Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Boydar o Wolne tematy (6 – 2…
  osoba prywatna o Wolne tematy (6 – 2…
  Podczaszy o Wolne tematy (6 – 2…
  revers o Joe z Piastów na banerach prze…
  Greg o Wolne tematy (6 – 2…
  Antares o 64 rocznica zamordowania Bohda…
  NICK o Wolne tematy (6 – 2…
  Podczaszy o Wolne tematy (6 – 2…
  Greg o Wolne tematy (6 – 2…
  Kar o Kocie miauczenie, czyli co chc…
  kobra o Po co nam Korwin-Mikke?
  Birton o Maski opadły
  Marucha o Wolne tematy (6 – 2…
  Aleksis o 64 rocznica zamordowania Bohda…
  Boydar o Wolne tematy (6 – 2…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 531 obserwujących.

Pius XII – nauczyciel roztropnej nietolerancji

Posted by Marucha w dniu 2015-08-22 (Sobota)

Pokoleniom współczesnych katolików potrzebna jest jasno świecąca latarnia morska, wskazująca drogę podczas rejsu pełnego duchowych i intelektualnych niebezpieczeństw.

Jesteśmy przecież także dziećmi zrewolucjonizowanego świata, który już dawno zanegował potrzebę religii, a teraz neguje potrzebę natury i rozumu. Konieczność pełnienia przez papiestwo roli takiej właśnie latarni rozumiał Sługa Boży Pius XII, wydając 65 lat temu encyklikę traktującą „o błędach przeciwnych wierze katolickiej”.

„Niezgoda panująca wśród rodzaju ludzkiego w religijnej i moralnej dziedzinie oraz poważne w tej mierze odchylenia od prawdy, były zawsze wszystkim zacnym umysłom, osobliwie zaś wiernym i szczerym synom Kościoła, źródłem i powodem wielkiego bólu. Ból ten daje się odczuć zwłaszcza dzisiaj, gdy przychodzi patrzeć na napaści, kierowane zewsząd na same podstawy kultury chrześcijańskiej” – pisał Pius XII na wstępie wydanej 12 sierpnia 1950 roku encykliki Humani generis.

„Odchylenia od właściwej drogi”

Tak brzmi jeden ze śródtytułów encykliki. Dla dzisiejszych, już nie tylko liberałów, ale i przeciętnych katolików, tego typu słowa mogą brzmieć napastliwie i kłócić się z powtarzanymi co i raz frazesami o tolerancji dla innych poglądów. Jednak jeszcze w połowie XX wieku sformułowania takie stanowiły chleb powszedni Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, którego powiernicy zdawali sobie sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności.

Nic dziwnego, że każdy papież wydawał jakiś dokument stanowiący jakby latarnię morską na coraz ciemniejszym morzu ludzkich poglądów i teorii. Zadanie to wziął na siebie również Pius XII. Napominał więc Najwyższy Pasterz między innymi naukowców, którzy ewolucjonizm „w dziedzinie nauk przyrodniczych dotąd niezbicie nie udowodniony” przyjmują bez roztropności i bez zastrzeżeń, nie widząc, jak prowadzi to do monizmu i panteizmu, a także stanowi pożywkę dla marksistowskiej koncepcji materializmu dialektycznego.

Piętnował niebezpieczne teorie filozoficzne, w rodzaju modnego wówczas egzystencjalizmu, który – „idąc w zawody z idealizmem, immanentyzmem i pragmatyzmem” – próbował udowadniać, iż samo istnienie rzeczy jest ważne, a nie ich niezmienna istota, skąd oczywisty wniosek, iż żadna niezmienna prawda nie może być uznana. Potępiał także tak zwany historycyzm, który skupiał się wyłącznie na badaniu kolei dziejów, odrzucając zarówno prawdę, jak i bezwzględnie obowiązujące prawa.

Ojciec Święty zwracał również uwagę na zjawisko niepełnych nawróceń. Wskazał, iż wiele osób chcąc odejść od narzucanego przez porewolucyjny świat fałszywego racjonalizmu, sięga po objawienie zawarte w Piśmie Świętym. „Z przykrością jednak spostrzegamy” – pisał papież – „że wielu z tych ludzi, których tu mamy na myśli, aby zupełniej przylgnąć do słowa Bożego, należnych uprawnień rozumowi odmawia i tym zuchwalej lekceważy Nauczycielski Urząd Kościoła, któremu Bóg powierzył przechowywanie i wykład prawd objawionych, im bardziej usiłuje uwydatnić powagę objawiającego Boga”.

Ileż widzimy dzisiaj podobnych nawróceń, szczególnie wyraźnie wśród rozmaitych gwiazd kina czy muzyki. Co jakiś czas słyszymy o nawróceniu jakiegoś aktora czy rockmana, który deklaruje przywiązanie do Jezusa i Słowa Bożego, słowem nie wspominając o potrzebie przynależności do instytucjonalnego Kościoła, który tenże Jezus ustanowił dla przekazywania tegoż Słowa Bożego.

Co z tym ekumenizmem?

[No jak to co? Papież Jan Paweł II stwierdził, iż dobry jest, więc o czym my mówimy? – admin]

Problemy na zewnątrz i wewnątrz Kościoła wskazywane były z nieubłaganą precyzją. Jednym z największych już co najmniej od czasów św. Piusa X – a nasilającym się za Piusa XII – zagrożeń wewnętrznych było to, co autor encykliki Humani generis określał jako „irenizm”. Był to ruch szerzący pogląd jakoby zjednoczenie pomiędzy katolikami i odłączonymi sektami, protestanckimi czy prawosławnymi, miało dokonać się poprzez dialog usuwający w cień pewne prawdy wiary, a nie poprzez nawrócenie odłączonych.

„Niektórzy jednak z nich, zapaleni nierozważnym «irenizmem», zdają się upatrywać przeszkodę do wznowienia braterskiej jedności w tym, co wspiera się na prawach i zasadach przez Chrystusa ustanowionych i na założonych przez Niego instytucjach, albo w tym, co jest podporą i ochroną całokształtu wiary i bez czego, można wprawdzie doprowadzić przeciwieństwa do zgody, ale takiej, którą jednoczyć będzie wspólna ruina” – pisał papież.

Ojciec Święty nie pozostawiał złudzeń, iż – nawet płynące z dobrej woli – mityczne „braterstwo” z heretykami i schizmatykami może prowadzić nie do jedności, lecz do „wspólnej ruiny”. „Niech wreszcie nie sądzą, że hołdując fałszywemu „irenizmowi”, odszczepionych i błądzących do łona Kościoła doprowadzić zdołają, jeśli im szczerze nie podadzą całej prawdy, którą Kościół żyje, bez żadnych zniekształceń i uszczerbków” – pouczał Namiestnik Chrystusa.

Wreszcie Pius XII przypominał, jakie w tym kontekście jest prawdziwe rozumienie Kościoła. „Niektórzy sądzą, że nie obowiązuje ich nauka, jaką kilka lat temu, w oparciu o źródła objawienia, wyłożyliśmy w encyklice naszej, że mianowicie Mistyczne Ciało Chrystusowe i Rzymsko Katolicki Kościół są jednym i tym samym” – podkreślał papież.

Odrzucenie tomizmu symptomem choroby współczesnego umysłu

Wśród napiętnowanych w encyklice błędów znajduje się lekkomyślne lekceważenie filozofii wieczystej. Pius XII wskazywał opłakane skutki odchodzenia od nauczania tomizmu, począwszy od odrzucenia możliwości rozumowego poznania Boga, poprzez odczytywanie Pisma Świętego w duchu współczesnego racjonalizmu, do odejścia od podstaw zdrowej filozofii określającej ramy ludzkiego poznania, co z kolei prowadzi na manowce rozmaitych sentymentalnych i subiektywistycznych pseudo-filozofii „które jak kwiat polny dziś żyją a jutro opadną”.

„Kto to wszystko dobrze rozważy, łatwo zrozumie, dlaczego Kościół wymaga, aby przyszli kapłani otrzymywali wykształcenie filozoficzne «wedle metody, nauki i zasad Anielskiego Doktora». Jest bowiem rzeczą doświadczeniem kilku wieków stwierdzoną, że metoda i sposób rozumowania św. Tomasza osobliwą posiada skuteczność”, skoro odznacza się ona „dokładnym określeniem istoty zagadnień i z zupełną jasnością rozwiązań, z ścisłym ustaleniem pojęć i wprowadzeniem precyzyjnych rozróżnień”.

Papież ubolewał, że filozofia wieczysta, stanowiąca syntezę myśli klasycznej i chrześcijańskiej, staje się „przedmiotem pogardy i że zuchwale oskarża się ją, że jest przestarzała co do formy a racjonalistyczna w swoim procesie myśli”. Skutki odrzucenia tego najdoskonalszego systemu filozoficzno-teologicznego – nie tylko w seminariach, ale i na uniwersytetach nominalnie katolickich – widzimy dzisiaj, gdy świat dąży do coraz większego pomieszania pojęć, a katolicy sami pozbawili się skutecznych narzędzi nazywania rzeczy po imieniu i określania ich istoty.

Młot na „kato-lewicę”

Pius XII zwrócił uwagę na rzecz dziś być może całkowicie już zapoznaną, mianowicie na apologetykę katolicką. Ta gałąź nauki kościelnej zajmująca się dowodzeniem prawdziwości katolickiej religii odwoływała się do argumentów dostarczanych przez starożytną logikę i filozofię, przez naukę świecką, historię i wszystkie katolickie narzędzia wykładu objawionej nauki. Same podręczniki apologetyczne przyczyniały się do wielu nawróceń, jak wskazywał choćby św. Maksymilian Maria Kolbe, korzystający z Apologetyki podręcznej ks. Stanisława Bartynowskiego SI w nawracaniu masonów, żydów i pozostałych innowierców.

Papież przypomina, iż tak jak w czasach poprzedzających pisany przezeń dokument pewne postępowe podważały nieocenioną rolę klasycznej apologetyki, tak obecnie podważa się już nawet znaczenie samej teologii, wymagając nie tylko reformy, ale i zastąpienia jej jakimś nowym systemem wykładu wiary. Jednym z takich sposobów miał być rzekomy „powrót do źródeł” polegający na pominięciu tego, co ustaliło przez wieki Magisterium Kościoła na rzecz przyswojenia języka opartego wyłącznie na Piśmie Świętych i starożytnych Ojcach Kościoła.

Pół wieku po wydaniu encykliki Humani generis nikogo już nie dziwi brak cytatów z Magisterium podczas kazań, czy też swobodne i często niepogłębione dywagacje na temat Pisma Świętego, nie wspominając o stosach wydawanych pism i książek „katolickich”, których ostatnią cechą mogłaby być dbałość o hermeneutykę z nauczaniem „błogosławionych Poprzedników” Piusa XII. Tymczasem papież ostrzegał, iż „zwrot do źródeł, nauki święte zawsze odmładza, podczas gdy przeciwnie czysta spekulacja, jeśli przestaje wgłębiać się w depozyt wiary, popada, jak doświadczenie poucza, w starczą bezpłodność”.

„Spodziewają się oni, że po dokonaniu tej odmiany, dogmat oczyszczony od pierwiastków, obcych, jak mówią, Bożemu objawieniu, z pożytkiem da się zestroić z dogmatycznymi poglądami ludzi, od jedności kościelnej odłączonych, by na tej drodze osiągnąć po trochu asymilację wzajemną katolickich dogmatów i innowierczych zapatrywań” – przenikliwie zauważał Najwyższy Pasterz. Może właśnie te słowa należałoby przypomnieć rozmaitym domorosłym „ekumenicznym” teologom spod różnych, jak to się określa, „kato-lewicowych” znaków?

Bo też jaka była reakcja Sługi Bożego Piusa XII na te pomysły? Bynajmniej nie była nią radość wyrażona zachętą do braterskiego poklepywania popów, pastorów i imamów po plecach. „W tej myśli, po dojrzałej przed Bogiem rozwadze, nie chcąc się sprzeniewierzyć świętym zobowiązaniom Naszego Urzędu” – pisał papież – „tak Biskupom jak Zwierzchnikom zgromadzeń zakonnych, pod najcięższym obowiązkiem sumienia, nakazujemy, żeby jak najpilniej czuwali nad tym, by tego rodzaju poglądy nie były głoszone w szkołach, na zebraniach, ani publikowane w jakichkolwiek pismach ani też żadnym sposobem podawane duchowieństwu i wiernym Chrystusowym”.

Filip Obara
http://www.pch24.pl

Komentarze 52 do “Pius XII – nauczyciel roztropnej nietolerancji”

 1. JO said

  https://gajowka.wordpress.com/sw-tradycja/

 2. JO said

  Idac za JE Biskupem R. Willamsonem – Kosciol Prawoslawny w Rosji dzis kroczy w kierunku Jedynej Drogi I jest miejscem, ktore nie mozna porownywac z Herezjami w tym wspolczesnego Swiata.

  To za Rosje Swieta modli sie JE!

  My modlmy sie za Rosje I wspomagajmy ja w jej Drodze do Swietosci.

 3. revers said

  http://www.end-times-prophecy.org/animal-deaths-birds-fish-end-times.html

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-20/the-pope-s-climate-change-message-is-lost-on-americans

 4. GIETRZWAŁD said

  ad JO.
  Pisze Pan „My módlmy się za Rosję i wspomagajmy ją w jej Drodze do Świętości.”

  …dobrze, dobrze, a co z Polską, proszę o Niej i o nas nie zapominać!
  My tu jeszcze żyjemy, proszę wrócić do nas, będziemy razem działać! 🙂

  „Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny” Stefan Kardynał Wyszyński.
  Pozdrawiam

 5. Joannus said

  Ad 4
  Porządek oparty jest zawsze na hierarchii. W tym przypadku, ona każe świeckim poza sobą kierować się kolejno na dobro dla: najbliższych, rodziców, współmałżonków, dzieci, rodzinie swojej i dalszej, dalszej, dobrodziejach i skrzywdzonych przez nasze winy i zaniedbania, sąsiadach bliższych potem dalszych aż do całej ojczyzny. A w tym porządku jak uczy wielowiekowa tradycja i nauka Kościoła, w kolejności: Uwielbianie Pana Boga, Dziękczynienie, Przebłaganie i wynagrodzenie a na końcu prośby, w wymiarze indywidualnym i zbiorowym w Kościele.
  Modlitwa i ofiary za Rosję, za jej nawrócenie są bardzo potrzebne, bo tak chce Niepokalana, tak chce Jej Syn Jednorodzony, Pan Nasz i Bóg, wiemy to niezawodnie z Objawienia w Fatimie. Dla triumfu Jej Niepokalanego Serca.

 6. RomanK said

  BIskupie Williamsonie Stworzycielu Prawoslawia w Rosji……

  modl sie za nami gupimi, tera i na wieki wiekow ament…..
  Looooooojczyzne wooooolnoooo,,,racz naaam wrocic Panie

 7. revers said

  wlasnie na dnaich wpomagana przez ussmanow IS zniszczyla 1600 letni klasztor z wczesnego chrzscianstwa w Syrii – gdy purpurowi, watykan, lojciec malo swiety zabawia sie na Filipinach z filipinkami – unikajac drazliwych tematow, lub podsycajac przez kanonizacje siecznych ukro biskupow i lojca Bandery inne tematy malo swiete.

  http://www.nzz.ch/international/is-zerstoert-jahrtausendealtes-christliches-kloster-1.18599749

  Wczesniej odcieto cywilizacyjnie glowe glownemu archelogowi syryjskiemu Khaled Asaadowi prowadzacemu badania archeologiczne w strozytnym miescie Palyrma

  No, moze polskie lemmingi doczekaja sie ze i Czestochowe siegnie kiedys jaki odlam IS, tylko juz nie bedzie na ch.u, doopie ikamienii kupie komu na miare Sienkiwwiczowskich postaci literackic, Kmicicow, plk. Wlodyjowskich, Podbipiet zatrzymac isowskie hordy, beda w tym czasie biegac w stringach z teczowa flaga, paradowac w wysokich szpilkach na love parady.

 8. Joannus said

  ”Ojciec Święty nie pozostawiał złudzeń, iż – nawet płynące z dobrej woli – mityczne „braterstwo” z heretykami i schizmatykam, i może prowadzić nie do jedności, lecz do „wspólnej ruiny”.

  Inie mylił się bo po upływie ponad półwiecza takie się jawią owoce.
  Na nic zaklęcia i wysiłki animatorów ”ducha soborowego”.
  W jednej z wizji św. Jana Bosko , papież wyprowadził lud wierny z Bazyliki św. Piotra, wielki pochód w miarę upływu czasu i pokonywanej drogi coraz bardziej topniał. Gdy zostało niezbyt wielu podążających, zawrócili z powrotem. Wyprowadzającym obojętnie czy symbolicznym, czy konkretnym nie był na pewno Sługa Boży Pius XII.

 9. Kleks said

  re artykul,

  „„Niektórzy jednak z nich, zapaleni nierozważnym «irenizmem», zdają się upatrywać przeszkodę do wznowienia braterskiej jedności w tym, co wspiera się na prawach i zasadach przez Chrystusa ustanowionych i na założonych przez Niego instytucjach, albo w tym, co jest podporą i ochroną całokształtu wiary i bez czego, można wprawdzie doprowadzić przeciwieństwa do zgody, ale takiej, którą jednoczyć będzie wspólna ruina” – pisał papież.”

  Niestety to juz sie stalo.

 10. Kleks said

  re artykul,

  „Co jakiś czas słyszymy o nawróceniu jakiegoś aktora czy rockmana, który deklaruje przywiązanie do Jezusa i Słowa Bożego, słowem nie wspominając o potrzebie przynależności do instytucjonalnego Kościoła.”

  Tak to prawda ale ten aktor czy rockman czy nawet tutaj obecni nie sa pewni, ktory Kosciol jest obecnie instytucjonalny.

 11. JO said

  Ad.5. Dziekuje, ze Pan jest z Nami w Gajowce, Panie Joannus.

 12. JO said

  Wichura zmiotla mi Dachy z zabudowan Gospodarskich I Domu. Mam WIELKI wydatek. Dziekuje Panu Bogu, ze wszyscy sa zywi I za kontynuowanie, mimo Wszystko Kwesty na rzecz Bractwa Swietych Ksiezy, w tym przekazywanie na ich rzecz pieniedzy.
  Jade jutro na Msze Swieta….. , wyczekuje z niecierpliwoscia I wielka raoscia przyjecia Komunii Swietej.
  Po spowiedziach u JE Biskupa W, udalo mi sie pokonac grzech!

 13. RAM said

  http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV1282_Bergoglio_benedice_convivenza.html

 14. Kar said

  re:3/Revers/zdjecie

  ..apage satanas(!!), wyglada na b. nawiedzonego (zdjecie celnie oddaje stan ducha-nie klamie)…. bies siedzi pod ogonem (?)

 15. marta15 said

  ‚ojciec swiety?? ” toz to wcielenie sameg diabla a nie „ojciec swiety”.
  co za durnota

 16. marta15 said

  ad 2
  pan JO, jak zwykle, wali herezjami i popiera heretykow.
  co za durnota i kompletny brak wiary katolickiej

 17. baobab said

  Pope Pius XII was poisoned in 1958

  Papal doctor said that Pius XII was feeling „GREAT” just before his demise!!

  Professor Riccardo Galeazzi-Lisi (1891-1968) was the personal physician to Pope Pius for almost 30 years.

  Professor Riccardo Galeazzi-Lisi was personal physician to Pope Pius XII for almost 30 years. Like the Pope, he was a Roman by birth and his specialty was optometry. He was a member of the Pontifical Academy of Sciences and a VIP at the Vatican. It this picture he is saluted by a Swiss Guard.

  He made sure that the Pope followed a very healthy diet and exercised every day.

  The Pope had stipulated in his will that he be embalmed by the simple non-intrusive method of aromatic embalming.

  The doctor followed his orders to the letter. This method did not hide the terrible stench of the poison and the culprits were furious with the doctor and tried to have his license revoked.

  The doctor was barred from the Vatican until his death in 1968.

  According to La Popessa, the Pope exercised every day:

  „The ritual had been the same every day. She would hear Pius pedaling away on his stationary bicycle for ten minutes; hear him grunt while working out with dumbbells and tension cables. At times he would look embarrassed and explain to her his reasons for the daily exercise routine. „God has given us a body to perform those duties which he has assigned to each of us,” Pius said. „It is, therefore, the obligation of everyone to maintain his body in good condition to permit the best performance of those duties.” She had heard the same story over and over; ever since his sickly youth, when the boys would taunt him for being weak and scrawny, he had put aside a half hour almost every day for keeping muscular and trim. Pascalina usually walked out; she had no time to listen to old conversation, or for exercise, a practice she considered „a waste-of-time nonsense.” The nun got all the exercise she considered necessary, she’d say, taking care of their quarters and catering to his every whim” (Murphy, La Popessa, pp. 20-21).

  The Pope took a daily stroll to maintain his good health!!
  Pope Pius taking a brisk walk in the gardens of Castel Gondolfo, Oct. 1958
  Looks like Dr. Galeazzi-Lisi was doing a GREAT job in preserving the Pope’s health.
  These photos were taken by Dr. Galeazzi-Lisi just days before the timely demise of his patient.

  The sudden death of Pope Pius XII

  Death came suddenly to Pope Pius XII on Oct. 9, 1958

  Eugene Cardinal Tisserant Dean of the Sacred College of Cardinals, administers last rites to the dead Pope. At left can be seen the Pope’s personal physician, Dr. Galeazzi-Lisi.

  La Popessa was by the Pope’s side during his final moments and tried to take charge even after his death. French Cardinal Tisserant hated her and ordered her to quit the Vatican by nightfall on the day of the Pope’s funeral.

  The nun by the window is La Popessa—the poisoner of Pope Pius XII.

  After the Pope’s death there was an awful stench from the corpse and his face became terribly discolored.

  These are classic symptoms of the cup of Borgia. Borgia died in August and the heat made the effects of the poison even worse.

  Dr. Galeazzi-Lisi was blamed for not properly embalming the Pope’e body and he was censored by the Italian medical profession as a quack doctor and a medicine man.

  Papież Pius XII został otruty.

  Pope Pius XI died suddenly on the eve of World War II

  Pope Pius XI (1857-1939).
  White Pope from 1922 to 1939.

  Achille Ratti was the White Pope from 1922 to 1939. Just before the beginning of World War II, he issued an encyclical entitled Humani Generis Unitas condemning the racial policies of Nazi Germany.

  Here is a quote from the book The Hidden Encyclical of Pius XI:
  „The old pope Ratti died during the night of 9 February 1939, carried off by another heart attack. Only a few hours after his death, Cardinal Eugéne Tisserant later asserted, two documents were still on his desk: the draft of Humani Generis Unitas and the speech the pope planned to give the next day to the Italian bishops on the occasion of the tenth anniversary of the Lateran accords. According to Cardinal Tisserant, these documents „disappeared” almost immediately.”(The Hidden Encyclical of Pius XI, p. 151).

  Po śmierci Piusa XI zniknęły 2 dokumenty.
  http://www.reformation.org/murder-in-vatican.html

 18. revers said

  w Hiszpanii! Ogień strawił wszystko prócz figurki Matki Bożej z Lourdes

 19. Yah said

  Ad 2

  Pan Pan racje Panie Jo tylko brakuje sił nie tylko na walkę, ale na samo patrzenie na otaczające zło i obłudę. I to jest krzyż człowieka – im stara się być bliżej Boga tym więcej zła widzi dookoła. Czemu nikt nie zauważa , że błogosławieństwo poprzedzają trwające 15 minut podziękowania dla „polityków” i „hierarchów”. Czy PODZIĘKOWANIA ZA ORGANIZACJĘ to element ofiary Mszy Świętej. Ja już nie mogę …. I te wycia , które z pieśnią religijna maja tyle wspólnego co kawałki Black Sabbath ( posłuchane w RM u moich starych Rodziców podczas koronowania Matki Boskiej Podgórskiej w Toruniu). Mnie to się po prostu serce kraje na to wszystko ….

 20. JO said

  Jestem w centrum Londynu przed Earlsfield Public Library. Kazdej niedzieli o 11 przed poludniem Celebroeana tu Jest Msza Trydencka przez JE Biskupa R. Williamsina, lub innego Ksiedza wspolpracujacego blisko z JE.

  Niemalze naprzeciwko Biblioteki jest Ala neogotycki budynek kosciola Baptystow a za rogiem nawet chyba Katolicki Kosciol, docyc okazaly.

  Dojechac do tego miejsca Londynu samochodem nie jest Latwo.

  Nie wiem Kto dzis bedzie Celebrowal Msze w zaadaptowanych pomieszczeniach Biblioteki. Z radoscia i niecierpliwoscia wyczekuje Mszy Swietej.

  Pozdrawiam p.Gajowego oraz wszystkich Gajowiczow z Londynu, zaczac spokojnej , Panu Bogu milej Niedzieli.

  JO

 21. Boydar said

  Pomódl się Pan tam za nas tutaj …

 22. JO said

  Ad. 20. …tak, ja Modle sie za Gajowke, Gajowego, Polske, Rosje, Rus I Anglie….

 23. GIETRZWAŁD said

  ad JO,

  Panie JO,
  proszę o wyjaśnienie aktualnego stanu przynależności bp. Ryszarda Williamsona do któregokolwiek kościoła,
  bo nie mogę tego znaleźć w sieci, a to ze względu na poniższe informacje;

  http://news.fsspx.pl/2012/10/komunikat-domu-generalnego-fsspx-w-sprawie-bp-ryszarda-williamsona/
  http://news.fsspx.pl/2012/10/niemcy-komunikat-ks-schmidbergera-w-zwiazku-z-wykluczeniem-bp-williamsona/

  Jeżeli coś przeoczyłem, to przepraszam.
  Pozdrawiam 🙂

 24. JO said

  Ad.22. JE Biskup R . Willamson jest od zawsze Biskupem Rzymsko-Katolickiego Kosciola.
  Z roznych powodow…rozpoczal dzialalnosc Pasterska poza Bractwem, ktore Tworzyl. Ostatnio wyswiecil RK kolejnego Biskupa.
  Jesesmy , my Katolicy Silniejsi!

 25. JO said

  Re.23. … I ja Pozdrawiam Pana .
  JO

 26. Mordka Rosenzweig said

  Szanowny panie Jo i czlowieki kture chodza na msze do SSPX.

  Ja pan Mordka czyta wypowiedzi na temet SSPX i nie mosze zrozumiec co sie dzieje.

  Pan Mordka zalacza video wziete z gluwna strona SSPX.

  Tam jest wyraznie powiedziane, sze msza novus ordo to jest ublizanie Bogu.

  Skoro pan Franek, ktury kaze odprawiac msza ublizajaca Bogu, to dlaczego jest uwaszany pszez SSPX jako papiesz, a jego portrety sa w kaszda kaplica SSPX?

  Pan Franek ktury ublisza Bogu?

  Pszeciesz kaszda msza trydencka a odprawiana pszez SSPX musi byc w jednosci z papieszem.

  Z tym papieszem ktury ubliza Bogu???!!!!

  Czy SSPX stracil kompletnie rozeznanie co muwi, a co czyni?

  Should Catholics Attend the New Mass? – Part II of II – Episode 15 SSPX FAQ Videos

 27. JO said

  Ad.25. Odpowiedz jest b prosta Panie Mordka-Papiez I jego swita sa Po prostu chorzy na Duszy I Umysle.

  Wlasnie dwa ostatnie…Londunskie Kazania byly o tym, tak wiec Nowowyswiecony Biskup Ma zdanie takie jak Bractwo , no I oczywiscie JE Biskup R. Williamson.

  Czy to tak trydno zauwazyc Panu psychiczna chorobe Papieza I Swity?

  Dzisiejsze kazanie nawiazywalo do tematu tego. Konkluzja byla taka, ze My Katolicy nie jestesmy pozbawieni totalnie przewodnictwa – Mamy Swieta Tradycje…cale Swiete, nienaruszone Magisteroum, gdzie jest tak, tak, nie, nie.
  Ono Naucza, ze jezeli jest choc troche watpliwosci, to dla zachowania czystosci Wiary musimy nawet zdystansowac sie od Papieza prywatnej NAUKI , skoro jest inna od poprzednikow jego.
  Proste, Panie Mordka.

  Nie oznacza, ze Papiez nie jest Papiezem, skoro zostal wybrany, Ma tytul legal nie…..

  Kiedys Kosciol Wszystko Oficjalnie sprostuje. Dzis Prostuje to Magisterium Swiete.

  Inna konkluzja to, ze my musimy zglebiac nasza Wiare I podazac, za Pasterzami, ktorzy w zgodzie ze Sw Magisterium Nauczaja.

  Ci Pasterze Tworza Wysepki, Wyspy a nawet Kontynenty Wiary Katolickiej. To wlasnie Robi Bractwo oraz Biskup W oraz inni Tradycyjni Biskupi oraz Ksieza.

  Nie Ma obaw. Stan Panowania Chorych Papiezy minie a czas kiedy zalezy od Laski Bozej oraz Nas Wiernych.

  Lakse Boga mamy, to Pewnik, wiec skierowac oczy nalezy na Wiernych, tych, ktorzy odrzucaja Prawde idac za Chorymi, Sami stajac sie chorzy.

  Ten stan choroby jednak nie moze trwac wiecznie. Mowie to z doswiadczenia ..oraz jako specjalista 🙂
  , bo albo Pacjent wyzdrowieje, albo Po prostu umrze. A wiec tak, czy siak problem na tej ziemi bedzie w taki j.w . , ktorys ze sposobow zakonczony.

  Poniewaz mamy obeyinice, ze Wiara Nasza, Kosciol Trwac bedzie Az do konca czasow, to trzeba Patrzec w przyszlosc optymistycznie, z jedynie zatroskaniem I wspolczuciem do tych, ktorzy sa chorzy.

  Biedni Ludzie.

 28. JO said

  Chwala I radosc tym, ktorzy patrza I widza, sluchaja I slysza.

  Ci nie znaja smutku a Zycie ich jest nadprzyrodzone. Ziemski kazdy problem jest NICZYM, ba ! Jest radoscia do pokonywania.

 29. JO said

  Chcialbym podzielic sie rowniez NAUKA jaka , jak mi sie wydaje, otrzymalem na Spowoedzi Swietej . Jednak to napisze kiedys. Teraz tu o tym pisze, tak by pamietac….

  …a dotyczy powaznego tematu, bo zabijania w obronie Wiary , Ojczyzny, Rodu, Rodziny…

 30. JO said

  Informuje rowniez, ze w Gajowce Organizowana jest Konfrateria Switetego Rozanca, ktorej status…, jest w Opracowaniu:
  https://gajowka.wordpress.com/czwarty-zakon-meski/

  Konfrateria podzielona jest na czesc Meska oraz Zenska. Kto z Panow oraz Pan Ma potrzebe uczestniczenia w Konfraterii Swietego Roznca, ktorej Duchownym Przewodnikiem Jest JE Biskup R. Williamson oraz Wspolpracujacy z Nim Ksieza, prosze o zglaszanie sie pod adres:
  polak.ortodoks@gmail.com

  Wspolnie opracujemy Konfraterii Zalozenia…

  Nadmienie, ze Konfrateria, procz podstawowych zadan , Ma idee umacniania w wierze oraz Powrot do Wiary Chrystusowej wszelkich rozbitkow zyciowych. Ma Pomoc w szczegolnosci Osobom Rozwiedzionym I ich dzieciom, Malzenstwom, ktore zdecydowaly sie na zabojstwo nienarodzonego swojego dziecka.

  Konfrateria jest odpowiedzia na Deprawowanie Polakow oraz na SKUTKI tej deprawacji – celem ich jak najdalszej eliminacji, likwidacji tych skutkow, ktorych jedynie mozna przeprowadzic eliminacje w Chrystusie I przez Chrystua.
  Najlepszym sposobem na to wg JE Biskupa R. Williamsona jest SWIETY ROZANIEC.

  JA

 31. Marucha said

  Pani Marto…
  Albo Pani NATYCHMIAST przestanie wyzywać wszystkich naokoło od heretyków, sług szatana itp. albo – jak mi Bóg miły – tym razem wywalę Panią raz na zawsze.
  Moja cierpliwość jest z gumy. Bardzo rozciągliwa… ale i guma pęka.

 32. Mordka Rosenzweig said

  re 28

  „Ad.25. Odpowiedz jest b prosta Panie Mordka-Papiez I jego swita sa Po prostu chorzy na Duszy I Umysle.”

  Ja pan Mordka niestety tesz tak uwasza.

  Ale czy SSPX nie powinien tak powiedziec do wiernych?

  Akceptowanie pan Franek jako papiesz z cieszka choroba na muzg tesz nie muwi dobsze o SSPX, a muwiac w prosty jezyk SSPX staja sie wspulwinnym pszez akceptacja pan Franek i jego wybrykuw.

  Panie Mordka, niestety, takiego papieża nam Bóg zesłał. Jest papieżem, ma na to papiery.
  Admin

 33. Marucha said

  Panie Mordka,
  Stanowisko SSPX w sprawie tzw. „nowusa”, jakie znam, nie jest tak surowe,
  Nowa msza nie ubliża Bogu – ale mniej Mu się podoba, gdyż, choć ważna, jest niegodna.
  Chodzenie na nową mszę nie daje tyle łask, co na Mszę Tradycyjna.
  Lepiej jej unikać.

 34. Joannus said

  Ad 26
  ”Czy SSPX stracil kompletnie rozeznanie co muwi, a co czyni?”

  Panie Mordka drobne przypomnienie.
  Modernizm jawi się jak nowotwór w ciele ludzkim, co nie daje powodu aby go z tej przyczyny uśmiercać, a przeciwnie konieczność ratowania.
  Kościół Katolicki, ponadto nie jest tylko ludzkim, ale Bosko-ludzkim założonym na dobrym fundamencie i niejedne w dziejach zawirowania, przezwyciężał. Jest najwyższym dobrem na ziemi, dlatego, FSSPX wobec obowiązującego Novusa, nie rozdziera szat, a czyni to co było zawsze nakazane, dobre i święte. Również modląc się za papieża.
  Jak dotąd nikt jeszcze nie zlikwidował funkcji papieskiej, ani nie ustanowił alternatywnego, jak to przed wiekami miało miejsce.

  Pod rozwagę podam przykład Zamku Królewskiego w Warszawie.
  Byli tacy co go rozwali czerpiąc satysfakcję z tego, byli tacy co zniszczenie uznali za nieodwracalne, ale byli tacy co zebrali i przechowali co się dało min.fragmenty gzymsów, sztukaterii, dzięki którym odtworzono elementy wystroju. Wreszcie byli tacy co pieczołowicie z niemałym trudem odbudowywali.
  Z którą grupą najlepiej się utożsamiać zatem, mając na uwadze analogię do najważniejszej budowli na ziemi, sięgającej Nieba, nie ręką ludzką uczynionej.

 35. NyndrO said

  Ad 28.* Pięknieś Pan to ujął.Można powiedzieć więcej nawet.Powinniśmy nauczyć się każdy problem,każdą przeszkodę traktować,jak nauczyciela.To oczywiście nie jest takie łatwe,ale kiedy nabieramy w tym „wprawy”,dzieją się „cuda” na wielu poziomach.

 36. Boydar said

  Słusznie prawicie, kumie Nyndr0.

 37. NyndrO said

  Raczej tak,ziomku Boydar.

 38. Mordka Rosenzweig said

  re 33

  Szanowny pan Gajowy napisal:

  „Stanowisko SSPX w sprawie tzw. „nowusa”, jakie znam, nie jest tak surowe,
  Nowa msza nie ubliża Bogu – ale mniej Mu się podoba, gdyż, choć ważna, jest niegodna.”

  Ja pan Mordka tylko podal oficjalne stanowisko SSPX wziete z oficjalny website.

  http://sspx.org/

  Te video trwa ponad 5 minut i po 3 min 5 sek oficjalny rzecznik z SSPX wyraznie muwi:

  „Novus order mass must be avoided because it is offence to God”

  Cusz moszna wiecej powiedziec? To sa fakty.

  Nie zgadza się z tym, co słyszałem od wykształconych w seminariach SSPX księży – ale cóż, ustępuję przed faktami, zakładając iż rzecznik wie, co mówi.
  Admin

 39. NICK said

  Panie Mordka Drogi. ZGODA.
  Daj Pan więcej argumentów bo mnie krew zalewa jak czytam nieudolne argumenta oponentów. Poprzestaję rozpoznawać kto jest NowoEwangeliczny a kto StaroZakonny. Odwrócenie ról… .
  „Są różne odcienie szarości, od czerni aż do BIAŁOŚCI”.
  Widzę, że nie tylko muszę przestać pisać… .
  Przestaję, ostatecznie uważać, że „dzieńdoberek” MA ‚papiery’ KATOLICKIE. Inne? Owszem ma. Ho, ho!!! Cyrograf pierwszy na liście.
  Po takiej nerwacji muszę przedłużyć urlop. Pa.

 40. Mordka Rosenzweig said

  Re 38,39

  Szzanowny panie Gajowy,

  Ja pan Mordka nie wie czy rzecznik wie co muwi czy tesz muwi co mu kazali.

  Czy to sa pruby aby SSPX oderwac od Watykan? Mosze.

  Jedno jest pewne, sze oderwanie od Watykan aby poprawic sprawy doktryny jest bardzo niebezpieczne, jak bylo widac z Martin Luther.

  Pozostanie z Watykan i te papiesze tesz nie jest dobre.

 41. Boydar said

  Murwa Kać ! Kościół Katolicki, Watykan, papiestwo – są nasze, katolików ! Nawet jeśli je legalnie czy nie, chwilowo posiada i dysponuje ktoś inny. Hans Frank też był dyrektorem GG i całej polskiej ludności na terenie, co nie znaczy, itd… Przestańcie beztrosko żonglować słowami.

 42. Mordka Rosenzweig said

  Szanowny pan Boydar,

  To nie jest zonglerka.

  Tu chodzi o religia katolicka, ktura jest puszczona pszez pan Franek samopas.

  Najlepszy dowud to dokument Nostra Atetate z II Sobur, a ktura obecny kosciul ignoruje i pszeinacza bo okazuje sie, sze nawet dokumenty z II Sobur nie sa politycznie poprawne.

 43. GIETRZWAŁD said

  ad 41,

  też tak uważam, i dodam jeszcze, że wara „obcym” w mieszaniu się z zewnątrz w nasze sprawy…
  Kościół zawsze oczyszcza się od wewnątrz, nigdy z zewnątrz – kropka.
  pozdrawiam 🙂

  Bardzo celna uwaga.
  Admin

 44. JO said

  Ad.38. Roznica, ktora Pan zauwazyl, wynika z roznic jezykowych. Jezyk Angielski w tej opisowej Materii jest Bardzo Ubogi. Msza Niegodna , Czy Msza Obrazajaca Pana Boga to przeciez mowa o tym samym.
  Zarowno Bractwo w Polsce jak I poza Nia ostrzega, ze na tej Mszy Ludzie traca Wiare z Powodu w niej Braku Godnosci naleznej Samemu Panu Bogu, a idac za Sw Pawlem, Kto modli sie niegodnie Smierc Sobie Przynosi – tak tez sie dzieje z Ksiezmi oraz Wiernymi na Niegodnej Mszy…

  Nie Ma wiec Zadnej Rozbieznosci, ktora Pan stara sie wypatrzec usilnie…

 45. GIETRZWAŁD said

  ad 39,

  Panie NICK,
  oprócz odpoczynku polecam dobrą naleweczkę domową…
  pozdrawiam 🙂

 46. Boydar said

  Najuszanowniejszy Pan Mordka robi za krzywe zwierciadło w którym kontrastowo odbija się nasza en masse głupota i ślepota. I chwała Mu za to.

 47. GIETRZWAŁD said

  ad 46,
  Panie Boydar,

  z całym szacunkiem, ale po kiego grzyba my potrzebujemy jakieś krzywe czy proste zwierciadła albo jakieś świecidełka
  i jeszcze do tego, po wuja „dostawców tych akcesori” wychwalać!!!!
  …darujmy sobie to, niektórzy z nas dobrze wiedzą na co my zapadliśmy na duszy i ciele
  Wystrzegałbym się, co poniektórych z zewnątrz, którzy nas chwalą lub ganią.

  Polecam fakty opisane w książce abp Józefa Gawliny „Wspomnienia”, Księgarnia św.Jacka, Katowice
  ISBN 978-83-7030-928-2
  Patrzmy dobrze kto wrogiem a kto przyjacielem nam.

  Pozdrawiam 🙂

 48. pilot said

  Ruch ekumeniczny:

  Czy Pius XII przyzwolił na ekumenizm?

  http://ultramontes.pl/heyne_ruch_ekumeniczny.htm

 49. Mordka Rosenzweig said

  re 43 i 46

  Szanowny pan Giertrzwald i pan Gajowy i pan Boydar,

  Jesli pan Mordka urazil czlowieki za swoje komentasze to pszeprasza bo to nie bylo celem u pan Mordka.

  Ja się nie gniewam.
  Admin
  .

 50. Boydar said

  Na wszelki wypadek uznaję uwagi Pana Gietrzwałda za smutne nieporozumienie. Pan Mordka nigdy nie przekroczył cienkiej czerwonej linii, dzielącej szyderstwo od ironii.

 51. GIETRZWAŁD said

  ad 49,
  ja się też nie gniewam…
  pozdrawiam 🙂

 52. GIETRZWAŁD said

  ad 50,

  jeżeli źle zrozumiałem, to przepraszam…
  idę pozbierać ślimaki w ogrodzie, bo popadało trochę…

  pozdrawiam 🙂

Sorry, the comment form is closed at this time.