Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Pierwsza w kolejce do zagłady – UE?

Posted by Marucha w dniu 2015-10-02 (Piątek)

Kiedy to wiele lat temu przewidywałem w jednym ze swych artykułów (cytuję): „nieunikniony rozpad Unii Europejskiej”[i], takowy pogląd wyznawały na świecie jedynie nieliczne jednostki tzw. „niszowych oszołomów”[ii]. Dziś alternatywę takową zaczynają dostrzegać nawet „uznane autorytety”.

Pozostawiając na marginesie wszystkie inne „plagi” gnębiące obecnie Euroatlantyckie Imperium Zła (US&EU), sam kryzys emigracyjny w Europie GWARANTUJE rozpad jej struktur w najbliższej przyszłości. Aby poznać przyczyny tego imperatywu, należy bez osłonek przyjrzeć się zachodowi, który personifikowany jest przez wspomniane wyżej Imperium.

„Euroatlantyckie Imperium Zła” składa się z dwu zasadniczych składników: USA i Kanady z jednej, oraz Unii Europejskiej z drugiej strony. De jure, oba wspomniane człony są suwerenne i od siebie niezależne, ale de facto rządzone są przez jedną „elitę” światowej finansjery.

Podwaliny Unii Europejskiej, czyli IV Rzeszy Niemieckiej, ustanowione zostały jeszcze w sierpniu 1944 roku, podczas konferencji hitlerowskich oficjeli i niemieckich przemysłowców w Strasburgu w hotelu Maison Rouge. Szczegóły tego spotkania opisane są w raporcie amerykańskiego wywiadu wojskowego EW-PA-128, zwanego potocznie „raportem z czerwonego domu”.[iii]

Ziarno zostało zasiane, ale upłynęło jeszcze sporo czasu, zanim pojawiły się pierwsze „kiełki” w postaci „europejskiej wspólnoty węgla i stali”. Dopiero jednak rozpad „Sowieckiego Imperium Zła”, dał nowy impuls do rozwoju wschodniego segmentu Euroatlantyckiego Imperium – to znaczy Unii Europejskiej. Jako pieszczoch „ponad podziałami” wszystkich europejskich „elit”, monstrum to zaczęło się błyskawicznie rozwijać. Swe apogeum osiągnęło w momencie wchłonięcia wschodnioeuropejskich post-komunistycznych państw tzw. Demokracji Ludowej. Póki Unia wysysała soki materialne i demograficzne z tych nowo pozyskanych wschodnich kolonii, póty następował jej „rozwój”. Jego dynamikę ilustrowała najlepiej strona duchowa monstrum w postaci moralnej dekadencji, nihilizmu, obłudy i skrajnego egoizmu jej bogatych społeczeństw, takich jak niemieckie, czy francuskie.

Znamiennym jest to, że pomimo coraz wyraźniej objawiających się jej szatańskich znamion, UE cieszyła się niezmiennym poparciem kościoła i Watykanu. Orędowali za nią zarówno „polski papież” Jan Paweł II, jak i niemiecki parteigenose Ratzinger[iv] (Benedykt XVI). Aby nie być gołosłownym, w tak poważnych zarzutach zacytuję tu ich klarowne stanowisko dotyczące „integracji europejskiej”:

„Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów.Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy”

Jan Paweł II
przemówienie do parlamentarzystów austriackich,
Rzym, 23 marca 1997 roku.[v]

Dziś z perspektywy lat, powyższy cytat musi szokować każdego rozumnego chrześcijanina. Choć, jak zwykle w takich przypadkach, współcześni faryzeusze używają uniwersalnego argumentu, że „Ojciec Święty nie to miał na myśli”. Jednak od osoby takiego formatu jak „Jan Paweł Wielki” można wymagać, by obok kunsztu jedzenia kremówek, precyzyjnie artykułował swe myśli. [Co zauważył Marucha 15 lat temu… – admin]

W celu pokazania, że watykańska polityka właśnie TO ( a nie co innego) MIAŁA NA MYŚLI, cytuję apel Benedykta XVI do Chorwatów z 2011 roku, kiedy to „wątpliwości”, co do prawdziwej wartości Unii zaczęli już przejawiać nawet zagorzali „euro entuzjaści”:

Benedykt XVI mocno poparł przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej. – To logiczne, słuszne i konieczne – powiedział papież w drodze do Zagrzebia.[vi]

Trudno więc się dziwić, że w tak ze wszech stron sprzyjających cieplarnianych warunkach, unijne monstrum osiągnęło dzisiejszy kształt. Został on okupiony nieszczęściami milionów istnień ludzkich, zdeprawowanych, pozbawionych warunków godnych życia i rozwoju, nigdy nienarodzonych (aborcja), zboczonych (tzw. „mniejszości seksualne”), dokumentnie wymóżdżonych (propaganda „ponad podziałami”), itd., itd.

Pomimo, że multum tych gorzkich prawd dotarło już do świadomości wielu, to ciągle jeszcze nie został w pełni obnażony autentyczny system sprawowania władzy w Euroatlantyckim Imperium Zła. Bez pełnego uświadomienia społeczeństwu tego mechanizmu, każda próba sanacji zakończyć się musi klęską.

Kilka dni temu, rosyjskie media podały informację[vii] o aresztowaniu gubernatora Komi oraz grupy jego współpracowników. Akt oskarżenia zarzucam mu (cytuję[viii]) „udział w zorganizowanej grupie przestępczej, którą prawie w całości opanowała lokalną administrację”.

Jedynym państwem, które podnosi się z kolan po latach zachodniego „liberalizmu” jest Rosja. Prezydent Putin stopniowo, lecz nieubłaganie likwiduje raka jelcynowskiego okresu, rugując korupcję i przywileje żydowskich oligarchów. Nie ulega wątpliwości, że bardzo wiele pozostało jeszcze do zrobienia. Najistotniejsze jednak już nastąpiło. Miast „poprawnej politycznie nowomowy” i „dyplomatycznego” owijania spraw w bawełnę, państwowe media komunikują otwartym tekstem wydarzenia zarówno wewnętrzne jak i zagraniczne. Znamiennym jest jasne stwierdzenie faktu, że administracja Komi (a zapewne i wielu innych regionów) jest niczym innym, jak „zorganizowaną grupą przestępczą”.

Nie inaczej mają się sprawy w Euroatlantyckim Imperium Zła. Cała „władza” i aparat biurokratyczny, we wszystkich bez wyjątku państwach, jest niczym innym jak konsorcjum mafijnych organizacji, zarządzanych z globalnego szczebla przez „światowe elity finansowe”. Wszelka sanacja takiego systemu jest z gruntu niemożliwa. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie tych przestępców z ich pozycji siły. Nie ulega wątpliwości, że próby dokonania tego spotkają się z oporem tej przestępczej klasy, co może doprowadzić do rewolucji. I w takim właśnie kierunku zmierzają wydarzenia w Unii Europejskiej.

Na tym tle, Ameryka (USA & Kanada), wydają się być oazą spokoju i bezpieczeństwa, pławiącą się w dobrobycie i chroniącą się za oceanami przed inwazją emigrantów. Nie ma nic bardziej błędnego w tym wizerunku. Stopień społecznego rozkładu tych państw jest podobny do unijnego, a nędza wyziera z każdego zakątka, pomimo atrakcyjnego kamuflażu w postaci kłamliwych statystyk gospodarczych.

Czas Ameryki jest tak samo policzony, jak Unii Europejskiej i wcale nie ma gwarancji, że ta druga rozpadnie się prędzej. Nie wdając się głębiej w dywagacje na ten temat, odsyłam zainteresowanych do mej publikacji w języku angielskim z przed siedmiu lat[ix]. Pomimo upływu czasu, jej tezy stają się tylko bardziej aktualne. W charakterze konkluzji zacytują jedynie jeden jej fragment:

The Empire overlooks one important detail. It currently is in a state of rapid disintegration. Insane policies of ruling plutocracy have brought demographic calamity to Europe, additionally coupled with Islamic immigration, economic catastrophe in USA, and utter military defeat in the Middle East. Although the West does not recognize these ”achievements” yet, they are indeed tangible. As a result of it, the Empire will be in total disarray within a few years at the most.

Ameryka Północna została ufundowana przez masońską lożę Iluminatów[x], na fundamencie największej w historii ludzkości zbrodni ludobójstwa – amerykańskich Indian. Truizmem jest stwierdzenie, że również ta zbrodnia, jak przysłowiowy słoń w menażerii, umknęła uwadze hierarchów naszego kościoła, który chlubi się jedynie ilością misjonarzy z tego kresu.

Czas wszystkich uwikłanych w wielowiekowe zbrodnie zachodu dobiega końca i wszyscy oni zapłacą za swe czyny. Należy mieć jedynie nadzieję, że ludzkość dostanie jeszcze jedna szansę sanacji i nie sczeźnie w nuklearnej pożodze III Wojny Światowej, którą rozpętują szaleńcze „elity” Euroatlantyckiego Imperium Zła.

[i] http://www.rodaknet.com/rp_nowopolski_65.htm
[ii] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/48187
[iii] http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich–EU.html
[iv] https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XVI
[v] http://samorzad.malopolska.w.interiowo.pl/europa/papiez.htm
[vi] http://wyborcza.pl/1,76842,9730885,Papiez__Chorwacja_musi_byc_w_Unii.html
[vii] https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1507105,Rosja-gubernator-Komi-aresztowany-za-ciezkie-przestepstwa-korupcje-wymuszenia
[viii] http://rtr-planeta.com/
[ix]http://agonist.org/plight_of_central_european_nations_in_the_wake_of_western_oder_demise/
[x] https://en.wikipedia.org/wiki/Illuminati

Ignacy Nowopolski
http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl

Komentarzy 15 to “Pierwsza w kolejce do zagłady – UE?”

 1. Nasi „właściciele” działają w cyklach. Najpierw przez wiele lat pozwalają „inwentarzowi” generować dobra i rozwijać technologie, a potem zamykają projekt i zbierają żniwa bogatsi o doświadczenie z eksperymentu. Tak zamknięto projekt „blok komunistyczny” i zawłaszczono jego dokonania (mizerne bo mizerne ale zawsze coś), a obecnie zamykany jest projekt „blok kapitalistyczny”. Większość jego dokonań była rozszabrowana z marszu przy pomocy sztuczek ekonomicznych i politycznych, ale po planowanym armagedonie wszystko już przejdzie w ich władanie, włączając nasze życie. Aby nie zaczynać od zera po opadnięciu wojennego kurzu, za w czasu przeniesiono większość przemysłu i technologii do Azji (głównie Chin), która zostanie niejako oszczędzona, gdyż podobnie jak USA w czasie drugiej wojny światowej przystąpi do rozróby na końcu i zbierze konfitury. Elity nauczyły się nie eksploatować zbyt długo jednego regionu, gdyż po pierwsze: następuje stagnacja i rozluźnienie dyscypliny, populacja zwiększa się drastycznie, a co najważniejsze „frajerzy” zaczynają kapować że są dymani i ubezwłasnowalniani 24 godziny na dobę, a tym samym zwiększa się ryzyko identyfikacji tyranów i niekontrolowanej rebelii. Tak więc gdy rozwój sytuacji osiąga masę krytyczną ci psychopatyczni „gracze” sami wszczynają kontrolowany chaos i wojny, aby po resecie zacząć ten koszmarny cykl od nowa na swoich warunkach.

 2. Boydar said

  Taki Autor Nowopolski kiedy potrzebuje osnowy do kolejnego artykułu, to on przejrzy Gajówkę „pod kątem” i ma pewność, że co by nie napisał w oparciu, to będzie dobrze. Tyle że, materiału sporo jest, i wszystkiego ‚ad’ nie przeczytał, chyba. Kiedyś może przeczyta.

 3. marta15 said

  BARDZO CIEKAWY artykul na temat agendy 2030 ,ktora zostala oficjalnie wprowadzona w zyce na spotkaniu ONZ 25.09.2015.
  http://www.thecommonsenseshow.com/2015/09/28/the-united-nations-2030-agenda-decoded-its-a-blueprint-for-the-global-enslavement-of-humanity-under-the-boot-of-corporate-masters/
  —-
  „..That article references this UN “2030 Agenda” document that pushes a blueprint for so-called “sustainable development” around the world.

  This document describes nothing less than a global government takeover of every nation across the planet. The “goals” of this document are nothing more than code words for a corporate-government fascist agenda that will imprison humanity in a devastating cycle of poverty while enriching the world’s most powerful globalist corporations like Monsanto and DuPont.

  In the interests of helping wake up humanity, I’ve decided to translate the 17 points of this 2030 agenda so that readers everywhere can understand what this document is really calling for. To perform this translation, you have to understand how globalists disguise their monopolistic agendas in “feel good” language.

  Here’s the point-by-point translation. Notice carefully that nowhere does this document state that “achieving human freedom” is one of its goals. Nor does it explain HOW these goals are to be achieved. As you’ll see here, every single point in this UN agenda is to be achieved through centralized government control and totalitarian mandates that resemble communism…”

 4. marta15 said

  https://jasperandsardine.wordpress.com/2015/08/12/in-september-2015-agenda-21-will-be-transformed-into-the-2030-agenda/comment-page-1/

  https://jasperandsardine.wordpress.com/2015/10/01/obama-puts-us-on-fast-track-to-one-world-government/
  —-

 5. marta15 said

  „…Total enslavement of the planet by 2030
  As the UN document says, „We commit ourselves to working tirelessly for the full implementation of this Agenda by 2030.”

  If you read the full document and can read beyond the fluffery and public relations phrases, you’ll quickly realize that this UN agenda is going to be forced upon all the citizens of the world through the invocation of government coercion. Nowhere does this document state that the rights of the individual will be protected.
  Nor does it even acknowledge the existence of human rights granted to individuals by the Creator. Even the so-called „Universal Declaration of Human Rights” utterly denies individuals the right to self defense, the right to medical choice and the right to parental control over their own children.

  The UN IS PLANNING NOTHING LESS THAN A GLOBAL GOVERNMENT TYRANNY THAT ENSLAVES ALL OF HUMANITY WHILE CALLING the scheme „sustainable development” and „equality.”
  1984 has finally arrived. And of course it’s all being rolled out under the fraudulent label of „progress.”
  Learn more: http://www.naturalnews.com/051058_2030_Agenda_United_Nations_global_enslavement.html#ixzz3nQf36Wj6

 6. Joannus said

  Ad 1
  ”Tak zamknięto projekt „blok komunistyczny” i zawłaszczono jego dokonania (mizerne bo mizerne ale zawsze coś),”

  Mizerne tak bardzo, że przez 25 lat było co sprzedawać.
  Pofolguj Pan z powielaniem propagandowego stereotypu.
  A niby co, miały być szklane domy, drapacze chmur i najbogatsze państwo świata w ciągu i to w ciągu 30 lat , i to zbudowane na nędzy przedwojennej i zniszczeniach wojny.

 7. x.x.x said

  http://pressmania.pl/?p=19745

 8. Mordka Rosenzweig said

  Do szanowny pan autor,

  Ja pan Mordka jest obuszony, sze pan tak pisze o nasz wielki papiesz Jan Pawel der Zwei, bo to tak wyglada sze on tylko kochal kremuwiki oraz Unia Europejska.

  Dla informacja dla szanowny pan, nasz wielki i swiety papiesz JPII, byl ruwniesz zakochany w wielki filozof z nasza rasa pan Maimonides, ktury nakazywal aby wszytkie chrzescijanskie czlowieki pozabijac, co napewno bylo bardzo sluszne i pszyjemne.

  W liscie do gluwny pan rabin z Rzymu, Jan Pawel der Zwei wychwala ten wielki filozof z nasza rasa.

  Message to the Chief Rabbi of Rome, Dr. Riccardo Di Segni (May 23, 2004) | John Paul II

  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/2004/may/documents/hf_jp-ii_spe_20040523_rabbino-segni.html

 9. Pitagoras said

  Niemcy już przygotowują widzów, aby nie urazić ‚gości’
  Angela M – właściwie ładniej wygląda w tej wersji 😉

 10. Jawamdam said

  Wszystko idzie dokładnie tak jak mówią „Protokoły Mądral Syfionu”. Tam ustalona jest nasza przyszłość. Oby się nie sprawdziła, bo najpierw my, ludzie, wyginiemy a później zeżrą się same uszkodzone genetycznie zwierzęta, czyli żydowskie bydło.
  Oczywiście one to robią, jak zawsze, cudzymi łapami. Najpierw uszkadzają mózgi, (Rosjanie – Niemcy, gebelsiki, leninki, stalinki i inne gówna) czyli programują użytecznych idiotów a później się nimi wyręczają – ”wyszponają”.
  Oni chcą nam ukraść świat ale zostanie im tylko pustynia, na której zakończą razem z jah-feeeeee swoje zwierzęce istnienie.

 11. Trak said

  Ad 1.
  Pomyślałem sobie, że wyobrażają sobie nieskończoną ilość tych cykli.
  Tym razem – nie będę tu dużo pisał – może się okazać to, pomyłką i cykli więcej nie będzie, Okrąg się domyka, koniec trasy.
  Zawsze jest najważniejsze to, co po ostatnim akcie. Tego nie można zaniedbać.

 12. Ehze said

  Re 10:

  Syfionu a takze:

  https://radtrap.wordpress.com/2012/02/26/albert-pike-o-iii-wojnie-swiatowej/

 13. Ehze said

  Panie Mordka:

  No to nastapil postep, bo juz nie tylko , jak pisze JPII ” brothers dwell in unity!” ale „dwell” pod jednym dachem : w watykanskim Domu Marty:

  Papiez Benedykt + papiez Franek + Rabbi Skorka.

  Braterstwo wrecz kwitnie!

  http://callmejorgebergoglio.blogspot.ca/2015/02/rabbi-skorka-lives-at-casa-santa-marta.html

 14. Mordka Rosenzweig said

  re 13

  Szanowny pan/pani Ehze,

  Pan Mordka pszeczytal ten bardzo ciekawy link.

  Pan Skurka i pan Franek razem zyja w palacu no cusz takie czasy.

  Pan Benedykt mial tesz doradca z nasza rasa kturym byl pan Heniek Kissinger ale razem nie mieszkali.

  Wniosek z tego sze bez nasza rasa ani rusz.

 15. Pitagoras said

  Wiem, że świat jest zaskakujący i zadziwiający – ale gdy to przeczytałem, to jedna myśl.
  Trzeba przygotować się na wszystko, bo tu może naprawdę być wesoło.

  W zeszłym roku, chińskie firmy przedarły się na amerykański grunt; zainwestowały już 12 mld dolarów w gospodarkę USA, zakładając w większości małe fabryki. Trudno tutaj o długoterminowe porównanie w czasie tych inwestycji, gdyż jeszcze w 2000 roku były one zerowe.

  Obecnie, amerykańskie filie chińskich firm zatrudniają ponad 80 tysięcy Amerykanów. Wzrastająca obecność chińskiego biznesu na terytorium USA, ma też związek z postępującą deindustrializacją Stanów Zjednoczonych, gdy począwszy od 1980 roku, firmy High Tech zaczęły się ewakuować z USA – głownie na drugą stronę Pacyfiku. Jak na ironię losu, tania siła robocza może wkrótce stać się domeną amerykańskich robotników, a w niedalekiej przyszłości, także chińskie banki zaczną udzielać Amerykanom kredytów konsumpcyjnych na zakup mieszkań i samochodów. Podwaliny pod taki scenariusz właśnie zostały stworzone i powoli staje się on rzeczywistością.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/independent-trader-news-tydzien-32?page=1

Sorry, the comment form is closed at this time.