Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  osoba prywatna o Wolne tematy (62 – …
  Carlos o Specjalna jednostka zajmuje si…
  Ale dlaczego? o Największa pułapka pozytywnego…
  seler o Wolne tematy (62 – …
  Zenon_K o Największa pułapka pozytywnego…
  Kwal o Unia blokuje Węgrom wypłatę pi…
  Boydar o Wolne tematy (62 – …
  osoba prywatna o Wolne tematy (62 – …
  osoba prywatna o Wolne tematy (62 – …
  bardzo o Największa pułapka pozytywnego…
  JADAM o Izrael wciąż domaga się zmiany…
  NyndrO o Wolne tematy (62 – …
  bardzo o Wiadomo, dlaczego niektórym tr…
  NyndrO o Wolne tematy (62 – …
  Boydar o Wolne tematy (62 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 553 obserwujących.

Rozpoczyna się proces beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi

Posted by Marucha w dniu 2014-10-29 (Środa)

W Kra­ko­wie roz­po­czy­na się pro­ces be­aty­fi­ka­cyj­ny ks. Pio­tra Skar­gi, wy­bit­ne­go ka­zno­dziei na­dwor­ne­go króla Zyg­mun­ta III Wazy – in­for­mu­je „Dzien­nik Pol­ski”. Jak przy­po­mi­na­ją hi­sto­ry­cy, po­stać du­chow­ne­go, po­mi­mo wielu za­sług, jest dziś uwa­ża­na za kon­tro­wer­syj­ną. [Przez kogo konkretnie? – admin]

Pierw­sza, uro­czy­sta sesja w pro­ce­sie be­aty­fi­ka­cyj­nym księ­dza Pio­tra Skar­gi od­bę­dzie się 8 grud­nia w kra­kow­skiej kurii. Kra­kow­scy je­zu­ici i wier­ni cze­ka­li na tę chwi­lę od dawna.

Sta­ra­nia współ­bra­ci o be­aty­fi­ka­cję wy­bit­ne­go człon­ka za­ko­nu Kon­gre­ga­cja Spraw Ka­no­ni­za­cyj­nych w Wa­ty­ka­nie za­ak­cep­to­wa­ła w paź­dzier­ni­ku 2013 r. Ze­zwo­li­ła też na ofi­cjal­ne roz­po­czę­cie pro­ce­su.

Jan Widacki, prawnik

Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz przy­po­mi­na, że zmar­ły w 1612 r. ks. Skar­ga już w XVII wieku ucho­dził za sługę Bo­że­go. Wier­ni tłum­nie od­wie­dza­li jego grób w kra­kow­skim ko­ście­le św. Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła. A cząst­ki szat za­bie­ra­no jako re­li­kwie.

– W XVIII w. sła­wio­no go nadal jako zło­to­uste­go ka­zno­dzie­ję, pi­sa­rza, ener­gicz­ne­go mi­sjo­na­rza i asce­tę. Każde po­ko­le­nie Po­la­ków znaj­do­wa­ło w spu­ściź­nie tego nie­zwy­kłe­go czło­wie­ka po­karm du­cho­wy dla sie­bie – pod­kre­śla kard. Dzi­wisz.

Ks. Piotr Skar­ga, mimo nie­wąt­pli­wych za­sług, dla nie­któ­rych rów­nież dzi­siaj jest po­sta­cią kon­tro­wer­syj­ną. – Myślę, że Skar­ga nie jest do­brym bo­ha­te­rem na czasy eku­me­ni­zmu, bo gro­mił in­no­wier­ców – mówi prof. Jan Wi­dac­ki. [Objawił się nam nowy teolog – admin]

(KW)
http://wiadomosci.onet.pl

Komentarzy 36 do “Rozpoczyna się proces beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi”

 1. Nemo said

  „Myślę, że Skar­ga nie jest do­brym bo­ha­te­rem na czasy eku­me­ni­zmu, bo gro­mił in­no­wier­ców”
  No i proszę, wyjaśniło się o jakie kontrowersje chodziło autorowi artykułu. A swoją drogą to niezła granda, ze ks. Skarga wciąż czeka na beatyfikację, podczas gdy, niemal w trybie exsoresowym, wynosi się na ołtarze ekumeniackich, posoborowych papieży.
  A Franka to pewnie jeszcze za życia beatyfikuja. :/

 2. kornelia said

  czekamy na 8 grudnia…

 3. maurycy said

  Prof .Jan Widacki ? Znana szumowina budzaca wstret ! Degenenerat i szubrawiec byl ambasadorem na Litwie, zaslynal z łajadctwa i chamstwa w stosunku do Polakow ! Dlatego dla tej kanali Skraga to jak wrzod na dupie !

 4. marost said

  Radio Maryja w awangardzie….
  Inauguracja Roku Akademickiego WSKSiM w Toruniu .

  Wykład inauguracyjny sekretarza Synodu ds. Rodziny, abpa Brunona Forte, autora skandalicznych stwierdzeń w synodalnym disceptatio, sprzecznych z zasadami wiary katolickiej.

  Przyjeżdża biskup z Rzymu i niedwuznacznie namawia młodzież do aktywnego wypowiadania się i domagania się zmiany nauczania Kościoła… I kogoś takiego wiodąca polska uczelnia katolicka zaprasza, aby mącił studentom w głowach…

  http://gloria.tv/media/dKMkeQPwhEZ

  Rozmiękczanie doktryny w Polsce trwa…….

  Pod niniejszym adresem:
  http://www.youtube.com/watch
  dostępny jest wykład na temat synodu o rodzinie. Szczególnie ciekawy jest fragment (9-10 min.), kiedy ks. abp., powołując się na kard. Ratzingera, zastanawia się, czy małżeństwo „celebrowane bez wiary” jest ważne (co w takim razie z Mszą św. celebrowaną bez wiary?). Wydaje się, iż to właśnie na tym odcinku należy spodziewać się ofensywy „duszpasterskiego podejścia” w stosunku do cudzołożników.
  Po 43 min. można natomiast posłuchać, jak przez rok Kościół będzie się zastanawiał, czy trwanie w grzechu ciężkim jest jeszcze przeszkodą w przyjęcia Najświętszego Sakramentu. (…)

 5. akej said

  Chyba juz kiedys chciano tego procesu beatyfikacyjnego. Ponoc Ks. Piotr Skarga pochowany byl w stanie letargu z ktorego w grobie mial sie obudzic – o czym mial swiadczyc uklad szkieletu. Czyzby to mialo byc wtedy przeszkoda do beatyfikacji? Prosze znajacych ten temat o wypowiedzi.

 6. Dictum said

  ad. 3.
  Niedobrze jest porównywać Piotra Skargi do wrzodu na czyjejkolwiek dupie. To Widacki jest wrzodem we współczesnym społeczeństwie. A swoją drogą to kto go w ogóle pyta o zdanie?

 7. Filo said

  Przy okazji tej beatyfikacji warto byloby rozprawic sie z bardzo rozpowszechnionym mitem/lgarstwem:

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/narodowosci-jezusa-chrystusa-2014-10

 8. Dictum said

  ad. [Przez kogo konkretnie? – admin]

  Z Wikipedii
  Legenda (być może plotka rozpowszechniana przez różnowierczych przeciwników politycznych królewskiego kaznodziei) głosi[potrzebne źródło], że jakkolwiek od przemocy jako sposobu krzewienia wiary odżegnywał się (w przeciwieństwie do m.in. Jakuba Wujka), tak w czasie wygłaszania jednego z kazań miał wykonać ręką ruch sugerujący pożyteczność ścinania heretyków. W swych pismach starał się unikać nawoływania do przemocy wobec różnowierców, co wyróżniało go pośród przedstawicieli polskiej kontrreformacji, ale nie ukrywał swej głębokiej niechęci wobec heretyków. Radykalizm religijny Skargi doprowadził do jego niepopularności wśród mas szlacheckich, w wolności wyznaniowej i prawomocności konfederacji warszawskiej upatrujących jeden z czynników konstytutywnych dla „złotej wolności szlacheckiej.
  Przeciwnik Habsburgów. Kaznodzieja był politycznym przeciwnikiem Habsburgów, niechęci do których niejednokrotnie dawał wyraz w swych tekstach publicystycznych. Habsburgowie zaś, konsekwentnie wspierając w dobie reformacji i kontrreformacji Watykan wpływać mogli na decyzje w tej sprawie. W XIX wieku znaczenie negatywne dla procesu kanonizacji mogła mieć patriotyczna działalność Skargi wówczas odczytywana jako prefiguracja tendencji niepodległościowych Polaków, którym ośrodek rzymski był przeciwny.
  ____________________________

  Szlachta polska to było jednak w dużej części kołtuństwo ze swoją „złotą wolnością”.

  Zabawne, jak godny potępienia może być aluzyjny tylko raz i tylko gest ręką.
  Ale mówienie wprost np. o rżnięciu watahy albo realne jej rżnięcie (epidemia samobójstw) nie przeszkadza nikomu w piastowaniu urzędów i w ogóle w niczym

 9. @Akej
  Nie chwaląc się, to ja byłej inicjatorem wznowienia (rozpoczęcia – sprawa nie do końca jasna) procesu beatyfikacyjnego x. Skargi oraz ogłoszenia przez sejm jego Roku.
  http://www.piotrskarga.pl/czy-ruszy-proces-beatyfikacyjny-ks–skargi-,3659,i.html

  Plotka o letargu x. Skargi została uknuta przez jego śmiertelnych wrogów właśnie po to, by nie dopuścić do wyniesienia go na ołtarze (niektórzy wskazują na innowierców, którzy opłacili nawet – mówiąc językiem dzisiejszym – cyngla do zabicia księdza, ten zamach się nie udał, ale są hipotezy o stopniowym truciu księdza i przyspieszeniu jego zgonu). Plotka ta miała pewne cechy prawdopodobieństwa, gdyż do zwłok mieli dostęp liczni mieszkańcy Krakowa, którzy zabierali sobie kawałki ciała x. Skargi jako relikwie (już za życia był uznawany za męża świętego). Ta nienaturalne ułożenie jego szczątków zostało umiejętnie wytłumaczone rzekomymi męczarniami wskutek pogrzebania jeszcze za życia.

 10. Boydar said

  Pan mecenas jest bez wątpienia narodowości prawniczej i trudno będzie zarzucić mu jakieś nowatorskie poglądy w tych kwestiach. A że kolo jest z pewnością dobrze zorientowany co w trawie piszczy i o czym szumią drzewa, to żadnych lepszych rekomendacji ks. Skarga nie potrzebuje, przynajmniej dla mnie, prostego chłopa spod Świdnika.

 11. marost said

  AD4
  Abp zastanawia się, czy małżeństwo „celebrowane bez wiary” jest ważne”

  No, jesli dla abpa jest to problem nad ktorym musi sie zastanowic, to ja sie pytam czy nie powinien zastanowic sie raczej nad swoim kaplanstwem?
  Wprawdzie, nie wiadomo co ma na mysli mowiac o „celebracji malzenstwa”… – czy chodzi mu o zawarcie slubu cywilnego? – gdzie o wiare nikt nie pyta?.
  Czy tez o sakrament malzenstwa?
  – dosc szczegolnego sakramentu, jako, ze udzielaja go sobie wzajemnie przyszli malzonkowie w obecnosci kaplana(1), materii (narzeczeni)(2), formuly – przysiega(3), i co najwazniejsze – intencji, ktora powinna im przyswiecac – posiadania potomstwa i zalozenia rodziny(4). Ale o tym najwidoczniej hierarcha mowic nie chcial – wolal uzyc niczym zaklecia slowa „Wiara” (pewnie polanego miloscia) ktore w ustach hierarchy soborowego ma inna wymowe niz to, o czym naucza Kosciol nie dotkniety zaraza SWII. Nie jest to ta sama definicja…

  Brak katolickiej intencji – odrzucenie zamiaru dazenia do zalozenia rodziny jest do udowodnienia i jest w zasadzie jedynym powodem do uznania sakramentu malzenstwa za niebyly.
  NIE MA! „waznosci czy nie waznosci” – nie ma „sakramentu niewaznego” i „sakramentu waznego”. Nie istnieje cos takiego jak „sakrament niewazny” Sakrament ma miejsce – dokonal sie, albo nie.

 12. Ex said

  @9 O tym, że ks. Skarga nie może zostać beatyfikowany przekonywał ks. Karol Stehlin FSSPX podczas jednego z wykładów na Youtube. Właśnie z tego względu.

 13. Marucha said

  Re 5:
  Sprawa wygląda tak, że ponieważ ks. Skarga został pochowany w letargu [co zapewne jest plotką, vide #9], więc po obudzeniu się w grobie mógł złorzeczyć Bogu. Powtarzam: mógł, nie musiał. A wystarczało bodaj podejrzenie, aby nie dopuścić do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.

  Zresztą wydaje mi się, że formalne wyniesienie kogokolwiek na ołtarze nie ma znaczenia dla Boga, który najlepiej wie kogo i gdzie umieścić na tamtym świecie.

 14. Splot literek said

  Prosze zwrocic uwage, ze jeszcze 100 lat demu obowiazywal bardzo rygorystyczny, a wiec dlugotrwaly (nawet kilkadziesiat lat!!) i dokladny proces kanonizacyjny, w ktorym raczej niemozliwym byly jakies manipulacje (szczegoly w odnosniku). O niewynoszeniu ks. Skargi na oltarze przewazyl ponoc fakt sladow nienaturalnego ulozenia ciala po smierci, co moglo swiadczyc o probach wydostania sie z trumny (pogrzeb za zycia) i nie dalo sie wykluczyc zlorzeczenia Panu Bogu. Taki niby drobny szczegol, ale jednak pokazuje, z jaka dbaloscia i ostroznoscia podchodzono do tematu, aby nie popelnic gorszacego bledu. Dzis rzecz jasna Kosciol nie przypomina dawnego. Dookola widzimy, iz coraz wiecej uchodzi hierarchom na sucho, co bynajmniej nie oznacza, iz Niebo nagle zaczelo byc bardziej tolerancyjne dla ludzkosci. Konkludujac, dla mnie – gorliwego katolika – werdykty instytucji koscielnych sprzed 1960 roku maja wieksza moc, anizeli dzisiejsze. Obawy zasadne, a wiec ks. Skarga nie powinien zostac beatyfikowany.
  http://kazanieniedzielne.blogspot.com/2010/04/beatyfikacja-ktora-osabi-wiare.html

 15. Antares said

  Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest wojna religijna takie jak były w Francji, krajach niemieckich. Krew w imię religii – największa głupota. Czy Chrystus siłą nawracał pogan?. Swoją drogą, Skarga był przeciwny również prawosławnym, a więc. największym przyjaciołom Gajowego. Co za znaczenie, czy katolik, protestant czy prawosławny (oczywiście bez żydów to wroga nam rasa i muzułmanów bo są kulturowo obcy), ważne jakim jest człowiekiem i czy jest patriotą- bo zdrajcami i kanaliami są różnych wyznań.

  To NIE jest wszystko jedno. Protestanci są wyznawcami fałszywej wiary, pochodzącej od Złego.
  Prawosławni nie. Ks. Skarga moim zdaniem się tu mylił.
  Admin

 16. Griszka said

  @15
  Wojny religijne zaczęli we Francji Hugenoci, a w Niemczech Luteranie. Wcześniej nie było takiego problemu. U nas też organizowaliście rokosze potem mieliśmy Potop protestancki. Swoje żale kierujesz pod zły adres. Katolik siłą rzeczy nie może odpowiadać za to co robi jakiś heretyk. No sorry.

 17. Szymon Klucznik said

  Tak przy okazji słowo o kanonizacji: „Nieomylność nie jest skutkiem ludzkich badań i studiów, lecz skutkiem asystencji bożej. Dlatego nikt nie może odrzucić definicji Kościoła pod pretekstem, że nie poprzedziło jej należyte badanie”. – Ks. Sieniatycki, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Kraków 1932; str. 266. IMPRIMATUR +

 18. Boydar said

  A skąd Nadgorliwy Katoleming (14) wygrzebał takie głębokie przekonanie, kiedy nawet ów Widacki nie jest stanowczy w podtrzymywaniu tej wersji, ba, wg. niektórych źródeł, nawet wręcz przeciwnie.

  http://www.myslkonserwatywna.pl/aleksandra-solarewicz/sen-wieczny-a-nie-spiaczka-badanie-szczatkow-ks-piotra-skargi/

  Jeśli Pan Gajowy zamieścił artykuł aby poddać ocenie naszą skłonność do bronienia wartości, to z serca Panu Gajowemu współczuję.

 19. Mordka Rosenzweig said

  Ja pan Mordka pszeczytal sze kanonizacja pan Skarga ma sie zaczac 8 grudzien.

  Ja pan Mordka ma powaszne obawy sze sie tak nie bedzie, bo duszo panuw ksiedzy bedzie zajetych pozowaniem nago na facebooku co jest duszo waszniejsze nisz pan Piotr Skarga.

  Vatican Investigates Italian Diocese Where Priests Post Nudes on Facebook, Get Tattoos and Steal Church Cash

  http://www.ibtimes.co.uk/vatican-investigates-italian-diocese-where-priests-post-nudes-facebook-get-tattoos-steal-church-1471551

 20. akej said

  @ Marucha
  W art „Museum unveils rich story of Jewish life in Poland” na „Yahoo” napisalem, ze „Auschwitz byl przeznaczony dla Polakow, a „Birkenau” dla zydow. Wypowiadam sie tam jako „Janusz”. Oczywiscie „zadziobano mnie „na amen”. Dostalem od hasbary mnostwo negatywnych wypowiedzi. Prosze o pomoc.

 21. NyndrO said

  Ad 15.* Panie Kierowniku,mógłby Pan mi podesłać jakieś linki dot. Prawosławia i Protestantyzmu w optyce tej różnicy między nimi? * Oczywiście,gdyby Pan znalazł chwilę.Wiem,że ma Pan dużo roboty z tym szyfrogramem z „Ambasady” .

 22. Boydar said

  A Pan Nyndr0 to może doktorat robi na uniwersytecie w Magadha ? Nową katedrę utworzyli, czy jak ?

 23. NyndrO said

  Panie,nie mieszajmy dwóch systemów walutowych.Wiedza jest wiedza.A co kochasiu? Książkę Pan Piszesz? 🙂

 24. NyndrO said

  Mam dużo wolnego czasu i złamaną nogę,albo odwrotnie.

 25. Boydar said

  @ (23)

  Zaraz książkę, takie tam, służbowe notatki …

 26. NyndrO said

  Tak myślałem,że Wy tu wszyscy po jednych piniądzach.

 27. NICK said

  (26)
  I, co, Gospoidarzu. i, co P. Boydar, zwłaszcza? Dacie sobie? Jeździć? Po grzbietach? Mało wam mówiłem?

 28. Boydar said

  No niezupełnie, ja mam tylko 35% stawki dziennej bo za mało prop jestem, oraz dodatek za staż. Ale to grosze …

 29. Boydar said

  Panie NICK’u, ja potrafię zaje…ać prawie każdego. Naprawdę. Ale to żadna sztuka, kiedy się już to potrafi. Sztuką jest zrobić z wroga przyjaciela, a przynajmniej nie-wroga. Wierzy mi Pan ?

 30. Marucha said

  Re 27:
  Nie wiem, o co chodzi, kto jeździ i po czyim grzbiecie.

 31. NICK said

  (30) Nie wie Pan? Dej Pan spokój… I, poproszę nie traktować mnie jak durnia. Tyle.
  P.Boydar. Nie tyle wierzę Panu, co wiem. Podobnie a zwłaszcza jest z P. Gajowym.
  Quuurwa. Czemu się czepiacie?
  Wszyscy – przeciw mnie – macie adwokatów… .HUK.

 32. Marucha said

  Re 20:
  Ciężko będzie, nie mam teraz zbyt wiele czasu na pyskowanie z idiotami… Niech Pan poszuka w gajówce słowa „Auschwitz” i wklei co lepsze fragmenty na tamtym forum, to taka rada naprędce.

  Re 31:
  Nadal nie rozumiem, o co chodzi. Jak tak dalej pójdzie, to przestanie mi zależeć, abym rozumiał.

 33. NyndrO said

  Ad 29.* Pan zgaduje,Panie Boydar.Pan nie może tego wiedzieć,gdyż tak wyciszony,a zarazem rubaszny stary chłop,jak Pan, po prostu nie może mieć wrogów! 🙂

 34. NICK said

  (32) P. Marucha.
  We (31) przegiąłem.
  Przepraszam.

 35. Boydar said

  Może być i tak, Panie Nyndr0, że właśnie moi wrogowie wiedzą zupełnie intuicyjnie to, co Pan napisał w (33); że ja ich nie mogę mieć.

 36. marchabr said

  Jego beatyfikacja przez heretyków typu Bergolio nie ma żadnej wartości. Ci ludzie nie są reprezentantami Kościoła Katolickiego. To jest podstawiona tłuszczy przybudówka by udawała Prawdziwy Kościół.
  Jan Widacki tu ma rację, Skarga potępiłby 99% posoborowej hierarchii i polityków.

Sorry, the comment form is closed at this time.