Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Książka Roku 2015: „Dżihad i samozagłada Zachodu” Pawła Lisickiego

Posted by Marucha w dniu 2015-08-05 (Środa)

Wprawdzie za nami dopiero siedem miesięcy bieżącego roku, ale już dziś pozwolę sobie nadać najnowszej publikacji Pawła Lisickiego miano Książki Roku 2015.

Każdy dzień przynosi nam nowe wieści na temat inwazji islamu na Europę. Wizja kalifatów „Al – Berlin” i „Al – Paris” staje się coraz bliższa rzeczywistości, ale nic nie jest przecież przesądzone. Nie ma najmniejszego powodu, by poddać się fałszywemu determinizmowi dziejowemu i czekać na zagładę naszej cywilizacji. Ale ocalenie jej wymaga poznania własnych słabości i wyeliminowania ich.

Wartość dzieła „Dżihad i samozagłada Zachodu” wynika z jego nowatorstwa, jeśli chodzi o polską publicystykę oraz z faktu, że dzisiejsza Polska dopiero styka się z agresywnym islamem. Nasze społeczeństwo nie jest jeszcze ogłupione polityczną poprawnością jego dotyczącą i przejawia zdrowe odruchy względem nadchodzącego zagrożenia. Na zakończenie niniejszej recenzji wymienię najistotniejsze obszary tematyczne, które nie zostały niestety poruszone przez Autora.

Książka Pawła Lisickiego dzieli się na dwie główne części. Pierwsza jest poświęcona wyjaśnieniu źródeł t.zw. dialogu chrześcijańsko – islamskiego i stanowi porównawczą analizę cywilizacyjną tych dwu światów.

Już od pierwszych stron widać, że Lisicki postanowił nie brać jeńców. Pierwszą skrytykowaną postacią jest Franciszek. Spotykamy się z tym posoborowym papieżem w Błękitnym Meczecie w Konstantynopolu, gdzie ów modli się z muftim Stambułu. Pan mufti pięknie wyjaśnia, jak łagodny i pokojowy jest islam i odtąd Franciszek będzie piętnował bezdominacyjny fundamentalizm religijny. Tak jakby fundamentalizmy chrześcijański i islamski były sobie równe, choć jeden sprowadza się do modlitw przed klinikami aborcyjnymi, a drugi do mordowania Bogu ducha winnych ludzi na całym świecie. Franciszek sądzi, że poznał lepiej autentyczny islam od wszystkich abdullahów z Państwa Islamskiego i im podobnych szaleńców.

Następna scenka. Watykan, Wielka Sobota roku Pańskiego 2008. Ojciec Święty Benedykt XVI chrzci wyznającego dotąd islam dziennikarza Magdiego Allama. Poważne organizacje muzułmańskie mówią o prowokacji, bezimienni fundamentaliści grożą śmiercią nowoochrzczonemu, policja włoska nie lekceważy gróźb i przyznaje mu ochronę, jaką mają świadkowie koronni, a watykańscy urzędnicy średniego szczebla trzęsą się ze strachu i piszą, że nie mieli wrogich intencyj względem islamu.

Kardynał Tauran, przewodniczący papieskiej rady ds. dialogu międzyreligijnego, wyznaje, iż nie wie, w jaki sposób Magdi znalazł się pomiędzy katechumenami. Sam Allam pyta, czy rzeczywiście można nazywać islam religią pokoju i dialogu, skoro konwersja jednego człowieka na chrześcijaństwo powoduje reperkusje nieporównywalnie większe niż tysiące transferów w odwrotnym kierunku. Allam opuścił Kościół Posoborowy w 2013 r. gdyż ów w jego przekonaniu legitymizował islam jako prawdziwą religię i Allaha jako prawdziwego Boga.

Skąd wzięło się to nowe podejście do islamu? Głównym winnym jest tu Sobór Watykański II. W interesującej nas problematyce najbardziej szkodliwe okazują się być trzy dokumenty: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate i Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae.

Lisicki piętnuje ich oderwanie od rzeczywistości i błędy teologiczne. Na str. 124 możemy przeczytać: „Teksty dotyczące innych religii sformułowane są w taki sposób, że można odnieść wrażenie, jakby zdaniem ojców soboru Chrystus już wszystkich zbawił. Jakby automatycznie niejako każdy pojedynczy człowiek został wykupiony z grzechu pierworodnego i żył już, choćby o tym nie wiedział, w stanie zbawienia”. Rzeczywiście, podsumowanie to dotyka kwintesencji rahneryzmu, nowej teologii Kościoła Posoborowego. Ale my tradycjonaliści zwykle dostrzegamy tę herezję expressis verbis raczej dopiero w encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis” niż w dokumentach samego soboru.

Jeśli chodzi o dialog katolicko – islamski, jest u Lisickiego jeden nie do końca negatywny bohater. To Benedykt XVI. Autor docenia go za podjęcie próby dokonania analizy krytycznej islamu, ale równocześnie dostrzega niekonsekwencję czynów i wycofanie się po awanturze wywołanej t.zw. wykładem ratyzbońskim, podczas którego Papież analizował dialog cesarza bizantyńskiego Michała Manuela Paleologa z Abu Muhammadem ibn Hazmem.

Parę lat temu napisałem, że oceniam Sobór Watykański II jako przeżytek, którego wskazówki duszpasterskie są dziś po prostu nieaktualne i nie należy się nimi specjalnie zajmować. Paweł Lisicki nie formułuje żadnych ocen ogólnych V2, ale z książki o dżihadzie jednoznacznie wyłania się obraz V2 jako szaleństwa.

Zauważmy też jedno: 50 lat temu islam nie był żadnym zagrożeniem dla Zachodu. Europejczycy i Amerykanie w pełni kontrolowali politycznie Bliski Wschód i dość skromnie wydzielali szejkom petrodolary. Sytuacja zmienia się dynamicznie, ale naprawdę źle dzieje się dopiero od kilkunastu ostatnich lat.

Druga część książki jest poświęcona analizie islamu. Autor streszcza jego zawartość i dokonuje analizy porównawczej głównych idej Biblii i Koranu, postaci proroka Mahometa, a także analizy naukowej obu ksiąg, stosunku Koranu do Jezusa Chrystusa oraz Najświętszej Maryi Panny. Dość powiedzieć, że podług islamu „autentyczny Jezus” cytowany w Koranie potępia koncepcję Trójcy Świętej. Z kolei podnoszony przez posoborowców argument, jakoby islam czcił Maryję, jest z gruntu fałszywy: Mahomet nazywa Jezusa prorokiem i „synem Maryi”, bo odmawia Mu boskości. Należy założyć, że ta część książki obarczona jest jakimiś błędami, które byłyby oczywiste dla bardziej wnikliwych badaczy islamu. Jednak daje nam ogólne pojęcie religioznawcze i cywilizacyjne, niezbędne w czasach narastającej konfrontacji.

Co jeszcze można by zarzucić publikacji Pawła Lisickiego ? Pierwsza część książki może być za trudna w lekturze dla osób bez przygotowania bądź zacięcia teologicznego. Nawet duchowieństwo posoborowe (a może zwłaszcza ono) będzie miało kłopot ze zrozumieniem, czemu krytyka Soboru, Pawła VI, Jana Pawła II czy Franciszka jest aż tak bezkompromisowa. Myślę jednak, że każdy średnio rozgarnięty czytelnik tej książki zrozumie, jak niemądrym czynem było ucałowanie Koranu przez Jana Pawła II , jakie są jego skutki propagandowe po dziś dzień.

Jeśli w tytule książki mamy „Zachód”, to dobrze byłoby szerzej odnieść się też do postawy państw wolnego niegdyś świata względem islamu. Mam bowiem nieodparte wrażenie, że 15 lat wojny z terroryzmem coraz bardziej wzmacnia mahometan. Terroryści jak byli, tak są, ale relacje sił oraz inicjatywa są coraz bardziej sprzyjające dla naszych wrogów.

Bardzo chętnie przeczytałbym też analizę politologiczną i makroekonomiczną, która wyjaśniłaby, w jaki sposób powstało bogactwo krajów Bliskiego Wschodu. Czemu i jak dokonały one akumulacji kapitału, dlaczego światowe koncerny naftowe ani zachodni doradcy nie sprowadzili ich do poziomu neokolonialnego. Wreszcie – co jest najsłabszym punktem tych państw i gospodarek, a zarazem naszą nadzieją na ich destabilizację i załamanie.

A może takie książki, komplementarne względem pracy Pawła Lisickiego, istnieją i Czytelnicy niniejszego wpisu zechcą je zarekomendować, wpisując stosowne komentarze? Pod wpływem lektury „Dżihadu” uświadomiłem sobie, jak niewiele wiem o islamie i najwyższy czas to zmienić!

Krusejder
http://przedsoborowy.blogspot.se/

Komentarzy 25 to “Książka Roku 2015: „Dżihad i samozagłada Zachodu” Pawła Lisickiego”

 1. KOR said


  http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=14718 listopad 29th, 2013
  “Prawdziwy islam i poprawna interpretacja Koranu sprzeciwiają się wszelkiej przemocy” – napisał nieomylny Bergoglio w najnowszej adhortacji”
  http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-apostolska-evangelii-gaudium,strona,5.html

  Tymczasem KORAN odpowiada na to tak:

  – I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili ! – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich”(2:190-191)

  – “A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców (tj. Chrześcijan – Admin) , tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki!”(9:5)

  – Gdziekolwiek się znajdują, zostaną schwytani i zabici bez litości; zgodnie ze zwyczajem boga ustanowionym dla minionych pokoleń”(33:60-61)

  – “Nie słuchaj więc niewiernych (tj. Chrześcijan) i zwalczaj ich z wielkim zapałem, przy jego pomocy”(25:52)

  – “Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta”(47:4)

  – “Walczmy ze wszystkimi, którzy mówią, że są inni bogowie prócz Niego” (tj.allaha) (S.5,33; 9,5; 9,29; 38,2 etc.)

  – “Allah przerazi niewiernych; uderzcie ich mieczem po szyi; odetnijcie im końce palców” (S. 8,12)

  – “Odpłatą dla tych, którzy zwalczają boga i jego posłańca (tj. Mahometa) i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie to, iż zostaną oni zabici lub ukrzyżowani albo obetnie się im rękę i nogę naprzemianlegle, albo też zostaną wypędzeni z kraju” (S. 5,33)

  – “Niewierni (tj. Chrześcijanie – Admin) są dla muzułmanów wrogiem jawnym” (S. 4,101)
  – “Ci, którzy odrzucają Allaha, są gorsi od zwierząt” (S. 8,55)
  – “Są to przestępcy” (S. 6,147)

 2. Anna said

  Dokonuje się prostacka prowokacja Eskimosów napuszczania islamu na chrześcijaństwo. Głupie goye to kupują.

 3. revers said

  co niektorzy ne nadazaja za wspolczesnymi doktrynami politycznymi i nowymi religiami nie wykluczajac szatanizmu i judaizmu, ktory potrafi kontrolowac i kosciol i meczet.

  http://vigilantcitizen.com/latestnews/the-satanic-temple-unveils-a-massive-statue-of-baphomet-in-detroit/

 4. u said

  Znaki sa bardzo czytelne i latwe do interpretacji. Ale widocznie glupota jest nam pisana a swiat nie stoi w miejscu. Atlantydzi juz dmuchaliby na zimne, a my spimy ze sznurem na szyi.

 5. RomanK said

  ad 2 Dlatego pani Anno sa glupimi gojami….o czym dobrze wiedza podpuszczajacy:-))))

 6. RomanK said

  To czwarta ksiazka pana Lisickiego….
  Polecam poprzednie, ktore sprawiaja ,ze jest on juz ustalonym autorytetem…
  http://www.amazon.com/Lisicki-Pawel/e/B00NZIYTRE

  Wlasnei to jest najlepszy przyklad, jak blyskotliwosc i talent prawdziwy i rzetelnosc literacka prowadzi ludzi do wysokich zszczytow , dostepu do wydawnictw i pieniedzy ucziwych…bez wjezdzania w stanie rozkladu na parkingi…co robia nieudacznicy usilujacy udawac historykow…i zwrocic na siebie uwage glupiej gawiedzi gojskiej…w takniegodziwy sposob.

  ==================
  Panie Romanie… Pana aluzja do dr-a Ratajczaka jest SKANDALICZNA.
  Admin

 7. matirani said

  A pisze w niej autor o tym KTO FINANSUJE tych semickich psychopatów?

 8. Wstawione na youtube w roku 2010:

  (Wtedy to jeszcze był żart)

 9. outsiderR said

  Chyba rzeczywiście warto przeczytać:

  „Książka Pawła Lisickiego dzieli się na dwie główne części. Pierwsza jest poświęcona wyjaśnieniu źródeł t.zw. dialogu chrześcijańsko – islamskiego i stanowi porównawczą analizę cywilizacyjną tych dwu światów. Już od pierwszych stron widać, że Lisicki postanowił nie brać jeńców. Pierwszą skrytykowaną postacią jest Franciszek. Spotykamy się z tym posoborowym papieżem w Błękitnym Meczecie w Konstantynopolu, gdzie ów modli się z muftim Stambułu. Pan mufti pięknie wyjaśnia, jak łagodny i pokojowy jest islam i odtąd Franciszek będzie piętnował bezdominacyjny fundamentalizm religijny. Tak jakby fundamentalizmy chrześcijański i islamski były sobie równe, choć jeden sprowadza się do modlitw przed klinikami aborcyjnymi, a drugi do mordowania Bogu ducha winnych ludzi na całym świecie. Franciszek sądzi, że poznał lepiej autentyczny islam od wszystkich abdullahów z Państwa Islamskiego i im podobnych szaleńców.

  Następna scenka. Watykan, Wielka Sobota roku Pańskiego 2008. Ojciec Święty Benedykt XVI chrzci wyznającego dotąd islam dziennikarza Magdiego Allama. Poważne organizacje muzułmańskie mówią o prowokacji, bezimienni fundamentaliści grożą śmiercią nowoochrzczonemu, policja włoska nie lekceważy gróźb i przyznaje mu ochronę, jaką mają świadkowie koronni, a watykańscy urzędnicy średniego szczebla trzęsą się ze strachu i piszą, że nie mieli wrogich intencyj względem islamu. Kardynał Tauran, przewodniczący papieskiej rady ds. dialogu międzyreligijnego, wyznaje, iż nie wie, w jaki sposób Magdi znalazł się pomiędzy katechumenami. Sam Allam pyta, czy rzeczywiście można nazywać islam religią pokoju i dialogu, skoro konwersja jednego człowieka na chrześcijaństwo powoduje reperkusje nieporównywalnie większe niż tysiące transferów w odwrotnym kierunku. Allam opuścił Kościół Posoborowy w 2013 r. gdyż ów w jego przekonaniu legitymizował islam jako prawdziwą religię i Allaha jako prawdziwego Boga. ”

  http://przedsoborowy.blogspot.se/2015/07/ksiazka-roku-2015-dzihad-i-samozagada.html

 10. ALI BABA said

  AD 6 ..”Pana aluzja do dr-a Ratajczaka jest SKANDALICZNA.
  Admin.” A PEWNIE ŻE TAK..TO SZCZYT PODŁOŚCI..!! PANIE R K PO TYM WPISIE NA TEMAT D-RA RATAJCZAKA..MÓWIĘ…JESTEŚ PAN ZAFAJDANA MENDA..!!

 11. ALI BABA said

  ad 10 cd. :bez wjezdzania w stanie rozkladu na parkingi…co robia nieudacznicy usilujacy udawac history..” KREW SIĘ BURZY NA TAKI KOMENTARZ…KOMENTARZ ŚCIERWA A NIE CZŁOWIEKA.!! PS DR RATAJCZAK NIKOGO NIE MUSIAŁ UDAWAĆ..ZNAŁ OD PODSZEWKI
  TO CZYM SIĘ ZAJMOWAŁ..I ZAPŁACIŁ ZA TO ŻYCIEM!!

 12. NICK said

  Nieśmiało ale: P. Lisicki napisał czwarte wypociny, które NIC nie wnoszą. Nadto jawnie uczestniczy we hucpie! Biorąc pieniądze. Uczciwe. Inaczej.
  Do Pana, św. pamięci, Ratajczaka, się nie odniosę. Mógłbym być wysoce nieobiektywny. Ponieważ musiałbym się odnieść do wpisu P. RK. Państwo rozumieją… .

 13. matirani said

  Panie Romanie, to ponizej:
  Wlasnei to jest najlepszy przyklad, jak blyskotliwosc i talent prawdziwy i rzetelnosc literacka prowadzi ludzi do wysokich zszczytow , dostepu do wydawnictw i pieniedzy ucziwych…bez wjezdzania w stanie rozkladu na parkingi…co robia nieudacznicy usilujacy udawac historykow…i zwrocic na siebie uwage glupiej gawiedzi gojskiej…w takniegodziwy sposob.

  To Pan napisal czy ktos sie pod Pana podszywa? Czy to dowcip gorzki?
  ZP
  Macko

 14. revers said

  „Europa jeszcze się nie nauczyła jak być multi – kulturową.”
  I myślę że My będziemy częścią bólów przedporodowych transformacji, która musi mieć miejsce.
  Europa już nie będzie monolitycznym społeczeństwem, którym ONI byli w zeszłym stuleciu.
  Żydzi zamierzają być w centrum tego – oni teraz wchodzą w opcję multi – kulturową, Żydzi zamierzają być w centrum tego, a do Żydów będą mieć pretensję ze względu na NASZĄ rolę przewodnią”.

  Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/jesion26/bronislaw-komorowski-przegrali-kretyni-i-debile-czesc-i

  ©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle – blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

 15. RomanK said

  Niestey to gorzka ironia brzmiaca jak tragiczny dowcip….. panie Macieju..co nie poznal pan po wpisie Alibaby:-))) ale dzis juz nawet nie mozna ironia odpowiedziec….bez szuflii i walenia w ryja…
  Widzi pan …gdzies lapie..ale o co chodzi i tak kuzwa trep zapyzialy nie zalapie…chodz Alibaba pocaluj mnie w rzyc durniu patentowany! w nagrode za blyskotliwosc:-)))

 16. matirani said

  Ok, to jeszcze ze mna nie jest tak zle,,, ufff… pozdrówka
  Macko

 17. ALI BABA said

  ad 15 ADMIN…TEŻ NAPISAŁ, ŻE WPIS ODNOŚNIE D-RA RATAJCZAKA SKANDALICZNY.!!
  ALE REAKCJI NA TO ZABRAKŁO.!! PS POLECAM MOJE 10 I 11 WYUCZYĆ SIĘ NA PAMIĘĆ.!! A Z TYM POCAŁUJ MNIE…TO CHAMSKA PROSTACKA REAKCJA…JAK U NAS NA PROWINCJI..JAK NIE WIEDZĄ CO POWIEDZIEĆ…TO REAGUJĄ TAK SAMO!! HA HA HA
  SŁOMA Z BUCIORÓW WYŁAZI..!!

 18. NICK said

  Najprostoliniowniejszy próbuje się wyłgać, wytlumaczyć… .
  Teraz dopiero ironizując słodko-pierdząco i, znowuż, grzywką o ścianę płaczu.

  Wpis był jednoznaczny.
  A słowo: przepraszam, jest ością w gardle.
  [napisane do muz; wszelakich]

 19. matirani said

  Szanowni, Pan RomanK jest na takim poziomie walki o Polske i tak od dawna, ze, jak kazdy wirtuoz, traci poczucie realnosci. W jego systemie wartosci, jest oczywiste, ze to co napisal jest gorzka ironia, ale nie zdaje sobie sprawy, ze dla nowych adeotów moze to byc zle zrozumiane. Na przyklad, zwiazek wirtuoz-debiutant jest praktycznie mozliwy tylko dla genialnych debiutantów… A z drugiej strony, to im wiecje sie wie, tym trudniej decydowac czu osadzac, bo spektrum mozliwosci robi sie ogromne.. to na oslode duszy 😉

  Tak wiec , Panie Romanie, warto napisac pare slów wiecej komentarza aby usytuowac czytelnika lambda w Pana punkcie widzenia. Wiem ze czas, ze palce, ale juz tacy jestesmy, my – ludzie, ze potrzebujemy byc pewni. No i ta pragmatyka – bez tego latwo stracic a przeciec celem jest uczyc i przekonywac.

  Macko

 20. NICK said

  Mądre! (19).
  (Już było. Nie dotarło.)

 21. matirani said

  Dzieki Nick, walcze ze soba czesto i wyglada, ze kolo osiemdziesiatki juz bede opnaowany, grzeczny i nikogo niepotrzebnie nie uraze i ze przekaze to , co mysle, wystarczajaco precyzyjnie. Coraz bliszy ten moment, coraz blizszy… 😉 :- )
  serdecznie
  Macko

 22. NICK said

  Zatem zdrowia i spokoju Duszy! P. Maćku. 🙂 .

 23. Marucha said

  Ad 6:
  Panie Romanie, przepraszam – nie zrozumiałem sarkazmu, który stał się oczywisty po ponownym przeczytaniu wpisu.

 24. NICK said

  Sarkazm? Skoro Pan Gajowy tak ocenia.
  Sarkazm, zatem.
  ( P.S. )
  Bez P.S.

  Na nikim nie wymuszam uznania moich poglądów.
  Admin

 25. Boydar said

  Mimo wszystko …

  Mimo wszystko, nie uważam wpisu nr (6) za atak na dr Ratajczaka. Ja widzę wyłącznie szyderstwo z Lisickiego. Forma jest bulwersująca, jednak trudno się przyczepić do jej czytelnego oznakowania.

  Nie mam czasu na żadną dyskusję. Jest ciężko i gorąco, tynkuję, tylko w nocy.

Sorry, the comment form is closed at this time.