Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Greg o Wolne tematy (39 – …
  Carlos o Wolne tematy (39 – …
  Greg o Wolne tematy (39 – …
  Boydar o Wolne tematy (39 – …
  Boydar o Wolne tematy (39 – …
  Yagiel o Wolne tematy (39 – …
  Yagiel o Wolne tematy (39 – …
  Liwiusz o Pod wieżami Włodzimierza
  Boydar o Wolne tematy (39 – …
  Boydar o Wolne tematy (39 – …
  revers o Wolne tematy (39 – …
  Krzysztof M o Wolne tematy (39 – …
  Greg o Wolne tematy (39 – …
  Lily o Wolne tematy (39 – …
  Zbigi o Zmierzch kolosa na glinianych…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Frgmenty uchwały Krajowego Prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) podjętej 22 czerwca 1990 r.

Posted by Marucha w dniu 2013-06-27 (Czwartek)

Wg. książki Wiktora Poliszczuka „Gorzka prawda – zbrodniczość OUN-UPA”, Toronto 1995 – str. 372-379.

Uchwała zawiera 60 stron maszynopisu. Obejmuje różne sprawy współczesne, w tym stosunek OUN jako awangardy narodu ukraińskiego – do Polski i Polaków. Nakazuje szerzenie kultu Stepana Bandery i Romana Szuchewycza – „Czuprynki” oraz metropolity Andrzeja Szeptyckiego przez upamiętnianie w miastach i wsiach pomnikami, jak i nadawaniem ich imienia szkołom, ulicom i placom. W razie oporu lub sprzeciwu obecnej władzy stosować przymus fizyczny, „pozbywając się dużej ilości Moskali, którzy zaśmiecają nasza ziemię”. W razie ociągania się stosować nawet „metoda, wypróbowaną przez UPA na Polakach. OUN wykorzystuje jako awangarda narodu wszystkie partie.

Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami Krajowego Prowidu każda ukraińska rodzina w diasporze wpłaca po 1.000 dol. USA na fundusz „Wyzwolenia Ukrainy”. Przegranie przez „Ruch” wyborów na Ukrainie uważane jest za śmierć ukrainizmu nad Dnieprem.

Sprawy polskie:

1. Na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Ukrainy Zachodniej;
2. W diasporze;
3. W Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy Zacurzońskiej. [Także pisanej „Zakierzońskiej” – admin]

1. Popieramy gorąco wysiłki wyzwoleńcze narodów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, popieramy wysiłki wyzwoleńcze Mołdawian, Gruzinów i Ormian. Solidaryzujemy się z walką o wolność bratniego narodu białoruskiego, pamiętając jednocześnie, że wywodzi się on z naszego ukraińskiego gniazda – Kijowskiej Rusi i do tego gniazda w przyszłości powinien wrócić.

… Z postkomunistyczną Polską należy utrzymywać stosunki przyjazne i na zasadach wzajemności. Aby nie drażnić Polaków i rządu należy przyznać im na Ukrainie pewne uprawnienia w zakresie wiary, kultury i szkolnictwa, bacząc równocześnie, aby te koncesje nie poszły zbyt daleko. Wykluczyć organizowanie się Polaków pod względem politycznym. Przede wszystkim należy narzucić Polakom nasz punkt widzenia na historię i na stosunki ukraińsko-polskie. Nie dopuścić do głoszenia, że Lwów, Tarnopol, Stanisławów, Krzemieniec i in. kiedykolwiek odgrywały rolę polskich ośrodków kultury. Zawsze były to ośrodki kultury ukraińskiej. Polacy nie odgrywali w nich najmniejszej roli, a to, co o nich głosi się dzisiaj, zaliczyć należy do polskiej szowinistycznej propagandy.

Młodzież polską wciągać do patriotycznych akcji związanych z rocznicami patriotycznymi – w tym związanymi ze sławnymi dziejami UPA. Pozwoli to nie tylko zachwiać wiarę w polską propagandę państwową, ale także doprowadzić do rychłej ukrainizacji polskiej młodzieży zrażonej kłamstwami polskiej propagandy odnośnie UPA.

Koncesje w sprawie szkolnictwa polskiego i kultury uzależnić od podobnych koncesji udzielonych Ukraińcom w Polsce. Głosić, że w Polsce mieszka jeden milion Ukraińców, utrudniać Polakom odbudowę cmentarza Orląt, ale niezbyt nachalnie, aby nie dać im do rąk międzynarodowego atutu propagandowego, że nasze starania o wejście do Europy nie są szczere (chodzi o to, że cmentarz Orląt jest cmentarzem wojskowym, tedy zgodnie z konwencją międzynarodową jest pod ochroną prawa międzynarodowego).

Oddawanie Polakom kościołów uzależniać od oddawania Ukraińcom w Polsce obiektów cerkiewnych a przede wszystkim oddanie przez Polaków Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi katedry greckokatolickiej w książęcym grodzie Przemyślu. Nie zaszkodzi tego faktu łączyć ze zwróceniem Polakom kościoła Sw. Elżbiety we Lwowie a także obiektów kościelnych w Tarnopolu Stanisławowie.

Nie można pod żadnym pozorem dopuścić do reaktywowana polskiej hierarchii, czyli powrotu na nasze ziemie polskich biskupów. To mogłoby oznaczać na przyszłość niebezpieczeństwo odrodzenia na Ukrainie (zachodniej) niepożądanej polskości i polskiego szowinizmu o ambicjach politycznych. Obrządek łaciński na Ukrainie podporządkować hierarchi Ukraińskiej Cerkwi Katolickiej i jej patriarsze z siedziba na Górze św. Jura wt Lwowie.

Sporządzać i systematycznie uzupełniać spisy Polaków mieszkających na Ukrainie a przede wszystkim na Ukrainie Zachodniej. Spisy te oraz adres) służyć będą sprawie Ścisłej kontroli ich poczynań. Znając historię i zdolności konspiracyjne Polaków nie można wykluczyć, że w przyszłości zechcą konspirować przeciwko samostijnej Ukrainie. Nie można też wykluczyć, że znajdą się w Polsce siły rewizjonistyczne, które zechcą odebrać Ukraińcom Lwów. Pomocnymi w tym mogą być właśnie konspirujący Polacy. Dlatego w najbliższej przyszłości, gdy Ukraina pozbędzie się swoich własnych komunistów, ujawniani Polacy powinni złożyć przysięgę lojalności i wierność samostijnej Ukrainie. To samo uczynić winni polscy księża, zakonnicy i zakonnice.

Nie utrudniać Polakom wyjazdów do Polski na pobyt stały, lecz je ułatwiać. Pamiętajmy, że odwiecznym celem Ukraińców i naczelnym OUN była depolonizacja ziem zasiedlonych od kilku pokoleń przez Polaków. Ułatwiając maksymalnie wyjazdy do Polski, należy równocześnie ułatwiać im czasowe kontakty z krewnymi i znajomymi w Polsce. Młodym, którzy odwiedzają krewnych w Polsce lub znajomych, utrudniać wstęp na wyższe uczelnie. W ogóle ograniczyć studia Polakom i nie dopuszczać do powstania silnej warstwy inteligencji.

Przeciwstawiać się wszelkiemu zbliżeniu Polaków i Rosjan [tak, tak, patridyoci! – admin] zarówno na Ukrainie jak i w Polsce, podsycać wrogość Polaków do Rosjan i odwrotnie, pamiętając, że ścisły sojusz rosyjsko-polski jest poważnym zagrożeniem dla Ukrainy i jej całości terytorialnej…

Wszelkimi siłami dążyć do tego, żeby w różnych naszych kontaktach z Polakami strona polska przyznawała, iż były to przykłady palenia wsi ukraińskich i mordowania Ukraińców przez AK, wykazywać podobieństwo między UPA i AK, podkreślając wyższość pod każdym względem UPA nad AK. Wymuszać na Polakach przyznawanie się do antyukraińskich akcji, potępienia przez nich samych pacyfikacji i rewindykacji przed wojną i haniebnej operacji Wisła po wojnie. Wszystkie te akcje przyniosły wiele cierpień i krwi narodowi ukraińskiemu. Podkreślać to w komunikatach, które koniecznie muszą być publikowane w językach obcych, zwłaszcza w angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.

2. Mamy wiele dobrych przykładów z przeszłości wspólnej walki ukraińsko-polskiej prowadzonej przeciwko komunizmowi. Te dobre tradycje należy kultywować, zacieśniając więzy z tymi organizacjami, które mają realistyczne podejście do stosunków ukraińsko-polskich. Wykazywać, że we wspólnej walce z komuną Ukraińcy byli stroną aktywną i inspirującą. Innymi słowy aby Polacy uznawali przywódczą rolę Ukraińców.

Eliminować wszelkie polskie próby zmierzające do potępienia UPA za rzekome znęcania się jej na Polakach. Wykazywać, że UPA nie tylko nie znęcała się nad Polakami, ale przeciwnie, brała ich w obronę przed hitlerowcami i bolszewikami. Polacy byli też w UPA. Mordy, którym zaprzeczać nie można, byty dziełem sowieckiej partyzantki lub luźnych band, z którymi UPA nie miała nic wspólnego, pomniejszanie roli wyzwoleńczej UPA w skali europejskiej jest niedopuszczalne.

Zmierzać do tego, aby miarodajne czynniki polskie na emigracji zrzekły się wszelkich zamiarów i myśli rewindykacji względem Ukrainy a sprawę Ukrainy Zacurzońskiej (Zasanie, Chełmszczyzna, Podlasie i Łemkowszczyzna) pozostawić otwartą, sugerując, że zostanie ona załatwiona z korzyścią dla obu stron przez narodowe rządy w pełni suwerennych państw samostijnej Ukrainy i postkomunistycznej Polski. Na takim stanowisku stoi już obecnie Konfederacja Polski Niepodległej. Tę organizację i jej ludzi należy wspierać. W takim też duchu należy urabiać polską opinię publiczną na obczyźnie, za pośrednictwem polskich organizacji i będących w polskich rękach środków informacji.

W tym celu należy przenikać do polskich organizacji tam, gdzie jest to możliwe i lansować nasz punkt widzenia cierpliwie ale uparcie, zyskiwać zwolenników wśród Polaków, a tam, gdzie to najbardziej celowe, nie żałować środków z Funduszu Wyzwolenia Ukrainy. Kupować audycje w polskim radiu oraz miejsca w polskich gazetach. Wchodzić do polskich zespołów redakcyjnych. Dyskusje prowadzić w duchu heroizmu UPA i nie kwestionowanej ukraińskości Ukrainy Zacurzońskiej ze stolicą w książęcym grodzie Przemyślu.

Ukraina jest potrzebna jako sojusznik do rozbicia ZSRR. W tym celu należy popierać w Polsce wszystkimi siłami wszystko co ma posmak antyrosyjski. Katyń, wywózki na Sybir, zbrodnie NKWD i UB. Taki stan rzeczy odwraca uwagę Polaków od UPA, która polscy komuniści przedstawili narodowi polskiemu kłamliwie nie jako zbrojny ruch narodowo-wyzwoleńczy, lecz jako bandy.

Podkreślać z całą mocą, ze pełne wyzwolenie Polski nie jest możliwe bez samostijnej Ukrainy (vide Michnik). Oznacza to pełne zaufanie Polaków do antymoskiewskiej polityki Ukraińców, pozwoli na ich zupełny bezkrytycyzm i na pełne ich zaangażowanie po naszej stronie. Zaangażowanie to ma pomóc do umocnienia pozycji Ukrainy i osłabienia Polski, co pozwoli w przyszłości podporządkować państwo polskie ukraińskim interesom narodowym.

Nasz komentarz do tego powinien nawiązywać do ucisku polskiego przed wojną na obszarze polskiej okupacji ziem ukraińskich (Zamojszczyzna, pacyfikacje, likwidacja szkolnicywa i kultury, ucisk narodowy), sławne działania UPA w walce z Niemcami i komuną w Bolszewii i w Polsce. Podnieść, że sami Polacy oddają hołd bohaterskiej UPA, prekursorki Solidarności, potępiają komunistyczną akcję Wisła znęcania się nad ukraińską ludnością. Wykazywać ukraińskość Zacurzonii zgodnie z granicą nakreśloną przez OUN-UPA. Wyciszać wszystko to co nas dzieli, w tym także negatywne patrzenie na UPA.

Podkreślać także, iż takie same jest również stanowisko papieża i udowodnić, że gdyby było inaczej to nie przyznałby Mokremu nagrody im. Jana Pawła II za krzewienie przyjaźni między narodami polskim i ukraińskim [! – admin]. Podnosić przyznanie nagrody Ukraińcowi za artykuły zamieszczone na łamach „Tygodnika Powszechnego” oraz „Znak”, a w propagandzie światowej głosić, że reprezentują one najzdrowsze siły narodu polskiego, na które tylko Europa może się orientować.

Problematyka rewolucyjnej OUN – awangardy narodu ukraińskiego – powinna być tam zawsze obecna. Głosić prawdę bardziej znanych wydarzeń dziejowych (Grunwald, Wiedeń, Warszawa 1920, Monte Cassino) podkreślając, że odniesione tam zwycięstwa były głównie dziełem Ukraińców, a nie Polaków. Polacy odegrali w nich rolę drugorzędną.

Stanowczo rozprawiać się z antyukraińskimi poglądami na historię działaności UPA – E. Prusa, W. Hraniewskiegp, J. Sobiesiaka, H. Cybulskiego, kś. Kuczyńskiego, J. Jastrzębowskiego, W. Romanowskiego, J. Popiela, M. Fijałki, kś. Szetelnickiego, J. Gietrycha, Z. Alberta, A. Oliwy, W. Kalabińskiego, J. Węgierskiego, S. Myślińskiego, M. Juchniewicza, W. Szoty, J. Turowskiego, Siemaszki i J. Sereta. Najlepiej to robić piórem samych Polaków, wśród których znajdą się osoby sprzedajne  (obiecać wysokie honoraria i stypednia zagraniczne).

Wskazane jest opanowanie niektórych polskich pism, w tym „Semper Fidelis”, „Tak i nie” i in. Wejść do władz Archiwum wschodniego, infiltrować Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich (GKBZHwP), przeszkadać w zbieraniu obciążających Ukraińców materiałów z wydarzeń drugiej wojny światowej, nie dopuszczać do publikowania materiałów obciążających ukraiński nacjonalizm rewolucyjny OUN. Zestawić ściśle poufne listy osób (nazwiska i adresy) nieprzychylnych ruchowi rewolucyjnemu. Zestawić także listę Polaków, którzy są przychylni rewolucyjnej OUN. Listy, jako dokumenty ważnej wagi państwowej dostarczyć Prowidowi Krajowemu. Doprowadzić do zwrotu przez Kościół Polski katedry ukraińskiej w książęcym grodzie Przemyślu. Tu powinno znaleźć się biskupstwo Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi oraz powinny osiedlić się ukraińskie zakony(Jak doniosły oststnio media taki uniwersytet ma zostać powołany w Lublinie. A dlaczego nie we Lwowie ? – P.J.)

Przed wojną Polacy nie zezwolili na otwarcie Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie, my zaś przełamiemy wszelkie opory i powołamy Uniwersytet Ukraiński w starożytnej stolicy Polski.

To wszystko ma służyć osłabieniu Polski, a w przyszłości doprowadzić nawet do zupełnej dekompozycji państwa polskiego – co leży w interesie polityki Ukrainy, w której siłą awangardową jest i będzie rewolucyjna OUN. Nigdy nie zależało nam na sile Polski i teraz nie zależy, wręcz przeciwnie, na jej osłabieniu wewnętrznym i międzynarodowym.

Zależy nam na tym, żeby w Polsce istniała słaba służba wewnętrzna (i kierowana przez ludzi nam życzyliwych) i słaba, nieliczna armia. Zależy nam także na rozbiciu narodu polskiego i osłabieniu Solidarności. Należy zatem podsycać w łonie narodu polskiego seperatyzmy regionalne: Górnoślązaków, Kaszubów, Górali. Robić to należy w sposób jak to czynili Polacy żebraczej Polski przedwojennej z Ukraińcami, Poleszukami, Hucułami i Łemkami. Podsycać aktywność narodową Ukraińców, Białorusinów, Żydów, Czechów, Słowaków a przede wszystkim Niemców. Próby hamowania ich dynamizmu określać jako ucisk, brak demokracji i polską nieszczerość w głoszeniu haseł równości i wolności. Nie dopuszczać do zbliżenia polsko-niemieckiego. Podkreślać aktualność hasła „Jak świat światem, Niemiec Polakowi nie będzie bratem”. Obecna Polska nie powinna być zbyt silna, ale też nie może być zbyt słaba. Wobec zupełnego rozprężenia sieci polskiego kontrwywiadu, z którego solidarnościowy rząd wypędził wszystkich fachowców pochodzących z nomenklatury, odbudować tajną sieć OUN i zacząć kontrolować wszystkie dziedziny życia Rzeczypospolitej .

3. Obecna Polska przeżywa dobę swojego ponownego odrodzenia, której siłą sprawczą jest ruch znany na świecie pod nazwą Solidarności. Ruch ten zdobył sobie międzynarodową sławę, jako rozsadnik [? – admin] komunizmu na świecie. Taka opinia o Solidarności krzywdzi nas i nie jest nam potrzebna. Nasza propaganda powinna iść w kierunku wykazania, że Solidarność nie była tą siłą sprawczą, lecz UPA, która zainspirowała siły antykomunistyczne do działania. UPA walczyła z bolszewią ponad 10 lat a jej duch żywy nigdy nie wygasi. Duch UPA zapłodnił Solidarność do czynu. Tak powinien rozumować każdy Ukrainiec, tak samo powinien rozumować świat i my mamy światu w tym dopomóc, bo inaczej znowu naszą chwałę przypiszą sobie Polacy.

Stosunek zdrowych sił ukraińskich do obecnej polskiej rzeczywistości powinien być zróżnicowany i uzależniony od naszych interesów.

Najpilniejsze zadanie na najbliższą przyszłość: doprowadzić do tego, żeby władze polskie jednostronnie przyznały (złożyły deklarację), że względem samodzielnej Ukrainy nie wysuwają i nie będą wysuwać w przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych, a tym wyrzekają się wszelkich pretensji do ziem utraconych na wschodzie w wyniku sowieckiej inwazji dokonanej na okupowane przez Polskę terytoria ukraińskie 17 września 1939 r. Takie oświadczenie jeżeli będzie, należy silnie rozpropagować w różnych językach obcych. To bardzo ważne dla naszych posunięć przyszłościowych. My ze swej strony przyznamy słuszność takiemu stanowisku oświadczając, że kwestia granic, które wytyczył bez naszego udziału (tj. Polski i Ukrainy) krzywdzący układ jałtański (nie mówić o czyją krzywdę chodzi) powinna być załatwiona w przyszłości przez rządy suwerennych państw Ukrainy i Polski. Gdy zaś do tego już dojdzie, to my odczytamy owo jednostronne oświadczenie: tak, wy nie macie roszczeń terytorialnych i mieć nie możecie, ale my je mamy. Polacy bowiem zdają sobie sprawę, iż dotąd okupują część historycznych i etnograficznych ziem ukraińskich a nie odwrotnie. Zatem będzie rzeczą sprawiedliwą dla ukraińsko-polskiego pojednania zwrócenie Ukraińcom ziem, które są przez nas nazywane Ukrainą Zacurzońską. Wtedy, gdy się te dwa fakty zestawi, to świat nam a nie Polsce przyzna rację.

Ważne jest także w obecnej chwili postawienie na porządku dziennym tzw. akcji Wisła. Dążyć aby stanęła ona na forum polskiego parlamentu i żeby sami Polacy ją potępili jako ludobójczą. Inicjatorem sprawy nie może być Mokry, lecz ktoś z Polaków. Przeznaczyć na to 15-20 tys. USD. Gdy to już się stanie, to wieść o tym z odpowiednim naszym komentarzem w językch obcych powinna obejść cały świat. Zainicjować wiece, potępiające polskie zbrodnie popełnione na narodzie ukraińskim przez różne cudzoziemskie organizacje.
W tym duchu prowadzić propagandę na rzecz historyczności i etnograficzności ziem ukraińskich okupowanych obecnie przez Polskę, a o które z taką determinacją z komunistyczną władzą polską walczyła UPA – razem z patriotycznymi siłami polskimi WIN. Wynika z tego, że patriotyczne siły polskie uznawały rolę UPA i jej prawo do ziemi Zacurzonii. Mocno podkreślać, że takie jest stanowisko patriotycznych sił Polski obecnie.

Dążyć wszelkimi środkami i sposobami do odbudowania ukraińskiego charakteru Zacurzonii podkreślając, że samostijna Ukraina nigdy z tych ziem nie zrezygnuje i w odpowiednim momencie o nie się upomni.
Poprzeć politycznie, moralnie i finansowo fundację im. św. Włodzimierza Chrzciciela założoną w Krakowie przez Mokrego. Roli Mokrego nie eksponować, aby nie utrudniać mu działalności parlamentarnej. Nas interesuje punkt programu fundacji, który mówi o gromadzeniu dowodów o zbrodniach Polaków popełnionych na ukraińskim narodzie w okresie ostatniej wojny i w pierwszych latach powojennych (Akcja Wisła).

W naszej propagandzie wykazywać, ze podstawę Fundacji stanowi dar Watykanu przekazany przez Ojca Św. na działalność duszpasterską greckokatolicką. Jeżeli będą sprzeciwy ze strony pewnych środowisk ukraińskich czy polskich, to wówczas głosić na cały świat, ze Polacy to pseudokatolicy i działają wbrew życzeniom papieża. Posługując się imieniem Ojca Św. doprowadzić stopniowo do przekształcenia Fundacji w Instytut Ukraiński, a z czasem do powołania na bazie tego instytutu Uniwersytetu Ukraińskiego w Krakowie.

*                           *                             *

„Powyższy tekst po przetłumaczeniu Agencja Konsularna RP we Lwowie, pismem z dnia 20 marca 1991 r. przesłała do Komisji Sejmowej d/s Polski w Warszawie, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dept. Prasy i Informacji w Warszawie, do Instytutu Historii PAN w Warszawie i kilku innych miejsc. Poza tym materiał został wydrukowany dnia 12-14 kwietnia 1991 r. w gazecie „Polska Zbrojna”, organie Ministerstwa Obrony Narodowej .”

Jak pisze dalej W. Poliszczuk, „Po przeanalizowaniu tekstu fragmentów „uchwały”, po skonfrontowaniu ich z innymi publikacjami, doszedłem do wniosku, że „uchwała”, a raczej jej fragmenty, jest oryginalną uchwałą OUN-b. Wskazuje na to treść uchwały, która jest adekwatna do strategii, polityki i ideologii OUN-b. Tekst „Uchwały” jest odzwierciedleniem mentalności kierowniczych kół OUN-b .”

Za http://zbrodnieoun-upa.blogspot.se/

Komentarzy 55 do “Frgmenty uchwały Krajowego Prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) podjętej 22 czerwca 1990 r.”

 1. AlexSailor said

  Uwagi:

  1. Jak widać w Polsce jedyną siłą sprawczą są „żydzi”, natomiast Niemcy, Ukraińcy, Francuzi, Amerykanie, Brytyjczycy, Rosjanie a nawet Litwini się nie liczą i nie warto nawet o nich wspominać.
  2. Polskie władze, w tym prezydenci, realizują nakreślony program tak dokładnie, że muszą być chyba na etatach, bo taka koordynacja inaczej nie jest możliwa.
  3. Czy ktoś zastanawiał się ilu polityków w Polsce ma pochodzenie niepolskie i niegóralskie, ilu parlamentarzystów.
  4. Najciekawszy byłby fragment dotyczący stosunku i działań przeciw Rosji i Rosjanom.
  5. Jest wiele ośrodków władzy zainteresowanych utrzymywaniem skrajnej wrogości między Polską a Rosją.
  6. Gdzie są polskie ośrodki analityczno-decyzyjne, lub chociaż analityczne, które nakreśliłyby jakikolwiek pan celów strategicznych i operacyjnych dla państwa i narodu polskiego, oczywiście pomijając cel strategiczny jakim przez 7 lat było rozegranie 4 meczy w piłkę kopaną za 100 000 000 000 zł – (… – zmilczę).
  7. Kto i na jakich zasadach zaakceptował granicę wschodnią z Ukrainą – potrzebne konkretne nazwiska.
  8. Wyznawcom sekty smoleńskiej i czcicielom zamordowanego prezydenta serdecznie gratulujemy.

 2. Marucha said

  Re 1:
  Gdzie są polskie ośrodki analityczno-decyzyjne, lub chociaż analityczne… pyta AlexSailor.

  Ależ jest ich pełno. Tylko że ich „analizy” są albo opłacane przez organizacje pozarządowe, albo wyróżniają się skrajną głupotą, kretynizmem i ignorancją.

  Naprawdę, w Polsce trzeba rozstrzelać jakieś 50 tysięcy kretynów, żeby ich bełkot nie był dla nas kulą u nogi.
  Lemingi bez problemu pójdą za innymi przywódcami. Nie mają przecież ŻADNYCH własnych poglądów na jakikolwiek temat.

 3. AlexSailor said

  @Marucha
  Chodziło mi o polskie a nie polskojęzyczne ośrodki.
  Polskie, to znaczy kierujące się polskim interesem narodowym i państwowym.

  Nie widzę polskich ośrodków nawet wyróżniających się skrajną głupotą, kretynizmem i ignorancją.
  Gdyby takie były, to tylko kwestia czasu, by pozbyły się kretynizmu.
  Owszem są ośrodki, ale propagandy a nie analityczne.

  Taki ośrodek chciał stworzyć ks. Jerzy ś.p., miejmy nadzieję, że niezadługo św.
  I został zamordowany przez ss obcego, wschodniego (nie), państwa rękoma zwerbowanej agentury.
  Tak trzeba pisać, choć ta wiedza jest dostępna czarno na białym.

  Pozdrawiam.

 4. andrzej said

  Cała Wschodnia Galicja musi wrócić do Polski!

  Bez dwóch zdań!

 5. AlexSailor said

  Ad.4

  No właśnie. Nie Galicja, tylko MAŁOPOLSKA WSCHODNIA.
  Proszę mi nie wierzyć, tylko sprawdzić.
  Bo jest różnica, czy do Polski wraca Małopolska, czy jakaś tam austriacka Galicja.

 6. andrzej said

  Re 4:

  W roku 1990 była ku temu okazja, gdyż Rosjanie chcąc osłabić szowinizm ukraiński byli skłonni iść na takie rozwiązanie, lecz wówczas tacy reprezentanci Polski, jak: Mazowiecki i Geremek stanowczo sprzeciwiali się takim propozycjom!

  Jedn już stanął przed Sądem Bożym, drugi stanie niebawem, bo to, co mu zostało to dla Boga jedno mgnienie!

 7. andrzej said

  Re 5:

  Rzeczywiście ma Pan rację!

  Pańska nazwa jest jak najbardziej poprawną!

  Tak jakoś szybko i nie wyszło, przepraszam, ale ważne, że wiadomo o co chodzi!

 8. Jan said

  Jak to się dzieje,że ”demokratyczny zachód” a także ”społeczność” międzynarodowa toleruje banderyzm, odmiennie od drobiazgowego śledzenia gdziekolwiek indziej śladów wrażego nacjonalizmu. Czy aby Ukraina nie jest przygotowywana jak pies łańcuchowy do spuszcznenia i poszczucia w odpowiednim momencie na wybrane nacje. Wszystko na to wskazuje.

 9. andrzej said

  Re. 2:

  Pełna zgoda!

  Lemingi nie są aż tak dużym problemem, oni pójdą za innym przywódcą, który zapewni im w ich mniemaniu dobre poczucie!

  Problemem jest brak prawdziwych i mądrych patriotów u władzy, ale silnej, która da sobie radę
  z 50 tysiącami kretynów nie wspominając o lemingach!

 10. AlexSailor said

  Ad.5 @Andrzej

  Nad tym, żeby Polacy myśleli Galicja a nie Małopolska pracują sztaby ludzi.
  Podobnie jak nad tym, żeby kochali Franciszka Józefa a nienawidzili Aleksandrów i Mikołajów.
  Jak również, by zakładali kluby Podwójnegosmarka (Bi-smarka) i stawiali mu pomniki.

  I jak widać pracują skutecznie, a czy wystarczająco skutecznie, to się dopiero okaże.

 11. Reblogged this on ZYGFRYD GDECZYK.

 12. JO said

  ad.8. Oczywiscie , ze takie sa wlasnie plany….

 13. RomanK said

  Pomyslcie ,,jesli nie sprawi to wam wiekliego bolu…
  Nie wazne to co sie mialo..wazne to co sie ma,,a jeszcze wazaniejsze to- co zostanie naszym dzieciom.
  Przeszlosci nie zmiania nawet BOG~! Terazniejszosc jes t- jaka jest. Nad przyszloscia pracujemy SAMI!

 14. JO said

  ad.13. Nigdy nie pracujemy sami Panie Romanie….

 15. JO said

  Ukraina jak I Dzisiejsza Polska jak I cala reszta krajow Europy zachodniej I srodkowej sa Masonskimi Krajami, z Masonskimi-Poganskimi Narodami-Ludami, zlepkiem ludow organizowanych w kolo Pieniadza, bozka, Bozkow lub wrecz Szatana.

 16. Sowa said

  Ukraina jest bardziej zażydzona niż Polska i Izrael razem wzięte.

 17. akej said

  @ Jan (8)
  Toleruja banderyzm bo jest im wyraznie do czegos (nie wiem czy przeciw nam czy Rosji?) potrzebny. Jesli potrzeba zostanie zaspokojona, to banderyzm bezwzglednie zlikwiduja i zazadaja slonej wyplaty za dokonane zbrodnie. Przeciez oni nigdy nie zapomna, ze banderowskie chachly mordowaly narod wybrany.

 18. JO said

  ad.16. I to wlasnie Zydzi stali za UPA…..ukryci tak jak Talmud nakazuje……

 19. JO said

  ad.17. Mordowana byla Biedota Zydowska, ortodoksi – Mozeisci Zydowscy a nie Franksisci, Syjonisci….

 20. JO said

  Przeciez Tymoszenko jest Zydowka I Robia ja teraz za Menczennice Ukrainsko-Postupowska. Cos takiego jak w PRL Kaczynski I sekta Smolenska….

 21. JO said

  ad.3. Mam wielkie watpliwosci co do swietosci Ks Popieluszki. Tego Ksiedza Kazania byly przepelnione agresja do Komunistow , wydaje sie , ze I Rosji. Ten Ksiadz byl woda na Mlyn dla Zydo-Masonow I jego Swietosc jest wliczona w Plan Masonski.

  Rozwazajac rozumem Tradycjonalisty , Ks Jerzy Popieluszko byl zagubionym Modernistycznym Ksiedzem.

  On zrobil osrodek Polski oparty na Romantyzmie…..

 22. bemek said

  Jo, skurwysynu. Katolikem nie jestem, ale jako mieszkaniec ul. Stołecznej wiele razy słuchałem ZAWSZE łagodnych kazań ks. Jerzego. I oczy wydrapię (mimo, żem poganin), a na Niego nie dam złego słowa powiedzieć.

 23. akej said

  @ JO
  Pan jest w goracej wodzie kapany. Prosze ks.Popieluszke w spokoju zostawic. Poza tym dzis mamy narod ukrainski, bialoruski oraz litewski. Czas wiec zapomniec o tym co bylo kiedys. To sie nie wroci!

 24. Boydar said

  Panie JO, proszę o przykłady – negatywnych wypowiedzi ks. Jerzego odnośnie Rosjan.
  Nie bolszewików, nie komunistów, nie Kremla, nie Breżniewa, Gorbaczowa, innych genseków czy enkawudzistów, tylko Rosjan. Nieszczęsnego jak nasz, wymordowanego w 1/3 narodu.
  Jeśli nie zdoła Pan tego udowodnić, wypadało by odszczekać. Jeśli się Panu uda, pojadę do prawdziwego kościoła, z prawdziwymi księżmi, i prawdziwie się tam pomodlę podczas prawdziwej Świętej Mszy.

 25. JO said

  Drogi Panie Akiej, to co ludzkie zmienne jest. To co pochodzi z Nieba jest Niezmienne I Wieczne. Ja wybieram niezmiennosc I wiecznosc a nimi sa Katolickie Krolestwa, sa I beda. Ze sa w stanie jaki Pan podal, to sie prosze Pana zmieni…..Jednak Prawdziwe Zrodlo Krolestwa Jest I Bedzie I ono decyduje kiedy bedzie Fala a kiedy podziemnym zrodelkiem.

  Ja bede mowil Slowami Poddanego Krolestwa a nie Bezboznego Panstwa oparttego na Zydzizmach….w tym co do Ks Popieluszki rowniez.

 26. bemek said

  Nigdy ks. Jerzy nic złego na Rosjan nie mówił. Mówił : Zło dobrem zwyciężaj. Nigdy na nikogo nic złego nie mówił. Wiele razy jako małolat spieprzałem przed zomowcami Krasińskiego i Wojska Polskiego w dół do Stołecznej (obecna Popiełuszki). Aż do dnia, kiedy więcej nie przemówił. Jo, ty kłamliwy parchu.

 27. bemek said

  Mieszkańcy Żoliborza wiedzą, o jakie tereny się rozchodzi. Od pl. Wilsona (tuż obok kościoła, gdzie służył ks. Jerzy) w dół Krasińskiego, co niedziela schodziły psy tyralierą. Nie wiem, czym byli faszerowani, ale była to dzicz. Nie raz pałą oberwałem. W koło pełno było tajniaków. Mimo to ludzie przychodzili masami, słuchają kojących słów ks. Jerzego. Nie minęło aż tak wiele czasu, aby nie było świadków. Jesteśmy i pamiętamy.

 28. Kazik said

  ad 20 . Panie Jo . W Polsce jest męczenników co niemiara , za jazdę po piwku na rowerze , za nie zapłacenie za światło itd. i tp. Tymoszenko nie odsiaduje wyroku za popieranie banderowców i za to że jest jewrejką . Pisze pan aby pisać .

 29. RomanK said

  Alez prosze pisac..co slina przyniesie…ostatecznie piesek Dupek nauczyl sie czytac sledzac forum:-))) nauczyl sie pisac odpisujac ksywki i porownujac przez niuchanie…nie od razu zostaje sie advokatem:-))))))
  MY sobie tu gadu gadu o karecie co wozila wasza prababke..a tu nam rower kradna,,,ostatni rower w tej dynastii:-)))

 30. Boydar said

  Szanowny Panie JO

  Wbrew zaleceniom Pana Gajowego*, pozwolę sobie jeszcze na drobną z Panem polemikę.
  Przeczytałem ponownie Pański wywód (21) i co następuje:

  „…ten ksiądz był wodą na młyn dla Żydo-Masonów. I jego Świętość jest wliczona w Plan Masoński…”
  Mogło tak być, te skur_wesyny nie takie numery robiły. Jednak czy nie uważa Pan, że Bóg po raz enty, przemienił zło w dobro ? Czy sądzi Pan, że nawet stopnia 666 mason, jest w stanie naruszyć BOŻY PLAN ???

  „…rozważając rozumem Tradycjonalisty, ks Jerzy Popiełuszko był zagubionym Modernistycznym Księdzem…”
  tutaj się całkowicie zagubiłem, nie łapię kontekstu. Jeśli łaska, proszę o objaśnienie.

  „…On zrobił ośrodek Polski oparty na Romantyzmie”
  Może za mało wiem, ale właściwie o jakim ośrodku mówimy; wydaje się, że ks. Jerzy był prawie sam po określonej stronie barykady. Nie licząc oczywiście ks. Małkowskiego. Episkopat jednoznacznie się określił (zanim).
  A jeśli chodzi o Romantyzm, to nie jest on (romantyzm tenże) kojarzony ogólnie z czymś negatywnym. Może naiwnym nieco, ale nie ZŁYM. Pan sam jesteś niekiepskim Romantykiem w swoich gajówkowych perorach. Tak że, przyganiał kocioł garnkowi. Nie znam większości kazań ks. Popiełuszki, ale (jeśli się mylę to i tak mnie ktoś wyprostuje), z tego co pamiętam z jakichś powielaczowych przebitek, nic w tych kazaniach „romantycznego” nie było. Był Pan Jezus, prawda, i zalecana praca u podstaw (człowieczeństwa).

  *Gdyby Pan Gajowy się zbulwersował, to informuję, że rozchodzi mi się o zalecenie nr 845 „nie dzielenia zapałki na czworo”, oraz nr 931 „nie prowadzenia polemiki ze szczególnie upartymi komentorami”. To ostatnie (931) zastrzeżone jest do wyłącznej kompetencji Pana Gajowego.

 31. RomanK said

  Przeraza mnie jedno Panowie Szlachta…. brak rzeczowosci w kometarzach tego jakze bardzo waznego oswiadczenia. Znanego od ponad 20 lat…tych wytycznych sluchaja wszyscy Ukraincy…bez wzgledu na denominacje religijne i polityczne i realizuja je. Bez wzgledu na ich wewnetrzne podzialy czy animozje i bijatyki sa do tego wszyscy zgodni z tezami Prowidu UON..
  ONI sprawe Zakierzonii ( Ziemie niegdys ksiestwa Halickieg jakie znalazly sie w 1919 roku poza Linia Curzona)Czyt, 2/3 wojewodztwa Podkarpackiego hoduja ,holubia i szykuja do uczynienia koscia niezgody i miedzynarodowej awantury. CHodzi tu o powiaty Przemyski, Lubaczowski, Jaroslawski, Ustrzycki, Leski, Sanocki i polowa Brzozowskiego i Krosnienskiego, Jasielskiego oraz lezacych w woj Malopolskim powiatow Gorlickiego i Biecza/…to samow woj lubelskim, Hrubieszowsczyzna i Zamojszczyzna,,.,.
  Pamietajcie ze powiaty te maja sladowe ilosci ludnosci uwazajacych sie za Ukraincow…owszem sa cale masy jakie Ukraincy beda chcieli odzyskac narodowo…ale zamiast marzen o powrocie na Kresy, pomyslcie -gdzie przesiedlic ok 2 mln ludzi Polakow z Podkarpacia????
  Provid ma racje,,Polska jest slaba, o wiele slabsza niz w dniu oglaszania tez Prowidu…20 lat temu…
  To co pisze w tezach jest doskonala analiza i prawdziwa. Zalecenia sa przerazliwie proste i sluszne z punktu widzenia interesow Ukrainy.
  Poniewaz Prowid zdaje sobie sprawe z nieuniknionego prcesu rozpadu Ukrainy,,,chce umocnic sie i rozszerzyc na zachodzie zeby utrzymac swoja panstwowosc i przetrwac…
  Zapamietajcie raz na zawsze OUN potrzebuje konfliku z Polska jako paliwa dla wlasnej i swoich dlekosieznych planow wielkomocarstwowych….egzystencji! Nie jest w stanie prowadzac dzialania separatystyczno supremasistowskie przekonac wschodniej Ukrainy…jego dzialania oddalaja Ukraine Wschodnia coraz bardziej…tam dzialan wrogosci narodowej w stosunku do swoich- tez Ukraincow..troche gorszych, ale Ukraincow prowadzic nie moga i nie sa w stanie…Spacyfikowac Ukrainy Wschodniej tez nie moga bo to by ich zmiotlo jak stalo sie po II wojnie…ale Konflikt z Polska pomaga im scalac i unifikowac pod swoim szowinistycznymj sztandarem wszystkich Ukraincow..i stwarzac poczucie zagrozenia i koniecznosc trzymania sie razsem…..a te roszczenia trerytorialne sa tego najlepszym dowodem.
  W ciagu ostatnich 20 lat stopien niecheci i wrogosci Ukraincow do Polakow..Polski wzrasta niebezpiecznie szybko i intensywnie..nie dzieje sie to samo od siebie.
  Zapytajcie o to speca od tych spraw Inkwizytora….

 32. JO said

  Ad.27. Panie BOJDAR. Ja przesluchalem , przeczytalem kilka Kazan Ksiedza Jerzego I odebralem JE jako tendencyjne, monotematyczne, nastawone na podrzeganie do Solidarosciowej Rewolucji przywolujac Pana Jezusa Tylko po to by dokonac Rewolucji przeciwko Komunistom, Wladzy, Zwiazkowi Radzieckiemu, Rosji.

  Ksiadz Popieluszko NIE mial ani jednego Kazania Katolickiego. To byly Kazania Neokatolickie. Prosze Porownac Kazania Ksiedza Jana z Kazaniami Ks Popieluszko…

  Prosze Porownac strone Bractwa Piusa X z Wypowiedziami Ks Jerzego.

  Ksiadz Jerzy Mial za Soba Judeoepiskopat, oczywiscie, bo Judeoepiskopat chcial by znalazl sie taki Glupi co zrobi za Judeoepiskopat czarna Robote, zagrzeje Serca Polakow do Poparcia Ruchu Solidarnosciowego, ktory byl Masonskim Sterowanym Powstaniem, by doprowadzic Nie tylko Polakow do Stanu,w ktorym dzis sie znajdujemy, ale by nakreslic Nowa Religie poprzez ODERWANIE od Tradycji, z ktora Ks Jerzy NIE mial NIC wspolnego nie tylko odprawiajac NOWUSA I Gloszac NIEkatolickie Kazania, ale stajac sie Ksiedzem Rewolucjonista a powinien byc KONTREWOLUCJONISTA, Ksiedzem Kosciola Wojujacego.

  Pan Panie Bojdar wie, ze Bog Moze wszystko , Jednak to czlowiek jest Ogniwem na ktore Bog cierpliwie czeka. By czlowiek umial odpowiedziec na Boga Laski, to Ksiezy Musi byc wiecej takich jak Ks Jan a nie Popieluszko, jak Biskup Wiliamson a nie Ks Popieluszko

  Trauma Mordersta Ks Popiluszki, Byla Jednym z czynnikow Utrwalenia sie w PRL Kosciola Posoborowego. On stal sie Sw Kosciola Posoborowego,ktory Stawial na czlowieka jak Ks Popieluszko, zamiast na Pana Boga, Chrystusa.

  Ks Jerzy Mowil o PRAWDZIE ale nie w Rozumieniu Chrystusa a Prawdzie w Polityce. To Ks Polityk a nie Ksiadz Ukazujacy Nadprzyrodzone Zycie, ktore Zmienia Polityke, dla ktorego Polityka musi byc podporzadkowana.

  Ks Jerzy, to jak pisalem Ks Rewolucjonista, taki jak wielu w Amerycd Lacinskiej…, w Polskich Warunkach.

  Uzyto tego Mlodego, naiwnego Ksiedza I WCIAZ jego Uzywaja…

 33. JO said

  Ad.27. Panie Boydar, Romantyzm MUSI sie kojarzylo wylacznie z Czyms Negatywnym dla znawcow tej ideologii przeciez Zydowskiej- Masonskiej, ktora kontynuuje Kaczynski I PiS…

  Panie Boydar, prosze mnie nie obrazac, Ja ROMANTYKIEM nie Jestem . Moze Pan nazywac IDEALISTA ale nigdy Romantykiem.

 34. JO said

  Ad.28. NIC Panie Kafel samo sie nie robi a jestpo obu stronach SANU Zdalnie STEROWANE …

 35. Boydar said

  Panie JO
  Przyjmuję Pańskie argumenty, ale muszę je przetrawić. To co Pan pisze ma sens, i ja ten sens uznaję.
  Wrócimy do tego kiedyś.
  A o Romantyka proszę się nie obrażać przypadkiem.
  Dla mnie, póki co, Romantyk, to taki ktoś, kto jest romantyczny. I większość ludzi tak to pojmuje. Tak że, bez urazy.

 36. RomanK said

  Zyt punk niezmiernie wazny dokumentu Prowvidu OUN,,,
  prosze o dokladne zapamietanie….

  ” Obecna Polska przeżywa dobę swojego ponownego odrodzenia, której siłą sprawczą jest ruch znany na świecie pod nazwą Solidarności. Ruch ten zdobył sobie międzynarodową sławę, jako rozsadnik [? – admin] komunizmu na świecie. Taka opinia o Solidarności krzywdzi nas i nie jest nam potrzebna. Nasza propaganda powinna iść w kierunku wykazania, że Solidarność nie była tą siłą sprawczą, lecz UPA, która zainspirowała siły antykomunistyczne do działania. UPA walczyła z bolszewią ponad 10 lat a jej duch żywy nigdy nie wygasi. Duch UPA zapłodnił Solidarność do czynu. Tak powinien rozumować każdy Ukrainiec, tak samo powinien rozumować świat i my mamy światu w tym dopomóc, bo inaczej znowu naszą chwałę przypiszą sobie Polacy.

  Tak to widza zaprzysiezeni wrogowie Polski i Polakow,….zarowno Ukraincy, NIemcy ,Zydzi, Litwini i tzw,,Polacy:-))) ktorych tak wielu wlazi tu i udaje patriotoffff najprzepatriotyczniejszych,,, i!!!!
  I po stosunku takim- jak wyzej przytoczony-,.,….do Solidarnosci…tej wlasnie Pierwszej , zabitej , stratowanej, wygnanej, oplutej i wyszydzanej poznaje sie najlepiej z kim ma sie do czynienia.
  Oczywisci8e jako klamcy bandyci saji przyznaja sie do :Ojcostwa Solidarnosci ” co jest zwykla ohydna obelga! Solidarnosc byla czysto polskim przejawem dazenia do wolnosci droga Ewangeliczej Prawdy i Wiary..i na tym opierala swoje dzialania..zabito Solidarnosc metodami UPA- Pomiotu Szatana! Za ojca Duchowego Solidarnosci i tego ktory doprowadzil do jej realizacji..kazdy rozsadny czlowiek uwaza Jana Pawla II,,,Papieza….i dlatego tez takie wsciekle ataki na jego Osobe! Plughawienie, kalumnei ,klamstwa i ochydne pomowienia…nei przebierajace ani w srodkach ani w slowach…
  Zastanowcie sie ,,oczywiscie kto ma czym i moze….
  Dlaczego Ukrainskim Bandytom z UPA tak zalezy na kojarzeniu ich bandy ze Solidarnoscia????
  OPinia ich krzywdzi????? Dobra opinia Solidarnosci???czyni im krzywde:-)))))
  Dlaczego tak usilnei przyrownuja ..jak by to powiedziala sw p ciotka Tekla… Sroca do Koloca????

 37. JO said

  Pani Anna z Domu Witkowska. Mama Burdeluk Zofia ze Wsi Rutka na Wolyniu. mama Przeniosla sie do Dubna I pracowala w Kasynie Oficerskim. Babcia Burdeluk z Domu Malinowska. Babcia Byla taka wiejska akuszerka, pomagala Kobietom Przy porodach. Zostala poproszona Przez jakas Ukrainska Kobiete do Chorego Dziecka . A to Byla zasadzka. Tam Ja meczyli stopniowo, Cialo jej krojono na kawalki. Wrzucili gdzies do studni jej pokrojone w czesci Cialo.

  Pani Anna zlozyla mi zeznanie bym podal JE do publicznej Wiadomosci. Urodzona na Wolyniu 23 Kwietnia 41 Roku.

 38. JO said

  Ad.36. Moim zdaniem Ruch Solidarnosci I tej pierwszej zostal sprowokowany. Ta Pierwsza Solidarnosc , b patriotyczna Byla rzeczywiscie Polska ale w moim mniemaniu rowniez Sprowokowana.

  Posiadano Plan by przejac Ja I to Zrobiono rekoma Walesy I jedno Znanych juz nam dzis Zydowskich ! Prosto Trockistowkich Doradcow, Syjonistow… Poparl te Druga Solidarnosc w calej Pelni Jan Pawel II I wyposarzyl w Srodki Finansowe Droga Koscielna, ktora przejela dostawy z Zachodu , ktore Tworzyly atmosfere Wojny, judzac jeszcze bardziej. Strona Stolcmana – Kwasniewskiego wytworzyla szczuczny brak towarow. Wywolano psychoze Walki, ktora Stan Wojenny Oczyscil z Tych co widzieli co sie Dzieje I do czego Prowadzi.

  To byl miedzynarodowy , Masonski Majstersztyk Ta Solidarnosc. Potem Chicano Powtorzyc Ja w Gruzji , Zrobiono to na Ukrainie, probowano w Rosji I Bialorusi. Zrobiono w Czechach, Slowacji, Litwie, Lotwie, Bulgarii, Wegrzech….no I NRD.

  ——

  Co do przygotowywania PRL akow do synchronizacji z Zachodem. Jan Pawel II wprowadzil Modernizm, NOWUSA , OAZY a Komuna wowczas Rzadzaca deprawowala z drugiej strony w tym dzieci. Pamietam, jak Zorganizowano Pierwsza OBOWIAZKOWA Dyskoteke Szkola dla Dzieci z Podstawowki. Przyciemniono sale Dyskotekowa, puszczano Nowoczesna muzyka I zachecano do Tancow :))) . Taki byl rozkaz I to Zrobiono. To Byla Deprawacja Pokolenia, ktore wyszlo do Europy glosujac za JPII do UNII

  Dzis w wiekszosci to Lemingi

 39. — Pan JO ma racje w dzisiejszym sporze na sto procent .

 40. MatkaPolka said

  Ukraina, UPA, to twory niemieckie i krzyżackie dopiero później masońskie i żydowskie

  SS Galizien to jednostka niemiecka., Stefan Bandera był agentem Gestapo. UPA była uzbrajana przez Niemców. Przywódcami UPA byli Żydzi, bo ŻYDZI TO PSY KRZYŻACKIE i ZAWSZE NIMI BYLI

  Uchwały Krajowego Prowidu Organizacji Ukraińskich – To agenda w całości niemiecka w tej nowoczesnej Niewidzialnej Wojnie –NIEMIECKIEJ – przeciw przede wszystkim Polsce, ale także i całej Europie Wschodniej

  Rusińskie Ukraina to przecież U kraju – z polska na Kresach (wschodnich) Rzeczpospolitej
  Jestesmy świadkami Agresji niemieckiej na Polskę – langsam aber sicher na wschodzie Ukraina na zachodzie Śląsk, i Pomorze – a wiec tereny rdzennie polskie

  Ile to razy trzeba powtarzać ????

  CZWARTY ROZBIÓR POLSKI
  http://www.ivrozbiorpolski.pl

  Mordy ukraińsko – niemieckie

  Wirtuozeria zbrodni – co najmniej 136 metod tortur
  http://www.kki.pl/piojar/polemiki/rubiez/wirtuoz/wirtuoz.html

 41. wi42 said

  #1 AlexSailor
  cyt: „Jest wiele ośrodków władzy zainteresowanych utrzymywaniem skrajnej wrogości między Polską a Rosją.”
  Może dokładniej: Wrogość do Rosji jest podstawą propagandy i polityki RP, podstawą kształtowania nowego pokolenia.

 42. wi42 said

  #JO 32-34, Boydar 35
  Panie JO, powtórzę za Panem Boydar
  „Przyjmuję Pańskie argumenty, ale muszę je przetrawić. To co Pan pisze ma sens, i ja ten sens uznaję.”

 43. wi42 said

  #25 JO
  Kiedy Pana nie rozumiem, lub dokładniej uważam, że to co Pan mówi jest oderwane od obecnej rzeczywistości, powinienem pamiętać Pańskie credo:
  „To co pochodzi z Nieba jest Niezmienne i Wieczne. Ja wybieram niezmiennosc I wiecznosc a nimi sa Katolickie Krolestwa, sa i beda.”

 44. wi42 said

  #31 RomanK
  Dobry wątek do rozwinięcia i napisania artykułu

 45. Co do tematu, to ucinając zbędne kłótnie przypominam, że Ukraina nie jest dla nas geopolitycznym podmiotem, lecz PRZEDMIOTEM rozgrywki! Bo to nie jest żaden „naród”, lecz tylko arogancki, zbuntowany motłoch, masońsko skoordynowany w twór państwowy, celem osłabienia wpływów Polski i Rosji.

  Etnogenetycznie Ukraińcy to motłoch zwyrodniały, zdziczały na skutek permanentnych najazdów mongolskich i tureckich, co wiązało się z ogromnym stresem, strachem i cierpieniem, i wraz z częściowym zaspermieniem przez te barbarzyńskie rasy najezdnicze, musiało ich patogennie zdeterminować jako zbiorowość – stąd do dziś widać większą mściwość, upośledzenie, skłonności do przemocy i okrucieństwa. Jeden z przedstawicieli tej „nacji” mieszka niedaleko mnie i wiele lat siedział w więzieniu za podwójny gwałt, z czego jeden na własnej córce, a po pijaku często ganiał rodzinę z siekierą. Inny Ukrainiec z tej rodziny (dalszej) znęcał się nad swoją żoną i dziećmi, a w końcu zabił tę kobietę siekierą. To tylko z moich obserwacji Ukraińcy mają okazałe, piersiaste kobiety, ale często tępe, chłodne spojrzenie bez wyrazu. Po tym zawsze można ich odróżnić od naszych ludzi.

  Aby istniał Naród, musi on mieć swoją historię, język i kulturę. Tymczasem Ukraińcy nie mają ani historii (ich dzieje to wypadowa aktywności żywiołów Polski i Rusi, zaś nowoczesność tak jak żydki chcą budować na ludobójstwie), ani kultury (mieszkali w kurnych wiejskich chatach, a we dworach i w miastach Polacy, którzy ich cywilizowali, zaś ładne cerkwie to akurat spuścizna bizantyjska i ruska), ani nawet… języka (!), albowiem posługują się GWARĄ POLSKO-ROSYJSKĄ, w dodatku niejednolitą na terenie całego kraju (Ukraińców z Tarnopola rozumiałem bez większych trudności, a tych bardziej ze wschodu już nie). Przykład? Po polsku pytamy „co?”, pa ruski gawarim „szto?”, a Ukrainiec powie „szo?”. Ot, czysta gwarowa przejściówka- forma pośrednia.

  Takim quasi-narodkiem są również Białorusini, jak przy @23 zauważył odgrzebany trup weteryniarza, ale co do Litwinów to mylisz się, dziadku – oni choć nieliczni, to mają te trzy fundamentalne przymioty narodowości, jak też wspaniałe, bogate tradycje z czasów Aryjskiego pogaństwa (np. kultywowana od wieków instytucja „pomocników małżeńskich”, dużo lepsza od morderczej hiszpańskiej zazdrości, choć Kościół głupio zawsze o to miał pretensje), tyle że ich kultura jest dużo skromniejsza od naszej – analogicznie jak nasza od niemieckiej. Te dysonanse widać w samej Polsce już po wyrażającej ducha architekturze – porównajcie sobie ludzie np. das deutsche stadt Danzig, nasz rdzennie polski Kraków oraz pycckij ropod Białystok. Danzig ist am schönsten! 😀

  Odrzucając historyczne animozje, Polska powinna i MUSI trzymać się blisko z Niemcami jako Narodem najwyżej rozwiniętym, balansując w kierunku stopienia w jeden perfekcyjny para-Naród, jak ongiś np. uczynili to Rzymianie i Sabinowie, co dało zalążek przyszłej wielkości i świetności! Naturalnie tu musi być pełne porozumienie i dobra wola z obu stron, odrzucając Tusków itp. masońskie kurwy, ale mózgiem niech będą Niemcy, bo Polak dobrze rządzić nie potrafi i często zachowuje się jak podludź. A przecież ile dobrych cech ma do wniesienia dla wspólnego organizmu: siłę, urodę, polot, wytrwałość, waleczność, spryt, dobry umysł ścisły… Myślenie, organizację i sponsoring zostawmy Niemcom. Taka fuzja, jeśli się powiedzie, będzie sukcesem najwyższego formatu, jako przeciwwaga dla prymitywnej Rosji… z którą wszak trzeba podtrzymywać dobre stosunki – pragmatycznie, jako rynek zbytu, jako teren pokojowej ekspansji przez pomoc prężnych Polakoniemców przy zasiedlaniu i rozwoju Syberii, dając skuteczny odpór Chinom, no i oczywiście naj-sam-pierw żeby rozwiązać problem masońskich quasi-państewek Białorusi i Ukrainy, pozyskując (odzyskując) dla nas sporo wartościowej krwi.

 46. wi42 said

  #36 RomanK
  Cyt: „Za ojca Duchowego Solidarnosci i tego ktory doprowadzil do jej realizacji..kazdy rozsadny czlowiek uwaza Jana Pawla II,,,Papieza….”
  Zapomniał Pan jeszcze o R. Reaganie i CIA.

 47. Boydar said

  Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia Szanowni Panowie,
  co chciano wyciągnąć z ks. Jerzego podczas prawie tygodniowych tortur,
  oraz czy okoliczności śmierci były faktycznie takie, jak różni piszą.
  To ważna okoliczność, stanowiąca istotną część rozważań w temacie powyższym.
  Szkoda że dyskusja wywiązała się jako poboczna (względem tematu głównego).

 48. Wosiu said

  Klechy świętojebliwe się zaczęły pojednywać z ukraińcami i ich prosić o przebaczenie, nie wiadomo za co. Jak zwykle była jakaś tragedia, ale kto kogo mordował, nie wiadomo. Rzygać się chce.

  Dla zainteresowanych pełny tekst deklaracji:
  ———————————————————

  Spotykamy się w Warszawie, w przededniu obchodów 70-tej rocznicy zbrodni na Wołyniu, których symbolem stały się wydarzenia z 11 lipca 1943 r. Ofiarami zbrodni i czystek etnicznych stały się dziesiątki tysięcy niewinnych osób, w tym kobiet, dzieci i starców, przede wszystkim Polaków, ale także Ukraińców, oraz tych, którzy ratowali zagrożonych sąsiadów i krewnych. Ofiara ich życia wzywa nas w tych rocznicowych dniach do szczególnie głębokiej refleksji, do gorliwej modlitwy o odpuszczenie grzechów i przebaczenie, a także o łaskę stawania w prawdzie wobec Boga i ludzi. 70-lecie tych tragicznych wydarzeń stanowi również kolejną okazję, aby zwrócić się z apelem do Polaków i Ukraińców o dalsze kroki na drodze do braterskiego zbliżenia, które jest niemożliwe bez szczerego pojednania. Zachęca nas także do tego obchodzony w tym roku jubileusz 1025-lecia Chrztu Rusi oraz pierwszy rok przygotowań do obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. A przecież ochrzczony człowiek i naród przyjmuje nie tylko odpuszczenie grzechów i otrzymuje nadzieję zbawienia, ale także gotowość życia Ewangelią Jezusa Chrystusa z jej nakazem przebaczania win.

  Jesteśmy świadomi, że tylko prawda może nas wyzwolić (por. J 8, 32); prawda, która niczego nie upiększa i nie pomija, która niczego nie przemilcza, ale prowadzi do przebaczenia i darowania win. Jako dzieci jednego Ojca w niebie kierujemy do Jego miłosierdzia prośbę o przebaczenie w duchu słów Modlitwy Pańskiej: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Pamiętamy przy tym o pięknych kartach współżycia naszych narodów, o radościach i sukcesach współpracy, ale i o krzywdach, jakie zostały wyrządzone zwłaszcza w trakcie II wojny światowej i w jej następstwie. Wiemy, że chrześcijańska ocena zbrodni wołyńskiej domaga się od nas jednoznacznego potępienia i przeproszenia za nią. Uważamy bowiem, że ani przemoc, ani czystki etniczne nigdy nie mogą być metodą rozwiązywania konfliktów między sąsiadującymi ludami czy narodami, ani usprawiedliwione racją polityczną, ekonomiczną czy religijną.

  Pragniemy dzisiaj oddać hołd niewinnie pomordowanym, ale i przepraszać Boga za popełnione zbrodnie oraz raz jeszcze wezwać wszystkich, Ukraińców i Polaków, zamieszkujących zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce oraz gdziekolwiek na świecie, do odważnego otwarcia umysłów i serc na wzajemne przebaczenie i pojednanie. Przypominamy słowa kard. Lubomira Huzara z 2001 r., że „niektórzy synowie i córki Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wyrządzali zło – niestety świadomie i dobrowolnie – swoim bliźnim z własnego narodu i z innych narodów”. Jako zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego pragnę powtórzyć te słowa dzisiaj i przeprosić Braci Polaków za zbrodnie popełnione w 1943 r.

  W imię prawdy uważamy, że przeproszenia i prośby o wybaczenie wymaga postawa tych Polaków, którzy wyrządzali zło Ukraińcom i odpowiadali przemocą na przemoc.

  Jako przewodniczący Episkopatu Polski kieruję do Braci Ukraińców prośbę o wybaczenie.

  Do dzisiaj Polacy i Ukraińcy noszą w swojej pamięci bolesne rany i wspomnienia tragedii wołyńskiej. W sposób szczególny widoczne są one w społeczeństwie współczesnej Ukrainy, którego dobro duchowe jest najważniejsze także dla Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Dlatego z gorącą troską, jako przewodniczący Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy przyłączam się do apelu o pojednanie. Mam nadzieję, że pomimo tragicznej przeszłości możliwe są dobrosąsiedzkie i chrześcijańskie relacje Polaków i Ukraińców, gdziekolwiek się spotykają, współpracują i myślą o przyszłości.

  Za godny potępienia uważamy skrajny nacjonalizm oraz szowinizm. To on bowiem, obok ateistycznego i totalitarnego komunizmu oraz nazizmu, był ideologią, która w trakcie XX stulecia spowodowała miliony ofiar.

  To, co niektórym jawiło się wówczas jako usprawiedliwione w oczach Boga, okazało się bezwzględnym deptaniem Jego przykazań. Przed obliczem Pana, w świetle Jego kategorycznego żądania „Nie zabijaj!”, wyrażamy gorzką świadomość przewinień, gdyż nic nie usprawiedliwia wzajemnej wrogości, prowadzącej aż do przelewu bratniej krwi.

  Obiektywne poznanie faktów oraz ukazanie rozmiarów tragedii i dramatów przeszłości staje się dzisiaj pilną sprawą historyków i specjalistów, bo tylko poznanie prawdy historycznej wyciszyć może narosłe wokół tej sprawy emocje. Apelujemy więc do polskich i ukraińskich naukowców o dalsze badania oparte na źródłach i o współdziałanie w wyjaśnianiu okoliczności tych przerażających zbrodni, jak również sporządzenie listy imion wszystkich, którzy ucierpieli. Widzimy też potrzebę godnego upamiętnienia ofiar w miejscach ich śmierci i największego cierpienia.

  Pragniemy przypomnieć, że katoliccy biskupi polscy i ukraińscy rozpoczęli rozmowy o potrzebie pojednania obu Kościołów i narodów już w październiku 1987 r. na spotkaniu w Rzymie poprzedzającym millennium chrztu Rusi Kijowskiej. W rok później doszło do historycznej liturgii na Jasnej Górze z udziałem kard. Józefa Glempa oraz kierującego Kościołem Greckokatolickim kard. Myrosława Lubacziwskiego. Milenijne obchody Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na Jasnej Górze, w duchowej stolicy Polski, były istotnym krokiem zwiastującym wyjście tego Kościoła z podziemia w ZSRR, prześladowanego tam i zakazanego.

  Profetyczne znaczenie miały słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane we Lwowie w 2001 r.: „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, współpracy i autentycznej solidarności”.

  W czerwcu 2005 r. w Warszawie i we Lwowie ogłoszony został wspólny list Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Konferencji Episkopatu Polski. Obie strony wypowiedziały wówczas słowa: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie!”, będące wcześniej fundamentem pojednania polsko-niemieckiego, z nadzieją, że zaowocują teraz w relacjach polsko-ukraińskich. Wolę takiego działania potwierdziły tysiące wiernych, odpowiadając: „Amen”.

  Dziś oddajemy hołd i czcimy pamięć tych Ukraińców i Polaków, którzy ryzykując życiem, ratowali bliźnich przed zagładą lub też w inny sposób stawali w ich obronie w tych dramatycznych czasach. Modlimy się wspólnie o wieczne odpoczywanie dla wszystkich niewinnych ofiar, które zginęły w 1943 roku na Wołyniu. Modlimy się także o miłosierdzie Boże dla tych, którzy ulegli ideologii przemocy i nienawiści, a także o to, by wojna, która już dawno wygasła na naszych ziemiach, nie trwała dziś w sercach ludzi. Dlatego myśląc o obecnych i przyszłych pokoleniach, powtarzamy w imieniu naszych Kościołów, że nienawiść i przemoc zawsze jest degradacją człowieka i narodu, przebaczenie, braterstwo, współczucie, pomoc i miłość stają się natomiast trwałym i godnym fundamentem kultury współżycia ludzkiego.

  Myśląc o przyszłości jesteśmy świadomi, że bez wzajemnego pojednania nasz Kościół nie byłby wiarygodny w wypełnianiu swej ewangelicznej misji, a nasze narody nie będą miały perspektywy współpracy i rozwoju w płaszczyźnie tak religijnej, jak i politycznej. Uważamy też, że współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy panował pokój, ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa człowieka nie były zagrożone. Widzimy też potrzebę wspólnego świadectwa chrześcijan z Polski i Ukrainy w jednoczącej się Europie. Wspólnie stajemy w obliczu wyzwań, jakie stwarza sekularyzacja i próba organizacji życia „jakby Bóg nie istniał”. Jesteśmy częścią historii Bożej miłości i – zgodnie z zachętą Ojca Świętego Franciszka – powinniśmy być ogniwem tej miłości w świecie. Kościoły, które doświadczyły męczeństwa, mają szczególne prawo do przypominania Europie o jej chrześcijańskich korzeniach.

  Niech Bóg wejrzy na Kościół żyjący na naszych ziemiach i pomoże polskiemu oraz ukraińskiemu narodowi, aby żyjąc w pokoju dzieliły się swym duchowym bogactwem oraz wnosiły swój wkład w jedność i przyszłość Europy!

  Ślemy też braterskie pozdrowienia Braciom Prawosławnym, wierząc, że proces wzajemnego pojednania uzdrowi rany, które są przeszkodą nie tylko w harmonijnym współżyciu narodów, ale i w szczerym dążeniu do jedności Chrystusowego Kościoła.

  + Światosław Szewczuk
  Arcybiskup Większy
  Metropolita Kijowsko-Halicki
  Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiegoichalik

  Arcybiskup
  + Józef Michalik
  Metropolita Przemyski obrz. łac.
  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

  + Mieczysław Mokrzycki
  Arcybiskup
  Metropolita Lwowski obrz. łac.
  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy

  + Jan Martyniak
  Arcybiskup
  Metropolita Przemysko-Warszawski
  Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego

  Warszawa, 28 czerwca 2013 r.

 49. Inkwizytor said

  Re: 31

  RomuśK,ośle jeden, w d*pie byłeś i g*wno wiesz o banderyzmie i stosunkach polsko – chachłackich obecnie. Żryj hamburgera i się nie wpiepszaj w dyskusje dorosłych ludzi łysy tłuściochu 🙂

 50. bemek said

  Przepraszam gajówkowiczów za moje wczorajsze słowa, ale ktoś, kto był bezpośrednim świadkiem nie może przejść spokojnie nad tą obłudą jo.
  Co ciekawe, rozmawiając po latach ze znajomymi i z sąsiadami z tamtych lat, to tych słynnych braci Kalksteinów mimo, że mieszkali od parafii Kostki niedaleko, na kazaniach ks. Jerzego nie widywano… Takie to patriotyczne chrześcijanie byli.

 51. Rysio said

  re 50. Bemek nie przepraszaj – przepraszanie jest oznaką słabości.

  Ja na tem przykład poważam ludzi którzy się wkurzyli bo wiem, że wtedy piszą od serca – tak jak widzą – prawdę.

  Bierz przykład z Gajowego, który jak się wkurzy (np. na Rysia) to opierdala nie żałując brzydkich słów i nigdy nie przeprasza.

  😉

 52. RomanK said

  Panie Wi42… I Regan i CIA wlaczylo sie aktywnie w pomoc Solidarnosci…kiedy juz Solidarnosc zabito. Jej powstanie bylo calkowitym zaskoczeniem dla Amerykanow…nie meili zadnego na nia przelozenia:-))) iszukali goraczkowo..ich pomoc zbudowala tzw Solidarnosc Bis… czyli quasi Solidarniosc. Takie sa fakty. To ze byli wogole neiprzygotowani i zaskoczeni…potwierdzaja nawet byli ambasdadorzy i konsulowie USA…swiadczylo to ze ich sluzby w Polsce byly wohgole nieprzydatne ,,wymieniono praktycznie 100% natychmiast.
  Malo …Vatican juz po wprowadzeniu stanu wojennego odmowil wspolpracy z CIA i przekazywania funduszy swymi kanalami…odsylam pana do ksiazki Victory Petera Schwettzera i do pamietnikow zamordowanego w dziwnych okolicznosciach Casey’ego…
  Solidarnosc bis zostala zbudowana przez kanaly i ludzi Mossadu…pisza o tym oficjalnie…

 53. RomanK said

  Inwizytor-ku….doskonala expertyza:-))) dokaldnie taka ……jak expert:-))))

 54. Marucha said

  Re 52:
  Wciąż większość Polaków nie odróżnia pierwszej, polskiej Solidarności od fałszywki, od Solidarności bis.
  Albo przypisują tej drugiej cechy pierwszej, która autentycznie porwała ludzi.
  Albo obciążają tą pierwszą łajdactwami drugiej.

 55. JO said

  Ad.54. Solidarnosc Pierwsza Byla Sprowokowana , wiec Byla przewidzianym Ruchem Polskim czysto w celu przekierowania Go na Droge KORU. Plan wykonany I to rekoma samych Polakow w zgodzie z Talmudem, by uderzyc tak, by Reki nie bylo widac. Tak bylo tez za UPA…

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: