Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym jest niekonstytucyjna! Opinia wybitnego prawnika.

Posted by Marucha w dniu 2012-09-26 (Środa)

Poniższą opinię otrzymałem od jednego z czytelników. Została ona wykonana przez jednego z najlepszych prawników z Warszawy i okolic. Jest to opinia częściowa, całościowa jest w przygotowaniu, ma być gotowa na listopad. Jak zauważycie, nie ma tu mowy o niekonstytucyjności  eksperymentów medycznych jakimi są szczepionki czy też o totalitarnych praktykach na jakie zezwala znowelizowana ustawa.

To co jest poniżej, jednak wystarczy do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich by ta z kolei złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowelizacji ustawy z Konstytucją RP. Sami tego nie możemy dokonać, ale RPO ma prawo. Jeśli stworzymy listę poparcia dla złożenia tego wniosku przez RPO, to pani rzecznik będzie miała dodatkowy bodziec to zrobić.
Jeśli tego nie zrobi, powinniśmy rozpocząć pikiety zarówno pod RPO, jak i pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, a także pod Ministerstwem Zdrowia.

Pamiętajcie, od tego zależy nasze życie, nowelizacja ustawy jest stworzona pod kątem dokonania na naszym narodzie ludobójstwa. Mamy wystarczająco wiele dowodów na to, żę szczepionki są skażone i powodują bardzo poważne choroby, mamy przesłanki na to by podejrzewać, że za ich pomocą globaliści będą chcieli nas wysterylizować by wyludnić nasz piękny kraj, by przejąć jego surowce naturalne i to co wypracowaliśmy naszą ciężką pracą. Mamy przesłanki by podejrzewać, że mogą chcieć za pomocą szczepionek dokonać lobotomii – pozbawić nas uczuć wyższych lub instynktu samozachowawczego. Ujawnione nagraniami projekt Fun Vax w Pentagonie jest najlepszym dowodem na ludobójcze plany elit światowych.

Akcja masowych i przymusowych szczepień zbliża się wielkimi krokami. Już rozpoczęła się kampania promocyjna ludobójczych mediów, nazywających oponentów trucizn w szczepionkach „sektami”.  Ci bandyci występujący jako dziennikarze powinni w równym stopniu ponieść odpowiedzialność za to ludobójstwo, jak ci, którzy je wprowadzają i egzekwują. Ludobójstwo jest realizowane równolegle za pomocą różnego typu działań – bronią biologiczną o nazwie GMO i szczepionki, truciznami w postaci chemtrailsów czy też przez zatruwanie środków spożywczych (aspartam) oraz wody (fluor, chlor).

Poniższą opinię będzie bardzo trudno podważyć. Mam w ręku rękopis tej osoby i zapewniam Was, że nie jest to byle jaki prawnik.
(…)

Uwagi do ustawy z dnia 13 lipca 2012r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Najpoważniejszą zmianą w ustawie jest zmiana brzmienia art. 2 pkt. 3, który definiuje co jest chorobą zakaźną.
Dotychczasowa definicja określała, że: „choroby zakaźne – choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego”.

Nowe brzmienie definicji choroby zakaźnej; „choroba zakaźna – choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy” pozwoli na dowolne określenie jako choroby zakaźnej każdej choroby wywołanej przez czynnik biologiczny. Mogą to być takie stany chorobowe jak alergie, zatrucia pokarmowe, ukąszenia przez różnego rodzaju insekty.

Taka możliwość zaliczenia do chorób zakaźnych w/w stanów chorobowych może rodzić w konsekwencji poddanie poszczególnych osób lub całych grup różnego rodzaju zabiegom i ograniczeniom przewidzianym w ustawie.

Dotychczasowe brzmienie definicji choroby zakaźnej zobowiązywało wszystkich – zarówno lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jak i organy wszelkiej inspekcji sanitarnej do szczególnego zbadania i oceny każdego przypadku pod kątem zagrożenia dla zdrowia publicznego.
Jakie to będzie rodzić skutki mogą się wypowiedzieć kompletnie lekarze, w szczególności lekarze epidemiolodzy. *)

Ta zmiana, otwierająca drogę do – w praktyce – dowolnego zaliczania stanów chorobowych do chorób zakaźnych, narusza art. 2 Konstytucji RP stanowiący, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

Z brzmienia art. 2 Konstytucji RP wynika cały szerego zasad dotyczących stanowienia (tworzenia) prawa. Funkcją zasad poprawnej legislacji jest zapewnienie prawidłowości prawu regulującemu stosunki między władzami publicznymi i obywatelami. Na czoło wysuwa się zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa prawnego obywatelom, dlatego też z tych zasad wynika zakaz stanowienia przepisów, które pozostawiają organom państwowym zbyt dużą swobodę oraz umożliwiają dowolność rozstrzygnięć.

Z zasad poprawnej legislacji wywodzi się zasada określoności prawa. Wymóg określoności odnosi się do relacji między państwem i obywatelami, adresatami danej regulacji, którzy mają prawo oczekiwać jej czytelności i przejrzystości. Niejasność przepisów jest wyrazem niedostatecznej troski ustawodawcy o podmiotowe traktowanie adresatów prawa, co odbiera im poczucie bezpieczeństwa prawnego i skutkuje utratą zaufania do państwa.

Z zasady określoności prawa wynika, że każdy przepis aktu prawnego, zwłaszcza dotyczący wolności i praw jednostki, przewidujący lub skutkujący możliwość stosowania wobec niej sankcji , nakazów lub ograniczeń, powinien być sformułowany w sposób poprawny, jasny i precyzyjny, zapewniający przewidywalność skutków jego stosowania.

Jasność oznacza klarowność i zrozumiałość dla adresatów, zaś precyzja winna gwarantować, że nałożone nim obowiązki będą sformułowane na tyle konkretnie, że ich treść będzie oczywista.

Zmiana brzmienia art. 2 pkt. 3 stworzyła w swej istocie „niedopowiedzenie prawodawcy” skutkujące regulacją niekompletną, uniemożliwiającą przekonujące ustalenie treści normy prawnej. Prowadzi to do chaosu i stwarza możliwość dowolnego interpretowania tego przepisu. Znaczenie poszczególnych terminw i pojęć ma szczególne znaczenia dla stosowania prawa.

2. Drugą zmianą w ustawie, która budzi wątpliwości, ale nie związane z konstytucyjnością, to zmiany w art. 27 skutkujące tym, że lekarze lub felczerzy dokonujący zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonów z tych powodów, nie prowadzą już rejestrów tych zgłoszeń do organów Sanepidu.

Co prawda zgłoszenie zawiera dane, które były umieszczane w rejestrze i winny się one znajdować w odpowiednim organie Sanepidu (do kórego zostały zgłoszone). Mogą jednak zaistnieć sytuacje, gdy w wyniku błędów nie będzie możliwe ustalenie prawdy obiektywnej w konkretnych, osobowych przypadkach.

3. Jeśli chodzi o stosowanie środków przymusu bezpośredniego, to w brzmieniu art. 36 ust. 2 nie widzę nic co by można podważyć. Moim zdaniem nastąpiło dookreślenie stosowania tego środka. Tak jak w poprzednim brzmieniu tego przepisu o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, którzy co jest nowe i nie budzi zastrzeżeń – określają jego rodzaj. A także osobiście nadzorują jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne.
Poprzednie brzmienie „decyduje lekarz lub felczer udzielający pomocy” było nieostre. Niekoniecznie taki lekarz lub felczer musiał być obecny przy osobie wobec której stosowano środek przymusu bezpośredniego. Teraz stosowanie tego środka może się odbywać tylko przy osobistym nadzorze lekarza lub felczera. Poprzedni przepis nie niósł kto na zlecenie lekarza lub felczera te środki miał stosować. Teraz przepis mówi wyraźnie – „osoby wykonujące zawody medyczne”.

To by było na tyle jeśli chodzi o moje spostrzeżenia odnośnie zmian w ustawie. Wszelkie pozostałe problemy wynikają ze zmiany w ustawie, o której napisałem w powyższym punkcie 1. Ta nowa definicja choroby zakaźnej otwiera drogę do manipulowania szczepieniami i innymi działaniami związanymi ze zwalczaniem – zakażeń i chorób zakaźnych.

Moim zdaniem daje to możliwość organom Sanepidu i koncernom farmaceutycznym manipulowania zdrowiem zarówno poszczególnych osób, jak i całego społeczeństwa.

05.09.2012r.

*) To co się natomiast od razu kojarzy ze skutkami tej okrojonej dfinicji, to – w przypadku zaliczenia do choroby zakaźnej choroby wywołanej przez biologiczny czynnik chorobotówrczy – możliwość zastosowania wobec osoby lub osób dotkniętych taką chorobą przewidzianych w ustawie działań, poczynając od szczepień ochronnych, a kończąc na stosowaniu środków przymusu bezpośredniego i ograniczenia wolności.

*                      *                       *

Dodatkowe materiały:

Za: http://www.monitor-polski.pl

Przewidywana reakcja władz: ustawa jest zgodna z Konstytucją, takie jest nasze zdanie – i co nam zrobicie? – admin.

Komentarzy 13 do “Ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym jest niekonstytucyjna! Opinia wybitnego prawnika.”

 1. Nemo said

  Ta banda zdrajców i drani nazywająca się „elitą” robi co chce,a ja:mąż i ojciec dwójki dzieci jestem bezsilny;nie pójdę na szczepienie z córeczką to zaczną przysyłać wezwania,jeśli dalej będę ich ignorował,to pewnie przyjadą z policją.Mam znajomą,która panicznie boi się z dzieckiem chodzić na obowiązkowe szczepienia,bo w dzieciństwie jej mały braciszek po takowym zmarł.Ciekawe czy już wtedy(lata ’80) te sk……….y truli nasze dzieci.

 2. Greg said

  To co mnie w tych szczepionkach bardzo dziwi, śmieszy (śmiech przez łzy), że ich śmiertelność jest większa niż ofiary epidemii na przestrzeni chyba kilkudziesięciu lat.

  A to co jest najgorsze, to chyba to, że ustawy tworzy się przede wszystkim w dwóch następujących przypadkach:
  1. Jeśli problem dotyczy czegoś, co niedawno miało miejsce i istnieje uzasadniona obawa, że problem mógłby się powtórzyć.
  2. Jeśli istnieje uzasadniona obawa odznaczająca się znacznym prawdopodobieństwem, że problem może w przyszłości wystąpić.

  O pierwszym punkcie to nie ma mowy, bo przecież najpoważniejszą „epidemią” ostatnich lat to była świńska grypa, która pociągnęła za sobą miliony ofiar (głupoty ludzkiej oczywiście).

  Więc zostaje punkt drugi… Ktoś chyba coś musi już coś wiedzieć, że czeka nas „wielka” zaraza.

  A co do niezgodności z konstytucją… O takich rzeczach decyduje nie konstytucja, tylko trybunał konstytucyjny – niezależny, niezawisły i nieprzekupny, symbol mądrości, sprawiedliwości, niezłomny strażnik praworządności i obrońca uciśnionych polityków.

 3. JOnes said

  Przeciez Uni maja w nosie nasze opinie, robia wbrew naszej woli uwazajac naz za BYDLO

 4. zagrypiona said

  @3 JOnes

  Przeciez wiadomo ze maja nas i nasze opinie w nosie. To jednak nie oznacza ze mamy zamknac usta i udawac ze nic sie nie dzieje. Trzeba sie sprzeciwiac dranstwu inaczej ono wygra. Trzeba sie sprzeciwiac aby utrzymac swiadomosc tego co jest dobre a co zle.

  PS. Ja tez mam gdzies opinie unych. Wiec nie jest mi przykro ze oni maja moja gdzies. Wlasciwie to po psychopatach spodziewam sie tego ze beda mieli mnie gdzies. Wazne jest by ludzie, Polacy, byli siwadomi tego co uni nam chca zrobic i w razie czego by zadzialal instynkt samozachowawczy i na widok np. przymusowo szczepionego ludzie sie skrzykneli w obronie a nie jak owce na rzezi udawali ze nic sie nie dzieje. Nas jest wiecej od unych.

 5. JamJestSceptyk said

  Ja już zostawiłam w przedszkolu oświadczenie, że nie zgadzam się na szczepienie dzieci. Ja mam obowiązek chronienia swoich dzieci wdrukowany w genach i żaden przepis tego nie zmieni. Dalej nie piszę, bo przychodzą mi do głowy same groźby karalne.

 6. ojojoj said

  niech tylko ktos do mnie podejdzie ze strzykawka, bedzie ja polykal bez popicia i zagryzki

 7. arcybolesnaprawda said

  Formularz do druku dla rodziców, którzy nie chcą szczepić swoich pociech. Można wydrukować i dać do wypełnienia lekarzowi przed szczepieniem.
  Tutaj można pobrać formularz w gotowym pliku w formacie doc. Oświadczenie Lekarza

  Oświadczenie Lekarza

  Ja, niżej podpisany oświadczam ze,

  Szczepionka (tutaj nazwa szczepionki)___________________________

  Wyprodukowana przez:______________________________

  Seria i numer:_____________________________

  Zawierająca następujące składniki:____________

  ________________________________________

  Zastosowana jest, celem zapobiegnięcia: (nazwa choroba)

  _____________________________________________

  Ta szczepionka wolna jest od wszelkich zanieczyszczeń i aplikuje ja dzisiaj

  Panu/Pani/Dziecku (imię nazwisko, data urodzenia)

  _______________________________________________

  Zapewniam, ze zastosowana szczepionka jest absolutnie bezpieczna i nie zagraża życiu ani zdrowiu. Nie powoduje żadnych bezpośrednich szkód ani tez późniejszych komplikacji zdrowotnych takich jak paraliżu, uszkodzenie mózgu, ślepoty, gruźlicy, rakowym owrzodzeniem w miejscu zaszczepienia lub gdzie indziej, uszkodzenia nerek, zapalenia wątroby prowadzących do śmierci lub tez nie.

  Zapewniam ze zaaplikowana szczepionka przez _____ lat zabezpiecza przed ta wyżej wymieniona choroba.

  W przypadku wystąpienia w/w choroby przed tym okresem, zobowiązuję się do dobrowolnej wypłaty (bez procesu sadowego) odszkodowania w wysokości 40 tys. PLN.

  W przypadku wystąpienia psychicznych lub fizycznych powikłań w związku z dzisiejszym zaszczepieniem, zobowiązuje się, poszkodowanemu / ej lub rodzinie wypłacić odszkodowanie w wysokości

  ___________ PLN (słownie)___________________________

  bez odwlekania i wzywania sądów

  ______________ (miejsce i data)

  ____________________

  Podpis i pieczątka lekarza

 8. ojojoj said

  re 7
  Powinno byc jeszcze dopisane:
  W razie nie mozliwosci wyplaty, sam ukrece swoje jaja w imadle, wypale swoj parszywy jezyk oraz wypije 2 L szczepionki _______________________ za jednym razem nie popijajac ani zagryzajac. Wszystko to powinno dokonac sie w publicznym miejscu takim jak np. ratusz miejski. Potem dobrowolnie dam sie zakuc w dyby (przed ratuszem) aby dzieci mogly rzucac w moja zaklamana morde kamieniami, potluczonymi butelkami itp. do konca moich dni. Tak mi dopomoz Bog.

  pieczatka lekarza, przelozonego, dyrektora, swiadkow rzadowych, sprzataczki i ochroniarza

 9. JOnes said

  ad.8. takie glupie gadanie…, jak przyjdzie co do czego to miliony lykna ta szczepionke bez krzyku tak jak to robia do tej pory szczepiac sie na Grype…

 10. WZW said

  Nienawiść rodzi nienawiść, jak widać… Nie zapominajmy że lekarz szczepiący dzieci to też człowiek, tyle że albo nieświadomy sytuacji albo cyniczny. Przy frontalnym starciu ustawa skazuje większość ludzi na przegraną, zatem nie ma sensu toczyć walki ani z lekarzami (którzy z założenia są przecież dobrymi osobami, niosącymi pomoc) ani z ustawą. Moim zdaniem wskazana jest walka partyzancka, czyli kanałami nieoficjalnymi, by problem ominąć i nikomu nie wyrządzić krzywdy, a przy tym oszczędzić własne nerwy.
  Oczywiście również należy domagać się zmiany ustawy ale to druga kwestia.

 11. Brat Dioskur said

  Aha… ,ustawa niekonstytucyjna? Bruksela locuta ,causa finita!

 12. Piotrx said

  Ciało Walentynowicz zostało podmienione
  http://www.rp.pl/artykul/10,936440-Cialo-Walentynowicz-zostalo-podmienione.html

  „Naczelna Prokuratura Wojskowa potwierdziła obawy rodziny Anny Walentynowicz. Z badań genetycznych, które otrzymała wynika jednoznacznie, że ekshumowane w zeszłym tygodniu ciała dwóch ofiar katastrofy smoleńskiej „zostały ze sobą wzajemnie zamienione”

  i tzw „rżnięcie głupa” …

  http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/650085,ewa_kopacz_nie_bylam_przy_identyfikacji_ciala_walentynowicz.html

  (…)
  „Marszałek pytana, co robili w Smoleńsku polscy lekarze, podkreśliła, że uczestniczyli w przygotowaniu zwłok do okazania do identyfikacji. „Ja tę sprawę wyjaśniałam, rozmawiałam również na spotkaniach, które miały miejsce w kancelarii premiera, wtedy kiedy było spotkanie z rodzinami. Mówiłam owszem, moja zbitka słowna, niezręczność, która padła w wywiadzie z panią Moniką Olejnik, którą ja potem kilkakrotnie wyjaśniałam, łącznie z tym, że wyjaśniałam to rodzinom – polscy lekarze, i powtórzę to ostatni raz, uczestniczyli w przygotowaniu zwłok do identyfikacji. To jest zupełnie coś innego niż sekcja” – zaznaczyła.

  Dopytywana skąd wziął się zakaz otwierania trumien, marszałek Sejmu powiedziała: „Jezus, Maria, tam zamykano trumny, a nie otwierano, mówimy o otwieraniu trumien w Polsce, był jeden jedyny wniosek ze strony rodzin i wiem, że dotyczył tylko prezydenta”.

  Na uwagę dziennikarzy, że rodzina Krzysztofa Putry mówiła, że to od niej usłyszała informację o zakazie otwierania trumien, Kopacz powiedziała: „Powiem szczerze, że jestem w stanie skonfrontować każdą taką wypowiedź, nie jestem w stanie dzisiaj przekazać każdej informacji, którą tam mówiłam, w tej szczególnej sytuacji, która tam była”. (…)

 13. Cokolwiek mówi tez rząd – kłamie. A jeśli nawet mówi prawdę, to tylko po to, żeby potem łatwiej było kłamać.

Sorry, the comment form is closed at this time.