Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Pieniądze – Banki – Nędza – Niewola. Prawda ukryta za Globalnym Długiem.

Posted by Marucha w dniu 2012-09-08 (Sobota)

1) Co to jest – Pieniądze.. jak się je tworzy i kto je tworzy?

2) Dlaczego prawie wszyscy są zadłużeni po uszy i toną w długach… osoby indywidualne, przedsiębiorstwa całe narody?

3) Dlaczego nie możemy zaspokajać naszych codziennych potrzeb – mieszkania, mebli, samochodów itp. bez zaciągania pożyczek?

4) Jak dalece można obniżyć ceny, czy podnieść zarobki, jeżeli przedsiębiorstwa nie będą zmuszone płacić ogromnych sum w postaci odsetek, które dodawane sa do ceny produktu, usług i zaopatrzenia?

5) Jak dalece można zredukować podatki i zwiększyć potrzebne wydatki na cele społecznej ochrony zdrowia, czy na edukację, jeżeli rządy same zajęłyby się tworzeniem pieniędzy zamiast pożyczać je na procent od prywatnych bankierów?

“Jesli chcesz być niewolnikiem banków i ponosić koszty swojej niewoli – pozwól bankom tworzyć pieniądze” – Josiah Stamp, Governor of the Bank of England 1920.

Co to jest pieniądz?

Najprościej mówiąc, jest to medium, jakiego używamy w wymianie dóbr i usług.. Bez nich , kupowanie i sprzedawanie byłoby niemożliwe za wyjątkiem wymiany bezpośredniej.

• Bilety płatnicze i monety są praktycznie bezwartościowe, jako same w sobie. Nabierają wartości, jako pieniądze tylko i wyłącznie dlatego, że MY uznajemy je kiedy używamy ich, jako medium w procesie aktywności gospodarczej – produkcji, wymiany, sprzedaży i zakupu.
• Żeby utrzymać aktywność gospodarczą wymiany dóbr i usług, musi być wystarczająca ilość tego medium wymiany nazywanego pieniądzmi w dostępnym obiegu-cyrkulacji, aby pozwolić na niezakłóconą wymianę. Kiedy jest ich pod dostatkiem. każda gospodarka funkcjonuje prawidłowo.
• Podczas Wielkiej Depresji dokładnie tak samo, jak i Obecnej Depresji – ludzie chcieli i chcą pracować, chcieli i chcą kupować, bardzo chcą kupować- zarówno dobra, jak i usługi. Wszystkie materiały i surowce były i są dostępne …a jednak narodowe gospodarki upadały, dokładnie tak samo, jak upadają dzisiaj, ponieważ wtedy, tak samo i dzisiaj, nadal jest zbyt mało pieniędzy w obiegu.
• Jedyna różnica pomiędzy boomem, a zapaścią – pomiędzy depresja, a wzrostem gospodarczym jest dostępność pieniądza.
• Ktoś musi przyjąć odpowiedzialność za to, żeby było wystarczająco dużo pieniędzy w obiegu, żeby pokryć wszystkie transakcje, w które ludzie chcą się angażować i angażować swoją aktywność zawodową.
• Każdy naród posiada Bank Centralny, który powołany jest do pełnienia tej ważnej funkcji. W Anglii , Bank of England, w USA bank Rezerw Federalnych
• Bank Centralny zachowuje sie, jak bankier dla banków komercyjnych i dla rządów, podobnie jak osoby prywatne i przedsiębiorstwa maja swoje rachunki w bankach komercyjnych, tak samo banki komercyjne i rządy mają rachunki i konta w Bankach Centralnych…czyli w Bank of England.

Dzisiejsze pieniądze … kreowane przez prywatny interes dla prywatnego zysku.

“Pozwolcie mi robić i kontrolować pieniądze narodu, a nieważnym dla mnie będzie kto ustanawia prawa.” – Mayer Amschel Rothchild (Banker) 1790

1. Centralne banki są kontrolowane nie przez wybieralne rządy, ale w znakomitej większości przez Prywatny Interes światowych banków komercyjnych.
2. W Anglii dzisiaj zarówno banknoty, jak i monety znajdujące sie w obiegu stanowią zaledwie 3% wszystkich pieniędzy w obiegu. O tyle zmniejszył sie ich udział z 50% w 1948 roku..
3. Pozostałe 97% jest wypuszczany i kontrolowany jako kredyt, czyli indywidualne i komercyjne pożyczki, hipoteki, overdrafty etc… dawane przez komercyjne banki i instytucje finansowe, na które jest nałożony procent odsetek. Ten wzorzec obowiązuje na całym świecie.
4. Banki to nic innego, tylko przedsiębiorstwa, których celem jest robienie zysku z odsetek nakładanych na udzielane pożyczki i kredyty, których one same udzielają. Ponieważ tylko one same decydują komu je udzielić, jest ewidentnym faktem, że tylko one decydują kto będzie producentem, gdzie będzie produkcja ulokowana i jaka będzie wysokość produkcji. Wszystko to bazuje tylko na własnym interesie banku, a nie na interesie i dobru społeczeństwa.
5. Z kredytowaniem bankowym gospodarki – w chwili obecnej stanowiącej 97% całego obiegu pieniądza – cale gospodarki narodowe i międzynarodowe pracują tylko i wyłącznie dla wielkich banków i finansowych instytucji.
6. To jest właśnie prawdziwa siła, niezmiernie rzadko identyfikowana i postrzegana, której podporządkowane są wszystkie rządy na świecie, bez względu na sposób ich powoływania.
7. Nasze Pieniądze zamiast wprowadzania ich do obiegu wolnych od jakiegokolwiek oprocentowania, jako medium wymiany i obsługi ekonomii, obecnie zostają wprowadzane do obiegu jako dług, który zaciągamy u bankierów plącąc im w ten sposób olbrzymie sumy, jako czysty zysk Podczas, gdy my wszyscy , czyli pozostałą reszta pogrążamy się w stale rosnącym długu.
8. Przez udzielanie kredytu tylko tym, których Bankierzy protegują i odmowę kredytowania tym, którzy się bankierom nie podobają, międzynarodowa finansjera może zupełnie śmiało w każdej chwili wykreować niesamowity boom gospodarczy w jednym miejscu. I pogrążyć w kryzysie inne kraje i ich rządy.
9. O wiele łatwiej bowiem pożyczać pieniądze, niż je inwestować w przedsięwzięcia gospodarcze. Odsetki bowiem są wymagalne bez względu na to, czy przedsięwzięcie okazało się udane, czy nie. Jeśli przedsięwzięcie nie może zapracować na wymagane odsetki, bank natychmiast przejmuje owe przedsiębiorstwo, jak i własność dłużnika zastawiona, jako hipoteka.- zastaw.
10. Zadłużenie się jest niezwykle kosztowne dla pożyczającego, który przeważnie za każdy zaciągnięty kredyt musi wrócić w postaci odsetek 2-3 krotną wartość pożyczonej sumy.
11. Pieniądze pożyczane przez banki, jak widzimy są robione z niczego. Obiegowa opinia, że pieniądze pożyczane przez bank, są pieniędzmi depozytorów banku jest oszukiwaniem społeczeństw, mającym na celu utrzymywanie wygodnej fikcji.

Pieniądze tworzone – jako dług.

• My zwyczajni zjadacze chleba nie dostrzegamy różnicy pomiędzy 25 miliardami w cyrkulacji- jako noty i gotówka ( drukowane przez rządy) i pomiędzy 680 miliardami w formie kont pożyczkowych, overdraftow etc kreowanych przez Banki..
• 100zl w gotowce banknocie w twoim portfelu jest traktowany tak samo, jak 100zl na twoim koncie, lub w overdrafcie – jak karta kredytowa, która pozwalają ci użyć do wysokości 100zl . Możesz kupić co chcesz za jedno i drugie….
• W 1948 w Anglii mieli 1.1 miliard banknotów i monet i 1.2 miliardów w postaci pożyczek kreowanych przez banki… do roku 1963 w Anglii znajdowało sie w cyrkulacji 3 miliardy w gotowce i 14 miliardów w postaci bankowych pożyczek….
• Rząd po prostu dodrukował więcej gotówki, aby pokryć inflacje, ale dziś 680 miliardów wyprodukowanych przez banki z niczego, stanowi ogromny wzrost, nawet, jak uwzględnimy inflacje…
• Te “nowe pieniądze” w formie pożyczek etc, sa równoznaczne z gotówką i tak są traktowane.

Skąd się wzięły i w jaki sposób????

Proces w jakim banki tworzą pieniądze jest tak prosty, że mózg się przewraca “ – Profesor. J. K. Galbraith

Jak to sie to robi… uproszczony model:

Weźmy taki malutki przykładowy bank. Załóżmy, że złożyło w nim depozyty iluś tam powiedzmy 10 depozytariuszy, na łączną kwotę 500 każdy.

• Bank winien im 500 każdemu i musi zapłacić 5000 wszystkim, żeby ich wypłacić to co jest im winien.( będzie trzymał 5000 na koncie w Banku Centralnym – które to konto nazywa się płynny aset (liquid assets)
• Pan Bolek, przedsiębiorca, przychodzi do banku i prosi o pożyczkę w wysokości 5000 na nowy interes, czy przedsięwzięcie..
• Dostaje na zasadzie płatności w ciągu 12 miesięcy plus 10% odsetek (o tym później)
• Otwiera sie nowe konto na imię pana Bolka. Na tym koncie nie ma nic, ale bank zezwala panu Bolkowi z tego konta dokonywać wypłat do wysokości 5000
• Nikt nie pyta sie depozytariuszy, czy się na to godzą. Nikt im nie powie, że ich pieniądze zostały pożyczone i że nie mają do nich dostępu. Malo tego. Nikt nie zmniejszył sum pieniędzy na ich kontach, ani nie przetransferował ich na konto pana Bolka.
• Udzielając tej pożyczki, bank po prostu zwiększył swoje obligacje, odpowiedzialność do wysokości 10000. Pan Bolek ma prawo użyć 5000, ale i depozytariusze mogą wybrać swoje 5000
• Jeżeli bank teraz winien jest 10 000 wydawałoby się , że jest niewypłacalny, ponieważ ma tylko polowe ze zobowiązania, czyli 5000? Otóż wcale nie!
• Bo bank traktuje pożyczkę pana Bolka jako ASSET, nie zobowiązanie (liability), na zasadzie, ze pan Bolek winien te pieniądze Bankowi, czyli 5 000.
• Bankowa księgowość pokazuje, że winien jest bank 5000 depozytariuszom i że pan Bolek winien jest bankowi 5000. Oto skreowano nowy asset w wysokości 5000 w formie długu winnego przez pana Bolka – tam gdzie przedtem nie istniało nic – to dodaje się do istniejącego konta w Banku Centralnym…I w taki sposób jest wypłacalny… przynajmniej w znaczeniu księgowym. W tej fazie Bank zakłada, że kiedy pan Bolek wydaje pożyczone pieniądze depozytariusze nie zażądają wypłaty swoich.
• Bank ma całkowicie wolną rękę w kreowaniu tych 5000 pożyczki, które jak widzicie reprezentują “Nowe Pieniądze” w miejsce niczego co by istniało wcześniej. Zrobiono to przez napisanie sumy piórem, lub przez naciśnięcia klawiszy komputera.
• Pomysł bankierów, żeby stworzyć cos z niczego i kazać sobie płacić odsetki dla własnego prywatnego zysku jest – przyznacie sami – trochę zaskakująco odrażający. Każdy inny za wyjątkiem banku robiący coś takiego, byłby winny oszustwa, złodziejstwa i fałszerstwa! Ale – nie Bank!

Nowe pieniądze wprowadzane do gospodarki (ekonomii)

• Pożyczka pana Bolka efektywnie staje się nowymi pieniędzmi, kiedy ten wydaje je kupując usługi i urządzenia, wynajmuje i płaci robotników, pokrywa wszelkie wydatki związane z nowym przedsięwzięciem.
• Te nowe pieniądze zostają dystrybuowane wśród innych ludzi, którzy obracają nimi kupując potrzebne im rzeczy i usługi, wkrótce będa cyrkulować w całej ekonomii,
• Cyrkulując lądują w końcu na kontach bankowych innych ludzi.
• Kiedy wpłaca się je na czyjeś konto , które nie jest opróżniane, stają się przyszłym depozytem. Pan Bolek płaci swojej sekretarce 100, a ona otwiera konto w naszym przykładowym banku, który w tym momencie ma 5100 depozytów..
• Jeżeli teraz wyobrazimy sobie, że pozostałe 4900 wyląduje na kontach początkowych – oryginalnych depozytariuszy naszego Banku, ma on dodatkowe 4900 co daje w sumie 10000 depozytów razem, w czasie gdy depozytariusze nie dotknęli swoich kont. W praktyce większość z tej sumy wyląduje na kontach w innych bankach, ale jak by na to nie patrzeć, mamy teraz 5000 nowych pieniędzy w cyrkulacji.
• Zatem w rzeczywistości, wszystkie depozyty w bankach i innych finansowych instytucjach pochodzą z “Pieniedzy” oryginalnie wykreowanych jako pożyczki (za wyjątkiem oczywiście tych, które zostały dokonane w postaci gotówki, o czym później) – czyli jeśli macie w Banku na swoim koncie 500, to znaczy. że wcześniej taki ktoś, jak pan Bolek, musiał się zadłużyć, żeby je skreować .

Kluczem do całej tej szarady jest fakt, ze:

1. Wypłaty w gotowce dotyczą tylko ułamka procentu operacji bankowych.
2. Klienci Banków dzisiaj dokonują przeważnie wszystkich płatności pomiędzy sobą w postaci czeków, swiftów bankowych, bezpośredniego debetu, czy transferu elektronicznego. Ich prywatne indywidualne konta są aktualizowane za pomocą komputerowych informacji jako zwykle zapisy księgowe. Gotówka aktualnie w tym procesie nie zmienia rąk. Cały proces to zamknięty w systemie bankowym system księgowania.

Rola gotówki

• Państwo jest odpowiedzialne za produkcje gotówki bilonu i banknotów.
• Te są wydawane przez bank centralny do niższych banków, które kupują je za cenę wartości od rządów, żeby zaspokoić potrzeby swoich klientów na gotówkę.
• Banki muszą płacić za gotówkę i robią to plącąc tym co posiadają na kontach w Banku Centralnym, na ich płynnych assetach (liquid assets) Ich konta są obciążane za te transakcje.
• Państwo ( poprzez Ministerstwo Skarbu) również ma konto w banku Centralnym, które jest kredytowane wartością gotówki, tak jak są płacone za nie przez banki. To są pieniądze w społecznej sakwie dostępne do opłacenia usług publicznych i tym podobnych.
• W ten to sposób banki kupują swoje zapasy gotówki, ale wielkość gotówki, jaka może zakupić bank jest limitowany do wysokości konta – jakie posiada dany bank w Banku Centralnym, jako płynny asset..
• Gotówka ta jest wybierana przez klientów banku i wprowadzana do ogólnej cyrkulacji w gospodarce.
• Zupełnie odmiennie od kreowanych przez banki pożyczek, gotówka jest wolna od odsetek i może pozostawać w cyrkulacji praktycznie wiecznie..

Obrót bezgotówkowy- księgowanie

Wiedząc, że tylko mała cześć złożonych w depozytach pieniędzy wyjmowana jest z kont jako gotówka, oraz że depozyty przeważnie leżą nieruszane przez dość długi okres czasu, banki zakładają, że ich płynne assety pozwolą im kupować niezbędne ilości gotówki, banknotów i monet na bardzo małe potrzeby gotówkowych wypłat dla swoich klientów.

• Bank popada w kłopoty, jeśli zadania wypłat gotówkowych przez depozytariuszy, oraz wierzycieli, którzy chcą wyjąc ich pożyczki w gotowce przekroczą ich assety, jakie maja na koncie w Banku Centralnym.
• W praktyce najprawdopodobniej taki bank, zaciągnie pożyczkę w Banku Centralnym, albo w innym Banku, żeby zaspokoić wymagania depozytariuszy i wierzycieli. Jeśli natomiast nie byłoby to z rożnych względów możliwe, Bank ząda zwrotu pożyczek od swych dłużników i zajmuje nieruchomości pod zastawem dłużnikom niezdolnym do natychmiastowej płatności.

Prawo i zadania depozytariuszy przeciwko Bankowi

• Od momentu, kiedy złożymy depozyt w banku (gotówkę, lub czek), mamy od tej chwili prawo zadania wypłaty do wysokości naszego konta. Stajemy się po prostu niezabezpieczonym kredytodawca. Wyciąg z Banku jest dowodem na to, ile nasz Bank jest nam winien. Jeśli wyciągnęliśmy więcej niż na koncie, wykazuje ile my jesteśmy winni Bankowi. Bank zapłaci co jest nam winien wypłacając w trzymanej na te okoliczność gotowce.
• Natomiast, jeśli zbyt wielu klientów zapragnie wycofać swoje depozyty, następuje tzw., panika bankowa – Bank może odmówić wypłat gotówkowych i zaczyna wypłacać na zasadzie “kto pierwszy”.
• Jeśli zażądamy wypłaty w czeku bankowym najczęściej z wyplata nie ma żadnego problemu – po prostu następuje prosty transfer zadania przeciwko bankowi na konto kogoś innego, zazwyczaj tego, na którego konto ma nastąpić wplata: prosty księgowy zapis.
• Jeśli osoba, której mamy zamiar płacić ów czek , ma swoje konto w tym samym banku, depozyt nie zmienia miejsca w banku. Sytuacja banku i stan jego konta nie zmienia sie wcale.

Prawa i zadania ( roszczenia) Banków przeciw innym Bankom

• Ale jeśli mamy swoje konto w Banku A, a płacimy komuś kto ma konto w Banku B, depozyt banku A pomniejszany jest o sumę czeku i o tyle zwiększa sie depozyt w Banku B.….
• Miliony transakcji – jak ta – załatwiane jest każdego dnia pomiędzy klientami rożnych banków z użyciem kart kredytowych, bezpośrednich debetow, elektronicznych transferów oraz czeków; depozyty są w stałym ruchu pomiędzy bankami
• Wszystkie te czeki i elektroniczne przekazy przechodzą przez tzw. clearing house (komora rozliczeniowa)
• Transakcje są rozliczane wzajemnie, ale na koniec każdego dnia tylko niewielką sumę jest zazwyczaj winien bank bankowi.
• I bank musi być zawsze przygotowany na zaspokojenie takiego długu.
• Żeby tak było, bank dokonuje zapłaty ze swego konta w Banku Centralnym na konto wierzyciela tez w Banku Centralnym

Zatem, jak widzimy Bank musi spełniać zadania( zaspakajać roszczenia tylko w dwóch przypadkach, które zaspokaja ze swych płynnych assetów w banku Centralnym): tylko jeśli klienci zażądają gotówki i żądania wymagalne każdego innego banku.

Dopóki wszystkie banki nie są nękane zadaniami wielkich wypłat gotówkowych, cały system bankowy jest bezpieczny; co prawda indywidualny bank jest zawsze narażony na możliwość żądania wielkich wypłat gotówkowych, bądź transferu depozytów do drugiego banku.

• Jak zatem widzicie, obecnie cały system bankowy jest w zasadzie wielka firma księgową, która księguje miliony transakcji pomiędzy milionami podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych obracając tylko niewielka ilością gotówki zmieniającą kieszenie, które to są zabezpieczone – tak samo mizernymi rezerwami płynnych assetów.
• System ten jest znany pod nazwa Bańkowości Rezerwami Frakcyjnymi i praktycznie bank można nazwać handlarzem długami..
• Barclays Bank’s 17 kwietnia 1999 – jako przykład – pozwoli zobaczyć, jak to wygląda w praktyce.
• Posiadał on w tym dniu pożyczek wydanych na 217 miliardów funtów i winien był swym depozytariuszom 191 miliardów funtów.., a jako zabezpieczenie w płynnych assetach miał zaledwie 2,2 miliardy funtów.
• Poziom, do którego bank może pożyczać jest uzależniony od ilości gotówki jaka ma, lub może kupić za swe płynne assety, raczej niż od ilości depozytów złożonych przez jego klientów.
• Ale jeśli bank potrafi przyciągnąć depozyty klientów z innych banków, doda to do swych płynnych asssetów, jako ze banki rozliczają się z nim na zasadzie Centralnego Banku i przekażą na jego konto – wtedy może o wiele więcej….stad taka konkurencja pomiędzy bankami, żeby składać pieniądze właśnie u nich.

Odsetki… wielkie zyski banków

• Wróćmy jednak do pana Bolka – który za pożyczone 5000 musi płacić bankowi 10% odsetek – czyli 500. Te pieniądze w postaci odsetek wpływają do Banku jako zysk banku i lądują na koncie w Banku Centralnym, powiększając płynne assety banku
• Mając teraz extra 500, które można użyć jako zaspokojenie żądań klientów wybierających gotówkę. Jeśli pan Bolek spłaci także pożyczkę, będzie miał bank dodatkowo 5500….
• Jak widzimy nasz Bank skreował sobie w tym prostym procesie dosłownie z niczego 5000 jako asset w formie pożyczki dla pana Bolka. Pan Bolek nie jest już nic winien Bankowi, ale oddając pożyczkę wraz z odsetkami pan Bolek zamienił swój oczywisty dług w płynny asset dla Banku…. Doskonały zysk dla Banku ..i podstawa do dalszych pożyczek, które można udzielić następnym klientom…
• Dzisiaj Banki ryzykują tworzenie pożyczek w kwotach 100-krotnych lub więcej, niż wynoszą ich płynne assety tak, jak pokazaliśmy to na autentycznym przykładzie londyńskiego Banku.
• Nasz bank, już wkrótce wyemituje następne pożyczki. Powiększy swoje depozyty poprzez ich zwroty wraz z ich odsetkami powiększając swoje zyski..
• Więcej pożyczek i więcej depozytów powoduje większe wymagania gotówki, ale zwiększając zyski można kupić więcej gotówki. I tak właśnie ilość gotówki zwiększa się w cyrkulacji…
• Jak widać jest to doskonale prosperujący Mit, że pożyczamy pieniądze innych ludzi , którzy złożyli je w depozycie bankowym. Wcale nie – pożyczacie tylko i wyłącznie pieniądze Banku, które on sam zrobił z niczego – tylko po to, żeby je wam pożyczyć w formie pożyczki bankowej.

Zadłużyć nas wszystkich…

• Splata przez pana Bolka swojej pożyczki wraz z odsetkami do banku znaczy, że ta suma nie jest już dłużej w obiegu gospodarczym
• Każda zaplata na zadłużone konto zmniejsza zadłużenie, jest zwrotem do banku i te “pieniadze” są stracone dla gospodarki..
• Zatem więcej pieniędzy musi się pożyczyć, żeby utrzymać ekonomie w ruchu. Jeśli ludzie nie pożyczają, lub banki nie udzielają pożyczek zacznie zmniejszać się liczba pieniędzy w cyrkulacji, powoduje to zmniejszenie zakupów i sprzedaży, recesje i zapaść ekonomiczna lub całkowitą katastrofę – kryzys. W zależności od tego, jakie wielkie są braki pieniędzy.
• Dowodem najlepszym na to, że banki tworzą pieniądze z niczego, jest przyrost pieniędzy w poszczególnych latach na przykładzie Anglii: 1,2 miliarda w 1948 roku. 14 miliardów w 1963 roku do 680 miliardów w 1997 roku
• Dziś cała emisja pieniądza banknotów, jak i monet po odliczeniu inflacji, ma dokładnie taka sama sile nabywcza, jak w 1948 roku… mimo, że ich ilość na rynku wzrosła 10 krotnie w rzeczywistych liczbach, właśnie dzięki owej kreacji pieniądza przez banki.
• Jest to niezwykły wzrost , a jego wynikiem jest niesamowity wzrost standardu życia dla wielu ludzi….ale pamiętajcie wszystko to za pożyczone pieniądze!
• Bo to, co jest kredytem dla banku – dla nas wszystkich, dla całej reszty jest długiem!
• Banki zwiększają stan własnego posiadania przez powiększanie swoich assetów o zastawy tracone przez dłużników, ziemia, domy, sklepy, przemyśl, infrastruktura, transport , flota, rolnictwo usługi i wszystko inne co stanowi wartość realna – fizyczna, w procesie zadłużenia wszystkiego i wszystkich wokół… Nie będzie w tym żadnej przesady, jak powiem, że dziś cały świat należy do banków i nielicznych rodzin z nimi związanych, ukrytych za fasada wielkich nazw instytucji finansowych.

Skutki naszego zadłużenia opartego o pieniądze mające parytet tylko w DŁUGU

1) Wszelkie dobra i usługi są coraz droższe!

2) Konsumenci mają o wiele mniej pieniędzy na wydatki bo koszty pożyczek zaciąganych przez przedsiębiorców, dystrybutorów, transportowców, wytwórców etc musza być dodane do ceny końcowego produktu. Obłożeni są kosztami hipotek na domy, kosztami mieszkań, kart kredytowych, personalnych pożyczek, które są bezpośrednim skutkiem podanych powyżej punktów 1 i 2.

3) Nadwyżki dóbr i usług
Ponieważ większość społeczeństwa nie może pozwolić sobie na ich zakup ze względu na ceny – a to natychmiast powoduje…

4) Mordercza konkurencja
Przedsiębiorstwa usiłują obniżyć ceny produkcji, żeby zdobyć miejsce na rynku robią to poprzez:
(i) Utrzymywanie niezwykle niskich plac i wstrzymanie podwyżek
(ii) Likwidując stanowiska pracy przerzucając prace na inne stanowiska bez zapłaty dodatkowej (To natychmiast redukuje sile nabywcza ludności jeszcze bardziej)
(iii) Dystrybutorzy starają się importować tańszy produkt z krajów o niższych kosztach produkcji i niskich wynagrodzeniach.
(iv) Produkując niskiej jakości tańsze produkty o krótkim czasie użytkowania.
(v) Nie dbając o środowisko naturalne w procesie produkcji
(vi) Następują łączenia się firm i przejęcia konkurencji łączącej się w mega korporacje dla kontroli rynków zbytu
(vii) Wielkie firmy wywożą prace i produkcje lokując je w krajach o niskich kosztach pracy, niezorganizowanej w związki zawodowe, o luźnych przepisach prawnych dotyczących ochrony robotników, łagodnych przepisach o ochronie środowiska etc….
(viii) Domagają się te korporacje przy tym dużych subwencji rządowych i zwolnień od płacenia podatków od czego uzależniają osadzenie produkcji w danym miejscu i nie wywiezienie jej za granice.

5) Stale rosnące zadłużenie.
• Kiedy bank tworzy pieniądze udzielając pożyczki, nie tworzy on w tym procesie pieniędzy potrzebnych na płacenie odsetek za ta pożyczkę.
• Nasz bank pożyczył panu Bolkowi 5000 , ale wymaga zwrotu w wysokości 5500. teraz pan Bolek musi iść w świat gospodarki i konkurować na rynku tak , żeby te 500 zarobić na klientach. Może to pozyskać tylko i wyłącznie z pieniędzy juz pozostających w cyrkulacji gospodarczej – wpuszczonych w obieg, oczywiście jako pożyczki dla innych ludzi.

Oczywiście wkrótce się okaże, że komuś tych pieniędzy braknie i musi zatem ich dopożyczyć….
• W ten sposób, aby spłacić odsetki musi się pożyczyć więcej – jako nowe pożyczki…
• Zaledwie garstka przedsiębiorstw, jak i indywidualnych osób może spłacić swoje zobowiązania bez dodatkowych pożyczek. W ogólności zarówno ludzie, jak i przedsiębiorstwa muszą pożyczać coraz więcej i więcej, żeby uzyskać pieniądze dla gospodarki – żeby płacić odsetki na obsługę ogólnego zadłużenia.
• Obecny poziom pieniędzy w cyrkulacji w wysokości 680 miliardów (Anglia) znaczy, że muszą pożyczać minimum 60 miliardów rocznie nowych pieniędzy, po to tylko, żeby płacić odsetki.
• Ale zarówno ludzie, jak i przedsiębiorstwa nie mogą w nieskończoność pożyczać, ponieważ nie będa w stanie w końcu płacić i przestana stopniowo pożyczać….To z kolei powoduje spowolnienie ekonomii i stagnacje.. upadek ekonomii. Jak widzimy upadek nieunikniony, ponieważ ten lichwiarski system finansowy sam zawiera w sobie nasiona swego własnego upadku. Przedłużać można tylko czas upadku, ale uniknąć się go nie da.
• Kiedy zwracamy pożyczki i odsetki do Banków, pieniądze wycofywane są z cyrkulacji. Jeśli to następuje bez końca, w gospodarkach, gdzie pieniądze są wprowadzane tylko jako pożyczki, w końcu dojdzie do sytuacji, że nie będzie na rynku w ogóle pieniędzy w cyrkulacji gospodarczej.
• W obecnym systemie światowym, jeśli gospodarka ma funkcjonować, musi się stale pożyczać pieniądze. Co prawda byłoby możliwe utrzymywanie w cyrkulacji tych samych pieniędzy bez tworzenia nowych pieniędzy, gdyby nie fakt…ze potrzebujemy extra pieniądze na płacenie odsetek…co nie pozwala nam na wzrost gospodarczy ekonomii!

6) Inflacja
Jest zagwarantowana koniecznością, ponieważ producenci musza stale pożyczać więcej, i musza zwiększać o swe koszty- ceny swoich produktów!
• Dlaczego zatem – zapytacie – pożyczający pieniądze podnoszą ceny (odsetki).- czyżby dla zmniejszenia inflacji? Nic podobnego! To tylko jest opóźnieniem podniesienia cen w przemyśle.
• Początkowo przemyśl jest zmuszony utrzymać, albo nawet obniżyć swoje ceny rezygnując z należnego im zysku, a nawet co dzieje się często, ponosząc straty w desperackim kroku utrzymania sprzedaży swojej produkcji na rynku, na którym już i tak jest mniej pieniędzy na zakupy, spowodowane większymi odsetkami narzuconymi przez banki..
• Inflacje można zatrzymać, a nawet zmniejszyć na krotki okres czasu, ale przemysł w końcu MUSI podnieść ceny, aby skompensować własne wyższe koszty.
• Im więcej ludzi pożycza, zaopatrzenie w pieniądze rośnie i rosną wydatki konsumentów. Inflacja posuwa się do przodu …
• Powody, dlaczego poziom zadłużenia musi rosnąc – już znamy, a dodając do tego dodatkowy ciężar odsetek od pożyczanych pieniędzy, mamy zagwarantowane, że inflacja będzie nieodłączną rzeczywistością tak długo, jak długo gospodarka posługiwać się będzie stale rosnącym długiem..

Wpływ na międzynarodową wymianę

• Nadwyżki produktów wyprodukowanych przez gospodarki narodowe musza być w jakiś sposób rozprowadzone. Oczywistością jest, że należy je eksportować.
• Absurdalnością owej oczywistości jest fakt, że wszystkie narody czynią to na wskutek tego samego podstawowego problemu.
• To powoduje idiotyczna konkurencje na rynkach światowych. Gdzie masy praktycznie takich samych produktów krzyżują swoje drogi przesyłane z jednego końca świata na drugi, szukając miejsca sprzedaży,
• Zamiast międzynarodową wymianę oprzeć na wzajemnie korzystnej wymianie dóbr – na zasadzie zaspakajania rzeczywistych potrzeb i możliwości – zamienia się je w morderczą konkurencję o każdy skrawek rynku, po to tylko, żeby pozostać w interesie napędzanej długiem gospodarki.
• Wielkie Korporacje żądają niczym nieskrepowanego dostępu do rynków każdego narodu, nazywając to prawem “ Free trade” – Wolna Wymiana….
• Zjednoczony Rynek – Unii Europejskiej, NAFTA i Światowa Organizacja Handlowa – są tego najlepszym przykładem: otwierania rynków narodowych…

Eksport jest dobry dla narodowej gospodarki

Ponieważ, kiedy eksportujemy dobra dostajemy zapłatę. To znaczy, że dostajemy pieniądze wolne od obciążeń….
• Te pieniądze, którymi zastał zapłacony eksporter zostały oczywiście pożyczone od banków przez importujących.
• Te pieniądze są stracone dla importującej narodowej gospodarki, ale dług, który skreował te pieniądze, musi być spłacony pieniędzmi, jakie jeszcze pozostały w narodowej ekonomii.
• Jeżeli jakaś narodowa gospodarka mogłaby być tylko i wyłącznie eksporterem, na jakiś czas jego ekonomia będzie rozkwitać, bazując na tych wolnych od długu pieniądzach. Będzie natomiast rosła ich nadwyżka exportowa…i zapasy towarów.

Import nie jest dobry dla narodowej ekonomii

• Jeśli jakiś naród buduje nadwyżkę wymiany towarowej, inny w tym samym czasie – który importuje musi popadać w coraz większy deficyt wymiany handlowej..
• Teraz ci z wielkim deficytem nie są w stanie importować więcej nic, ponieważ wszystkie pieniądze wypompował import z gospodarki, zostawiając naród ze stale rosnącym ciężarem nigdy niespłacalnego długu.

Dług trzeciego świata i Międzynarodowy Fundusz Walutowy

• IMF powołano do życia w celu ustanowienia międzynarodowej rezerwy pieniężnej, aby w ten sposób “pomoc” narodom Trzeciego Świata w likwidacji ich deficytów.
• W praktyce okazało się, że stało się jeszcze gorzej,
• Narody z wielkimi deficytami zostały zmuszone do wykupowana się poprzez pieniądze IMF
• Ale ten wykup przychodzi w formie nowych pożyczek, oczywiście takich, które muszą być spłacone z odsetkami.
• Dokładnie tak samo, jak pożyczki z komercyjnych Banków, pożyczki IMF to też takie same pieniądze kreowane z niczego, bazujące na rezerwie gotówkowej, której dostarczają narody Zachodu popadając w długi, żeby je dostarczyć….
• Naród taki popada w jeszcze większy dług
• Może co prawda dzięki temu dalej importować dobra z najbogatszych krajów
• Konsekwencja tego stanu rzeczy jest stały strumień pieniędzy płynących z IMF jako pożyczki dla i poprzez kraje Trzeciego Świata do kieszeni…. najbogatszych eksportujących ekonomii Zachodu..
• Oczywiście w ratowanych krajach pozostają do spłacenia zaciągnięte pożyczki wraz z odsetkami.
• To jest cale nieszczęście długu Trzeciego Świata i Europy Wschodniej – najbiedniejsze narody świata pożyczają pieniądze, aby zwiększyć ilość pieniędzy w gospodarkach najbogatszych krajów Zachodu,
• Żeby zabezpieczyć stale spłaty narody te muszą eksportować wszytko, co się do eksportu nadaje. Każdą możliwą rzecz do sprzedania: minerały, lasy, najlepsze płody i luksusowe jedzenie ląduje na stolach zachodnich krajów, a ochłapy zostają, służąc miejscowym…
• Dziś dla wielu narodów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i – a jakże – oczywiście Europy Wschodniej, nie wystarcza ich eksportu nawet na spłacenie odsetek od pożyczek IMF i innych banków.
• Sumy należnych odsetek już dawno przekroczyły sumy oryginalnych pożyczek.
• Powoduje to ostre braki pieniądza na rynku i w gospodarce narodowej, to powoduje cięcia budżetowe w sektorach najwrażliwszych takich, jak ochrona zdrowia, edukacja, pomoc socjalna etc…
• Piszcząca bieda dziś jest standardem w krajach, które są najbogatszymi w rzeczywiste dobra – minerały i kopaliny, doskonale owoce i płody ziemi, lasy, ropę naftowa etc….
• Structural Adjustment Programmes (tzw. Programy Dostosowania) są dołączone do pożyczek IMF, zawierają one zbiór warunków, jakie musi spełnić kraj, żeby usunąć tzw. bariery taryfowe i otworzyć ich rynki dla wolnego handlu dla obcej konkurencji – co znaczy, żeby wielkie zapasy najgorszego szmelcu, którego nigdzie indziej nie można sprzedać, sprzedać właśnie tu, tym biedakom po najwyższych cenach obłożonych niespłacalnymi odsetkami.

Dług Narodowy

Narodowy Dług Anglii na dzisiaj wynosi 400 miliardów funtów; roczne odsetki od obsługi tego długu wynoszą 25 do 30 miliardów funtów. Rząd płaci te odsetki nakładając na całe społeczeństwo podatki. Tak samo robią wszystkie inne rządy. Zatem to my płacimy! W Anglii dług wzrósł z 26 miliardów funtów w roku 1960 do 90 miliardów w 1980 dziś sięgnął 400 mld.
• Sukcesywnie rządy pożyczają pieniądze wprowadzając je do obiegu przez lata.
• Zamiast same wykreować tani pieniądz, wprowadzić go do gospodarczego obiegu i wydawać je na publiczne usługi, zamiast finansować projekty ożywiające gospodarkę, zwiększając tym sposobem możliwości zatrudnienia społeczeństw – zlecają tworzenie pieniędzy w formie długu bankom, pożyczając je na procent i obciążając długiem naród.
• Zaczął się ten proceder w roku 1694 kiedy to Król William potrzebował pieniędzy na wojnę z Francją.
• Pożyczył on 1,2 miliony funtów od grupy londyńskich bankierów i złotników.
• Jako zaplata za pożyczkę zawiązali oni korporacje na podstawie królewskiego przywileju – jako Bank Anglii, który stal sie bankierem rządowym
• Odsetki w wysokości 8% zostały nałożone na pożyczkę i natychmiast wprowadzono podatki w celu uzyskania środków na obsługę tych odsetek
• Tak narodził sie Dług Narodowy!
• Od tego czasu rządy zaczęły pożyczać pieniądze od prywatnych banków, obkładając podatkami społeczeństwa jako całość – w celu spłaty należnych bankierom odsetek.

Jak rząd pożycza pieniądze.

• Kiedy rząd pożycza pieniądze, w zamian wydaje pożyczającemu exchequer albo bony skarbowe – inaczej nazywane stokami rządowymi bądź securities.
• Są to w rzeczywistości zwykle noty promisowe (Jestem Ci Winien), które świadczą, że rząd zobowiązuje się do spłacenia pożyczki w ściśle określonym terminie, płacąc należne odsetki w międzyczasie.
• Są one przyjmowane przeważnie przez banki, ale także osoby prywatne, które mają wystarczającą ilość pieniędzy do inwestowania, czyli w zdecydowanej większości bardzo bogaci związani z bankowymi rodzinami – a ostatnimi czasy dołączają do nich tzw. Fundusze Emerytalne oraz inne Fundusze Celowe.
• W momencie, kiedy rząd przekaże swoje papiery wartościowe securities, czy bondy bankom, te kreują pieniądze przez dotkniecie długopisa – oczywiście z niczego!
• Bo Bank kreuje pieniądze jako pożyczki – z niczego! Z próżni! Pożyczając je, stwarza rzeczywistość poprzez rządy dokładnie tak samo, jak czyni to poprzez osoby indywidualne, czy też prawne, czy przedsiębiorstwa – z tym, że na skale olbrzymią!
• Rząd ma teraz pieniądze w formie pożyczki, które przeznacza na społeczne usługi i potrzeby własne etc…
• Jeśli te pieniądze nie zostałyby stworzone jako pożyczka, spowodowałoby to o wiele niższą aktywność gospodarczą.
• W takim systemie. Narodowy Dług jest kredytem udzielonym Rządowi i jako taki staje się ważną częścią ogólnej emisji pieniędzy w gospodarce każdego jednego narodu obecnej ery!
• Rządy cały czas wmawiają nam, że nie ma pieniędzy, że brakuje w budżecie na to, czy na tamto, ponieważ doskonale wiedzą, że koszty pożyczania pieniędzy całkowicie przechodzą i obciążają podatnika.
• Dlatego też rząd wyprzedaje wszystkie państwowe dobra, oddając je w prywatne ręce i teraz prywatny sektor musi finansować sektor i usługi publiczne

Wojna!
Niezwykle podnosi Narodowy Dług
Przynosi niezwykle wysokie zyski Banków

• Masowe pożyczki rządowe i tworzenie pieniędzy przez banki wymagane jest do prowadzenia wojny!
• Ci sami międzynarodowi bankierzy po kryjomu finansują dwie strony konfliktu zarówno w Pierwszej, jak i Drugiej Wojnie Światowej.
• Mając stale zyski z wojen pozostawiają narody w olbrzymich długach, które później te same banki zwiększają, finansując odbudowe gospodarek zniszczonych wojna….
• Bankierzy nawet wywołują wojny. np w Niemieckiej Republice Weimarskiej banki zażądały natychmiastowej spłaty pożyczek, powodując sytuacje idealna do dojścia do władzy Hitlera.
• Ten wzorzec został doskonale dopracowany przez Rotchschildow w 19. wieku.

Stały wzrost Narodowego Długu

• W tym istniejącym systemie finansowym, osoby indywidualne, dokładnie tak samo, jak i przedsiębiorstwa, muszą stale pożyczać więcej i więcej, żeby być zdolnym do płatności odsetek na ich obecne pożyczki; Rządy musza stale pożyczać coraz więcej i więcej, wydając coraz to nowe transze obligacji rządowych i rządowych stoków.
• Kiedy przychodzi termin płacenia starych bondow i obligacji rządowych, rządy po prostu wydają nowe gwarancje i bondy i rządowe stoki

Jak zaradzić Narodowemu Zadłużeniu

”Jeśli rząd jest w stanie emitować dolarowy bond, może z pewnością – tak samo łatwo – wyemitować dolarowy banknot” – Thomas Edison.

• Rząd może natychmiast przestać pożyczać pieniądze obciążone długiem i odsetkami i rozpocząć emisje pieniądza poprzez użycie go w narodowej gospodarce, publicznym serwisie, kreując miliony miejsc pracy dla osób bezrobotnych i stymulując prawidłowo gospodarkę narodową.
• Każdy jeden rząd robi to i teraz, ale na mizernie małą skale, sięgającą wartości, jaka otrzymuje od banków za sprzedaż gotówki, które to dodaje się do publicznej kasy i wydaje na potrzeby publiczne.

Uwagi końcowe

Pokusa redystrybucji sprawiedliwszej niż istniejąca – poprzez opodatkowanie wysokimi stopami najbogatszych i zmuszać ich do płacenia za uboższych – nie załatwią niczego i nie rozwiązuje problemu polegającego na stałym braku pieniędzy w ekonomii spowodowanej koniecznością spłaty odsetek i kreowaniu pieniędzy bazujących na długu…to jest problem- którego sobie nie mogą uzmysłowić wszelkiej maści socjaliści w tym ich bracia liberałowie – mimo, że pozostają między sobą w permanentnym ostrym konflikcie.

Światowe gospodarki to są przecież Nasze gospodarki… To MY kreujemy dobra i majątek poprzez nasze zaangażowanie, pomysłowość, przedsiębiorczość i ciężką pracę. Obecny system bankowy pracuje jako potężny system drenujący to wypracowane przez nas dobro i majątek, koncentrując w tym samym czasie ogromna sile i całkowitą kontrole tej siły w rekach maleńkiej mniejszości.

Pieniądze są medium wymiany towarów i usług. Nie ma nic złego w tym, żeby kreować je z niczego… z próżni, czy powietrza, ponieważ jest to jedyna droga do zagwarantowania nam wszystkim posiadania taniego medium wymiany. Ilość wyemitowanych pieniędzy powinna być tylko dokładnie taka sama, jak wielkość gospodarczej działalności, jaką ów pieniądz obsługuje.

Złem natomiast jest to, że prawo do czynienia tego, prawo do emisji pieniądza, prawo suwerena – prawo Suwerennego Narodu – zostało scedowane w ręce prywatnych interesów Kasty Lichwiarzy, którzy kreują pożyczki dla prywatnego olbrzymiego zysku niewielu, kosztem horrendalnej nędzy, tragedii, a nawet życia miliardów ludzi.

• U. S. Prezydent Abraham Lincoln uważał, że głównym zadaniem rządów jest zapewnić narodowi właściwego i sprawiedliwego, a przede wszystkim uczciwego medium wymiany, które pozwoli gospodarce na prawidłowy rozwój.

Wniosek.

• Czyż my, jako Ludzkość, nie jesteśmy zdolni do tego, aby użyć naturalnych ludzkich zasad Prawa Boskiego – Naturalnego, wynikających z Dekalogu, w celu ustanowienia sprawiedliwego i ludzkiego, uczciwego systemu dystrybucji majątku i dóbr, dziel ludzkiego intelektu i pracy rąk Człowieka, wypełniając zarazem marzenia socjalizmu o sprawiedliwej i ludzkiej dystrybucji, łącząc je z dobrodziejstwami wolnej przedsiębiorczości, która leży w samym środku serca idei kapitalizmu?

• Oczywiście, że jesteśmy. Wiemy doskonale jak się to robi i pokazaliśmy, jak prosta czynnością jest powrót do normalności i do wprowadzenie harmonii.

• Ale tak długo, jak prawo i przywilej tworzenia pieniądza znajduje się w rekach prywatnych Lichwiarzy, dla ich własnego profitu i niczym nie skrepowanej kontroli wszystkiego i wszystkich. – my wszyscy śmiało możemy sobie i wszystkim wokół powiedzieć, że naprawdę nie wiemy… co to znaczy Demokracja!

• I jeśli tego stanu rzeczy nie zmienimy, nie będziemy w stanie tego powiedzieć nigdy. System ten bowiem w procesie Lichwy zadłużając wszystkich i wszystko, przejmuje wszelka własność, cedując ją w rekach garstki wielkiej oligarchii kilku rodzin, cała pozostałą wielomiliardowa populacje Ziemi zamieniając w procesie tzw. globalizacji w Niewolników. Globalizm bowiem jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie procesem zamiany Wolnych Ludzi w niewolników.

Gdyż bez Własności nie ma Wolności…a bez Wolności mówienie o Demokracji jest mydleniem oczu.

POST SCRIPTUM

Nowa europejska jednostka monetarna Euro daje sile i prawo regulowania cyrkulacji pieniądza wszystkich krajów, które się połączyły w Unie Europejska … Centralnemu Bankowi Europy. A jednocześnie wszystkim rządom członków Unii stanowczo zabrania jakichkolwiek działań i starań w celu wywierania jakiegokolwiek wpływu na Bankierów Lichwiarzy, którzy tworzą Centralny Bank Europejski.

Po raz pierwszy w Historii Świata stawiając twórców pieniędzy poza jakakolwiek demokratyczna forma kontroli i odpowiedzialności… czyli explicite ponad Prawem!

Uwaga: Do niniejszego tekstu nie rości się żadnych Copyright, a wręcz przeciwnie – prószę każdego o jak najszersza dystrybucje i dzielenie sie ze znajomymi niniejszymi informacjami.

Na podstawie materiałów The British Association for Monetary Reform, 27 Imberhorne Lane, Felbridge, West Sussex, RH19 1QX..

Opracował Roman Kafel
http://aferyprawa.eu/ – tamże dużo linków.

Komentarze 43 do “Pieniądze – Banki – Nędza – Niewola. Prawda ukryta za Globalnym Długiem.”

 1. Witek w okularach co mu tramwaj włosy obciął said

  Tak jest. Nędza i niewola nam grozi. Zobaczcie jak działa antypolski wymiar sprawiedliwości w Polsce, komu ci zdrajcy służą, jakiej nacji czy mafii:

 2. Maciej said

  W temacie:

  http://www.ojceimatki.republika.pl/mono/teksty/teksty_nps_6lichwokracja.htm

 3. jowram said

  Na Salonie coraz częściej mówi się o JOW-ach. Oczywiście, ktoś może powiedzieć – kolejny Salonowy zryw, temat dnia, obtłukiwany przez każdego, byleby tylko popłynąć z głównym nurtem dyskusji. Być może. Tym razem jednak, kwestia jest na tyle ważna, że to bardzo dobrze, iż jest tak masowo omawiana. Wreszcie nasza uwaga skupia się wokół naprawdę fundamentalnej i merytorycznej kwestii, a nie na jakimś fragmencie tandetnego politycznego „szoł”, które nam się funduje od dwudziestu bez mała lat. Polski ustrój polityczny, ta polska quasi-demokracja potrzebuje natychmiast jakiegoś wstrząsu. Potrzebne jest natychmiastowe leczenie kanałowe, bo już chyba nawet małe dzieci widzą, że polskie życie polityczne to po prostu farsa. Partyjne koncerny, upasione na budżetowej kasie, to podręcznikowe przykłady kumoterstwa, nepotyzmu, kolesiostwa, komformizmu i czegoś na kształt wspólnoty feudalnej. Dobrze się bawią przesuwając pionki na szachownicach i biegając od telewizji do telewizji. Będzie dosyć.

  To jak politycy boją się JOW-ów, dobrze obrazuje mała scenka sytuacyjna z wczorajszego wieczora. Bloger Stef1 (którego pozdrawiam przy okazji) napisał krótką notkę, właśnie na temat JOW. Nie minęły dwa strzały znikąd, gdy blog Stefa zaszczyca swoją wizytą nie kto inny jak sam najprawdziwszy poseł RP – Janusz Wojcechowski. Mam nadzieję, że Stef1 nie pogniewa się za to, iż zacytuję to co poseł na jego blogu był napisał. A leci to tak: „No przecież mamy JOW-y do Senatu. I kto został wybrany? Orły, sokoły?” Słusznie ktoś w komentarzach poniżej zarzucił posłowi nerwowość. Tak, nerwowość. Bo oni dobrze wiedzą, że wraz z JOW-ami skończy się to sobiepaństwo, które oglądamy na co dzień w telewizorach. Bylibyście chociaż panowie choć trochę uczciwi i nie nazywali tego demokracją.

  JOW-y nie sprawią cudu – to należy podkreślać na każdym kroku, bo ten kontr-argument często jest podnoszony przez tych, którzy uważają, że dziś mamy do czynienia z demokracją idealną i nic, broń Boże, nie należy zmieniać. Nie chodzi o cud moi drodzy. Nie ma recept na cuda, tym bardziej polityczne. Tu nie chodzi o żaden cud, że się powtórzę. Tu chodzi – uwaga, uwaga można się śmiać – o elementarną uczciwość. Bo to co nazywamy dzisiejszym systemem parlamentarnym uczciwe nijak nie jest. To klub Pickwick’a dla paru panów, którzy zęby zjedli na ruchach pozornych i na promowaniu żon, kochanek, kolegów i wiernych giermków, holowanych przez życie niczym jakieś życiowe kaleki. Czy to dziwne, że ci panowie się boją, kiedy tylko o JOW-ach zaczyna się mówić? Nie, mnie to nie dziwi. Kiedyś przyjdzie dzień, że będziecie musieli stanąć twarzą w twarz z wyborcą, a nie tylko łaską wodza i listą wyborczą.

 4. Ad. 3

  JOW-y, JOW-y, JOW-y, JOW-y, JOW-y, JOW-y, JOW-y, JOW-y,

  Ale o sssso chchchodziii?

  Ano chodzi o to, że JOW-ici doskonale wiedzą, że nieważna jest ordynacja wyborcza (JOW-y, nie-JOW-y), ważny jest ten, kto wyborcom mówi, jak mają głosować. Czyli: TELEWIZOR.

  Na dziś, ludzie myślą telewizorem. I na zmianę się nie zanosi. Więc każdy, kto obiecuje, że JOW, to większa uczciwość, jest kłamcą.

 5. Jones said

  Ad. I taka jest Prawda. Pan Ma racje Panie Krzysztofie.

 6. Kronikarz said

  Goldman Sachs

  http://videos.arte.tv/fr/videos/goldman-sachs-la-banque-qui-dirige-le-monde–6894428.html

  Do obejrzenia we francuskim i niemieckim ale pewnie tez, nalezy poszukac, w innych jezykach.

 7. RomanK said

  Kiedys jak JOW zaczynaly swoja kariere powiedzialm moderatorom, ze nie jest to panaceum na dolegliwosci polskie ale plaster..za co obrazili sie na mnie i panprof Przystawa i pan byrmistrz Sanocki..bo prof Dakowski od razu wiedzial – ze mam racje.
  Otoz zyjac w USA i dla zaznajomienia sie ze systemem pomagalem w wyborach- zeby to widziec zbliska..powiedzialem i utrzymuj- ze od JOW bardziej ucziwy bylby przetarg otwarty na stanowiska…Gdzie podczas licytacji ten co daw wiecej dostalby stanowisko!
  Powiedzialem tez moderatorom, ze jak UKlad Magdalenski bedzie gotowy to albo sam zaproponuje JOW -albo poda go wam na zlotej tacy!
  KTo obserwowal ostatnia kampanie selekcji kandydatow na Prezydenta US w GOP..widzial to najlepiej jak mozna….
  To co tzw establishmnent GOP czyli mowiac otwarcie kamaryla Neoconow robila, daje nalepszy przyklad czym sa JOW…y
  swoja droga jesli wygra…. zaloze sie ze wygra Obama….. to bedzie to dzieki wlasnie GOP i neoconom….
  JOW mialby sens owszem ale tylko przy zagwarantowanej Konstytucyjnie zasadzie.
  -zakazu finsowania kampanii wyborczej.
  – nakazu i obowiazku pod rygorem utraty licencji udostepnienia czasu anteiwego nieodplatnie kazdemu kandydatowi zarejestrowanemu w dokladnei takim samym wymiarze czasowym w tej samej ogladalnosci.

 8. Zerohero said

  Re 4

  Właśnie. A telewizor kontroluje ten kto emituje pieniądz. Artykuł jest o sprawie fundamentalnej – pieniądzu – źródle władzy, a tu wyskaują JOWy z konopii i krzyczą JOW, JOW, JOW. JOW to taka ważna sprawa?

  JOWy są w USA i Francji. W tych krajach rządzą marionetkowi politycy, dług rośnie, a służby specjalne i armia są poza kontrolą społeczną.

  Głupiutki temacik zastępczy te JOWy.

 9. Zerohero said

  Re 7, RomanK

  Zakaz finansowania kampanii niewiele da, bo większość wsparcia jest udzielana niejawnie poprzez stronniczość mediów. Jednych przemilczą, innych pochwalą, a innych zgnoją. Plakat i spot wyborczy to już wisienka do tortu.

  Jeśli emisję waluty kontroluje mafia, to 99% mediów będzie należała do tej mafii. Mafia ma każdą ilość pieniądza na zawołanie, więć prędzej czy później jednych wykupi a innych wydusi z rynku.

  Ben Shalom Bernanke w ostatnich latach rozdał swojakom 16 bilionów dolarów (16 tysięcy miliardów – to nie błąd w tłuamaczeniu). Proceder trwa od wieku. Wszelkie Murdochy, Solorze i podobne to słupy tej mafii.

 10. RomanK said

  Zerohero..pan pomysli…zakaz finansowania …to zakaz…i konsekwencje sa bolesne.
  Tam gdzie cyrk..malpy ida do klatki….szat prast i po ptokach.

 11. Rysio said

  Gdyby złoto było pieniądzem to nikt nie był by w stanie go kontrolować.

  No chyba że ja – bo odkryłem jak się wytwarza złoto.

  😉

 12. MatkaPolka said

  Grecja wraca do pomysłu, by Niemcy zapłaciły za drugą wojnę światową
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,12437253,Grecja_zazada_od_Niemcow_pieniedzy_za_II_wojne_swiatowa_.html?lokale=krakow
  Grecja zażąda od Niemców pieniędzy za II wojnę światową? Liczą szkody

  Grecja. Duchowny na wiecu przed parlamentem w Atenach, gdzie protestowano przeciwko nowym planom cięć budżetowych mających wyprowadzić kraj z kryzysu (Fot. KOSTAS TSIRONIS AP)
  Grecja wraca do pomysłu, by Niemcy zapłaciły za drugą wojnę światową. Zapłaciły gotówką i to w grubych miliardach. Greckie ministerstwo finansów zapowiedziało wyliczenie wartości szkód, które spowodowała agresja Trzeciej Rzeszy.

  W Grecji mówi się o tym nie po raz pierwszy, ale żądania wobec Berlina przybrały na sile szczególnie w momencie, gdy kraj popadł w poważne tarapaty finansowe i gdy zaczęło się mówić – szczególnie głośno w Berlinie – nawet o możliwości usunięcia Grecji ze strefy euro.

  Wiceminister finansów Christos Staikouras powiedział, że podlegający jego resortowi urząd obrachunkowy ma po raz pierwszy wyliczyć, ile konkretnie kosztowały szkody wyrządzane przez Niemców podczas nazistowskiej okupacji Grecji.

  Staikouras jest świadom tego, że straty z czasów drugiej wojny światowej są skomplikowanym zagadnieniem prawnym i mogą być ustalane tylko w zgodzie z prawem międzynarodowym, jednak jego zdaniem, także każdy poszczególny kraj ma prawo dokonać własnych wyliczeń.

  Pieniądze z odszkodowań z pewnością bardzo by się Grekom przydały. Jutro władze w Atenach mają ogłosić nowy program, przewidujący cięcia budżetowe w wysokości ponad 11,5 miliarda euro. Do stolicy Grecji przyjadą przedstawiciele Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego, by zakończyć rozmowy z greckim rządem o planowanych oszczędnościach.

  W 1960 roku w ówczesnych Niemczech Zachodnich podjęto decyzję o wypłacie odszkodowań za straty z czasów wojny. W jej wyniku greckie ofiary drugiej wojny światowej otrzymały łącznie równowartość 115 milionów ówczesnych marek niemieckich. Jednak w 2006 roku niemiecki sąd konstytucyjny orzekł, że Niemcy nie muszą płacić indywidualnych odszkodowań osobom, które poniosły straty w czasie wojny.

  Komentarz mój
  Trzeba jeszcze podkreślić, ze to Niemcy sa odpowiedzialne za wprowadzenie euro za długi Grecji za doprowadzenie Grecji do bankructwa
  Również długi polski są sztuczne spowodowane polityka gospodarczą agentów niemieckich i żydowskich

  TO SAMO MOŻE ZROBIĆ POLSKA

  Niemcy nie przejmują się naszymi roszczeniami i ani myślą oddać cokolwiek . Odwrotnie pełną para prowadzą agresje gospodarczą na ziemie polskie i Polskę okradają mając za parasol ochronny ze swojego agenta Tuska i innych

  TRZEBA –
  Po pierwsze nie oddawać żadnych długów zaciągniętych przez agentów niemieckich
  Po drugie zadąć i wyegzekwować wypłaty reperacji wojennych
  Zająć wszystkie zakłady i banki niemieckie i żydowskie – znacjonalizować

  Żeby tego dokonać trzeba, żadać i usunać skorumpowaną agenturę niemiecką od władzy – przedstawić zarzuty kryminalne.
  Przegnać wszystkie fundacje i agentury wpływu zakazać ich dzialania , znacjonalizować wszystkie banki, fundacje, przedsiębiorstwa

  Przykład Brazylii jest bardzo pouczający Zmiana-sie-zaczyna
  Norwegia-odpisala-90-ludnosci-dlugi-hipoteczne/

  Komentarz internauty z NowegoEkranu
  • GRECJA MA RACJĘ !!
  • A CO Z POLSKĄ ?? KIEDY 1000 MILIARDÓW DOLARÓW WRÓCI DO POLSKI ??!!
  NARÓD POLSKI – to najbardziej poszkodowany naród podczas IIWŚ – zniszczony i okradziony przez niemców na ok. 1000 miliardów dolarów – 85% majątku
  narodowego !!! – do dzisiaj nie może się podnieść po tej hetakombie zadanej mu przez 3-cią rzeszę.

  70 lat temu hitlerowskie bydło zniszczyło i okradło polskę na 1000 miliardów ówczesnych dolarów. i wymordowało 6,5 miliona Polaków.

  Z samej Warszawy po Powstaniu zbrodnicze niemieckie, hitlerowskie bydło zanim planowo zburzyło i spaliło 2 milionowe miasto wywiozło z niego ok. 200 pociągów zrabowanych – po zamordowanych 300 tys. warszawiakach – dzieł sztuki, obrazów, złota, sreber, kryształów, mebli, futer i innych kosztowności !!!

  Do tej pory Niemcy nie zapłaciły Warszawie i Warszawiakom odszkodowań za zbrodnie, złodziejstwo i planowe, celowe zburzenie !!!
  Same materialne straty Warszawy to ok. 300 mld dolarów bez odsetek i poprawki na inflację !

  Za największe ludobójcze zbrodnie w historii ludzkości, szwabstwo zostało nagrodzone:

  umorzeniem (Londyn 1953) gigantycznych kredytów danych hitlerowi przez USAi W.Bryt. za które hitlerowska hołota uzbroiła się do II-WŚ,

  oraz dostało gigantyczną pomoc gospodarczą od USA (m.in. w ramach Planu Marschalla) aż do roku 1959 !!!

  Tak więc Niemcy ciągle winni są Polakom (niezależnie od odszkodowań za planowe wymordowanie 6,5 milionów ludności cywilnej Polski)

  1000 miliardów dolarów za zagrabiony i umyślnie zniszczony Majątek Narodowy Polaków przez niemieckie, hitlerowskie zbrodnicze bydło
  podczas 5,5 lat okupacji Polski
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/09/05/polska-powinna-miec-roszczenia
  REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC odziedziczyła pasywa i aktywa po nazistowskiej, zbrodniczej Trzeciej Rzeszy niemieckiej – bezspornie jest udokumentowanym następcą prawnym Trzeciej Rzeszy niemieckiej, odpowiedzialnym (bez możliwości przedawnienia) za wszystkie niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości (tego rodzaju zbrodnie popełniane przez kolaborantów niemieckich), oraz za skutki i następstwa tych zbrodni (popełniane tak względem poszczególnych Polaków, jak i względem słowiańskiego Narodu Polskiego – zbiorowej ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości). W wyniku tego, obecna Republika Federalna Niemiec ponosi:
  ( 1. ) odpowiedzialność karną, dopuszczając się współudziału w zbrodniach Trzeciej Rzeszy niemieckiej, poprzez:
  a.) nie wypełnianie ciążących na niej cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,
  b.) podejmując działania zmierzające do nie wykonania cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,
  ( 2. ) odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą) za:
  a.) cywilno-prawne zobowiązania odszkodowawcze po Trzeciej Rzeszy niemieckiej,
  b.) cywilno-prawne odszkodowania należne w wyniku umyślnego nie wypełniania ciążących na niej w spadku po Trzeciej Rzeszy niemieckiej, cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych, oraz
  ( 3. ) odpowiedzialność moralną.
  Były aż dwie uchwały sejmu z czerwca 1990 i września 2004 zobowiązujące Rząd Polski do wyegzekwowania roszczeń i reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. ŻADEN Rząd Polski ani prezydent Polski tego nie zrealizowali . Odszkodowania dostali i wyegzekwowało wiele państw europejskich, ale nie POLSKA.
  Republika Federalna Niemiec zawarła porozumienia odszkodowawcze z wieloma państwami Europy i Izraelem. Na mocy tych traktatów Republika Federalna Niemiec dokonała następnie wypłat odszkodowań wojennych, a sumy największej Izraelowi, państwu, które powstało w 1948 roku – nie istniało, więc przed i podczas drugiej wojny światowej (1939 – 1945), i z tego prostego względu nie mogło być stroną w konflikcie zbrojnym, nazwanym drugą wojną światową. Tym sposobem, Izrael dokonał bardzo brzemiennego w skutki prawne precedensu w stosunkach międzynarodowych. Tym sposobem, Izrael złamał jedną z najbardziej podstawowych zasad stosunków międzynarodowych. W wyniku tego faktu dokonanego, Izrael podjął ogromne sumy odszkodowań, należne ofiarom pochodzenia żydowskiego – ofiarom, które nie były obywatelami Izraela w czasie, gdy popełniano na nich zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.
  STRATY POLSKIE
  Rzekomo zginęło 6,028.- miliony obywateli polskich (wg IPN). Jeżeli tak, to zsumujmy tylko niektóre straty na podstawie Literatury źródłowej i podanych liczb w punkcie II.).
  2-miliony 170-tysięcy – zginęło POLSKICH dzieci i młodzieży,
  1-milion 377-tysięcy – POLAKÓW zginęło tylko w 8 niemieckich obozach,
  644- tysiące – głównie POLAKÓW zginęło w działaniach wojennych,
  200- tysięcy – POLAKÓW zginęło w Powstaniu Warszawskim
  120 – tysięcy – POLAKÓW zginęło na Wołyniu z rąk OUN-UPA,
  112- tysięcy – Polaków zamordowanych tylko na ziemi radomskiej,
  2- miliony 600- tysięcy – zginęło ŻYDÓW obywateli polskich (3*, str. 66),
  Daje to
  7 – milionów 223- tysiące – ofiar Polaków i obywateli polskich.
  A gdzie SETKI TYSIĘCY zamordowanych Polaków na ulicach miast i w innych niemieckich obozach zagłady…, w Piaśnicy – 12 tysięcy, Rotundzie Zamojskiej – 8 tys., ściętych na GILOTYNACH – 20- tysięcy, KL Warschau – 200. tysięcy…
  A gdzie dziesiątki TYSIĘCY tych Polaków zamordowanych w Krakowie, choćby w więzieniu zwanym Libanem, a gdzie Ci powieszeni publicznie na ulicach miast, wsi i osiedli… A gdzie tysiące tych Polaków zamordowanych, choćby w ponad 820.- wsiach spacyfikowanych przez Niemców, które znajdują się w obecnych granicach Polski, (przypomnijmy, że w granicach przedwojennych Polski spacyfikowano w II wojnie światowej ponad 4000.- wsi i miejscowości)…!?
  ODSZKODOWANIA
  STOWARZYSZENIE OFIAR WOJNY (fragmenty innego opracowania)
  Istnieją wszelkie podstawy prawne i moralne, aby za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, popełniane na Narodzie Polskim przez nazistowską, zbrodniczą Trzecią Rzeszę niemiecką, wyegzekwować od Republiki Federalnej Niemiec (wszystkich osób fizycznych i prawnych z RFN jako państwem włącznie) pełne cywilno-prawne odszkodowania wojenne oraz wszelkie świadczenia związane z niemieckimi zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości.
  Ze zbiór podstaw prawnych i statystycznych odnośnie niemieckich zbrodni na Narodzie Polskim, znajduje się w “Ekspertyzie podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne”, wykonanej przez prof. dr Alfonsa Klafkowskiego w styczniu 1990 roku, celem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez polskie ofiary wojny – wydanej w 1990 roku i wielokrotnie wznawianej przez Stowarzyszenie Ofiar Wojny w Bielsku-Białej, Polska.
  Według zawartego w tej “ekspertyzie …”, “zestawienia szacunkowego (wstępnego) …”, sporządzonego na podstawie “kwestionariuszy dotyczących rejestracji szkód wojennych” (zebranych w latach 1945 – 1950 przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów od 13 315 000 osób, a więc mniejszej tylko części Polaków w granicach z 1939 roku), cywilno-prawne odszkodowania wojenne należne tym 13 315 000 Polaków wynosiły w tamtym czasie łącznie 537,1 miliarda marek niemieckich (według wartości marki niemieckiej z 1972 roku).
  To z procentem składanym przez 65 lat od zakończenia wojny to EuroMatoł , niemiecki agent Herr Tusk wpędził Polskę w sztuczny dług, który w ogóle jest nieuzasadniony – mamy przecież Narodowy Bank Polski jedyna konstytucyjna władzę uprawniona do emisji pieniądza. Tymczasem Tusk pozwala z reguły niemieckim bankom na emisję kredytu, na transfery pieniędzy z Polski wpuścił do Polski MFW i dalej zadłuża Polskę.
  Ponadto nie zrobił nic, aby zastopować roszczenia niemieckie i nie zrobił nic, aby wyegzekwować reperacje wojenne od Niemców a są duże – artykuł na ten temat:
  Łącznie zadośćuczynienie Polsce za straty wojenne kosztowałoby Niemcy, co najmniej bilion dolarów.
  Mój dodatek i komentarz
  ($ 1,000,000,000,000 czyli tysiąc miliardów). Ale to suma wyjściowa od 1945 r. tj. jest od zakończenia wojny (a gdzie procent składany przez 65 lat)
  Obliczmy używając HP Finacial Calculator. Metoda bardzo przybliżona – na pewno może być dokładniejsza.
  5% roczne oprocentowanie (tylko!!!), procent składany dwa razy do roku, dwie roczne spłaty, sumaryczna ilość rocznych spłat 65 lat razy 2 = 130, początkowa wartość sumy, a wiec (1 bilion), Półroczna splata należności – ( nie ma żadnej, a wiec 0)
  Obecna wartość należności – odszkodowań od Niemiec za straty wojenne Polski.
  24,780,068,000,000 czyli 24 bilionów 780 miliardów, 68 milionów dolarów, 406 tysięcy dolarów

 13. RomanK said

  BYloby panie Rusiu troszke trudniej…ale tez pojawiiby sie polykacze zlota….

 14. Rysio said

  Jako ostateczną alternatywę zawsze przecież można wprowadzić karbowane kije.

  😉

 15. RomanK said

  ja bt optowal za kabowniem kijami, za polykanie:-))) wykarbowanego plykacza mozna zaprzegac do postepu:-)))
  I Matko Polko..prosze porownaj plan Wyjsca z Kryzysy jaki podalem i ten grecki…i dokladnei zobaczysz gdzie usluzni experci , zrozpaczonym Grekom zakladaja miny…
  Nacjonalizacja na ten przyklad bankow niemieckich..idiotyzm…banki niemieckie same sie pozamykaja i pozmykaja…
  Jesli odbierze sie im prawo kreacji pieniadza drahmy greckiej i odda Narodowemu Bankowi Grecji…i wiele innych pulapek..plan planowi nierowny! TO bardzo wazna..arcy wazna sprawa.

 16. night_rat said

  Nie jest prawdą, że jeśli Bolek oddaje kasę, to o tyle przyrasta ona w banku. Pojawiają się tylko odsetki, kary, opłaty, kapitalizacja itp. a pieniądz z długu znika (saldo się zeruje). Poza tym banki kreują pieniądz, ale muszą i płacić za ten przywilej, są ograniczone wartością assetu w banku centralnym, stad i stopy procentowe, jak i muszą wliczyć ryzyko. banki to biznes jak każdy inny liczy się co mogą, od kogo zależą i kto za nimi stoi, czyli system i jego władcy

 17. RomanK said

  Night rat…umie czytac ?? niech doczyta…

 18. Dwa warunki do spelnienia w kwestii finansow publicznych (spolecznych).
  Uczciwy i sprawiedliwy system finansowy zarzadzany uczciwymi i sprawiedliwymi ludzmi…
  ==============================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 19. M said

  Artykuł dobry, ale zauważam 1 błąd: „(…)narodowe gospodarki upadały, dokładnie tak samo, jak upadają dzisiaj, ponieważ wtedy, tak samo i dzisiaj, nadal jest zbyt mało pieniędzy w obiegu.” – bzdura, podczas kryzysów było zbyt wiele pieniędzy w obiegu, co powodowało wzrost inflacji, ktorej najsłabsi nie wytrzymywali (ci pozbawieni pomocy państwa w postaci dotacji, podwyżek, gwarancji). Pieniądze bez pokrycia wprowadzano do gospodarek latami, co w końcu wywoływało zaburzenia równowagi towarowo-pieniężnej. Chyba ludzie w średnim wieku jeszcze pamiętają, jak niewiele można było kupić za milion zł w PRL (np 1 parę butów). Powodem było mało towarów, a dużo pieniędzy, które drukowano bez opamiętania. Było to dosyć sprawiedliwe podejście, bowiem każdy dostawał dużo pieniędzy, obecnie już tak nie jest, podwyżki sa tylko dla wybranych, a większość zarabia b. mało. Obecnie nie drukuje się banknotów w nadmiarze, bo to jest dość kosztowne trzeba kupować papier farby, matryce, wozic wyprodukowane pieniądze ciężarówkami pod obstawą, ale postępuje znacznie prościej, robiąc „puste” przelewy na konta firm mających rozmaite koneksje. To dawanie nadmiaru wirtualnych pieniędzy (między innymi poprzez politykę kredytową banków, wysokie premie urzędników państwowych) powoduje obecną inflację. Oczywiście nadmiar otrzymują tylko warstwy uprzywilejowane: wyższi urzędnicy adm. rządowej, firmy z korzeniami PRLowskimi, niektórzy magicy księgowi. Podział jest niesprawiedliwy, ale im żyje się dobrze, gdyż mają przywilej wprowadzania do gospodarki dużych sum bez pokrycia, nikt nie pyta skąd są ich pieniądze i czy uczciwie zapracowane, czy wykreowane po znajomości. Za każdy pieniądz mogą zrealizować inwestycję, czy kupić sobie dobra konsumpcyjne. Zaś inflacja dotyka wszystkich, w największym stopniu tych zarabiających najmniej.

  JOWy tu niczego nie zmienią – temat zastępczy, do Senatu JOWy już są i wygrywa najsławniejsze nazwisko np. reżyser filmowy, zamiast fachowca ekonomii, czy prawnika. Czy JOW gwarantuje uczciwość kandydata, jego szybkie i skuteczne rozliczenie? Zamiast JOWów przydałaby się wprowadzić odpowiedzialność za obietnice wyborcze, które to obietnice powinny być wiążące dla polityka, wtedy posłowie realizowaliby program wyborczy z którym występowali w czasie kampanii. Jako kara, powinno być odwołanie ze stanowiska za wprowadzanie wyborców w błąd w postepowaniu przed Trybunałem Ludowym i obciążenie kosztami wyborów uzupełniających. Koszt wyborów uzupełniających powinien być zabezpieczony przez każdego kandydata w postaci np. hipoteki na jego, albo cudzej (za zgodą poręczyciela) nieruchomości. Kiedyś poseł był związany instrukcjami, a obecnie ma dowolność postępowania i ze swoich uprawnień korzysta! Więc dalej JOWy, JOWy,…

 20. Marucha said

  Najlepiej jest oprzeć pieniądz na złocie.
  Jak wiadomo, ogromną większość zapasów złota kontroluje naród wybrany.
  Tak więc nic się nie zmieni – grunt to stabilność! – a głupole będą szczęśliwe.

 21. Marucha said

  Re 16:
  Oj, k…wa, jakie te banki biedne… muszą płacić za przywilej drukowania pieniądza czy tworzenia go z niczego w komputerach!
  Ja też chętnie za taki przywilej zapłacę dowolną sumę pieniędzmi, jakie sam sobie stworzę z niczego.

 22. Wandaluzja said

  Ad. 13. RomanK powiedział/a – 2012-09-08 (sobota) @ 21:31:51
  BYloby panie Rusiu troszke trudniej…ale tez pojawiiby sie polykacze zlota….
  ***
  Walczę z łykaczami zlota do kilkudziesięciu lat a NA NOŻE od Pożarcia przez nich Skarbu Tysiąclecia czyli Majestycznego Skarbu Czyngis Chana, który WYSRALI we Franfurcie nad Menem, co sprzedali mi Bawarzy za Polskiego Bobra Kasztelańskiego.
  Tłumaczyłem, że Rzym zniszczyli nie Wandalowie, ale łykacze zlota, ale okazało się, że pałacu papieskiego Forum Romanum łykacze złota nie zniszczyli tylko lancknechci Marcina Lutra, którzy byli Serbami nazywanymi przez Niemców WANDALAMI.
  Keynes i Paderewski URATOWALI USA przed zaszlachtowaniem przez rentę deflacyjną złota i wykupieniem przez złoto z NIEWOLNICZEGO Folwarku Żydowskiego narzuceniem Rooseveltowi nacjonalizacji złota. Ten środek ANTYKRYZYSOWY zlikwidował Ronadl Reagan, laufer Bushów od Flicka, komisarza Hitlera na Górnym Śląsku, którzy wyjechali na hitlerowskich paszportach amerykańskich do Gwatemali jako komisarze narkotykowej mafii nowoorleańskiej. Obecny kryzys tudzież zadłużenie USA są więc skutkiem DEMONTAŻU KEYNESIZMU przez Reagana.
  Teraz już Nacjonalizacja Złota nie wystarczy, gdyż potrzebny jest chiński SARMACKI Babski Monopol Zlota. Gdy Krasus zglosił się do Leszka Chytrego z Kapitulacją to ten popatrzył na obwieszoną złotem czerwoną togę i odesłał go Sarmatkom…
  Izba Lordów wydała salomonowe Orzeczenie, że skoro Zarejestroiwanych 750 tysięcy ton złota nie ma w skarbcach to jest to Fałszerstwo, ale w USA jest tysiące skarbców PRYWATNYCH, nawet takich, których nie ma w rejestrze Fed-u, gdzie zmieści się 10 milionów ton złota.
  Znajomy mówił mi, że gdy Zbigniew Brzeziński wysłał go na poszkiwanie 2 wrocławianek, które zaasekurowały się u ZBrz, to ponieważ pracował w Hutmenie od razu ROZPOZNAŁ, że to Złoto – skąd mój tytuł: O ZŁOTYCH PAŁACACH I PYSZNYCH HAREMACH.

 23. MatkaPolka said

  Artykuł przedstawia dość uproszczony mechanizm tworzenia pieniądza lansowany od dawna np. przez Michael Journal. Zawiera sporo błędów merytorycznych. Trudno skrytykować wszystkie naraz.

  Fractional Banking System już dawno nie istnieje ( tzn. konieczność posiadania 10% kapitału własnego, aby mieć prawo wyemitowania 100% pieniądza). Obecnie żadne 10% nie jest wymagane. Bank emituje pieniądz 100% z niczego. I wbrew pozorom to wcale nie jest problemem.

  Pan Bolek pożycza $5,000 i musi oddać $500, co jest niby zyskiem banku. Zyskiem banku jest całość $5,500
  Pan Roman słusznie zauważa , że problemem jest lichwa $500 (10%) i emisja pieniądza jako dług.

  Jest to bardzo ważny problem, ale nie najważniejszy.

  Problemem najważniejszym jest – prawo własności pieniądza i prawo emisji pieniądza.
  Problemem jest przywłaszczenie sobie prawa emisji pieniądza przez prywatną szajkę międzynarodowych banksterów i odebranie tego prawa narodom.

  Pieniądz kruszcowy emitował np. Kadaffi- Złoty Dinar przez co naruszył monopol MFW i banksterów , za co został zabity. Za to samo został zabity prezydent John Kennedy.

  Każde państwo, każdy naród ma prawo emisji pieniądza

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/11/08/system-bankowy-i-system-emicji-pieniadza-najwieksza-zydowska-podmianka

  SYSTEM BANKOWY I SYSTEM EMISJI PIENIĄDZA
  – to chyba największa Żydowska Podmianka

  System finansowy wymyślony przez mądre głowy w beretach, jak to wykazują ostatnie wydarzenia najwyraźniej się nie sprawdza.

  Wystarczy powrócić do podstawowych definicji pieniądza, a wszystko okaże się proste i oczywiste.

  EMISJA PIENIĄDZA JEST SPRAWĄ PIERWSZEJ WAGI. JEST TO SPRAWA GARDŁOWA

  Nieszczęściem polityków i politykierów jest to, że nie maja zielonego pojęcia o podstawowych definicjach dotyczących pieniądza i bankowości – lub opacznie je rozumieją – urobieni przez propagandę bankierów sącząca się różnymi kanałami – od banków, po prasę, przez katedry akademickie – „uznane autorytety , „debaty budżetowe” – polityków…

  A wiec najkrótsza lekcja.

  1.Pieniadz to uniwersalny środek wymiany – (rybak nie musi płacić stolarzowi toną ryb za komplet mebli)

  2. Prawo emisji pieniądza powinien mieć wyłącznie wybieralny rząd – Emisja pieniądza to największy przywilej i obowiązek parlamentu i rządu – właściwie rozumianej służby dla społeczeństwa.
  Dla rządu to najlepsza sposobność realizowania wszelkich projektów i programów potrzebnych dla społeczeństwa i narodu, do pobudzania gospodarki.

  3. Pieniądz jest własnością narodu – ludzi zamieszkujących dany kraj.

  Pieniądz NIE JEST WŁASNOŚCIĄ ani „pana bankowego, ani „pana rządowego”. Ani bankier ani rząd, ani premier, ani prezydent , ani sejm nie jest właścicielem pieniądza. Pieniądza to dobro narodowe.

  Pieniądz nie jest własnością ani Centralnego Banku Krajowego, ani Centralnego Banku Europejskiego.

  Wszelka dyskusja o polityce, wojnach, historii, prawie, antysemityzmie nie ma sensu, jeśli nie zrozumie się SYSTEMU BANKOWEGO.

  Kto ma prawo emisji pieniądza ten kontroluje gospodarkę, prawo i parlament, media i polityków. WSZYSTKIE INNE TEMATY TO TAK NAPRAWDĘ TEMATY ZASTEPCZE

  „Dajcie mi prawo emisji pieniądza a nie troszczę się, kto stanowi, jakie prawa”- baron Rothschild

  Wszystkie wojny w Ameryce w XIX w kręciły się wokół przechwycenia prawa emisji pieniądza i Centralnego Systemu Bankowego

  PRZEZ 100 LAT (od chwili powstania 1776 r.) USA BYŁY KRAJEM NAJWIĘKSZEJ PROSPERITY , NAJWIĘKSZĄ POTĘGA EKONOMICZNA NA ŚWIECIE.

  PO MNIEJ NIŻ 100 LATACH od wprowadzenia Federal Reserve Act w 1913
  USA stały się NAJWIĘKSZYM DŁUŻNIKIEM NA ŚWIECIE ( w stosunku, do kogo???)

  Federal Reserve Board (FRB) –Bank Centralny w USA powstał w wyniku spisku – ustawa została przepchnięta w 23 grudnia 1913 kiedy większość kongresmenów i senatorów rozjechała się na święta Bożego Narodzenia do domów – tak na prawdę ustawa nigdy nie została ratyfikowana.

  Wg. Konstytucji USA (Art. 1 punkt 8– dlaczego pierwszy? –może to ważne)
  prawo emisji pieniądza ma jedynie Kongres. FRB – to prywatna instytucja

  „The Congress shall have Power…to coin the Money and regulate the Value thereof”

  Nie wszyscy jednak wiedza ze właścicielami i głównymi akcjonariuszami „AMERYKAŃSKIEGO” Federal Reserve Board są stare europejskie Domy Bankowe

  Rothschild- London and Berlin;
  Lazard Bros- Paris;
  Israel Stiff:- Italy;
  Kuhn-Loeb Company- Germany;
  Warburg- Hamburg, Amsterdam,
  Goldman and Sachs NY( ten sam, który ostatnio grał przeciw Złotówce )
  Lehman Bros: NY – tak, tak – ten sam stary dom bankowy Lehman, który osadził Pruskiego Augusta II na tronie Polski i doprowadził do rozbiorów
  Rockefeller- NY

  Pieniądz, jako uniwersalny środek wymiany ma służyć społeczeństwu i JEST WŁASNOŚCIĄ NARODU!

  Pieniądz nie jest własnością pana bankowego, ani pana rządowego

  Zapis w Konstytucji Polskiej – , za emisje pieniądza odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski, którym reguluje

  Sejm Polski, tak samo jak parlamenty innych krajów (posłowie), NIE może sobie DOWOLNIE PRZEKAZYWAĆ PRAWA EMISJI PIENIĄDZA do innych instytucji nawet, jeśli obie strony (parlament i EBC) bardzo by tego chciały i pragnęły. NIE MA PRAWA!!

  Również prezydent i premier nie ma takich uprawnień – Nie mogą przekazywać prawa emisji pieniądza do innych nawet, jeśli bardzo by tego chciał.

  <Jakaż to jurysprudencja pozwala przekazywać władze innym podmiotom, skoro się jej nie ma

  Premier rządu nie może przekazywać władzy emisji pieniądza, komu innemu, bo sam takiej władzy nie ma.
  Sejm również nie może przekazywać takiej, bo nie ma prawa pozbywania się takiej władzy powierzonej Sejmowi przez naród, bo naród jest właścicielem pieniądza, a nie Sejm.

  To tak jak pan Zagłoba ofiarował królowi szwedzkiemu Inflanty, a nie Niderlandy, ale pan Zagłoba nie był właścicielem, ani Inflantów ani Niderlandów.

  Jest tu wyraźne ograniczenie konstytucyjne. W tym sensie istnienie EBC i Euro jest nielegalne, bo niezgodne z KONSTYTUCJAMI krajów członkowskich Unii Europejskiej.

  Czy Europejski Bank Centralny jest w ogóle legalny?
  Czy Euro jest w ogóle legalne?

  Na banknocie Euro nawet nie ma żadnego podpisu – zaprzeczenie jakiejkolwiek definicji pieniądza i procedura bankowym.
  Unia Europejska to stosunkowo nowy twór. Tak samo jak Europejski Bank Centralny.

  Prawo emisji pieniądza zostało podstępnie wykradzione wbrew konstytucji i woli obywateli państw UE. To jest to wbrew prawu.

  Głównym uzurpatorem do tej własności jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.

  Ostatnio obserwujemy zawalanie się tego Systemu Bankowego.
  Zbombardowano Libie i zabito Kaddafiego, bo emitował swój własny zloty Dinar kruszcowy,

  Grecji chce się narzucić koniecznie pomoc i przyjecie pożyczki, odciągnąć od wystąpienia ze strefy Euro i powrót do Drachmy.

  W katastrofie smoleńskiej zginął Sławomir Skrzypek, prezes NBP, który odmawiał przyjęcia „dobroczynnej linii kredytowej” z MFW; na jego miejsce powołano pracownika (agenta) MFW min. Belkę, który, a jakże rozszerzył natychmiast dobroczynna linie kredytową

  Prezydent USA John Kennedy zginął w zamachu, , kiedy zaczął drukować swój własny pieniądz poza systemem Federal Reserve.
  Obecnie AntyPapież Taubera-Ratzingera B16 nawołuje do Jednego Banku Światowego

  Innymi słowy chce odebrać ludziom, narodom świata ich największy przywilej, przywilej emisji pieniądza. Rzeczywiście B16 to najcięższy Bombowiec światowego Syjonizmu

  Pakiety stabilizacyjne to przejaw ratowania walącego się systemu walutowego.
  Tak naprawdę żadnego kryzysu nie ma.

  Żadne Państwo NIE MOŻE ZBANKRUTOWAĆ, bo ma nieograniczoną władze emisji pieniądza.

  (Chyba, że się pozbędzie tego prawa – przykład Grecji jest bardzo charakterystyczny – oddali prawo emisji drachmy na rzecz Euro i zostali zbankrutowani )

  Dlatego tez Chiny tworzą własna walutę opartą o złoto. Czy zostaną zbombardowani

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/08/20/chiny-tworza-swiatowa-walute-oparta-na-zlocie

  Pozbycie się tej władzy jest po prostu nielegalne. A tak naprawdę prawnie jest niemożliwe
  Ale ta władza musi być kontrolowana i ograniczona przepisami, aby żaden „szaleniec w laboratorium” nie mógł emitować pieniędzy bezcelowo powodując inflację , albo manipulator typu niesławnego Balcerowicza podnosić stopy procentowe do niewiarygodnych wartości i to do tyłu.

  Potrzebna jest rzetelna informacja, edukacja społeczna, a nie manipulacja.

 24. RomanK said

  Panie M….tez pan czyta, a nie wie co???..moge to dojasniac studentom….tu ponoc wszycy wysoko wyksztalcni experci Niech mi pan odpowie krotko zatem , czy dzis obecnie w objetym kryzysem swiecie, Europie, Polsce….ma pan za duzo pieniedzy w cyrkulacji?????
  Dlaczego zatem w takim zalewie pieniedzy braklo ich na wyplate robotnokom budujacycm autostrady,stadiony, etc…dlaczego jest takie bezrobocie..powinien pan jako wybitny znawca, oiszacy d gazet bankowych powinien lepiej rozumiec takie przedszkole finansowe…i nie wypisywac podobnych bzdur… z przyzwyczajenia:-)))

 25. Rysio said

  re 20. Ja nie mówię aby oprzeć pieniądze na złocie.
  Ja mówię aby złoto ( a także to co zaakceptuje wolny rynek) było jedynym dopuszczalnym środkiem płatniczym.

  PS. Każdy oczywiście mógłby zamienieć swoje złoto na żydowskie papierki, gyby miał taką wolną wolę.

 26. RomanK said

  Byc moze..nie wszyscy rozumieja bzdure”zalewu” pieniedzy w czasach kryzysu zatem wyjasniem…
  Kazdy Kryzys fnansowy jest dzielem Banksterow, ktorzy realizuja go przez gwaltowna restrykcje pieniadza…dociekliwi niech sprawdza kryzysy amerykanskie i angielskie i zobacza zadziwiajace zjawisko restrykcji- ktora zahamowala ekonomie i w krotkim czasie unieruchomila…
  Podonie jak z mlynem wodnym…gdzie medium- woda jest potrzebna w procesie mielenia mak,i tylko do poruszenai kolem…takim medium jak woda w mlynie sa pieniadze w ekonomii…musi ich byc ani mniej, ani wiecej- ot w sam raz , do obslugi ekonomi,,produkcji , obrotu i wymiany…
  Restrykcje pieniadza mozna prowadzic w kilkanasie roznych sposobow…jeden z najprymitywniejszych to,.,restrykcja kredytu.,.poprostu banki odmawiaja finansowania przedsiewziec gospodarczych, inwestycji, spolecznych , prywatnych bez wzgledu na oplacalnosc…to powoduje natychmiast bezobocie…stagnacje i biede…
  Jednym z naniegodziwszych jest dodruk pieniadza.czlyi .to co pan M uwaza za nadwyzke pieniadza na rynku:-))
  Innej nadwyzki byc nie moze..bo oszczednosci ne sa zbedna nadwyzka pieniedzy, ale sa zrodlem finansowania ekonomii.i takimi powinny zostac ,gdyz w innym wypadku uderza w ekonomie i spowoduja stagnacje.
  Otoz drukujac pieniedze powodujemy wzrost ich ilosci z jednoczesnym pomniejszaniem ich zdolnosci nabywczej, w ten sposob okrada sie ludzi z ich assetow finansowych, niejednokrotnie dorobku calego zycia ,czy pokolen, ktore zgromadzili i ulokowali w pieniadzu, kontach oszczednosciowych , money Market, obligacjacxh czy w innych agregartach finansowych…polisach ubezpieczeniowych i planach oszczednosciowych, emerytalnych,czy stockach, ktore mimo- ze sa akcjami w przedsiebiorstwach funkcjonujatak samo, jaki papierowe obligacje czyli tez- jako medium ,ktorych wrtosc okresla pieniadz.
  Zatem np jesli ktos mial 10tys oszczenosci…czy akcje na 100 akcji na 10 tys…po dodruku i wpuszczniu w cyrkulacje nastepnych 10 tys zostaje mi niby te same 10tys- ale o sile nabywczej zaledwie 5tys….w ten sposob zalewajac pieniadzami rynek wpuszczajc je w cyrkulacje puszczaja bankierzy ludzi oczyszczonych ze wszystkiego co mieli…
  PIeniadz musi byc emitowany pod produkcje….po to zeby miec stale pokrycie w produkcie i inwestycjach…nie dla spekulacji, ktora natychmiast zamienia pieniadz w smiec.,…daje sie tego pan M nie rozumie…i napewno nie tylko on, mam nadzieje ze pomoglo to zrzumiec haniebny trick i oszustwo bankierow, ktorzy niczym iluzjonista pokazjua ze skoro jest wioecej ..to napewno jest tgo mniej///
  ZLoto…sztuczka okradzenia z oszcznosci ,,bo w tym wszystkim tylko o to chodzi….nie udaje sie w przypadku posiadania zlota srebra czy nieobciazonych nieruchomosci… I teraz z chwila wlaczenai maszyy drukarskiej….natychmiast rosnie cena zlota:-))) kombinowania, manipulowana ale rosnie i natychmiast pokazuje ze Bnksterzy wlaczyli maszynki do golenia na golasa….
  Prosze sobie wyobrazic w 2002 roku cena zlota wynosila 287 dollarow za 1 Uncje zlota….
  Oszczedzajacy mial na koncie oszczednosciowym 28 700 dollarow…
  Gyby zamienil pieniadze i mial je w zlocie posiadalby 100 monet np Krugerandow////
  Dzis gdyby dalej zachowal te 100 Krugerandow mialby w obecnym wymiarze 170 ooo.00 dollarow bez zadnych spekulacjim odsetek premii…nie ruszajac palcem…
  a tak ma zaledwie 50 tys razem z odsetkami za 10 lat jakie urosly za 10 lat aler pozekajcie…ile zato moze kupic monet..niedowiary!!!!!… okazuje sie przy obecnej cenie 1700dollarow… zostalo mu na 30 monet…
  Pytanie do pana M…kto ukradl mu 70 krugerandow?????z bezpiecznych kont bezpiecznych i uczciwych Banksterow????

 27. Rysio said

  Najtańsze i najbezpieczniejsze banki.

  Ach! – Potrzebna jest jeszcze łopata żeby wykopać dołki, (najlepjej w różnych miejscach) wsadzić do nich słoiki, poczym te dołki zasypać.

  PS. Panie RomanieK dzięki – nareszcie zrozumiałem jak się miele mąkę przy pomocy młynów wodnych.

  😉

 28. Rysio said

  Panie RomanieK – jeżeli ceny złota polecą w niedalekiej przyszłości w dół na łeb i szyję ( w co bardzo ale to bardzo wątpię) to będzie to doskonała okazja aby ich do-kupić jak najwięcej.

 29. Rysio said

  Parchy – o ile mi wiadomo – nigdy nie pozbywali się dobrowolnie swojego złota.

 30. RomanK said

  Zgadzam sie panie Rysiu…dokupic…. juzci dokupic…ale za co???:-)))))
  Powiem panu co mi powiedzial pewien Zyd..mily,stary oszust gieldowy….i wesolek…
  Powiada mi tak… Wiesz ….jak mnie ojciec uczyl -jak robic brooking powiedzial mi taka historie…widzisz Mundek.pewien madry i bogaty facet zainwestowal na gieldzie calkiem niezly kupe gielt..Codziennie do niego dzwonil jego brookie i powiadal ,,panie Goldfarb-pan sie ciesz…pana akcje poszly 12 % do gory..
  .-No to co pan robisz??? dokup pan!!! i brookie dokupil….
  Na drugi dzien to samo…panie Goldfarb panskie akcje poszly 60% w gore…ciesz sie pan….i znowu
  -Dokup pan. brookie dokup……!!!
  Tak bylo pare miesiecof… w koncu Brookie dzwoni do Goldfarba…panie Goldfarb ciesz sie pan…panskie akcje juz poszly w gore 20 razow…ja mysle ze wiecej nie pojda…
  NO to doskonale…to teraz sprzedaj pan te wszystkie moje akcjow!~ Sprzedaj natychmiast!!!!
  _ Nu dobrze panie Goldfarb….ale komu????
  – Nu jak to – pan brookie mnie pyta komu???
  – Nu ja pytam panu komu???bo ja nie znam nikogo co chce kupic te panskie akcjow!
  – Nu a pana akcjow pan tez nie mozesz pan sprzedac tez –
  _ ja przepraszam panei Goldfarb jakie moje akcjow???
  – Nu te cos pan zarobil -jako brooking fee????
  – Nu panie Golfarb,,ajjj ajjjj ja nie mam zadnych akcjow, ja jestem tylko biedny brooke-r, ja za kazde brooking fee natychmiast kupuje zloto….ja panie Goldfarb jestem biedny brooker..biedny….. ale to nie znaczy….. glupi:-))))
  _

 31. RomanK said

  Panei Rysio…jest jeden szkopol przy fascynaci i milosci do zlota…zloto jest bowiem metoda tresuryzacji…bezpieczne dla posiadacza ..ale!!!!!! Wycofuje pieniadze z Obiegu….. zloto znika z rynku i zamiera cyrkulacja.staje ekonomia……Wymiana nastepuje tylko w przypadku kioniecznym i zaczyna sie medializacja zlota i barter…
  Kazda proba dobicia monety i wpuszczenie ja w cyrkulacje powoduje jej znikniecie wlasnei poprzez tresauryzacje…schwanei w dolkach//panarysiowych…TU natychmost pojawiaja sie lykacze zlota..i zaczyna bajzel doprowadzajacy do ruiny….
  Kopernik nazwal to zasada wyperania dobrego grosza groszem podlym…. powtorzyl za nim Gershon…
  I nei uniknie pan tego czy oprze pan walute zloto- czy wprowadzi zlota walute…stanie sie dokladnie to samo..
  CO do robienia maki..panie Rysio pan nie patrz na kolo…bo pana bedzie glowa bolec od te skrety i obroty..pan patrz na wage..na wagie…:-))))

 32. RomanK said

  Dlaczego TAKA TAjjjjjjEmnica?????
  Po co czymac ,,po chwac..przeciez mozna siem targowac…..po co chowac nic nei kszyczec po co robic tajemnice????

  Norwegia odpisała 90% ludności długi hipoteczne

  Opublikowano: 09.09.2012

  W 1997, Norwegia wprowadziła umorzenie długów i „odpisała” 90% krajowych długów hipotecznych.

  Zrobiono to, udokumentowano i całkowicie ukryto przed światem i przed światowymi mediami aż do 19 kwietnia 2012 r. Do tej daty zapanowała zupełna i totalna cenzura wszelkich informacji związanych z umorzeniem długów, i to na całym świecie.

  MFW przyznał, że celowa redukcja długów krajowych gospodarstw domowych może przynieść znaczące korzyści gospodarcze.

  Najnowszy raport MFW stwierdza istnienie związku między wysokim poziomem długu wewnętrznego a wpływem na szansę ekonomicznej poprawy.

  MFW stwierdził, że polityka celowej redukcji poziomu długu wewnętrznego, w tym umorzenia długów hipotecznych – mogą doprowadzić do znaczących korzyści gospodarczych.

  Komentarze MFW pojawiły się w najnowszym numerze World Economic Outlook.

  MFW mówi, że taka polityka może w poważnym stopniu zminimalizować negatywne skutki działania poziomu dźwigni finansowej na działalność gospodarczą.

  W raporcie zauważono istnienie udowodnionego związku między wysokim poziomem zadłużenia podczas hossy na rynku wewnętrznym oraz skutkami nawisu wysokiego zadłużenia w stosunku do gospodarczej poprawy.

  Okazuje się, że kraje, jak np. Irlandia, gdzie doszło do ogromnego wzrostu cen domów i pożyczania przez gospodarstwa domowe, przechodzi dłuższy niż przeciętny okres recesji po tym, jak bańka spekulacyjna pęka.

  Większa część tego przewlekłego okresu recesji ma związek z tym, że gospodarstwa domowe starają się zmniejszyć swój poziom zadłużenia, co z kolei prowadzi do zmniejszenia się poziomu wydatków w całej gospodarce powodując, że recesja się pogłębia.

  „Ponieważ dług działa jak hamulec dla wzrostu gospodarczego, ważne jest, żeby zwolnić ten hamulec”, mówi autor raportu, Daniel Leigh.

  MFW przebadał reakcje wielu krajów na sytuację, gdy wielka część populacji jest pod ciężarem wysokiego poziomu długów hipotecznych w czasie recesji i dowiedział się, że takie programy mogą pomóc uchronić się przed samonakręcającym się cyklem spadku cen domów i zmniejszającą się łączną podażą.

  “Taka polityka jest szczególnie adekwatna dla gospodarki z ograniczoną możliwością ekspansjonistycznej makroekonomii, i w której sektor finansów otrzymał już rządowy raport” wynika z wniosków. Irlandia spełnia obydwa te kryteria.

  Raport naświetla to, co nazywa „śmiałymi” programami redukcji długu gospodarstw domowych, wprowadzonymi w USA w latach 1930. oraz w Islandii w czasie kryzysu, co jak mówi, może „znacząco zmniejszyć ilość bankructw i licytacji domów i znacznie zmniejszyć ciężar spłaty długów”.

  Tym przykładom przeciwstawia inne, w jakich się nie udało, jak obecnie stosowane w USA i na Węgrzech, a także polityka uprawiana w Kolumbii oraz w krajach skandynawskich w latach 1990.

  Tak samo, jak mówi o „śmiałym” podejściu, mówi też, że zabezpieczenie silnego sektora bankowego jest sprawą kluczową podczas obniżania wewnętrznego poziomu dźwigni finansowej. Stwierdza, że polityka w Kolumbii i na Węgrzech nie powiodła się, gdyż zepchnięto zbytni ciężar na i tak już osłabiony sektor bankowy. Politykę należy tak zaplanować, aby mieć zachęty inwestycyjne dla banków i pożyczkobiorców, zwłaszcza oferując im realną alternatywę wobec bankructwa i licytacji.

  MFW zauważa, że wsparcie rządowe dla programów restrukturyzacji długów wewnętrznych zakłada wyłonienie wygranych i przegranych. „Tarcia spowodowane przez taką redystrybucję mogą być jednym z powodów, dlaczego taka polityka była rzadko stosowana w przeszłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy ogrom problemu stawał się widoczny, a naciski społeczne i polityczne wzmagały się”.

  Cytowane jest w tym raporcie inne badanie, jakie wykazało, że systemy polityczne mają tendencję do zwiększonej polaryzacji w dobie kryzysu finansowego, i stawia pytanie o problemy związane z podjęciem akcji zbiorowej – pożyczkobiorcy obciążeni hipotekami są gorzej politycznie zorganizowani niż banki – a to może działać hamująco na próby wprowadzania restrukturyzacji długów wewnętrznych.

  W latach 30-tych administracja Roosevelta utworzyła organizację the Home Owners Loan Corporation (HOLC), jaka skupowała od banków zadłużenia przy pomocy obligacji rządowych, z gwarancjami federalnymi na kapitał i odsetki. Potem przeprowadzała restrukturyzację tych hipotek, aby stały się bardziej przystępne dla pożyczkobiorców.

  80% zrestrukturyzowanych pożyczek (coś ok. 800 tysięcy) było chronionych przed przejęciem, a nieruchomości z hipoteką stopniowo sprzedawano po cenie nominalnej aż do końca programu w roku 1951. Sumy wydane na ten cel wyniosły w 1933 r. 8,4% amerykańskiego PKB.

  W raporcie MFW czytamy: “główną cechą HOLC było skuteczne przekazywanie środków skrępowanym przez obciążenia gospodarstwom domowym i z bardzo marginalną skłonnością do przejadania środków, co uśmierzało negatywne skutki spadku całościowego popytu” wywołanego przez recesję i potrzebę delewarowania rynku wewnętrznego.

  Podstawowym mechanizmem uczynienia z pożyczek instrumentu bardziej dostępnego dla klientów było przedłużenie terminu spłaty hipotek – czasem przez podwojenie tego czasu – i przypisanie pożyczce stałej raty procentowej zamiast zmiennej. W wielu wypadkach HOLC odpisał również na straty część kapitału, aby wartość pożyczki nie przekraczała 80% szacowanej wartości domu.

  W przypadku Islandii, sytuacja była bardziej złożona w związku z o wiele większym odsetkiem ludności, jaki znalazł się w sytuacji podbramkowej, a także wskutek powszechnej praktyki udzielania pożyczek hipotecznych w walutach obcych.

  Rząd i nowo powstałe banki islandzkie rozwinęły wzorzec, jaki może mieć zastosowanie w przypadku omawiania spraw restrukturyzacji z udziałem kredytobiorców i kredytodawców. Mają one służyć znacznemu umorzeniu długów i zaprojektowano je po to, aby ujednolicić zabezpieczony na nieruchomości dług z wartością zastawu (tzn. zrównać wartość pożyczki z wartością nieruchomości), a także dokonać harmonizacji obsługi długu ze zdolnością do jego spłaty.

  MFW odkrył, że takie negocjacje sprawa po sprawie zabezpieczają prawa własności i redukują niebezpieczeństwo moralnego hazardu, lecz nabrał wody w usta. Tylko w styczniu tego roku ok. 35% spraw załatwiono wg procedury złożonych wniosków. Aby przyspieszyć ten proces, Islandia wprowadziła plan umorzenia długów, jaki przewiduje umorzenie bardzo zadłużonych hipotek do wysokości 110 % pożyczki zabezpieczonej na aktywach gospodarstw domowych.

  MFW zauważył, że tylko wtedy, gdy wprowadzi się wszechstronną strukturę i ogłoszony zostanie wyraźny termin wygaśnięcia takiej ulgi, będzie można powiedzieć, że plan umorzenia ostatecznie dobiegł końca. Od stycznia 2012 r., od 15 do 20% islandzkich hipotek zostało objętych planem umorzeń albo prace nad tym jeszcze trwają.

  Jednak, mówi się, że osąd wciąż jeszcze nie może być wydany w sprawie realizacji planów Islandii, a jak bardzo Islandia może pomóc swym obywatelom stanąć na nogi i zminimalizować skalę hazardu moralnego, jaki ich dotknął, dopiero zobaczymy.

  Źródło oryginalne: refreshingnews99.blogspot.in

  Mozna?????? oczywicie mozna….inaczej Norwegoia mialaby jebla….:-)))

 33. Zerohero said

  Re Rysio

  Gdyby złoto było pieniądzem to nikt nie był by w stanie go kontrolować.

  Złoto jest łatwe do kontroli bo:

  – jego złoża są skoncentrowane w niewielu miejscach a zatem nieliczni właściciele mają monopol na „emisje”.
  – „une” robiły sobie zapasy od 200 lat.

  a więc na pieniądz się nie nadaje. Oczywiście Rysio może sobie zakopać złoto w ogródku i tego mu nuikt nie skontroluje i nie ograbi podatkiem inflacyjnym, ale to już nie jest złoto krążące po gospodarce. Jakby Rysio chciał tym złotem finansować firmę, to by wyszło, że właściciel kopalni złota swoją firmę może (w przeciwieństwie do Rysia) finansować praktycznie bez końca. I kto wygra?

  Za to trudno kontrolować srebro bo wszędzie jest go po trochu. Dlatego Kennedy chciał wprowadzić pieniądz oparty na srebrze. Dlatego też srebro a nie złoto było pierwszą ofiarą bankierów. Już w połowie XIX wieku. Opisuje to Hongbing Song w „Wojnie o pieniądz”.

 34. 25godzina said

  Kolejny przykład tego jak się je*ie gojów na ich gojowskiej (dziwnie koszernej) kasie. W roli głównej Jan Krzysztof Bielecki:

  http://tiny.cc/czesc1

  http://tiny.cc/czesc_2

 35. 25godzina said

  „ZWZ Pekao SA

  5 czerwca 2009 roku złożyliśmy pozew przeciw absolutorium dla prezesa zarządu i innych członków zarządu Pekao SA. Podważamy również prawidłowość i uczciwość sprawozdań finansowych za rok 2008, a także kilku innych uchwał ZWZ Pekao SA. Oto zarzuty, rozdział dotyczący korzyści zarządu i podsumowanie pozwu.

  SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE ODDAJĄ RZECZYWISTEJ SYTUACJI BILANSOWEJ BANKU, BO:

  Nie wzięto pod uwagę tzw. Projektu Chopin, który utajniono przed rynkami finansowymi.
  Nie ujawniono strat Banku wynikających z błędnych wycen, na podstawie których dokonano fuzji z BPH.
  Brak rezerw na bezprawną (bez zgody KNF) wypłatę nadmiernej dywidendy w 2008.
  Nie podjęto rezerw na utratę wartości inwestycji na Ukrainie.
  Ukryto rzeczywiste korzyści zarządu.
  Niewłaściwie wyceniono instrumenty finansowe i pochodne.
  Niezgodnie ze stanem faktycznym amortyzowano aktywa składające się na system informatyczny.
  Zaniechano egzekucji zobowiązań wobec Stoczni Szczecińskiej – zarząd ukrywa, że naraził Stocznie na 100 milionów strat w wyniku sprzedaży asymetrycznych opcji walutowych.
  Brak rezerw na zobowiązania firmy deweloperskiej GTC.
  Działania na niekorzyść Banku poprzez inwestycję Xelion.
  Brak adekwatnych rezerw na spółkę Metropolis.
  Brak właściwego wyliczenia marży za usługi wykonywane przez Pekao na rzecz Grupy Unicredit w tym na rzecz Centrum Rozliczeniowego w Szczecinie. (…)”

  http://unicreditshareholders.com/zwz_pekao_sa

  http://unicreditshareholders.com/wersja_polska

 36. MatkaPolka said

  Polacy są ordynarnie okradani przez banki żydowskie I niemieckie – zgodnie z powyższym schematem

  Podatki dochodowe i VAT sa nielegalne – sa pochodna systemu bankowego – to tez sposób okradania społeczeństwa przez banki. Pan RomanK zapewne wie, ze właścicielem IRS (Internal Revenu Service – amerykanski Urzad skarbowy ) jest FRB – amer..Bank Federalny

  Składki Emerytalne z ZUS-u i OFE sa źródłem dochodów dla Międzynarodowego Żyda

  Ale przecież są sposoby na to żeby nie być okradanym

  Islandia wygoniła banki, nie spłaciła długów i aresztowała bankierów przedstawiając zarzuty kryminalne

  Norwegia nie płaci długów

  Kraje arabskie radzą sobie świetnie bez międzynarodowej lichwy
  Proszę sobie znaleźć artykuł „Czego możemy nauczyć się od Arabów”

  Zróbmy to samo nie płaćmy długów

  Przepędzić Banki, a szczególnie MFW, który działa nielegalnie – art. 220 konstytucji mówi wyraźnie , ze jedynie NBP jest uprawnione do emisji pieniądza

  Linki 25 godziny do wywiadu Ziemkiewicza o nielegalnych transferach – to wierzcholek gory lodowej – banki wywoż miliardy – Polacy sa okradani na wiele większą skalę

  Przepędzić agentów obcego interesu – Tuska, Sikorskiego i Rostowskiego i Belkę – postawić zarzuty kryminalne.

  Dziadkowie (Zd)Radka Sikorskiego byli zbrodniarzami wojennymi, Żydami z Bydgoszczy, którzy podpisali volkslistę i kolaborowali ze zbrodniczą, nazistowską III Rzesza niemiecką

  http://raportnowaka.pl/news.php?typ=region_ck&id=461

  Ponadto P. Radek jest agentem międzynarodowego syjonizmu, agentem CIA i prawdopodobnie Mosadu
  Uczestnikiem wielu żydowsko amerykańskich agend badawczo szpiegowskich oczywiście doradczych.
  Takich jak :
  JINSA — Jewish Institute for National Security Affairs, PNAC — Project for a New American Century, New Atlantic Initiative (NAI), AEI — American Enterprise Institute,

  Jozef Tusk dziadek Donalda Tuska , babcia Tuska Ewa Anna Liebke z Domu Dawidowska – to zydzi wyznania augsbursko –ewangelickiego. Dziadkowie, zarówno ci ze strony matki Ewy Tusk z domu Dawidowska oraz Jozefa Tuska, podpisały tzw. Volkslistę i tym przyjęły od III Rzeszy niemiecką przynależność państwową i kolaborowali ze zbrodniczą, nazistowską III Rzesza niemiecką

  Zbrodnia zdrady stanu folksdeutscha Tuska?

  Czy Donald Tusk napierając na szybka ratyfikacje Traktatu popełnia zbrodnie zdrady stanu? Pytanie jest o tyle ważne, iż premier RP jest ludowym Niemcem, którego niemalże wszyscy przodkowie kolaborowali z okupantem hitlerowskim.

  http://raportnowaka.pl/news.php?typ=news&id=376

  Trzeba tu nadmienić , że Niemcy i Żydzi zawsze ze sobą współpracowali Syjonizm stworzyl Nazizm, a tak zwany holokaust był wspólnym ich programem, specyficznym systemem zachet i selekcji do wyjazdu i stworzenia państwa Izrael.

  Wnukowie kolaborantów zbrodniczej , Nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej kontynuują pokoleniowe dzieło w sposób oczywisty reprezentują interes współczesnej, neonazistowskiej IV Rzeszy niemieckiej, która ponawia akt agresji na Polskę w nowej formie Wojny Totalnej – gospodarczej i finansowej i prawnej pod płaszczykiem Unii Europejskiej

  Obaj Tusk i Sikorski sa sygnatariuszami Traktatu Lizbońskiego instrumentu prawnego służące do oddania suwerenności Polski na rzecz Niemiec i Międzynarodówki Finansowej

  Traktat jest niezgodny z Konstytucja RP i uznanie Traktatu Lizbońskiego jest niczym innym jak aktem agresji
  Niemiec na Polskę i inne kraje Europy

  Tusk niczym sztukmistrz królika z cylindra za uszy, Vincenta Rostowskiego wnuka Jakuba Rothfelda-Rostowskiego (syna Mojżesza Rotfelda i Lei z domu Broder) w momencie otrzymania teki ministra finasów nie miał obywatelstwa polskiego i był obywatelem brytyjskim! Wyszło to przypadkiem, gdy się okazało, że nie posiada on ani numeru pesel, ani NIPu.

  Vincent Rostowski, agent MFW, w sposób niemal błyskawiczny zadłuża Polskę na grube miliardy.

  Ci agenci obcych i wrogich nam sil i państw powinni powinni być izolowani i osądzeni za zdradę stanu

  Jakikolwiek dokument i decyzja przez nich popisana, przez agentów, przez agentów obcego państwa na rzecz i w interesie obcego państwa, jest oczywiście nieważna, jest oszustwem i jest sprawą kryminalną

 37. A gdyby tak oprzec parytet waluty narodowej na zaufaniu uczciwego i sprawiedliwego rzadu, ktory kontrolowalby rownowage ilosci wyemitowanej gotowki na podstawie realnie wyprodukowanej produkcji i realnie wykonanych uslug???
  Co wiec stoi na przeszkodzie, aby pieniadze byly faktycznym pokwitowaniem i anonimowym za wykonana produkcje i wykonane uslugi???
  =======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 38. RomanK said

  Panie Janku..heheheheh to po hebrajskuL0(((((…parytet na zaufaniu rzadu….fiat governorum:-)))) to juz raczej oprzec na sliskosci sowiego gowna….

 39. Rysio said

  re 37 „…….na zaufaniu uczciwego i sprawiedliwego rzadu,……….”

  Oj, oj!!! zsikałem się ze śmiechu.

  PS. A Jaśka do czasami prawdziwy dowcipas.

  🙂

 40. żyrafa said

  http://www.ngopole.pl/2013/05/07/dzis-pieniadz-jest-dlugiem/

 41. […] Dla odświeżenia pamięci: https://marucha.wordpress.com/2012/09/08/pieniadze-banki-nedza-niewola-prawda-ukryta-za-globalnym-dlu&#8230; […]

 42. Re: 38 RomanK
  Wypadaloby Panie Romku postawic Panu pytanie:
  Czy kiedykolwiek (od kiedy mielismy sie okazje poznac w sieci Internetu) naduzylem panskiego zaufania? (Czy Pan ma do mnie zaufanie czy nie???)

  A moze ktos z Szanownych Czytelnikow nie ma do mnie zaufania???…
  ==================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 43. […] Za; https://marucha.wordpress.com/2012/09/08/pieniadze-banki-nedza-niewola-prawda-ukryta-za-globalnym-dlu&#8230; […]

Sorry, the comment form is closed at this time.