i prawdziwej wiary, a z drugiej strony odsunął nas od Kościoła katolickiego i nie pozwolił odżyć życiem katolickim i nabrać zmysłu i smaku katolickiego. I chociaż, teraz nie pozostajemy w schizmie, to jednak czujemy się niejako obcymi dla ducha katolickiego. Z tego powodu jakby odruchowo bronimy się przed wpływem katolickim, a każde zbliżenie się do Kościoła katolickiego, chociażby nawet zewnętrzne, wywołuje u nas wszelkiego rodzaju podejrzenia i trwogi.”

  (….)

  I kilka uwag F.Rzemieniuk , jeszcze bardziej aktualnych dzisiaj w obrządku „bizantyjsko-ukraińskim” i ich Cerkwii. Sprawy narodowe są na pierwszym miejscu, a zwiazek z katolicyzmem nadal w duzej mierze tylko formalny.

  „Wypowiedź bpa G. Chomyszyna świadczy wyraźnie o tym, że unia nie złączyła faktycznie Rusinów z Kościołem katolickim, że unici stworzyli jakby osobną społeczność, stojącą między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną, która zaczerpnąwszy coś z pierwszego i zachowawszy nieco z drugiego, nazywa się Cerkwią unicką.

  Słowo “Cerkiew” dla Ukraińców nie oznaczało tego samego, co Kościół rzymskokatolicki. Cerkiew u Rusinów to społeczeństwo religijne związane obrządkiem wschodnim. Używali oni bardzo rzadko pojęcia “Cerkiew Powszechna Chrystusowa”. Określenie “Cerkiew” tkwiło w sposobie pojmowania natury Kościoła. Rusini większy nacisk kładli na odrębność obrzędową niż na łączność z Kościołem powszechnym, tak jakby ta ich Cerkiew była czymś w sobie skończonym i całkowitym, a tylko przypadkowo lub dla jakichś przyczyn czysto zewnętrznych została połączona z Kościołem katolickim, podobnie jak dwa państwa niezawisłe i równorzędne łączą się ze sobą przez unię personalną.

  W wypowiedziach przywódców unickich i ukraińskich często można spotkać sformułowania “nasza greckokatolicka Cerkiew” lub “nasza unicka wiara”, a wiara unicka to specjalna Cerkiew u Rusinów, co też ma oznaczać Cerkiew ukraińską. Rusini rozumieli przez “Cerkiew unicką” federacyjne tylko złączenie z Kościołem rzymskokatolickim. W wielu wypowiedziach unitów można było spotkać określenie, że Cerkiew unicka styka się tylko z Kościołem zachodnim, podobnie jak styka się z Cerkwią prawosławną. Warto zaznaczyć, że z Cerkwią prawosławną stykał się Kościół unicki nawet częściej i ściślej niż z Kościołem łacińskim, bo i rytem, kalendarzem, prawie taką samą obojętnością religijną.

  Zewnętrznie Cerkiew unicka w omawianym okresie w Galicji stanowiła jedno z Cerkwią prawosławną rosyjską. Forma zewnętrzna zagłuszała powoli jej treść wewnętrzną, przez którą właśnie stykała się z Kościołem zachodnim. To przygłuszenie doszło do tego stopnia, że wielu Rusinów wraz z licznymi duchownymi, patrząc wciąż na formę, zapominało o treści, a kierując się zmysłami, doszli do tego, że Cerkiew unicka i Cerkiew prawosławna “to wse odno”.

  (…)
  Druga choroba unii – według bpa G. Chomyszyna – to podporządkowanie przez jego wyznawców spraw kościelnych sprawom narodowym.

  „Naród nasz – pisał biskup – we wszystkich swoich zmaganiach i w walce o swój był nie doceniał wpływu czynnika religijnego i nic dostosował się jak należało do praw i postulatów Kościoła i wiary. Z tej przyczyny wpływ Kościoła i wiary nie pogłębił się, a w ostatnich czasach liberalizm religijny z jednej strony, a moskalofilskie zapędy z drugiej strony do reszty przygłuszyły błogosławiony wpływ pochodzący z wiary i religii Kościoła, Kościół i wiara zostały u nas podporządkowane sprawom narodowym. Owe czynniki wyższe stały się środkiem do celów niższych. W ślad za tym sprawy wiary zajęły podrzędne miejsce.”

  (…)
  „Choroba ta przed pierwszą wojną toczyła głównie inteligencję i duchowieństwo ruskie. U ludzi świeckich polityka stanowczo była na pierwszym miejscu. Również i znaczna część duchowieństwa unickiego hołdowała zasadzie, że “religia jest głupstwem, jeśli nie służy celom politycznym”. Posługiwali się religią do swych celów politycznych zarówno moskalofile, jak i Ukraińcy. Jednym i drugim wydawało się, że Cerkiew unicka ze swoim obrządkiem to jedyna twierdza, w której rusofile narodowości rosyjskiej mogli bronić swojej narodowości przed Polakami, zaś Ukraińcy swojej narodowości rusko-ukraińskiej. Rusofile widząc w Cerkwi unickiej, w jej obrzędowości, najlepszy środek do połączenia Rusi Halickiej z matiuszką Rosją, stali się gorliwymi propagatorami sprawy “oczyszczania” swojego obrządku z wszelkich naleciałości łacińskich, aby w ten sposób zrównać się pod względem obrzędowym z prawosławną Cerkwią rosyjską. Biskup słusznie zaznaczył, iż Rusini często zapominają o tym, że im więcej separatyzmu i odrębności w stosunku do Kościoła katolickiego, to tym mniej unii. Również Ukraińcy w swojej agitacji politycznej kładli główny nacisk na obrządek, gdyż kapłani uniccy w obrządku widzieli istotę unii. Unię uważano za ostoję nacjonalną narodu ukraińskiego. Według Ukraińców istota unii leżała w obrządku, dlatego też mówili często o odrębnej “wierze greckokatolickiej”. Dla przywódców ukraińskich Cerkiew unicka była jednym ze środków agitacji politycznej. Agitacja ta winna iść przeciw Rosji i Polsce. W praktyce było jednak inaczej. Duchowieństwo unickie prawie nie poruszało różnic między wiarą katolicką a prawosławną, natomiast aż nadto wyraźnie podkreślało zagrożenia przeciw “ukrainizinowi” ze strony Kościoła katolickiego, łacińskiego. Ten wróg był groźniejszy od Rosji.”

  http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/unici1.html

 3. aga said

  Może p.p.Teresa lub JO ,ktorzy tak chętbnie tutaj o róznych zdjęciach papieża JanaPawla II rozprawiają zamieszczą zdjęcia z dwukrotnego wyświęcania przez ks. Stehlina grekokatolickich kapelanów potencjalnych riezunów…
  JO obiecywał swego czasu ,że wyjasni nam tę haniebną sprawę!

 4. Jan said

  Jan powiedział(a):
  Ad.3 Aga. Radzę zachować ostrożność co do wyświęceń ks. Stehlina, nie znając tych „ptencjalnych kapelanów rezunów”. A co na to, że JPII wyświęcił na biskupa niejakiego Martyniaka. Przypominam także o wyświęceniu licznych”rezunów” dusz katolickich w Episkopacie polskim. Może lepiej zostawić w spokoju FSSPX, które jak mniemam niczym dla Pana (Pani) Agi nic szkodliwego nie czyni.

 5. lemi58 said

  Tekst Rękasa obliczony jest na jątrzenie i skłócenie sąsiadów, a jego wiedza na temat Unii Brzeskiej i historii tego Kościoła jest znikoma. Znane są mi bardzo liczne historie ludzi i miejscowości dla których obrona Kościoła i polskości była ważniejsza niż życie np. Męczennicy Podlascy itd.

 6. JO said

  Pani Ago, Pani dobrze wie, ze Ksiadz Karol jest nie tylko Na Polske PRL BIS ale i na Ukraine Ksiedzem. Jego obowiazkiem jest Nawracac. A , ze tam latwo o oszustwo lub oblude to i Szczere serce latwo moze wpasc w pulapke.

  Pamietam jak Ksiadz Karol byl z Wykladem w Gorzowie Wlko i Odprawial Tam Msze Trydencka. Zgodzil sie ten Ksiadz potem na wywiad z przedstawicielem jednej z tamtejszych Gazet, ktory byl b mily, pomocny a wywiad tak napisal by Ksiedza Karola i Bractwo Osmieszyc, wkladajac slowa, ktore Ks Karol Nie wypowiedzial.

  Pani Ago. Bractwo w Polsce ma juz wiele Kaplic, ktore Rozna w Koscioly a do Szkoly Bractwa zapisuje sie coraz wiecej Uczniow.

  Katolicy skupieni w kolo Bractwa sa rozni i o roznej przeszlosci ale cechuje ich szczera WIARA i za te Wiare gotowi sa oddac Zycie.

  Ni oznacza, ze chca Umrzec za Wiare ale sa Gotowi Oddac za nia Zycie.

  Taka postawa dotyczy rowniez Ich Patriotyzmu i calej postawy w Zyciu.

  ——————
  Mysle, ze Bractwo Robi Swoje, czyli to co jest Jego Celem Zalozycielskim – Dbajac o czystosc Wiary dba o Kaplanstwo tak wazne dla Nas wszystkich. Z Rodzin Katolikow skupionych w kolo Bractywa Beda Ksieza. Wiele jest tam rodzin nawet takich gdzie jest OSMIORO dzieci i to srodowisko wie, ze Dzieci To DAR i Wie ono jak o ten Dar Dbac by GO MIEC – TO jest Polska Wlanie Pani Ago
  ———–
  Wiem, ze Kazdy inny Ksiadz moze postawic sobie zadania Rozne, ale tez wiem, ze Kazdy Ksiadz musi sie Okreslic – prawo albo lewo, wlacznie z Ks Natankiem, ktory moim zdaniem „choruje ” na te sama chorobe co JIP – a to nazywa sie sekta jakiego zyda… – ta „choroba” to widzenie swiata przez pryzmat oczu dziecka.

  Bractwo natomiast widzi przez pryzmat , ktory daje Mu Duch Swiety.
  ——————-

  Pani Ostanie wpisy tu swiadcza o Ks Natanku bo Jego Pryzmat Pani niejako przejmuje i moze Pani sobie nie zdawac sprawe tego jak bardzo to jest widoczne tu w Gajowce. Pani jest niedopoznania. Nie ma porownania Agi dawnej i Agi terazniejszej….

 7. wet3 said

  Michalik, Glemp, Cyryl, grekokatolicka cerkiew ukrainska … – wsio odin antykatolicki i antypolski czort !!!

 8. JO said

  Panie Piotrze dotknal Pan Sedna Sprawy o Cerkwi Ukrainskiej, a wlasciwie Zydowskiej, kolejnej Sekty Odmiany…

 9. MatkaPolka said

  Wg. ex posła Zb. Nowaka w cerkwi greckokatolickiej – było dużo przechrztów Żydów
  To chyba cos w rodzaju Frankistów w Kościele Katolickim.

  To oni chrzcili widły ,siekiery, piły ciemnemu chłopu ukraińskiemu i kazali „riezać Lachiw”
  Pamiętajmy , że Ukraina to twór tajnej dyplomacji Pruskiej (zawsze wykorzystywali Żydów do brudnej roboty), dążącej do rozbicia Rzeczpospolitej od Bałtyku do Morza Czarnego i masonerii.
  Bandera był agentem Gestapo i żydowskiego NKWD.

  Przywódcami UPA również byli żydzi – i terrorem zmuszali nowych rekrutów do posłuszeństwa.
  O terrorze UPA pisze Poliszczuk i inni autorzy.

  Ukraina nie miała nigdy swojej historii – to była historia Rzeczpospolitej Polski.
  Jedyną historią Ukrainy są mordy UPA (sponsorowane przez zbrodniczą , nazistowską, Trzecia Rzesze niemiecką) – innej swojej nie mają.

  Na wydarzenia na Ukrainie trzeba patrzeć przez pryzmat finansowania tego przez Prusy/Niemcy i masonerie angielską, w tym wpływ żydokomuny – również tworu masońsko –pruskiego.

  Nazwa Ukrainy „U Kraju” to po rusińsku „Na kresach” (wschodnich Rzeczpospolitej)
  Dodam – językiem urzędowym Tatarów Krymskich był język Polski – co ilustruje zasięg Polski.
  Język polski był językiem gracji i elegancji na dworze carskim.

  Po wojnie ci greckokatoliccy żydzi, ponownie przechrzcili się, tym razem na katolicyzm, przede wszystkim w Przemyślu, i zasiedlali już, jako katolicy Polskę.

 10. JO said

  Ad.8 piekna kropka synteza Ukrainy I tego co kocha Roman K jak sie zdaje…

 11. RomanK said

  Ano…. panie JO zdaje sie panu….jak zwykle:-))))sie zdaje:-))))
  Niech pan odpowie na pytanie:?
  Kto i po co????? wymyslil”
  Spiew Tyrolski
  Unie Brzeska
  I zalacznik do umowy o….
  Wypisy z…

 12. Przecław said

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Doncow

  Dmytro Doncow 1883-1973. Urodził się na terenie obecnej płd.wsch Ukrainy, a więc w najbardziej zrusyfikowanej części. Studiował w Petersburgu. Oblicze ideowe – kompletna eklektyczna mieszanka od socjalizmu, socjal-demokracji, nazizmu, konserwatyzmu – od sasa do lasa. Jedno pewne,był agentem Niemiec i Austrii – ich tajnych służb wymierzonch w Słowiańszczyznę, praktycznie całe życie, odkąd zadarł z Rosją, aresztowany w r.1905. W latach 30 XX w.propagował ukraiński nazizm – odbicie kalkowe nazizmu hitlerowskiego, jeszcze jeden dowód komu służył.
  Już w r.1908 wyjeżdża do Lwowa, czyli na teren Austrii, już do końca życia nosa nie pokażał w Rosji, kraju gdzie się urodził, zapewne całkiem słusznie uważał, że bardzo szybko obetną mu tam łeb. Ciekawe, że mógł działać swobodnie w Polsce, mimo że nawoływał do mordów na ludności polskiej, odpowiedź jest chyba prosta – od r.1926 władzę w Polsce sprawowała sanacja, czyli agentura Niemiec, w naturalny sposób chroniąca agentów tego kraju, nawet jeśli ich działalność wymierzona była przeciw żywotnym interesom narodu polskiego. Aresztowano go dopiero 2.9.39, a więc po wybuchu 2ws.

  Głowny dorobek i zadania Doncowa to wywołanie rozłamu w Słowiańszczyźnie, stworzenie państwa i narodu immanentnie wrogiego zarówno Rosji jak i Polsce.

  Z tego właśnie „myśliciela” wzory czerpie pan RomanK , który powołuje się też na Sołżenicyna, to nic że zupełnie sprzecznego z Doncowem, a także na Szafarewicza, przemilczając jednak to że ten ostatni był z pochodzenia Polakiem z Zytomierza. Muszę powiedzieć, że i dla mnie Sołżenicyn był i jest autorytetem od dawna, tj. gdy po raz pierwszy w r.1973 przeczytałem jego książkę „Oddział chorych na raka”, w ostatnim czasie dostrzegam jednak pewne jego błędy i ograniczenia w/s Polski.

 13. JO said

  ad.11 . ZYDZI

 14. Piotrx said

  Informacja dla nowych bywalców Gajówki – poniżej linki do wybranych artykulów na tematy ogólnie biorąc z zakresu: Polska-Ruś-Ukraina oraz tematyka nacjonalizmu ukraińskiego i ludobójstwa ukraińskiego na narodzie polskim

  ARTYKUŁY W GAJÓWCE

  Część I

  Wstęp do historii Słowian
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/19/wstep-do-historii-slowian/

  Znaczenie terminu “Ruś” w okresie IX-XIII w.
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/04/znaczenie-terminu-rus-w-okresie-ix-xiii-w/

  O Rusi słów kilka
  https://marucha.wordpress.com/2011/05/30/o-rusi-slow-kilka/

  Polska, Litwa, Letuwa, Ruś…
  https://marucha.wordpress.com/2011/08/13/polska-litwa-letuwa-rus/

  Wojny kozackie 1634-1682
  https://marucha.wordpress.com/2012/03/08/wojny-kozackie-1634-1682/

  O ruchach hajdamackich
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/05/o-ruchach-hajdamackich/
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/06/o-ruchach-hajdamackich-2/
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/07/o-ruchach-hajdamackich-3/
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/09/o-ruchach-hajdamackich-4/
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/10/o-ruchach-hajdamackich-5/

  Sicz i hajdamacy
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/11/sicz-i-hajdamacy-1
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/12/sicz-i-hajdamacy-2/
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/16/sicz-i-hajdamacy-3/
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/17/sicz-i-hajdamacy-4/
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/18/sicz-i-hajdamacy-5/

  Depolonizacja Kresów Południowo-Wschodnich
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/08/depolonizacja-kresow-poludniowo-wschodnich/

  Zagłada kultury polskiej na Kresach Wschodnich
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/05/zaglada-kultury-polskiej-na-kresach-wschodnich/

  Część II

  Na marginesie obrzędów tolerancyjnych
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/26/na-marginesie-obrzedow-tolerancyjnych/

  W Sejmie 80 lat temu o ruskim ludzie
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/21/w-sejmie-80-lat-temu-o-ruskim-ludzie/

  U źródeł koncepcji Wielkiej Ukrainy (1)
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/13/u-zrodel-koncepcji-wielkiej-ukrainy-1/

  U źródeł koncepcji Wielkiej Ukrainy (2)
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/14/u-zrodel-koncepcji-wielkiej-ukrainy-2/

  Jak powstał ukraiński integralny nacjonalizm
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/07/jak-powstal-ukrainski-integralny-nacjonalizm/

  Ukraiński nacjonalizm a polska polityka wobec Ukrainy i Ukraińców
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/25/ukrainski-nacjonalizm-a-polska-polityka-wobec-ukrainy-i-ukraincow/

  Co powinniśmy wiedzieć o nacjonalizmie ukraińskim
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/24/co-powinnismy-wiedziec-o-nacjonalizmie-ukrainskim/

  O Polakach grekokatolikach
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/19/o-polakach-grekokatolikach/

  Polacy grekokatolicy
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/18/polacy-grekokatolicy/

  Pierwowzór zbrodni OUN-UPA z lat 1918-1919
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/04/pierwowzor-zbrodni-oun-upa-z-lat-1918-1919/

  Mortui sunt ut liberi vivamus
  https://marucha.wordpress.com/2011/11/02/mortui-sunt-ut-liberi-vivamus/

  Duchowieństwo greckokatolickie a państwo polskie w świetle wydarzeń z 1930 r
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/27/duchowienstwo-greckokatolickie-a-panstwo-polskie-w-swietle-wydarzen-z-1930-r/

  Sabotaż ukraiński i akcja pacyfikacyjna
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/22/sabotaz-ukrainski-i-akcja-pacyfikacyjna/

  Antypolska działalność nacjonalistów ukraińskich w II RP
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/23/antypolska-dzialalnosc-nacjonalistww-ukrainskich-w-ii-rp/

  Nacjonalizm ukraiński w cerkwi greckokatolickiej i jego praktyka dyskryminacji Polaków i polskości
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/31/nacjonalizm-ukrainski-w-cerkwi-greckokatolickiej-i-jego-praktyka-dyskryminacji-polakow-i-polskosci/

  Rola Cerkwi w działalności OUN-UPA
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/03/rola-cerkwi-w-dzialalnosci-oun-upa/

  Sutanna umoczona we krwi
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/28/sutanna-umoczona-we-krwi/

  W XX wieku w Europie torturowano za wyznanie rzymskokatolickie
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/02/w-xx-wieku-w-europie-torturowano-za-wyznanie-rzymskokatolickie/

  Polacy – grekokatolicy: ofiary wielkiej polityki
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/01/polacy-grekokatolicy-ofiary-wielkiej-polityki/

  O arcybiskupie Szeptyckim – głos z drugiej strony
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/27/o-arcybiskupie-szeptyckim-glos-z-drugiej-strony/

  Honory dla kolaboranta i kneblowanie prawdy
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/09/honory-dla-kolaboranta/

  Jozafat Kocyłowski, biskup diecezji przemyskiej 1876-1947
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/30/jozafat-kocylowski-biskup-diecezji-przemyskiej-1876-1947/

  Rusini – Zawsze Wierni Rzeczypospolitej Polskiej
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/30/rusini-zawsze-wierni-rzeczypospolitej-polskiej/

  Akcja repolonizacyjna na terytoriach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1935-1939
  https://marucha.wordpress.com/2012/06/02/akcja-repolonizacyjna-na-terytoriach-poludniowo-wschodnich-rzeczypospolitej-w-latach-1935-1939/

  Stepan Bandera, kat narodu polskiego.
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/10/stepan-bandera-kat-narodu-polskiego/

  Gorzka prawda – cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/01/gorzka-prawda-cien-bandery-nad-zbrodnia-ludobojstwa/

  Krótko o historii dywizji SS-Galizien
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/21/krotko-o-historii-dywizji-ss-galizien/

  SS-Galizien i „Nasze Słowo”
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/20/ss-galizien-i-„nasze-slowo/

  Część III

  Ukraino, pokochaj prawdę!
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/15/ukraino-pokochaj-prawde/

  Ukraina prześladuje Rusinów z Rusi Zakarpackiej
  https://marucha.wordpress.com/2011/07/18/ukraina-przesladuje-rusinow-z-rusi-zakarpackiej/

  Przebaczanie bez upoważnienia
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/06/przebaczanie-bez-upowaznienia/

  Nie było przełomu w Hucie Pieniackiej
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/08/nie-bylo-przelomu-w-hucie-pieniackiej/

  Uniacki arcybiskup wychwala Banderę
  https://marucha.wordpress.com/2011/01/03/uniacki-arcybiskup-wychwala-bandere/

  W Lublinie wydano list otwarty do miast na Ukrainie
  https://marucha.wordpress.com/2012/04/10/w-lublinie-wydano-list-otwarty-do-miast-na-ukrainie/

  Z zamkniętymi oczami?
  https://marucha.wordpress.com/2012/03/16/z-zamknietymi-oczami/

  Ludobójstwo w oparach kłamstwa
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/20/ludobojstwo-w-oparach-klamstwa/

  Zawiedzione nadzieje „pojednania”
  https://marucha.wordpress.com/2012/02/29/zawiedzione-nadzieje-„pojednania/

  Co pisze subwencjonowane przez polskiego podatnika “Nasze Słowo”
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/15/co-pisze-subwencjonowane-przez-polskiego-podatnika-nasze-slowo/

  Ratujmy od zapomnienia polskie mogiły, nie tylko we Lwowie.
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/07/ratujmy-od-zapomnienia-polskie-mogily-nie-tylko-we-lwowie/

  Polskość na 26 metrach
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/24/polskosc-na-26-metrach/

  Bezdomni Polacy na Ukrainie
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/03/bezdomni-polacy-na-ukrainie/

  IPN nie chce ścigać banderowców
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/16/ipn-nie-chce-scigac-banderowcow/

  Lude wtykajte, Jarema ide!
  https://marucha.wordpress.com/2012/03/07/lude-wtykajte-jarema-ide/

  WO “Swoboda”. Nie odrobione lekcje historii (Cześć 1)
  https://marucha.wordpress.com/2012/02/22/wo-swoboda-nie-odrobione-lekcje-historii-czesc-1/

  WO “Swoboda”. Nie odrobione lekcje historii (Część 2)
  https://marucha.wordpress.com/2012/02/23/wo-swoboda-nie-odrobione-lekcje-historii-czesc-2/

  Dlaczego nikt nie protestuje przeciwko kultowi Bandery na Ukrainie?
  https://marucha.wordpress.com/2012/01/15/dlaczego-nikt-nie-protestuje-przeciwko-kultowi-bandery-na-ukrainie/

  Gdzie są teraz ci wszyscy „intelektualiści”?
  https://marucha.wordpress.com/2012/01/09/gdzie-sa-teraz-ci-wszyscy-„intelektualisci/

  Kłamstwo kłamstwem poparte
  https://marucha.wordpress.com/2011/07/09/klamstwo-klamstwem-poparte/

  Pożoga wzbiera
  https://marucha.wordpress.com/2011/06/21/pozoga-wzbiera/

  Oświadczenie kibiców Pogoni Lwów
  https://marucha.wordpress.com/2010/09/07/oswiadczenie-kibicow-pogoni-lwow/

  Fałszowanie prawdy o ludobójstwie OUN – UPA w niektórych dziennikach w Polsce
  https://marucha.wordpress.com/2010/08/05/falszowanie-prawdy-o-ludobojstwie-oun-upa-w-niektorych-dziennikach-w-polsce/

  Nie tędy droga, panowie z „Naszego Słowa”
  https://marucha.wordpress.com/2011/11/23/nie-tedy-droga-panowie-z-„naszego-slowa/

  Zbrodnie Ukraińców wychodzą wciąż na jaw. Odnaleziono kolejną masową mogiłę Polaków.
  https://marucha.wordpress.com/2011/07/11/zbrodnie-ukraincow-wychodza-wciaz-na-jaw-odnaleziono-kolejna-masowa-mogile-polakow/

  Ostrówki na Wołyniu: “Nieznani sprawcy” zniszczyli pomnik ku czci ofiar ludobójstwa UPA
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/02/ostrowki-na-wolyniu-zniszczenie-pomnik/

  Ostrówki: Zbrodnia i pojednanie
  https://marucha.wordpress.com/2012/05/05/ostrowki-zbrodnia-i-pojednanie/

  Skandal we Lwowie
  https://marucha.wordpress.com/2011/07/13/skandal-we-lwowie/

  O prawdę i pamięć – rozmowa z płk. Janem Niewińskim, przewodniczącym Kresowego Ruchu Patriotycznego
  https://marucha.wordpress.com/2011/10/04/o-prawde-i-pamiec-–-rozmowa-z-plk-janem-niewinskim-przewodniczacym-kresowego-ruchu-patriotycznego/

  Wołyń 1943 – wciąż trzeba domagać się prawdy
  https://marucha.wordpress.com/2011/07/13/wolyn-1943-–-wciaz-trzeba-domagac-sie-prawdy/

  Propagandowa ofensywa spadkobierców UPA
  https://marucha.wordpress.com/2010/10/11/propagandowa-ofensywa-spadkobiercow-upa/

  Kowal i Czech oraz inni poplecznicy nacjonalistów
  https://marucha.wordpress.com/2010/06/05/kowal-i-czech-oraz-inni-poplecznicy-nacjonalistow/

  Nowy patriotyczny czyn pana Prezydenta
  https://marucha.wordpress.com/2009/12/03/nowy-patriotyczny-czyn-pana-prezydenta/

  UPA to nie partyzanci, to bandyci
  https://marucha.wordpress.com/2011/02/17/upa-to-nie-partyzanci-to-bandyci/

  STRONY ZEWNĘTRZNE

  Ludobójstwa i wygnania na Kresach
  http://www.kki.pl/piojar/polemiki/holocaust/polemiki1.html

  Kresy Wschodnie
  http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/rus.html

 15. Piotrx said

  Banderowcy przeszli przez Lwów

  Około trzy tysiące zwolenników organizacji szowinistycznych wzięło udział w marszu zorganizowanym we Lwowie z okazji święta niepodległości Ukrainy.

  http://www.konserwatyzm.pl/artykul/5091/banderowcy-przeszli-przez-lwow

  Przypadające 24 sierpnia obchody Dnia Niezależności oraz Dnia Flagi Państwowej Ukrainy rozpoczęło w Lwowie złożenie kwiatów pod pomnikiem Wiaczesława Czornowiła, przywódcy Narodowego Ruchu Ukrainy, działacza „opozycji demokratycznej”. Następnie odbyła się uroczysta sesja lwowskiej rady obwodowej, z udziałem zaproszonych honorowych gości, m.in. Jurija Szuchewycza, współzałożyciela bojówek UNA-UNSO, syna komendanta UPA, a także „kombatantów” tej organizacji.

  Po zamknięciu obrad – kolumna ok. 3.000 osób ruszyła na ulice do wtóru kozackich tarabanów, wznoszą okrzyki „Chwała Ukrainie! Bohaterom chwała!” – „Chwała narodowi! Śmierć wrogom!”. Pochód udał się pod pomniki Tarasa Szewczenki i Stepana Bandery, niosąc niebiesko-żółte oraz czarno-czerwone flagi UPA, a także ikonę Matki Bożej i portret Bandery. Wśród uczestników był m.in. przewodniczący lwowskiej rady obwodowej Oleg Pankiewicz, przywódcy oraz kandydaci bloku Julii Tymoszenko i SWOBODY w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Przedstawiciele administracji prezydenckiej nie wzięli udziału w marszu.

  Z okazji świąt państwowych banderowców uczczono także na Wołyniu. Burmistrz Łucka Mikołaj Romaniuk przekazał żyjącym członkom UPA paczki i bony żywnościowe z najlepszymi życzeniami od miejskiego samorządu. „Każdy z was przyczynił się do tego, że dziś mamy własne państwo!” – podkreślił Romaniuk.

  Maszerowanie jako metoda polityczna przestało więc być polska specyfiką. Dla porządku tylko można dodać, że uczestnicząca w lwowskim pochodzie neobanderowska SWOBODA jest sojuszniczką niektórych liderów polskiego „Marszu Niepodległości” w ramach Sojuszu Europejskich Ruchów Narodowych. Miejmy nadzieję, że pomimo tego oba te „marsze” nie pójdą razem…

 16. JO said

  Panie Piotrze, linki ktore Pan podal powinny byc wydane jako Popularno naukowa Ksiazka dla Polakow, ksiazka do nauki historii Polski

  Moze sprobowalibysmy taka ksiazke opracowac i wydac?

Sorry, the comment form is closed at this time.