Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Józef Wissarionowicz Piłsudski

Posted by Marucha w dniu 2013-08-20 (Wtorek)

Po emisji filmu Jerzego Hoffmana „1920 – Bitwa Warszawska” w TVP 1 w dniu 15 sierpnia br. zastanawiałem się, czy reagować, wszak już po premierze kinowej tego filmu to zrobiłem. Uznałem jednak, że trzeba, bo spektrum widzów, którzy obejrzeli ten film w TVP jest o niebo większe, niż odbiorcy kinowi. Milczenie w takiej sytuacji oznacza zgodę na kłamstwo i fałszerstwa.

Owszem, film fabularny ma swoje prawa, nie musi być do końca zgodny z prawdą historyczną, ale tylko w przypadku, kiedy pokazuje fikcyjne postaci, a historia jest jedynie tłem. Jednak kiedy w filmie pokazuje się postaci historyczne i to pierwszoplanowe, reżyser i scenarzysta nie mają prawa do dowolności.

Film Hoffmana łamie te zasadę w sposób drastyczny. Jest zwyczajnym gwałtem na historii (szczegółowo wytknąłem to filmowi w tekście sprzed trzech lat – „Sanacyjna agitka w formacie 3 D”). Tu nie chodzi sympatie polityczne reżysera, jak pokazuje jego życie, dosyć zmienne, lecz o minimum uczciwości.

Jerzy Kawalerowicz nakręcił swego czasu, w końcu lat 70. XX wieku film „Śmierć prezydenta” (1977), traktujący o jednym z największych dramatów w dziejach II RP, czyli zabójstwa Gabriela Narutowicza. Film prezentuje PPS-owską, a więc partyjną wizję tych wydarzeń, a jednak jest filmem wybitnym, z dramatycznie zarysowanymi postaciami bohaterów, z dbałością o realia epoki, i z w miarę obiektywnym pokazaniem racji różnych stron sporu.

To samo tyczy się nie docenionego z przyczyn politycznych filmu Ryszarda Filipskiego „Zamach stanu” (1981). Józef Piłsudski jest centralną postacią obu tych filmów – i w przeciwieństwie do „Bitwy Warszawskiej” jest pokazany nie jako groteskowa kukiełka, ale jako pełnokrwisty polityk, ze swoimi fobiami, namiętnościami, sarkastycznym poczuciem humoru i brutalnością.

W tych filmach Piłsudski jest człowiekiem, a nie recytującym banalne slogany staruszkiem w dziwnym mundurze. Obok niego, samotnika zmagającego się kobyłą historii, jest cała chmara dziwnych postaci niczym z filmu „Król Maciuś pierwszy”. Każdy z generałów wysłuchujących na baczność tyrad pana Marszałka wygląda komicznie – gen. Tadeusz Rozwadowski jest wystraszony i napuchnięty, jakby pił trzy dni pod rząd, a gen. Józef Haller tak, jakby miał zaraz niczym don Kichot atakować na koniu wiatraki. Hoffman „ustawił” sobie te role tak, żeby tak właśnie wypadły na tle tego jedynego zwycięzcy i geniusza. Jedynym jego poważnym partnerem jest wykonujący wszystkie polecenia Bolesław Wieniawa-Długoszowski, czyli Bogusław Linda, nadający tej postaci cechy komiczne i burleskowe.

Do tego dodać należy Lenina, Trockiego i Stalina przypominających Adolfa Hitlera granego przez Charlie Chaplina w filmie „Dyktator”. Tyle, że Chaplin nakręcił komedię, a Hoffmanowi, jak sądzę, chodziło o dramat. Kuriozalna scena, kiedy Lenin, na wieść o klęsce, zrzuca ze stołu z mapą Europy chorągiewki z pozycjami wojsk i wygłasza jakieś histeryczne przemówienie do Trockiego i Stalina – mogłaby by być pokazana w jakimś komediowym serialu typu „Allo, allo”, a nie w historycznym dramacie. Jedynie Michaił Tuchaczewski wygląda na normalnego i mówi z sensem.

Zamiarem Hoffmana było przeciwstawienie się rzekomym fałszerstwom historii polegającym na próbach odebrania Piłsudskiemu lauru zwycięzcy (wiadomo, że jest akurat odwrotnie). Ten zamiar i emocjonalne podejście do tematu – „położyły” cały film. Albowiem „obrona Marszałka” w takim właśnie stylu tak naprawdę ośmieszyła tę postać. Wykreowanie na ekranie nieomylnego geniusza, panującego cały czas nad sytuacją, dobrotliwego gawędziarza i swego rodzaju chłopskiego filozofa, pokazanego na tle głupawych i tchórzliwych generałów – przyniosło efekt odwrotny od zamierzonego. Agitka w stylu najgorszych wzorców sanacyjnej propagandy sprawia też, że widz odnosi nieodparte wrażenie, że na ekranie nie widzimy Józefa Klemensa Piłsudskiego, lecz Józefa Wissarionowicza Piłsudskiego.

Jan Engelgard

PS. Film ma owszem pewne zalety, np. dobre zdjęcia i sceny bitewne, ale to nie może zmieniać oceny całości. Charakterystyczne jest także to, że nie ma tym filmie ani jednej wybitniejszej roli.

http://sol.myslpolska.pl/

Komentarzy 19 to “Józef Wissarionowicz Piłsudski”

 1. MatkaPolka said

  http://xx.nowyekran.net/post/82734,pilsudski-rozbiory-i-niepodleglosc-wojna-o-prawde ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYMO odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rozbiorach, Prusach, Józefie Piłsudskim i Romanie Dmowskim.Część 1PRZED ROZBIORAMIWielka PolskaŚwietność polski trwała 8 wieków. Polska była ważnym pasem cywilizacyjnym od Bałtyku po Morze Czarne. Byliśmy potężniejsi niż Niemcy. Rosja zawdzięczała nam carów (car Władysław IV uratował Rosję). Język Polski był na dworze rosyjskim językiem gracji i elegancji i językiem urzędowym na dworze Tatarów Krymskich.Polska miała państwowość znacznie wcześniej niż Prusy/Niemcy i Rosja. Dynastia Popielidów istniała jeszcze przed scaleniem ziem polskich za Mieszka I – jeszcze przed przyjęciem chrztu 966 – byliśmy już państwem silnym i dobrze zorganizowanym. Zachodnia słowiańszczyzna sięgała do Hanoweru (Hanów); nazwa Berlin pochodzi od polskiego BarlinaZłoty Wiek kultury polskiej, bogactwo architektury gotyckiej, (od kościoła Mariackiego do najzapadlejszych zakątków wiejskich) malarstwa i rzeźby, poprzez epokę Renesansu i rozkwit budownictwa renesansowego. Złoty Wiek literatury, muzyki, polskiej organizacji państwa i administracji, polskiego prawodawstwa, myśli politycznej towarzyszył rozkwit przemysłu i handlu.Polscy monarchowie zaliczali się do pierwszych monarchów w świecie chrześcijańskim, biskupi do pierwszych ludzi w kościele katolickim. Wieś żyła dostatnio i szczęśliwie – pańszczyzny jeszcze nie było.Polska traciła terytorium w wyniku wielowiekowej agresji zakonu krzyżackiego i państwa pruskiego na ziemie polskie. Najwięksi WROGOWIE POLSKI TO PRUSY – jest to wszechstronnie i historycznie udokumentowane.Ekspansja na ziemie Polskie zaczęła się z chwila przybycia do Polski Krzyżaków na zaproszenie Konrada Mazowieckiego w 1226 r. w celu nawrócenie na chrześcijaństwo nadbałtyckie, pogańskie plemienia Prusów. Krzyżacy wycieli w pień to małe słowiańskie plemię i przyjęli ich nazwę rozpoczynając wielowiekowa ekspansje na ziemie polskie zakończone likwidacja państwa polskiego tj. rozbiormi.Europa bez Prushttp://www.pogonowski.com/display_pl.php?textid=1034Prusy ogłoszone królestwem w 1701 roku, ze stolicą w Berlinie, były ważnym etapem tysiąc-letniej ekspansji Niemców na ziemie słowiańskie. Wówczas słowo Prusy zastosowane do Brandenburgii stało się symbolemekspansji niemieckiej na wschód, kołyską nowoczesnego militaryzmu niemieckiego i nawiązywało do krzyżackiego ludobójstwa Bałtów Pruskich w XIII wieku.Rektor Uniwersytetu w Krakowie, Paweł Włodkowic (1370-1435) formułował pierwsze zasady prawa międzynarodowego w 1413 roku i zdefiniował „herezję pruską,” którą potępił pisząc, że „upoważnienie do nawracania nie jest upoważnieniem do rabunku i ludobójstwa dokonywanego przez Krzyżaków.” Zwieńczeniem wielowiekowego pasożytnictwa Hohenzollern’ów Berlińskich na Polsce, była inicjatywa Berlina, dokonania międzynarodowej zbrodni likwidacji państwa polskiego za pomocą rozbiorów. (…)ROZBIORYJak do tego doszło, że Polska straciła niepodległość?Upadek Polski zaczął się od czasów elekcji na tron Polski niemieckiego Augusta II Sasa. Krzyżacy/Prusacy osadzili na tronie polskim w drodze przekupstwa– i od tego momentu zaczął się upadek Polski przez cały XVIII wiek.Krzyżacy potrafili osadzić na tronach europejskich swoich wasali – to również bardzo charakterystyczne. Tajna dyplomacja pruska, intrygi i zakulisowe działania to najbardziej ukryta i najmniej eksponowana i znana strona agresji pruskiej. To również stały element tajnej polityki pruskiej.Było wprawdzie trzech zaborców – Prusy, Rosja i Austria, ale rozbiory były całkowitym dziełem Prus.Rosyjski car Piotr III to Karl Peter Urlich, a jego żona to Sofia Augusta Anhalt – Zerbst Prusaczka rodem ze Szczecina znana, jako Katarzyna II. Austriaccy Habsburgowie byli silnie związani z pruskimi Hohenzollernami.Tron angielski był związany z Prusami przez ożenek pruskiego księcia Alberta z królowa Wiktorią.Na dworze polskim prusacy osadzili Brandenburczyka Augusta II Mocnego Sasa.Akcja wyborcza była dziełem TAJNYCH ZWIĄZKÓW NIEMIECKICH o proweniencji krzyżackiej i Mocarstwa Anonimowego – żydowskich domów bankowych – Samsona Wertheimera, Samuela Oppenheimera oraz niejakiego Lehmana. Osadzenie Augusta Sasa na tronie polskim doprowadziło do znacznego osłabienia Polski i rozbiorów. To August II Sas był inicjatorem i głównym strategiem przyszłych rozbiorów.Krzyżacy, a później Prusy wyrosły na trupie Polski przez kolejne wieki. Od chwili ich zaproszenia w 1226 roku prowadzili ekspansje i podbój ziem polskich.Za murami komturii, zamków i klasztorów przestali wyznawać chrześcijaństwo – powód swojego powołania i racje istnienia – a zaczęli uprawiać coś na kształt Gnozy. 1525 r przeszli na luteranizm – przestali podlegać papieżowi, nastąpiła sekularyzacja zakonu krzyżackiego i powstanie państwa pruskiego. Stali się w ten sposóbzwykłymi bandytami i agresorami. Stali się również prekursorami późniejszych Tajnych Związków – zakonów nie -militarnych, masonerii. Masoneria jest tworem niemieckim (krzyżackim), a nie angielskim, jak się powszechnie uważa.Rozbój, kłamstwo, agresja, przekupstwo, perfidia – to immanentna cecha krzyżactwa.PRZYGOTOWANIE DO ROZBIORÓWPrzed II wojną światową ukazała się książka wielkiego polskiego historyka Kazimierza Mariana Morawskiego pt. “Źródła rozbioru Polski”. Dowiadujemy się z niej, że już w końcu wieku XVII powstał szczegółowy plan rozbiorów Polski. Głównym jego inicjatorem i wykonawcą miał być August II Mocny Sas, elektor brandenburski, którego elekcje finansowały stare domy bankowe z Wiednia – Lehmana, Samsona Wartheimera i Samuela Oppenheimera.August Mocny zaczął prowadzić rozmowy na temat rozbiorów Polski w 1703 r. z królami Fryderykiem i Karolem (s. 141). Gotowy już projekt rozbiorów powstał w 1709 r. W 1710 r. pisał król pruski do swego posław Warszawie, że punkt piąty podpisanej z królem polskim “pertraktacji” dotyczy rozbioru.Jak podaje Konopczyński w 1721 r. z planem rozbiorów zapoznawano poszczególne europejskie dwory królewskie.Odwiedzając Warszawę w 1733 r. August Mocny powiedział publicznie: “trzeba Polaków nauczyć rozumu, a że nic ku temu nie posłuży lepiej niż rozbiór”. (s. 144). Rozbiory Polski opóźniła znacznie śmierć króla, która nastąpiła w tym samym roku.Ostateczny 3-ci rozbiór Polski nastąpił po Konstytucji 3-maja. Konstytucja 3-maja była dziełem knowań pruskich. Szczególnie złą role należy przypisać posłowi pruskiemu Lucchesiniemu i drugiemu najemnikowi pruskiemu ks. Piattoli.Polską z czasów Sejmu Czteroletniego kierowało i decydującą rolę odgrywało dwóch przybłędów, nie mających z Polską nic wspólnego: jednym z tych ludzi był Lucchesini, drugim był Piattoli.Lucchesini został powołany do Berlina, wkradł się w łaski Fryderyka i został posłem pruskim w Warszawie. Kariera Piattolego szła podobnie: dostał się do Warszawy, dostał się na dwór polski i jako preceptor jednego z młodych Lubomirskich wyjechał do Paryża. W Paryżu, w tej stolicy ówczesnego świata, w której przygotowywała się rewolucja Piattoli, podyktował młodemu Czartoryskiemu plan opanowania Polski, przeprowadzenia analogicznej rewolucji, jaką zamierzano wykonać we Francji.Doszło do tego, iż projekt Konstytucji 3-go Maja spisano po francusku, gdyż Piattoli językiem polskim nie władał i potem dopiero przetłumaczono ten projekt na język polski.Konstytucja 3 Maja była prowokacją pruską. Promowała jakobińskie królobójstwo, wzorem rewolucji francuskiej, na które żaden monarcha nie mógł patrzeć obojętnie, tym bardziej despotyczna w stosunku do Polski Imperatorowa Katarzyna II. Cześć 211 Listopada 2012- 94 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości Kilka refleksji i uwag: Odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach rozbiorów to był wielki zryw narodowym długo oczekiwany i przewidywany, poprzedzony działaniem wielu partii, stronnictw i ugrupowań działaczy patriotyczno-narodowych w kraju i na emigracji – Ligi Polskiej, Ligi Narodowej, Stronnictwa Narodowo Demokratycznego, Narodowej Demokracji. Był to zryw narodowy obejmujący całą Polskę – Wielkopolskę, Śląsk, Małopolskę, Kongresówkę i Warszawę i Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej. Był powrót to do macierzy ziem rdzennie polskich utraconych w wyniku wielowiekowej agresji na Polskę Prus i Austrii i Rosji. Odzyskanie niepodległości było wysiłkiem całego narodu, i działaczy narodowych szczególnie Narodowej Demokracji w kraju i tych na emigracji. Najbardziej znanym i najwybitniejszym politykiem był Roman Dmowski,  ale takich wybitnych działaczy i patriotów było wielu. Roman Dmowski bliski wybuch wojny przepowiadał Francuzom w Paryżu już w maju r. 1914. I bardzo aktywnie wraz z innymi działaczami pracowali nad odzyskaniem niepodległości Polski słusznie przewidując przegraną Niemiec. Przypisywanie jakichkolwiek zasług Piłsudskiemu lub twierdzenie, że odzyskanie niepodległości to równa zasługa Dmowskiego i Piłsudskiego to wielkie historyczne zakłamanie i nieporozumienie. Piłsudski nic dobrego dla Polski nie zrobili, a wręcz odwrotnie, był największym hamulcowym tego wielkiego zrywu narodowego.  ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCITo był wielki zryw narodowy długo oczekiwany i przewidywany poprzedzony działaniem i olbrzymią wieloletnia pracą przez działaczy niepodległościowych stronnictw narodowy w kraju i na emigracji. – Ligi Polskiej, Ligi Narodowej, Stronnictwa Narodowo Demokratycznego, Narodowej Demokracji. Z olbrzymiej ilości działaczy i patriotów nie sposób wymienić wszystkich; Najbardziej znani to Dmowski, Stanislaw i Władysław Grabski, Popławski, Balicki, Waligórski, Seyda, Wojciech Korfanty –przywódca powstań na Śląsku, i w Wielkopolsce – Trąmpczyński, ks. Adamski.Obok najbardziej znanych narodowców Roman Dmowski i Władysław Grabski wymienić trzeba Ignacego Paderewskiego.Roman Dmowski bliski wybuch wojny przepowiadał Francuzom w Paryżu w maju r. 1914. I bardzo aktywnie wraz z innymi działaczami pracowali nad odzyskaniem niepodległości polski słusznie przewidując przegrana Niemiec.Był to zryw narodowy obejmujący cały Kraj – Wielkopolskę, Śląsk, Małopolskę, Kongresówkę i Warszawę, Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej, powrót do macierzy ziem rdzennie polskich utraconych w wyniku wielowiekowej agresji Prus i Niemiec. Utrata Kresów Wschodnie Rzeczpospolitej to część tego procesu rozkładu Rzeczpospolitej przez Prusy i Austrię.W trakcie I wojny światowej polski ruch narodowy opowiedział się po stronie państw ententy, najpierw Rosji, tworząc Legion Puławski a później, po klęskach armii rosyjskiej Komitet Narodowy Polski (1917-1919) w Paryżu i Błękitną Armię gen. Hallera. Dzięki zabiegom dyplomatycznym Dmowskiego na konferencji w Wersalu, Polska odzyskała Pomorze i w dużej mierze również Wielkopolskę i część Górnego Śląska gdzie dominujący ruch narodowy odegrał kluczową rolę w powstaniach przeciw Niemcom.Niepodległa Polska odrodziła się w listopadzie 1918 roku w ciągu zaledwie trzech tygodni. To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i Europie.Odzyskanie niepodległości było całkowicie dziełem narodu i działaczy narodowych szczególnie Narodowej Demokracji w kraju i tych na emigracji i Romana Dmowskiego najwybitniejszego działacza, ale takich wybitnych było wielu. To był największy sukces dyplomatyczny Polski na arenie Międzynarodowej zakończony podpisaniem Traktatu Wersalskiego. KNP uznany został przez rząd francuski za oficjalną reprezentację Polski. W następnych miesiącach tę samą decyzję podjęły rządy Wielkiej Brytanii, Włoch i USA.Piłsudskiego w Wersalu nie było. Legiony Piłsudskiego były główną przeszkoda w uznaniu Polski oraz Polski jako sprzymierzeńca Ententy, bo Legiony Pilsudskiego były sprzymierzone z Niemcami. Dopiero stworzenie armii polskiej przez Dmowskiego pod dowództwem gen. Hallera tą przeszkodę zlikwidowało.W obronie Lwowa przed Rusinami i Niemcami wyroznić należy kpt. Maczyńskiego!Dowódcą II odcinka Obrony Lwowa był obecny sekretarz zarządu dzielnicowego Stronnictwa Narod., por. Świeżawski. wybitną rolę w akcji obrony Lwowa odegrał obecny prezes Stronnictwa Nar. na okręg Zamojski, por. Bobek-Barski, poległy później członek PKW, przywódca skautów lwowskich ś.p. Jerzy Grodyński i wielu innych. Z akcją wojskową we Lwowie odegrali rolę naczelną narodowcy Cieński, Próchnicki, hr. Skarbek, Stahl (ojciec), Dubanowicz, Kasznica i inni.Fragment życiorysu Romana Dmowskiegohttp://www.11listopada1918.pl/?q=node/32Dmowski był jednym z sygnatariuszy „Deklaracji lozańskiej”, która wyrażała protest przeciwko aktowi 5 listopada 1916 r. wydanemu przez cesarzy Wilhelma II i Franciszka Józefa I.15 sierpnia 1917 r. został przewodniczącym powstałego w Lozannie Komitetu Narodowego Polskiego, który tworzyli politycy Narodowej Demokracji i Stronnictwa Polityki Realnej.20 września 1917 r. KNP uznany został przez rząd francuski za oficjalną reprezentację Polski. W następnych miesiącach tę samą decyzję podjęły rządy Wielkiej Brytanii, Włoch i USA.22 czerwca 1918 r. w Szampanii wręczył sztandary czterem pułkom powstającej we Francji Armii Polskiej.W sierpniu 1918 r. wyjechał z Paryża do Stanów Zjednoczonych, gdzie zabiegał o poparcie Polonii amerykańskiej.We wrześniu i listopadzie tego roku dwukrotnie spotkał się z prezydentem T. W. Wilsonem.W 1919 r. wraz z Ignacym Paderewskim reprezentował Polskę na paryskiej konferencji pokojowej.28 czerwca 1919 r. wspólnie z nim podpisał w jej imieniu Traktat Wersalski. 10 września 1919 r. złożył podpis pod traktatem koalicji z Austrią w Saint-Germain, który pozostawiał sprawę Galicji wschodniej zawieszoną. Tak pisał Dmowski w „Polityka polska i odbudowanie państwa” t.II:Najważniejsze cele, któreśmy sobie na Zachodzie w swej akcji podczas wojny postawili, zostały urzeczywistnione. Zjednoczenie Polski i utworzenie państwa polskiego zostało przez sprzymierzeńców ogłoszone, jako jeden z warunków pokoju. Polska już miała pozycję państwa sprzymierzonego; państwo to miało w Komitecie Narodowym organ z uznanymi oficjalnie atrybucjami rządu w sprawach zewnętrznych i wojskowych; miało urzędowe przedstawicielstwo dyplomatyczne w mocarstwach sprzymierzonych; Komitet Narodowy miał pod swą władzą armię polską, uznaną za sprzymierzoną i wojującą. Mieliśmy tym samym zapewniony udział w konferencji pokojowej, jako jedno z państw sprzymierzonych.Trzeba tu zaznaczyć, że osiągnięcie tej pozycji byłoby niemożliwe bez utworzenia armii polskiej na Zachodzie, a więc bez tego, co dla tej sprawy zrobiła Francja. Posiadanie armii, stojącej u boku sprzymierzonych, było jedyną naszą legitymacją do tytułu państwa sprzymierzonego a co za tym idzie, do udziału w konferencji pokojowej. Legitymacja ta była niezbędna. Dobrze, że była uznana za wystarczającą.Inaczej, Polska ze swymi legionami, walczącymi po stronie państw centralnych, ze swym Królestwem listopadowym, ze swą Radą Regencyjną, z rządem warszawskim i z jego ciągle ponawianymi deklaracjami, musiałaby być przez państwa zachodnie uznana za sprzymierzeńca państw centralnych i w końcu znalazłaby się wśród zwyciężonych.Przypisywanie jakichkolwiek zasług Piłsudskiemu lub twierdzenie, że odzyskanie niepodległości to równa zasługa Dmowskiego i Piłsudskiego, to wielkie historyczne zakłamanie i nieporozumienie.Piłsudski nic dobrego dla polski nie zrobili, a wręcz odwrotnie, był największym hamulcowym tego wielkiego zrywu narodowego. Był psem spuszczonym ze smyczy przez Niemców, aby ten zryw narodowy poskromić.Mimo przegranej wojny Niemcy nie rezygnowali. Prowadzili bardzo aktywną tajn a i zakulisow a polityk e. Niemcy zawsze dążyły do likwidacji Polski i kontroli nad Rosja. Do Rosji wysłali Lenina, aby robił rewolucje bolszewickę, a do Polski wysłali Piłsudskiego chwilowo internowanego w Magdeburgu po nieudanych próbach wzniecenia powstania przeciw Rosji.Niemcy widząc, że powstanie niepodległej Polski jest rzeczą nieuchronną, chcieli przynajmniej tę Polskę możliwie osłabić. Jednym ze sposobów osłabienia Polski było utworzenie na wschód od Polski nowych państw, wrogich Polsce, któreby możliwie jak najwięcej ziemi Polsce odebrały. To było główną przyczyną utworzenia przez Niemców niepodległej Litwy Z tego samego również powodu spowodowali Niemcy utworzenie państewka „ukraińskiego” we wschodniej Małopolsce..Niemcy prowadzili politykę FAKTÓW DOKONANYCH. Przemocą narzucili Polsce rząd PiłsudskiegoTrzy osobowa Rada Regencyjna (Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski), która miała wybrać Wilhelma II na króla Polski rozwiązała się i przekazała rządy Piłsudskiemu, którego Niemcy przysłali w salonce z Berlina. Piłsudski miał urządzać Polskę po niemiecku.Piłsudski odmówił pomocy dla powstańców wielkopolskich, twierdząc, że Wielkopolska należy do Niemiec. A powstańcy wielkopolscy toczyli ciężkie walki z Niemcami – to była regularna wojna polsko niemiecka.Niemiecką politykę tworzenia państw buforowych realizował Piłsudski pod płaszczykiem Federalizacji.Wpływ Niemców na Ukrainie jest znamiennym przykładem ich działalności na kresach Wschodnich Polski. Już austriaccy Habsburgowie podsycali nacjonalizm ukraiński; dość wspomnieć do rzezi Jakuba Szeli. Kontynuacją tej samej polityki niemieckiej w czasie II wś były rzezie ludności polskiej na Wołyniu dokonane przez UPA, które były tworem niemieckim, takim jak chociażby SS Galizien. Stefan Bandera był agentem Gestapo.Piłsudski blokował pomoc dla obrońców Lwowa okupowanego przez połączone siły Rusinów i Niemców. Sabotował pomoc militarną gen. Rozwadowskiego i spontaniczną pomoc mieszkańców Warszawy.Grupie, która ujęła w Polsce władzę, nie w smak była akcja przeciw Rusinom we Lwowie. Nie tylko, że nie wysłano do Lwowa odsieczy, ale hamowano czynione w tym kierunku samorzutne wysiłki.W całej Polsce, a przede wszystkim w usposobionej wysoce patriotycznie Warszawie, dochodziło do burzliwych manifastacji. Ludność domagała się powszechnego poboru, a choćby tylko umożliwienia ochotniczego zaciągu– i wysłania wojsk pod Lwów. Piłsudski był jednak nieugięty. Nie przyjmował delegatów, lub przyjąwszy ich, zbywał ich niczym, oraz prawił im impertynencje i wojsk do Lwowa nie wysłał.Pauperyzacja społeczeństwa, przemoc dyktatura, destrukcja życia społecznego, destrukcja edukacji, niszczenie wartości moralnych i duchowych, warcholstwo. Tak było za Augusta II Sasa, Tak Było za Pilsudskiego, Tak jest teraz za rządów Donalda Tuska.Kończąc ten materiał historyczny pragnę odnieść się do spraw dnia dzisiejszego, do rocznicy święta niepodległości i Marszu Niepodległości 2011, który to zakłóciły bojówki neonazistowskie wysłane przez kanclerz Merkel i rodzime z policji państwowej i z Antify zaopatrujące się w lokalu „Krytyki Politycznej” w pały i kastety do bicia manifestantów obchodzących Święto Niepodległości.Piszę wysłane przez Merkel, bo nic mi nie wiadomo, aby ponieśli jakakolwiek odpowiedzialność karna ze strony władz niemieckich i co gorsza władz zwanych władzami polskimi z premierem Tuskiem i prezydentem Komorowskim na czele.Polska jest pod okupacją i jesteśmy ofiarami współczesnej Niewidzialnej Wojny i ponownej agresji na Polskę przez największego wroga Polski: Niemcy. Należy przypomnieć, że kampanie wyborczą Tuska finansowaly fundacje niemieckie.Neonazistowska NDP jest finansowana z budżetu państwa, tak samo jak tzw. Ziomkostwa Pruskie. Ponadto Niemcy aktywnie ingerują w życie Polityczne Polski. Zilustrować to można takim artykułem:Jak zmanipulowano wybory 2007 rokuArtykuł ilustruje wpływ fundacji niemieckich na życie polityczne w Polsce  – to skandal. Finansowanie kampanii wyborczej Tuska przez tradycyjnie wrogie Polsce ościenne Państwo.To stały element tajnej dyplomacji pruskiej – osadzić na czołowej decyzyjnej pozycji swojego agenta. Robili to przez wieki – w tym konkretnym przypadku chodzi o volksdeutscha Tuska.http://niepoprawni.pl/category/tagi-z-blogow/fundacja-konrada-adenaueraFundacja Konrada Adenauera należy do najważniejszych zagranicznych instytucji wpływu działających w Polsce. W minionych kilkunastu latach silnie oddziaływała na polskich polityków, przyczyniając się pośrednio do powstania III Rzeczypospolitej w jej obecnym półkolonialnym kształcie. Określenie to nie jest przesadą, jeśli wziąć pod uwagę kolosalne zaangażowanie niemieckiego kapitału w polskiej bankowości, w biznesie i mediach.Tusk ponadto jest laureatem nagród niemieckich za zasługi dla Niemiec, nagrody niemieckie dla Tuska – Nagroda Karola Wielkiego i Waltera Rathenau –dowód agenturalności Tuska na rzecz Niemiec, największego wroga Polski.Prasa polskojęzyczna jest w rękach niemieckich MA OLBRZYMIĄ SIŁĘ OGŁUPIANIA i zawsze miała. WSZYSTKIE PROFITY Z KOLONI POLSKIEJ idą do banków niemieckich.Nadrzędnym, długofalowym celem Niemców jest zniszczenie Polski, zniszczenie słowiańszczyzny, rozbicie Rosji – Budowa państwa Pruskiego/Krzyżackiego od Renu do Władywostoku – zawsze tak było – żydzi i Krzyżacy ( dziś Niemcy) – zawsze mieli ten sam wspólny cel.Zacytujmy wypowiedź Jana Pietrzaka z okazji wydarzeń wokół ubiegłorocznego Marszu Miepodleglości:KTO NIENAWIDZI NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCIhttp://www.youtube.com/watch?v=GCm_k6pr3zA&feature=player_embeddedJan Pietrzak Transkrypt wypowiedzi – Verba volant, scripta ManetŚwięto niepodległości ustanowione zostało w dniu 27.04.1937 r.Podczas okupacji niemieckiej świętowanie podobnie jak każde inneprzejawy polskości było niemożliwe. Za wywieszenie biało czerwonejflagi groziło rozstrzelanie pod murem własnego domu.W czasach PRL-u manifestacje patriotyczne tego dnia były brutalnietłumione przez oddziały ZOMO, a uczestnicy aresztowani przezkomunistyczną Służbę Bezpieczeństwa.Obecnie kiedy mamy Wolną Polskę (oficjalnie i teoretycznie – komentarzmój MP) uroczystości powinny być czymś oczywistym i naturalnym.Wystarczy zgodnie z prawem zarejestrować Marsz Niepodległości.Okazuje się, że to nie wystarcza.Lewacko-anarchistyczne bojówki podszczuwane przez media chcą nasze święto zakłócić .Zamierzają prowokować awantury, drwić z patriotyzmu, nie pozwolić naoddanie hołdu twórcom niepodległości.Ciekawe jest proszę państwa, KTO TAK BARDZO NIENAWIDZI POLSKIEJNIEPODLEGŁOŚCI, że ma czelność albo rozkaz zakłócać polskie święto.*Historyczne rzecz biorąc są to mordercy NKWD z Katynia, Miednoje, Charkowa*Oprawcy z obozów śmierci Auschwitz, Treblinki, Majdanka, Sobiboru*Niemieckie plutony egzekucyjne z warszawskich ulic*Zwyrodnialcy z Łubianki,*Personel Pawiaka*Kaci z Ministerstwa Bezpieczeństwa publicznego z Rakowieckiej,*Zabójcy stoczniowców z 1970 r.*Podwładni SS-Gruppenführera Heinza Reinefartha – sprawcy rzezi Woli*Spadkobiercy Suworowa dokonujący rzezi Pragi*Uczestnicy rzezi Wołyńskiej*Dowódcy ZOMO-wców strzelający do górników w kopalni Wujek*Budowniczowie szubienic na stokach Cytadeli*Zabójcy profesorów lwowskich i Uniwersytetu Jagiellońskiego*Funkcjonariusze SB torturujący księdza Popiełuszkę*Przebrani w sędziowskie togi egzekutorzy Rotmistrza Pileckiego i gen. Fieldorfa*Nadzorcy Kulturkampfu*Likwidatorzy Zamojszczyzny*Tropiciele Żołnierzy Wyklętych*Komendanci tysięcy transportów Polaków wywiezionych na Syberię (Tosamo dotyczy wywózek Polaków do Niemiec – dopisek mój)*Pogromcy Solidarności z 13grudnia 1981 r.To zaledwie drobny fragment zweryfikowany przez historię długiej listyNienawistników. Jak widać wielu ludzi pracuje od pokoleń by zabićPolskę Niepodległość.Powtórzmy za panem Krzysztofem Zagozdą, Przewodniczącym BłękitnejPolski: http://blekitnapolska.com/aktualnosci19.html“Wielka polityka nie zna litości dla naiwnych” W uzupełnieniu(Fragmenty „DZIEJE NARODU POLSKIEGO” Michała Bobrzyńskiego) 11 listopada na ulicach wszystkich miast panowała euforia z powodurodzącej się niepodległości.“Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (…) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się nawidok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów.”(“Powstawanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów”).Podobna atmosfera panowała w stolicy.“Warszawa żyła w tych dniach na ulicach. (…) Gdy 11 listopada, w historycznym daniu zawieszenia broni, wyszedłem rano na miasto, ulica miała wygląd jakiś zupełnie inny niż zwykle: ludzie poruszali się szybko, każdy patrzył z ciekawością naokoło, każdy czegoś wyczekiwał, zawiązywały się rozmowy między ludźmi nieznajomymi. Niemców spotykało się niewielu i nie mieli już tak butnych min jak poprzednio, większość z nich miała już na mundurach czerwone rewolucyjne kokardki, dyscyplina rozluźniła się, widziało się i czuło się już zupełną dezorganizację tej karnej armii. Ludność samorzutnie zaczęła rozbrajać żołnierzy, którzy podawali się temu przeważnie bez protestu.”(M.Jankowski, “11 listopada 1918 r.” [w:] Warszawa w pamiętnikachpierwszej wojny światowej, Warszawa 1971). Dalej WersalZanim doszło do konferencji w Wersalu to Polska otrzymała ostrzeżenieod SYJONISTÓW, żeby nie pokazywał się tam R.Dmowski, bo jeślisię pokaże to oni nie dopuszczą, żeby powstała niepodległa Polska.Nie jest więc prawdą, że R.Dmowski nie był znany na areniemiędzynarodowej. Ponadto Dmowski stał na czele PKN (Polskiego KomitetuNarodowego) w Paryżu, który pełnil rolę polskiego rządu na emigracji,a także jeździł po USA i Kanadzie i organizował zbiórkę pieniędzy nautworzenie BŁĘKITNEJ ARMII we Francji, co było wówczas wielkimwydarzeniem w kręgach politycznych i dla sprawy Polski.Dmowskiemu towarzyszył Paderewski, który był z kolei znany w środowiskuartystycznym Polonii Amerykańskiej i miał światową renomę jako muzyk,ale nie polityk. Dzięki temu, duet Dmowski-Paderewski był bardziejzauważalny i traktowany poważnie przez polityków międzynarodowych –Paderewski to także mason.Swoją dyplomacją Dmowski przyczynił się do powstania niepodległegoPaśstwa Polskiego w takich granicach, na jakie zezwalaliprzedstawiciele państw mocarstwowych: Anglii, Francji, Włoch i USAoraz MIĘDZYNARODOWI SYJONIŚCI pełniący rolę DIABELSKICH ADWOKATÓW.Bo gdyby Polska dysponowała 100 tysieczną armią w chwili odzyskanianiepodległości w listopadzie 1918r, wówczas polskie oddziały wojskoweweszłyby do Wielkopolski, na Pomorze i Śląsk i konferencja w Wersalutoczyła by się po faktach dokonanych i Polska dyktowałaby warunki –Francja była po polskiej stronie, a Anglicy nie przyszliby do Polskiumierać w imię niemieckich interesów.Jednocześnie naczelnik Państwa miał prawo ogłosić dekret o utworzeniuzasadniczej służby wojskowej i w przeciągu 3 miesięcy Polska dodatkowodysponowałaby przeszkoloną armią w sile co najmniej 250 tysięcyżołnierzy.Ale “litewski wsiarz” i “niemiecki agent” Płlsudski nic nie zrobił wsprawie polskich interesów narodowych, ponieważ był zaprzedanyNiemcom.I tutaj Piłsudski wyraźnie zaszkodził Polsce, ponieważ zpomocą Francji, Polska byłaby w stanie wyegzekwować od Niemiecodszkodowania wojenne przyznane na konferencji w Wersalu, a duetFrancja-Polska trzymałby Niemcy w kleszczach, nie dopuszczając doponownej rozbudowy militarnej Niemiec – Polska miała wielką szansęstać się ponownie ważnym państwem w Europie, z którym inni musielibysię liczyć.Nie byłoby wówczas niemieckiej samowoli i układupolityczno-militarnego pomiędzy Niemcami, a ZSRR w Locarno, bo byłby topretekst do aneksji Niemiec przez duet Francja-Polska; ZSRR byłpogrążony w rewolucji i wojnie domowej, a Anglia bałaby się ponownierozpocząć konflikt w Europie po niedawno zakończonej I wojnieświatowej, co też stanowiło zagrożenie dla angielskich zdobyczykolonialnych, a z kolei USA było zbyt daleko od Europy, żeby angażowaćsię w cokolwiek.Konferencja w Wersalu bez udziału przedstawicieli z Polski byłabypogwałceniem praw Polski do samostanowienia o sobie, a jednocześniedawała by Polsce prawo do użycia siły w celu zagwarantowania bytupanśtwowego – to wywołalo by wielkie oburzenie wsrśd Polaków w Polscei na całym świecie i gotowość do walki dużej części polskiegospołeczenśtwa z każdym, kto odważyłby się napaść na Polskę.Decyzje i działania Piłsudskiego nie pozostawiają żadnych wątpliwościco do jego wrogiej działalności na szkodę Polski i polskich interesównarodowych, w czym pomagali mu jego kolesie z PPS, polskojęzyczneżydostwo i komuniści w Polsce.Kiedy Dmowski wrócił z Paryża i oznajmił Piłsudskiemu, że Polskaodyskała dostęp do morza to Piłsudski aż zzieleniał ze złości,ponieważ jako niemiecki agent dostał instrukcję od swoich niemieckichprzełożonych, że Pomorze i Śląsk mają zostaź przy Niemcach, zaś Polskamoże powiększyć swoje terytorium kosztem Rosji, w czym uzyska poparcieNiemiec – awans Piłsudskiego z feldfebla (podoficera) na generała,który nie miał pojęcia ani o wojskowości, ani o polityce byłukartowaną niemiecką zagrywką.Przez rok, Piłsudski w ogóle nie chciał słuchać o wysłaniu polskiegowojska ani do Wielkopolski, ani na Pomorze celem odzyskaniaprzyznanego Polsce terytorium i dopiero gen. J.Haller wydał rozkazprzepędzenia Niemców z Wielkopolski i Pomorza, co zakonczyło się wlutym 1920r.https://marucha.wordpress.com/2010/09/01/zwyciestwo-w-1920-roku-to-zasluga-gen-rozwadowskiego/#comment-56748Część 3 Z okazji rocznicy wybuchu wojny zawsze wspomina się Pakt Ribbentrop-Mołotow i cios sowiecki w plecy. Rzadziej mówi się o działaniu V kolumny niemieckiej, jeszcze rzadziej zdradzie Żydów i kolaboracje z agresorami. Mówi się wiele o ogromie zbrodni katyńskiej i winie Rosjan; NIE mówi się o tej zbrodni w kontekście ŻYDOWSKIEGO kierownictwa NKWD. Nie zestawia się zbrodni katyńskiej z ogromem zbrodni żydowskich komisarzy ludowych na narodzie rosyjskim.Nic nie wspomina się o 1000-cu niemieckich Katyniów.Jednak NAJRZADZIEJ poruszanym tematem są MASOŃSKIE rządy Piłsudskiego i jego kontynuatorów. Większość piłsudczyków było masonami. Piłsudski wraz ze swoja ekipa masońską zostawił Polskę bezbronną, a praktycznie metodycznie niszczył polską armię. W odstawkę lub do Berezy posłał większość polskich generałów zastępując ich swoją ekipą. Od samego początku stawiał na konnice tj. armie sieczkową, podczas gdy wszyscy naokoło się motoryzowali.Dobrym przykładem ilustrującym problem jest odmowa zezwolenia na lądowanie 1500 samolotów czeskich (praktycznie daru czeskiego dla Polski) tuz przed agresją Niemiec hitlerowskich na Czechosłowację w połowie marca 1939. Pół roku później czeskie myśliwce, jako trzon hitlerowskiej Luftwaffe siały grozę nad pustym i bezbronnym polskim niebem. Również Benesz w obliczu hitlerowskiej agresji zwracał się do prezydenta Mościckiego z dramatycznym apelem o współprace przeciw agresji hitlerowskiej. A dużo wcześniej socjalista Moraczewski odrzucił propozycje przeniesienia zakładów zbrojeniowych Skody na teren Polski.Polityka Prus w stosunku do Polski jest od wieków taka sama – osłabić Polskę gospodarczo i militarnie zubażać i pauperyzować. Trzeba przyznać, że tajna polityka i dyplomacja Prus jest bardzo skuteczna i wyrafinowana.Perfidia i przewrotność Krzyżacka jest dobrze ukryta, ale po owocach ich poznajemy. Zresztą dotyczy nie tylko Polski, ale również np. Rosji.Polega na umieszczeniu swoich agentów na kluczowych decyzyjnych pozycjach (August II, Romanowie, caryca Katarzyna II – Sofia Augusta Anhalt – Zerbst.); zresztą na dworze angielskim mężem królowej Victorii był pruski książę Albert. Ale o wpływach Krzyżaków i Templariuszy na dwory europejskie to osobny temat.POLSKĘ ZNISZCZYŁY PRUSY. Od Augusta Mocnego i rozbiorów, poprzez Piłsudskiego, aż do dnia dzisiejszego.“Po to Bóg stworzył żydów polskich, abyśmy mieli armię doborowych szpiegów” (Otto von Bismarck).NO A JAK TO SIĘ MA DO TERAŹNIEJSZOŚCI? Polska jest pod wpływem Niemiec i sytuacja jest identyczna jak przed wojną. Niemcy osłabiają Polskę gospodarczo i militarnie tak jak w latach międzywojennych. Już niedługo nie będzie Niemcom potrzebna Unia Europejska (właśnie zastopowali ostatnio proces integracji europejskiej decyzja niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe), aby zdobyć Polskę.Polska jest słabiutka militarnie. 90 tys. wojska Polskiego to korpus ekspedycyjny używany zresztą poza granicami kraju. Czy dalej mamy powszechny obowiązek wojskowy tak jak w Niemczech?PIŁSUDSKI TO MAJSTERSZTYK TAJNEJ DYPLOMACJI PRUSKIEJ. 95% Polaków do dziś wierzy, że był bohaterem narodowym i zbawcą Polski. – nic bardziej złudnegoW „wyzwolonej” po I wojnie Polsce Niemcy dalej MIMO PRZEGRANEJ WOJNY utrzymywali kontrolę przez osadzenie Piłsudskiego.Najbardziej utrwalony mit o Piłsudskim to „Cud nad Wislą”*Piłsudski NIE BYŁ ŻADNYM ZWYCIEZCĄ BITWY POD WARSZAWĄ W 1920,NIE BYŁ DOWODZĄCYM, NIE BYŁ W OGÓLE NA POLU BITWY POD WARSZAWĄ.*Bitwa o Warszawę w 1920 rozegrała się 13, 14.* 15 Sierpnia już było praktycznie po bitwie.* 13 i 14 sierpnia Piłsudski był w drodze do i w Boboli – 440 km (trzy dni jazdy) od pola bitwy – był u kochanki Szczerbińskiej, która potwierdza to w swoich pamiętnikach.* 15 sierpnia Piłsudski był 120 km (dzień jazdy) od pola bitwy na chrzcinach w odległości – dokument z jego podpisem. Był ojcem chrzestnym.* Piłsudski nie był dowodzącym w bitwie pod Warszawą – przyjął rozkazy od dowodzącego, którym był gen. Rozwadowski – dokument z podpisem Piłsudskiego. Parę dni wcześniej złożył REZYGNACJĘ Z FUNKCJI NACZELNEGO WODZA na ręce ówczesnego premiera Witosa, (co ujawnia Witos w swoich pamiętnikach wydanych w 1962 r). (po klęsce wyprawy na Kijów)Nie ma potrzeby nawet cytować krytycznej literatury wobec Piłsudskiego. Wystarczy wskazać jego własne pamiętniki i powszechnie znane fakty* W SWOICH WŁASNYCH PAMIĘTNIKACH „ROK 1920” PIŁSUDSKI PISZE (STRONA 216)„Dnia16 sierpnia rozpocząłem atak” (a wiec dwa dni po bitwie – Bolszewicy już byli w pełnym odwrocie; 16 sierpnia już było po mszy dziękczynnej w Radzyminie w intencji „Cudu nad Wisłą”, popołudniowe gazety już zdążyły opisać szczegóły mszy (pamiętniki gen. Hallera) – a Piłsudski dopiero zaczyna atak!(w samych pamiętnikach Piłsudskiego jest pełno takich SAMOKOMPROMITACJI)„ Dzień 17 .08 nie przyniósł mi wyjaśnienia zagadek”(Gdzie jest moje wojsko? Gdzie jest nieprzyjaciel?)Piłsudski to dezerter Bitwy pod Warszawą 1920 .Twórcą zwycięstwa był Gen. Rozwadowski to od niego otrzymał Piłsudski rozkazy (Których nie wykonał – wyczekując ze swoja armia południową).Piłsudski to dyletant wojskowy o umiejętnościach feldfebla.Ale dalej:Piłsudski oczywiście na polecenie Niemiec, przejął władze z rąk Rady Regencyjnej/Stanu (Tworu niemieckiego) w cudowny sposób wprost z Magdeburga, gdzie był internowany na własna prośbę.Zadaniem Piłsudskiego było niedopuszczenie do powstania silnej Armii Polskiej i silnej gospodarczo i terytorialnie Polski.Federalizacja to była koncepcja niemiecka po przegranej wojnie stworzenie małych przedtem nieistniejących państw buforowych. Zrealizował ja Piłsudski pod płaszczykiem Federalizacji. Nie byłoby ŁOTWY, Litwy, Białorusi, Ukrainy. BYŁABY POLSKA!Piłsudski – Socjalista i Bolszewik – ukształtowana osobowość, jako rewolucjonisty na 5-cio letnim zesłaniu koło Irkucka wraz z innymi bolszewikami i terrorystami.Niemcy wysłali Lenina do Rosji, aby robił rewolucję Bolszewicką, a Piłsudskiego do Polski… ( No właśnie, – po co? Przecież nie po to żeby wyzwalał Polskę, bo to już było postanowione w Wersalu )Piłsudskiego w Wersalu nie było – Negocjował Dmowski – największy sukces dyplomatyczny w dziejach Polski! Legiony Piłsudskiego – sprzymierzone z Niemcami – były największą przeszkodą w negocjacjach. Trzeba było stworzyć Armię Dmowskiego-Hallera – ze składek i pomocy Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej stworzono 90 – tysieczną dobrze uzbrojoną armię, Piłsudski ją rozbrajał!Zawzięty wróg Rosji Carskiej, ale nie Bolszewizmu.Piłsudski to agent Pruski i główny wykonawca polityki niemieckiej. Głównym elementem jego gry politycznej było niedopuszczenie do stworzenia silnej Armii Polskiej ok. 1,000,000 wojska ( Rozbicie Zjazdu Polaków Wojskowych w Petersburgu w czerwcu 1917 przez bojówki PPS). To była olbrzymia i konkretna szansa. Milionowa armia miałaby olbrzymie znaczenie.W zamian zostały tylko Brygady Piłsudskiego 20,000 o praktycznie żadnej istotnej wartości militarnej.Niedopuszczenie do powstania silnej armii Polskiej – polskich żołnierzy w szeregach zaborców pod koniec 1 wojny światowej. To mogła być 1,000,000 armia – wtedy polska byłaby w całkiem innej pozycji negocjacyjnej.Wojska polskie stały na tzw. „Linii Dmowskiego” i bolszewicy dwa razy proponowali rozejm w 23 grudniu 1919 i w 29 styczniu 1920. Bolszewikom zależało na pokoju, bo mieli na głowie walkę z Białą ArmiąW Kwietniu 1920 Piłsudski zerwał rokowania i poszedł na Kijów – zdobywać Ukrainę dla Petlury, bo przecież nie dla Polski. (realizował niemiecką politykę federalizacji ) Samowolnie wbrew polskiemu rządowi i rządom aliantów!Wyprawa na Kijów była nieporozumieniem wojskowym i politycznym – Wojska sowieckie cofały się same. Pobył miesiąc w Kijowie bez celu i zaczął odwrót, (po co wiec szedł na Kijów?), a w konsekwencji bitwa pod Warszawą. Piłsudski sprowokował bolszewików do tej wojny.Gdyby Piłsudski poszedł z Denikinem na Moskwę nie byłoby w ogóle komunizmu!Poszedł na Kijów, wygubił 200,000 żołnierzy (kolejny argument o niszczeniu Polskiej Armii).Wyprawa na Kijów była klęską bardzo daleka w skutkach. Polska byłaby jednolitym krajem od Dyneburga na Łotwie po Kamieniec Podolski na Ukrainie, Mińsk na Białorusi; Polska strąciła Iłłkuszte, Drysse, Połock, Bobrujsk, Borusow, Słuck, Mozyrz, Starokonstantynów – to tylko straty terytorialne.PIŁSUDSKI TO GŁÓWNY HAMULCOWY ODRODZONEJ I NIEPODLEGŁEJ POLSKI .Niszczył zdobycze polityczne Dmowskiego – Obozu Narodowego. Odzyskanie Niepodległości to największy sukces dyplomatyczny polskiej dyplomacji, ale przecież nie Piłsudskiego Nie było go w Wersalu, gdzie powstawała Polska.Był internowany przez 18 miesiecy przez Niemcy w Magdeburgu – na własną prośbę !!Piłsudski – knuł, destabilizował i konfliktował życie polityczne Polski z trudem kształtowane po 1918Kulminacja tego był zamach majowy 1926 – FINANSOWANY PRZEZ MASONERIĘ BRYTYJSKA!Po przewrocie majowym niszczył generałów polskich odsyłając na emeryturę lub mordując tak jak Rozwadowskiego czy gen Zagórskiego.Legiony to twór austriacki, stworzyło dowództwo Austriackie – a nie Piłsudski – był zaledwie brygadierem. To tylko kilka punktów bogatej literatury o Piłsudskimhttp://dziedzictwo.polska.pl/katalog/index ,Wojna_polsko-bolszewicka,cid,2351.htmhttp://encyklopedia.korba.pl/page/Tadeusz_Rozwadowskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Rozwadowskihttp://gemini.miks.uj.edu.pl/epi/2003/lux25/glowna_m.htmlhttp://www.mw.org.pl/t.php?id=1210http://omp.freehost.pl/arty/gen.htmhttp://www.npw.pl/ARCHIWUM_NPW/2005_09_10/HiW-Bloch_85_rocznica.htmlhttp://www.rozwadowski.orghttp://www.myslpolska.org/node/8553W trosce o prawdę historyczną:http://www.myslpolska.org/node/7612http://www.historycy.org/index.php?showtopic=4532http://www.rozwadowski.org/v2.0.1.2/JĘDRZEJ GIERTYCH, O PIŁSUDSKIM, Londyn 1987, Nakładem własnym, strony 149-159.http://infonurt2.com/index.php?mod=article&cat=Historia&article=4%5BKsiążka J. Giertycha, O Piłsudskim, na charakter popularyzatorski. Autor nie zaopatrzył jej — jak inne swoje dzieła — w szereg przypisów źródłowych i komentarzy. Jest zwięzła, by była tania, i by była łatwiejsza w czytaniu. Na str. 3 Autor dodał taki przypisek: Kto chce poznać dzieje Piłsudskiego dokładniej, winien zapoznać się z książkami obszerniejszymi i o charakterze źródłowym i o naukowej dokumentacji. Także i z moimi. Wymieniłbym z tych ostatnich rozdziały dotyczące Piłsudskiego, w książce „Tragizm losów Polski”, Pelplin 1936. „Rola dziejowa Dmowskiego”, Chicago, tom I, 1968. Józef Piłsudski 1914-1917”, Londyn tom I 1979, tom II 1982. „Rozważania o bitwie warszawskiej 1920 roku”, Londyn 1984. „Kulisy powstania styczniowego”, Kurytyba, 1965 i liczne mniejsze rozprawy, zwłaszcza w „Komunikatach Towarzystwa im. Romana Dmowskiego”, Londyn, tom I 1970/71, tom II 1979/80.]JEGO PRÓBY ZAMACHU W 1922 i 1923 ROKUWIZJA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY KOWALSKIEJ, która zanotowała pod datą 12 maja w dniu śmierci Jozefa Piłsudskiego.Wieczorem, zaledwie się położyłam do łóżka, zaraz zasnęłam ,ale jak prędko zasnęłam, tak jeszcze prędzej zostałam zbudzona… Wtem ujrzałam pewną duszę, która rozłączyła się od ciała w strasznych mękach. O Jezu, kiedy to mam pisać, drżę cała na widok okropności, świadczą przeciw niej (…) dusza, która widzę w skonaniu, jest to dusza, która jest pełna zaszczytów i oklasków światowych, a których końcem jest próżnia i grzech.Na koniec wyszła niewiasta, która trzymała jakby w fartuchu łzy i ta bardzo świadczyła przeciw niemu (…) Nie mam wyrazów ani porównań na wypowiedzenie rzeczy tak strasznych(Faustyna Kowalska; „Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mej” Wydawnictwo Księży Marianów. Warszawa 1995 str 152-153.Okoliczności Pogrzebu Piłsudskiego w relacji wybitnego masona okultysty Kazimierza Chodkiewicza ( broszura – „Kraków ognisko sil tajemnych”).Gdy godzinę po śmierci Marszalka staliśmy przed bramą Belweder, a Prezydent, ministrowie i dostojnicy państwowi weszli do środka, aby złożyć ostatni hołd temu Wielkiemu Człowiekowi, nie słychać było żadnych slow, nie widać, było najmniejszego poruszenia, a jedynie lzy w oczach wszystkich. Płakali nawet Ci, którzy nigdy tego nie robili. I tylko cisza, cisza najwyższa.Och! To jest tchnienie Wawelu, tchnienie Tatr obecne tutaj.W dniu i godzinie pogrzebu Marszałka Józefa Piłsudskiego przebudził się czakram na Wawelu zainstalowany tam prawie dwa tysiące lat temu przez Apoloniusza z Tiany. Temu aktowi białej magii towarzyszyło wiele niezwykłych zdarzeń. Tak przynajmniej twierdzi autor tej opinii, Kazimierz Chodkiewicz, oficer Drugiej Rzeczpospolitej, a jednocześnie twórca legendy krakowskiego czakramu i jeden z najsłynniejszych polskich teozofów. (..)Alicja ŁukawskaFragmenty artykułu z magazynu“Czwarty Wymiar”; http://www.mag.media.plArtykuł pochodzi z “Wiedzy i Życia” nr 9/2001archiwum.wiz.pl/2001/01090100.asp WŁADYSŁAW M. TURSKIOPINIE – CZAKRA CZYLI TAJEMNICE POLATo cud prawdziwy, że fizyk z porządnego uniwersytetu poświadcza istnienie Duchowej Siły w postaci zmiennego pola magnetycznego.Lato, upał, ogórki. Z głębin szkockiego Loch Ness niechybnie wynurzy się potwór. Z dalekiego marginesu nauki polskiej wychynął specjalista od czakr, szef fizyki komputerowej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Stanisław Micek.Przed drugą wojną światową głównym ekspertem od wawelskiej czakry był płk Kazimierz Chodkiewicz, żandarm, mason, teozof i komentator dzieła Nostradamusa w jednej osobie. Według płk. Chodkiewicza, Wawelski Ośrodek Mocy założył Apoloniusz z Tyany, który licząc sobie dobrze ponad 90 lat, odbył daleką podróż na północ i około roku 95 n.e. zakopał w wawelskim wzgórzu amulet. Dowodem, że tę podróż odbył, jest całkowity brak wzmianek o tym w zachowanych biografiach Apoloniusza. Podobnie jak dowodem na to, że mieszkańcy Nowogrodu Wielkiego posługiwali się telegrafem bez drutu, jest brak drutu we wszystkich wykopaliskach na tamtym terenie.Talizman zakopany na Wawelu był “na wpół uśpiony. Jego czas jeszcze nie dojrzał, toteż pulsował tylko energią niezdolny do przekazania jej w całości […] Aby mogły być zebrane siły potrzebne do obudzenia wawelskiego Lotosu, musiał umrzeć jeden z synów […] narodu. […] Marszałek Józef Piłsudski. […] Z ciała Marszałka i jego trumny uczyniono (…) drugą część talizmanu, jego dodatni biegun energii”. Co prawda, moce ciemności (burze, huragany i hierarchia kościoła katolickiego) sprzeciwiały się wprowadzeniu trumny Marszałka na Wawel, ale trudności przezwyciężono. “Przekaźnik sił Dobra stał się gotów do niesienia pomocy Europie w czekającej ją śmiertelnej walce z siłami Zła, które zagroziły Cywilizacji Zachodniej” (cyt. za: K. Chodkiewicz, Kraków ognisko sił tajemnych Duchowy Ośrodek Mocy, Wydawnictwo Wawelskie, Kraków 1992).Ostatnio o czakrze wawelskiej zrobiło się głośno, gdy kurator Zamku uniemożliwił żądnym ezoterycznych doznań turystom kontakt ze skałą zawierającą obudzony talizman Apoloniusza. Sytuację tę postanowili wykorzystać sprytni gospodarze zamku w Niepołomicach, rzadziej odwiedzanego (choć pięknego) zabytku. Ogłosili więc, że Kazimierz Wielki, zakładając zamek w Niepołomicach, przeniósł kamień węgielny z Wawelu, a w nim czakrę lub jej fragment, choć nie jest jasne, jak czakrę, będącą wirem energii transcendentalnej, można dzielić na kawałki.Oglądany dziś w ślicznej rekonstrukcji renesansowy zamek w Niepołomicach był widownią wielkiej tragedii: tu w pewien wrześniowy dzień 1527 roku poroniła królowa Bona; drugi syn Zygmunta Starego żył tyle tylko, by zostać ochrzczony. Gdyby nie ten wypadek August miałby brata, Olbrachta, i kto wie, jak potoczyłyby się dalsze dzieje dynastii i Polski. Wawelsko-niepołomicka czakra nie uchroniła jednak Bony przed poronieniem, być może też była jeszcze wpółuśpiona.Chodkiewiczowska wizja przyszłości odczytana z Nostradamusa w 1939 roku pełna jest obrazów rozbrajającej głupoty: w okolicy Paryża wybucha wielki wulkan, w 1999 roku zstępuje z nieba (sic!) nowy król Francji, Henryk Szczęśliwy, który rozpoczyna wojnę z Anglią, podbija kraje islamu i wsparty przez Wielkiego Papieża, władającego Prowansją (sic!), jednoczy całą Europę na 57 lat pod swoim berłem. Kolejną wojnę światową wszczynają Niemcy w 2100 roku. Taki poziom reprezentują przedstawiciele wiedzy tajemnej i tak wiarygodne są ich przewidywania wsparte mocą wawelskiej czakry.Wiele dziwnych rzeczy przewidział płk Chodkiewicz. Ale to, żeby fizyk (niechby i komputerowy) z porządnego uniwersytetu w publicznej telewizji poświadczał istnienie Duchowego eródła Siły w postaci zmiennego pola magnetycznego, nie, taka wizja nie zrodziła się nawet w skołatanym umyśle żandarma, masona i teozofa.Wierzyć nie wierzyć – przeczytać warto• Tuesday, January 13, 2009, 18:42• http://www.meritum-news.com/KULTURA/?p=42Henryk PająkPONURA PRAWDAO PIŁSUDSKIMCO TO ZA WÓDZ?Co to za wódz, który za austriackie srebrniki staje się agentem zaborcy?Co to za wódz, który w sierpniu 1914 roku wyrusza podpalać polski dom po to, aby ogień przeniósł się na dom drugiego zaborcy?Co to za wódz, który wyrusza na Kijów, aby kosztem 200 000 poległych Polaków realizować teutońską politykę okrążania Polski od wschodu?Co to za wódz, który na trzy decydujące dni bitwy warszawskiej zrzeka się funkcji Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa i ucieka do swej konkubiny za Częstochowę?Co to za wódz, który w maju 1926 roku wywołuje wojnę polsko-polską i polski żołnierz musi strzelać do polskiego żołnierza, aby ON stał się dyktatorem narodu?Co to za wódz, który morduje najlepszych generałów, bo wiedzą o nim za dużo, innych rozpędza lub więzi i poniża, bo są mądrzejsi i nieposłuszni?Co to za wódz katolickiego narodu, który oficjalnie wyrzeka się wiary katolickiej, aby ożenić się z protestancką rozwódką, z konkubiną ma nieślubne córki, na łożu śmierci odmawia przyjęcia księdza, by potem spocząć na Wawelu wśród katolickich królów Polski?Co to za historycy, co to za „polska” historiografia, która przez 70 lat nie stawiała tych pytań, okłamując Polaków legendą o nim – BUDOWNICZYM POLSKI ODRODZONEJ?CO ZŁEGO ZROBIŁ DLA POLSKI PIŁSUDSKI:*.Wróg Polski – agent Niemiecki*.Kolaborant z Niemiecki i Bolszewicki*.Zdrajca Polski i zwycięskich aliantów*.Dyktator i terrorysta Narodu Polskiego*.Poskromiciel walk wyzwoleńczych i odbudowy terytorialnej *.Rzecznik straty terytorialnych i ludzkich w interesie Niemiec*.Prowokator konfliktów zbrojnych w interesie Niemiec i Bolszewikow*.Mistrz obłudy w ukrywaniu prawdziwych celów*.Likwidator polskiej Armii – dążył do jej osłabienia*.Niedopuszczenie do tworzenia silnej armii*.Rozbicie Zjazdu Polaków wojskowych 1917*.Likwidator lotnictwa. Przeciwnik unowocześniania i motoryzowania armii*.Poskromiciel i sabotażysta ruchów patriotyczno narodowych*.Poskromiciel dążeń wyzwoleńczych i odzyskania utraconych terenów.*.Zwolennik strat terytorialnych Polski na rzecz Niemiec*.Odmówił pomocy dla powstania wielkopolskiego*.Odmowa i sabotaż i blokada pomocy dla Lwowa –*.Sabotaż i konfliktowanie plebiscytu na Śląsku i powstań śląskich .*.Rozbijacz ruchów scaleniowych. Grabarz jedności narodowej na Śląsku*.Federalizacja – realizacja niemiecka koncepcja państw buforowych na Kresach Wschodnich– zamiast pozyskiwać rzecz Polski konfliktował i odpychał*.Prowokator konfliktów zbrojnych w interesie wroga – wyprawa na Kijow,*.Konfliktowanie powstań śląskich, Kunktator i sabotażysta powstanie wielkopolskie*.Celowo narażał na śmierć setki tysięcy Polaków.Wyprawa na Kijow zginęło 200,000 Polaków,Polska poniosła olbrzymie straty ludzkie istraty terytorialne*.Likwidator i sabotażysta polskiej gospodarki*.Niszczyciel polskiego szkolnictwa i edukacji*.MORDERSTWA I UWIEZIENIA Polskich BOHATERÓW PATRIOTÓW DZIAŁACZY NARODOWYCHGen. Rozwadowski otruty w Wilnie na Antokolu , gen. Zagorski – poćwiartowanyWincenty Witos, Kazimierz Bagiński (i dziesięciu innych z procesu brzeskiego – twierdza brzeska) Wojciech Korfanty – podtruty na Pawiaku A ilu było w Berezie KartuskiejPiłsudski i jego wyselekcjonowana i ekipa realizująca Testament Politycznyw pełni odpowiedzialna za klęskę wrześniową 1939 r.*.Wróg Polski i Polaków – naraził Polskę i Polaków na olbrzymie straty ludzkie i terytorialne*.Rozbroił Polskę. zostawił Polskę rozbrajaną i bezbronną na pastwę Hitlera zginęło 8 mln obywateli polskichCelowe narażenie na śmierć milionów Polaków (wepchnąć pod gąsienice czołgów)*.Aferzysta i złodziej, defraudant funduszy państwowych*.Fałszerz wyborów – terrorysta politycznyWszystkie późniejsze wydarzenia już po zamachu majowym w 1926 w pełni potwierdziły główne cele i metody stosowane przez Niemców w stosunku do PolskiOsłabienie gospodarcze, osłabienie militarne (Piłsudski Likwidator armii polskiej), pauperyzacja społeczeństwa , przemoc dyktatura, destrukcja życia społecznego destrukcja edukacji, niszczenie wartości moralnych i duchowych, warcholstwo.*.Piłsudski jest w jednym „niedoceniany” – to on uchronił rewolucje żydobolszewicka od klęski !!!Powinien być wymieniany jako ten który uratował żydokomunę – obok Lenina , Trockiego, Stalina , Tuchaczewskiego…Przez tajne pakty z bolszewikami.Przez nic nierobienie –zachowanie neutralności zgodnie z układami z bolszewikami.Tak pisze gen. Denikin:Podejmując natarcie w stronę Kijowa, miałem na uwadze ogromne znaczenie – dla obu stron – połączenie Armii Ochotniczej z Armią Polską.Proponowałem dowództwu Polskiemu, aby przesunęło wojska jedynie do Dniepru górnego – Kierunek generalny Mozyrz.Ten jeden ruch, jak widać nie stanowiłby dla Polaków żadnej trudności, nie wymagałby żadnych nadzwyczajnych ofiar, kosztowałby nieporównanie mniej krwi i spustoszeń niż podjęty ostatecznie „Marsz na Kijów” i wtargniecie po nim armii bolszewickiej, które za nim nastąpiło.Bojowa akcja jesienią 1919 r. Armii Polskiej i Ochotniczej groziła Sowietom pogromem i upadkiem.(dodam swój komentarz – Biała Rosja była Aliantem dzięki, którym w Wersalu Polska powróciła na mapy świata po pruskich rozbiorach, była formalnym sprzymierzeńcem, było powinnością Polski pomóc Białej Rosji – ale przecież Piłsudski był agentem niemieckim i bolszewickim)Z taka oceną sytuacji zgadzają się trzy strony. (polska, ukraińska, sowiecka).A tymczasem Naczelnik Państwa Polskiego zawarł jesienią 1919 r. tajne porozumienie z sowietami na mocy, którego działania wojenne zostały okresowo przerwane.(mój komentarz- tj.front zachodni bolszewików zabezpieczony)Karol Radek Sobelson – przywódca żydobolszewicki„Jacy ci biało -Polacy głupi – mogli nas, czerwonych rozgnieść jeszcze osiem miesięcy wcześniej , gdyby pomogli białym Rosjanom; teraz sami leżą u naszych stop”.Tuchaczewski – sowiecki general„Gdyby rząd polski umiał porozumieć się z Denikinem przed jego klęska – wówczas uderzenie Denikina na Moskwę, posiłkowane przez ofensywę polską z zachodu, mogłaby skończyć się dla nas znacznie gorzej i trudno nawet zdać sobie sprawę z ostatecznych wyników”.To Hitler miał zająć Polskę z jednej strony, a żydobolszewia z drugiej – takie najwyraźniej były tajne porozumienia, tajnych gremiów masońskich i niemieckichWojna światowa była obliczona również na biologiczne wyniszczenie i wykrwawienie substancji narodowej polskiej i rosyjskiej i spełnienie roszczeń terytorialnych Prus od Polski.Zresztą bolszewicy część Rosji już wcześniej dla Prus udostępnili.Przedsięwzięcie II wś finansowała masoneria brytyjska i żydowskie banki – tak samo jak i Rewolucję bolszewicką.Rządy Piłsudskiego i jego ekipy zakończyły się dla Polski tragicznie. W wyniku II wojny światowej zginęło ponad 8 milionów Polaków.Obszerne fragmenty Raportu general Izydor ModelskiegoLinki do całość Raportuhttp://79.173.24.103/zasoby_www/dokumenty/gen.modelski_przyczyny_kleski_wrzesniowej_1939rJedna z pierwszych czynności generała Władysława Sikorskiego w Paryżu po klęsce wrześniowej było powołanie Komisji do Zbadania Klęski WrześniowejJest to dokument przerażający – pisze general Izydor ModelskiWOJSKOWE PRZYCZYNY KLĘSKI WRZEŚNIOWEJMARSZAŁEK RYDZ – ŚMIGŁYPRZYPISYWAŁ KLĘSKĘ WRZEŚNIOWĄ PIŁSUDSKIEMUWojskowe przyczyny klęski wrześniowej ( próba syntezy)”“Jest to wyciąg z olbrzymiego wspaniałego dziełaOpracowanego w Londynie w 1941 roku, na podstawie miedzy innymiDokumentów- relacji, złożonych w Patryzy do naszego Biura Rejestracyjnegoprzez:21 generałów i dowódców Wielkich Jednostek61 oficerów Sztaby Generalnego i pracujących w sztabach9dowódcow piechoty dywizyjnej I artylerii dywizyjnej21 dowódców pułków13 dowódców batalionów(dywizjonów) i innych majorów37 dowódców poddziałów117 młodszych oficerówCałość opracowania obejmuje 293 strony maszynopisu formatu kancelaryjnego. Wyciąg przygotowany przeze mnie obejmuje tylko podstawowe ujecie odpowiedzialności za klęskę wrześniowa Józefa Piłsudskiego. Oryginał zawiera tysiące dalszych bezcennych szczegółów I osądów.”USUNIĘCIE ZABORCÓW I POCZĄTKI NIEPODLEGŁOŚCINastąpiła chwila, gdy naród polski mógł na swej ziemi ująć władzę w swoje ręce.Zrozumieli to wszyscy. Nawet mianowana przez Niemców Rada Regencyjna udzieliła dymisji dotychczasowemu, wiernie Niemcom służącemu rządowi, ogłosiła, że staje na gruncie programu Polski zjednoczonej z dostępem do morza, oraz postanowiła powołać rząd, będący wyrazem programu Wielkiej Polski.Dnia 23 października 1918 r. utworzony został w Warszawie rząd pod prezesurą p. Świeżyńskiego, w którego skład weszli przedstawiciele różnych stronnictw, a m.in. też i narodowcy. (Tekę ministra spraw wojskowych zarezerwowano dla Piłsudskiego).Główny przedstawiciel narodowców w tym rządzie, prof. St. Głąbiński oświadczył, że nominacji tego rządu z ramienia Rady Regencyjnej nie uznaje, bo rada ta utworzona została przez Niemców – że natomiast uważa rząd ten za powstały siłą faktu. Rząd ten – zgodnie z powyższym stanowiskiem – nie złożył przysięgi na ręce Rady Regencyjnej.Rząd ten zawarł umowy z władzami okupacyjnymi w Kongresówce (niemieckimi i austriackimi) co do przekazania mu władzy. Okupanci bez oporu pogodzili się z koniecznością swej ewakuacji.Dnia 31 października komisarz tego rządu przejął władzę cywilną w generał-gubernatorstwie Lubelskim (zajętej przez Austriaków południowej Kongresówce). Tworzeniem siły wojskowej oraz opanowaniem uwolnionych obszarów kierował z energią, umiejętnością i poświęceniem kierownik spraw wojskowych z ramienia nowego polskiego rządu, gen. Rozwadowski.Wojska austriackie opuściły obszar okupacji, wzgl. uległy rozbrojeniu – władzę nad nim objęły utworzone na poczekaniu polskie oddziały ochotnicze, oraz te oddziały austriackie, które się składały z Polaków (przekształcono je na oddziały wojska polskiego i zaprzysiężono na rzecz polskiego rządu).Rozpoczęto przygotowania do podobnego przejęcia władzy w okupacji niemieckiej w Kongresówce (generał-gubernatorstwo warszawskie). Wojska niemieckie szykowały się do ewakuacji. Polskie związki bojowe, zarówno narodowe (organizacje b. żołnierzy korpusu Dowbora i in.), jak i lewicowe (POW) gotowe były do wytworzenia siły zbrojnej. Istniejące w Kongresówce, utworzone jeszcze dawniej przez Niemców i polskie oddziały wojskowe (6 bataljonów piechoty) podporządkowane zostały władzom polskim, a gen. Rozwadowski dokonywał ich planowego rozmieszczenia w punktach strategicznych.Piłsudski sam się mianował Marszalkiem i i zaczął tworzyć swoje socjalistyczne rządy.Piłsudski nie spełnił jednak pragnień społeczeństwa. Dnia 18 listopada zamianował rząd skrajnie lewicowy, z uczestnikiem rządu lubelskiego, Jędrzejem Moraczewskim na czele.Rząd ten zaczął prowadzić skrajnie lewicową, a przy tym przyjazną Niemcom politykę. Cały szereg zarządzeń tego rządu, po prostu prowokacyjnych wobec społeczeństwa, budził w tym ostatnim coraz większą opozycję.(.)JAK REAGOWAŁ PIŁSUDSKI NA POWSTANIA I ZRYWY NIEPODLEGŁOŚCIOWE POLAKÓWA tymczasem Poznańskie szykowało się do powstania. Istniały tam tajne polskie komitety polityczne, poufnemi nićmi (przez Szwajcarję) połączone z Komitetem Narodowym w Paryżu, oraz istniała narodowa kadra siły fizycznej: organizacja sokola. Sokoli polscy pod zaborem pruskim, po nierealnych pomysłach dywersyjnych na początku wojny, oraz po dłuższym okresie przymusowej, względnej bezczynności, od połowy lata 1918 roku prowadzili przygotowawcze prace i ćwiczenia związane z zamiarem urządzenia zbrojnego powstaniaGdy wybuchła w Niemczech rewolucja, organizacje narodowe polskie natychmiast pochwyciły okazję, by niespostrzeżenie ująć w zaborze pruskim jak najwięcej władzy w swoje ręce. Do potworzonych we wszystkich garnizonach niemieckich rewolucyjnych rad żołnierskich, wszelkimi drogami podostawali się Polacy i zręcznie posługując się hasłami rewolucyjnemi i socjalistycznemi, oraz unikając przedwczesnego ujawniania swych istotnych celów, zdobyli sobie w nich mocne stanowisko. W utworzonych oddziałach utrzymujących w kraju porządek, t.zw „strażach ludowych”, Polacy, (których główną kadrą byli sokoli), zdobyli sobie stanowczą przewagę.Rozmaitymi sposobami gromadzili Polacy zapasy broni, formowali coraz to nowe oddziały zbrojne, rzekomo służące sprawie rewolucji niemieckiej, a w istocie służące Polsce, obejmowali w swoje ręce coraz to nowe dziedziny władzy i obsadzali swoimi ludźmi coraz to nowe urzędy. Coraz to większą rolę zaczął odgrywać w Poznaniu tajny do niedawna, polski Komitet Obywatelski (dopasowany do nomenklatury rewolucyjnej przez przemianowanie na Radę Ludową m. Poznania) – coraz to bardziej odsuwane były w cień „rady żołnierskie”, w których zasiadała pewna liczba Niemców. Ewolucyjną drogą Poznańskie przechodziło stopniowo z rąk niemieckich w ręce polskie.Wreszcie – Berlin się spostrzegł. Zaczęły napływać do Wielkopolski nowe oddziały wojskowe, niezarażone duchem rewolucyjnym, złożone z rodowitych Niemów. O ile Kongresówkę Niemcy porzucili bez prób oporu, o tyle Poznańskiego, które zdążyli już zacząć uważać za część swojej ojczyzny, nie mieli najmniejszego zamiaru dać i gotowi byli zacięcie go bronić.Zbliżała się chwila rozstrzygającego starcia. Trzeba było przygotować się do walki.Delegacja działaczy poznańskich (Trąmpczyński, ks. Adamski) udała się do Warszawy, by się dowiedzieć od Piłsudskiego, czy można liczyć na jakąkolwiek pomoc z Kongresówki.PIŁSUDSKI OŚWIADCZYŁ, ŻE ŻADNEJ POMOCY NIE UDZIELI. (Nowa delegacja z Poznańskiego udała się do Piłsudskiego dn. 14 stycznia, z prośbą o pomoc dla zaczętego już powstania.Piłsudski odpowiedział:Nad Poznańskiem istnieje ciągle władza Niemiec. Tem postanowieniem (postanowienie rozejmu między koalicją a Niemcami, że kongres zdecyduje o losach Poznańskiego) Warszawa jest skrępowana. Patrz Pisma, mowy, rozkazy, t. V, str. 40.Jeśli chodzi o zasadnicze ustosunkowanie się Piłsudskiego do sprawy odzyskania Poznańskiego, scharakteryzował je najlepiej on sam w swojej mowie krakowskiej dn. 5 sierpnia 1922 r.:Braci Wielkopolan musiałem od razu wykreślić ze swego rachunku.Podobnie Piłsudski potraktował obronę Lwowa przez orlęta lwowski – dzieci i młodzież broniącą Lwowa przed atakami nacjonalistów ukraińskich finansowanych przez Austrie .Obrona Lwowa w r. 1918 jest jednym z najwspanialszych w dziejach porywów polskiego patriotyzmu – i chyba tylko z obroną Częstochowy przed Szwedami da się pod tym względem porównać.W obronie tej, będącej wynikiem porywu narodowego całej ludności, brała udział obok narodowców również i spora liczba ludzi odmiennych przekonań, którymi panujący we Lwowie nastrój patriotyczny i zapał całkowicie owładnął. Zwłaszcza garść byłych legionów i członków POW odegrała tam rolę bardzo zaszczytną. Niestety – nie da się to powiedzieć o ludziach obozu Piłsudskiego poza samym Lwowem.Władze austriackie w porozumieniu z Niemcami, zgromadziły stopniowo we wschodniej Małopolsce, a zwłaszcza we Lwowie, szereg pułków austriackich, złożonych w całości z Rusinów. Wycofały również stamtąd pułki, w których służyli Polacy. Dostarczyły wreszcie znaczną liczbę niemieckich doradców wojskowych i cywilnych.W nocy z dnia 31 października na 1 listopada 1918 roku austrjacki komendant we Lwowie, generał Pfeffer, Niemiec, oddał koszary, broń i zapasy Rusinom, którzy pozatym obsadzili cytadelę i wszystkie najważniejsze budynki w mieście. Pułki austriackie przemianowano na wojsko „ukraińskie”.Ogłoszono powstanie „Republiki Zachodnioukraińskiej”, która objęła władzę nad całą Galicją Wschodnią.Na ten zamach ruski organizacje polskie natychmiast odpowiedziały przeciwzamachem. Zorganizowane siły polskie we Lwowie składały się ze z górą 500 członków PKW (narodowych Polskich Kadr Wojskowych) oraz blisko 300 członków legionowego POW, nie licząc kilku ugrupowań drobniejszych. Dnia 31 października obie te organizacje porozumiały się ze sobą – na czele wspólnej akcji stanął komendant PKW, kpt. MączyńskiGrupie, która ujęła w Polsce władzę, nie w smak była akcja przeciw Rusinom we Lwowie. Nietylko, że nie wysłano do Lwowa odsieczy, ale hamowano czynione w tym kierunku samorzutne wysiłki.Warto tu przytoczyć urywek z rozdziału p.t. Odsiecz wyżej wymienione
 2. ;marwszałek;J.Piłsudski miał się tak do Stalina(niestety),jak
  Izba Lordów do Izby Wytrzeźwień.Paaaanie ;Marucha;….jh.

 3. MatkaPolka said

  https://marucha.wordpress.com/2012/08/15/matka-boza-laskawa-a-cud-nad-wisla-dzieje-kultu-i-laski

  Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą – dzieje kultu i łaski”

  Fragmenty książki ks. dr-a Józefa Marii Bartnika i Ewy J.P. Storożyńskiej pod tym samym tytułem

  CUD NAD WISLA

  Dlatego Cud, bo ukazala sie Matka Boska i oslaniala Polakow, odrzucala kule bolszewickie

 4. Brat Dioskur said

  Zaden tam Wissarionowicz ,on ma swoich ziomkow i nazywa sie Selman!

 5. Michał said

  Ad 2

  A czemu Pani nie wspomni o Ukraincach dzieki, którym zdarzył sie ów „cud na wisła” ? To dzieki Ukraincom udało sie wygrac. A piłsudski = ludobójca

 6. JO said

  ad.4. tak, m.in dzieki Rusinom a nie Ukraincom….

 7. Siggi said

  Recenzja filmu piorem red.Jana Engelgarda jest jak najbardziej trafna.Film jest gniotem i dziwi ,ze Jerzy Hofmann ,absolwent swietnej uczelni filmowej w Leningradzie jest tego „tworca”.Trudno nie przyznac racji tym,ktorzy twierdza,ze”…historia Polski jest najbardziej zaklamana historia na swiecie” , ten gniot to potwierdza.Zaklamanie historii przeklada sie bezposrednio na nasza narodowa swiadomosc i zarazem na poczucie tozsamosci. I z tym jest u nas coraz gorzej.
  Panu red.J.Engelgardowi przesylam uklony i wyrazy szacunku.

 8. shadowman said

  Jak by nie patrzeć ci dwaj panowie są podobni do siebie jak dwie krople wody. Wygląd, poglądy polityczne i kult jednostki wręcz identyczne. Tylko jeden posłał na lepszy świat 30 mln ludzi a ten drugi dopiero zamierzał to zrobić.

 9. Jedyne, co oni potrafią, to zniekształcać, zohydzać, wulgaryzować, ośmieszać, opluwać, wyśmiewać, zlekceważać, itd. W tym wszystkim są mistrzami….

  Polacy nie powinni oglądać takich filmów. Bo jedyne, co tam będzie prawdziwe, to KŁAMSTWO.

 10. Rysio said

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2397873/Warsaw-Uprising-colour-Black-white-photos-turned-incredible-feature-movie.html

 11. maurycy said

  Od 2 Jerzy Habdas! Dobrze to ujeles ! Chca nam podrzucic cymbala, chama i prostaka na bohatera !

 12. RomanK said

  To nie pierwszy gniot Hoffmana….
  Kto pamieta Stara Basn wg Hoffmana????
  Pomimo obsady doskonalymi aktorami, mysle celowo buy nadac mu wiarygodnosci…skopal Stara Basn..zafalszowal..napisal na kanwie Kraszewskiego swoja…hoffmanofskom….
  MImo wspanialej gry aktorskiej i doskonalych zdjec…hala..typowa halla udajaca bajgelle z Pragi…
  Wprowadzil do filmu Vikingow????? idiootyzm??? czy celowe mienszanie gojom we jeszcze glupszych lbach…
  Oczywiscie to drugie,,,uczniowie zamiast czytac wola obejrzec filn i …to im wystarczy na cale zycie…
  ieszczesciem jest ze tam dopiero wystroili na wysoki poziom inzynierie spoleczna…po co obcinac lby..skoro maja doskonala techn;ohie na przenicowanie mozow, na swoja styrone i dostyrojenie do wlasneuj muzuki….

 13. mironik said

  W QuoVadis też potrzebowałem aż 40 minut żeby sie przyzwyczaić do tego poziomu, tu jest gorzej te pierwsze 40 minut takie żenujące że ciężko wytrzymać. Borys, Natasza, Hoffman w czołówce, jak mogli nakręcić coś przekonywującego…

 14. zapodawacz linków said

  W ogóle ten film śmierdzi feminizmem na kilometr – mam tu na myśli postać graną przez Urbańską; a już scena, jak Urbańska przejmuje w okopie CKM-a i „kosi” nacierających bolszewików, to szczyt wszystkiego. Już chyba tylko scena (w najnowszym „Robin Hoodzie” Ridleya Scotta) z Marion nacierającą z mieczem na koniu (w specjalnej „kobiecej” zbroi bojowej) na desantujących wybrzeże Anglii Francuzów, może z tym konkurować.

 15. zapodawacz linków said

  A Łysiak dalej się masturbuje pod Piłsudskiego (i pod Bonapartego zapewne też), choć człowiek z wiekiem i oczytaniem powinien mądrzeć:
  http://www.eckardt.pl/marszalek-na-lysiaku.html

 16. MatkaPolka said

  http://xx.nowyekran.net/post/82734,pilsudski-rozbiory-i-niepodleglosc-wojna-o-prawde

  Skopiowala mi sie przez przypadek cala strona – wpis zupelnie nieczytelny
  Opracowanie b.dobre. Polecam

 17. Reblogged this on ZYGFRYD GDECZYK.

 18. Maksymilian said

  Lista płac: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/1226037

 19. Brat Dioskur said

  ad5
  „A czemu Pani nie wspomni o Ukraincach dzieki, którym zdarzył sie ów “cud na wisła” ? To dzieki Ukraincom udało sie wygrac…..”

  A to jak ? ….ze zapytam.Czyzby Ukraincy uderzyli w plecy Tuchaczewskiemu?Zwyciestwo ma wielu ojcow ,na pewno jednym z nich sa Wegrzy ,ktorzy dostarczali naszej armii amunicji karabinowej i artyleryjskiej podczas gdy „klasa robotnicza” Zachodu reprezentowana przez dokerow sabotowala skutecznie zaladunek broni dla walczacej Polski.
  Nawiasem dobrze sie stalo ,ze Pilsud spoznil sie z uderzeniem znad Wieprza ,gdyby bowiem wzial udzial w bitwie to na pewno bysmy ja przegrali. Dal tego pozniej probke nad Niemnem….

Sorry, the comment form is closed at this time.