Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Starożytna historia Polaków. Wstęp.

Posted by Marucha w dniu 2015-07-26 (Niedziela)

Uwaga: autor ma wyraźne ciągoty antyklerykalne i skłonny jest przypisywać Kościołowi jakąś dużą rolę w zakłamywaniu historii. Naszym zdaniem historię zakłamali głównie naukowe dziwki niemieckie zwące się historykami – oraz wszechobecne żydostwo. To oni pisali książki do nauki naszych dziejów. Nie Kościół.
Admin

Historia Słowian to nie tylko sprawa ich odrębności językowej, to również sprawa zdecydowanej odrębności kulturowej trwającej całe tysiąclecia.

Jedną z największych zagadek w historii Europy jest pochodzenie i rola Słowian. Podstawowe znaczenie Słowian dla rozwoju cywilizacyjnego jest przez historyków negowane. Jeśli w przypadku historyków zachodnioeuropejskich takie podejście jest ewentualnie zrozumiałe (w końcu robią oni to, co każą im ich politycy) to podejście historyków „polskich” czy też ogólnie „słowiańskich” musi budzić naszą odrazę. Wprost maniakalnie popierają oni tezy swoich zachodnich kolegów mimo tego, że maja przecież wszelkie przesłanki ku temu, aby widzieć ich fałszywość.

Tak więc jeśli chcemy zgłębić ten temat i poznać historię tworzenia się narodów słowiańskich i cywilizacji europejskiej to nie możemy niestety polegać na „naszych naukowcach”, których utrzymujemy nota bene, z naszych podatków.

To zadanie nie jest niestety proste, ponieważ w ciągu wieków nagromadziła się niezliczona ilość kłamstw i fałszerstw mających na celu zakłamanie historii Europy i cywilizacji europejskiej. Głównymi inicjatorami tych manipulacji są oczywiście państwa zachodnioeuropejskie wraz z ich nauczycielami i prekursorami czyli kościołami chrześcijańskimi. Przy czym nie ma wielkiej różnicy między katolikami i prawosławnymi. Oba te kościoły zrobiły wszystko co tylko możliwe dla zafałszowania historii Europy jak i historii chrześcijaństwa w Europie. [Teza dość ryzykowna! – admin]

Każda próba znalezienia prawdziwego przebiegu wydarzeń pomiędzy okresem upadku kultury antycznej a pełnią średniowiecza jest prawie że niewykonalnym zadaniem szczególnie, że spotyka się z powszechną zmową milczenia historyków, kościoła i polityki.

Mimo że zdaję sobie sprawę z trudności w demaskacji tych łgarstw, to postanowiłem jednak podjąć wyzwanie naprawy tej sytuacji.

Czytelnicy moich artykułów mieli się już okazję przekonać że moje wysiłki nie były bezowocne i poczyniłem już cały szereg odkryć które pozwalają nam już teraz na obalenie tych najbardziej bezczelnych kłamstw.

Odczytanie przeze mnie napisów trackich sprzed 2500 lat ujawniło, ku naszemu zdziwieniu, że mieszkańcy Bałkanów czasów antycznych byli Słowianami i że teza o wędrowce Słowian w VI w. naszej ery na tereny Europy Środkowej jest wyssana z palca i podyktowana w pierwszej linii wielkomocarstwową polityką Niemiec, Francji i W. Brytanii.

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.de/2015/01/sowianski-napis-sprzed-2500-lat.html

Nie bez znaczenia jest też rola kościołów chrześcijańskich które zakłamując historię Słowian, zakłamywały równocześnie prawdę o własnej, niezbyt chlubnej, przeszłości.

Wyczyszczeniu tej Stajni Augiasza będą poświęcone kolejne moje artykuły. Ile ich będzie trudno jest mi to już teraz ocenić, ponieważ tematyka jest tak wielowątkowa że mam duże opory aby się w ogóle za nią zabrać. Sytuacja dowodowa jest niepewna i tok rozumowania opiera się w większości przypadków na intuicji. Mimo to dla wielu czytelników wnioski jakie wyciągnąłem mogą się okazać interesujące i inspirujące do większego zainteresowania się tą tematyką. Co najważniejsze mam nadzieję, że dzięki tym artykułom czytelnicy nabiorą większego krytycyzmu do tez prezentowanych przez „polskich” (i nie tylko) historyków oraz większego dystansu do propagowanego przez nich obrazu naszych przodków.

Inną sprawą jest to, że moje przemyślenia nie pozostają czysto akademickimi dywagacjami o przeszłości. Wiele tez, które mam zamiar przedstawić, ma bezpośrednie konsekwencje dla naszego obecnego życia i może się stać inspiracją dla nieodzownych polityczno-ekonomicznych zmian.

Historia Słowian to nie tylko sprawa ich odrębności językowej, to również sprawa zdecydowanej odrębności kulturowej trwającej całe tysiąclecia, a przede wszystkim sprawa uwarunkowań ekonomiczno-społecznych które pozwoliły, tej mieszkającej na obrzeżach świata ludzkiej populacji, dokonać tego dramatycznego kroku od bezrozumnej, żyjącej na granicy świata zwierząt hordy hominidów, do cywilizacji.

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.de/2015/07/o-ewolucji-czowieka.html

Bez sprawdzonych i efektywnych modeli współżycia społecznego i organizacji społeczeństw słowiańskich ta odrębność Słowian nie mogłaby się tak długo zachować.

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.de/2015/04/mity-sowianskie-opowiesc-o-edypie.html

Historia Słowian może więc być wzorem dla takiej organizacji współczesnych państw, w tym Polski, która wniosłaby nowe impulsy pozwalające na rozwój i postęp techniczny zgodny z zasadami funkcjonowania natury i potrzebami człowieka.

W moim artykule a Germanach zwróciłem uwagę na to, że ich rodowód nie był związany ze współczesnym „germańskim” kręgiem językowym ale starożytni Germanie to w rzeczywistości bez wyjątku Słowianie.

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.de/2015/04/jak-ze-sowian-zrobiono-germanow.html

Plemiona słowiańskie już od tysiącleci zamieszkiwały tereny od Atlantyku po Syberię i pomimo tak olbrzymiego terytorialnego rozproszenia różnice językowe czy kulturowe pomiędzy nimi były minimalne. Pozwalało to tym ludziom na swobodną wyminę idei i utrzymywało ich jedność w ramach wspólnego modelu ekonomiczno-społeczo-religijnego. Oczywiście na granicy obszaru rozprzestrzenienia się Słowian podlegali oni wpływom innych kultur i to czasami tak znacznym, że pobudzało to ich do tworzenia całkiem odrębnych od słowiańskich społeczności. Tak było w przypadku starożytnej Grecji i nie inaczej zdarzyło się też w przypadku starożytnego Rzymu który powstał na bazie słowiańskiej kultury Etrusków.

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.de/2015/04/o-sowianskich-korzeniach-starozytnej.html

Sposób życia Słowian, ich zasady moralne oraz organizacja społeczeństwa, zapewniały im, w centralnych rejonach ich obszaru zasiedlenia, dostatnią egzystencję. Wprawdzie ich wkład do rozwoju monumentalnej architektury

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.de/2014/02/way-slaskie-najstarsza-monumentalna.html

czy też sakralnej sztuki, był niemały,

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.de/2015/07/sowianskie-stonehenge.html

ale dopiero w dziedzinach istotnych dla dobrobytu społeczeństwa wykazali się wyjątkową wprost odkrywczością i innowacyjnością. To od nich wyszły wszystkie istotne impulsy cywilizacyjne począwszy od udomowienia zwierząt poprzez rolnictwo do przetwórstwa metali.

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.de/2013/08/ser-sprawa-polska.html

Jednocześnie ich przywiązanie do demokratycznych struktur władzy oraz indywidualnej wolności, z jednej strony uniemożliwiło powstanie wielkich państw, z drugiej strony powodowało też ciągłe wojny pomiędzy poszczególnymi plemionami. Była to pozostałość po czasach końca epoki lodowcowej kiedy to pierwsze plemiona słowiańskie musiały walczyć ciągle o najlepsze tereny łowne.

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.de/2015/07/germanie-i-my.html

Ta wojowniczość pierwszych Słowian była też główną przyczyną tego, że wielokrotnie podbijali oni tereny południa i zachodu Europy oraz Azji i ciągle na nowo budowali oni na tych terenach nowe wspaniałe cywilizacje. Żywot tych cywilizacji był z reguły krótki, ponieważ żadna z nich nie była w stanie wypracować na stałe efektywniejszych form społecznych niż właściwa kultura słowiańska. W ten sposób kolejne fale najazdów Słowian zburzyły nie tylko cywilizację minojską ale i również wyrosłą z niej cywilizację słowiańskich Mykeńczyków. Również ich następcy Grecy nie mieli żadnych szans w konfrontacji ze słowiańskimi Macedończykami.

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.de/2015/06/alexander-wielki-by-sowianinem.html

Dopiero Rzymianom udało się dokonać syntezy pomiędzy słowiańskimi tradycjami Etrusków i wielkomocarstwowymi tradycjami Bliskiego Wschodu zdolną oprzeć się wojowniczym Słowianom znad Renu po Wołgę. Był to jednak tylko przejściowy sukces i tak jak w przypadku Minojczyków, Mykeńczyków i Greków, po okresie gwałtownego wzrostu dobrobytu nastąpił czas nieuchronnego upadku. Tymczasem u Słowian rozwój cywilizacyjny był wprawdzie nie tak spektakularny ale za to ciągły i obejmujący wszystkie warstwy społeczne. Tak więc było to tylko kwestią czasu kiedy i na jakich warunkach upadnie Rzym.

Niewątpliwie jednym z zasadniczych elementów była ekspansja chrześcijaństwa na terenach cesarstwa. W przeciwieństwie jednak do historyków nie uważam tego za decydującą przyczynę.

O upadku Rzymu zadecydowały wewnętrzne spory między chrześcijanami.

cdn.

I.C.
http://pogadanki.neon24.pl

Komentarzy 68 do “Starożytna historia Polaków. Wstęp.”

 1. Jan Kapusta said

  Słowianie sprzedawani byli w niewolę – Sława Славяне

  Wbrew temu, co się twierdzi w tym wideo, słowo „Słowianie” nie pochodzi od łacińskiego „sclavus”, niewolnik. To jest hipoteza naszych zachodnich przyjaciół i nie wiadomo po co Pan ją tu lansuje.
  Admin

 2. maniek said

  @1 tak tak żydku chciałbyś

 3. Jawamdam said

  Chazaria zajmowała się wyłapywaniem niewolników i ich handlem. Do dziś to Qrewskie plemię przybłędów zajmuje się handlem wszystkim czym się da. Oby jak najszybciej nadeszły takie czasy, w których te Qrwy będzie można oglądać tylko w ZOO.

 4. re1truth2 said

  Ad 1
  Niedługo dołączysz do Herr Kohla z tymi teoriami

 5. Wyjaśniam to ze szczegółami w mojej książce „P Jak Niebo” (która się jeszcze pisze – zadanie okazało się ogromne) – żadnych „Slowian” jako jednorodnej kultury nie było. Były różnie nazywane plemiona Ryszych, dosl. Rudowłosych, Dzieci Niebań, powołanych przez swoich Archanielskich Rodziców do pośrednictwa między masami pracującymi małych czarnoskórych pozbawionych informacji ludzi, oraz ich panami-gigantami Niebianami, zwanymi potocznie Paljakami (Pal, Pol, Pur, Bur, Far itd ponad tysiąc odmian – to rdzeń oznaczający Niebo we wszystkich językach świata bez żadnego wyjątku).

  Takim samym mitem jest istnienie narodów „niemieckiego”, „żydowskiego”, „chazarskiego” itd. ponieważ rodziną białoskórych i rudowłosych, a później i ciemnych i jasnych blondynów, była na całym świecie tylko jedna. Oczywiście, jak to rodzina, rzadko była zgodna, a ze względu na rodzaj swojego zajęcia nie zamieszkiwała nigdy w jednym miejscu. Dlatego wszystkie rody królewskie na świecie są spokrewnione bezpośrednimi wiezaami krwi. Zawsze były. Nie było również żadnych „Cesarstw”: „Rzymskiego”, „Perskiego”, itd itp – to wszystko były oddziały Globalnego Imperium Lechii, zwanego tak od nazwy Wiecznie Młodych (bo nieśmiertelnych) Niebian zwanych w Tybecie Lachami. Lechia była jedna i globalna, a lokalnie miała nazwę zniekształconą w potocznej wymowie w lokalnych gwarach co brzmiało: Legia, Rachaja (dziś Liban), Recja (rejon Alp), Rakusko (dziś Austria), Lechistan, Lachidz (dziś Jemen), Ryga (dziś Łotwa), Rugia, itp itd. Po skutecznej rebelii tamtejszych Ryszych przeciw Panom Lachom w Lewancie (Pan Lach to w ich gwarze Al Lach), czyli Młodym Niebianom, potocznie dlatego zwanych Paljaki, rebelianckie plemiona starannie wymazywały z historii pamięć o Lechii i jej władcach na wszelkie możliwe sposoby. Stąd więc obecny nasz stan „wiedzy” o własnej historii – żenująco niski.
  W miarę postępowania oczyszczania informacji ludzkość czeka wiele niespodzianek na temat własnego pochodzenia, a nie tylko z dziedziny historii, cała naukę mamy zakłamaną. ja to nazwałem zainfominowana.

  To niczyja wina – tak działa zawsze wszelka polityka globalna w każdej epoce i w każdej grupie społecznej istot myślących – wszyscy walczą o wyłączność ważnej informacji dla siebie. Jest to Prawo Natury, bo kto wie więcej, rządzi tymi, którzy wiedzą mniej. A dlatego PRAWDA mówi, że świat zaczął się od SŁOWA (LOGOS), które jest największą mocą kreatywną w przyrodzie, co widzimy sami codziennie. Nic nie jest tak ważne jak SŁOWO w polityce, i kto potrafi nim lepiej się posługiwać (czyli posiada więcej Wiedzy), ten jest liderem.

 6. Joe said

  Kilka lat temu zydek urodzony w Warszawie z tytulem dr…wygadal sie do mnie uczciwie podczas rejsu po Oceanie.
  „Konieczny jest tytul magistra i znalezienie tematu ktory chwyci i wowczas stajesz sie slawny.” I zaczal mi opowiadac jak znalazl legende o zatopionym zaglowcu Slowian na Karaibach.Jak szybko znalezli sie ludzie i pieniadze na „badania”…
  lecz cos im potem nie wyszlo Ale… co zarobili to zarobili.
  „Wypisz wymaluj” pasuje do komentarza Admina w tytule.

 7. Kiedyś w Kozie Miejskiej zapytałem Profesora Leciejewicza, czy prawda jest to co mówią Niemcy, że ODRA jest nazwą ILIRYJSKĄ kultury unietyckiej czyli albańską, na co odpowiedział, że to Śląska w’ODRA. Wcześniej0 Odra nazywała się SŁAWĄ – skąd nazwa Wrocławia: Wrota lub Brama SŁAWY czyli Breslau, i stąd właśnie SŁOWIANIE.
  GENIUSZ Bila Gatesa Michał Woźnica mówił mi, że Niemcy tłumaczyli mu jako Żydowi Węgierskiemu z Oświęcimia, iż Nazwa Słowianie pochodzi od Cywilizacji Niewolniczej – czyli chyba RZYMSKIEJ? To jest filozofia godna Adolfa Hitlera, który spodziewał się Za Bugiem NIEWOLNIKÓW, gotowych na przyjęcie Germańskiego Panowania. Korwin-Mikke mówi, że najlepszymi marketingowcami są Austriacy, bo przekonali świat, że Mozart był Austriakiem a Hitler Niemcem ???
  Ponieważ prawo żydowskie jest NAJOKRUTNIEJSZE i wyklucza rozmnażanie się tudzież obrzędowość Niewolników to Wehrmacht zawarł z Żydami umowę na eksterminację Słowian i Murzynów Amerykańskich, czego podjęła się sperma jerozolimska. Jak mi wiadomo to przy pomocy komór gazowych miano eksterminować tylko Warszawiaków i Murzynów Amerykańskich. Komory Gazowe nie obejmowały tylko Murzynów potrzebnych na Plantacjach oraz Słowian skoszarowanych w obozach folwarcznych i przemysłowych, którzy mieli podlegać Jednoosobowym Trybunałom czyli KOMISARIATOM a ich ciała miały być obowiązkowo palone lub składane w kopalniach na poziomach do zawalenia: http://www.wandaluzja.com/?p=p_321&sName=hitlerowski-system-pracy-niewolniczej//.
  Rzymianie kwalifikowali ludy na północ od Alp i Karpat TAKTYCZNIE: na Piechurów i Jeźdźców. Piechurów-Gierków nazywali od zamku GARGAMELL na krakowskich Bielanach, a Sarmatów, Scytów i Serbów od chińskiego jedwabiu.
  MUSIAŁEM uznać słowiańskość Etrusków. W r. 1625 p.n.e. Wanowie-Słowianie na Pomorzu otrzymali dorzecze Odry oraz Wenecję dla śródziemnomorskiego eksportu stali śląskiej. Wkrótce po tym Pelops z Poznania podpisał z hyksoskim wezyrem Egiptu Józefem konwencję na dostawy żelaza i stali do Egiptu, która obsługiwali Żydzi z Suezu.
  Walka słowiańskiego stalownictwa śląskiego z aryjskim-kieleckim doprowadziła do Wojny Trojańskiej, która przez blokadę Troi na Złoty Rogu jako dystrybutorem stali kieleckiej zbankrutowała Ariów, że musieli wynosić się do Indii. Ojcem zamordowanego pod Troją Króla Słowiańskiego Palamedesa z Pylos na Peloponezie był Neptun ze Strzegomia, który urzędował w Wenecji i zbudował dla swej faworyty Flory FLORENCJĘ. Nic mi jednak nie wiadomo o słowiańskości Trojan-Traków w Troi na Złotym Rogu, którzy dostali od wypędzonego przez Słowian Indry Asgard-KIJÓW.
  Aleksander Wlk był Ilirem czyli Albańczykiem. Decydująca była tu bitwa pod Wiedniem w r. 339, w której Macedończycy i Epiroci zwyciężyli Scytów. Aby uchronić Śląsk i Małopolskę Krakowiacy zaprosili na tron Aleksandra i jego matkę Olimpiadę jako kanclerzycę. Przyprowadzona przez Aleksandra jazda scytyjską rozgromiła Greków pod Heroneją, ale Aleksander wracając z Grecji anektował Pangajon, którego kopalnie dawały Filipowi tysiąc talentów złota rocznie, za co prowadził agresywną politykę w Azji Mniejszej – wobec czego Grecy zamordowali NIEWYPŁACALNEGO Filipa i przywołali WYPŁACALNEGO Aleksandra.
  WAŁAMI ŚLĄSKIMI zajmuję się od 50 lat. Początkowo sądziłem, że to dzieło Hellenów-Greków kultury pucharów lejkowatych, ale okazały się dziełem Erychtonosa, które jego sojusznik Chronos przedłużył w postaci wałów Kijowskich aż do Donu – ale obaj Słowianami nie byli. HEREZJA zaś,że Stonehenge budowali Słowianie pochodzi z odkrycia na triolitach Stonehenge stu-kilkudziesięciu rytów Topora Bojowego Gereona z Krakowa, który dokonał podboju Brytanii.
  Gereon żył w XXXIV wieku p.n.e. a Prasłowianie pojawili się dopiero w XXV w. p.n.e. jako kultura amfor kulistych ze stanu Idaho. Wandaluza zabili Grecy na klifach zachodniego Wolina, ale jego następca Szreniawa dokonał podboju dorzecza Wisły i zbudował sobie pałac Biskupi w Kielcach. Został jednak wyproszony przez Egipcjan więc zbudował sobie Zamek Ujazdowski. BIEDNEMU ZAWSZE WIATR W OCZY.

 8. Panie Prawdzic, nazwa Wrocławia: to wprost z Greki ‚Woras Lau’ – ‚Lud Północy’, a SŁAWY to nazwa od ‚Swa Bi’, czyli ‚Posiadający Własną Ziemię’, z początkami w Kaszmirze. Po co te karkołomne wygibasy lingwistyczne? Greka była ‚lingua franca’ Europy aż do nowożytności i wszystkie znane powszechnie nazwy noszą ten ślad. Ładnie Pan tłumaczy nazwy Piechurów i Jeźdźców, ale po naszemu to byli naturalnie Pieszyngi i Pieszty, czyli Piasty od czasu patentu piasty kola, oraz Jadźwingi, nieprawdaż? A generalnie wszyscy oni znani byli jako Wendy, czyli ‚Wędrowcy’ i również ‚Posiadający Wiedzę’. Zreszta ‚vendre’ po francusku znaczy handlować, co było głównym zajęciem Wendów, znanych też jako Wandale.

 9. Pobrać! Przeczytać! Nie mędrkować!

  http://chomikuj.pl/km_dante/3000+lat+Pa*c5*84stwa+Polskiego

  Jest też w gajówce. Latwo znaleźć.
  Admin

 10. Ad. 5

  A skąd pan tych rudych Słowian wziął? Rudzi to byli Germanie.

 11. ad 5.

  Rudzi byli pierwotnie wszyscy białoskórzy. Mieszanka Gigantów blondynów z małymi czarnym dała ludzi średniego, naszego wzrostu, o wlasach ani czarnych ani blond – wszystkie wykopaliska od Chin do Egiptu to potwierdzają. Słyszał Pan o indyjskich Riszich? To nazwa ze względu właśnie na kolor włosów. A skąd nazwa Rusy? a Rosjanie? a Retoromani? A dlaczego nazwa najwyższego naszego szczytu jest Rysy? a niedaleko są Czerwone Wierchy? bo to była Kraina Ryszych, gdzie spisali oni od Lachów Dziewiecioksiąg PRAWDY. Tatra oznacza w Sanskrycie „Oni Tam Są” – tam są w podziemiach Lachy-giganci Archanielscy, czyli Niebianie, w Sanskrycie dosłownie Paljaki. Nb. po rosyjsku „rusoj” znaczy „blondyn”, bo wśród Rusów Czerwonych, pojawili się Rysy Białe i zresztą Czarne też,jako atawizm po małych czarnowłosych.
  Historia całego świata jest pełna tych nazw.
  Żadnych „Germanów” nie było w historii, to kolokwializm używany w Rzymie dla ludów na wschód od Renu,a tam nad rzeką Lech byli przecież Sławy, co łacinnicy zapisali SVAEBI, kalectwo łaciny nie jest w stanie oddac niuansów naszej Niebianskiej, Polskiej, Mowy. z czego urobione zostało Szwaby – oczywiste rdzenne Słowiańskie plemię, osiedliło się w Bawarii, niedaleko siedziby Lachów w Alpach, idąc ich śladem z Kaszmiru.

 12. Rubaszny Rubens said

  Polak Stanisław Germanów nie uznaje ale sam prezentuje ich wersję historii.Według niego to indyjscy riszi przyszli do Polski podczas gdy było odwrotnie,Ariowie R1a przyszli do Indii.

 13. RomanK said

  Ho …..ho…. jeszcze troche, a przekonacie Czytelnikow panowie, ze MY Paljiaki- Synowie Aniolow jestesmy nawet daleko krewni do……. Ukraincow..ktorzy zrobili Pana Boga i Ziemie i Niebiosa:-))))wszystko co sie widzi i nie widzi… a da ukrasc….. a najlepszym produktem byl Stepan Bandera:-))))) C zego najlepszym sowodem jest wspolne slowo i dla Ukraincow i dla Polakow Doooo Paaaaa….:-_)))) CO z grecko egipskiego tlumaczy sie po lacinskich przeksztalceniach Wspolna Macierz:-)))))))

 14. RomanK said

  Panie Kapusta… Nazwa Slowianie odnosilo sie do wszystkich ktorzy poslugiwali jedna sla nich zrozumiala mowa czyli SLOVO…ludzie dzieci SLOVA….natomiast sasiedzi okreslali ich mnianem plmion jakie z nimi graniczyly.. Znajdzie pan to u Grekow i Persow… nazwy Scytow, Antow, SKlavinow, Vennetow i dziesiatki innych….
  W Owych czasch do niewoli bali kazdego..bo wtedy liczyli sie ludzi ejako najwikszy skarb majacy zdolnosc pracodzielnicza…baze kazdego medium wymiany- produktywnosc…I wzyscy brali jednow..za wyjatkiem Slowian. Tych bylo na tyle duzo, ze jencow mordowali, badz puszczali wolno…badz chetnych assymilowali.
  Nie wiem czy wielu wie ale 90 % wszystkich niewolnikow w owczesnym swiecie to byli ludzi ,ktorzy sami zaprzedawali sie w niewole, gdyz sami na swoim nie byli w stanie przezyc..dokaldnei jak dzis:-)))) Ilu z Gajowkowiczow utrzymuje sie sami ze swego , bez podnajmowania, czy posadek takich, czy innych…. WIkszosc niewolnikow pochodzila z kupna i sprzedazy..SLowianie zwlaszcza w poznijszych wiekach upadku sprzedawali swoje wlasne dzieci…liczac ze beda mialy wieksza szanse przezyc w niewoli niz na swobodzie.
  TU uKlon w strone pana Bartlomieja….niech pan prosze dojasni towarzystwo..

 15. re1truth2 said

  Ad 7

  St. Gereon Köln in Köln – proszę zwrócić uwagę na wzór na kolumnach.

  Na Wawelu – http://www.krakow.wawel.pl/okresy/okres-romanski/bazylika-sw-gereona/

 16. re1truth2 said

  Uzupełnienie  Skan laserem w 3D

 17. re1truth2 said

  Wały śląskie – mnóstwo samozaparcia przy ich usypaniu/budowie?

  ~ 1100 metrów na południowy-zachód od nich takie prawdziwki

 18. Ad. 9, 11:
  Dziękuję za deklarację Panie Stanisławie: <>. Oczywiście, że GERMANIE to grecki GARGAMELL na krakowskich Bielanach, gdzie urzędowali Leszek Złotnik i Aleksander Macedoński.
  Panie Stanisławie, Pan jednak próbujesz naśladować Austriaków, że Mozart to Austriak a Hitler to Niemiec, gdy było ODWROTNIE. Nazwa SUEBIA pochodzi od Morza Sławskiego, którego nazwę urobiono od rzeki SŁAWY jako poprzedniczki Śląskiej w’ODRY. SWEBIA nie jest więc nazwą Grecką tylko SŁOWIAŃSKĄ a po grecku nazywała się SKANIĄ, jakiej to nazwy używali Rzymianie.
  Bursztynowy Szlak nazywał się zaś Rzeką WIADOS, którą DOPIERO JA zidentyfikowałem z Kanałem Przemysłowym Przemsza-Warta-Brda, czyli że słowiańska Warta pochodzi od greckiej WIArDOS, czy wg Prof. Leciejewicza Wiadros.
  To że kultura amfor kulistych to WSPÓLNOTA słowiańsko-aryjska, wiedzieli już Niemcy w XIX wieku. W II połowie III tysiąclecia p.n.e. część z nich wywędrowała do BOHEMII, który to system OKUPACYJNY ewakuował się jako Ariowie nad górną Wisłę, Bug i Dniepr. Tu po tysiącu latach zostali ZBANKRUTOWANI Wojną Trojańską i wygnani przez Słowian do Indii, co było chytrym planem Neptuna ze Strzegomia, który zagrał Parysem-Aleksandrem i Achillesem z Pragi.
  Nie było dotychczas Mądrego, który wiedziałby co zrobić z Zamkiem Górnym w Wilnie, aż dopiero ja powiedziałem, że gdy kultura amfor kulistych musiała się ewakuować z Dolnego Śląska na mocy pokoju w Pradze przed Ilirami to Ariowie z Grodźca wynieśli się za Niemen.

 19. Ad. 9, 11:
  Dziękuję za deklarację Panie Stanisławie: . Oczywiście, że GERMANIE to grecki GARGAMELL na krakowskich Bielanach, gdzie urzędowali Leszek Złotnik i Aleksander Macedoński.
  Panie Stanisławie, Pan jednak próbujesz naśladować Austriaków, że Mozart to Austriak a Hitler to Niemiec, gdy było ODWROTNIE. Nazwa SUEBIA pochodzi od Morza Sławskiego, którego nazwę urobiono od rzeki SŁAWY jako poprzedniczki Śląskiej w’ODRY. SWEBIA nie jest więc nazwą Grecką tylko SŁOWIAŃSKĄ a po grecku nazywała się SKANIĄ, jakiej to nazwy używali Rzymianie. Bursztynowy Szlak nazywał się zaś Rzeką WIADOS, którą DOPIERO JA zidentyfikowałem z Kanałem Przemysłowym Przemsza-Warta-Brda, czyli że słowiańska Warta pochodzi od greckiej WIArDOS, czy wg Prof. Leciejewicza Wiadros.
  To że kultura amfor kulistych to WSPÓLNOTA słowiańsko-aryjska, wiedzieli już Niemcy w XIX wieku. W II połowie III tysiąclecia p.n.e. część z nich wywędrowała do BOHEMII, który to system OKUPACYJNY ewakuował się jako Ariowie nad górną Wisłę, Bug i Dniepr. Tu po tysiącu latach zostali ZBANKRUTOWANI Wojną Trojańską i wygnani przez Słowian do Indii, co było chytrym planem Neptuna ze Strzegomia, który zagrał Parysem-Aleksandrem i Achillesem z Pragi.
  Nie było dotychczas Mądrego, który wiedziałby co zrobić z Zamkiem Górnym w Wilnie, aż dopiero ja powiedziałem, że gdy kultura amfor kulistych musiała się ewakuować z Dolnego Śląska na mocy pokoju w Pradze przed Ilirami to Ariowie z Grodźca wynieśli się za Niemen.

 20. zolo du said

  Aleksander Macedoński był Polakiem, o czym świadczy nazwisko.

 21. HDKK said

  „Nazwa Slowianie odnosilo sie do wszystkich ktorzy poslugiwali jedna sla nich zrozumiala mowa czyli SLOVO…ludzie dzieci SLOVA….”

  No to juz nie musimy tego wyjaśniać.

  Kilka luźnych uwag:

  Kojarzenie żródłosłowów Słowianin i Sclavus to niemiecka domena od wieków. Skoro niemiecka, to musi to byc słuszna racja. Clavo to po meksykańsku gwóźdź. A nazwa Polska pochodzi w prostej linii od amerykańskiego słowa Po-people, czyli biedacy, ubodzy. I tak dalsze. A może od ryby pollock (smacznej zresztą), kto to wie.

  Aktualnie wszyscy jesteśmy niewolnikami oprócz pojedyńczych chwalebnych wyjątków, których na razie stać na samodzielne życie i myslenie. Ale najsmutniejsze jest to, że pogląd o jedynie słusznej moralności wyznaje najemną ciężką pracę, najlepiej niedopłacaną, dla pracodawcy. W mentalności Polaka głęboko zakorzeniona jest idea, jakoby ci, którzy prowadzą własną działalność produkcyjną i usługową, byli godni potępienia. Juz za naszych czasów osiedla domków własnościowych, czy jednorodzinnych zwane były dzielnicami złodziejówkami, jako że należą do tych, którzy dorobili się z zatrudniania innych, a więc nieetycznie.

  Prezydent Lincoln (konserwatysta) był zaciekłym przeciwnikiem pracy najemnej, uważając to zjawisko za wtórną formę niewolnictwa, naszym zdaniem słusznie.

 22. HDKK said

  Aleksander macedoński podobno pochodził od herosa Achillesa, z Pragi.
  nb. Dzieła Homera przetłumaczono na grecki dopiero około piątego wieku BC. Z jakiego języka, nie wiemy.

  Głowny artykuł zbliża nas do mocnego uprawdopodobnienia tezy, że Achajowie to byli Słowianie, na co zreszta wskazywałby sposób, w jaki opanowali kulture kreteńską, mieszając sie z miejscowymi i tworząc wizerunek postawnego, muskularnego Greka, jaki znamy z amfor czy mozaik, a także Fidiaszowych rzęźb. Przedachajski Grek (Kreteńczyk) był drobnej postawy, o skórze spalonej na oliwkowo słońcem Śródziemnomorza.

  Nie jest do końca wyjaśnionym, czy Prasłowianie pochodzą od Scytów. Uważamy, że raczej nie, choc wielu badaczy, w tym Kraszewski, który lwią część życia spędził w archiwach. Nie czas i miejsce na rozwijanie tych rozważań, ale w skrócie powiemy, że nasz pogląd wynika z porównania obyczajów obydwóch ludów. Na pewno współcześni Słowianie centralni pochodzą od Sarmatów, a to przez wymieszanie.

  Czy Dakowie (Trakowie) należeli do grupy Słowian? Nie wiadomo, ale na pewno kontakty międzyplemienne były intensywne, jako że dackie plemiona (te najbardziej niezależne – Karpowie i Kostoboci) mieszkali w sąsiedztwie (u południowego Bugu.)

  Dywagacje w sprawie przejścia ze starożytności do średniowiecza u Słowian i powrót do monoteizmu pozostawmy na kiedy indziej.

 23. snag said

  Gdyby Slowianie mieli rozwinieta cywilizacje nie musieli bysmy spekulowac czy mieli, podobnie jak inne cywilizacje zaczynajac od Dalekiego Wschodu po Ameryki mielibysmy namacalne przyklady ze istnialy i obraz na jakim poziomie ,…

  Prawda jest taka ze Slowianie do konca sredniowiecza nie mieli pisanego jezyka bez ktorego trudno mowic o odrebnej cywilizacji ,…

  I jak kurwa takiego nie jebnąć?
  Admin

 24. Joe said

  20..W orginale to Olek Macajacy nogi w Donie…

 25. re1truth2 said

  Wpis 15 i 16
  dotyczy 7 [HEREZJA zaś,że Stonehenge budowali Słowianie pochodzi z odkrycia na triolitach Stonehenge stu-kilkudziesięciu rytów Topora Bojowego Gereona z Krakowa, który dokonał podboju Brytanii.
  Gereon żył w XXXIV wieku p.n.e. a Prasłowianie pojawili się dopiero w XXV w. p.n.e. ]

 26. Boydar said

  – „… podyktowana /teza/ w pierwszej linii wielkomocarstwową polityką Niemiec, Francji i W. Brytanii …”
  # nie ta kolejność 🙂

  – „… Nie bez znaczenia jest też rola kościołów chrześcijańskich które zakłamując historię Słowian …”
  # to zdanie to majstersztyk, wręcz nie sposób udowodnić kłamstwa, bazując na powszechnie znanych faktach

  – „… które pozwoliły, tej mieszkającej na obrzeżach świata ludzkiej populacji, dokonać tego dramatycznego kroku od bezrozumnej, żyjącej na granicy świata zwierząt hordy hominidów, do cywilizacji …”
  # zapomniał dodać, że nie ma jak do tej pory powiązania pomiędzy „hordami hominidów” a Słowianami

  – „… O upadku Rzymu zadecydowały wewnętrzne spory między chrześcijanami …”
  # tu już bezwarunkowo należy się Nobel, tak samo jak Obamie

  Cztery powyższe cytaty skłaniają mnie do wystawienia opinii autorowi : Może pan Kukizowi buty czyścić
  Powyższa rada nie jest bynajmniej apoteozą jarmarcznego grajka tylko porównaniem sposobów uzyskiwania popularności wśród szabesgojów.

  Autor w moim odczuciu a wbrew opinii Pana Gajowego, nie jest żadnym antyklerykałem. On jedynie (hi!) nienawidzi Kościoła Katolickiego, a to przecież wielka różnica. Nie jest również ani historykiem ani naukowcem. Jest fałszywą forpocztą nadchodzących zmian. Jeśli bowiem tzw. „proroctwa” mówią, że po tych zmianach ma być już normalnie i prawdziwie, to rozpaczliwe próby typu „ratujmy co się da” jakie widzę w tekście, zupełnie z tymi poważnymi przecież planami nie współgrają.

 27. NICK said

  Admin. (23)
  Pytanie jest retoryczne.
  JEBNĄĆ gada. Niechże spada.

 28. RomanK said

  Panie SNAG polecam:
  http://www.asatru.pl/historiarun.html
  Niech pan zagladnei do Ancien American,,,ja juz nie pamietam ktory numer z lat 90..tam swego czasu odnaleziono runy w wielu miejscach w Ameryce i spierali sie o odczytanie..posadzali VIkingow..ale okazalo sie ze sa min 1500 lat starsze.od Vikingow i tez znajduja sie na terenie Vindlond..i ucichlo wszystko- jak pewnien historyk odczytal im to po rusku..czyli staroslowiansku. Ucichly wrzaski i cala sprawa tez….
  Polecam tez panu ksiazke Winicjusza Kossakowskiego – Polskie Runy Przemowily..

 29. Przecław said

  ad.26
  podyktowana /teza/ w pierwszej linii wielkomocarstwową polityką Niemiec, Francji i W. Brytanii …
  @ Ja bym W.Bryt. wymienił na 2gim miejscu, ale to nie ma większego znaczenia, ważne że IC to wymienił.

  Nie bez znaczenia jest też rola kościołów chrześcijańskich które zakłamując historię Słowian …
  @ Niestety tego zakłamywania nie da się pominąć. Od razu nasuwa się przypisanie sobie, czyli Kościołowi ułożenia alfabeut dla rzekomo „niepiśmiennych Słowian”, mimoo że głagolica istniała znacznie wcześniej przed św.Cyrylem, a tak naprawdę to alfabet łaciński jest wynalazkiem słowiańskich Etrusków bąź Wenetów z doliny Padu. Również pismo greckie wywodzi się ze słowiańskich run.

  Ostatnia teza IC o przyczynach upadku Rzymu jest napewno kontrowersyjna i wymaga uzasadnienia. Nie szedł bym jednak tak daleko aby z tego powodu dyskredytować to co napisał on odnośnie Słowian, jak nonszalancko czyni pan.Boydar..
  Nie zgadzam się z panem Boydarem. Tezy Pana IC /Ireneusza Ćwirki/ należy poważnie przeanalizować , a nie „załatwiać” wzruszeniem ramion i wystawianiem opinii „znawcy” bez uzasadnienia. Twierdzenia pana IC mają uzasadnienie w coraz szerszej literaturze ostatniego dziesięciolecia.Pan Ćwirko pisze bardzo ciekawie i należy życzyć mu dalszych udanych studiów w sytuacji gdy zawodowi naukowcy wsadzają głowę w piasek.

 30. Pitagoras said

  Ten też miał swego mentora.

 31. Kniaz Swiatoslaw said

  Ad 1

  ten cytowany prze pana film jest zrobiony przez obca”propagande” to chyba jasne dla kazdego inteligentnego Czlowieka…

  takich agentow jest wielu i to nie od dzisiaj…A pan ? Kim pan jest, czyzby az tak naiwny i glupi by takie wideo wsrod POLAKOW „cytowac”?

  Oto jeden z madrych komentarzy pod tym szajsem… Chyba teraz jasne 😉

  „Billy1313LA il y a 1 an
  Ten materiał jest jawnym dowodem na istnienie i działanie w naszym kraju różnego rodzaju agentów obcego wywiadu, lub grup neonazistowskich itp. Propaganda wywrotowa ma na celu osłabienie struktur społecznych i poczucia wartości własnej i własnego narodu. Jako historyk nie mogę przejść obojętnie wobec takiego steku bzdur jaki został tu być może zaaplikowany chłonnym umysłom młodzieży, która przyjmie ten pseudo film jako fakty. Słowianie handlowali niewolnikami tak jak cały starożytny świat. Sprzedawaliśmy niewolników wśród których było mnóstwo np. Germanów. Nikt nie był w stanie opanować naszych ziem, bo byliśmy społecznością zbyt silną, z którą np. Niemcy przegrywali regularnie konflikty i bitwy aż do panowania Piastów włącznie. Oczywiście zdarzało się to co miało miejsce wśród wszystkich społeczności tamtego okresu – porwania. Często uprowadzano całe przygraniczne wioski, ale w większości przypadków celem było przesiedlenie na własny teren i czerpanie korzyści z pracy przesiedleńców, którzy po pewnym czasie asymilowali się. Historia Polski pokazuje jak wielkim i dumnym narodem byliśmy i jakimi sposobami mocarstwa próbowały nas sobie podporządkować. Mitem jest polska kłótliwość, pijaństwo i zacofanie kulturalne. Byliśmy mocarstwem właśnie dlatego że byliśmy mądrzy i pracowici. Zachęcam do czytania książek, które prezentują sobą jeszcze jakiś poziom i przestrzegam przed propagandą takich ludzi jak autor tego „dzieła” na YT”

 32. RomanK said

  http://archeowiesci.pl/2015/01/30/skarb-z-rzepedzi-czyli-brazowe-precjoza-sprzed-35-tys-lat/

 33. Marucha said

  Re 29:
  A co konkretnie w historii Kościół przekłamał?

  Bo z tego, co ja wiem, to właśnie historia Kościoła jest zakłamywana przez różne kanalie: czarna legenda Św. Inkwizycji… rzekome mordy na milionach Indian w Ameryce Łacińskiej… mit „ciemnego” Średniowiecza… , „stosy”… „polowania na czarownice”…hamowanie rozwoju nauki przez Kościół itp.

  Ja dałem konkretne przykłady, a Pan?

 34. Kniaz Swiatoslaw said

  Ad 23

  niiiiiiiieeeeeeeeeeukiem pan nie jest, wiec kto?

  Slowianie mieli WIELE PISM: czerty, Rezy, RUNY, Bardzo wazne w zapisywaniu OBRAZOWOSCI, tzn.wtedy” slowo staje sie cialem wlasnie” czyli SIE SPELNIA…oczywiscie, Panie macicielu, mieli tez GLAGOLICE… Najwazniejsze jednak WIEDZE przekazywano USTNIE, taka byla rola KAPLANOW ARKAIMU i ARKONY u nas na RUGII;
  A teraz grzecznie bardzo Dusze naszych Przodkow do pana przemawiaja…

 35. RomanK said

  http://archeowiesci.pl/2015/07/23/nigdzie-na-swiecie-nie-ma-takiego-nagromadzenia-tak-olbrzymich-grodzisk/

 36. Kniaz Swiatoslaw said

  Ad 21

  SLOWIANIE tez pochodzi od SLOVENI -> SOKOLOVENI -> S-KOLA-VERNI -> SLONCA-VAROT = SLOWIANIE DZIECI SLONCA
  Slonce = DADZBOG -> SWAROG

  Stad spiewa sie My Dzieci Dadzboga, My Wnuki Swaroga

  „pomioty” wszelkiej masci zazdroszcza nam naszych KORZENI i wszelkimi sposobami staraja sie nas od nich odciagnac, bysmy zapomnieli kim jestesmy.

  Chwala Przodkom

 37. Kniaz Swiatoslaw said

  Ad 12

  „,Ariowie R1a przyszli do Indii.”

  Tak jest , przyszli z POLNOCY. A HUNZA przyszli , juz pozniej, prawdopodobnie z okolic Tarnowa i Krakowa.

 38. HDKK said

  Mieliśmy gdzieś tabelę słowiańskich runów i germańsko norskich. Można się między nimi doszukać pewnego podobieństwa, ale nie są identyczne. Jeśli jeszcze dziś wieczór odszukamy, nie omieszkamy sie podzielić.

  Na razie odeślijmy do opisu Tietmara dotyczącego grodu Radogosta, położonego gdzieś w okolicach dzisiejszej Bydgoszczy. Tam wyraźnie stoi, że posągi bożków opatrzone były napisami runicznymi.

  Przy okazji (nie za bardzo na temat) nadmienimy, iz nawet Kraszewski kilkakrotnie w rozmaitych pozycjach swej twórczości nadmieniał, że „nasi praojcowie wyznawali Boga jedynego, a tych wszystkich bałwanów przyniósł zabobon”.

  O ile wiemy, opowieść Terra Incognita znajduje sie in statu nascendi. Autor utknął na niedostatku informacji o ludach żyjących na wschodnim wybrzeży dzisiejszego stanu Teksas (w okolicach Corpus Christi). Albowiem publikacje tegoż entuzjasty Prasłowian zawierają pod tekstem wiele wiarygodnych i sprawdzonych u wielu źródeł szczegółów życia szarego człowieka dwa millennia wstecz. Życzmy mu wytrwałości w jego pracy Syzyfa, czyli niech mu się tak zachce jak mu sie już odechciewa.

 39. HDKK said

  Bardzo ciekawy szczegół tyczący starożytnego pisma Greków.

  Niektórzy archeolodzy twierdzą, że początkowo wszystkie ludy pisali od prawej do lewej, a to między innymi dlatego, ze większość ludzi była leworęczna. Nie wiemy, czy zgodzić sie z tą tezą.

  Na murach otaczających szkołę muzyczną w mieście Gortyna, które było przez stulecia stolicą Krety, znajdował się tekst podstawowych praw według Apollina. Mury pochodziły z siódmego stulecia BC. Linie tekstu pisane były na przemian, od lewej do prawej i od prawej do lewej.

  Teraz pytanie: Czy to było spowodowane przechodzeniem od pisma lewokierunkowego do prawokierunkowego, czy też po prostu miało to znaczenie praktyczne, żeby czytający po każdej linijce nie musiał biec kilkadziesiąt rzymskich kroków wstecz aby zacząć czytac nowy wiersz, tylko żeby się spokojnie cofał czytając.

  Coraz bardziej skłaniamy się ku tezie o słowiańskości Achajów, jako że iście słowiańska pomysłowość Greków ateńskiej kultury jest zadziwiająca.

 40. wanderer said

  re.28
  Ta ksiazke powinien przeczytac kazdy Polak i Slowianin

 41. Boydar said

  Dwie rzeczy Pan Przecław trafnie scharakteryzował. Pierwsza to „nonszalancko”. Istotnie, nie zamierzam się z Panem Ćwirkiem pieprzyć.
  Druga to „… Pan Ćwirko pisze bardzo ciekawie …”. Goła babska cipa na zdjęciu też jest dla bardzo wielu ogromnie ciekawa. Tylko do czego ten rzekomy autentyzm prowadzi. Mniej więcej do tego samego co i „odkrycia” p. Ćwirki. Zamiast mózgu robi się miazga. Opluwanie i dyskredytowanie Kościoła Katolickiego pomówieniami, jak pamięć ludzka sięga, było domeną i interesem tylko jednych „odkrywców”. Jeżeli w łonie Kościoła Katolickiego pojawiali się niegdyś (rzadko przecież) osobnicy świadczący nieprawdę o Słowianach, świadczy to wyłącznie o nich samych. Nawet liczba kłamców nie przesądza o prawie do generalizowania i to jest uwaga natury ogólnej, prawdziwa bez dowodu. Jak zaś było faktycznie, ile i na jaką skalę miały miejsce przekłamania, ja stwierdzić w stanie nie jestem. Jeżeli większość świąt chrześcijańskich ma swoje odbicie we wcześniejszych tradycjach słowiańskich, to znaczy że Kościół przykładał wielką wagę do harmonijnego przywiedzenia ludów słowiańskich do wiary w prawdziwego Boga. I to mi osobiście za dowód wystarcza. Tradycja jest cudowną oprawą „suchej” Ewangelii, Ojcowie Kościoła musieli dobrze o tym wiedzieć, skoro nie stwierdzali sprzeczności pomiędzy uznaniem dla przyrody wyrażanej przez Słowian a czystym wielbieniem Stwórcy. Właśnie tradycja splata te dwa światy w sposób bezkonfliktowy i wzajemnie niesprzeczny. Nie jest rolą Kościoła Katolickiego nauczanie historii, chyba że oficjalnie prowadzi placówkę naukową o profilu historycznym. Takich przypadków jest jednak raczej nie wiele i zdania nie mam. Publikacje sygnowane nazwiskami znanych i uznanych osób duchownych tyczące historii też mogą być dyskusyjne, gdyż są to ich własne zdania i interpretacje a nie prawdy wygłaszane „ex cathedra”.
  Nawiasem mówiąc, to z tzw. „chrześcijańskich kościołów”, w deprecjonowaniu Słowiańskiej historii wiodącą rolę pełnili do pewnego momentu przedstawiciele wszelkiej maści sekt stworzonych prawdziwemu katolicyzmowi w poprzek. I dla mnie, z chrześcijaństwem nie mają oni/one poza ukradzioną nazwą nic wspólnego. Napisałem „do pewnego momentu”, gdyż obecnie obserwujemy „cudowne” „nawrócenie się” całej masy oszołomów i zwyczajnych sprzedawczyków na tradycję słowiańską.

  Zaznaczam, że to to moja, prywatna wykładnia znanych mi zależności.

 42. ad 12.
  Panie Rubaszny Rubens – Ariowie, czyli dosłownie ‚Ogrodowcy’, ‚Rajscy’, to też nigdyu nie było jedno plemię. To sa wszystko odmiany nazwy plemienia Riszich, które NIE SIEDZIAŁO W JEDNYM MIEJSCU, bo ich rola bykla inna. Przemieszczali się oni w miarę potrzeby po całym świecie, a konkretnie tam, gdzie ich Lachy posłali. Wyczuwam u Pana indoktrynację Lewantyńską – rozumiem Pana problem.

 43. ad 13.

  Panie Romanie – Po co ten sarkazm? Staropolski mial przeciez podobne brzmienie i intonacje jak rosyjski, czy ukrainski, bosmy byli przeciez jedna Rodzina, ktora w przeciagu milleniow roznicowala sie w osiadajac w swoich niszach. Nie wolno kierowac sie w analizie historii emocjami.

 44. ad 18.

  Panie Prawdzic ” SWEBIA nie jest więc nazwą Grecką tylko SŁOWIAŃSKĄ ” – ja tego nie twierdzę nigdzie – nazwa Swabi pochodzi z Sanskrytu, z którego pochodzi Greka. Tak szła cywilizacja – z Serca Azji w Tybecie (podziemne bazy Niebian), i od równika (mieszkanie małych czarnych), i nigdy nie było inaczej. Nawet czczony na zachodzie ABracham, to przecież Brachma, najwazniejszy ze wszystkich Patriarchów, którego znały wszystkie kultury ludzkie wschodu i zachodu, i który miał dom we wschodnich Himalajach, skąd wypływa wielka rzeka jego imienia, Brahmaputra, bo Bengal był jednym z pierwszych Rajów świata w bardzo odległej przeszłości. Ale ponieważ do pisma dorwał się swego czasu Lewant, więc tamtejsi przepisali historię po swojemu i wymazali „niepotrzebną informację” ze wszelkich swoich przekazów. Ale PRAWDA się nie zmieniła. ONA jest tylko jedna po wsze czasy.

 45. maniek said

  Polska przed rokiem 966
  http://historiazakazana.hvs.pl/polska-przed-rokiem-966/

 46. Przecław said

  #33
  Zarzut zakłamania historii Słowian był postawiony przez pana Ćwirko i ja go zacytowałem. Wbrew temu co Pan napisał nie byłem gołosłowny i we wpisie #29 podałem tego aż trzy przykłady. Jestem daleki od demonizowania roli Kościoła i widzę jego pozytywną rolę, ale nie można też zamykać oczu na negatywy. Dorzucę tu jeszcze uporczwe faworyzowanie Habsburgów przez Watykan wbrew żywotnym interesom Polski i RPP-L, trwało ono całe wieki, doprowadziło do poważnego osłabienia RP. pomniejszenia szans na odzyskanie Sląska i Pomorza przez Polskę i w końcu do zaborów, a głos Watykanu w obliczu wymazania z mapy Swiata jego głównego filaru był słabiutki, o ile w ogóle był.
  Warto także wspomnieć cofnięcie, już po 20 latach raz udzielonego zezwolenia na używanie języka słowiańskiego w liturgii. Zezwolenie to uzyskali święci Cyryl i Metody ok.r.860, a cofnięte zostało na życzenie hierarchii niemieckiej dążącej do podporządkowania sobie i zniewolenia Słowian. Wstydliwe milczenie na ten temat trwa do tej pory w KK, a przeciętny Polak zapytany o apostołów Słowian Cyryla i Metodego w ogóle nie wie o co chodzi, bo przecież na kazaniu o tym nie usłyszy. Najwyraźniej Watykan, a w ślad za nim polski KK nie jest zainteresowany w dążeniu do jedności Słowian i bardziej mu odpowiadają sztuczne podziały. Pozytywnym wyjątkiem była wizyta Jana Pawła II w Velehradzie w r.1990, od tego czasu jednak znowu zapadła kurtyna milczenia i tak np. przez 25 lat polski KK nie wysłał ani razu swojego przedstawiciela na doroczne obchody Apostołów Słowian, które odbywają się ok.200 km od granicy z Polską.

  Ok, ale co to ma wspólnego z jakimś zakłamywaniem historii przez Kościół?
  Bo na razie, powtarzam, to właśnie historia Kościoła jest zakłamywana.
  Admin

 47. Przecław said


  39:40-50:00 Wyznanie wiary, Modlitwa wiernych z elementami słowiańskiej liturgii „prosime te – Hospodin pomyluj…”.. Na zakończenie mszy hymn morawski na melodię Boże coś Polskę „Boże cos racil…”

 48. Ad 33.
  Szanowny Panie Gajowy,
  pyta Pan:

  Re 29:
  „A co konkretnie w historii Kościół przekłamał?”
  Już po czasie zorientowałem się, więc choć spóźniona, ale moja reakcja jednak musi być, bo tym się zajmuję obecnie przy okazji pisania mojej książki „P Jak Niebo” – w której oczyszczam informację.

  Nie twierdzę, że Kościół jest w tym jedyny – wszystkie wielkie organizacje, nurty polityczne, religie, muszą swoim wyznawcom i sympatykom tłumaczyć świat po swojemu, więc podają informację zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, ale również zaszufladkowaną zgodnie że swoimi doktrynami.
  I tu wszyscy mamy problem z Kościołem, bo akurat właśnie Kościół katolicki zapisał się w historii świata grubą infominacją (moja definicja kłamstwa http://www.tiitinstitute.com/IMCp.html ).
  Kompletne zniekształcenie historii wydarzeń w Lewancie, zaledwie sprzed kilkuset lat (bo nie sprzed 2000 lat!) to tylko mały fragment tej wielkiej infominacji – bowiem najgrubsza sprawa to dodanie do naszego kalendarza co najmniej jednego millenium z małym hakiem. Ten czas, który nie zaistniał w przyrodzie, to właśnie dzieło Kościoła.
  Na horoskopie Jezusa, podanym przez londyńskie wydawnictwo w zeszłym wieku, komputerowy program odczytuje datę 25 grudnia 1152 rok. To możnaby uznać za drobną niedokładność i przejść nad tym do porządku dziennego, ale… niestety z wysoką precyzją ta właśnie data urodzin Jezusa potwierdza się w niezależnych źródłach z dziedzin archeologii, astronomii i in! Nawet wiek całunu turyńskiego to potwierdza i przejście komety Halleya!
  Oczywiście, na moją wzmiankę o tym zademonstrował mi Pan swój betonowy sceptycyzm w tym względzie, ale ta sprawa sobie nie pójdzie, bo jest zbyt istotna dla istot inteligentnych, których niestety dla Pana jest coraz więcej.
  Na tym tle kompletnie i irracjonalnie przeinaczony życiorys Jezusa i pobudowanie „Jerozolimy” na pustyni w nieważnym kraju, na miejscu wsi El Kuc, to „drobiazgi”.
  Nie wiem dokładnie co zamierza Pan osiągnąć szerząc publicznie tę ignorancję, ale to Pan zapytał „A co konkretnie w historii Kościół przekłamał?” i daję tę odpowiedź Panu z redaktorskiego obowiązku, bo inicjatywa założonej przez Pana Gajówki, jak to już nieraz publicznie wyraziłem, bardzo mi się podoba. Jest właściwa i po linii z PRAWDĄ, jedyną jej słabość to hołdowanie doktrynie, która zaleca odłożenie mózgu na półkę, czy do lodówki. A może przyjdzie dzień, że zrozumiem Pana, a Pan mnie? Zawsze byłem optymistą. Co do infominacji dokonanej przez Kościół, to uwazam, ze to powinno zostac naprawiona dla dobra tej zacnej Instytucji, a Pana proszę o obiektywizm i zapoznanie się z niezależnymi badaniami prowadzonymi przez najbardziej wartościowych przedstawicieli rodzaju ludzkiego. Sam Pan wie ile są warci ci etatowi, więc powtarzam – doceniam to Panu i uważam, że jest Pan na właściwej drodze i wykonuje Pan pracę dla Polskości, której przecenić nie można. Z tym, że ja tak postępuję również, więc nie możemy siebie pomijać. OK – jeśli udowodni mi Pan ponad wszelką wątpliwość, że Watykan nie zmienił nam kalendarza w 17-ym wieku, to przyznam Panu rację natychmiast. Ale w świetle ewidencji nie jest to możliwe, bowiem poczynając od Wielkiego Pożaru Londynu w roku i666, właśnie precyzyjnie zapis i666, od łacińskiego Iesus 666, czyli jubileuszu Jego narodzin, został przerobiony na zapis 1666, dlaczego???????????????????????????????????????????????????
  Czy widział Pan w swoim życiu jakiś oryginalny starodruk z zapisem daty? Z pewnością nie, bo ta mała literka ‚i’ przed trzema cyframi tak powszechna w strefie kultury łacińskiej, dałaby Panu do myślenia, podobnie jak duże ‚X’ przed trzema cyframi w strefie helleńskiej. To są fakty, z którymi nie może Pan, ani nikt w ogóle, dyskutować bez narażania swojej dobrej opinii jako intelektualisty.

  Załączam Wyrazy Szacunku w uznaniu dla Pana Wiekopomnego Dzieła – GAJÓWKI, która ma cudownie dobraną nazwę, i którą cenię na równi z moim POLONEUM.

 49. Boydar said

  Na dość konkretnie postawione pytanie „… a co konkretnie w historii Kościół przekłamał?…” (33), pan Polak odpowiada rzeczowo i autorytatywnie : „… Nie twierdzę, że Kościół jest w tym jedyny …” (48).

  Nie jest to wprawdzie mistrzostwo świata w pier doleniu głupot, ale warto z uznaniem pochylić głowę. Szczególnie po uwzględnieniu informacji co do „horoskopu Jezusa”.

  Po pierwsze, to dla jak ciebie to Pana Jezusa psi wenclu, po drugie nie mieszaj Boga z talmudem i kabałą bo w końcu cię lepiej przyuważy i język upier doli jeszcze za życia, a po trzecie, jak chcesz koniecznie wleźć w du.pę komuś, to przyślij po prostu czek na okaziciela i na jakieś 100000 baksów. Szansa będzie z pewnością większa, co jednak nie gwarantuje taryfy ulgowej.

 50. HDKK said

  Nie sposób nie poprzeć tu pana Boydara, ale po głębszej refleksji… kocioł garnkowi przysrywał, a sam……

  Wskutek panaboydarowego postu trzy miesiące wstecz, niejaki Bart został zdeaktywowany oburzeniem na paskudne przedstawienie postaci pana Chrystusa.

 51. ad 49.

  nie do ciebie Boydar to bylo, wiec sie nie przystawiaj, Nie jestem talmudysta, ani kabalista, ani nikim takim patencie unikalny. Pieniedzy nie mam, wiec ani tobie, ani nikomu ka synie wysle.
  Jezus jest BOGIEM i nie trzeba MU UWLACZAC tytulem poganskiego pochodzenia, ‚Pan’. Pogielo cie facet?
  Jezus jest Bogiem Wszystkiego we Wszechswiecie widzialnym i niewidzialnym, i nie ty bedziesz za Niego decydowac, kogo On ma uwazac, a kogo nie, i w jaki sposob. Go wno wiesz o NIM jesli uzywasz takiej brudnej mysli i jezyka!
  A ON tymczasem mnie tak samo Kocha jak ciebie, zebys sie nawet tutaj ze sr al laskawie.
  OK, to tylko grzecznosc za grzecznosc na twoim poziomie kultury osobistej, a jeszcze powinienes sie domyslic, ze ja nie zwalczam KOSCIOLA – JA MU POMAGAM! Bo ma problem, a bedzie mial wiekszy przez takich jak ty wlasnie.

 52. NICK said

  Olala.

  Ponadto.
  To jednak Dywizjon zna Pana Barta? Znaczy poznał… .
  Dywizjon Nas tu ładnie rozpracowywuje albo jest swojakiem.

 53. Boydar said

  Jak się będziecie tak stawiać, „Polak”, to wam zrecenzuję „poloneum”. Bo na razie to tylko kulturalne ostrzeżenie. I cały pogrzeb będzie na nic. Warto ?

 54. Listwa said

  @ 29 Przecław

  Pisze pan taką laudacje :

  „Tezy Pana IC /Ireneusza Ćwirki/ należy poważnie przeanalizować , a nie „załatwiać” wzruszeniem ramion i wystawianiem opinii „znawcy” bez uzasadnienia. Twierdzenia pana IC mają uzasadnienie w coraz szerszej literaturze ostatniego dziesięciolecia.Pan Ćwirko pisze bardzo ciekawie i należy życzyć mu dalszych udanych studiów w sytuacji gdy zawodowi naukowcy wsadzają głowę w piasek.”

  cytat z manipulatora Cwirko :

  „Wyczyszczeniu tej Stajni Augiasza będą poświęcone kolejne moje artykuły. Ile ich będzie trudno jest mi to już teraz ocenić, ponieważ tematyka jest tak wielowątkowa że mam duże opory aby się w ogóle za nią zabrać. Sytuacja dowodowa jest niepewna i tok rozumowania opiera się w większości przypadków na intuicji. Mimo to dla wielu czytelników wnioski jakie wyciągnąłem mogą się okazać interesujące i inspirujące do większego zainteresowania się tą tematyką. Co najważniejsze mam nadzieję, że dzięki tym artykułom czytelnicy nabiorą większego krytycyzmu do tez prezentowanych przez „polskich” (i nie tylko) historyków:

  – może pan sobie czytać i „zachwycać się” na własny użytek, ale nie może pan traktować jego manipulacji i fantastyki jako prawdy.
  Jego teksty , które dla pana są interesujące, nie mają podstawy w dowodach. Raz jeszcze przytaczam autora Cwirko:

  „Sytuacja dowodowa jest niepewna i tok rozumowania opiera się w większości przypadków na intuicji”

  Jego tezy na temat Kościoła to powierzchowne brednie. Będzie czyścił Stajnię Augiasza swą intuicją podającą sie za żródła prawdy i dowodów. Szkoda czasu.

  A dal prykładu W 1757 r. papież Benedykt XIV wydał dekret pozwalający na wydawanie i czytanie Biblii w językach narodowych, pod warunkiem że przekłady uzyskają aprobatę Stolicy Apostolskiej i zostaną zaopatrzone w noty objaśniające zatwierdzone przez miejscowego ordynariusza.

  To wszystko dla dbania o czystość przekazu,

  Kościół zawsze przestrzegał przed złymi przekładami ksiąg i przez błędna interpretacją tekstów oryginalnych.

 55. Boydar said

  @ HDDK

  Kiedy Kanarki przestaną ćwierkać a zaczną kumać, to podyskutujemy. Ja tamtym ‚fakiem’ Pana Jezusa nie obraziłem, bo to diabeł miał się gonić na drzewo, a nie Nasz Pan. Za niestosowne zestawienie przeprosiłem, i to nie z grzeczności czy chęci okazania się układnym, tylko raz, dlatego, że zawsze wiedziałem, że to jest przegięcie, a dwa, bo samo przeproszenie z uznaniem niestosowności również ma swoją wagę. Adresatem feralnej grafiki była w zamierzeniu wąska grupa młodych, „zaglądających” do Gajówki (są tacy, stwierdziłem „na gruncie”), którzy tylko taki język rozumieją, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju intelektualnego. Wierzę, że aby pójść dalej najpierw muszą odrzucić diabła; na etykę i estetykę można jeszcze chwilę poczekać.

  Mówienie natomiast o horoskopach i wszystkim z czym się wiążą, w aspekcie Bożego Syna JEST bluźnierstwem i robieniem gnojówki z mózgu czytelnikom.

  Tak jest.
  admin

 56. NICK said

  Swojakiem? (52).
  Ciekawość mnie bierze toć zapytam. Czy Dywizjon ma liczebność taką jak definicja pisze?
  Mam kolejne pytanie. Ot, tak, po ludzku. Czy odmawia Rózaniec? No, tak, odmawia… .
  Czy czci Królową Polski, Której nikt nie śmiał zdetronizować? Czci… .
  No to tyle.
  Aaa… . Czy chodzi na tzw. wybory? Nie chodzi.
  Zamykam pytań pulę.
  Tymczasem.
  [Oko-wisiało, oczy – wiście. Sznur zerwało. No, pomyślcie.]

  (Znowu mi-sie oberwie. Z dołu przepraszam.)
  Z-NICKam.

 57. Boydar said

  Ciekawa inicjatywa, Panie NICK’u. Muszę ją głębiej przemyśleć. Wydaje się narzędziem przydatnym o ile nie wręcz niezbędnym w dzisiejszym czasie. Aczkolwiek przyznam, że ja sam nie dojrzałem jeszcze do odmawiania różańca, nie wystarcza mi czasu i silnej woli. Proszę natomiast codziennie Matkę Bożą o wstawiennictwo za mną durnym, mówię Ojcze nasz i pozdrawiam Anioła Stróża.

  Na wybory nie uczęszczam z wyrachowania i zemsty.

 58. re1truth2 said

  Re 32
  Skarb z Rzepedzi

  Fotografia D.Szuwalski.
  Podpowiedział nam jeden z komentujących – czekan prawie identyczny jak na wykopaliskach w Hajdusamson [Hajdúsámson na Węgrzech] dlatego taka nazwa.

  Węgierski Hajdú do kogo jest podobny w Polsce
  Hajdúsámson jest około 250 km w prostej linii od Rzepedzi w Bieszczadach – to jest trasa przez Komańczę, Medzilaborce [pewnie stąd jak nazwa wskazuje wydobywano miedź do produkcji brązu] i dalej do Krasny Brod, Michalovce, Kisvarda.

  Pozycja 2 w 0:40 sekundzie to prawie taki sam czekan [Rzepedź], na filmie są inne ciekawe bronie.
  Ornament na mieczu [sword – skład 90% miedzi i 10 % cyny] jest prawie identyczny jak na kolumnach kaplicy Gereona na Wawelu i w Koeln.

  I dotarliśmy z misją handlową do Stonehenge.

 59. NICK said

  Szczerze pisząc. Jak zwykle, zresztą.

  U mnie dominują Akty Strzeliste.
  Pozdrowionka, Lubelaku. 🙂 .

 60. Janko Muzykant said

  Ad 23
  panie snag, ZA ILE ?

 61. Janko Muzykant said

  Ad 3&

  Wielkie dzieki Kniaziu…
  I zacytuje:”Byliśmy mocarstwem właśnie dlatego że byliśmy mądrzy i pracowici. Zachęcam do czytania książek, które prezentują sobą jeszcze jakiś poziom i przestrzegam przed propagandą takich ludzi jak autor tego „dzieła” na YT” odnosnie propagandy wrazych tworow z komentarza nr.1

 62. Przecław said

  http://dragomira.bloa.pl/2015/04/15/kim-sa-polacy-cz-1/
  Nie jestem jednak przekonany o wszechwładzy Banku Watykańskiego i uważam to za słabą stronę wywodów, skądinąd słusznych.

 63. HDKK said

  Nas nie obraził, Barta też nie obraził, nie nas, ani jego nie powinien przepraszać. Uraził (nie obraził) Bartowe poczucie przyzwoitości, a szczególnie mocno go to dotknęło, że uważał Boydara za coś w rodzaju druha po barykadzie. Pozytywny aspekt sprawy, jest taki, że on teraz profilaktycznie nikogo już nie będzie uważał za bratnią duszę i w ogóle zajął się czymś innym, zacnym i produktywnym. Barta już więc nie ma i nie będzie.

  Na wszystkie pytania pana Nicka odpowiedż jest twierdząca. W przypadku różańca, to jest to u HDKK sprawa dość niecodzienna i specyficzna, ale cóż, Nick nie życzył sobie popisać prywatnie i jego wolę HDKK szanuje.
  Jedynie jednej rzeczy nie rozumiemy: W jakim celu mielibyśmy „rozpracowywać” Gajówkę, jedyne miejsce w Sieci, gdzie jeszcze można usiąść na chwilę?

  Żeby była jasność, HDKK jeszcze raz podkreśla, że podpisuje się pod ostatnią tezą Boydara: „Po pierwsze, to dla jak ciebie to Pana Jezusa psi wenclu, po drugie nie mieszaj Boga z talmudem i kabałą bo w końcu cię lepiej przyuważy i język up”

  (co to jest wencel?)

 64. Boydar said

  Ech Wy, Czarne Kanarki …

  Ćwierkacie Boże Ptaszyny, skaczecie, ćwierkacie znów, a gdzie myśl ? Przecież (chyba) nie samym siemieniem Kanarek żyje.

  „…. uważał Boydara za coś w rodzaju druha po barykadzie …” – mógł mieć rację, a mógł i nie mieć. To zależy gdzie i z czego tą barykadę postawił. Zraził się do niej przez Boydara ? Musi kiepski zawodnik; niech bierze przykład z Romana, albo Griszy, że już o oplutym po milionkroć Panu Gajowym nie wspomnę.

  Wencel (wencl), to jest takie cóś z takim czymś, ale bez takiego czegoś.

 65. HDKK said

  Kanarek ma weekend i pojechał na ryby. Lubi ryby. Taki mutant.
  Reszta HDKK zjechała z ryb do domów i pracują nad przepokraczaniem charakteru swej syzyfowej misji.

  RomanK, a także Gajowy to zupełnie inna kategoria , ale o tym wiedzą najlepiej Przedgajówkowi.

 66. NICK said

  HDDK.
  Z Różańcem to sprawa jest taka. Moje babcie Go odmawiały. Dziadkowie mieli inne sprawy… .
  Może to i dobrze było?
  Bo teraz wszyscy, wszystko robią. Czyli NIC.
  „Rozpracowywanie”? To tylko pytanie.

 67. czarny kanarek said

  Sam juz fakt porozumiewania się jest wynikiem a przynajmniej przejawem robienia czegos.
  Mądrej głowie…

  Idę rozplątywac brody z wędek.

 68. Racjonalista said

  Historia starożytna Słowian była dobrze znana Polakom w Polsce przedrozbiorowej, bo uczono jej w szkołach parafialnych. Wówczas cała oświata była w rękach Kościoła i ten Kościół rzekomo zakłamujący historię Słowian uczył o tym, jak to Polacy walczyli z Aleksandrem Wielkim, opierając się na kronice Wincentego Kadłubka, świętego biskupa Kościoła Katolickiego.

  Dopiero po upadku Polski zaczęło się zakłamywanie słowiańskiej historii, gdy oświatę wyrwano z kościelnych rąk. A że historię można zakłamać szybko i w jedno pokolenie odwrócić kota ogonem, widać to chociażby po historii II wojny światowej, gdy ledwie 70 lat po jej zakończeniu Polacy, główna ofiara tej wojny, stali się dla świata narodem sprawców.

Sorry, the comment form is closed at this time.