Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Pogańska kpina z przeszłości Polski

Posted by Marucha w dniu 2015-10-15 (Czwartek)

Oj będą kontrowersje… – admin

„Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera” – brzmiała absurdalna „mądrość” wygłaszana przez jednego z drugoplanowych bohaterów filmu „Miś” Stanisława Barei.

Dzisiaj internet, a w szczególności portale społecznościowe udowadniają, że w dziedzinie absurdu nie istnieją żadne ograniczenia. Strony, grupy i społeczności sieciowych pogan już dawno osiągnęły Himalaje szaleństwa.

Wielką trudność przy obserwacji internetowej aktywności neopogan stanowi odróżnienie opinii „wiernych” od żartownisiów. Jako, że wirtualni piewcy Peruna dopuszczają się tez wysoce absurdalnych i wierzą chyba we wszystko, co się im podrzuci, z łatwością padają ofiarami zwyczajnych „wkrętów”. Liczba produkowanych w tej materii treści jest tak olbrzymia, że zgłębienie tematu w stopniu dostatecznym zajmuje wiele czasu i wymaga nie lada cierpliwości i tolerancji wobec tego szaleństwa.

Imperium Lechii

Jedno z podstawowych założeń internetowych pogan i piewców pierwotnej Słowiańszczyzny to kontestacja wszelkiej wiedzy historycznej jaką znamy. Żadnego problemu nie stanowi dla nich choćby fakt, że ziemie polskie przed przyjęciem chrześcijaństwa opisuje niezwykle mała ilość źródeł, a te które znamy, powstały poza granicami naszego kraju.

Pierwszy władca Państwa Polan, na którego istnienie mamy niezaprzeczalne dowody, to Mieszko Pierwszy, który – jakby na złość poganom – przyjął chrzest. Pierwszym Polakiem-autorem książki był katolicki błogosławiony Wincenty Kadłubek.

Co działo się u nas przed X wiekiem? Tego szczegółowo nie wiemy i najpewniej nigdy nie poznamy historii politycznej ziem polskich w wieku VI czy IX. Dzięki odkryciom archeologii oraz nauk pomocniczych historii możemy jednak rekonstruować pewne ogólne procesy. Wiemy więc, że Słowianie nad Wisłą aż do czasu zwycięskiego podboju sąsiadów przez wielkopolskich Piastów żyli w organizacji plemiennej lub przedpaństwowej.

Jednak w „słowiańskim internecie” rzecz wygląda zupełnie inaczej: Słowianie (albo Lechici, bo nazwa Polska, zdaniem tych środowisk, to efekt „watykańskiej propagandy”) byli w przeszłości twórcami potężnego imperium obejmującego swym zasięgiem ogromne połacie Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej, a nawet fragmentów Azji.

W sieci krążą mapy Cesarstwa Rzymskiego, na których cały obszar nie-rzymski jest uznawany przez pogan za terytorium… Imperium Lechickiego. W jego skład wchodziły takie „typowo słowiańskie” plemiona jak germańscy Goci, Wandalowie i Alanowie, a także Sarmaci oraz Scytowie. Dowodem na istnienie Imperium Lechii jest zaś… brak dowodów. Wszystkie księgi mające dowodzić wielkości tego państwa miały bowiem zostać „zniszczone przez katolicki kler” lub ukryte w archiwum watykańskim. Było to oczywiście elementem doskonale zaplanowanego spisku mającego na celu zniszczenie najwspanialszego z ludów – Słowian.

Nie sposób dociec kto jako pierwszy opublikował tego typu mapy i czy zrobił to wierząc w prezentowane tezy, czy chcąc ponabijać się z naiwności „prawdziwych Słowian”. To nieistotne – ważne, że mapa, krążąc w internecie, żyje własnym życiem i doczekała się już wiernych fanów święcie przekonanych o istnieniu onegdaj potężnego Imperium Lechii.

Pochodzenie

Problem etnogenezy Słowian stanowi poważne zagadnienie mediewistyki. Istnieją w tej materii dwie zasadnicze szkoły. Jedna zakłada, że Słowianie przybyli do Europy Środkowej i Wschodniej około V wieku i było to efektem zmian etnicznych wywołanych wielką wędrówką ludów. Taki pogląd zdecydowanie dominuje w nauce.

Druga szkoła zakłada, że kolebka Słowian leży na północ od Karpat i nasi przodkowie żyli tutaj już w epoce brązu. Dla internetowych czcicieli Swarożyca nie do przyjęcia jest pogląd o tak „niedawnym” przemieszczeniu się Słowian, chociaż nauka zna kilkanaście migracji ludów indoeuropejskich do Europy, a także do Iranu czy Indii.

Wśród pogan dominuje niepotwierdzona niczym pewność, że przodkowie Polaków już 10700 lat temu (sic!) mieszkali tu, gdzie żyją po dziś dzień. Tego typu tezy propaguje także książka pt. „Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna”. Jej autor, opisuje również dzieje… królów lechickich, wybieranych przez słowiański wiec na monarchów 1300 lat przed narodzeniem Chrystusa. Mające potwierdzać jego tezy źródła to selektywnie dobierane, pourywane skrawki tekstów źródłowych z najdalszych krańców świata (nigdy z ziem polskich). Niektóre autorytety tego środowiska dowodzą zaś, jakoby Imperium Lechickie sięgało nawet do Himalajów, a w głębinach azjatyckiego kontynentu nadal mieszkali krewni Polaków.

Światowid czy Odyn?

Słowianie w czasach przedchrześcijańskich byli politeistami – czcicielami licznych bożków. Nauka zna część z nich i wiele wskazuje na to, że nie istniał jednolity panteon na wszystkich terenach zamieszkałych przez przodków dzisiejszych Polaków, Rosjan czy Czechów.

A co czczą internetowi rodzimowiercy? Wiadomo na ten temat jeszcze mniej niż w przypadku naukowej rekonstrukcji kultów Słowiańszczyzny. Internetowi poganie tworzą swoją „starą wiarę” w oparciu o źródła chrześcijańskie (o dziwo!), żydowskie, arabskie oraz elementy wierzeń Wikingów, Celtów a nawet… Hindusów. Na ile ich wiara odpowiada temu co czcili ludzie przed ponad tysiącem lat? Nie wiadomo! Jednak poganie wierzą, że ich kult jest tym jedynym, prawdziwie polskim, słowiańskim, ojczystym. Upieranie się przy zgodności współczesnego pogaństwa z wierzeniami naszych przodków z czasów wczesnego średniowiecza można porównać do udowadniania polskości Wercyngetoryksa czy Ragnara Lodbroka.

W żadnym wypadku dla internetowych wyznawców „prawdziwie słowiańskiej wiary” problemu nie stanowi fakt, że wśród najbardziej znanych zabytków pogańskich miejsc kultów na ziemiach polskich dominują świątynie… celtyckie – Góra Ślęża i jej sakralne zabudowania oraz kopce, tak licznie otaczające Kraków. Wielu słowianowierców nosi także na swoich ubraniach symbolikę jednoznacznie kojarzoną z Wikingami, którzy w okresie świetności łupili całą Europę, Słowiańszczyźnie nie przepuszczając.

Sieciowi poganie krytykują chrześcijaństwo jako wiarę obcą, powstałą na Bliskim Wschodzie, wręcz agenturę światowego, antysłowiańskiego spisku. Biblię nazywają zbiorem kłamstw, ale istnieją wyjątki od tej zasady. Pismo Święte bywa niekiedy bowiem przez nich wykorzystywane do… podpierania swoich tez o Imperium Lechitów, gdyż starotestamentalna Księga Sędziów wspomina o „Lechii” (tak naprawdę chodzi o miejsce leżące w Ziemi Świętej).

Absurdalności dzisiejszej pogańskiej wierze dodaje fakt, że w parze z kwestionowaniem Biblii i twierdzeniami jakoby „prawdziwa wiara” nie wymagała ksiąg, idzie zaczytywanie się rodzimowierców w rzekomo objawionej „Księdze Welesa”, stanowiącej ponad wszelką wątpliwość falsyfikat.

Absurdowierstwo

Absurdów i nieścisłości w tym, co głoszą polscy poganie jest jednak więcej. Czciciele prastarych bóstw i gajów uważają, że ich wiara nie potrzebuje świątyń. W zakłopotanie wprawia ich więc fakt, że Słowianie mieli miejsca kultowe – chramy. Najbardziej znany przykład takiego miejsca kultu stanowi istniejące do drugiej połowy XII wieku sanktuarium na Arkonie, leżącej wtedy na terytorium zamieszkałym przez Słowian połabskich.

Paradoksem jest również czczenie pamięci „ofiar chrystianizacji Słowian” przy jednoczesnym nawoływaniu do walki z chrześcijaństwem w ramach… pogańskich wypraw krzyżowych (sic!). Całe to środowisko sprawia więc wrażenie dość komiczne, co jeszcze wzmacniają rozmaite inicjatywy, takie jak np.… wybory rodzimowiercy roku.

Chociaż polscy rodzimowiercy to grupa nieliczna, to robią oni wokół siebie dużo szumu i łatwo zauważyć ich sieciową aktywność. Każdego katolika smucić musi fakt, że są w naszym kraju ludzie, którzy wybierają pozostawanie poza Świętym Kościołem na rzecz głoszenia absurdalnych haseł i oddawania się komicznym rekonstrukcjom osadzonym na kłamstwach i bzdurach. Można tylko przypuszczać, że głębokie motywacje takiej postawy to przede wszystkim chęć zrobienia na złość Kościołowi i chrześcijaństwu.

Michał Wałach
http://www.pch24.pl/

Komentarzy 165 to “Pogańska kpina z przeszłości Polski”

 1. Antares said

  No tak artykuł pochodzi z zarzydzonej Pch24, tej samej która postulowała powrót zydków z izralea do Polski jako wielkie dobrodziejstwo dla naszego Kraju. Autor tego tekstu to zwykły palant, zresztą cala ta redakcja jest nieźle nawiedzona – najwięcej informacji na tym portalu jest o jakichś przepowiedniach (istne bajki).

 2. aj said

  To dopiero kpina z przeszłości. Nic nie wiemy o dziejach przedchrześcijańskich, bo chrześcijaństwo skutecznie nam te dzieje wymazało. To był podbój zbrojny i ideologiczny i tak to należałoby traktować, a nie kajać się i klękać przed najeźdźcą. Chrześcijaństwo to żydowski TWÓR do podboju świata tak samo jak ISLAM stworzony po krótkotrwałym urwaniu się chrześcijan z żydowskiej smyczy. Ale wiecie co? Na nic zdało się zrywanie smyczy skoro podbój żydowską ideologią i tak się udał i rozplenił po świecie. Idźcie do Kościoła głupcy słuchać czytań z ksiąg Izajaszów i innych żydów, spowiadajcie się żydowskim agentom w konfesjonałach, a potem dziwcie się, że znowu żydostwo was okradło i zniewoliło. „Dzięki” chrześcijaństwu żydostwo towarzyszy nam od kołyski aż po grób, wciąż przez całe życie urabiając nas na żydowską modłę. Jak w takich warunkach mamy z tym walczyć? Najpierw należałoby to żydostwo zniszczyć w sobie i wokół siebie, no ale na to się nie zanosi, bo przecież „najpierw jesteście katolikami, dopiero potem Polakami” i „cóż by nam przyszło z wolnej ojczyzny jeśliby Kościół miał na tym stracić”. To jest największe nieszczęście naszego kraju, nie potrafimy w większości dostrzec gdzie jest prawdziwy wróg i jakimi instrumentami się posługuje…

  Pan nie jest tu już mile widziany. Rozumiemy się, prawda?
  Admin

 3. aj said

  No i nasi „patroci-katolicy” głupcy i ślepcy to jest główna przyczyna upadku Polski…

 4. Jestem tym PORUSZONY, gdyż jest to Powtórzenie zagrania ze Złotem Afryki w r. 1980. Tylko ja byłem i jestem WYPŁACALNY, więc gdyby NIE moja Reakcja na PIES SZCZEKA A KARAWANA IDZIE DALEJ to powtórzyłaby się sprawa ze Skarbem III Rzeszy na zamku Biskupim we Wrocławiu. Wg Frasyniuka i Labudy to kardynał Gulbinowicz jest Najbogatszym Polakiem – dużo bogatszym od Kulczyka – a bogactwo to pochodzi z wykopalisk archeologicznych Franza J. Straussa na wrocławskim zamku Biskupim, gdzie byłem komisarzem WOAK.
  FJSt zagarnął bowiem w wyniku Mordu w Poecking pod Monachium Skarb III Rzeszy na tajnych kontach szwajcarskich, z czego zapłacił za Zakatowanie SUWERENA ZSRS, Księdza Popiełuszki Gulbinowiczowi 15 miliardów $.
  Gdyby nie moja Reakcja w r. 1980 to ja też zostałbym Zakatowany za Złoto Afryki a Macharski byłby BOGATSZY od Gulbinowicza i nikt nie wiedziałby, SKĄD te pieniądze? Na dodatek Kadafi i Berlusconi WZIĘLIBY obligacje amerykańskie na Front Bałkański za 6 tysięcy miliardów dolarów ZŁOTYCH w Imieniu neapolitańskiej szkoły kopulacyjnej.
  Teraz też ktoś znowu chce zamordować mnie za pieniądze ze Złota Afryki, choć wytłumaczyłem Macharskiemu, że karawana ze złotem afrykańskim Zwycięstwem Nie Jest, bo Złota Afryki jest 500 razy więcej.
  Biologiczna Córka Hitlera i miłośniczka seksu arabskiego z neapolitańskiej szkoły kopulacyjnej Merkel oddała Amerykanom Polski Skarb Imperialny z Modlina, który został zarejestrowany przez Fed jako 750 tysięcy ton złota, za Szczecin i Wałbrzych, gdzie jest Skarb Hitlera – nie III Rzeszy. To mogło się udać, gdyby Izba Lordów nie wykorzystała PSIm dla rewindykacji Anglosaskich USA.

  Pozdrawiam: Juliusz

 5. NICK said

  Wielkie kontrowersje. Pch24. pl upada.

 6. Zobaczmy szybko co chrześcijański Zachód razem z Arabami (islam) na przestrzeni wielu wieków robił w Afryce (wikipedia): https://pl.wikipedia.org/wiki/Handel_czarnymi_niewolnikami

 7. Lechia a katolicyzm nie widze sprzecznosci, w okresie Lechii nie istnial katolicyzm. no moze w koncowym okresie w Lechii zostal przyjety arianizm , katolicyzm rzymski wyparl go stopniowo po chrzcie Mieszka I. I nie wiem o czym pisze autor powtarzajac historie niemiecka z XIX w wieku i pozniejsza III rzeszy, a mapa jest mapa angielska i autentyczna, jesli autor ma dosc argumentow niech podwazy ja w Oksfordzie w sposob akademicki.

 8. Kar said

  re:1

  ..krotko: kotolicki ulizany zydziak-lub mlodszy zydek (ten starszy zawsze w majestacie prawa, na stolcu..nie do przebicia) ..?

 9. Dzonyy said

  Swoja drogą, ilustracja zachęca do neopogaństwa. 🙂

  Gotterdammerung…..

 10. GT said

  Tak więc cywilizacja i państwo polskie powstało tylko dzięki K.K. Wcześniej nie było tu nic…
  Chociaż nieraz coś tam wykopią, i nie wiedzą co z tym fantem począć, bo przeczy oficjalnym dogmatom…

  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Waza_z_Bronocic

  Albo opowieści o starciu Aleksandra Macedońskiego z naszymi przodkami…

  http://poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-starozytna/niezwykla-historia-lysej-gory-i-starcia-z-aleksandrem-wielkim-ok-340-323-pne

  No ale cóż… To o czym nas uczą w szkołach jest święte i basta ! Zresztą cała nasza historia jest zafałszowana lub pisana pod niemieckie dyktando 😉

 11. NICK said

  Coś czuję, że wielu dojdzie do wniosku, że chrześcijaństwo zniszczyło Polskę, Słowian. Zresztą wraz z żydostwem i islamem. Działając, niemal od początku, wspólnie i w porozumieniu.
  Czy jest coś na rzeczy?

  Ja nie będę z tym polemizował.

  Niezaprzeczalnym faktem jest natomiast, że istnieją wystarczające dowody na przedchrześcijańską potęgę Słowian i są tępione jak najskrzętniej.

 12. Marucha said

  Dwie sprawy odnośnie artykułu:
  1. Autor ma niewątpliwie racje, iż jakiś „powrót do wierzeń przodków” jest anachroniczny i bezsensowny. Co innego studiować je dla celów poznawczych, co innego wyznawać.
  2. Autor niestety nie ma pojęcia o najdawniejszej historii Słowiańszczyzny w ogólności, a Polski w szczególności.

  I jedna, co do której byłem pewien, że się pojawi: że chrześcijaństwo jest tworem żydowskim, a jego powstanie miało na celu zniszczenie Polski.
  Jak widać dla oszołomów fakt, że Polska była najsilniejsza wtedy, gdy niepodzielnie królował w niej katolicyzm (tzw. Złoty Wiek), nie znaczy nic.

 13. Boydar said

  Chrześcijaństwo do Polski przynieśli Cyryl i Metody (wedle mej dostępnej i potwierdzonej wiedzy). Koniec i kropka. Bez podkreślenia tego faktu, bujamy w obłokach. Wszystko co z chrześcijaństwem stało się złego, jest wyłączną sprawą wpływów niemieckich (żydoszkopskich) i naszej naiwności. I tak cud, że tak długo się broniliśmy.

 14. aj said

  Pierwszy mój komentarz tutaj i już jestem nie mile widziany? Bo ośmieliłem się nazwać rzecz po imieniu? Jestem pewien, że w głębi duszy wszyscy czujecie to samo, tę samą pustkę wypełnianą na siłę obcą kulturą. Nikt mi nie wmówi, że ta pustynna tradycja to nasze dziedzictwo, że Polak=Katolik, że „tylko pod tym znakiem…”Ja już się od tej zarazy uwolniłem, czego i wam drodzy rodacy życzę, bo bez tego nigdy nie będziemy wolni. Dziwi mnie to, że tak świetnie potraficie oddzielać kłamstwa propagandy od prawdy, wyszukiwać i nagłaśniać różne polityczne gierki i geszefty wymierzone przeciwko narodowi, a tej 1000-letniej okupacji i zniewolenia duchowego nie dostrzegliście, a może wy kochani nie chcecie tego dostrzec? W głowach się pewnie niektórym to nie mieści…Znam to mi też się kiedyś nie mieściło…Cóż dziękuję za możliwość skomentowania, nie będę już pisał, żeby nie denerwować patriotów watykańskich, ale chętnie poczytam…MIŁEGO DNIA.

  Do widzenia się z Panem. – admin

 15. Aguirre said

  Cieszę się, że pojawił się ten artykuł. Choć nadal ciągnie na tym blogu zakompleksionym klimatem o wielkości Słowian-Polaków-Pogan. Niech Żyje Chrystus Król! w każdym narodzie i w tym słowiańskim i w germańskim, czerwonym czy czarnym, żółtym każdym. Bo nie ma już greka, ni żyda…

  Nie ciągnie „na blogu”, a u paru jego użytkowników.
  Admin

 16. ihjg0o8uygf97yt said

  Jeśli autor nie zna źrodeł naszej historii przedchrześcijańskiej to odsylam do kronik Długosza, Kadlubka, i okolo 30 innych.

  źrodla do tych tekstow są najlepiej zebrane pod filmami Pawla Szydłowskiego:

  polecam wszystkim nieświadomym ta ukrywaną przed Polakami historię naszego kraju:

 17. NICK said

  Kto odrzuca Chrystusa spotyka judaizm.

  Polska była wielka i przed i po przyjęciu chrztu. Okres wielkości po chrzcie jest znacznie lepiej udokumentowany. Przez Kościół Katolicki Prawdziwy, który tą wielkość współtworzył swym wielkim wkładem.

 18. aj said

  Jeszcze tylko ad.12 i znikam…Nie twierdzę, że chrześcijaństwo powstało w celu zniszczenia Polski, gdyż Polski jeszcze wtedy nie było. Moim zdaniem powstało spontanicznie za naukami Jezusa, ale zostało szybko zinfiltrowane i przejęte na własność przez sanhedryn i przerobione tak by stało się narzędziem podboju świata dla żydostwa. Narzędziem bardzo skutecznym zresztą co widać na dzisiejszej religijnej mapie świata. Niestety nauki te niosą ze sobą w świat żydowskie dzieje, mentalność i kulturę, a ten kto się tym karmi zostaje duchowym żydem, czy tego chce czy nie i potem taki duchowy żydek choćby nie wiem jak zwalczał żydowskich satanistów to jest na straconej pozycji, bo zanim jeszcze rozpoczął walkę już został POBITY. No i jeszcze kwestia techniczna, panie Marucha: Kiedy to i gdzie katolicyzm niepodzielnie panował w Polsce w okresie tzw. złotego wieku? Bo to że zapanował po roku 1768 to się zgodzę, co nawiasem mówiąc było główną przyczyną upadku państwa, kiedy fanatyczni katolicy pozbawiali praw niekatolicką szlachtę musiało się to skończyć „protekcją” owych przez sąsiednie „heretyckie” państwa i rozbiorami, no ale przecież dla patriotów katolickich to nie problem, bo „jeśli stracimy ojczyznę doczesną, przy wiecznej się ostaniem…” W XVI wieku i nawet później lud był wciąż pogański, a lud to było ponad 90% ogółu i i wielu szlachetnych też pewnie hołdowało tradycjom WŁASNYCH przodków, tak więc z tym niepodzielnym panowaniem katolicyzmu to pan grubo przesadza. Siła państwa w tym okresie brała się raczej z wysokiej rycerskiej moralności jego przedstawicieli i umiejętności bojowych żołnierza, a już na pewno nie miała z tym nic wspólnego oficjalna religia państwowa. Taki sąd to dopiero oszołomstwo, zresztą mógłbym odpowiedzieć równie oszołomskich argumentem, że odkąd Maryja została ogłoszona Królową Polski za panowania Jana Kazimierza nic tylko KLĘSKA ZA KLĘSKĄ spotyka naszą nieszczęsną ojczyznę…

 19. Marek said

  Autor nic nie wspomina o badaniach haplogrupy mieszkańców starożytnych ziem, na których obecnie żyją Polacy. Był o tym artykuł na Gajówce. To są dowody naukowe zamieszkiwania wieki przed chrześcijaństwem ludzi, którzy są naszymi przodkami i pragospodarzami polskiej ziemi.

 20. Grażyna said

  Pomijając sprawę imperium lechickiego (prawda lub fałsz?) i wiary, badania genetyczne potwierdzają „zasiedzenie” na obecnym obszarze Słowian od tysięcy lat. Audycja radiowa nie była raczej żartem primaaprilisowym. Link poniżej. Polecam również link na youtube z nauką sanskryckich liczebników (brzmią znajomo?). Na pustyni w Środkowej Azji odnaleziono w piaskach zmumifikowane ciała białych ludzi (prawdopodobnie Słowian z terenu obecnej Ukrainy), którzy przemieszczali się do Azji, a nie z Azji. Na youtube są filmy na ten temat (po angielsku). Kto zaprzeczy z całą pewnością, że to nieprawda?

 21. Słowianin said

  dla niedowiarków wątpiących w naszą rzeczywistą wielkośc sprzed czasów katolickich istnieje wujek google – wpiszcie sobie łaskawie frazę „herb frankfurtu” a zobaczycie na własne oczy… piastowskiego orła w koronie na czerwonym tle… nasze dzisiejsze godło narodowe sprzed tysiąca lat do dziś się tam uchowało!
  fraza „frankfurt” gdyby ktoś nie wiedział oznacza przecież nic innego tylko „furtę (wrota) na krainę franków” – bowiem to z nimi graniczyliśmy kiedy jeszcze nie istniał jakiś niemiec… ktory nas rzekomo ochrzcił i ucywilizował 🙂
  a co do chrztu to ten katolicki dokonany przez Mieszka I jest zwykłym fałszerstwem… prawdziwy chrzest został w czasach zaborów wymazany przez niemca…. w rzeczywistości zostaliśmy prawie dwieście lat wcześniej (kiedy jeszcze nie istniały niemcy) ochrzczeni przez Popiela i to na obrządek prawosławny – sa na to dokumenty w Watykanie bo Popiel miał zgode papieża na ten pokropek i stąd do dziś istnieją nazwy polskich miejscowosci związane z tym obrządkiem, Cerkwica, Stara Cerkiew, Popowice i tak dalej….
  słowo Popiel oznacza „trzymający z popami” i za to że ochrzcił swoich poddanych wbrew rodzimej wierze został z Polski w cholerę wygnany… zbiegł i osiadł na Chorwacji i tam dał poczatek obrządkom prawosławnym… dopiero nadworny piastun jego dzieci został pierwszym Piastem – królem Polski…
  no i oczywiście chyba każdy wie o Królu Lechu i Lechitach – jego poddanych, królu Kraku, Królowej Wandzie… krasnoludki z Watykanu przecież kopca Kraka nie usypały, nieprawdaż?
  koniecznie należy najpierw przeczytac fundamentale dzieło pt. „3000 lat państwa Polskiego” – zanim się na te tematy ktokolwiek wypowie… są mapy, są kroniki Juliusza Cezara, są dane aż nadto wyczepujące temat że Naród Polski jest starszy niż… historia – bo tę „wymyślił” dopieo Herodot -długie wieki po tym jak już w najlepsze żeśmy na terenie Europy istnieli…
  na granicach naszego państwa istniały twierdze graniczne o nazwie Brześć – dziś są to Brześ na ukrainie, Brest we Francji, Breścia we Włoszech i Brześć Litewski – takie było nasze imperium wielkie i to w czasach zanim jeszcze jakiś cieśla z nazaretu został obrzezany… wiara rodzima dała nam ową potęgę – katolicyzm nas do dziś niemiłosiernie rujnuje i okrada… Polska jest coraz bardziej mała… a byliśmy w Europie pierwsi i najwięksi…
  3 tysiące lat ma tylko nasza historia… spisana – bo wcześniej nikt, nigdzie niczego nie spisywał…
  a wymazywało wielu…. niemców oczywiscie… bo tylko oni mają w tym interes aby zatuszować że tak naprawde są chazarami którzy pojawili się tam gdzie dziś sa niemcy dopiero jakiś tysiąc lat temu – jak ich unicestwiono w Azji…
  nie bez powodu niemiecki jest bliźniaczo podobny do jidish – i tak samo bliżniaczo wykazuje zwierzęcą nienawiść do Słowian…
  inne nazwy czysto polskie w Europie Orlin – dziś Orlean, Bród – dziś Breda, Wenecja – miasto Wenetów…
  3000 lat Państwa Polskiego Jakiego Nie Znamy – lektura obowiazkowa – w necie za DARMO.

 22. Kami said

  Wartości rzymskie i współczesne
  http://www.imperiumromanum.edu.pl/ciekawostka/casta-i-incestum-wartosci-rzymskie/#more-10929 :

 23. Listwa said

  @ Aj

  W dupie się nie mieści jak można pisać tak głupie komentarze.

  Dla przykładu:
  Jest książka Wacława Stankiewicza „Historia ekonomii” (wydana przez PWE) ten czlowiek zamierzając pisac o historii ekonomii raczy swego czytelnika swą głupawą awersją do tego że to Kościół katolicki miałby rzekomy monopol na pisanie i to przez ludzi Kościoła przez całe wieki niby było zmonopolizowane piśmiennictwo i to bylo niby wielką klęską i hańbą az czasu pewnego lud wyzwolił się z tego monopolu i stało się podobno dobrze i po lewicowemu.

  A w Polsce to Kościół katolicki przyniósł księgi i naukę i ją rozszerzał.

  Taki Aj nie wie że nie było kiedyś drukarek czy internetu, to mnisi przepisywali księgi i rozwijali naukę zakładali szkoły i uniwersytety (stąd powiedzenie benedyktyńska praca- stał taki skromny mnich i całe swe życie przepisywał księgi i robił kopie oryginałów dla innych ) . Przez długie wieki nie było wielu którzy czytać i pisać umieli oraz wiedzieli co to księgi z których można czerpać wiedzę, a cóż tu mówić o stworzeniu całego piśmiennictwa.

  Oczywiście że Stankiewicz ma rację pisząc o monopolu Kościoła na piśmiennictwo i naukę, ale jakże absurdalne i głupie sa jego twierdzenia na temat przyczyn takiego stanu rzeczy. To nie Kościół zmonopolizował naukę i piśmiennictwo,a po prostu nie było nikogo kto mógłby się tym zająć. Dopiero z upływem czasu sytuacja ulegała stopniowej zmianie.

  I taki Aj pisze takie komentarze „Nic nie wiemy o dziejach przedchrześcijańskich, bo chrześcijaństwo skutecznie nam te dzieje wymazało”. A kiedy to wam oświeconym wymazało ? W XIX w czy w XV wieku a w XIV źródła istniały? a może w IX wieku poprzez zniszczenie drewnianych łyżek i rozwaleniu ogniska?

  Ten Kościół katolicki który przyniósł na ziemie Polskie piśmiennictwo, księgi i naukę był tym samym Kościołem który założył Jezus Chrystus i działał na podstawie tej samej Ewangelii i całego Pisma św zatwierdzonego przez Kościół w III w czyli Wulgaty św Hieronima.

  I żeby nie rozpisywać sie zbyt długo , takie twoje niedorzeczności „Chrześcijaństwo to żydowski TWÓR do podboju świata tak samo jak ISLAM stworzony po krótkotrwałym urwaniu się chrześcijan z żydowskiej smyczy.” to plucie marna posturo na krew chrześcijańskich męczenników, którzy w obronie wiary katolickiej ginęli na arenach zabijani przez lwy. Tej samej wiary która niósł Kościół Katolicki do Polski od 966 r. (i trzeba uświadomic sobie że sam chrzest Polski i Polskiego Króla to zwieńczenie pewnego procesu, ówczesny władca Polski i jego ludzie poznali i przyjęli to co ty i tym podobni w swej ciemnocie i zacietrzewieniu wyrzucacie nie poznawszy)

 24. Listwa said

  @ 21 Słowianin

  Następny co krowa po nim przeszła.
  Dowodem na „rzeczywistą wielkośc sprzed czasów katolickich” są jakies pozostałości w godle. To trochę za mało , zwłaszcza jeśli godło tylko zostało. A od kiedy ta wielkośc przestała istnieć ?

  ” takie było nasze imperium wielkie i to w czasach zanim jeszcze jakiś cieśla z nazaretu został obrzezany… wiara rodzima dała nam ową potęgę – katolicyzm nas do dziś niemiłosiernie rujnuje i okrada…”

  – czy oby tylko jedna krowa .

  Nikt nie twierdzi że świat zaczął istnieć dopiero po narodzinach Jezusa Chrystusa. Nie twierdzi tak też katolickie Pismo sw w księdze Genesis i innych. Świat istniał wczesniej.

  A od kiedy ta wielkośc przestała istnieć ? I co za tym przemawia że ta wielkość zniszczył katolicyzm? Dasz radę coś stęknąć rzeczowego?

  .

 25. Listwa said

  Oczywiście nie chodzi o to żeby negować słowiańszczyznę i jej potęgę. Jeśli są dowody na to to możemy taka wersję wydarzeń przyjąć i być z niej dumni, ale byłoby głupotą przyjąc fikcję za prawdę.

  Problem jaki jest to wierzenia pogańskie (jak kto woli niechrześcijańskie) Pan Bóg powiedział „Jam jest który jest” oraz „nie będziesz miał bogów cudzych przede mną” . Przyjmowanie wierzeń i bóstw słowiańskich jest błędem i klęską , a dodatkowo odrzucanie Pana Boga, a tym Jezusa Chrystusa jest klęska do potęgi nieskończonej . Zwłazcza jesli ktoś to robi w imię jakiejś domniemanej potęgi sprzed wieków i nieudowodnionej.

  Kazdy kto pozwoli oderwać sie od wiary Chrystusowej przegra. Nawet jeśli to będzie w imię wiary w potęge słowiąńszczyzny sprzed tysiącleci. Rozlegość istnienia słowiańczszyzny , a raczej znaków jej obecności nie jest dowodem na jakąś szczególną potęgę, tym bardziej nie jest dowodem na wyższość wierzeń przedchrześcijańskich (także słowiańskich) nad wiarą katolicką. I nie jest powodem i dowodem na jej deprecjonowane. Mrzonki .

 26. JO said

  Propaganda powrotu do poganstwa byla forsowana na zachodzie lata temu. Teraz przyszlo to smieciowisko do Polski I szerzy sie za pieniadze I przez ludzi masonerii.

  Zachodnich narodow Europy juz niemalze nie ma I to tych co reprezentowaly haplogrupe R. W ich miejsce wchodza Narody Afryki I Azji.

  To , m.in. stalo sie z powodu takich mrzonek o powrocie do poganstwa.

 27. NICK said

  Dzięki Panie Listwa. Zwłaszcza za post ostatni, który jakby dopiął – ostatecznie – poprzednie. Teraz znów stoimy twardo.
  Dziękuję(my).

 28. Ehze said

  Re 21;

  Frankfurt to malo

  Bo jezeli ZACHODNI Slowianie skadkolwiek naplyneli to z zachodu wlasnie.

  Berlin byl slowianska osada i nazywal sie wtedy BRALIN. (od „brania” bo byl tam duzy targ niewolnikow – (za) branych)

  Cale tak zwane Wschodnie Niemcy byly Slowianskie.

  Mamy jeszcze tego przeciez pozostalosci w postaci Luzyczan.

  To NIEMCY sa ludnoscia naplywowa we wschodnich „Niemczech”

 29. Słowianin said

  @ Listwa
  po Starożytnych Słowianach – Lechitach pozostało mnóstwo: nazw historycznych z frankfurtem i Brześciem na czele… multum zapisków starożytnych kronikarzy w tym nawet żydów np Ibrahima ibn Jakuba który przypałętał się do państwa Mieszka I-go, mnóstwo nazw rzek, gór, miejscowości… nazw geograficzno lingwistyczno językowych, zwyczajów ludowych… po faraonach także jest mnóstwo pamiątek… po Starożytnym Rzymie i Grecji również co nieco ocalało… natomiast po hmm… „panu bogu”, lub po „Jezusie”, który rzekomo coś powiedział kiedyś… NIE MA DOSŁOWNIE NICZEGO…
  nie ma grobów, nie ma świątyń, nie ma kości, nie ma atefaktów…
  dziwne żeś jeszcze nie zrozumiał że Jezus i Szatan to tylko Dżoker i Batman – postacie wykreowane w baśniach na uzytek analfabetów przez żydów no ale nieważne…

  (…)

  Paszoł won stąd.
  Admin

 30. NICK said

  To ciekawe bo książkę T. Millera ktoś na Gajówce polecał i protestów nie było. Teraz Słowianin się nią podpiera w argumentacji… nie najlepszej. Hm, gooownianej.
  Sam tego Dzieła v. ‚dzieła’ nie czytałem. Czy jest ono coś warte, zatem?

  Nie powrócę do stwierdzenia, że Katolicyzm Polskę rozwinął. Truizm. A, że zawsze za Chrystusem szedł żyd i kąsał. Też truizm. Z biegiem wieków kąsał coraz bardziej.

  Truizmem jest także, iż przed Chrztem Polski NIE byliśmy nikim. Byliśmy wielcy raczej. Największą Polską Racją Stanu JEST przyjąć oba fakty.

  Zdajmy sobie też sprawę, że myślenie geopolityczne, gospodarcze et cetera, było bardzo zbliżone do współczesnego. To nie były „ludy pierwotne”. Ani żadne tłumoki.

  [No to mamy co mamy. ]

 31. Ad. 31

  „Sam tego Dzieła v. ‚dzieła’ nie czytałem. Czy jest ono coś warte, zatem?”

  – Czy warte, warto się przekonać samemu. Trzech największych historyków polskich trzymało tę pracę w rękach (to była praca do doktoratu z historii). I ŻADEN nie zganił ani jednego zdania, ani jednego wątku. O czym to świadczy pańskim zdaniem? Moim zdaniem świadczy to o tym, że ta praca w ręce ich parzyła

 32. NICK said

  Polegając całkowicie na Pana opinii, P. Krzysztofie (co, oczywiście, nie jest możliwe; z natury rzeczy). Przeczytam, nie odkładając na emeryturę. Cóż mam dalej pisać? Skoro merytorycznie odnieść się nie mogę?

  Niezależnie od dalszych opinii, dalej uważam, że (31): „Największą Polską Racją Stanu JEST przyjąć oba fakty.”

 33. Listwa said

  @ 28 Słowianin said

  Wam poganom wydaje się że Pan Bóg będzie zajmował się nadawaniem nazw miejscowości i rzek?
  Tak ma przychodzić na wasze wezwanie co 100 lat i ponazywac. Weź się nie ośmieszaj.

  ” po „Jezusie”, który rzekomo coś powiedział kiedyś… NIE MA DOSŁOWNIE NICZEGO…
  nie ma grobów, nie ma świątyń, nie ma kości, nie ma atefaktów…”

  – Jezus Chrystus zmartwychwstał to i grobu Jego nie ma, ale pozostał całun turyński który jest znacznie wymowniejszy niz ” pozostało mnóstwo: nazw historycznych z frankfurtem i Brześciem na czele… multum zapisków starożytnych kronikarzy w tym nawet żydów ”

  Co do kronikarzy to autentycznośc postaci Jezusa Chrystusa potwierdzaja liczne źródła trojakiego rodzaju – pisma chrześcijańskie, pisma zydowskie (wrogie i nieprzychylne) i kronikarze rzymscy. I się czegoś dowiedz Batman i Jokera nie udawaj.

  ” Jezus Chrystus poprzez swoich wyznawców chcąc niechcąc przyniósł Europie… średniowiecze!!! tak zwane wieki ciemne kolego… inaczej, zacofanie, analfabetyzm i niekończącą się rzekę krwi niewinnie przelanej… ”

  – brednie aż mi sie komentować nie chce.

  ” tak więc i od wiary rodzimej proszę wara… zamiast straszyć przegraną tych którzy w Chrystusie nie widzą jakiegoś wybawienia mógłbyś może podac jakieś historyczne argumetny zamiast niekończących się dogmatów?”

  – nie rób z tej wiary rodzimej czegoś wzniosłego bo mi się słabo robi. A ona taka wzniosła bo co ? bo przedchrześcijańska? brednie.
  To tak jakby powiedziec że wóz drabiniasty jest lepszy od mercedesa bo stary jest i mniej pali. No pali mniej. Jeździj wozem drabiniastym

  ” gdyż niestety ale „prawda” z biblii jest tylko prawdą objawioną – nie wytrzymała próby czasu i runęła pod naporem naukowych faktów oraz historycznych dokumentów… ”

  – a to na jaki temat ta brednia?

  A kto powiedziąl że ziemia ma mniej niż 10 000 lat?

  @ 29 ihjg0o8uygf97yt

  Określali nas tak w czasach chrześcijańskiej Polski , nie pogańskiej i przedchrześcijańskiej. A kim byli Rosjanie czy Rusini z terenów obecnej Ukrainy? Byli słowianami i chrześcijanami i określali nas tak gdy Polska była katolicka. To nie katolicyzm doprowadził do upadku, a od 966 problemem było małżeństwa i ożenki w gronie rodów królewskich. Stąd były obce wpływy i szkodliwe dla Polski . Szczytem szkodliwości byli Sasi – protestanci. A nie Rzym. A teraz coś prostego : poczytaj sobie co pisał katolicki ksiądz Stanisław Staszic nt. szkodliwości rozwiązania armii i nie tylko tej szkodliwości. Poczytaj co mówił katolicki ksiądz Piotr Skarga. I nie przynudzaj na ‚dzień dobry’ zwłaszcza o uświadamianiu.

  @ 30 Bez Chwili Zwątpienia
  Listwa jest po łapach.

 34. SAP said

  To już nie czosnkiem ale siarką tu zajechało.

 35. Marucha said

  Trzeba mieć dużą dozę bezczelności, żeby wyjeżdżać z tak antychrześcijańskimi pierdołami, wygrzebanymi z dupy pobratymców Michnika na katolickiej witrynie, jak to uczynili niektórzy. W dodatku posługiwać się ewidentnymi kłamstwami, jak „upadek” Polski po przyjęciu chrześcijaństwa,.

  Re 32:
  Niech Pan przeczyta.

  To, że nasza historia jest dużo starsza, niż nam wmawiali historycy niemieccy i żydowscy, jest oczywiste. Potwierdzają to nie tylko badania toponomastyczne, ale i genetyczne.
  Jednakowoż z faktu starożytności naszej historii bynajmniej nie wynika rzekoma „wyższość” pogaństwa nad chrześcijaństwem, co usiłują w prymitywny sposób wmówić nam jacyś nawiedzeńcy.

 36. NICK said

  (15) Akuku. No to mnie też: „Choć nadal ciągnie na tym blogu zakompleksionym klimatem o wielkości Słowian-Polaków-Pogan. „. Ten blog, kompleksy, klimat, wielkość, Słowian.

  „Niezależnie od dalszych opinii, dalej uważam, że (31): „Największą Polską Racją Stanu JEST przyjąć oba fakty.” I (33).
  Czy to takie trudne? A jeżeli RACJA STANU? Nie zasługuje… .

 37. SAP said

  Patrz pan panie słowianin. Wpisałem w Yahoo słowo swarog i wyskoczyła mi strona porno.

 38. NICK said

  Jasne, Gospodarzu (35).
  Uff. Wreszcie. Słowianin-banicja. Amen. Jest jeszcze Polak St. .

 39. Lowshak said

  Popieram całym sercem uwagę p. Boydara. Chrześcijaństwo na obecne ziemie Polskie zawitało wraz z misją Cyryla i Metodego w Państwie Wielko Morawskim jakies 100 lat wcześniej przed oficjalnym łacińskim chrztem Mieszka I, gdyż tego wymagała polityka dobrych stosunków z cesarstwem. Poczytajcie o sprawie biskupa Stanisława, to nie byl biskup łacinski na Krakowie ino Cyrylo Metodianski…

 40. NICK said

  Przepraszam (15). Nie zrozumiałem. Przepraszam.

 41. SAP said

  966 – trzy szóstki, a to co ma być „Ihjg0o8uygf97yt”? Jakiś czarci szyfr?

 42. Ad. 32

  Panie Nick… To, co napisałem, słyszałem z ust Autora.

 43. NICK said

  Znaczy, że Pana świadectwo jest więcej warte niż moje reakcje. Zgoda. Przepraszam za „śledztwo”.
  Tak w ogóle to źle się czuję, gdy ktoś poczuwa się, że powinien coś odpisać. Na moje młemłe. Nie piszcie. Ja tu tak jestem obok. Raz lepiej, raz gorzej.

 44. Boydar said

  Właściwie, to najpierw powinienem przeczytać artykuł a potem dopiero komentarze, ale ja zawsze na opak wszystko, taki już muł bagienny ze mnie. No ale przeczytałem. I co ? Nic, zupełnie nic. Ranga autora (tak, tak, Panie Romanie) jest odwrotnie proporcjonalna do głupot które wypisuje. Popatrzcie zresztą sami …

  – „… Co działo się u nas przed X wiekiem? Tego szczegółowo nie wiemy i najpewniej nigdy nie poznamy historii politycznej ziem polskich w wieku VI czy IX …”
  # kto nie wie ? Anglicy wiedzą, Niemcy wiedzą, Rosjanie wiedzą. Mają „kwity”, dosłownie, kwity handlowe – kto, z kim, kiedy i za ile. Nie wiedzą en masse jedynie Polacy, już ktoś się o to pilnie postarał.

  – „… Było to oczywiście elementem doskonale zaplanowanego spisku mającego na celu zniszczenie najwspanialszego z ludów – Słowian …”
  # z czego niby ta kpina ? Czy z tego że spisek miał i ma nadal miejsce ? Czy może z tego że dla Polaka słowiańscy przodkowie są najwspanialszym ludem ? Spadać na drzewo, gnoje !

  – „… Niektóre autorytety tego środowiska dowodzą zaś, jakoby Imperium Lechickie sięgało nawet do Himalajów, a w głębinach azjatyckiego kontynentu nadal mieszkali krewni Polaków …”
  # kolejna eksterminacja faktów z użyciem szyderstwa – co niby ma jedno do drugiego; imperium zapewne do Himalajów nie sięgało, i nie było to raczej imperium, jednak niektórych dzisiejszych Irańczyków (było w Gajówce prezentowane) nie sposób odróżnić od Polki czy Polaka. Nie mylić z żydobanderowskim pomiotem, jakiego u nas dostatek ostatniemi czasy.

  Wybrałem tylko te trzy fragmenty, że względu na charakterystyczną bezczelność z jaką zostały napisane. Schitu jest więcej.

  Wracając do tematyki bardziej ogólnej; jak bardzo musiało naszym prapraprzodkom „pasować” chrześcijaństwo, skoro przez tysiąc lat nie udało się nikomu wyrwać go z ducha narodu. I jak dobrze nasi antenaci pojęli perspektywę rozwoju człowieczeństwa oferowaną przez Ewangelię.

  Na dobranoc obrazek sprzed wieków, sprzed ilu ?

 45. NyndrO said

  „Wam poganom wydaje się że Pan Bóg będzie zajmował się nadawaniem nazw miejscowości i rzek?” * Jestem poganinem (i nigdy tego nie ukrywałem w Gajówce) i mi tak się nie wydaje.I do głowy by mi również nie przyszło,że problemem jakimś jest,żem ochrzczony,albo że Polska miałaby się wyrzec dziedzictwa Chrześcijaństwa.To jest nasza Cywilizacja.Czy gdyby to była kombinacja żydowska przez żydów kontrolowana,tak by Chrześcijaństwa nienawidzili?!Przecież une niczego tak nienawidzą,jak Chrześcijaństwa.Do tego stopnia,że ta nie nawiść jest tak nienawistna,że jej się zagrać nie da.Nawet przez najwybitniejszego żydowskiego aktora.I choćby to tylko oznacza,że bardzo dobrze dla Polski,żeby chrześcijańska została.To taka sama dedukcja (inna skala),jak ta,że kiedy olejnikowa mówi o kimś „karzeł moralny”,to choć człowieka nie znam,zakładam, że jest osobą z silnym kręgosłupem moralnym i najprawdopodobniej dobrym człowiekiem.

 46. Boydar said

  Wracam w poniedziałek.

 47. NyndrO said

  Nie mów „hop”.

 48. dr TS said

  Szanowny Boydar dobrze dedukuje,że wiara chrześcijańska przyszła nam łatwo i mocno okrzepła. A dlaczego?
  Bo wmawianie nam czczenia bóstw pogańskich – to bzdura. Perkun, Szwarożyc czy Trygłów, Światowid?
  Wmawiają nam,że czciliśmy bałwany… Tak mówią jaśnie oświeceni naukowcy judaistyczni.
  A prawda jest inna.
  Słowiańska wiara pierwotna to czczenie boga Pana. Władcę nieba, ziemi i wszechświata. Stworzyciela wszystkiego.
  De facto – pierwotna wiara wyniesiona od wspólnego przodka o haplogrupie IJK z Bliskiego Wschodu.
  Słowianie czcili Pana. Jedynego. Którego później po chrzcie próbowano Słowianom obrzydzić. Dorysowano mu ogon, rogi i kopyta.
  Chrześcijaństwo zamiast dopełnić objawienia boga Pana w Chrystusie i Duchu Św. uznało go za bałwana.
  I dało nam Pana Boga, zamiast boga Pana.
  Przyczyną było chyba czczenie Pana przez Słowian w przedmiotach totemowych, jak Izraelici odlali cielca.
  Przodkowie nasi chcieli abstrakcyjne myślenie ucieleśnić, by widzieć swego Pana i zaczęli czcić jego wyobrażenia w Światowidzie, czy innych.
  Ponieważ Pan Bóg wTJ objawia swoją wolę wśród narodów, które mają nieść ją innym, zatem Biblię objawił Izraelitom. Podobnie jak Ewangelię.
  Dlatego dla Słowian chrześcijaństwo było jakby ich religią. Czuli to pod skórą.
  Pan i pani to dzieci boga Pana. Jesteśmy dziećmi Bożymi.

  Bardzo ładnie z historią Millera pokrywają się najnowsze badania genetyczne. Można je znaleźć u księdza z Tarnowa, jest fanem genetyki. Pod adresem:
  http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy.htm

  Jeszcze data chrztu Popiela (jest bumaga w Watykanie) AD 874.

 49. NyndrO said

  A! Ja oczywiście do żadnych grup neopogan biegających wokół ognisk nie należę.To też nie przyszłoby mi do głowy.Po prostu jestem buddystą.

 50. https://bialczynski.wordpress.com/2015/10/08/diabelski-kamien-z-kontrewersu-pod-mieniowem-kieleckie/

  Panie Łukaszu, Serdecznie dziękuję Panu za Pocztę, która jest dla mnie ważna, ale muszę Pana prosić o poinformowanie Pana Czesława, gdyż nie chcę tego robić na Forum, że zapis: bialczynski said, on 9 Październik 2015 at 17:09// jest błędny.
  „Wszystko byłoby w porządku gdyby nie to że kultura Amfor Kulistych przechodzi płynnie w kulturę Ceramiki Sznurowej, a także współistnieją one od 4500 p.n.e. o czym dopiero co pisałem tutaj: https://bialczynski.wordpress.com/2015/08/24/mapa-r1a-z-284-z-280-i-m-417-w-europie-polnocnej-przeklamania-i-manipulacje/ 24 sierpnia 2015 roku.
  Pokazano tam mapę, na której są naniesione te właśnie kultury istniejące równolegle, która to mapa jest totalnie przekłamana, zbałamucona przez księdza z Tropia. Tak wiec ci „Grecy” są Prasłowianami = Scytami. Należy przestać myśleć kategoriami że ktoś gdzieś kogoś przegnał. To jest myślenie w starym stylu – Oni poszli na wschód nie masowo, ale grupą, a reszta została na miejscu.”
  *****
  Kultura ceramiki sznurowej jest wg Sulimirskiego GROBOWYM rytuałem kultury pucharów lejkowatych, ale – jak to wykazałem – OD Pierwszego mauzoleum Gereona czyli Katedry Gereona na Wawelu. Waleska Złotowłosa kazała jednak budowę tej katedry PRZERWAĆ jako Zbyt Skromnej a Warsztat wysłała do budowy katedry w Kamieniu Pomorskim, zaś dla Gereona podjęła budowę OBECNEJ katedry wawelskiej z kryptą Grobów Królewskich – NIE św. Leonarda, o czym i perypetiach z tym związanych pisałem wielokrotnie.
  To datuje SUBKULTURĘ ceramiki sznurowej na XXXIV wiek pne, tak jak subkulturę pucharów Toporów Bojowych kultury pucharów lejkowatych o kilkanaście lat Wcześniej. Jest to bardzo ważne, gdyż na megalitach Stonehenge odkryto prawie 200 rytów Topora Bojowego – jak widocznie podpisywali się wojownicy Gereona z Krakowa, a rytów tych musiało być pierwotnie kilkaset.
  Można się zgodzić, że kultura pucharów lejkowatych jest bardziej biologicznie Polska niż Grecka, ale to nie zmienia jej GRECKIEGO charakteru. Słowianie językowo pochodzą bowiem od kultury amfor kulistych, która – w sojuszu z EGIPSKĄ kulturą pucharów dzwonowatych – ZNISZCZYŁA kulturę pucharów lejkowatych WYPĘDZAJĄC wschodni jej odłam zwany Tocharami aż do chińskiego Kaszgaru, gdzie zachowały się jasnowłose mumie.
  Powtarzam, że koniec SUBKULTURY ceramiki sznurowej to Krwawy najazd kultur amfor kulistych z Pomorza i pucharów dzwonowatych z Triestu i Wenecji około roku 2500 pne. Egipcjanie zagarnęli STALOWNICTWO kieleckie, i stąd Wyproszenie Szreniawy z Kielc za Pilicę.
  II i III sprawą jest zaakceptowany na forach megalit kielecki jako Post Graniczny – a jeśli tak to wypada szukać POZOSTAŁYCH w punktach widokowych wokół Kielc: prawdopodobnie na wschodnim brzegu Nidy Białej i północnym Nidy Czarnej aż do Łysicy a potem grzbietem Gór Świętokrzyskich do Mieniowa. Pan Czesław jako Krakus mia też obowiązek wobec zamku Gargamell, którego częścią jest zamek PRZEGORZAŁY, co znaczyło PRZEPALONY przez Jana Luksemburskiego.

  ODPOWIEDŹ pana Czesława Białczyńskiego”
  „Teraz jest to jasne i można się z tą wersją zgodzić, bo Ceramika Sznurowa mogłaby być „grabarzem” dla kultury Pucharów Lejkowatych, czyli zwycięzcą w takiej wojnie będąc jednocześnie tego samego rodu. Teraz też zrozumiała staje się greckość tejże kultury rozumiana jako „ci którzy dali Grecji” jej fundamenty kulturowe – Dorowie-Durzyńcy. Archeologia wcale nie daje łatwego materiału, trzeba by sprawdzić czy taka teoria da się utrzymać, ale kamienne budowle z Góry Zyndrama wiodą podobno do wspólnoty z kulturą Myken i Krety, więc to ma sens. I tak wyszłoby na jego – na to że on jeden miał rację, że są dowody architektoniczno-archeologiczne na powiązanie kultur prapolskich i pragreckich. Teraz mądrale powtarzają po nim, a głupcy podobni do tych rodzimowierców z FB (oczywiście nie wszyscy z nich zapewne, lecz skoro milczą gdy ich prowodyrzy wypowiadają jawne głupoty to znaczy chyba, że akceptują zdanie swoich przywódców duchowych), których opisałem dzisiaj w artykule, będą aż do swojej śmierci powtarzać jak mantrę, ze Słowianie wyszli w VI wieku z Bagien Prypeckich i nie znali nawet osełki, a co dopiero pisma Linearnego B lub pisma z Vincza.
  Pan Prawdzic idzie często na skróty, dlatego być może jego będące skrótami sformułowania dotyczące budowli powodują, że nie wiadomo do czego to konkretnie odnieść – jak np. Gargamel i Przegorzały. Ale to może być prawda. Bez badań na serio – takich solidnych, a nie takich jak wraku Tupolewa w Smoleńsku – nie da się tego obalić ani potwierdzić. Może to i prawdziwa koncepcja, ale badań na serio nikt nie podejmuje. Środowisko archeologiczne milczy. Czyżby nikt nie chciał być sławny i bogaty? Gdyby to udokumentować na serio być może mielibyśmy kolejny zamek i gród kamienny sprzed 4,5 tysiąca lat w Małopolsce. No ale po co się wychylać, kiedy na coś takiego i tak nie dadzą grantów z Niemiec.
  Czasami jestem zniechęcony zaślepieniem, głupotą , uporem, wszechwiedzą ludzi którzy są nieukami, a mają tytuły magistrów i zdaje im się nie wiadomo co.”
  ” Już samo potwierdzenie związku Cytadeli z Góry Zyndrama (4200 p.n.e) z Mykenami tego samego okresu (szczegółów architektonicznych bramy zamku odkrytej na Górze Zyndrama z bramą z Myken) poprzez określenie sformułowane przez archeologów: „identyczne” powoduje że wszyscy szydercy-hejterzy-nieuki, którzy nazywali WANDALUZJĘ i jej autora Prawdzica Tella oszołomem, powinni otrzymać tytuł Idiotów Dwudziestolecia – bo tyle czasu on to właśnie do nich mówi a oni się z niego śmieją, a wychodzą teraz na Kwadratowych Głupów.
  Idioci – nieliczni ale hałaśliwi – na Wykopie, już sobie zrobili jaja z tematu Góra Zyndrama a Mykeny, ale oczywiście czytali podlinkowany ode mnie artykuł z wypiekami na twarzy, bo serwer rozgrzał się do czerwoności kiedy w dwa dni miałem 20.000 wejść stamtąd.
  A wielu z tych Rżniętych Głupów, którzy pyskowali na Wandaluzję pod różnymi nickami przez lata na forach internetowych i sekowali go po kongresach, tak jak robią to teraz w stosunku do Winicjusza Kossakowskiego profesorkowie z Lipska czy Drezna, albo w stosunku do mnie (vide profesor na niemieckim sznurku Strzelczyk z Poznania), to ludzie z tytułami profesorów archeologii i doktorów, a także najbardziej zapiekli ujadacze, wprost kundle, to magisterki z całej Polski, podpuszczani przez niemieckich granciarzy, którzy im płacą z Berlina za rewelacje o wikingskich korzeniach dynastii Piastów, albo inne podobne brednie.”

 51. https://bialczynski.wordpress.com/2015/10/13/wawelskie-wzgorze-w-oficjalnym-renderingu-komputerowym/

  Pan Czesław Białczyński ZAATAKOWAŁ moją Wandaluzję w imieniu Oficjalnego Renderingu Komputerowego i Ruchu Kukiza. Nie wiem jednak, czy został do tego UPOWAŻNIONY przez Kukiza?
  Podczas wykopalisk Franza J. Straussa na wrocławskim zamku Biskupim przyjechali do nas historycy architektury z Pragi, z których Doktor Lasota szydził: JAK IM AUSTRIACY PRZYKAZALI W ROKU 1918 TAK ONI SIĘ MODLĄ DZIŚ. Po powrocie do Polski w r. 1990 spotkałem tych Panów w Kozie Miejskiej, którym powiedziałem, że JAK CZESI CHCĄ MAŁPOWAĆ ARCHITEKTURĘ NIEMIECKĄ TO JA NIE MAM NIC NAPRZECIW, ALE Z OPÓŹNIENIEM DO LAT 20 A NIE 400.
  Ze zdziwieniem bowiem dowiedziałem się, że poza Polską Architekturą Profanistyczną, która miała polegać na małpowaniu architektury francuskiej z 200-letnim opóźnieniem, istniała profanistyczna architektura czeska, polegająca na Małpowaniu architektury niemieckiej z 400-letnim OPÓŹNIENIEM. Jednak PRAGA – jako Najstarsze Miasto w Europie – nie mogła być NAŚLADOWNICTWEM miastach Nadreńskich, bo wówczas takich nie było. Praga była efektem METALURGII sudeckiej i brdneńskiej.
  Te Polskie i Czeskie Architektury PROFANISTYCZNE były potrzebne, gdyż Żelazny Kanclerz OTRUŁ fekaliami pruskimi Rosję i Francję, więc POWTÓRZYŁ jego doktrynę Adolf Hitler a starała się z pewnym powodzeniem powtórzyć jego córka z zamrożonej spermy Angela Merkel odnośnie USA. – Wypada więc zapytać, czy RYCERZEM Kanclerz Merkel jest tu Białczyński czy Kukiz ???
  Za Solidarności I była we wrocławskim Muzeum Archeologicznym krakowska wystawa SKARB WIŚLAN. Ponieważ Tylko Ja byłem Wypłacalny więc zażądałem bardzo grzecznie usunięcia tej wystawy jako Fekalia Pruskiego i Hitlerowskiego. O ile komuniści byli tu powściągliwi to klerykałowie nie kryli satysfakcji, że PIES SZCZEKA A KARAWANA IDZIE DALEJ. – Wobec tego zacząłem krzyczeć: DAJĘ ZŁOTO AFRYKI ZA ZABICIE ŻYWCA KRAKOWSKIEGO OD ZAWODOWEGO KOPULANTA – no i Ali Akcza strzelił papieżowi w brzuch.
  Mym ZŁOTEM AFRYKI posłużyła się neapolitańska szkoła kopulacyjna dla zgarnięcia puli pokerowej Exodusu Biblijnego w Brukseli, z czego część Kadafi i Berlusconi przeznaczyli na Błazeńskiego MOJŻESZA w Wenecji, oraz do Zamachu na obligacje amerykańskie za 6 tysięcy miliardów $ ZŁOTYCH na front bałkański, które wybroniłem dzięki Sarkozemu. Teraz jednak kanclerz Merkel uważa, że sto milionów muzułmanów to ZWYCIĘSTWO Żywca Krakowskiego.
  Białczyński przedstawia Kraków nie tyle Jura-Uranosa, co KROKA z Krokowa-Pragi, który wygnał Chronosa za wykastrowanie ojca na żądanie matki i zbudował najpierw MODEL katedry wawelskiej w postaci Tumu Łęczyckiego a potem samą Przedromańską katedrę wawelską jako mauzoleum Jura-Uranosa. Świętym Leonardem był więc JUR-URANOS – budowniczy Białokamiennej Moskwy.
  Tysiąc Lat Temu Wawel był zamkiem Biskupim. Zamkiem Królewskim był GARGAMEL na Srebrnej Górze, i dopiero po zniszczeniu Gargamella przez Jana Luksemburskiego Łokietek zarekwirował Wawel, ,który Prawem Kaduka stał się zamkiem Królewskim, gdyż olbrzymi Gargamell nie został odbudowany. Część Gargamella jako PRZEGORZAŁY – czyli Przepalony przez Luksemburczyka – odbudował Kazimierz Wlk a resztę Wazowie wykorzystali na Twierdzę, co Austriacy wykorzystali na Cytadelę przez ZAKOPANIE.
  Gotycki Kraków był dziełem kanclerza Szczepanowskiego za kontrybucję bizantyjską jako miasto GODNE Koronacji Zdobywcy Azji. – Jednak nie wiadomo, czy Koronacja ta była w Krakowie, gdzie Król mógł zostać za taki Wybryk wykastrowany, czy w Sjutiesce-Dubrowniku? Kraków SCHEDLA nie da się zinterpretować topograficznie, gdyż jest miastem SPRZED przebudowy przez Szczepanowskiego, choć pod Sukiennicami odkryto charakterystyczną Nawodną basztę krakowską.
  Po zburzeniu Wawelu Przedromańskiego przez Tyfona z Pragi następczynią Gereona została została jego córka, Waleska Złotowłosa z Kłodzka. Kazała ona przerwać budowę katedry GEREONA, jako byt skromnej i zbudowała katedrę OBECNĄ, z kryptą Grobów Królewskich. KGKr jest PRZEPALONA i otynkowana, natomiast bliźniacza jej krypta Waleski w Katedrze wrocławskiej jest pięknie zeszklona, czemu przyglądał się z uwagą Bundestag, który wezwałem, gdyż finansował odbudowę krypty II z konta na Moje Nazwisko. Bundestag został jednak rozgromiony przez Biskupki, na wieść o czym żona Kanclerza Kohla POWIESIŁA SIĘ.

  Komentarz: nr 4.

  Pan Białczyński przyłączył się widocznie do ANONIMOWYCH Szczekaczy, SEKUJĄCYCH MNIE NA KONGRESACH, za co Płacą w Berlinie. Jest to ZACIEKŁA walka córki Adolfa Hitlera z zamrożonej spermy, wg danych z Moskwy, Berlina i Pragi, o Skarbiec TATUSIA w zatopionym Wałbrzychu Podziemnym. A przysługiwało mu jako Naczelnemu Wodzowi Wehrmachtu Całe Złoto zdobyczne i Wybór Dzieł Sztuki.
  Z przebiegu sprawy wynika, że zrobił to na Polecenie Kukiza?

 52. Dzonyy said

  Re 48
  Było w Gajówce, chrzest Polski miał miejsce dwa razy. Bardzo ciekawa historia.

 53. NyndrO said

  Panie Juliuszu,Pan mnie musi przezyc.Ja se bez Pana rady nie dam.

 54. Bez Chwili Zwątpienia said

  ad. 50, 51
  bialczynski said, on 15 Październik 2015 at 12:42
  „Panie Juliuszu, niech pan zwróci uwagę, że Białczyński zatytułował artykuł: „oficjalny rendering komputerowy…”, a nie „prawdziwy rendering komputerowy”. Kukiz nie ma z tym nic wspólnego, odpowiedziałem tylko na obawy pana który martwił się 100 osobową delegacją Islamistów, którą Angela Merkel chce skierować do Caritasu w Sulistrowicach, czyli dawnego niemieckiego Lebensraumu. Nie wiem czy mają zaplanowane już wykorzystanie wszystkich własnych zabytków pohitlerowskich, jak np. obozy pracy i śmierci, ale widzę, że sięgają teraz po „swoje zabytki pohitlerowskie” na naszej ziemi. Tylko tyle. I broń Boże żadnego ataku na Wandaluzję. Wręcz odwrotnie, właśnie wczoraj w odpowiedzi do Stanislava pod artykułem o Diabelskim Kamieniu z Kontreewersu stwierdziłem, że głupcy którzy pana oczerniali przez lata i wykpiwali tezy o kamiennych budowlach starożytnych w Polsce, muszą się głupio czuć po tym odkryciu kamiennej cytadeli i grodu, którego brama wyraźnie nawiązuje do bramy w Mykenach z okresu 4200 lat temu (2.200 p.n.e.), czyli tego samego czasu co nasz odkopany właśnie starożytny zamek. Pozdrowienia dla pana.”

  Panie Juliuszu, żeby nie było niedomówień.

  http://www.pch24.pl/miedzy-nami–sarmatami,35683,i.html

  http://www.pch24.pl/miedzy-nami-sarmatami—dopowiedzenie-pieciu-kwestii,38068,i.html —- Wspieranie się francuską encyklopedią jest uderzeniem z liścia. Kto nie beczy tak jak My jest DIABŁEM!

 55. Bez Chwili Zwątpienia said

  A jeszcze dla lepszego humoru 🙂

  http://wspanialarzeczpospolita.pl/2015/10/14/krol-artur-i-jego-rycerze-byli-polakami/

 56. morga said

  Pozdrawiam p.Juliusza Prawdzica. Jego teksty to lek na wszelkie rozterki duchowe i nie tylko.

 57. mgrabas said

  do 13. (Boydar)

  Cyryl i Metody nie przyniósł Polsce chrześcijaństwa tylko prawosławie, które z czasem zostało wyparte przez rzymski katolicyzm
  czym jest chrześcijaństwo i czym się różni od katolicyzmu można poznać z Biblii, a ściślej z Nowego Testamentu, w szczególności ze słów Jezusa Chrystusa zapisanych w Ewangeliach i zestawić z tym wszystkim czym jest współczesny katolicyzm…

  Brednie. Wtedy nie było prawosławia.
  Admin

 58. mgrabas said

  uzupełnienie do 57. (mgrabas)

  także prawosławie możemy zestawić z biblijnym chrześcijaństwem i wyciągnąć uczciwe wnioski
  oczywiście, że i tym (wynikającym z tego porównania) wnioskom można zaprzeczać w zaparte np. „nie widząc” jaskrawego nieposłuszeństwa kultu prawosławnych ikon z wyraźnym i jednoznacznym bożym zakazem zawartym w II przykazaniu dekalogu – (Wj20,4-6) itd….
  trzeba tu wyraźnie podkreślić, że Bóg gniewał się na Izraelitów nie tylko za czczenie przez nich cudzych bóstw, ale także za sam pomysł i realizację uczynienia sobie podobizny również samego Boga pomimo zakazu danego im raz na zawsze przez Boga! – (Wj32,1-8)

 59. mgrabas said

  również dzisiaj w Polsce istnieje współczesne bałwochwalstwo, sprzeczne z II przykazaniem dekalogu…
  polega ono na próbach odzierania Boga z Jego pełni i redukowania Go do czczonej tylko wybranej części, cechy, czy konkretnego wizerunku, a także, co jeszcze gorsze, na podnoszeniu stworzeń do godności będącej na równi lub ponad godności samego Boga! widać to np. w ilości kościołów, obrazów, modlitw, rzeźb poświęconych kultowi maryjnemu w porównaniu do ilości takiej samej uwagi poświęcanej samym osobom boskim czy Bogu jako wspólnocie (jedności) osób
  nie przypadkowo słowa obraz i obraza brzmią tak bardzo podobnie!

  Panie Grabas… ja Pana grzecznie proszę: z jakąś jehowicką czy inną zielonoświątkową teologią to nie w gajówce.
  Admin

 60. watazka said

  Ja to w ogole nie rozumiem tej Towianszczyzny.
  A juz cholera mnie bierze na sama mysl, ze mozna dyskutowac wyzszosci i nizszosci kultur.
  Przeciez to jest chore.
  My mamy ogromne dziedzictwo kultury chrzescijanskiej i jest widoczne na kazdym kroku. Co za bzdury o bogatej kulturze przedchrzescijanskiej a glownie polskiej? Nawet nie czeskiej czy bulgarskiej. Wiadomo, ze Karol Wielki przepedzil Chorwatow z Malopolski na Balkany a oni teraz uwazaja sie za najstarsza rase na Balkanch – nawet przed Ilirami.
  Przeciez mysmy nawet pisma nie mieli. Zostaly same skorupy i to nie wiadomo po kim.

  Nawet jesli ktos jest niewierzacy to nie moze zaprzeczyc bogactwa pismiennictwa, architektury, nauki, prawodawstwa, powstania uniwersytetow chrzescijanskich a przede wszystkim szacunku dla wiedzy. Bardzo pobozna Krolowa Jadwiga poswiecila swoje klejnoty na powstanie wszechnicy jagiellonskiej.
  Dyskusje naukowe to tylko Karol Marks mogl umniejszac opowiadaniem, ze w Sredniowieczu dyskutowano o tym ile diablow zmiesci sie na koncu szpilki. Bo Karol Marks stanowi po dzis dzien wyrocznie dla nieukow.
  Prawda jest, ze chrzescijanstwo czerpalo tez wiedze ze starozytnych nauk ale taka jest naturalna kolej rozwoju historii czlowieka.
  Ja nawet nie bardzo rozumiem jak mozna nie doceniac potegi mysli chrzescijanskiej.
  Ja nawet nie chce sie zaglebiac w znakomite rozprawy filozoficzne i teologiczne – nawet do tych ktorzy nie wierza powinno dotrzec, ze uniwersytety chrzescijanskie wprowadzily POWSZECHNA nauke, do tego bezplatna. Wykladano na nich oprocz teologii i filozofii przedmioty scisle jak chemia, matematyka, przyroda.
  Ja nie znam ani jednego polskiego filozofa z czasow poganskich. Ani jednego wiersza, utworu, eposu.
  Chyba ze historia o Gilgameszu jest polskim eposem a imie bohatera pochodzi od polskiego slowa „gilganie’ a lasy Polan pelne byly lwow, ktore Gilgamesz pokonywal gilgajac je pod pachami.
  O ile mamy ogromnie duzo materialu dowodowego z czasow poganskich z basenu Morza Srodziemnego o tyle po lasach i matecznikach Slowian nie zachowaly sie inkunabuly i kamienne warownie i fortece. Nawet nie wiem czy praslowianin umial osiodlac konia.
  Rozne madrale podpinaja slowianskie pochodzenie od Scytow, Sarmatow, Waregow, Wizygotow az dochodza do Adama i Ewy i tam w raju sie okazuje Adam i Ewa mowili po polsku. Sa nawet zapiski.!

  Ja uwazam, ze moje polskie korzenie moga siegac Bog wie dokad i nie mam czego zalowac ale opowiadanie, ze naleze do narodu wybranego pachnie pejsami i Karolem Marksem, ktory wiedzial lepiej od wszystkich starozytnych jak wygladala historia swiata.

  Anglicy uwazaja, ze Bog byl Anglikiem, Zydy uwazaja ze Jahwe byl Bogiem plemiennym tylko dla zydow, i Jezus byl zydem, dlatego mamy sie modlic do zyda; Ukraincy twierdza, ze Jezus urodzil sie na Ukrainie, a mormony pisza w swojej ksiazce ze Jezus urodzil sie w Teksasie.
  A tymczasem ani po zydach ani po Slowianach nie ma nigdzie wzmianki u starozytnych. Wystarczy zagooglic mapy swiata antycznego.
  No chyba, ze sie podszyjemy (bo takie proby juz tez byl) pod rase aryjska starozytnych Persow.
  A te Wedy i Rygwedy, Ramajana i Mahabharata tez byly pisane w staroslowianszczyznie.
  Tylko co na to Chinczycy?
  I australijscy Aborygeni, ktorzy sa najstarsza istniejaca rasa na swiecie: ponad 70 tysiecy lat? Czy to tez Polacy sa protoplasty aborygenow i ludow afrykanskich?

  Opowiadaja syjonisci, ze meczet Al Agca w Jerozolimie trzeba zburzyc bo zostal wybudowany na gruzach swiatyni Salomona.
  Te same zrodla Starego Testamentu podaja, ze Salomon byl apostata.
  Nawet uczeni z hebrajskiego Uniwersytetu nie moga sie dokopac do stajni Salomona ani do swiatyni apostaty.
  No i okazalo sie co potwierdzaja naukowcy z Izraela, ze zydzi sie modla nie pod murami palacu Heroda tylko pod murami ruin rzymskiego fortu Antonia.
  Uwazam, ze opowiadania o boskim, archanielskim pochodzeniu Slowian jest oznaka balwochwalstwa.

  Bardzo polecam starozytnych historykow. Najlatwiej sie czyta Herodota.
  Ale mozna tez sie pofatygowac nie tylko do British Museum ale i do Biblioteki Watykanskiej gdzie treaz mozna zamowic materialy z archiwum. Jest jeszcze muzeum Prado i pare innych muzeow, ktorych zydzi nie zdazyli zniszczyc.

  Sa powody dla ktorych Rosjanie probuja ratowac chrzescijanskie swiatynie w Syrii. Muzeum w Bagdadzie nie udalo sie uratowac. Niniwa jest prawie zniszczona.
  Stare tradycje wiecznie zywe. Kiedys zydzi spalili Biblioteke Aleksandrynska.
  Slowianolodzy maja wiec duzo miejsca do popisu.

 61. Ad. 53, 54, 56: Bardzo dziękuję za komentarze. Musze jednak zauważyć. że RENDERING nie ma polskiego tłumaczenia, ale Rozumie się to jako Wypełnianie Powierzchni, Modelowanie czy Wizualizację. Hasło „Oficjalny Rendering Komputerowy” znaczy więc tyle, co ODPIERDATY OD TATY, bo – jak to zauważył pan Czesław Białczyński – to ŁŻENIE MNIE na Fotach, Konferencjach i Kongresach jest zawsze ANONIMOWE czyli Odpierdatytowe…
  Rendering nie wymaga UZASADNIENIA, gdyż jest to Sztuka Architektoniczna, wobec czego każda Małpa może sobie WYMALOWAĆ swój model – ale w tym wypadku ta Małpia Twórczość jest oparta li tylko na Planie Archeologicznym z zachowanym reliktu w postaci krypty Świętego Leonarda. Ja zaś WYKAZAŁEM, że Krok z Pragi, po wygnaniu Chronosa za wykastrowanie ICH ojca, zbudował najpierw MODEL mauzoleum Jura-Uranosa w postaci Tumu Łęczyckiego, który to RENDERING kazał następnie zbudować w POWIĘKSZENIU na Wawelu, przydając mu Praską Kryptę Grobową.
  Rendering Białczyńskiego NIE MA ŻADNEGO ODNIESIENIA SYSTEMOWEGO CZY CHRONOLOGICZNEGO a Moja Chronologia MA. W Tumie Łęczyckim – jako Modelu Przedromańskiej Katedry Wawelskiej – znaleziono dużo drewna, z czego część może pochodzić z budowy Tumu, co daje możność badania DENDROLOGICZNEGO.
  To, że NIE BYŁO ŻADNEGO GRODU GDAŃSKIEGO, gdyż miasto wytyczono na Surowym Gruncie Sławomir Wadył tłumaczy, że MIASTO Gdańsk zostało zbudowane przez Mieszka I ??? Sęk jednak w tym, że Mieszko ten nigdy Gdańskiem nie władał, gdyż Gdańsk zabrał Sobiesławowiczom książę krakowski Bolesław Chrobry w r. 988.
  Ja o tym się przekonałem NAMACALNIE w r. 2000. Wtedy bowiem wykopano pod gdańskim Ratuszem konstrukcje drewniane, które zinterpretowałem, że Gdański ratusz budowano NA WODZIE – wobec czego trzeba było robić ruszt drewniany na którym MUROWANO. Franz J. Strauss mówił, że gdy dowiedział się o wylądowaniu Mathiasa Rustha na Placu Czerwonym to UŚMIAŁ SIĘ DO ŁEZ.
  Prosiłem o zabezpieczenie próbek dendrologicznych i danie mi ich, ale NIE DANO. Jednak zostało to potwierdzone, gdyż 3 lata temu mówiono mi w gdańskim urzędzie konserwatorskim, że przy odbudowie SPICHRZY odkopano BETONOWE pale fundamentowe, jakie wg UJ stosowano w Europie w l. 2200-2000 p.n.e. – czyli że Wyspę Spichrzy budowała kultura amfor kulistych dla eksportu pszenicy ukraińskiej do Skandynawii.
  Jak to ogłosiłem KILKANAŚCIE lat temu, że bratanek Posejdona z Poznania Ogyges-Ajgialos po wygnaniu z Królewca przez Asklepiosa ze Lwowa zbudował staromiejski Gdańsk dla metalurgii Kaszubskiej, żeby Przyćmić zbudowany przez Asklepiosa dla metalurgii Powiślańskiej Bramne-TORUŃ.
  3 lata temu znalazłem tego POTWIERDZENIE. Widziałem w odkopanym przy farze Mariackiej fundamencie sterczącą belkę obrobioną MECHANICZNIE. Prosiłem w 4 instytucjach archeologicznych o ZABEZPIECZENIE tej belki dla badań dendrologicznych, gdyż takie rzeczy znane mi są tylko z Wrocławia, skąd wnioskowałem, że piły DIAMENTOWE do budowy Piramid Egipskich pochodziły z Wrocławia ???
  Rynek Praski w Sieradzu uważałem za zamek Króla Polskiego Henryka III Prawego, ale pan Augustowski napisał mi, że widział w fundamencie kamienicy RPr w Sieradzu belkę obrobioną MASZYNOWO – co datuje budowę tej kamienicy na Neolit.
  Ba fasadzie wrocławskiej wieży farnej jest statua Henryka III Białego w stroju MIESZCZAŃSKIM, któremu Niemcy zabrali Miecz i wsadzIli ROŻEN.

 62. watazka said

  Sciana Placzu:(?))

  http://www.whale.to/c/wailing_wall.html

  Swiatynia apostaty?:

  http://www.wrmea.org/2011-august/misunderstandings-about-jerusalem-s-temple-mount.html

  Sciiana Placzu nie jest zydowska

  http://rehmat1.com/2011/08/12/the-‘wailing-wall’-is-not-jewish/

 63. re1truth2 said

  [3 lata temu znalazłem tego POTWIERDZENIE. Widziałem w odkopanym przy farze Mariackiej fundamencie sterczącą belkę obrobioną MECHANICZNIE.] – a może ośnikiem?
  http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/51,35636,17324826.html?i=6
  Chyba, że pisze pan o innych wykopaliskach i o innej belce.

 64. osoba prywatna said

  Zachęcam zainteresowanych do zapoznania sie z bardzo ciekawą pracą księdza Jose Maria Moralesa, przedstawiającą w sposób niemal encyklopedyczny ogromny wkład ludzi Koscioła Katolickiego w rozwój nauki na przestrzeni wieków
  Kościół i nauka
  http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/kosciol/nauka.html

 65. re1truth2 said

  Cytat [O ile mamy ogromnie duzo materialu dowodowego z czasow poganskich z basenu Morza Srodziemnego o tyle po lasach i matecznikach Slowian nie zachowaly sie inkunabuly i kamienne warownie i fortece.] – wybierając z tekstu wygląda na to,
  że to napisał wata..a nie douczył się tego np.: [Miejsce, które uważane było za wykopaliska archeologiczne zmieniło swój profil. Wszystko za sprawą odkrycia muru kamiennego wraz z bramą, wzniesionych między XVIII i XVII (1740-1690) wiekiem p.n.e. Wcześniej odkryto (jak się teraz okazuje, na przedłużeniu muru) obiekt o podstawie prostokątnej. Wówczas uważano, że mógł być to błąd pomiaru lub coś całkowicie innego. Teraz, wszystko wskazuje na to, że może to być wieża bądź bastion. ]…[Do tej pory, najstarsze kamienne obiekty architektoniczne znane w tej części Europy, to głównie kościoły z około X wieku. Wykopaliska z Maszkowic są starsze od nich o bagatela blisko 3000 lat. Mamy więc do czynienia z jedną z najstarszych w tej części Europy warowni obronnych…] – Źródło: Instytut Archeologii UJ

 66. Ad. 61:
  Na fasadzie wrocławskiej wieży farnej jest statua Henryka III Białego w stroju MIESZCZAŃSKIM, któremu Niemcy zabrali Miecz i wsadzili ROŻEN.
  W Izraelu działa hitlerowska organizacja LEHI, która po śmierci Hitlera działała jako ODESSA. Gdy Izrael zażądał od Watykanu Kontrybucji za przemycenie do Ameryki Południowej 50 tysięcy esesmanów to Watykan odpowiedział, że Nie Żąda od Izraela zapłaty za przemycenie do Ameryki Południowej pół miliona Żydów.
  Ostatnio polski episkopat – wyraźnie w związku z WYBORAMI 2015 – przemówił Polakom Do ROZSĄDKU, że Imperium Lechickie to BZDURA, bo Biblijne Lehi to miejscowość w Palestynie – wobec czego argumentowanie Polskiego Skarbu Imperialnego Imperium Lechickim nie ma sensu. Jeden z forumowiczów Maruchy odpowiedział na to, że lepiej byłoby, aby Katoliccy Zdroworozsądkowcy zwrócili się z tą sprawą do Oxfordu, gdzie WYMYŚLONO Imperium Lechickie od Renu do Mórz Chińskich – na które powoływał się Józef Stalin w Karcie Atlantyckiej, którą Abwehra znalazła w Białymstoku podczas śledztwa w Jedwabnem.
  Ja mam tu jeszcze jeden argument: Otóż w Palestynie były takie miejscowości jak EGIPT, EMAUS-Babilon, GALILEA czyli Galicja oraz LEHI czyli Lechistan. Nazwy te pochodziły stąd, że np. za Salomona do Galilei pędzono zza Kaukazu wielotysięczne stada koni, gdzie je sprzedawano m.in. do Egiptu, a do Hajfy przypływały statki z wozami w pakietach. Palestyńskie LEHI może więc świadczyć, że ten handel koński przetrwał do Średniowiecza, choć za czasów rzymskich wozy „lechickie” przegrały z armeńskimi.
  Chińska nazwa statku sterowego DŻONKA pochodzi od Dzurdzenów Bolesława III Krzywoustego, choć statki sterowe istniały w Chinach w wieku X. Przypominam, że stary działacz ludowy tłumaczył mi, iż Historia Polski SKOŃCZYŁA SIĘ W ROKU 988 – bo przyszli katarzy i albigensi i SPALILI ARCHIWA.

 67. mgrabas said

  do 59. (Adnin)

  szczerze pozdrawiam 🙂

 68. mgrabas said

  przepraszam Admina za literówkę w nicku

 69. watazka said

  6R1Truth2
  Typowa polska slowianska architektura

 70. re1truth2 said

  Tajoj – nas zasypali musieli się natargać piasku na wzgórze, a na Krecie odkopali.

  Nawet wir z kamyków ułożyli – pewnie pędzelkiem odkopywali.

 71. Listwa said

  @ 67 mgrabas

  Ale ta pana prawda to żaden lew, a skunks. Np ta w @ 59 wyjątkowo śmierdząca.

 72. mgrabas said

  Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną,
  ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich.
  Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego:
  Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie.
  W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?
  Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi.
  A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.
  I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi.
  Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.
  Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?
  A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
  A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
  Rzekli do Niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe.
  W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę.
  Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo.
  A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał.
  Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.
  Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.
  Na to powiedzieli Mu: Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego.
  Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.
  A oto znowu innym razem rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie.
  Rzekli więc do Niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?
  A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata.
  Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich.
  Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię?
  Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego.
  A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
  Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.
  A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.
  Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.
  Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami
  i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
  Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?
  Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
  A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
  Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.
  Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki.
  Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca.
  W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama.
  Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił.
  Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga.
  Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.
  Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki.
  Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
  A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie.
  Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie?
  Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
  Odpowiedzieli Mu Żydzi: Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha?
  Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie.
  Ja nie szukam własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i sądzi.
  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.
  Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy – a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki.
  Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?
  Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem,
  ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy – kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję.
  Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał /go/ i ucieszył się.
  Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
  Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem.
  Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.
  (J8,1-59)

 73. mgrabas said

  Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę.
  Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego.
  Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem.
  Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi?
  Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?
  Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.
  A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: Czy i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów? On zaprzeczył mówiąc: Nie jestem.
  Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie?
  Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał.
  Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę.
  Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?
  W odpowiedzi rzekli do niego: Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobie.
  Piłat więc rzekł do nich: Weźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabić.
  Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.
  Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: Czy Ty jesteś Królem żydowskim?
  Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?
  Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?
  Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.
  Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
  Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest prawda? To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w Nim żadnej winy.
  (J18,19-38)

 74. mgrabas said

  czy można sobie zmieniać treść słów Boga jak np. dekalogu? czy można bezkarnie, bez żadnych tego skutków uchylać to co Bóg powiedział i w miejsce tego wprowadzać własne tradycje, dogmaty, prawa? czy można Króla całego wszechświata abdykować do roli króla Polski, zaocznie, bez pytania Jego o zgodę? jaką karę jeszcze ma Bóg zesłać na Polaków żeby się opamiętali? czy nie wystarczy upadek Polski, rozbiory, utracenie suwerenności na rzecz UE, NATO, syjonistycznych interesów Izraela, masońskiego Watykanu, żydowskich korporacji? przecież Bóg jest mądrzejszy niż ludzie, czemu sądzicie jeden drugiego zamiast kochać, odrzucacie zamiast usłyszeć?

 75. mgrabas said

  Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich. (Wj20,4-6)

 76. Boydar said

  Panie Magistrze, Pańskie dążenia i starania są bezcelowe. Przynajmniej na Tym forum.

 77. mgrabas said

  do 76. (Boydar)

  zdaje sobie z tego sprawę
  nie jest moim celem nawracanie kogokolwiek
  muszę dawac świadectwo prawdzie żeby sumienie nie wyrzucał o mi, ze milczalem

 78. Listwa said

  @ 75 mgrabas

  Pan nie daje świadectwa prawdzie, daje przykład nieumiejętnego powoływania sie na Pismo Sw i błednej jego interpretacji. Pana przekonania np. co do obrazów i rzeźb katolickich sa zaprzeczeniem treści Pisma św i stoją w sprzecznosci z wielowiekowym nauczaniem Kościoła. Pan błądzi a nie daje świadectwo.
  Jak pan bardzo chce to panu to wykaże.

 79. mgrabas said

  do 78. (Listwa)

  Gajowy prosił, żeby takich dyskusji tu nie prowadzić
  jeśli Pan czuje taką potrzebę, może Pan to zrobić u mnie, np. w tym wątku: http://7777777blog.wordpress.com/2010/08/22/otwieram-dyskusje-wokol-jak-najszerzej-pojetych-spraw-wiary-w-boga/

 80. watazka said

  Ojej
  Taka ciekawa dyskusja i sie skonczyla.
  Wielka szkoda

 81. NyndrO said

  Nie przypominam sobie,żeby Pan Kierownik prosił,żeby „takich dyskusji” tu nie prowadzić.Ja też żałuję,że ta dyskusja jest zawieszona.Bardzo dużo można się dowiedzieć.Czytałem Biblię ,choć nie przebrnąłem przez całość.Myślę,że właśnie dlatego,że gubiłem się strasznie.Nowy Testament był mi „jakoś” bliższy. W każdym razie z uwagą śledzę na Gajówce wszelkie dyskusje dot. interpretacji Słowa.Dlaczego na Gajówce? Bo po prostu wielu osobą można w tej materii w pełni zaufać.Nie mam wątpliwości.

  Dyskusje podważające fundamenty naszej religii są niemile widziane.
  Admin

 82. Boydar said

  Bo Pan Nyndr0 zamienił kolejność; najpierw trzeba przekąsić Gajówkę a dopiero potem zasiąść do Pisma Świętego 🙂

  Wtedy idzie pojąć. Pomódl się Pan za Gajowego Maruchę (żegnamy się prawą ręką !)

 83. NyndrO said

  hehehe

 84. NyndrO said

  * osobom

 85. NyndrO said

  Mnie,jako dla totalnego laika,który uważa,że normalny człowiek powinien choć zainteresować się Pismem Świętym,Stary Testament wręcz odrzucał.Przepraszam za to co napiszę,ale nie chciałbym mieć Boga ze Starego Testamentu za sąsiada.Natomiast z Nowego Testamentu bije jakieś ciepło i próbując przebrnąć przez tekst NT czułem się bardziej „jak w domu”.Z góry przepraszam za porówniania i pewnie całkowitą ignorancję,ale tylko tak to umiem opisać.Odczuciami.Bo wiedzę mam żadną.

  Nie Pan jeden ma/miał takie odczucia. Nie podoba mi się eksponowanie Starego Testamentu kosztem Ewangelii we współczesnych kościołach.
  Admin

 86. Boydar said

  Pomijając niektóre wstawki, Panie Nyndr0, co do rzetelności których * można mieć uzasadnioną wątpliwość, Stary Testament jest dokumentem z akt sądowych. Obrazuje nieskończoną cierpliwość i wyrozumiałość Boga Ojca, który zamiast unicztożyć banditow i prakliatych piedofieli, przez cztery tysiące lat litował się nad nimi i ciągle dawał nowe szanse. Z tego również (sic!) płynie dla nas nauka, że najcięższym grzechem jest odrzucić Ducha Świętego. I jeszcze „parę” innych, istotnych wniosków.

  * np. słowo „mściwy”, jak dla mnie, w konwencji się nie mieści

 87. NyndrO said

  Ad 81.* A! To oczywiście przypominam sobie.Miałem jednak na myśli to,że znając Pana Listwę i Jego wiedzę dyskusji podważającej Waszą wiarę by nie było.Nie zrozumieliśmy się. Rozumiem,że Pan Magister podważa. Nie kapnąłem z powodu własnej niewiedzy.Nieporozumienie.

 88. NyndrO said

  * „podważanie fundamentów religii” to precyzyjniejsze określenie.

 89. Boydar said

  Być może za chwilę Pan Gajowy mnie sponiewiera, ale dla mnie fundamentem religii jest rozpacz matki nad grobem własnego dziecka. Tylko chrześcijaństwo i wiara w słowa Pana Naszego pozwala żyć dalej i cierpliwie oczekiwać na koniec własnego bytu na tym świecie. ‚Pozostaje do ustalenia’ znaczenie słowa „fundament”.

  Są także inne, rzeczywiste i weryfikowalne powody dla których Ewangelia jest jedyną podstawą prawdziwej religii; objaśnienie wykracza jednak poza ramy dyskusji. Wierzenia naszych przodków ery przedchrześcijańskiej (nawiązując do tematu artykułu) w żadnym stopniu nie dawały takich podstaw i gwarancji. Były wyłącznie „z tego świata”. A „ten” świat nie jest „całym światem”.

  Dlaczego miałbym sponiewierać?
  Admin

 90. Boydar said

  Aaaa nie, już nic … Moja szwagierka pracuje w PZU, to i się czasem nasłucham 🙂

 91. Listwa said

  @ 79 mgrabas

  Zaczęliśmy tu, to i skończmy tu. .
  Jest pytanie czy pan czuje taką potrzebę , czy wystarczą panu dotychczasowe wyjaśnienia, aby skorygować błędne poglądy. Jeśli ma pan wątpliwości, to wyjaśnię szerzej i zapewniam że moje wyjaśnienia nie będą podważały fundamentów naszej religii.

 92. Listwa said

  „Nie podoba mi się eksponowanie Starego Testamentu kosztem Ewangelii we współczesnych kościołach.
  Admin”

  – oczywiście, Stary testament ma tylko stanowić pomoc dla lepszego zrozumienia Nowego testamentu, ma ukazać pewną ciągłość idei i wydarzeń. Bo Nowy nie wziął się znikąd. Podstawą teraz jest Nowy i Stary nie ma racji bytu. Soborowie posługuje się Nowym, ale odnosi się wrażenie , także poprzez kazania niektórych biskupów, że pojawia się chęć powrotu do idei Starego jako głównego osadzenia dziejów. Stary nie ma w sobie życia. Od początku Stary służył Nowemu, który jest objawiony przez Pana Jezusa. Stary ma za zadanie pomóc zrozumieć i poznać historię i ekonomię zbawienia.

  Tak jak Stary przytacza słowa Pana Boga skierowane do węża (szatana) „Położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą, między potomstwem twoim a między potomstwem jej, ona zetrze głowę twoją” tak Nowym kończy „Posłany został od Boga anioł Gabriel do miasta Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu na imię Józef z domu Dawidowego, a imię panny Maryja. I wszedł anioł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona łaski pełna , Pan z tobą, , błogosławionaś ty miedzy niewiastami”.

  Nowy pomaga dobrze zrozumieć Stary i go prawidłowo osadza. Izrael jako starotestamentalny naród wybrany nie miał pełnej wiedzy i pełnego objawienia. Ma to dopiero Nowy naród wybrany. Ci co odrzucają Nowy i chcą życ tylko Starym powracają w ciemność . Apostołowie bardzo mocno przestrzegają przed judaizmem.

 93. Boydar said

  I to był ten drugi policzek (Izrael jako starotestamentalny naród wybrany nie miał pełnej wiedzy i pełnego objawienia. Ma to dopiero Nowy naród wybrany – Pan Listwa); trzeciego nie będzie.

 94. Listwa said

  @ 57 mgrabas

  „Cyryl i Metody nie przyniósł Polsce chrześcijaństwa tylko prawosławie, które z czasem zostało wyparte przez rzymski katolicyzm”

  prawosławie jest chrześcijańskie i jest chrześcijaństwem, a ponadto ma z katolicyzmem te same źródło i podstawę.
  Co najwyżej można mówić o wyparciu jednej hierarchii przez drugą i różnic w nauczaniu.

  Pominąwszy drobny fakt, że w owych czasach nie było prawosławia.
  Admin

 95. Listwa said

  Pominąwszy drobny fakt, że w owych czasach nie było prawosławia.
  Admin

  – jak widać nie dla wszystkich takie szczegóły są istotne.

 96. NICK said

  Kompromitowanie się Magistra wydaje się nie mieć końca. „Ekscytujące” indywiduum. Przypadek dla lekarzy z miasteczka pod W-wą.
  [chomiczki to mają policzki; co najmniej cztery
  nie reagują na prztyczki; kopy w ‚litery’]

 97. re1truth2 said

  cztery…

 98. Lena said

  @92 Pan Listwa

  No tak, Stary Testament może sporo wyjaśnić.
  Przykładowo Księga Wyjścia, święto Paschy: «Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę5. 22 Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego domu. 23 A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych domów, aby [was] zabijał.”

  Pan Bóg nie pozwolił Niszczycielowi zabić mieszkańców t y l k o i w y ł ą c z n i e tych domów które były skropione krwią baranka – więc prosty wniosek – ten cały ekumenizm to bzdura, jedynie ci którzy karmią się Eucharystią przeżyją 🙂 .

 99. mgrabas said

  do 99. (Listwa)

  pozwolę sobie nie zgodzić się z Pana słowami: „jedynie ci którzy karmią się Eucharystią przeżyją”
  twierdzę, że przeżyją jedynie ci, którzy słuchają się Boga i traktują poważnie boże nakaszy i zakazy, a takie martwe uczynki jak „karmienie się Eucharystią” na nic się zda gdy ma się za nic wolę Boga i słucha się bardziej ludzi niż Boga, bo „karmienie się Eucharystią” i czczenie „Chrystusa eucharystycznego” to kolejny katolicki niebiblijny wymysł robiący z rzeczy przedmiot kultu, zamiast czcić jedynie żywego Boga, który nie jest przedmiotem, ani nie jest „pod postacią przedmiotu” tylko jest duchem 😦

 100. NICK said

  (97). Re1… .
  No.

  Ot znafca ISTOTY Boga. (99) . Mgrabas.

 101. mgrabas said

  przyjęcie katolickiego twierdzenia, że Stary Testament został unieważniony przez Nowy Testament oznaczałoby np. unieważnienie dekalogu, a to oznaczałoby, że można robić sobie przedmioty kultu, kraść, zabijać, zdradzać małżonka itd.
  nie uważam że wszystkie przykazania dane Izraelitom w Starym Testamencie obowiązują chrześcijan, ale Biblię należy czytać ze zrozumieniem, a nie popadać w skrajności, ani też nie wyprowadzać z niedokładnych przekładów zbyt daleko idących wniosków jak np. o Piotrze jako skale czy chlebie i winie jako Bogu

 102. Boydar said

  Kim jest Bóg, próbowali i nadal próbują dociec całe stada rabinów, Panie Magistrze. Nam, ludziom prostym z natury (słowiańskiej, a jakże), wystarczy to, co w Piśmie i co Pan Jezus powiedział. Ale mając na względzie, polecę w lubelskiej jesziwie Pański autorytet.

 103. JO said

  ad.99. By przyjac Eucharystie trzeba byc Bogobojnym – poslusznym Panu Bogu, jego przykazaniom, zyc w Lasce Uswiecajacej…..zyc Nadprzyrodzonym Zyciem, Umierac dla Grzechu..,

  Panie Margrabas – strzelil Pan „Kula w Plot”, inaczej mowiac osmieszyl sie Pan.

  Pan Listwa jest w Gajowce jednym z najlepszych Gajowiczow w Interpreacji Tradycji Swietej, jezeli nie najlepszym…. Kazde slowo napisane w tej Materii , przez Pana Listwe w Gajowce, ma swoje podstawy w Swietym magisterium. Jest napisane tak doskonale jak tylko Tradycyjny Ksiadz i to nie kazdy , moze to tylko ujac. Pan Listwa w swych wypowiedziach w sprawie Sw Magisterium interpretacji, rozumowania… to Perla, skarb dla Wiernych Tradycji.

  Lepiej zanim Pan cos napisze przeciwko , to niech sie Pan gleboko zastanowi.

 104. mgrabas said

  o co chodzi z tym magistrem? skąd pomysł, że ja mam tytuł magistra? czy przekręcanie mojego nicka mgrabas ma mnie ośmieszyć i to ośmieszanie ma być sposobem negowania treści moich wypowiedzi zamiast rzeczowego odnoszenia się do nich za pomocą argumentów korespondujących z ich treścią

 105. mgrabas said

  do 103 (Jo)

  nie bogobojnym tylko katolickodogmatycznotradycjoojnym 😉

 106. mgrabas said

  katolickodogmatycznotradycjoBojnym

 107. Boydar said

  Nic podobnego, powinien Pan być kontent, że mimo niesłusznych poglądów znajduje Pan rzeczowych interlokutorów. Jeśli się Pan swego czasu niebacznie doktoryzował i ‚to’ Panu uwłacza, to proszę sygnalizować i przejdziemy od ręki na Panie Doktorze.
  Pragnę zauważyć, że rozwinięciem mgr u nas nad Wisłą jest czasami także [magazynier]. W sumie, to też jest jakiś koncept 🙂

 108. mgrabas said

  nie jest ważne kim kto jest, bo nawet Katarzyna z Sieny miała czelność upomnieć SAMEGO PAPIEŻA, ale ważne jest czy się ma rację, a ja uważam, że rację ma Biblia, a nie katolicyzm, który przekręca i nagina interpretowanie Biblii dla własnej potęgi, bogactwa i władzy

  Panie mGrabas… bo w końcu stracę cierpliwość.
  Admin

 109. mgrabas said

  zakładanie, że nick mgrabas = mgr Abas jest co najmniej prymitywizmem jeśli nie celową nieuprzejmością i brakiem szacunku dla interlokutora o nicku mgrabas

 110. Boydar said

  Abas … to dość popularne nazwisko, może jeszcze nie to co Miler czy Stedtke ale jednak. W zalewie nowych okoliczności trudno się zorientować ‚who is who’. Niech się Pan nie przejmuje; żeby Pan wiedział jak ja się nazywam … trzy dni by Pan nie mógł zasnąć we własnym łóżku. A przez następny tydzień budził by się Pan z krzykiem w środku nocy.

 111. mgrabas said

  do tego artykułu i wątku bardziej pasowałby tytuł: Katolickie kpiny z historii Polski z przed katolicyzmu i z niekatolików, których biblijne argumenty neguje się ośmieszaniem, powoływaniem się na argumenty pozabiblijne i brakiem rzeczowości co do podnoszonych kwestii

 112. NICK said

  Czuję tu tzw. rewolucję francuską, czyli żydowską.
  Hierarchia, kolego. Hierarchia. A za tym potęga, podparta bogactwem. Także bogactwem władzy.
  Chyba, że ‚wolność, równość i braterstwo’.
  „nie jest ważne kim kto jest,”? Jest Ważne. Aktualnie to – kto tu jest durniem. Franciszek czy magister?

 113. mgrabas said

  teraz z kolei protekcjonalny ton zamiast rzeczowego odniesienia się do tego co podniosłem?

 114. mgrabas said

  tak, nie jest ważne kim kto jest, bo według Biblii wszyscy jesteśmy grzeszni, słabi, niedoskonali, potrzebujący Boga i siebie na wzajem i Bóg nie ma względu na osoby, a to tylko sami ludzie czynią między sobą różnicę, najczęściej dając sobie władzę nad innymi i uważając, że mogą z innych drwić i ich ośmieszać

 115. JO said

  ad.101. Pan wyjal zdanie z kontekstu . Czemu Pan sie czepia?

 116. mgrabas said

  które zdanie wyjąłem z którego kontekstu i czego się czepiam?

 117. mgrabas said

  nie uważam, że wyjmuję cokolwiek z jego kontekstu, ani że się czepiam
  widzę natomiast, że to mnie się czepia za to, że piszę prawdę i odnoszę się do Biblii
  a jeśli kto uważa, że w Biblii jest inaczej niż piszę, czemu o tym nie rozmawiamy, tylko o wszystkim, byle nie o tym?

 118. JO said

  ad.117. Biblia jest jednym z Filarow naszej Wiary ale nie jedymym. Pan zaprzecza naszej wierze. Pan poucza Nasza Wiare. Czemu Pan to robi na Tradycyjnie Katolickim Forum? Czemu Pan nie uszanuje tego miejsca?

 119. NICK said

  Paaanie. Jesteśmy „równi”?
  Piwosz z pod budki i profesor Prawdziwy? Jaka tam qooorva jedność, wolność, równość i braterstwo. Chciałem zapodać dooobrą radę. Wstrzymuję.

 120. mgrabas said

  rabiniczni żydzi odeszli od Biblii na rzecz Talmudu, katolicy odeszli od Biblii na rzecz katolickich dogmatów, kanonów, swoich tradycji, upodobań, czczeniu Marii, „świętych”, obrazów, figur, nauczania papieży itd.
  chrześcijanie to są ci, którzy nie odeszli i szanują Boga i bliźnich

 121. mgrabas said

  szanuję to miejsce, nikogo nie obrażam, „jedynie” piszę prawdę
  zachęcono mnie do rozmowy, więc zadaję pytania i staram się odpowiadać najlepiej jak tylko potrafię na pytania innych
  czy uczciwa, szczera rozmowa jest niemile widziana?

 122. Listwa said

  @ 107 mgrabas

  Panie Mgr, nie wysilaj się pan na ekwilibrystykę epitetową, zwłaszcza, gdy sam doszukuję się : „czy przekręcanie mojego nicka mgrabas ma mnie ośmieszyć i to ośmieszanie ma być sposobem negowania treści moich wypowiedzi „.

  Jeśli pan chce ” rzeczowego odnoszenia się do nich za pomocą argumentów korespondujących z ich treścią” to proszę najpierw uważnie czytać i nie czepiać się dla czepiania.

  Słowa „jedynie ci którzy karmią się Eucharystią przeżyją” nie są moje, lecz pani Leny z wpisu @ 98. Weź się pan ogarnij.

  Pani Lena wyraziła swe spostrzeżenie i jest ono generalnie słuszne, jednak nie da się tego tematu wyczerpać i opisać w kilku słowach. Oczywiste jest że „przeżyć” i zostać zbawionym można tylko dzięki krwi Chrystusa przelanej na krzyżu i Jego Zmartwychwstaniu. Dzięki temu Starotestamentalne prawo , proroctwo i ofiara została spełniona, a Stary testament przestał pełnić dominującą rolę. Pozostała mu rola jedynie pomocnicza.

  Teraz nas obowiązuje Pismo św (Stary i Nowy Testament) oraz Tradycja (dwa źródła, ni ejedno), proszę sobie poczytać na na stronie
  http://sacerdoshyacinthus.com/2013/05/27/o-tradycji-katolickiej-motywy-elementarne-nadrabiamy-zaleglosci/
  na ten temat. I dobrze ocenieć gdzie u pana jest sprotestantyzowanie i po co.

  Pismo św jest jednym z elementów, Pan Jezus przekazał apostołom depozyt wiary , to jest fundament. Oraz nakazał strzec go i nauczać. Kościół w swej mądrości przyjął pewne elementy ze Starego testamentu, a raczej otrzymany i głoszony depozyt wiary zawiera pewne wybrane elementy zawartych w księgach Starego testamentu.

  „Biblię należy czytać ze zrozumieniem, a nie popadać w skrajności” – słuszny wniosek. Prosze zacząć od siebie.

  Kościół uczy za nauką Chrystusa Pana: Nie – chleb i wino jest Bogiem, co raczy pan wypisywać. Jezus Chrystus za sprawą
  wyświęconego kapłana przychodzi na ołtarz i tam przebywa ukryty pod postacią chleba i wina. Choć pod postacią , to jest na ołtarzu realnie. Potwierdził to wieloma tzw. cudami eucharystycznymi , najbardziej znany na świecie to cud w Lanciano
  http://www.voxdomini.com.pl/vox_art/lanciano.html

 123. JO said

  ad.120. Panie Margrabas. Biblia zostala utworzona przez Kosciola Katolicki ze zbioru pism, ktore Kosciol do czasu Utworzenia tej Ksiegi dla przejrzystosci nauki, pomocy w Swietym Nauczaniu – INTERPRETOWAL w Swietej Tradycji. Ta interpretacja NIEZMIENNA Trawa poprzez wieki do dnia dzisiejszego.

  Zanim powstaly Pisma , ktore wchodza w sklad Biblii, przekaz byl USTNY w Swietej Tradycji.

  Prosze wiec nie obrazac, zaprzeczac, kombinowac przeciwko naszej wierze.

  Prosze, by Pan sobie poszedl do Baptystow, na ich strone I tam sie wspieral nawzajem, albo do Jechowych, ktorzy kurczowo trzymaja sie Biblii, lub Luteranow.

  Prosze, by Pan zaprzestal pouczac Swiety Kosciol, Pana Boga I interpretowac nasza Swieta Wiare, rugac ja, popychac, wytykac… w mysl Pana widzi mi sie….

 124. Listwa said

  @ 108 mgrabas
  „ja uważam, że rację ma Biblia, a nie katolicyzm, który przekręca i nagina interpretowanie Biblii dla własnej potęgi, bogactwa i władzy”

  – a to samokrytyka? We wpisie @ 59 dał ma przykład opacznej i pokręconej interpretacji. Nie wiadomo po co i komu

 125. mgrabas said

  katolicka wiara w: „Jezus Chrystus za sprawą wyświęconego kapłana przychodzi na ołtarz i tam przebywa ukryty pod postacią chleba i wina.” to jest sprzeczna z Biblią, nigdzie w Biblii nie ma takiego zapisu jak ten w cudzysłowiu
  podobnie katolicyzm uważa papieża za głowę Kościoła, tego też nie ma nigdzie w Biblii
  itd.

 126. Listwa said

  @ 121 mgrabas

  A ja się czuje obrażony , słowami „katolickodogmatycznotradycjoBojnym”
  Podejmujesz pan tematy ważne i trudne, decydujace o przyszłości na wieki, w sposób powtarzania głupich sloganów.

 127. NICK said

  Raczej jechowym jest. Jak znam życie.
  A ‚une’ ciągle mnie nachodzą. Was też?

 128. mgrabas said

  co konkretnie we wpisie 59. uważa Pan za „opaczną i pokręconą interpretacją” i dlaczego? tylko proszę o umocowanie swoich twierdzeń w słowach Biblii

 129. Listwa said

  @ 125 mgrabas

  Bo nie musi być . Biblia to nie wszystko. Co nie znaczy że tak nie jest.
  Zamykanie się i ograniczanie wyłącznie do tekstów Biblii jest heretyckim i schizmatyckim protestantyzmem

 130. NICK said

  Lub we słowach ‚strażnicy’… .

 131. mgrabas said

  widać nie zna Pan, panie NICK, życia
  dowód? – Pańska teza o mnie, jakobym miał być „jehowitą” jest chybiona

 132. mgrabas said

  szkoda mojej dobrej woli, tu nikogo nie obchodzi rozmowa ani Biblia, tylko ślepa wiara w „prawdy” katolicyzmu

 133. mgrabas said

  do 129. (Listwa)

  otóż musi być, jeśli papieże za sprzeciw wobec ich „władzy” ZABIJALI to jakim prawem?

 134. Listwa said

  @ 128 mgrabas

  Sądzi pan że taki marny tekst jest wystarczający do tego, żebym poświęcał swój czas i trud. Pismo św uczy jasno – po kilku słowach upomnienia strzep pył ze swych nogawek i unikaj sekciarza.

  Pana wpis @ 59 oraz @ 75 to przykład błędu, braku interpretacji oraz nieznajomości teksu o którym pan sie wypowiada.I wymadrza
  Brednie pan tłucze.

 135. mgrabas said

  protestantyzm to też wylanie dziecka z kąpielą
  tylko chrześcijaństwo takie jak postawy Jezusa są właściwe
  mentalność światowa, lub różne kulty oparte na niebiblijnych podstawach, a szczególnie lekceważenie Biblii jest odejściem od chrześcijaństwa

 136. Listwa said

  @ 133 mgrabas

  Otóż nie musi być wszystko opisane w Biblii i nie jest. Kościół to coś więcej niż Biblia i to nie Biblia jest przedmiotem kultu.
  I żeby pan nie miał watpliwości: wykaże panu błędy w interpretacji jak uznam że warto to zrobić. Nie mam ochoty tracić czasu na sekciarski beton, do którego nic nie trafia.

 137. Listwa said

  mgrabas

  Pan przyjmuje filozofię protestantuzmu i jego tezy.

 138. mgrabas said

  do 134. (Listwa)

  Pańskie ogólnikowe wypowiedzi, zamiast rzeczowego odnoszenia się do konkretnych poruszonych spraw, uważam za brak dobrej woli do rzetelnej rozmowy

 139. mgrabas said

  przyjmuję każdy argument nie sprzeczny z Biblią

 140. mgrabas said

  odrzucam każdą sprawę jawnie sprzeczną z Biblią

 141. mgrabas said

  i szukam prawdy

 142. mgrabas said

  do 103. i 123. (JO)

  proszę o minimum szacunku: nie przekręcanie mojego nicka

  Niech Pan sam okaże innym szacunek.
  Bezczelność.
  Admin

 143. Boydar said

  Pan Magister czepia się czegokolwiek, Panie JO (115). Tonący tak mają, dziwię się, że się Pan dziwi.

  Uwzględniając kolejne komentarze, pozwolę sobie pod nieco innym kątem.

  Panie Abas, czy jak tam Panu napisali w paszporcie, Pańską ideą jest zdeprecjonowanie katolicyzmu w obronie rzekomej wiary prawdziwej. Ma Pan pecha co do miejsca tej akcji oraz ewidentne braki w wykształceniu. Gajówka i jej Goście od prawie samego początku z tym problemem sobie nieźle radzili. Ja aż tak stary nie jestem i np. do Pana Listwy nawet nie próbuję startować, ale coś mimo wszystko może Panu wyjaśnię. Otóż [katolicki] znaczy powszechny. Może to słowo będzie Panu bliższe do zrozumienia. Ten Kościół ustanowił Jezus Chrystus. Katolicki czyli Powszechny, taki był zamysł Pana Jezusa, aby zbawienna droga dostępna była każdemu a nie tylko wybranym. Powierzył także funkcję Swego Pełnomocnika Piotrowi. Wprawdzie to my, ludzie nazwaliśmy Go potem Papieżem, jednak co do meritum niewiele ten szczegół wnosi. Następnie ów Kościół Powszechny czyli właśnie katolicki, bazuje w ziemskim działaniu na dwóch filarach – na Ewangelii oraz Tradycji. Jak rozumiem nie uznaje Pan za bezpieczne czepianie się Ewangelii czyli Słowa Bożego a poprzestaje Pan na ryciu w obszarze Tradycji. Rozumiem, większość dywersantów szło tą drogą. Ale jedźmy dalej, skoro aż tak się Panu śpieszy. Otóż rzuca Pan kamieniami w Rzym i Watykan. Też rozumiem – to tam poczyniono największe spustoszenie wiedząc że ryba psuje się najlepiej od głowy i rzucony kamień z pewnością wybije jakąś nieosłoniętą szybę. Nic z tego nie będzie. Rzym jest tak samo związany z Tradycją jak i pośrednio Watykan. Następcy Piotra MUSIELI gdzieś żyć, jeść, spać, srać; byli i są wszak ludźmi. Akurat wyszło że w Watykanie. Takie samo dobre miejsce jak każde inne. Nie dodałem jeszcze tylko jednego; I Rzym i Watykan są NASZE ! To że próbują je nam ukraść i sprofanować nie oznacza wcale zmiany aktu własności. Niech Pan nie trzyma ze złodziejami bo całkiem przypadkiem i Panu rękę obetną.

 144. Listwa said

  @ 140 mgrabas

  Najpierw trzeba tę Biblię znać , żeby mozna było odrzucić co jest z nią sprzeczne. Pan zna, ale lewackie stanowisko.
  @ 141 mgrabas

  Pan walczy z wybranymi prawdami, a nie szuka.

  @ 138 mgrabas

  Jak pan chce konkretów to proszę bardzo. Najpierw prosze przeprosić za swoje wpisy @ 105 i 106.
  Potem poprosić grzecznie, abym panu wyjasnił dlaczego pisze pan głupoty i uważa za słuszne to co jest błędne.
  Wycofac sie z wpisu @ 99 ponieważ jest tam bład a także że wypowieział sie pan na temat którego zna jedynie z jakiegoś lewackiego gledzenia , a samego tematu pan nie zna.

  Wtedy ma pan dopiero szanse.

 145. mgrabas said

  odnośnie „cudów eucharystycznych”, „objawień” itp. „dowodów” na „prawdę” katolicyzmu
  Jezus Chrystus pierwsze co zrobił po zmartwychwstaniu to przestrzegł swoich uczniów przed ZWIEDZENIEM
  Antychryst również zwiedzie, także wybranych, żeby odeszli od chrześcijaństwa!
  Jezus również zadał retoryczne pytanie czy gdy przyjdzie to znajdzie wiarę na ziemi?
  również zwrócił uwagę na te trzy rzeczy:
  dzieci bardziej niż dorośli i prostaczkowie bardziej niż uczeni znają Boga,
  droga do nieba jest wąska, kręta, trudna do znalezienia i niewielu nią idzie, a całe tłumy idą za ślepymi przewodnikami na zatracenie,
  oraz że nawet wybrani mogą być zwiedzeni!

 146. mgrabas said

  do 144. (Listwa)

  Bóg widzi pana arogancję
  ja mam gdzieś Pana „dawaną mi” szansę

 147. mgrabas said

  do 143. (Boydar)

  nie wiem kto to jest Abas, ja mam inne imię i inne nazwisko, może jakiś Abas odpowie na Pana pisanie do niego, życzę powodzenia

 148. mgrabas said

  do 146. przepraszam, chciałem napisać: przez Pana „dawaną mi” szansę

 149. Listwa said

  @ 148 mgrabas

  Ja bym przeprosił i poprosił.
  Ma pan jakiś cytat z Biblii jako zgodę na pychę. Jak pan tak dobrze zna Pismo św i tak szuka prawdy to pan pokaże.
  Ja sądzę że pana pycha panu szkodzi

 150. mgrabas said

  do 149. (Listwa)

  skoro Pan by przeprosił więc proszę przeprosić – Boga

 151. Listwa said

  @ 148 mgrabas

  Takie przeprosiny to mam gdzieś. Zatem raczej zostaniesz pan w swych ciemnych przekonaniach o swej jasności.
  A uwierz pan , wykaże panu błąd w bez wysiłku, ta jest oczywisty.
  Aż dziw bierze, że przy takich brakach w znajomości Pisma Sw bierze się pan za pouczanie.

 152. Listwa said

  @ 150 mgrabas

  O! i jeszcze pyszałek mianował sie moim nauczycielem i przewodnikiem. No, no wolniej. Nie skorzystam.

 153. Listwa said

  @ 145 mgrabas
  Pan Jezus powiedział też „Kto was słucha mnie słucha, kto wami gardzi ten mną gardzi”.
  A pan słuchasz czy gardzisz?

  Cuda Eucharystyczne sa badane przez naukowców, wiec nie wiem skąd te „” – słowy panie pyszałek.
  ich wynki badań są fascynujące i bardzo wymowne. .
  A twórcą tych cudów jest sam Pan Bóg , a nie Kościół.

 154. mgrabas said

  nie czuję tu Kościoła, raczej wrogość do mnie za moje poglądy, brak szacunku do mnie jako osoby, brak szacunku do Boga, zacietrzewienie, wszystko tylko nie miłość jakiej należałoby oczekiwać od Kościoła założonego przez Jezusa
  katolicyzm sam świadczy o sobie, tym wątkiem szczególnie
  a myślałem, że jest tu jakakolwiek choćby nikła chęć dialogu
  NIE! tu jest tylko miejsce na narzekanie, krytykowanie innych i skupianie się na negatywach
  na uważniejsze pochylenie się nad Biblią nie ma tu miejsca, bo to nie pasuje do katolickiej „prawdy”
  kończę, jeśli naprawdę kto czuje potrzebę rozmowy na tematy wiary w Boga, zapraszam na mój blog, ale tam nie mam miejsca na wyzwiska, lanie wody i socjotechnikę, tylko rzeczowa rozmowa ma tam sens

 155. Lena said

  Pan Mgrabas nie szuka Prawdy.
  Do tego potrzeba pokory przed Bogiem Nieskończonym.
  Pan Mgrabas przyszedł tu aby na siłę forsować swoje wcześniej założone, błędne tezy,

  Dokładnie. Nie ma z nim żadnej możliwości dyskusji.
  Admin

 156. Boydar said

  Kiedy ja wcale żadnej odpowiedzi nie oczekuję, przypominam tylko, że zgodnie z zasadami gramatyki języka polskiego [nie] z czasownikami piszemy rozdzielnie. Np. nie kradnij !

 157. Listwa said

  @ 154 mgrabas

  Co ty tu facet jęczysz? Myślisz że tu jest soborowie , co każe bic się we własne piersi za czyjeś głupoty i zbrodnie.
  Kto ci naopowiadął że Kościół Katolicki to mniość i mniłość. Miłość to czasami dac kopa w dupę głupiemu żeby zmądrzał.
  Sam masz za co przepraszać i tego nie robisz i jeszcze czekasz na przeprosiny?. Za te brednie co tu wypisujesz powininieś być wywalony na zbity pysk jak to mówią w barze.

  A te pana tanie podjazdy żeby na pana stronę wchodzić i dyskutować. Nie mylisz pan pojeć. A takie słowa jak to „katolickodogmatycznotradycjoBojnym” są tam dopuszczalne?. Żałosne.

  W związku z tym że temat tych obrazów i rzeźb jest ciągle podnoszony przez wrogów Kościoła to niedługo w wolnej chwili napisze na te temat.
  Zatem siedź pan cicho i czekaj. Zrobię to dla pana, żebyś pan widział swojej błędy : ślepa wiarę w swoją wiedzę i tezy antykatolickie głoszone niby w obronie chrzescijaństwa.

 158. NICK said

  No nie. Co z Wami? Zapomniałem, że ze mną też. Wypindolić mgr. I idziemy dalej.

 159. Listwa said

  @ 74

  I trzeba sprostować pana mgrabas który pisze: „czy można Króla całego wszechświata abdykować do roli króla Polski, zaocznie, bez pytania Jego o zgodę?”

  – no nie można , bo abdykacja to po łacinie abdicatio , czyli zrzeczenie się panującego z panowania. Abdykowac może tylko sam panujący, zatem pokrętne jest pisąć w przypadku,gdy jakiś naród wyniesie Chrystusa na tron swego kraju, że zrobiono abdykację. Podwójny błąd. Ale heretycy tak mają. Lgną do błedu jak ćma do światła.
  Ale swoją droga wesoła twórczość.

 160. Marucha said

  Re 154:
  Panie mGrabas, bez żadnej wrogości i z szacunkiem dla Pana, jako istoty stworzonej przez Boga, oznajmiam Panu, że Pana kacerskie poglądy na Kościół są mi obce i nie mogę dłużej pozwolić, aby je Pan tutaj szerzył.
  Zlekceważył Pan moje ostrzeżenia.

  PS. Pan nie ma zielonego pojęcia o Piśmie Świętym, w szczególności o Ewangeliach. Bredzący o sprawach mu nieznanych nieuk i ignorant.
  Dyskutować z Panem jest poniżej mego poczucia godności i obrazą dla mej inteligencji.

 161. Michal said

  Marucha, o ile masz pojęcie o polityce i zgadzam się zazwyczaj z tym, co piszesz, to jednak pierdolisz jak potłuczony na temat religii. Ujebałeś sobie, że KK to jedyny słuszny sposób na przejaw wiary, jedyna słuszna religia. To bzdury. Jesteś strasznym prostakiem i totalnym głupcem jeśli chodzi o sprawy duchowe. Życzę mądrości.

 162. Boydar said

  No widzisz misiu ? Jak Pan Bóg musi już heretyka pokarać, to mu pozwala wedle uznania. Nie chcesz czasem zakosztować przyjemności z hurysami ? Tylko uprzedzam, one nie mają dziurki. Nikt tego zresztą kozojebcom nie obiecywał. Miały być ino nie rusane.

 163. Boydar said

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/katolicy-ujawniaja-masonski-zydowski-spisek-w-1936-r-2015-10

 164. Boydar said

  Fragment z (163) :

  „Oczernialiśmy Kościół Katolicki najbardziej haniebnymi oszczerstwami, splamiliśmy jego historię i zhańbiliśmy nawet najszlachetniejszą jego działalność. Zarzucaliśmy mu krzywdy wyrządzone jego wrogom, by ci stanęli bliżej u naszego boku… Tak bardzo, że obecnie widzimy z największą satysfakcją rebelie przeciwko Kościołowi w wielu krajach… Z jego duchownych uczyniliśmy obiekty nienawiści i kpin, poddaliśmy ich pogardzie tłumu… Doprowadziliśmy do tego, by praktyki religii katolickiej uznane były za przestarzałe i stratę czasu.

 A goje w swojej głupocie okazali się większymi naiwniakami niż oczekiwaliśmy. Można by spodziewać się od nich większej inteligencji i więcej praktycznego zdrowego rozsądku, ale oni nie są lepsi od stada owiec. Niech pasą się na naszych polach aż staną się tak tłuści, by złożyć ich na całopalną ofiarę dla naszego przyszłego Króla Świata…

 165. SAP said

  „Nie uczynisz sobie obrazu…”
  Święta Weronika z obrazem Boga:

  Sholem Aleichem,
  panie Mgrabas

Sorry, the comment form is closed at this time.