Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

“Chciałbym dożyć takich dni”

Posted by Marucha w dniu 2013-11-16 (Sobota)

POLACY!!!  GDYBYŚCIE ZBOJKOTOWALI TE WYBORY, MÓWIĄC, ŻE NIE MA KANDYDATÓW POLAKÓW I NIE POSZLI GŁOSOWAĆ NA ICH WYBÓR – TO BY *ŻYDZI* NIE ZOSTALI WYBRANI!!!

Panowie, kto z nas nie miałby chęci pier….ąć z całej siły w te mordy?

“Dekret cara Aleksandra II który Żydom i każdemu innemu nadawał taki majątek. Wie pani za co? Za zdradę Polski. Polski, która jako jedyne państwo na świecie przyjmowała Żydów ze wszystkich krajów, które Żydów wyrzucały. A wyrzucały liczne kraje Europy – dekretami królów, wyrzucały wielokrotnie na przestrzeni kilku wieków.”

[…] Będąc [w marcu] w sanatorium w Ciechocinku. trafiłem do “Związku Nauczycielstwa Polskiego”, czyli do dużego sanatorium, gdzie posiłki były podawane na dwie tury, po 500 osób każda.

Okazuje się, że jestem rozpoznawalny, mimo upływu lat. A poza tym w sanatorium nazwisko jest często na ogłoszeniach w sprawie zabiegów i badań. Tak że po każdym posiłku ludzie zaczęli dostawiać krzesła do stolika, przy którym siedziałem i zaczynały się pytania i rozmowy.

Później, za zgodą dyrekcji, na takie spotkania w gronie kuracjuszy udostępnili nam duży hol, gdzie mogło śmiało pomieścić się tu ponad sto osób. Na pierwsze takie spotkanie przyszło właśnie około setki osób, wszyscy prawie to emeryci, a zatem osoby, które okres PRL-u znają … i porównują go z obecną sytuacją w Polsce i na świecie.

Dyskutanci poruszali wiele tematów, o których pisałem w swoich poprzednich książkach. Ale, cały czas moją uwagę przykuwała siedząca blisko, w pierwszym rzędzie, starsza pani. Może byłem przeczulony na taką urodę, gdyż już miałem do czynienia z ludźmi tej rasy i to nie raz. Owa starsza pani na pewno była Żydówką. Jej twarz o tym mówiła. Ale skoro Żydówka, to dlaczego oklaskuje tak jak i inni na sali moje stwierdzenia o Żydach jako o ludziach rodem z piekła? Celowo zwracałem na nią uwagę, gdyż podobna pani w starszym wieku zaatakowała mnie w czasie zebrania Klubu Inteligencji Polskiej w gmachu ZBOWiD-u.

Na tym zebraniu omawiano moją książkę “Bez strachu” i ta pani poprosiła o głos. Widziałem że na sali poszedł pomruk oburzenia, i wiele twarzy wskazywało na niezadowolenie z faktu że zabierze głos. Ja nie znałem tej starszej pani o rysach żydowskich ale niektóre osoby będące na sali znały ją z poprzednich spotkań. Poprosiła o mikrofon i patrząc na mnie powiedziała:

– Dziwię się, jak mogą zebrani gloryfikować pana książki. Przecież w nich kłamstwo goni kłamstwo. Nieuczciwie pan pisze np. o sprawie zwrotu majątków po Żydach którzy zginęli w czasie wojny. Uczciwość nakazuje, by te majątki zostały – jeśli nie tym do których należały – zostały zwrócone ich krewnym, a jeśli takich nie ma to państwu Izrael. Dotyczy to majątków ziemskich, młynów, tartaków, olejarni oraz stawów, gdzie hodowano ryby. A pan pisze że to należy do Polaków. To nieuczciwe to raz, a po drugie my będziemy się domagać zwrotu tych nieruchomości na Światowej Radzie Żydów i na pewno uzyskamy poparcie w tej sprawie, a Polska, pod naciskiem opinii światowej, musi to zwrócić prawowitym właścicielom, czyli Żydom. Byłem przygotowany by na podobne zarzuty odpowiedzieć i to za pomocą niepodważalnych argumentów, związanych z tą sprawą, jednak stało się inaczej. Jednocześnie podniosło się kilka osób, które domagały się by im udzielić głosu. Nie ja prowadziłem to zebranie i nie ja udzielałem głosu, byłem tu gościem, członkiem tego zebrania, ale widząc że przewodniczący nie wie co zrobić w tej sytuacji i patrzy na mnie więc powiedziałem:

– Proszę dać głos pierwszemu z brzegu.

Z widzenia znałem tego człowieka, wiedziałem, że jest on emerytowanym pułkownikiem Wojska Polskiego. Najpierw mówca zwrócił się do mnie mówiąc tak:

– Pan pozwoli, że ja jej odpowiem. A to dlatego że pochodzę z rodziny, której zabrano olbrzymi majątek i oddano Żydowi zdrajcy za szpiegostwo. Ta pani, panie Siwak, to matka Aliny Całej, tej samej doktor historii z Instytutu Historii Żydów, która napisała obraźliwy duży artykuł o Polakach, jacy wyrachowani byli w czasie wojny i jakże współpracowali z Niemcami w zabijaniu Żydów. Ten artykuł nie tylko w Polsce ale i na świecie wywołał liczne protesty. Nawet i Żydów. A pan odniósł się do niego w swojej książce, słusznie pisząc jak bardzo pani Alina Cała na każdym kroku kłamie. To wywołało w środowisku Żydów wściekłość pod pana adresem. Ale nie mogli tego co pan napisał podważyć, gdyż oparł pan to co napisał na faktach i dowodach. No ale oni nikomu nie darują. Dlatego mieliśmy tu niedawno, na tej Sali, scenę jak Werblan napadł na pana za pańskie pisanie. Ale dostał po uszach i wyszedł. A teraz mama staje w obronie córki i ziomków Żydów.

Otóż ja, oficer Wojska Polskiego, tu, w obecności wszystkich tu zebranych, daję słowo honoru, że panią przeproszę, jeśli na następne spotkanie przyniesie chociaż jeden akt notarialny, że taki to a taki lcek otrzymał od swego ojca czy matki, spadek w postaci majątku ziemskiego, czy młyna itd. Bo tak odbywa się przekazywanie majątków kolejnemu pokoleniu na całym świecie, a także i w Polsce. Ale pani go nie przyniesie, bo takich aktów notarialnych żaden Żyd nie posiadał. Posiadał inny akt nadania mu tych dóbr – Dekret cara Aleksandra II który Żydom i każdemu innemu nadawał taki majątek. Wie pani za co? Za zdradę Polski. Polski, która jako jedyne państwo na świecie przyjmowała Żydów ze wszystkich krajów, które Żydów wyrzucały. A wyrzucały liczne kraje Europy – dekretami królów, wyrzucały wielokrotnie na przestrzeni kilku wieków. I przecież nie za dobrą pracę dla kraju, w którym byli, ale za grabież, oszukaństwa, morderstwa, lichwę i przejmowanie władzy w swoje ręce. Polska ich przygarniała i nadawała liczne przywileje, szczególnie w handlu. W okresie rozbiorów Polski Żydzi – ich przywódcy podsycali i podgrzewali atmosferę do powstań. Ale nie dlatego, żeby Polska zrzuciła jarzmo ucisku caratu. Ale dlatego, że widzieli w dekrecie cara okazję, by posiąść majątki Polaków. A przypomnę tu państwu, że w tym okresie, kształcić swoje dzieci mogli ziemianin, właściciel tartaku czy młyna lub olejarni lub apteki. To była warstwa ludzi, gdzie patriotyzm przekazywano z pokolenia na pokolenie. Chłopi posiadający kilka mórg ziemi i klepiący biedę nie myśleli o wykształceniu swych dzieci. I do powstań nie szli synowie biednych chłopów, a właśnie tych ludzi których stać było na naukę swych dzieci. Żydzi, skwapliwie i dokładnie donosili do władz carskich o tych, co poszli do powstania. I na mocy dekretu carów przejmowali te wszystkie dobra. Odpłacili narodowi i Polsce za to, że ich jak swych synów przygarniała w dniach, gdy wypędzano ich z wielu krajów. Odpłacali zdradą na rzecz ciemiężyciela i zaborcy i to bez żadnych skrupułów. Zresztą nie tylko pod zaborem rosyjskim to robili, u Niemców zażądali, by wydzielić część Polski dla nich. A na świecie żądali zrobienia z Polski Judeo-Polonii. Na tę okoliczność zachowały się liczne dokumenty tak na świecie jak i w Polsce. Mojemu dziadkowi i jego bratu, którzy poszli do powstania, nie tylko odebrano całe majątki na rzecz Żydów zdrajców ale zesłano ich na sybir. I na zawsze zostali na Syberii lub może zginęli po drodze na Syberię. A pani śmie się tu dopominać zwrotu tych majątków?! W ten sposób zabieracie całe ulice, np. w Krakowie. Domy, które zostały przez Polskę Ludową, czyli przez Naród, odbudowane lub wyremontowane wy mając swoich prezydentów lub premierów i ministrów odbieracie po cichu, bez rozgłosu. Myślicie że naród Polski o tym się nie dowie? Jeśli uważa pani że pan Siwak pisze nieprawdę w swoich książkach, a jednocześnie twierdzi pani że Tomasz Gross pisze prawdę, to nie mamy o czym tu mówić i lepiej zrobi pani jeśli wyjdzie z tej sali, gdzie Polacy zrobili zebranie.

No i oczywiście wyszła. Dyskusja siłą rzeczy przeszła na temat Żydów, jako tych, którzy Polskę uważali i uważają za miejsce do objęcia władzy i pasożytowania na Polsce.

Mając to wszystko w pamięci podświadomie bałem się tej starszej pani siedzącej naprzeciw mnie tu, w tym holu w Ciechocinku. Na pierwszym zebraniu słuchała uważnie co mówiłem. Spotkanie, spokojnie, po trzech godzinach zakończyliśmy.

Na następnym spotkaniu, było to w sobotę po obiedzie, gdyż w tym czasie nikt już nie ma żadnych zabiegów i spokojnie można podyskutować. Starsza pani znowu siedziała tuż przede mną, w pierwszym rzędzie, i gdy tylko rozpocząłem słowami: Jeśli ktoś z was chciałby powiedzieć coś od siebie lub zadać mi pytanie to proszę to zrobić teraz”. I oto, ta starsza pani wstała i powiedziała tak:

– Chciałabym coś państwu powiedzieć, co może was zdenerwuje, ale nie widzę innej możliwości, jak tylko powiedzenie wam prawdy w oczy. Chciałabym też odnieść się do pana książek, bo je kupiłam przez pocztę. Ale wszystko zależy od tego, jak zareagujecie po tym, co za chwilę usłyszycie. Otóż, żeby nie było nieporozumienia, chcę na samym początku powiedzieć, że jestem z krwi i kości Żydówką.

Po sali przeszedł głośny pomruk, a tu i tam ktoś krzyknął: “Precz z Żydami”. Jakaś pani ze środka sali wstała i powiedziała do mnie:

– Panie Siwak, zrobiliśmy to spotkanie z panem, a nie z jakąś Żydówką. Niech pan jej powie, że to dla Polaków spotkanie, a nie dla Żydów i niech wyjdzie z sali. Sporo osób nagrodziło tę kobietę oklaskami i powtarzając: “To dla Polaków spotkanie!” i “proszę wyjść z sali!” Kobieta [ta Żydówka], stała obok mnie i patrząc na mnie powiedziała:

– Panie Siwak, mam pana za odważnego i uczciwego człowieka. Jeżeli pan rzeczywiście taki jest jak pisze, to proszę pozwól pan mi coś powiedzieć do ludzi.

– Powiedziałem, pozwólmy tej pani powiedzieć to, co jej zdaniem powinniśmy wiedzieć. Sami tu i teraz ocenimy jacy są Żydzi. Czasami bolesna prawda jest jak oczyszczenie potrzebna do życia lub do tego aby przejrzeć na oczy. Proszę, niech pani mówi, zwróciłem się do kobiety.

Stanęła obok mnie i powiedziała:

– Jestem, jak już mówiłam, Żydówką. Ale jestem sercem i rozumem Polką.

Ubolewam nad sytuacją jaka jest w Polsce. Ponoszę za swą polskość większe konsekwencje niż wy. Bo rozstałam się z synem którego codziennie widujecie w telewizji. Stoczyłam z nim wojnę właśnie o Polskę. Wyrzuciłam go ze swego domu i serca. Za fakt, że ochrzciłam córkę bardzo boleśnie odczułam zachowanie się męża, iż ledwo przeżyłam. Nawet kary za to nie poniósł, bo tacy jak on byli poza prawem. A po wojnie w latach 1946-55, jak byłam młodą dziewczyną i żyli jeszcze moi rodzice, to regularnie co tydzień u nas w domu omawiali sytuację w Polsce najważniejsi Żydzi. Później, jak wydali mnie za mąż, to te zebrania najważniejszych Żydów były również w moim domu. To ja podawałam kawę i herbatę, ciastka lub obiady dla całej dużej grupy. I to ja nasłuchałam się jak was otumaniają i żerują na waszej naiwności.

W latach już 1980-tych, też u mnie w mieszkaniu, panie Siwak, była ta rozmowa, którą pan opisuje na temat powojennej granicy Polski na wschodzie. Do [pełniącego wtedy, funkcję premiera] Mazowieckiego zwrócił się marszałek Wiktor Kulikow, by Polska wniosła na forum międzynarodowe sprawę tzw. linii Curzona. Marszałek mówił, że robi to na polecenie Gorbaczowa. Rozpadł się Związek Radziecki, odłączyły się kraje takie, jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś i Ukraina. A Rosji zależało na tym by Ukraina nie była zbyt duża i mocna. Kulikow twierdził, wtedy w rozmowie z premierem Mazowieckim, że konferencja światowa jaka miała miejsce na temat tej sprawy opowiedziała się jednoznacznie za tym, iż Lwów był od 600 lat Polski, i państwa uczestniczące w tej konferencji wyznaczyły linię Curzona na wschód od Lwowa, a nie na zachód. Ale premier Wielkiej Brytanii dogadał się ze Stalinem że załatwi tak sprawę, że ta kaleka na wózku [prezydent USA, Roosevelt] zgodzi się na tę granicę. I rzeczywiście załatwił. Mazowiecki w tych właśnie dniach jak zwykle brał udział w zebraniu u nas i o tym do zebranych mówił. A byli tam tacy ludzie jak Kuroń, Michnik, Lityński, Osiatyński, Suchocka i paru jeszcze innych znanych polityków Żydów. I wtedy to Michnik powiedział: “Powiedz marszałkowi Kulikowowi, że nie jesteś tym zainteresowany. To by naraziło naszą koncepcję polityczną co do rozwoju spraw w Polsce”. I tak rzeczywiście Mazowiecki odpowiedział marszałkowi. I to powiedział premier Polski: “Nie jestem tym zainteresowany”. Byłam świadkiem tej rozmowy, a było to u mnie w domu, jak też wielu innych rozmów. Czyli potwierdza się to, co Pan napisał w poprzedniej książce, że Kulikow powiedział panu prawdę, panie Siwak. Podczas jednej z rozmów u mnie w domu, słuchając wielu politycznych decyzji i tego jak będą je wcielać w życie spytałam: “A co na to Polacy?” Usłyszałam: “To będą decyzje polskich polityków, będących przy władzy. Oni będą wcielali w życie nasze koncepcje i propozycje”. Już dawno temu w Wałbrzychu powiedział Jakub Berman, stryj Borowskiego Marka: “Należy zajmować stanowiska tuż za premierem i prezydentem. Nie wysuwać się na czoło, a być z tyłu, ale decydować tymi przed sobą. Powiedział również, że wychowamy tak młodzież, by swym rodzicom nie wierzyła a tylko nam. To my ustalamy co mają wiedzieć ze szkoły i studiów, a co nie”. I dziś macie właśnie taką młodzież, która w ogóle prawdziwej historii swego kraju nie zna. I co z tego, że grupa polskich profesorów patriotów na uniwersytecie Jagiellońskim protestuje głodówką, widząc co zrobiono z podręcznikami do historii. Nic nie osiągną, a najwyżej wyrzucą ich z pracy, może właśnie o to chodzi.

Przecież ja żyję na co dzień między ludźmi i słyszę jak złorzeczą Żydom. Ale będąc z wami szczera powiem tak: A kto temu winien że tylu Żydów jest u władzy? Czy czasami nie wy sami? Bo na przykład wystawia się jako kandydatów na prezydenta Warszawy dwie osoby. Oboje to Żydzi, tak Bielecki jak i Gronkiewicz-Waltz. I co? Sami oni się wybrali? Nie. To Polacy poszli do urn i oddali na nich swe głosy. A później krytykują, że żydówka jest prezydentem. Gdybyście zbojkotowali te wybory, mówiąc, że nie ma kandydatów Polaków i nie poszli głosować na ich wybór – to by nie zostali wybrani.

Ja znałam oboje rodziców pani prezydentowej Komorowskiej. Byli to Żydzi, że Polaków utopiliby w łyżce wody. Pan Komorowski, który prawdopodobnie jest Polakiem, ale chodzi na smyczy swej żony Żydówki a za doradców swych, proszę zauważyć, wziął samych Żydów. A że ci doradcy decydowali i decydują, np. komu ma kapituła żydowska przyznać najwyższe odznaczenie w Polsce, czyli Orła Białego, i dano go samym Żydom, takim jak Michnik.

A popatrzcie jak znieważono i zbrukano święte miejsce na Wawelu. Zaczynając od tego że Piłsudski tam leży, a nie powinien, bo to wróg Polaków, to jeszcze Miłosz, a następnie nie-Polak – pan prezydent Kaczyński. Przecież pani Jadwiga [matka Lecha i Jarosława Kaczyńskich] to moja koleżanka z lat młodości i nie mam żadnej wątpliwości, że rodzice jej byli oboje Żydami. A prawo żydowskie mówi, że ten kto z matki Żydówki się narodził to jest Żydem.

I tak sprytnie się gra na uczuciach goi, jak o Polakach mówią. Tak dajecie się oszukiwać i manipulować. Was już nie trzeba prowadzić na sznurku do rzeźni jak barany. Wy już i sami przyjdziecie, wierząc, że tam czeka was lepszy świat. W ogromnej części temu faktowi, że Żydzi w każdej dziedzinie życia zajmują najważniejsze stanowiska, wy Polacy jesteście winni. Duży procent Polaków służy swą pracą nie Polsce, a Żydom. Wiedzą o tym doskonale. Ale ich szefowie też wiedzą, że Jeśli dadzą dobre płace, to pracownicy będą służyć im wiernie i lojalnie.

Tak macie we wszystkich telewizjach, tak samo z prasą. Nawet o. Rydzyk – ostatnie źródło wiedzy o tym co się dzieje – też już się poddał i wpuścił tak do radia, jak do telewizji ludzi, którzy nie tylko nie kochają ojczyzny, ale pracują tak, by ją stracić na rzecz innych.

A mnie za moje poglądy i fakt ochrzczenia córki mąż porzucił i wyjechał do Izraela. Synowi powiedziałam, podczas jednego z zebrań u nas w domu: “Swymi planami i faktem że fizycznie jesteście u władzy sprowadzicie na resztę tych Żydów co ocaleli po wojnie [i tych co obecnie ściągacie do Polski na siłę] – nowy, straszny holocaust. Tak żyć się nie da. Polacy się obudzą z tego letargu i nie darują Żydom. Są długo cierpliwi i łatwowierni. Są naiwni jak małe dzieci, i dają się za judaszowe pieniądze wam przekupić. Ale to runie lada dzień – ta wasza konstrukcja globalnego świata. Są narody, które przejrzały na oczy, jak Islandia. Zemsta może być straszna, bo Polacy tacy właśnie są: długo naiwni i głupi ale jak miara się przeleje to są straszni i nieobliczalni. A wy do tego prowadzicie?” Więc syn się bardzo obraził na mnie i wyprowadził się z domu. I nie uznaje mnie za swą matkę.

– A jak on się nazywa? – padły z sali pytania.

– Tego ja nie mogę wam powiedzieć, a to z obawy przed zemstą. Ponieważ moi rodacy mszcząc się nie przebierają w środkach. Łagodna zemsta polega na tym, że z człowieka zrobią wariata. Ale to jest rzadkość. Żydzi za zdradę zapłacą śmiercią każdemu, nawet swemu najbliższemu. I tego nie żądajcie ode mnie. Ja osobiście nie boję się śmierci, ale mam córkę i troje wnuków, katolików. Mogą właśnie uderzyć we mnie, robiąc krzywdę moim ukochanym. Tak to robią.

Przerwała na chwilę i ta sala, ci ludzie, którzy nie chcieli jej słuchać, a niektórzy żądali by wyszła, teraz nagrodzili ją długimi, mocnymi oklaskami.

Gdy ludzie nadal pytali kobietę o nazwisko ona uparcie odmawiała podania go i prosiła o wyrozumiałość. Ale dla mnie było jasne kto jest jej synem. Otóż dwa lub trzy razy powiedziała “ten cholerny śliniak” o swym synu. A w czasie PRL-u wszyscy w opozycji mieli pseudonimy, które, albo sami wymyślali, albo koledzy im nadawali. W czasie tych pięciu lat, gdy byłem członkiem biura politycznego i codziennie otrzymywaliśmy raporty MSW z działalności opozycji, obok nazwisk były pseudonimy. A takie pseudo, miał Michał Boni, obecny minister i prawa ręka Tuska. Ten od sprawy ACTA, za którą premier musiał naród przepraszać. W każdym szanującym się państwie za takie podprowadzenie premiera minister wyleciałby z hukiem. Ale nie w Polsce. Tu premier wykonuje “ich” polecenia, a nie rady ministrów czy sejmu. A dlaczego śliniak go nazywali? Bo ci którzy znają go z wystąpień w TV czy na żywo, mogli się napatrzeć jak Boni ciągle się ślinił i oblizywał. – A co pani może powiedzieć o aferach w Polsce? – padło pytanie z sali.

– Proszę pana o jakie afery konkretnie pan się pyta? Bo chyba sam pan wie, że tak zmodyfikowano prawo by złodziej nie był karany. Uczynił to, oczywiście syn Żyda, pan Kwaśniewski, pisząc nowe prawo zasadnicze, czyli nową konstytucję [tzn. on tylko afirmował swoim podpisem, a pisali ją „specjaliści” – admin]. Co sprawia, że żadna afera nie została ani wyjaśniona ani ukarana, ale te afery o które pan się pyta to “mały pikuś”, jak mówią. Największą aferą, za którą powinni wisieć ci, co ją w życie wprowadzili, to sprawa, która przerasta kopalnie, zagarnięte huty czy fabryki. Chodzi o przemysł alkoholowy. Wpływy z tego przemysłu do Skarbu Państwa, czyli do budżetu, do 1989 r. stanowiły 50% wszystkich wpływów. Pozbycie się przez państwo polskie wyłączności na produkcję i zbyt alkoholu, nastąpiło w wyniku tajnej uchwały tzw. Sejmu Kontraktowego w 1989 r. To był początek tzw. wolnej Polski i III RP. Średni zysk roczny obecnych prywatnych właścicieli branży alkoholowej wynosi 9,5 miliarda dolarów rocznie. Czyli połowa budżetu wypływa za granicę a powinna zasilać budżet państwa. Ale ktoś musiał się nachapać i dał też innym fortuny za fakt przyzwolenia na tę ustawę. Przypomnę – jeszcze za czasów Księstwa Warszawskiego a także przed wojną było to 50% budżetu państwa. Tak też było za PRL. Była to połowa budżetu i mimo obciążeń na zbrojenie półmilionowej polskiej armii i złej gospodarki, państwo mogło egzystować. I tu ciekawe zjawisko, bo w 1980 r. wpływ do budżetu państwa w przeliczeniu na dolary był większy od całego budżetu państwa netto III RP w 2000 roku. I tu widzicie jak na dłoni czego pozbawili naród polski żydowscy kombinatorzy, tacy jak obecny doradca Tuska, a kiedyś premier – Jan Krzysztof Bielecki. A polscy posłowie uchwalali pod dyktando Żydów wszystkie ustawy, które naród polski pozbawiały dochodu. Był taki minister skarbu w III RP [Emil Wąsacz], który powiedział: “Ta ustawa zrobi z Polaków dziadów, będą grzebać w śmietnikach żeby przeżyć”. I nie mylił się proszę państwa. Nie byłoby dziś potrzeby podwyższania wieku emerytalnego i straszenia Polaków, że nie będzie komu na nich pracować i nie będzie emerytury. Zabrano narodowi największy dochód jaki państwo osiągało. Przeszło to w ręce cwaniaków, którzy w dodatku podkreślają – jak ciężko dla Polski pracują, a wy ich co kadencję wybieracie!

Więc ja nie bez powodu powiedziałam: “czy aby tylko Żydzi są winni obecnej sytuacji?” A powiem więcej. Czas rozkradania polskiej gospodarki już się skończył. Chyba, że przeforsują ustawę o prywatyzacji lasów państwowych. Bo to ich jeszcze boli że nie jest w ich rękach. Ale wątpię, bo Polacy budzą się pomału ze snu. Zaczął się natomiast jeszcze gorszy czas niż rozkradanie polskiego majątku. Zaczął się czas usuwania ze swej drogi ludzi, którzy w jakikolwiek sposób są przeszkodą, by całkowicie mieć władzę w swym żydowskim ręku. Jeśli by im się to udało to pozwolą wtedy żyć tylko tym z których będą mieć pożytek dla własnych interesów.

– Co w tej sytuacji robić? – spytał ktoś z głębi sali.

– Co robić? – powtórzyła. – Polacy to bardzo dziwny naród. Polakom to trzeba ‘do boląca’ dokuczyć. Tak by to bardzo boleśnie odczuli. Inne narody rozumieją zagrożenie szybciej, bez tych bolesnych doświadczeń. Wy jesteście inni. Ulegacie byle komu i wierzycie byle komu. Oddajecie władzę też byle komu, chociaż wiecie ile zła już wam wyrządzili ci co obdarzacie ich władzą i zaufaniem. U nas musi popłynąć morze krwi i zginąć wielu ludzi, żeby Polacy przejrzeli na oczy. Pytacie co zrobić w tej sytuacji. A jeśli powiem co zrobić to wiem, że tego na razie nie zrobicie, bo nie umiecie kalkulować i myśleć. Taka Islandia potrafiła zrzucić jarzmo międzynarodowych mafijnych karteli bankowych i pociągnęła do odpowiedzialności polityków, za zdradę narodu islandzkiego i państwa islandzkiego. Na czele z premierem tego kraju Geir Haarde. I był to rzeczywiście, pierwszy premier na świecie postawiony przed sądem za przyzwolenie na obrabowanie swego narodu i państwa przez międzynarodowe mafijne koncerny bankowe, co doprowadziło Islandczyków i Islandię na skraj bankructwa. I nie tylko premiera, posadzili na ławie oskarżonych ale i szefów banków takich jak Lehman Brothers i Goldman Sachs. Naród islandzki powiedział: “Ci co doprowadzili Islandię do takiego kryzysu, muszą spłacić sami te długi, bo nie naród je zrobił, a oni”. A u nas? U nas do tego na razie nie dojdzie, bo naród śpi snem błogim. Ale jak się obudzi to zemści się na tych co nie uciekną z Polski. W Polsce jest inna sytuacja niż w Islandii. Tam mało było Żydów. A tu co krok to niby-Polak ale wcześniej czy później wyjdzie z niego żyd.

Albin Siwak – “Chciałbym dożyć takich dni”, fragmenty.
http://konwentnarodowypolski.wordpress.com

Komentarze 93 do ““Chciałbym dożyć takich dni””

 1. Luxeuro said

  26 września 2011 prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Alinę Całą Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej”.

 2. Ość said

  A ja bardzo chciałbym dożyć takich dni, w których żydów będzie można oglądać tylko w ZOO.

  To moje marzenie.

 3. Luxeuro said

  „- Co robić? – powtórzyła. – Polacy to bardzo dziwny naród. Polakom to trzeba ‘do boląca’ dokuczyć. Tak by to bardzo boleśnie odczuli. Inne narody rozumieją zagrożenie szybciej, bez tych bolesnych doświadczeń. Wy jesteście inni. Ulegacie byle komu i wierzycie byle komu. Oddajecie władzę też byle komu, chociaż wiecie ile zła już wam wyrządzili ci co obdarzacie ich władzą i zaufaniem. ”

  I tu Pani ma racje, oto przykłady takich nacji

  Tajlandia
  http://tinyurl.hu/84BZ/
  Grecja

  Francja

  Islandia

  Niemcy

 4. Fran SA said

  Ad.2
  Osc
  I ktoby ich karmil?

 5. Nemo said

  @3

  Sami by się musieli wyżywić- stworzyło by się dla nich farmę penitencjarną.

 6. ALI BABA said

  POLACY!!! GDYBYŚCIE ZBOJKOTOWALI TE WYBORY, MÓWIĄC, ŻE NIE MA KANDYDATÓW POLAKÓW I NIE POSZLI GŁOSOWAĆ NA ICH WYBÓR – TO BY *ŻYDZI* NIE ZOSTALI WYBRANI!!! coś konkretnego wreszcie..!! I chyba byłby to dobry początek…końca..!!

 7. Wosiu said

  Niestety, ale każdy kto umie analizować teksty pod względem autentyczności językowej i faktograficznej, zauważy że teksty Siwaka to wymysły. Pewnie jest tam jakieś ziarno prawdy, zwłaszcza w kwestii żydowskiej, ale ogólnie to fantazje i wymysły. Nieraz bardzo zboczone wymysły, jak słynny tekst, że więźniarki gułagów robiły loda strażnikom, przenosiły w ustach spermę do innych więźniarek, które to sobie ją wcierały do środka i zachodziły w ciążę, dzięki czemu miały przywileje. Siwak chyba nie wie nic o przeżywalności plemników, skoro sadzi takie paranoiczne bzdury.

  Tak że Gajowego i czytelników ostrzegam przed tekstami Siwaka.

 8. Zbyszko said

  po tych komentarzach widac właśnie „mądrośc” Polaków.

 9. Zbyszko said

  Artykuł ten, jak zresztą i inne, podobne w wymowie, powinny byc kanwą szerokich dyskusji, nie tylko na blogu Gajowego. Ale jak widac, niestety, nie zanosi się na to. Polacy (współcześni) bez walki, naiwnie, oddają swój piekny Kraj, swoją Wiarę, przekazaną im przez Przodków, którą zamieniają teraz na tą nareszcie wywalczoną „wolnośc”. Kijem tego, co nie pilnuje swego. Właśnie dostają porządne lanie tym kijem, ale chyba jeszcze tego nie widzą.
  Jestem pod wielkim wrażeniem wypowiedzi tej Pani.

 10. Zbyszko said

  Wosiu @6 a wg Ciebie, to może Pan Gajowy powinien tutaj zamieszczac teksty Wałęsy?

 11. Boydar said

  @ Pan Zbyszko (8)

  „… powinny być kanwą szerokich dyskusji, nie tylko na blogu Gajowego …”

  No, ja też tak uważam, np. na blogu Nusselbauma.

 12. Jan said

  Ad 7 Pan Siwak to prymityw komunista, nie to co korowcy i ich pomagierzy.Oni tylko pisali i mówili prawdę o PRL.

 13. Boydar said

  Panie Wosiu, z całym szacunkiem, co to qurwa za różnica, kto Siwakowi teksty pisał, co za różnica, czy to Siwak się pod nimi podpisał czy Brzęczyszczykiewicz. My mamy odsiać ziarno od plew (to te kity, o których Pan wspomina) i użyć do dalszych rozważań elementów prawdziwych. Zgodził się Albin podpisywać te teksty – chwała Mu za to. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że odkurzaczowi puszczą nerwy i się na Albina rzuci w garażu. Znienacka. Podjął ryzyko, jeszcze raz chwała mu za to.

 14. edo200 said

  juz to pisałem ze polski narodowiec nawet bandyta, jest lepszy niz najlepszy zyd dla polski i polaków

 15. Ość said

  Siwak to prymityw mówicie, bo wali was w ślepia żydków? Za to, inteligentami partyjniakami byli ci żydowskiego pochodzenia.Bieruty, Cyrankiewicze, Bermany, Mince i inne bestie żydowskie, które Polaków bardzo umiłowały za przygarnięcie kiedyś, zamiast wyrzucenie na zbity ryj z Polski. Zawsze żydostwo kolaborowało z wrogami Polski, nawet w potopie szwedzkim. Mordowało Polaków w Katyniu. jeden z ostatni żydów Verda, bodajże, zdechł w przytułku pod tytułem Izrael, który się przed śmiercią chwalił, że Polakom strzelał w tył głowy w Katyniu.

  Z Siwaka żydostwo cały czas robiło beton partyjny bo obnażał ich Q…stwo. Żeby wszyscy Polacy i nie tylko Polacy byli tacy jak Siwak, to ta żydowska zaraza dawno by zamieszkiwała piekło. A nie nasza planetę.

  A może wyliczyć polskie ofiary żydostwa od rewolucji do dziś? Byłoby ich więcej ofiar niż za Niemca w II wś. Siwak pokazuje to co żydostwo chce ukryć, bo im, „bydlontariuszom” pokoju, nie na rękę jest prawda o nich. Oni chcą być zawsze w roli ofiary a jest dokładnie odwrotnie. W XX wieku we wszystkich wojnach i rewolucjach wywołanych i finansowanych przez żydostwo zginęło około 200 milionów ludzi. A ich oszukańczo zawyżone 6 milionków. Jaki to procent? I czyj to Holokaust? Ich czy nasz, nie-żydów. Wszystko zakłamują. Nawet, że Oświęcim był budowany za pieniądze żyda Rokefelera m.in., współudziałowca Standard Oil Company i miał być dla nas, Polaków. Nie chce mi się już dalej wyliczać żydowskich barbarzyństw. Bo miejsca by zabrakło.

  I prawda jest taka, że o żydach dobrze może mówić tylko żyd albo matoł historyczny. Innej alternatywy NIE MA!!! Zbyt dużo to było żydowski zrobiło krzywdy mojemu narodowi-Polsce żeby dobrze o nich mówić.

  ——————————————————

  @4 – Fran SA

  Bilety Fran SA, bilety, i jeszcze coś dodam, że zaczynam rozumieć Darwina. Bo kiedy patrzył na swoich braci żydów musiał dojść do wniosku, że ludzie pochodzą od małp, które oni idealnie przypominają.

 16. Krzysztof P said

  EEEEeee tam! A odpowiedz na zadane w nagłówku pytanie?
  W D*** kracji moglibysmy wogole nie chodzi wybierac albowiem;
  ” gdyby wybory mialy cokolwiek zmienic – juz dawno by byly zakazane ”
  ” My nie pojdziemy – ale UNE armia wielomilionowa ( razem z przydupasami przy korytach i byle jakich pensjach rzadowych ) PÓJDĄ, wiec?

 17. Boydar said

  Sedno sprawy, Panie Krzysztofie.

  My nie mamy na kogo głosować.
  Oni mają.
  Jest zupełnie nieistotne, czy pójdziemy, czy nie.

  „jakby nie patrzeć, z tyłu du_pa, zakończona ogonem” lubelskie na sytuację beznadziejną

  @ Edo200

  bandyta to bandyta, przyzwoity Polak, nie bywa bandytą

 18. USA said

  Bardzi dziwie sie polakom , kiedy opuszkalem ten Kraj 30 lat temu (komunisci mi pomogli) poglady polakow byly spojne w 90% dzisiaj to narod tumanow w tych samych procentach , i tak jak pisze „Zbyszko” okazuja swoja madrosc oddajac wszystko i klaszcza kiedy tuskowa mafia sprzedaje ich piekny Kraj , wstydzxe sie takich „polakow” to juz jest polactwo , przekonalem sie odwiedzajac swoj Kraj , holota otumaniona przez Tyska i Komorowskiego wstyd !!!!

 19. akej said

  Sugerowanie jakoby chodzilo tylko o oddanie nam Lwowa jest nieporozumieniem. Za Gorbaczowa byly dwa warianty:
  1 – dac Polsce obwod kaliningradzki, grodzienski, czesc brzeskiego oraz Lwow, lub
  2 – przywrocic granice Traktatu Ryskiego.
  Nie na darmo wowczas Litwini mowili o Litwie bez Wilna!
  Oczywiscie, rzadzace nami zydki pojechaly szybko do Moskwy i na kolanach prosily Gorbaczowa aby tego, bron Boze, nie robil! Niestety, nie pamietam juz skladu tej „polskiej” delegacji. Pamietam, ze bylo ich czterech, a wsrod nich byl chyba oslawiony Bolek…

  Był tam Polak Kuroń – admin

 20. Marek said

  Pamiętam dokładnie, jak wiele lat temu w telewizorni o Siwaku ustami Michnika, Rakowskiego i in., mówiło się: beton partyjny i oszołom

 21. Boydar said

  Bo Siwak nie był z ich kahału.

 22. akej said

  @ Boydar
  Oni mowili tak samo jak dzis mowi ukryty komuch wybrany na burmistrza Nowego Jorku – De Blasio. Ten sqrvysyn popierajacy aborcje i gejowskie „malzenstwa” ma czelnosc odwolywac sie do Boga!!!

 23. Boydar said

  Zapewne odmówił Kol Nidre, i to jest w porządku.

 24. Boydar said

  talmudycznym, gdyby ktoś nie kumał

 25. Wojwit said

  @Wosiu,
  z twej wypowiedzi wynika, że niestety mało wiesz… Piszesz, ze to z „lodem” to bzdury? Przypomnij sobie aferkę, jaka wybuchła, gdy zawodnikowi koszykówki fanka (przypadkowa dziewucha) zrobiła w szatani „loda”, a on miał narzeczoną, z którą miał brać niedługo ślub. Nagle wybucha afera, bo zostaje zaszantażowany przez tą dziewuchę jako ojciec jej dziecka. On się (jako pewny) wypiera – a więc ona oddaje sprawę do sądu o alimenty (nie mówiąc o tym, że przedtem jeszcze spełnia groźbę szantażu – powiadamia narzeczona tego zawodnika). Sąd nakazuje badanie genetyczne i okazuje się, że jednak jest ojcem. Dopiero przyjaciółka szantażystki „pęka” i informuje, że sama robiła jej dopochwową inseminację spermą zebraną w trakcie stosunku oralnego prawie natychmiast po tym „akcie”.
  Jeżeli od pobrania nasienia do inseminacji upłynie mniej niż pół godziny – plemniki przeżyją w pełnej (prawie) liczbie. A zamrożone? Jeżeli masz wątpliwości – skontaktuj się z jakimkolwiek weterynarzem albo zootechnikiem, a nie wypisuj bzdur na temat prawdomówności Albina Siwaka, Kiedyś może się okazać, że to, co napisał jest najpełniejszym dokumentem o epoce. A wracając do inseminacji – jak robiłby to zootechnik u np. krów nasieniem byka zarodowego znajdującego się w drugim kącie kraju.

 26. Boydar said

  Technicznie – możliwe, tylko czy zasadne. Alimentów tam nie zasądzano. I parę innych szczegółów organizacyjnych.

 27. Rysio said

  „…………POLACY!!! GDYBYŚCIE ZBOJKOTOWALI TE WYBORY, MÓWIĄC, ŻE NIE MA KANDYDATÓW POLAKÓW I NIE POSZLI GŁOSOWAĆ NA ICH WYBÓR – TO BY *ŻYDZI* NIE ZOSTALI WYBRANI!!!…………”

  W bajki wierzycie?!

  Oczywiście, że żydzi by zostali wybrani.
  Zostali by wybrani głosami żydów.

  Parchate merdia po wyborach by podały, że PO otrzymiało 55% głosów, pachaty PIS powiedzmy 35%, SLD 15% a pozostałe partie 5%.

  Ani słowem by się nie zająkły, że w wyborach brało udział tylko 5% społeczeństwa.

  Natomiast gdyby wszystkie lokale wyborcze w dni wyborcze spłonęły razem z urnami, głosami i obługą to wtedy by była zupełnie inna sprawa.

  Zapewne, ze strachu by tego nawet nie pokazali w TV.

  🙂

 28. Wojwit said

  A gdzie napisałem, że je zasądzono? Nie zasądzono, bo „kulizianka – inseminatorka pękła”.

 29. Rysio said

  re 20. Co ty Akej, nie wiesz że komuchów już nie ma?!

  Gajowy mi to powtarza za każdym razem gdy o nich napiszę.

  A tu pierwsze rodzina Nowego Yorku. http://tinyurl.com/nwkknb3

 30. Rysio said

  Mój ulubiony murzyn – Pastor Manning – nie zostawia suchej nitki na De Blazio i jego rodzinie.

  Według Pastora Manninga – „..NY Mayor Candidate Bill De Blasio is a homosexual pedophile and his wife is a lesbian*…”

  * Nawet nie trzeba tego tłumaczyć na polski, w Gajówce wszysty blogowicze i tak zrozumieją.

 31. matirani said

  Wosio – napisales byle co, nikt tego nie bierze pod uwage tylko zlosci sie, ze jakis taki pisze byle co i ogon pod * podkula a nawet nie wroci do dyskusji. Czy protokoy napisal rabin czy goj malo wazne, jesli odzwierciedlaja rzeczywistosc.
  Koran napisal jakis rabin… i co z tego?

 32. Czytnik said

  Wątpię by sejm ustalił parytety dla Polaków w partiach i na listach wyborczych. Masoneria bardzo pilnuje byśmy nie mieli prawdziwego wpływu na rzeczywistość polityczną, blokując wszelkie demokratyczne inicjatywy. Ich są serwery w Rosji i nie wahają się ich używać budując judeopolonię!.

  Znów te pojebane teorie o „serwerach w Rosji”.
  Gdzie stoją? Jakie są ich adresy IP?
  Admin

 33. akej said

  @ Rysio (27)
  Masz nie 100, ale 500% racji!!!
  Bojkotowac mozna bylo tylko i wylacznnie referendum na temat wejscia do UE.

 34. Marcin said

  Ad 7
  Plemniki w sprzyjających warunkach mogą „wykręcić” nawet 2 dni życia ale tylko przez 12 h są sprawne. W niesprzyjających,czyli poza mogą żyć i zachować właściwości zapładniające do 2 godz. Jeśli kobiecina owulowała i pomogła sobie paluszkami to czemu nie – bardzo możliwe.

 35. Marucha said

  Re 7:
  Siwak może i nie wie, jaka jest przeżywalność plemników – i pewnie nie wiedziały tego więźniarki.
  Zresztą już udzielono na ten temat odpowiedzi.

 36. Luxeuro said

  Ad. 18
  „Bardzi dziwie sie polakom , kiedy opuszkalem ten Kraj 30 lat temu (komunisci mi pomogli) poglady polakow byly spojne w 90% dzisiaj to narod tumanow w tych samych procentach”

  Ma Pan racje ale w USA to naród już dawno temu zeszedł do poziomu małp.

  „Home Land Security” – tylko ignorant by nie widział podobieństwa tej nazwy do Niemieckich czasów Hitlera. Niemiec, nie czasów Faszystów, nazistów i takich ogólników.

  No cóż, media i prasa to silny narkotyk.

 37. Marucha said

  Oczywiście, kochani Bracia Polacy, bojkotowanie wyborów „nic nie da”, bo wtedy Żydzi sami siebie wybiorą własnymi głosami…
  Chodźcie więc na wybory, spełniajcie Wasz obowiązek obywatelski, wybierajcie pomiędzy kilkoma podstawionymi Żydami. Tak jak to usilnie polecał swego czasu 166 Bojkot TVN.
  Coś takiego, że można nie przykładać ręki do draństwa, nawet Wam w głowie nie zaświta,

 38. Mordka Rosenzweig said

  Ja pan Mordka pszeczytal, sze car Aleksander II (prosze nie mylic z Jan Pawel II) dawał Żydom polskie majątki za zdradę Polski.

  Ja pan Mordka tak sobie rozwaszal jak to dziwnie historia sie toczy.

  Tutaj car Aleksander II daje dla nasza rasa polskie majatki, a potem nasza rasa utlukla jego wnuka, cara Mikolaja II (tesz drugiego – omen czy co?), wraz z cala jego rodzina.

  Ja pan Mordka pszypuszcza, sze to bylo tak na wszelki wypadek aby sie nie wydalo kto dostal te majatki.

 39. Boydar said

  Przeczytałem dopisek Pana Gajowego pod (19)
  Jest mi Pan winien czyste majtki.

 40. Luxeuro said

  Ad. 38 „Ja pan Mordka pszypuszcza, sze to bylo tak na wszelki wypadek aby sie nie wydalo kto dostal te majatki.”

  Ja dumaju szto niet. Była nowa „faza” rozwoju (starej niemożna było używać bo goje ja już widzieli i znali, ta Francuska) wymagająca usunięcia monarchie Rosyjską. Świetnie to zrobiliście. Ta Brytyjska już była pod waszą kontrolom tak ze radykalnych „schematów” nie było potrzeba, ale niestety Amerykance jeszcze się bronili.

 41. akej said

  @ Marucha
  Rysio ma 100% racji. Jesli procent glosujacych nie jest oficjalnie ustalony bojkotowanie nie ma racji bytu, jest samobojstwem! Zydzi i komuchy zawsze pojda glosowac i zawsze bedzie „po ptokach”!

 42. matirani said

  Mozna glosowac anulujac glos. Wtedy mogloby byc: glosów niewaznych 16000000…

 43. Marucha said

  Re 41:
  Rysio sam polecał bojkotowanie wyborów.

  A poza tym idźcie spełniać swój obywatelski obowiązek. Głosujcie na całą listę Frontu Narodowego.Bez skreśleń.

 44. 25godzina said

  Przychodzi babka na spotkanie i sypie konkretnymi danymi jak z rękawa. Mało wiarygodne. Raczej autor chciał w ten sposób przekazać jakieś swoje intuicje czy nawet wiedzę, ale beż możliwości ich udowodnienia. Na YT są rozmowy jakie z Siwakiem przeprowadza narodowy pajac Sendecki. Jeśli Siwak komuś takiemu ufa to raczej nie najlepiej o nim świadczy.

 45. 25godzina said

  http://konserwatyzm.pl/artykul/245/charles-maurras-i-logika-demokracji

 46. Marucha said

  Re 44:
  Podejrzewam, że Siwaka mało już obchodzi, komu ma ufać, a komu nie. Na karierę już raczej nie liczy. Mówi swoje. Kto chce, niech słucha,

 47. Rysio said

  re 41. „……bojkotowanie nie ma racji bytu, jest samobojstwem……”/

  Akej co tobie?
  Szaleju się nażarłeś?!

  Akej przestań p i e r d o l i ć głupoty!

  Jest dokładnie odwrotnie – właśnie całkowite zbojkotwanie wyborów ma sens.

  Polacy jak te wymóżdżone deblie głosują już od wielu, wielu lat i co z tego mają?

  Jak nie tego to drugiego podstawionego parcha.

  PS. W USA mamy to samo – politycy jeden po drugim jak wściekli nawołują aby iść do wyborów. Te dranie dobre wiedzą, że ci co nie głosują już dawno ich rozszyfrowali.

 48. akej said

  @ Marucha
  Bojkotowanie wyborow ma tylko sens wowczas gdy wyraznie jest okreslony procent glosujacych aby wybory bgyly wazne – tak np. jak to bylo w referendum na wstapienie do UE. Nie wiem, czy w PRL-bis sa jakies prawnie okreslone procenty dotyczace waznosci wyborow.

 49. Marucha said

  RE 48:
  Toteż mówię: idźcie Polacy głosować, choć nie ma na kogo.
  Spełniajcie swój obywatelski obowiązek.
  Przykładajcie rękę do draństwa rządzącego Polską. Bo bojkotowanie wyborów „nie ma sensu”. Do łba wam nie przyjdzie, że można się od tego po prostu odciąć.

  Poza tym o jakim PRL-bis mówimy?
  W PRL-u nie było bezrobocia, był przemysł, rolnictwo, budownictwo – i nie było kradzieży na taką skalę, jak obecnie (choć dla Rysia to Gierek zadłużył Polskę). Co ta komuna kradła? Wille sobie budowali, samochody lepsze mieli itd.

 50. @ Ość:
  (2) – a nie lepiej w muzeum historii naturalnej? Pomyśl, jak świetnie by się tam prezentowała czaszka takiego np. parcha Miśka Koterskiego, albo Kadlčika… 😈 Z drugiej strony, mając do czynienia z kimś takim jak Bar Refaeli, bardzo trudno i przykro byłoby mi na rozkaz dowódcy podnieść przeciwko niej żelazną dłoń, zwłaszcza że piękna na tej planecie jest deficyt i coraz mniej. 😥 Tym niemniej rozkaz to rozkaz i trzeba go wykonać bez względu na wszystko. :/
  (15) – Nie żaden Verda tylko Abraham Vidro, w izraelskim dzienniku „Maariv” z 1971, ujawnił sekretne przechwałki swoich kumpli z NKWD, którzy tak nonszalancko o tym mówili. Obiecał im przez ileś lat milczeć, ale bał się że sam przedtem zdechnie i wystawił brudy na światło dzienne nieco wcześniej. Ciekawe, ile dostał honorarium za ten artykuł?

  @7, Wosiu:
  A gdzie dokładnie można samemu poczytać owe wynurzenia Siwaka o seksie w ruskich kacetach? Może dasz jakiś link źródłowy? 🙂

  @16, Krzysztof P:
  „Nie ważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy” – czerwony car Dżugaszwili.

  @18, USA:
  Dopisałbym coś od siebie, nawet sporo, ale nie chcę sobie bezcelowo robić wrogów. :/

  @31, matirani:
  Czytałem Koran w przekładzie Józefa Bielawskiego i w ponad 90% jest to stek bzdur i bredni, lecz niektóre rzeczy polskie sclavusy powinny przyswoić koniecznie (zamiast islamskiej doktryny), jak np. stwierdzenie, że „w jednym mieczu jest więcej prawdy niż w 10 tysiącach słów”.

  @32, Czytnik:
  We Francji raz ‚przysnęli’, to Le Pen wszedł do drugiej tury… 🙂

  @ artykuł:
  Po prostu ŚWIETNY! Dawno czegoś tak ciekawego i przyjemnego zarazem nie czytałem – gratulacje dla szefa! 😀

  @ Marucha
  Wiem że Pan nie lubi ubliżalstwa innym i atakowania Kościoła, lecz od kiedy w lecie dał mi Pan kredyt zaufania, to w tym względzie nie zawiodłem Pana zaufania ANI RAZU; trochę może poświntuszyłem, przyznaję, no i pisałem pod wpływem negatywnych emocji, co niektórzy źle odebrali jako swołocz jakaś, ale chyba żaden mój post przez to nie wyleciał – może więc zdjąłby Pan ze mnie tego prewencyjnego bana? 😉 Czasem to potrafi być uciążliwe…

 51. matirani said

  Ostbaltish – Madrzy Mnisi irlandscy, posiadajacy jeden z bardzo nielicznych oryginalnych i wczesnych, recznie pisanych Koranów, jednoznacznie stwierdzili, ze byl pisany przez swiatlego erudyte, najprawdopodobinej rabina ( rabinów ) dla pustynnych pólgówków arabskich, aby przypadkiem nie wpadli w „szpony wyznawców Jeshu”. W polowie im sie udalo…
  pozdrówka
  Macko

 52. Gość said

  Zgadzam się z Panem Gajowym, Siwakowi na niczym nie zależy, chce powiedzieć prawdę, jak pisał w jednej ze swoich książek, w partii byli też Polacy, którzy starali się coś zrobić dla kraju i ja mu wierzę.
  Mnóstwo ludzi ma dokładnie takie zdanie jak Pan Wosiu, moja sąsiadka nie chce czytać „wynurzeń tego prymitywnego partyjniaka”.
  Myślę, że ta wyrobiona przez korzennych opinia o Panu Siwaku choć niesprawiedliwa jest dla niego ochroną!
  On jeszcze żyje!
  Inną sprawą jest przyjmowanie NARZUCONYCH opinii, ja mimo, że lubię sąsiadkę nie jestem pod wrażeniem jej intelektu, no ale to nie ma nic do rzeczy!

 53. Gość said

  ad 52
  A tak na marginesie…
  Nie uważam że np. Pan red. Michnik jest choć trochę inteligentniejszy od Pana Siwaka, w ogóle nie poważam intelektu Pana nadredaktora! Jest arogancki, bezczelny i sprytny, ale …to jest DALEKIE od ROZUMU, choć niewątpliwie skuteczne!
  Korzenni mówią wszystkim, że są świetni i ludzie „już wiedzą”. A prof. Geremek, jego dzieła naukowe są nie tylko skromne, żeby nie powiedzieć ..kompromitujące, ale wszyscy wiedzą, że to „mózg”.
  To co pisze Pan Siwak nie pasuje „mózgom”, których dzieła (kto je czytał!!?) nie są „powalające” (delikatnie mówiąc).

 54. Marucha said

  Re 53:
  Michnik jest mądry mądrością tysiącleci oszustw, grabieży i mordów, o jakich świadczy choćby Stary Testament. To się wysysa z mlekiem matki,

 55. Marucha said

  Re 50:
  Ok, niech Pan nie świńtuszy. Nie jesteśmy święci, każdy ma swoje grzechy na sumieniu… ale przynajmniej starajmy się ich nie eksponować.
  Niech ta witryna będzie choć trochę lepsza od każdego z nas z osobna,

 56. Rysio said

  re 49. „…….W PRL-u nie było bezrobocia, był przemysł, rolnictwo, budownictwo…..”

  Komuchy udawali, że nam płacą a my udawaliśmy że pracujemy.

  🙂

  Dobrze że w PRLu były też zamknięte granice, bo gdyby nie były to w try miga by wszyscy uciekli z socjalistycznego raju do diabelskiego kapitalizmu.

 57. Andrzej B R said

  Ad.56 – Czyli Pan udaje do dzisiaj, że pracuje . . .

  po co duldać w klawisze,

  lepiej pracującego Rysia usłyszę ?

  Liberał pracy się nie boi, może kołoniej . . .

  SPAĆ, lub klikać w internautykę.

 58. Plausi said

  Niemickie przysłowie o Judejczykach

  Już je cytowałem:

  „żyd kłamie, nawet jak się modli.”

  Być może są wyjąki, ale doświadczenie narodowe uczy:

  „Odpłacili narodowi i Polsce za to, że ich jak swych synów przygarniała w dniach, gdy wypędzano ich z wielu krajów. „, czas wyciągnąć naukę z tych bolesnych doświadczeń, tak tragicznych dla narodu, iż należy:

  „każdy kahał traktować jako przypadek zorganizowanej przestępczości”.

  Wystarczy spojrzeć na nasz system sprawiedliwości.

 59. Marucha said

  Re 58:
  Mała uwaga techniczna.
  Pańskie wpisy b. często lądują w spamie, skąd je wyławiam.
  Niech Pan spróbuje unikać podawania linków przy pomocy tagu „A HREF”, lecz po prostu wpisuje je, jak leci.

 60. Maciej said

  Odnośnie Pana Siwaka, to dlaczego miałby kłamać lub konfabulować ? To dziwne oszczerstwo, w jego książkach czuć prawdę, prawda ta składa się jak najbardziej w logiczną całość. Obraz polskiej okupacji po 1989 roku oraz osób pochodzenia właściwego, które do zniszczenia możliwości rozwoju kraju oraz narodu polskiego świadomie się przyczyniły jest często poruszany w jego książkach. Mam nadzieje, że będę mógł sobie pozwolić na zakup tej książki w najbliższej przyszłości, bo co raz bardziej odczuwam opresyjny fiskalizm zafundowany nam wraz z wolnością i demokracją, przez ludzi nam obcych. Książki Pana Siwaka są bardzo ciekawe, pokazują drugą stronę i działalność pro – polską w ramach przeszłego systemu systemu, poszerzył moje spectrum na wiele spraw związanych z czasem PRL. I za to jako czytelnik Pana Siwaka, dziękuje …

 61. swo said

  Re 55: „Niech ta witryna będzie choć trochę lepsza”

  Niestety nie będzie – nie w tym znaczeniu. Nie ma planu, ani tym bardziej celu. Kręcimy się od niepamiętnych lat w kółko i tak już pozostanie. Niekiedy ożywimy się w coraz rzadziej robiących na nas wrażenie przebłyskach czyjejś erudycji i mrużymy wytężone oczy, jeszcze raz w fata morganie dopatrując się świętego grala. A tak na co dzień przytłoczyła nas wulgarność, która próbuje się legitymować koniecznością wyższą, a tak naprawdę wypływa z tego samego sterowanego rynsztoka prymitywności co onetowa. Bywa jeszcze, że ktoś rzuci jakiś okruch nowej wiedzy, zastygamy wtedy w tych naszych krecich wewnętrznych laboratoriach, próbując (co ambitniejsi) zweryfikować, tą nasza mizerną w bólach wypracowaną metodologią, jakość kruszcu. Potencjalne jego zastosowanie do jakiegokolwiek praktycznego celu dawno już przekroczyło nasze horyzonty i obszar woli. Najbardziej optymistyczni jeszcze w granicach ducha liczą na wyzwolenie prawdą i mozolnie filtrują muł zdegenerowanej rzeki. Bardziej wycieńczeni i słabi, oraz ci którzy nigdy nie zbudowali kręgosłupa moralnego, są już dawno gotowi oddać się kolejnej hiper-radykalnej utopii, nawet gdyby jej zapowiedź miała przyjść od arcywroga. Dla ożywienia marazmu i stagnacji poszukiwań mamy tradycyjnie przewijające się i okresowo tolerowane obrzydliwe indywidua, kolorwoe dziwadła rodem z cyrku objazdowego, nie tak dawno kibic, obecnie bryluje w tej roli ostbaltisch. Wyjątkowo parszywie prezentujące się indywiduum dla tych, którzy nie zatracili świadomości, co do wymiaru ostatniej wojny wobec Narodu. Pomińmy już to obleśnie zwyrodnienie osobnika względem spraw płciowych, mające zapewne korzenie w jakieś strasznej krzywdzie w dzieciństwie, której pozostaje po chrześcijańsku współczuć. A powracając do kontekstu ogólnego, to wyłącznie już tu zażywamy antidotum na światopoglądową frustrację pchającą nas mozolnie ku schizofrenii i tylko w podświadomości tli się ostateczne objawienie, że to stopniowo przestaje już działać, niezależnie od aplikowanej dawki. Na szczęście nie trwamy wiecznie i ta rola groteskowych ostatnich Mohikanów spraw umiłowanych nie będzie nas dręczyć bez końca.

 62. Krzysztof P said

  at 62
  W rzeczy samej – oczywistosc bez zadnego ALE !
  Kilka lat temu bylem tak naiwny, że za dobra monete traktowalem Forum PiSu i p. Sakiewicza?. W koncu na spotkaniu „autorskim” z w/w okazalo sie ze NIKT z czcigodnych Posłów, Parlamentarzystów, Ministrów etc…tego nie analizuje, nie zaglada, nie komentuje !. Ba…NIE CZYTA wrecz !!!
  Podobnie jest chyba na k a z d y m portalu otwartym, albowiem CO MOZEMY WIECEJ UCZYNIĆ dla (wszystkich, Ojczyzny, sprawy)???
  Z tym, ze TUTAJ przynajmniej jest jako taki p o z i o m (kultury, wiedzy, pasji, przemyslunku), co zawdzieczamy takze moderatorowi czyli ” człowiekowi z lasu ” !!
  Darz BÓR

 63. Yajia said

  Poruszające… Ale mnie zastanawia, notował to, nagrywał, czy zapamiętał?

 64. Marucha said

  Re 61:
  Aha, Pan już wie, że ta witryna „nie będzie lepsza”.
  Jak to zwykle u Pana – zaserwowane z wielką pewnością siebie stwierdzenie nie poparte niczym.

 65. Luxeuro said

  Ad. 58 –
  „Niemickie przysłowie o Judejczykach

  Już je cytowałem:

  “żyd kłamie, nawet jak się modli.””

  :-):-):-):-):-):-):-):-)

 66. swo said

  Re 64.
  „nie poparte niczym”

  Dziękuję Panu za wnikliwe analityczne podsumowanie spoza ciemnego gęstego klubowego dymu nostalgii za świeżością dawnej nadzieji, choć stoliki coraz bardziej rozkiwane… i dozwolone typy coraz bardziej smętne oraz psychopatycznie niezbywalne i pokrętne.

  A czytam wsio jak leci niemal od samego samiuśkiego początku… Kopę lat! Chciałoby się rzec.

  Jednak kiedyś stojąc nad grobem Niziów musieliśmy czuć się częścią tego samego bytu, choć spóźnił się Pan o kilka wiosen.

  Pozostaje uporczywie liczyć, że pod przykrywką coraz powolniejszego kręcenia się w kółko po coraz niższej orbicie, dzieją się rzeczy niebywałe:
  „Już w podziemiach () wszystko (..) leży.
  Amunicje przenoszą (…) przemytnicy.”
  i wykuwane są Wunderwaffe, które w końcu nam niewiernym zostaną objawione…
  Chyba, że nie.

  Z mohikańskimi pozdrowieniami dla naszego ideowo tląceego się ruchu bez przywódców.

 67. Niemcy najlepiej ze wszystkich narodów przejrzeli żydowskie knowania – i chwała im za to! A z modlitwami pejsatych, świetnie określa to polska anegdota, jak to młody żyd modli się w synagodze: „Jahwe, daj mi cierpliwość. TYLKO SZYBKO!!!” 🙂

 68. Kar said

  ..Niemcy najlepiej ze wszystkich narodów przejrzeli żydowskie knowania – i chwała im za to!

  bylo stosunkowo latwo to osiagnac: zydzi contra zydzi. Kto lepiej nie zna zyda jak wlasny „rodzony-zyd”, Panie Ostbaltisch?

 69. Marucha said

  Re 66:
  Nie wiem, o co Panu chodzi. Podejrzewam, że o nic. No, być może o wykazanie się opanowaniem sztuki budowy kwiecistych zdań.
  Nikt tu Pana nie trzyma na coraz niższej orbicie.

 70. Boydar said

  Polemizując z SWO

  Tybetańskie pajace, wsypując do Wisły parę kilo piachu
  mieli jednak inne podejście do zagadnienia.

  A elokwencja, nie zastąpi się trafności oceny.

 71. polo said

  a ja ostrzegam gajowke przed Wosiem

 72. swo said

  RE: 69
  Pan nie rozumie, albo nie chce.

  Co do orbity, wystarczy nie schodzić poniżej artykułów. Niektóre wciąż z rzadka bywają inspirujące, a wyszukiwanie takiej pożywki zajmuje czas. Nie ma wielkiego wyboru w polsko-języcznych (paranomazja niezamierzona) portalach zawierających tego rodzaju zbieractwo.

  Również wycofanie łapek miało przynieść nową jakość, ale w praktyce pozwoliło jedynie na lepsze gotowanie się w sosie własnym. Obiady czwartkowe, to to już nie są (pomijam aspekt masoński ). Z biegiem lat na pewno przybyło czytelników, ale nie oszukujmy się, głównie z obszarów „bardzo dolnej” frustracji. To można, jakość z mozołem pracy organicznej zagospodarowywać, ale na środowisko zdolne wykształcić jakąś linię działań wielkiej promesy to nie daje. I w tym szumie wymieniać nie ma czego z czym. Chyba, że chodzi o taki zwykłą emocjonalną spłuczkę, taki facebook z tematycznym zakrzywieniem, a niektórzy naiwni ślęczą nad tym niczym nad skryptem Wojnicza.

  пожывиeм, увидим jak mawiają nasi wymarzeni przyjaciele.

 73. Maciej said

  Spotkanie z Panem Albinem Siwakiem, warte wysłuchania od 27 minuty. Szczególnie ważna końcówka odnośnie Rosji i Putina:

  Wpisuje się to w pewną logikę, jeśli Putina namaściły rosyjskie – narodowo nastawione służby, to możemy tylko po zazdrościć sytuacji. Wpisuje się to ze śmiercią w wypadku lotniczym pomazańca żydo – masonerii gen. Lebiediewa.

  Jednak nigdy niczego nie można być pewnym, czas pokaże, choć trzeba oddać, że pokazuje co raz bardziej …

 74. Boydar said

  Może mieć Pan całkowitą rację Panie Macieju.

  W takim kontekście, trzeba by nieco przewrotniej zinterpretować słowa Władimira –

  http://polish.ruvr.ru/2013_11_10/Prezydent-Rosji-wezwal-do-wzmocnienia-autorytetu-MSW/

 75. matirani said

  pisze Maciej: Spotkanie z Panem Albinem Siwakiem, warte wysłuchania od 27 minuty. Szczególnie ważna końcówka odnośnie Rosji i Putina:


  To jest Albin Siwak??? Przeciez to morda arystokraty! Wyglada szlachetnie, wyslawia sie pieknie, to przeca prawdziwa ELITA Polaków!
  Qoorva, i takiego sie krytykuje????
  ( ale trolów jest na necie.. )
  pozdr
  M z S.

 76. Dopiero teraz załapałem w natłoku innych artykułów, że ta dyskusja tyczy się najnowszej książki Albina Siwaka, która miała wyjść (i wyszła) w tym roku. Tak się składa, że miałem możność uważnego przeczytania od deski do deski wszystkich jego dotychczas wydanych prac< czyli poza książkami o Warmii (bodaj tytuł: "Historie niewiarygodnie prawdziwe" ) i o pobycie w Libii w roli dyplomaty ("Od łopaty do dyplomaty" – niesłychanie ciekawa i zdecydowanie najlepsza pod względem literackim): "Trwałe ślady" i III tomy "Bez Strachu".
  Odrzucam stanowczo insynuacje i zarzuty, jakoby ich treścią były zmyślenia czy konfabulacje autora, jakkolwiek pewne kwestie są wyraźnie podkoloryzowane, nie zgadzają się też niektóre szczegóły i daty, poza tym występują też w nich w paru miejscach swoiste wątki, można powiedzieć, erotyczne, które mogą budzić pewien niesmak i trochę psują wrażenie całości. To są jednak kwestie ewidentnie drugorzędne w stosunku do ogólnej narracji, która tchnie już przy powierzchownym wejrzeniu autentycznością i prawdą przekazu.
  Pan Gajowy, wydaje mi się, że trafił w dziesiątkę stwierdzając: "Podejrzewam, że Siwaka mało już obchodzi, komu ufać, a komu nie. Na karierę już raczej nie liczy. Mówi swoje…" . Tak właśnie jest – wszystko na to wskazuje. P. Siwak dużo wie, i póki może, chce znaczną częścią swej wiedzy podzielić się z rodakami, bez jakikolwiek głębszych politycznych kalkulacji. A pewne niedokładności faktograficzne w jego książkach biorą się m.in. stąd, że większość jego wiedzy pochodzi nie z papierów czy tajnych archiwów, ale prosto od prominentnych osób PRL i ZSRR (zwłaszcza Gomułki, Jaroszewicza, Kulikowa i Maszerowa), z którymi był w osobistych bliskich relacjach. A jak wiadomo, każdy z takowych ma swoją wersję wydarzeń, swój punkt widzenia, nie zawsze też mówił pełną prawdę, a nawet często wręcz pragnie urabiać swojego rozmówcę. Z związku z powyższym trzeba podchodzić do wersji wydarzeń wg Siwaka z pewną dozą krytycyzmu.
  Weźmy choćby tą poruszoną przezeń kwestię daleko idącej korekty polskiej granicy wschodniej. Na pewno nie jest kwestia wyssana całkowicie z palca, niemniej nawet, jeśli w Moskwie o tym myślano, to obracało się to wszystko wyłącznie w sferze bardzo luźnych, ale to luźnych projektów. Zresztą powstaje pytanie, czy Polska miała w ogóle interes podejmować tego rodzaju propozycję. Może kogoś obruszę (skoro Mazowiecki, Kuroń, Michnik itd. nie chcieli brać tej darowizny, to my już z tej racji powinniśmy zająć niby postawę dokładnie odwrotną!), ale uważam osobiście, że nie. Można sobie teraz spekulować czy nawet próbować udowadniać, że walijski demagog L. George, sfałszował, kuglarsko zniekształcił w 1920 r. tzw. linię Curzona w jej wyjściowym przebiegu (z Lwowem po stronie polskiej), rzecz jednak w tym, że taka linii argumentacji jest nie do przeforsowania na arenie współczesnej międzynarodowej dyplomacji. B. Kresy II RP są dla nas oczywiście ponętne, ale próba sięgania po nie równałaby się w istocie wystawianiu na jeszcze większe niebezpieczeństwo naszej granicy zachodniej, która wisi tylko na ustaleniach poczdamskich. Jej uznania w ramach traktatu pokojowego ze strony Niemiec nie mamy i nie będziemy mieli. Nie wierzę, że ZSRR był skłonny oddać nam enklawę kaliningradzką ze znajdującymi się tam potężnymi instalacjami wojskowymi. Sięgać po Lwów z okolicą, to wprowadzać do swojego terytorium samo gniazdo ukraińskiego nacjonalizmu z wszystkimi tego konsekwencjami. Dziś polskość tam ledwie tylko się tli. W dodatku majstrowana wtedy niepodległa Ukraina miała przecież bezwarunkowe poparcie USA i zawiadujących nią sił, z którymi przecież i sam Gorbaczow po cichu współdziałał. Wiele zatem wskazuje, że była to z jego strony tylko nieszczera gra pozorów, zarówno wobec Polski, jak i wielkoruskich czynników w samym ZSRR w rodzaju takiego np. marszałka Kulikowa. Z kolei enklawa polska na Litwie jest oddzielona od Polski dość grubym pasem terytorium zamieszkałego przez ludność białoruską, zatem jej ewentualna inkorporacja do Polski byłaby trudna już z tego samego względu. Tak więc, te ewentualne nabytki na wschodzie, nie równają się absolutnie co do wartości tzw. Ziemiom Odzyskanym, których przede wszystkim wszystkimi siłami musimy bronić. Jedyne, co naprawdę na pocz. lat 90-tych ub. wieku było w naszym zasięgu przy współpracy z rozpadającym się ZSRR, to wywalczenie autonomicznego statusu dla polskiej części Wileńszczyzny. Tu jednak faktycznie nasi polskojęzyczni stanęli na przeszkodzie.
  Nie zmienia to w niczym faktu, że książki Albina Siwaka naprawdę warto przeczytać, jeśli chce się poznać spory kawałek najnowszej historii Polski. Kto wie, czy najwartościowszą z nich nie są "Trwałe ślady", gdzie autor opisuje i ujawnia jak nikt inny faktyczne kulisy tzw. transformacji ustrojowej, poczynając już od 1980 r. A siedząc w politbiurze, miał wyjątkowe dobre stanowisko obserwacyjne.
  Warto je także kupować (choć są dosyć obszerne, a więc i drogie), bo z tego co mi wiadomo, to wydaje on je wszystkie własnym sumptem, co przy zdaje się niezbyt wielkich nakładach oznacza dla niego chyba naprawdę duży wysiłek finansowy. Ja swoje kupiłem, zamawiając je przez telefon, udostępniony mi przez życzliwą osobę. Gdzieś mi się zagubił, ale postaram się odnaleźć i przekazać PT Czytelnikom Gajówki do wykorzystania.

 77. matirani said

  KK- czelkamy na telefon, Zawsze lepiej kupic u gospodarza! 😉
  Sprawdzalem na Amazonie, Siwaka nietu… a przydalby sie w .pdf czy na Kundla
  Macko

 78. Szanowny kolego Matirani i ewentualnie wszyscy inni zainteresowani: dziś już chyba nie znajdę, bo muszę przekopać dużą cześć mieszkania, ale proszę zajrzeć tu po telefon do Albina Siwaka jutro w porze do ok. południa.

 79. osoba prywatna said

  Niektóre książki p. Siwaka, są do kupienia na allegro.
  http://allegro.pl/listing/listing.php?string=albin+siwak&search_scope=category-7

 80. Maciej said

  Jeśli ktoś chce to uprzejmie służę adresem mail do małżonki Pana Siwaka, za pośrednictwem, której można zamówić książki Pana Albina. Nie wiem czy wkleić adres na forum publicznym, czy za pośrednictwem Admina przekazać. Choć numer telefonu będzie z pewnością łatwiejszą i szybszą formą kontaktu.

 81. Marucha said

  Re 80:
  Niech Pan wkleja adres. To chyba nie tajemnica.

 82. Maciej said

  Mam nadzieje, że będzie jeszcze aktywny i nie będzie problemu z kontaktem:

  danuta.siwak@poczta.onet.pl

 83. ZALOG said

  jedno zapomnieliscie ………….ze nie tylko zydki rzadza…………ale wiekszosc z Was to nie Polacy……tylko ukraincy!!!!!!!! Jak wypija pare kieliszkow zaduzo to mowia
  „ze jeszcze przyjdzie czas ze budziem ryzac polaczki”. Nazwiska konczace sie na -ko to sa jedne z ukrainskich …..oczywiscie jest ich wiecej. I co narzekacie kiedy PRAWDZIWYCH POLAKOW W POLSCE JEST TYLKO GARTKA!

  Komuś odbiło… – admin

 84. Gość said

  Re 83
  Wielkie uproszczenie, jeżeli chodzi o końcówki nazwisk…..

 85. Bardzo przepraszam PT Czytelników Gajówki za to rozpędzenie się z tel. do Albina Siwaka. Jest mi wstyd to wyznać, ale gruntowne poszukiwania wykazały, że go na dobre zagubiłem. Mam nadzieję, że meil do szanownej małżonki p. Siwaka działa i zainteresowani jego nową książka mają tym samym możność jej zakupu. Ze swej strony popytam jeszcze o ten telefon pewne osoby, które powinny go mieć.

 86. matirani said

  Szanowna mi jeszcze nie odpisala…
  pozdr
  Macko

 87. W takim razie będę starał się zdobyć ten telefon za wszelką cenę!

 88. matirani said

  Klania sie Macko „Dolgoruki” z Santiagówka syn Macka Dolgurukiego z Walbrzycha:
  „Szanowny Panie w sprawie książek proszę dzwonic na nr. 48 22 611 97 55 lub 48 885 475 803 ”
  :-))))

 89. historyczny said

  A od kiedy to Czesław Miłosz jest pochowany na Wawelu? Nie przypominam sobie, aby trumnę poety przeniesiono ze Skałki na Wawel. Ktoś tu jest na bakier z historią, a widzi się wielkim znawcą!

 90. Widac od razu, ze ten tekst to przekret. Prosta kobiecina nagle urasta do prawdziwej ekspertki od narodowej ekonomii i stwierdza, ze pozbycie się przez państwo polskie wyłączności na produkcję i zbyt alkoholu to najwiekszy skandal jaki sie nam przytrafil! Naprawde, coz za tragedia! Mnie by to raczej wprowadzilo w zawstydzenie, nie ze ktos inny od panstwa, napycha sobie nim kiszenie – ale fakt ze ta pani Zydowka Boni sobie mysli, ze byt naszego kraju lezy widocznie w spozytym w nim alkoholu! To juz nie mamy niczego innego do zaoferowania? No raczej to smutne…

 91. Maciejasz said

  Gdzie można dostać książkę pana Siwaka? Na allegro dosyć drogo…

 92. matirani said

  Maciejaszu, u Pani Siwakowej, bezposrdenio… kiedys byl do niej telefon, nawet sam publikowalem go… jak nie znajdziesz to poszukam
  Macko

 93. matirani said

  Maciejasza!!! dwa komentarze wyzej jest!
  Klania sie Macko “Dolgoruki” z Santiagówka syn Macka Dolgurukiego z Walbrzycha:
  “Szanowny Panie w sprawie książek proszę dzwonic na nr. 48 22 611 97 55 lub 48 885 475 803 ”
  :-))))

Sorry, the comment form is closed at this time.