Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Chesterton na ołtarze? Napływają świadectwa, przeszkodą antysemityzm

Posted by Marucha w dniu 2014-03-06 (Czwartek)

Angielski Kościół rozważa możliwość wszczęcia procesu kanonizacyjnego Gilberta Keitha Chestertona. Byłby to dla Kościoła wzór wielkich gabarytów, choć zrywający z utartymi wyobrażeniami o świętości – przyznaje ks. John Udris, któremu ordynariusz diecezji Northampton, na terenie której zmarł ten angielski pisarz, polecił przebadać życie Chestertona i ocenić, czy jego sprawa ma w ogóle jakiekolwiek szanse powodzenia.

Chesterton lubił piwo i burgundzkie wino, nie sięgał też co pięć minut po różaniec – przyznaje ks. Udris. Jego świętość przejawiała się w poczuciu humoru, miłości i pokorze.

Przykładna była jego obrona wiary – dodaje angielski kapłan, ujawniając, że otrzymał wiele listów, których autorzy wyznają, że swe nawrócenie na katolicyzm zawdzięczają właśnie lekturze dzieł Chestertona, który sam skądinąd był konwertytą. Choć był doskonałym apologetą, potrafił jednak uszanować i kochać tych, z którymi publicznie się spierał. Świadczy o tym przyjaźń z jego ateistycznym oponentem Georgem Bernardem Shawem.

Za największą przeszkodę w ewentualnym procesie kanonizacyjnym ks. Udris uważa antysemityzm, który zarzuca się zmarłemu w 1936 r. Chestertonowi. Wygadywał on różne głupoty – przyznaje angielski kapłan. – Opowiadał się na przykład za odmiennym ubiorem dla Żydów, aby od razu można było rozpoznać, że są outsiderami. Jest więc zrozumiałe, że uważa się go za antysemitę, ale ja chciałbym dowieść, że nim nie był – zapewnia ks. Udris.

Ks. Udris ujawnił, że odkąd prowadzi badania na temat domniemanej świętości Chestertona, napływa do niego wiele pozytywnych sygnałów. Ten angielski pisarz ma bowiem wielu sympatyków na całym świecie. Od Polski, Włoch i Stanów Zjednoczonych aż po Meksyk, Brazylię i Argentynę – wylicza ks. Udris. Członkiem Stowarzyszenia Chestertonowskiego w Argentynie jest aktualny Papież, który jeszcze jak arcybiskup Buenos Aires zatwierdził modlitwę o beatyfikację tego angielskiego pisarza i apologety.

kb/ rv, catholi herald
Za: Radio Watykańskie (2014-03-03)

KOMENTARZ BIBUŁY:
“Za największą przeszkodę w ewentualnym procesie kanonizacyjnym ks. Udris uważa antysemityzm, który zarzuca się zmarłemu w 1936 r. Chestertonowi. Wygadywał on różne głupoty – przyznaje angielski kapłan. – Opowiadał się na przykład za odmiennym ubiorem dla Żydów, aby od razu można było rozpoznać, że są outsiderami. Jest więc zrozumiałe, że uważa się go za antysemitę, ale ja chciałbym dowieść, że nim nie był – zapewnia ks. Udris.”

Wygląda na to, że ks. Udris nie za bardzo wie o czym mówi, w przeciwieństwie do Chestertona. Ten wielki pisarz i myśliciel, po prostu jako zdrowo myślący katolik, rozumował ku dobru społeczeństwa opartego na bazie wartości chrześcijańskich. Przypominał on te, niemal odwieczne, zalecenia hierarchów Kościoła, a także zalecenia dokumentów soborowych, które przenikliwie dostrzegały gdzie czai się wielkie niebezpieczeństwo możliwości zatraty sensus catholicus przez wiernych gdy zaczną obcować z masą żydowską.

Oto, dla przypomnienia, co Czwarty Sobór Laterański (1215), mówił o Żydach, i jakie były zalecenia i nakazy wobec ich koniecznej separacji. W przeciwnym razie – jak wiele wieków później (1890) – przypominało największe jezuickie wydawnictwo Civilta Cattolica: “Jeśli jakiś kraj oddala się od Boga, poddaje się rządom Żydów.” Kościół wiedział gdzie jest niebezpieczeństwo i przestrzegał wiernych, jednak od 50 lat został od środka przejęty we władanie modernistów niszczących wszystko co naprawdę katolickie; całkiem skutecznie zmieniają oni Kościół w judaistyczną i judaizującą sektę.

Stąd, trudności w przeprowadzeniu procesów beatyfikacyjnych prawdziwych katolików; stąd też – taka łatwość w nazywanie modernistów “błogosławionymi” i “świętymi”.

Czwarty Sobór Laterański (1215) – o Żydach

67. O lichwie Żydów

67, 1. Im bardziej religia chrześcijańska usiłuje powstrzymać praktykę lichwy, tym bardziej zawzięcie tę niegodziwość uprawiają Żydzi i dzięki temu w krótkim czasie pochłaniają majątki chrześcijan. Pragnąc wesprzeć w tej sprawie chrześcijan, aby nie byli tak okrutnie uciskani przez Żydów, dekretem synodalnym ustanawiamy, że jeżeli pod jakimkolwiek pretekstem Żydzi będą wymuszać od chrześcijan płacenie zbyt wysokich i przekraczających miarę odsetek, odbierze się im prawo handlu z chrześcijanami, dopóki odpowiednio nie zadośćuczynią za nadmierne roszczenia. W razie potrzeby zobowiąże się także chrześcijan cenzurą kościelną bez możliwości apelacji do zaprzestania z nimi handlu.

67, 2. Władzom świeckim polecamy, aby nie byli z tego powodu wrodzy wobec chrześcijan, lecz raczej starali się powstrzymać Żydów od tak wielkich roszczeń. Postanawiamy, że pod groźbą tej samej kary Żydzi zobowiązani są zadośćuczynić kościołom za należne dziesięciny i ofiary, które zwykły one otrzymywać od chrześcijan z domów i innych dóbr, zanim z jakiegokolwiek tytułu przejdą one w posiadanie Żydów, ażeby w ten sposób kościoły zachowały dochody bez ponoszenia szkód.

68. Żydzi powinni różnić się od chrześcijan ubiorem

68, 1. W niektórych prowincjach odmienność ubioru odróżnia Żydów i Saracenów od chrześcijan, lecz w innych nastąpiło pomieszanie, że w żaden sposób nie można ich rozpoznać. Stąd zdarza się niekiedy, że przez mylne przekonanie chrześcijanie łączą się z kobietami Żydów i Saracenów, a Żydzi i Saraceni biorą sobie kobiety chrześcijańskie. Aby taki występny i godny potępienia związek nie mógł szukać usprawiedliwienia w pomyłce spowodowanej rodzajem ubioru, postanawiamy, że ludzie ci, obojga płci, we wszystkich prowincjach chrześcijańskich i w każdym czasie powinni odróżniać się w miejscach publicznych od reszty społeczności rodzajem ubioru, co zresztą zostało im nakazane także przez Mojżesza.

68, 2. W dniach lamentacji oraz w niedzielę Męki [Pańskiej] niech się nie ośmielają publicznie pokazywać, ponieważ niektórzy z nich – jak się dowiedzieliśmy – nie wstydzą się w tych dniach występować wśród ludzi ubrani strojniej niż zwykłe i nie boją się naigrawać z chrześcijan, którzy na pamiątkę najświętszej Męki okazują oznaki swego żalu.

68, 3. Najsurowiej zaś zabraniamy tego, by przypadkiem nie ośmielali się tańczyć z radości dla okazania wzgardy Odkupicielowi. A ponieważ nie powinniśmy milczeć wobec zniewagi uczynionej Temu, który zgładził nasze grzechy, nakazujemy, aby takich śmiałków karała władza świecka nałożeniem współmiernej kary, by nie ważyli się bluźnić Temu, który za nas został ukrzyżowany.

69. Żydzi nie powinni pełnić urzędów publicznych

69, 1. Byłoby absurdem, by bluźniący Chrystusowi sprawował władzę nad chrześcijanami. Dlatego z powodu zuchwałości przestępców odnawiamy w tym artykule roztropne zarządzenie synodu w Toledo i zabraniamy, by Żydzi pełnili urzędy publiczne, ponieważ dawałoby im to pretekst do większego nękania chrześcijan. Jeżeli ktoś powierzy im taki urząd, po uprzednim upomnieniu zostanie ukarany, jak na to zasłużył, przez synod prowincjonalny, który nakazujemy odbywać każdego roku.

69, 2. Takiemu urzędnikowi zabrania się kontaktów handlowych oraz innych z chrześcijanami na tak długo, dopóki wszystkiego, co uzyskał od chrześcijan przy okazji pełnienia tego urzędu, nie obróci na korzyść ubogich chrześcijan, zgodnie z zaleceniem biskupa diecezji. Powinien on ze wstydem usunąć się ze stanowiska, ponieważ bezwstydnie przyjął to, co mu się nie należało.

69, 3. Ten sam przepis stosowany niech będzie wobec pogan.

70. Nawróceni do wiary spośród Żydów nie mogą zachowywać dawnego obrzędu żydowskiego

Niektórzy ludzie – jak się dowiedzieliśmy – po przyjęciu z własnej woli chrztu świętego w ogóle nie zwlekli dawnego człowieka, aby doskonale przyoblec się w nowego. Zachowują resztki dawnego obrzędu i przez takie pomieszanie zniekształcają piękno religii chrześcijańskiej. Ponieważ napisano: przeklęty człowiek, który kroczy po ziemi dwiema ścieżkami, oraz: nie wdziewa się sukni utkanej naraz z wełny i lnu, postanawiamy, że przełożeni kościołów wszelkimi sposobami winni ich powstrzymywać od zachowywania dawnego obrządku, aby tych, którzy z wyboru wolnej woli przyjęli religię chrześcijańską, zbawienny przymus utrzymał w zachowywaniu jej zasad. Gdyż mniejszym złem jest nie znać drogi Pańskiej, niż poznawszy ją, odwrócić się od niej.

71, 15. Polecamy, aby Żydzi zostali zobowiązani przez władzę świecką do umorzenia odsetek, a dopóki nie zaniechają ich pobierania, wszystkim chrześcijanom zabrania się pod karą ekskomuniki utrzymywania z nimi jakichkolwiek relacji. Władze świeckie niechaj zatroszczą się o korzystne odroczenie płatności ze strony tych, którzy w chwili obecnej nie są w stanie spłacić należnych Żydom długów, ażeby od rozpoczęcia podróży aż do nadejścia wiadomości o ich pewnej śmierci lub o powrocie, nie doznali szkód z powodu narośnięcia odsetek od długu. Żydzi natomiast są zobowiązani do obliczenia i przedstawienia rachunków co do wielkości dochodu z zastawu, który na ten czas przyjęli, z potrąceniem koniecznych wydatków.

Za: Dla katolików rzymskich integralnych (Luty 28, 2014)

http://www.bibula.com

Komentarze 32 to “Chesterton na ołtarze? Napływają świadectwa, przeszkodą antysemityzm”

 1. Szymon Klucznik said

  Synod w Elvira
  Małżeństwa między chrześcijanami i żydami są zabronione. Gdyż skażona zostanie pierwiastkiem zła krew chrześcijańska w następnych pokoleniach.

  Synod w Vannes
  Wszelkie utrzymywanie stosunków towarzyskich chrześcijan z żydami jest surowo zakazane pod groźbą ciężkich kar kościelnych.

  Synod w Agide
  Zebrani w liczbie 25 arcybiskupi przełożeni i biskupi powtarzają zakaz jakiegokolwiek rodzaju współżycia z żydami i rozszerzają wyraźnie zakaz ten na ludzi świeckich.

  Synod w Auvergne
  Żydzi nie mogą sprawować władzy sędziowskiej nad chrześcijanami.

 2. Jan said

  Przeszkodą antysemityzm -oczywiście.
  Bo zbiorowość semicka tzw. ”wybrany” naród to najwyższa świętość w posoborowym Kościele.
  Ciekawe czy Lolek nie będąc anty antysemitą miałby szanse nawet na beatyfikację.

 3. Galernik said

  Santo Subito !!! 🙂

 4. Brat Dioskur said

  Chcialoby sie powiedziec :Chesteron ….Giertych jada na tym samym wozku!

 5. Dooder said

  Gdy gudłaje naznaczają człowieka określeniem „antysemita” to jest to widoczny znak szkodliwości takiego człowieka w stosunku do społeczności „semickiej”. Koncepcja „antysemity” pozwala łatwo neutralizować niewygodne osoby, treści konkretniej wszystko to co w danym momencie nie słuzy interesom „semickim”. Ciekawi mnie czy istnieje jakiś mechanizm psychologiczno/socjologiczny który pozwalał by neutralizować wspomniane „semickie” metody walki z przeciwnikami ?

 6. Dictum said

  Jestem za!
  To przykład świętości intelektualnej najlepszej próby.
  Ale marne szanse, odkąd do Kk wdarli się decydenci powodowani siłami masońskimi.

 7. Fran SA said

  Osobiscie to nie bardzo wiem, co takiego cudownego nawywijal Chesterton i czy w ogole dokonywal cudow.
  Za cytowanie Chestertona w gajowce dostalo mi sie pare razy po glowie.

  Czy kanonizacji powinien dokonac sekularny papiez, czy bardzo bezbozna krolowa Brytyjska?
  Kim ‚bardziej’ byl pan Lord: Katolikiem czy Protestantem?

  Swiat religii robi sie coraz bardziej skomplikowany.

 8. Re: 7 Fran SA…
  Cytowanie niezyjacych wiaze sie zazwyczaj don z pytaniami dotyczacych kwestii cytowanych i wtedy nastepuje problem z zapodanymi cytatami z ktorymi zapodajacy nie potrafi sobie poradzic. (lub w sposob rzeczowy wyjasnic).

  Moge postawic inne pytanie: „Kto lub jaki zyjacy specjalista od cyrkulacji systemu finansowego publicznie prowadzi blog lub forum i odpowiada na kazde zadane pytanie niemazle „od reki” (lub nastepnego dnia)???.

  Liczylem na Szewczaka, (SKOK), ze podejmie lub stworzy dialog publiczny… Niestety…nie doczekalem sie.
  (o innych nie bede wspominal. Uciekali od jakichkolwiek odpowiedzi)…
  ====================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Nawet jak ktos przeczyta Program Kredytu Spolecznego Douglasa i publikacje L.Even’a, to w dalszym ciagu nie jest zdolny podjac rozmowy konstruktywnej, a uparcie powtarza cytaty i zawsze pisze lub mowi: „tam jest tak napisane”, „tak wlasnie powinismy myslec”…itd., itd., ale zadne cytaty, czy przepisy nie zastapia konkretnych odpowiedzi i logicznych rozwiazan na „zywo” w dyskusji, polemice czy nawet w awanturze..

 9. Boydar said

  Wydaje mi się, że Brat Dioskur Się myli. W pracach Chestertona, trudno znaleźć słowo bądź myśl, które wiodą do piekła.

 10. Mordka Rosenzweig said

  Ja pan Mordka pszeczytal:

  „Angielski Kościół rozważa możliwość wszczęcia procesu kanonizacyjnego Gilberta Keitha Chestertona.”

  Ja pan mysli, sze komus sie pokielbasilo.

  Pszeciesz pan Chesterton pszeszedl na religia Katolicka, a wiec dlaczego Kosciul Angielski, a nie Watykan chce kanonizowac pan Chesterton?

  Ale po chwili zwoje w muzgu u pan Mordka wrucily do norma bo pszeciesz Watykan i Kosciul Angielski to jest to samo o czym pan Mordka, na krutka chwila, zapomnial.

 11. Marucha said

  Re 7:
  Panie Fran, Chesterton był katolikiem, nawrócił się z anglikanizmu. I nie ma co tu kombinować, jaki to świat jest skomplikowany. Za życia Chestertona był trochę prostszy.
  Jego dzieła dokonywały cudów nawróceń.
  Na pewno bardziej zasługuje na ołtarze, niż cała masa różnych świętych, którymi zaludnił Niebo JPII. Zresztą jest bardzo dyskusyjne, czy owe kanonizacje są w ogóle ważne. Ale o tym może kiedyś napiszę.

  Re Pan Mordka:
  Tu chodzi o Kościół Katolicki w Anglii, a nie o Kościół Anglikański.

 12. Boydar said

  I w ten oto sposób objawiła się przewaga zimnych czekistów nad rozmodlonymi rabinami 🙂

 13. maurycy said

  Marucha ! Mozna byc krytyczny do JP II ale z tym zaludnianiem calego nieba to pan przesadza ! Tu akurat bym popieral i bronil Wojtyly ! Wyniosl wielu ludzi na oltarze bo im sie to nalezalo . Nie znam jakiegos przypadku ktory by powodowal sprzeciw ! Przyblizyl ta swietosc ludziom wierzacym udowadniajac ze to nie jest tylko abstrakcja poza ich zasiegiem ,ze mozna tez sprobowac jesli ktos chce . Kazdy moze zostac swietym ,uwiez ty tez – ta mysl byla akurat dobra !

 14. NICK said

  Znam tylko urywki, kiedyś, w „N. Dz”. Podzielałem poglady pisarza. Zabieral głos na różne tematy. W sposób bardzo przystępny i z humorem oraz, czesto bezdyskusyjnie, tłumaczył. Dla wiary katolickiej zrobił bardzo dużo. Ja sam, przeczytawszy tylko tytuł [na ołtarze?], odstąpiłem od zgłębiania treści. Wróciłem, przypominając sobie teksty z „N.Dz”. ZNACZNIE BARDZIEJ ZASŁUGUJE NA OŁTARZE NIŻ WIĘKSZOŚĆ XX-WIECZNYCH. WYŚWIĘCONYCH. To jest teza. Wstępna. Zweryfikuję po głębszej lekturze.
  Jakiś link do dzieł zebranych? Poproszę.

 15. NICK said

  Ad.13.
  P. Maurycy.
  Czy Karol Wojtyła:
  -miał kochanki? (podobno już biskupem będąc),
  -miał dzieci?
  -miał tron papieski z odwróconym krzyżem PanaJezusowym?
  -wyniósł kilku? skurwieli na ołtarze?
  Setki, innych pytań. Każde niedokończone.
  Ponieważ, te pytania, związane wprost z antychrystem, zaczynają mi mętlić w głowie, zamilknę i MODLITWA.

 16. Marucha said

  Re 13:
  Nie ma u mnie ani krzty przesady.
  Sprzeciwy ostre były – wobec tych najbardziej znanych, jak Jan XXIII, Paweł VI i sam JPII, O reszcie przeciętny katoleming nic nie wiedział, to i niby jak miał protestować?

  Owszem, wielu z nich należała się od dawna beatyfikacja czy kanonizacja.
  Cała reszta…. może o tym napiszę.

 17. JO said

  ad.13. Dzialania Wojtyly byly Skrajne, bo mialy dezorientowac. Coz, zwykly Leming Oklaskal JPII jak Jadwiga Krolowa stala sie Swieta…no i klaskal dalej jak Zyd Wojtyla Modlil sie w Synagodze, no bo przeciez Zrobil Tyle Swietych Swietymi :)))

 18. NICK said

  Ad.17. P. JO.
  Też klaskałem. Pan nie?
  W dniu śmierci Karola, wieczorem, poszedłem z potrzeby serca, do najbliższego kościoła.
  Szok. Tysiace ludzi się przewijało. Czułem wspólnotę. A dziś? Wie Pan… .
  Trochę znam Św. Królową Jadwigę. To, akurat, zgłębiałem. Pan wie więcej!
  Niepokoi mnie, że, obecnie tak łatwo nazywają Jej Imieniem, place i ulice.
  Była ŚWIĘTĄ ? Mam nadzieję.

 19. Jan said

  Ad 13 Mayrycy
  Czy się należało czy nie, było w woli Naszego Boga. On decydował dopuszczając nadzwyczajne łaski i cuda za pośrednictwem kandydatów na ołtarze. Niestety w wielu przypadkach w hurtowo beatyfikowanych i kanonizowanych przez JP II, cuda się działy, ale w znajdowaniu cudow,
  Nawet do tego doszło, że Franciszek biskup Rzymu zrezygnował z wytworzenia sztucznego cudu dla kanonizacji J XXIII. bo na prwadziwy by się nikt nie doczekał.
  Tak to mniej więcej wygląda.

 20. Rysio said

  Z Gajowego to święty człowiek* a na ołtarze go jakoś nikt nie wynosi.

  🙂

  * święty ale tylko czasami.

 21. NICK said

  Ad.20. P. Rysio.
  LIZUS. Pospolity.

 22. Marucha said

  Re 18:
  Akurat o św. Jadwigę może Pan być spokojny. Zmarła w opinii świętości i była przez wszystkie wieki czczona, jak święta.

 23. Jan said

  Ad 22
  Dodam, że sianiem wątpliwości włącznie z fabrykowaniem fałszywek przeciw świętości Królowej Jadwigi zajmowali się, jakżeby nie kto inny jak przodkowie naszych strategicznych partnerów zza Odry.

 24. NICK said

  Ad.22. Szanowny Gospodarz.
  Już – jestem. Dzięki.
  P.S.
  To samo powiedziała moja żona… .

 25. Marucha said

  Re 24:
  Coś Pan ostatnio jakby zaczyna nyndrować…

 26. Rysio said

  A Gajowy kiedy wpuści NyndrO ?

  A po co? – admin

 27. Fran SA said

  Ad.13
  Maurycy: „Nie znam jakiegos przypadku, ktory by powodowal sprzeciw..’

  A ja znam:
  Mary McKillop i JPII

 28. Fran SA said

  Ad.11
  Marucha
  Moznaby dyskutowac ad infinitum, na ile nawrocenie zaliczac mozna do kategorii cudow.
  Bo moze sie okazac, ze kazdy misjonarz jest cudotworca.
  Cala moja mlodosc spedzilem na podziwianiu Chestertona.

  Teraz mam coraz wiecej ‚podziwu’ dla bardzo skomplikowanego swiata. Rowniez religijnego.

 29. Rysio said

  re 26. No bo ja już się za nim stęskniłem.

 30. Marucha said

  Re 27:
  Potworne protesty przeciwko kanonizacji Pawła VI doprowadziły do jej odłożenia.
  Podobnie było z Janem XXIII.
  Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Kanonizują i Schumana, i Lutra, i może Mahometa.

  Re 28:
  Zostawmy te rozważania tym, którzy lepiej znali życie Chestertona i teraz je biorą pod lupę.

 31. Fran SA said

  Ad.30
  Marucha
  Popularnosc G.K. Chestertona wraca falami.
  Za moich studenckich czasow rozczytywalismy sie w Ojcu Brownie i cytowalismy go na lewo i na prawo.
  Ja dalej mysle, ze z cala pewnoscia Chesterton przemawia do mlodych umyslow, pod warunkiem, ze go znaja.
  Niestety, jest bardzo jakos pomijany we wspolczesnych programach i szkolnych i akademickich. (Ciagle mi sie jakos wydaje, ze nasze pokolenie mialo duzo szczescia, ze sie ksztalcilo w PRL-u)

  Przyznam, ze pierwszy raz sie dowiaduje, ze byl antysemita. Ezra Pound podziwial Hitlera a jednak nie byl nigdy za to potepiony.
  I tu mam problem i nie znam odpowiedzi; do jakiego momentu ‚nazad’ w historii bedziemy weszyc antysemityzm? Bo ja rozumiem, ze ‚antysemityzm’ jako kierunek myslowy zdecydowanie rozwinal sie po
  II-ej wojnie swiatowej.
  I w wiele lat po wojnie zostal antysemityzm uznany jako ‚grzech’ i ‚zbrodnia przeciwko ludzkosci’.
  Byc moze, sa takie prawa, ktore dzialaja do tylu.

  No bo jakby tak sie dobrze cofnac do pra-pra przodkow, to okaze sie, ze Egipcjanin Mojzesz byl strasznym antysemita i dlatego go nie wpuscili do Ziemi Obiecanej.

 32. Brat Dioskur said

  ad9@Boydar
  „Wydaje mi się, że Brat Dioskur Się myli…..”

  Ach,wszystkim sie zdawalo ,ze Wojski wciaz gra jeszcze a to tylko echo gralo…..

Sorry, the comment form is closed at this time.