Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Uchodźcy, unicestwienie zachodnich narodów i nadejście katolickich monarchów

Posted by Marucha w dniu 2015-11-09 (Poniedziałek)

Dramatyczna i niemal apokaliptyczna sytuacja uchodźców na Bliskim Wschodzie i w Europie, w połączeniu z ogólnymi sprawami imigrantów w Stanach Zjednoczonych, to prawdopodobnie początek znaczącej kary naszego Pana na bezbożne i bluźniercze narody Zachodu.

Od połowy ubiegłego stulecia, Ameryka i Europa starały się rozwijać kulturowo i stosować zasady polityczne, które zdradzają politykę nienawiści do Boga i świętości. Państwa te wyśmiewają Boga poprzez publiczne wspieranie aborcji, pro-homoseksualizm, gejowskie „małżeństwa” (które nie mogą istnieć inaczej, niż państwowy wytwór prawny; to tzw. małżeństwo nie może istnieć w prawie naturalnym, bo jest przeciwne samej naturze tego, co znaczy być człowiekiem stworzonym przez Boga), upodlenie religii, ataki na Święty Kościół Jezusa Chrystusa – Kościół Katolicki – poprzez ruchy rewolucyjne, by wyświęcać kobiety, niszczyć liturgię i protestantyzować Kościół.

Kultura jest prymitywna i prostacka. Publiczne okazywanie satanistycznego kultu jest powszechne w Hollywood i wśród celebryckiej elity. W rezultacie przejawy te są powszechne wśród „ludu”, który tworzy istniejącą Republikę Demokratyczną. Szatańskie świątynie stają się coraz bardziej do przyjęcia w nowoczesnym społeczeństwie.

Powinniśmy się bać, ale nie dziwić temu, że Bóg ukarze, a nawet unicestwi narody które postępują w sposób przeciwny Bogu. Czytanie Pisma Świętego ujawnia precedens (zacznij od księgi proroka Jeremiasza). Zachodnie republiki mogą wierzyć w rozdział Kościoła od państwa, ale Bóg w to nie wierzy. Bóg jest, jak zawsze, bardzo zaangażowany w sprawy ludzi. Te sprawy nie są tylko prywatne, spotkania jeden-na-jednego, gdzie Bóg działa tylko dając każdemu człowiekowi prywatną interpretację Siebie.

Te sprawy są relacjami prywatnymi, tak, ale relacje prowadzą do stowarzyszeń, a stowarzyszenia muszą mieć politykę w celu zbudowania odpowiednich warunków dla pokoju i uświęconego społeczeństwa. Nie ma żadnego „prywatnego Boga”. Jest Bóg który mówi do nas prywatnie, ale w kontekście wspólnoty. Wspólnoty oznaczają kulturę, a kultura oznacza prawa. Prawa oznaczają politykę. W końcu głównym celem poprawnej wspólnoty jest uświęcenie jej członków, a nie dobrobyt.

Według tych standardów zachodnie narody, łącznie z Ameryką, w ogóle nie są poprawnymi wspólnotami, bo dążą do dobrobytu, pozwalając ludziom ginąć duchowo. Żeby uświęcić się jako wspólnota, wspólnota musi czcić, wielbić, bać się i słuchać Boga. To musi obejmować politykę, nie można jej pominąć. Nasz Pan Jezus Chrystus, a nie ‚naród’ musi być głównym informatorem o naszej polityce. W przeciwnym przypadku zginiemy. I to właśnie dzieje się teraz.

Jak Pan może ukarać, a nawet zniszczyć zachodnie narody? Jednym ze sposobów, według aktu sprawiedliwości, byłoby pozwolić nam upaść pod ciężarem naszych grzechów. Wojny i prowadzenie wojen dla dobrobytu zamiast skupiania się na uświęcaniu doprowadziły do niewyobrażalnego cierpienia wśród ubogich i bezradnych, czyli, pośród „Jezusa pośród nas”. Musimy dbać o Jezusa, bo On żyje w ubogich i bezbronnych. Ale w ten sposób możemy tylko poświęcić nasze narody (część aktu sprawiedliwości).

Nie można oczekiwać by setki tysięcy, a może nawet miliony uchodźców i imigrantów asymilowały się w naszą kulturę. Oni w sposób naturalny, stworzą nowy dom z ich dawnymi kulturami, albo, być może, mieszaninę obu. Nowe przepisy będą odzwierciedlać nowe kultury pochodzące od nowych ludów. Nowe narody pojawią się na zachodzie na zgliszczach starych. Być może niektóre nawet będą mieć nowe nazwy.

Inną metodą kary i unicestwienia, jest, oczywiście, wojna. Żadna wojna nie jest bardziej krwawa lub bardziej śmiercionośna, niż wojna domowa. Masowa migracja zdesperowanych ludzi prawdopodobnie, niestety, doprowadzi do zamieszek i wojny domowej w krajach ich przyjmujących. Ponownie pojawią się nowe narody na zgliszczach starych, być może nawet o nowych nazwach.

Tak strasznie jak to się czyta, musimy zastanowić się z bojaźnią Pańską nad potencjalną rzeczywistością. Choć są to wyłącznie spekulacje, opierają się na biblijnej rzeczywistości, a także są zgodne z wielu prywatnymi proroctwami katolickimi na przestrzeni wieków, które pochodzą, co najmniej od Naszej Pani z La Salette, Fatimy i Akity.

Co musimy zrobić w obliczu słusznie rozgniewanego Boga mającego do czynienia z bezbożnymi, bluźnierczymi ludźmi? Musimy zrobić tak jak Matka Boża zawsze nas ostrzegała by robić, czyli się modlić, okazywać skruchę i pokutować za grzechy. Pokuta musi oznaczać, żebyśmy przestali wspierać takie zło jak aborcja, homoseksualizm, homoseksualizm, gejowskie „małżeństwa” itp. Ale musimy również odprawiać pokutę, pomagając naszym braciom i siostrom w potrzebie. Musimy pomagać biednym, uchodźcom i imigrantom. Chrystus jest całkiem jasny w tej kwestii.

Paradoksalnie, mamy również powierniczy obowiązek chronienia naszej ojczyzny i zabezpieczać nasze granice. W jaki sposób możemy to zrobić w obliczu konieczności by pomóc Jezusowi wśród nas, ubogim i zdesperowanym? Tylko Bóg to wie. Musimy działać w wierze. Kiedy odwrócimy się od naszych grzechów i ku Bogu (definicja pokuty), Bóg zapewni nam obfitość.

Królestwo [Francji] jest katolickie i monarchistyczne. Królestwo popiera zmartwychwstanie monarchii katolickich chrześcijaństwa i ustanowienie monarchii katolickiej w Stanach Zjednoczonych. Może Bóg uzna naszą skruchę, i poprzez pokutę ofiar jakich dokonujemy karmiąc, ubierając i dbając o Jezusa pośród nas w uchodźcach i imigrantach, da nam zmartwychwstałe ziemie pod odpowiednimi rządami. Może to co teraz straszne, dzięki naszej skrusze i pokucie obróci się w coś owocne dla Królestwa Bożego. Może Bóg przynajmniej przywróci nasze katolickie monarchie na zgliszczach starych, upadłych i żałośnie bezbożnych demokratycznych republik.

Modlimy się i mamy nadzieję na pokój i koniec tej żałosnej afery, kiedy Jezus pośród nas ucieka do naszych narodów poszukujących miłości. Pragniemy uniknąć naszej bardzo zasłużonej kary. Szukamy tylko pokojowych środków do ustanowienia monarchii. Nasza misja polega na poszukiwaniu „pokojowej zmiany w sferze doczesnej za pośrednictwem wolnych czynów nawróconych ludzi żyjących życiem łaski uświęcającej”.

Ale idziemy do przodu z naszą misją z radością i stanowczym celem, wiedząc, że Bóg i Matka Boża wezwali nas do zasadzenia nasion które w końcu staną się nowymi społecznościami, społecznościami założonymi nie na Woli Narodu, a na Woli Jezusa Chrystusa.

Wśród dzisiejszych ciemności, radośnie wysiewamy nasiona przyszłych monarchii katolickich, które będą rządzić poprzez Niepokalane Serce Maryi Dziewicy.

Walter Adams
Źródło: http://tradcatknight.blogspot.com/2015/09/refugees-annihilation-of-western.html
Tłum. Ola Gordon.
http://wolna-polska.pl

Komentarzy 25 to “Uchodźcy, unicestwienie zachodnich narodów i nadejście katolickich monarchów”

 1. Dictum said

  Nie bardzo rozumiem tego wywodu.

 2. NICK said

  Tekst należy czytać i interpretować DWOJAKO. Spojrzeć nań także ze strony wroga.

  A, po chłopsku? Idź Adamsie. Karmić niedźwiedzie… .

 3. Dictum said

  No to patrzę ze strony wroga i nadal nic nie widzę.
  Coś się w tym tekście „nie klei”.

 4. NICK said

  I Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Taki to tekst. Właśnie. Się nie klei!
  Krótko. Ten tekst to zapodaje człek. A człek to nie Człowiek. Monstrum! jakieś.
  Przepraszam. Czasem piszę wprost, aż do bólu. Czasem? Logogryfem.

 5. Joannus said

  Początek może być, gorzej z dalszymi wywodami autora.
  Wezmy takie coś – ” takie zło jak aborcja, homoseksualizm, homoseksualizm, gejowskie „małżeństwa” . – czy jest to największe zło, śmiem wątpić. A zniewaga Majestatu Bożego w różnych odsłonach, czy ” ohyda spustoszenia w miejscu świętym”, nie wołają o pomstę.
  Brakuje zalecenia modlitwy do Jana Pawła o pomoc.

  Sprawy zaszły zbyt daleko by oczekiwać odwrotu.Miara się przebrała.
  Gdybanie bez uwzględnienia tego co stoi w Piśmie Świętym, jest li tylko subiektywnym wyimaginowanym przewidywaniem mądrali.
  To co się stanie, objawione zostało w Apokalipsie oraz przesłaniu Najświętszej Panny Maryji w; La Sallette, Fatimie i Akita.
  Kara jest nieunikniona, wiele narodów wyginie.

 6. Ehze said

  RE 4:

  Generalnie: cos dziwne teksty puszczone ostatnio na gajowce.

 7. Marucha said

  Re 6:
  Niech Pan skonkretyzuje.

 8. Marucha said

  Re 5:
  Wezmy takie coś – ” takie zło jak aborcja, homoseksualizm, homoseksualizm, gejowskie „małżeństwa” . – czy jest to największe zło, śmiem wątpić. A zniewaga Majestatu Bożego w różnych odsłonach, czy ” ohyda spustoszenia w miejscu świętym”, nie wołają o pomstę.

  Czy aborcja, homoseksualizm, gejowskie małżeństwa etc. to nie jest straszna zniewaga Majestatu Bożego?
  Dla większości ludzi właśnie akceptacja tych zjawisk stanowi wejście do lucyferianizmu.

 9. Tomahawk said

  > Jak Pan może ukarać, a nawet zniszczyć zachodnie narody?

  To w końcu jak jest: personalizm czy bolszewicka/turańska odpowiedzialność zbiorowa?

 10. Joannus said

  Ad 8 Pan Gajowy
  ”Czy aborcja, homoseksualizm, gejowskie małżeństwa etc. to nie jest straszna zniewaga Majestatu Bożego?”
  Jest.
  Te zjawiska są pochodnymi czy konsekwencją większego zła czyli; odrzucenia 10 Przykazań, nauki Krzyża i zdrowej nauki, zrzucenia słodkiego jarzma Chrystusowego, wreszcie wyboru światowego życia ukierunkowanego na wygody, przyjemności i mody.

  Panie Joannus – a można też powiedzieć, iż wszystkie te zjawiska – włącznie z tymi, które Pan opisał – mają praprzyczynę w braku miłości do Boga…
  Ale to niewiele wnosi do dyskusji, oprócz pretekstu do czepiania się autora za takie czy inne sformułowania.
  Admin

 11. Miet said

  No a u nas wielkie święto.
  Biały Dom odwiedził największy przyjaciel Ameryki – Natanyahu. Cała Ameryka się raduje bo obwieszczono, że po przyjacielskich rozmowach nasz przywódca Obama obieścił światu, że dla Ameryki nie ma większego priorytetu jak zapewnienie bezpieczeństwa państwu Izrael.
  Obwieszczono to na wszystkich kanałach TV, tak że zaraz radośniej na sercu mi się zrobiło i jestem pewien, że naszemu Panu Mordce też.:-)))

 12. re1truth2 said

  Dyżurny Psychiatra Kraju – [Dużą grupę stanowią zboczeńcy przejawiający popęd do zwierząt (ZOOPHILIA, BESTIALITAS). Dlaczego prezydentka Warszawy, Gronkiewicz-Waltz z domu Hajka Grundbaum, nie wyraziła zgody na przemarsz np. ul. Marszałkowską dżentelmenów ze swoimi kozami, krowami, owcami, a dam z osłami i specjalnie tresowanymi psami?

  Kwik świń i gdakanie kur wniosłoby trochę folkloru. Trzeba iść z postępem! Bruksela by pochwaliła, a może i wyróżniła za wyższą świadomość nowych, wyższych cywilizacyjnie norm moralnych i etycznych! Przecież są jeszcze ekshibicjoniści, fetyszyści, sadyści, masochiści ocieracze i wielu, wielu innych.

  Skoro pani prezydentka wydaje zezwolenia na parady zboczeńców, to bardzo dobrze o niej świadczy. Jak wolność, to wolność! Nie będziemy w oczach świata wyglądali jak wstecznicy. Ja proponuję, abyśmy poszli jeszcze dalej. Np. wśród dewiantów jest spora grupa wąchaczy (RENIFLEURS). Ci obywatele podniecają się płciowo, wdychając zapach używanej bielizny. Dlatego pod Ratuszem powinien stać kosz, do którego urzędniczki mogłyby wrzucać swoje stringi. Pani prezydentka gdyby dała przykład, to zyskałaby miano najbardziej postępowej damy ze świata polityki w zjednoczonej Europie. Może udałoby się wyżebrać parę euro z Brukseli?

  Mimo upływu wielu lat nie udało mi się wymyślić nowego zboczenia seksualnego. Zrobił to ktoś inny. Zboczeniec nazywa się gej. Co to jest – nie wiem, bo takiego określenia nie ma ani w słowniku j. polskiego, ani w żadnym podręczniku psychiatrii.]
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ida-lesby-ida-cwele-inni-tez-skurwiele-dyzurny-psychiatra-kraju-2015-11

 13. wandaluzja said

  https://marucha.wordpress.com/2015/11/09/uchodzcy-unicestwienie-zachodnich-narodow-i-nadejscie-katolickich-monarchow/

  Hrabia Kurowski mówił, że EUROPEJCZYCY SĄ ZA GŁUPI ŻEBY TO ZROZUMIEĆ. On jednak ZROZUMIAŁ, bo Jugosłowianie badali to wsadzając muzułmanom i żydom gorące żelazo od tyłu.
  Królestwo Boże NA ZIEMI ma polegać na tym, że wszyscy, którzy nie mają spermy jezuickiej są Niewolnikami, a niewolnicy mają mieć obcięte penisy – bo tylko to gwarantuje zapładnianie bab spermą z dupy cherubina.
  W tej racji Anglicy wykastrowali mego syna.

 14. Trak said

  Ad 12.
  Ja to od dawna zastanawiam się, dlaczego nauki tolerancji nie zaczniemy chociażby do tolerancji na smród, który spotykamy na każdym kroku, na to, że nie zmywamy nie pierzemy i nie myjemy się, bo tak manifestuje się nasza odmienność. Czkamy i pierdzimy w najpiękniejszych partiach opery z uznaniem dla autora dzieła.
  Dlaczego?
  Przecież takie to proste. A zaczynamy od bardzo trudnych zjawisk.

  Nie przyzwyczaję się. Tolerancyjny, nie będę.

 15. Mordka Rosenzweig said

  re 11

  Szanowny pan Miet,

  Ja pan Mordka bardzo dziekuje za ta wspaniala informacja.

  Ja pan Mordka tesz uwasza, sze jakby wszystkie narody swiata, a nie tylko USA, zgodnie postawily sobie najwyszszy cel aby panstwo Izrael bylo bezpieczne to caly Swiat bylby duszo wspanialszy i lepszy.

  Ja pan Mordka tylko musi sobie pszemyslec, jaka kontrybucja do ten cel mosze byc od Palestyna ale to obecnie nie jest takie waszne.

 16. Boydar said

  Ja tam w artykule żadnych zawiłości ani niejasności nie widzę, może dlatego, że sam jestem pokręcony, a może dlatego, że wczytuję się w myśl a nie w słowa. Na razie jeszcze nie wiem. Wiem natomiast, a właściwie to właśnie zrozumiałem, że tak bezalternatywnie propagowana „demokracja”, jest dokładnym przeciwieństwem władzy pochodzącej od Boga. Po zredukowaniu wszystkich dekoracji i świecidełek staje się wyłącznie demonkracją. I z tym co starożytni Grecy preferowali jako metodę rozwiązywania zagadnień czysto administracyjnych, nie ma nic wspólnego. Ustalenie drogą głosowania czy droga ma być wyłożona kostką czy asfaltem nie jest bowiem żadną władzą.

 17. Ehze said

  Drogi panie Mrucha:

  Nie mam zamiaru urazania nikogo.
  Po prostu takie odnioslem wrazenie, ze pare ostatnich artykulow nie jest calkiem po linii gajtnie owkowej. Ot, moje wrazenie.
  Konkretnie powyzszy wlasnie artkul i artyul o dzialalnosci wojennej Anglii. Nie za bardzo wiadomo jak sie do nich odniesc.
  Tylko tyle.. :
  Pozdrawiam.

 18. Vis said

  Zyd chce bys byl GOIU Tolerancyjny.A chodzi tu glownie oniego I jego geszefty I przekrety.I tak zydostwo zatrulo nasze dusze.

 19. watazka said

  Nie da sie ukryc, ze upadek naszej cywilizacji zaczal sie od nieposzanowania praw: zarowno praw Bozych jak i konstytucyjnych.
  Nie da sie ukryc, ze prawa sa lamane nie tylko tradycyjna metoda: nieprzestrzegania 10 Przykazan, ktore sa podstawa do wymaganych wzorcow zachowan, czy lamania praw stworzonych przez ludzi: pokojowego wspolistnienia i dzielenia sie owocami pracy ludzkiej.
  Prawa sa lamane w sposob podstepny na przyklad przez „liberalne” niewolnictwo narodow: kryminalne wprowadzanie anty-humanitarnych wartosci i walki ze swiatem, ktory Bog stworzyl.
  Do takich kryminalnych aktow nalezy nieposzanowanie drugiego czlowieka; mozna go wyskrobac kiedy sie chce, mozna go sztucznie wyprodukowac kiedy sie chce bo czlowiek stal sie towarem.
  Z czlowieka mozna szydzic i nasmiewac sie z tych co pragna zalozyc rodzine i zyc wedlug przykazan.
  Rozwalanie wartosci etosu spolecznego jako naturalnego porzadku swiata.
  I razace akty morderstwa i ludobojstwa. Zrzucanie fosforowych bomb na szkoly i przedszkola, bombardowanie dzieci idacych do szkoly.
  Konflikty miedzynarodowe oparte na falszywych przeslankach, demonizowanie ludzi demokratycznie wybranych przez wlasne narody, zatrucie srodowiska naturalnego, nieposzanowanie wlasnosi, legalizowanie zwyrodnien, narkotykow i przestepstw – wszystko to prowadzi do ruiny naturalnego srodowiska czlowieka.
  I nie da sie ukryc, ze reset i regeneracja spoleczenstw moze nastapic jedynie wtedy gdy nastapi nawrot do tradycyjnych wartosci i wspolnego dazenia narodow do harmonii spolecznej nakazanej przez Boga, ktory dal nam zycie i nauczyl jak zyc.
  Wiec to nieposluszenstwo obrocilo sie przeciwko nam; przed tym ostrzegal na Pan Jezus.
  Prawa Boze po cos byly nam dane. Dla naszego bezpieczenstwa.
  Wiara katolicka jest optymistyczna wiara zycia i radosna akceptacja zycia i zachowania gatunku..

  Wierze, ze przez odrodzenie wartosci chrzescijanskich i powszechnej religii nauczania Chrystusowego – swiat moze przyjsc do rownowagi.
  Ale proces moze trwac dlugo i przyniesc wiele ofiar w okresie puryfikacji narodow.
  Czy na to sie zanosi?
  Nie wiem.
  Wielu wizjonerow przepowiada, ze papierkiem lakmusowym jest Bliski Wschod a glownie Palestyna. Pokoj na swiecie jest niemozliwy bez pokoju na Bliskim Wschodzie.
  Inni uwazaja, ze oczyszczenie narodow przyjdzie z ROsji.
  Artykul zas wyraza jeszcze inna opinie; ze oczyszczenie swiata moze dac tylko wiara katolicka.
  Zdaje sie, ze ja juz nie doczekam zadnych pozytywnych rozwiazan.
  Swiat jest zacietrzewiony, diabel inspiruje nienawisc i bigoterie.

 20. mieczyslaw said

  Wiecej wiary ludzie! , swiat juz sie skonczyl?

  „Wszystko o co w modlitwie prosicie, stanie sie wam! tylko wierzcie ze otrzymaliscie”

  Rozumiecie?

 21. revers said

 22. ENKI said

  Czy niemieckie państwo z taką „kulturą” może przetrwać? Czy ma prawo trwać?
  Jak taką bezkulturę niemiecką odmienią milionowe fale islamskich migrantów?

  …W teatrze w Düsseldorfie, w inscenizacji „Macbetha” rozebrani aktorzy tarzali się w kale i krwi. Na zakończenie dusili się majtkami. W Hamburgu wystawiono „120 dni Sodomy” markiza de Sade. Realna rozpusta aktorów w tym spektaklu przebiła wszelką fikcję literacką. Opera Komiczna w Berlinie przygotowała „Uprowadzenie z Seraju”. Reżyser wymyślił scenę, w której aktorka ubrana w czarne podwiązki staje w rozkroku nad jednym z bohaterów dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta i oddaje na niego mocz. Stołeczny Teatr Ludowy przy placu Róży Luksemburg zafundował widzom możliwość dokładnego obejrzenia krocza odtwórczyń jednej z ról: naga aktorka siadała naprzeciw widowni i szeroko rozchylała uda. W innej sztuce podmywała się przed publicznością…
  Na scenie się rzyga, sika i kopuluje, ściąga i pije wody płodowe z kobiety ciężarnej, odgrywa akty płciowe ze zwierzętami… /wpolityce/ art. Bramy piekieł.

 23. Dictum said

  ad. 22
  To straszne, o czym p. Enki donosi. Sodoma i Gomora.

  Ale ja jeszcze wrócę do – moim zdaniem – pewnej niezborności artykułu.
  Wszystkie spostrzeżenia o świecie oraz przesłanie o nasze modlitwy jak najbardziej słuszne. Ale autor porusza sprawę uchodźców. Czy w rzeczywistości jest to dylemat dla katolika? Bo jeśli do twojego domu puka biedny uciekinier (w uczciwych zamiarach), który chce schronienia, należy mu pomóc. Ale dziś już wiadomo, kto przeważnie zjawia się przed naszymi drzwiami – pojawiają się bezczelne watahy arabskich typów, które najeżdżają Europę w celu – mówią to otwarcie – zawładnięcia, „nawracania” i zabijania niewiernych. Przez wieki usilowali tu wtargnąć, ale dopiero teraz przy pomocy diabelskich unijnych sił spływają masowo.
  Autor pisze:
  „Paradoksalnie, mamy również powierniczy obowiązek chronienia naszej ojczyzny i zabezpieczać nasze granice. W jaki sposób możemy to zrobić w obliczu konieczności by pomóc Jezusowi wśród nas, ubogim i zdesperowanym?”

  Dlaczego paradoksalnie? Mamy PRAWO i OBOWIĄZEK NAJPIERW BRONIĆ własnej Ojczyzny, własnych dzieci. Pan Jezus nie wymaga od nikogo, żeby litościwie wpuszczać do domu bandytów i to na dodatek jawnie zagrażająch Kościołowi Chrystusowemu.

  I o co chodzi z tym królestwem Francji i z tymi monarchiami katolickimi? To jakieś prorctwa czy co?

  Albo tekst artykułu jest niejasny albo jakoś nietrafnie przetłumaczony.

 24. Boydar said

  To wszystko ch.uj, nawet piosenka jest o tym. I tzw. uchodźcy, i brak kultury i nawet odejście od Boga, co zresztą przyczyną jest podstawową całej reszty zła. Ale z tym wszystkim idzie sobie poradzić, jak nie kijem to pałą i modlitwą. Poważnym zagrożeniem nie są nawet żydzi. Ilu ich jest na świecie, pięćdziesiąt milionów, sto, no to co; głównie za sprawą szabes goi i różnych sprzedawczyków oraz pożytecznych idiotów zwyciężają, a nie ilością. Przyjdzie czas, że i ich już nie będzie. Najpoważniejsze zagrożenia „z tego świata” tkwią w żywiołach. Z żywiołem nie porozmawiasz, nie potargujesz się, nie oszukasz. Zwłaszcza gdy jest potężny nad wyraz, ślepy w swym przekonaniu, a imię jego 574. Liczone przeważnie w nanometrach.

 25. Tekla said

  Nie wiem co jest ,juz dwa razy wcięło moj komentarz..

  Idą ,idą mówi sie o 50 tysiacach ..uchodzcach..i mówia zgodnie ,ze juz nigdy ich nikt nie zawróci z powrotem..

  Celem sa Niemcy,Szwecja i Norwegia.

  prosze ogladac od 0.3sk

  http://napimigrans.com/video-nem-hiszik-el-hogy-nemetorszag-megtelt-tovabbi-tizezrek-tartanak-europa-fele/

Sorry, the comment form is closed at this time.