Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Gudłaje

Posted by Marucha w dniu 2016-01-18 (Poniedziałek)

Nie trzeba być Żydem żeby być gudłajem (tak zresztą jak i nie trzeba być Żydem, żeby być syjonistą). [Ale najczęściej się jest… – admin]

Już ponad 2 lata temu poruszałem ten temat, ale nie znalazł wtedy zbyt szerokiego odzewu, jednak wciąż jest tematem bolesnym i domagającym się jakiegoś ruchu obywatelskiego. Nawet bardziej jak wtedy.

Ostatnio temat podniósł @zakzbig
http://MonsieurB.neon24.pl/post/128900,glos-wrogi-z-synagogi#comment_1270115

Dlatego powtórzę tu obszerne fragmenty starego postu http://niepoprawni.pl/blog/7113/katechizm-administratora, raz już tu prezentowanego na Neon24 przez Nathanela, ale i usuniętego przez niego wraz z wszystkimi starymi postami. Może tym razem odzew wywoła.

Chodzi o moją próbę zdefiniowania szerokiego zjawiska gudłajstwa. Tłem była dyskusja z maja 2013, i to zachowana jedynie co do moich wypowiedzi, bo cały wątek stara administracja wtedy usunęła.

*                               *                               *

1/ Hola, hola Traube!

„Ja, po prostu, nie akceptuję propozycji rozwiązywania problemów z narodowościami czy grupami społecznymi przy pomocy szubienicy albo krzesła elektrycznego…”

A gdzie ja napisałem, że gudłajstwo ma narodowość, czy stanowi grupę społeczną?

Jest dokładnie odwrotnie – to gudłaje występują przeciw narodowości, czy grupie etnicznej z nią związanej. Występują przeciw dobru wspólnemu, zwłaszcza przeciw Państwu. Występują przeciw naszej kulturze, w tym religii, występują przeciw całej naszej cywilizacji. Cywilizacji Łacińskiej.

Dla gudłaja nie istnieją ludzkie wartości, nie istnieje człowieczeństwo, ani żadne trwałe ludzkie więzi, żadna prawda, żadne dobro poza własnym krótkowzrocznym interesem i grzesznym użyciem, kłamliwie zwanym dobrem; nie istnieje żadne piękno, nie istnieją świętości.

To gudłaj chce wszystko niszczyć i burzyć, choćby dla „świecidełek z potłuczonych artystycznych, bezcennych witraży”, które mu się spodobały.

Gudłaj ma wiele twarzy, nawet wymyka się ścisłym definicjom, jako nieodrodny syn ojca kłamstwa. Jednak mądry Naród bezbłędnie rozpozna gudłaja.

Gudłajstwo ma swój charakter – charakter najbardziej odrażający, jaki sobie można wyobrazić, charakter bezczelnego zdrajcy, charakter pasożyta, co to mu „się należy”, charakter zbrodniarza na zimno, zbrodniarza, bez sumienia i bez wstydu, charakter zbira, co to nie rokuje skutecznego przejścia procesu resocjalizacji, charakter mafioza, co to już w chwili akcesu do mafii, przyjął jej antywartości, jej antyspołeczność, charakter mafioza, dla którego nie ma już życia poza mafią.

Ma charakter „równającego w dół” – niszczącego, mordującego każdego lepszego od siebie, a uciskającego, zniewalającego, bezwzględnie eksploatującego każdego słabszego od siebie. Dotyczy to i całej „równanej w dół”  kultury i cywilizacji. To gudłajskie „równanie w dół” raz puszczone w ruch, musi już zemleć i samo gudłajstwo.

Tym „równającym w dół”  gudłajstwo, czyli tych, co oddali mu swoją wolę, okaże się sam diabeł.

Każdy uczciwy sędzia, gdy trafi na gudłaja, nie zawaha się ogłaszając go winnym i wydając wyrok z najwyższej półki, po „szubienicę albo krzesło elektryczne”. Tak samo nie będzie miał oporów Sąd Polowy, działający wprost ze sprawiedliwości, chroniący Państwo i Naród przed gudłajskim zagrożeniem.

Już sama promafijność, filomafijność gudłajstwa wyklucza możliwość jego traktowania jako grupy społecznej, czy narodowej.

Mafia jest zawsze antyspołeczna i to skrajnie.

Grup aspołecznych i antynarodowych jest mnóstwo, np:
– Sataniści, tym masoni, moderniści, relatywiści, poprawni politycznie są zawsze antyspołeczni.
– Faszyści, w tym – w swojej praktyce działania – liberaliści, komuniści i socjaliści, są zawsze antyspołeczni.
– Uzurpatorzy są zawsze antyspołeczni.
– Zdrajcy są zawsze antyspołeczni.
– Kłamcy są zawsze antyspołeczni.
– Pasożyci są zawsze antyspołeczni.
– Lichwiarze są zawsze antyspołeczni.
– Zbrodniarze są zawsze antyspołeczni.
– Odstępcy od praw natury są zawsze antyspołeczni.
– Lemingi, czyli sataniści nieświadomi są zawsze aspołeczni.
– Odstępcy od Prawa Bożego są zawsze antyspołeczni, dopóki się nie nawrócą.
– Kochający i nienawidzący niedojrzale są z zasady antyspołeczni.
– Syjoniści talmudyczno/rabiniczni są antyspołeczni, mają nawet inne prawa, inną wrażliwość mentalną dla swoich, a inne dla obcych.
– Występujący przeciw Państwu Prawa z pozycji lewackich, tj. satanistyczno-faszystowskich, są zawsze antyspołeczni.
– Globaliści, chcący zaprowadzić zbrodniczymi metodami faszystowskie NWO, czyli powszechne niewolnictwo na rzecz garstki „panów świata” są skrajnie aspołeczni.
– Odstępcy od norm moralnych, które cementują ład społeczny np wspólnoty rodzinnej, czy narodowej, są zawsze antyspołeczni, dopóki się nie pojednają ze wspólnotą, dopóki nie zasłużą sobie na odzyskanie zaufania.

Oni wszyscy są kandydatami na gudłai. Oni wszyscy stanowią grupy, często nawet zorganizowane, ale nigdy nie są grupami narodowymi, czy etnicznymi, którym coś grozi POZA SŁUSZNYM WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI.

Bronić ich może TYLKO CZŁOWIEK ASPOŁECZNY, TYLKO PRZESTĘPCA ZA KORZYŚĆ MATERIALNĄ, TYLKO GUDŁAJ liczący na swoją bezkarność.

Jakiekolwiek relacje z nimi mają sens tylko w zakresie ich starań o powrót do NASZEJ społeczności, o wysłużenie sobie pojednania, o szukanie wspólnych celów, wspólnych wartości, ich starań o naprawę krzywd nam wyrządzonych bez względu na czas i aktualne praawa, różne bezprawne samostanowienia władz, ale nigdy w zakresie obrony ich „prawa” do dalszego uprawiania swoich procederów.

Piszesz:

„Taki sam komentarz bym napisał i tak samo zgłosiłbym naruszenie, gdybym trafił na komentarz identyczny w treści, gdyby zamiast gudłai bohaterami negatywnymi byli homoseksualiści, Cyganie, muzułmanie, komuniści, Niemcy, otępiali starcy lub niedorozwinięci umysłowo. Gdyby to był ktokolwiek”.

Skoro chcesz bronić „bohaterów negatywnych”, to musisz się zastanowić nad sobą. Gudłaj to gnida, to ścierwo, a nie bohater. Nikt normalny nie dopuszcza gudłaja do społeczności ze sobą.

Można bronić tych, co, co źle zrobili, na zasadzie, że już tego nie robią, albo tych, gdy coś źle robią, ale zachowują ludzkie cechy, a wiec mogą się jeszcze nawrócić. Można nawet bronić tych, co nie wiedzą, co czynią, bo to ktoś inny ponosi odpowiedzialność.

Jednak bronić tych, którzy są świadomi, którzy się zdeklarowali stać po stronie złego, którzy wręcz stali się duchowymi dziećmi złego, to dokładnie to samo, co stanąć po stronie zdrajców na placu boju.

A jak najbardziej jesteśmy na placu boju. Wydano nam najgorszą z możliwych wojen. Żaden z naszych okupantów tak nie zrujnował naszego Państwa, jak gudłajstwo przez ostatnich dwadzieścia parę lat.

A rzeź nienarodzonych trwa, a ucieczka do krajów w mniejszym stopniu objętych tą wojną trwa – i to już milionami, wciąż szaleją nieznani sprawcy, seryjni samobójcy i pancerna brzoza, zwalnia się z pracy ludzi uczciwych, szykanuje moralnych, wykańcza ubogich i starców, zagładza dzieci, likwiduje przemysł, wyprzedaje wszystko okupantom, a długi i tak się powiększają.

A przecież to wcale nie koniec. Grozi „bratnia pomoc”, grozi zbrodniarz szczepionkowy, grozi zbrodniarz GMOwski, grozi wiele zapaści organów Państwa, na których gudłajstwo znów się będzie bogacić, a wskutek których ta słabsza większość Narodu, ten gnębiony przez faszystów Suweren będzie ginął.

Podejrzewam Traube, że musiałeś się ostatnio naoglądać TVNu, czy naczytać jakichś modernistycznych, czy nowolewicowych, satanistycznych bajek i zatraciłeś zdrowy rozsądek, zostałeś satanistą nieświadomym, czyli lemingiem.

Nie mądrym, ale prostaczkiem trzeba być, aby zachować zdrowy rozsdek, trzeźwość umysłu, aby prawdzie i dobru, w tym życiu i człowieczeństwu, powiedzieć TAK.
A za kogo ty się masz ? Bronić gudłajstwa – he, he, he, he !

Traube: „Nie gudłajstwa, ale tego portalu próbowałem bronić. Skoro jednak wszyscy mają to w dupie, to ja też będę to miał w dupie”.

O nie Kolego ! Ten portal nazywa się „Niepoprawni” , niepoprawni politycznie, co oznacza, że w konflikcie satanizmu z człowieczeństwem opowiada się po stronie człowieczeństwa.

Ty się nawet nie wczytałeś w to, co ja napisałem, tylko jakimś „modernistycznym humanizmem” objąłeś i „antyludzi” i tylko na tej podstawie mnie zaatakowałeś. Tak, mnie, a nie sens tego, co wyraża moje pisanie !
Czymże jest taka postawa, jak nie „poprawnością polityczną” , „lemingizmem” , satanizmem, gudłajstwem ?

Gdybyś bronił tego portalu, to byś bronił całej sfery ludzkich wartości wyższego rzędu, bronił byś niezbywalnych praw tych ludzi, którym zagrażają demony rozpasanego gudłajstwa, antyfilozofie, antyideologie, antypolitycy, ale i cała zbrodnicza potęga struktur organizacyjnych sił zła.

To o tym piszą na tym portalu wszyscy komentatorzy wolni i świadomi, roztropni i dalekowzroczni, wszyscy blogerzy odpowiedzialni za naszą przyszłość, przyszłość jako ludzi w ich godności dzieci Bożych, przyszłość jako Polaków w ich tożsamości, w byciu sobą i u siebie.

Gdybyś bronił tego portalu, bronił byś i naszej ziemskiej Ojczyzny, którą siły zła szczególnie chcą zniszczyć.

Bronił byś naszego Kościoła Świętego, nierozerwalnie z Ojczyzną zrośniętego. Bił byś na alarm, rwał szaty, krzyczał „Non possumus” , krzyczał „Do broni” , „Targowicę na szubienicę”, „Polska pierwszym krajem wolnym od gudłajstwa” , „Za nami już tylko mur” , a nie próbował dyskredytować tego, co na alarm bije”.

2/ „Popędzić gudłaja, rozliczyć całe gudłajstwo, ukarać zdrajców

Twoja akcja zmierzająca do uruchomienia polityków opozycji, by upomnieli się o prawo i sprawiedliwość jest słuszna, informowanie o tym społeczeństwa również.

Jednak liczyć się należy z tym, że gudłajtwo rządzące, mające większość sejmową może jeszcze przed oddaniem przez siebie władzy dołożyć do swojej księgi hańby, księgi afer przekrętów i zdrad jeszcze tą jedną.
Tu trzeba czegoś więcej.
Tu trzeba zacząć od debaty narodowej, co z gudłajstwem zrobić już, nawet bez czekania na kolejny akt zdrady, który wydaje mi się całkiem możliwym.

Już za sam fakt podjęcia dyskusji z przekrętami, którzy stoją na pozycji wrogów Polski należy się gudłajstwu „czapa”. Ze złem się nie wchodzi w układy.

Gudłajstwo nie chce liczyć się ze sprawiedliwością i opartym na niej prawem. Ono chce rządów faszystowskich, praw kaduka, chce faktycznego bezprawia, chce typowo faszystowskich przywilejów dla silnych, dla koproracji, które po faszystowsku usiłują przejmować władzę w Państwie, nie licząc się z wolą Suwerena – Narodu, którego Państwo jest. Suwerena, którego świadoma i wolna wola, poparta świętą wiarą i decyzją rozumu jest racją stanu, Suwerena, któremu polityka, w tym władza, ideologia, ekonomia i prawo stanowione musi służyć.

Gudłajstwo nie słucha Suwerena, posłucha kata!!!

I tu nasz Naród musi się pilnie zjednoczyć. Musi się wyzbyć wciskanej mu satanistycznej, poprawnopolitycznej tolerancji dla zła. Zła nie wolno dopuszczać nawet w sfery filozofii, a co dopiero w sfery polityki, w tym ideologii.

Sprawiedliwość z całą surowością musi wytępić zło, aby mogło zaistnieć Państwo Prawa !!!”

3/ Do Traube: „Poniżej to dokładniej wyjaśniłem, ale i tu dodam, że nigdy nie występowałem przeciw Żydom. To, że moje wystąpienia dotyczyły i Żydów, to tylko zbieg okoliczności, gdy występowałem przeciw różnorakim konkretnym wynaturzeniom, satanizmom, faszyzmom, niesprawiedliwościom itp.

To Ty sugerujesz, że gudłaj to Żyd i tak go trzeba bronić jak Żyda przed hitlerowcem.

Gudłaj nie należy do żadnej narodowości, ani grupy etnicznej.

To Ty, zapewne kierowany satanistyczną poprawnością polityczną, zapraszasz tajne służby obcego państwa do zbrodniczych w sumie ingerencji w nasze polskie życie wewnętrzne, ba, do faszystowskich interpretacji naszych praw i wolności, gotów jesteś przepraszać, że żyjesz.

A nasz portal nie jest po to, żeby istniał dla istnienia samego w sobie, ale po to, by walczyć, przede wszystkim z poprawnością polityczną – walczyć i o nasze człowieczeństwo dojrzałe, i o naszą Ojczyznę, i o nierozerwalnie z nią związany Kościół Katolicki.

To nie portal dla zdrajców. Kiedy zostanie zamknięty przez wrogów tego, co dla nas wartościowe, co bezdyskusyjne, co święte, co stanowi cele naszego życia, będziemy dumni, że właściwie spełnił swoją rolę.

To nasza tożsamość, nasze życie ma być wieczne. Portal, to tylko narzędzie.

I nie samoograniczajmy się, jak to sugerujesz: „Czy możemy pozwolić na utratę resztek naszego dziedzictwa ?”.

To błąd czekać, aż zagrożone będą „RESZTKI”. Odzyskajmy z rąk gudłajstwa i korumpujących go faszystowskich mocodawców, w praktyce właścicieli korporacji prywatnych, z prawnego punktu widzenia przestępców, zbrodniarzy wobec Państwa Polskiego CAŁE NASZE DZIEDZICTWO – i to nie tylko to z 4.06.1989, ale z 1.09.1939 i z tym wszystkim, co nasi Ojcowie, co my sami i nasze dzieci do tej pory wypracowaliśmy.

Przejmujmy na Skarb Państwa wszelką własność, która ma jakiekolwiek znamiona biorącej udział w przestępstwach wobec Państwa Polskiego, na poczet przyszłych odszkodowań. Tak samo zawieszajmy wszelką spłatę długów, które wiązały się z jakimikolwiek naciskami politycznymi, w tym gospodarczymi, z jakimikolwiek kontraktami, które też są wruncie rzeczy przestępczo wymuszanymi, a więc i nieważnymi i dającymi podstawę do uznania za przestępców ich sygnatariuszy PO OBU STRONACH.

Tyle wolności, ile odpowiedzialności. Ale odpowiedzialność wymaga roztropnego gospodarowania własnością. Na pewno nie wolno dać się ogołocić z własności. Na pewno nie wolno dać się ogołocić z naszego dziedzictwa, a więc i z naszej tożsamości.

Każdy akt prawny podpisany z racji „politycznych” , tj. gdy nie wyrażają racji sprawiedliwości i innych ludzkich wartości wyższego rzędu, to zdrada Państwa, zdrada Narodu, zdrada człowieczeństwa.

Czas najwyższy (Breżniew umarł) oczyścić nasz kraj z lewackiego, faszystowsko-satanistycznego gudłajskiego ścierwa !!!”.

4/ Odpowiadam Traube: „Gudłajstwo nie słucha Suwerena, posłucha kata !!!

* Nie ma innej możliwości, jeżeli Suweren ma istnieć. Państwo jest po to, by chroniło Suwerena, a tępiło gudłajstwo. Kto dopuszcza możliwość jakiegokolwiek związku Państwa z gudłajstwem, ten jest faszystą i satanistą, ten jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, ten jest zdrajcą Narodu, Państwa i człowieczeństwa.

Każdy, kto nie jest samozatraceńcem, kto CHCE PRZEŻYĆ przyzna mi rację.

Owszem, prowokuję, ale w najlepszych intencjach moralnych, bo czyn jest konieczny. Wchodzi w rachubę czyn na randze naszych wielkich Powstań, Powstań, bez których Polski i Polaków by już nie było.

Może, kiedy mobilizacja i determinacja Narodu będą dość wielkie, wystarczą wybory, bo tylko wtedy będą demokratyczne. Ale gotowość Narodu musi być nawet do ofiar.

W końcu stajemy przeciw satanistom przede wszystkim.

Szatan zaś sam z siebie jest bezilny. Może mieć tylko tyle siły, na ile mu pozwoli nasza zgoda na naszą słabość, nasza ustępliwość z pozycji dobra, z pozycji człowieczeństwa i ludzkiej godności dzieci Bożych, nasze przyzwolenie na jego działanie, czy wyrzeczenie się na jego rzecz wolnej woli, jak to robią sataniści.

Bo racje moralne nie uznają kompromisu, ani aniechania, czyli bierności, zwłaszcza tej satanistyczno-poprawnopolitycznej, przewrotnie zwanej „tolerancją” !!!

„Sprawiedliwość z całą surowością musi wytępić zło, aby mogło zaistnieć Państwo Prawa !!!”

* Państwo Prawa jest wtedy, kiedy prawo stanowione jest tworzone ze względu na potrzeby sprawiedliwości, w tym sprawiedliwości wspólnotowej, czyli demokracji, oraz innych ludzkich wartości wyższego rzędu, tj. prawdy, natury, prawości, Prawa Bożego, dobra, moralności, w tym morale wspólnotowego, zwłaszcza Boga, Honoru i Ojczyzny, a więc naszych ludzkich celów, oraz potrzeb naszego człowieczeństwa dojrzałego.

Zło musi wiedzieć, że każde wykroczenie przeciw Prawu tak rozumianemu stawia go POZA PRAWEM, pozbawia go jakiejkolwiek ochrony, dopóki SPRAWIEDLIWOŚĆ nie zostanie przywrócona.

W Państwie Prawa zło nie ma prawa istnieć, jest stanowczo zwalczane, wraz z wszelkimi formami satanizmu, króry za nim stoi.
Zawsze, kiedy się pojawi, ma być tępione.
Człowiek, który nie zrzeknie się swojej wolnej woli na rzecz diabła, nie staje się jego dzieckiem, kłamcą, ten dobrze wie, że ma ją po to, by odróżniać dobro od zła i wybierać dobro, bo tylko do dobra należy życie, tylko do dobra należy przyszłość i wieczność”.”

Dołączę jeszcze parę moich wypowiedzi z dyskusji która się jeszcze wtedy (grudzień 2013) odbyła:

“@Tomasz A. S.
„Słowo „gudłaj” to dla mnie było, jest i będzie Żyd [i to w znaczeniu obraźliwym]”.
Ależ nawet historycznie nie mogło ono dotyczyć wszystkich Żydów. Zawsze byli też Żydzi porządni, kulturalni, uczciwi, poważnie, wręcz ortodoksyjnie traktujący swoją religię i szanujący religię swoich gospodarzy, a nadto którzy jako obywatele byli lojalnymi polskimi obywatelami i patriotami.To że pierwotnie zjawisko gudłajstwa odnosiło się tylko do Żydów (zresztą to chyba głównie skutek zaborów) znaczy tylko, że sobie na to zasłużyli. Podobnie jak od nich wzięło się słowo „judzić”, czy odpowiednio dla Cyganów „cyganić”, albo do niemców „oszwabiać”.Aż szkoda by było marnować tak wyraziste słowo na samych Żydów, czy raczej wąską ich grupę, a dla Nieżydów wymyślać inne o tym samym znaczeniu.

Zjawisko gudłajstwa szybko się rozprzestrzeniło na wszelkie aspołeczne elementy, a pomogła w tym najpierw wojna, w której wyginęła większość tych porządnych, a po której ci porządni, co przeżyli wyemigrowali zwłaszcza do usa, a pozostała ich część była już powiązana z sowieckim okupantem i albo morderczo żydokomunistyczna, albo gudłajsko i antypolsko aspołeczna, choć była i syjonistycznie-faszystowska, a jest zwłaszcza lewacka, czyli faszystowsko-satanistyczna.
Ich bezkarność zachęcała do naśladowania najpodlejsze, zdradzieckie, karierowiczowskie elementy z naszego Narodu, zwłaszcza te, które wyniosło do znaczenia szambo Okrągłego Stołu z konsekwentną zdradą na rzecz UE i globalizmu.

Ważne, że na rozprzestrzenianie się postawy gudłajstwa nałożyło się potępienie antysemityzmu w znaczeniu zwalczania wszystkiego, co szkodzi jakimkolwiek Żydom, choćby zupełnie aspołecznym, a więc w znaczeniu satanistycznym.

To dało gudłajom zasłonę, za którą mogli się już plenić bez miary, nawet niszczyć tych, którzy chcieli montować samoobronę społeczeństwa, czy odzyskiwać wpływ na politykę. Uzyskiwać „prawo do tolerancji” tam, gdzie wchodzi zło, kłamstwo i aspołeczność, czyli niemoralność, a nawet już zupełnie satanistyczne „prawo do równouprawnienia religii, kultur i cywilizacji” za którymi idą duchowości nie do pogodzenia, które łączą sprzeczności w jeden organizm wiedząc doskonale, że „nie ostoi się dom skłócony”.

Gudłaj w to idzie, bo jego interesuje tylko „upatrzone szkiełko z rozbitego witraża”, czy łapówka za sprzedaż polskich łupków za kilka procent wartości.Jeszcze raz pokazało się dobitnie, że szatan uwielbia pozostawać nierozpoznanym, ukrywać się w mgle niewidoczności i niejednoznaczności, ukrywać się w podszeptach do traktowania woli swojej jako woli Bożej, czyli w samoubóstwieniu i bałwochwalstwie, w definiowaniu przez gudłaja dobra i zła w poprzek postrzegania ich przez Boga, w kategoriach relatywizmu, czy mentalności Kalego – dobre to to co korzystne dla mnie na „tu i teraz”, w kategoriach New Age-owskiego „pozytywnego myślenia”, czy „poprawności politycznej”, albo modernizmu tego, co niezastępowalne, co nie ma alternatywy (jak np. moralność), pod bzdurnym pretekstem szukania postępu, samozatraceńczym, gdy nie ma się nic do zaproponowania.

Właśnie nie znaczenie „obraźliwe” chodzi, a o naszą samoobronne przed tą patologią, czy już konglomeratem patologii. Trzeba nam odzyskania terminu „gudłajstwa” dla budowy realistycznej świadomości co do jakości i sił naszych wrogów dla samoobrony”.

“@alchymista
Dziękuję za ciekawe i inspirujące uwagi krytyczne. Do niektórych spraw się jednak odniosę.
Wojny na pewno nie wywołam, choć jeśli się wyklaruje jakaś wizja całościowa portalu w stylu „niepoprawnopolityczny to zwłaszcza antygudłajski” to będę zadowolony. Odnośnie modernizmu. „”Grup aspołecznych i antynarodowych jest mnóstwo, np: (…) moderniści” (…) Nie zabraniam Ci prawa do takich poglądów, ale nie mogę ich uznać za platformę porozumienia”. Modernistą to był Mikołaj Kopernik. Miał coś do zwywracania, ale i miał konkretny sposób na nowe uporządkowanie.
Ci, co od dobrych stu lat zwą się modernistami to mniej, czy bardziej jawni sataniści. Chcą burzyć, a nie są w stanie nic zbudować.
Za nimi ciągną tylko hochsztaplerzy od zarabiania na szybkich zmianach i „łowieniu ryb w mętnej wodzie”, a zapewne i finansują ich.

A poza tym, to dlaczego mielibyśmy szukać porozumienia z modernistami ? To oni przychodzą burzyć nam spokój i ład. Jako chrześcijanie mamy być wolni od ducha świata, a modernizm nam go próbuje wciskać. Jezus powiedział o szatanie: „nie ma on nic swego we Mnie”.

To postawy promodernistyczne grożą nam rozwałkami na forum, a nie stronienie od modernizmu. Ważne trzymanie się tego, co jest dla nas trwałe, święte i fundamentalne, czyste i cnotliwe.”odstępcy od Prawa Bożego są zawsze antyspołeczni, dopóki się nie nawrócą”. W tej sytuacji każdy katolik w wyniku popełnienia grzechu staje się osobnikiem aspołecznym, a co wiedzieć czy nie wręcz „gudłajem”. Litości!” Wniosek, że „każdy katolik w wyniku popełnienia grzechu staje się osobnikiem aspołecznym” jest przecież jak najbardziej słusznym. Oczywiście różne i często tolerowalne są czyny grzeszne w zależności od ich skali aspołeczności. Również w innych kulturach zwalczano osobników aspołecznych na postawie tego, że zgrzeszyli, np. kamienowano ich, podobnie zabijano naruszających „tabu”.

Grzesznik nie staje się od razu gudłajem, a tylko wtedy, gdy uzna tą swoją postawę za uprawnioną, a zwłaszcza wzorcową, za powód do przechwałek i pychy, do szukania postępu, zwłaszcza „za wszelką cenę”, zwłaszcza „bez względu na innych”.Grzech też są różnego ciężaru. Odpowiednio i z gudłajstwem. Uswiadamiane z pewnością jest nawracalne. Nie tępione, nie karane przez społeczeństwo staje się satanizmem, z którym społeczeństwo coraz trudniej będzie miało sobie poradzić.

Tu chodzi nie tylko o widzenie gudłajstwa w innych, ale i takich skłonności w sobie samych, dokładnie tak samo, jak i z grzesznością jako taką.”syjoniści talmudyczno/rabiniczni są antyspołeczni, mają nawet inne prawa, inna wrażliwość mentalną dla swoich, a inne dla obcych” (…) Każdy stan miał inne prawa, a szlachcic z całą pewnością podchodził do chłopa inaczej, niż do innego szlachcica. Zdarzało się i to, że chłopi zamieniali się – według twojej definicji – w „gudłajów”, czego exemplum rzeź galicyjska. Zastanów się, czy termin „gudłaj” nie jest zbyt relatywistyczny w Twoim wykonaniu”.Nie można tego porównywać. Antyspołeczność syjonistów talmudyczno-rabinicznych wynika z nie traktowania jako grzech grzechu przeciwko cudzoziemcowi. To im daje ich specyficznie rozumiane prawa. Oczywiście te ich prawa nie mogą być w naszym Państwie respektowane jeżeli chcemy istnieć.

Syjonizm jako typowy faszyzm jest oczywiście gudłajstwem. Nasze polskie społeczeństwo klasowe nie miało z nim nic wspólnego.

Trzeba podkreślić, że nasz katolicyzm uznawał różnice klasowe tylko w wymiarze politycznym. W moralnym już nie.

Dla szlachcica chłop pozostawał człowiekiem, bratem. Dla syjonisty goj pozostawał/pozostaje bydlęciem, podczłowiekiem.A co do „rzezi galicyjskiej”, to nie ma ona nic wspólnego z gudłajstwem.„Zastanów się, czy termin „gudłaj” nie jest zbyt relatywistyczny w Twoim wykonaniu”.Zdecydowanie nie – jest antyrelatywistyczny.„gudłaj to „gnida, to ścierwo, a nie bohater. Nikt normalny nie dopuszcza gudłaja do społeczności ze sobą”. Tym samym definiujesz gudłaja jako podczłowieka, a prawie jak zwierzę, bo przecież z bestią nie można koegzystować jak z człowiekiem”.Co to to nie. Ja go tylko sprowadzam na ziemię z pozycji nadczłowieka, którą sobie uzurpuje.

Również nie „prawie jak zwierzę”, a „gorzej jak zwierzę”, przy czym to nie ja go na tej pozycji lokuję, tylko stwierdzam, że ją zajął i że tylko stanowczą, zdecydowaną walką można się próbować przed nim wybronić, a najlepiej to zamknąć go w klatce, jeśli jest szansa, że wróci do człowieczeństwa.„definiujesz gudłaja jako podczłowieka, a prawie jak zwierzę, bo przecież z bestią nie można koegzystować jak z człowiekiem. Rozumiem, że chodzi o bestię metaforyczną, o szatana, ale to z kolei odbiera jakikolwiek sens używaniu słowa „gudłaj”, które nie jest metaforyczne”.Hola, hola. Gudłaj nie jest metaforyczne, ale i szatan nie jest bestią metaforyczną. To byt realny, osoba. Duchowa osoba. On realnie, choć z zasady w ukryciu, bierze udział w czynach gudłaja i to za zgodą gudłaja. Ja nie piszę, że „gudłaj jest zły jak diabli”. Z mojego punktu widzenia sprawa jest znacznie poważniejsza. Tam, gdzie zaczynamy dostrzegać kontakty gudłaja z szatanem kończy się nasza tolerancja.„… ale wolałbym, żebyś ważył słowa”.Przyjmuję do serca.”

“@jazgdyni
„Też wolałbym, żebyś wynalazł sobie inną nazwę na ten typ ludzi, których opisujesz.
Słowo „gudłaj” w powszechnym obiegu ma wyraźne konotacje rasowe”.
1/ Już to powyżej wyjaśniałem, ale powtórzę:
„To że pierwotnie zjawisko gudłajstwa odnosiło się tylko do Żydów (zrsztą to chyba głównie skutek zaborów) znaczy tylko, że sobie na to zasłużyli. Podobnie jak od nich wzięło się słowo „judzić”, czy odpowiednio dla Cyganów „cyganić”, albo do niemców „oszwabiać”.Aż szkoda by było marnować tak wyraziste słowo na samych Żydów, czy raczej wąską ich grupę, a dla Nieżydów wymyślać inne o tym samym znaczeniu”.2/ To, że słowo „gudłaj” w powszechnym obiegu ma wyraźne konotacje rasowe, to zasługa/wina tylko tych, co sobie historycznie na nie zapracowali.
„Rasy” nie oczyścimy od wypominania jej historycznego gudłajstwa przez zamilczanie sprawy. Zło nie napiętnowane ma to do siebie, że bezczelnieje, cynicznieje i potęguje się w poczuciu bezkarności, po czym atakuje jeszcze ostrzej.
Jednocześnie wypominane i wciąż pamiętane nie tylko pozwala nam zachowywać czujność wobec gudłajskich ataków na przyszłość, ale i upominać się o sprawiedliwość na dziś, a samej zainteresowanej „rasie” pozwala się od patogenów gudłajstwa odcinać i zapracowywać sobie na opinię uczciwych zadośćuczyniąc za krzywdy gudłai ze swojej rasy.
Podkreślę dobitnie: „gudłaj”, to nie słowo agresywne wobec „rasy gudłai”, a samoobronne przed agresją gudłajstwa, tej przepatologii społecznej i duchowej”.

http://miarka.neon24pl.neon24.pl

Jakby ktoś miał wątpliwości: tak, zdjęcia ilustrują pojęcie gudłaja na wybranych przykładach.
Admin

Komentarzy 28 to “Gudłaje”

 1. efka said

  Na te mordy patrzeć nie można spokojnie. Krzywd ludzkich nie idzie zliczyć ile narobili, a ile jeszcze narobią. Nie tylko w wielkiej polityce, ale w małej tu na samym dole, te mendy obrzydzają życie innym.

 2. Maćko said

  Gudlaje to plemie. Sami o tym pisza ( Kevin McDonald ). Zmijowe podobno.. 😉
  Mentalnosc plemienna ma swoje cechy, dosc dla reszty Ludzkosci paskudne.
  Nalezacy do plemienia sa ludzmi a reszta to wrogowie.

 3. Marucha said

  Niekoniecznie zgadzam się z rozciągnięciem znaczenia słowa „gudłaj” na opisane przez autora przypadki.

  Gudłaj to pogardliwe, deprecjonujące określenie Żyda – albo równie pogardliwe słowo oznaczające gamonia, niezdarę, acz rzadziej stosowane.

  Zjawisko, o jakim pisze autor ma znacznie szerszy zakres – i na pewno nie kojarzy się nam wyłącznie z pogardą albo śmiesznością jakiegoś chałaciarza, ale przede wszystkim ze zgrozą, strachem, nienawiścią, kłamstwem, podłością, niszczeniem ludzi, państwa i narodu, niszczeniem cywilizacji wreszcie

  Tam, gdzie mowa o „gudłajach” – ja użyłbym słów takich, jak menda, gnida, nikczemnik, padalec, plugawiec, szubrawiec, ścierwo, śmieć itd. Wszystkich łączy charakter psychopaty.

 4. RomanK said

  CO znowy na Neonie maja problemy z ……samoidentyfikacja??????
  Tam to juz tradycja,,,cykliczna:-))))

 5. Boydar said

  Ciężki tekst. Niemniej tak jak i uprzednio, ciekaw jestem w którym życiu wdrukowano miarce definicję faszyzmu. Bo przecież z autopsji znać nie może.


  Czy oprócz podpierania się wątpliwą reputacją baru szybkiej obsługi, mógłby Pan Maćko objawić nam swoją lepiej lub gorzej ale osobiście uzasadnioną opinię ?

 6. Adam Ryglowski said

  P. MAĆKO
  Poza plemieniem , to tylko bydło (goje).
  Prawo obowiązuje współplemieńców , a tych co podałem wyżej- nie dotyczy.
  P.S.
  Smutny ten tekst, ciężki , nie docierający do ludzi (?? g.??) , a resztki – co nam zostaje ? NA PEWNO NIE TARGNIĘCIE SIĘ NA WŁASNE ŻYCIE. Już 150 lat temu były tzw. TRÓJKI (sztyletnicy)

 7. szabesgoj said

  Good -y or good why?

 8. Dictum said

  ad. 3.
  Była dawno, dawno temu użyta właściwa nazwa – żmijowe plemię, przez wszystkie wieki aktualna.

 9. Mac´cko said

  6 Panie Adamie, ten Kevin niezle to opisuje:
  http://www.bibula.com/?p=38366
  Propozycja MacDonalda daje dogłębne wytłumaczenie, dlaczego tak wielu Żydów reaguje aż tak gwałtownie na wszystko, co uważają za zagrożenie; dlaczego mają skłonność, aby widzieć je nawet w zupełnie niewinnych uwagach i działaniach; ukazuje też, w jaki sposób koordynują i mobilizują zasoby finansowe, polityczne i społeczne, aby zniszczyć to, co za zagrożenie uważają. Jego teoria nie tłumaczy natomiast, dlaczego nie-Zydzi to znoszą i godzą się na to. – See more at: http://www.bibula.com/?p=38366#sthash.SPJFZS8f.dpuf
  pozdr

 10. kojak said

  Gudlaje na te scierwa ? Nie, to zbyt spolegliwe i zupelnie nie oddaajce zachowan tych scierw a wrecz zwyczajnych gnoji !Gudłaj to ktos do konca jeszcze nie skomptromitowany i nie zachujacy sie jak zwyczajna zdegerowana kanalia jak ci zaprezentowani osobnicy !

 11. Boydar said

  Oczy-wiście, Panie Maćko, wszystko przy odrobinie dobrej woli da się racjonalnie wszak wytłumaczyć. A kiedy zdeterminowani rzucacie „na nas i na dzieci wasze”, to nawet więcej niż wszystko. Tylko skąd te pretensje garbatego do ściany ?

 12. Adam Ryglowski said

  Ad 10 ) WIELKIE DZIĘKI za te przypisy . Znałem je ,ale ja mam pamięć dobrą ,ale krótką.
  P. MAĆKO – TE PRZESŁANIA z BIBUŁY z 2011 r. powinien (lepiej brzmi -zachciałby) SZEF MARUCHA wysyłać „pro publico bono” co miesiąc , najlepiej ok . 10 każdego miesiąca.
  A określenie tego plemienia , jako HIPERETNOCENTRYCZNYmi , to jest to.
  Tabela p.t. „Różnice między europejskimi i żydowskimi formami kulturowymi”
  to podsumowanie WSZYSTKICH dyskusji
  A mój brat mówi , co my starzy możemy ?
  P.S.
  MOŻEMY , BO JUŻ TERAZ NIEWIELE MAMY DO STRACENIA
  ALE … ZOSTAJĄ NASZE DZIECI …..

 13. Mac´cko said

  11. Boydar – Aby zrozumiec trzeba wytlumaczyc. Pchly, pluskwy, kleszcze i inne pasozydy maja swój modus operandi. Zydzi, banksterzy, Pharmafia czy Korporatokracja tez.
  Intuicyjnie, to sie unika goracego lub ostrego. Natomiast wiekszosc powaznych zagrozen bierze sie na rozum. A rozuminteligencja, jest skokowo rosnaca funkcja wiedzy.

  Im wiecej wiemy tym bardziej jestesmy inteligentni, rozumni, przezorni, wydajni. Juz nie wspomne o koniecznosci poznania wroga aby miec szanse go pokonac.

  Brak zrozumienia, brak wiedzy, ignorowanie danych jest tylko na reke grupie sterujacych socjopatów. Mnie nie interesuje im pomagac.

  **********

  12. Panie Adamie – A jak Pan ocenia punkt widzenia Konecznego-Kosseckiego na cyw. zydowska?
  ( etyka = prawo oraz prawda zawarta w ideologii ) .
  Mnie sie podoba, jest diagnostyczny. Sluze linkami w razie potrzeby.

  Co do mozliwosci stracenia czego, to póki oddychamy zawsze mamy cos do stracenia i cos do wygrania, chocby… lepsze jutro dla naszych wnuków – a im wiecej beda wiedziec tym lepiej im bedzie w zyciu.

 14. MatkaPolka said

  NOWY PROGRAM LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO DLA ŻYDOW

  Jews Anonymous – Anonimowy Żyd
  http://www.jews-anonymous.org

  Wzorowany na sprawdzonej metodzie leczenia Alkoholików – Alcoholics Anonymous („A.A.”)

  Program w dwunastu krokach oducza Żyda

  *Rasizm i poczucie wyższości *Wyzysku ekonomiczny innych *Zdrady *Religijnej nietolerancji
  *Złodziejstwa *Kłamstwa, oszustwa i zaprzeczania

  Zapraszamy do organizacji Anonimowy Żyd, to wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją z innymi. Podstawowym celem organizacji Anonimowy Żyd jest dla Żydów pozbycie się swego wybraństwa i wyższości nad bliźnim i obejmować wszystkich ludzi, niezależnie od tego dziedzictwa, narodowość, religię czy rasę.

  Anonimowy Żydów opiera się na skutecznym modelu „Anonimowi Alkoholicy”. Według Andrew Winkler, prezes i założyciel organizacji Anonimowy Żyd, największym wyzwaniem zarówno dla Żydów i alkoholików jest uświadomienie sobie, że mają problem. Muszą pokonać „rzeki zaprzeczania” i potrzebują pomocy innych osób w celu odzyskania stanu równowagi i aby mogli rozwiązać swój wspólny problem.

  Żydzi mają ogromny problem i nie da się pominąć tego problemy przez ignorowanie go, lub przez obwinianie innych. Zaprzeczanie powoduje tylko to, że problem narasta. Problem istnieje od dwóch tysiący lat, i jeśli nie naprawić go teraz, konsekwencje mogą być katastrofalne.

  Organizacji „Anonimowy Żyd” w dwunastu krokach, które jest zestawem zasad przewodnich eliminuje niepożądanych problemy behawioralne, pierwotnie opracowany przez wspólnotę Anonimowych Alkoholików (AA) i prowadzić do wyciągnięcia pacjenta z choroby alkoholowej. Pierwsza edycja Anonimowych Alkoholików zostały ( „The Big Book”) opublikowana w 1939 roku, z czego ponad 25 milionów egzemplarzy został wydrukowany w wielu językach.

  Metoda ta została przyjęta, jako podstawa dla pozostałymi podobnych programów, takich jak Anonimowi Narkomani, Żarłok Anonymous, Marijuana Anonymous, Crystal Meth Anonymous, Co-Dependents Anonimowy i Emotions Anonymous.

  NIEKTÓRE PORUSZANE TEMATY PORUSZANE NA SESJACH TERAPEUTYCZNYCH

  RASIZM
  Zrozumienie żydowskiej supremacji
  PRZESTĘPSTWO
  Judeo-rosyjska mafia: Od gułagu do Brooklynu i światowej World Dominacji
  Korzenie antysemityzmu: Zbrodnia i zdrada
  Holokaust
  Pytanie o Holokauście
  PROTOKOŁY
  Protokoły Syjonu Toolkit
  KREW zniesławienie
  Krwawa Pascha
  PRZEDMOWA
  TERRORYZM
  Izrael: Supremacji poprzez Terror
  Terror Izraela i zdrady wobec USA
  wyzyskiem ekonomicznym
  Korzenie antysemityzmu: wyzyskiem ekonomicznym
  ZDRADA
  Izraelska terroryzmu i zdrady wobec Stanów Zjednoczonych
  Koszmar kłamstw wobec narodu żydowskiemu
  Media Control
  Kto kontroluje media?
  POLITYCZNY KONTROLA
  Kto przewodzi amerykańskiej polityce?
  Nietolerancja religijna
  Czy Żydzi są narodem wybranym przez Boga?
  Judaizm i chrześcijaństwo
  Żydowska Historia, Żydowska Religia

 15. Boydar said

  Panie Maćko, „… Im więcej wiemy tym bardziej jesteśmy inteligentni …” – pogrążasz się Pan z każdym zdaniem. Mylisz Pan przyczyny ze skutkami i lewą stronę z prawą. Powiem krótko, na autorytet to się Pan raczej nie kwalifikujesz, prędzej na klikona miejskiego; pod warunkiem że któryś z radnych napisze Panu co i jak. Choć przyznać należy, że starasz się Pan ogromnie.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzykacz_miejski

 16. Glock said

  Bo zaduzo milosci I przebaczania tym co cie niszcza ;czyli zydom.Ty chrzescijaninie masz tylko wiecznie przebaczac zyc na kolanach w ascezie w biedzie.A koszerne ;;;bydlo w luksusach I to za darmo.Bo GOI zapiepsza dla nas .Za psie pieniadze….To oni wszystko sobie to ulozyli dla siebie A dla nas wieczne kajdany.;milosc pokora przebaczenie poprzestawanie na malym …………..zyj w nedzy GOIU.
  CZY TO NIE PIEKNIE zalatwienie innego czlowieka.Majstersztyk….A my GOIE jak to Goie pedzimy na oslep za kasa.WYSCIG szcurow…………..LUDZIE DOSC TEGO.

 17. Joe said

  Gudlaj to obawiam sie ze przyjety z angielskiego Good way..dobry kierunek,wlasciwa droga.

  ukr. кудлай [wym. kudłaj] – człowiek z rozczochranymi włosami; por. polskie „kudłacz”.
  Admin

 18. Joe said

  AD 17..Oczywiscie dzieci diabla..ktore same to rozpowszechnily w j. polskim.

 19. Anulka said

  żydzi to koń trojański mający złe oblicze wrzucony do świata ludzi przyzwoitych by Ci ostatni poprzez walkę z tą zarazą pokazali Bogu że pomimo żywego kuszenia nie odwrócili się od Niego

 20. MatkaPolka said

  Żydowskie PODMIANKI.

  Żydostwo to system kompletnego fałszu i zakłamania (dwie amerykanki – strona come and hear). Samo słowo Żyd to oksymoron – figura stylistyczna zawierająca w sobie i niosąca wzajemna sprzeczność np. biały murzyn, olbrzymi karzeł)

  Żydzi to bardzo stara GILDA ZŁODZIEJSKA, skodyfikowana jeszcze przez Talmud, a potem przez Mojżesza Majmonidesa, z wypracowanymi przez lata i wieki metodami oszustwa, kłamstwa, kradzieży, rozboju i morderstwa.

  Powyższy artykuł to rzecz o żydowskich PODMIANKACH.

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/02/09/zydowskie-podmianki-matka-polka

  Żyd nie jest rasą. Czy biały rabin, czarny rabin , biały Żyd z Polski czarny zyd z Etiopii itd.
  Czy to ta sama rasa ????

  BARACK OBAMA obecny prezydent USA – sterowany przez Rahm Emanuela – ŻYDA z podwójnym obywatelstwem USA i Izraela. Rahm Emanuel o przezwisku Rambo jest proizraelskim, ortodoksyjnym żydem, wyedukowanym w talmudycznej jesziwie, który ochotniczo służył w armii izraelskiej.

  Ojciec Rahma Benjamin Emanuel był członkiem terrorystycznej grupy Irgun. Rahm Emanuel jest synem terrorysty, powiązanego z zamachem na księcia Bernadotte, szwedzkiego dyplomaty, który przebywał z misją pokojową w Palestynie z ramienia ONZ-tu.

  Michelle Obama z domu Robinson ,żona prezydenta USA Baraka Obamy, to bardzo bliska kuzynka czarnego rabina z Chicago Caprersa Funney. Matka rabina Funnye , Verdelle Robinson Funnye i dziadek Michelle Obamy , Fresier Robinson to rodzeństwo siostra I brat. Kto nie wierzy niech poczyta żydowskie pisemko internetowe

  PORÓWNAJMY DWA ZDJĘCIA
  Nagroda Nobla za stwierdzenie, że Czarny Żyd (Caprersa Funney) to ta sama rasa co Biały Żyd (Michael Schudrich)

  Michelle Obama Has a Rabbi in Her Family
  http://www.forward.com/articles/14148

  Michael Schudrich (born 1955) is the Chief Rabbi of Poland. He was born in New York City to a Polish Jewish family from Baligród. Schudrich is a graduate of SUNY Stony Brook and Columbia University, and received rabbinic ordination from Jewish Theological Seminary of America and later, an orthodox rabbinical ordination through Yeshiva University from Rabbi Moshe Tendler.

  en.wikipedia.org/wiki/Michael_Schudrich
  pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Schudrich

  Sfałszował podpis na dokumencie konwersji, co wywołało halachiczną dyskusję, co do legalności całego procesu konwersji[2]. Ponadto rabin Schudrich jest krytykowany za liberalny stosunek do halachy.

  Judaizm to także oksymoron – to żadna religia, to sprzeczność sama w sobie.
  Żydostwo i judaizm to nie religia . Co ma wspólnego prorocy biblijni lub Dekalog Mojżesza z Talmudem ?

  Żydzi to również NIE –Semici – to Hunowie, to mieszanka rasowa Hunów, czyli Mongołów, Słowian i Turków.
  Jeśli mówić o etniczności i pochodzeniu to ojczyzną Żydów jest Mongolia.

  Sama religia Żydów zawiera wewnętrzną sprzeczność – Talmud to prymitywna pogańska religia , obrzezania kamiennym nożem, skakanie do księżyca, itd. Bóg żydowski to taki rabin, który siedzi w niebie i czyta Talmud; ale sam bóg może się mylić, jeśli tak powiedzą ziemscy rabini. Talmud to swoisty Kodeks Przestępczy.
  Co ma wspólnego Talmud z Dekalogiem Mojżesza, lub prorokami biblijnymi – NIC, ZERO, NILL, NADA
  Żydostwo to uzurpacja do wszystkiego, to system kompletnego fałszu i zakłamania.

  Żydzi to nie Rasa, nie Religia, nie Naród, nie Semici – a więc kim są Żydzi?

  Żyd to mentalność; mentalność przestępcza wywodząca się s Talmudu i to jest właściwa definicja tzw. Żyda TALMUD TO KODEKS PRZESTĘPCZY i złodziejski wdrażany w życie, na co dzień przez lokalne centra kierownicze zwane Kahałami.

  ZYDZI TO MAFIA – PRZESTEPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA- polityczna i gospodarcza.
  Żyd jest wtedy Żydem, gdy uczestniczy i czerpie korzyści, uzależniony jest od Gminy Żydowskiej

  Co to jest Talmud? „Talmud jest jedynym źródłem, z którego żydostwo wypłynęło, jest gruntem, na którym żydostwo istnieje i jest dusza żyjącą, która żydostwo kształtuje i utrzymuje” „Żydostwo jest jako formacja historyczna na wskroś produktem nauki talmudzkiej”.

  Andrzej Niemojewski: DUSZA ŻYDOWSKA W ZWIERCIADLE TALMUDU http://krzysztofcierpisz.wordpress.com/2007/06/17/andrzej-niemojewski

  Nie znamy żydostwa. Mierzymy ich swoja, chrześcijańską miara i do niej stosujemy sposoby walki, jeżeli to, co sie obecnie ku odżydzeniu Polski czyni, można nazwać walka.

  Organizacje przestępcze, które same siebie samozwańczo nazywają „ŻYDAMI” zawładnęły całym życiem społecznym na świecie (np. poprzez fałszowane wybory) – Zionist Occupied Goverment

  Ale trzeba dodać
  Sądownictwo
  Bankowość
  Służby siłowe

 21. MatkaPolka said

  Żydowskie PODMIANKI.

  Żydostwo to system kompletnego fałszu i zakłamania (dwie amerykanki – strona come and hear). Samo słowo Żyd to oksymoron – figura stylistyczna zawierająca w sobie i niosąca wzajemna sprzeczność np. biały murzyn, olbrzymi karzeł)

  Żydzi to bardzo stara GILDA ZŁODZIEJSKA, skodyfikowana jeszcze przez Talmud, a potem przez Mojżesza Majmonidesa, z wypracowanymi przez lata i wieki metodami oszustwa, kłamstwa, kradzieży, rozboju i morderstwa.

  Powyższy artykuł to rzecz o żydowskich PODMIANKACH.

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/02/09/zydowskie-podmianki-matka-polka

  Żyd nie jest rasą. Czy biały rabin, czarny rabin , biały Żyd z Polski czarny zyd z Etiopii itd.
  Czy to ta sama rasa ????

 22. MatkaPolka said

  Jedynym konstytucyjnym Bankiem w Polsce jest Narodowy Bank Polski (obecnie pod kontrolą MFW).

  Innym bankom trzeba podziękować i przepędzić;
  Działają nielegalnie w Polsce. Do obsługi ludności wystarczy jeden Bank NBP, z tyloma Oddziałami ile potrzeba. (w miejsce innych banków)

  Wszystkie inne banki zostały sprzedane nielegalnie wbrew prawu podczas transformacji dokonanej przez Służby Specjalne

  Służby Specjalne (tj. WSW/WSI i cywilnych (SB) oraz Służb Sądowych. SS + SS niepodzielnie kontrolują sytuacje w Polsce ( i nie tylko) i od początku kontrolują sytuacje od Strajków 1980 r. , po Stan Wojenny, Magdalenkę Umowa z Magdalenki była [ My (SS) dajemy wam (czyli Opozycji z naszego nadania) władzę Polityczną, a sami przejmujemy gospodarkę, a przede wszystkim banki ], transformację , i tak aż do dzisiaj.

  W miare stary tekst, ale ze wszech miar godny powtórzenia, tym bardzie, ze znika i trudno znaleźć

  SYSTEM BANKOWY I SYSTEM EMISJI PIENIĄDZA
  – to chyba największa Żydowska Podmianka

  https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/11/08/system-bankowy-i-system-emicji-pieniadza-najwieksza-zydowska-podmianka

  System finansowy wymielony przez mądre głowy w beretach, jak to wykazują ostatnie wydarzenia najwyraźniej się nie sprawdza.

  Nieszczęściem polityków i politykierów jest to, ze nie maja zielonego pojęcia o podstawowych definicjach dotyczących pieniądza i bankowości – lub opacznie je rozumieją – urobieni przez propagandę bankierów sącząca się różnymi kanałami – od banków, po prasę, przez katedry akademickie –„uznane autorytety” , „debaty budżetowe” – polityków…

  A wiec najkrótsza lekcja.

  1.Pieniadz to uniwersalny środek wymiany – (rybak nie musi płacić stolarzowi toną ryb za komplet mebli)

  2. Prawo emisji pieniądza powinien mieć wyłącznie wybieralny rząd – Emisja pieniądza to największy przywilej i obowiązek parlamentu i rządu – właściwie rozumianej służby dla społeczeństwa.
  Dla rządu to najlepsza sposobność realizowania wszelkich projektów i programów potrzebnych dla społeczeństwa i narodu, do pobudzania gospodarki.

  3. Pieniądz jest własnością narodu – ludzi zamieszkujących dany kraj. Pieniądz nie jest własnością ani „pana bankowego”, ani „pana rządowego”. Ani bankier ani rząd, ani premier , ani prezydent , ani sejm nie jest właścicielem pieniądza. Pieniądza to dobro narodowe.

  Wszelka dyskusja o polityce, wojnach, historii, prawie, antysemityzmie nie ma sensu, jeśli nie zrozumie się SYSTEMU BANKOWEGO.

  Głównym uzurpatorem do tej własności jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.

  Ostatnio obserwujemy zawalanie się tego Systemu Bankowego.

  Zbombardowano Libie i zabito Kaddafiego, bo emitował swój własny zloty Dinar kruszcowy,
  Grecji chce się narzucić koniecznie pomoc i przyjecie pożyczki, odciągnąć od wystąpienia ze strefy Euro i powrót do Drachmy.

  W katastrofie smoleńskiej zginął Sławomir Skrzypek, prezes NBP, który odmawiał przyjęcia „dobroczynnej linii kredytowej” z MFW; na jego miejsce powołano pracownika (agenta) MFW min. Belkę, który , a jakże rozszerzył natychmiast dobroczynna linie kredytową

  Kto ma prawo emisji pieniądza ten kontroluje gospodarkę, prawo i parlament, media i polityków.
  Pakiety stabilizacyjne to przejaw ratowania walącego się systemu walutowego.

  Tak naprawdę żadnego kryzysu nie ma. Państwo ma nieograniczoną władze emisji pieniądza.

  Ale ta władza musi być kontrolowana i ograniczona przepisami, aby żaden „szaleniec w laboratorium”
  nie mógł emitować pieniędzy bezcelowo powodując inflację , albo manipulator typu niesławnego Balcerowicza podnosić stopy procentowe do niewiarygodnych wartości i to do tyłu.

  Potrzebna jest rzetelna informacja, edukacja społeczna a nie manipulacja.

  WSZYSTKIE INNE TEMATY TO TAK NAPRAWDĘ TEMATY ZASTĘPCZE.

  „Dajcie mi prawo emisji pieniądza a nie troszczę się, kto stanowi jakie prawa” – baron Rothschild

  Wszystkie wojny w Ameryce w XIX w kręciły się wokół przechwycenia prawa emisji pieniądza i Centralnego Systemu Bankowego

  PRZEZ 100 LAT USA BYŁY KRAJEM NAJWIĘKSZEJ PROSPERITY, NAJWIĘKSZĄ POTĘGA EKONOMICZNA NA ŚWIECIE.

  PO MNIEJ NIŻ 100 LATACH od wprowadzenia Federal Reserve Act w 1913 – USA stały się NAJWIĘKSZYM DŁUŻNIKIEM NA ŚWIECIE ( w stosunku do kogo???)

  Federal Reserve Board – Bank Centralny w USA powstał w wyniku spisku – ustawa została przepchnięta w 23 grudnia 1913 kiedy większość kongresmenów i senatorów rozjechała się na święta Bożego Narodzenia do domów – tak na prawdę ustawa nigdy nie została ratyfikowana
  Wg. Konstytucji USA (Art. 1 punkt 8– dlaczego pierwszy –może to ważne)
  – prawo emisji pieniądza ma jedynie Kongres USA. FRB – to prywatna instytucja

  „The Congress shall have Power…to coin the Money and regulate the Value thereof..”

  Nie wszyscy jednak wiedza ze właścicielami i głównymi akcjonariuszami „AMERYKAŃSKIEGO” Federal Reserve Board są Stare Europejskie Domy Bankowe

 23. MatkaPolka said

  SYSTEM PRAWNY SĄDOWNICTWO A TALMUD.

  https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/02/09/zydowskie-podmianki-matka-polka/#comment-2179

  Mniejszość Żydowska w Polsce ma wszystkie prawa i przywileje w Polsce – samorządy, Waady, swoje sądy żydowskie, organizacje kulturalne, swobody obywatelskie.
  Żydzi chcą się rządzić swoimi prawami i nie chcą ingerencji obcych w ich prawa i w ich niezależność.

  Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że Talmud nie tylko zabrania innym ingerencji w ich żydowskie prawa i niezależność, ale wręcz odwrotnie nakazuje mniejszości żydowskiej, wyznawcą judaizmu ingerencje w prawa większości krajów zamieszkania.

  Mojżesz Majmonides to żydowski filozof, teolog i kodyfikator prawa żydowskiego i Talmudu.
  Żyl na przelomie XII i XIII w. i być może jego prace ostatecznie ukształtowały żydostwo.

  http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

  Majmonides stwierdził, że to SĄD ŻYDOWSKI, lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie ma wymuszać posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na Gojów. Ma również obowiązek publikowania przepisów prawa z mocą ustawy poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu. Majmonides dalej wydał DEKRET, że wszystkie NIE-ŻYDOWSKIM narody, “ jeśli nie chcą podlegać naszej jurysdykcji” (tahaht yadeinu) będą celem ŻYDOWSKIJ ŚWIĘTEJ WOJNY. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

  W Polsce istnieją dwa systemy prawne. Prawo Polskie (rzymskie) wywodzące się z Biblii oraz
  Prawo Żydowskie wywodzące się z Talmudu odnoszące się do żydowskiej mniejszości etnicznej.
  To są dwa systemy prawne, dwie osobne jurysdykcje.

  Prawo rzymskie zakłada RÓWNOŚĆ wszystkich wobec prawa.
  Prawo żydowskie zakłada NIERÓWNOŚĆ wobec prawa. A nawet znacznie więcej !!!
  Prawo rzymskie i prawa Talmudu są diametralnie różne i nie są kompatybilne

  ht..tp:/…/w..w..w.come-and-hear.com/editor/capunish_4.ht..ml

  Prawo talmudyczne zakłada istnienie jednego prawo dla Żydów, a drugiego prawa dla Gojów. To według Żydów nie jest niezgodne ze Starym Testamentem, w którym Pan Bóg twierdzi, że Żydzi nie powinni zniewalać innych Żydów. Goje są z założenia niewolnikami Żydów.

  Żydzi czytają Biblię i prawa wywodzące się z biblii
  Goje jak najbardziej powinni czytać Talmud i ich żydowskie prawa

  Często dziwimy się na wyroki sądu w sprawach oczywistych, w których przeciętnemu składowi sędziowskiemu powinno zająć 15 do 30 minut na wydanie orzeczenia. Tak jednak często nie jest
  Sprawa jest oddalana, prokuratura prowadzi śledztwo w nieskończoność lub ukręca się łeb sprawie.
  Organy ścigania pozostają dziwnie bezczynne lub bezsilne. Przestępcy są BEZKARNI i NIETYKALNI.

  Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź znajdujemy w Talmudzie i dekretach Majmonidesa.

  Jurysdykcja jest sprawą bardzo ważną, wręcz gardłową. Np. Niemieckie sądy mogą wydawać orzeczenia i wyroki w sprawach cywilnych bądź karnych dotyczących przestępstwa lub spraw obywateli Niemiec dokonane w Niemczech. Natomiast nie mogą orzekać lub wydawać wyroków o przestępstwach obywateli Rosji, Chin lub Francji dokonanych przez Rosjan, Chińczyków lub Francuzów na terytorium odpowiednio Rosji, Chin lub Francji.
  Bo w sposób oczywisty to zupełnie inne jurysdykcje.

  Natomiast ŻYDZI wymyślili sobie i jest to w Talmudzie oraz zostalo skodyfikowane również przez Majmonidesa, że Żydzi nie tylko mogą, ale wręcz mają nakaz ingerować w obce jurysdykcje.

  A przecież jurysdykcja żydowska może może tylko i wyłącznie odnosić się do mniejszości, (jeśli w ogóle taka jest) żydowskiej

  Natomiast co jest rzeczywistością

  Sądy mniejszości żydowskiej w Polsce stały się sądami i instytucjami prawa mniejszości nad większością

  A TO CI DOPIERO PODMIANKA.

  Zawody prawnicze w Polsce to ZAMKNIĘTY KLAN. Sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, notariusze, (przez których przechodzą transakcje sprzedaży nieruchomości). Absolwentów Prawa nie dopuszcza się do aplikantury; ten temat był wielokrotnie wałkowany na łamach prasy i w Sejmie.

  Jako strona w procesie karnym i cywilnym będziemy jak najbardziej zainteresowani, w jakiej jurysdykcji prawnej się znajdziemy polskiej (rzymskiej) czy żydowskiej (talmudycznej?.
  W każdej sprawie cywilnej lub karnej istnieje możliwość, że druga strona lub sędzia lub adwokat jest pochodzenia żydowskiego.

  Istnienie Talmudu jest faktem. Ze względu agresywne i wyjątkowo aktywne na zapisy w Talmudzie (wyznawców judaizmu) ingerujące w inne prawa i inne jurysdykcje. Chcemy mieć jasność, w jakiej jurysdykcji się znajdziemy. Na pewno nie chcemy znaleźć się w Jurysdykcji Żydowskiej, bo jako Goj, czyli zwierze znajdziemy się na z góry przypisanej przez Talmud przegranej pozycji. Żydzi chcieliby, abyśmy byli w ich jurysdykcji, ale czy jako strona w sądzie my tego chcemy?

  Prawo jest teoretycznie polskie jednak fakt, że orzekają żydzi stwarza sytuację, że sąd Polski jest w istocie sądem żydowskim, czyli sadem mniejszości narodowej. Taki sąd nie ma jurysdykcji nad członkiem innej wspólnoty etnicznej, a tym bardziej nad większością etniczną. Temu należy się przeciwstawić wnosząc sprawę właściwej jurysdykcji. Takie postawienie sprawy przyczyni się do traktowania PRAWA JAKO PRAWA I O TO NAM WSZYSTKIM WŁAŚNIE CHODZI.

  Wcześniejsze orzeczenia sądów (uniewinniające) w ewidentnej sprawie naruszenia prawa zawsze wskażą na nazwisko sędziego i jurysdykcję (polską czy żydowską) i stan faktyczny tutaj opisywany DYKTATURY NIETYKALNYCH.

  Wydaje się, że wnosząc ten aspekt właściwej jurysdykcji możemy się obronić. Ale musimy to zrobić sami, bo nie zrobi tego za nas nasz obrońca wskazując na istnienie cytowanych zapisów w Talmudzie.

  Czytajmy Talmud.
  Poniżej szereg wybranych cytatów ze stron ilustrujących problem.

 24. MatkaPolka said

  http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

  U.S. Government Lays Groundwork for Talmudic Courts

  Rząd USA stworzył podstawy talmudycznych sądów

  Our” government under Presidents Reagan, Bush and Clinton, has provided, under the euphemism of education (for example, House Joint Resolution 173 and Public Law 102-14), a groundwork for the establishment of Talmudic „courts of justice” to be administered by disciples of Shneur Zalman’s Chabad successor, Rabbi Menachem Mendel Schneerson.

  Nasz” rząd USA pod zarządem prezydentów Reagana, Busha i Clintona, stworzył postawy pod pozorem edukacji (na przykład, Dom wspólnej rezolucji 173 i Public Law 102-14), do ustanowienia talmudycznych „sądów”, które mają być podawane przez uczniów i następców Shneur Zalman, Chabad Menachem Mendel Schneerson.

  Maimonides ruled that it is a Jewish court — or a court appointed by Jewish authority –that enforces obedience and passes judgment on Gentiles, as well as promulgating legislation by court order for that purpose. Maimonides further decreed that any non-Jewish nation „not subject to our jurisdiction” (tahaht yadeinu) will be the target of Jewish holy war. (Cf. Hilkhot Melakhim 8:9-10; 10:11. Also cf. Gerald J. Blidstein, „Holy War in Maimonidean Law,” in Perspectives on Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991]..

  Majmonides już dawno stwierdził, że sąd ma być żydowski – lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie – który wymusza posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na Gojów, jak również publikuje przepisów prawa z mocą ustawy poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu. Majmonides dalej WYDAł DEKRET, że wszystkie NIE-ŻYDOWSKIM NARODY „które nie chcące podlegają naszej (żydowskiej) jurysdykcji” (tahaht yadeinu) będą CELEM ŻYDOWSKIEJ ŚWIĘTEJ WOJNA. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

  These courts are to be convened allegedly under the „Noahide Laws” (proscriptions against idolatry supposedly based on the covenant with Noah). The U.S. presidents and Congress urged the adoption of the „Noahide” Laws as interpreted by Chabad-Lubavitch Grand Rabbi Schneerson..

  Te sądy są zwoływane rzekomo pod pozorem „Noahide praw” (zakazy bałwochwalstwa rzekomo w oparciu o przymierze z Noem). Prezydenci USA i Kongres wezwał do przyjęcia „Noahide” ustawy, zgodnie z wykładnią Chabad-Lubavitch Wielkiego Rabina Schneerson.
  Prof. Easterly of the Southern University Law Center, a Jewish legal expert, has compared this Public law 102-14 to the „first rays of dawn” which „evidence the rising of a still unseen sun.”
  The Jewish Encyclopedia envisages a Noahide regime as a possible world order immediately preceding the universal reign of the Talmud
  ..

  Prof Easterly z Southern University Law Center, żydowski ekspert prawny, porównał to prawo publiczne 102-14 do „pierwszych promieni świtu”, jako „dowodu wschodu słońca którego jeszcze nie widzimy.”

  Żydowskiej Encyklopedia przewiduje, że Noahide reżym jako, możliwy (nowy) porządek świata bezpośrednio poprzedzający powszechne panowanie Talmudu.
  It has to be understood that we are not dealing with the Noah of the Bible when the religion of Judaism refers to „Noahide law,” but the Noahide law as understood and interpreted by the absolute system of falsification that constitutes the Talmud..

  Musimy zrozumieć, że nie mamy do czynienia z Biblijnym Noe, kiedy religia judaizmu odnosi się do „Noahide prawa”, ale Noahide prawa rozumiane i interpretowane przez SYSTEM ABSOLUTNEGO FAŁSZERSTWA, który stanowi Talmudu.

  Under the Talmud’s counterfeit Noahide Laws, the worship of Jesus is forbidden under penalty of death, since such worship of Christ is condemned by Judaism as idolatry. Meanwhile various forms of incest are permitted under the Talmudic understanding of the Noahide code. (Enziklopediya Talmudit, note 1, pp. 351-352.).

  Zgodnie z sfałszowanym przez Talmud Noahide Prawem, kultu Jezusa jest zabronione pod groźbą kary śmierci, ponieważ takie czczenie Chrystusa jest zakazany przez judaizm jako bałwochwalstwo. Tymczasem różne formy kazirodztwa są dozwolony w ramach talmudycznej zrozumienia Noahide Prawa. (Enziklopediya Talmudit pamiętać, 1, pp. 351-352).

  Furthermore, all non-Jews would have the legal status of ger toshav („resident alien,” cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], p. 148), even in their own land; as for example in occupied Palestine where newly arrived Khazars from Russia have an automatic right to housing and citizenship, while two million Palestinian refugees who either fled or were expelled by the Israelis, are forbidden the right of return..

  Ponadto, wszyscy NIE-ŻYDZI będą mieli status prawny toshav ger ( „OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC”, cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], s. 148), nawet w ich własnej ziemi, jak na przykład w okupowanej Palestynie, gdzie nowo przybyli Chazarzy z Rosji mają automatyczne prawo do mieszkania i obywatelstwo, a dwa miliony uchodźców palestyńskich, którzy albo uciekli lub zostali wydaleni przez Izraelczyków, mają zabronione mają prawo powrotu.

  Resident alien status has been clearly delineated in scholarly articles in leading Jewish publications. For example, Hebrew University Professor Mordechai Nisan, basing his exposition on Maimonides, stated that a non-Jew permitted to reside in a land ruled by Jewish law „must accept paying a tax and suffering the humiliation of servitude..”

  Resident alien status (OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC) został jasno określone w artykułach naukowych w wiodących publikacjach żydowskich. Na przykład, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego Mordechai Nisan, opierając swoją ekspozycję na Maimonides, że nie-Żyd mający pozwolenie na pobyt w kraju rządzonym przez prawo żydowskie „musi zaakceptować płaceniei podatku i cierpienie poniżania niewoli„.

  If Gentiles refuse to live a life of inferiority, then this signals their rebellion and the unavoidable necessity of Jewish warfare against their very presence. [Cf. Mordechai Nisan, Kivunim (official publication of the World Zionist Organization), August, 1984, pp. 151-156]..

  Jeśli Goje odmówią, aby żyć w poniżeniu, to sygnały ich buntu i nieunikniona konieczność wojny żydowskiej przeciwko ich obecność. [Zob. Mordechaj Nisan, Kivunim (oficjalnej publikacji Światowej Organizacji Syjonistycznej), sierpień, 1984, pp. 151-156].

  At a symposium („Is Autonomy for Resident Aliens Feasible?”) organized by Israeli Minister of Education Shulamit Aloni, the Israeli Chief Rabbi Shlomo Goren repeated the Talmudic teaching on resident aliens: that Judaism forbids „granting any national rights” to them. He ruled that such „Autonomy is tantamount to a denial of the Jewish religion.” (Nadav Shraggai, Ha’aretz, Oct. 14, 1992.).
  Na sympozjum ( ” Czy autonomia dla Resident Aliens jest możliwa?”) zorganizowanym przez izraelskiego ministra edukacji Shulamit Aloni, naczelny rabin Izraela Shlomo Goren powtórzył nauczanie Talmudu, o Resident alien (OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC), że judaizm zabrania „udzielania im wszelkich praw narodowych”. Stwierdził, że takie „Autonomia jest równoznaczne z zaprzeczeniem religii żydowskiej. (Nadav Shraggai, Haaretz, 14 października 1992).

 25. MatkaPolka said

  poprawki ze znakami

  Rząd USA stworzył podstawy talmudycznych sądów

  Our” government under Presidents Reagan, Bush and Clinton, has provided, under the euphemism of education (for example, House Joint Resolution 173 and Public Law 102-14), a groundwork for the establishment of Talmudic „courts of justice” to be administered by disciples of Shneur Zalman’s Chabad successor, Rabbi Menachem Mendel Schneerson.

  Nasz” rząd USA pod zarządem prezydentów Reagana, Busha i Clintona, stworzył postawy pod pozorem edukacji (na przykład, Dom wspólnej rezolucji 173 i Public Law 102-14), do ustanowienia talmudycznych „sądów”, które mają być podawane przez uczniów i następców Shneur Zalman, Chabad Menachem Mendel Schneerson.

  Maimonides ruled that it is a Jewish court — or a court appointed by Jewish authority –that enforces obedience and passes judgment on Gentiles, as well as promulgating legislation by court order for that purpose. Maimonides further decreed that any non-Jewish nation „not subject to our jurisdiction” (tahaht yadeinu) will be the target of Jewish holy war. (Cf. Hilkhot Melakhim 8:9-10; 10:11. Also cf. Gerald J. Blidstein, „Holy War in Maimonidean Law,” in Perspectives on Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991]..

  Majmonides już dawno stwierdził, że sąd ma być żydowski – lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie – który wymusza posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na Gojów, jak również publikuje przepisów prawa z mocą ustawy poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu. Majmonides dalej WYDAł DEKRET, że wszystkie NIE-ŻYDOWSKIM NARODY „które nie chcące podlegają naszej (żydowskiej) jurysdykcji” (tahaht yadeinu) będą CELEM ŻYDOWSKIEJ ŚWIĘTEJ WOJNA. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

  These courts are to be convened allegedly under the „Noahide Laws” (proscriptions against idolatry supposedly based on the covenant with Noah). The U.S. presidents and Congress urged the adoption of the „Noahide” Laws as interpreted by Chabad-Lubavitch Grand Rabbi Schneerson..

  Te sądy są zwoływane rzekomo pod pozorem „Noahide praw” (zakazy bałwochwalstwa rzekomo w oparciu o przymierze z Noem). Prezydenci USA i Kongres wezwał do przyjęcia „Noahide” ustawy, zgodnie z wykładnią Chabad-Lubavitch Wielkiego Rabina Schneerson.

  Prof. Easterly of the Southern University Law Center, a Jewish legal expert, has compared this Public law 102-14 to the „first rays of dawn” which „evidence the rising of a still unseen sun.”
  The Jewish Encyclopedia envisages a Noahide regime as a possible world order immediately preceding the universal reign of the Talmud
  ..

  Prof Easterly z Southern University Law Center, żydowski ekspert prawny, porównał to prawo publiczne 102-14 do „pierwszych promieni świtu”, jako „dowodu wschodu słońca którego jeszcze nie widzimy.”

  Żydowskiej Encyklopedia przewiduje, że Noahide reżym jako, możliwy (nowy) porządek świata bezpośrednio poprzedzający powszechne panowanie Talmudu.

  It has to be understood that we are not dealing with the Noah of the Bible when the religion of Judaism refers to „Noahide law,” but the Noahide law as understood and interpreted by the absolute system of falsification that constitutes the Talmud..

  Musimy zrozumieć, że nie mamy do czynienia z Biblijnym Noe, kiedy religia judaizmu odnosi się do „Noahide prawa”, ale Noahide prawa rozumiane i interpretowane przez SYSTEM ABSOLUTNEGO FAŁSZERSTWA, który stanowi Talmudu.

  Under the Talmud’s counterfeit Noahide Laws, the worship of Jesus is forbidden under penalty of death, since such worship of Christ is condemned by Judaism as idolatry. Meanwhile various forms of incest are permitted under the Talmudic understanding of the Noahide code. (Enziklopediya Talmudit, note 1, pp. 351-352.).

  Zgodnie z sfałszowanym przez Talmud Noahide Prawem, kultu Jezusa jest zabronione pod groźbą kary śmierci, ponieważ takie czczenie Chrystusa jest zakazany przez judaizm jako bałwochwalstwo. Tymczasem różne formy kazirodztwa są dozwolony w ramach talmudycznej zrozumienia Noahide Prawa. (Enziklopediya Talmudit pamiętać, 1, pp. 351-352).

  Furthermore, all non-Jews would have the legal status of ger toshav („resident alien,” cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], p. 148), even in their own land; as for example in occupied Palestine where newly arrived Khazars from Russia have an automatic right to housing and citizenship, while two million Palestinian refugees who either fled or were expelled by the Israelis, are forbidden the right of return..

  Ponadto, wszyscy NIE-ŻYDZI będą mieli status prawny toshav ger ( „OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC”, cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], s. 148), nawet w ich własnej ziemi, jak na przykład w okupowanej Palestynie, gdzie nowo przybyli Chazarzy z Rosji mają automatyczne prawo do mieszkania i obywatelstwo, a dwa miliony uchodźców palestyńskich, którzy albo uciekli lub zostali wydaleni przez Izraelczyków, mają zabronione mają prawo powrotu.

  Resident alien status has been clearly delineated in scholarly articles in leading Jewish publications. For example, Hebrew University Professor Mordechai Nisan, basing his exposition on Maimonides, stated that a non-Jew permitted to reside in a land ruled by Jewish law „must accept paying a tax and suffering the humiliation of servitude..”

  Resident alien status (OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC) został jasno określone w artykułach naukowych w wiodących publikacjach żydowskich. Na przykład, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego Mordechai Nisan, opierając swoją ekspozycję na Maimonides, że nie-Żyd mający pozwolenie na pobyt w kraju rządzonym przez prawo żydowskie „musi zaakceptować płaceniei podatku i cierpienie poniżania niewoli„.

  If Gentiles refuse to live a life of inferiority, then this signals their rebellion and the unavoidable necessity of Jewish warfare against their very presence. [Cf. Mordechai Nisan, Kivunim (official publication of the World Zionist Organization), August, 1984, pp. 151-156].

  Jeśli Goje odmówią, aby żyć w poniżeniu, to sygnały ich buntu i nieunikniona konieczność wojny żydowskiej przeciwko ich obecność. [Zob. Mordechaj Nisan, Kivunim (oficjalnej publikacji Światowej Organizacji Syjonistycznej), sierpień, 1984, pp. 151-156].

  At a symposium („Is Autonomy for Resident Aliens Feasible?”) organized by Israeli Minister of Education Shulamit Aloni, the Israeli Chief Rabbi Shlomo Goren repeated the Talmudic teaching on resident aliens: that Judaism forbids „granting any national rights” to them. He ruled that such „Autonomy is tantamount to a denial of the Jewish religion.” (Nadav Shraggai, Ha’aretz, Oct. 14, 1992.).

  Na sympozjum ( ” Czy autonomia dla Resident Aliens jest możliwa?”) zorganizowanym przez izraelskiego ministra edukacji Shulamit Aloni, naczelny rabin Izraela Shlomo Goren powtórzył nauczanie Talmudu, o Resident alien (OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC), że judaizm zabrania „udzielania im wszelkich praw narodowych”. Stwierdził, że takie „Autonomia jest równoznaczne z zaprzeczeniem religii żydowskiej. (Nadav Shraggai, Haaretz, 14 października 1992).

  When a Jew and a goy come to court, you must absolve the Jew and take his side as far as possible according to Jewish law. If, however, the Jew can be absolved according to gentile law, absolve him (Babha Kama 113a) .

  Jeśli Żyd i goj przychodzą do sądu, trzeba uniewinnić Żyda i staną po jego stronie w miarę możliwości zgodnie z prawem żydowskim. Jeśli jednak Żyd może być uniewinniony zgodnie z prawem Gojów, uniewinnij go. (Babha Kama 113a).

 26. MatkaPolka said

  http://www.come-and-hear.com/editor/capunish_4.html

  The Orthodox Jewish advocates failed to mention that US and Talmud law are fundamentally incompatible. Over the cornice of the Supreme Court building are etched these words:

  Equal Justice Under Law

  .RÓWNE PRAWA

  In contrast, Talmud law insists on unequal justice under law. Talmudic law holds there is one law for Jews, and one for Gentiles. This is not inconsistent with the Old Testament, in which LORD God decrees that Jews should not enslave other Jews: Gentiles are the proper slaves of Jews.

  Prawo rzymskie i prawa Talmudu są diametralnie różne i nie kompatybilne.

  Natomiast Talmud zakłada i kładzie nacisk na nierówność wobec prawa. Prawo talmudyczne zakłada istnienie jednego prawa dla Żydów, a drugiego prawa dla Gojów. To nie jest niezgodne ze Starym Testamentem, w którym Pan Bóg twierdzi, że Żydzi nie powinni zniewalać innych Żydów. Goje są z założenia niewolnikami Żydów.

  http://www.come-and-hear.com/dilling/chapt04.html#page_16

  The Jewish Encyclopedia states (See Exhibit 269): „The Mishnah … declares that if a Gentile sued an Israelite, the verdict is for the defendant [the Jew]; If the Israelite is the plaintiff, he obtains full damages.”

  W Encyklopedia Żydowskiej jest napisane „Miszna … oświadcza, że jeżeli Goj pozywa Izraelitę, werdykt jest dla pozwanego [Żyda]. Jeśli Izraelita jest powodem, że otrzyma pełne odszkodowanie.

  The Talmud, Book of Baba Kamma, 4th chapter and 3rd Mishnah, is then cited, which deals with ox-goring being acceptable if the ox belongs to a Jew and gores the ox of a non-Jew. (See Exhibit 39)
  And in Baba Kamma, Folio 113b (not reproduced, page 664 of Soncino edition) is this:
  „Where a suit arises between an Israelite and a heathen, if you can justify the former according to the laws of Israel, justify him and say: ‚This is our law;’ so also if you can [page 19] justify him by the laws of the heathens, justify him and say to the other party: ‚This is your law;’ but if this cannot be done, we use subterfuges to circumvent him.”

  Rabbi Akiba warns, however, against these subterfuges when there is a danger of exposing the true nature of Talmudic law, it being called a danger to the „sanctification of the Name” (of the Jewish god and religion). The same Talmud reference continues:

  Gdzie sprawa sądowa powstaje między Izraelitą a Chrześcijaninem, jeśli można osądzić Izraelitę zgodnie z prawem Izraela, uzasadniając go i powiedzieć:” To jest nasze prawo”. Również wtedy, gdy można [str. 19] wyrokować (z korzyścią dla Żyda) według prawa Chrześcijańskiego osądź go i powiedzieć do drugiej strony: „To są twoje prawa,” Ale jeśli nie można tego zrobić, używamy wybiegów aby to obejść.
  Baba Kamma, Folio 113b

  Rabbi Akiba ostrzega jednak przed tymi wykręty, kiedy istnieje niebezpieczeństwo ujawniania prawdziwej natury prawo talmudycznego, to miano zagrożenia „uświęcania Imienia” (żydowskiego Boga i religii).

  Now, according to Rabbi Akiba the whole reason appears to be because of the sanctification of the Name, but were there no infringement of the sanctification of the Name we could circumvent him!” (Baba Kamma 113b)

  A Gentile must not be taught the Torah (i.e. Talmudic precepts), because to „reveal their laws to Gentiles” might have operated against the Jews „in their opponents’ Courts,” states the Jewish Encyclopedia (see Exhibit 272). Furthermore, notes the same authority, a Jew who teaches a Gentile the Torah „deserves death.”

 27. MatkaPolka said

  Jednym z najważniejszych sposobów ograbiania społeczeństw przez tzw. ŻYDÓW” – Przestępczość Zorganizowaną – są PODATKI – to okradanie społeczeństw na masową skalę – w świetle prawa.

  Oszustwo jest tak duże, że uznawane jest za prawdę

  PODATKI – KILKA UWAG

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/podatki-uwag-matka-polka-2014-03

  Ukraina – wyjątkowo skomplikowany temat – Ukraina to w istocie byłe ziemie polskie; Polska stworzyła Ukrainę. Zostawmy w tym miejscu bestialstwa i zbrodnie Bandery. Odsuńmy na bok ewidentną agresje Niemiec na Europe środkowo- wschodnią pod płaszczykiem UE w tym na Polskę , a teraz na Ukrainę – to współczesny „Drang nach Osten”.

  Wszystko co współcześnie obserwujemy na Ukrainie to efekt działania MFW, a wiec bardzo małej garstki ludzi. Jest to działalność kryminalna, niezgodna z prawem.
  Jest to uzurpacja garstki 10, 15 decydentów, przez samych siebie mianowanych, którzy uzurpują sobie prawo decydowania o losach państw, narodów, ludzi, obywateli.

  Ten cały artykuł to nic innego jak propaganda Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

  OSZUSTWO Banksterów JEST TAK DUŻE, że PRZYJMUJE SIĘ TO ZA PRAWDĘ.
  Pranie mózgów na wielka skalę.

  Warto omówić tylko jedno zagadnienie – zajmujące pokaźną część artykułu – PODATKI.

  Podatki dochodowe i VAT sa nielegalne – sa pochodna systemu bankowego – to też sposób okradania społeczeństwa przez banki. Właścicielem IRS (Internal Revenu Service – amerykański Urząd Skarbowy ) jest FRB – Rederal Reserve Bank – Amer..Bank Federalny

  Podatki sa niepotrzebne. VAT jest nielegalny niezgodny z obowiązującym prawem w Polsce. – Zyski z VAT zasilają obce banki

  Inflacja to wynik emisji pieniądza, jako dług. WON z pożyczkami od Bankierów – to rabunek. Posadzić bankierów za kratkami.

  VAT jest największą forma złodziejstwa MFW. Jest kompletnie niepotrzebny. – VAT= 0%

  VAT – Value added Tax
  CIT – Corporate Income Tax
  PIT – Personal Income Tax

  To terminologia angielska. Już to wskazuje ze podatki idą za granice – UNE nie znają języka polskiego.

  Budżet to oszustwo Banksterów. NBP może i powinno drukować pieniędzy ile potrzeba.

  Podobne zjawiska jak w Polsce, czy to z emeryturami i podatkami występują w innych krajach – Anglii, Francji Niemczech , USA …metody grabieży sa różne, ale te dwa tj. emerytury i podatki są najbardziej znane.

  MFW to największy bandyta wszechczasów – wywołuje wojny, grabi państwa i narody, wprowadza struktury finansowe służące do grabienia, korumpuje na wielką skalę, osadza na czołowych pozycjach decyzyjnych państw swoich agentów wykonujących ich dyrektywy i polecenia.

  Panowie Wincent Rostowski i Marek Belka to etatowi pracownicy MFW; dodać trzeba premiera, prezydenta, pozostałych Kn-Sejmitow, i tych wszystkich mini-strów z mini-mózgami.

  Zresztą w innych państwach jest to samo. MFW już nie bawi się w łapówki pod stołem – czołowi politycy na „zgniłym zachodzie”- to etatowi pracownicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

  Tym wszystkim „Mężykom Stanu” rzecznikom prywatyzacji te filmiki trzeba pokazać, jako Akt Oskarżenia i ogłoszenie wyroku. Postawić przed plutonem egzekucyjnym i rozstrzelać.

  Bo co? Niby nie wiedzą co robią? Naiwnych szukają? Paligłupa grają?
  A skąd ci wszyscy miliarderzy z niczego, te wszystkie fortuny z niczego ?

  Emisja pieniądza celowa ( z pokryciem w dobrach narodowych)– a nie tak jak ten bandzior Balcerowicz – zalał kraj potokiem pieniędzy i procentem 80% liczonym do tyłu.

  Proszę sobie wyszukać na YouTube -John Perkins – Wyznanie ekonomicznego chuligana
  –-Confessions of an economic hitman.
  (…)

  DO CZEGO SŁUŻĄ PODATKI

  Prezydent Regan w 1980 r. utworzył Komisje (Grace Commission), której celem było ustalenie, na co idą podatki.

  Komisja ustaliła, że:

  Wszystkie przychody wynikające z opodatkowania znikają zanim jakikolwiek cent zostaje wydany na cele publiczne

  Pan Beardsley Ruml przewodniczący Nowojorskiego oddziału FRB stwierdził w swoim artykule w
  „American Affairs,” wydanie ze Stycznia 1946 r. po co są podatki. Stwierdził, w tym artykule zatytułowanym „Taxes For Revenue Are Obsolet.” – Podatki, jako źródło dochodów dla rządu są przestarzałe.

  Rząd nie potrzebuje podatków

  Podatki, służą do zupełnie innych celów.

  * Służą, jako instrument polityki fiskalnej i stabilizacji siły nabywczej dolara
  * Są wyrazem polityki społecznej dystrybucji bogactwa w społeczeństwie
  * Sa wyrazem polityki państwa subsydiowania lub karania różnych sektorów przemysłowych lub różnych grup społecznych
  * Jako wskaźnik do wyizolowania i bezpośredniego oszacowania kosztów służących społeczeństwu takich jak drogi i zabezpieczenia socjalne.

  Podatki

  * NIE sa używane do płacenia za jakiekolwiek usługi rządu dla społeczeństwa i na cele społeczne
  * NIE sa używane do wdrożenia jakichkolwiek polityki ekonomicznej rządu
  * NIE sa używane dla potrzeb socjalnych społeczeństwa

  * Są używane do subsydiowania różnych grup interesu, takich jak np. prywatne banki.
  * Grupy interesów są wykluczone się od opodatkowania

  * Celem opodatkowania jest klasa średnia, która jest rabowana, a podatki to najpewniejsza gwarancja tego procesu.
  * Podatek to koncepcja marksistowska – Wysoki, progresywny podatek dochodowy to 10 punkt Manifestu Komunistycznego

  Trzeba zrozumieć jedno – podatki to pochodna systemu bankowego, emisji pieniądza, jako dług.

  PODATKI W OGÓLE NIE SĄ POTRZEBNE – przy obecnym systemie bankowym

  Państwo może i POWINNO EMITOWAĆ PIENIĄDZE na cele społeczne – drogi, szkoły, szpitale, pensje dla dla nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, ….emerytury.

  To jest możliwe to, jak najbardziej istnieje. Interwencjonizm państwowy to fakt w najsilniejszych gospodarczo państwach – mocarstwach światowych.

  PAŃSTWO MA NIEOGRANICZONE PRAWO EMISJI PIENIĄDZA – to największy przywilej i obowiązek rządu. Trzeba powiedzieć wyraźnie – EMISJA CELOWA i proporcjonalna, zgodnie z potrzebami kraju.

  SYSTEM BANKOWY I SYSTEM EMISJI PIENIĄDZA – NAJWIĘKSZA ŻYDOWSKA PODMIANKA
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/11/08/system-bankowy-i-system-emicji-pieniadza-najwieksza-zydowska-podmianka

  To, że „rzont polski” robi inaczej – to dowód na korupcje rządu.

  Bo cóż to dla międzynarodowego bankiera wydrukować ( a właściwie zdeponować) na zagranicznym koncie PRZEKUPIONEGO POLITYKA – 1 milion, 10 milionów, a może i 500 milionów dolarów ….(oczywiście w swoim banku – w ten sposób trzyma się przekupionego polityka „na smyczy.”

  Podatki to odbieranie siły nabywczej pieniądza i krępowanie rozwoju gospodarczego kraju

  Dobrym przykładem jest (była) LIBIA i inne kraje islamskie.

  CZEGO MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ OD ARABÓW
  (bo przecież od Żydów nauki pobieramy na co dzień)

  ht..tp:/../marucha.wordpress.com/2011/05/18/czego-mozemy-nauczyc-sie-od-arabow

  Ale zarówno Huseina tak jak i Kadafiego – międzynarodowy bankier zabił – bo emitowali Dinara – swój własny pieniądz.

  Jak tworzy się kryzys i zadłuża państwa – John Perkins
  ht..tp:/../w..w..w.youtube.com/watch?v=PayXQXnas1E

  3 Sposoby USA na Obalenie Dyktatury 22 (napisy PL).
  ht..tp:/../w..w..w.youtube.com/watch?v=Y7n4NoQNjQw

  Economic Hitmen – Lektor PL [HD] – animowany 2 min
  ht..tp:/../w..w..w.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs

  Podatek Dochodowy to najpowszechniejsza i najmniej zrozumiana sprawa

  Jest takie powiedzenie w języku angielskim , że „jedyna pewna rzeczą jest śmierć i podatki” – to też przykład propagandy banksterów.

  Większość ludzi płaci podatki dochodowe i uważa to za coś oczywistego – bo skąd niby drogi, szkoły, szpitale…

  Otóż potrzebna jest zrozumienie i definicja dochodu.

  Wynagrodzenie za prace to NIE jest dochód. Bo wynagrodzenie za pracę to własność prywatna NIE podlegająca opodatkowaniu – tak jak ręka, noga, oko, głowa…

  Podatek dochodowy (Income Tax) w USA i Kanadzie został wprowadzony dopiero w 1917 r. jako „War Tax” – podatek na wojnę i obejmowal tylko korporacje wykazujące roczny dochód $10,000 i wynosił 2%

  Oczywiście nie obejmował indywidualnej osoby

  „Pan Bankowy” wprowadził podatki dochodowe we wszystkich krajach wg „swojego widzi mi się”, wg. swojej definicji dochodu, – opodatkować wszystko co się rusza. A te definicje „Pana Bankowego, MFW i kohorty z gruntu sa definicjami fałszywymi

  W PRL-u żadnych podatków nie było, – a budowało się drogi, szpitale, szkoły („1000 szkol na tysiąclecie”), -zakłady pracy po zniszczeniach zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej – siermiężnie było, ale było …i oczywiście aparat państwowy w tym represyjne służby – UB/SB i służby sadowe

  I skąd się wzięły na to wszystko pieniądze – powtarzam – żadnych podatków nie było. Ano, państwo drukowało, – bo właśnie każde państwo ma takie uprawnienia i przywilej służby społecznej.

  A skąd się wzięła potęga militarna i kosmiczna byłego ZSRR – przecież nie na pożyczkach „zachodnich bankierów

 28. MatkaPolka said

  Kolejny sposobów ograbiania społeczeństw przez tzw. ŻYDÓW” – Przestępczość Zorganizowaną – są POŻYCZKI HIPOTECZNE– to okradanie społeczeństw na masową skalę – w świetle prawa.

  System Bankowy

  Okiem amerykańskiego Głównego Księgowego i biegłego sądowego w dziedzinie księgowości

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/system-bankowy-okiem-amerykanskiego-glownego-ksiegowego-bieglego-sadowego-dziedzinie-ksiegowosci-2014-04

  Pożyczka Hipoteczna (ang. Mortgage).

  Ludzie w większości przypadków nie rozumieją Systemu Bankowego, a bankierzy wcale nie maja zamiaru edukować klientów banku, o co właściwie chodzi.

  Tom Schauf – CPA- Certyfied Public Accountant ( wysoki status społeczny i zawodowy w Ameryce – tak jak doktor lub prawnik) Certyfikowany Główny Księgowy robi to w swoich książkach.

  1. American voters against Banking system – Amerykańscy wyborcy przeciwko systemu bankowemu
  2. Top Secret Bankers Manual – Ściśle tajny poradnik dla bankierów.
  3. America’s Hope –to cancel bank Loans without going to Court –

  Amerykańska nadzieja – jak zlikwidować pożyczki bankowe bez potrzeby sadzenia bankiera i udawania się do sadu

  Ktoś może powiedzieć, że to rewolucja i zawalenie systemu bankowego – nic podobnego to rzeczowe wyjaśnienie w oparciu o zasady księgowości.

  To nie tworzenie „nowych systemów ekonomicznych”. To analiza istniejącego systemu bankowego.

  BankFreedom

  VALIDATE Your DEBTS
  http://www.quartzmoon.com/bankdebt/index.html

  Jest wiele opracowań i materiałów na temat system bankowego, ale materiał zawarty w książkach Toma jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju – otwiera oczy przeciętnemu pożyczkobiorcy.

  Tom Schauf analizuje Balance Sheet of the Bank – Arkusz /Bilans Rozliczeniowy Banku.

  (Wikipedia -In financial accounting, a balance sheet or statement of financial position is a summary of the financial balances of a sole proprietorship, a business partnership…)

  Tom analizuje dwie kolumny – wpisy do ksiąg bankowych
  Assets (Ma)/ Liabilities (Winien )

  Wiedza na temat pożyczek i bankowości i prawa związanych z obrotem nieruchomości w społeczeństwach jest minimalna i to nie tylko w Polsce.

  Na testowe pytanie – w Anglii, USA lub Kanadzie
  Kto daje Mortgage ? 99,99% respondentów odpowie, ze to bank daje Mortgage – a to błąd potwierdzający nieznajomość tematu!!

  Tymczasem to pożyczkobiorca daje Mortgage – zastaw za swój dom w zamian za pożyczkę z banku.
  Pożyczkobiorca to mortgagor, a bank to mortgagee.

  Pieniądz jest tworzony w oparciu o prawo zastawów.

  Krótka, bardzo powierzchowna recenzja tych książek.

  Przykład amerykańskiego system bankowego, który jest wzorem dla innych systemów bankowych .
  Tom Schauf robi to w oparciu o GAAP – Generally Accepted Accounting Principles – Powszechnie Akceptowane Zasady Księgowości.

  Często słyszymy, ze bank pożycza pieniądze z NICZEGO – to też niezupełna prawda.

  Ale po kolei.

  Bank nie pożycza pieniędzy innych depozytariuszy, jak powszechnie się uważa, bo to nie sa pieniądze banku i tych pieniędzy bank pożyczać nie może.

  Pożyczkobiorca nigdy nie dostaje gotówki (Cash) do ręki – zawsze robiony jest depozyt na konto sprzedającego nieruchomość. Gdyby dostał gotówkę możemy mówić, ze rzeczywiście dostał pożyczkę.

  Przyszłe spłaty kredytu to STRUMIEŃ PIENIĘDZY, które płyną do banku ,w ten sposób bank przywłaszcza sobie owoce cudzej pracy.

  Promisory Note to tak jak Weksel – zobowiązanie do płacenia pożyczki z procentem i potwierdzone podpisem.
  To IOU – I Owe You – ja jestem tobie winien. To papier wartościowy – taki sam dobry jak obligacja rządowa.

  Umowa Hipoteczna to właśnie takie IOU.

  Podczas procesu finansowego udzielania kredytu powstają DWIE pożyczki – to wielki wniosek.

  Jedna ta od banku – finansowanie zakupu domu.
  Druga to ta pożyczka, którą daje pożyczkobiorca bankowi – to Promisory Note – papier wartościowy zobowiązanie do spłaty.
  To taki sam instrument finansowy jak bond/rządową obligacja -zobowiązanie do oddania długu z procentem.

  Bank wymaga spłaty Mortgage od pożyczkobiorcy, natomiast kompletnie pomija pożyczkę od pożyczkobiorcy

  Promisory Notes – Te papiery wartościowe są przedmiotem handlu na rynkach finansowych – Mortgage Backed Securities – łączony jest w pakiety i sprzedawany na rynku papierów wartościowych.
  ( to niezaprzeczalny fakt od ich przewartościowania plus tworzenie innych instrumentów pochodnych na bazie MBS – tj. swapow, derywatyw, opcji.. – zaczął się kryzys finansowy 2008r.)

  Ale o tym bank pożyczkobiorcy nic, ale to nic nie mówi !!!
  I tych pieniędzy bank klientowi nie oddaje.

  Tom Schauf twierdzi, ze jak najbardziej trzeba oddawać pożyczki.
  Pożyczkobiorca powinien jak najbardziej spłacać hipotekę .

  Ale bank powinien również zacząć spłacać pożyczkę, która dał pożyczkobiorca w postaci Promisory Note.
  Weksel/Promisory Note to papier wartościowy.
  A bank tego nie robi i bank to ukrywa– bank po prostu kradnie ten papier wartościowy. A bilans powinien być Zero.

  Zobacz przykład wpisów w księgi bankowe
  LOAN SCAM MATRIX
  ht..tp://w..w..w.quartzmoon.com/bankdebt/loanscam.ht..ml

  Tom Schauf daje podobną analizę w przypadku Kart Kredytowych – bank nie daje kredytu – kredytuje w istocie produkcje i sprzedaż producenta.

  Szczególnie polecam rozdział książki Form versus Substance.

  Forma to twoje przyrzeczenie spłaty – to prawnik banku będzie twierdził, ze masz zobowiązania

  Substance – to wpisy do ksiąg finansowych banku, które stanowią dowód, ze ty również udzieliłeś pożyczki bankowi – bank sobie przywłaszczył twój papier wartościowy.

  Ogólna konkluzja z książki – NIE MUSIMY PŁACIĆ KREDYTÓW, ANI HIPOTEKI, ANI KART KREDYTOWYCH, bo druga strona tzn. bank nie dopełnia swoich zobowiązań – zabiera Twoja Promisory Note i tym handluje i ty nawet o tym nic nie wiesz. Ale TO dopiero po udowodnieniu.

  Skomplikowane? Mylące? Nawet bardzo.

  Te książki otwierają oczy na wiele spraw związanych z systemem bankowym – nie rozumieją tego nawet pracownicy banku, a co dopiero klienci.

  Książki służą do edukacji i zrozumienia systemu bankowego
  Sa również promocja serwisu biegłego księgowego – bez opinii biegłego trudno wygrać w sadzie.

  Zachęcam do lektury – szersze wczytanie się w szczegóły na pewno wiele wyjaśni.
  To trzeba by przetłumaczyć na język polski, jako lektura obowiązkowa w ramach „ogłupiania” społeczeństwa ogłupianego przez banki.

  Dla przypomnienia mój stary artykuł traktujący o zupełnie innych zagadnieniach niż zagadnienia księgowe.
  A mówiący w istocie o tym, kto ma prawo emisji pieniądza i kto w istocie jest właścicielem pieniądza

  CZYTAJ DALEJ

Sorry, the comment form is closed at this time.