Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Zmierzamy ku edukacyjnej katastrofie. Sowietyzację zastąpiła amerykanizacja.

Posted by Marucha w dniu 2015-05-19 (Wtorek)

Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Profesor nauk humanistycznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zmierzamy ku katastrofie. W PRL była sowietyzacja, dziś jest amerykanizacja w szczególnie uległy sposób. Choć akurat w Stanach Zjednoczonych już zrozumieli, że to ślepa uliczka, i odchodzą od testów. Testy nie mierzą głębi wiedzy i jej zakresu, ale powierzchowne umiejętności i kompetencje.

Tymczasem wiedza uczniów jest wynikiem nie tylko pracy nauczyciela z uczniami, ale także ich samokształcenia, umiejętności i samodzielności uczenia się, a przede wszystkim jest uwarunkowana pozycją społeczno-ekonomiczną środowiska rodzinnego uczniów, zwłaszcza wykształceniem ich rodziców – mówi Bogusław Śliwerski.

Zna pan taki dowcip?

Zadanie z matematyki w latach 70. Rolnik miał 3,5 hektara pola, z hektara zebrał 40 kwintali pszenicy. Za kwintal dostanie w skupie 90 zł. Ile po sprzedaży wszystkich plonów zarobi rolnik?

Zadanie z lat 90. Rolnik miał 3 hektary. Z jednego zebrał 40 kwintali pszenicy, wartej 3,6 tys. zł. Ile zarobi w sumie rolnik?

2000 r. – jeśli rolnik zasieje pszenicę, zarobi 10 tys. zł, jeśli kukurydzę 9 tys. Co się bardziej mu opłaca?

Zadanie z 2013 r. Jeśli rolnik zrezygnuje z uprawy, z unijnej dotacji otrzyma 11 tys. zł. Opisz korzyści unijnego programu rolnego.

Znam wersję z jeszcze lepszym ostatnim zadaniem: Pokoloruj rolnika.

Z edukacją jest aż tak źle?

Źle? Zmierzamy ku katastrofie. W PRL była sowietyzacja, dziś jest amerykanizacja w szczególnie uległy sposób. Choć akurat w Stanach Zjednoczonych już zrozumieli, że to ślepa uliczka, i odchodzą od testów. Testy nie mierzą głębi wiedzy i jej zakresu, ale powierzchowne umiejętności i kompetencje. Tymczasem wiedza uczniów jest wynikiem nie tylko pracy nauczyciela z uczniami, ale także ich samokształcenia, umiejętności i samodzielności uczenia się, a przede wszystkim jest uwarunkowana pozycją społeczno-ekonomiczną środowiska rodzinnego uczniów, zwłaszcza wykształceniem ich rodziców.

Wskaźniki edukacyjne kreowane są przez urzędników OECD i UE, by można było dokonywać międzynarodowych porównań, a przejmowane są przez polskich urzędników w MEN jako obowiązujące w naszym kraju. Na przykład w analizie wyników międzynarodowego programu PISA wykorzystuje się średni wynik uczniów osiągnięty w testach z uwzględnieniem różnych poziomów ich kompetencji. To oznacza, że polska oświata, mimo zapewnień o autonomii w dziedzinie edukacji, jakie miały miejsce w okresie akcesyjnym III RP do Unii Europejskiej, straciła swoją suwerenność na rzecz zewnętrznie definiowanych i gromadzonych danych sprawozdawczych, które służą zarazem do dokonywania oceny jakości edukacji. Unia Europejska chce wiedzieć, czy dobrze wydajemy pieniądze na oświatę, czy nie.

Ale co jest złego w zunifikowanym, wspólnym dla całej Unii systemie ocen jakości kształcenia? Łatwiej porównywać poziom szkół, programy nauczania…

Tylko że te mierniki kreowane są przez OECD i UE. Pomijają nasze kwestie narodowe i kulturowe jako mało istotne. Rynek oświatowy opanowała ukryta prywatyzacja. Zdumiewające, że choć mamy w ustawie o oświacie jasno sformułowane cele i wartości kształcenia, podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, określające, czego każdy przedmiot ma nauczyć, nasz system podporządkowuje edukację procesom kluczowym dla funkcjonowania gospodarki rynkowej. Staje się narzędziem władzy wspomagania tych procesów. Przenosi do sfery edukacji publicznej rozwiązania znane z firm, koncernów, zobowiązujące do pilnowania efektywności, optymalizacji kosztów i zysków.

Innymi słowy jakość polskiego szkolnictwa mierzy się unijnymi wskaźnikami, które warunkują, gdzie trzeba zaoszczędzić, ograniczyć środki z budżetu, ciąć etaty. Weryfikuje się, na jakim poziomie jest młode pokolenie w 15. roku życia. Bo to jest etap fundamentalnej alfabetyzacji. Wszystko po to, by stymulować wzrost produkcyjności edukacji. Jak w chińskiej fabryce, taniej i więcej, jakość to rzecz wtórna.

Brzmi zatrważająco, ale przecież mamy rady naukowe, opiniotwórcze środowiska uczelniane. Chyba ktoś pilnuje tego kształcenia?

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN od początku transformacji reagował krytycznie na pseudoreformy oświatowe. Politycy jednak złapali wiatr w żagle. Postanowili tak przejąć władzę nad oświatą, by można było ją prywatyzować na dole, zaś odgórnie upartyjniać. W końcu tyle lat niektórzy to trenowali w PRL. Co pan powie na to, że przed wyborami politycy ustanawiają progi minimalistyczne, do których mają być skalibrowane wskaźniki edukacyjne?

Niezbyt dobrze rozumiem…

Skaluje się poziom trudności testów do egzaminów państwowych, np. matematycznych, do każdego rocznika, żeby sprawdzić, na jakim poziomie jest młodzież. I jeśli wychodzi na testach próbnych, że zdałoby w danym roku tylko 60 proc. uczniów, kalibruje się skalę trudności od nowa, w dół, tak by na egzaminach końcowych zdało co najmniej 75 proc. A najlepiej 80 proc. To są ostatnie zalecenia poziomu zdawalności.

Pytania ustawia się pod wiedzę uczniów, zamiast uczyć ich do egzaminów?

Tak, bo nasz system edukacji polega na manipulowaniu wskaźnikami, a nie kształceniu młodych ludzi. Nikt się do tego nie przyzna, ale takie są kulisy.

Jaki miałby być cel tej manipulacji?

To mechanizm rywalizacji rynkowej. Nie chodzi o to, by polepszać efekty kształcenia, tylko o to, by minimalizować koszty. Spełnić oczekiwania unijnych ekspertów, dobrze wypaść w ich miernikach. A te międzynarodowe wskaźniki opierają się na czterech grupach – to procent uczniów powtarzających klasę, objętych nauczaniem indywidualnym, specjalnym i skolaryzacja przedszkolaków. Co to ma wspólnego z procesem kształcenia? Wszystko kręci się wokół kosztów funkcjonowania. Brukseli nie zależy na mądrych Polakach, tylko na efektywnym produkowaniu taniej siły roboczej na naszym kontynencie.

Brzmi spiskowo…

To fakty. Im gorzej w polskiej szkole się uczą, tym mniej dostaje ona pieniędzy. A np. w Finlandii jest odwrotnie, tam kieruje się większe środki do miejsc, gdzie uczniowie są słabsi, by pomóc im dorównać do tych najlepszych. Ale polski system oświatowy degradowało 15 ekip rządzących. Nie ma znaczenia, czy to była prawica, czy lewica, a ostatnio PiS czy PO. Tu chodzi o władzę jako taką. Władza centralna zawsze steruje bezwzględnie.

Zresztą nawet Najwyższa Izba Kontroli w swoim ostatnim raporcie po przebadaniu trzech lat szkolnych 2008–2011 stwierdziła fikcyjność ewaluacji (oceny efektów kształcenia dokonywanej przez osoby spoza danej placówki – red.). Wprawdzie była prowadzona na zbyt małą skalę, bo skontrolowano tylko ułamek procenta szkół, ale odsłoniła mechanizm pozoranctwa. Nadzór pedagogiczny kuratorów oświaty i dyrektorów szkół nie przekłada się na poprawę jakości kształcenia. To tylko kolejne środowisko władzy. W efekcie od reformy ministra Mirosława Handkego spada odsetek nauczycieli, którym chce się uczyć młodzież, eksperymentować, bo to im się przestało opłacać. Nastąpiło zniewolenie tego środowiska. Ministerstwo określa dominanty, a nauczyciel ma pod nie produkować wiedzę.

Trudno mi uwierzyć, że środowisko nauczycielskie nie chce tego zauważyć i wszyscy się temu podporządkowują.

Nie wszyscy, jakieś 40 proc. Z badań specjalistów od higieny pracy zawodowej wynika, że ok. 30 proc. nauczycieli w ogóle nie powinno pracować w zawodzie, bo to są ludzie wypaleni, toksyczni dla siebie i uczniów, a kolejne 25 proc. to przeciętniacy na granicy wypalenia. Nie mają wsparcia, więc chcą tylko przetrwać.

Z moich badań wynika, że wciąż ok. 60 proc. polskich nauczycieli to ludzie z pasją, połowa z nich ma nawet misję. To skutki eksplozji zaangażowania nauczycieli w końcu lat 90. oraz pielęgnowania przez wielu z nich rodzinnych tradycji w wykonywaniu zawodu.

Ale zmiana systemu zaczęła to psuć. Powstały gimnazja i dostanie się do nich było nobilitacją, pozostanie w podstawówce uznawano za infantylne zajęcie. W szkołach też jest przecież hierarchia, tak jak np. u lekarzy, gdzie ten od pierwszego kontaktu jest niżej na szczeblach kariery zawodowej niż specjalista.

Znaczenie miał też spadek płac. W latach 1989–1991 zarobki nauczycieli sięgały 120 proc. średniej płacy kadry kierowniczej. Od 1999 r. płace spadają, dziś są już poniżej tej średniej. Do tego jeszcze system awansu zawodowego, od stażysty do dyplomowanego. Ci najwyżej w systemie wciąż nieźle zarabiają, są pewni zatrudnienia, ale około 30 proc. to nauczyciele słabo opłacani, których można w każdej chwili zwolnić, i to bez uzasadnienia.

A ludzie z pasją i pomysłami zderzają się z brutalną rzeczywistością.

Gorzej, wręcz zniechęca się ich np. do prowadzenia eksperymentów pedagogicznych, bo to zbyt kosztowne i ryzykowne dla dyrekcji. Choć prawo pozwala na stosowanie w szkołach autorskich rozwiązań, nowych koncepcji kształcenia, z zadań nadzoru w 2009 r. usunięto wspieranie nauczycieli w podejmowaniu przez nich innowacji pedagogicznych. A po co mają coś sami zmieniać, skoro władza wie od nich lepiej, jak powinna wyglądać edukacja w szkołach? Kuratoria stały się już tylko policją wewnętrzną ministerstwa, która ma pilnować trzymania się podstawy programowej. To niszczy kreatywność i profesjonalną niezależność nauczycieli szkół publicznych.

Z raportu NIK, o którym pan wspomniał, wynika, że na ponad 32 tys. kontroli przeprowadzonych przez ewaluatorów z nadzoru kuratoryjnego tylko w 42 przypadkach stwierdzono w szkołach niedostateczne efekty kształcenia. Skoro jest tak źle, to dlaczego wyszło im tak dobrze?

Bo ewaluatorzy wyznaczani przez kuratoria bali się pisać krytyczne raporty. Musieliby wtedy je szczegółowo uzasadnić, a to oznaczałoby wejście w konflikt. Przecież ewaluator to też nauczyciel. Jak on ujawni czyjeś problemy, to inni ujawnią jego. Cały ten system od początku był zepsuty.

A gdzie w tym wszystkim jest dobro ucznia?

Dobro? O uczniu to tu w ogóle zapomniano. Chaos w polityce decyzyjnej MEN to potwierdza. Właśnie ministra edukacji Krystyna Szumilas odwołała wprowadzenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu za symboliczną złotówkę, co miało nastąpić już w przyszłym roku, a przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz potwierdził, że wpędzenie sześciolatków do szkół jest ważne, by ochronić miejsca pracy dla nauczycieli! [No to możemy też uznać, że ustawianie niebezpiecznych przeszkód na drogach ma na celu ochronę miejsc pracy w szpitalach i zakładach pogrzebowych… – admin]

W oświacie toczy się rywalizacja antagonistyczna. Szkoły wielkomiejskie selekcjonują uczniów na wejściu, dobierają według progów punktowych, chcąc mieć tylko tych lepszych. Ucieka się też do łączenia szkół, np. podstawówek z gimnazjami albo gimnazjów ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Wtedy w takim zespole szkół nauczyciel z placówki niższej przygotowuje ucznia i prowadzi do tej wyższej. Nikt nie jest zainteresowany, by jakoś szczególnie mocno przesiewać tych uczniów, bo przecież wtedy by się okazało, że w szkole niższej jest słaby poziom.

I właśnie stąd dowcip zakończony zdaniem „pokoloruj rolnika”? Bo uczniowie umieją już tylko tyle?

Szkoła nie uczy ich już umiejętności związanych z krytycyzmem, analizowaniem zjawisk w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wyciąganiem wniosków. To zostało zredukowane przez samych nauczycieli. Nie dlatego, że nie chcą tego uczyć, ale takie są dzisiaj podstawy programowe. Odchodzi się od kształcenia spiralnego, powracania na kolejnych etapach edukacji do wcześniejszych zagadnień, łączenia i systematycznego pogłębiania wiedzy z różnych przedmiotów.

Nie ma już podejścia interdyscyplinarnego. Teraz jest nauczanie liniowe. Widać to szczególnie na przykładzie matematyki, gdzie jest wręcz strach nauczycieli przed zadaniami otwartymi, których nie rozwiązuje się jedynie na podstawie określonego algorytmu. Ich wyjaśnianie wymaga bowiem więcej pracy z uczniem, pobudzania jego wyobraźni, zmuszania do myślenia abstrakcyjnego. Ale matematyk nie ma na to czasu. Musi gonić z programem, bo inaczej jego podopieczny nie zda testu.

A jak ten podopieczny nie daje sobie rady nawet z podstawowym programem?

To jest problem, bo nauczyciel dzisiaj nie informuje dyrektora, że ma słabszą grupę. Mądry dyrektor dałby mu wtedy dodatkowe godziny na poprawę wyników, ale realia są takie, że w szkołach toczy się walka o te godziny, to konkretny zarobek, kilkadziesiąt złotych do pensji. Polityka rozdawania takich godzin to broń w rękach dyrekcji. Nikt nie myśli o dobru słabszych dzieci, tylko o wypłacie. Oczywiście generalizować nie wolno, bo jak już mówiłem, są pasjonaci, ale z pasją wygrywa niestety zasada RWD.

Czyli?

Ratuj własną… Nie angażuj się, nie podskakuj, dziecko w twojej klasie i tak nie ma wyboru. Bo wciąż w Polsce mamy nieefektywny system z początku XX wieku, klasowo-lekcyjny. U nas klasa jest jak cela, a nauczyciel jak klawisz. W Europie Zachodniej, USA czy Australii od dawna już stosuje się modele konstruktywistycznej edukacji, a nie hierarchiczne, frontalne nauczanie jednorodnych wiekowo grup uczniów. Odchodzi się od klas, dziecko samo wybiera nauczyciela na każdym etapie, tworzy się zespoły zainteresowań, zróżnicowane kompetencyjnie. Tamtejsze szkoły są niezależne od ministerstw, nikt im nie narzuca, czego i jak mają uczyć. [Nie wpadałbym w cielęcy zachwyt nad jakimiś „modelami konstruktywistycznej edukacji” czy innym tego rodzaju bełkotem. Twierdzę z całym przekonaniem, że polskie szkoły po powrocie do tradycyjnych metod nauczania i wychowania z czasów PRL, biłyby na głowę swe zachodnie odpowiedniki. Tak, jak to było jeszcze może 15-20 lat temu, zanim Żydy postanowiły zreformować polski system edukacji. – admin]

U nas na takie fanaberie nie pozwala władza. Mamy model żarłocznej centralizacji, bo to korzystne rozwiązanie dla polityków. W końcu oświata to armia ponad 600 tys. nauczycieli. A to tyle samo potencjalnych głosów w wyborach. Związkowcy też na tym korzystają. Słyszał pan o tym, żeby w USA czy w Niemczech związkowcy decydowali, jak należy kształcić czy wychowywać w szkołach? To po co kształcimy nauczycieli?

Jakie mogą być długofalowe efekty naszej jakości kształcenia?

Młodym ludziom proponuje się dziś wiedzę typu instant. Skondensowaną, która pozwala przebrnąć przez testy. A testy buduje się na zasadzie teleturnieju „Familiada”. Trzeba dać odpowiedź, jaki procent ludzi uważa tak czy tak. Kształcimy coraz większą liczbę osób, które są podatne na różne techniki manipulacyjne, osobowości radarowe. Wypuszczamy pokolenia nastawione zadaniowo, egoistycznie, unikające zagrożeń.

A przecież istotą edukacji powinno być wykształcenie osobowości żyroskopowych, wewnątrzsterownych, kierujących się własnym rozumem, sumieniem, wartościami i poczuciem odpowiedzialności. Musimy dać młodym ludziom trwałe podstawy do samowychowania i samorealizacji, wytworzyć u nich zdolności do racjonalnych ocen, analizy, kierowania się sumieniem. Do tego potrzebna jest edukacja uwzględniająca formację zarówno etyczną, jak i filozoficzną.

Jednak tych podstaw młodym nie przekazujemy, wciąż nauczając pod testy, pod wzór spodziewany…

Konstruktorzy testów nie są w stanie, korzystając nawet z najbardziej skomplikowanych metod statystycznych, oddzielić faktyczny wpływ szkoły i nauczycieli na wyniki egzaminów państwowych od znacznie silniejszych czynników pozaszkolnych i osobowościowych. Co ciekawe, wyniki badań procesów testowania uczniów i ich wykorzystywania przez organy nadzoru czy organy prowadzące szkoły do określania, które placówki są dobre, a które gorsze, wykazują, że im częściej na podstawie testów rozlicza się szkoły i nauczycieli z poziomu nauczania, tym większa jest ich skłonność do zachowań zakłócających wiarygodność testów.

Co pan ma dokładnie na myśli, mówiąc o zachowaniach zakłócających wiarygodność testów?

Z analiz socjologów edukacji wynika, że władze szkół zaczynają redukować lub nawet likwidować te przedmioty z procesu kształcenia, które nie były związane z testowaniem wiedzy i umiejętności. Nauczyciele poświęcali więcej czasu na uczenie umiejętności rozwiązywania testów, zwłaszcza z pytaniami zamkniętymi, a w dniu przeprowadzanych testów porównawczych zachęcano słabszych uczniów do pozostania w domu [sic!!! – admin]. Zmniejsza się też liczbę zajęć z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem.

Ale przecież cele edukacji mamy zapisane w ustawie oświatowej, a nawet w konstytucji.

No właśnie, i co z tego? Nasze prawo w tej kwestii jest nieistotne dla unijnych decydentów. Gdzie w tych wspólnotowych miernikach jest wskaźnik demokratyzacji edukacji publicznej, rzeczywistej współpracy szkoły z rodzicami i uczniami? W pokojach nauczycielskich dzisiaj montuje się zamki szyfrowe, by tylko uniknąć kontaktu z rodzicami i uczniami. Gdzie pomysł na stawienie czoła globalizacji? Nie jesteśmy samotną wyspą. Nasi abiturienci już zaczynają wybierać szkoły zagraniczne, lekceważą rodzimą edukację, bo jest siermiężna, konserwatywna.

Młodzi są dzisiaj online, a szkoły wciąż pozostają offline.

I tak będzie, bo rozdanie tabletów i wstawienie multimedialnych tablic nic nie da. Trzeba jeszcze umieć je wykorzystać. Edukacja musi zachować swoje klasyczne zadania, a metody i formy uczenia się powinny być nowoczesne. Nie można też wszystkim centralnie sterować z Warszawy, bez prawdziwej wiedzy o rzeczywistych potrzebach w regionach. Inaczej będą powtarzać się absurdy, jak ten z Łodzi, kiedy miejscowa szkoła dostała ze stolicy sprzęt dla niewidomych uczniów. Z tym że w szkole tej nie było ani jednego niewidomego. Ale niestety centralne sterowanie jest wygodne dla polityków, także dla związkowców, łatwiej się manipuluje społeczeństwem.

Z całym szacunkiem, ale znów czuć teorię spiskową.

I znów to nie spisek, tylko fakty. Gdy Edmund Wittbrodt był kilka miesięcy ministrem edukacji, dopiero w kilka lat później przyznał, że taki system oświaty jak nasz będzie podporządkowany instrumentalnie interesom polityków. I nie ma znaczenia, jakiej opcji będą to politycy.

To wszystko jest groźne jeszcze z jednego powodu – naszej przyszłości. W Polskiej Akademii Nauk powstał raport Komitetu Prognoz „Polska 2050”, gdzie naukowcy przewidują, jak potoczy się historia przez najbliższe kilkadziesiąt lat i jakie będą losy naszego kraju. Dane są porażające. W Polsce zniszczono tkankę społeczną, szerzy się partyjniactwo, idziemy w kierunku autorytaryzmu. Mamy niskiej jakości państwo i słabo rozwinięte społeczeństwo obywatelskie. Inne kraje będą się rozwijać szybciej, świat będzie dążył do gospodarki i cywilizacji wiedzy, a nasza edukacja, jeśli się nic nie zmieni, temu nie sprosta. Staniemy się pariasami Europy. [Już jesteśmy. Pariasami i kundlami, które każdy może kopnąć bez obawy o reakcję tych upodlonych istot – admin]

Chciałoby się krzyczeć: ratunku! Ale może jest jeszcze szansa na powstrzymanie tego upadku.

Oczywiście, że jest. To zależy od nas. Dzisiaj już nie wystarcza reformowanie szkół z zastosowaniem administracyjnej strategii władzy, a więc przez zależność służbową, odgórnie określane kierunki działania czy propagandową argumentację o konieczności przemian. Proces ten może się powieść wówczas, kiedy ci, których ta innowacja dotyczy lub mieliby być w nią zaangażowani, sami odpowiedzialnie go kształtują. W autorytarnym społeczeństwie i systemie oświatowym kształci się głównie autorytarne osobowości, dlatego takiej strukturze społecznej przeciwstawia się inne struktury, w których demokracja następuje w drodze współdecydowania wszystkich obywateli o sprawach publicznych, a do takich należy edukacja.

W strukturach demokratycznej oświaty znosi się układ sprawowania władzy przez wąskie grono osób na rzecz budowania wspólnot, w których władza znajduje się w rękach podmiotów edukacji – nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Niech rodzice doprowadzą do powstania rad szkół. To wspaniały organ uspołeczniający, oceniający pracę nauczycieli, dyrektora, diagnozujący realne problemy codziennego życia uczniów i ich nauczycieli w szkole, wspomagający pedagogów w doskonaleniu procesu kształcenia i – co najważniejsze – wychowania. Świetnie działa za granicą. To nie jest taki organ, jak rada rodziców, która poprzestaje na zbieraniu pieniędzy na wycieczki, pokrywaniu opłat za media czy remontowaniu sal lekcyjnych.

Rodzice powinni współuczestniczyć wraz z uczniami i nauczycielami w zarządzaniu szkołą, domagać się innowacji i reagować na pojawiające się patologie. Dyrektorzy takiej oddolnej kontroli się boją, dlatego nie ma co liczyć na ich pomoc. Ale to nie powinno powstrzymywać rodziców przed działaniem. Muszą zjednoczyć siły i wymagać poprawienia jakości kształcenia, muszą się wspierać i stać murem za tymi, którzy mają w sobie gen działacza. Jeśli sami tego nie mamy, nie dyskredytujmy na klasowych zebraniach starań aktywnych rodziców. To działanie dla wspólnego dobra – naszych dzieci, naszej przyszłości.

Rafał Drzewiecki
http://serwisy.gazetaprawna.pl

Komentarzy 28 to “Zmierzamy ku edukacyjnej katastrofie. Sowietyzację zastąpiła amerykanizacja.”

 1. Polecam na YT kanał „Matura to bzdura”:
  https://www.youtube.com/user/MaturaToBzduraTV/videos

 2. Boydar said

  Siakoś nie dowiedziałem się z artykułu, na czym polegała sowietyzacja, może będzie w drugiej części …

 3. Marucha said

  Re 2:
  Ja też nie wiem, na czym polegała owa sowietyzacja. Może na ceremonialnym przypominaniu roli ZSRR w wyzwoleniu Polski, w co i tak nikt nie wierzył, bo wiedział, że Polskę wyzwolili nasi sojusznicy Amerykanie i Anglicy, tylko potem Stalin ich oszukał.

 4. z prowincji said

  Boydar ; ja tez nie pamiętam kiedy i kto mnie sowietyzował ; ale ja studiowałem wieczorowo ,a to pewnikiem odbywało się przed południem lub w porze obiadowej .

 5. Chłop i basta said

  Nie tylko mania testów jest szkodliwa dla szkół. Jest wiele Złosiliwych „wirusów”, które dewastują cały system wychowania o czym szerzej pisze S. Możdżeń w ksiązce Fałszywe drogi wychowania. Niestety książka jest zupełnie przemilczana, tak jak żołnierze wyklęci w PRL.

 6. revers said

  coto za zadanie?

  Zadanie z matematyki w latach 70. Rolnik miał 3,5 hektara pola, z hektara zebrał 40 kwintali pszenicy. Za kwintal dostanie w skupie 90 zł. Ile po sprzedaży wszystkich plonów zarobi rolnik?

  Zadanie z lat 90. Rolnik miał 3 hektary. Z jednego zebrał 40 kwintali pszenicy, wartej 3,6 tys. zł. Ile zarobi w sumie rolnik?

  a podziel to pan profesur przez 10.000 z nawiasem hiperinflacyjnym do 1994 roku, wychodzi ze 0.36 groszy zarobil, w 1990 roku rolnik.

  W 2016 bedzie lepiej po wejsciu koncernow typu siostra Monsanto, rolnik malorolny zarobi ZERO grosza, czy centa.

  Bedzie musial przekwalifikowac sie na wiele innych zawodow w dystrbucji ggmo lub uslugach, przeejsc na wiare lgbt, ewentualnie dobry powroz starczy i sztywna gorna belka w drzwiach od pustej stodoly.

 7. A-a said

  System publicznej edukacji zarówno sowietyzyjącej jak i amerykanizującej wyrasta z zatrutego przez J.J. Rousseau źródła i jakiekolwiek próby modernizacji chorego systemu nie są możliwe. Jedynym rozwiązaniem jest edukacja domowa. Prof. Jaroszyński nazwał ten system systemem demoralizacji i dużo w tym racji. Nawet bez seksedukacji!

 8. wi42 said

  @2-4 B-M- Z „Ja też nie wiem, na czym polegała owa sowietyzacja”
  To nie ważne czy była czy nie była – gdyby autor tego nie powiedział, czytający uznał by artykuł za prosowiecki i nawet by nie czytał.
  Mówiąc o amerykanizacji autor jednak podkreśla, że zaszła ona dalej, „uległy – poniżej” należy odczytać jako bez porównania dużo, dużo większy. Również to przykładowe zadanie z matematyki pokazujące „sowietyzację” i „amerykanizację” pośrednio, ale dobitnie.
  „dziś jest amerykanizacja w szczególnie uległy sposób”….

 9. revers said

  oh, zapomnialo sie o islamizacji, halah w europejskich, sieciach handlowych supermarkietach jest boski

  nawet jak produkuje sie go w chinach t amerykanska domieszka gmo, chemii zachowawczej, malo zdrowej.

  Czyli miedzy postem a halachem, allachu jests wielki nawet u rydzyka w diasporze, i kuriach warszawsko-czestochowsko-wawelskich..

 10. revers said

 11. anne said

  Jako nauczyciel (szkoła ponadgimnazjalna, dyplomowany, prawie 20- letni staż)- już od podstawówki uczy się dzieci niemyślenia. Świadectwo opisowe i ocena opisowa musi być tak skonstruowana, że nie można napisać czego dziecko nie umie, tylko co potrafi. Dajmy na to: powinno liczyć do 100, liczy do 10; na świadectwie: potrafi liczyć do 10. W gimnazjach uczniów się przepycha. Jednostki sprawiające problemy i rozparcelowane po podstawówkach spotykają się właśnie tutaj i jeden chce drugiemu imponować. W liceum i technikum- tak- uczę pod egzaminy, bo jako nauczyciel jestem oceniana na podstawie zdawalności. Uczniowie uczą się dla stopni- nie chodzi o to, by coś wiedział, ale by dostał jak najlepszy stopień. „Każda ocena niedostateczna, to porażka nauczyciela”- zdanie ze szkolenia. To nie wina ucznia, że jest leniwy, ale moja, bo: nie zdiagnozowałam, nie zmotywowałam, nie odwołałam się do jednej z jego inteligencji, wybrałam nieodpowiedni kanał przekazu informacji, nie zindywidualizowałam swojego podejścia. Autor pisze o wojnie o godziny- to nie nauczyciele walczą o godziny- to dyrektor, który zależy od organu prowadzącego (starostwo/ gmina/ miasto) musi się wykazać oszczędnościami. A oni też oszczędzają jak mogą.Jeśli klasa ma mniej niż 25 uczniów, nie może być podziału na grupy językowe, albo trzeba połączyć klasy na języku. Najlepiej, żeby klasy miały od 25 i więcej uczniów. Im więcej, tym lepiej. Za socjalizmu mieliśmy jeden z lepszych systemów oświaty. Z mojej podstawówki 20% poszło do LO- oni potem poszli na studia. Następne 30%- to technikum, 50%- zawodówka- jak pisał Bacon- jest „hardman” i „gentleman”- jeden do pracy fizycznej, drugi do intelektualnej, ale ktoś mądry stwierdził, że mamy za mało ludzi wykształconych- zaczęto likwidować zawodówki. Teraz w liceum mam uczniów, którzy powinni być w zawodówce. Oni nie chcą się uczyć, a ja nie mogę ich zostawić, bo jeśli klasa będzie za mało liczna, to organ prowadzący każe ją połączyć, a wtedy część nauczycieli straci pracę.
  A w ogóle- czemu tu się dziwić- jakie plany miał Hitler wobec Polaków- wszyscy wiemy. I myślę, że jego cel powoli, ale skutecznie jest osiągany. Przykład z klasy informatycznej (II klasa, technikum informatyczne, grupa zaawansowana- co najmniej 5 rok nauki j. angielskiego).W Internecie, podczas lekcji, mieli znaleźć informacje na temat kuchni na Jamajce, Barbadosie i innych oryginalnych wyspach anglojęzycznych. Wpisali w Google „Jamajka kuchnia” (po polsku!) i dziwili się, że im zdjęcia kuchni powyskakiwały.

 12. Eliza said

  Nie będę się powtarzać, ale dzisiejsza edukacja to wyzerowywanie myślenia w celu całkowitego zniewolenia. Literatura to Facebook.

 13. NICK said

  Oświaty – kaganiec!

 14. JO said

  ad.7. Bractwo Piusa X prowadzi Domowa Edukacje…
  Uciekajcie z Publicznych szkol ze swoimi dziecmi .

  Szkoly powoduja chorobe umyslu mlodego czlowieka.

 15. Yah said

  A będzie jeszcze gorzej gdy ze szkół odejdzie pokolenie nauczycieli kształconych za komuny. Przecież to uczniowie nie chcą się uczyć – po co im wiedza od myślenia za nich są „specjaliści” – tako rzecze telewizja. Tylko że specjaliści kończyli te same szkoły i są tak samo głupi. Zresztą jak słabsi maja cokolwiek ogarnąć, kiedy nie ma czasu na powtórzenie i utrwalenie. To co ja na matematyce robiłem 7,5 semestru, mój syn musi zrobić w 3,5 semestru. Czyli metoda zastosowana w szkolnictwie, jest taka sama jak wszędzie – zepsuć wszystko, żeby „specjaliści” lamentowali i szukali rozwiązań. Niech Pan Bogusław przeanalizuje podstawę programową i siatkę godzin – przeciętny uczeń nie jest w stanie się nauczyć takiej ilości materiału w tak krótkim czasie. Jeśli dołożymy do tego jego lenistwo, rozproszenie przez Internety i przeciętnego nauczyciela, który nie wyrabia się z realizacja materiału ( a nikogo nie obchodzi dlaczego się nie wyrabia) – mamy przyczyny zapasci polskiej edukacji. Jest źle i będzie jeszcze gorzej. A może taki zamysł Boży, żeby idioci sami się wyeliminowali

 16. Andy said

  Początki i droga współczesnej kontrolowanej edukacji.
  Kapitalna analiza i oferowane środki zaradcze.
  Warto zapoznać się z doświadczeniem Charlotte Iserbyt, wnikliwego pedagoga w Dep.Szkolnictwa USRaula, osoby niezwykłej, odkrywającej naukową destrukcję umysłu współczesnego człowieka.
  Oto jedeno z nich:
  The Secret History of Western Education: The Scientific Destruction of Minds – Charlotte Iserbyt

 17. Yah said

  Aha 2-5% społeczeństwa ma gajówkowe poglądy i mniej więcej tyle samo chce się uczyć … jakieś pytania :/

 18. Andy said

  ABCs of DumbDown:
  http://www.deliberatedumbingdown.com/index.html

 19. Wimar said

  Jeśli ktokolwiek z gajówkowiczów „złapał doła” czytając w/w analizy polecam to :

  Efekt murowany!

 20. NICK said

  No, Panie Wimar (19), tego jeszcze nie znałem. Odizolowałwszy się od „doła”, uśmiałem się porządnie, choć krótko. Dobre i to. 🙂 .

 21. Tom said

  Nowoczesna edukacja i kultura jest tak zaprojektowana, aby zrobic z nas dysfunkcyjnych. Protokoły Mędrców Syjonu to potwierdzaja. Protokoły to jest plan Nowego Porządku Świata, który jest już realziowany.
  Judaizm, oparty na Kabale i Talmudzie, jest satanistycznym kultem. Żydzi zostali wprowadzeni do tego kultu, a następnie miliony masonów nie-Żydów, a za ich pośrednictwem, społeczeństwo jako całość. Wszyscy jesteśmy ofiarami i współsprawcami naszej degradacji i upadku.
  Kabalistyczny judaizm jest spiskiem przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej tak skutecznym, że teraz nie można go wymienić. W przyszłości nie będzie rodziny, małżeństwa, nie bedzie żadnych narodów, żadnej religii, nie bedzie własności prywatnej i wolności.

 22. revers said

  lepiej, czy edukacja jest polska, oraz szkoly i uczelnie, skoro wyrzuca sie ze spotakania z konsulem ukrainskim studentow z uczelni? o programach szkolnych lepiej nie wspominac, w tym nauki gender.

  http://wmeritum.pl/polscy-studenci-wyrzuceni-ze-spotkania-z-ukrainskim-konsulem-umcs/

  i za co placi polski podatnik?

 23. Anzelm said

  Każdy z Nas ma prawo powiedzieć – Nie!

  Nie: dla gwałtu na sumieniach katolików, Nie !

  O Resztę zadbam Ja – Wasz Zbawiciel, prosto z Krzyża!

 24. revers said

  2
  sowietyzacja polagala na tym ze za duzo bylo godzin nauk scislych w szkolach, oraz jezyka rosyjskiego, brak lekcji religii.

  I że było sporo lekcji historii i języka polskiego.
  Admin

 25. koniec said

  Jest Pan nawiedzony.. jest Pan glosem Pana????
  Pan szybko zmieni medykamenty…

 26. Miet said

  Temat edukacji był wałkowany tutaj już nie raz i nie dwa.
  Nie będę więc na okrągło powtarzał to co już kiedyś pisałem odnośnie edukacji w Polsce i tutaj w US.

  Po przeczytaniu tego wywiadu z Bogusławem Śliwerskim, który piastuje stanowisko przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, zaintrygowała mnie jedna rzecz – skoro pan przewodniczący dostrzega tak rażące wady w systemie edukacji i wręcz bije na alarm, to ja pytam co on zrobił do tej pory, siedząc na tak wysokim stołku PANowskim, aby tej gangrenie w edukacji zaradzić?
  Wygląda na to, że te PANowskie komitety nie mają żadnego wpływu na edukację bo tą ostatnią kierują politykierzy, którzy dbają przede wszystkiem o własne stołki a nie o porządną edukację.
  W takim razie jaki jest sens utrzymywania za pieniądze podatników rozmaitych stanowisk w PANie i innych instytucjach, skoro te instytucje nie mają żadnego wpływu na szkolnictwo.
  Z wywiadu widać, że relacje pomiędzy Komitetem Nauk Pedagogicznych a Ministerstwem Oświaty są żadne, a co najwyżej takie, że naukowcy z PANu trochę sobie pogadają a urzędasy z Ministerstwa pokiwają znacząco głowami i zrobią i tak co im ich szefowie z Brukseli zapodadzą.

 27. Kar said

  re:26/Miet

  ..panie Miet, Polska jest dzisiaj na barni skok do przodu..w wiernym kopiowaniu Zachodu. Regularnie Służba Zdrowia, Szkolnictwo minimum x w roku na strajku w walce o lepszy byt/cheque..zawsze strajk przed maturą..szantaż..Reszta się nie liczy. Poziom edukacji zawsze drugoplanowy. Kasa..kasa i jeszcze raz obłęd/kasa w oczach tych co w szkolnictwie..

  (pani mgr świeżo emerytowany nauczyciel..pyta mnie..:”powiedz, a jakie to morze otacza Irlandię” ?..przebywa 5 rok w uk..)

 28. „Nic tak nie niszczy rozwoju, jak jego czysto pragmatyczne ukierunkowanie.” – Ezra Pound.

Sorry, the comment form is closed at this time.