Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  AlexSailor o Rosyjska agencja regulacyjna z…
  Zerohero o O tych, którzy się na niemieck…
  corintians o O tych, którzy się na niemieck…
  Listwa o Wolne tematy (09 – …
  Yagiel o Wolne tematy (09 – …
  Yagiel o Wolne tematy (09 – …
  minka o Czterech pancernych i Ukr…
  Szczepan Zbigniewski o Trucie kurczaków w USA?
  Boydar o Wolne tematy (09 – …
  Peryskop o Wolne tematy (09 – …
  Mafiozi przestępczeg… o Wojna nie rozpoczyna się od cz…
  Listwa o Wolne tematy (09 – …
  Listwa o Wolne tematy (09 – …
  UZA o Czterech pancernych i Ukr…
  okon o Rosyjska agencja regulacyjna z…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Barbarzyństwo cywilizacyjne na salonach

Posted by Marucha w dniu 2014-03-31 (Poniedziałek)

Radykalne rezolucje przyjmowane w Parlamencie Europejskim legitymizują ekstremistyczne poglądy jako coś akceptowanego na europejskich i światowych salonach politycznych. Największe barbaryzmy cywilizacyjne mogą w ten sposób zyskać wizerunek postępowych projektów żywo dyskutowanych na forach międzynarodowych – zauważa dr hab. Aleksander Stępkowski, prezes centrum Prawnego „Ordo Iuris”.

Co Unia Europejska może nam nakazać? W jaki sposób przez dziesięć lat naszej przynależności do UE zmienił się zakres oddziaływania prawa europejskiego na prawo polskie?

Paradoksalnie, prawo europejskie (wówczas jeszcze prawo wspólnotowe) najbardziej wpłynęło na kształt prawa polskiego w okresie przedakcesyjnym, kiedy to musieliśmy dostosować nasz porządek prawny do standardów wspólnotowych. Grubo ponad 80 procent prawa ma obecnie kształt zdeterminowany regulacjami europejskimi. Przede wszystkim w ciągu dziesięciu lat naszej przynależności do Unii ona sama doznała zasadniczych przeobrażeń, uzyskując autonomiczną osobowość prawną. To zmienia istotnie relacje między państwami a Unią, jednak samo w sobie jeszcze nie tworzy nowych zobowiązań prawnych. Parlamenty krajowe teoretycznie zyskują nawet lepszą pozycję przy tworzeniu norm unijnych, gdyż do tej pory jedyne kompetencje w tej mierze posiadały rządy.

Jaką siłę oddziaływania na polskie prawo mają rozmaite rezolucje uchwalane przez Parlament Europejski, zwłaszcza w kwestiach światopoglądowych?

Wśród decyzji podejmowanych przez Parlament Europejski mamy takie, które stanowią jego wkład w działalność prawodawczą Unii i które potem mają charakter wiążący, oraz takie, które dają jedynie wyraz opinii Parlamentu w określonej sprawie. Te pierwsze są ograniczone zakresem kompetencji Unii i dotyczą głównie szeroko pojętych kwestii gospodarczych lub socjalnych. Te drugie natomiast stanowią wyraz politycznej woli Parlamentu. Mogą stanowić dla Komisji przyczynek do podjęcia jakiejś problematyki, jednak nie mają charakteru wiążącego. To właśnie w nich poruszane są kwestie światopoglądowe, i to nierzadko w nadzwyczaj radykalny sposób.

Z jednej strony zatem te pozaprawne (non‑legislative) rezolucje znaczą dla prawnika tyle, co papier, na którym je wydrukowano; z drugiej jednak strony odgrywają niezwykle istotną rolę na wielu płaszczyznach politycznych.

W ubiegłym roku temat praw reprodukcyjnych był żywo obecny nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale również na forum ONZ. Porażka raportu Estreli w PE poważnie skomplikowała działania lobby aborcyjnego na forum ONZ. Raport ów jednak jest pewnym wyjątkiem – do tej pory lobby temu udawało się forsować swe polityczne plany i w ten sposób wzajemnie wzmacniać swoją pozycję zarówno w Unii, jak i w ONZ.

Rezolucje te, choć nie mają mocy prawnej, mają jednak istotne znaczenie perswazyjne na forum parlamentów krajowych, gdzie często wymieniane są w uzasadnieniach radykalnych projektów legislacyjnych.

I tu właśnie dotykamy bodaj najsilniejszego aspektu oddziaływania tych radykalnych rezolucji. Legitymizują one bowiem ekstremistyczne poglądy jako coś akceptowanego na europejskich i światowych salonach politycznych. Największe barbaryzmy cywilizacyjne mogą w ten sposób zyskać wizerunek postępowych projektów żywo dyskutowanych na forach międzynarodowych. Chodzi zatem o społeczny wizerunek idei, które zamiast cieszyć się zasłużenie najgorszą opinią, zaczynają uchodzić za wyraz troski o przyszłość ludzkości.

Co obowiązujące przepisy prawne mówią o zależności polskiego prawa od przepisów uchwalanych w UE? Czy dostrzega Pan jakiś kierunek zmian w tej materii?

Przystępując do Unii, zgodziliśmy się, że pewnych kwestiach będzie ona miała wyłączne kompetencje prawodawcze. Są to akurat kwestie kluczowe dla współczesnych społeczeństw, na czele z prawem gospodarczym. Ponadto, Unia posiada w niektórych sferach kompetencje prawodawcze równolegle z państwami członkowskimi i tu obowiązuje zasadniczo zasada pomocniczości, przyznająca pierwszeństwo państwom członkowskim, choć niewykluczająca możliwości stanowienia prawa przez Unię w tym obszarze. W pozostałych kwestiach państwa mają wyłączną kompetencję prawodawczą. Unia stanowi normy bezpośrednio obowiązujące na terytorium wszystkich państw członkowskich bądź wydaje dyrektywy, które należy uczynić prawem krajowym na sposób właściwy dla danego państwa.

Ekspansja prawa europejskiego odbywa się jednak coraz częściej w drodze rozstrzygnięć sądów unijnych, które co rusz uznają, że określone regulacje, zasadniczo znajdujące się poza zakresem jakichkolwiek kompetencji prawodawczych Unii, mają wpływ na unijne swobody przepływu osób, usług lub towarów i wówczas państwa członkowskie muszą się liczyć ze stanowiskiem Unii. Innymi słowy, nie znamy dnia ani godziny, kiedy może się okazać, że w najmniej oczekiwanym momencie prawo europejskie upomni się o uwzględnienie swej treści.

Wydaje się, że Komisja Europejska największe nadzieje na ekspansję kompetencji Unii wiąże właśnie z prawotwórstwem sądowym. W ubiegłym roku poddano pod dyskusję rozszerzenie jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na artykuł drugi Traktatu o Unii Europejskiej, który określa jej podstawy aksjologiczne. Wymienia się tam poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokrację, równość, zasadę państwa prawnego, ale też poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Przyznanie Trybunałowi prawa orzekania w oparciu o tę aksjologię oznacza w gruncie rzeczy rozciągnięcie jego jurysdykcji na wszelkie sfery życia społecznego. Ponieważ postępowanie inicjowałaby Komisja, mogłaby je wszcząć w każdej sytuacji, którą uzna za naruszającą równość lub prawa człowieka albo prawa mniejszości. W ten sposób, poprzez nieznaczne rozszerzenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości UE, Komisja całkowicie podporządkowałaby sobie państwa członkowskie. Jeśli dodamy do tego jeszcze podporządkowanie działań państw członkowskich postanowieniom Karty Praw Podstawowych UE (co również stanowiło element tych postulatów), otrzymamy federalne superpaństwo, w którym wszelkie działania do niedawna państw członkowskich są podporządkowane Komisji.

W jaki sposób zmieniło się pojęcie suwerenności – a może używamy go już w sposób nieuprawniony – w kontekście dostosowania praw krajów członkowskich do europrawa?

Zmieniło się istotnie. Czy de facto zniknęło, trudno jednoznacznie ocenić. Na pewno nie da się suwerenności rozumieć w sposób tradycyjny, czyli jako wyłączną na danym terytorium kompetencję prawodawczą. W filozoficznych konstrukcjach umowy społecznej wyjaśniających naturę państwa nowoczesnego ludzie wyrzekają się swej naturalnej wolności, tworząc suwerena, który nadaje im prawa (wolność obywatelska, będąca substytutem wolności naturalnej). Współcześnie jednak ten nowoczesny model się wyczerpał i wymaga ponowoczesnego rozszerzenia. Wskazywali na to już zresztą filozofowie XVII i XVIII wieku. John Locke tłumaczył, że powstałe w wyniku umowy społecznej państwa są w takiej relacji między sobą, jak ludzie w stanie natury.

Kontynuując jego myśl, można stwierdzić, że podobnie jak suwerenne w stanie natury jednostki stworzyły państwo, tak samo suwerenne państwa mogą stworzyć metapaństwo. Umowa społeczna była jednak dla państwa nowoczesnego zaledwie mitem założycielskim, natomiast w Unii Europejskiej jest czymś bardzo dosłownym i obecnie nazywa się Traktatem Konstytucyjnym.

Kontynuując tę analogię, trzeba też jasno powiedzieć, że jednostki – tworząc nowoczesne państwo – same przestały być suwerenne. Obecnie jesteśmy w pewnej fazie przejściowej, kiedy wydaje się, że o wszystkim wciąż decydują państwa członkowskie, gdy w rzeczywistości podlegamy procesowi stopniowego przyzwyczajania się do zupełnie zmienionej sytuacji. Mamy czas na to by, nie rezygnując ze stwierdzenia, iż Rzeczpospolita Polska jest państwem suwerennym, jakoś się pogodzić z faktem, że tej właściwie pojmowanej suwerenności już nie mamy. Oczywiście, zyskaliśmy coś innego, możność wpływania na kształt porządku prawnego kreowany na nowej metanarodowej płaszczyźnie politycznej. Tu jednak potrzebna jest determinacja i poczucie własnej narodowej wartości, by móc skutecznie bronić własnych interesów.

[A zamiast zwykłego decydowania o swych losach, możemy teraz „współdecydować”. – admin]

Rozmawiał Łukasz Karpiel
 http://www.pch24.pl/

Komentarzy 5 do “Barbarzyństwo cywilizacyjne na salonach”

 1. Brat Dioskur said

  Dobrodziejstwa multikulti ,czy Holandia na granicy rasowych.Pisalem juz przed tygodniem o skandalu jaki wywolal w Holandii Wilders rzucajac haslo: „mniej Marokanczykow”.Trzeba bowiem wiedziec ,ze przedstawiciele tej mniejszosci sa wyjatkowo licznie reprezentowani we wszelkiego rodzaju kryminalnych przestepstwach a blisko 70% nastolatkow przed osiagnieciem dojrzalosci wchodzi w kontakt z policja.Na skadinad rozsadny apel Wildersa z moca zareagowaly jednak kregi propagujace „polityczna poprawnosc”.Posypaly sie wiec gromy w mediach a pozniej zaczeto masowo skladac na policji doniesienia o dyskryminacji ze wzgl. na pochodzenie.Owe skladanie doniesien zaczelo juz nabierac rozpedu,a w TV pokazywano placzace male makrokaniatka,ktore obawialy sie deportacji, kiedy gruchnela wiesc ,ze w miescie Deurne dwoch osobnikow dokonalo napadu na jubilera i zostalo przy tym…. zastrzelonych przez zone jubilera!Jednym z napastnikow okazal sie byc …Marokanczykiem ,drugiego sklasyfikowano jako pochodzacego z pn.Afryki.Z miejsca portale zapelnily sie wyrazami podziwu dla dzielnej Mariny,bo tak ma na imie zona jubilera i padly propozyzje odznaczenia jej jakims okolicznosciowym orderem!Niesamowita i masowa akcja poparcia dla zony jubilera w Internecie zmusila prokurature do rezygnacji z ulubionej procedury ,czy aresztowania pary jubilerskiej, jak to sie mowi , do czasu wyjasnienia kulis zdarzenia!Malo tego ,.prokurator na konferencji prasowej ,jakajac sie i uzywajac,jak to bywa przypadku prawnikow , ezopowego jezyka ,wystekal z trudem ,ze ma sie tu do czynienia z obrona dopuszczalna ,zatem nie ma powodu do scigania zony jubilera ,ktora polozyla trupem dwoch bandytow.Na to od razu zareagowaly tzw. gadajace glowy ,bo nie tylko ma je na skladzie TVN, twierdzac,ze wniosek prokuratury jest przedwczesny i nalezy Marine przymknac. Rozzuchwalilo to Marokanczykow w Eindhowen ,bo stamtad pochodzi jeden z bandziorow i wylegli oni na ulice z tranparentami okreslajacymi Marine jako …morderczynie,zadajac postawienia jej przed sadem!Malo tego ,poznym wieczorem zjawili sie oni w Deurne ,miejscu napadu i tam przeprowadzili demonstracje ,przy czym policji z trudem udalo sie zapobiec konfrontacji z tlumem etnicznych Holendrow.Dzisiaj juz z rana prokurator zaczal mieknac i oswiadczyl ,ze wniosek wczesniej postawiony jest wstepnym i dopiero po doglebnym sledztwie zapadnie decyzja czy Marina zostanie postawiona w stan oskarzenia.Wywolalo to z kolei wsciekle reakcje na portalach ,gdzie bez ogrodek oswiadczono ,ze prokuratora wchodzi . Marokanczykom w d….,,ulegajac demonstracjom w ktorych bralo nie wiecej niz 50 osob.Niektorzy zapowiadali rasowe rozruchy na wypadek gdyby Marine skazano.Wyglada na to ,ze szykuje sie powtorka sprawy Rodney Kinga tylko wersji holenderskiej.Pisze o tym ,bo nalezy zalozyc ,ze i nas czekaja podobne atrakcje …..co dopiero Sejm przyjal ustawe o ulatwieniach dla imigrantow ! Juz sie pedalstwo na dobre u nas rozsiadlo a gender zapuszcza coraz glebiej korzenie, zatem naplyw bambusow jest tylko kwestia czasu, wiec dobrze jest wiedziec co nas czeka!

 2. Plausi said

  Co Unia nam może ?

  Czytający uważniej powyższy tekst, może odnieść wrażenie, że odpowiedź na pytanie: „Co Unia Europejska może nam nakazać?” brzmi, praktycznie wszystko. Tak jest w istocie.

  Wolnym i niezależnym mediom, które tak zręcznie usiłują nas podniecać Ukrainą, udało się tę sytuację przed nami znakomicie ukryć. Wielkość dyskusji pod tym tematem dowodzi najlepiej, z jakim sukcesem ukryto te fakty nawet przed nieco krytycznymi odbiorcami mediów.

  Nam kojarzy się UE z tzw. „Odrodzeniem”, także skojarzenie z nową falą niewolnictwa wydaje się być nie od rzeczy. Niepokojący jest rzucający się w oczy brak zrozumienia czym UE jest, a jeszcze gorzej, do czego zmierza, u pgrpomnej masy ludności EU, w tym także środowisk intelektualnych.

  Zamieszczamy małą wskazówkę, odnośnie tego, jakie metody są stosowane i to od wieków, z powszechną naszą prostodusznością przeżyjemy jeszcze wiele niespodzianek.

  Powyższy tekst Maruchy uważamy za jeden z najważniejszych w tym blogu.

 3. RomanK said

  Czy prawo nie swiadczy o cywilizacji????
  Czy krtykanci nie widza, ze etyka humanistyczna Unii wyraznie przewaza nad prawem i dyktuje prawu???

  Emmmpstremmmbzdremmmm… bardzo madrze na temat pisze pan Stanislaw Tyminski
  : Etyka i Prawo w Polsce:
  http://rzeczpospolita.neon24.pl/post/107572,etyka-i-prawo-w-polsce

 4. Brat Dioskur said

  Na leb i szyje spadaja notowania Unii w Holandii.Jezeli w 2006 prawie 75% Holendrow wyrazalo zadowolenie z czlonkostwa to dzisiaj 69% jest za calkowitym ignorowaniem polecen plynacyc z Brukseli a prawie 40% zdecydowaloby sie na wystapienie z Eurokolchozu…… 20-25 % nie ma zdania wiec ,tez nie jest zbytnio Unia zachwycona .Zauwaza sie tez nerwowosc rzadzacych ,ktorzy juz rozpoczeli medialna ofensywe majaca poprawic imago UE.Najpierw wiec Holender dowiaduje sie ,ze deficyt budzetowy spadl ponizej granicy 3%,wyznaczonej przez …Bruksele,potem sie mu miesza w glowie prognozami dodatniego wzrostu ….0,5% ,ale pozniej ma juz isc z gorki. Niespodziewanie tez holenderski „ Vincent „ ,sypnal kasa na domy starcow ,najwyrazniej przestraszony wzrostem notowan partii „ +55„.Eksport tez ma leciec z gorki.Tylko…na krytycznych portalach padaja pytania czy ma sie tez Tulipanek cieszyc z darmowych, idacych w miliardy zastrzykow aplikowanych Grecji, bo nikt nie wierzy ,ze te pieniadze kiedys wroca do Holandii!.Sam jestem tutaj udu….iony,bo jak sie okazalo, moj Fundusz em erytalny utopil w Grecji , ponad ,bagatela,5 mld. euro! .Co prawda do emerytury mi jeszcze daleko ,ale juz dostalem pismo ,ze oblozenie kapitalowe spadlo ponizej 105% , co pociaga za soba obnizenie aktualnie wyplacanych emerytur o jakies tam dziesiate %.Zblizja sie wybory do PE i znowu szykuje sie lanie dla partiii prounijnych,ktorymi sa partie rzadzace.Glosowanie tutaj jest wiec proste: kontra rzadzacym i wlazacym do tylka Brukseli! W Polsce zas trzeba za wszelka cene rzucic pod nogi klody tym wszystkim cwaniaczkom ,ktorzy najpierw oblowiwszy sie na Polakach, teraz chca czmychnac na bezpieczne wody Brukseli.Banda Czworga wiec odpada!Czy ktos wie gdzie podczepil sie BoneyM,bo prasa jest jakos skapa w ujawnianiu takich wiadomosci a w jego okregu kazdy ,kto w Boga wierzy ,nawet obloznie chory ,powinien zwlec sie z loza i zaglosowac na partie wczesniej przez Face ,Twitt czy inne medium ustalona , tak zeby nikt z listy PO stamtad nie dostal sie na plusze PE!Zaden tam bojkot, tylko zaplacic lajdakom za „nasza niewole i kajdany „ !

 5. marta15 said

  a tu kolejne babarzynskie video tzw lady gagy , wyprodukowane w celu demoralizacji i satanizacji mlodego pokolenia.
  http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/occult-meaning-lady-gagas-video-g-u-y/

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: