Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  NyndrO o Wolne tematy (59 – …
  osoba prywatna o Wolne tematy (59 – …
  Zbigniew Kozioł o Wolne tematy (59 – …
  osoba prywatna o Wolne tematy (59 – …
  Marucha o Wolne tematy (59 – …
  Zbigniew Kozioł o Wolne tematy (59 – …
  osoba prywatna o Duda: Jesteśmy państwem i naro…
  osoba prywatna o Wolne tematy (59 – …
  Boydar o Wolne tematy (59 – …
  Carlos o Sytuacja geopolityczna na koni…
  NICK o Parlamentarna głupota ma się…
  Carlos o Sytuacja geopolityczna na koni…
  Boydar o Wolne tematy (59 – …
  osoba prywatna o Wolne tematy (59 – …
  NICK o Portki w dół?
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 496 obserwujących.

Anglio, twoje dzieło!

Posted by Marucha w dniu 2015-11-08 (Niedziela)

Faktem bezspornym jest doprowadzenie do obu wojen światowych przez politykę brytyjską, czy jak kto woli – przez interesy polityką tą kierujące. Zachodzi jednak interesująca różnica między działaniami Londynu w 1914 i 1917, a w 1939 roku.

O ile bowiem tak przed, jak i w trakcie Wielkiej Wojny priorytetem Zjednoczonego Królestwa było przeciwdziałanie możliwości powtórzenia traktatu w Björkö (i nadania mu realnego kształtu), o tyle u progu DWS stronnictwo wojenne wydawało się być pełne, że można a nawet trzeba równolegle rozwiązać problem obu kontynentalnych rywali Anglii – tj. i Niemiec, i Związku Sowieckiego.

Wnioski wynikające z analizy tamtych zdarzeń pozostają pouczające także dla Polaków i to szczególnie współcześnie.

Różne strategie – jeden cel

O ile więc Anglicy zrobili wszystko, by uniemożliwić porozumienie niemiecko-rosyjskiej podczas pierwszej wojny i posunęli się nawet do obalenia władzy carskiej w imię kontynuowania przegranego przez Rosję konfliktu – o tyle dyplomacja brytyjska świadomie sabotowała w lipcu i sierpniu 1939 r. szanse zawarcia trójstronnego układu brytyjsko-francusko-sowieckiego (ratunkowego przede wszystkim dla Polski).

Działanie było więc pozornie przeciwne – cel jednak jednak jeden, w obu przypadkach zresztą osiągalny podobną metodą, tj. bezwzględnym dążeniu do wojny, mającej wybuchnąć w miejscu i czasie wybranym przez Londyn. Tylko szybkości Hitlera i sprytowi Stalina należy zawdzięczać, że plan, którego gorącym orędownikiem był m.in. Winston Churchill – spalił na panewce i ostatecznie nie doszło do zbrojnego starcia Oceanu z Kontynentem w blokach uformowanych praktycznie bez miejsca dla Polski. Niestety, jednymi z ofiar tej niewypowiedzianej ostatecznie prawdziwie Wielkiej Wojny – stali się polscy oficerowie zamordowani w Katyniu.

Zwłaszcza I wojna światowa o tyle miała cechy wojny o interesy Wielkiej Brytanii jako globalnego mocarstwa (a nie boju o zmianę cywilizacyjną na świecie w interesie sił, dla których wszelkie imperia mają tylko znaczenie utylitarne), że jej celem było unicestwienie bądź przynajmniej znaczące osłabienie sił uniemożliwiających Londynowi uzyskanie niemal całkowitej światowej hegemonii, czyli Niemiec i Rosji.

Co ciekawe, z kalkulacji tej wyłączano ostatecznie zwycięskie Stany Zjednoczone nie tylko przez ich komplementarność wobec Anglii (na którą zwracał uwagę już Bismarck), ale także z powodu specyficznych cech imperium oceanicznego, dla którego grupy rządzącej nie jest istotny sam nosiciel, tylko ciągłość interesów.

O wyborze taktyki natomiast decydował prosty rachunek sił – o ile przed 1914 r. Brytyjczycy zdawali sobie sprawę z niemożności jednoczesnego pokonania Niemiec i Rosji, a groźbę ich współdziałania (czy choćby pacyfikacji wzajemnych relacji) uznawali za śmiertelne niebezpieczeństwo, o tyle w przededniu II wojny Londyn wyraźnie nie doceniał potencjału stalinowskich Sowietów.

Siła prowokacji

Powtarzać trzeba do znudzenia – Wielka Wojna wybuchła tylko dlatego, że strona niemiecka była przekonana, że Wielka Brytania nie podejmie działań w związku z ultimatum Wiednia wobec Serbii oraz dalszą eskalacją konfliktu – a rząd Asquitha-Greya-Churchilla, wbrew błaganiom prezydenta R. Poincarégo o jasną deklarację ratującą pokój – zrobił wszystko, by upewnić Berlin w tym nastawieniu [1].

W przypadku DWS konieczne było zastosowanie innej taktyki – a mianowicie przekonanie Berlina o nieodwracalnym dążeniu Londynu do okrążenia Niemiec i narzucenia im wojny w niekorzystnym układzie geopolitycznym. W tym celu udzielając tzw. gwarancji – na cel wysunięto Polskę zmuszając Hitlera do przyspieszenia planów i dokonania agresji celem wyeliminowania najsłabszego ogniwa kształtującego się sojuszu.

Obecna polityka historyczna Rosji stawia II Rzeczypospolitej zarzut konsekwentnego sabotowania prób powstrzymania Hitlera w drodze współdziałania mocarstw i zainteresowanych państw. Zarzut ten jest niestety uzasadniony [2], nie mniej należy podkreślić, że zwłaszcza w lipcu i sierpniu 1939 r. niesuwerenna już wtedy praktycznie (bo uzależniona od „gwarancji” brytyjskich) Polska jedynie wykonała swoje zadanie wyznaczone przez Londyn, zgłaszając swoje spodziewane veto do sowieckiej propozycji trójstronnego paktu gwarancyjnego dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Brytyjczycy, posługując się tak Polakami, jak powolnymi im już wówczas całkowicie Francuzami uczynili wszystko, żeby misja admirała Reginalda Draxa i rozmowy z K. Woroszyłowem nie uratowały pokoju, ani nie doprowadziły do powstania efektywnej koalicji antyhitlerowskiej już latem 1939 r. [3] Co ważne bowiem – gdyby pakt gwarancyjny doszedł do skutku niemal pewne byłoby wycofanie się III Rzeszy z planów agresywnych wobec Polski i dominacyjnych w stosunku do Rumunii, a jedyną kwestią sporną między mocarstwami pozostałyby (nieobjęte gwarancjami) roszczenia kolonialne i rewindykacje niemieckie wobec Francji i Wielkiej Brytanii. Wojna, gdyby więc wybuchła – toczyłaby się wyłącznie na zachodzie, jako starcie obdartych z dekoracji imperializmów.

Taki scenariusz w sposób oczywisty był nie do zaakceptowania przez kierowników polityki brytyjskiej, zmierzających konsekwentnie do wznowienia konfliktu światowego dla osiągnięcia celów, które po 1918 r. okazały się krótkotrwałe, czyli uzyskanie jednoczesnego pokonania i Niemiec, i rosyjskiej przestrzeni geopolitycznej. Mieliśmy więc do czynienia z kontynuacją polityki brytyjskiej prowadzonej już co najmniej od paktu Izwolski-Nicholson, czyli od 1907 r. [4], która prostą drogą doprowadziła do sierpniowych salw siedem lat później.

(Non)Glorious Revolution

Łamiąc chronologię przypomnijmy więc oczywistość – wojna niemiecko-rosyjska w 1914 r. (przynosząc w ostatecznym rozrachunku Polsce tylko chwilową niepodległość) była zabójcza dla trzech cesarstw środkowo-europejskich, z czego stosunkowo zdano sobie sprawę we wszystkich zainteresowanych stolicach. W każdej działały już jednak siły uniemożliwiające pacyfikację stosunków i to pomimo raz po raz wysuwanych zwłaszcza ze strony państw centralnych propozycji, zwłaszcza początkowo sprowadzających się do przywrócenia status quo, co tym dobitniej powinno nam dziś pokazywać całkowitą utopijność i absurdalność „rozwiązań” austro- czy niemiecko-polskich (nb. akurat ten ostatni element pozostaje wspólny dla wszelkich prób wiązania interesów polskich z zachodnimi, by sięgnąć tylko do składanych w zbliżonych okolicznościach erfurckich i późniejszych projektów Napoleona opłacenia Polską normalizacji stosunków z Rosjanami…).

Zaciekłość Londynu w sabotowaniu prób zawarcia pokoju (nie tylko pokoju na Wschodzie, co jeszcze byłoby zrozumiałe, ale w ogóle zakończenia wojny bez osiągnięcia celów strategicznych, tj. upadku Niemiec i Rosji oraz rozpadu Austro-Węgier i Turcji) była szczególnie widoczna na odcinku rosyjskim.

Nieprzypadkowo partię wojny stanowili w Piotrogrodzie wolnomularze (rytu szkockiego), goście poselstwa brytyjskiego, zwolennicy monarchii parlamentarnej na wzór angielski – i po prostu agentura, kierowana przez Samuela Hoare (czynnego też w dobie wciągania świata do wojny w dobie monachijskiej).

O ile udział niemiecki w wybuchu rewolucji bolszewickiej jest do znudzenia już rozpoznany i opisany – o tyle przynajmniej w polskim dyskursie historycznym, mimo dostępności wielu pozycji, wciąż pomijany i lekceważony jest udział brytyjski w doprowadzeniu do upadku caratu i dążeniu do kontynuowania wojny wbrew elementarnemu rosyjskiemu instynktowi państwowemu, wyłącznie dla osiągnięcia ustalonych w Londynie celów wojennych i dania czasu na wejście do wojny Stanów Zjednoczonych.

Zamordowanie Rasputina [5] i rewolucja lutowa były wydarzeniami, które przypieczętowały los Rosji (a więc poniekąd i świata) na następne stulecie, przy czym co ciekawe – jednocześnie położyły podwaliny pod przyszłe współdziałanie niemiecko-bolszewickie, niemiecko-rosyjskie i niemiecko-sowieckie.

Nieodparta logika geopolityki

Brytyjczycy stosunkowo szybko uzyskali zresztą doświadczenie w walce z Niemcami i Rosjanami jednocześnie, o czym świadczą wydarzenia z października 1919 r. i atak Royal Navy na niemiecko-rosyjską Zachodnią Armię Ochotniczą gen. P. Bermondta-Awałowa operującą na Łotwie, a dokonany kosztem wsparcia udzielanemu (?) przez interwentów antybolszewickim działaniom gen. N. Judenicza [6].

W istocie bowiem aliancka interwencja w rosyjskiej wojnie domowej służyła jedynie utrwalaniu osłabienia Rosji i rabunkowej eksploatacji jej rezerw i bogactw znajdujących się w zasięgu interwentów, nie zaś broń Boże przywróceniu przedrewolucyjnego status quo, będącego potencjalnym śmiertelnym zagrożeniem dla Imperium Brytyjskiego. Zwłaszcza, gdyby Rosja powojenne czy porewolucyjna miała odnaleźć się znowu jako mocarstwo kontynentalne, zainteresowane ekspansją w Azji.

Wbrew być może oczekiwaniom przywódców zachodnich – geopolityka ma swoją nieodpartą logikę, dlatego po okresie chaosu i ideologicznych eksperymentów – także Sowiety odchodząc od linii „rewolucji światowej” coraz bardziej przechylały się w stronę polityki państwowo-imperialnej, czemu Zachód przyglądał się do czasu biernie, wykorzystując pojawiające się od czasu do czasu groźby wojny i interwencji do nawiązania (w przypadku Brytyjczyków nawet dwukrotnie) i wzmocnienia stosunków dyplomatycznych, a przede wszystkim gospodarczych.

Można więc uznać, że bardzo poważnie przygotowując się wreszcie do ataku na ZSSR w 1939 r. sprzymierzeni chcieli poniekąd nadrobić swoje wycofania z 1923 i 1927 r. [7] kiedy to Moskwie grożono wojną, oczywiście wykorzystując w tym celu m.in. mało uświadomiony straszak polski (czego do dzisiaj niemal nie ma śladów w historiografii polskiej).

Nic więc dziwnego, że zdając sobie sprawę, że Operacja „Pike”, a także lądowanie polskich podhalańczyków w Finlandii faktycznie może mieć miejsce – administracja Stalina zadecydowała nerwowo o likwidacji czynnika zagrożenia, czyli polskich oficerów znajdujących się w rękach sowieckich, deklarujących niemożność współpracy z Moskwą, z którymi w dodatku nie wiadomo było co zrobić [8].

Katyń jako skutek polityki brytyjskiej

Nigdy nie będzie żadnej polskiej polityki zagranicznej – jeśli nie nauczymy się, że akcja wywołuje reakcję. Musimy w końcu zapamiętać nie ma historii wydarzeń – jest tylko historia procesów historycznych w skali makro i ciągów zdarzeń powiązanych w skali bezpośrednio odczuwalnej. Czyli że obchodzenie niedawnej, listopadowej rocznicy rzezi Pragi nie ma sensu bez zrozumienia, że spowodowało ją wyrżnięcie niebroniących się 2300 Rosjan (w tym kobiet i dzieci) przez insurgentów Kilińskiego pół roku wcześniej.

Zrozumienie pozornej absurdalności Katynia nie nastąpi jeśli nie zrozumiemy, że zamordowanie polskich oficerów dokonało się zbrodniczymi rękoma NKWD-zistów, ale w wyniku realizowanych przez Zachód, nietrafionych kalkulacji polityczno-militarnych, w których byliśmy mniej nawet, niż narzędziem.

Konieczne jest też uświadomienia sobie istnienia sił i interesów, które tak z geopolitycznego, jak i własnego, ekonomiczno-finansowego punktu widzenia będą czyniły wszystko dla uniemożliwienia naturalnego i gwarantującego stabilizację (co najmniej) dwóm kontynentom współdziałania europejsko-rosyjskiego.

Niezależnie od tego, czy ośrodkiem działania tych sił pozostawało Imperium Brytyjskie, czy są nim Stany Zjednoczone – mamy do czynienia z tragicznym paradoksem używania przez nie Polski, którą samo położenie (o historii i kulturze nie wspominając) powinno predestynować do roli pacyfikatora, czy łącznika między Europą i Eurazją – jako jednej z bil rozbijających stabilizujący się układ międzynarodowy. Nie trzeba dodawać, że skutki tak przedmiotowego traktowania są z reguły dla Polski tragiczne, czego właśnie choćby Katyń [9] może być szczególnie bolesnym przykładem.

Równie niewesoła pozostaje refleksja współczesna, o ile bowiem ośrodek sił zainteresowanych podtrzymywaniem antagonizmów na obszarze Eurazji przemieścił się za Atlantyk, o tyle metody – i zagrożenia, pozostały te same. Ta sama jest, niestety, również polska potencjalna użyteczność w tego typu operacjach – już ochoczo zgłaszana przez zarządzających naszym krajem. I oby skutki nie były identycznie jak w przeszłości złe dla Polski i Polaków.

Konrad Rękas

[1] Patrz np. Barbara W. Tuchman, „Sierpniowe salwy”, Warszawa 2014 r. str. 129-139 i Stanisław Cat-Mackiewicz, „Europa in flagranti”, Warszawa 1975 r., str. 223-224. Co ciekawe, w pracach głównonurtowych historyków i publicystów dominuje uparte zdziwienia rzekomymi „błędami brytyjskimi”, które doprowadziły najpierw do wojny z Niemcami, a potem także do wciągnięcia do wojny po stronie Państw Centralnych Turcji. Tymczasem dopiero samonarzucające się w swojej oczywistości założenie, że polityka brytyjska była jak najbardziej konsekwentna, tyle że jej celem był nie pokój, lecz wojna – pozwala wyjaśnić i zrozumieć wszystkie te „nieporozumienia”.

[2] Patrz szerzej: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/13236/fatalizm-i-infantylizm

[3] Patrz np. Patrick R. Osborn „Brytyjskie plany ataki na ZSRR 1939-1941”, Warszawa 2007 r.

[4] Patrz np. Peter Hopkirk, „Wielka Gra”, str. 691-695, Poznań 2006 r.

[5] Patrz np. Andrew Cook, „Zabić Rasputina”, Warszawa 2005 r. lub popularno-senacyjny dokument rosyjski: https://www.youtube.com/watch?v=LY7oFjlns_A

[6] Patrz np. Michael Kellogg, „Rosyjskie źródła nazizmu”, Poznań 2015 r., str. 158-159

[7] O meandra polityki zagranicznej II RP szerzej: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/5158/nierealizm-magiczny

[8] Patrz szerzej: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/4248/o-katyniu-smialo-i-niesmialo

[9] op. cit. P. R. Osborn „Brytyjskie plany…” str. 11, str. 124-130

http://chart.neon24.pl

Komentarzy 38 to “Anglio, twoje dzieło!”

 1. Antares said

  Brytyjczyczy winni dwom wojnom światowym? A ja myślałem że to międzynarodowe żydostwo. No cóż co dzień na Gajówce można się dowiedzieć coś nowego. A propo polityków sterującą brytyjską polityką: chciałbym i myślę,że chyba wszyscy Gajowniczkowie też, żeby naszym Państwem rządzili ludzie tacy jaką WB, tzn ludzie którzy patrzą na interes tylko swojego a nie innego kraju.

  A kto rządził i rządzi Wielką Brytanią? Brytyjczycy???
  Admin

 2. Toni said

  Bardzo ciekawa analiza geopolitycznych uwarunkowań masywu euroazjatyckiego, choć bez stawiania kropki nad „i”, którą jest proste stwierdzenie, że polityka brytyjska, a następnie amerykańska zbiega się w pewien sposób (występuje w tym względzie jakaś obopólnie korzystna symbioza) z dążeniami globalistów spod znaku np. sekt Iluminatów i innych sekt, o których bodajże Virion mógł powiedzieć, odpowiadając na pytanie, czy pieniądz rządzi światem: tak, pieniądz rządzi światem oraz pewna ciemna ideologia…

  Współczesna, światowa elita pieniądza (będąca też konspiracją w konspiracji wszystkich sekt masoński) przekonała na progu XX w. Brytyjczyków, a w trakcie XX w. Amerykanów, że upragniony przez tę elitę rząd światowy powstanie w oparciu o etniczny żywioł anglo-amerykański. Władca światowy (despota) będzie wprawdzie „z krwi syjońskie” i takież będzie jego najściślejsze kierownictwo, ale elity jankesko-brytyjskie będą w tym układzie światowych stosunków tworzyć coś w rodzaju arystokracji postawionej ponad reszta narodów, będących czymś w rodzaju światowego plebsu… Wyznaczeniu tej właśnie globalistycznej roli, przeznaczonej dla elit anglosaskich i jankeskich, służą takie nieformalne ciała sterujące polityką światową jak Komitet 300, Klub Bilderberg oraz Komisja Trójstronna.

  Z naszego, polskiego punktu widzenia, najsmutniejsze pozostaje to, że w łonie wszelkich władz państwowych nie mamy nikogo, kto rozumiałby choćby tylko żelazną logikę geopolitycznych uwarunkowań, o której przenikliwie napisał autor powyższego artykułu, nie mówiąc już o rozeznawaniu niuansów grup interesów i dążeń spod znaku „ciemnej ideologii”. Będziemy przez to ciągle „mniej nawet, niż narzędziem” w światowych zmaganiach z opłakanym skutkiem zwłaszcza dla nas samych…

 3. Boydar said

  Pan Rękas najwyraźniej przeszedł ostatniemi czasy intensywny dokształt. A mówią, że nie matura … nauka to potęgi klucz ! 🙂

  Równo chłopcy tną pod wiatr, stopy wody, i żadnego szczypioru.

 4. Ali Baba said

  Ten gruby świński ryj z cygarem wyraźnie mówił kilka lat przed 1939, że ..”ta wojna będzie naszą angielską wojną”.!! Rosnąca powoli potęga gospodarcza Niemiec była nie do zaakceptowania przez dumny /ha ha ha / Albion!! A ta stara blać żydowska / matka chyba Rockefelera/ powiedziała jasno..”gdyby moi synkowie chcieli, to by tej wojny nie było/..Tzn I ŚWIATOWEJ..ale synkowie-gangsterzy chcieli..

 5. semperparatus said

  Autor w zawoalowany sposób krytykuje „partię wojny”w Rosji lat 1905-14…nazywając ją „masońską i brytyjską agenturą”…Być może ma to pewne uzasadnienie…
  Ale warto się zastanowić co by się stało gdyby w tym kraju górę wzięła „partia proniemiecka”…składająca się oczywiście przede wszystkim z osób pochodzenia niemieckiego w rosyjskim aparacie władzy…Otóż należy domniemywać,ze stało by się tak jak przewidywał Dmowski w swojej genialnej analizie geopolitycznej:Niemcy(jako najsilniejsze gospodarczo i militarnie państwo w Europie)pokonały by po kolei…Francję a później pozbawioną sojusznika Rosję…i stały by się niekwestionowanym hegemonem w Europie…Wynikiem takiego przebiegu wypadków byłoby zwasalizowanie obu tych państw przez Wielkoniemiecką II Rzeszę i brak jakichkolwiek szans na niepodległą Polskę…

 6. rola said

  @3
  Już wcześniej po tekście (tłumaczącym rzekomo słuszne tezy ambasadora Rosji) tego, skądinąd przystojnego i nie głupiego pana wyraziłem podejrzenie że pan Rękas jest agenciakiem. Niniejszym tekstem utwierdza mnie w tym stanowisku. I zgadzam się z panem B. o dokształcie.
  Jakaż finezja, pełne znieczulenie czytelnika, przygotowanie użytecznych idiotów. Dobra szkoła G…

 7. akej said

  I znow dokola pierdola. Rekas pisze jakby blekotu sie nazarl. Znow dowiadujemy sie, ze dwie wojny swiatowe wywolali ci, ktorzy tych wojen nie wywolali. Czy w koncu znajdzie sie ktos, kto bedzie mial dosyc odwagi oraz uczciwosci by prawde nam napisac???

 8. NICK said

  Rękas rękę myje.
  Hacząc o pomyje.

 9. akej said

  I znow dokola pierdola… Znow dowiadujemy sie, ze dwie wojny swiatowe wywolali ci, ktorzy ich nie wywolali. Czy w koncu znajdzie sie ktos z odrobina wiedzy oraz odwaga i uczciwoscia aby prawde nam napisac???

 10. Nutka said

  Co to znaczy, że insurgenci Kilińskiego wyrżnęli 2300 Rosjan, w tym bezbronne kobiety i dzieci? Ktoś z Państwa zna szczegóły?

 11. akej said

  @ Marucha
  Kilkakrotnie probowalem zamiescic komentarz. Slow niecenzuralnych nie pisalem. Kazda proba nie powiodla sie.
  Pod innymi artykulami moje wypowiedzi umieszczane sa natychmiast. Nic z tego wszystkiego nie rozumiem. Prosze sprawdzic.

 12. Macko said

  Niektóre komentarze sa warte niepokazywania ich…
  do rzeczy – polecam przeanalizowac hipoteze cybernetyczna Katynia –
  http://czasgarwolina.pl/?parametry=Bie%C5%BC%C4%85ce%20teksty%7C%;%%7C1096
  Myślenie cybernetyczne nie analizuje szczegółowo wydarzeń, lecz zgodnie z ewangeliczną zasadą „po owocach ich poznacie” bierze pod uwagę tylko działania początkowe i – niezależnie od deklarowanych intencji działającego i rzekomo nieprzewidzianych perypetii w czasie działania – ich rezultaty. Gdyby cybernetyk oceniał dzisiejszy udział poddanych brytyjskiej królowej Jacka Rostowskiego i Radosława Sikorskiego w polskim rządzie, który doprowadził u nas do zastoju i masowej emigracji wartościowej młodzieży do Wielkiej Brytanii to – niezależnie od tłumaczenia samych dżentelmenów – uznałby ich za działających patriotów brytyjskich, a nie polskich. Dzięki takiej metodzie cybernetyka jest odporna na propagandowy szum informacyjny celowo wzniecany dla odwrócenia uwagi od niemalże ewidentnych przyczyn.

  Wróćmy do opowiadania o Katyniu. Przypomnijmy los domu należącego do rozstrzelanego w Katyniu garwolinianina pana porucznika Franciszka Majewskiego. Właśnie dom przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Polskiej został przez komunistów odebrany rodzinie Majewskich i urządzono w nim przedszkole miejskie. Uczyniono tak dlatego, by lud uczynić beneficjentem katyńskiego mordu i nacjonalizacji, i obrócić jego nastroje przeciw swej elicie.

  Andrzej Dobrowolski

 13. Czołgista said

  @11
  Możliwe, że używa Pan słowa blokowanego automatycznie przez system ustawiony przez admina. U mnie też to się zdarza. Gajowy zablokował ksywki używane przez trollów. Cześć mogła zawierać słowa, które Pan użył we wpisach.

 14. wandaluzja said

  Gdy w roku 1942 zapytano Winstona Churchilla, czy wierzy, że Sowieci wymordowali wziętą do niewoli armię polską – 20 tysięcy oficerów i 180 tysięcy żołnierzy – to po pijaku wymamrotał: BOLSZEWICY POTRAFIĄ BYĆ OKRUTNI.
  Polacy Stalinowi do wojny z Niemcami potrzebni nie byli, ale zmienił zdanie, gdy okazało się, że Bez Polaków Berlina nie zdobędzie.

 15. MatkaPolka said

  A ja mam trochę inną interpretację dziejów

  Przekleństwem dla Polski i dla Europy sa Krzyżacy – Prusy –Niemcy odpowiedzialne za wszystkie wojny w Europie w XIX w i za dwie wojny światowe w XX w. w których zginęło miliony ludzi oraz za rewolucję bolszewicka w Rosji.

  Prusy wyrosły na trupie Polski.

  Krzyżacy (rycerze Najświętszej Marii Panny) to odłam Templariuszy, zakonu militarnego z okresu Wojen Krzyżowych. Templariusze ukradli złoto ze Świątyni Salomona należne wg hierarchii innemu nie-militarnemu zakonowi, Priorii Syjońskiej, podległemu papieżowi: po to powoływano zakony militarne, aby odzyskać grób Chrystusa.

  Templariusze/Krzyżacy stali się w Europie wielką siłą – militarną, finansową (złoto ze świątyni), intelektualną, organizacyjną. I mieli wpływ na wszystkie ówczesne dwory europejskie. Przestali uprawiać za murami zamków i klasztorów chrześcijaństwo – powód swojego powołania i rację istnienia – a zaczęli uprawiać coś na kształt gnozy. Stali się w ten sposób zwykłymi bandytami i agresorami.

  Stali się również prekursorami późniejszych Tajnych Związków, zakonów nie-militarnych, masonerii.

  Rozbój, kłamstwo, agresja, przekupstwo, perfidia – to immanentna cecha krzyżactwa.

  Krzyżacy potrafili osadzić na tronach europejskich swoich wasali – to również bardzo charakterystyczne. To również stały element tajnej polityki pruskiej.

  Rosja została inaczej podporządkowana – dwór carski był pruski – dynastia Romanow to właściwie dynastia Romanow – Holstein – Gottrop. Rosyjski car Piotr III to Karl Peter Urlich, a jego żona to Sofia Augusta Anhalt–Zerbst, Prusaczka rodem ze Szczecina, znana, jako Katarzyna II, która bezprawnie zagarnęła tron, mordując swojego męża (upozorowany pojedynek)

  Dwór brytyjski jest i był również pruski, a więc krzyżacki

  Królowa Wiktoria

  Wiktoria, właśc. Aleksandryna Wiktoria (ang. Alexandrina Victoria) (ur. 24 maja 1819 w Londynie, zm. 22 stycznia 1901 w Cowes na wyspie Wight) – królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii przez 63 lata (od 20 czerwca 1837). Do 9 września 2015 roku najdłużej panujący monarcha w historii Wielkiej Brytanii. Od 1 stycznia 1877 r. także cesarzowa Indii. Żona księcia Alberta Sachsen-Coburg-Gotha. Jej krewni i potomkowie zasiadali na tronach Grecji, Jugosławii, Rosji, Rumunii i Niemiec, a obecnie panują w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Belgii, Danii i Hiszpanii

  Ojciec Wiktorii, Edward August Hanowerski, książę Kentu, był czwartym synem Jerzego III, króla Wielkiej Brytanii w latach 1760–1820. Matką Wiktorii była księżniczka Wiktoria Sachsen-Coburg-Saalfeld,

  Chrztu udzielał jej arcybiskup Canterbury Charles Manners-Sutton, a jej rodzicami chrzestnymi byli książę-regent, car Aleksander I Romanow (na cześć którego otrzymała pierwsze imię), królowa Charlotta Wirtemberska i księżna-wdowa Saksonii-Coburga-Saalfeld. Rodzice planowali pierwotnie nadać córce imię Elżbieta, jednak wobec ostrego sprzeciwu stryjów księżniczki zdecydowano się na imienniczy kompromis (imię na cześć cara i matki).

  Mimo iż dzieciństwo spędziła w Wielkiej Brytanii, jej pierwszym językiem był język niemiecki, którym posługiwała się matka i opiekunka. Dopiero w wieku 3 lat rozpoczęła naukę języka angielskiego.

  Tak wiec podboje Angielskie i imperium brytyjskie to podboje Krzyżackie – wiecznego agresora

  Anglia rządzi światem przez masonerie – proweniencji krzyżackiej. Katedra świętego Pawła w Londynie to główna siedziba masonerii brytyjskiej.

  Królowa brytyjska i książę Kentu – to głowa światowej masonerii.
  Stany Zjednoczone Ameryki północnej stworzone zostały przez masonów.
  Wszyscy prezydenci USA byli i są masonami.

  Rolę Prus i Niemców w podboju świata w dzisiejszej narracji historycznej zupełnie się pomija.
  Nic dziwnego – Unia Europejska to nowa forma agresji Niemiec na Europe – wiecznego „Drang nach Osten”

  Przypomnijmy zatem, że wojna na Ukrainie i kijowski Euromajdan zaczął się od tego, że Janukowicz nie podpisał Umowy Stowarzyszeniowej z UE ( Jak śmiał !!!)

  I musimy sobie zdać sprawę -, ze dobra i czołowa pozycja gospodarcza Niemiec to wynik rabunku podbitych krajów Europy środkowo – wschodniej – w ramach Unii Europejskiej

  A Niemcy zostały pokonane w II Wojnie światowej – przez Rosje i Polskę
  Kiedyś młody Lloyd George powiedział, ze głównym celem polityki brytyjskiej jest nieograniczona ekspansja Niemiec w kierunku wschodnim.

  Tej agresji niemieckiej trzeba się przeciwstawić. Należy przywrócić należny balans – Polska powinna mieć granice na rzece Ren, a nie na Odrze i Nysie . Polska i inne państwa słowiańskie są wielka potęgą – to prawie 300 mln ludzi podbitych i ujarzmionych przez Krzyżaków ; dzisiejsza kontynuacja krzyżactwa to rożne organizacje masońskie typu rycerzy Szpitalników i Rycerzy św. Jana …

  Bo w istocie Niemcy nie istnieją – nie ma takiego genu ja gen germański -Haplogrupa DNA R1a1 to grupa słowiańska podobnie jak słowiańska jest haplogrupa R1b – do ktorej tzw Niemcy roszczą sobie prawa – Germanie to rod skandynawski – Haplogrupa I2

  Nie ma takiego genu jak gen krzyżacki lub germański, podobnie jak nie ma takiego genu ja gen amerykański (USA) lub kanadyjski, a gen żydowski trzeba w bajki włożyć .

  Polska, Czechy i Morawy mogą odzyskać pozycje mocarstwowa tylko i wyłącznie w oparciu i przy współpracy z mocarstwowa Rosja

  Tymczasem Polska i pozostałe kraje słowiańskie ulega i jest podporządkowana stosunkowo malej i nielicznej sile jaka są tzw. Niemcy – przecież Militaryzm pruski został rozwiązany decyzją Umowy Poczdamskiej i Uchwały 46 Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami – – Niemcy nie istnieją i nigdy w istocie nie istniały.

 16. MatkaPolka said

  Panie Gajowy – coś wcina wpisy

  Nic nowego… sprawdzam i wrzucam na główną stronę.
  Admin

 17. Maćko said

  Odp 15 – Matka Polka – hipoteza wiec, ze Niemcy steruja Ziemia przez proxy uzywajac UK?
  Analizujac pochodzenie najwiekszych manipulatorów finansowych trudno nie zauwazyc, ze pewien trend dominujacy mial swój poczatek we Frakfurcie w roku 1743… zebranie, na którym Mayer Bauer zaproponowal plan opanowania finansów Swiata bylo dosc liczne, oraz… dzialalnosc zostala sfinansowana przez kogos – o kim nie znalazlem informacji jak dotychczas.
  Z drugiej strony, historia ostatnich 2 wojen swiatowych wskazuje, ze Niemcy, jak naród dostali straszliwe ciegi a kraj zostal zrujnowany wielokrotnie. Czyli moze pochopne jest stwierdzenie, ze to „Niemcy” sa przyczyna katastrof 😉
  pozdr

 18. Majster said

  Sowieci 17 września pokazali o jaki pokój im chodzi, jeśli Rękas tego nie widzi, to jest agentem lub idiotą. Gdyby Polska przyjęła niemieckie warunki jak Czesi, to pokój też byłby uratowany. Przykład Katynia dowodzi tępoty i manipulacji autora, bo tamte ofiary miały szybszą i lżejszą śmierć niż miliony Polaków. Do wojny przyczynił się minister Beck, a wcześniej jego ojciec prowadząc rozmowy z bolszewickimi zbrodniarzami.

  Lekką ręką rzuca Pan inwektywami…
  Admin

 19. MatkaPolka said

  @ 17 Panie Maćko

  BIAŁY ŻYD i CZARNY ŻYD – CZY TO TA SAMA RASA?

  Prezydent Barack Obama ma rabina w Bliskiej rodzinie Obama Has a rabbi in the Family – Forward magazine

  Czarny rabin Capers Funnye bliski kuzyn żony prezydenta Michelle Obama – Matka Rabina Verdell Robinson Funney i dziadek Michele Obamy ze strony ojca – Fresier Robinson – byli rodzeństwem – brat i siostra.

  Polska ma amerykańskiego Rabina

  Michael Joseph Schudrich (ur. 15 czerwca 1955 w Nowym Jorku) – polsko-amerykański rabin, od 8 grudnia 2004 naczelny rabin Polski. Urodził się w Nowym Jorku w żydowskiej rodzinie o polskich korzeniach, jako najstarsze z czworga dzieci rabina Davida Schudricha i jego żony, Doris z domu Goldfarb. Jego przodkowie pochodzili z Baligrodu.

 20. Maćko said

  Odp 17 – im wiecej sie wie tym trudniej decydowac, bo ilosc mozliwych opcji zwieksza sie wraz z dostepna informacja. Tak juz w zyciu jest… mawiala moja mamka.
  Fotka 1 – Obama jest kotrolowany przez zone zydówke. ok, calkiem mozliwe. Tyle ze, o czym decyduje kukielka? Jest pod kontrola CFRu, nieprawdaz? Czy innego lobby?
  Fotka 2 – tyz prowda.. i co dalej? Wiadomo wszystkim myslacym, ze Polska steruja marionetki pod kontrola inna niz polskiego narodu. Podobnie w Niemczach czy w GB.

  Nie widze jak te fotki odnosza sie do moich pytan… pozdrawiam

 21. Ehze said

  No to dobrze, ze nas Rekas poinformowal.
  Bez niego w dalszym ciagu bysmy bladzili.

 22. MatkaPolka said

  Jeszcze o zbrodni katyńskiej i czego nie powiedział Putin

  Katyń, a ostatnio „Smoleńsk”, stał się punktem węzłowym „polskiej” polityki wschodniej, preparowania antyrosyjskich nastrojów wśród Polaków, miażdżenia świadomości, niedopuszczenia do zbliżenia Polski i Polaków z Rosją – wielkim sąsiadującym słowiańskim mocarstwem.

  Tak wiec uchylmy kilka rąbków tajemnicy – tej tragicznej wciąż nie do końca wyjaśnionej sprawy.

  KATYŃ

  Putin: “….Czy to nie wystarcza za odpowiedź?”

  http://gazetawarszawska.eu/2012/09/07/katyn-putin-czy-to-nie-wystarcza-za-odpowiedz

  Przypomnę Polakom, że we wrześniu 2011 premier Putin, natarczywie wypytywany przez pseudopolską dziennikarkę w Moskwie powiedział:

  Dlaczego tak pani zmusza mnie do powiedzenia, kto dokonał tej strasznej zbrodni w Katyniu?

  Przecież Polacy to inteligentny naród i wiedzą, że w tych samych dniach, z tej samej broni, ci sami oprawcy, co zamordowali polskich oficerów, to również zamordowali 46 000 oficerów Armii Czerwonej i leżą oni tu w Katyniu obok Polaków.

  Czy to nie wystarcza za odpowiedź?”

  Bez strachu. Wspomnienia stare i nowe”, autor: Albin Siwak. Tom III, str 286)

  Wystarcza. Polacy wiedzą, że NKWD składało się z 84% Żydów i 16 % Rosjan posłusznych ich rozkazom.

  Breżniew o żydach, jako sprawcach mordu katyńskiego.
  Fragment książki “Bez strachu. Wspomnienia stare i nowe”, autor: Albin Siwak. Tom 1, str 90, Warszawa 2009.

  „Wiedziałem, mówił Gierek, że Gomułka rozmawiał na temat Katynia już z Chruszczowem. Zapytałem Breżniewa, co myśli o tym, że należałoby wyjawić tę sprawę i powiedzieć światu, a szczególnie Polakom, prawdę. Wtedy Breżniew powiedział:

  «Ja już tyle powiedziałem na Berię i Żydów, że więcej nie mogę. Oni na świecie mają duże wpływy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Mimo że od nas wyjechało już ponad dwa miliony Żydów, to oni ciągle jeszcze u nas są i mają bardzo mocne powiązania z ludźmi władzy. Nam zależy na dobrych stosunkach z Zachodem, a oni tam są i mają duże możliwości wpływania na różne decyzje rządów. Na razie nie możemy o tym głośno mówić, bo jak zacznie się ciągnąć za tą nić to okaże się, kto to zrobił i dlaczego. Na razie nie» – zakończył Breżniew.”

  KATYŃ – KTO STRZELAŁ? Kto mordował Polaków?

  W lipcu 1971 r. prasa zachodnia szeroko rozpisywała się o wyznaniach polskiego Żyda z Izraela, niejakiego Abrahama Vidro. Abraham Vidro wyznał, że:

  1. Komendantami obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli:

  Raichman
  Mierkułow
  Urbanowicz

  2. Kierownikami masowych egzekucji byli członkowie mińskiego komisariatu GPU:
  Lew Rybak
  Chaim Finberg
  Abraham Borisowicz

  3. Zbrodnię wykonali:
  Bogdan Zacharewicz
  Kobulow
  Begman
  Elman
  Estrin
  Abram Borysowicz
  Krongauz
  Lejbkind J.Raichman
  Abakumow
  Milstein (transport)
  Sierow
  Lew Rybak
  Chaim Finberg
  major Joshua Sorokin
  kapitan Aleksander Suslow
  kapitan Samyun Tichonow

  ŻADNA z wyżej wymienionych osób nie była Rosjaninem

  Zbrodni dokonało żydowskie NKWD!.
  Wśród strzelających było również 3 Żydów polskiego pochodzenia.

  Janusz Rozwada w książce Katyń, Paryż 1960, opisuje, jak udało mu się zbiec. Podaje ze kierownikiem pociągu przewożącego więźniów z Kozielska był Bolesław Bierut, późniejszy prezydent Polski.

  Wcześniejsze wypowiedzi Breżniewa, Putina, Albina Siwaka potwierdza
  Przewodniczący Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej

  Dzieląc smutek z polskim narodem, deputowani do Dumy Państwowej pamiętają, że Katyń jest tragicznym miejscem również dla naszego kraju. W dołach katyńskich spoczywają tysiące radzieckich obywateli, zgładzonych przez reżim stalinowski w latach 1936-38. To właśnie na nich ćwiczono technologię masowych morderstw, którą później w tym samym miejscu zastosowano w stosunku do polskich jeńców wojennych. Obok znajdują się też mogiły radzieckich jeńców, rozstrzelanych przez hitlerowskich katów w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

  Albin Siwak w książce „Bez strachu” podaje, że oficerów polskich żydowskiego pochodzenia odłączano od reszty i zabierano im dokumenty, wkładano te żydowskie dokumenty zamordowanym Polakom, a Żydom oddawano dokumenty pomordowanych Polaków. Dlatego taki Wajda może udawać, że jego ojciec zginął w Katyniu.

  Około 2,000 Żydów, którzy przeżyli w ten sposób Katyń, stanowiło później trzon Armii Andersa, niemieckiego Żyda. Zdezerterowali oni w Palestynie, aby tworzyć wojsko izraelskie, organizacje terrorystyczne itd. np. Irgun – z Menachem Begin – Mieczysław Biegun

  * * *
  W Katyniu zginęło 22,000 ludzi – kwiat inteligencji polskiej. Eksponujemy zbrodnie Katyńską.

  Zbrodnicza, nazistowska III Rzesza Niemiecką zgotowała narodowi polskiemu TYSIĄCE KATYNIÓW. Ale o tych zbrodniach zapominamy. Dlaczego?

  W wyniku II wojny swiatowej wywolanej przez zbrodniczą, nazistowska III Rzeszę niemiecką zginęło ponad 8 mln Polakow. W wyniku zmiany granic jako skutek II wś ubytek demograficzny Polska wyniósł łącznie 12 mln ludności – to 33% ludności Polski

  W wyniku działań UPA finansowanej i stworzonej przez zbrodnicza nazistowska III Rzeszę niemiecką w okresie II wś i zaraz po wojnie Polska straciła 500,000 ludności. Na samym Wołyniu zbrodnicza UPA wymordowała nie mniej niż 120,000 Polaków i 80,000 Rusinów – (Ukraińców ?) i ok. 50,000 Żydów
  a także nieokreśloną liczbę Rosjan W całości – w wyniku działań UPA zginęło ok. 500,000 Rosjan.

  W Kierownictwie UPA byli sami żydzi – Bandera był Żydem, Szuchewycz był Żydem

  Niemcy zawsze wykorzystywali Żydów do brudnej i mokrej roboty – to też reguła

  W wyniku II wojny światowej zginęło ok. 25,000,000 ( 25 mln) Rosjan
  W wyniku Rewolucji Bolszewickiej – finansowanej przez Żydów i Prusy zginęło ok. 60 mln Rosjan

  W malej Serbii Ustasze pod kierownictwem Ante Pavelica – formacji stworzonej przez zbrodniczą, nazistowską III Rzeszę niemiecką zginęło 1,5 mln ludzi w tym ok. 750,000 Serbów

  Polityka Niemiec jest niezmienna od wieków – od najazdów krzyżackich na ziemie polskie, przez powstanie państwa pruskiego na trupie Polski i rozbiorach Polski przez Prusy, napaści na Polskę w drugiej wojnie światowej jak i teraz – skolonizowanie Polski pod płaszczykiem Unii Europejskiej.

  A ostatnim przykładem tej agresji jest wojna na Ukrainie – Euromajdan zaczął się, kiedy Janukowycz odmówił podpisania Umowy Stowarzyszeniowej z Unia Europejską – od wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec – Steinmeira. Historia się powtarza – neofaszyści z Niemiec ponownie stawiają na neo-UPA

  Zawsze chodzi o fizyczna eksterminacje narodu polskiego, żywiołu polskiego w szczególe, a żywiołu słowiańskiego w ogóle; – „Drang nach Osten” i „Lebesraum

  Wtym miejscu warto przypomnieć

  Już w maju 1939 powstał GENERAL PLAN OST –plan likwidacji Słowian
  Generalny Plan Wschodni, czyli plan zagłady Słowian
  http://racjapolskiejlewicy.pl/generalny-plan-wschodni-czyli-plan-zaglady-slowian/7664

  Procent grup narodowych przeznaczonych do eliminacji oraz wysiedleń na terenach okupowanych przeznaczonych przez III Rzeszę na niemiecką kolonizację

  Procent przeznaczony do eliminacji lub wysiedlenia

  Polacy 80-85%
  Rosjanie 50-60% przeznaczonych do eliminacji oraz 15% do wysłania na zachodnią Syberię.
  Białorusini 75%
  Ukraińcy 65%
  Litwini 85%
  Łotysze 50%
  Estończycy 50%
  Czesi50%
  Łatgalowie 100%

  Tajna dyplomacja pruska też od wieków jest ta sama – osadzenia na szczytach władzy ekipy podporządkowanej Pruskim/Niemieckim interesom.

 23. MatkaPolka said

  ponownie – Panie Gajowy – coś wcina wpisy

 24. NICK said

  Nie coś, MatkoPolko Szanowna, tylko ‚ktoś’. Nie ma komunikatu? Że „upsss” lub podobnego?

  Inaczej. Jest to na poziomie Gajówki czy wcześniej?
  U mnie? Wcześniej.

  Zasada generalna: im wcześniej tym łatwiej można sobie poradzić.

 25. MatkaPolka said

  A te fotki to tak się maja do siebie – ze żydzi to żadna rasa, ani naród, ani religia, bo trudno uznać Talmud za religie. Talmud to kodeks przestępczy.
  Żydzi to przestępczość zorganizowana – gilda złodziejska – mafia polityczno – gospodarcza. System bankowy wymyślony przez Rotszylda to wyrafinowany sposób rabunku społeczeństw.

  Tzw. żydzi i tzw. Niemcy – to dwa bratanki – jest wiele cech wspólnych tych dwóch ugrupowań przestępczych – pozornie różnych, a istocie tożsamych

  Najlepszym przykładem jest IG Farben – konglomerat żydowsko niemiecki – odpowiedzialny za II wś

  NAZISTOWSKIE KORZENIE „BRUKSELSKIEJ UE
  http://www.relay-of-life.org/pl/chapter.html

  TO, CO ZAWSZE CHCIAŁEŚ WIEDZIEĆ O „BRUKSELSKIEJ UE” –LECZ NIKT NIE ŚMIAŁ CI POWIEDZIEĆ

 26. MatkaPolka said

  NAZISTOWSKIE KORZENIE „BRUKSELSKIEJ UE
  TO, CO ZAWSZE CHCIAŁEŚ WIEDZIEĆ O „BRUKSELSKIEJ UE” –LECZ NIKT NIE ŚMIAŁ CI POWIEDZIEĆ

  *WALTER HALLSTEIN: Wybitny nazistowski prawnik i główny architekt Brukselskiej Unii Europejskiej

  *Kartel makroregionalny (niem. Das Großraum-Kartell) i jego sieć organizacyjna

  *DZISIEJSZA BRUKSELSKA UNIA EUROPEJSKA: Co kartel naftowofarmaceutyczny i jego polityczni poplecznicy chcieliby przed Tobą ukryć?

  *OSIEMSET LAT PO AKCIE MAGNA CARTA: Rządy Brukselskiej Unii Europejskiej mogą zakończyć wieki wolności i niezależności Wielkiej Brytanii

  *Kto jest kim w Brukselskiej Unii Europejskiej

  Oficjalne dokumenty Kongresu USA i norymberskich trybunałów zbrodni wojennych jednoznacznie pokazują, że II wojna światowa była nie tylko przygotowana, lecz także logistycznie i technicznie wsparta przez największy i najbardziej znany w owym czasie kartel naftowo-farmaceutyczny, a mianowicie,
  NIEMIECKI KARTEL IG FARBEN, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZIŁY BAYER, BASF, HOECHST I INNE FIRMY CHEMICZNE.

  Podsumowanie aktu oskarżenia z Norymbergi dowodzi, ze bez IG Farben II wojna światowa nie miałaby miejsca.

  Książka ta jest także wyjątkową okazją dla tych wszystkich polityków i partii politycznych zwabionych, by wspierać brukselską UE bez znajomości jej historii lub rozumienia jej prawdziwego celu.

  Dotyczy to 27 przywódców państw, którzy podpisali „Traktat lizboński”, większość z których nie rozumiała, że ich podpisy tworzyły „Akt pełnomocnictwa” dla kartelu i jego udziałowców, umożliwiający przejęcie kontroli nad Europą. Politycy ci i partie polityczne mają teraz szansę dokonania całkowitego nawrotu i publicznego odwołania swego poparcia dla modelu Europy, który był budowany przez dziesięciolecia kłamstw i oszustw.

  KILKA ŚRÓDTYTUŁÓW

  Demokracja zmienia się w dyktaturę
  Jak interesy korporacyjne kontrolują Unię Europejską?
  • prezydent
  Brukselska Unia Europejska przedstawia się światu, jako świetlany przykład demokracji XXI wieku. W rzeczywistości jednak nic bardziej nie mija się z prawdą.

  Udziałowcy kartelu naftowo-farmaceutycznego
  A jak wybrali prezydenta Europy?

  Koniec demokracji i powrót do średniowiecza
  Faktycznie, system rządzenia UE odwraca wszystkie demokratyczne osiągnięcia cywilizacji europejskiej na przestrzeni minionego tysiąca lat i przesuwa cały kontynent z powrotem do czasów średniowiecza, kiedy to autokratyczni monarchowie rządzili Europą poza jakąkolwiek demokratyczną kontrolą.

  Czy społeczeństwo Europy dobrowolnie zrezygnowało ze stuleci demokracji?

  Udziałowcy kartelu pozbawili ludzi ich demokratycznych praw!

  500 MILIONOM EUROPEJCZYKÓW ODMÓWIONO ICH DEMOKRATYCZNEGO PRAWA DO GŁOSOWANIA na „Lizboński akt pełnomocnictwa”
  To naruszenie wszelkich zasad demokracji przez kartel nie jest żadnym zbiegiem okoliczności. Badania opinii publicznej przeprowadzone w całej Europie wskazały na odrzucenie koncepcji „brukselskiej UE” przez ogromną większość ankietowanych. Oszukańczą naturę „brukselskiej UE” najlepiej charakteryzuje fakt, że podczas gdy udziałowcy kartelu okrzykują ją jako ikonę demokracji, to brakuje jej najbardziej.

  Główny architekt brukselskiej UE
  Pytania, które pilnie wymagają odpowiedzi, to: jak architekci brukselskiej UE mogli zbudować tak niedemokratyczny twór z demokratycznych krajów europejskich i kim byli ci ludzie?
  Otóż, kluczowym architektem brukselskiej UE był WALTER HALLSTEIN (1901- 1982), wybitny adwokat w nazistowskich Niemczech.

  Politycy, którzy przekazali kontynent europejski w rece kartelu
  TWARZE WSPÓŁCZESNYCH NEO – NAZISTÓW: Merkel, Sarkozy, Tusk, Prodi, Zapatero i inni…
  relay-of-life.org/pl/pdf-files/relay-pl-chapter01.pdf strony 68 69

  13 grudnia 2007r., ci europejscy politycy podpisali lizboński „Akt o pełnomocnictwach”. Robiąc to, przekazali cały kontynent europejski w ręce kartelu. Dokładnie tak, jak niemiecki parlament w 1933 roku, politycy ci utorowali drogę dyktaturze i podbojowi świata w imieniu interesów korporacyjnych.
  I tak jak w 1933 roku, dali temu przejęciu pseudo-demokratyczną przykrywkę.

  BYŁY NAZISTOWSKI BANK RZĄDZI GLOBALNĄ EKONOMIĄ.
  http://www.prisonplanet.pl/polityka/byly_nazistowski_bank,p1614582812

 27. MatkaPolka said

  Mayer Amschel Rothschild

  Urodził się 23 lutego 1744 roku w rodzinie niemieckiego Żyda Mojżesza Amschela Bauera we Frankfurcie nad Menem, w Niemczech. W 1753 roku poszedł do szkoły talmudycznej. W tym czasie zainteresował się numizmatyką. Dwa lata później zatrudnił się w domu handlowo-bankowym Oppenheimerów w Hanowerze, gdzie zgłębiał tajniki bankowości, po kilku latach awansując na szefa przedsiębiorstwa. Mayer Amschel zmienił swoje nazwisko rodowe Bauer na Rothschild w odniesieniu do szyldu z czerwonym heksagramem, który był oficjalnym znakiem domu, w którym się urodził i dlatego też, że interes (lombard i bank) założony przez jego ojca miał taki symbol.

  Czerwona Tarcza – Roth Schild to symbol rewolucyjnych żydow frankistow

  Podczas pracy w banku Mayer A. Rothschild poznał numizmatyka, generała von Estorffa, który w roku 1763 dołączył do dworu Wilhelma IX, landgrafa Hesji-Kassel[2]. Znajomość ta umożliwiła Rothschildowi rozpoczęcie interesów z księciem Wilhelmem IX; m.in. brał udział przy wypożyczeniu żołnierzy heskich do walki z rewolucjonistami amerykańskimi. W 1787 roku został intendentem finansów elektora pruskiego Fryderyka II[potrzebne źródło].
  Po zajęciu księstwa Hesji-Kassel przez wojska napoleońskie Wilhelm IX przekazał swój kapitał w ręce Rothschilda; samemu udając się na kilkuletnią emigrację. Kapitał ten w późniejszym czasie został zainwestowany z zyskiem przez synów Mayera

  W sposób oczywisty Chazarzy- żydzi nie maja nic wspólnego z Palestyna i tymi biblijnymi Żydami w Palestynie. W sposób oczywisty tzw żydzi nie sa żadnymi semitami.

  Nie są żadna rasą , ani żadnym narodem.

  TEMAT TOŻSAMOŚCI ŻYDÓW JEST BARDZO WAŻNY – żydzi nie maja w istocie tożsamości !!!
  To Żydów bardzo boli. Tematu tożsamości tzw. żydzi boja się jak diabeł święconej wody.

  Nawet w czasach Jezusa Chrystusa – tzw. Żydzi to mieszanka wielo- rasowa – to potomkowie biblijnego Ezawa – Wyklętego syna Izaaka. Naród wyklęty, a nie wybrany.

  Chazarzy przeszli na Judaizm ok. 760 r.
  Historia Chazarów – Artur Koestler – 13 Plemię 13 Tribe – wyszukaj na Google – jest na StopSyjonizmowi
  To było wielkie królestwo od Uralu do Morza Czarnego.

  Książę ruski Światosław rozbił Chazarów w 960 r. – starszyzna uciekła wżeniając się w bogate rody Europejskie, a biedota została tzw. Żydami.
  Pewnie te rody dawały swoich najstarszych synów do templariuszy i Krzyżaków – na wyprawy krzyżowe.

  Dlatego tak wielki jest związek Prusaków/Krzyżaków z Żydami

  Jedno z plemion Chazarskich osiadło w Niemczech

  Germanie to też Chazarzy , a wiec tzw. Żydzi.
  ASKENAZI TO W JĘZYKU CHAZARSKIM GERMANIE

  http://www.koreywo.com/chazarowie.htm

  ASKENAZI = GERMANIE; AWAROWIE = BAWAROWIE – to Chazarzy

  Dlatego mówiąc o Żydach musimy mówić również o Niemcach -to właśnie te dwa żywioły pozornie rożne a istocie tożsame niszczą i zawsze niszczyły Polskę

  Musimy mówić o ŻYDO-GERMANIZMIE, a nie tylko o ŻYDZIŹMIE.
  Tych punktów stycznych jest bardzo wiele.

 28. Maćko said

  Odp 24-25 – Dr. Rath, jesli sie nie myle, aktywnie lansuje teze o „chemicznym” powodzie wybuchu IIWS. Na pewno ma duzo racji, a nawet zupelnie, o ile podawane przez niego wydarzenia to fakty, czyli informacje wierne.
  Dzieki za linki
  Macko

 29. MatkaPolka said

  Jeszcze o zbrodni katyńskiej i czego nie powiedział Putin

  Katyń, a ostatnio „Smoleńsk”, stał się punktem węzłowym „polskiej” polityki wschodniej, preparowania antyrosyjskich nastrojów wśród Polaków, miażdżenia świadomości, niedopuszczenia do zbliżenia Polski i Polaków z Rosją – wielkim sąsiadującym słowiańskim mocarstwem.

  Tak wiec uchylmy kilka rąbków tajemnicy – tej tragicznej wciąż nie do końca wyjaśnionej sprawy.

  KATYŃ

  Putin: “….Czy to nie wystarcza za odpowiedź?”

  http://gazetawarszawska.eu/2012/09/07/katyn-putin-czy-to-nie-wystarcza-za-odpowiedz

  Przypomnę Polakom, że we wrześniu 2011 premier Putin, natarczywie wypytywany przez pseudopolską dziennikarkę w Moskwie powiedział:

  Dlaczego tak pani zmusza mnie do powiedzenia, kto dokonał tej strasznej zbrodni w Katyniu?

  Przecież Polacy to inteligentny naród i wiedzą, że w tych samych dniach, z tej samej broni, ci sami oprawcy, co zamordowali polskich oficerów, to również zamordowali 46 000 oficerów Armii Czerwonej i leżą oni tu w Katyniu obok Polaków.

  Czy to nie wystarcza za odpowiedź?”

  Bez strachu. Wspomnienia stare i nowe”, autor: Albin Siwak. Tom III, str 286)

  Wystarcza. Polacy wiedzą, że NKWD składało się z 84% Żydów i 16 % Rosjan posłusznych ich rozkazom.

  Breżniew o żydach, jako sprawcach mordu katyńskiego.
  Fragment książki “Bez strachu. Wspomnienia stare i nowe”, autor: Albin Siwak. Tom 1, str 90, Warszawa 2009.

  „Wiedziałem, mówił Gierek, że Gomułka rozmawiał na temat Katynia już z Chruszczowem. Zapytałem Breżniewa, co myśli o tym, że należałoby wyjawić tę sprawę i powiedzieć światu, a szczególnie Polakom, prawdę. Wtedy Breżniew powiedział:

  «Ja już tyle powiedziałem na Berię i Żydów, że więcej nie mogę. Oni na świecie mają duże wpływy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Mimo że od nas wyjechało już ponad dwa miliony Żydów, to oni ciągle jeszcze u nas są i mają bardzo mocne powiązania z ludźmi władzy. Nam zależy na dobrych stosunkach z Zachodem, a oni tam są i mają duże możliwości wpływania na różne decyzje rządów. Na razie nie możemy o tym głośno mówić, bo jak zacznie się ciągnąć za tą nić to okaże się, kto to zrobił i dlaczego. Na razie nie» – zakończył Breżniew.”

  KATYŃ – KTO STRZELAŁ? Kto mordował Polaków?

  W lipcu 1971 r. prasa zachodnia szeroko rozpisywała się o wyznaniach polskiego Żyda z Izraela, niejakiego Abrahama Vidro. Abraham Vidro wyznał, że:

  1. Komendantami obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli:

  Raichman
  Mierkułow
  Urbanowicz

  2. Kierownikami masowych egzekucji byli członkowie mińskiego komisariatu GPU:
  Lew Rybak
  Chaim Finberg
  Abraham Borisowicz

  3. Zbrodnię wykonali:
  Bogdan Zacharewicz
  Kobulow
  Begman
  Elman
  Estrin
  Abram Borysowicz
  Krongauz
  Lejbkind J.Raichman
  Abakumow
  Milstein (transport)
  Sierow
  Lew Rybak
  Chaim Finberg
  major Joshua Sorokin
  kapitan Aleksander Suslow
  kapitan Samyun Tichonow

  ŻADNA z wyżej wymienionych osób nie była Rosjaninem

  Zbrodni dokonało żydowskie NKWD!.

 30. MatkaPolka said

  ŻADNA z wyżej wymienionych osób nie była Rosjaninem

  Zbrodni dokonało żydowskie NKWD!.
  Wśród strzelających było również 3 Żydów polskiego pochodzenia.

  Janusz Rozwada w książce Katyń, Paryż 1960, opisuje, jak udało mu się zbiec. Podaje ze kierownikiem pociągu przewożącego więźniów z Kozielska był Bolesław Bierut, późniejszy prezydent Polski.

  Wcześniejsze wypowiedzi Breżniewa, Putina, Albina Siwaka potwierdza
  Przewodniczący Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej

  Dzieląc smutek z polskim narodem, deputowani do Dumy Państwowej pamiętają, że Katyń jest tragicznym miejscem również dla naszego kraju. W dołach katyńskich spoczywają tysiące radzieckich obywateli, zgładzonych przez reżim stalinowski w latach 1936-38. To właśnie na nich ćwiczono technologię masowych morderstw, którą później w tym samym miejscu zastosowano w stosunku do polskich jeńców wojennych. Obok znajdują się też mogiły radzieckich jeńców, rozstrzelanych przez hitlerowskich katów w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

  Albin Siwak w książce „Bez strachu” podaje, że oficerów polskich żydowskiego pochodzenia odłączano od reszty i zabierano im dokumenty, wkładano te żydowskie dokumenty zamordowanym Polakom, a Żydom oddawano dokumenty pomordowanych Polaków. Dlatego taki Wajda może udawać, że jego ojciec zginął w Katyniu.

  Około 2,000 Żydów, którzy przeżyli w ten sposób Katyń, stanowiło później trzon Armii Andersa, niemieckiego Żyda. Zdezerterowali oni w Palestynie, aby tworzyć wojsko izraelskie, organizacje terrorystyczne itd. np. Irgun – z Menachem Begin – Mieczysław Biegun

  * * *
  W Katyniu zginęło 22,000 ludzi – kwiat inteligencji polskiej. Eksponujemy zbrodnie Katyńską.

  Zbrodnicza, nazistowska III Rzesza Niemiecką zgotowała narodowi polskiemu TYSIĄCE KATYNIÓW. Ale o tych zbrodniach zapominamy. Dlaczego?

  W wyniku II wojny swiatowej wywolanej przez zbrodniczą, nazistowska III Rzeszę niemiecką zginęło ponad 8 mln Polakow. W wyniku zmiany granic jako skutek II wś ubytek demograficzny Polska wyniósł łącznie 12 mln ludności – to 33% ludności Polski

  W wyniku działań UPA finansowanej i stworzonej przez zbrodnicza nazistowska III Rzeszę niemiecką w okresie II wś i zaraz po wojnie Polska straciła 500,000 ludności. Na samym Wołyniu zbrodnicza UPA wymordowała nie mniej niż 120,000 Polaków i 80,000 Rusinów – (Ukraińców ?) i ok. 50,000 Żydów
  a także nieokreśloną liczbę Rosjan W całości – w wyniku działań UPA zginęło ok. 500,000 Rosjan.

  W Kierownictwie UPA byli sami żydzi – Bandera był Żydem, Szuchewycz był Żydem

  tzw.Niemcy zawsze wykorzystywali tzw.Żydów do brudnej i mokrej roboty – to też reguła

  W wyniku II wojny światowej zginęło ok. 25,000,000 ( 25 mln) Rosjan
  W wyniku Rewolucji Bolszewickiej – finansowanej przez Żydów i Prusy zginęło ok. 60 mln Rosjan

  W malej Serbii Ustasze pod kierownictwem Ante Pavelica – formacji stworzonej przez zbrodniczą, nazistowską III Rzeszę niemiecką zginęło 1,5 mln ludzi w tym ok. 750,000 Serbów
  Ustasze – to taka Jugosłowiańska UPA – megamordercy

  Polityka Niemiec jest niezmienna od wieków – od najazdów krzyżackich na ziemie polskie, przez powstanie państwa pruskiego na trupie Polski i rozbiorach Polski przez Prusy, napaści na Polskę w drugiej wojnie światowej jak i teraz – skolonizowanie Polski pod płaszczykiem Unii Europejskiej.

  A ostatnim przykładem tej agresji jest wojna na Ukrainie – Euromajdan zaczął się, kiedy Janukowycz odmówił podpisania Umowy Stowarzyszeniowej z Unia Europejską – od wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec – Steinmeira. Historia się powtarza – neofaszyści z Niemiec ponownie stawiają na neo-UPA

  Zawsze chodzi o fizyczna eksterminacje narodu polskiego, żywiołu polskiego w szczególe, a żywiołu słowiańskiego w ogóle; – „Drang nach Osten” i „Lebesraum

  Wtym miejscu warto pry[pomnieć
  Już w maju 1939 powstał GENERAL PLAN OST –plan likwidacji Słowian
  Generalny Plan Wschodni, czyli plan zagłady Słowian
  http://racjapolskiejlewicy.pl/generalny-plan-wschodni-czyli-plan-zaglady-slowian/7664

  Procent grup narodowych przeznaczonych do eliminacji oraz wysiedleń na terenach okupowanych przeznaczonych przez III Rzeszę na niemiecką kolonizację

  Procent przeznaczony do eliminacji lub wysiedlenia

  Polacy 80-85%
  Rosjanie 50-60% przeznaczonych do eliminacji oraz 15% do wysłania na zachodnią Syberię.
  Białorusini 75%
  Ukraińcy 65%
  Litwini 85%
  Łotysze 50%
  Estończycy 50%
  Czesi50%
  Łatgalowie 100%

  Tajna dyplomacja pruska też od wieków jest ta sama – osadzenia na szczytach władzy ekipy podporządkowanej Pruskim/Niemieckim interesom.

  Dziś metody kolonizacji i podboju sa inne. Depopulacja Polski postępuje w zastraszającym tempie
  zapaść demograficzna i wyludnienie – już nie trzeba obozów koncentracyjnych – Polacy sami „dobrowolnie” wyjeżdżają za chlebem. Już nie trzeba wywozić dzieci z Zamojszczyzny – Polki rodzą za granicą…

 31. Maćko said

  OH Matko!
  Czemu w podanych tekstach sa wstawiane takie np. falszywki:

  …dyrektor IG Farben, którego spółka odpowiedzialna była za min produkowane cyklonu B, gazu stosowanego w hitlerowskich komorach gazowych służącego do zabijania żydów i dysydentów politycznych, w czasie Holokaustu… http://www.prisonplanet.pl/polityka/byly_nazistowski_bank,p1614582812

  Nie znam zadnych zeznan jakiegos NAOCZNEGO swiadka, który by widzial komory gazowe w dzialaniu.

  Znalem za to mojego Dziadka, Longina, który przeszedl 3 obozy, pracowal przy utrzymaniu urzadzen obozowych ( kowal-mechanik zawodowy ) i nigdy ani nie widzial ani nie slyszal o jakimkolwiek urzadzeniu do zabijania ludzi gazem. Kropka. Podobnie utrzymywal Bob Borowicz, którego znalem i który przeszedl Auschwitz.

  Holokaust jest dzisiaj religia scalajaca paso zydów, wiec kazde podtrzymywanie ichnich bzdur jest strzelaniem sobie w stope, podobnie jak reklamowanie GWna czy Jesweeka. Ukryta, wilopoziomowa manipulacje mendiatyczne.
  pozdr

 32. MatkaPolka said

  Miedzy Polską a Rosją były rachunki krzywd – obca dłoń ich wszak nie przekreśli
  https://marucha.wordpress.com/2015/10/06/rusofobia-made-in-poland-czesc-i/#comment-517448

  Rusofobia jest dziełem sił wrogich Polsce w szczególe i sił wrogich Słowiańszczyźnie w ogóle.
  Siłom tym zależy, aby konfliktować i wzajemnie napuszczać na siebie bratnie narody słowiańskie.

  Tymi siłami wrogimi Polsce są Prusy/Niemcy i Żydzi i masoneria o proweniencji krzyżackiej. To Prusy doprowadziły do rozbiorów Polski i Żydzi im w tym pomagali – Prusy wyrosły na trupie Polski.

  To Niemcy starają się nie dopuścić do zbliżenia Polski z Rosją – źródłem rusofobi w Polsce jest polityka innych państw – wrogich Polsce, sprzecznych z polska racją stanu, sprzecznych z interesem narodowym Polski i Polaków.

  Od czasu sprowadzenia Krzyżaków do Polski w 1226 r. mamy do czynienia z ciągłą wielowiekową ekspansją krzyżaków na ziemie Polskie – wojny krzyżackie, ich klęska pod Grunwaldem 1410 r. przez hołd pruski, powstanie Prus, rozbiory Polski…Niemcy zostały zjednoczone pod berłem pruskim dopiero 1871 r.- to inny rodzaj rozbiorów tym razem zgermanizowanych terenów Zachodniej Słowiańszcyzny.
  Prusy były odpowiedzialne za wszystkie wojny w Europie w XIX w. i za dwie wojny światowe w XX w.

  Jak to możliwe, że tak nieliczna organizacja wojskowa jak państwo Krzyżackie potrafiło pokonać Wielką Polskę i podporządkować Wielką Rosję – w okresie swej największej potęgi (Grunwald 1410) to zaledwie 500 rycerzy, a reszta to landsknechci – wojska zaciężne.

  Trzeba przyznać, że tajna polityka pruska jest niezwykle skuteczna, ale trzeba ta politykę rozpoznać rozszyfrować, i w sposób oczywisty przeciwstawić się tej polityce i nie dać się oszwabić

  To narody słowiańskie powinny dominować Europie i należy przywrócić właściwą proporcje sił. Nie można cały czas być w roli napadanego i zniewolonego

  Narody słowiańskie to SŁOWIAŃSKA SIŁA

  Słowianie -Liczba ludności % ludności słowiańskiej ogółem

  Rosja 122, 500 000 – 85,3% , Ukraina 50, 568 000 – 96,6% , Polska 38, 032 000 – 98,7%
  Czechy 10,197 000 – 98,6%, Białoruś 10, 157 000 – 98,1%, Bułgaria 7, 500 000- 88,5%
  Serbia – 6, 155 100 – 85,0%- Kazachstan 7, 563 000 – 44,0% , Słowacja 4, 658 000 – 87,4%
  Chorwacja 4, 423 000 – 91,7%, Bośnia i Hercegowina 3, 515 700 – 97,8%
  Słowenia 1, 882 000 – 94,2%, Macedonia 1, 510 000 – 73,2%, Czarnogóra 506 000 – 81,6%, Mołdawia 1, 234 000 – 28,3%, Łotwa 1,171 000 -44,0%, Litwa 689 000 -18,1%, Estonia 552 000 – 35,2%, Kirgizja 1, 088 000 – 24,0%, Tadżykistan 480 000 – 8,4%, Azerbejdżan 459 000 – 6,2%, Turkmenistan 408 000 – 9,5%, Uzbekistan 1 928 000 – 9,1%
  Niemcy 2, 025 000 – 2,5%
  Gruzja 346 000 – 6,3%, Grecja 186 000 – 1,8%, Węgry 140 000 – 1,3%, Włochy 180 000- 0,3%, Rumunia 172 000 – 0,8%, Kosowo 97 300 – 5,3% ,Albania 5 000 – 0,2% Austria 63 000 – 0,8%

  – W SUMIE 280, 390 100 podobnych do siebie nawzajem ludzi białych, mających w użyciu ponad 60% słów wspólnych.

  WIELKA MOCARSTWOWA POLSKA, WIELKIE MOCARSTWOWE CZECHY, SŁOWACJA i MORAWY, WIELKA JUGOSŁAWIA – MOGĄ POWSTAĆ JEDYNIE PRZY WSPÓŁPRACY Z WIELKĄ MOCARSTWOWĄ ROSJĄ.

  Jak to się stało, że tak wielka rodzina państw słowiańskich została podporządkowana znacznie mniejszej sile, jaką były Prusy, a obecnie Niemcy?

  Niemcy po klęsce II wś i bezwarunkowej kapitulacji na mocy Umowy Poczdamskiej i uchwały 46 Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami zostały rozwiązane – Militaryzm Pruski był odpowiedzialny za rozbiory Polski, wszystkie wszystkie wojny w Europie w XIX w i dwie wojny światowe w XX w, rewolucje bolszewicka i śmierć milionów ludzi. Militaryzm Pruski został reaktywowany po „połączeniu” Niemiec 1990 – wyjątkowo przebiegly akt pruskiej/krzyżackiej dyplomacji.

  Niemcy w istocie nie istnieją – to Bundesrepublik Deutchland GmbH – spółka akcyjna z ograniczona odpowiedzialnością urzędu finansowego Bundes Fiantz Amt – instytucja banku Światowego.

  Obecnie Polska jest skolonizowana przez Niemcy i USA i jakiekolwiek zbliżenie z Polski z Rosją jest blokowane. – Świadomość narodowa, myślenie polityczne, jakikolwiek opór są miażdżone przez olbrzymią machinę propagandową Żydo- Germana – 80-100% prasy i mediów jest w Polsce w rekach niemieckich.

  Współdziałanie Niemców i USA czasami trudno wytłumaczyć – jednak kiedy przyjrzymy się rodom królewskim na Prusach i w Anglii – wszystko staje się oczywiste.

 33. MatkaPolka said

  Maćko słuszna uwaga – strona Alexa Jonesa jest niezbyt dobra i zaklamana – to najwyraźniej Żyd.
  Szczerze mówiąc nie wnikałam – chodziło mi o tytuł

  BYŁY NAZISTOWSKI BANK RZĄDZI GLOBALNĄ EKONOMIĄ. – bo wszystkim się wydaje że rządzą żydowskie banki i finansjera – to chyba bardziej skomplikowane – co się stało ze zrabowanym przez Niemców kapitałem w licznych wojnach? Co, żydzi nazistom zabrali?

  Te wszystkie obce banki w Polsce – są żydowskie czy niemieckie?
  A Marks, Engels, Lenin – to żyd czy Niemiec?
  A Socjaldemokracje i Komunizm – to wynaleźli Żydzi czy Niemcy? A może Niemieccy Żydzi?

  Bo Niemcy są bardziej ukryci od żydów i skuteczniejsi w podboju.
  Krzyżacy, Prusy, Niemcy to wieczny agresor – a Żydzi im w tym pomagają

 34. Maćko said

  MP – z reszta, oczywiscie zgoda. Pouczajace jest obejrzenie materialów fotograficznych o BISie, przeczytanie jego modus operandi oraz rzucenie okiem na liste wizytujacych.
  Tak malo wiedza ludzie o bottom line finansów.

  Na koniec znów sie niepoprawnie wtrace: jacy nazisci???? Niemcy. Zadni tam mityczni „nazisci” bo jeszcze kiedys nazwa Polaków nazistami, jak usiluja. NIEMCY. Szkopy, Bosche. 😉

  Czerwoneszyldy – http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

 35. wandaluzja said

  Ad. 30:
  „Jak to możliwe, że tak nieliczna organizacja wojskowa jak państwo Krzyżackie potrafiło pokonać Wielką Polskę i podporządkować Wielką Rosję – w okresie swej największej potęgi (Grunwald 1410) to zaledwie 500 rycerzy, a reszta to landsknechci – wojska zaciężne.”

  Wpływowy amerykański Żyd pochwalił się: Gdy zaczynaliśmy rewolucję Rosyjska to pół świata należała do Rotszyldów, a dziś Jesteśmy tak bogaci jak Rotszyldy – dzięki łupom z niewolniczego folwarku żydowskiego.
  W I wojnie światowej Wehrmacht elektro-magnetycznymi detektorami metali znalazł na terenie zamku królewskiego w Warszawie polski skarb Królewski a w twierdzy Modlin polski skarb Imperialny. Pochodzący z Wielkopolski saper powiadomił o tym Polaków, za co został rozstrzelany, ale Polskiego Skarbu Imperialnego w Modlinie Prusacy wywieść nie mogli, gdyż jako WŁAŚCICIELE wystąpili PIASTOWIE-Rotszyldy. Z tej racji PSIm wywiozła do USA dopiero Kanclerz Merkel, gdyż po LIKWIDACJI przez Tuska armii polskiej zostałby wywieziony przez armię rosyjską.
  Rosjanie zemścili się na Merkel ogłaszając, że bezprawie legitymuje się spermą polską będąc córką szwagierki Hitlera i jego zamrożonej spermy, szczegóły czego podali Czesi. To suponuje, że Kanclerz Merkel dała Amerykanom PSIm Za WAŁBRZYCH. Tą transakcję zdezawuowała jednak Izba Lordów wykorzystując PSIm dla Rewindykacji ANGLOSASKICH USA.
  Talleyrand powiedział, że OD KŁAMSTWA BARDZIEJ TOKSYCZNA JEST TYLKO PRAWDA, mając prawdopodobnie na uwadze Antoniego Macierewicza. Piastowie-ROTSZYLDY Ukradli Świat wykupując przez oszustwo giełdowe angielskie obligacje antynapoleońskie, co jest przykładem Toksyczności Kłamstwa. Chciała to powtórzyć urodzona w USA polska kurwa organizując w USA handel chiński.
  Młody Karol Marks powiedział: SZCZĘŚLIWI ZBÓJE, KTÓRYCH ZBRODNIE POKRYŁA NIEPAMIĘĆ. Rotszyldy tego szczęścia nie miały, ale Polska Kurwa była blisko, bo realizowała doktrynę Teodora Roosevelta. Mój przyjaciel z PGd mówił mi, że gdy w kampanii prezydenckiej pytano Busha, SKĄD są jego Miliardy? to mówił, że z Pól Naftowych Teksasu, które nabył jego dziadek – gdy Pola te dał mu Rokefeler.
  Mam książę: BORNHOLM – Wyspa Skarbów Templariuszy. Templariusze niby kupili od królów duńskich Bornholm, żeby się WZBOGACIĆ na handlu bursztynem i nie uznać edyktu papieskiego o Rozwiązaniu Zakonu. Sprawa jest jednak taka, że gdy w r. 1169 Prawdzic z Rygi dokonał okupacji Danii to wspomagający go templariusze zamordowali go i zdobyli Rygę, zagarniając skarby Prawdziców w cytadeli ryskiej jako Kawalerowie Mieczowi.
  To ci Kawalerowie sprowadzili do Polski Krzyżaków i prowadzili Wojnę Stuletnią dla WYKUPIENIA Francji przez „lenno pieniężne” a potem próbując Kupić od Tatarów Rosję, co im się nie udało z powodu Zamachu Filipa Pięknego oraz zdobycia Moskwy przez Polaków i Litwinów, gdzie osadzili Iwana Kalitę.
  Potem Złoto Templariuszy UCIEKŁO przed Iwanem Groźnym do Edynburga, skąd poszło na finansowanie Waszyngtona, a gdy Jerzy III chciał temu zapobiec to Demidow poradził Lordom ubranie go w kaftan bezpieczeństwa. – MÓJ DOWÓD na to, że Skarb Templariuszy z Edynburga Skarbem Świątyni Jerozolimskiej nie był.
  Podobnie by było z Polskim Skarbem Imperialnym z twierdzy MODLIN, gdybym ja nie ogłosił, że został wykorzystany przez Izbę Lordów dla Rewindykacji Anglosaskich USA. Włodzimierz Lenin był agentem Rotszyldów jako WŁAŚICIELI Imperium Brytyjskiego, którym Rosję ukradł Józef Stalin. Z tej racji II WŚ Rotszyldy przegrały, bo nie dość, że USA wybroniły się przed nimi to jeszcze zlikwidowały imperium brytyjskie.

 36. Boydar said

  „… którym Rosję ukradł Józef Stalin …” – JPT (35)

  Też tak od dłuższego czasu podejrzewam. Natomiast „… to jeszcze zlikwidowały imperium brytyjskie …” jest nadinterpretacją. Imperium w dotychczasowym kształcie, to tak. Houston bowiem trzyma się dobrze, kosmos się poszerzył co widać w podczerwieni, i tylko z ciemną materią nie bardzo wiadomo co robić.

 37. […] https://marucha.wordpress.com/2015/11/08/anglio-twoje-dzielo/ […]

 38. wandaluzja said

  https://marucha.wordpress.com/2015/11/08/anglio-twoje-dzielo/
  18. MatkaPolka said – 2015-11-09 (poniedziałek) @ 09:35:01
  A ja mam trochę inną interpretację dziejów
  Przekleństwem dla Polski i dla Europy sa Krzyżacy – Prusy –Niemcy odpowiedzialne za wszystkie wojny w Europie w XIX w i za dwie wojny światowe w XX w. w których zginęło miliony ludzi oraz za rewolucję bolszewicka w Rosji.
  Prusy wyrosły na trupie Polski.
  Krzyżacy (rycerze Najświętszej Marii Panny) to odłam Templariuszy, zakonu militarnego z okresu Wojen Krzyżowych. Templariusze ukradli złoto ze Świątyni Salomona należne wg hierarchii innemu nie-militarnemu zakonowi, Priorii Syjońskiej, podległemu papieżowi: po to powoływano zakony militarne, aby odzyskać grób Chrystusa.
  Skarb Świątyni jerozolimskiej był skutkiem sprzedania przez Salomona metalurgii filistyńskiej z Petry za Cały Skarbiec Asyryjski, który przewiozła wokół Półwyspu Arabskiego Saba. Skarby te zostały złożone w cysternach Pałacu Salomona i Świątyni Salomona, wobec czego faraon Szeszank, który ograbił Pałac i Świątynię, nie znalazł ich. Szeszank powrócił Tryumfalnie do Egiptu w lektyce Salomona, która Arką Przymierza nie była, gdyż lektyka Mojżesza pozostała w Ammanie. Ponieważ Świątynia jako CYTADELA była bardziej obronna to skarby z cysterny pałacowej przeniesiono do świątynnej, gdzie znaleźli je i ODZYSKALI Asyryjczycy.
  Amerykanie wysyłając do Jerozolimy zdemobilizowanego we Włoszech Indianiego Jonesa – nie Żyda a Anglosasa – który szukał Skarbu Świątyni za miliony ojca za grunt podmiejski. Tym Anglosasi UZNALI, że Złoto Waszyngtona Skarbem Świątyni jerozolimskiej NIE BYŁO.
  W systemie logicznym Indianiego był BŁĄD, który powtarza Matka Polka – że Złoto Świątyni było administrowane przez Zakon Syjonu. Chodzi tu bowiem o CAŁKIEM INNE ZŁOTO, które było prawdopodobnie resztówką Złota Afryki, które poszło do banków aleksandryjskich, które wykupiły za nie Rzym przez HIPOTEKĘ Rzymską.
  Złoto Templariuszy było formalnie Złotem z Bornholmu (Erling Haagensen, Henry Lincoln, WYSPA SKARBU TEMPLARIUSZY – Bornholm i tajemnice zakonu templariuszy; W-wa AMBER Sp. z o.o, 2004). Templariusze mieli niby kupić do króla duńskiego Bornholm, żeby wzbogacić się na handlu bursztynem, co jest „picem na muchy”. Gdy w 1169 r. Prawdzic z Rygi dokonał okupacji Danii to wspomagający go templariusze zamordowali go i zdobyli złoto moskiewskie w cytadeli ryskiej.
  Templariusze ci, których znamy jako Kawalerów Mieczowych, finansowali za to złoto wojnę stuletnią – chcąc wykupić Francję przez lenno pieniężne – a potem chcieli kupić od Tatarów Rosję, ale Polacy i Litwini wypędzili z Moskwy Wielkiego Tumnika i osadzili tam Iwana Kalitę. Podczas zaś najazdu na Inflanty Turków Iwana Groźnego KMiecz. przewieźli Złoto Moskiewskie do Edynburga, skąd poszło na finansowanie Waszyngtona.
  Pochodzący z Gdańska bankier holenderski Stadnicki WYMYŚLIŁ Dolara, którego Anglicy uznali za Wariacki Papier – wobec czego nie trzeba było walczyć z Amerykanami skoro ROZSYPIĄ się sami. Tak nie uważał jednak król Jerzy III, który chciał stłumić rewolucję amerykańską armią pruską, ale Lordowie wezwali Demidowa, który PORADZIŁ im ubranie króla w kaftan bezpieczeństwa.

Sorry, the comment form is closed at this time.