Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Realistycznie z Niemcami

Posted by Marucha w dniu 2015-07-01 (Środa)

Przez lata żyliśmy dziedzictwem poznańskiego Instytutu Zachodniego, którego analiza naszych relacji z zachodnim sąsiadem Polski tworzyła zręby myślenia o polskiej geopolityce i bezpieczeństwie narodowym.

Profesor Zygmunt Wojciechowski i jego współpracownicy przekonali nas do tego, że najistotniejszym, historycznie udowodnionym zagrożeniem dla państwowości polskiej są Niemcy, że w ich naturze leży dążenie do osławionego Drang nach Osten.

Dorobek Instytutu – w szczególności ten sprzed 1990 roku – stanowi jeden z najistotniejszych elementów myślenia o naszym kraju w kategoriach geopolitycznych. Historyczne, politologiczne, socjologiczne i kulturologiczne rozważania znakomitej, wykształconej przez tą placówkę szkoły myślenia – szkoły, którą nazwiemy geopolityką piastowską – do dziś stanowią inspirację intelektualną dla wielu z nas. Nie zmienia to faktu, że w ramach rzeczowej, uargumentowanej dyskusji możemy i powinniśmy jej cenny dorobek reinterpretować i uzupełniać o nowe uwagi. Wymaga od nas tego współczesność.

Przy okazji dzisiejszej debaty geopolitycznej z Manuelem Ochsenreiterem, niemieckim dziennikarzem i politologiem, redaktorem naczelnym miesięcznika „Zuerst!”, warto zastanowić się nad relacjami polsko-niemieckimi w zupełnie nowej rzeczywistości geopolitycznej, jakże odmiennej od tej, z którą mieliśmy do czynienia w okresie Polski Ludowej.

Kilka słów o moim dzisiejszym oponencie w warszawskiej debacie – Manuel jest przedstawicielem niemieckiej Nowej Prawicy, człowiekiem, którego poglądy są w wielu miejscach dla nas kontrowersyjne, czasem obrazoburcze. Wbrew histerii wszelkiej maści liberalnych totalitarystów i cenzorów, właśnie dyskusja z takimi ludźmi jest intelektualnie intrygująca.

Rozmowa jankeskich najmitów w rodzaju byłych ministrów Sikorskiego i Westerwelle nie wychodzi bowiem poza ściśle określone ramy wyznaczonych przez waszyngtońskich kuratorów instrukcji.

Manuel Ochsenreiter reprezentuje pogląd niemiecki na cały szereg spraw przemilczanych i kontrowersyjnych. To człowiek, który twardo stoi na gruncie dalekiego od poprawności politycznej pojmowania roli Berlina we współczesnym świecie. Jego język i sformułowania dla każdego Polaka stojącego na gruncie obrony polskich interesów narodowych są trudne do przyjęcia. Ale to właśnie język większości współczesnych Niemców, którzy pod cienką warstwą mimikry nadal przekonani są o istnieniu określonych założeń, które kierować powinny niemiecką polityką, w tym zagraniczną.

W przeciwieństwie bowiem do oficjalnej, opartej na paradygmacie liberalnym retoryki Berlina, dzisiejsi obywatele tego kraju w rozmowach prywatnych i na wszelkich zapewniających anonimowość forach mówią otwarcie o niemieckiej racji stanu. To swoisty paradoks, biorąc pod uwagę fakt, że oficjalny dyskurs oparty jest na założeniu, że niektóre pojęcia i terminy, a także najmniejsze nawet przejawy patriotyzmu, równoznaczne są obronie III Rzeszy, i tym samym wyjęte poza nawias nie tylko polityczny, ale też prawny.

Niemcy żyją w dwóch równoległych światach. Ochsenreiter stara się ten świat rzeczywistych wyobrażeń i świadomości przekazywać w budzącym rozliczne kontrowersje, redagowanym przez niego „Zuerst!”.

Rozmawiamy zatem z Manuelem o rzeczywistości, a nie świecie mimikry. Zdecydowanie wolę rozmowę z kimś, kto tą rzeczywistość jest w stanie opisać i wyartykułować. Tylko wtedy jesteśmy w stanie nakreślić płaszczyznę rozbieżnych interesów, ale też potencjalnych obszarów współpracy. Rzeczywistość relacji polsko-niemieckich streścić można w moim przekonaniu w kilku punktach:

1) Niemcy doprowadziły do fenomenalnie skutecznej reinterpretacji historii najnowszej i swojego wizerunku we współczesnej Polsce. Według kolejnych badań CBOS, około 40% ankietowanych Polaków wyraża wobec nich sympatię. Inne badania wskazują, że nasz zachodni sąsiad kojarzy nam się przede wszystkim z dynamiczną gospodarką, postępem technologicznym, a także takimi cechami jak solidność i praworządność. Na ten wizerunek pracowały działające zazwyczaj przy partiach politycznych i realizujące niemiecką politykę miękkiej siły fundacje, bardzo aktywne w Warszawie i nie szczędzące środków od początku lat dziewięćdziesiątych;

2) Polska znajduje się w obszarze stworzonej przez Berlin gospodarki wielkiego obszaru (Grossraumwirtchaft), obejmującej większość państw Europy Środkowej i regionu bałtyckiego. W 2014 roku nasze obroty handlowe wyniosły 87,4 mld euro, przy czym Polska zachowuje dodatni bilans handlowy, przy naszym eksporcie sięgającym wartości 47,6 mld euro. Jesteśmy dla Niemiec ósmym co do wielkości partnerem handlowym, wyprzedzając m.in. Rosję. Niemcy są niezmiennie największym odbiorcą polskiej produkcji – przypadło na nie w 2014 roku 26% polskiego eksportu. Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza ma charakter asymetryczny; nasz kraj stanowi przemysłowo-usługowe zaplecze niemieckich partnerów, a udział podmiotów z kapitałem polskim we wspomnianym eksporcie jest mało znaczący. Oznacza to, że w sensie gospodarczym znajdujemy się z Republiką Federalną Niemiec w obrębie jednej przestrzeni;

3) Warszawa wykazuje dysonans wynikający ze sprzeczności pomiędzy ekonomicznymi wpływami Berlina a politycznymi Waszyngtonu. Każda próba prowadzenia przez Niemcy polityki niezależnej i proeuropejskiej oznacza automatycznie konflikt z nadwiślańskimi elitami nastawionymi na podległość Białemu Domowi. Niemcy są jednak przy tym krajem okupowanym przez Stany Zjednoczone, wobec czego ów opór ma charakter ograniczony;

4) Polska stanowi z punktu widzenia interesów niemieckich kół gospodarczych i przemysłowych stałą przeszkodę w budowaniu pragmatycznych relacji z Federacją Rosyjską, pełni rolę prowokatora szkodliwych konfliktów na obszarze poradzieckim, co zresztą wynika z jej zależności wspomnianych w punkcie poprzednim.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki kształtujące naszą rzeczywistość, wizja relacji polsko-niemieckich powinna się w moim przekonaniu opierać przede wszystkim na następujących działaniach:

1) dążeniu do zrównania praw socjalnych i ekonomicznych na obszarze gospodarki wielkiego obszaru, by Polska nie stanowiła rezerwuaru taniej siły roboczej, a niemieccy inwestorzy w większym stopniu transferowali na nasz teren technologie i podwyższali kwalifikacje polskich pracowników;

2) dywersyfikacji handlu zagranicznego, do której nie może dojść bez otwarcia nowego rozdziału w polskiej polityce wschodniej, aby Warszawa uzyskała potencjał szantażu i suwerenności w relacjach z Berlinem, nie będąc od niego w tak wielkim stopniu zależna. Cel ten można osiągnąć wyłącznie poprzez opracowanie i wdrożenie długofalowego planu przywracającego Polskę na rynki wschodnie;

3) zerwania przez Polskę z awanturniczą polityką na wschodzie i wykazania większej otwartości na dialog z Moskwą niż ta, na którą może pozwolić sobie Berlin, by nie dochodziło do budzących w Polsce słuszny poniekąd niepokój przypadków komunikacji Berlin – Moskwa z pominięciem opinii Warszawy.

Wspólny cel, który może przyświecać Polakom i Niemcom w perspektywie najbliższych lat, polega na próbie emancypacji Europy spod wpływów USA.

Jeśli tak zdefiniowany cel udałoby się osiągnąć najpierw w Berlinie, niemieckie władze powinny podjąć cały szereg nacisków na proamerykańskie elity w Warszawie, by przywrócić Polsce polityczne miejsce w Europie. Tym sposobem – paradoksalnie – wyzwolenie spod obcej dominacji zaoceanicznego imperium przyjść może spod Bramy Brandenburskiej. Niemcy w tym scenariuszu mogą okazać się dla Polski taktycznym sojusznikiem, choć jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę, że najpierw same musiałyby pozbyć się atlantyckich elit kształtujących ich politykę w warunkach okupacji od 1945 roku.

Mateusz Piskorski
http://mysl-polska.pl

Komentarzy 12 to “Realistycznie z Niemcami”

 1. Boydar said

  „Idziemy już, a ty myśl o nas kolorowo” – https://pl.wiktionary.org/wiki/my%C5%9Bl

  Władek, zabierz tego … (Sami Swoi)

 2. Gdyby nie napisał tego polityk, byłby to przykład naiwności w ocenie relacji niemiecko-polskich. Skoro wyszło to spod pióra Piskorskiego można zakładać, że jest to „bajka dla Polaków’ wypracowana na potrzeby rozwijającego się sojuszu (taktycznego? strategicznego?) rosyjsko-niemieckiego. Z tym bajaniem Piskorskiego świetnie rozprawiła się Magda Ziętek-Wielomska: http://zagozda.blogspot.com/2015/06/zietek-wielomska-czy-wielki-brat.html

 3. karlik said

  Trzeba wyrównać tę niesprawiedliwość społeczną, za duże przeludnienie Niemiec i opustoszałą Polskę..
  By być przyjaciółmi należy oddać najpierw tereny sporne…
  Właśnie od tego roku zaczynają się odbywać uroczystości :
  „Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung” – Dzień pamięci ofiar ucieczek i wypędzeń..
  W Wikipedii jeszcze na polski nikt nie przetłumaczył
  https://de.wikipedia.org/wiki/Gedenktag_f%C3%BCr_die_Opfer_von_Flucht_und_Vertreibung
  I nieaktywna Erika Steinbach jest tylko w polskojęzycznej prasie.
  http://www.erika-steinbach.de/
  Najwyższym odznaczeniem „Związku Wypędzonych” jest ich odznaka honorowa.
  Nie można napisać, że są rozrzutni w rozdawaniu tutaj jest wykaz:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenplakette_des_Bundes_der_Vertriebenen
  Pewne niedopatrzenie w Wikipedii zapomnieli napisać kto dostał w roku 2014 taką odznakę.
  Ale tutaj w przemówieniu pani Merkel dziękuje za to wyróżnienie:
  http://www.bund-der-vertriebenen.de/aktuelle-themen-und-termine/tag-der-heimat.html
  więc można poprawić..

 4. karlik said

  Ad.2 Może Pan o innym Piskorskim myśli?..
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Piskorski

 5. ad 3.
  O tym samym 🙂

 6. MatkaPolka said

  REALISTYCZNIE Z NIEMCAMI

  Polska została skolonizowana przez Niemcy w wyniku przestępczej prywatyzacji. Żyd sprzedał nie swoje – jest złodziejem. Niemiec kupił kradzione – jest paserem.
  Dobre wyniki gospodarcze Niemiec są w znacznej mierze wynikiem tego złodziejstwa. Niemcy są druga potęgą gospodarczą ( po Chinach), bo wzbogaciły się na kradzieży Polski i innych krajów Europy środkowo wschodniej ( państwa byłego Układu Warszawskiego) zupełnie przyzwoicie uprzemysłowionych – Polska Gierkowska ze swoim potencjałem gospodarczym rankowana była na 10 miejscu na świecie. (z potencjałem przemysłowym podobnym do Hiszpanii).
  Eksport do Niemiec to eksport ze skradzionych Polsce zakładów – wszystkie profity są transferowane na zachód, do Niemiec przez niemieckie banki działające w Polsce niezgodnie z prawem.

  Propaganda niemiecka ma i zawsze miała niezwykłą sile ogłupiania – „Jesteśmy w obozie pracy – jest nam tu bardzo dobrze – Arbeit macht frei”

  Skradzione zakłady polskie powinny być znacjonalizowane.
  Niemcy powinni oddać należne Polsce odszkodowania za straty II wś w ilości co najmniej 30 bilionow (Trylionów) dolarow .

  Niemcy powinny oddać wszystkie skradzione Polskie zaklady oraz być ukarane za przestępczą prywatyzacje,
  Za finansowanie ruchów roszczeniowych na Śląsku i Ziomkostw niemieckich na Pomorzu..

  Osadzona przez Niemców ekipa rządząca (fundacje Niemieckie finansowały wybór Tuska) doprowadziła Polskę do ruiny – likwidacji miejsc pracy, zatapiania kopalń polskich i budowy kopalń niemieckich, likwidacji polskich stoczni i zastepowania niemieckimi, wykupywania polskich cukrowni, … przyklady można mnożyć – likwidacji lub przejmowania przez Niemców całych branż przemysłowych, masowego bezrobocia, exodusu młodych za chlebem – depopulacji Polski większej niż w czasie II wś.

  W polskim prawie sponsorowanie ruchów neonazistowskich jest zakazane. Niemcy w całości są kontynuacją, zbrodniczej nazistowskiej IG Farben.

  Erica Stęinbach i popierajaca ją Angela Merkel powinny trafić do polskiego wiezienia

  Tak samo jak wszyscy niemieccy paserzy, którzy nabyli polskie zakłady od żydowskich złodziej

  Nawet w samych Niemczech są głosy rozsądku sprzeciwiające się agresywnej polityce Niemieckiej – jak dr. Rath odrodzeniu się neo -Nazizmu, lub protestujący przeciw Merkel.

  NAZISTOWSKIE KORZENIE „BRUKSELSKIEJ UE”
  To, co zawsze chciałeś wiedzieć o „brukselskiej UE” – lecz nikt nie śmiał ci powiedzieć!

  http://www.relay-of-life.org/pl/chapter.html

  W całej Europie obserwujemy WIELKIE PRZEBUDZENIE – sprzeciw wobec Unii Europejskiej, która jest niczym innym jak nowoczesną formą agresji Niemiec na Europę – więcej komentarzy na temat tej agresji i sprzeciwu narodów europejskich

  https://marucha.wordpress.com/2015/06/30/el-economista-strefe-euro-zniszczy-nie-grecja-lecz-francja-i-wlochy

 7. Josek said

  Proste niemcy musz zniknac z mapy Europy I swiata. Znimi niema kompromisow.

 8. RomanK said

  Dekada utraconych zludzen
  plus
  dekada zmarnowanych szans!

  W Polsce powoli i po koleji zabiera sie, za swietowanie zblizajacej sie okraglej rocznicy powstania Solidarnosci……
  Lamy prasy zaczyna powoli wypelniac bzdurami i bzdetami o tym, jako to od tego wlasnie momentu pokazalo swiatu….co potrafi wyprawiac z Polakiem…..
  To juz prawie 20 lat trwa ta Sodoma Gomora- cosmy to juz nie widzieli.
  Zamykam oczy i jak w kalejdoskopie przesuwaja mi sie obrazy. Kryminaly, demonstracje, Polak Polakowi w morde, stan wojenny, noc i zamordyzm po stanie wojennym, zbieranie sie do kupy sil swiatlych i rozsadnych, wypedzenie oszolomstwa i chamstwa narodowego na emigracje, a w to miejsce wprowadzenie loz masonskich i zapelnienie ich egzekutywami obrzezanych komitetow….. i wreszcie ukoronowanie dekady- Okragly Stolik….Kochajmy sie !!!! Zydy z Chaimami wpadaja sobie w objecia…pelna sielanka…. precz z Chamstwem i Oszolomstwem…
  Co za radosc co za czas! Cala wladza, caly gelt, cala Polska w rece nas!!!!!!
  I tylko gdzies w podswiadomosci odbijaja sie od pustych murow ulic slowa zapomnianej piesni, spiewanej przez glodne, zmaltretowane, zmeczone, szare, bite palami policyjnych bandziorow robotnicze tlumy;
  Ojczyzno ma, tyles razy we krwi kapana,
  Jakze ciezka jest twoja rana,
  Jakze dlugo niewola twa trwa……
  Kwiaty, polskie kwiaty, mnostwo kwiatow, a wsrod kwiatow ….trumny zakatowanych najlepszych z Polakow. Przesuwaja sie, jak widma z Dziadow zmaltretowane twarze polskich meczennikow zamordowanych przez przepoczwarzajaca sie w postkomune zlodziejska bande rozsadnych z nienawisci. Ks. Jerzego Popieluszki, ks.Suchowolca, ks.Zycha, Bartoszcze, Andrzeja Krzepkowskiego… setki, dziesiatki zakatowanych….za to tylko, ze osmielili sie miec nadzieje….
  Zal- tepy, gluchy zal i bol w piersiach….dziesiec lat zycia poszlo w bloto, jak splunal…..stracone zludzenia…stracone dziesiec lat ludzkiego zycia…dziesiec dlugich lat pomnozone poniewierka milionow ludzi…daje dziesiatki milionow straconych lat…na zawsze…
  Nowa Polska, wszystko na co narod pracowal ponad piecdziesiat lat poszlo pod mlotek, za bezdurne, a czesto za doplata, za cene placu, albo i jeszcze mniej. Po co w Polsce fabryk butow, stali, maszyn tysiace innych rzeczy? Po co Polsce rolnictwo????, przeciez wiekszosc i tak i tak – w zywnosc i ubranie i inne niezbedne rzeczy zaopatruje sie w sklepie… a popatrzcie, jakie to to ma sklepy!!!! czysty Zachod- Ameryka!!!!
  Handelle, handelle, handel!!!! Po co bic sie, po co chowac, czyz nie lepiej sie targowac?????
  Chaim jest kupiec, Chaimom nie potrzebna produkcja – Chaimom potrzebny produkt, rynek i klient!!!! Stad mamy dokladnie taki system – jaka jest klasa sprawujaca wladze w owej Nowej Rzeczypospolitej Posredniczej.
  Przesuwaja sie obrazy, twarze….. oto dwoch takich co okradli Polske…
  z ciemnymi wloskami i podwojnymi obywatelstwami . Swiadczac sie demokratycznie falszywymi rachunkami, ochraniani przez patriotow oficerow na wysokich stanowiskach z obydwoch krajow- zwiali z ogromna kasa… dobrzy znajomi starego przewodniczacego.
  Co za talent…. patrzcie w Biblie, oto ksiegi Ezry… kiedy juz krol Axertexes, po zaledwie siedemdziesieciu latach- nie mogl dluzej zniesc bajzlu w Babilonie wyslal wszystkich z powrotem do Jerozolimy. Na odbudowe swiatyni i na droge, za wysluge lat podarowal w sumie 3 tony zlota (cena uncji zlota 260 $), zatem mniej wiecej 30mln dollarow w dzisiejszych cenach. Trzy tysiace lat temu, krol Babilonu, zapisane w Biblii i 3 tony zlota…..wielkie mecyje…..A tu tych dwoch parchatych grajkow z podrzednej knajpy w Cieszynie okradlo Polske na 2mld dollarow – w zlocie daje to 200 ton zlota….i nic….nawet nie trafia na lamy Hagadah ….o kryminale nie wspomne! A przeciez to zaledwie malenka czastka owej grabiezy tysiaclecia.
  Polska postawiona przed sadem w Nowym Yorku, w Hamburgu, w Brukseli…Jak siegam pamiecia nie zdarzylo sie to ani raz- bylemu komunistycznemu rzadowi, aby byc sadzonym w Moskwie…ani nigdzie indziej. To juz nie grabiez majatku -bo ten rozgrabiono dawno- to juz rozdrapywanie resztek suwerennosci, pozorow przyzwoitosci, narzucanie obcej jurysdykcji, to likwidacja polskiej panstwowosci… kto tego nie widzi jest slepcem!!!!!
  Stary przewodniczacy, mlodej solidarnosci spotka sie z nowym przewodniczacym. Spotkanie odbywa sie bedzie w cztery oczy, najprawdopodobiej stary sprawdza- bo rozpowiada, ze nie wierzy- czy mlodemu juz uroslo na prezydenta.
  Zalosna farsa, spotkanie politycznych szubrawcow, ani jeden, ani drugi nie dotrzymali ani jednej danej wyborcom obietnicy wyborczej…zadnej!!!!
  Nie – oni nie maja czym sie pochwalic co zrobili dla Polski, bo nie zrobili NIC. Moze wzamian powiedza co zrobili dla reanimacji Lewej Nogi, dla siebie i swoich rodzin….o tu to dokonali niezwyklych wyczynow.
  Lech Walesa jest chyba jedynym czlowiekiem na swiecie, ktorego los wyposazyl w tak wiele i postawil tak wysoko, obdarzyl takim ogromnym zaufaniem Narodu, ze ten czlowiek mogl zrobic wszystko! A on nie dosc, ze nie zrobil nic dobrego! On to wszystko – doszczetnie sprzeniewierzyl, splugawil i zniszczyl!!!
  Znowu w telewizji pokazuja Nowa Polske…polscy chlopi bici bez milosierdzia przez policje wydawaloby sie polska, wydawaloby sie- bo zdrowy rozsadek nakazuje mi wierzyc, ze polski policjant nie strzelalby do drugiego Polaka. Zalosny widok malej miesciny tonacej w chmurach lzawiacego gazu. Prasa rozsadnych z nienawisci, uzala sie nad pobitymi policjantami, biedactwa…te brudne zapijaczone chamy- jakze daleko im do prawdziwie europejskiego chaimstwa….
  W szpitalu w Bartoszycach udzielono pomocy okolo dwustu ludziom, zarowno policjantom, jak i rolnikom, okazalo sie tylko i wylacznie gojom…
  Droga tranzytowa do Rosji jest przejezdna, bezpieczna i bez przeszkod moze nia smigac Chaim rozwalony w swoim mercedesie z nowym geszefte. Glupie goje liza rany i guzy, ktorych sobie sami, nawzajem, bez liku ponabijali…..
  Do Brukseli zameldowano- spokoj panuje w Warszawie….
  Zmarnowaliscie ogromna szanse…wy…tfu… grabarze naszej Ojczyzny…..

  Roman Kafel 1 September 1997 Dallas Tx.

 9. akej said

  „Realistycznie”? – Co tu duzo sobie tylek zawracac i truc! Pochodze z Pomorza. Znam szwabow „od potrzewki”. Widzialem ich, jako male dziecko, w czasie okupacji. Bylem wiele razy w szkoplamdii i podsluchiwalem ich rozmowy. Oni NIC sie nie zmienili i tylko czekaja na okazje aby z powrotem wlezc na nasze „ziemie odzyskane”. Patrzac na Anielcie „Magiel” i czarownice Steinbach, oraz na ich pitolenie o „wypedzonych” polaczone z „cierpieniami” szwabow, rzygac mi sie chce!!! Zadna realna, czy tez rozsadna rozmowa z nimi jest niemozliwa. Jedna jest tylko mozliwosc – powiedziec im prosto w ryja: spierdalajcie, nie udawajcie przyjaciol i najpierw zaplaccie nam odszkodowania za ruine i rabunek naszego kraju oraz za zabitych Polkow. Placcie nam tak samo jak zydom. Moze dopiero potem bedziemy mogli, jako tako, porozmawiac z wami na pol serio…

 10. Zbyszko said

  Josek @7 może niekoniecznie zniknąć z mapy świata, ale zniknąć jako przywódca UE,razem z tą Unią w takim jak teraz okupacyjnym kształcie.

 11. Boydar said

  https://swiatmakrodotcom.wordpress.com/2011/07/07/grabarz-zoltoczarny-necrophorus-vespilloides/

  Naprawdę fascynujące, i pożyteczne.

 12. z sieci said

  Wielce prawdopodobne jest, iż zarówno PDT, jak i PEK kończyli kiepskie średnie szkoły i nie wynieśli z nich wiedzy o chemicznych reakcjach w procesie spalania, w szczególności spalania węgla, benzyn i gazu ziemnego i co i w jakiej ilości powstaje w wyniku tego spalania. Gdyby taką wiedzę mieli – zapewne zadrżała by im ręka przy podpisywaniu wyroku śmierci na polskie górnictwo i skazanie na ubóstwo całego pokolenia Polaków. To jest miara tego horrendalnego pakietu, to skazanie Polski na największe w skali świata obciążenia z tytułu walki z emisją CO2, kiedy inne wielkie państwa emitują go czasem nawet kilkadziesiąt razy więcej – całkiem bezkarnie…
  Teraz PEK prezentuje plik papieru twierdząc, że to jest program dla górnictwa, który zapewni branży świetlana przyszłość – kto chce – niech wierzy..
  http://3obieg.pl/lie-is-my-life

Sorry, the comment form is closed at this time.