Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  AlexSailor o Rosjanie Południowi, nie …
  zagobasum o Zatrzymanym w Mariupolu Chorwa…
  AlexSailor o Rosjanie Południowi, nie …
  AlexSailor o Zatrzymanym w Mariupolu Chorwa…
  AlexSailor o Zatrzymanym w Mariupolu Chorwa…
  JW o Zatrzymanym w Mariupolu Chorwa…
  AlexSailor o Zatrzymanym w Mariupolu Chorwa…
  maxi o Zatrzymanym w Mariupolu Chorwa…
  Greg o Wolne tematy (59 – …
  bryś o Zatrzymanym w Mariupolu Chorwa…
  Aryjczyk z pochodzen… o Niemiecka minister zachęca do…
  Leo o Filozoficzny wymiar Specjalnej…
  Józef Bizoń o Kaczyński – fałszywy kate…
  Greg o Wolne tematy (59 – …
  Adrian o Wolne tematy (59 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 616 obserwujących.

Bierdiajew: Rosyjska dusza, polska dusza

Posted by Marucha w dniu 2014-12-12 (Piątek)

I

Zawsze uważałem, że antagonizm rosyjsko-polski to przede wszystkim dystans dzielący duszę prawosławną od duszy katolickiej, a spór Rosjan z Polakami, nie może być wyjaśniona jedynie przez obiektywne czynniki historyczne i zewnętrzne uwarunkowania polityczne. Źródła wiekowych, historycznych waśni między Rosją a Polską sięgają głębiej.

Czas najwyższy uświadomić sobie duchowe przyczyny wzajemnych uprzedzeń, dzielących słowiański świat. To przede wszystkim sprzeczka dwu spokrewnionych słowiańskich dusz, mających wspólny rodowód, język, ogólnosłowiańskie cechy rasowe, a jednak tak wobec siebie zantagonizowanych, z trudem dających się pogodzić, niezdolnych siebie zrozumieć. Niestety narody spokrewnione ze sobą z trudem osiągają porozumienie i bardziej się odpychają, niż narody dalekie i obce. Pokrewny język brzmi nieprzyjemnie i wydaje się psuciem własnego języka. Podobnie jest w życiu rodzinnym, gdzie również nie brak kłótni pośród najbliższych. Obcym wiele można darować, lecz swoim, bliskim niczego nie chce się wybaczyć. I nikt nie wydaje się taki obcy i niezrozumiały, jak swój, bliski.

Rosjanie i Polacy walczyli nie tylko o ziemię i o odmienne sposoby postrzegania życia. W zmaganiach dziejowych zwyciężyli Rosjanie, którzy nie tylko zażegnali niebezpieczeństwo polonizacji swojego narodu, lecz podejmowali agresywne próby rusyfikowania Polaków. Państwo polskie zostało unicestwione i rozdarte, lecz dusza polska przetrwała, a świadomość narodowa uległa spotęgowaniu. Wielkie ożywienie duchowe, które obecne jest w polskim mesjanizmie, nastąpiło już po zagładzie państwa polskiego.

Naród polski, który wykazał tak mało zdolności państwowotwórczych, posiadający cechy indywidualistyczne i anarchiczne, okazał się duchowo silny i niezniszczalny. I nie ma na świecie narodu, który posiadałby tak wyostrzoną świadomość narodową. Polacy zupełnie nie poddają się asymilacji. To właśnie wśród Polaków tendencje mesjanistyczrie przejawiły się w sposób najpełniejszy. Polacy rozpowszechnili w świecie ideę mesjanizmu ofiarnego. Natomiast rosyjski mesjanizm w oczach Polaków był wyrachowany, pozbawiony ofiarności oraz zdradzał tendencje aneksjonistyczne wobec cudzych terytoriów.

Zapewne dużo zmieni się po wojnie w życiu państwowym Polski, powrót do dawnej zaborczej zależności od Rosji nie będzie już możliwy. Zewnętrzne stosunki Rosji i Polski zasadniczo się zmieniają. Rosja jest świadoma tego, że powinna odkupić swoją historyczną winę wobec Polski. Dusza rosyjska i dusza polska to niestety wciąż przeciwstawne sobie światy, obce, dalekie, nie rozumiejące się. Moment zbliżenia jeszcze nie nastąpił, wciąż brak potrzeby wzajemnego zrozumienia się. Kwestia polsko-rosyjska jest traktowana przez obydwa narody zbyt powierzchownie, w aspekcie politycznym, a jej rozwiązanie w dużym stopniu zależy od zmiany nastrojów politycznych i sukcesów wojennych.

Wybicie się Polski na niepodległość pozwoli zbudować szczere relacje między Polską a Rosją, czemu stało dotychczas na przeszkodzie prześladowanie Polski ze strony Rosji. Co ważnego robi się dla poprawienia wzajemnych stosunków? Do zewnętrznych deklaracji Polacy podchodzą nieufnie, co obecnie ma swoje uzasadnienie nie tyle historyczne, co psychologiczne. Nie można zapominać, że polsko-rosyjskie relacje mają swój bardzo głęboki, duchowy wymiar.

Tylko szczera chęć zrozumienia drugiego narodu może uwolnić wzajemne relacje od resentymentów, dlatego też zarówno my, Rosjanie, jak i Polacy powinni zastanowić się, dlaczego duszy rosyjskiej zawsze tak trudno było pokochać duszę polską i dlaczego dusza polska z taką pogardą traktowała duszę rosyjską? Dlaczego tak obce i tak dla siebie niezrozumiałe są te dwie słowiańskie dusze? Pośród Słowiańszczyzny nastąpiło zderzenie Wschodu i Zachodu. Słowiański Zachód uważał za bardziej cywilizowany, nosiciela całej europejskiej kultury. Słowiański Wschód przeciwstawiał Zachodowi swój własny duchowy typ kultury i życia.

II

Zawsze uważałem, że antagonizm rosyjsko-polski to przede wszystkim dystans dzielący duszę prawosławną od duszy katolickiej. Pośród Słowiańszczyzny owo zderzenie prawosławia z katolicyzmem nabiera szczególnej ostrości. Wobec Zachodu Rosja zawsze starała się chronić swoją prawosławną duszę oraz zachować swoją niepowtarzalną duchową tożsamość. Tożsamości tej zagrażała w przeszłości polonizacja i latynizacyja narodu rosyjskiego. Polska odczuwała wobec rosyjskiego Wschodu kulturową przewagę. W opinii Polaków rosyjskość była kulturowo niższym typem duchowym.

Dziejowe zmagania polsko-rosyjskie miały swoje pozytywne strony: pozwoliły narodowi rosyjskiemu utrwalić na wieki swoją duchową odrębność. Historyczna rywalizacja zostawiła w duszach obu narodów bardzo głęboki ślad, od którego nawet teraz ciężko się uwolnić. Rosja jest obecnie potęgą zarówno państwową, jak i duchową, dlatego też uporczywe mówienie o polskim i katolickim niebezpieczeństwie jest dla narodu rosyjskiego haniebne i obraźliwe. Silniejszemu ciemiężcy nie wypada krzyczeć o niebezpieczeństwie płynącym ze strony słabszego zwłaszcza kiedy źródło „niebezpieczeństwa” zostało pokonane.

Obecnie Rosja stoi przed nowymi twórczymi wyzwaniami. Jej polityka wobec Polski, defensywno-zaborcze wobec niej skłonności dawno stały się historycznym anachronizmem, należą do dalekiej przeszłości i nie sprzyjają powstawaniu odpowiednich warunków do współpracy w przyszłości. W tej niezgodnej z duchem nowych czasów polityce winowajca nie może darować pokrzywdzonemu – tak dzieje się w stosunkach międzypaństwowych.

W sferze duchowej natomiast zbliżeniu z duszą polską przeszkadza duszy rosyjskiej uczucie obcości i wrogości. Obcość ta ma swoje źródła w łacińsko-katolickim charakterze polskiego ducha narodowego. Dla egocentrycznej duszy rosyjskiej, wyrosłej z prawosławnej gleby, polskość jawi się jako coś obcego, niezrozumiałego, a także odpychającego, budzącego wrogość. I nawet Rosjanie, porzucający prawosławie, mentalnie pozostają pod jego przemożnym wpływie, dlatego też trudno jest im zrozumieć kulturę katolicką i zrodzoną na jej gruncie duchowość. Niemiecki protestantyzm mniej odpychał Rosjan, co miało swoje negatywne następstwa dla losów Rosji.

W typowej rosyjskiej duszy jest wiele prostoty, szczerości i otwartości, obca jest jej wszelka afektacja, patos oraz arystokratyczna megalomania. To dusza – łatwo zbaczająca z drogi i grzesząca, wyrażająca skruchę i świadoma swojej marności wobec wielkości Boga. Jest w niej jakiś szczególny, obcy zachodniemu, zakorzeniony w religii demokratyzm, pragnienie zbawienia całego narodu. Dusza rosyjska jest z natury introwertyczna, głęboko skryta, nie potrafiąca przekonująco manifestować swoich stanów. Rosjanin z trudem poddaje się jakiejkolwiek dyscyplinie, nie wytycza sobie wyższych celów, nie ma w nim nic gotyckiego. Rosjanin we wszystkim zdaje się na Boga, wierzy, że tylko Bóg jest w stanie uporządkować jego świat. Dusza rosyjska to przede wszystkim dusza tułacza, dla której cel wędrówki leży poza światem, w niebie.

Naród rosyjski w swych niższych warstwach zdominowany jest jeszcze przez chaotyczny, pogański żywioł, zaś górne jego warstwy, nie godzące się z niczym względnym, żyją apokaliptycznymi pragnieniami Absolutu.

Zupełnie inna jest dusza polska. W polskiej duszy, skrajnie arystokratycznej i indywidualistycznej, ważną rolę odgrywa, związany z kulturą rycerską, honor oraz obce Rosjanom wygórowane ambicje. To najbardziej subtelna i wyrafinowana w Słowiańszczyźnie dusza, upojona swoim cierpiętniczym losem, skłonna do przesadnej afektacji. To, co dla Rosjan szczególnie odpychające w duszy polskiej, to powierzchowna konwencjonalna wytworność, brak prostoty i szczerości oraz megalomania i pogarda, od których nie są wolni Polacy. Polakom zawsze obce było uczucie równości istnień ludzkich wobec Boga, braterstwo w Chrystusie, związane z bezgraniczną wartością każdej duszy ludzkiej. Fatalną rolę w życiu państwowym Polaków odegrała tak ważna dla ich życia duchowego „szlacheckość”.

Rosjanin jest prawie niezdolny do pogardy, nigdy nie wywyższa się wobec innych. Rosjanin jest dumny ze swojej pokory. Dusza polska dumna jest ze swej wyższości – to katolicki typ duchowy. Dusza rosyjska korzy się przed Bogiem – to prawosławny typ duchowy. Polaka cechuje zamiłowanie do gestów, co obce jest Rosjanom. Duszę polską absorbuje męka Chrystusa, ofiara Golgoty. Wrażliwa psychika Polaków utożsamia los narodu z losem Baranka Bożego, będącego ofiarą za grzechy świata. Taki jest mesjanizm polski, ofiarny, nie przywiązujący wagi do sukcesów państwowych i dominacji w świecie… Stąd wielki w duszy polskiej kult cierpienia i ofiary.

Wszystko jest tu odmienne niż w duszy rosyjskiej, która bardziej utożsamia się ze wstawiennictwem Bogurodzicy, niż z męką Pańską, z ofiarą Golgoty. W duszy rosyjskiej tradycyjnie zrośniętej ze wspólnotą cerkiewną jest prawdziwa pokora, lecz mało ofiarności. W skrajnie zindywidualizowanej duszy polskiej wyczuwa się natomiast zdolność do ofiary i niezdolność do pokory. Dusza polska zawsze pozostaje pod wpływem namiętności. Dionizyjskość duszy rosyjskiej jest zupełnie inna, nie tak krwawa.

Duszę polską cechuje, aż do granic odpychającego paroksyzmu, duża zależność od pierwiastka kobiecego. Władza kobiety, owo niewolnictwo płci wyraźnie dominuje w twórczości współczesnych pisarzy polskich: Przybyszewskiego, Żeromskiego i in. W duszy rosyjskiej nie ma aż takiej zależności od kobiety. Miłość odgrywa mniejszą rolę w życiu rosyjskim i literaturze rosyjskiej, niż u Polaków. Zaś zmysłowość rosyjska, tak genialnie wyrażona przez Dostojewskiego, jest zupełnie inna, niż u Polaków. Problem kobiety jest u Polaków stawiany zupełnie inaczej, pierwsi widzą w nim źródło cierpienia, drudzy rozkoszy.

III

Każda dusza narodowa ma swoje silne i swoje słabe strony, swoje zalety i swoje wady. Trzeba jednak umieć pokochać zalety innego narodu i przebaczyć mu jego wady. Dopiero wtedy będą możliwe autentyczne relacje. W wielkim świecie słowiańskim jest miejsce zarówno dla żywiołu rosyjskiego, jak i żywiołu polskiego. Historyczne waśnie zostały zażegnane, nadchodzi epoka pojednania i wzajemnego zrozumienia.

Wiele można by wymienić cech różniących dusze obu narodów. Można zaś odnaleźć wśród Rosjan i Polaków cechy ogólnosłowiańskie, świadczące o ich przynależności do jednej rasy. To co wspólne i zbliżające obydwa narody uwidacznia się w mesjanizmie. Zarówno mesjanizm rosyjski, jak i polski utożsamiają się z chrześcijaństwem, jednakowo dużo w nim apokaliptycznych przeczuć i pragnień.

Oczekiwanie królestwa niebieskiego na ziemi, objawienia Ducha Świętego to cecha typowo słowiańska, charakterystyczna zarówno dla Rosjan, jak i Polaków. Mickiewicz i Dostojewski, Towianskij i Wł. Sołowjow są co do tego zgodni. Gwoli uczciwości, należy powiedzieć, że mesjanizm polski jest bardziej czysty i ofiarny, niż mesjanizm rosyjski. Stara szlachecka Polska miała dużo grzechów, ale grzechy te odkupił ofiarny los narodu polskiego, przeżyta Golgota. Polski mesjanizm – szczytowe osiągnięcie kultury duchowej Polaków – przezwycięża polskie wady i grzechy, spalając je w ofiarnym ogniu. Stara lekkomyślna Polska z magnackimi ucztami, z mazurkiem i prze-śladowaniem prostego ludu przeistoczyła się w Polskę cierpiętniczą.

Nawet jeśli mesjanizm polski bywa stawiany wyżej niż rosyjski, wierzę, że wśród Rosjan więcej jest autentycznego pragnienia prawdy Chrystusowej i królestwa niebieskiego na ziemi, niż w narodzie polskim. Nasza rosyjska świadomość narodowa nosi stygmat wewnętrznego niewolnictwa, u Polaków jest to zniewolenie zewnętrzne.

Naród rosyjski powinien odkupić swoją historyczną winę wobec narodu polskiego, zrozumieć inność Polski i nie traktować różnicy duchowej obydwu narodów jako zło. Polacy zaś powinni starać się zrozumieć duszę Rosji, uwolnić się od fałszywej pogardy wobec odmiennego typu duchowego. Dusza rosyjska pozostanie prawosławna w swoim duchowym charakterze, jak dusza polska – katolicka. Odmienne postrzeganie życia wykracza poza prawosławne i katolickie uwarunkowanie, tkwią głębiej. Te różne dusze narodowe potrafią się nie tylko zrozumieć i pokochać, a także uświadomić swoją przynależność do jednej duchowej wspólnoty oraz odkryć swoje słowiańskie posłannictwo w świecie.

Mikołaj Bierdiajew (1874-1948)
http://kronikanarodowa.pl

Komentarzy 10 do “Bierdiajew: Rosyjska dusza, polska dusza”

 1. Yah said

  Bardzo szanuję tego filozofa, im więcej czytam tym więcej odczytuję mądrych myśli tego po prostu ….. dobrego człowieka.

 2. Boydar said

  Wygląda z Jego pisania, że był uczciwy i chciał dobrze. Wierzę, że i dzisiaj znajdą się naśladowcy.

 3. RomanK said

  Heheheheheheh chcial dobrze:-)))))))0…Jo tyz:-)))))))))ale mi nie wychodzi:-))))))Co prawda wynalazem na to lekarstwo..ale niech kazdy sprobuje sam na sobie:
  Kupuje sie dwie flaszki wodki Stolicznaja i Zytnia wlewa sie obydwie do sloika i miesza dobrze potrzasajac pare minut..potem wlewa do flaszek i pije… z ruska mowi sie na ten obrzed slowianski …. Smiesziwanije duchow:-)))) po polsku… Pomieszanie spiritusu…
  Doskonale wychodza po tym spiewy rzymoprawoslawne:
  Hospody Polmyluj….. in excelsis Deooooo!
  Tance o wiele gorzej za wyjatkiem…. Z prysiudamy na czworaka…

 4. JO said

  „Naród rosyjski powinien odkupić swoją historyczną winę wobec narodu polskiego, zrozumieć inność Polski i nie traktować różnicy duchowej obydwu narodów jako zło. Polacy zaś powinni starać się zrozumieć duszę Rosji, uwolnić się od fałszywej pogardy wobec odmiennego typu duchowego. Dusza rosyjska pozostanie prawosławna w swoim duchowym charakterze, jak dusza polska – katolicka. Odmienne postrzeganie życia wykracza poza prawosławne i katolickie uwarunkowanie, tkwią głębiej. Te różne dusze narodowe potrafią się nie tylko zrozumieć i pokochać, a także uświadomić swoją przynależność do jednej duchowej wspólnoty oraz odkryć swoje słowiańskie posłannictwo w świecie.”

  Dwa Zakony tego samego Kosciola maja te sama w Polakach i Rosjanach – Slowianska Dusze.

  Niech Dziela Nas Obrzadki Swiete, ale niech polaczy Nas na Nowo Swieta Tradycja tak jak w lacznosci Maz i Zona w Chrystusie sa Jednym Cialem.

  ……….Kwesta „Wojenna Pomoc Tradycja-Ortodoks” Spoleczenstwa Polak-Ortodoks…………….

 5. Mordka Rosenzweig said

  re 3

  Ja pan Mordka pije tylko Ruskij Standard. Najlepsza wudka.

  W Europa moszna jeszcze dostac Ruskij Standard Platinium – duszy cymes.

 6. Jacek said

  Komentuje jakby tekst byl pisany np. wczoraj, bo jego wartosc od czasu napisania nie ulegla zmianie.

  „Rosjanie i Polacy walczyli nie tylko o ziemię i o odmienne sposoby postrzegania życia. W zmaganiach dziejowych zwyciężyli Rosjanie, którzy nie tylko zażegnali niebezpieczeństwo polonizacji swojego narodu, lecz podejmowali agresywne próby rusyfikowania Polaków. Państwo polskie zostało unicestwione i rozdarte, lecz dusza polska przetrwała, a świadomość narodowa uległa spotęgowaniu. Wielkie ożywienie duchowe, które obecne jest w polskim mesjanizmie, nastąpiło już po zagładzie państwa polskiego.”

  Walczyli o zimie w wiekszsci nie rosyjska, a Rosjanie zwyciezyli jedynie w sojuszu a niemcami, na swoja wlasna zgube.

  „Naród polski, który wykazał tak mało zdolności państwowotwórczych, posiadający cechy indywidualistyczne i anarchiczne”

  to jest stwierdzenie z gruntu nieprawdziwe. Rosja jako panstwo dotrwala od Iwana Mordercy do Lenina Bolszewika, zorganizowana przez prusakow za pmoca samodzierzawia. Coz to jest za osiagniecie panstwowo tworcze wobec Polakow ktorzy 500 lat wczesniej mieli wlasne rodzime panstwo i stowrzyli ustroj polityczny, ktory przez stulecia jak magnes przyciagal oscienne narody, w tym Rus. Rosja to peryferie Rusi.

  ” Rosja jest świadoma tego, że powinna odkupić swoją historyczną winę wobec Polski.”

  troche to na wyrost, najpierw Rosjanie musza zrozumiec wlasna historie (a nie prusko -sowiecka propagande) i wyciagnac z niej wnioski co do ich wlasnej przyszlosci. Bez zblizenia z Polska i odrodzenia silnego Panstwa Polskiego ( nie z nazwy ale w rzeczywistosci polskiego) Rosja, a dokladniej narod Rosyjsk, jest skazana na zaglade. Jest to tylko kwestia czasu. Rzesza niemiecka juz siega po ukraine, Moldawie i Gruzje.

  „Wybicie się Polski na niepodległość pozwoli zbudować szczere relacje między Polską a Rosją, czemu stało dotychczas na przeszkodzie prześladowanie Polski ze strony Rosji.”
  i taka jest prawda.

  „Rosja jest obecnie potęgą zarówno państwową, jak i duchową, dlatego też uporczywe mówienie o polskim i katolickim niebezpieczeństwie jest dla narodu rosyjskiego haniebne i obraźliwe. Silniejszemu ciemiężcy nie wypada krzyczeć o niebezpieczeństwie płynącym ze strony słabszego zwłaszcza kiedy źródło „niebezpieczeństwa” zostało pokonane.”

  to niestey jest powazny blad. Rosja, tzn Rosjanie, jest duchowo niezwykle slaba, stad byl mozliwy jej podboj przez mala grupke agentow bolszewickich finansowanych przez niemcy i talmudystow z nowego amsterdamu i urzadzenie Rosjanom niespotykanej rzezi w sumie ich wlasnymi rekoma, a nastepnie przerobienie ich w znakomitej wiekszosci na „czlowiekow” sowieckich. To dlatego dzisiaj Putin starajac sie odbudowac panstwowosc rosyjska odwoluje sie do „tradycji” samodzierzawia i bolszewizmu, a doslownie do wczoraj holubil niemcy.

  „W sferze duchowej natomiast zbliżeniu z duszą polską przeszkadza duszy rosyjskiej uczucie obcości i wrogości. Obcość ta ma swoje źródła w łacińsko-katolickim charakterze polskiego ducha narodowego. Dla egocentrycznej duszy rosyjskiej, wyrosłej z prawosławnej gleby, polskość jawi się jako coś obcego, niezrozumiałego, a także odpychającego, budzącego wrogość. I nawet Rosjanie, porzucający prawosławie, mentalnie pozostają pod jego przemożnym wpływie, dlatego też trudno jest im zrozumieć kulturę katolicką i zrodzoną na jej gruncie duchowość. Niemiecki protestantyzm mniej odpychał Rosjan, co miało swoje negatywne następstwa dla losów Rosji.”

  jezeli taki konflikt istnieje to dlatego , ze prawoslawie rosyjskie jest religia panstwowa, tak jak i protestantyzm na zachodzie. Nie wyznacza wiec obiektywnych norm moralnych nie tylko niezleznych od wladzy panstwowej (naiwnie w „prostej” duszy rosyjskiej utozsamianej z „matiuszka rosija”) ale obowiazujacych kazdego lacznie z ta wladza.. To uznanie obiektwnych norm moralnych, ktore rowniez panstwo musi uznawac daje Katolikom (nie mowie o heretyckim „kosciele” posoborowym) to poczucie wolnosci widziane przez Rosjan u Polakow i poczytywane za anarchie, A brak tego odniesienia u Rosjan jest odczytywany przez Polakow jako „wrodzone” Rosjanom rabstwo. Ta zasadnicza slabosc duchowa Rosjan powoduje, ze istnienie Panstwa Rosyjskiego wymaga jakiejs formy samodzierzawia, inaczej Rosja zamienia sie w kraj biezprizornych rabow, jak w czasie „rewolucji bolszewickiej”. A samodzierzawie tlumi naturalny rozwoj cywilizacyjny i panstwowotworczy Rosjan i dlatego w pewnym momencie zalamuje sie „od wewnatrz” przy byle okazji aby skonczyc sie ruina ‚biezprizornego rabstrwa”.

  „Silniejszemu ciemiężcy nie wypada krzyczeć o niebezpieczeństwie płynącym ze strony słabszego zwłaszcza kiedy źródło „niebezpieczeństwa” zostało pokonane.”

  samodzierzawie (jawne lub ukryte) musi miec zewnetrznego wroga aby usprwiedliwic koniecznosc rabstwa wobec wladzy. Wrog ten jest dla samodzierzawia naturalny gdy daje przyklad zycia bez rabstwa. Stad Polacy byli naturalnym wrogiem i samodzierzawia carskiej Rosji i samodzierzawia Sowieckiej Rosji i wyglada na to ,ze sa rowniez uwazani za naturalnego wroga przez carsko-bolszewicka Rosje Putina. Jedynym spsobem na pokonanie tego wroga jest sprowadzenie go do roli raba i to gorszego gatunku, aby wlasnym rabom zapewnic pewne poczucie komfortu, i taka polityke prowadzila Rosja wobec Polski. Zreszta byla ona jedynie imitacja polityki pruskej, i w duzym stopniu odbywla sie z poduszczenia pruskiego na zgube Rosji. Mozna przeprowadzic analogiczna analize panstowowsci niemieckiej ( w tym pruskiej) co wymaga jedynie zamienienia slowa rab przez slowo knecht, a slowa car przez keiser itp. Wymiar religijny a wiec i podstawowy wymiar panstwowy jest ten sam.

  „Naród rosyjski w swych niższych warstwach zdominowany jest jeszcze przez chaotyczny, pogański żywioł, zaś górne jego warstwy, nie godzące się z niczym względnym, żyją apokaliptycznymi pragnieniami Absolutu.”

  i to jest prawda, jedynie nalezy wyjasnic,ze chodzi o rownie a moze jeszcze bardziej poganski absolutyzm wladzy.

  ” honor oraz obce Rosjanom wygórowane ambicje” raczej godnosc i ambicja bycia Polakiem tak ja Pan Bog nas stworzyl, na Jego wzor i podobienstwo, stad Bog , Honor, Ojczyzna. Tego rab fizyczny i duchowy nie moze zrozumiec.

  „Polakom zawsze obce było uczucie równości istnień ludzkich wobec Boga, braterstwo w Chrystusie, związane z bezgraniczną wartością każdej duszy ludzkiej. Fatalną rolę w życiu państwowym Polaków odegrała tak ważna dla ich życia duchowego „szlacheckość”.”

  To juz jest zupelne pomylenie. Wystarczy posluchac starych polskich piesni religijnych, czy poczytac np. Norwida. Natomiast szlacheckosc wyrosla z etosu rycerskiego i polegala w pierwszym rzedzie na sluzbie narodowi, zwlaszcza wojskowej. To dopiero wlasnie protestantyzacja ( i to glownie przez Litwe) ten etos podwazyla i doprowadzila do upadku panstwa. To etos szlachecki podzwignal caly narod z niewoli, bo praktycznie caly narod sie z tym etosem w utozsamil ( za sprawa Sienkiewicza i Narodowej Demokracji). Jak kiedys tak i dzis rzeczywiste szlachectwo zdobywa sie u Polakow sluzba Bogu i Ojczyznie tzn narodowi, kazdemu najskromniejszemu Polakowi.

  „Rosjanin jest prawie niezdolny do pogardy, nigdy nie wywyższa się wobec innych. Rosjanin jest dumny ze swojej pokory. Dusza polska dumna jest ze swej wyższości – to katolicki typ duchowy. Dusza rosyjska korzy się przed Bogiem – to prawosławny typ duchowy. Polaka cechuje zamiłowanie do gestów, co obce jest Rosjanom. Duszę polską absorbuje męka Chrystusa, ofiara Golgoty. Wrażliwa psychika Polaków utożsamia los narodu z losem Baranka Bożego, będącego ofiarą za grzechy świata. Taki jest mesjanizm polski, ofiarny, nie przywiązujący wagi do sukcesów państwowych i dominacji w świecie… Stąd wielki w duszy polskiej kult cierpienia i ofiary.

  Wszystko jest tu odmienne niż w duszy rosyjskiej, która bardziej utożsamia się ze wstawiennictwem Bogurodzicy, niż z męką Pańską, z ofiarą Golgoty. W duszy rosyjskiej tradycyjnie zrośniętej ze wspólnotą cerkiewną jest prawdziwa pokora, lecz mało ofiarności. W skrajnie zindywidualizowanej duszy polskiej wyczuwa się natomiast zdolność do ofiary i niezdolność do pokory. Dusza polska zawsze pozostaje pod wpływem namiętności. Dionizyjskość duszy rosyjskiej jest zupełnie inna, nie tak krwawa.”

  jak mozna przeciwstawiac pokore i zdolnosc do ofiary? Chyba ze pokore zachlannego raba, ktory podjudzony przez bolszewikow pojdzie riezac, dajac wyraz „dionizyjskosci duszy rosyjskiej” „nie takiej krwawej” wlasna krwia ale z a to cudza.. Byc dumnym z pokory to nonsens. Rosjanie zas jako nie tylko kniazie, ale nawet czynownicy sa „dumni” do parodii (nie ma wiekszego tyrana niz zrobic z chlopa pana).

  „Duszę polską cechuje, aż do granic odpychającego paroksyzmu, duża zależność od pierwiastka kobiecego. Władza kobiety, owo niewolnictwo płci wyraźnie dominuje w twórczości współczesnych pisarzy polskich: Przybyszewskiego, Żeromskiego i in. W duszy rosyjskiej nie ma aż takiej zależności od kobiety.”

  a to jest prawda, zbabienie rozumu i woli Polakow (zreszta spotegowana przez Wojtyle i propagowana przez taka „teolozke” jak dr. Poltawska – „padajcie na kolana przed kobieta”), ktore trwa do dzis i nie pozwala na zdyscyplinowanie rozpasanego dziwkarstwa, jest jedna z glownych przyczyn upadku narodowego.

  „charakterystyczna zarówno dla Rosjan, jak i Polaków. Mickiewicz i Dostojewski, Towianskij i Wł. Sołowjow ” to co ci panowie mieli wspolnego nie ma nic wspolnego z katolicyzmem a wiec z Wiara Pana Chrystusowa.

  „Nawet jeśli mesjanizm polski bywa stawiany wyżej niż rosyjski, wierzę, że wśród Rosjan więcej jest autentycznego pragnienia prawdy Chrystusowej i królestwa niebieskiego na ziemi, niż w narodzie polskim. Nasza rosyjska świadomość narodowa nosi stygmat wewnętrznego niewolnictwa, u Polaków jest to zniewolenie zewnętrzne.”

  To wewnetrzne niewolnictwo Rosjan jest poganskie, Chrystus nie przyniosl duchowego niewolnictwa ale wolnosc ” poznacie prawde a prawda was wyzwoli”. To „duchowe” niewolnictwo jest projekcja spolecznego „nieuniknionego” rabstwa na „nieuniknione” rabstwo wobec grzechu. Jest wiec wprost anty- Chrystusowe. Dlatego nie moze prowadzic do
  tego „że wśród Rosjan więcej jest autentycznego pragnienia prawdy Chrystusowej i królestwa niebieskiego na ziemi, niż w narodzie polskim.”

  Nalezy pamietac, ze dyskutowany tekst wyszedl spod piora jednego z najwybitniejszych myslicieli rosyjskich. Pozwala to lepiej zrozumiec wezwanie z Fatimy.

 7. Niktoś said

  Pan Mikołaj ładnie mówi. Praktyka jest taka, że żadna dusza nie ma wpływu na stosunki między państwami tylko władze. Obecne polskie są wrogie Rosji i robią propagandę nienawiści. Z kolei Rosyjskie władze nigdy nie skłoniły się w stronę Polaków i nie powiedziały choćby przepraszamy za dwa wieki okupacji i prześladowań. Przyjaźnić się można z Rosjanami bo ogólnie bardzo mili podobni do nas ludzie, ale Rosja jako państwo nigdy Polsce jak dotychczas nie była przyjazna 😦

  Być może prócz tego, że wyrwała Prusakom kawał Polski, stworzyła Królestwo Polskie i ocaliła nas od germanizacji i zniknięcia z mapy – admin

 8. Zdziwiony said

  Mikołaj Bierdiajew: niech każdy prawosławny, „pozostając w prawosławiu, ukocha katolicyzm i uzna to, co w nim jest prawdą, i niech każdy katolik to samo zrobi w stosunku do prawosławia, a będzie to unią i rzeczywistym tryumfem Kościoła powszechnego”.

 9. Dictum said

  Filozof ceniony, człowiek mądry i zacny. Tekst pisany w 1918 roku. Wtedy jeszcze nie odczuł w pełni, co to rewolucja. Wprawdzie wywołali ją parchate gudłaje, ale wiele słowiańskich dusz za tym polazło na własne zatracenie.

 10. Hnatuśko said

  Panie Jacku, w 100 % zgadzam się z Panem. Mogę Panu polecić autobiografię filozoficzną Bierdiajewa, wydaną przez wydawnictwo Derewiecki. Wtedy można będzie poznać w większym stopniu chaos w myśli Bierdiajewa. Trzeba go czytać uważnie.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: