Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  lewarek.pl o Stalingrad
  Bezpartyjna o Wolne tematy (10 – …
  Listwa o Upadek cywilizacyjny Polski
  Yagiel o Wolne tematy (10 – …
  lewarek.pl o Szymowski prześwietla premiera
  Enya o Dlaczego kobiety w średnim wie…
  Enya o Dlaczego kobiety w średnim wie…
  Enya o Dlaczego kobiety w średnim wie…
  marcinxw o Wolne tematy (10 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (10 – …
  Boydar o Wolne tematy (10 – …
  Bezpartyjna o Dlaczego kobiety w średnim wie…
  Boydar o Wolne tematy (10 – …
  Enya o Wolne tematy (10 – …
  Listwa o Wolne tematy (10 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Robert Winnicki składa projekt ustawy znoszącej ustawę „o bratniej pomocy”

Posted by Marucha w dniu 2016-01-15 (Piątek)

W dniu dzisiejszym [14.01.2016] prezes RN – Robert Winnicki złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy znoszącej ustawę nr 1066 tzw. „o bratniej pomocy”.

„Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” to pełny tytuł druku, jaki trafił dzisiaj do Marszałka Sejmu. Jego sednem jest zapis o utracie mocy ustawy z dn. 7 lutego 2014 r.

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że druk nr 1066 zawiera błędne umotywowanie – wbrew twierdzeniom ustawodawcy nie wiąże się on z implementacją prawa unijnego, więc jego uchwalenie nie było konieczne. Jego treść wzbudza natomiast ogromne kontrowersje i uzasadnione obawy, bowiem umożliwia podejmowanie interwencji i akcji na terytoirum RP z wykorzystaniem m.in. broni palnej przez zagranicznych funkcjonariuszy.

W dokumencie złożonym dziś przez Roberta Winnickiego możemy także przeczytać, że druk sejmowy nr 1066 spotkał się z ogromną krytyką społeczną, na co wpływ mają także „jak najgorsze skojarzenia historyczne”.

Za: https://ruchnarodowy.net

*                          *                           *

Pełna treść projektu ustawy złożonego dzisiaj do Marszałka Sejmu:

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 12 stycznia 2016 r.

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

– o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Roberta Winnickiego.

– Robert Winnicki
– Krzysztof Sitarski
– Elżbieta Borowska
– Jarosław Sachajko
– Małgorzata Zwiercan
– Andrzej Maciejewski
– Jakub Kulesza
– Jarosław Porwich
– Piotr Apel
– Paweł Szramka
– Stefan Romecki
– Norbert Kaczmarczyk
– Jacek Wilk
– Adam Andruszkiewicz
– Tomasz Rzymkowski
– Magdalena Błeńska
– Anna Maria Siarkowska
– Józef Brynkus
– Paweł Grabowski
– Maciej Masłowski
– Wojciech Bakun
– Tomasz Jaskóła
– Jerzy Kozłowski

PROJEKT USTAWY
z dnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Art.1 Traci moc ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

I. Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi realizację rządowej inicjatywy ustawodawczej motywowanej implementacją prawa unijnego, w tym decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 1), decyzji Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12) oraz decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich UE w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. UE L210 z 06.08.2008, str. 73). Jednakże w przypadku decyzji, które mają wiążących adresatów, tj. Państwa Członkowskie, implementacja jest zbędna i przyjęcie ustawy z dnia 7 lutego 2014 roku nie stanowiło wykonania prawa unijnego. Ponadto ustawa obejmuje udział zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników państw trzecich, a więc państw, które nie są członkami Unii Europejskiej, co nie może stanowić wykonania prawa unijnego.

II. Celem ustawy z dnia 7 lutego 2014 roku było umożliwienie funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich udziału we wspólnych operacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczyć to ma sytuacji, w których Rzeczypospolita Polska będzie potrzebować międzynarodowej pomocy w postaci interwencji odpowiednich służb, w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych poważnych zdarzeń. W stanie prawnym przed przyjęciem przedmiotowej ustawy, sytuację udziału funkcjonariuszy lub pracowników Państw Członkowskich w Polsce regulowały dwustronne umowy międzynarodowe, a także odpowiednie przepisy prawa unijnego mające bezpośrednie zastosowanie (pkt I uzasadnienia).

III. Zakres przedmiotowy ustawy wzbudzał ogromne kontrowersje społeczne związane ze wspólnymi operacjami funkcjonariuszy polskich i zagranicznych. W art. 2 pkt 1 lit. b zakresem udzielenia pomocy przez obcych funkcjonariuszy zostały objęte także zgromadzenia publiczne. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 funkcjonariusze zagraniczni uzyskali uprawnienia do korzystania z broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego na takich samych zasadach jakie obowiązują funkcjonariuszy Policji. Oznacza to, że na mocy ustawy, zagraniczni funkcjonariusze Policji oraz innych jednostek mogliby zostać wykorzystani do tłumienia w Polsce zgromadzeń publicznych, także z wykorzystaniem broni palnej, gazów bojowych, pałek itp. Ustawa otwiera rządowi i jednostkom podległym możliwość wykorzystania zagranicznych funkcjonariuszy do tłumienia protestów niezadowolenia społecznego w sytuacji, gdy polskie służby odmówią wykonania rozkazu kierując się zasadą obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ponadto zagraniczni funkcjonariusze mogą ma mocy ustawy zostać dopuszczeni do działań operacyjnych polegających na podsłuchiwaniu, nagrywaniu i prowadzeniu obserwacji wobec obywateli Polski. Nikt nie daje gwarancji jakie informacje zdobędą w trakcie prowadzenia tych działań i w jaki sposób wykorzystają je po powrocie do swojego państwa. Ustawa otwiera więc w znaczący sposób możliwość działalności obcych wywiadów na niekorzyść Polski i Polaków pod przykrywką wspólnych działań operacyjnych. Ustawa dopuszcza również to, że zagraniczni funkcjonariusze w trakcie wspólnych działań na terytorium Polski będą korzystać z własnej broni palnej (art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy) oraz sprzętu służącego m.in. do podsłuchiwania i nagrywania. To również może prowadzić do poważnych nadużyć ze strony zagranicznych funkcjonariuszy, którzy nie zawsze mogą korzystać z uprawnień, które przyznaje im ustawa w dobrej wierze. Co więcej, nie są oni zobowiązani przysięgą do służenia Polsce i Polakom, a swoim państwom.

IV. Przyjęta ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spotkała się z powszechną oceną krytyczną społeczeństwa. Budzi także najgorsze skojarzenia historyczne (m.in. z Konfederacją Targowicką, „bratnią pomocą” Armii Czerwonej z 1939 roku, czy tłumieniem praskiej wiosny 1968 roku). Dobitnie podkreśla to fakt, że do języka powszechnego weszła nazwa ustawy.

V. Wprowadzenie w życie niniejszej ustawy nie będzie obciążało budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

VI. Wprowadzenie w życie niniejszej ustawy będzie miało pozytywne skutki społeczne, nie będzie miało wpływu na stosunki gospodarcze.

VII. Niniejsza ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

VIII. Projekt jest zwolniony z konsultacji społecznych.

IX. Projekt nie przewiduje wydania aktów wykonawczych.

Biorąc pod uwagę powyższe uznajemy za zasadne uchylenie ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Komentarze 22 do “Robert Winnicki składa projekt ustawy znoszącej ustawę „o bratniej pomocy””

 1. Marian said

  Pan Winnicki tym projektem próbuje odciąć nie tylko Oszustów od bratniej niemieckiej pomocy, ale także chazarski PiS od pomocy banderowców, USA oraz Izraela. No to teraz zobaczymy jak się zachowa pisdzielska chazarszczyzna.

 2. Boryna said

  Taką ustawę o bratniej pomocy mogły uchwalić najgorsze kanalie

 3. Zerohero said

  PiS głosował przeciw ustawie nr. 1066 znanej jako „o bratniej pomocy”, ale wtedy PO miała większość i efekt głosowania był łatwy do przewidzenia. Ciekawe, że inicjatywa zniesienia ustawy wychodzi od Winnickiego a nie z PiSu, który powinien mieć już od dawna cały pakiet ustaw i wdrażać je bez ociągania, bo czasu jest niewiele. Ciekawe jak teraz zareagują.

  PIS, jak zwykle, przeciw a nawet za.
  Admin

 4. wanderer said

  re 3 Otoz to, Panie Zerohero.
  Ciekawy jestem jak zareaguje na to PiS. Jak to skomenuja. pewnie beda chciec odciac kupony dla siebie z czyjegos posuniecia twierdzac, ze oni tez nad tym pracowali.
  Albo przemilcza, bo nie tak sie sprawy mialy potoczyc. Jak raczyl zauwazyc admin sa przeciw a nawet za. Pozorowane ruchy to to co lubia najbardziej.

 5. Boydar said

  Ta cała „ustawa” to taka sama chucpa była jak zakaz rosyjskiego u banderowców. Kilka dni temu, na wizji, Poroszenko pytał się doradców jak jest po ukraińsku „portfel”. Wprawdzie nie wierzę, że nie wiedział, i to też była niezła hucpa, ale wymowa dla wielu poszła.

 6. jack said

  a ja myślę że PIS przegłosuje uchylenie ustawy 1066 – a co będzie zobaczymy. I wtedy mam nadzieje pojawi się 1 mały + dla pisu

 7. Marian said

  Pan Winnicki powinien jeszcze złożyć projekty wszystkich tych ustaw, które były przedmiotem obietnic PiSdzielców w trakcie kampanii wyborczej. W szachach takie posunięcie nazywa się szach-mat.

 8. AlexSailor said

  No to poseł Winnicki powiedział SPRAWDZAM.
  Bezcenne.

 9. Ciupaga said

  Kawał ku*wy szmaty z niego i choćby samego papieża nawrócił zawsze takim dla mnie będzie. Ku*wa i szmata.

 10. robertgrunholz said

  https://ruchnarodowy.net/program/

  W skrócie: srutu tutu, trele morele.

 11. Wosiu said

  Re9/Ciupaga.

  Sam jesteś.

 12. Joannus said

  Ad 10
  Ciupaga prezentuje się jak prymitywny cham. Są jakieś granice w wypowiedzi publicznej, o czym chyba niewie

 13. Joannus said

  Pomyłka, winno być ad 9

 14. Józef Piotr said

  Najuszanowniejszy Panie Mordka

  Z jakiej Gminy pochodzi ten Ciupaga (patrz & 9 )

 15. RomanK said

  Panei Ciupaga niech pan przystopuje, zdcydowana wiekszosc nie lubi stalego przypominania kim sa….

 16. Siekiera_Motyka said

  „Bracia” nas załatwią tak jak zwykle. Finansowo.

  „S&P Enters The Latest European Scandal: Downgrades Poland From A- To BBB+”

  http://www.zerohedge.com/news/2016-01-15/sp-enters-latest-european-scandal-downgrades-poland-bbb

  Proszę sobie przypomnieć jak to było zrobione przez Reagana i ile to Polskę wtedy kosztowało.

  Oj, jak go kochamy
  http://www.tvn24.pl/pomorze,42/jan-pawel-ii-i-reagan-podczas-spaceru-nowy-pomnik-w-gdansku,265093.html

 17. Boydar said

  @ Pan Roman

  Pańskie (15) mnie uspokoiło. Napisałem w jednym z komentarzy, że wypisuje Pan brednie (haggadah). Jednak widzę że mając takie podejście do sprawy, zrozumiał Pan właściwie i bez urazy 🙂

 18. Ciupaga said

  @15 No i te brzydkie słowa! Fe!

 19. …raz na wesoło…

  pozdrawiam 🙂

 20. Kami said

  Następny wniosek poselski winien być o zniesieniu ustawy o posiadaniu innych obywatelstw oprócz polskiego dla polskich obywateli
  Po Polsce nie powinni się włóczyć obcokrajowcy z polskim obywatelstwem:
  – nie posiadający nieruchomości w Polsce;
  – nie posiadający związków rodzinnych w Polsce;

  – byli obywatele Polski winni zwrócić polskie paszporty (zostaną i tak unieważnione);
  – polskie placówki dyplomatyczne powinny mieć zakaz wydawania polskich paszportów obcokrajowcom;
  – obcy obywatele mogą przebywać na terytorium Polski na prawach rezydentów lub dyplomatycznych;

 21. re1truth2 said

  Wielki brat patrzy…

 22. …o cholera, namierzyli…

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: