Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Z jakim “antysemityzmem” i dlaczego wojuje Jarosław Kaczyński razem z PiSem i “kwiatem” “prawicowych” publicystów?

Posted by Marucha w dniu 2013-02-18 (Poniedziałek)

Jarosław Kaczyński – hanukowa posługa

Jak wielu osobom powinno być do tej pory wiadomo układ pookrągłostołowy zmierzał do wytworzenia dość specyficznego systemu rządzenia społeczeństwem. Władze miał sprawować wciąż ten sam garnitur ludzi, rozłożony na kilka partii, które mimo medialnej walki będą realizowały wspólny plan.

Aby Polacy nie mogli się wyrwać spod władzy układu zdecydowano się stosować socjotechniki angażujące Polaków w fikcyjny konflikt między jedną “frakcją” władców Polski a drugą.

Konflikt rozgrywa się wyłącznie w obszarze emocji, ponieważ przy ich użyciu najłatwiej poddanymi manipulować. Nikt nie pyta o programy, różnice istotne dla życia Polaków. Walka toczy się wokół tematów zastępczych i różnych teorii spiskowych. Wrogowie to oczywiście “pachołki Moskwy” i inne “zaprzańce” (mimo rzeczywistej czołobitności wszystkich frakcji wobec Waszyngtonu, Tel-Avivu i Berlina, dowód czytelnik znajdzie tu). Sytuacja nie ma prawa wyrwać się spod kontroli, przynajmniej byłoby to wielce niepożądane:

Jarosław Kaczyński o naprawie Rzeczypospolitej

W 2002 roku radykałowie otrzymali w wyborach przeszło 30 procent.
W tej chwili ich notowania są nieco mniejsze.

Ale jeżeli w Polsce dojdzie do sytuacji, w której połączą swoje siły, nie w jakiejś rewolucji, nie w wystąpieniach ulicznych, w wielkich strajkach, tylko przy urnie wyborczej, całkowicie wykluczeni z częściowo wykluczonymi, dwie wielkie grupy społeczeństwa, to będziemy mieli rządy Samoobrony, być może LPR-u (to też formacja radykalna) i rozwścieczonych swoim losem postkomunistów.
________________
Źródło: Wykład wygłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego w Fundacji im. Stefana Batorego w dniu 14.02.2005, polecam cały tekst Józefa Bizonia (link)

Oczywiście w kwestii “postkomunistów” idących ramię w ramię z wykluczonymi Polakami Jarosław Kaczyński się pomylił – ci są obecnie “socjaldemokratami” / “lewicą laicką” / “socjalistami liberalnymi” , zajmującymi się nie sprawami cierpiących pod obecnymi rządami Polaków, tylko – obroną praw mniejszości i dewiantów.

Czasy się zmieniają, dorasta nowe pokolenie wykluczonych. To pokolenie jest poważnym zagrożeniem, którego gniew musi być jakoś skanalizowany. Prezes Kaczyński i jego zaplecze już dawno zadbali o nasycenie Internetu stronami dla “niepoprawnych” i “zbuntowanych”, gdzie polskim otumanionym bydełkiem wyborczym sprawnie kręci żydoprawica do spółki z gangami zadaniowanych pseudopatriotów z hasbary (patrz też “Antypolskie i antynarodowe “mądrości” dyżurnych pseudopatriotów”). Te zespoły socjotechników pracowicie formują świadomość Polaków tak, by zbuntowani wykluczeni nie mieli innego obrazu świata, niż … PiS-owski. Polski bunt ma więc stać się kolejną odsłoną tego samego – bo nie zawiera nowych idei i nie buduje polskiej świadomości wokół czegoś innego niż narzucony Polakom obraz świata. Z małym wyjątkiem. Pewien aspekt kontrolowanego odrodzenia “ruchu narodowego” jako klona PiS-u wymknął się spod kontroli, lecz sprawy mają być szybko skorygowane:

J.K.: Co ważne, nie możemy dopuścić, by jakieś niemądre idee na tym wygrały, by niezadowolenie przejęli ludzie, którzy próbują odświeżać niemądre i szkodliwe dla Polski hasła.
– Chodzi o endecję?
J.K.: Nie tyle o endecję, co o antysemityzm. Takie próby w przestrzeni publicznej widać. To bardzo niemądre i szkodliwe dla Polski. Jeśli czegoś nam życzą nasi wrogowie, to właśnie antysemityzmu.”
________________
Źródło: W Sieci – “Tygodnik Opinii”, nr 5 (9) , 4 luty 2013

Którym “nam“, kim są “wrogowie” tych “nas” J. Kaczyńskiego? Oto istota problemu.
PiS słusznie postrzega ruchy narodawe, które bezmózgo wznoszą PiSsowskie i neo-Solidarnościowe hasła, jako konkurencję dla swojej supremacji w składziku z pseudopatriotycznymi bzdurami. Tyle, że to nie o te powstańczo-”wyklęte” i solidarno-antykomunistyczne hasła prezesowi PiS chodzi (więcej o upośledzeniach ideologicznych polskich środowisk pozujących na narodowe: Polska, Smoleńsk, Rosja – Winnickiemu i Zawiszy odpowiedź pisana na kolanie).

Prezes PiS lęka się, że w środowiskach niegroźnych z racji politycznej głupoty i nienośności społecznej haseł (antykomuna, antyruskość, kresowy rewizjonizm) mogą się pojawić, na gruncie lektury dorobku Dmowskiego hasła autentycznie dla polskojęzycznych elit politycznych groźne. Groźne, bo delegitymizujące władzę aktualnych uzurpatorów – i to nieodwołalnie i bezpowrotnie, w oparciu o kryterium etniczne. Mowa oczywiście o znienawidzonym “antysemityzmie”, którym jest dla polskojęzycznych elit okrągłostołowych żądanie, by w Polsce naród polski był reprezentowany we władzach swojego państwa stosownie do struktury etnicznej III RP. Czyli – by od władzy została odsunięta zakamuflowana niepolska mniejszość, wyniszczająca państwo i wysługująca się obcym reżimom (bynajmniej nie moskiewskiemu, jak to jest ogłaszane: Prezydent Lech Kaczyński zdradził Żydom w Izraelu, że Wojsko Polskie przebywa w Iraku i Libanie ze względu na interesy żydów z Izraela i wszystko jedno, kto w Polsce wygra wybory, bo i tak Wojsko Polskie będzie nadal stało na straży syjonistycznych interesów).

Ogólnie na ruch narodowy została nasłana ekipa zadaniowana na “ukręcenie łba” “antysemityzmowi” – farbowane lisy z UPR wmawiające młodym ludziom aspirującym do stania się polskimi narodowcami, że istotą dążeń obozu narodowego jest … restytucja multietnicznej i multikulturalnej I Rzeczypospolitej (co jest absurdem zważywszy, że na terenie III RP 96,5% mieszkańców to etniczni Polacy – chyba, że chodzi o zmianę tej proporcji, ale czy taki cel stawia sobie partia polskich narodowców, czy raczej – niepolskich?), Rafał Ziemkiewicz wypisujący bzdury o apolitycznej naturze polskiego “antysemityzmu” w okresie międzywojennym (kiedy w istocie Dmowski pisał zupełnie co innego):

Redaktor Ziemkiewicz od dawna lansuje tezę, że niechęć Dmowskiego do Żydów miała tyko podłoże ekonomiczne (blokowanie rozwoju klasy średniej, finansjera itd.). Otóż negatywne zdanie Dmowskiego o Żydach w związku ze sprawami Polski, ugruntowało się w czasach gdy walczył On o niepodległą Polskę na arenie międzynarodowej. Opisał to szczegółowo w monumentalnym dziele ,,Polityka polska i odbudowanie państwa”. Można tam znaleźć rozdział ,,Żydzi wobec wojny” z którego pozwolę sobie zacytować ostatnie zdanie: ,,Walka z przeszkodami stawianymi sprawie polskiej przez Żydów, stałą się odtąd, jak to w następstwie zobaczymy, najtrudniejszym zadaniem polityki polskiej”. _________________
Źródło: mediologia.pl.nowyekran.pl

Ziemkiewicz jest autorem hasła “antysemici won z prawicy”. To hasło nie wzięło się znikąd. Bez pozbycia się ze środowisk narodowych osób świadomych roli Żydów we władzach PRL i III RP nie da się utrzymać obecnych elit władzy u żłoba, nie da się przykręcić ruchowi narodowemu tej obcej głowy, którą tu przywiózł Stalin na sowieckich czołgach.

PiS się skończył, młodzi narodowcy wciąż są zwodzeni przez zadaniowaną agenturę, która ma nadzieję przerobić rodzący się ruch narodowy na judeoprawicowy PiS-bis. Czy dla narodu polskiego jest jeszcze jakaś nadzieja? W niszczenie środowisk narodowych i propagowanie “farbowanych lisów” zaangażowane są olbrzymie środki. Walka trwa, a w środowiskach pseudowładzy postmagdalenkowej narasta strach.

Oto co ja mam do powiedzenia w kwestii “antysemityzmu” (zaznaczam, mam w pogardzie definicje lansowane obecnie, które mówią, jakoby “antysemickim” złem było kolektywne, a nie indywidualne postrzeganie Żydów [por. definicja Dietz’a Bering’a tu: en.wikipedia.org] – tak jak naród jest pojęciem kolektywnym, tak i konflikty interesów między narodami muszą skutkować kolektywnym postrzeganiem się stron – i “zbiorową odpowiedzialnością”, która tak się niektórym “konserwatystom etycznym” nie podoba – cóż, jeśli trzymająca się razem mniejszość szkodzi (działając w ścisłej wewnątrzetnicznej kooperacji) narodowi, który ją gości, niech nie rości sobie pretensji do indywidualnego rozstrzygania o winie każdego przedstawiciela tej mniejszości, bo to jest kpina ze zdrowego rozsądku, taka sama, jak przy indywidualnym rozstrzyganiu o winie każdego SS-mana, bo nie wolno potępiać SS (“Soldaten wie andere”)):

p.e.1984 napisał: Antysemityzm to nienawiść do Żydów pozbawiona uzasadnienia. Antysemici być może gdzieś są, ale to margines – i absurd.

Większość osób nie darzących Żydów sympatią MA PO TEMU BARDZO DOBRE POWODY. Żydzi są programowo i systemowo zaangażowani w działalność niszczącą narody ( multikulturalizm / “multikulti” , jak nie wolno pojmować zagrożenia multikulturalizmem / “multikulti” ) i zwalczającą ich samoświadomość ( kluczowym obok ojkofilii elementem samoświadomości narodu jest ksenofobia). W tej sytuacji niechęć do agresora niszczącego państwa (poprzez sterowaną imigrację elementów obcych etnicznie i kulturowo) i negującego wartość poczucia wspólnoty u wielu narodów świata jest czymś całkowicie naturalnym. Kiedy niszczą nasz dom – państwo narodowe i nasz naród mamy obowiązek się bronić. Tą obronę świadomości narodowej i państwa narodowego Żydzi nazywają “szowinizmem” i “antysemityzmem”.

Narodowcy nie mają się kierować strachem przed kastetem oskarżeń o “antysemityzm”, które są pustą figura retoryczną, tylko egoizmem narodowym – wąsko pojętym interesem narodu polskiego. Polska nie jest przytułkiem ani noclegownią, do której zastraszając jej mieszkańców dokwaterowuje się lumpów – tylko domem dla Polaków żyjących dziś – i przyszłych pokoleń. Polakom nie wolno dopuścić do tego, by polskie miasta zaczęły przypominać przedmieścia Paryża czy dzielnice niemieckich miast. Ta ziemia ma na wieki należeć do etnicznych Polaków. Przykład Kosowa pokazuje, czym się kończy źle pojęta gościnność. Dość ulegania pedagogice wstydu, dość ulegania antypolskiej propagandzie i antypolskiej socjotechnice!
_________________
Źródło: mediologia.pl.nowyekran.pl

Znaczy to tyle, że nie uważam za antysemitę nikogo, kto odczuwa do Żydów jako nacji uzasadnioną niechęć w związku z czynami przedstawicieli tej nacji w bliższej lub dalszej przeszłości – o ile jest ona stosowną do tych czynów. Mowa o czynach skierowanych przeciw Polakom ( “Żydzi a powstanie Styczniowe i jego planowo antypolski wymiar” , Zbrodnie żydowskich “partyzantów” na Polakach ) bądź innym nacjom (Wodny apartheid – odcinanie Palestyńczyków od wody jako metoda kontroli populacji ludności nieżydowskiej Izraela).

Osoby o polskim pochodzeniu etnicznym, nie ufające Żydom jako nacji uważam nie za “antysemitów”, lecz za wzorcowych Polaków, u których główny składnik tożsamości narodowej (“Ksenofobia jako objaw samoświadomości narodu” ) występuje z niezbędnym natężeniem. Tożsamość narodowa to zarówno ojkofilia, jak i ksenofobia.

O co więc chodzi z “antysemityzmem”? Chodzi o to, żeby z ruchu narodowego nie tylko zniknął temat Żydów, ale też ci, którzy są “kwestii żydowskiej” świadomi. Chodzi o banicję nielicznych osób, które nie są ślepe – i uczynienie z reszty ruchu motłochu kręconego przez żydowskie kierownictwo w dowolną stronę wedle potrzeb. Ruch narodowy ma być w zamierzeniu rezerwowym PiSem dla “zbuntowanej młodzieży”. A dla trzeźwego obserwatora różnic między środowiskiem budującym Ruch “Narodowy” a PiSem coraz mniej. Jeśli czyjś organizm toczy rak, a politpoprawny minister zdrowia zakazuje onkologom wstępu do szpitali, zaś całej służbie zdrowia – używania słowa “nowotwór”, to szanse chorego na wyleczenie z choroby drastycznie spadają. Możemy sobie kpić ze straszaka “antysemityzmu”, ale z haseł Ziemkiewicza czy Kaczyńskiego już się śmiać nie wolno, bo to kastracja ostatniej nadziei tępego narodu tubylczego.

Fragment dyskusji z prawica.net:

Jest inna opcja. pon, 2013-02-04 23:56 | Niklot

Kaczyński zrobił uzgodnioną z Zawiszą wrzutkę żeby zablokować “kwestię żydowską” w debacie publicznej. Czemu z Zawiszą? Ci u których wróble ćwierkają wiedzą w czym rzecz. Szczególnie chodzi o zlikwidowanie tematu “Żydzi” w obozie narodowym. Takie wymuszenie autocenzury żeby media nie mogły pluć. I rozbrojenie miny. Chłopaki już poczuły że mogą wejść na salony więc grzbietu przygną. Szczególnie w kwestii wykreowanej przez GWno i szczekaczki na obciach. Teraz Winnickie Kowalskie Zawisze i inne Holochery będą jeden przez drugiego prześcigać się w cmokaniu menory. Tak się rozgrywa gojów. Kto z tych gierojców ma jaja żeby znieść łatkę antysemity? Cokolwiek to w nowomowie oznacza? Kowalski już dawno spasował. Zawisza? Czekamy na resztę. Kto następny wlezie w pokutny wór? Winnicki?

Źródło: http://prawica.net/33060#comment-561254

Zabawne, akurat TEN Ruch Narodowy jest koncyliacyjny wobec PiS pon, 2013-02-04 20:14 | Dubitacjusz

Ale widocznie starsi i mądrzejsi ustalili komu wolno przejmować niezadowolenie. W końcu od 2007 roku trwa nieustanna promocja PiSu jako partii dla niezadowolonych w mainstreamowych mediach. Wszyscy “dziennikarze” wysilają się, żeby pokazać, jaki ten PiS jest “straszny” ergo wiarygodny dla niezadowolonych. A tu taki psikus, i to nie ze strony Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin, Myśli Polskiej, realistów (rzekomych rusofili) itp. ale ze strony Ruchu nawiązującego do tradycji powstańczo-antykomunistycznych. Ale skoro nie możemy dopuścić, to nie możemy dopuścić, tołarzysze (przepraszam, ale tak mi się skojarzyło).

Źródło: http://prawica.net/33060#comment-561192

Czyli Pana zdaniem polskie pon, 2013-02-04 21:08 | p.e.1984

Czyli Pana zdaniem polskie ruchy aspirujące do poglądów narodowych mają licytować się z PiSem na PiSiarskość, “powstańczość”, “antykomunę“, “wyklętość” i “antyruskość”? I myśli Pan, że dlatego, że wchodzą do planowo kretyńsko umeblowanego ogródka pseudopatriotycznego obrywają od prezesa PiS-u? O naiwności … Przecież to PiSiarscy (czyli starszomądrzejsi) spece od ideologicznych zbuków opracowali ten miks, który “narodowa młodzież” łyka dziś (planowo) jak pelikany. Czyli – pseudopatriotyzm w formie odstraszającej każdego zdrowego na umyśle i umiejącego liczyć zamiary na siły. Twórcom PiS-u chodziło o stworzenie linii utożsamiającej patriotyzm z idiotyzmem, żeby zdrowi na umyśle, inteligentni ludzie uciekali na hasło “patriotyzm” gdzie pieprz rośnie … czyli do UPR i Palikota, które choć antypolskie – idiotyzmem nie prażą z bliska. Swego czasu pisałem o tym ciekawym miksie: z jednej strony fuzja patriotyzm-idiotyzm, z drugiej racjonalność-zdrada narodowa/antypolskość.

Źródło: http://prawica.net/33060#comment-561211

http://palmereldritch1984.wordpress.com

Komentarze 62 to “Z jakim “antysemityzmem” i dlaczego wojuje Jarosław Kaczyński razem z PiSem i “kwiatem” “prawicowych” publicystów?”

 1. eustachy said

  PIS to odrazajace plugastwo ! Ma skupiac zawiedzionych i sfrustrowanych aby nie poszli gdzeies indzie ,badz nie zalozyli wlasnej parti ! ma ich bezceremonialnie oglupiac mamic i spuszczac ich frustracje i oczekiwania do studzienki kanalizacyjnej Oni podpisali na siebie wyrok kiedy urzadzili ordynarna i nikczemnie kryminalna prowokacje na Sp.Andrzeja Leppera w celu wyeliminowania go z zycia politycznego ,niestety skuteczna ! Bandzioty z PIS wyprodukowali nieistniejace dokumenty ,sfalszowali pieczecie urzedow oraz podpisy i pieczecie stojacych na ich czele osob ! Oto prawo z wykonaniu bandziorow z PIS !

 2. UWAGA!!!!!
  Przy przedruku posypała się część linków (nie ma ich w ogóle w tekście powyżej). Zalecam lekturę tekstu w oryginale.

 3. arcybolesnaprawda said

  Prostuje pomyłkę: na zdjęciu jest nie Jarosław ale Lech Kaczyński.

 4. Radosław37 said

  Kaczyńscy to Piłsudczycy, to oznacza, że ich „prawicowość” jest równa zeru. Po drugie to ludzie osadzeni w nurcie „korowskim” (prożydowska skrajnie lewicowa organizacja).

 5. Griszka said

  @1 Nie ma obecnie partii politycznej, ktora reprezentowalaby interesy polskie. Zostala tylko druga opcja.

 6. 166 bojkot TVN said

  I żeby ubiec głupie komentarze na temat popierania PiS, 166 oświadcza po raz kolejny, że nigdy nie głosowało na PiS

  Zatem głosowało na PO, albo SLD, albo PSL, albo Palikociarnię… – admin

 7. Inkwizytor said

  Bełkotka jak to nie popierałaś ? latałas jak żyd po pustym sklepie i darłas ryj” głosujta na Piss, na Piss głosujta”

 8. Maciej said

  Kaczyńscy to szkodniki !

  Bojkotka, to na kogo głosowałaś, możesz nas oświecić żeby zakończyć ten temat raz na zawsze ? Tak po męsku, chyba, żeś bojkocica … To wszystko wtedy wyjaśnia … Kobiety w polityce to jak Kaczyński na prawicy – szkodniki …

 9. Joe said

  Re 8…Maciej … to nie sa prawicowcy….tylko tz.prawiczki….Bojkotka po ostatnim razie a Kaczynski z natury.

 10. 166 bojkot TVN said

  7,8,9
  O!!!!!
  Zleciało się stado starych wróbli i ćwierkają wciąż to samo.
  Robią za Rysia. Zamiast jednego Arschlocha, objawiły się aż 3.

  Szkoda, że nie udokumentują swoich wypocin żadnym linkiem, żeby kalumnie miały chociaż pozory prawdy. Ale czego wymagać od dupków? Szczególnie, kiedy to dupki zagraniczne i nudzą się przy kompie.

 11. Maciej said

  @ 10

  Bojkotka po co mi linki, mam jeszcze na tyle dobrą pamięć i pamiętam polemiki z Tobą odnośnie głosować czy bojkotować wybory, i świetnie pamiętam jak zachęcałaś wszystkich do głosowania … Czyli podbijania frekwencji ! Frekwencji, która jest podtrzymaniem okupanta u sterów państwa ! Demokracja nie jest od wybierania tylko od podtrzymywania okupanta na mocy prawnej ( dzięki wyborom ) w roli okupanta, Polakom nie są potrzebne urny do głosowania tylko świadomość konstrukcji obecnej okupacji !! Ty nie bojkotujesz TVN, Ty go czynnie wspierasz !

  Marginalnie, pisz do mnie jak coś masz do mnie … I nie zrównuj mnie z ludźmi mi obcymi, a że tyle osób widzi Twój fałsz to do SIEBIE miej pretensje !

 12. Zerohero said

  Kliknąłem na link żydoprawica: http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/08/17/zamiast-zydo-komuny-mamy-zydo-prawice/

  Zabawne są krótkie, niczym nieuzasadnione warknięcia komentatorów niepoprawnych peel, np.

  „ręce precz od pana Bronisława Wildsteina”

  Przypomina mi to michnikowskie „od, od… się od generała”, salonowe ataki na osoby niechętne Wałęsie, Geremkowi, Szymborskiej, Bartoszewskiemu. Wildstein to po prostu taki sam autorytet moralny III RP jak autorytety michnikowe. Tu nie ma krytyki. Skoro Wildstein został przedstawionych jako polski patriota, to morda, głupi goju! Masz tylko cmokać z uznaniem jak jaśnie państwo debatują i dyskursują.

  Ikona antyglobalizmu – Żydówka Klein. Kolejny „uczciwy Żyd” prawda? Przecież krytykuje patologie korporacyjnego kapitalizmu i syjonizm. A czy pani Klein uderzy w sedno, tzn. powie, że siła Izraela wynika wyłącznie z kontroli USA przez Żydowstwo, a z kolei żydowska kontrola USA wynika z kontroli FED? Nie, tutaj już „dobry Żyd” działa toczka w toczkę jak ten zły. Mam na myśli koncesjonowanego „dobrego Żyda”. Moim zdaniem autentycznym przykładem autentycznego porządnego Żyda jest Norman Finkelstein – nie w sensie ideału pasującego każdemu, bo takich nie ma, ale szczerości. Mówi to co myśli, a nie to co chcą usłyszeć odpowiednie grupy docelowe.

  Wracając do Wildsteina. Nikt mu nie zarzuca pochodenia ot tak, na skutek uprzedzeń. Wildstein działa jak na nacjonalista żydowski. Mieli problem żydowscy oligarchowie z Putinem? Wildstein pisze w Rzepie o Rosji „rosyjskie monstrum”. Chcą Żydzi zbomardować Iran – Wildstein zamienia się w jastrzębia, choć gdy była sprawa Gruzji był pacyfistą. Dosłownie każda sprawa jest oceniania przez pryzmat tego co pasuje żydowskim globalistom. To za co niektórzy kochają Wildsteina? A bo nie lubi Michnika!

  Prawda jakie to proste? Gadka szmatka, pare komplementów, kłamstweko o sobie, i się naiwną dziewuchę bałamuci. Bywają tacy zawodowcy, co nie dość, że zaciągną do łóżka i jeszcze wyciągną sporo kasy.

  Tak wyglądają wyborcy tych Żydó-patriotów. Jak zbałamucona, okradziona kobieta, która za krytykę gaszka oczy potrafi wydrapać.

 13. Zerohero said

  Re 10

  Bojkotka. Pisałaś, że na euro 2012 specnaz uderzy w przebraniu rosyjskich kibiców. Przez pewien czas, już po euro 2012, jak tylko odezwałaś się na podobne tematy, wyciągałem ten link by cię zawstydzić.

  i co, wstyd ci? Nie, ty się wykręcałaś z tego.

  Ja nie mam linku w zakładkach, ale pamiętam słowa kluczowe. scenarusz geometryczny, specnaz, 2012, euro site:marucha.wordpress.com. 2 minuty szukania i fragment jest. Zapewne można tak znaleźć twoją agitację wyborczą. Ponieważ ludzie mają dobrą pamięć i czasem ci to przypominają, większość wyników googla to będą takie wypominki, ale jestem prawie pewien, że można znaleźć jak stręczyłaś „mniejsze zło”.

  O, proszę! Już z 2011 roku:

  Bojkot wyborów jest totalną bzdurą.

  (…)

  Bojkot to zbrodnia.

  autor: 166 bojkot TVN

  https://marucha.wordpress.com/2011/10/03/bojkot-wyborow-i-co-dalej-wojna/#comment-116602

  kilka sekund szukania. ha ha

 14. Zerohero said

  Gdy mamy wybor między PO i PiS, to co oznacza potępienie bojkotu? Jest to potępienie niegłosowania na PO-PIS, AWS, Magdalenkę, a więc PZPR. Tyle.

  Czasem pojawiają się alternatwy (a i tym nie można do końca ufać) typu LPR i Samoobrona. Generalnie ludzie widzą sondaże, a poza PO i PiS nikt nie dysponuje mainstremowymi naganiaczami medialnymi. Wynik jest więc ukartowany.

  Udział w wyborach w państwie gdzie nie ma sposobu rozliczania polityków, gdzie nie ma instytucji referendum, a administracja jest scentralizowana, to idiotyzm i szkodnictwo, bo legitymizuje władzę okupanta.

 15. PiSdur said

  Zawodowa rajfura, Bełkotka z TVN, znów zaczyna przyśpiewki w tonacji PiS-dur i będzie namawiać polskich durni do głosowania na gudłajów tak jak to robiła.

 16. Nobody said

  Mamy klocki do zabawy, klocki które możemy sobie wybrać ale tylko z tych które są nam dane. Nawet gdy ktoś sprawdzi że te klocki to tylko kawałek drewna i że łatwo je zrobić samemu to zaraz znajdzie się ktoś kto wykaże że wolno się tylko bawić klockami które już posiadamy i które został nam dane. Każdy kto będzie chciał się bawić własnymi klockami szybko zrozumie że powinien używać klocków „nam danych” przez „nie wiadomo kogo”. Bo klocki nam dane są lepsze od naszych własnych pomimo że w zabawie są takie same.

 17. Joe said

  Re10…166 Bojkot TVN….to ciebie nazywaja Bojkotka? a to dobre zupelnie jak Anna Grodzka niby Ona a to Un…he he…

 18. Jan said

  Ad. Podpisuję się pod Pana tekstem. Wybory głosowaniem w IV i III RP to prawie to samo co w GG.
  Nie tak też dobrze było w II RP za piłsudczyzny. Znany mi człowiek w lokalu wyborczym /z ramienia SN/ zanim dobrze zobaczył stłuczoną lampę
  wiszącą u sufitu, oberwał czymś w głowę. Po odzyskaniu przytomności- świeciła się nowa lampa, a głosy w urnie zostały wymienione.
  Czyli przedstawienie z wolnymi wyborami musi trwać dalej.

 19. Roz. said

  Drogi wyjścia z żydowszczyzny, Krupówki w lipcu: http:// http://www.youtube.com/user/Polonocentryzm.

 20. 166 bojkot TVN said

  13/0H
  A gdzie wtym linku jest nawoływanie do głosowania na PiS??????
  0H znowu ma kłopoty z rozróżnieniem tego co napisało 166, a swoimi konfabulacjami.
  Czyli znowu sie 0H poΠR.oliło

 21. Roz. said

  Drogi wyjścia z żydowszczyzny, Krupówki w lipcu: http://www.com/user/Polonocentryzm.

 22. Roz. said

  Poprawka http://www.youtube.com/user/Polonocentryzm.

 23. Maciej said

  Proponuje Bojkot Bojkotki, jej wykręty są nie do zniesienia !

 24. nieleming said

  Na tym portalu antysemityzm jest dość powszechny jak zdażyłem zauważyć. Ja sie z tym nie zgadzam. Jak autor artykółu słusznie zauważył flustracje i gniew motłochu trzeba gdzież ukierunkować. W Polsce od lat gniew motłochu (dziś lemingów )kieruje się w stronę żydów, PIS-uarów i tych co nie wierzą w bzdury plecione przez TVN i GW. Jednak każdy ma prawo do własnych poglądów. Paradoksem jest to, że Ci co najbardziej sieją antysemityzmem w pewnym sensie wspierają osoby podejrzane o pochodzenie żydowskie. Naród żydowski czerpie z bycia ofiarą antysemityzmu profity. Jesli antysemiktyzm by się skończył zawaliłaby się linia obrony wielu projektów forsowanych przez „podejrzanych o pochodzenie żydowskie”. Moje prywatne zdanie jest takie, że pochodzenienie nie czyni z człowieka ani złodzieja ani Polakofoba. Według wielu na tym forum większość rządu to „Żydzi” czyli wcielenia zła na ziemi. Moim zdaniem większość osób w rządzie to niekompetentni karierowicze albo dozorcy interesów korporacji i innych mafii. Ich pochodzenie nic tu nie ma do tego. Złodziej to złodziej i niekoniecznie musi być żydem. Upraszczanie typu żyd to złodziej albo nie głosował na Tuska to Pisuar jest charakterystyczne dla osób podatnych na propagandę, populizm itp oraz delikatnie mówiąc mniej zorientowanych w tym co się dzieje na świecie.
  Pozdrawiam wszystkich i spodziewając się wielu nieprzychylnych postów proszę o uszanowanie moich poglądów.

 25. Sybirak said

  Mam nieprzeparte wrażenie, że wybory są fałszowane.

  Nie glosuję w wyborach, mając nikłą satysfakcję, że nie brałem udziału w tym cyrku.

  Przy obecnym systemie głosowania, doborze komisji wyborczych, czy się głosuje czy nie, czy oddaje się celowo nieważne głosy czy nie, oraz przy obecnym nieskutecznym systemie kontroli wyborów można zrobić wszystko.
  Przypomina to totolotek, w którym „nikt nie trafia” aż nastąpi kumulacja.

  W efekcie, wbrew zasadom „demokratycznej większości”, do władzy dochodzi mniejszość rzędu nieco większa niż 10% i robi co chce.

 26. nieleming said

  artykuł oczywiście to u a nie ó.

 27. 166 bojkot TVN said

  22/Maciej
  Prawda jest nie do zniesienia???

 28. RomanK said

  Panie Pe1984..to naprawde dobra ,,bo prawdziwa analiza. Dokladnei jak jest. Dobrze ze powoluje sie pan na pana Jozefa Bizonia i odsyla do jego dokumentacji faktow.
  To bardzo wazne, zeby poznac prawde..jak to jest , jak to dziala, na czym polega manipulacja naroderm, oglupianie, na czym polega ten teatrzyk pacynek, grajcych rozne fraklcje niby polskie a poruszane przez schowane za scena sily i uklady…ktorych wazna czescia i z przydzielona wazna rola odgrywa i PO i PiS…tzw dokoptowana do Ukladu wataha zdrajcfow Solidarnosci i Polski.
  Pisze ktos Kaczyscy to piludzczycy….nie, nie zgodze sie z takim twierdzeniem!@
  Pomimo wielu bledow pilsudczycy byli jednak polskimi patriotami…..zaden z nich nei dopuscil sie zdrady….nikt z nich nei podpisal aktu kapitul;acji i zrzeczenia sie suwerennosci,….To samo odnisi sie do tzw prawicy..teraz jeszcze namolnie nazywana :narodowa” szkoda ze nei powiadza jaka narodowa”=___…
  TU preniosl sie glowny ciezar wali o POlske….podsylaja coraz to nowych autorytetow….coraz bardziej pryncyialnych m, polskich i ,,,,antyrosyjskich:-)))
  Co jest waznego i dla Ukladu parchatego neibezpiecznego w dobrych stosunkach polsko rosyjskich- ze tak sie tego panicznie parchate gnojki boja????
  Cos musi byc…skoro z takim przerazeniem wyja ze strachu od Widelsteina do….. Brauna:-))) Mixchalkiewicza…Cejrowskiego, et consortes????Poprzez Korwinistof, Giertychofcof,, Rydzykofcow, czy i wszystkich aaaaakofffcoffffff:-)))))

 29. Roz. said

  Poglądy niegodne Polaka. Antysemityzm słowo wymyślone przez chazarów, służące do odwracania kota ogonem. To portal Patriotyczny Sławiański proszę o tym pamiętać. Nie ma ” narodu żydowskiego”,jest koczująca nacja.

 30. Siggi said

  Sam siebie zapytywuje,co to za kategoria,jezeli nie zdrada?
  W drugiej dekadzie wrzesnia’39 rasowy pilsudczyk, Wodz Naczelny zostawia Polske,walczace bohatersko wojsko i ludnosc cywilna i WIEJE Szosa Zaleszczycka do Rumunii.Innych stac bylo ofiarowac krew,zycie a Rydz-Marszalek zachowuje sie jak najpodlejszy tchorz
  i
  Z D R A J C A !!!
  Zachecam wykurowac sie z sympatii do pilsudczyzmu.W przeciwnym razie nieczego dobrego w Polsce i na jej rzecz wspolnie nie zrobimy.To kwestia uznania fundamentalnych,uniwersalnych wartosci,ktore junta pilsudczykowska deptala. Drogo za to Polacy zaplacili.

 31. Reblogged this on ZYGFRYD GDECZYK.

 32. Atanazy said

  Ad 23 Nieleming ! Panie przestan pan macic z tym antysemityzmem i zgnilkami z PIS Doczytaj i doucz pan sie z tematu, w ktorym masz pan braki elementarnych wiadomosci ! Pozniej popisuj sie pan swoja pseudoobiektywnoscia i pseudoumierem ! Pana umiar ktory pan jakoby prezentujesz jest naiwnoscia graniczaca z dosc jawna glupota ! Oni potrzebuja takich naiwnych jak Michalkiewicz mowi ,,pozytecznych idiotow ,,( to nie jest zamiar pana obrazenia ) Zacznij pan myslec samodzielnie ,nie ulegaj mani przesladowaczej ze kazdy ktory im sie sprzeciwia to oszolom,antysemita,ksenofob,zwolennilk spiskowej teori dziejow,nawiedzony ,niezrownowazony psychicznie. Odzczadz sia pan z zydowskich oparow i propagandy !

 33. 166 bojkot TVN said

  http://niepoprawni.pl/blog/2802/ekspert-modzelewski

 34. RomanK said

  Panie Nieleming….zauwazyl pan, ze ten portal jest mniejkosherny niz panska dieta:-))))
  De gustibus non est disputandum….wazna jest PRAWDA..a opinie??? sa rozne- owszem ma pan do nich prawo…ale niech pan sam sobie szanuje swoje opinie…dlaczego ma ktos szanowac opinie ,ktore sa nieprawda???? Ma pan prawo do wlasnych opinii ale nei ma pan zadnego -ani prawa, ani powodu, zeby zadac dla nich szacunku od kogokolwiek. Przyklad z brzegu,,jako np. koprophag wyraza pan opinie ze najsmacznijesze sa odchody pederasty na sniadanie. a na obiad licealistki…i co tu szanowac????? Jakie poglady taki szacunek:-))) i do wlasciciela i do jego pogladowe…

  http://undergrounddocumentaries.com/holodomor-the-ukrainian-holocaust-of-1933/

 35. Szanuj poglądy innych osób chociażby były najgłupsze pod słońcem, najbardziej szkodliwe społecznie.

  To taka nowa kalka wbijana ludziom w głowy przez propagandzistów na usługach globalistów.

 36. RomanK said

  Panie Siggi….jaka kategoria???? Tchorz?? moze ..kurdupel….ale nie zdrajca…
  Zreszta SMigly :Rydz” wrocil do okupowanej Polski..gdzie zmarl….Jakie byly motywy???? Nie wiem..nie chce sperkulowac..ale nie podpisal aktu kapitulacji w imieniu Polakow…po przegranej bitwie i wojnie…ten nie zmuszany, nie proszony..bez zadnego pozwolenia bez referendum w imieniu Polakow podpisal akt wyzbycia sie suwerennosci…
  Widzi pan roznice???

 37. RomanK said

  Wszystkim pozytecznym dyzurnym ku przypomieniu:

  http://www.owp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=11

  Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

  Lista strat po masowych wizytach izraelskiej młodzieży w Polsce jest długa i kosztowna. Rozpoczynają ją wypalone dywany w polskich hotelach, kończy trauma żydowskich nastolatków. I coraz częściej trauma tubylców
  Toskańczyk Roberto Lucchesini, od kilku lat mieszkaniec Krakowa, ostatnio prawie nie śpi. Zanim zacznie normalnie poruszać rękami, będzie musiał przejść długą rehabilitację. A wszystko po tym, jak w biały dzień na oczach przechodniów i kilkudziesięciu nastolatków zamkniętych szczelnie w autobusach zaopatrzeni w ostrą broń izraelscy ochroniarze, skrępowali mu z tyłu ręce nad głową i skuli go kajdankami. Na środku krakowskiej ulicy. Chwilę przedtem Włoch na różne sposoby próbował zmusić kierowców autobusów, by wyłączyli silniki.

  – Izraelczycy założyli mi kajdanki, rzucili twarzą w psie odchody i kopali – żali się Lucchesini. Następnie oprawcy po prostu odjechali. Włocha rozkuła dopiero policja.

  Na krakowski Kazimierz, dawne żydowskie miasteczko, po którym zostały jedynie synagogi i ludzkie, często bardzo bolesne wspomnienia, Lucchesini przeniósł się z miłości do polskiej kobiety i polskiego miasta. Zamieszkał w kamienicy z widokiem na bożnicę.
  – Wydawało mi się wtedy, że to najpiękniejsze miejsce na świecie – mówi. – Po pewnym czasie zrozumiałem, że miejsce, owszem, jest piękne, ale nie dla jego dzisiejszych mieszkańców.

  Kopniaki zamiast odpowiedzi
  Podobnego zdania jest również inna mieszkanka Kazimierza, urzędniczka Beata W., której izraelscy ochroniarze przetrzepali niedawno na jednej z ulic torebkę, zupełnie nie wyjaśniając przyczyn.
  – Kiedy spytałam, o co właściwie chodzi, kazali mi się zamknąć. Posłuchałam, przestałam się odzywać, bałam się, że za chwilę każą mi się rozebrać do naga – irytuje się urzędniczka.

  Odpowiedzi na pytanie nie otrzymał również młody polski Żyd, który jak zwykle w szabat kilka miesięcy temu chciał pomodlić się w swojej synagodze. Zapytał jedynie, dlaczego nie może wejść do świątyni. Zamiast odpowiedzi otrzymał kilka kopniaków.
  – Widziałem to na własne oczy – mówi Mike Urbaniak, redaktor Forum Żydów Polskich i korespondent „European Jewish Press” w Polsce. – Widziałem, jak właściwie bez jakichkolwiek powodów mój kolega został brutalnie zaatakowany przez agentów ochrony z Izraela.
  A wszystko to podobno w imię bezpieczeństwa izraelskich dzieci.

  – Polakom trudno to może zrozumieć, ale ochrona towarzyszy młodym Izraelczykom na każdym kroku, i to zarówno w kraju, jak i za granicą – wyjaśnia Michał Sobelman, rzecznik prasowy ambasady Izraela w Polsce. – Taki wymóg stawiają rodzice dzieci, w przeciwnym razie nie zgodziliby się na jakikolwiek wyjazd. Ochroniarze pojawiają się zatem wszędzie tam, gdzie młodzież. Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem.
  Ale to w Polsce, jak wynika z relacji Mike’a Urbaniaka, Żydzi z Izraela skopali przed polską synagogą polskiego Żyda, po czym zaczęli mu jeszcze grozić więzieniem. I znów działo się to na oczach młodych ludzi z Izraela.
  – Jest nam bardzo przykro, gdy słyszymy o takich incydentach – przyznaje Sobelman. – Każda z tych spraw jest szczegółowo wyjaśniana. Zrobimy wszystko, by do takich sytuacji więcej nie dochodziło. Być może trzeba będzie zmienić metody szkolenia naszych ochroniarzy, po to by zrozumieli, że Polska to nie Izrael, że skala zagrożeń w Polsce jest znikoma?

  Profesor Moshe Zimmermann, szef Instytutu Historii Niemiec na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, uważa jednak, że problem nie dotyczy wyłącznie zachowania ochroniarzy. Jego zdaniem Izraelczycy zasadniczo uważają, że Polacy nie są dla nich równymi partnerami. I nie chodzi o to, że nie potrafią ich dzieciom zapewnić bezpieczeństwa.
  – Nie są równymi partnerami do jakiejkolwiek dyskusji. Dotyczy to także wspólnej i dzisiejszej historii oraz polityki. Efekt jest taki, że młodzież izraelska widzi w Polakach ludzi drugiej kategorii, postrzega ich jako potencjalnych wrogów – wyjaśnia bez ogródek.

  O tym, że profesor ma sporo racji, świadczyć może instrukcja postępowania z tubylcami rozdawana jeszcze kilka lat temu młodym Izraelczykom udającym się do Polski. Znalazł się w niej zapis: „Wszędzie będziemy otoczeni przez Polaków. Będziemy nienawidzić ich z powodu udziału w zbrodniach”.

  – Programy przyjazdów naszych nastolatków są ustalane odgórnie przez izraelski rząd i są bardzo sztywne – wyjaśnia Ilona Dworak-Cousin, przewodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Izrael–Polska w Izraelu. – Sprowadzają się właściwie do odwiedzania kolejnych miejsc zagłady Żydów. Z takiej perspektywy Polska to wyłącznie wielki żydowski cmentarz. I nic więcej. Spotkania z żywymi ludźmi dla tych, którzy przywożą młodych Izraelczyków do kraju naszych przodków, są bez znaczenia.

  Mieszkaniec krakowskiego Kazimierza, pochodzenia żydowskiego, uważa, że nie ma w tym nic złego: – Izraelczycy nie przyjeżdżają do Polski na wakacje. Ich zadaniem jest poznać miejsca Zagłady i posłuchać o straszliwej historii swoich rodzin, historii, która często nie jest im opowiadana przez dziadków ze względu na zbyt duży ładunek emocji. Często się zdarza, że wyjeżdżający stąd młodzi ludzie płaczą, dzwonią do rodziców i mówią: czemu mi nie powiedzieliście, że to było aż tak straszne? Szczerze mówiąc, nie dziwię się, że nie mają ochoty na rozmowy o Lajkoniku.

  Jednak według Ilony Dworak-Cousin brak kontaktu z Polakami sprawia, że izraelska młodzież coraz częściej zaczyna mylić ofiary z oprawcami. – Zaczynają myśleć, że to Polacy stworzyli obozy koncentracyjne dla Żydów, że to Polacy byli i wciąż są największymi antysemitami na świecie – dodaje Żydówka.
  Wspomniany mieszkaniec Kazimierza jest zupełnie innego zdania. – Nie wierzę, by ktoś im mówił, że to Polacy zrobili. Dlatego nie muszą prowadzić jakichkolwiek dyskusji z młodymi Polakami.

  Nastoletni skandaliści
  Jednak zdaniem sporej części Izraelczyków instrukcję dla młodzieży ostatecznie wprawdzie zmieniono, ale podejścia do Polaków nie.
  – Ktoś kiedyś w Izraelu zdecydował, że nasze dzieci, jadąc do Polski, muszą być szczelnie otoczone ochroną – mówi Lili Haber, przewodnicząca Związku Krakowian w Izraelu. – Ktoś zdecydował, że młodzi Izraelczycy nie mogą spotykać się z polskimi rówieśnikami, spacerować po ulicach. W rzeczywistości te wizyty nie są niczym więcej niż kilkunastodniowym, dobrowolnym pobytem młodzieży w więzieniu.

  Dobrowolnym, ale też niezwykle kosztownym – 1400 dolarów od osoby. Na przyjazdy do Polski nie stać wszystkich rodziców młodych Izraelczyków.
  – W dodatku, jak się okazuje, zbyt młodych na to, by oglądać miejsca kaźni – dodaje doktor Ilona Dworak-Cousin. – Traumatyczne przeżycia, jakie towarzyszą wizytom w kolejnych obozach śmierci, mają swoje konsekwencje. Dzieciaki stają się agresywne. I zamiast poznawać kraj przodków, kraj, w którym Żydzi w symbiozie z Polakami żyli prawie tysiąc lat, nastolatki z Izraela wywołują w nim kolejne skandale.

  Zdarza się, że gdzieś między wizytą w Treblince a Majdankiem młodzi Izraelczycy spędzają czas na zamówionym przez hotelowy telefon striptizie. Zdarza się, że obsługa hotelowa musi zbierać ludzkie odchody z łóżek i umywalek. Zdarza się, że musi oddawać pieniądze za nocleg innym turystom, którzy nie mogą spać, bo Izraelczycy postanowili zagrać w hotelowym holu w piłkę nożną. O drugiej w nocy.

  Sześcioletni Krzyś z Kazimierza też grał w piłkę. 15 kwietnia, w niedzielny wieczór, po tym jak strzelił dwa gole, chciał normalnie wrócić do domu. Domu położonego blisko synagogi, przed którą zgromadziły się na uroczystościach poprzedzających Marsz Żywych setki młodych Izraelczyków. Tuż przed ulicą Szeroką Krzysia zatrzymało kilku zdecydowanie niemiłych panów. – Dziś jest to teren półprywatny. Przejścia nie ma – usłyszał. Nie pomogły prośby chłopca, że jak nie wróci na czas do domu, jego mama będzie się denerwować.
  „Bramkarze”, co ciekawe, tym razem polscy, i co jeszcze ciekawsze, w towarzystwie krakowskich policjantów, okazali się również głusi na prośby wycieczki Holendrów, którzy pół roku wcześniej zarezerwowali sobie kolację w restauracji przy ulicy Szerokiej. – To wolny kraj? – próbował upewnić się jeden z turystów.

  W zwykły dzień na Szeroką można się dostać z kilku stron. W ten wieczór – z żadnej. Sama bezskutecznie próbowałam przedrzeć się przez bramki. Pomogli mi dopiero policjanci.

  – Tu nie ma żadnych zakazów – przekonywali mnie chwilę później, choć stan faktyczny wskazywał na coś zupełnie innego.
  – Wprowadziliśmy jedynie pewne ograniczenia w ruchu – wyjaśnia mi kilka dni później Sylwia Bober-Jasnoch z biura prasowego małopolskiej policji.
  Policjanci nie mogą mówić inaczej. Oficjalnie polskie prawo nie daje możliwości odcięcia obywateli od ulic, przy których mieszkają. Nawet podczas imprez masowych, a uroczystości na Szerokiej taką nie były, mieszkańcy mają prawo wrócić do swoich domów, a turyści mają prawo zjeść obiad w restauracji. Także oficjalnie ochroniarze izraelscy nie mogą zatrzymywać i rewidować przechodniów.

  Próbowałam się dowiedzieć więcej na temat praw agentów ochrony izraelskiej w Polsce. Najpierw w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, skąd odesłano moje pytania do… Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wysłałam też pytania do ministra spraw wewnętrznych. Mimo wcześniejszych obietnic nie dostałam żadnej odpowiedzi. Chętny do rozmowy okazał się jedynie Maciej Kozłowski, były ambasador w Izraelu, obecnie pełnomocnik ministra spraw zagranicznych do spraw stosunków polsko-izraelskich

  – Przepisy są nieprecyzyjne – przyznaje Kozłowski. – W zasadzie ochroniarze z obcego kraju nie powinni poruszać się po Polsce uzbrojeni, ale dla władz Izraela kwestie bezpieczeństwa są priorytetem. Próby przekonania izraelskiego rządu, że ich obywatele powinni korzystać z polskiej ochrony, na razie zakończyły się fiaskiem.

  Samolot jak pole bitwy
  Dla Roberta Lucchesiniego, jak też jego żony Anny i dwuletniej córeczki, postawa polskiego rządu, który w przeciwieństwie do Izraela swoim obywatelom nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa, jest zupełnie niezrozumiała. Do priorytetów małżeństwa z Kazimierza oprócz poczucia bezpieczeństwa należą także spokój i cisza. Tymczasem włosko-polską rodzinę dzień w dzień budzi co rano głośny charkot silników polskich autobusów z grupami młodzieży z Izraela. Ich polscy kierowcy permanentnie łamią przepisy. Przy skwerku obok synagogi – naprzeciwko domu Roberta – mogą zgodnie z przepisami stać najwyżej trzy autokary, najwyżej 10 minut. Stoi znacznie więcej, godzinami. W dodatku z włączonymi silnikami. Powód? Bezpieczeństwo młodzieży – szybciej odjadą z miejsca zagrożenia, gdy silniki są uruchomione.
  Poza tym młodym Izraelczykom trzeba serwować kawę. Bo chociaż Kazimierz to dziś dziesiątki kawiarni, nastolatki z Izraela do nich nie zaglądają. Mają to jasno powiedziane: zero kontaktów z otoczeniem, zero rozmów z przechodniami, zero uśmiechów i gestów.
  Tak jest już od kilkunastu lat – z Polakami grupy izraelskie kontaktują się wyłącznie tam, gdzie muszą. Najpierw w samolotach.

  – Samolot po wylądowaniu w Polsce młodzieży izraelskiej wygląda jak pole bitwy – przyznaje pracownik LOT proszący o anonimowość. – Najgorszy jest jednak stosunek tych dzieciaków do polskiej obsługi. Niedawno jedna ze stewardes dostała od młodego Izraelczyka w twarz. Tylko dlatego, że zbyt długo czekał na coca-colę.

  Leszek Chorzewski, rzecznik prasowy LOT, przyznaje, że młodzież izraelska to trudny klient. – Wymaga nie tylko więcej uwagi niż inni pasażerowie, ale też zdecydowanie większych środków ostrożności – dodaje. Ta ostrożność to przedłużające się kontrole latających maszyn i lotnisk przeprowadzane przez służby izraelskie. To także bardzo wysokie wymagania ochroniarzy młodych Izraelczyków.

  Na własnej skórze przekonała się o tym Katarzyna Łazuga, studentka z Poznania. Na jednym z polskich lotnisk uczestniczyła w zajęciach kursu pilotażu turystycznego. – Do pomieszczenia, w którym przebywaliśmy, weszli młodzi ludzie z Izraela – wspomina. – W chwilę później nasza grupa w pośpiechu musiała przerwać zajęcia i opuścić salę. Izraelscy ochroniarze kazali nam się wynieść, natychmiast i bez gadania. Bo… za bardzo gapiliśmy się na ich podopiecznych. Owszem, patrzyliśmy się na nich. Zwracali na siebie uwagę, byli wyjątkowo ładni.
  Polaków młodzi Izraelczycy widują jeszcze tam, gdzie nocują – w polskich hotelach. O ile polskie hotele chcą ich jeszcze przyjmować. Spora część krakowskich zdecydowanie już nie chce.

  – Raz na zawsze zrezygnowaliśmy z przyjmowania młodzieży izraelskiej – przyznaje Agnieszka Tomczyk, asystentka szefa sieci hoteli System w Krakowie. – Nie stać nas już było na wyrównywanie strat po jej wizytach.
  Te straty to zdemolowane pokoje, połamane krzesła i stoły, ludzkie odchody w umywalkach lub koszach na śmieci albo jak w Astorii, innym krakowskim hotelu, wypalony dywan. Astoria także wycofuje się z grup izraelskich. Między innymi dlatego, że ochroniarze żydowskiej młodzieży wypraszali z hotelu gości, którzy po prostu im się nie podobali.
  – Ja rozumiem, że izraelscy ochroniarze są wyczuleni na wszelkie niepokojące sygnały. Przyjechali z kraju, gdzie nieustająco wybuchają bomby, a młodzi ludzie giną w zamachach terrorystycznych – zapewnia Mike Urbaniak. – Tyle tylko, że Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Tu, poza nielicznymi przypadkami, nie atakuje się Żydów, a żydowskie instytucje, co jest ewenementem na światową skalę, nie potrzebują żadnej ochrony.

  Wielki biznes
  Ochrony nie potrzebują także, o dziwo, chasydzi przybywający licznie do Polski z Izraela. W tym na przykład kilkudziesięciu ortodoksyjnych Żydów, którzy niedawno odwiedzili nasz kraj, bo chcieli pomodlić się przy grobie cadyka z Lelowa. Zjawili się też na krakowskim Kazimierzu bez asysty i bez cienia strachu.
  – Bez żadnych oporów rozmawiali z zaciekawionymi ich wyglądem turystami, dla których pejsaci Żydzi są wciąż niecodziennym zjawiskiem – dodaje Urbaniak.

  Na Kazimierzu chasydzi są zjawiskiem codziennym. Tak jak wycieczki młodzieży z Izraela. W tym roku ma przyjechać do Polski aż 30 tysięcy nastolatków. A z nimi 800 ochroniarzy.
  Roberto Lucchesini zgłosił pobicie przez izraelską ochronę na polską policję. Sprawą zajęła się już krakowska prokuratura. W Izraelu także toczy się w tej sprawie śledztwo.

  – Jego wyniki mają średnie znaczenie – uważa Ilona Dworak-Cousin. – Znaczenie ma jedynie to, czy młodzież, która odwiedza Polskę, nadal będzie ją traktować jak wrogi i zupełnie obcy kraj.
  Zarówno Stowarzyszenie Przyjaźni Izrael–Polska, jak i Związek Krakowian w Izraelu próbują dziś przekonać władze swojego kraju, by nie wysyłały więcej nastolatków do obozów zagłady w Polsce. Szanse na to są niewielkie.
  – Te wycieczki to przede wszystkim wielki biznes dla ich organizatorów – przyznaje Lili Haber. – W tym również dla izraelskich ochroniarzy.
  Anna Szulc
  (Przekrój 19/2007)

 38. Jan said

  Ad.33 Brawo Panie Romanie.

 39. Siggi – poczyta to sobie niżej, to może zrozumie to co napisał Pan Roman pod ad. 35.

  Lizbońskie tragiczne 13 grudnia 2007 r. – O tym Polakom nie wolno zapomnieć!!!
  http://jozefbizon.wordpress.com/2012/12/11/lizbonskie-tragiczne-13-grudnia-2007-r-o-tym-polakom-nie-wolno-zapomniec/

 40. Siggi said

  http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=wojskowe%20przyczyny%20kl%C4%99ski%20wrze%C5%9Bniowej%20modelski&source=web&cd=27&ved=0CF4QFjAGOBQ&url=http%3A%2F%2F79.173.24.103%2FZASOBY_WWW%2FDOKUMENTY%2FGen.MODELSKI_PRZYCZYNY_KLESKI_WRZESNIOWEJ_1939R%2FModelski_92.doc&ei=KrAsUIK3C4PkywGZ-YD4DQ&usg=AFQjCNFeehVKAi7Zq-qsMK1bfw69PsDeUg&cad=rjt

  Polecam wnikliwej uwadze …

 41. Bozen said

  Switeny artykul i komentarze – podziekowania autorowi i Panom Bizoniowi i RomanowiK.

  Nielemingowaty(?) po co sie pchasz do antysemitow?
  Idz na inne portale glosic bzdety o tolerancji i postepie. Tam uzyteczni idioci cie docenia i przytula jako swego : -)
  Dobrze choc ze dostrzegles kto wymyslil i podtrzymuje bajdy o anty-costam.
  Piszesz: „Złodziej to złodziej i niekoniecznie musi być żydem.”
  Zgoda, byc nie musi, ale zwykle jest i fakty to stale potwierdzaja. Wystarczy czytac chocby gowno-nutowe merdia gdziue o ich aferach bez konca.
  Okreslenie „porzadny zyd” wynika z pomiesznia pojec: pozadny i pozadliwy. Dla scislosci winno byc porzadliwy (wszytkiego) zyd.
  Dla nich madry zyd to taki co stara sie ukryc pochodzenie (stad maja spolszczone nazwiska) i „dziala” lub nosi halat, pejsy, studiuje Talmud i opluwa katolicka religie i katolikow.

 42. grzanek said

  Miło widzieć, że się w końcu Panowie pogodzili 🙂

 43. Ad.40
  To ma jedną zasadniczą wadę.
  Jest wykonane w edytorze Word, a nie fotokopia dokumentu.
  No i przez to wartość dowodowa tegoż jest zerowa – w każdym bądź razie dla mnie jest zerowa.

 44. Siggi said

  Podpis w Lizbonie a podpis np.gen.Bora-Komorowskiego po powstaniu warszawskim przed van dem Bachem,to zupelnie nie ten kontekst.Gdyby jednak tego sie trzymac,to czym byla totalna zdrada I Rzeczpospolitej,ktorej wszystkie trzy rozbiory likwidujace panstwo uzyskaly ratyfikacje polskiego senatu?A marszalkiem senatu z urzedu byl Prymas Polski ,tak jak i z urzedu senatorami byli wszyscy ordynariusze diecezji rzym.kat. Wielu z nich pochowanych jest w dwoch polskich Panteonach;Katedra na Wawelu i Katedra sw.Jana w Warszawie.W poczatkach lat 90-tych „dowiezli”jeszcze kosci Stanislawa Augusta Poniatowskiego.
  Nie jest moja intencja obrona,czy wybielanie sygnatariuszy podpisu w Lizbonie,ale przystapienie Polski do NATO,do Unii Europejskiej bylo marzeniem milonow Polakow w latach 80-tych,czego dali wyraz w czerwcu 1989r.
  A teraz reka w nocniku…

 45. Jan said

  Ad. 44. “dowiezli”jeszcze kosci Stanislawa Augusta Poniatowskiego.

  Dowiezli dokładnie tylko trochę humusu i kawałek zardzewiałej szabli, z tego co pamiętam.

 46. O czym Siggi tu mówi z tym czerwcem 1989 r.

  Co Polacy wówczas mogli wiedzieć o Nato i UE w sytuacji, gdy nawet posłowie do kwietnia 1992 r. nic nie wiedzieli, że upichcono Układ Europejski z 16.12.1991 r. i co w nim upichcono.
  Proszę sobie poczytać to niżej – wykonane na podstawie stenogramów posiedzeń sejmowych z tamtego okresu czasu. Pokazano tam w jaki sposób uzyskano w lipcu 1992 r. zgodę parlamentu polskiego na ratyfikację tego zdradzieckiego układu.

  Nocna zmiana – czy nocna zdrada?
  http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/nocna-zmiana-%e2%80%93-czy-nocna-zdrada/

  A czy Siggi widzi różnicę pomiędzy budowaniem a rozkradaniem?

 47. Ps.
  Aha – i szczególnie ten p. ‚Nieleming’ spod ad.24 też niech sobie poczyta to wskazane pod ad. 46 – to może przestanie chociaż tu lemingować.

 48. Re: 21 „roz”…
  A reklamujac ta „osobe” na „video”, to czy ta „osoba” juz zjdiela portret stalina ze sciany???
  Wiem, wiem „zydowszczyzna” duzo nie rozni sie „stalowszczyzny”…,ale mimo wszystko „obie” mam powyzej ‚dziurek w nosie’ …
  =======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 49. revers said

 50. Zerohero said

  Co do wyborów B166…Bojkotka, żeby uciąć temat. Na wybory namawiałaś jak na obronę ojczyzny (jest link). Na PO byś na pewno nie naganiała, a jedyną realną alternatywą dla PO był i jest PiS. Specjalnym bystrzakiem nie jestem, ale jak dla mnie to bezdyskusyjnie kończy sprawę.

  Re: Nieleming

  Pan jesteś bezczelny. Na zdjęciu do artykułu Kaczka w jarmułce, obok Niesioł w Jarmułce, w samym artykule obawy Kaczki o polski antysemityzm. W cytatach obok Barbara Engelking-Boni nie zostawia złudzeń: Polacy-zwierzęta, Żydzi-ludzie. W linkach, w samym artykule opisy np. jak się pana Wildsteina kreuje na polskiego patriotę. Pan piszesz, że to po prostu miernoty. Pewnei tak. Ale skąd te miernoty bezbłędnie wiedzą, że Izrael dobry a Białoruś zła? No skąd?

  nosz, kurde…mało? Pan choć rzucił okiem czy od razu przeszedł do pouczania? To przecież wierzchołek góry lodowej! Ułamek. Rabini tacy jak Ovadia Yosef mówią, że goje są po to by służyć Żydom i dobrze. Jak goj zaneguje holokaust to idzie do więzienia. Większość wielkiego kapitału w USA należy do Żydów, bo Żydzi mają FED i to daje im możliwość wykupowania czego popadnie za pieniądz, który sami sobie emitują. Nie ma tam stacji TV gdzie ktoś pysujący Izraelowi zasiedziałby miejsce. A o innych można powiedzieć dużo. Taka wolność słowa.

  Zwij to se Pan jak chcesz. Antysemityzm, antychazarzyzm. Wg. mnie są to po prostu niewygodne fakty.

 51. Zerohero said

  Re 49

  I jako pierwszy przykład tych służb mundurowych propagandziści z TV Trwam podali Omon, a w tle poleciał język rosyjski. Pięknie. 🙂 Podkreślono, że ingerować mogą również państwa spoza UE (tzn. z UE jest OK?). Jeśli chodzi o panstwa spoza UE chodzi, w obecnej sytuacji na bratnią pomoc możemy raczej liczyć ze strony USA i Izraela. Tych krajów nie wymieniono. Pod koniec znowu padło złowieszcze słowo: Rosja.

  Propaganda TV Trwam nie zadała sobie trudu by przypomnieć przypadek pobicia polskiego obywatela pochodzenia włoskiego przez ochroniarza wycieczki z Izraela. Ochroniarz pobił za zwrócenie uwagi na pracujace silniki autokarów (Żydzi maja klimę a goje wdychają spaliny). Pojechał do Izraela, miał immunitet.

  Propaganda TV Trwam nie wspomniała o ochronie Marszów Żywych, ani publicznym grożeniu Polakom, że jak ktoś otworzy okno na trasie przejazdu Obamy, to sam sobie będzie winien.

  Oczywiście w reportażu padła nazwa Smoleńsk. Bo jak, bez Smoleńska?

  Debile oglądający TV Trwam nie zadają sobie elementranego pyatnia. Po co Rosja miałaby pacyfikować polskie powstanie przeciw nierosysjkim okupantom? Debile. Spójrzcie na mapę. Bruksela gdzie leży? Spójrzcie patafiany na ulice, na szyldy dużych korpo (zwłaszcza energia, hipermarkety, banki, telekomy) a potem osły skończone wpiszcie te nazwy, w k..wa wikipedii i sprawdzcie z jakich krajów one pochodzą. Skąd był Soros i Sachs. Kto nam reformy robił.

  Potem użyjcie waszych skarlałych mózgów i zastanówcie się po co Moskwa a nie Londyn ma ratować Vincenta Rostowksiego. Czemu to nie snajperzy IDF mają ratować dupę żonie Sikorskiego.

  No chyba, że by zapłacili Rosjanom jako najemnikom, ale koszt politycnzy pacyfikacji jest tak wielki, że chyba za żadną realną cenę.

 52. AlexSailor said

  Ad.24 @Nieleming

  Proszę sobie usunąć z nick’ nie.
  Tak będzie lepiej.
  A, i jeszcze dobrze by było, gdyby mniemanologię stosowaną zastąpił pan myśleniem pojęciowym.
  Bardzo prosto jest np. ustalić skład narodowościowy rządów po 1989r. na podstawie ogólnie dostępnych źródeł, nawet w przybliżeniu i sprawdzić jak to koresponduje ze składem narodowościowym ludności w Polsce.
  Równie łatwo można sprawdzić jakość rządów ostatniego dwudziestolecia i stan Polski w roku 1990 i 2012.

 53. AlexSailor said

  Ad. 28 @RomanK

  „Pomimo wielu bledow pilsudczycy byli jednak polskimi patriotami…..zaden z nich nei dopuscil sie zdrady….nikt z nich nei podpisal aktu kapitul;acji i zrzeczenia sie suwerennosci,…”

  Bzdury.
  Zdrada zaczęła się w 1926r.
  Przez cały czas do wojny trwała nieustannie, a polegała mniej więcej na tym, na czym polega teraz.
  Na systematycznym niszczeniu Narodu Polskiego, jego kultury, tradycji, niszczeniu jego wybitnych i aktywnych jednostek, chamstwie, klikach, nieznanych sprawcach i seryjnych samobójcach, mieszczeniu i rozkradaniu gospodarki.

  Nie podpisali aktu kapitulacji.
  Zrobili coś gorszego.
  Doprowadzili do totalnej dezorganizacji armii i sił obronnych państwa w patriotycznym i skłonnym do poświeceń narodzie.
  Przystąpili do wojny jako pierwsi, do wojny, której można było uniknąć w sytuacji totalnego nieprzygotowania do niej.
  Zbiegli z Polski tak szybko jak się dało spakować kochanki, kanarki i rupiecie zostawiając walczący Naród i bohatersko walczącą bez jakiegokolwiek planu, ba niszczoną głupimi rozkazami, armię.

  Następnie doprowadzili nie tylko do zrzeczenia się suwerenności, ale do poddania polskich sił zbrojnych, polskiego wywiadu i ss, polskiej ludności w kraju, obcym interesom i wykrwawianiu ich na potęgę w czasie II WŚ.

  Dużo by pisać.
  Ich zdrada, często nieświadoma, polegała na tym samym, na czym polega dzisiaj.
  Nadmienię, że stan obecny jest wynikiem właśnie przegrania II WŚ i idiotycznego jej prowadzenia po 1939r.

 54. AlexSailor said

  Ad. 29 @Siggi

  Oni nie uciekli w połowie września 1939.
  Oni uciekli, jak tylko zdążyli się spakować.

  5 września – „Michał Grażyński – minister propagandy, oświadcza na konferencji prasowej o ewakuacji z Warszawy urzędów państwowych. Wieczorem wyjeżdża ze Stolicy Prezydent RP Ignacy Mościcki, kierując się w stronę Lubartowa.”

  7 września spakował się Wódz Naczelny ze swoimi przydupasami i rozpoczął ucieczkę ku granicy rumuńskiej maskując ją „przeniesieniem sztabu do Brześcia”.

  Dlatego warto zgodzić się z Panem:
  „Zachecam wykurowac sie z sympatii do pilsudczyzmu.W przeciwnym razie nieczego dobrego w Polsce i na jej rzecz wspolnie nie zrobimy.To kwestia uznania fundamentalnych,uniwersalnych wartosci,ktore junta pilsudczykowska deptala. Drogo za to Polacy zaplacili.”

  Dodam, że urząd prezydenta Najjaśniejszej, wydawał przed wojną 4 miliony złotych rocznie, podczas, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych 3,2 miliona złotych, prezydent Niemiec 2 miliony, a prezydent Francji (o ile pamiętam) mniej niż 3 miliony.

  To co to było, jak nie zdrada.
  Ile czołgów przez 13 lat można było wyprodukować za te pieniądze?
  A może dobrze, że nie wyprodukowano, bo i tak w 1939r. nie zostałyby wykorzystane, jak większość polskiego sprzętu wojennego.
  Można zatem powiedzieć, że mieliśmy najdroższego prezydenta na świecie.

 55. AlexSailor said

  Ad. 40 @Siggi

  Ten dokument powinien być lekturą obowiązkową dla każdego Polaka.
  To co się dziś dzieje w Polsce jest właśnie spowodowane wrześniem 39 i II WŚ, a to jest bezpośrednio spowodowane rządami agentury obcej po 1926r.

  Polska wojny w 1939r. nie miała prawa podjąć.
  Ale skoro już zdecydowano się na wojnę, to przy takim stosunku sił jaki był Polska tej wojny nie mogła przegrać.

  Na to żeby przegrać wrzesień 1939, trzeba było się solidnie napracować.
  Podobnie jak na to, żeby doprowadzić do sytuacji z sierpnia 1939r. też trzeba było CIĘŻKO pracować.

  Wystarczyło zawrzeć sojusz z Czechosłowacją w 1938r. i byłoby po Niemczech, po hitlerze, a nasze granice przesunęłyby się prawdopodobnie na Odrę i Nysę.
  Wiem co piszę.

 56. nieleming said

  Re 32 do Atanazy
  Dziękuję za diagnozę, a zarazem antidotum na poznanie jedynej prawdy, że całe zło świata jest przez Żydów. Obawiam sie jednak, ta droga nie gwarantuje sukcesu. Same obwinianie Żydów nawet jeśli słuszne nie zagwarantuje nam Polakom lepszego życia. Obrażanie całej nacji żydowskiej sprowadzi na nas jedynie gromy całego świata i wpływowych grup interesów rządzonych właśnie przez Żydów. W Niemczech za czasów rządów Hitlera polityka nienawiści spowodowała eksterminacje narodu żydowskiego na niespotykaną skalę. Co komu zrobiły tysiące pomordowanych kilkuletnich dzieci, noworodków i zagazowane kobiety. Zamiast sprowadzania całego zła świata do określenia Żyd zacznijmy działać tak jak Żydzi. Zacznijmy budować sami a nie wyzywać innych, że budują, bo tamci i tak zbuduja a my będziemy nadal w tym samym miejscy wyzywać, a nie budować. Wrogowie Polski karmią sią naszą warholska postawą i wykorzystują ją. Jak to powiedzxiał nielubiany na tym portalu Piłsudski. Polakami kieruje się przez emocje. Z jednej strony te emocje świadczą o naszej tożsamości narodowej i dumie . Z drugiej czasami te emocje przynoszą opłakane skutki. Aby byc dobrym patriota Polakiem nie trzeba byc antysemitą. Niestety wielu tu na forum twierdzi inaczej i moim zdaniem jest to szkodliwe dla Polski

 57. Zerohero said

  Re 56

  Co ty chrzanisz chory człowieku, jakie obrażanie? Mamy Żydom pozwolić na cokoliwiek i bez względu na okolicnzości siedzieć jak mysz pod miotła?

  zacznijmy działać tak jak Żydzi

  1. tzn. jak? Pobić lub oblać kwasem solnym każdego kto neguje jakiś element maryrologii Polaków? Żydzi tak robili z osobami „negujacymi kolokaust”. Mordować liderów państw z którymi się nie zgadamy? Osiedlać się w Indiach, kupować gazety hinduskie i szydzić z hinduizmu? Rościć sobie pretensje do ziem sąsiadów, podbijać a ludność wsadzać do obozów? Sekować nie-Polaków z władz równych krajów? Wciskać Żydom agentów księży by im judaizm zmieniać?

  2. negujesz możliwości żydowskie. Moglibyśmy tylko nieporadnie małpować Żydów, bo nie kontrolujemy FED.

  W Niemczech za czasów rządów Hitlera polityka nienawiści spowodowała eksterminacje narodu żydowskiego na niespotykaną skalę.

  I tu też cię mam. Ckliwa historyjka z „nienawiścią”. A w latach 20 w warunkach hiperinflacji, gdy Żydzi wykupili połowę Niemiec, to była polityka miłości? A w latach 30 gdy Żyd Kaganowicz wymordował 6 milionów Ukaińców, to z miłości?

  Komentujesz pod tekstem w którym opisano jak najbardziej niby propolski polityk mainstremowy przestrzega przed BUNTEM polskich gojów.

  Wmawiasz, że nie możemy zrobić nic, bo to Żydów obrazi, a jednocześnie polecasz działać jka Żydzi. Masz siano we łbie człowieku. Pewnie jesteś żydowskim szownistą.

 58. Szanowni Państwo,

  Dziękuję za wszystkie głosy uznania, kpię sobie ze wszystkich ataków. Panu z-NIE(Urbana)-lemingowi odpowiem, że my tu nie mamy ambicji być „patriotami”, gdyż patriotyzm to idiotyzm – my mamy ambicje być narodowcami. A w Polsce pod niepolskimi, niewyobrażalnie szkodliwymi dla narodu rządami, obowiązkiem Polaka jest myśleć, jak przywrócić w Polsce rządy polskie. Aby to zrobić, należy być zdolnym do rozróżnienia pomiędzy Polakami a niepolakami u władzy. To rozróżnienie niepolacy nazywają „antysemityzmem”, zaś postulaty zmiany rządów na polskie – „szowinizmem”. Wszystkie te określenia formułowane przez niepolaków są oczywiście narzędziem obrony przez nich ich stanu posiadania na nie ich ziemi. Polacy, aby odzyskać swoje państwo i ocalić swój naród przed zagładą demograficzną przeprowadzaną metodami wolnorynkowymi, a zaprogramowaną przez niepolaków – muszą być odporni na oskarżenia na „antysemityzm” i „szowinizm”, które są pustymi figurami retorycznymi niepolskiej socjotechniki opracowanej do pacyfikowania ludności tubylczej przez „władców świata”.

  @Zerohero [12]
  Przedrukowuję Pana wypowiedź pod tekstem „Z jakim antysemityzmem wojuje Jarosław Kaczyński (…)” na moim blogu. Takie ważne kwestie warto wklejać w kilku miejscach. Odpowiedziałem tam Panu co następuje:

  Co do N. Klein to jest o tyle uczciwa, że pokazuje mechanizmy globalistycznej „neoliberalnej / neokonserwatywnej” ekonomii, które istotnie funkcjonują w sposób przez nią opisany. To, że nie pisze o tym, kim są ci, którzy je wmuszają narodom na całym świecie przy użyciu wojen, mordów politycznych, przewrotów i szantażu gospodarczego – czy, tak jak w Polsce, piramidalnego oszustwa – nie jest problemem. To łatwo może dopowiedzieć sobie każdy. Klein odwala za nas uczciwie połowę roboty – za cóż ją ganić? Wypada podziękować i wziąć się za naszą połówkę, postawić „kropkę nad i” – na przykład polecając uzupełniająco książkę Izraela Szahaka „Żydowskie dzieje i religia” (książkę w formacie PDF można pobrać stąd: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/biblioteka-narodowa/ , ten Żyd przebił moim zdaniem Finkelsteina!).

 59. Zerohero said

  odpowiedziałem na Pana blogu

 60. Roz. said

  Re.48. Panie Janieztoronto, można nie zgadzać się ze wszystkimi poglądami Pana Pastuszki, chodzi tylko o opór przeciw żydowszczyźnie, śmieci trzeba wymieść i umieć przechodzić różne zasieki.Pozdrawiam.

 61. nieleming said

  Re 57 Zerohoro
  Gratuluję światopoglądu i szanuję Twoje poglądy ale się z nimi nie identyfikuję. Nię będę również oceniał Twojego stanu zdrowia. Emocje i obrażanie są tu niepotrzebne. Wolę merytoryczną dyskusję.

  „Co ty chrzanisz chory człowieku, jakie obrażanie? Mamy Żydom pozwolić na cokoliwiek i bez względu na okolicnzości siedzieć jak mysz pod miotła?”

  Odp. Dziwnie i błędnie interpretujesz moja wypowiedź. W żadnym, razie nie można siedziec jak mysz pod miotłą gdy Ojczyznę naszą sprzedaje się za srebrniki przez ludzi typu Tusk, Rostowski, Sikorski itp. Jednak same wyzywanie wszystkich od Żydów sukcesu nie przyniesie. Trzeba działać ale nie przez wyzwiska i okrzyki, tylko prze planowe działanie. W tej grze z żydami jest jak na wojnie. A na wojnie rozgłos i krzyk jest szkodliwy. Jak ruszasz do ataku to nie ostrzegasz nieprzyjaciela o tym, że atkujesz. Dla mnie Twoje wyzywanie żydów to własnie takie okrzyki ostrzegające przed atakiem. Przez to Twój przeciwnik wie kto atakuje i kiedy.

  „I tu też cię mam. Ckliwa historyjka z “nienawiścią”. A w latach 20 w warunkach hiperinflacji, gdy Żydzi wykupili połowę Niemiec, to była polityka miłości? A w latach 30 gdy Żyd Kaganowicz wymordował 6 milionów Ukaińców, to z miłości?”

  Odp.Straszną tragedią jest smierć nawet jednego niewinnego człowieka. Zastanów sie jeszcze nad swoim wpisem, bo brak mi słów nawet na komentarz. Nic nie usprawiedliwia tylu morderstw niewinnych dzieci i kobiet.

  „Wmawiasz, że nie możemy zrobić nic, bo to Żydów obrazi, a jednocześnie polecasz działać jka Żydzi. Masz siano we łbie człowieku. Pewnie jesteś żydowskim szownistą.”

  Odp. Znowu błędnie interpretujesz moja wypowiedź. W walce o Polskość trzeba działać, a działanie oparte na wyzwiskach jest skazane na porażkę. Z wyzywającymi furiatami nikt nie będzie poważnie rozmawiał. Tak jak w biznesie nawet w kontaktach ze znienawidzoną konkurencją trzeba zachować pewne standardy w kontaktach bo inaczej wylecisz z biznesu. Jeśli chodzi o stwierdzenie aby działać jak żydzi chodzi mi raczej o źródło ich sukcesu w świecie. Żydzi mają taką pozycję nie tylko dzięki złodziejstwu i zbrodniom jak ty sądzisz ale równiez dzięki własnej mozolnej pracy, wytrwałości w niesprzyjającym środowisku i mądrości. Odnośnie siana i zydowskiego szowinisty, to niepotrzebne obrażanie. Ani nie jestem żydem ani szowinistą.

  RE 58 Palmer.Eldritch.1984

  „my tu nie mamy ambicji być “patriotami”, gdyż patriotyzm to idiotyzm – my mamy ambicje być narodowcami”

  Ciekawe stwierdzenie. Niezgadzam się z nim. Obrażasz tym stwierdzeniem wszystkich patriotów , którzy przelali krew abyś mógł dziś pisać na forach w ojczystym języku.

  Twoje logika dla mnie jest dziwna. Według Ciebie to tylko fakt wyzywania i zwalczania żydów czyni dobrego Polaka i broń boże nie patriotę tylko narodowca. Zapeniam Cie, że bycie dobrym Polakiem to nie wyzwiska i nienawiśc do żydów lecz dbanie o polską kulturę, tradycję i historię. Żydów nie musisz kochać ale trzeba sie z nimi liczyć tak jak z każdym przeciwnikiem. Samo wyzywanie może skończyc się tym, że zostaniesz prze przeciwnika zaskoczony jego działaniem i przegrasz.

 62. Marucha said

  Re 61:
  Niech Pan sobie da spokój z tą prożydowską propagandą ubraną dla niepoznaki w całkiem słuszne spostrzeżenia.

Sorry, the comment form is closed at this time.