Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Ale dlaczego? o Nie „polowanie”, tylko ob…
  Krzysztof M o Wolne tematy (25 – …
  ? o Wolne tematy (25 – …
  Ale dlaczego? o Nie „polowanie”, tylko ob…
  Kar o Tanie show Trybunału w Hadze ś…
  Lily o Wolne tematy (25 – …
  osoba prywatna o Wolne tematy (25 – …
  osoba prywatna o Wolne tematy (25 – …
  bryś o Wolne tematy (25 – …
  Sudbina Srba o Moc milczenia. Przeciw dyktatu…
  miś puchatek o Sprawa biskupa Torres’a – odwo…
  miś puchatek o Wolne tematy (25 – …
  Marucha o Moc milczenia. Przeciw dyktatu…
  Marucha o Wolne tematy (25 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (25 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Archive for 26 marca, 2014

Czwarty wieszcz

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

Tak nazywano go już za życia, dodając, że jest niezrównanym geniuszem. Współcześnie jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Janusz Zakrzeński, powtarzał, że bez lektury dzieł Wyspiańskiego nie można zrozumieć Polski i nie można pojąć, czym powinny być teatr i sztuka.

Jego twórczość wycisnęła piętno na wrażliwości Karola Wojtyły. Dramaty wieszcza wystawiane były często na scenie wadowickiego teatru w gmachu „Sokoła”, gdzie zapamiętana została zwłaszcza tytułowa rola zagrana przez przyszłego Papieża w „Zygmuncie Auguście”.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Kultura | 47 Komentarzy »

Bielan: Władimir Putin atakuje nas na różne sposoby

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

Bielan– Pol­ska jako czło­nek NATO po­zo­sta­je dzi­siaj re­la­tyw­nie bez­piecz­na. Nie spo­sób jed­nak nie za­uwa­żyć, że Wła­di­mir Putin już nas ata­ku­je na różne spo­so­by – mówi „Rzecz­po­spo­li­tej” były spin dok­tor PiS Adam Bie­lan. Po­li­tyk, który w wy­bo­rach do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go star­tu­je z list Pol­ski Razem, do­da­je rów­nież, że w Pol­sce mamy „wielu agen­tów wpły­wu Mo­skwy”.

– Nie będę ata­ko­wać ni­ko­go z na­zwi­ska, ale każdy uważ­ny ob­ser­wa­tor pol­skiej sceny po­li­tycz­nej widzi, kto jak się w tych dniach próby za­cho­wu­je, co mówi. Je­że­li ist­nie­ją ja­kie­kol­wiek ko­rzy­ści z tego, co się wy­da­rzy­ło na Kry­mie, to bar­dzo wy­raź­ne ujaw­nie­nie ak­ty­wów Rosji w pol­skim życiu po­li­tycz­nym – prze­ko­nu­je Bie­lan [To o gajówce! To o gajówce! – admin].

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 58 Komentarzy »

Budzę się w nocy i patrzę, czy Ukrainiec nie będzie nas palił

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

Ja­ni­na Ka­li­now­ska na­pi­sa­ła emo­cjo­nal­ny list do mar­sza­łek Ewy Ko­pacz. Oce­ni­ła w nim, że pol­skie wła­dze pro­wa­dzą „bez­kry­tycz­ną po­li­ty­kę po­par­cia” dla no­wych władz Ukra­iny. We­dług Ka­li­now­skiej znacz­ną siłę sta­no­wią w nich bo­wiem ugru­po­wa­nia „na­cjo­na­li­stycz­ne oraz fa­szy­zu­ją­ce”, które na­wią­zu­ją do „naj­mrocz­niej­szych ide­olo­gii OUN-UPA i Ste­pa­na Ban­de­ry, wy­mie­rzo­nej w Pol­skę i Po­la­ków”. Re­wo­lu­cję na Ukra­inie na­zwa­ła „bru­nat­ną”, a pol­skie po­par­cie dla niej – „lek­ko­myśl­nym”.

Ofiary napadu UPA w kwietniu 1943 r. na majątek Chobułtowa w powiecie włodzimierskim na Wołyniu Archiwum Ewy Siemaszko

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 18 Komentarzy »

W Hadze zaproponowano «niezwykły» sposób wywierania presji na Rosję

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

Uczestnicy nieformalnych dyskusji na szczycie poświęconym bezpieczeństwu nuklearnemu w Hadze zaproponowali, aby wpływać na politykę zagraniczną Rosji przez obniżenie cen paliw – oznajmił wicepremier Czech Pavel Bělobrádek, przedstawiając rezultaty szczytu.

«Co się tyczy nieformalnych dyskusji, nie były to oficjalne rozmowy, zostały przedstawione opinie, że Europa powinna maksymalnie uniezależnić się od Rosji w energetyce, a także spróbować obniżyć ceny energii, co wpłynie na rosyjskie dochody. Jest to niebanalny sposób, ale dość interesujący» – powiedział wicepremier.

http://polish.ruvr.ru

Ależ obniżajcie czym prędzej, obniżajcie!
Wdzięczny kierowca
Gajowy Marucha

Posted in Gospodarka, Polityka | 13 Komentarzy »

Ukraina łakomym kąskiem dla sąsiadów

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

Podczas gdy Majdan pozostaje nie tylko geograficznym punktem w centrum Kijowa, a stanem psychologicznym Ukraińców, sąsiedzi kraju myślą o jego podziale. W mediach pojawiają się wypowiedzi polityków, którzy uważają, że jest całkiem możliwe pojawienie się na terytorium dzisiejszej Ukrainy jednocześnie kilku niezależnych terytoriów.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 59 Komentarzy »

Ukraina wycofa wojska z Krymu

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

Ukraińscy wojskowi zostaną wycofani z Krymu do kontynentalnej części kraju z bronią i podniesionymi flagami narodowymi. Oświadczenie o takiej treści złożył pełniący obowiązki szefa Ministerstwa Obrony Ukrainy Michaił Kowal przed posiedzeniem gabinetu ministrów.

Ministerstwo Obrony Ukrainy sprecyzowało, że chodzi o 2000 żołnierzy.

Wcześniej Władimir Putin zlecił zapewnienie życzliwego traktowania i uszanowanie decyzji wojskowych na Krymie, którzy nie chcą służyć w siłach zbrojnych Rosji, a także otoczenie troską ukraińskiej symboliki państwowej i wojskowej.

http://polish.ruvr.ru/

Bezczelność krwawego dyktatora Putina przekracza wszelkie granice. Nie dość że ostentacyjnie podbił Krym bez jednego wystrzału, to jeszcze nie żywi urazy do tych wojskowych, którzy nie przeszli na jego stronę!
Kiedy wreszcie NATO zaprowadzi tam porządek i demokrację? Jak długo mamy czekać na pokojowe bombardowania szkół, szpitali, mostów, dróg, kolei? 
Admin

Posted in Polityka | 16 Komentarzy »

Kryzys na Ukrainie. Indyjski polityk krytykuje USA i Unię Europejską.

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

Za­chód stwa­rza prze­słan­ki dla nowej „zim­nej wojny” w Eu­ro­pie, dążąc do stra­te­gicz­ne­go osła­bie­nia i tak już osła­bio­nej post­so­wiec­kiej Rosji – uważa były wi­ce­mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Indii i am­ba­sa­dor tego kraju w Mo­skwie Kan­wal Sibal.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 11 Komentarzy »

Francuska i polska prawica, Krym a racja stanu

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

Gdy polscy jakobini prześcigają się w ekstremizmie i w głębokiej pogardzie mają interesy polskich eksporterów na rynki rosyjskie – których wyniki ekonomiczne muszą ucierpieć w wyniku polskiej polityki wschodniej – prawica europejska nie ma zamiaru płacić za Krym.

Obserwując ukraińską biegunkę polityczną, na którą chorują partie postsolidarnościowe, także te, które uważają się za „prawicowe”, warto zwrócić uwagę, że autentyczna prawica europejska absolutnie nie ma zamiaru poświęcać interesów własnych państw na rzecz „internacjonalnego” i abstrakcyjnego postulatu obrony integralności terytorialnej Ukrainy.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 28 Komentarzy »

Katastrofalne skutki decyzji rządu Tuska. Nasza gospodarka może tego nie wytrzymać!

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

… a to mamy jeszcze jakąś gospodarkę? Gdzie? Kto ją widział? – admin

Okazało się, że Donald Tusk nie zawetował na poziomie Rady Europejskiej patologicznego mechanizmu sprzedaży pozwoleń na emisję CO2. W konsekwencji tego Polskę może czekać gospodarcza katastrofa: znaczne obniżenie tempa wzrostu oraz ostry wzrost cen energii elektrycznej. Nie wykluczone, też że jeszcze mocniej uzależnimy się od dostaw gazu z… Rosji. A może o to w tym wszystkim chodzi?

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka, Polityka | 15 Komentarzy »

Wielkie nieporozumienie

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

Może właśnie majestatyczność pogrzebu Kazimierza zrodziła mu w przyszłości tytuł Wielkiego. Bo w polityce na pewno wielkim nie był. To jakieś wielkie nieporozumienie.

W sposób wysoce artystyczny i sugestywny opisuje Długosz pogrzeb króla Kazimierza, którego zresztą nigdy „Wielkim” nie nazywa. Ale ten pogrzeb był wielki.

Dnia 19 listopada 1370 roku we wtorek wyruszyły ze wszystkich kościołów i klasztorów krakowskich procesje, które się połączyły w jeden pochód. Za nimi jechały cztery wozy całe na czarno ubrane, potem czterdziestu rycerzy na koniach purpurą ubranych. Jedenastu rycerzy wiozło tarcze herbowe księstw polskich, potem jechał rycerz dwunasty z ogromną chorągwią z Orłem Białym, całość państwa wyobrażającym.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 10 Komentarzy »

W nurcie wierności Tradycji: piękny i nieodzowny język łaciński

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

Rzymski katolik poważnie traktuje wskazania Kościoła zakorzenione w Tradycji. Rzymski katolik z troską zachowuje zwyczaje Kościoła cieszące się przywilejem dawności. Kościół jasno wyraża swoją wolę zachowania języka łacińskiego, zwłaszcza w świętej liturgii.

S. Joannes Bosco, Tridentina

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 36 Komentarzy »

Prawy Sektor zapowiada krwawą zemstę za zabójstwo „Saszy Biłego”

Posted by Marucha w dniu 2014-03-26 (Środa)

Współpracownicy Muzyczki są pewni że było to zabójstwo na zamówienie. [O kurde! A ja myślałem, że to było zabójstwo dla zdobycia telefonu komórkowego … – admin]

Członkowie Prawego Sektora mają zamiar zemścić się na szefie MSW Arsenie Awakowie za śmierć Ołeksandra Muzyczki.

Poinformował o tym koordynator ruchu w obwodzie rówieńskim Roman Kowal [czyżby krewny naszego rodzimego banderowskiego ścierwa, Pawła Kowala? – admin]

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 49 Komentarzy »

 
%d blogerów lubi to: