Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Nowe technologie – tylko dla tych którzy ich doczekają

Posted by Marucha w dniu 2015-07-25 (Sobota)

W jednym wywiadzie Sergei Glaziev – Doradca prezydenta Putina powiedział, że mamy teraz do czynienia z przejściem z jednego systemu ekonomicznego w inny.

Nowy system jest humanitarny z natury, dlatego może on uniknąć wojny, ponieważ głównymi nośnikami wzrostu w tym wypadku są technologie humanitarne. Do tej kategorii zalicza się opiekę zdrowotną i przemysł farmaceutyczny, które oparte są na biotechnologii. Obejmują one również technologie komunikacji oparte na nanotechnologii, które dokonują dziś przełomu. Zaliczają się do nich również technologie kognitywne, które definiują nowy zakres ludzkiej wiedzy. Jeśli, tak jak konsekwentnie przedstawia to prezydent Putin, bylibyśmy w stanie zgodzić się na wzajemny program rozwoju, generalną strefą rozwoju od Lizbony do Władywostoku z preferencyjnym systemem handlu, gdybyśmy zgodzili się z Brukselą co do stworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnego obszaru rozwoju, możemy znaleźć wystarczającą liczbę przełomowych projektów, od zdrowia do odpierania zagrożeń kosmicznych i do urzeczywistniania naszego potencjału naukowego i technicznego oraz tworzenia stałego popytu ze strony Państw, które mogłyby dać impuls dla nowego systemu technologicznego.

Glaziev kontynuuje:

Struktura gospodarcza, która tworzyła wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich 30 lat wyczerpała się. Musimy dokonać przejścia do nowego systemu technologii. Ten rodzaj przejścia, niestety zawsze odbywał się wyniku wojny. Tak było w latach 30., kiedy Wielki Kryzys utorował drogę dla wyścigu zbrojeń, a następnie II wojny światowej. Tak było w czasach zimnej wojny, kiedy wyścig zbrojeń w przestrzeni kosmicznej doprowadził do stworzenia skomplikowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które stały się podstawowym elementem napędowym gospodarki na świecie w ciągu ostatnich 30 lat. Dziś mamy do czynienia z podobnym kryzysem.

Glaziev argumentuje, że ten nowy system jest z natury systemem humanitarnym ma tu na myśli biotechnologię, przemysł farmaceutyczny, nanotechnologię, technologie kognitywne etc.

Ja też uważam, że ów system jest bardzo humanitarny, ale tylko dla tych osób które przeżyją jego pełne wdrożenie jak i tych obywateli którzy będą należeli do tej uprzywilejowanej grupy która te technologie będzie obsługiwać. Przeprowadzadziłem ostatnio wywiad z współzałożycielem Polskiej Partii Transhumanizmu. Mój rozmówca na pytanie co stanie się z ludźmi w takiej nowej technologicznej erze powiedział:

No cóż już jakiś czas temu były robione badania, że większość z nas będzie musiała zmienić pracę trzy krotnie w ciągu swojego życia. Obecnie szacuje się, że pracę w ciągu naszego życia będziemy musieli zmienić aż ośmiokrotnie. Większość ludzi będzie musiała sobie znaleźć inne zajęcie, ale jest dużo do zrobienia…

Pytanie jednak jakie zajęcie? W momencie gdy jak mówi Paul Craig Roberts:
Nigdy nie było sytuacji, w której nie ma podstaw pod zatrudnienie, lecz bardzo szybko tworzy się bazę pod eksplozję cen, poprzez bardzo szybkie drukowanie waluty w momencie gdy popyt na nią spada.

Oliwy do ognia dla tych mniej znających się na technologiach i nienależących do kasty specjalistów dolewa Greg Mannarino z Traders Choice:
… populacyjny boom rósł razem z długiem. To niesamowite.
Tak więc, gdy bańka pęknie zobaczymy korektę populacji .To matematyczna pewność …

Dr. Zbigniew Brzezinski w książce “Between two ages” pisał o technikach używanych aby wprowadzić “nowy zjednoczony świat”, w którym dziś żyjemy. Takie społeczeństwo będzie kontrolowane przez elity pozbawione wszelkich tradycyjnych etycznych ograniczeń. Takie elity nie zawahają się przed wykorzystaniem najnowszych technologii dla własnych celów, aby wpływać na opinie ludzi i utrzymać społeczeństwo pod ciągłą kontrolą.

Przygotowania do nowej technologicznej ery

Tak więc aby przygotować grunt pod nadejście tej nowej technologicznej ery mamy teraz do czynienia z depopulacją Krajów Bałtyckich. Z pośrednią depopulacją Bliskiego Wschodu poprzez sponsorowanie ISIS i destabilizacje regionu, gdzie nikt przy zdrowych zmysłach nie chce już żyć. Mamy w końcu też do czynienia z depopulacją Europy poprzez kryzys ekonomiczny i promowanie soft depopulacyjnych wzorów. Czego dobrym przykładem jest chociażby gwiazda eurowizji: kobieta z brodą.

To wszystko zdaję się być zwiastunem przejścia w nową ekonomiczną erę, do której zdaje się już przygotowywać Europa. Sądząc po tempie rozwoju Europa dostosowuje sie juz do tego demograficznego scenariusza w którym do roku 2050 ludność naszego kontynentu ma liczyć już tylko 5% światowej populacji, ale i to będzie populacja stara i niezdolna do konkurencji. Już teraz obecny kryzys zadłużeniowy wyraźnie degraduje i marginalizuje jej pozycję w światowym rankingu.

Obserwując obecny system ekonomiczny rodzi się więc pytanie jak sprzedać jeszcze więcej konsumentom którzy zarabiają coraz mniej? System bowiem aby działać musi nieustannie zwiększać swoje możliwości handlu. Co oznacza, że musi podnieść poziom produkcji czyli w konsekwencji obniżyć liczbę pracujących co doprowadza w końcu do zwiększenia ilości ludzi bezrobotnych czyli „zbędnych”. Tych których nie stać na kupowanie produktów stworzonych przez system który aby przetrwać musi ich sprzedawać coraz więcej.

Czy jest jakieś wyjście z tej matni?. Tak: wojna, destabilizacja, Europy i Azji i stopniowe pozbywanie się „zbędnych”, dla których i tak w nowej technologicznej erze nie było by miejsca. Taki scenariusz przynajmniej przyjęła anglo – amerykańska elita.

Dobrze podwaliny nowego technologicznego sytemu opisuje Igor Berkut, lider partii „Wielka Ukraina”. W tej wypowiedzi mamy co prawda do czynienia ze zwykłym oligarchatem, jednak zważywszy na to kto dozbraja Ukrainę łatwo możemy mieć wgląd w to, jak będzie wyglądała owa technologiczna era w rękach USA i Ukrainy. Zapis pochodzi z 19.07.2011 roku, czyli dwa lata przed Majdanem.

Dziś nasz kraj należy do wąskiego kręgu osób, miliarderów i multimilionerów, przy czym wszyscy oni są u władzy, lub kontrolują władzę i są jej częścią, i nie mają żadnego stosunku do narodu. Począwszy od tego, że jeśli weźmiemy konstytucję z 1987 roku Ukraińskiej ZSRR, w naszej konstytucji niczego podobnego nie ma. Z jakiej racji posiadacze naszego kraju powinni brać na siebie społeczne zobowiązania milionów ludzi, którzy nie przyniosą im zysku, lub nie będą ich ochroną, lub nie są źródłem przyjemności dla nich? Zobaczcie, kto dzisiaj żyje źle? Wszyscy ci ludzie, którzy nie mogli wpisać się w obsługę właścicieli państwa. Wszyscy, którzy zajmują się teraz obsługą tych właścicieli żyją dobrze i nie narzekają, co więcej, mocno bronią istniejącego porządku.

Łatwo więc dowiedzieć się kto będzie beneficjantem nowego technologicznego systemu – będą to wąskie grupy specjalistów które obsługują ów technologiczny system będący w rękach elit. Zresztą tak jak się dzieje już teraz: programiści, spece od biotechnologii etc. Reszta ludzi zdaje się być zbędna w tym nowym systemie, lub jak powiedział mój rozmówca z Polskiej Partii Transhumanizmu reszta ludzi będzie musiała sobie znaleść inną pracę, ale jest dużo do zrobienia.

Jaką pracę? Trudno na razie powiedzieć w momencie gdy nowe miejsca pracy nie są tworzone – o czym doskonale przekonują się mieszkańcy ‘demokratycznej’ wyspy USA. Innymi słowy, rozwój technologii stworzył warunki, w których duża liczba ludzi staje się powoli zbędna – co prowadzi do stopniowej depopulacji i przejścia na inny model ekonomiczny. W konsekwencji prowadzi to do spadku konsumpcji środków materialnych i surowców których i tak ponoć nie starczy na długo jeśli będziemy konsumować je w obecnym tempie.

Wymownym przykładem tej polityki jest rozmowa z członkiem Klubu Rzymskiego prof. Meadowsem, autorem raportu „Granice wzrostu”. Wywiad z ideologiem NWO został wydrukowany w piśmie „Kultura” w 1975 r.

B.: Jak wyobraża sobie Pan drastyczne zahamowanie rozrodczości?
L. M.: Państwo o ustroju socjalistycznym ma w tej mierze szczególne możliwości. Aparat administracyjny i społeczny może stworzyć warunki przeciwdziałające nadmiernemu przyrostowi ludności.
B.: Czy nie wydaje się Panu, że każda rodzina może chcieć kiedyś mieć dzieci i ma do tego prawo?
L. M.: Absurd.
B.: Nie sądzę, by dało się tak całkowicie lekceważyć tradycję i biologię.
L. M.: Łatwo ją zmienić.

Kraj zbudowany przez Nazistów: USSA

Aby wymienić wszystkich niemieckich nazistów którzy po drugiej światowej pracowało dla NASA lub CIA musiał bym napisać książkę a nie artykuł. Zainteresowanych odsyłam to zapoznania się z tematem Operacji Papercilp. Warto tutaj nadmienić tylko paru z brzegu jak: SS-Hauptsturmführera Otto Von Bolschwinga, bliskego współpracownika Adolfa Eichmana, głównego autora planu eksterminacji Żydów. Hauptsturmführer pracował po wojnie w USA dla Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Z kolei Sturmbannführer Wernher von Braun był jednym z głównych pionierów NASA. Natomiast Reichsgesundheitsführer Kurt Blome który w czasie II wojny światowej prowadził badania nad bronią bakteriologiczną uśmiercając więźniów obozu Auschwitz-Birkenau przy użyciu sarinu. Od 1951 pracował dla Korpusu Wojsk Chemicznych nad bronią biologiczną i chemiczną w USA. To tylko trzech z wielu, wielu, wielu nazwisk nazistów pracujących dla USSA.

Tak więc masowa depopulacja ludności na Ukrainie moim zdaniem nie jest przypadkiem. Nie do końca chce mi się wierzyć, że wysyłanie nie przeszkolonych i nie umiejących się bić poborowych na front ma jakiś inny cel niż pozbycie się nadmiaru obywateli którzy mogli by się sprzeciwiać nowym zarządcom Ukrainy czyli USA.

Cześć opinii publicznej ciągle nie wierzy, lub dziwi się, że USA finansuje i szkoli neonazistów na Ukrainie. Dla mnie nie jest to nic nowego. Wspieranie nazistów to przecież tradycja narodowa USA na której zbudowali swoją potęgę. Dlaczego teraz na Ukrainie mieli być zmieniać tak świetnie działającą do tej pory strategię?

Przecież ta cała humanitarna technologia na której bazować ma nowa technologiczna era (o której mówi Glaziew) miała swój początek w obozach koncentracyjnych gdzie przeprowadzano na ludziach eksperymenty o których wynaturzeniu ciężko nawet mówić. Dając tym samym początek obecnemu przemysłowi farmaceutycznemu, chirurgii plastycznej, transplantologii, biotechnologii, robotyce etc. Po wojnie te badania kontynuowali w zaciszach swoich gabinetów ci sami ludzie którzy w obozach koncentracyjny własnoręcznie zabijali bezbronne dzieci jak Reichsgesundheitsführer Kurt Blome pracujący potem dla rządu USA.

Humanitarna technologia

Teraz wraz z eksplodującym rozwojem technologii wznosimy się na o wiele wyższy lewel. Jeśli zgodnie z tym co mówi dr.Brzezinski piecze nad nowymi technologiami sprawować mają tzw elity. Wtedy nowe technologie mogą się mówiąc eufemistycznie okazać mało humanitarne. No chyba, że za humanitarne uznamy wstrzykiwanie dzieciom krwi skrzypłocza i rtęci, tzw ‘krwi bogów’, co w obozach koncentracyjnych robili przyszli ‘specjaliści’ pracujący potem dla CIA.

Aby oddać meritum sprawy posłużę się cytatem z artykułu Billa Joya współzałożyciela i głównego naukowca Sun Microsystems, byłego doradcy prezydenckiej komisji ds przyszłości badawczej IT.

Robotyka, inżynieria genetyczna i nanotechnologia – stwarzają inne zagrożenia niż technologie, które pojawiły się wcześniej. W szczególności roboty, inżynieria organizmów i nanoboty posiadają olbrzymi czynnik niebezpieczeństwa: te technologie mogą się same replikować. Bomba jest wysadzana w powietrze tylko raz – ale nanobot może się replikować i szybko wymknąć się spod kontroli.

Myślę, że nie jest przesadą stwierdzenie, że jesteśmy w punkcie zwrotnym w dalszym doskonaleniu skrajnego zła, zła, którego możliwość rozprzestrzenia się stoi daleko poza tym co pokazały nam bronie masowego rażenia testowane przez państwa narodowe, tragicznie wzmacniając pozycję ekstremistów.

W kontekście wypowiedzi Joya na temat nowych technologii warto nadmienić, że zaledwie w ciągu miesiąca od pierwszego, udanego testu, dwie bomby atomowe spadły na Hiroszimę i Nagasaki. Jak to później ujął fizyk Freeman Dyson: Bomba została zrzucona po prostu dlatego, że nikt nie miał odwagi lub dalekowzroczności aby powiedzieć nie. Myślę, że ten przykład dobrze oddaje skalę ‘humanitaryzmu’ takiej nowej technologii jeśli będzie ona pod kontrolą elit o których mówi dr. Brzeziński.

Biorąc pod uwagę powyższe może się okazać, że będziemy żyli nie w erze humanitarnych technologii ale w epoce technologicznego Narodowego Socjalizmu, który coraz bardziej rozprzestrzenia się przynajmniej w USA. Na zakończenie przytoczę słowa jednego z moich ulubionych cytatów autorstwa Alaina de Benoista.

Jedynym celem Facebooka jest dostarczanie policji informacji o nas na skalę, o jakiej nie mogłyby nawet pomarzyć totalitarne systemy z przeszłości.

Uważam, że technika nie jest neutralna i kieruje się swoją własną logiką. To nie my oglądamy telewizję, lecz telewizja nas. Nie my używamy technologii, lecz jesteśmy przez nią wykorzystywani.

Tak więc drogi kolego i koleżanko jeśli po długim czasie dalej nie możecie znaleźć pracy wcale nie musi to oznaczać, że coś z wami nie tak. Może tak jak sugeruje dr. Brzeziński ktoś już ustalił, że jesteście zbędni i nie ma dla was miejsca w nowym społeczeństwie specjalistów obsługujących najnowsze technologie będące w rękach tzw elit.

Oryginalny artykuł: http://journal-neo.org/2015/07/06/new-technologies-for-those-who-live-to-see-them/

https://0internetu.wordpress.com

Komentarze 24 to “Nowe technologie – tylko dla tych którzy ich doczekają”

 1. maasteer said

  Czyli czeka nas wkrótce obowiązkowe czipowanie pod pozorem szczepień ochronnych.
  Kto nie zechce będzie napiętnowany na wzór niezaszczepionych dzieci. Wszystko dla całkowitej inwigilacji ku chwale nazistów z nwo.

 2. RomanK said

  Od wielu lat namawiam Gajowkowiczow do kupienia ksiazki napisanej przez prof Glazijewa i prof sw p Muraniwskiego z Kijowa… Osnowy Fizyczieskoj Ekonomiki….
  W sumie rozumiem dlaczego pan Konrad Stchnio miesza prof Glaziewa z Brzezinskim i Paula Robertsa..streszczajac ksiazke Jima Marrs’a The Rise of the Fourth Reich….

  To wlasnie dawno juz temu… bedzie z 12 lat wlasnie….. u Jima Marrs w Paradise of Texas..zobaczylem cala kolekcje czipow…implantow. jakie wyjeto z ciala ludziom ,ktorzy utrzymywali ze dokonano na nich abdukcji przez Obcych…Tzn te ktore daly sie wyjac….
  Czlowiek, ktory je mial i pokazywal powiedzial, ze wiele jest umieszczone tak , ze sa nie do wyjecia..nie ma technik hirurgicznych zeby wyjac to bez zabicia pacjenta..zatem sa one wyciagane po smierci…WIekszosc wygladala, jak drobne kawalki plexiglass…niektore wcale nie takie male.,.byly i do 1 cm…te sa niewykrywalne rentgenem..byli i takie metaliczne, choc ne wiadomo co to za metal..ktore mozna wykryc rentgenem…

 3. rodz said

  Transhumanizm to zgniły owoc XVIII wiecznej między innymi filozofii F.Bacona. Sprowadził naukę do roli religii a wynalazców do roli boga (z drogi Theoria na drogę umiejętności).Twierdził , że człowiek który dokonuje wynalazków naśladuje tym samym Boga i przeprowadza jakby nowe akty stwórcze.(…)”Zyskuje przez to wszelkie dobrodziejstwa i uszczęśliwia samego siebie ,nie wyrządzając nikomu żadnej krzywdy czy przykrości. Człowiek jedynie może powiększyć swoje panowanie przez wynalazki ,a cel ten jest bardziej godny człowieka niż inne zadani”.”Tylko dzięki nauce człowiek jest w stanie zapanować nad przyrodą”. Ale dlaczego należy dążyć do takiego stanu?
  Oto Bóg nadał człowiekowi władzę nad światem i teraz człowiek ma ją odzyskać.Człowiek będzie miał swobodę używania wszystkich dobrodziejstw a kierować tym ma zdrowa religia tzn.protestancka”(…). Według Bacona „grzechem pierworodnym” była utrata kontroli człowieka nad przyrodą.Utracone panowanie nad stworzeniem może człowiek odzyskać tylko przez zbudowanie nauki która wyposaży go w odpowiednie środki opanowania przyrody i królewskie stanowisko w świecie”.(…) I chociaż obecnie -pisze Bacon- człowiek znalazł się w nędzy z powodu grzechu pierworodnego to z pomocą nauki w pewnym stopniu ludzkość powoli poprzez wynalazki będzie kroczyła do wyzwolenia się z pod jarzma podporządkowania się przyrodzie”.(…) Bacon zamierzał dokonać reformy nauki która ma służyć realizacji praktycznych celów.”Tyle mamy władzy ile wiedzy”.

 4. revers said

  Zeby nie wrocili do technologii „zombies”, Tuchaczenko szykuje Rosji druga „Jugoslawie”, a wkrotce do sadu w Hadze trafia spreparowane akta do sparawy lotu Boeninga MH17, gdzie glownymi oskarzonymi zostali Putin i przywodcy DNR,LNR

  http://www.tvn24.pl/sprawa-donbasu-w-trybunale-w-hadze,563234,s.html

  A wysokie technologie , jak i transplantacje sa gotowe dla 1% ludzi najbogatszych, przyklad David Rockefeler z 6 transplatacjami serca gdy przecietny Kowalski zostanie odlaczony od tych humanistycznych dobrodziejstw, lub posstawowej opieki medycznej.

  http://pl.blastingnews.com/polityka/2015/07/nie-bedzie-darmowych-lekow-dla-emerytow-minister-zdrowia-odrzuca-korzystny-projekt-00484885.html

 5. W PiS du said

  Ciekawe dlaczego pan Gajowy zaczął cenzurować komentarze nue mające nic głupiego w treści?

 6. Mordka Rosenzweig said

  Pan Mordka pszeczytal:

  „Kraj zbudowany przez Nazistów: USSA”

  Pan Mordka tak sobie mysli i pyta czlowieki; Co to jest Nazism?

  Wiadomo, sze to jest najgorsza rzecz na swiecie, ale dlaczego to jest takie bardzo zle i dlaczego tego tszeba unikac.

  Czy ktos mosze wyjasnic pan Mordka?

 7. Marucha said

  Re 6:
  Panie Mordka kochany, pewne rzeczy są dogmatycznie zadeklarowane i jako takie nie potrzebują żadnych dowodów, wyjaśnień czy innych bzdur.

 8. revers said

  ad6 Nazism to miedzy innymi narod wybrany, Nadczlowieki, taraz dobrzee nazistuje sie w Izraelu i czyta Nietchego o nadczlowiekach, Jezuicki „Main Kampf” po hebrajsku ze zmiana ludu nizszej kategorii palestynczykow.

 9. Mordka Rosenzweig said

  Re 7

  Szanowny pan Gajowy,

  Teraz pan Mordka rozumie i jusz nie bedzie zadawal glupie pytania.

  Pan Mordka jak byl mlody i nie taki glupi jak obecnie to myslal, sze narodowy socjalizm (Nazism) byl bardzo zly bo byl w pszeciwienstwie do miedzynarodowy socjalizm, ktury wymyslil pan Marks, a wszystko co sie pszeciwstawialo pan Marks to bylo zle.

  Dlatego pan Mordka tak sobie glupio myslal, sze mosze Nazizm nie jest taki zly bo broni kraje i biala rasa.

  Ale skoro dogmat jest, sze jest zly to niech jusz bedzie.

 10. RomanK said

  Nazizm panie Mordka..to bazujaca na faryzejskiej doktrynie zasada talmudyczna.Wybranstwa wyjatkowosci , lepszosci….! Przekonanie o excluzywizmie wlasnej i tylko wlasnej grupy etnicznej , ktore to rozszerza sie na grupy ideologiczne , polityczne , religijne i na bazujace na tym fuzje miedzygrupowe, przybierajace rozne formy….Nazizmu niemieckiego, syjonizmu,zasadzajace sie na rasowosci boszewizmu, dzis globalizmu amerykanskiego itp.zasadzajace sie na ideologii ekonomizmu klasowego…no i cala plejada hybryd…

 11. Marucha said

  Re 9:
  Tak między nami, Panie Mordka, narodowy socjalizm to jeden z możliwych systemów organizacji państwa, nie gorszy, a może lepszy od wielu innych. I nie ma w sobie nic zbrodniczego.
  Dopiero jego niemiecka wersja, zwana nazizmem, budzi, jak to się mówi, pewne zastrzeżenia. ..

 12. Mordka Rosenzweig said

  re 10

  Szanowny pan Roman,

  Pan Mordka z tego rozumie sze Nazism niemiecki jest zly, a Nazism syjonistyczny dobry.

  Czy pan Mordka znowu cos pomylil?

 13. Mordka Rosenzweig said

  Pan Mordka pszeczytal o te nowe technologie i sie bardzo ucieszyl jak zobaczyl jaka jest radioaktywnosc w USA.

  Normalna nieszkodliwosc radioaktywnosc jest 5 – 20 CPM (counts per minute).

  Pan Mordka chce pogratulowac Billings, Montana, kture jest absolutny lider i kture osiagnelo 869 CPM, a Bakersfield, Calif jako drugie bo osiagnelo tylko 855 CPM.

  Pan Mordka jest ciekawy ile jest w Polsza?

  http://www.veteranstoday.com/2015/07/25/your-radiation-this-week-no-14/

 14. Marcin said

  Panie rewers. Gratuluje komus zdrowka po 6 transplantacjach.

 15. Oni chcą, żebyśmy wszyscy zachowywali się jak psychopaci.

 16. maasteer said

  Ad 15 Krzysztof M
  „Oni chcą, żebyśmy wszyscy zachowywali się jak psychopaci.” i chyba dopną swego 😦

  Wszechogarniający stres, zatrute żarcie , wyścig szczurów …

 17. Mordka Rosenzweig said

  re 11

  Szanowny pan Gajowy napisal:

  „narodowy socjalizm to jeden z możliwych systemów organizacji państwa, nie gorszy, a może lepszy od wielu innych.”

  Pan Mordka sie w 100% zgadza.

  Ruwniesz niemiecka wersja byla bardzo zla bo oprucz inne powody to nasza rasa byla niedopuszczona do rzadzenia ani do bankowosci, a to jest karygodne.

  A teraz pan Mordka z pszeraszeniem stwierdzil sze jest nazista.

 18. Kronikarz said

  Najuszanowniejszy Panie Morska, nazizm jest dobry jak dobrze służy wybranemu narodowi.

 19. Mordka Rosenzweig said

  a propos nazism u nasza rasa:

  Pan Mordka wlasnie sie dowiedzial, sze Sanhedrin wyslal pare dni temu (16 lipca) oficjalny list do pan Schwartza szadajac natychmiastowego zerwania paktu z Iranem, bo jesli nie to Sanhedrin podejmie odpowiednie kroki (nie powiedziano jakie).

  Ruwniesz, Sanhedrin wezwal (nie zaprosil tylko wezwal) pan Schwartza aby sie stawil 9 wrzesnia 2015 o 12 w poludnie, pszed ich zgromadzeniem, aby sie wytluczyl z tego co zrobil.

  Ruwniesz, pan Franek sie ma spotkac we 23 wrzesniu z pan Schwartza, z amerykanskim kongress (24 wrzesien) oraz ma pszemawiac w ONZ.

  Wyglada sze wrzesien bedzie bardzo ciekawy.

 20. RomanK said

  ad 12 Szaowny pan Mordka…oczywiscie ..oczywiscie- niczego pan nie pomylil!
  Wlasnei to na tym polega….jak Kalemu ukrasc krowy to zle..ale,jakKali ukras to dobrze. Wszystko sie zgadza:-)))

 21. Trak said

  A ja się nie boję, ponieważ dostrzegam w każdym kroku niby poszerzającym władzę „elicie”, ziarno destrukcji właśnie tej władzy i to ziarno już kiełkuje.
  Czip ma kontrolować podwładnego a tymczasem kotroluje zamierzenia i czynności władzy, od których władza wyłgać się nie może, ciągnąc za sobą smród, aż do grobu.
  Te „elity” są zwyczajni debile o prymitywnych chuciach.

 22. NICK said

  Tej jesieni będzie bardzo Brzydka Pogoda.
  Nie wszyscy to jeszcze zauważą.
  Niektórzy nie zauważą swojego zgonu.
  Synoptyk. Z Łaski Bożej.

 23. markglogg said

  Ciekawy tytuł: Nowe technologie – tylko dla tych którzy ich doczekają

  W istocie, mam już 73 lata i doczekałem się wstawienia aż 3 sztucznych zębów z jakiejś bardzo wytrzymałej ceramicznej substancji. A za pół roku mają mi wstawić, w klinice pani Gierkowej na ul. Ceglanej w Katowicach, nową soczewkę do oka, zapewne z jakiegoś bardzo specyficznego płynnego plastyku, bo ma stara, naturalna pokrywa się zaćmą. W dodatku co 3 miesiące wlewają mi kroplówką do żył jakieś niemieckie przeciwciała, o eksperymentowaniu z którymi kilka lat wcześniej dopiero czytałem w prasie fachowej.

  Problem jednak w tym, że do 70+ roku życia żadnych „nowych technologii”, by funkcjonować w miarę normalnie nie potrzebowałem. A słyszałem z ust profesora Leszka Kołakowskiego, prawie dziesięć już lat temu na wielkim z nim spotkaniu w Collegium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak w wieku lat ok. 80 stwierdził, że się zastanawia po co żyć tak długo…

  A jeśli chodzi o przedłużanie sobie życia, to doświadczenie z dość intensywnym napromieniowaniem po pożarze w elektrowni atomowej w Czarnobylu bardzo znacznie poprawiło stan zdrowotny napromieniowanej ludności — co oczywiście wskazuje na metodę, w jaki sposób można dożywać do lat 70+ kiedy to nowe technologie zaczynają się nam przydawać, do w miarę komfortowej starości. Podobnie zresztą jak masowe szczepienia ochronne dzięki którym średnia długość życia ludzkiego wzrosła o lat chyba 20 w skali całej Planety, przyczyniając się do przeludnienia w szczególności tych krajów, które kulturowo na taki wzrost długości ludzkiego życia nie były przygotowane.

  Patrz dane z okolic Czarnobyla:

  oraz po polsko-ukraińsku:

  (Z książki „Humanistyczne aspekty rehabilitacji, turystyki i sportu” Lwów-Poznań-Warszawa 2010; PRF – Miesięczne Radiacyjne Tło, CZAES – to Czarnobylska Atomowa Elektrownia, „klatki” to oczywiście komórki, „gormiezis” to hormeza, a „opuchlizna” to nowotwór)

  Jak widać, nie tylko ze statystyk OMS/WHO, ale i z zamieszczonych powyżej dwóch obrazków, jak się damy zaszczepić, a następnie będziemy się narażać na podwyższone dawki napromieniowania (w mym wypadku kosmicznego na wysokościach +4500m), to żyć będziemy długo i szczęśliwie do zaplanowanego przez Arystotelesa, jako średni czasokres życia ludzkiego, wieku lat 70, całkowicie bez potrzeby myślenia nawet o nowych technologiach — którymi Władcy Świata będą się mogli wypchać, jak ten półtrup Rotszylda, którego „dociągnięto” do wieku lat 99 dostarczając w ten sposób pracy chyba ze stu lekarzom oraz pielęgniarkom.

 24. Boydar said

  „… Te „elity” są zwyczajni debile o prymitywnych chuciach …” – Pan Trak (21)

  Tak właśnie jest. Zadziwiające, jak niewielu to zauważa.

Sorry, the comment form is closed at this time.