Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 5 grudnia, 2012

Pakt z Metz

Posted by Marucha w dniu 2012-12-05 (Środa)

Nie wątpimy, że nawet informacje o ogromnym wpływie żydobolszewii na przebieg II Soboru Watykańskiego, przejdą bez wrażenia przez umysły naszych rodzimych katolickich mikrocefali, czcicieli tegoż Soboru.  Odpowiedzą co najwyżej bełkotem, że najważniejsza jest „mniłość” i „posłuszęstwo” – admin

The Pact of Metz
http://www.traditioninaction.org/HotTopics/a007ht.htm
Atila Sinke Guimarăes, tłumaczenie Ola Gordon 

Dlaczego ostatni synod ekumeniczny nie potępił komunizmu? Odpowiedzi udziela tajne porozumienie zawarte w Metz.

Przechodzący obok klasztoru Małych Sióstr Ubogich w Borny na przedmieściu francuskiego miasta Metz nigdy nie pomyślą o tym, że w rezydencji o. Lagarde, kapelana klasztoru, wydarzyło się coś o niezwykłym znaczeniu. W sierpniu 1962 roku, w sali tej religijnej rezydencji, dwa miesiące przed otwarciem II Soboru Watykańskiego, odbyło się tajne spotkanie dwóch osobistości wysokiego szczebla, spotkanie najwyższej wagi.

Jeden z rozgrywających w Metz: metropolita Nikodem

Drugi rozgrywający w Metz: kardynał Tisserant

Jednym z dygnitarzy był kardynał z kurii Eugene Tisserant, przedstawiciel papieża Jana XXIII; drugim metropolita Nikodem, przedstawiciel rosyjskiego kościoła schizmatyckiego. Rezultatem tego spotkania była zmiana kierunku obrad przygotowywanego do otwarcia soboru. W rezultacie spotkanie w Metz ustaliło zmianę trajektorii historii Kościoła XX wieku.

Jaką to sprawę o tak ogromnym znaczeniu załatwiono na tym spotkaniu? Na podstawie ujawnionych teraz dokumentów wiemy, iż zdecydowano tam, że II SW nie będzie potępiał komunizmu. W 1962 roku Watykan i rosyjski kościół schizmatycki zawarły porozumienie. Zgodnie z jego ustaleniami, Rosyjski Kościół Prawosławny zgodził się przysłać obserwatorów na sobór, pod warunkiem, że nie będzie na nim w ogóle potępienia komunizmu (1).

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 19 Komentarzy »

Dzika wyprzedaż resztek majątku polskiego!

Posted by Marucha w dniu 2012-12-05 (Środa)

Link do artykułu podrzucił p. P.E.1984 – admin.

Ministerstwo Skarbu, którego celem winno być sprawne zarządzanie państwowym majątkiem powoli zanika stając się spanikowanym syndykiem masy upadłości polskiego majątku.

W zaciszu zanikających gabinetów Ministerstwa Skarbu, wśród ochraniającego parasola kreowanych medialnie quasi konfliktów i sporów politycznych, w cieniu „zamachowców” i „mowy nienawiści”, dokonuje się ostateczna sprzedaż resztek Polski, prywatyzacja bardziej „dzika” i alogiczna niż ta, której byliśmy świadkiem na początku lat 90-tych.

Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że w dobie kryzysu szybka wyprzedaż majątku staje się ekonomicznie nieefektywna i świadczy raczej o celowym zamiarze degradacji ekonomicznej Polski dokonywanej rękoma obecnego rządu. Ponadto masowa wyprzedaż resztek polskiego majątku uwidacznia prawdziwy obraz marnej jakości rządów PO – PSL. Zatrważający dług publiczny wynoszący już 839,5 mld zł [1], spadek wzrostu gospodarczego powodujący zmniejszanie się wpływów do budżetu państwa [2] spowodowały i powodują więc paniczne łatanie niedoborów budżetowych wpływami z prywatyzacji.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 23 Komentarze »

Zbigniew Brzeziński ostrzega, że plan stworzenia NWO jest zagrożony przez opór ludzi na świecie

Posted by Marucha w dniu 2012-12-05 (Środa)

Zbigniew Brzeziński podczas ostatniej wizyty w Polsce powiedział wiele rzeczy, które z pozoru wyglądały na niemądre, ale to nie jego słowa o Smoleńsku zdobyły ogólnoświatową atencję. Wszystkich zainteresowało to, co mówił o kłopotach planu NWO.

Wiele z wydarzeń wydających się być pozornie niezwiązanymi ze sobą w istocie może stanowić część realizacji planu, którego istnienie może stać się jawne dopiero po jego wdrożeniu. Tak można opisać zdarzenia zachodzące na Ziemi, jeśli uznamy, że celem nadrzędnym jest stworzenie władzy o zasięgu ogólnoświatowym. Aby światowe zarządzanie było możliwe konieczne jest jednak przełamanie oporu ludności. Nie łudźmy się, że ten opór istnieje gdziekolwiek w Europie – aktualnie jest w państwach arabskich. U nas już od dawna dzieje się wszystko zgodnie z planem. Unia Europejska stanowi przecież zalążek państwa światowego.

Na drodze do tego potrzebna jest pewne wyrównanie poziomów. Jeszcze kilka dekad temu poziom życia w USA i w Polsce był diametralnie różny; dzisiaj Polska różni się od USA tak jak Europa, po prostu ma swoja specyfikę. Następnych kilka lat rządów socjalistów wyrówna w dół poziom zamożności Amerykanów zbliżając go do średniej unijnej. Łatwo wyobrazić sobie połączenie Unii Europejskiej i Ameryki, nawet gospodarcze.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 62 Komentarze »

„Sobór Watykański II” – największa katastrofa w historii świata

Posted by Marucha w dniu 2012-12-05 (Środa)

[Tytuł artykułu od Ultramontes]

Vaticanum II to najbardziej tragiczne wydarzenie dwudziestego wieku, a właściwie w całej historii świata, gdyż stał się przyczyną powszechnego odstępstwa od wiary przepowiedzianego przez świętego Pawła w Drugim Liście do Tesaloniczan. „Sobór Watykański II” zupełnie zniszczył cnotę wiary u niezliczonych milionów dusz, niwecząc tym samym wszelką nadzieję zbawienia dla tych ogromnych rzesz ludzi.

Przez nadprzyrodzoną cnotę wiary, wlaną przez Boga przy chrzcie świętym (lub u osób dorosłych w wielu przypadkach jeszcze przed chrztem) wierzymy we wszystko, co Bóg objawił i co podaje Kościół katolicki jako od Boga objawione. Tym, co skłania nas byśmy uwierzyli jest autorytet Boga objawiającego oraz autorytet Kościoła przekazującego prawdy wiary. Kościół otrzymuje władzę do przekazywania Boskich prawd od Samego Boga i dlatego też jest nieomylny, gdy podaje doktrynę w sposób powszechny i definitywny. Przez cnotę wiary spełniamy akt przyjęcia tych prawd, przyzwolenia, które jest tak niezachwiane i tak absolutne, że musimy raczej przyjąć śmierć niż zezwolić na zmianę najmniejszej joty choćby jednego dogmatu. Chwałą męczenników jest ich gotowość, by raczej umrzeć niż zaprzeć się wiary.

A zatem przedmiotem wiary jest depozyt świętych dogmatów i świętych nauk moralnych, które Kościół katolicki do wierzenia podaje. Ponieważ doktryny te pochodzą od Samego Boga, są one absolutnie niezmienne, to jest, niepodlegające żadnym zmianom, nawet przez władzę samego Kościoła. Tym samym Kościół katolicki opiera się na niezachwianych fundamentach niezmiennej prawdy. Wszystkie jego zasady dyscypliny, pobożności, liturgiczne praktyki, postawy, filozofia, kultura a nawet sztuki piękne pochodzą z tego źródła niezmiennej prawdy, powszechnie znanej jako depozyt wiary. Skutkiem tego wszystkie wyżej wymienione elementy Kościoła, choć utworzone przez człowieka, mają w samej swej istocie udział w owej niezmienności. Znaczy to, że wszystkie z tych rzeczy muszą pozostać w istocie swej takie same na przestrzeni całej historii Kościoła, wbrew przygodnym zmianom zależnym od czasu, okoliczności czy regionalnych kultur.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 16 Komentarzy »

Rzym: Każda interpretacja Vaticanum II inna niż „hermeneutyka ciągłości” to herezja

Posted by Marucha w dniu 2012-12-05 (Środa)

Poczytajmy sobie o zapierającej dech w piersiach bezczelności urzędników watykańskich… W zasadzie niczego innego od nich spodziewać się nie można.
Admin

Abp Gerard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary

Abp Gerard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary29 listopada br. w wywiadzie udzielonym „L’Osservatore Romano” prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Gerard Müller powiedział, że wszyscy, którzy postrzegają II Sobór Watykański jako zerwanie ciągłości doktryny katolickiej – tj. zarówno przedstawiciele nurtu tradycjonalistycznego, jak i postępowego – wspierają „heretycką interpretację” soboru i jego celów.

Watykański hierarcha stwierdził, że to, co papież Benedykt XVI określił mianem „hermeneutyki reformy, odnowy w ciągłości”, jest „jedyną możliwą interpretacją zgodną z zasadami teologii katolickiej”, wyjaśniając, że „obok tej jedynej ortodoksyjnej interpretacji istnieje niestety również interpretacja heretycka – jest nią hermeneutyka zerwania obecna zarówno wśród czołowych progresistów, jak i tradycjonalistów”.

Według abp. Müllera to, co łączy oba te nurty, to odrzucenie soboru: „Progresiści chcą pozostawić sobór za sobą, jakby był on jakimś epizodem w historii, który można porzucić, by dostać się do innego Kościoła, a tradycjonaliści niechętni, by iść tą drogą, postrzegają sobór jako «zimę» katolicyzmu”. „Sobór pod przewodnictwem następcy św. Piotra jako widocznej głowy Kościoła” – kontynuował prefekt KNW – jest „najdonioślejszym wyrazem” Magisterium i dlatego Vaticanum II należy uznać za część „nierozerwalnej całości”, wraz z Pisma świętym i dwoma tysiącami lat Tradycji.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 69 Komentarzy »

Żeńskie wcielenie Goebbelsa na Ukrainie

Posted by Marucha w dniu 2012-12-05 (Środa)

Nie bacząc na triumfalny udział atamanii neobanderowskiej „Swobody” we wszystkich politycznych show na centralnej telewizji Ukrainy, w małonakładowej prasie znad Dniepru można jeszcze spotkać krytyczne wypowiedzi pod adresem współczesnych spadkobierców OUN-UPA.

Niedawno w ukraińskiej agencji informacyjnej „Wersje” opublikowano artykuł „Iryna Farion: reinkarnacja doktora Goebbelsa albo „new-Tymoszenko”?” autorstwa publicysty ukraińskiego Oleksandra Zubczenki. Podsumowując 2012 rok autor koncentruje uwagę na faszyzacji społeczeństwa i opozycji na Ukrainie. Zamiast uwięzionego lidera opozycji Julii Tymoszenki na arenę polityczną w Kijowie wychodzi neobanderowski filolog języka ukraińskiego ze „Swobody” Iryna Farion.

Tymoszenko w porównaniu z Farion to biały aniołek. Chociaż i jej nie była obca ideologia banderowska ale w pewnych ramach. Natomiast Farion – to żeńskie wcielenie Josepha Goebbelsa na Ukrainie – zaznacza Zubczenko.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 37 Komentarzy »

O wspólnotę Europy Środkowej

Posted by Marucha w dniu 2012-12-05 (Środa)

Nieczęsto zdarza się, aby w Warszawie miało miejsce wydarzenie które z jednej strony oferowałoby wysokiej próby wykład o polityce europejskiej, dając jednocześnie asumpt do pracy na przyszłość.

29 listopada sztuka ta udała się austriackiemu eurodeputowanemu dr Ewaldowi Stadlerowi, który we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Morskim-Gospodarczym im. E. Kwiatkowskiego zorganizował seminarium poświęcone wyzwaniom jakie stoją współcześnie przed Europą Środkową. Znany z bezkompromisowych, prawicowych poglądów polityk zdołał zainspirować obecnych na spotkaniu osób do udziału w ciekawej dyskusji nad przyczynami i konsekwencjami strukturalnego kryzysu jaki trawi Unię Europejską, nad szansami wyjścia z impasu.

Spotkanie jakie odbyło się w gmachu Sejmu RP obejmowało szerokie spectrum tematyczne. Obok wystąpienia E. Stadlera, obecni mieli okazję wysłuchać trzech znakomitych referatów. Prof. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)przypomniał wizje Europy Środkowej w polskiej myśli politycznej, Marcin Palade (Szkoła Wyższa Kultury Społecznej i Medialnej) zaprezentował dziedzictwo Austro-Węgier w wyborach politycznych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, a dr Krystyn Bernatowicz (Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze) nakreślił kulturowe i społeczne uwarunkowania współpracy między narodami Europy Środkowej.

Seminarium które prowadzili liderzy PSMG Bogusław Kowalski i Zbigniew Wysocki, zgromadziło kilkudziesięciu uczestników z całej Polski i koncentrowało się na próbie odpowiedzi na pytanie o wspólnotę interesów krajów Mitteleuropy.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 2 Komentarze »

Associated Press nie użyje słowa „homofobia”

Posted by Marucha w dniu 2012-12-05 (Środa)

Amerykańska agencja prasowa Associated Press wystosowała do swoich dziennikarzy instrukcję, w której zaznaczano, że w przygotowywanych przez nich materiałach nie mogą używać słowa „homofobia”.

Jak wyjaśnia „The Christian Institute”, nowe przepisy podkreślają, że błędem jest zakładanie, iż ktoś cierpi na „fobię” tylko dlatego, że nie zgadza się z homoseksualizmem.

W nowych wskazaniach językowych wytłumaczono, że „fobia” oznacza „irracjonalny, niekontrolowany strach, często formę choroby psychicznej”. Dlatego nie powinno się używać tego słowa ani w politycznych, ani społecznych kontekstach.

– Chybiona jest w szczególności „homofobia”. To przypisywanie komuś niepełnosprawności psychicznej, sugerujące, że sami na taką nie cierpimy. Wydaje się to niestosowne – powiedział „The Christian Institute” Dave Minthorn, odpowiedzialny za realizację standardów AP.

Dodał, że zamiast tego będzie używane coś bardziej neutralnego. – Słowa „antygejowski” lub innego w tym rodzaju, o ile będziemy mieć powody, by sądzić, że to ten przypadek – wyjaśnił Minthorn.

IK
http://naszdziennik.pl

Proponujemy zamiast „homofobiczny” czy „antygejowski” po prostu używać słowa NORMALNY.
Admin.

Posted in Me(r)dia | 3 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: