Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Istnieje 15 metod zniszczenia Twojej ojczyzny

Posted by Marucha w dniu 2015-02-08 (Niedziela)

Fragment książki Henryka Pająka pt: „Chazarska dzicz panem świata” – cz. 3 – „Czas skorpionów”.

Jak żydowscy hegemoniści rujnują Amerykę (odnosi się to także do każdego kraju europejskiego).

Dokonałem aktualizacji mojej listy metod niszczenia Ameryki przez żydowskich suprematystów. Lista dostarcza dobrych argumentów dla neofitów antysyjonistycznego ruchu oporu oraz przeciw żydowskiej supremacji w świecie. Lista pokazuje niezliczone sposoby żydowskiego ekstremizmu niszczącego inne kraje. Jest to szybki i łatwy sposób by oświecić i wyedukować naszych ludzi (Amerykanów i Europejczyków), przygotowując ich do zmagań o przeżycie, które muszą podjąć i wybrać walkę, jeśli naprawdę myślą o przyszłości swoich dzieci jako wolnych ludzi na naszej planecie.

Żydowscy dyktatorzy po prostu dokonują mordu na nas, mordują nasze dusze, mordują naszego ducha i wolę, zabijają naszą dumę i mordują nasz naród. Ich polityką i celem jest zabijanie nas. Musimy otwarcie przedstawić okropną rzeczywistość i porażającą prawdę w sposób możliwy do zrozumienia przez ludzi. Sądzę, że lista poniższa jest krokiem w tym kierunku.

Patrick Grimm

1. Zniszczyli naszą dumę z naszej historii a naród tracący poczucie i sens swojej historii, przestaje być narodem.

2. Oczernili naszych Ojców Założycieli jako „rasistów”, „białych właścicieli niewolników”, lekceważąc zupełnie ich rolę w ustanowieniu republiki parlamentarnej.

3. Wynaleźli i rozwinęli ideę „multikulturalizmu” (multi-kulti), dowartościowując, promując każdą kulturę bez względu na stopień zacofania i barbarzyństwa, potępiając i poniżając zachodnio-europejską kulturę białego człowieka. Susan Sontag jako żydowsko-marksistowska intelektualistka o osobowości oprycha, oświadczyła, że „biała rasa jest nowotworem na ciele ludzkości”.

4. Wyrugowali naszą religię chrześcijańską i dziedzictwo cywilizacyjne ze sfery publicznej przy użyciu niezliczonych zastępów kadr judeo-rewolucyjnych, takich jak Anti-Defamation League i American Civil Liberties Union, w szczególności zaś zastępów prawników z tych organizacji. Nasze dzieci będą wkrótce wzrastać w społeczeństwie pozbawionym jakichkolwiek odniesień do chrześcijaństwa, w społeczeństwie bez najmniejszych śladów Biblii, Chrystusa i Krzyża. Zamiast naszej religii mamy zapaloną menorę w Białym Domu na święta Chanuki. Jedyną religią nie podlegającą kpinom Hollywood jest judaizm.

5. Otworzyli nasze granice, z szyderczą satysfakcją zezwalając wszelkim mętom Trzeciego Świata na osiedlanie się, aby ostatecznie zastąpić nas jako białą większość. Javitsowie, Lautenbergowie i Cellerowie skrupulatnie opracowali nowe prawodawstwo, jednocześnie twardo wspierając ustawodawstwo Izraela na fundamencie zasady, że „Izrael tylko dla żydów”.

6. To oni stworzyli, wypromowali, spopularyzowali, ciągnąc krociowe zyski, pornografię w każdej postaci i perwersyjną rozrywkę. To właśnie z rzekomo „wybranego ludu” rekrutuje się 90% amerykańskich porno-zboczeńców. To właśnie Hollywood pod ich władaniem, przy pomocy produkcji filmowych, zainfekował społeczeństwo ideą zmiany żon (tzw. „małżeństw cywilnych”), pedofilią, koprofilią, wyuzdanym seksem, narkomanią, alkoholizmem i rozwiązłością. Następnym zboczeniem na tej liście jest zoofilia, która praktycznie już jest spopularyzowana przez zrealizowany film o kopulacji ludzi z końmi.

7. Wyciągnęli na powierzchnię życia społecznego homoseksualizm i uczynili z niego równoprawną normę zachowań seksualnych. Sodomia jest traktowana w ich produkcjach filmowych i mediach jako normalne zachowanie, pełne radości i warte bezwstydnego upowszechnienia w każdy możliwy sposób. To oni ustanowili w wymiarze społecznym, finansowali i torowali drogę każdej grupie homoseksualistów w Ameryce. Zwalczanie popularyzacji tego gnoju nazywane jest ciemnotą i reakcjonizmem (homofobią).

8. Zbrodniarze ci dokonali tzw. „prania mózgu” naszym dzieciom, kontrolując instytucje tzw. szkolnictwa wyższego, nasączyli umysły naszych dzieci marksizmem, dekonstruktywizmem, relatywizmem, autonienawiścią i łgarstwem o pluralizmie, różnorodności i tolerancji. Te rozmaite „izmy” są zgubnymi oszustwami negującymi wszystkie nasze pozytywne „izmy”, takie jak: patriotyzm, altruizm, indywidualizm, nacjonalizm, itp. Żydowscy wykładowcy akademiccy tacy jak Noel Ignatiew, wprost i bez obaw, nawołują do „uśmiercania cywilizacji białych”, napotykając jedynie piskliwe głosy protestu.

9. To oni obalili nasz rząd! To oni, syjoniści, kontrolując nasze media, zarówno prasę i telewizję, kontrolują dwie największe partie polityczne i najwyższe kręgi rządowe, czyniąc poddaną swoim interesom politykę wewnętrzną i zagraniczną- obie prowadzone w sprzeczności z interesem euro-amerykańskiej większości, czyniąc nas dziecinnie nieporadnymi w samoobronie. Najazd na Irak, atak terrorystyczny z 11 września i prawdopodobny napad na Iran w najbliższej przyszłości to są rezultaty syjonistycznego podboju najpotężniejszego państwa na Ziemi i realizacji ich interesów przez USA. Amerykańscy podatnicy płacą obecnie sześć miliardów dolarów rocznie w postaci pieniędzy i uzbrojenia temu bandyckiemu krajowi. W zamian otrzymują jedynie nienawiść całego świata i karny wzrost cen na ropę naftową jako retorsje świata arabskiego.

10. Wtłoczyli w głowy naszym dziewczętom i kobietom ordynarną propagandę radykalnego feminizmu a dzięki permanentnej akcji propagandowej o akcentach antymęskich, antymałżeńskich i antyrodzinnych, za pomocą książek, wykładów i kursów uniwersyteckich, organizowanych przez Steinerów, Friedmanów i Abzugów, bardzo dużo kobiet postrzega obecnie małżeństwo i posiadanie dzieci jako przeszkody na drodze do ich wolności („samorealizacji”). Konsekwencją tego jest dramatyczny spadek współczynnika urodzeń wśród białych.

11. Uczynili z dzieciobójstwa (aborcji) swego rodzaju sakrament. Planned Parenthood (Planowe Rodzicielstwo), National Abortion Rights Action League (Narodowa Liga Akcji Praw Aborcyjnych) i każdy inny rodzaj lewackiej, proaborcyjnej propagandy i dostawy usług aborcyjnych, są od początku do końca dziełem „ludu wybranego”. Nieograniczone i żywiołowe dzieciobójstwo (aborcja) na życzenie jest wychwalane i nachalnie propagowane w kontrolowanych mediach jako niezaprzeczalne dobro społeczne w USA. Trzydzieści kilka lat po procesie sądowym „Roe versus Wade” (o prawo do aborcji) i ponad czterdziestu milionach dokonanych aborcji, z ich inspiracji, te same kręgi i środowiska ciągle zachęcają i pochwalają te zbrodnie. I te, w większości organizacje „praw” proaborcyjnych, kierownictwa których obsadzone są przez żydów oraz olbrzymi procent „lekarzy”-aborterów, będących także żydami, nobilitowały ostatecznie zabijanie dla samego zabijania.

12. Wciskają nam pięknie opakowane i podstępne kłamstwa egalitarystyczne. Wszystkie rasy są (rzekomo) równe pod względem inteligencji, moralności, osiągnięć i możliwości, za wyjątkiem oczywiście jednej. Żydowska „rasa”, jak to sami ich przywódcy nazywają swój lud, jest proklamowana przez żydowskich antropologów, jako nadrzędna. Kłamstwa takich żydów jak Montague, Gould i Franz Boos, zainfekowały i wyparły prawdziwą naukę. Według tych szarlatanów, żydzi są wyjątkowo inteligentni, wyjątkowo moralni i są wspólnotą, która stoi ponad wszystkimi innymi w swej władzy zwierzchniej. Oni rzeczywiście wierzą, że otrzymali od Boga prawo do rządzenia nami. Krytyka ich niszczycielskiej władzy jest najbardziej skandalicznym społecznym tabu. Jej konsekwencją może być utrata reputacji, środków do życia oraz usunięcie kogokolwiek, bez względu na wcześniejszy szacunek jakim ktoś wcześniej się cieszył, poza nawias „przyzwoitych ludzi”.

13. To oni są motorem i beneficjentami społecznego eksperymentu zwanego „integracją” rasową, poronionego eksperymentu, który unicestwia Euro-Amerykanów. Wraz z żydowskimi ekstremistami u steru ruchu na rzecz czarnych, „kierowanego” przez ich marionetkę Martina Luthera Kinga-juniora, szarlatana, plagiatora i uwodzicielskiego pastora, którego mowy i artykuły były produktem żydokomunistycznego prawnika Stanley’a Levinson’a- prawa białych Amerykanów zostały zmiażdżone jakby walcem drogowym. Dokonano tego z pomocą gorliwych i wylewnych żydowskich mediów zdeterminowanych i podążających ku pomniejszeniu na zawsze władzy i siły Euro-Amerykanów. Ci żydowscy wywrotowcy założyli NAACP i kierowali tą organizacją aż do lat siedemdziesiątych XX wieku, nie dla korzyści czarnych ale jedynie w celu użycia ich w roli „proletariatu” ostatecznie utwierdzającego żydowską hegemonię nad instytucjami Ameryki na dłuższą metę poprzez obniżanie poziomu edukacji i otumanianie białych i zwiększanie poziomu przemocy, gwałtów i morderstw wśród białej większości. Współczynnik 60% przestępstw popełnianych z użyciem siły przez czarnych w naszym kraju, jest starannie skrywany przez media głównego nurtu, w większości w syjonistycznych rękach. To w istocie jest próba ukrycia przed oczyma rozwścieczonych białych, kompromitującego fiaska i ruiny oszustwa „integracji”.

14. Zagarnęli nasz język i używają go w celach propagandowych z niewielką pomocą ze strony sterowanych przez syjonistów marionetek-idiotów. Obecnie „rasistą” jest ten, kogo przeraża przestępczość czarnych i odczłowieczanie naszych białych kobiet i dzieci przez gwałty i morderstwa. „Rasistą” jest ten, kto nie chce aby biali ludzie zostali starci z powierzchni ziemi na zawsze. „Antysemitą” nie jest już ten kto nienawidzi żydów ale ten kogo nienawidzą żydzi. Ktokolwiek ośmiela się głośno wypowiedzieć uwagę na temat ich chorego, makabrycznego, antyeuropejskiego credo śmierci, obecnie wcielanego w życie przeciwko nam białym, jest przyrównywany do nazistowskiego tępaka bez opaski na ramieniu i bez brązowej koszuli. Dotyczy to sporej części społeczeństwa obecnie już obudzonego, z rosnącą świadomością prawdziwości perfidii żydowskich hegemonów.

15. Kontrolują naszą walutę przy pomocy fałszerskiej instytucji zwanej Federal Reserve i jego pępowiny łączącej z żydowskim kartelem bankowym Rothschildów, kierowanym z finansowego centrum światowego żydostwa, ulokowanego w Londynie. Od 1913 roku, z małymi przerwami, przez całą historię USA, żydzi zatopili swoje wampiryczne kły w naszą narodową walutę. To ogniwo dominacji, bardziej niż jakiekolwiek inne, musi być złamane, rozbite, a cugle muszą być odzyskane przez naród i rząd naszego kraju, wyrwane z łap prywatnych korporacji, obsadzonych od góry do dołu przez żądnych władzy, chciwych, żydowskich, ekstremistycznych materialistów i międzynarodowych bankierów, którzy są bez reszty globalistami, internacjonalistami pragnącymi rabować amerykański naród z jego środków do życia i prawa do życia, jak to już wcześniej Ojcowie Założyciele nas ostrzegali.

Dopóki nie zrzucimy z naszych pleców tej bankowej władzy, dopóty będziemy pod jarzmem talmudycznej tyranii. Będziemy bankrutami i poddanymi strukturze ich mrocznej mocy…

Wszystko co tutaj napisano może być z łatwością zweryfikowane. Żydzi, w ogromnej większości syjoniści z natury, doskonalą każdy ruch i dzieło, które obecnie zagrażają zniszczeniem nas i doprowadzeniem nas na skraj unicestwienia. A teraz Lewiatan syjonizmu i talmudycznego judaizmu rozciąga swoje macki na każdy aspekt życia naszego kraju, na każdy naród i każdą kulturę na naszej planecie. Wraz z jego ekspansją rozprzestrzenia się rozpusta, rozpasanie i rozłamy wśród wszystkich narodów, galopująca erozja tradycji i cywilizacji.

Cóż możemy uczynić żeby to powstrzymać? Czy będziemy się bać i drżeć przed głupawym, oszukańczym bełkotem o „antysemityzmie” i „nienawiści”, czy też powstaniemy do walki o przetrwanie cywilizacji?

Zależy to od nas wszystkich, chrześcijan zarówno z prawa jak i z lewa, od umiarkowanych muzułmanów, którzy unikają przemocy, od uczciwych antysyjonistycznych żydów i w końcu od ludzi bez żadnych szczególnych przekonań religijnych.

WSZYSCY MUSIMY ZNISZCZYĆ ZŁO, MROK SYJONIZMU I ŻYDOWSKIEJ HEGEMONII, AŻ SIĘ WYKRWAWI W BIAŁY DZIEŃ.

http://wolna-polska.pl

Komentarzy 58 to “Istnieje 15 metod zniszczenia Twojej ojczyzny”

 1. lopek said

  WSZYSCY MUSIMY ZNISZCZYĆ ZŁO, MROK SYJONIZMU I ŻYDOWSKIEJ HEGEMONII, AŻ SIĘ WYKRWAWI W BIAŁY DZIEŃ.
  Koniec cytatu.
  Proponuje zacząć od wyczyszczenia Ukrainy z szatańskiego elementu – bo jest ku temu okazja.
  Tylko kto to ma zrobić i jak?

 2. tadeusz said

  DLA MĄDRYCH LUDZI PRAWICY ! ! ! Światowej sławy filozof ,dla mnie MĘDRZEC ,dominikanin Józef Maria Bocheński mówił ,że filozofia to jest bardzo niepotrzebna, niby nauka ,sieje tylko zamęt i nie wnosi nic nowego .Najlepiej by polscy ,,filozofowie ,, pokazali światu ,że najważniejsza jest – MĄDROŚĆ ! ! !. Świat ,kościół ,filozofowie zapomnieli ,że mądrość istnieje.To Polacy mają otworzyć oczy światu. Proszę przeczytać dzieło naszego mędrca STANISŁAWA STASZICA ,,RÓD LUDZKI ” Tylko Polacy naprawdę są narodem wybranym przez Boga . T o żadne chciejstwo ,tylko namacalne gołe fakty, dnia codziennego , które są trudne do zrozumienia dla filozofów ,bo prawda jest bardzo prosta. Głupi ludzie byle co jadają i byle co gadają . BÓG STWORZYŁ CZŁOWIEKA, BY Z ŻYCIA MIAŁ RADOŚĆ, NIE CIERPIENIE ! NARODZIE ! ŻADNA SELEKCJA NATURALNA ANI GENY TYLKO ŻYWIENIE OPTYMALNE ,JEST PODSTAWĄ MĄDROŚCI ! ! ! POLACY MAJĄ BYĆ ,CHORZY I GŁUPI ,bo tak chcą nasi władcy ! Nie ma dzieci niegrzecznych ,są tylko dzieci niewłaściwie żywione . Nie ma ludzi leniwych ,są tylko ludzie niewłaściwie żywieni. DR.JAN KWAŚNIEWSKI – OTRUTO !

 3. „WSZYSCY MUSIMY ZNISZCZYĆ ZŁO, MROK SYJONIZMU I ŻYDOWSKIEJ HEGEMONII, AŻ SIĘ WYKRWAWI W BIAŁY DZIEŃ.”

  Wszyscy to nikt. Pierwszy blad Autorea, z calym szacunkiem. I po co to cale zadecie i nerwy?

  Zyjemy w Wieku Informacji – czas na poinformowane dzialania, a niejakies odruchy wskazujace na kompletna bezradnosc. Konkretny Ktos musi przedlozyc konkretny plan dzialania i wykonac konkretna prace jego wdrozenia.
  A dlaczego do tej pory tak sie nie stalo w historii?
  Dlatego, ze hasla byly i pozostaja niezmiennie efemeryczne, tzn. bardzo slao rozeznane rzeczowo. W tym przypadku np. „ŻYDZI” to niestety nikt konkretny.
  Ani to jedna rasa, ani jedna nacja, ani jedna religia. Zalezy, ktore tlumaczenia jakich tekstow zrodlkowych czytamy, dostajemy bardzo rozne wyniki na to samo haslo. Jesli odstawimy emocje na bok, a zostaniemy przy samej nauce i rzeczowym podejsciu, to okazuje sie, ze nauka ma dzis podstawowy problem z ustaleniem definicji slowa „zyd”. Haslo to wyprowadza w szczere pole nawet wytrawnych znawcow tematu. Nie wiadomo o kim konkretnie jest w nim mowa. Ten problem nigdy bnuie jest debatowany na chlodno, co pozostawia wielka luke w naszej wiedzy od wielu juz wiekow.

  Jesli chcemy niszczyc „ZLO” na naszej planecie, to musimy neutralizowac konkretnych ludzi czyniacych owo „ZLO”, czyli „PRZESTEPCOW”, ktorzy lamia „PRAWO”, tzn. konkretne przepisy „KODU CYWILNEGO”.
  Zadne hasla, goraca krew, swiete przekonania i slogany nic tu nie pomoga. Dlatego obserwujemy taki impas w takim postawieniu sprawy. Potrzebna jest zdroworozsadkowa konsekwencja w codziennym naszym dzialaniu, a nie rozemocjonowane, wielce namaszczone przekonania, ktorko mowiac KONKRETY. Oswiadczenie, ze ktos jest „ZYDEM”, w ogole niczego nie wyjasnia, a tylko otwiera stare, po dzis dzien nierozstrzygniete kwestie. Kwestie nierostrzygniete, bo nigdy nie wziete pod lupe z chlodnym okiem do rzeczowej analizy, jak to zrobil np. Prof. Szlomo Sand z Uniwersytetu w Tel Awiwie, a brane „na goraco”, pod wplywem odruchu i droga stereotypow. Tymczasem juz nie tedy jest droga w Wieku Informacyjnym, nie przy tym poizomie zaawansowania mysli ludzkiej i technologii.

  Wszyscy wiemy, ze istnieja pisma wzywajace do szerzenia nienawisci miedzy ludzmi i calymi narodami, w oparciu o ktore powstaja i dzialaja ze szkoda dl;a spolecznosci rozmaite sekty idace za tym glosem. Jest to oczywisty przejaw „ZLA”.

  Dlaczego wiec nie ma normalnej akcji obywatelskiej w tej sprawie, zeby pisma takie i organizacje delegalizowac? I to w miare jak sie ukazuja, lub sa wprowadzane w zycie, bez czekania na Godota?

  I nie chodzi tu tylko o wyswiechtany juz przyklad ‚Talmudu’ i jego ortodoksyjnych wyznawcow. Chodzi przeciez o ekstremistow wszelkiej masci, BEZ WZGLEDU NA POCHODZENIE ETNICZNE, BEZ WZGLEDU NA WYZNANIE, BEZ WZGLEDU NA JAKIEKOLWIEK ICH MOTYWY.
  ZLO jest ZLEM – wzywanie do jakiejkolwiek nienawisci miedzyludzkiej, do wojen, zbrodni czy morderstw, jest OCZYWISTYM ZLEM i ktokolwiek takie ZLO szerzy, musi pojsc pod TRYBUNAL SPRAWIEDLIWOSCI rangi stosownej do wagi sprawy i musi byc rozliczony ze swoich konkretnych akcji. Bez zadnej emocji, ani uprzedzen religijnych, czy rasowych, czy jakichkolwiek innych. Chodzi o jego wlasne dobro, bo cywilizacja moze przeciez eksplodowac grzebiac samego sprawce w swych ruinach.
  W obecnym WIEKU INFORMACYJNYM, w ktorym przyszlo nam zyc, nie ma juz miejsca i czasu na zwierzece odruchy, „odszczekiwanie sie”, a potem ZERO AKCJI LEGALNEJ. Wszyscy dzis juz wiemy jak dzialac powinno PRAWO i obecnie jest czas, zeby KONKRETNE osoby, czy inicjatywy spoleczne, ktore dostrzegaja KONKRETNE nieprawidlowosci w funkcjonowaniu infrastruktur spolecznych, zastosowaly w praktyce KONKRETNE mechanizmy istniejace w kazdej demokracji, a zaprojektowane z mysla zatrzymania PROPAGACJI PRZESTEPSTW.

  I po co to pokrzykiwanie na jakichs „zydow”? Kto to w ogole jest? Prof. S. Sand z Izraela nie wie, a ja tez ciagle nie wiem, a staram sie dociec. Tak dluzej nie moze byc w Wieku Informacji, musimy wiedziec lepiej skad pochodzimy i patrzec uwazniej dokad zmierzamy.
  I jesli chcemy wykorzenic konkretne ZLO, to scigajmy zawsze konkretnych PRZESTEPCOW, a ci akurat sa WSZEDZIE, nie ma zadnego „wyjatkowego srodowiska” pod tym wzgledem, ktore mogloby byc wykluczone z dochodzenia, wiec miejmy uszy i oczy otwarte i dzialajmy w czasie rzeczywistym, KONKRETNIE – wystapilo ZLO? PRZED TYBUNAL ZE SPRAWCA. Tak jak zrobila Islandia ze swoimi banksterami. To dziala.

 4. Moher49 said

  Od dawna się zastanawiam jak mała grupka bandytów była w stanie opanować wielką Rosję, wielką Amerykę i mnóstwo mniejszych chrześcijańskich krajów. Przecież można ich było wyłapać i wydusić jak pluskwy. Tak się nie stało bo każdego chrześcijanina obowiązuje przykazanie „nie zabijaj!”-to jedna przyczyna, a lenistwo i głupota zachodniej cywilizacji to druga przyczyna. Ciężko iść na wybory, ciężko chodzić na zebrania. Ktoś kupuje Gazetę Wyborczą, Gazetę Polską, Urbanowe NIE, pornosy, wypożycza porno-kasety. Dzieci chodzą gdzie chcą i robią co chcą. Kościół katolicki też się zaniedbał, ma w ręce mikrofon, pełne kościoły (przynajmniej w Polsce), można tym głupim ludkom przemówić do sumienia. Żydowskie dzieci na Brooklyn chodzą parami w mundurkach do swoich szkół, nie czytają świństw przeznaczonych dla gojów od urodzenia wierzą, że są narodem wybranym.

 5. Stolnik said

  http://www.viviflaminis-deogratias.pl

  12 Czerwiec 1997 r., Jezus Chrystus:

  Kochany synu Żywy Płomieniu, kochane dzieci światłości miłe Mojemu Świętemu Sercu. Ja Jestem Jezus, Druga Osoba Trójcy Świętej.
  Dziś otrzymałeś synu Żywy Płomieniu, specjalne natchnienie od Ducha Świętego. Jest ono prawdziwe. Jak wiesz,

  działają na zachodzie, co najmniej dwa potężne komputery, o gigantycznej wręcz pamięci. Nazwano je na cześć szatana Bestia.

  Od pewnego czasu, te komputery zaczęły już działać i czynić szkodę wielu dzieciom Bożym. Pragnę, aby spośród grona Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego (M.R.M.B.) i Rycerzy Najświętszego Sakramentu (R.N.S.), a nawet spoza tego grona został utworzony sztab, najlepiej programistów komputerowych, którzy by opracowali szereg programów komputerowych, zwanych w skrócie Antybestia.
  Na początek niech ta grupa wydobędzie wszystkie informacje z komputera Bestii dotyczące spraw Bożych i ataku na dzieci Boże. Rozgryźć należy system i sposób działania na umysły ludzi przez ten komputer i utworzyć specjalny program, poprzez szereg urządzeń, które będą umożliwiały neutralizację jego działania. Niech ustalą wszelkie zagrożenia, jakie może nieść ze sobą ten komputer. Program Antybestia będzie miał za zadanie chronić jak najlepiej dzieci światłości od zgubnych działań Bestii.
  Program Antybestia musiałby być stale modyfikowany i ulepszany. Dobrze by było, abyście pozyskali kogoś, kto mógłby posłużyć finansami na ten niezbędny cel, najlepiej z Zachodu.
  Wiedzcie słodkie dzieci, ze Ja będę błogosławił wam w tej pracy. Niech sztab Antybestii wyławia wszelkie informacje, szczególnie te tajne, znajdujące się w pamięci Bestii, a mające strategiczne znaczenie dla wszystkich dzieci Bożych. Należy podjąć również w tym kierunku działania informujące ludzi o tym wszystkim. Dla niejednego z was słodkie dzieci, wyda się to wszystko absurdem, lecz uwierzcie Mi, to zagrożenie jest naprawdę bardzo realne i bliskie realizacji na masową skalę.
  Wiele z was, posiada komputery najnowszej generacji. Systemy i programy, jakie obecnie funkcjonują, umożliwiają transmisję danych na każdą odległość. Proszę, abyście były roztropne w posługiwaniu się tym sprzętem. Pragnę was uświadomić i przestrzec, abyście słodkie dzieci nie używali komputerów, z których można mimo blokad, wydostać wszelkie informacje i dane, które ukryjecie. Chodzi Mi przede wszystkim o informacje dotyczące spraw Bożych i z nimi związane zagadnienia.
  Używajcie jedynie komputerów bez możliwości wyjścia na zewnątrz. Obiecuję wiele specjalnych łask i wiele błogosławieństwa tym, którzy zdecydują się podjąć to niełatwe zadanie.

 6. Siekiera_Motyka said

  „Jak żydowscy hegemoniści rujnują Amerykę ”

  „Ponad połowa uczniów amerykańskich szkół publicznych żyją w biedzie”
  http://www.huffingtonpost.com/2015/01/16/southern-education-foundation-children-poverty_n_6489970.html

  A podobnych przykładów tego jak jest dobrze żyć w czystym kapitalizmie USA jest bardzo długa.

 7. zolo du said

  Po przeczytaniu „Dzienników Turnera”, najbardziej antysemickiej książki, na której wzorował się Mc Veigh w Oklahomie i Breivik – do tej pory do nabycia – wiem, że to żydowska prowokacja, pokazująca, że aby „coś z nimi zrobić” – potrzebna globalna wojna atomowa – inaczej wy goje nie macie żadnych szans.
  Artykuł pokazuje 15 metod niszczenia i nawołuje do”powstania do walki o przetrwanie cywilizacji”, ale nie mówi co robić.

  Mój pomysł: niech będzie, że ONZ, ogłasza, że NIKT, NIKOMU, od tej pory nic nie jest winien – umarza wszystkie długi wszystkich.
  Ciekawe co by się stało.

 8. markglogg said

  Jest i bardzej szczegółowy plan „upupienia” narodów Europy, pracowicie wprowadzany w życie w ramach „agendy 21” – czyli projektu „ekologicznego” świata na wiek XXI. Stosowany on jest na prawie całym naszym Kontynencie pod nazwą „BOLOŃSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA”. Patrz szczegóły tutaj: https://wiernipolsce.wordpress.com/2015/02/07/system-bolonski-czyli-podstawa-intelektualna-nadchodzacej-tysiacletniej-rzeszy/

  (Może by admin puścił ten istotny tekst w całości na swym portalu?)

 9. Eliza said

  @7. Panie Stolnik, co to jest? „Niech sztab Antybestii wyławia wszelkie informacje, szczególnie te tajne, znajdujące się w pamięci Bestii, a mające strategiczne znaczenie dla wszystkich dzieci Bożych. Należy podjąć również w tym kierunku działania informujące ludzi o tym wszystkim.
  Dla niejednego z was słodkie dzieci, wyda się to wszystko absurdem, lecz uwierzcie Mi, to zagrożenie jest naprawdę bardzo realne i bliskie realizacji na masową skalę.”
  To jest posłanie Jezusa, co Pan chce mnie wmówić.
  To jak program prowokacyjny, wykorzystujący naiwnych, stworzony przez tych złych i parszywych, a nie żadne przesłanie. Oni przecież wiedzą, jak poigrać z naiwnymi ludźmi. W świecie wirtualnym jest cała fura takich przesłań.

 10. Antares said

  Planeed Parenthood została założona przez margaret sanger, która była szmatą pochodzenia amerykansko – irlandzkiego i wychowała się w rodzinie katolickiej. Jej cechą szczególną była nienawiść do żydów, czarnych i Słowianin.

 11. Joannus said

  Ad 8 Eliza
  Prawidłowa ocena wrzutki.
  Pmiętam podobne z czasu objęcia urzędu premiera kameleona ksywka Mazowiecki. Było to mniej więcej tak – Polacy przyjmijcie mojego premiera, trochę pocierpicie ale to dla waszego dobra, po tym będzie już dobrze w Polsce.
  Obojętne czy to robią ludzie wiadomej grupy , czy sam nieczysty duch zwodziciel, trzeba być czujnym, ubranym w zbroję prawdziwej wiary, i nie przyjmować pseudo objawień.
  Napisane jest – strzeżcie się aby was nie zwiedziono.

 12. Przecław said

  Patrick Grimm: 3.” Wynaleźli i rozwinęli ideę „multikulturalizmu” (multi-kulti), dowartościowując, promując każdą kulturę bez względu na stopień zacofania i barbarzyństwa, potępiając i poniżając zachodnio-europejską kulturę białego człowieka.”

  Niby prawda, a jednak…
  PAMIĘTAJMY, że my Słowianie i my Polacy NIE JESTEŚMY dla nich, dla nadętych Patricków Grimmów częścią „zachodnio-europejskiej kultury białego człowieka”.
  My jesteśmy czymś GORSZYM, czymś POZA nawiasem, którym zawsze można na głowę zwalić kazde gówno i niewolę i jeszcze nas samych obciążyć winą za nie.

  A jakaż to „kultura białego człowieka” ??? Nie ma takiej. Pierwszym krokiem aby coś zmienić jest umiejętność dostrzeżenia WIELU kultur i cywilizacji istniejących w Europie i na świecie, często sprzecznych ze sobą i zwalczających się. Tego amerykański ŚLEPIEC i prymityw, zachłyśnięty własną doskonałością, nie jest w stanie dokonać i pojąć.
  Żydom udało się opanować świat, bo dostrzegli, że w Europie istnieje z jednej strony cywilizacja chrześcijańska oparta na słowiańskim WEDYZMIE, zwana przez Konecznego cywilizacją łacińską i sprzeczna z nią, zwalczająca ją i niszcząca cywilizacja germańskich koczowników-bandytów, którą Koneczny nazwał /może niezbyt trafnie/ cywilizacją bizantyńską. Syjonistom udało się opanować i podporządkować dla własnych celów tą cywilizację anglo-niemieckich bandytów i za ich pośrednictwem podporządkować sobie świat.
  Amerykański prymityw nie jest w stanie tego zrozumieć i dlatego jego wywody, choć szczere, stają się jałowe w wykonaniu.

 13. @7
  W miejscu, które nazywacie „Gnojówką” ? Spadaj na drzewo.

 14. Ad. 2

  „Światowej sławy filozof ,dla mnie MĘDRZEC ,dominikanin Józef Maria Bocheński mówił ,że filozofia to jest bardzo niepotrzebna, niby nauka ,sieje tylko zamęt i nie wnosi nic nowego ”

  – Ne ma pan co robić, tylko cytować tu wywnętrzania się gościa, który był miłośnikiem Platona? Platon, przypomnijmy, był kochany przez Odrodzenie, przez lewactwo wszelkiej maści.

 15. Ad. 5

  Coo? „Listy z nieba”? 🙂 (patrz: Sapkowski, cykl „Narrenturm”). 🙂 Myślenie histeryczne górą? 🙂

  Pan Polak Stanisław napisał ważny, mądry tekst, który każdy powinien sobie obok monitora powiesić, to Stolnik już bieży z odsieczą i wkleja teksty, które mają zamydlić oczy tym, którzy tekst Polaka Stanisława przeczytali? 🙂

  Tak, tak… Czerwoni wszelkiej maści ciężko pracują, coby Polaków przy myśleniu histerycznym przytrzymać… Jak ne „walka z układem”, to „pancerne brzozy”, albo „listy z nieba”. 🙂

 16. JO said

  Ad. 12. Bochenski to Chyba byl Zydem…

  „Chyba” to każdy może być wszystkim.
  Admin

 17. NICK said

  Fałszywi prorocy czy fałszywe znaki będą się mnożyć. Mówię o „religijnych”.
  Bo cała przestrzeń medialna spełnia powyższe kryteria, od dawna.
  Najgorsze, prawdopodobnie, będą „projektory lucyferiańskie”, przedstawiające, np., powtórne przyjście Chrystusa. „Z Nieba”.
  Wielu „religijnych” uwierzy… .
  A ja mam nadzieję, Wiarę a, może, i wiedzę, że jak Chrystus przyjdzie, to wszystko co ziemskie, martwe i żywe, poczuje to jednoznacznie.
  Będzie to Znak dotąd Nam nie znany a i kamień Go rozpozna.
  Przepraszam za nawiązanie do ‚natchnioności’.
  Żyj człowieku po Bożemu. Ot co.

 18. Boydar said

  Muzyka w tańcu nie przeszkadza, Panie JO; mógł więc wiedzieć, jak się sprawy mają 🙂

 19. Joannus said

  Ad 17 NICK
  ”Żyj człowieku po Bożemu. Ot co.”

  Dobre Panie NICK-u

  Wg naszych przewodników, ponoć razem z żydami czekamy na Mesjasza.
  To znaczy, że słowa -Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, wyblakły im całkiem w tekstach Pisma św.

  Pan Nasz przyjdzie w Chwale na obłokach niebieskich w swej potędze sądzić żywych i umarłych. Znaczy to, że na koniec świata, kiedy zmarli powstaną z grobów by razem z żywymi stanąć przed swym jedynym Bogiem.

 20. Kojak said

  Od.3 ! Polak Stanislaw ! Jestes zwyczajny gangster intelektualny ! Jakie zadecie autora , nerwy ! ? Piszesz zwyczajne brednie ! Pajak wyliczyl starannie systemowo zydowska kryminalna destrukcje i zdziczenie ! Nie jakis z Zyd tylko konkretny czlowierk ? Czy ty sam jestes glupi czy z ludzii robisz bezczelnie glupkow ? Trzeba byc wyjatkow aroganckim tupeciarzem zeby nie widziec ewidentnej zydowskie destrukcji ! Jest ona widoczna i oczywista dla kazdego przytomnego na umysle człowieka Jesli tego nie widzi to jest idiota ,albo z innych usiluje robic idiotow ! Przykladow mozna wyliczac nieustaninie i wprost w nieskoncznosc zarowno z biezacych wydarzen jak rowniez z histori !!!

 21. Rokitnik said

  przepraszam…jaki był TEMAT niniejszego postu??

 22. aaaaaaaaaaaa said

  @4
  odpowiedź jest bardzo prosta – zjednoczenie….

  …to jest dziwne zjawisko ,ale mniejszej grupie walczącej o te same rzeczy jest paradoksalnie łatwiej się zjednoczyć niż większej ( gangi motocyklowe najlepszym przykładem )…… , poza tym rozbicie wielkich fabryk ,gdzie panowała jedność jest kolejnym powodem dlaczego tak uparcie dążą do zabicia narodowo państwowych instytucji i przemysłu ,.

  …. nie dalej jak wczoraj oglądałem CZARNY CZWARTEK i to wyraźnie pokazuje ,że siła tkwi w jedności grupy o wspólnych celach ……dzisiaj tego nie ma bo naród podzielono maksymalnie jak tylko można ,
  za to żydostwo wręcz odwrotnie ….oni wiedzą ,że tylko razem w ukryciu mają szanse, inaczej masy mogłyby ich zdeptać jak przysłowiowe pluskwy …

  ja osobiście upatruje nadziei dla Polski w tym , że jak już zdechną i wyjadą ostatnie lemingi to nadejdzie moment dla zjednoczenia tych najtwardszych Polaków ….typu Brunon Kwiecień itp …….wtedy jest szansa, że rozpocznie się jazda bez trzymanki ….

  i mam nadzieję, że jeszcze dożyję tego momentu .

 23. Filo said

  W tej calej tyradzie jest jeden problem: kto to sa ‚oni’?
  Artykul odnosi sie glownie do USA i przez wieki pewnie z polowa tych punkotw miala poparcie spoleczenstwa. Pamietajmy kto przyplynal na Mayflower.
  Nie wszyscy Amerykanie, ktorzy podbili Meksyk i zagarneli polowe meksykanskiego terytorim byli zydami..
  Amerykanie to nie jednolity narod i emigracja nie jest rzecza ani nowa ani nadzwyczajna.
  Ja sobie doskonale zdaje sprawe, jaka role odegrali w USA zydowscy handlarze niewolnikow i bankierzy, ktorzy skupywali zloto od poszukiwaczy zlota i zalozyli zydowskie eldorado w obu Amerykach.
  Niemniej jednak do Ameryki stale naplywali i naplywaja fale awanturnikow z calego swiata. USA zawsze bylo krajem gangsterow.
  Amerykanie planowo i celowo probowali podbic katolickie panstwa.
  Zastanwaia fakt, ze w Meksyku, Boliwii, Peru a inawet w swieckim Chile religia nie zostala zniszczona. Kraje latynowskie, pomomo amerykanskiego imperializmu i straszliwych awantur na calym obszarze obu Ameryk, zachowaly silna katolicka tozsamosc i przez setki lat opieraly sie amerykanskiej inwazji.
  Prawde mowiac, smiem twierdzic, ze to amerykanski imperializm rozwala nam Europe.
  Opowiadanie o wprowadzeniu multi-kulti w USA jest nie tylko smieszne ale i naiwne. Coraz wiecej ludzi w USA gada po hiszpansku, a Indianom to Amerykanie odebrali ich wlasna kulture.
  Awantury USA na calym globie ziemskim maja poparie obywateli amerykanskich. A przeciez to Amerykanie napadli na katolickie Filipiny, wymordowali tysiace, tysiace mieszkancow, zrobily z katolickich Filipin nedzna kolonie zydowsko-amerykanska. Nigdzie na Filipinach nie ma nawet ulic w jezyku tubylcow. Nedza i wyzysk widoczne sa na kazdym kroku.
  To Amerykanie zbombardowali dwa katolickie koscioly w Libii i chrzesciajnskie, prawoslawne cerkwie w Kosowie (okolo 400)
  Wedlug mnie, USA przypomina takiego potwora z greckiej mitologii, ktory byl tak nienazarty ze zaczal sam siebie zzerac … od ogona.
  Jak moze Amerykanin narzekac na niszczenie amerykanskiej kultury jak cala geba, para i moca niszczy kultury innych narodow.
  Ja rozumiem, ze gdyby ten artykul byl o Europie – mialby pelne uzasadnienie: bo multi- kulti w Europie stworzyli Amerykanie … juz w I-ej wojnie swiatowej.
  USa od zarania swojej panstwowosci to zbitek narodow.
  A juz zbija z pantalyku gaworzenie o amerykanskiej rasie! Przeciez Eskimosi to tez biala rasa a jak ich traktuja!
  USA jest wielorasowym krajem i rownie glupio jest opowiadac o ukrainskiej Ukrainie, gdzie zamieszkuje do cholery ras i oprocz bialych Rosjan, Polakow, ktorych ukry nienawidza mieszkaja tam tez i Tatarzy, Kozaki, Mongoly, Moldawianie, Bulgarzy, Rumuni, Wegrzy, Grecy no i .

  Przeciez w USA to nawet potomkow Hiszpanow nie traktuja jako bialej rasy!
  Teraz narzekaja?
  Jakim prawem Amerykanie bombardowali Europe, a teraz niszcza Ukraine.
  Niech zwina polowe baz militarnych na swiecie i od razu im sie humor poprawi.
  To Europa, Ukraina, Polska, Grecja, Wlochy, Hiszpania maja prawo pyskowac na wyzysk i niszczenie europejskich tradycji i kultury.
  Dopoki Amerykanom sie dobrze zylo ze zbojectywa i okradania innych narodow to politycy USA uwazali sie za wiodaca demokracje swiata.
  Teraz kiedy puscili z dymem kilkanscie panstw i wladze oddali w rece korporacjom – sami znalezli sie w dolku idalej nie wiedza czemu wydaja tyle pieniedzy na bombardowanie Wietnamu, kambodzy, Filipin, Indonezji Jemenu, Sudanu i w ogole Bliskiego Wschodu.
  No to teraz, kto niszczy Ameryke?

 24. aaaaaaaaaaaa said

  @23
  trzeba sobie jasno powiedzie, że Amerykanie to przede wszystkim tylko i wyłącznie rdzenni Indianie ….cała reszta to emigranci….,
  a że emigranci zdławili podstępnie Indian to już zupełnie inna bajka

  całe USA opiera się na metodzie VW Garbusa – nikt nic nie wie ,ale to nowy ‚amerykański’ samochód !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  całą resztę niech każdy sobie dopisze sam………

 25. stepowy said

  Jedno wierzą w żywienie optymalne,
  inni zaś twierdzą ze ciało to proch marny
  a liczy sie tak naprawdę duch, bo kiedy duch mocny to i ciało zdrowe.

  Nagroda Nobla dla tego, komu uda się przemienić polską pyche w dumę,
  a wszechobecną zawiść w życzliwość.
  Pzdr.

 26. AD Filo said…sprawiasz wrażenie jakbyś artykułu nie przeczytał ze zrozumieniem…Autor artykułu napisał, że Ameryka jest w „niewoli” u żydów. Więc wszystko co obecnie robi Ameryka, to jest wszystko robota żydów, a nie „amerykanów”. Wszystkie powojenne zbrodnie USA, to robota właśnie żydów rządzących Ameryką. Zresztą np. prezydent USA Truman był żydem. I to on tak samo zresztą jak inny żyd niejaki Hitler też nakazał dokonać ludobójstwa nad cywilną ludnością Japonii zrzucając na nich 2 bomby atomowe. Podobny problem jak Ameryka ma większość tzw. krajów chrześcijańskich. Większością tych krajów rządzą żydzi, którzy niszczą te kraję w podobny sposób jak opisane jest, to w powyższym artykule. Wszędzie tam tylko żydzi mają władzę, media, największe zakłady przemysłowe, banki. Wszyscy aktorzy i pozostali celebryci, to żydzi. Wszyscy dziennikarze, to żydzi. Osoby zapraszane do TV, to prawie tylko żydzi. Osoby występujący w reklamach puszczanych w TV, to wyłącznie żydzi. Tzw. „autorytety”, to wyłącznie żydzi…W Polsce od 1944 roku we władzach są tylko żydzi. Podobnie na Ukrainie . We Francji kolejny prezydent, to żyd. Merkel, to żydowskie nazwisko (-el, to skrót od hebrajskiego Elochm, czyli Bóg, Podobne do Polskiego np. Bogumił). Nazwisko po mężu, ale żyd żeni się raczej z żydówką. Nasz Komorowski ożenił się z żydówką, to też nie przypadek. Jego dziadek jest żydowską matrioszką, który podszyła się pod Komorowskiego. Podobnie zresztą jak i Jaruzelski był żydowską matrioszką. Prezydent Czech Zeman…Cała władza UE… i można tak w nieskończoność… wszędzie żydzi, żydzi i żydzi…jednak najgorsze z nimi jest to, że wszędzie gdzie są, to zawsze działają na szkodę państw i narodów w których żyją i którymi rządzą. Kto jest żydem, to łatwo można poznać. Ma czarne oczy, nienawidzi Rosji, Rosja, Putina i zawsze wszystkich podjudza do wojny, a przyłapany na złodziejstwie, czy oszustwie odpowiada, że robi to dla dobra „ofiary”…

 27. Re: 26 Zygmunt Jakubowski…
  Polecam n/t zydowskiego bolszewizmu na terenie USA…

  ===================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 28. snag said

  Ci sami Zydzi ktorzy propaguja otwarte granice i multi-culti society wsrod Gojow zazarcie zwalczaja mieszane malzenstwa wsrod swoich, praktykuja apartheid w Izraelu nie wspominajac o obozach concentracynych gdzie marynuja ‚nielegalnych’ Gojow w namiotach lub na wolnym powietrzu latem i zima dopoki nie ‚poprosza’ o deportacje ,…

 29. Zarmenii said

  ad. Zygmunt Jakubowski. Wszystko sie zgadza, ale gdyby Pan mi to powiedzial 30 lat temu, to nasunela by mi sie od razu mysl, ze cos Panu upadlo ciezkiego na glowe w dziecinstwie, albo ze Pan ma shizofrenie paranoidalna: „wszedzie zydzi, zydzi, zydzi”. Gdzie nie spojrzec, to spotykam ludzi, ktorzy zatrzymali sie na tamtym moim etapie wiedzy i postrzegania sprzed 30 lat.
  ps. Niech Pan nie krzyczy na Pana Filo, on woli pisac niz czytac.

 30. snag said

  Filo @ 23 ,…

  „a Indianom to Amerykanie odebrali ich wlasna culture” – Fortuna kolem sie toczy dzis Indiancy odbieraja bialym z nadwyzka, w wiekszosci biali sa klientela w ich kasynach czy w sklepach z tytoniowym produktem tudziez ofiarami ‚jedno-rekich bandytow’ w barach ,…

  Poklikaj i zobacz ile kasyn i rezortow (tych wiekszych) posiadaja w samym Stanie Waszyngton ,…

  https://www.google.com/search?q=Tulalip+Resort+Casino&biw=1600&bih=754&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Mb_XVLvrCIfwoASLr4GQDQ&ved=0CAcQ_AUoAg

  http://500nations.com/Washington_Casinos.asp#Whatcom

 31. snag said

  Filo @ 23 – Na deser ,…

  Biali wyciagneli ich z ery kamienia lupanego i czesc z kanibalizmu – Ponizej wiekszy obrazek, ich resorty I kasyna w poszczegolnych Stanach – Nie wspominjac o 50% prawa do polowu ryb, ostryg, malzy, produktow rzek, jezior I oceanow czy odstrzalu dziczyzny w lasach ktore (prawo) generalnie ignoruja z korzyscia dla siebie ,…

  Dla przykladu male plemie Makach (1200 skalpow) nad Pacyfikiem w rogu Stanu Washington ma prawo do upolowania tradycyjnym sposobem 3 wielorybow rzekomo jako tradycyjne wyzywienie. Zamiast canoes uzywaja motorowek, zamiast harpunow caliber .50 karabiny a zamiast jesc sprzedaja Japoncom po $20-$30 milionow za sztuke a zywia sie jedzeniem gwarantowanym programem przez panstwo (food stamps) mieszkaja w domach wybudowanych przez panstwo. darmowe wyksztalcenie i opieka zdrowotna gwarantowana z urzedu. Ja (bialy) place za wszystko ,…

  http://500nations.com/Indian_Casinos.asp

  I tego ,…

 32. snag said

  Filo @ 23 – A’propos, rzekomo tych 1200 skalpow bo tyle podaja w statystykach ktore nie mozna potwierdzic bo rzekomo 2/3 chwilowo w podrozy czy poza domem 😉 ,…

  Mimo wszystko, na polu ‚skubania blizniego’ (goya) nikt nie dorowna Zydom ,…

  No Sir ,…

 33. snag said

  Jakubowski @ 26 – „Wszyscy dziennikarze, to żydzi. Osoby zapraszane do TV, to prawie tylko żydzi” etc. ,…
  \
  Oszczedz nam wacpan te wygibasy, niekoniecznie, wystarczy ze zawlaszczyli gazete jak Szechter i dominuja za biurkami z napisem ‚edytor’ tudziez w TV gdzie potrzebuja przystojnych umiacych czytac wygadanych panow i uroodziwe panie w czym niestety (uroda) nie grzesza stad wrazenie multi-culti na froncie i zydowski beton pokropiony filo wazelina w kuluarach.

  Nikt mi nie wmowi ze autorzy tej transakcji czy ‚przeprosinami’ za Jedwabne kierowali sie dobrem Polakow – Tak sie sklada ze prezydentem w tym czasie (2003) byl Kwasniewski, ministrem MSZ Cimoszewicz a ministrem obrony, Szmajdziński, zydowska trojka z szemrana przeszloscia i tatusiami w reprezentacji stalinowskiej zydokomuny podpisala ten przekret a Polacy placa ,…

  http://www.wprost.pl/ar/414249/Dym-wokol-rakiety/

  A fakt ze planuja nastepne zakrawa na zdrade ,…

 34. RomanK said

  ad 3… Panie Stanislawie… Ze Zlem walczy Dobro..poprzez eony Czasu i Przestrzeni…
  Czlowiek musi walczyc z Koncentracja Zla tu na Ziemi…a koncentracja to nc innego niz organizacja…Zlo Zorganizowane… Walczyc ze zlymi ludzmi trzeba..ale zwalczanie zlych ludzi nie narusza Struktur Zla.
  Czlowiek ma prawa przyrodzone do Zycia, Wolnosci i Poszukiwania wlasnej drogi do wlasnego Szczescia- praktycznej realizacji radosci Zycia i Wolnosci..czyli do wlasnej drogi aktywnosci w realizacji zadania czynienia sobie Ziemi Poddanej.
  Owa Struktura Zla znalazla szatanski sposob na zniewolenie Czloierka poprzez odebranie mu Wolnosci, bez ktorej nei ma zadnej mowy o Szcesciu..radosci… ZRobiono to przez inwencje specjalnego medium wymiany Pieniadza na ktorym oparli cala ekonomie, czyli praktyczna dzialanosc clowieka do zaspokojenia swych potrzeb i uzaleznili od tego medium.
  Kreujac pieniadz niczego, pozyczajac go na procent zawlaszcaja wszystko co jest wynikiem ludzkiej pracy…
  Powiada sie ze to pieniqadz o parytecuie dlugu…to prawda…ale jest druge dno…Ten dlug oparty jest o parytet produkcyjnosci Czlowieka….zatem caly system ma parytet produkcyjnosci Czlowieka.. Zatem walka z Koncentracja Zla skonczy sie natychmast, kiedy Ludzkosc nie powoli na zastaw swojej produkcyjnosci…SIEBIE!!!!!
  Ale to mozna latwo uzydkac …ale trzeba sie zorganizowac do powiedzenia NIE!

 35. wimieniurdzennychamerykanow said

  re 31
  „upolowania tradycyjnym sposobem 3 wielorybow rzekomo jako tradycyjne wyzywienie. Zamiast canoes uzywaja motorowek, zamiast harpunow caliber.50 karabiny a zamiast jesc sprzedaja Japoncom po $20-$30 milionow za sztuke a zywia sie jedzeniem gwarantowanym programem przez panstwo (food stamps”

  niewazne co sie pisze, wazne zeby pisac.
  Gwoli wyjasnienia, wieloryb ubity z karabinu idzie na dno, dlatego nadal poluje sie na nie z uzyciem harpunow.
  a tak pozatym to dziekujemy Ci szlachetny bialy ludziu zes nas raczyl uwolnic od nas samych.
  Niedlugo to pewnie jakis giermaniec podobnie napisze o polokach, a wiec za wczasu mu podziekujcie, poki mozecie
  Zdrowka zycze.

 36. Re: 34 RomanK
  Oto wlasnie chodzi Panie Romku… Wreszcie to Pan wyartykuowal. Czlowiek to jest wlasnie KAPITAL. Glowny kapital wszystkiego co laczy go z ziemia (w sensie materialnym) i z Bogiem (w sensie duchowym). To czlowiek jest wytworca dobr materialnych, pomyslow, dziel, wynalazkow oczywiscie dzieki Swemu Stworcy, Ktory czlowieka stworzyl na Swoje Podobienstwo.
  No i wypadaloby dziekowac Jemu za kazdy dzien wlasnego zycia i Go wychwalac za Jego Dzielo…
  ==================
  Milego dnia zycze
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 37. Filo said

  26
  Zygmunt Jakubowski

  Niech mi pan nie zarzuca niechlujnego czytania, jak pan sam sie nie popisal.
  Napisalem wyraznie:
  „Ja sobie doskonale zdaje sprawe jak role odegrali w USA zydowscy handlarze niewolnikow i zydowscy bankierzy…. i zalozyli zydowskie eldorado…
  Czytac pan nie umiesz???

  Powtatrzam dla przypomnienia:
  Na Mayflower nie bylo zydow
  Malo ktory kowboy byl zydem
  Co drugi Amerykanin ma maniery i mentalnosc kowboja
  Zydzi stanowia zaledwie 2% populacji. No to o czym to swiadczy?

  I absolutnie nie zgadzam sie z opinia, ze calusienki Kongres sie opieral zydowskim lapowkom.
  Poza tym, ze w USA mieszkaja tez zydzi, ktorzy nie popieraja nie tylko syjonu ale chcieliby zyc w spokoju i nie zgadzaja sie z polityka Izraela..

  Co chce przez to powiedziec, ze:

  – zydzi- syjonisci maja ogromne poparcie w USA (prosze sobie przypomniec ewangelistow!!!! Mormony maczaja palce w kazdej aferze miedzynarodowej)
  – idiotka Sarah Palin do tej pory wzrusza do lez zidiociale BIALE Amerykanki – cale tlumy!
  – wojny ludobojcze maja poparcie CALEGO narodu amerykanskiego: przypomne zachwyt nad mordowaniem Husseina i niszczeniem Iraku, Libii, Afganistanu
  – Malzenstwo Clintonow nie nalezy do rodu pejsatych – sa patologicznymi mordercami. Na pania Clinton glosowac beda tlumy jankesowskich waryjotow plci obojga. Nawet jesli nie ma szansy w wyborach – kto sie zgodzi na jej kandydature?.
  – Amerykanie to rasisci, ktorym sie wydaje, ze maja prawo mordowac np. bialych Serbow a teraz Slowian w Donbasie.
  Amerykanie, i WSZYSCY mieszkancy USA to sa ostatni sedziowie nad rasami i nie powinni sie w ogole odzywac na temat rasy!! Przecietny Eskimos ma 10 razy wyzsze IQ niz Amerykanin, co potwierdzily badania. Gadanie o ‚prymitywnych ludach”, ktorych trzeba nauczyc amerykanskiej cywilizacji zakrawa na farse. Uczyl Marcin – Marcina…
  a przepraszam… nauczyli indian jak sie dorabiac na kasynach. No i Eskimosi zawdzieczaja Jankesom … motorowki – pewnie produkowane w Chinach. I pewnie zuja gume do zucia i pija cocka-cole.
  – Cala Ameryka zieje nienawiscia do bialej Rosji. Gowno ich Krym obchodzi?? Przeciez to ludnosc Krymu zadecydowala o swoim losie! Nie podoba sie??
  – Amerykanie wyznaja kult wojny i podboju. Jakiej cholery szukali w Wietnamie i Kambodzy? Dlaczego zbombardowali pol Europy i nie ukrywaja planow na wymordowanie Rosjan?
  – Cala niemal populacja USA popierala najazd na Afganistan – nikt nie mial nawet ochoty sie zastanowic czego tam szukaja do tej pory
  – Biden nie jest zydem. Jest katolikiem. Czego szuka na Ukrainie? Posady dla synka narkomana? Czego ten „katolik” chce od Rosji??

  I jesli tak zwalamy wszystko na zydow to jak to swiadczy o tepocie Amerykanow? A moze to tylko zwykle slugusy zydowskie.
  Moze sie jednak ktos przyjrzy Islandii? Tam tez mieszkaja zydzi.

 38. Re: 37 Filo…
  Panie Filo, troche cierpliwosci prosze…
  ==============
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 39. Centuria said

  Re 10: Taaaa…. Sanger bardzo nienawidzila zydow. Jej maz, William Sanger,
  byl niemieckim zydem.

 40. snag said

  wimieniurdzennychamerykanow @ 35 ,…

  Na twoim miejscu nie zabieral bym glosu – Nie mam czasu szukac orginalnego nagrania, w tej politycznie correct wersji brakuje conajmniej pol godziny na poczatku gdzie zmeczyli wieloryba motorowka po czym zapedzili do zalogi canoe ktora po 50 metrach ‚poscigu’ po dwoch czy trzech probach w koncu trafila harpunem a ci w motorowce dobili ,…

  Zeby nie bylo niedomowien zgodnie z przewidywaniami aktywistow wieloryb skonczyl gdzies na japonskim bazarze bo kilka tygodni po polowaniu chlodnie byly puste ,…

  Na marginesie, ich rezerwaty przypominaja krzyzowke smietniska z cmentarzem samochodow ,…

  Lece, widze zes sie naczytal Karla Maya I bredzisz ,…

  Have a good one ,…

 41. snag said

  Filo @ 36 ,…

  Jak wszedzie w historii Zydzi dominowali w handlu niewolnikami rowniez w Stanach ,…

  Slaves of Charleston

  Beyond Wealth of Jewish South Carolina Lies a Troubling History

  Read more: http://forward.com/articles/205455/slaves-of-charleston/?p=all#ixzz3RE6TQ6PL

  Should Jews Have To Pay Reparations for Slavery?

  Looking Back 150 Years, Jewish Record Far From Admirable

  Read more: http://forward.com/articles/213776/should-jews-have-to-pay-reparations-for-slavery/?p=all#ixzz3RE6rnrzx

 42. Filo said

  39
  Snag
  Zydzi jeszcze nikomu za nic nie zaplacili. A powinni; przede wszystkim Palestynczykom.
  Calej Europie powinni wyplacic odszkodowania za wszystkie wojny, ktore wywolali. I za 9/11.
  I kazdemu murzynowi w USA, ktorego przodkowie zostali bestialsko zaladowani na zydowskie okrety a zyd Isaak Newton osobiscie i za pieniadze obliczal naukowo ilu murzynow mozna maksymalnie zmiescic na pokladzie, tak, zeby przynajmniej polowa z nich wielka podroz za morze a Newton jeszcze im obliczal minimalne stawki zywieniowe, zeby z glodu nie sczezli a i nie za duzo zjedli , zeby nie mieli sily sie buntowac albo nie daj Bog uciec. .

 43. snag said

  wimieniurdzennychamerykanow @ 35 ,…

  Linki na temat kanibalizmu w polnocnej Ameryce ,…

  Conclusive evidence of American Indian cannibalism found ,…

  http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20000907&slug=4041058

  New Data Suggests Some Cannibalism By Ancient Indians

  http://www.nytimes.com/2000/09/07/us/new-data-suggests-some-cannibalism-by-ancient-indians.html

 44. snag said

  Filo @ 42 ,…

  Nie wiem ile w tym prawdy na temat szacunkowych ‚wyliczen’ Newtona ale jedno jest pewne Newton nie byl Zydem, co prawda znal jezyk hebrajski ale to z racji szerokiej rozpietosci zainteresowan miedzy innymi poza fizykka i matematyka studiowal kulty w tym Talmud tudziez biblie a szczegolnie apokalipse ,…

  Ze nie byl Zydem poswiadczy fakt ze jego ojciec byl farmerem – Zydzi w tym czasie nie mieli prawa posiadanie czy dzierzawy ziemi ,…

  I tego ,…

 45. Dictum said

 46. Lily said

  Obrzydliwy potwor…,ze go jeszcze ta Swieta Ziemia nosi.Moze ktos wie,dlaczego chazary,maja oczy w polowie glowy…

 47. Lily said

  Re 44,Snag
  Instaluja swoich,i zmieniaja prawo na takie, ktore im sluzy.Wiem z wlasnego doswiadczenia,do czego sa zdolni…

 48. Eliza said

  Zjednoczenie przeciwko złu.
  Na dzień dzisiejszy słabo to widzę. Tylko w polskim internecie można wygooglować minimum 50 stron, które walczą ze złem. Każda ze stron ma inne grono komentatorów i inni podtekst religijno-polityczny a wszyscy uważają, że walczą o lepszą Polskę.
  Czy można się zjednoczyć, można trzeba tylko odsiać ziarno od plew i znaleźć wspólny mianownik dla wszystkich „walczących”. Jak na razie nie zauważyłam takich działań.

 49. Dictum said

  Zjednoczyć się można tylko pod sztandarami Chrystusa Króla i Jego Matki. Innego ratunku nigdy nie ma. Są wyroki Boże, ale Matka Przenajświętsza wymodli dla nas każde dobro i odegna zło. Amen.

 50. snag said

  Dictum @ 45 ,…

  Rockefeller nie byl Zydem z pochodzenia czy wiary, Rockefeller byl rodem z Holandii (Duch) i Babtysta i w przeciwienstwie do ciebie nigdy nie twierdzil ze jego wyznanie jest jedyna droga do zbawienia ,…

 51. Dictum said

  ad. 50
  Nigdzie nie powiedziałem, że ród Rockefellerów jest żydowski. Rockefellerowie to illuminaci oddani na służbę szatana.

 52. snag said

  Dictum @ 51

  Przeczytaj naglowek video ktore zalaczyles, komentaz z podkresleniem ‚goj’ moze moze wyjsc z ust Zyda lub kogos ze zgryzliwym poczuciem humoru – Pozatym gdzie masz gwarancje ze ‚tlumacz’ nie ma agendy – Zalaczone video bez orginalnej fonii z tlumaczonym textem nie ma zadnej wartosci informacyjnej I wszystkie cechy judzenia.

  Szkoda czasu na tlumaczenie ze Rockefeller nie byl debilem bo zakladajac ze powiedzial co ten pajac na video twierdzi, musial by byc, pozatym, trudno sobie wyobrazic zeby byly Vice-President walil w kieszen Prezydenta ,…

  Facet zmarl 35 lat temu a bzdura zyje – Na marginesie zmarl na dupie (doslownie) z ‚renia’ z Polski ktora w tajemnicy utrzymywal i ktora akurat znalem ,…

  Get a life ,…

 53. snag said

  Na marginesie, Rockerfellerowie sa na sluzbie ‚dolca’ czy raczej ok. 350 miliardow dolcow wierzac panu Forbes 😉 ,…

 54. Zdravko said

  Re 5; Stolnik

  No niestety z publikowaniem objawień już tak jest (zwłaszcza fragmentów),ze bez odniesienia do całości tracą swój wydźwięk. Do tego jeszcze najczęściej wrzuca się fragmenty najbardziej kontrowersyjne (bo „najatrakcyjniejsze”), trudne do zweryfikowania, co powoduje ze przeciętny odbiorca odrzuca dane objawienie, a do tego jeszcze czasami obrzuca fekaliami wizjonera. Sam się na tym złapałem podekscytowany publikując kontrowersyjne wyjaśnienie pewnego rozdziału w Starym Testamencie, za co mnie pan Boydar zganił.

 55. snag said

  Heheh widze ze obronca uciskanych indiancow wyparowal po obejrzeniu video ,…

 56. snag said

  Lily @ 47 ,…

  Ja tez, 19 Wrzesnia 1939 synalek sasiada ktory byl farmaceuta w szpitalu gdzie dziadek byl doktorem) przyprowadzil NKVD do dziadka domu w Lwowie i prawdopodobnie podal adres cioci w Brzesciu gdzie byla dyrektorem Liceum – Oboje aresztoowano i znikneli bez sladu ,…

  W N. Yorku poznalem kilka kilku porzadnych Zydow obojga plci ale ci nawet sie nie przyznawali za nimi sa – Poznalem roowniez via internet wielu hasbara crap peddlers na ich forums gdzie ich gnoje za ‚polskie obozy’ i rzekomo historycznie wrogie nastawienie Polakow do starszyc braci w wierze.

  Cyniczni oportunisci, zarozumiale bufony, bezczelni klamcy, nacja rzekomo pelna geniuszy innowatorow i wynalazcow ktorzy nie potrafia wyzyc bez niemieckiej i amerykanskiej jalmuzny dzis czy kiedykolwiek w przeszlosci zyjac z potu innych. Spytaj palanta o szczegol co wynalezli i zamiast detali otrzymasz zdawkowa lub wymijajaca odpowiedz a najczesciej wyzwiska i wcale.

  Nastepnym razem jak ci ktos z nich zadeklaruje prawo do ziemi swietej spytaj o jakikolwiek dowod ze kiedykolwiek tam byli i okaze sie ze oprocz opowiastek Tory ‚adoptowanych’ z innych kultur nie maja nic na poparcie.

  Tu masz przyklad w/g ich zdania narbardziej moralnej armii na swiecie ,….

  ————————————————————————

  Someone even managed to defecate into the photocopier

  http://www.haaretz.com/print-edition/features/someone-even-managed-to-defecate-into-the-photocopier-1.46032

  I tego ,…

 57. Dictum said

  ad. 52.
  Być może to video jest zmanipulowane, i niewykluczone, że ten dziad akurat tego nie mówi, co nam tłumaczą. Tyle że przekazana informacja jota w jotę pokrywa się z tym, co się faktycznie dzieje w Ameryce i już również w Europie.
  Te indywidua oddane są dolarowi, owszem, ale to masoneria, więc wiadomo, komu służą.
  A ten akurat na video (David ur. 1915) jeszcze żyje – łatwo sprawdzić.

 58. snag said

  Dictum @ 57 ,…

  „Być może to video jest zmanipulowane, i niewykluczone, że ten dziad akurat tego nie mówi, co nam tłumaczą” – Wiec przyznajesz ze jest produktem kogos z agenda z niezbyt etycznym podejsciem do sprawy i traktujacym cie jak polglowka ,…

  David pare razy publicznie opowiedzial sie za kontrola popuacji ale nie on jeden I nie tylko jeden z ‚nadzianych’ wielu innych aktywistow ktorzy groszem nie smierdza, tudziez.

  Facet ktory wyprodukowal to video i rozpowchszechnia tez z czegos zyje i nie zdziwil bym sie ze z ‚otwierania nam oczu’ ,…

  Kazdy kto ma szmal chce rzadzic i byc kochanym choc nie zawsze wychodzi ,…

  Temat drogi zbawienia zostawiam tobie 😉 ,…

  I tego ,…

Sorry, the comment form is closed at this time.