Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Polska powinna mieć roszczenia

Posted by Marucha w dniu 2014-10-17 (Piątek)

Artykuł z 5 wrześnie 2011

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC odziedziczyła pasywa i aktywa po nazistowskiej, zbrodniczej Trzeciej Rzeszy niemieckiej – bezspornie jest udokumentowanym następcą prawnym Trzeciej Rzeszy niemieckiej, odpowiedzialnym (bez możliwości przedawnienia) za wszystkie niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości (tego rodzaju zbrodnie popełniane przez kolaborantów niemieckich), oraz za skutki i następstwa tych zbrodni (popełniane tak względem poszczególnych Polaków, jak i względem słowiańskiego Narodu Polskiego – zbiorowej ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości).

W wyniku tego, obecna Republika Federalna Niemiec ponosi:

(1) odpowiedzialność karną, dopuszczając się współudziału w zbrodniach Trzeciej Rzeszy niemieckiej, poprzez:
a) nie wypełnianie ciążących na niej cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,
b) podejmując działania zmierzające do nie wykonania cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,

(2) odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą) za:
a) cywilno-prawne zobowiązania odszkodowawcze po Trzeciej Rzeszy niemieckiej,
b) cywilno-prawne odszkodowania należne w wyniku umyślnego nie wypełniania ciążących na niej w spadku po Trzeciej Rzeszy niemieckiej, cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych, oraz

(3) odpowiedzialność moralną.
Były aż dwie uchwały sejmu z czerwca 1990 i września 2004 zobowiązujące Rząd Polski do wyegzekwowania roszczeń i reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. ŻADEN Rząd Polski ani prezydent Polski tego nie zrealizowali . Odszkodowania dostali i wyegzekwowało wiele państw europejskich, ale nie POLSKA.

Republika Federalna Niemiec zawarła porozumienia odszkodowawcze z wieloma państwami Europy i Izraelem. Na mocy tych traktatów Republika Federalna Niemiec dokonała następnie wypłat odszkodowań wojennych, a sumy największej Izraelowi, państwu, które powstało w 1948 roku – nie istniało więc przed i podczas drugiej wojny światowej (1939 – 1945), i z tego prostego względu nie mogło być stroną w konflikcie zbrojnym, nazwanym drugą wojną światową.

Tym sposobem, Izrael dokonał bardzo brzemiennego w skutki prawne precedensu w stosunkach międzynarodowych. Tym sposobem, Izrael złamał jedną z najbardziej podstawowych zasad stosunków międzynarodowych. W wyniku tego faktu dokonanego, Izrael podjął ogromne sumy odszkodowań, należne ofiarom pochodzenia żydowskiego – ofiarom, które nie były obywatelami Izraela w czasie, gdy popełniano na nich zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

STRATY POLSKIE

Rzekomo zginęło 6,028.- miliony obywateli polskich (wg IPN). Jeżeli tak, to zsumujmy tylko niektóre straty na podstawie Literatury źródłowej i podanych liczb w punkcie II.).

2-miliony 170 tysięcy – zginęło polskich dzieci i młodzieży,
1-milion 377 tysięcy – Polaków zginęło tylko w 8 niemieckich obozach,
644 tysiące – głównie Polaków zginęło w działaniach wojennych,
200 tysięcy – Polaków zginęło w Powstaniu Warszawskim
120 tysięcy – Polaków zginęło na Wołyniu z rąk OUN-UPA,
112 tysięcy – Polaków zamordowanych tylko na ziemi radomskiej,
2- miliony 600- tysięcy – zginęło Żydów obywateli polskich (3*, str. 66),

Daje to

7 – milionów 223 tysiące – ofiar Polaków i obywateli polskich.

A gdzie SETKI TYSIĘCY zamordowanych Polaków na ulicach miast i w innych niemieckich obozach zagłady…, w Piaśnicy – 12 tysięcy, Rotundzie Zamojskiej – 8 tys., ściętych na GILOTYNACH – 20 tysięcy, KL Warschau – 200 tysięcy…

A gdzie dziesiątki TYSIĘCY tych Polaków zamordowanych w Krakowie, choćby w więzieniu zwanym Libanem, a gdzie Ci powieszeni publicznie na ulicach miast, wsi i osiedli… A gdzie tysiące tych Polaków zamordowanych, choćby w ponad 820 wsiach spacyfikowanych przez Niemców, które znajdują się w obecnych granicach Polski, (przypomnijmy, że w granicach przedwojennych Polski spacyfikowano w II wojnie światowej ponad 4000  wsi i miejscowości)…!?

ODSZKODOWANIA

STOWARZYSZENIE OFIAR WOJNY (fragmenty innego opracowania)

Istnieją wszelkie podstawy prawne i moralne, aby za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, popełniane na Narodzie Polskim przez nazistowską, zbrodniczą Trzecią Rzeszę niemiecką, wyegzekwować od Republiki Federalnej Niemiec (wszystkich osób fizycznych i prawnych z RFN jako państwem włącznie) pełne cywilno-prawne odszkodowania wojenne oraz wszelkie świadczenia związane z niemieckimi zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości.

Ze zbiór podstaw prawnych i statystycznych odnośnie niemieckich zbrodni na Narodzie Polskim, znajduje się w „Ekspertyzie podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne”, wykonanej przez prof. dr Alfonsa Klafkowskiego w styczniu 1990 roku, celem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez polskie ofiary wojny – wydanej w 1990 roku i wielokrotnie wznawianej przez Stowarzyszenie Ofiar Wojny w Bielsku-Białej, Polska.
Według zawartego w tej „ekspertyzie …”, „zestawienia szacunkowego (wstępnego) …”, sporządzonego na podstawie „kwestionariuszy dotyczących rejestracji szkód wojennych” (zebranych w latach 1945 – 1950 przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów od 13 315 000 osób, a więc mniejszej tylko części Polaków w granicach z 1939 roku), cywilno-prawne odszkodowania wojenne należne tym 13 315 000 Polaków wynosiły w tamtym czasie łącznie 537,1 miliarda marek niemieckich (według wartości marki niemieckiej z 1972 roku).

To z procentem składanym przez 65 lat od zakończenia wojny to EuroMatoł , niemiecki agent Herr Tusk wpędził Polskę w sztuczny dług, który w ogóle jest nieuzasadniony – mamy przecież Narodowy Bank Polski jedyna konstytucyjna władzę uprawniona do emisji pieniądza. Tymczasem Tusk pozwala z reguły niemieckim bankom na emisję kredytu, na transfery pieniędzy z Polski wpuścił do Polski MFW i dalej zadłuża Polskę.

Ponadto nie zrobił nic, aby zastopować roszczenia niemieckie i nie zrobił nic, aby wyegzekwować reperacje wojenne od Niemców a są duże – artykuł na ten temat: http://www.polonikmonachijski.de/19739/19766.html

Łącznie zadośćuczynienie Polsce za straty wojenne kosztowałoby Niemcy, co najmniej bilion dolarów.

Mój dodatek i komentarz.

$ 1,000,000,000,000 czyli tysiąc miliardów. Ale to suma wyjściowa od 1945 r. to jest od zakończenia wojny – a gdzie procent składany przez 65 lat?

Obliczmy używając HP Finacial Calculator. Metoda bardzo przybliżona – na pewno może być dokładniejsza.

5% roczne oprocentowanie (tylko!!!), procent składany dwa razy do roku, dwie roczne spłaty, sumaryczna ilość rocznych spłat 65 lat razy 2 = 130, początkowa wartość sumy, a wiec 1 bilion, Półroczna splata należności – ( nie ma żadnej, a wiec 0)

Obecna wartość należności – odszkodowań od Niemiec za straty wojenne Polski:
24,780,068,000,000 czyli 24 bilionów 780 miliardów, 68 milionów dolarów, 406 tysięcy dolarów.

MatkaPolka
http://stopsyjonizmowi.wordpress.com

Komentarzy 13 do “Polska powinna mieć roszczenia”

 1. Ex said

  A to, że tych roszczeń nie ma mówi o tym kto Polakami rządzi.

 2. Maciej said

  Przecież Niemcy byli tak samo pod okupacją jak i my ? Okupowali ich – z tego co będzie pamiętać historia brutalni naziści, którzy współpracowali z Polakami w eksterminacji Żydów i poczciwych Niemców.

 3. Dictum said

  A współpracujący z (niewiadomej narodowości) nazistami Polacy zabijali sami siebie.

 4. Boydar said

  Ładna sumka !

  Matka Polka powinna otrzymać 3% za ekspertyzę, Pan Gajowy standardowo 10% za nadzór merytoryczny, ja biorę zawsze symboliczny 1% za doradztwo. Resztę się kreatywnie rozpisze …

 5. revers said

  ale nie po wyprzedarzy majatku narodowego za grosze, przewerbowaniu sluzb

 6. arek21 said

  To teraz ile bilonów $ powinna zapłacić Rosja, Ukraina i Białoruś za okupację od 17.09.1939 do dnia dzisiejszego Polskich Kresów?

 7. akej said

  @ 6
  Zapomniales wymienic Litwe.

 8. karlik said

  Ja nie bardzo mogę się doszukać kiedy Niemcy przegrali wojnę , co prawda wojskowi podpisali jakąś kapitulację , ale zaznaczyli , że dokument nie jest ważny..

  AKT KAPITULACJI

  My niżej podpisani, działając z upoważnienia Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych, niniejszym bezwarunkowo poddajemy przed Najwyższym Dowództwem Alianckich Sił Ekspedycyjnych i jednocześnie przed Najwyższym Dowództwem Armii Czerwonej wszystkie siły na lądzie, morzu i powietrzu, które pozostają w dniu dzisiejszym pod niemiecką kontrolą.
  Naczelne Dowództwo Niemieckich Sił Zbrojnych natychmiast wyda rozkazy niemieckim władzom wojskowym, wodnym, powietrznym i wszystkim siłom pod niemiecką kontrolą zaprzestania aktywnych działań o godzinie 2301 czasu środkowoeuropejskiego 8 maja i pozostania na pozycjach zajmowanych w tym czasie. Żaden statek, jednostka pływająca ani też statek powietrzny nie zostanie zatopiony, ani też nie zostaną dokonane żadne uszkodzenia w ich kadłubach, maszynach lub wyposażeniu, ani też w jakichkolwiek urządzeniach, wyposażeniu, aparatach i wszelkich środkach technicznych służących ogólnie do prowadzenia wojny.
  Naczelne Dowództwo Niemieckich Sił Zbrojnych natychmiast wyda odpowiednim dowódcom, i zapewni przekazywanie wszelkich innych rozkazów wydanych przez Najwyższe Dowództwo Alianckich Sił Ekspedycyjnych i przez Najwyższe Dowództwo Armii Czerwonej.
  [size=150]Niniejszy akt kapitulacji nie będzie obowiązywał, i zostanie zastąpiony przez, ogólny dokument kapitulacji nałożony przez, lub w imieniu Narodów Zjednoczonych w stosunku do Niemiec i niemieckich sił zbrojnych jako całości.[/size]
  W przypadku, jeżeli Naczelne Dowództwo Niemieckich Sił Zbrojnych lub też jakiekolwiek siły pod jego kontrolą będą działać w sprzeczności z niniejszym Aktem Kapitulacji, Najwyższe Dowództwo Alianckich Sił Ekspedycyjnych i Najwyższe Dowództwo Armii Czerwonej podejmą działania karne bądź takie, jakie uznają za stosowne.
  Niniejszy Akt został sporządzony w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim. Tylko wersje angielska i rosyjska są autorytatywne.

  Podpisano 8 maja 1945 r. w Berlinie.

  W imieniu Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych

  Von Friedeburg, Keitel, Stumpff

  W obecności:

  W imieniu Najwyższego Dowództwa Armii Czerwonej

  Marszałek Związku Radzieckiego

  G. Żukow

  W imieniu Najwyższego Dowództwa Alianckich Sił Ekspedycyjnych

  Marszałek Lotnictwa

  Tedder

  W podpisaniu uczestniczyli także jako świadkowie:

  Generał Dowodzący Strategicznymi Siłami Powietrznymi Stanów Zjednoczonych

  Spaaz

  Generał Dowódca Pierwszej Armii Francuskiej

  F. de Lattre-Tassigny ”

  Polacy się przy tym dokumencie nie podpisali..

 9. MatkaPolka said

  Wymienione powyżej Roszczenia na podstawie ekspertyzy wykonanej przez prof. dr Alfonsa Klafkowskiego w styczniu 1990 roku, celem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez polskie ofiary wojny –dotyczą odszkodowan TYLKO ZA ZA PRACE NIEWOLNICZĄ

  Roszczenia za pracę niewolnicza – tak w czasie II wś, ale również wcześniej zniewolenie i eksploatacje narodu polskiego przez Prusy – naród kaprali. Roszczenia za prace niewolniczą w obozach koncentracyjnych i wywózki do Niemiec. Roszczenia za germanizacje polskich dzieci z Zamojszczyzny

  ROSZCZENIA POLSKI OD NIEMIEC

  Roszczenia za śmierć ok. 8mln Polaków TYLKO w wyniku II wś. Polska w wyniku II ws straciła ponad. 12 mln.
  Roszczenia za zniszczenia materialne wyniku II wojny światowej
  Roszczenia terytorialne – byłe NRD powinno przypaść Polsce – zdrada aliantów
  Roszczenia za napady i najazdy Krzyżackie
  Roszczenia za rozbiory Polski przez Prusy

  Oskarżenie o korupcje przez Niemcy całych klas politycznych w Polsce – były aż dwie uchwały Sejmu Polskiego zobowiązujące rząd polski do wyegzekwowania należnych roszczeń od Niemców – za straty polskie

  tylko w II wojnie światowej to z procentem składanym nie mniej niż 25 trylionów dolarów

  Polska w 75 % zostala zniszczona w wyniku II wś
  Tylko – STRATY WOJENNE WARSZAWY
  http://www.um.warszawa.pl/node%252F1574

  RAPORT

  Click to access Raport_o_stratach_wojennych_Warszawy.pdf

  45 mld 300 mln dolarów – na tyle zostały oszacowane straty materialne poniesione przez Warszawę w wyniku działań II wojny światowej” – poinformował Prezydent Warszawy Lech Kaczyński

  „45 mld 300 mln dolarów – na tyle zostały oszacowane straty materialne poniesione przez Warszawę w wyniku działań II wojny światowej poinformował Prezydent Warszawy Lech Kaczyński.

  Zespół ds. oszacowania strat wojennych Warszawy powołany przez Prezydenta Warszawy pracujący pod kierunkiem prof. Wojciecha Fałkowskiego przygotował „Raport o stratach wojennych Warszawy” oraz aneks do Raportu zawierający materiał dokumentacyjny. Oba dokumenty liczą kilkaset stron. Zebrane w nich zostały wyliczenia z poszczególnych dziedzin, m.in. nieruchomości, zabytków, składników komunikacji miejskiej i mienia ruchomego.

  „Wyliczenia zespołu dotyczą jedynie materialnych strat miasta. Nie zawierają się w nich straty związane z utratą życia bądź zdrowia ludności. Nie szacowaliśmy również wartości strat muzealnych dodał Prezydent.

  „Nie byłoby tego raportu, gdyby nie działania pewnych środowisk niemieckich, chodzi o działania Powiernictwa Pruskiego i przewodniczącej Związku Wypędzonych Eriki Steinbach.

  „Jeśli zawisną w sądach sprawy dotyczące odszkodowań wobec Polaków, to my rozpoczniemy operacje związane z podobnymi roszczeniami wobec Niemców. Nasze wyliczenia mogą być pomocne” – oświadczył prezydent Warszawy.

  Punktem wyjścia do pracy zespołu były dane, odnalezione w archiwum w Grodzisku Mazowieckim. Ta dokumentacja to 62 tys. kwestionariuszy zawierających zestawienia strat, jakie złożyli w latach 1945-1946 mieszkańcy Warszawy. Wycenione w nich zostały nieruchomości, urządzenia oraz sprzęt z zakładów przemysłowych i warsztatów, narzędzia służące do wykonywania zawodu, meble, dzieła sztuki i biżuteria. Z wyliczeń dokonanych w roku 1946 wynika, że w wyniku działań wojennych, okupacji i planowego niszczenia miasta, Warszawa i jej mieszkańcy utracili łącznie dobra wartości około 16 mld złotych, wg cen z 1939r. W przeliczeniu na dzisiejszą wartość jest to ok. 40 miliardów dolarów.

  Do tego celu posłużono się m.in. przedwojennymi mapami i zdjęciami lotniczymi Warszawy. Dokumentacja ta pozwoliła zweryfikować ostateczną wartość strat. Ostatecznie ustalono, że szacunki powojenne nie uwzględniły zniszczeń o wartości ponad 5 miliardów dolarów.

  Szczegółowe wyliczenia szacują wartość (w złotych polskich z 1939 r.) zburzonych budynków, głównie mieszkalnych na 8,40 mld zł. Straty wojenne przemysłu warszawskiego to ponad 2,8 mld zł. Wartość zniszczonego wyposażenia mieszkań prywatnych 5,3 mld zł. Straty w należącej do miasta infrastrukturze i mieniu komunalnym oceniono na ok. 0,35 mld zł.

 10. MatkaPolka said

  AGRESJA NIEMIEC PRZECIWKO POLSCE W XX I XXI WIEKU
  ( i na Europe) – CZYTAJ CAŁOŚĆ

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/agresja-niemiec-przeciwko-polsce-w-xx-xxi-wieku-2013-10

  Umowa Poczdamska – Bezwarunkowa Kapitulacja Niemiec – Likwidacja Państwa Pruskiego przez sprzymierzonych aliantów – Niemcy winne śmierci milionów Polaków i Europejczyków
  Umowa Wersalska – Bezwarunkowa Kapitulacja Niemiec – Reperacje Niemiec dla całej Europy

  Umowa moskiewska 2+4 – i „zjednoczenie Niemiec” – nieważne w świetle Prawa Międzynarodowego – (Niemcy nie były strona Umowy Poczdamskiej – jak wiec mogą podważać Umowę Poczdamską )

  Krzyżacy Prusy Niemcy – wiecznym agresorem -wysługiwanie się Żydami
  Od najazdów krzyżackich przez rozbiory
  Rozbiory – Rozbiory Polski, Rozbiory Niemiec przez Prusy
  Europa bez Prus i inne artykuły Iwo Pogonowskiego

  UNIA EUROPEJSKA = Odrodzenie państwa Pruskiego, Odrodzenie Militaryzmu Pruskiego, pogarda dla ofiar II wś. Współczesne wydarzenia na Ukrainie – kontynuacja agresji Niemiec

  Wysiłkiem wielu narodów sprzymierzonych pokonano w II wojnie światowej wielowiekowy MILITARYZM PRUSKI zagrażający nie tylko Polsce, ale również wielu innym narodom świata. W wyniku II wojnie światowej zginęło ponad 7 milionów Polaków i 60 milionów obywateli Anglii, Francji, Rosji, USA, Kanady i wielu innych krajów. Zastanawia milcząca zgoda i przyzwolenie na odradzanie się ducha Pruskiego Militaryzmu przez państwa byłej koalicji antyhitlerowskiej Anglii, Francji, USA, Rosji, decyzji zwycięskich aliantów Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami (SRKnN). Zadziwia nieposzanowanie układów i praw międzynarodowych powstałych w wyniku pokonania hitlerowskich Niemiec przez samych twórców tych układów.

  Warto przypomnieć Umowę Poczdamska, która jest podstawą ładu prawnego i politycznego po II wojnie światowej i źródłem wielu innych umów i traktatów międzynarodowych. Nie ma ani jednego aktu prawa, miedzynarodowego, który bylby sprzeczny z Umowa Poczdamską
  ( szersze omówienie przesyłam w osobnym dokumencie, opracowanie Światowej Federacji Polskich Kombatantów – w załączeniu )

  Umowa Poczdamska i Ustawa 46 Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami (SRKnN) mówiły o BEZWARUNKOWEJ KAPITULACJI Niemiec , o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO i o powstaniu Polski w obecnych granicach. Dnia 25.02.1947 roku, SRKnN wydala USTAWĘ nr 46 o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO, aby NIGDY WIĘCEJ nie doszło do odrodzenia się Militaryzmu Pruskiego.

  To Militaryzm Pruski był odpowiedzialny za rozbiory Polski w XVIII i XIX w., szereg wojen w Europie i za dwie wojny światowe w XX w., które spowodowały śmierć milionów ludzi.

  Ustawa 46 wykonywała Umowę Poczdamską i zgodnie z tą Umową jest i była dodatkowym potwierdzeniem i uregulowaniem uzupełniającym w zakresie granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Niemcom narzucono bezwarunkową kapitulacje. Niemcy nie były stroną w tej umowie i nie miały nic do powiedzenia.!!

  Dodać należy i podkreślić bardzo mocno, że to nie była to nagroda dla Polski za jej wkład zbrojny w zwycięstwo w II wojnie światowej.

  Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Wschodnie i Zachodnie, Wielkopolska i Mazury dolny bieg Wisły i Odry to obok Małopolski, Mazowsza to ZIEMIE RDZENNIE POLSKIE . To właśnie te ziemie stanowią o polskości Polski; Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów tj. Kresy to wynik wielowiekowej Unii Polski z Litwą. Polska sięgała aż po Kamieniec Podolski.

  Tzw. Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie zostały przez Polskę utracone w wyniku ekspansjonizmu Militaryzmu Pruskiego, tajnej dyplomacji i spisków pruskich zarówno przed i w czasie rozbiorów, jak i później w wyniku skomplikowanego procesu historycznego, którego wyrazem był miedzy innymi Kulturkampf Bismarcka.

  Dziś na naszych oczach obserwujemy powtórkę tego procesu – ekspansji Niemiec na ziemie rdzennie polskie.

  Umowa Poczdamska obowiązuje od dnia podpisania (02,08.1945 r.) jest bezterminowa (nie określa czasu obowiązywania) i zawiera cechy umów wieczystych – reguluje zagadnienia, które w prawie traktatowym zaliczane są do spraw regulowanych przez umowy wieczyste, którymi są traktaty pokoju. Tak jak zbrodnie ludobójstwa zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej nie ulegają przedawnieniu.

  Umowa Poczdamska i Ustawa 46 Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami (SRKnN) mówiły o BEZWARUNKOWEJ KAPITULACJI Niemiec , o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO

  NIEMCY NIE BYŁY STRONA Umowy Pczdamskiej – Niemcy bezwarunkowo kapitulowały i nie mialy nic do powiedzenia

  Wykonanie Umowy Poczdamskiej jest równoznaczne z zawarciem traktatu pokoju.

  JAKAKOLWIEK próba odtwarzania PAŃSTWA PRUSKIEGO w jakimkolwiek zakresie i jakiejkolwiek postaci, czy nawet posługiwanie się godłem, barwami i nazwą państwa pruskiego w zakresie i znaczeniu innym niż historyczny, JEST przestępstwem karnym, tak w znaczeniu prawa karnego Republiki Federalnej Niemiec, jak i znaczeniu przepisów karnych prawa międzynarodowego i podlega ściganiu także przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

  Roszczenia niemieckie i istnienie Ziomkostw Niemieckich jest sprzeczne z Umowa Poczdamską

  Polska wykonała zobowiązania nałożone na nią w Umowie Poczdamskiej przez SKRnN i w wyniku tego uzyskała dodatkowy tytuł prawny do ochrony praw nabytych z wykonania tej Umowy.

  Mocarstwa-strony Umowy Poczdamskiej (USA, ZSRR, WB i Francja) mają obowiązek wykonać względem Polski wszystkie postanowienia Umowy Poczdamskiej, włącznie z postanowieniem dotyczącym granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, które wszyscy sygnatariusze tej Umowy uznali za ostateczne.

  Polska wykonała NAKAZ zwycięskich aliantów (SRKnN) transferu ludności niemieckiej z Polski na obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” zgodnie z Umową Poczdamską, ale większość ludności niemieckiej już przedtem porzuciła obszar przyznany Polsce tą Umową – głównie w wyniku zastosowania przez cofające się wojska niemieckie strategii „Spalonej Ziemi” według niemieckiego planu
  „Nero” opatrzonego hasłami „Regen” und Hagel” (Deszcz i Grad).

  Niemcy uciekali ze strachu przed odpowiedzialnością za swoje zbrodnie.

  Przywódcy polityczni PAŃSTW SPRZYMIERZONYCH BYŁEJ KOALICJI ANTYNIEMIECKIEJ zdaja się o tym wszystkim nie pamiętać, nie dostrzegać, nie zauważać, akceptują odradzający się Pruski Rewizjonizm.

  Zgoda i przyzwolenie na to jest POGARDĄ DLA 60 MLN OFIAR WOJENNYCH i żołnierzy państw Koalicji (Rosja, Anglia, Francja USA i sojusznicy) w tym ponad 7 mln ofiar polskich, którzy zginęli w ujarzmieniu Pruskiego Militaryzmu. !!!

  WYMYSŁ Z UNIA EUROPEJSKA JEST SPRYTNYM WYBIEGIEM REWANŻYZMU NIEMIECKIEGO i stoi w jaskrawej sprzeczności ze wszystkimi wcześniejszymi zapisami prawa międzynarodowego. Jest odrodzeniem się Militaryzmu Pruskiego. Jest wyzwaniem politycznym dla narodów świata. !!!!

  To obejście Umowy Poczdamskiej zrzucenie z siebie przez Niemców odpowiedzialności za IIwś

 11. MatkaPolka said

  Pozwy INDYWIDUALNE I ZBIOROWE można składać w polskim Sądzie Rejonowym Przeciw kanclerzowi Niemiec

  Mec. Stanisław Bastowski o odszkodowaniach dla Polski

 12. MatkaPolka said

  Partia Słowiańska – Międzynarodowy Trybunał Słowiański
  Mgr praw Mieczysław Janosz – prezes Stowarzyszenia Ofiar Wojny
  Archiwalny reportaż amerykańskiego producenta filmowego polskiego pochodzenia Edwarda Maciejczyka z Poloniavision – polskiej telewizji realizowanej przez Polaków w Chicago

  Słowianie i Stowarzyszenie Ofiar Wojny w Katowicach

 13. karlik said

  Polska nie była stroną w zawartych porozumieniach , być może zgodnie z prawem jest nadal w stanie wojny z Niemcami..
  Ale skoro wszystkie porozumienie nie są zgodne z prawem niemieckim to są niewiele warte, jak również żądania ze strony polskiej..
  Rząd polski przestał istnieć 17 września 1939 roku i do dziś to trwa..

Sorry, the comment form is closed at this time.