Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 13 grudnia, 2014

Wolne tematy (79 – 2014)

Posted by Marucha w dniu 2014-12-13 (Sobota)

Tutaj wpisujemy komentarze, które nigdzie indziej nie pasują, a to w ramach poparcia dla rozwoju demokracji na zaprzyjaźnionej Ukrainie.

golabki

Poprzednie: https://marucha.wordpress.com/2014/12/11/wolne-tematy-78-2014/
Następne: https://marucha.wordpress.com/2014/12/16/wolne-tematy-80-2014/

Gajowy Marucha

Posted in Różne | 211 Komentarzy »

Genetyczny skandal sprzed stuleci

Posted by Marucha w dniu 2014-12-13 (Sobota)

Czaszka króla Ryszarda III

Gdy przed dwoma laty Bry­tyj­czy­cy usły­sze­li o od­na­le­zio­nych przy­pad­kiem szcząt­kach śre­dnio­wiecz­ne­go króla, nie są­dzi­li za­pew­ne, że to do­pie­ro po­czą­tek hi­sto­rycz­nych re­we­la­cji. Naj­now­sze usta­le­nia do­ty­czą­ce DNA Ry­szar­da III sta­wia­ją teraz pod zna­kiem za­py­ta­nia pra­wo­wi­tość an­giel­skiej mo­nar­chii.

W 527 lat po śmier­ci króla, kości spo­czy­wa­ją­ce kie­dyś pod par­kin­giem w Le­ice­ster do­star­cza­ją ko­lej­nych za­ska­ku­ją­cych in­for­ma­cji. Wiele wska­zu­je na to, że Ry­szard III za życia był nie­bie­sko­okim blon­dy­nem, a obec­na kró­lo­wa może nie być po­tom­ki­nią Jana z Gan­da­wy i Edwar­da III, choć to od nich Tu­do­ro­wie wy­wo­dzą swój ród.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 9 Komentarzy »

Apologia spóźniona lub przedwczesna

Posted by Marucha w dniu 2014-12-13 (Sobota)

Sprawę pułkownika Kuklińskiego najtrafniej ujął Lech Wałęsa (miał dobrych doradców): szpiegując na rzecz Amerykanów, Kukliński dał dowód odwagi w słusznej sprawie, ale teraz nie chcemy mieć szpiegów w polskim wojsku, nie będziemy więc stawiać go na piedestale.

Na takie klarowne postawienie sprawy nie zdobył się, o ile wiem, żaden z polityków lewicy. W sytuacjach ostrych sporów dają się oni przeważnie zahipnotyzować prawicy i mówić oraz robić to, co ona im każe. Przyznam, że do ostatniej chwili obawiałem się, że jakiś minister prezydencki zechce uczestniczyć w pogrzebie Kuklińskiego.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 44 Komentarze »

Rosja – Striełkow mówi , że nadchodzi czas rozstrzygnięć

Posted by Marucha w dniu 2014-12-13 (Sobota)

Rosja będzie wkrótce zmuszona bezalternatywnie wybierać – albo walczyć poważnie, albo ostatecznie opuścić Noworosję.

Igor Striełkow o tym, jak zdradzają Putina i Noworosję.

Czas pracuje dla ukrów. Dopóki Najwyższy (Putin – tłum.) znajduje się na pozycji nieskończonego oczekiwania na „pokojowe uregulowania”, to oni w szaleńczym tempie odbudowują armię, kończą proces przekształcania ludności w zombie i z radosną nadzieją obserwują działania V kolumny w otoczeniu samego Najwyższego.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 47 Komentarzy »

Oko w Oko z modernizmem

Posted by Marucha w dniu 2014-12-13 (Sobota)

Niestety, Drugi Sobór Watykański nie tylko, że nie uszanował tej tradycyjnej nauki Kościoła, lecz ją całkowicie zaprzeczył w swych dokumentach o eklezjologii, głosząc, że do Kościoła należą wszyscy ludzie, nawet tzw. ‘chrześcijanie anonimowi’, a więc ci, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie Panu i Jego nauce. Byłem dzisiaj na spotkaniu z X. Dariuszem Oko we Wrocławiu. Chciałbym się nieco obszernie odnieść do kilku spraw, które nie mogą pozostać bez komentarza. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 59 Komentarzy »

Jak Putin wywrócił strategię NATO?

Posted by Marucha w dniu 2014-12-13 (Sobota)

Reakcje Rosji wobec wojny ekonomicznej, jaką wypowiedziały jej państwa członkowskie NATO, przypominają klasyczną wojnę. Moskwa uległa jednostronnym sankcjom, by lepiej wciągnąć przeciwnika na wybrany przez nią teren i jednocześnie, by zabezpieczyć sobie przyszłość. Zawarła porozumienia z Chinami i z Turcją, by zdezorganizować NATO.

Tak, jak w wypadku wojen z Francją lub z Niemcami, początkowe porażki mogą jej zagwarantować ostateczne zwycięstwo.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 4 Komentarze »

Jak Ukraina broni się przed bankructwem

Posted by Marucha w dniu 2014-12-13 (Sobota)

Pierwszy budżet nowego rządu na Ukrainie przewiduje drastyczne cięcia socjalne. Premier Jaceniuk chce w ten sposób przeznaczyć więcej środków na obsługę długów. Zakłada się masową prywatyzację.

Pieniędzy publicznych wystarczy jeszcze przez kilka tygodni. Międzynarodowy Fundusz Walutowy dostrzega dziurę w budżecie na sumę 15 miliardów dolarów, która ma być ‚krótkoterminowo zatkana’.

Unia Europejska chce dopłacić, jednakże jest zaskoczona [sic! – admin] wymiarem potrzeb finansowych.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 8 Komentarzy »

Kosztowna czarna dziura CIA w Kiejkutach Starych

Posted by Marucha w dniu 2014-12-13 (Sobota)

Czarna dziura, Kiejkuty niedaleko Szczytna. Wynajęci śledczy przeszkoleni w technikach torturowania, dostawali 1800 dolarów dziennie. Pieniędzy domagały się władze z krajów wynajmujacych czarne dziury.

Ujawniono dochodzenie Senatu USA w sprawie tajnych obozów CIA, teraz wiadomo nieco więcej o uwięzieniu i sposobach przesłuchania więźniów. Techniki przesłuchań nie były skuteczne, wiadomo że prowadzenie miejsc torturowania było kosztowne.

Ujawniona wersja raportu nie oferuje pełnego podsumowania, ile to kosztowało. Czarny budżet wywiadu USA to okolo 53 miliardy dolarów, w dużej mierze jest on tajny mimo przecieków Snowdena. Istnieje jednak ewidencja, że światowe czarne dziury kosztowały około 480 milionów dolarów. Dużo, bo trzeba zapłacić śledczym, którzy będą to robić wbrew regułom.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 8 Komentarzy »

„Zimna wojna” między Węgrami a USA

Posted by Marucha w dniu 2014-12-13 (Sobota)

Jeszcze nigdy w ostatnim ćwierćwieczu, od czasów transformacji ustrojowej, stosunki między Budapesztem a Waszyngtonem nie były tak napięte jak dziś.

Polacy i Węgrzy mają zupełnie odmienne doświadczenia historyczne, jeśli chodzi o ich relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Nie licząc okresu komunizmu, Polska nigdy nie była w obozie wrogim wobec USA. Inaczej było z naszymi bratankami.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 13 Komentarzy »