Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Europosłowie PO głosują przeciwko własnemu państwu

Posted by Marucha w dniu 2012-10-27 (Sobota)

Posłowie Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego nie przejmują się interesami własnego kraju. W piątek media doniosły o kolejnych głosowaniach, w których europosłowie PO opowiedzieli się za odrzuceniem ważnej dla Polski poprawki, znoszącej zapis o konieczności przeznaczenia części środków z Unii Europejskiej na walkę z ociepleniem klimatu. Jak zauważa portal wGospodarce.pl, zagłosowali tak pomimo tego, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało dla nich wyraźną instrukcję przed głosowaniem w sprawie unijnego budżetu.

Instrukcja ta jest informacją dla europosła jak ma głosować podczas posiedzeń PE oraz w czasie obrad komisji parlamentarnych. Mimo że sformułowana jest jako zalecenie, to jednak powinna być traktowana bardzo poważnie, szczególnie kiedy dotyczy spraw ważnych dla kraju.

Wbrew sugestiom z MSZ europosłowie PO odrzucili dwie poprawki: 5. oraz 14., które dotyczyły finansowania inwestycji związanych z walką z ociepleniem klimatu. Poprawka 5. znosiła niekorzystny dla Polski zapis mówiący o tym, że 20 proc. unijnego budżetu ma być wydawane na walkę z ociepleniem klimatu. Dla naszego kraju jest to sprawa niezwykłej wagi, gdyż związana jest z kosztami przechodzenia na gospodarkę niskowęglową.

Polski rząd już raz zawetował unijną decyzję w tej sprawie – przypomina portal wGospodarce.pl. Odrzucając poprawkę eurodeputowani poszli pod prąd linii rządu RP i interesom kraju. Głosując zgodzili się na to, że 20 proc. z uzyskanych przez Polskę funduszy ma być przeznaczone na budowę elektrowni wiatrowych, a to przyczyni się do upadku elektrowni węglowych. Fundusze te nie będą mogły być wykorzystane na inne ważne cele takie jak: budowa dróg i oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa innej infrastruktury.

Dzień wcześniej deputowani PO nie wiedzieli jakie stanowisko zająć w głosowaniu nad rezolucją ws. budżetu siedmioletniego UE na lata 2014-2020. Połowa delegacji najpierw wstrzymała się od głosu, a następnie dokonała korekty i zagłosowała na tak. Europosłowie nie potrafili wyjaśnić w przekonujący i spójny sposób swojego zachowania.

Źródło: wGospodarce.pl
pam
http://www.pch24.pl

Komentarzy 10 do “Europosłowie PO głosują przeciwko własnemu państwu”

 1. Larsen said

  Skoro nie mamy już własnego przemysłu, własnych hut i innych fabryk emitujących co2 to może dobrze, że oszustwo z globalnym ociepleniem będzie funkcjonowało?

 2. Kibic said

  Dla przypomnienia: Zbigniew Boniek Prezesem – „Idzie Nowe”!

  http://szachimat.bloog.pl/?pod=1&ticaid=6aa6a

 3. czaruś said

  A czym faktycznie ci „europosłowie” się zajmują? Taka np. Senyszyn (choć nie z po) – same głupoty, prowadzenie blogów, głupie komentarze. Toć te „pany” nadają się do cyrku, a nie do Europy!

 4. Tomek said

  Po co taki europoseł ma się narażać? Już niedługo PO się rozleci, a on zostanie na lodzie. Nie może zrażać do siebie kumpli z e-parlamentu. Może mu któryś załatwi robotę na zmywaku. Bo co innego taki może robić?

 5. Ość said

  Tu są wskazówki jak i co zrobić, żeby Polaka była Polską:

  04 października 2012

  Makiawelizm katolickiego triumwiratu
  Polska na Zakręcie po ,,obudzeniu się wiernych”

  Makiawelizm katolickiego triumwiratu

  Czy Polacy są mentalnie przygotowani do ziszczenia się ,,cudu gospodarczego nad Wisłą?
  To pytanie zadaje sobie zapewne wielu z nas, Polaków – Słowian, wierzących i takich, jak ja ateistów, po wystąpieniu katolickiego triumwiratu w dniu 29 września Anno Domini 2012.
  Bezsprzecznie, ten uliczny protest Polaków katolików miał zarówno duchowe jak i też polityczno-gospodarcze uzasadnienie.
  Nigdy bowiem nie zdarzyło się w Polsce powojennej, zarówno w w PRL-u jak i też dotychczas w syjonistyczno-katolickiej RP, by władza państwowa naruszała w całej rozciągłości prawa obywateli do godnego życia, prawa do pracy i wypoczynku, prawa do wychowania duchowego poprzez telewizję.
  Nie jestem zwolennikiem ani Kaczyńskiego, ani też Dudy czy Rydzyka.
  Ale to, co padło z ich ust podczas ulicznego protestu w Warszawie jest rzeczywiście prawdą i w całości właściwie ocenia działanie obecnego rządu, sejmu i Prezydenta RP, to jest działania władzy na szkodę NARODU POLSKIEGO.
  I gdyby te gorzkie słowa prawdy oraz słowa zachęty i otuchy padły z ust innych polityków, innych działaczy związkowych i innych duchownych, to ja bym może i uwierzył,, ze Bóg jest w niebie, że nastąpią przemiany społeczno-polityczne, a w Polsce zdarzy się ,,gospodarczy cud nad Wisłą!
  Z historycznego punku widzenia moralny, gospodarczy, polityczny, a także po części duchowy rozkład państwa polskiego, rozumianego jako terytorium wraz z narodem, nastąpił w ciągu minionych 22 lat w wyniku rządzenia krajem na przemian przez klerykałów z ZCHN, AWS, LPR oraz Solidarności, itp., przez syjonistów z UW, UP, PO, itp., oraz przez żydo-komunę i ludowców, czyli SLD, PSL, Samoobronę oraz OPZZ,itp.
  Stało to się przede wszystkim za przyczyną rozmontowania PRL-u przez Solidarność i Instytucję Kościoła Katolickiego w Polsce, które otrzymały potężne wsparcie finansowo – materialne od Żydów i syjonistów z całego świata, w tym z Watykanu.
  Stało to się na skutek ugody zawartej pomiędzy żydo-komuną z PRL-u , czyli bezideowymi PZPR-owcami, a syjonistami i klerykałami, którzy w bezkrwawym przewrocie w 1989 roku podzielili wpływy i władzę pomiędzy siebie.
  W podzięce za wyświadczoną pomoc, przez minione 22lata od rzekomego demokratycznego przełomu zwanego,,obaleniem komunizmu”,władza państwowa dopuściła do złodziejskiej prywatyzacji majątku narodowego wypracowanego po II-ej wojnie światowej przez cały NARÓD POLSKI , oraz zwróciła Kościołowi Katolickiemu i innym kościołom wyznaniowym rzekomo zagrabiony majątek, i to z dużą nadwyżką oraz dopuściła na rynek polski syjonistyczno-globalistyczny kapitał z Niemiec, Francji, Portugalii, Włoch, Izraela, USA, itp., itd., demolując tym samym swobodny, narodowy rozwój gospodarczy.
  Nastąpiło podatkowe Eldorado dla wszystkich, którzy potrafili kraść i wykorzystywać naiwność NARODU POLSKIEGO i jego dążenia do zrównoważonego, demokratycznego rozwoju.
  Z niebywałą prędkością rozwinął się klerykalizm i klerykofaszyzm oraz eurosyjonizm.
  Zarówno Kościół Katolicki jak i też tak zwani prawicowi politycy i związkowcy z Solidarności w ciągu minionych 22lat demolki pozostałości po PRL-u nie stworzyli konstruktywnych podstaw ekonomicznego i gospodarczego rozwoju mojej OJCZYZNY POLSKI.
  Pewnym jest natomiast to, że dorobili się oni fortun na hasłach: „precz z komuną”, ,,demokracja”, ,,Katyń” lub ostatnio ,,Smoleńsk”.
  Nie wypracowali oni choćby jednej koncepcji rozwoju gospodarczego państwa na bazie zrównoważonego rozwoju całego polskiego społeczeństwa.
  A więc reasumując, przewrotność, cynizm i obłuda, wpisuje się idealnie w scenariusz kolejnej próby przejęcia władzy w Polsce przez klerykałów i klerykofaszystów poprzez eskalację napięć społecznych pod płaszczykiem miłosiernego Boga oraz w obronie komercyjnej telewizji TRWAM.
  Nota bene, gdy słyszę słowa demokracja z ust polityków i działaczy związkowych wspieranych przez hierarchiczny Kościół Katolicki, to tak jak słyszałbym słowa Żydów i syjonistów mówiących o miłości do Polaków-Słowian i o ich działaniu w interesie etnicznej ludności Polski.
  Na tym zakończyłbym moje refleksje z przeszłości spróbuję poniżej przedstawić podstawy konsensusu narodowego.
  Mając zatem na uwadze fakt, że ludzie zmieniają poglądy oraz postawy, spróbuję pomóc katolickiemu triumwiratowi w odnalezieniu drogi do ekonomicznego, gospodarczego i zrównoważonego oraz społecznego rozwoju NARODU POLSKIEGO, by w chwili przejęcia władzy nie skończył on działania na obietnicach wyborczych, lecz by stworzył w Polsce dobrobyt jak w przysłowiowym Raju.
  Inaczej rzecz traktując, degrengolada Polaków-Słowian, nędza, bieda i bezrobocie, brak dostępu do usług medycznych, zamykanie szkół, stałe podwyżki cen nośników energii i żywności oraz inne trudności życia codziennego muszą być spostrzeżone jako holokaust popełniany na rdzennej ludności Polski przez Żydów i syjonistów będących u władzy, i w takim przypadku należy rozpocząć walkę z OKUPANTEM.
  Zdeterminowany naród na wzór protestów w Grecji, Hiszpanii lub Portugalii, a może w Egipcie czy w Libii, zażąda rozliczenia się z nabytych w ciągu 22 lat majątków od tych ,,przedsiębiorczych” z SLD, PO czy PiS-u, a także od tych od Jazuska i od związków zawodowych.
  By do tego doszło, obecną władzę należy usunąć i zbudować nowe demokratyczne państwo polskie.

  Czy to w ogóle jest możliwe, czy syjoniści i klerykałowie są zdolni do reform, czy oddadzą władzę?
  Czy opanowane przez Żydów i syjonistów media publiczne zainicjują społeczną debatę nad modelem poprawy skorumpowanej władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz medialnej?

  Graniczy to rzeczywiście z cudem ale czas pokaże, czy władza i dobrobyt są dla ludu.

  Przedstawię zatem poniżej polityczne, organizacyjne i ekonomiczne podwaliny – tezy przyszłego ,,gospodarczego cudu nad Wisłą”.
  A oto one:
  1) w wyborach do sejmu i senatu obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze, a do rejestracji kandydata wymagane jest 300 podpisów poparcia i wpłata 1.000 zł na konto PKW,
  2) media publiczne są zobowiązane do prezentacji wszystkich zarejestrowanych kandydatów w równym czasie antenowym na tym samym poziomie oglądalności,
  3) kampanie wyborcze do sejmu, senatu i prezydenckie, oraz samorządowe nie są finansowane ze środków publicznych,
  4) wynagrodzenie całkowite posła lub senatora nie może przekraczać dwukrotności średniej krajowej,
  5) wolno posiadać jedno biuro poselskie, którego koszt utrzymania pokryty z budżetu państwa może wynosić maksymalnie jedną średnią krajową,
  6) posłowie pod karą utraty mandatu mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach sejmu,
  7) poseł może raz w roku odbyć zagraniczną podróż w celu kontaktów politycznych na koszt państwa,
  8) posłowi lub senatorowi uchyla się mandat per ustawa w przypadku spowodowania wypadku drogowego oraz popełnienia przestępstwa natury gospodarczej, kryminalnej lub korupcji,
  9) członków KRRiT wybierają posłowie w głosowaniu jawnym, przy czym członkowie rady reprezentują wszystkie ugrupowania polityczne zasiadające w sejmie oraz opozycję pozaparlamentarną,
  10) media publiczne nie prowadzą komercyjnej działalności reklamowej, likwiduje się telewizyjne spółki,
  11 ) maksymalne dochody pracowników mediów publicznych nie mogą przekraczać trzech średnich krajowych, dotyczy to również wynagrodzenia prezesów,
  12) media publiczne emitują programy o charakterze narodowościowym i narodowym, w tym o Polakach -Słowianach, w proporcji 5 : 1 w stosunku do emitowanych już programów o Żydach i ich kulturze,
  13) zakazuje się zażydzenia i syjonizacji mediów publicznych,
  14) sędziowie okręgowi i prezesi sądów okręgowych oraz sędziowie TK są wybierani w wyborach powszechnych,
  15) o winie popełnionego przestępstwa decyduje ława przysięgłych w składzie 6 lub 12 osobowym w zależności od rodzaju sprawy,
  16) sędzia decyduje o wymiarze kary i sposobie jej odbycia,
  17) za korupcję i sprzeniewierzenie majątku narodowego obowiązuje kara minimum 15 lat więzienia i przepadek mienia.
  18) za gwałt na nieletnich lub popełnienie morderstwa obowiązuje kara nie mniejsza niż 20 lat więzienia,
  19) za wielokrotne morderstwo obowiązuje kara śmierci,
  20) immunitety prokuratorskie i sędziowskie nie obowiązują w przypadku popełnienia wykroczeń lub przestępstw,
  21) wynagrodzenie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, starostów i marszałków województw może wynosić maksymalnie półtorej średniej krajowej,
  22) radni samorządowi pobierają diety jedynie za uczestnictwo w posiedzeniach rady,
  23) nie istnieją polityczno-formalno-prawne zwolnienia podatkowe dla jakiegokolwiek kapitału lub inwestora z Polski lub z zagranicy,
  24) każdy obrót gospodarczy, bez względu na jego formę, podlega opodatkowaniu,
  25) kościoły wyznaniowe prowadzą pełną księgowość i rachunkowość oraz uiszczają podatek od wszelkiej działalności gospodarczej, posług duchowych i darowizn, w tym darowizn ,,na tacę”,
  26) zagraniczne podmioty gospodarcze zobowiązane są do skonsumowania 50% zysku wypracowanego w Polsce na terenie kraju,
  27) rolnicy -obszarnicy oraz producenci płodów rolnych i żywności nieprzetworzonej, a także właściciele gruntów rolnych lub ich dzierżawcy zobowiązani są do płacenia pełnej składki ZUS liczonej od przychodu oraz do płacenia podatku dochodowego liczonego od wielkości produkcji,
  28) zmniejsza się administrację państwową i samorządową o 50%,
  29) tworzy się miejsca pracy w gospodarce złożami, zasobami i odpadami w ilości 500.000,
  30) zakazuje się prywatyzacji kolei, energetyki, gospodarki złożami i zasobami naturalnymi, górnictwa,
  31) rozbudowuje się przemysł zbrojeniowy na potrzeby obronności kraju i handlu bronią na wzór USA, Niemiec, Francji, Anglii, Rosji, Chin,
  32) odtwarza się polski, narodowy przemysł chemiczny i farmaceutyczny,
  33) państwo zaciąga u obywateli pożyczkę w postaci obligacji na wydatki związane z odbudową zdewastowanego przez syjonistów, klerykałów i żydo-komunę narodowego potencjału gospodarczego,
  34) ogranicza się płace w szkolnictwie, lecznictwie, spółkach skarbu państwa, w instytucjach
  para-rządowych, w wojskowości, itp., do maksymalnego poziomu 1,5 średniej krajowej,
  35) wprowadza się zasiłek dla wieloletnich bezrobotnych, dla potrzebujących pomocy, dla leczących się i szczególnie uzdolnionych, w wysokości gwarantującej godne życie, a nie wegetację w biedzie i nędzy,
  36) zakazuje się pod karą grzywny prowadzenia w mediach publicznych syjonistycznej propagandy samych korzyści płynących z przynależności Polski do Unii Europejskiej,
  37) nakazuje się mediom publicznym informowanie obywateli o poziomie obciążeń państwa polskiego z tytułu składek płaconych do euro-syjonistycznej UE, do NATO, itp.,

  Powyższe tezy cudu gospodarczego nad Wisłą to jeszcze nie Rewolucja Francuska lub Rewolucja Październikowa, chociaż obserwując rewolucję w krajach arabskich, można się spodziewać wzrostu świadomości wśród ciemiężonego NARODU POLSKIEGO.

  Zbigniew Roliński

 6. Marucha said

  Re 5:
  Nie wnikam w sam program, który został niewątpliwie stworzony przez człowieka dobrej woli.
  Lecz takich programów nie ma z kim robić i dla kogo robić.
  Większości Polaków bowiem Polska po prostu nie obchodzi.

 7. Ość said

  Re 6

  Jest trochę prawdy w Twoich ostatnich słowach. Ale wiem, że są jeszcze POLACY gotowi na wszystko i nie wszystkich Polaków Polska nie obchodzi. Jeszcze się okaże i jestem pewny, że nie uda się koczownikom zrobić tutaj Palestyny, bo oni będą tutaj tak traktowani jak traktują Palestyńczyków.

 8. najnowszy model terminatora said

  K***a, kiedy w końcu lemingi w Polsce połapią się, że z eurokołchozu trzeba spier*** zanim będzie za późno.

 9. Marucha said

  Re 8:
  Leming myśli, iż tylko dzięki Unii mógł odwiedzić swoją wnuczkę w Anglii pracującą na zmywaku. No to jak ma z niej zrezygnować?

 10. Marko said

  Czy ktoś z Państwa wie dlaczego nie działa strona http://narodowiec.com ?

Sorry, the comment form is closed at this time.