Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Krzysztoff o Wolne tematy (39 – …
  Zbyszko o Wolne tematy (39 – …
  Boydar o Siedem grzechów głównych …
  Mietek o Urzędnicy USA potwierdzają ogr…
  Sudbina Srba o Znowu Kosowery!
  Crestone o Seniorzy stracą prawo jazdy. U…
  trzy z dwoma o Zagraniczne korporacje sprowad…
  errorous o Wolne tematy (39 – …
  bez loginu o Siedem grzechów głównych …
  Maciek o Wolne tematy (39 – …
  CIA o Zagraniczne korporacje sprowad…
  Greg o Wolne tematy (39 – …
  revers o Seniorzy stracą prawo jazdy. U…
  biordal o Wolne tematy (39 – …
  revers o Seniorzy stracą prawo jazdy. U…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Tak się bawi WOŚP: 2+2=5 oraz inne niedobory w kasie.

Posted by Marucha w dniu 2014-02-23 (Niedziela)

Na początek pragnę serdecznie podziękować blogerowi Cheshire Cat za zmotywowanie mnie do wysiłku poznawczego. Pod jedną z cyklu moich notek traktujących o zabawach WOŚP z kasą, ten żarliwy obrońca cnoty WOŚP zarzucił mi brak wiedzy do zajmowania się finansami WOŚP.

Przejąłem się tym bardzo i ostro zabrałem się za lekturę Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, BiP-a oraz statutu i sprawozdań finansowych WOŚP. No cóż, z jednej strony wysiłek mój opłacił się, bowiem finanse WOŚP są już dla mnie tak transparentne jak sukienki Dody. Z drugiej strony wiedza jakiej nabyłem zburzyła mój święty spokój i znakomity nastrój związany z finansami WOŚP.

Do tej pory obserwując zachowania darczyńców WOŚP miałem przekonanie, że obserwuję ławicę leszczy dumnie prezentujących swoje boczki gustownie oskubane przez WOŚP ze srebrnych łusek. Teraz mam świadomość, że niestety ja też pływam w tej ławicy, a to już śmieszne nie jest. Boczki mam co prawda oskubane nie tak mocno jak leszcze rasowe, ale zawsze to nic przyjemnego. Ale do rzeczy.

2 + 2 = 5.

Na swojej stronie w WOŚP informuje: Koszty organizacji Przystanku Woodstock i częściowo Finału – tak jak koszty działalności administracyjnej – również nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału, ale z darowizn celowych oraz wpłat sponsorów, o których Fundacja każdorazowo zabiega.

Bardzo przyjemnie to brzmi, ale co konkretnie oznacza? Co na przykład konkretnie oznacza sformułowanie „z darowizn oraz wpłat sponsorów”?

Odpowiedź znajdujemy w sprawozdaniach finansowych WOŚP i w jej statucie. Otóż te darowizny celowe to nic innego jak darowizny na konkretnie wskazane cele odpowiadające statutowym celom WOŚP, zaś wpłaty sponsorów to nic innego jak wpłaty na realizację ogólnie wskazanych celów statutowych WOŚP. Wniosek jak wyżej wynika wprost z lektury jednostronnego rachunku zysków i strat, zawartego w każdym sprawozdaniu finansowym WOŚP. W pozycjach dotyczących przychodów nie znajdujemy tam przychodów innych jak tylko na działalność statutową, nie licząc oczywiście drobnych. Nie może być inaczej, bo fundacje z mocy prawa nie mogą prowadzić działalności innej niż działalność statutowa. Wyjątkiem od tej zasady jest działalność gospodarcza, ale dochody z takiej działalności i tak muszą być przeznaczone na realizację celów statutowych. Fundacja WOŚP działalności gospodarczej nie prowadzi i nie prowadziła.

Reasumując, z dostępnych sprawozdań finansowych WOŚP bezpośrednio wynika, że nie uzyskiwała ona przychodów innych niż na działalność statutową. Tu małe wyjaśnienie dla ewentualnych komentatorów szlachetnie ubogich w myśli. Dochody ze składników majątkowych fundacji, na przykład odsetki od lokat bankowych, to także przychody na jej działalność statutową.

Skupmy się teraz na statusie samego Przystanku Woodstock w kontekście celów statutowych WOŚP. Czy może organizacja Przystanku Woodstock to działalność statutowa WOŚP?

Wolne żarty, § 8 Statutu WOŚP stanowi: Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Przystanek Woodstock to w istocie impreza muzyczno-taneczna połączona z wyszynkiem alkoholu, czyli inaczej mówiąc taka większa zabawa w remizie OSP. Żaden nawet najbardziej rozgrzany sędzia III RP nie jest w stanie podciągnąć tego pod „działalność w zakresie ochrony zdrowia”.

A jakie stanowisko w tej kwestii zajmuje zarząd WOŚP? Zajmuje dwa stanowiska. Jedno to stanowisko nieoficjalne nagłaśniane w mediach, w którym sugeruje się, że darczyńcy WOŚP nie finansują Przystanku Woodstock. Drugie to stanowisko oficjalne wprost wyrażane w sprawozdaniach finansowych WOŚP, a sprowadzające się do zaliczenia wydatków na organizację Przystanku Woodstock do kosztów związanych z realizacją zadań statutowych. Ma to daleko idące konsekwencje.

I jeszcze coś. Czy którykolwiek z uczestników lub obserwatorów licytacji przedmiotu pod nazwą: „kolacji i śniadania z posłem Biedroniem”, ma świadomość, że wylicytowana i zapłacona kwota nie trafi na konto zbiórki publicznej XXII Finał WOŚP?

Niedobory w nie mojej kasie.

Ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość trzy fakty.

 • Po pierwsze fundacja WOŚP nie uzyskuje innych przychodów niż przychody na działalność statutową.
 • Po drugie organizację Przystanku Woodstock fundacja WOŚP finansuje z przychodów na działalność statutową.
 • Po trzecie wydatki na organizację Przystanku Woodstock fundacja WOŚP zalicza do kosztów związanych z realizacją zadań statutowych.

Spójrzmy teraz na te fakty przez pryzmat obowiązujących fundacje przepisów Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, a w szczególności § 2 ust. 2-4 tego rozporządzenia.

Przytoczę tu te przepisy.

Ust. 2. Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje,[…].
Ust. 3. Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych —w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki,[…].
Ust. 4. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, o których mowa w ust. 2 i 3, ustalona w rachunku wyników, zwiększa — po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego — odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym;[…].

Co to oznacza po przetłumaczeniu z prawniczego na nasze? A to oznacza, że zarząd fundacji WOŚP finansując z przychodów statutowych organizację Przystanku Woodstock dokonuje defraudacji majątku fundacji WOŚP w kwocie wydatkowanej na organizację tej imprezy.

Jeżeli komuś potrzebny przykład to proszę. Rachunek zysków i strat fundacji WOŚP za rok 2009 wykazuje zysk 14,1 mln PLN. Zysk ten, czyli różnica między przychodami i kosztami jednocześnie staje przychodem fundacji w roku 2010. Ale w tym samym sprawozdaniu zarząd fundacji napisał, że do kosztów realizacji zadań statutowych zaliczył kwotę 2,7 mln PLN wydatkowaną na organizację Przystanku Woodstock, czyli tym samym w sposób nieuprawniony uszczuplił o 2,7 mln PLN przychody fundacji WOŚP w 2010 roku, które powinny wynosić 16,8, a nie 14,1 mln PLN.

Mamy już określoną jakościowo kwestię finansowania Przystanku Woodstock.
Przypomnę,  d e f r a u d a c j a.

Określenie ilościowe tej kwestii jest następujące. W latach 2004 – 2010 na organizację Przystanku Woodstock zarząd fundacji WOŚP wydatkował z kasy fundacji 11,6 mln PLN. Od 1,2 mln w 2004 roku do 2,7 mln w 2009 roku. Od 2010 roku sprawozdania fundacji WOŚP utraciły nieco ze swojej „transparentności” i kwoty wydatkowane na organizację Przystanku Woodstock występują teraz zsumowane z innymi kosztami pod pozycją: Wydatki na działalność propagatorską i informacyjną i pożytku publicznego. Ostrożnie zakładając, że w latach 2010 – 2013 koszty organizacji Przystanku nie zwiększyły się w stosunku do roku 2009, otrzymujemy 10,8 mln PLN wydatkowane przez zarząd fundacji WOŚP na organizację Przystanku Woodstock w latach 2010 – 2013. Razem w latach 2004 – 2013 daje to 22,4 mln PLN zdefraudowanego majątku fundacji WOŚP.

Ta, chociaż wysoka, kwota defraudacji nie robi na mnie żadnego wrażenia. Nic do puchy nie wrzuciłem i wszystkie srebrne łuski na moich boczkach są na razie na miejscu.

Niedobory w mojej kasie.

Fundacje podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprawdzie na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c tej ustawy, dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej, są zwolnione z tego podatku, to jednak wyżej wykazane 22,4 mln PLN wydatkowane przez zarząd fundacji WOŚP na organizację Przystanku Woodstock w żaden sposób nie spełniają warunków tego zwolnienia podatkowego.

Stawka podatku od osób prawnych to 18%, co daje 4 mln PLN uszczuplenia podatkowego. Ja uczciwie wyliczam i płacę ciążące na mnie podatki, wobec czego te 4 mln PLN nie zapłaconych przez zarząd WOŚP podatków traktuję jako srebrne łuski wyskubane z moich boczków, a jak już napisałem wcześniej – to wcale nie jest śmieszne.

Coś sobie przypomniałem, przecież dopiero co ministrowie Spraw Wewnętrznych, Finansów oraz Prokurator Generalny zawarli trójprzymierze w sprawie zwalczania przestępczości gospodarczej i związanych z tym uszczupleń podatkowych. Składając stosowne zawiadomienie, stworzę tym dżentelmenom okazję do wykazania się na polu walki o stabilność finansów publicznych.

Pora kończyć ten odcinek prezentacji zabaw z kasą uprawianych przez zarząd WOŚP, albowiem nadmiar informacji może zaburzyć procesy poznawcze czytelników szlachetnie ubogich w myśli, a przecież i tacy tu bywają.

Jak napisałem na początku, finanse WOŚP nie kryją przede mną żadnych tajemnic. Zapewniam Was drodzy moi czytelnicy, że to co tu przeczytaliście, to tylko przysłowiowy już wierzchołek góry lodowej, skrytej pod spokojną powierzchnią wód Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nie będę ukrywał, że jeszcze bardziej niż bloger Cheshire Cat, do wysiłku związanego z eksploracją podwodnego świata WOŚP zmobilizował mnie bloger Matka Kurka tym, że na Nieludzkiej Ziemi sądów powszechnych III RP samotnie stanął przeciw zarządowi Wielkiej OŚP.

Obserwując dotychczasowe zmagania Piotra Wielguckiego z zarządem WOŚP dochodzę jednak do wniosku, że tak naprawdę to Matka Kurka nie do końca zdaje sobie sprawę z czym ma do czynienia. W mojej ocenie Matka Kurka znajduje się w sytuacji agenta Te, tarmoszącego niewinną z wyglądu roślinkę wystającą z kraty osłaniającej tunel wentylacyjny nowojorskiego metra. Tak jak na zdjęciach poniżej.

[Zdjęcia znajdują się w oryginalnym artykule – admin]

No cóż jako chrześcijanin nie mam innego wyboru jak tylko stanąć po stronie prawdy i słabszych. I na miarę swoich skromnych wspomagać Matkę Kurkę w obronie przed atakiem agresywnego Jeffa.

http://andrzejr2.salon24.pl

Komentarzy 17 do “Tak się bawi WOŚP: 2+2=5 oraz inne niedobory w kasie.”

 1. efka said

  Wnerwiłam się okrutnie, gdy w rejestrze zleceń/ umów o dzieło domu kultury zobaczyłam pozycje następujące:
  – organizacja WOŚP, druga koncert WOŚP w 2012r.
  kolejny raz w 2013
  – konferansjerka, koncert zespołu na WOŚP, i drugi koncert zespołu na WOŚP
  za 2014r. nie opublikowano jeszcze, ale….
  W 2012 były dwie, w 2013 trzy pozycje, więc za 2014 będą pewnie 4 –
  Tym sposobem dowiedziałam się, że moje podatki poszły w pizdu na tego popaprańca.

 2. Griszka said

  A ja nie wspomagam żadnej ze stron reprezentujących eurosowiecki burdel.
  Ani herosów żebraczych wspierających Tuska, ani tandetnych propagandystów osłaniających antypolskie działania Kaczyńskiego.

 3. assasello said

  @1
  Przecież właśnie o to się toczy cała batalia. Mnie (i wielu innym ludziom) nie przeszkadza że miliony zaczadzonych Elojów robi zrzutkę na swojego guru. Przeszkadza mi natomiast fakt iż się mimo woli musze do tego procederu dorzucać.

 4. Kola said

  Pokazujcie te zdjecie polskiej pozytywnie zakreconej mlodzierzy (debili) ich idola.Haaa hiiii haaaaaa…K………….jakim debilem trzeba byc by niewidziec Jak tu nad wisla robia ludzi w konia.ISTNE DEBILE.MAJA OCZY anie widza Maja USZY anie slysza MAJA JEZYK a nie mowia.SA JAK GROBY POBIELANE…Dziwisz sie czlowieku pozniej ze sa wojny kryzysy brak pracy imigracja.Ale poco ja to pisze komu?WSZYSCY JESTESMY MARTWI DUCHOWO.OT caly problem.

 5. Mamon said

  Wspaniale jest to zdjecie guru Ofsika.
  Narod ma taki rzad na jaki zasluzyl i autorytety na wzor i podobienstwo wlasne.

 6. RomanK said

  To co robi Owsiak to nedzna imitacja przekretow..jakie robia zdolni w USA… calkowicie bezkarnie….
  Kudy Owsiakowi do przekretu jakim jest – Klasa Polityczna Polski:-))))))) ten przynajmniedj robi z siebie blazna:-))))
  Cio robia z was blaznow:-))) i co??placicie i wybieracia raz po raz:-)))
  Glupiemu..pardon chcacemu nie dzieje sie krzywda:-)))

 7. Jan said

  Ad 4
  Uświadomiłem to sobie dobrze na kilka dni przed referendum unijnym przed 10 laty, w przedziale pociągu. Odpowiedzi wszystkich pasażerów, coraz bardziej rozwścieczonych moimi argumentami odnośnie konsekwencji, były przerażającym dowodem nieświadomości, infantylności i braku refleksji. Od tego dnia nie miałem zludzeń co do wyniku. referendum.
  Jesteśmy niestety jakby zahipnotyzowani, nieliczni coś rozumieją, ale za to spotykają się z agresją. Nawoływania do zjednoczonego oporu nie mają szans odzewu. Tylko aplikacja głodu zdolną jest poruszyć masy.

 8. RomanK said

  Czego oczekiwac od spoleczenstw, ktore pozwalaja na podatkowanie pracujacej nedzy, na podatkowanie tej nedzy fundacji charytatywnych….a w tym samym czasie na rozdawnictwo tejze nedzy pracujacej skarbow narodowych, zloz miedzi , zlota srebra, ropy gazu…wszystkiego….frymaczenie ziemia woda i lasami…..
  Prosic sie o glod///panie Janie…dla tych co przymieraja glodem..to jest pan wybaczy..nie nazwetego publicznie czym….
  na rozum panowe siada niemoc….?????
  Wystaczy powiedziec NIE! Bojkot~! ale tu trzba miec jaja….a nie spieszyc na wspolne spacerki razem z tymi co trzymaja i pomagaja trzymac pale wladzy pod haslami..
  My chcemy lepi:-)))) kazdego 11go:-))))
  Polski my narod polski rod
  krorewski rod Piastowy……

 9. Jan said

  Ad 8
  Panie Romanie ja nie oczekuję, powiem nie daj Boża abyśmy doświadczali głodu. Nikomu tego nie życzę. Niech Pan mi tego nie imputuje.
  Wspomniałem o tym wiedząc czym prowokuje się wystąpienia rozsierdzonych mas. W rewolucji francuskiej wykorzystano min. głod spowodowany nieurodzajem, w Rosji palono zboża na pniu, a i u nas przed 30 laty bylo podobnie z pustymi sklepami.
  Likwidacja tradycyjnego rolnictwa w Polsce jest widoczna, wystarczy odwiedzić i popatrzeć, ma to też jakiś swój zamierzony cel.

 10. Re: 9 Jan
  Polska nie bedzie doswiadczac glodu, ale (juz zreszta doswiadczala w lzejszej formie) doswiadczy kryzys finansowy jakiego w najstraszniejszych snach nie mozna sobie wyobrazic.
  Tak, tak Panie Janie, kryzys to glod…nawet w obliczu obfitosci produkcjno-uslugowej…
  Czy nie widzi Pan jak lichwiarski system finansowy doprowadzil do ponad 3 milionowej emigracji za chlebem? Czy juz wszystko zostalo „sprywatyzowane” I „zrestrukturyzowane????”…
  Co wiec dzisiaj Narod Polski ma do stracenia skoro juz wszystko stracilismy???…
  Co wiec nam Polakom pozostalo???…
  =======================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 11. ojojoj said

  Ogolnie mowiac, nie rozumiem jak mozna dawac pieniadze jakies organizacji tak w ciemno i za nic. Poprostu, nie rozumiem. Nawet organizacjom ktore nie robia z tego jakis „show” jak to robi siemak. Malo wokolo nas biedy? Nie ma domow gdzie sa niepelnosprawne dzieci, starcy, domow wariatow itp. Dla mnie jedyna pomoc jaka istnieje, to jest bezposrednia. Nie lepiej pojsc np. do domu dziecka, powiedziec ludziom tam urzedujacym ze masz kase na wydatki takie jak ten dom i chcesz wspomoc. Wejsc do srodka, zobaczyc czy dzieciaki spia na podlodze czy w wyrkach z tektury, porozgladac sie, popatrzec i podjac decyzje ? Przyjsc, pomoc nawet fizycznie w jaks sobote i dzieciaki wziasc do zoo np. ? Dla mnie tak wyglada prawdziwa pomoc. Wiem ze zaraz beda tu nietorzy mowic, ze daja jakiemus bezdomnemu i jest wporzo. Dla mnie dawanie bezposrednio kasy dla jednego czlowieka to tez nie jest pomoc. Slyszy sie, ze niektorzy ci co pomagali w ten sposob, zostali potem obrabowani albo zabici. Taki bezdomny tez moze zabic jak sie przyzwyczai ze dostawal od goscia 2 zl w kazdy piatek i nagle nie dostal nic. Pomoc powinna byc bezposrednia, ale z glowa – reszta to oszustwo. Tak uwazam i nikt mnie nie przekona. Poza tym, uwazam ze kiedy ludzie daja kase na jakis czyn, posrednio jakiejs instytucji czy bezposrednio jakiemus bezdomnemu, to robia to w ramach psychicznego spokoju albo religijnym przekonaniom ze latwiej dostapia raju. Na koniec proste pytanie: jak Jezus pomagal ludziom?

 12. Re: 11 Ojojoj..
  Bardzo proste, a zarazem ciekawe pytanie: Jak Jezus pomagal ludziom???.
  Odpowiedz jest rowniez (moja odpowiedz) bardzo prosta I zarazem zmusza do refleksji:

  „Jezus poswiecal Swoj czas (zycia miedzy ludzmi) wszystkim ludziom z ktorymi mial stycznosc…”.

  Wlasnie. Swoj czas, za ktory powinnismy byc wdzieczni, a ktory wlasnie my smiertelnicy swego czasu zycia (pielgrzymowania) nie poswiecamy innym… (z braku czasu, braku mozliwosci I innych „usprawiedliwien” wybierajac materialne srodki, ktore staja sie droga do tzw., „swietego spokoju”…).

  ========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Kiedys zadano mi pytanie: „Dlaczego Pan Jezus Urodzil sie wsrod „narodu wybranego” a nie wsrod innego narodu???”.

  Oczywiscie odpowiedz moja byla bardzo prosta. Moze ktos sprobuje na nia odpowiedziec???…

 13. dejpanspokój said

  Ad. 12 Panie Jaśku, a czy nie z tego przypadku, że to naród tak skrajnie zły, że tylko u nich można było uwypuklać te wszystkie przykazania i przypowieści? Ja nie wiem tylko strzelam.

 14. dejpanspokój said

  Przeczytałem ten statut WOŚP. Ciekawie to zakręcone jest. Są zwolnieni z podatku na cele statutowe z wyjątkiem działalności gospodarczej ale pieniądze z działalności gospodarczej przeznaczają na cele statusowe – czy to kółko zamknięte?
  Znalazłem też punkt dotyczący Przystanku W: pkt 11) „Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych”.

  I jeszcze jeden ciekawy paragraf (dopisany?) 36 z adnotacją (1): „Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji” – Czy to nie zapis pod Melona i Mrówkę? Bo przecież w statucie ma zapisane, że może prowadzić działalność gospodarczą. Więc?

 15. Re: 13 Dejpanspokoj

  Jak byloby to mozliwe, aby Mesjasz byl zamordowanych przez tych, do ktorych Przyszedl???
  Ile bylo w owym czasie zlych narodow? (prawie 2/3 byly to narody poganskie I zadne krwi – wladzy I majatku).
  Wszedzie, gdzie oko ludzkie siegalo szerzyla sie „plesn I zgnilizna” (moralna, etyczna, kulturowa I religijna).

  A jak wyglada to dzisiaj w XXI wieku? Czy jest przypadkiem to, ze za wszystkimi skandalami politycznymi I finansowymi stoja zydzi? (syjonisci).

  Wskazuje Panu drzwi I pokazuje do nich klucz, a czy je Pan otworzy, to juz zupelnie inna sprawa…

  Ja nie podaje kolacji na talerzu. Ja wskazuje tylko miejsce lodowki I kuchenki… z potrzebnymi artykulami spozywczymi… :)))
  =========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 16. Easy Rider said

  Jest już kolejny artykuł na ten temat tego samego blogera AndrzejR2 pt. „Tak się bawi WOŚP: zbiórka publiczna na kwit z pralni”.

  http://andrzejr2.salon24.pl/569837,tak-sie-bawi-wosp-zbiorka-publiczna-na-kwit-z-pralni

 17. adsenior said

  Opis załączonej fotki: ODLOT ŚWIRA !! Podziękowanie za kasę wydaną na balowanie w Kostrzynie-ODLOT ŚWIRA, który finansuje to gorszące widowisko z pieniędzy statutowych, wyżebranych od społeczeństwa, przy ogromny wsparciu środków państwowych.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: