Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Dlaczego nie należy popierać PiS

Posted by Marucha w dniu 2016-01-19 (Wtorek)

Pro-PiS-owska skłonność niektórych środowisk niedalekich od konserwatyzmu bywa tłumaczona m.in. na sposoby pseudo-racjonalny – i historyczny.

Po pierwsze: że jaki by Jarosław Kaczyński nie był, to jednak swoją władzę wyobraża on sobie jako silną – albo żadną, a zatem popieranie go jest równoznaczne ze wspieraniem silnej władzy w Polsce w ogóle.

Po drugie – bo przecież przed wojną konserwatyści również wsparli marszałka Piłsudskiego. I właściwie z obu tych tłumaczeń można łatwo wywieść wniosek dlaczego rządów PiS-u popierać nie należy.

Oba zagadnienia są zresztą powiązane, nawet bowiem bez słownych deklaracji – faktycznie PiS cechuje szereg mentalnych podobieństw do obozu sanacyjnego w Polsce. Należy jednak podkreślić, że pomimo tych oczywistych analogii – nie mamy do czynienia bynajmniej z kwestią akademicką i czysto historyczną, ale dotyczącą jak najbardziej teraźniejszości i przyszłości Rzeczypospolitej.

Nie ma więc znaczenia, czy Jarosław Kaczyński faktycznie przypomina, czy nie przypomina Piłsudskiego, ale że funkcjonalnie zajmuje (czy chciałby zajmować) miejsce w systemie politycznym nieco zbliżone do pozycji marszałka po 1926 r. – zaś PiS cechuje podobne nastawienie do państwa, przeciwników politycznych, a także wewnętrzna hierarchia – jakie były cechami obozu piłsudczykowskiego. Formacje te jednak dzieli też kilka istotnych różnic, o których niżej – w każdym razie kluczowym jest, by doszukiwanie się związków z przeszłością nie przesłoniło nam aktualności problemu.

Władza tylko własna

W żaden sposób przede wszystkim nie można widzieć w PiS-ie ośrodka wzmacniania władzy państwowej. Celem i wręcz ideologią PiS jest jedynie wzmacnianie władzy własnej – kiedy jest sprawowana i osłabianie państwa po przejściu do opozycji. Jest to różnica fundamentalna i nie wynikająca bynajmniej z okoliczności, a więc z tego, że taktycznym przeciwnikiem PiS była w ostatnich latach akurat Platforma Obywatelska.

Można śmiało postawić tezę, że równie fundamentalny sprzeciw, do zakwestionowania prawowitości władzy włącznie – wzbudzałby każdy inny decydent, a zatem państwo przedstawia dla PiS tylko wtedy wartość, gdy jest w pełni kontrolowane, w przeciwnym razie pozostaje aktywem przeciwnika – a więc jest uprawnionym celem ataków.

Jest to kwestia nawet nie tyle tradycji, co mentalności. Jak trafnie wskazują badacze – nieprzypadkowo transparentny dla formacji umysłowej PiS intelektualista (aspirujący wręcz do roli ideologa) Jarosław M. Rymkiewicz czci osobowość Jarosława Kaczyńskiego nie w Stefanie Batorym czy Janie Zamoyskim – ale w ich antytezie, w Samuelu Zborowskim. Jest to spostrzeżenie wręcz kapitalne w swej fatalnej racji!

Oto faktycznie – silna władza Kaczyńskiego nie jest i nie ma być silną władzą Suwerena, czy jego prawego reprezentanta – ale jedynie silną wolą buntownika, chwytającego rządy i sprawującego je wg własnego tylko uznania, bo to właśnie ta jego wola jest prawem! Mówimy więc nie o silnej władzy państwa – ale o sprawnym działaniu przeciw państwu i niezależnie od niego! Nie o quasi-monarchii (do której dążą wszak kierujący się naturalnymi skłonnościami także przywódcy autentycznych republik), ale o odmianie powstańczej/rewolucyjnej dyktatury, siłą rzeczy chwilowej i przemijającej.

Nieprzypadkowo historycznie (historiograficznie) i ideowo PiS, tak jak wcześniej sanacja – nie nawiązuje bynajmniej do Szkoły Krakowskiej i afirmowanego przez nią programu wzmocnienia państwa (m.in. jako metody obrony przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi), ale do Szkoły Warszawskiej, dostrzegającej w wersji skrajnej wręcz atuty bezrządu państwa, apologizującej anarchię (w postaci „ducha narodowego”), walkę przeciw państwu w imię własnych racji i antagonizowanie sąsiadów dla samej „słuszności”, bez budowania siły własnej.

Czy właśnie ten drugi program nie jest dziś konsekwentnie realizowany, bez oglądania się jakie były jego historyczne konsekwencje?

Przekładając na sferę praktyczną – jak dotąd wszak żadne z taktycznie motywowanych działań PiS nie miało większego związku z systemowym wzmocnieniem państwa. Przeciwnie, już w opozycji partia Kaczyńskiego we własnej świadomości całkowicie zdelegitymizowała nie tylko nienawistną sobie władzę państwową, ale państwo jako takie – przeciw któremu (podobnie jak obecna opozycja) gardłowano równie publicznie i na forum międzynarodowym (nie tylko Europarlamentu, ale także wobec państw NATO – w sprawie smoleńskiej).

Postawmy sobie dziś jasne pytanie: czy zakładając 4-lecie rządów PiS – Rzeczpospolita wyjdzie z nich silniejsza, z lepszym systemem władzy, ustrojem, sprawniejszym rządem – czy nie? Na razie nic nie wskazuje na możliwość pierwszą. Może więc ważny jest choćby efekt doraźny, a więc bieżące sprawne trzymanie cugli przez Kaczyńskiego? No, ale podobnie wszak wyglądał zakres kontroli sprawowanej przez Tuska, tyle tylko, że obecnie role się zamieniły i to opozycja huśta (a przynajmniej próbuje telepać) państwem – wznosząc antypaństwowe i obniżające autorytet władzy hasła.

Jakościowo nie ma bowiem większego znaczenia czy jedna część społeczeństwa uważa, że hańbi fotel głowy państwa „Bul – złodziej obrazów”, czy drugi kawałek pogardza „Maliniakiem”.

Sanacja też zawiodła

Pozostaje jednak kwestia kredytu zaufania – na wzór tego udzielonego w Dzikowie i Nieświeżu sanacji. Posługujący się tym argumentem konserwatyści (podobnie jak i narodowcy widzący w PiS „drugi OZON” – a nie są to opinie odosobnione!) zapominają, że ich poprzednicy wycofali swe poparcie dla władzy piłsudczyków, a nawet znaleźli się wobec niej w opozycji właśnie w momencie, kiedy teoretycznie udało się zrealizować pewną część zgłaszanych przez nich postulatów.

Cóż z tego bowiem, że ostatecznie weszła w życie konstytucja kwietniowa – skoro uchwalono ją w sposób urągający praworządności (jak kto woli – sztuczką, niczym ostatnią reformę Trybunału Konstytucyjnego), a więc znowu – obniżając autorytet państwa!

Skoro konstytucja ta została od razu zakwestionowana przez samą sanację już to ordynacją wyborczą oddającą władzę nad Polską urzędnikom (jak trafnie pisali i Cat-Mackiewicz, i Pruszyński), już okólnikiem Składkowskiego – wreszcie samą praktyką obozu piłsudczykowskiego!

Znowu proste pytanie: czy w wyniku polityki sanacji II RP uległa wzmocnieniu – czy też padła w wyniku rażących błędów w polityce zagranicznej, z nierozwiązanymi problemami etnicznymi i społecznymi i atomizacją narodu posuniętą do poziomu skrajnej nienawiści politycznej, wybuchłej z całą zajadłością na politycznej emigracji?

Konserwatyści u zmierzchu II RP mieli pełną świadomość, że nie zrealizowali swego podstawowego założenia – nie dali Polsce silnego, sprawnego państwa, nie wzmocnili jego władzy i nie odbudowali jej autorytetu – a jedynie asystowali procederowi zawłaszczenia aparatu przez jedną grupę, powiązaną interesami i stopniem podległości ośrodkowi politycznemu (a raczej kilku ośrodkom w ramach jednego, niejednorodnego obozu). Innymi słowy – przez sitwę.

Przy okazji zaś – właśnie ze względu na wewnętrzną złożoność, a także chaotyczność podejmowanych działań – sitwa ta wprowadziła szereg reform nie do przyjęcia ze względów ideowych (jak artykuł 233 kodeksu Makarewicza – w swej istocie również i obecnie zagwarantowany przez premier Szydło), a przyjmowanych po cichu w imię wyższej racji, która okazała się mrzonką. Przy wszystkich różnicach (zwłaszcza poziomu intelektualnego…) między sanacją a PiS-em – czy nie taką samą utopią jest wiara, że Jarosław Kaczyński trwale dokona czegoś, czego nie uczynił Piłsudski ze swymi epigonami, a w dodatku, że przy okazji wyrządzi mniej szkód niż tamten?

Na marginesie zresztą różnic – sanacja choć stopniowo traciła różnorodność programową (tracąc w ogóle resztki programu – w każdym razie traktowanego poważnie), acz nie frakcyjną – to i tak wyglądała w porównaniu z PiS-em jak obóz demokracji polskiej! Konserwatyści czy niektórzy post-narodowcy przyłączając się do sanacji mogli przynajmniej liczyć na prawo do artykułowania własnego zdania, a będąc poputczikami władzy – przynajmniej pocieszali się posiadaniem własnych celów ideowych.

Partia Kaczyńskiego takiego komfortu nikomu nie oferuje, a jakikolwiek „taktyczny sojusz” czy „warunkowe poparcie” wzbudziłby zapewne takie samo zgorszenie (lub rozbawienie) jak wznoszenie okrzyków entuzjastycznego poparcia dla cara w dobie samodzierżawia. Wszak poparcie takie jest obowiązkiem, a nie jakąś łaską, trzeba zatem podporządkować się, a nie wywodzić mędrkując czemu się popiera.

Nie każdy ma konstrukcję umysłową i duchową akceptującą taką formę „kooperacji” politycznej, a na pewno jest ona obca właśnie polskim konserwatystom i narodowcom. Ponieważ zaś nawet taktycznych (nie mówiąc o długofalowych) korzyści dla Polski z rządami PiS wiązać nie sposób, wspierając co najwyżej konkretne, pojedyncze pozytywne posunięcia obecnych rządów – nie ma co się wychylać z popieraniem władzy Jarosława Kaczyńskiego. Nie tylko bowiem nie idzie ona tam, dokąd powinni prowadzić Polskę świadomi patrioci, ale nawet nie kieruje się w zbliżoną stronę.

Konrad Rękas
http://konserwatyzm.pl

Komentarzy 55 to “Dlaczego nie należy popierać PiS”

 1. Marucha said

  Jako uzupełnienie – o co chodzi z tym artykułem 233 kodeksu Makarewicza?

  Z Wikipedii:
  (…)
  „W końcu lat 20. XX w. ruszyła silna kampania mająca na celu wprowadzenie „Niekaralności przerywania ciąży z przyczyn społecznych” – zaangażowani byli w nią m.in. Tadeusz Boy-Żeleński i Irena Krzywicka. Po długiej i burzliwej dyskusji postanowiono, iż art. 233 polskiego Kodeksu karnego zalegalizuje aborcję w dwóch wypadkach:

  – z powodu ścisłych wskazań medycznych;
  – gdy ciąża zaistniała w wyniku zgwałcenia, kazirodztwa bądź współżycia z nieletnią poniżej lat 15

  Kodeks wprowadzał też wymóg, aby zabieg był dokonany przez lekarza, nie podano natomiast trybu stwierdzania występowania przepisanych ustawą wyjątków ani stadium zaawansowania ciąży, do jakiego wolno dokonać aborcji.
  W momencie wejścia w życie było to jedno z najbardziej liberalnych ustawodawstw aborcyjnych w Europie. Bardziej liberalne przepisy aborcyjne miał jedynie ZSRR w latach 1920–1936.”
  (…)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja_w_Polsce

 2. Maćko said

  Kazde dzialanie ludzkie ma 3 etapy:
  idea
  strategia
  taktyka

  Bez celu, idei, nie ma dobrego dzialania, jest szamotanie sie.

  Jaki ma cel PiS? Jak ideologie?
  Macko

 3. Boydar said

  W mojej opinii, p. Rękas powyższym artykułem wyrzygał klawiaturą większość poważniejszych obaw ekipy która go zatrudnia. Nie chcę mi się pisać dlaczego tak uważam, potencjalni oponenci niech przyjmą sobie a’priori że jak zwykle się mylę, a co mi tam.

  Zwrócić natomiast pragnę uwagę, na jeden jedyny aspekt, który niczym sobota spod niedzieli zaczyna się wyłaniać nie tylko z tego tekstu i nie tylko p. Rękasa. Otóż istota rzeczy do której dojrzewamy i my i „oni” jest określenie czym jest dla nas istota państwa. Recepty żadnej nie posiadam a gdyby nawet, to jednemu Kaśka a drugiemu Maryśka, nie dogodzi wszystkim. Jednak w jakimś takim programie minimum, owo państwo nie powinno być przynajmniej nam wrogie. I nie chodzi mi o działalność polityczną czy nawet wolność słowa. Po prostu nie powinno tępić obywatela na każdym kroku. Co najmniej od ’89 tak jednak jest. Tak więc albo nie jest to nasze państwo (ooo, chcielibyście, squrwesyny) albo coś z jego systemem jest nie tak. No bo „jeśli naród nie zgadza się z partią, trzeba wymienić naród” może jednak odeszło w mrok historii, mam nadzieję. Tak czy inaczej, obecnie obywatel z państwem się nie identyfikuje ani też żadną strukturą go dotyczącą. obojętnie czy jest to urząd, firma, partia polityczna czy cokolwiek innego. Owe „sympatie” to tylko pozory, dla zachowania spójności scenografii. Nawet jeśli z określonej sympatii ciągniemy korzyść, to szacunku dla prostytutki nie zdołamy w sobie wzbudzić.

  A teraz przechodząc do meritum, co wygląda spod niedzieli, także u p. Rękasa. Że oni nie maja nam nic do zaoferowania aby ten szacunek uzyskać. Za małą chwilę (rzecz umowna, czym jest chwila) okaże się, że te wszystkie ciągnięcia korzyści są gów.no przydatne dla utrzymania władzy. Ze stu pięćdziesięciu jeden powodów, i co im zostanie ? NIC. I oni to czują siódmym zmysłem. Dlatego za wszelką cenę próbują nam wmówić, że te wszystkie ich gierki to nasza sprawa. I bez nich nie damy rady żyć. Wciągają nas w tą swoją chucpę na każdy możliwy sposób. Nic z tego, Polak ma to głęboko w du.pie (nawet i żyd to tego dojrzewa, co cieszy). Zawsze miał, a pozory myliły. Szkoda tylko, że przy wkładaniu tego wszystkiego do tej naszej narodowej du.py, byliśmy czasem nadgorliwi, że włożyliśmy też wielokrotnie nie to co trzeba było. Szkoda, ale to się teraz trzeba pomodlić, uznać durnotę, Boga przeprosić i głowę podnieść. A du.pa niech służy do srania, nic więcej tam nie wkładajmy.

 4. Raynold said

  Artykuł bardzo ogólnikowy. Powinno być – Dlaczego nie powinno się popierać żadnej partii.
  Ano dlatego, bo KAŻDA partia jest układem typu mafijnego, która dba tylko o interesy swoich członków. Najbardziej zresztą tych na szczycie 🙂

 5. Józef Piotr said

  DLACZEGO NIE NALEŻY POPIERAĆ PiS autor: Konrad Rękas (głosi się „konserwatyzm” )
  ======================================================================
  A kogo w tej sytuacji A.D 2015-16 mamy popierać głupi bydlaku o nazwisku Rękas ?
  Co Platformy lub Petru ci się zachciewa ? I kogo tam jeszcze ?

  W aktualnej sytuacji dobrze się stało że był taki wynik wyborów . Innej alternatywy nie było.
  50-o procentowa frekwencja oraz 100 % propagandy w rękach PO i towarzyszy.

  Trzeba pozwolić PiS niech odplatformią Polskę. Kukiz15 pomogą.
  Na inne kombinacje przyjdzie kolej.

 6. ojojoj said

  To w takim razie wladza powinna byc jednolita i silna, czy podzielona i slaba ?

 7. Wimar said

  Co do meritum artykułu to uważam, ze 38 milionowy naród w którym ok. 90 % deklaruje się jako katolicy powinien mieć reprezentacje o charakterze konserwatywno-narodowym, kontynuującą myśl polityczna Romana Dmowskiego. Kiedy po „okrągłym stole” pojawiła się szansa na złamanie monopolu partyjnego wystrugano namiastkę w postaci odsadzonego agenturą ZChN-u która po paru latach odeszła w niebyt. Ponieważ do chwili obecnej nie ma lepszej alternatywy wyborcom pozostaje tylko PIS na zasadzie: bliższa koszula ciału.

  Natomiast zupełnie nie rozumiem tezy autora: (cyt)
  […] już w opozycji partia Kaczyńskiego we własnej świadomości całkowicie zdelegitymizowała nie tylko nienawistną sobie władzę państwową, ale państwo jako takie – przeciw któremu (podobnie jak obecna opozycja) gardłowano równie publicznie i na forum międzynarodowym (nie tylko Europarlamentu, ale także wobec państw NATO – w sprawie smoleńskiej).

  Niech pan K.Rękas poczyta sobie protokoły z posiedzeń Zespołu Parlamentarnego obradującego pod kierownictwem A. Macierewicza. http://freeyourmind.salon24.pl/. Nikt nie mógł lepiej storpedować tego dochodzenia, pominąć dowody, szukać tam gdzie nie trzeba, lekceważyć świadków o faktach nie wspominając. Innym Trudno wytłumaczalnym działaniem były pseudo konferencje smoleńskie organizowane w Warszawie, gdzie prelegentów i tematy do dyskusji ustalano z góry, niewygodnych przemilczano (G.Braun) zaś prof. M,Dakowskiego w ogóle nie dopuszczono do głosu. http://niezalezna.pl/72906-iv-konferencja-smolenska-spotkanie-niezaleznych-naukowcow. Za te dzialania odpowiedzialni sa najważniejsi ludzie w strukturach PIS, co jest o tyle dziwne ze przecież zginał brat szefa partii ??!!!
  Co do wystąpień na forum Europarlamentu czy państw NATO to chyba żart ??!

 8. rebeliant80 said

  Tyle, że w obecnych czasach nie ma za bardzo alternatywy, w II RP był Dmowski i jego Narodowa Demokracja, teraz ani takiej partii, ani takiego męża stanu nie mamy. Ja cierpliwie czekam co zrobi PiS, a patrząc na histerię jaka rozpętali lewacy z UE, to ta partia nie wydaje się aż taka zła.

 9. Boruta said

  Na dzień dzisiejszy cały SYSTEM (UE i jej wasale) wali w PiS ze wszystkich armat (bo poza nim na dzień dzisiejszy, nie istnieje żadna antysystemowa formacja zdolna do zdobycia realnej władzy w państwie wbrew woli Niemiec), a niektórzy Panowie ochoczo dołączają się do tej nagonki w wykonaniu rozhisteryzowanych sierot po rządach PO-PSL którym zablokowano dalsze możliwości drenowania kraju. Z takim podejściem do sprawy proponuję zdjąć maski „prawdziwych patriotów” zatroskanych o los ojczyzny i niczego już nie udając przyłączyć się do tzw. Komitetu Obrony Demokracji. …tak przynajmniej będzie uczciwiej.

 10. wow said

  PiS obiecał, że nie będzie przyjmował do Polski imigrantów-to dlaczego są już nawet przetargi na ośrodki dla uchodźców?

  PiS podarował Ukrainie 4 miliardy zł.

  Owszem są atakowani, ale zobaczymy w którym kierunku pójdą. Może mają po prostu wykonać pewne zadanie, w 2008 r. oddali władze z własnej, nieprzymuszonej woli.

  Nie ma co tego rządu jeszcze jakoś bardzo atakować-ale trzeba im patrzeć na ręce, to w sejmie powinien robić Ruch Kukiz’15 i chyba to robi.

  Skąd natomiast wiara w PiS nie mam pojęcia. Artykuł bardzo dobry, przeczytać i przemyśleć.

 11. wow said

  @7

  Polacy mieli alternatywę-mogli głosować na KORWIN albo na Ruch Kukiza z członkami min. Kongresu Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego w składzie. To też nie była jakaś idealna alternatywa ale zdecydowanie bliżej tym ludziom do polskiej myśli narodowej niż komukolwiek z posłów PiS.

  W takim razie pytam się dokąd ten Naród idzie, skoro nawet wpisujący się tutaj „narodowcy” głosowali jak rozumiem na PiS? Czy jest jeszcze ratunek ? Nie wiem.

 12. Borys said

  Rękas się chyba zdekonspirował.

 13. Maćko said

  4 Raynold – dokladnie. System Partyjny zostal przetransformowany tak, aby reprezentowal i chronil interesy konkretnych grup sterujacych. WSZYSTKIE OPCJE SA ZLE, WSZYSTKI OBSADZONE PRZEZ KORPORATOKRACJE.

  Jak zawsze polece goraco przeczytac ta ksiazke majaca juz ponad 100 a tak aktualna:

  The Party System – Chesteon i Belloc

  https://archive.org/details/partysystem00chesgoog

  A tu opis po polsku: http://www.gkchesterton.pl/teksty/demokracja.html#.Vp58GC-V0uM
  „Łatwo narzekać na demokrację i wołać, że trzeba nam rządów arystokracji intelektualnej. Problem w tym, że każda taka arystokracja okazuje się doszczętnie wyprana z intelektu. Z góry i bez trudu można zgadnąć, jakie będą błędy ciemnych mas. Czego jednak nikt nie zdoła przewidzieć, czego nikt nie wyśniłby w najgorszym koszmarze, czego nie spłodziłaby najbardziej chora wyobraźnia – to błędy ludzi dobrze poinformowanych. (…) Niektórzy głoszą, że człowiek wykształcony powinien być przewodnikiem tłumów, ich filozofem i przyjacielem; niestety, niemal zawsze okazywał się przewodnikiem wiodącym na manowce, zdradzieckim przyjacielem i bardzo płytkim filozofem. Katastrofy dziejowe, łącznie z tymi, które obecnie nas trapią, nie wynikły z działań prostych, prozaicznych ludzi, którzy wiedzieli, że nic nie wiedzą, ale z działań wysoce teoretycznych osób, które z całą pewnością wiedziały, że wiedzą wszystko.”

 14. Mini said

  Nie wiem dlaczego Marucha uraczył nas tekstem przeniesionym ze strony Konserwatyzm.pl. Najciekawsze zdanie jakie można na tamtej stronie tej znaleźć, to zdanie nie autor, K. Rękasa, ale internauty, który napisał:

  „Platforma jest tak cyniczna i zakłamana, że nawet dotychczasowi wrogowie PiSu zaczynają odczuwać do nich sympatię”.

  Internauta napisał to w komentarzu, pod tekstem, czyli – nachalne promowanie nowoczesnej. Petru, Tuska, Schetyny i innych targowiczan, o! Zwiefki, PO – przynosi taki oto efekt.

 15. NICK said

  I po był ten gniot? Rękasie, Panie?
  Nie czytałem poza trzema akapitami pierwszymi.

 16. ERROR 404 NSZ said

  Jeżeli chodzi o Polskę to u mnie P i S jest numer 1 , P i S, czyli Pająk i Siwak….

 17. Siekiera_Motyka said

  Do czego są „imigranci”

  Od 30 minuty

 18. Boydar said

  Niesprawiedliwie, Panie NICK’u. Tak jak napisałem, wyrzygał. Przyjmijmy, że to słowo określa czynność, nie nastawienie. Gdyby Pan się nałykał zjełczałego też byś Pan zwymiotował. Taki mus. On też musiał napisać co napisał i, co przyznać należy, zrobił to dość składnie. Poruszył sporo istotnych spraw. Nawet zbyt nachalnie nie narzucał swoich przemyśleń. To my mamy szanse pociski przeciwników podnieść (zwłaszcza gdy nie wybuchły) i załadować do swojego działa.

  Panie NICK’u, nam do Państwa jak młodej k do emerytury; to nie jest Państwo tylko dokładnie to co opisuje Rękas. wojna gangów. Bo rozróżnić należy Naród od struktur w jakie jest zdolny się zorganizować. Póki co jesteśmy jak tysiąc lat temu (może więcej, to nie stanowi przedmiotu) na początku drogi. I zacząć znów trzeba od tego samego. W sumie, nic w tym złego nie ma, szkoda tylko że Szatan tyle punktów zdobył za frajer.

 19. RomanK said

  ad3. Ano!

 20. NICK said

  Lubelaku. Bez Rękasa, Szanownego, napisałem gdzieś, dzisiaj, wnioski zbliżone… . Sorki, że nie konkretnie. Limit się wyczerpywa. Odpływam. We wieś swoją. Aż do poniedziałku. SZACUNEK.

 21. wow said

  Boydar, Borys i reszta towarzystwa chyba nie zrozumiała tego tekstu,, chociaż jeden osobnik przyznał uczciwie, że nie czytał. Tak ogólnie to co macie do zarzucenia dla p. Rękasa?

  A jeśli ta nagonka na PiS jest kontrolowana?

  Sanacja też stroiła się w piórka „narodowe” i gdzie to Polskę zaprowadziło? PiS osiągnął już to co chciał -skonsolidował Naród wokół siebie. A teraz mogą robić co im się podoba:

  http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/bialystok-miasto-moze-przyjac-120-uchodzcow/xvx2xd

  http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/art/9308052,uchodzcy-w-bialymstoku-zajazd-budowlani-przepelniony-bialystok-na-razie-bez-syryjskich-uchodzcow,id,t.html

 22. Adam Ryglowski said

  A Polacy mieli szansę 5 – 7 lat temu , jak prof. J.R.Nowak podawał gotowe recepty na stworzenie PAŃSTWA OBYWATELSKIEGO – POLSKĘ.
  (Podobną Węgrom i podchodzącą pod system władzy w Szwajcarii )
  OjDyr wyciepnął Gościa z radia w Toruniu. Tylko tam On mógł nam przekazać , jak możemy się pozbierać po przejściu przez ten transformator -WN-./ a nie cudactwo pt. „transformacja ustroju”. Sprawa rozeszła się „po kościach”. Kto dziś pamięta o wielogodzinnych – wręcz instruktarzach ?
  Pan Braun , to licencja przy p J.R.Nowaku.
  Na parafii , dzielnicy , okolicy znamy się – wiemy , kto jest kim – i wybieramy najlepszych . A przede wszystkim ROZLICZAMY TYCH -których wybraliśmy, mamy ich „pod ręką”.
  Ad 8 ) P. Rebeliant 80
  PiS zrobi to samo , co ostatnio -jak „rządził” (NIC) . CHCĘ SIĘ MYLIĆ , I ŻYCZĘ , ŻEBY ZACZĘLI PRACOWAĆ DLA POLSKI I POLAKÓW .
  Wydaje mi się , że jak coś zrobią ,to naprawdę ich popamiętamy.
  Od siebie pytanko – czy faktycznie Jar. M. Rymkiewicz utożsamia J. Kaczyńskiego z Samuelem Zborowskim ?
  P.S.
  A tak po prawdzie – to bójka gangów (partii) 50.000 / 50.000 +/-10.000 przy udziale ca. 20 mln kiboli (otóż KIBICE walczą o Polskę chociaż , i nie tylko na stadionach)

 23. RomanK said

  ad 12/Nie panie Borys..patrz pan ad 3.

 24. pawel said

  A tak na chłopski rozum. Czy to przypadkiem nie tłuką się reprezentanci interesów niemieckich z amerykańskimi? Przecież te ichne ustawy i projekty oficjalne to kosmetyka albo zakamuflowane złodziejstwo.

 25. klimek said

  od 5 ! Jozef Piotr ! Pan jest wyjatkowo bezczelny i cham ! Mozna sie z autorem nie zgadzac ,chociaz sens jest trafny a dostrzezony aspekt ciekawy i jego wlasny Trzeba byc chamem zeby nazwac go bydlakim ! Bo niby za co ? Musi byc jakis powod zeby kogos nazwac bydlakiem ! Powinin pan sobie to do łba zakodowac !

 26. Henry said

  A oto komentarze Polakow z Finalu Mistrzow Ligi w EU Parla. w Bruks.

  „SWIETNE WYSTAPIENIE PANI PREMIER – XDDDDDDDDD LEPSZE NIZ KABARET

  GONIĆ TO TOWARZYSTWO PIS NA BRUK ALBO KACZORA WYWALIĆ Z PARTII

  Guy Verhofstadt: – System jest prosty. Wyznaczyli państwo trzech, a właścicie pięciu sędziów do Trybunału. Wobec trzech wyznaczyli sobie państwo prawo weta. Uznała pani to za zupełnie normalne. Powiedziała pani, że Platforma Obywatelska popełniała błędy. Ale to pani została wybrana i nie powinna pani popełniać takich samych błędów, jakie popełniła już Pltforma Obywatelska. Co jeśli Komisja Wenecka wyda negatywną opinię? Czy pani się zastosuje do niej – pytał.

  ale mega bełkot. wymiękam, wstyd się będzie przyznać skąd się jest

  Pani premier pieknie kłamie i rozpływa sie w cyniżmie, nie mowi przecież w imieniu wszystkich polaków, naduzywa słow polacy,przy okazji pokazało sie kilku głupków wybranych jako europosłowie typu Muruszak chyba, Legijko czy jakos i oczywiscie JKM szkoda za ro przenosi sie na innych

  A BRUKSELA TAK JAK BY TEGO NIE SLYSZALA ILU UCHODZCOW JUZ PRZYJELISMY.TA PANI, MA JAJA BRAWO !!!!

  Polska przyjęła 1 milion uchodźców z Ukrainy? Szydło kłamie w żywe oczy co za obłudna baba, w Polsce owszem jest sporo ludzi z Ukrainy ale nie są to uchodźcy a migranci zarobkowi którzy pracują sezonowo w rolnictwie czy budownictwie i wcale nie mają statusu uchodźcy !!! Szydło kłamie taka jest prawda, łże w żywe oczy…

  ———————————————————————————————————————-
  Gdyby Państwo Polskie normalnie funkcjonowało, to nie byłoby niezadowolenia i protestów nie tylko w Polsce ale i za granicami naszego kraju już 2 miesiące po wyborach i przejęciu władzy przez PiS.

  ale łże jak najęta, straszydło co oszustko dałaś na leki emerytom 5 ZL i cena leków po przeszczepach bardzo wzrosła, tak zadbałaś i oszukujesz dalej!….
  ———————————————————————————————————

  KTOŚ MUSI PRZYGLĄDAĆ SIĘ WAM NA RĘCE BYŚCIE NIE ZMARNOWALI PAŃSTWA POLSKIEGO

  w polskim parlamencie można nawet żreć, konsumować , i być pijanym – TO JEST WOLNOSC I DEMOKRACJA
  jak ta baba oklamuje świat, ona myśli, że wszyscy są na jej poziomie…. oszustka..”

 27. konfuzjusz said

  Wytłuszczę (Paweł- #24): A tak na chłopski rozum. Czy to przypadkiem nie tłuką się reprezentanci interesów niemieckich z amerykańskimi? Przecież te ichne ustawy i projekty oficjalne to kosmetyka albo zakamuflowane złodziejstwo.

  Aby była jasność, Paweł to nie ja. To inny Paweł.

 28. Marucha said

  Re 5:
  Proszę takich wpisów, w takim tonie, nie robić.

  Re 26:
  Co jest Pana poglądem, a co cytatem – i jak się Pan do tego odnosi?

 29. piskorz said

  re 25 Klimek Popieram w zupełności..To szczyt chamstwa…Pozdrawiam.!

 30. Józef Piotr said

  Re 28 Admin
  Przepraszam będę delikatniej

  Ok, panie Piotrze i nie grzesz Pan więcej 🙂
  Admin

 31. Zerohero said

  Nie należy popierać, bo to banda amoralnych i głupich skurwieli niepolskiej narodowości.

 32. gosc said

  STRONNICTWO PRACY-/zal. 1936/-kontynuacja-reaktywacja-partia konserwatywna-chadecka; Roman Dmowski,Ignacy Paderewski,… -zaprasza ;www.stronnictwo pracy

 33. ojojoj said

  To ja moze jeszcze raz zapytam:
  To w takim razie wladza powinna byc jednolita i silna, czy podzielona i slaba ?

  „Celem i wręcz ideologią PiS jest jedynie wzmacnianie władzy własnej”
  Czy to znaczy ze wladza ma byc „rozmemlana” i rozmyta nie wiadomo gdzie i po jakich partiach? (w takim razie w kategoriach Rekasa to Putin tez jest be)

  „państwo przedstawia dla PiS tylko wtedy wartość, gdy jest w pełni kontrolowane”
  Nie forsowal bym takiej tezy. PiS chce kontrolowac, ale raczej MSW i pociotki WSI a nie wszystkich zaczynajac od producentow Pendolino, a na babci sprzedajca marchewki na wiejskim targu konczac. Najlepiej to bylo widac w bitwie w 2005-7 roku. Tak, ta bitwa z PO o MSW uwazam za prawdziwa. Jestem tez pewien, ze PiS zrezygnowal z wladzy bo nie mogl kontrolowac calej agentury, a nie dlatego ze kilku poslow opuscilo szeregi.

  Za PiS nie przepadam, ale o co mi chodzi? Autor wyszedl z blednymi zalozeniami, a wiec wnioski jakie by nie byly – sa bledne. A jezeli niektore sa bezbledne (jak porownanie z Pilsudskim), to nie ze wzgledu postawionych na poczatku tez. Sadam Husejn czy Kadafi tez mieli absolutna wladze. Czy bylo zle?

 34. MatkaPolka said

  Grzegorz Braun – Polska Geopolityka 2015-2016. Szanse i zagrożenia

  Wykład Grzegorza Brauna: „Kto rządzi w naszym kraju?”

  16 III 2015 r. w Bziance k. Sanoka. Sala konferencyjna Zajazdu „Przy Młynie” (trasa przelotowa Rymanów-Brzozów, Besko-Haczów). Wykład Grzegorza Brauna pt. „KTO TU RZĄDZI?” przygotowany przez Tomasza Piwko i sztab wyborczy kandydata na prezydenta RP woj. podkarpackiego. Mówca nakreślił sytuację geopolityczną na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu i Ukrainy. Zasugerował, że Polska jest marionetką Stanów Zjednoczonych, które dążą do wypchnięcia naszego kraju na pierwszy front wojny z Rosją. Zdaniem autora filmów dokumentalnych konflikt na Ukrainie jest zaczątkiem III wojny światowej, po której zakończeniu Europa Wschodnia stanie się „kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym”.

  Grzegorz Braun ocenił, że dopiero co otwarte w stolicy Muzeum Historii Żydów Polskich jest „placówką propagandy antypolskiej”, która ma na celu zabezpieczenie interesów żydowskich. Wypowiedział się też na temat zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa sugerując, że przypisywanie Putinowi tego czynu jest pozbawione realnych podstaw. Wskazał, że mogła za tym stać wewnętrzna kremlowska opozycja, która ma dość zachodnich sankcji. Rozmowę w kuluarach spotkania polityk rozpoczął stwierdzeniem, że tematyka żydowska w debacie publicznej jest zakłamana w duchu idealizowania Żydów.

  W rzeczywistości starozakonni zawsze byli wrodzy idei niepodległej Polski, a i dziś Polacy są ofiarami kampanii kłamstw i szantaży ze strony elit żydowskich. Pomimo tych bolesnych faktów media aspirujące do miana patriotycznych nawołują, by Polska popierała interesy Izraela. Podsumowując dysputę uznał, że publicystyka filosemicka ogłupia Polaków i czyni ich niezdolnymi do obrony prawdy. Wizyta w Bziance to jeden z kilku punktów jakie odwiedził Grzegorz Braun na Podkarpaciu. Spotkania z mieszkańcami miały charakter kampanii wyborczej, w której reflektant przedstawiał swój program wyborczy oraz prowadził akcję zbierania podpisów.

  ODRĘBNĄ CZĘŚĆ FILMU STANOWI wypowiedź prelegenta jaką wygłosił podczas mowy końcowej przed warszawskim Sądem Rejonowym. Kandydat na prezydenta został oskarżony o „naruszenie miru domowego” w związku z wydarzeniami, do których doszło w siedzibie PKW w listopadzie 2014 r. Grupa osób protestowała przeciwko nieprawidłowościom w liczeniu głosów po wyborach samorządowych. Doszło do okupacji budynku PKW, z którego p. Braun został wyprowadzony przez policję.

 35. MatkaPolka said

  Grzegorz Braun o prawicy antysystemowej: To parada durniów, agentów i niedojdów!

  Antoni Macierewicz i zaskakująca odpowiedź na pytanie radiosłuchacza

  31 sierpnia 2014 roku gościem audycji Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja był poseł Antoni Macierewicz. Oto jak zareagował na telefon od jednego z radiosłuchaczy na temat działalności loży masońskiej B’nai B’rith w Polsce…

 36. MatkaPolka said

  Bogusław Wolniewicz 68 CO SĄDZIĆ O MACIEREWICZU 8.10.15 Warszawa

  Bogusław Wolniewicz 70. TRZECIA RZESZA. CZWARTA RZESZA. Warszawa 25.11.2015

 37. ojojoj said

  Grzegorz Braun vs Szewach Weiss Stosunki Polsko – Żydowskie (09.07.2015)

 38. ojojoj said

  dzisiaj Korwin o PiS w PE

 39. RomanK said

  „Otóż istota rzeczy do której dojrzewamy i my i „oni” jest określenie czym jest dla nas istota państwa. Recepty żadnej nie posiadam a gdyby nawet, to jednemu Kaśka a drugiemu Maryśka, nie dogodzi wszystkim.”

  Niech pan to zuje..na czczo:-)))) trzyma pan za wlasciwy ogun:-))))
  to dopiero puszcza smak po 3 dniach:-))))

 40. RomanK said

  LUdzie!!!!!! Zainteresujcie sie ciekawa inicjatywa w Sejmie:

  Tu piersza czesc Raportu o Niesprawiedliwosci Systemu Wymiaru Sprawiedliwosci w Polsce:::
  http://www.aferyibezprawie.org/images/stories/Raport_12-01-2016.pdf

  TU skrot: o co chodzi….

  http://www.januszsanocki.com/2016/01/19/strach-elit/

 41. pawel said

  ad 38.
  Gonimy króliczka?

 42. oldman said

  Wszystkie partie to wojna gangów.
  Ktoś napisał że Kukiz 15 pomoże
  http://detektywprawdy.pl/2015/11/26/kukiz-pokazal-gest-ku-klux-klan/
  To nie gest ku-klux-klanu lecz masonerii.
  Jedynie co możemy wybrać to gówno o różnej konsystencji i ludzie wybierają twarde (bo w papierek można zawinąć i najmniej się ubrudzić)
  Ciekawą genezę tego co się dzieje przedstawia Henryk Pająk w książce „Ostatni transport do Katynia 10.04.2010”
  Zacytuję zajawkę
  To był zamach a nie „katastrofa”. Stały za tym siły specjalne Rosji, ale władza w Rosji znajduje się nadal w rękach żydowskich a Putin i Miedwiediew są jedynie „matrioszkami”, podobnie jak promoskiewska agentura firmowana przez obecnego prezydenta B.Komorowskiego i premiera D.Tuska.Obie strony utworzyły front przeciwko prezydentowi L.Kaczyńskiemu i jego formacji politycznej, reprezentującym amerykański syjonizm. Obie strony zgodnie zacierały dowody zbrodni: „Rosjanie” niszcząc fizyczne dowody, „Polacy” blokując śledztwo na gruncie polskim. To zamach „sił trzecich”, międzynarodowych, które z premedytacją”skasowały” prezydenta L.Kaczyńskiego i osoby towarzyszące mu do Katynia.Usunięto przeszkodę w strategicznym sojuszu Rosja- Niemcy.

  Pisownia oryginalna zachowana. Książki jeszcze nie czytałem ale rzuca się w oczy, czyje naprawdę interesy reprezentuje PiS

 43. re1truth2 said

  Re 28
  @26 Przytoczył bez komentarza czyli to jego poglądy, cytat [jestem za, a nawet przeciw].
  Re 26
  [Polska przyjęła 1 milion uchodźców z Ukrainy? Szydło kłamie w żywe oczy co za obłudna baba, w Polsce owszem jest sporo ludzi z Ukrainy ale nie są to uchodźcy a migranci zarobkowi którzy pracują sezonowo w rolnictwie czy budownictwie i wcale nie mają statusu uchodźcy !!! Szydło kłamie taka jest prawda, łże w żywe oczy…]

  No i do tego stanu gospodarki w Polsce przysłużyli się wszyscy z POPiSPSLSLD’zielcy wtedy na czele z PO przewodnią siłą narodu poprzedniego kne’sejmu – ciągłość zmowy.
  Dzięki temu naszych młodych wyekspediowali na Zachód, a w to miejsce napłynęli ci ‚uchodźcy=migranci’ w dużej mierze ucieczkowicze przed poborami Patro’szenki. Ile ich tam było, to trzeba poczytać we wcześniejszych relacjach np. tu https://adnovumteam.wordpress.com/2016/01/19/wojna-domowa-na-ukrainie-19-01-2016r-334-dzien-od-nowego-rozejmu/#more-14994
  – teraz manipuluję! kilka fragmentów z komentarzy [1. Oglądałem debatę przez moment, ale ciężko było słuchać tych głupot tego Belgijskiego ignoranta i reszty lewaków, którzy już dawno zapomnieli co to rozum i zdrowy rozsądek, o wiedzy nie wspomnę. Premier Szydło wypadła dobrze, nie mam zastrzeżeń do niej. 🙂 Mecz był dla mnie ciekawszy niż komentarze po debacie w tvn i innych kłamliwych mediach. Mamy awans z 1 miejsca, w następnej fazie gramy z Norwegią, Białorusią i Chorwacją.
  Pozdrawiam 🙂 … 2. Nazywanie lewakami tych wszystkich zielonych i różowych pokurwieńców moim zdaniem jest jednak nadużyciem.]

  Czy wystąpienie [Szydło wypadła dobrze] nie wiem, nie słuchałem, nie oglądałem – bo nie jest mi po drodze z wszystkimi politykami tego układu ’25 lat dobrobytu’, ale uważam za głupotę tłumaczenie się przed urzędasami jewro’unijnymi z polityki krajowej…

 44. re1truth2 said

  Re 38
  Wypowiedź trochę niewyraźna, kiepskie nagłośnienie – wysłuchać fragment od 7:34 na temat prawa w Polsce – walczyła 10 lat, a w czasie jakich rządów?
  Jasne, że tych co ciągle rodzą potomków KOD komitetu obrony dup…

 45. […] 2016-01-20 (środa) @ 00:20:35 […]

 46. re1truth2 said

  Re 40
  Panie RomanK ciekawa inicjatywa, ale kto przewodzi? Może Gospodarz się wypowie…ma większą wiedzę oraz Gajówkowicze.
  Zainteresowałem się, co można przeczytać wcześniej. Muszę polegać na wiedzy/nie wiedzy innych internautów. Cytat z komentarzy pod artykułem w GW o przyszłym członku zespołu [ZESPÓŁ POSELSKI N/RZ NOWEJ KONSTYTUCJI] Robercie Mordak, jednym z wielu…???
  [1 komentator – 4 miesiące temu Oceniono 17 razy 11
  Pan Mordak uczciwie i słusznie podaje własny przykład! Sam przecież został zatrudniony w MPU na wyraźne polecenie byłego wiceprezydenta Marszałkiewicza. Tylko parasol ochronny władzy pozwolił na tak długą „pracę” bo tam ani talentu, ani wiedzy, ani pracowitości, a teraz aj-waj giewałt…

  2 komentator – 4 miesiące temu Oceniono 11 razy 5
  Czy znana jest liczba urzędników w Radomiu, którzy są na garnuszku podatników? Sądząc po ilości spółek miejsko-wiejskich i urzędów wszelkiej maści, to musi być w dość groteskowa liczba, zwłaszcza że bezrobocie w Radomiu sięga 30% !!!
  A ludziom marzył się koniec socjalizmu 🙂

  2 komentator – 4 miesiące temu Oceniono 6 razy 4
  Co oni tam robią po całych w tej w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – to musiało być piekło, a nie „praca” … zresztą być może Liroj go zatrudni do prowadzenia biura poselskiego. Jednak to nie jest taki łatwy kawałek grosza, o czym przekonał się „marketingowiec” Kowalski prowadząc takie biuro Bielanowi, gdyż ich współpraca zakończyła się w sądzie … aj-waj :)]

 47. Boydar said

  @ Pan Roman

  Każdy ma prawo szukać drogi i miejsca, uważam także, że i obowiązek. Ja szukam, Pan już znalazł. Nie wiem czy wypada mi pogratulować.

  Tu, żyje naście milionów Polaków, pozostali z obecnych coraz mniej wiedzą kim są, nie sposób ich „zniknąć”. Można tylko dopomóc przyrodzie w naturalnych procesach. Zły człowiek od człowieka nie różni się ilością palców czy centymetrami wzrostu. Różni się wyłącznie aktywnością genów i stopniem uchylenia duszy na Prawdę. Ja nie wiem, co przesądza o tych genach, bo zdarza się, że ojciec pijak, matka qurwa a dziecko porządne. Reszta to już tylko Wolna Wola i asystencja Ducha Świętego. Z kim i z czym chce Pan walczyć ? Z Bogiem ? Podobno już Jakub walczył.

  Na naszą korzyść działa miejsce. Jest nasze i tego nic nie zmieni. Zachowaliśmy także resztki sztandaru. Da się zreperować. Oni wiedzą, że są przejezdni. Albo staną się z bożą pomocą tacy jak my albo znikną tak, jak się pojawili. Okres dotychczasowego pobytu niczego nie zmienia, turnusy na wczasach kiedyś były dłuższe, dzisiaj są krótsze. Coraz krótsze.

 48. MatkaPolka said

  Wyborcy – wszyscy uprawnieni mają prawo egzekwować obietnice wyborcze, a nawet znacznie więcej. Mają prawo żądać od PIS wykonania ich woli. Prezydent rząd i posłowie są zaledwie funkcjonariuszami państwowymi wybranymi do administracji woli wyborców i Narodu.
  Maja prawo, aby władze spełniał wole wyborców. Wszelkie inicjatywy obywatelskie powinny być przedyskutowane. Rządnie jest władzą – ma spełniać wole narodu i służyć narodowi – taka jest konstytucyjna funkcja administracji. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

  Konstytucja RP

  Art. 1.
  Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
  Art. 2.
  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
  Art. 3.
  Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
  Art. 4.
  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
  Naród polski ma prawo i obowiązek odwołać prezydenta, jeśli nie spełnia obietnic, postulatów i żądań wyborców – i postawić go przed Trybunałem Konstytucyjnym.

  Banki
  Wg Konstytucji – Art. 227 – tylko Narodowy Bank Polski może emitować kredyt i pieniądz – wszystkie obce banki działają w Polsce niekonstytucyjnie, sprzecznie z prawem, a zatem kryminalnie.

  Czy PiS ZAMIERZA PRZEPĘDZIĆ OBCE BANKI?

  Czy PiS ZAMIRZA ZLIKWIDOWAĆ Dług państwowy narosły w sposób kryminalny – system bankowy i zadłużenie państwa to najważniejsza broń we współczesnym świecie

  Czy PiS zamierza ukarać sprawców za nielegalne transfery pieniędzy przez zachodnie Banki i Firmy

  Czy PiS ma zamiar ukarać kryminalne afery PO? A także afery FOZZ i Art-B

  Czy PiS zamierza ukarać sprawców kryminalnej Transformacji Ustrojowej – ukarać żydowskich złodziei i niemieckich paserów? Czy PiS cofnie kryminalną prywatyzację i znacjonalizuje Zrabowane?

  Czy PiS zainicjuje roboty Publiczne na poprawę infrastruktury i pobudzenie gospodarki Polski przez celową bezprocentową emisję pieniądza –

  Czy PiS stworzy miejsca pracy za godne wynagrodzenie i zlikwiduje bezrobocie i emigracje za chlebem? Czy PiS ma program tworzenia miejsc pracy dla absolwentów?

  Czy PiS podwoi najniższe Emerytury – wstrzykniecie gotówki pobudza gospodarkę

  Czy PiS przeciwstawi się dyktatowi MFW i EBC ?

  Czy PiS zamierza ukarać Służby Specjalne i Pro-Civili za ich kryminalną działalność

  Czy PiS zamierza ukarac i ukrócić kryminalną działalność sędziów, prokuratorów, komorników

  Czy PiS zamierza powołać sądy Obywatelskie czy też utrzymać obecną talmudyczną strukturę sądów?

  Jaki jest stosunek PiS-u do agresji Niemiec na Polskę pod płaszczykiem Unii Europejskiej?
  Jaki jest jego stosunek do transferu zysków przez banki zachodnie za granicę?
  Jak prezydent zamierza wypędzić obce banki z Polski za ich kryminalna działalność?

  Czy PiS zamierza wyegzekwować roszczenia od Niemiec za straty Polski w II Wojnie Światowej?

  Były aż dwie uchwały sejmu z czerwca 1990 i września 2004 zobowiązujące Rząd Polski do wyegzekwowania roszczeń i reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. ŻADEN Rząd Polski ani prezydent Polski tego nie zrealizowali . Odszkodowania dostało i wyegzekwowało wiele państw europejskich, ale nie POLSKA.

  Straty polskie w II Wojnie Światowej za niewolniczą pracę – obozy i wywózki – WARTOŚĆ OK. 30 Trylionów dolarów US. Niemcy są winne Polsce taką sumę, jeśli nie znacznie wiecej.

  Czy PiS popiera gloryfikowanie UPA i Bandery – morderców Polaków – oraz propagowanie treści faszystowskich, zakazanych w Polsce Kodeksem Karnym art. 256?
  Czy PiS zamierza potępić i rozliczyć zbrodnie UPA – Kolaborantów zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej wyegzekwować roszczenia od Ukrainy za straty Polski w II Wojnie Światowej?
  Za bestialskie mordy ludności polskiej i straty materialne

  Czy PiS zamierza wyegzekwować odszkodowania a od Izraela za bezprecedensowy rabunek Polski?

  Morderstwo to morderstwo – Jak zamierza ukarać prezydent Duda sprawców „ZAMACHU WARSZAWSKIEGO” (bo nie smoleńskiego) – patrz zamach.eu część 7 i 8).
  Jak zamierza ukarać sprawców „Tajemniczych zgonów”.

  Jaki jest stosunek PiS do sprzecznego z Polska konstytucją przystąpienia do Unii Europejskiej? Traktat Lizboński jest sprzeczny z Polska Konstytucja aż w 54 artykułach.
  Jak PiSzamierza to zmienić?

  Jak i Czy PiS zamierza zlikwidować bezprawne działanie Służb Specjalnych i jak ich ukarać?

  Czy PiS ma zamiar ukrócić samowolę i kryminalną działalność sędziów i innych Służb Sądowych?

  Jaki jest stosunek PiSdo stacjonowania na terenie Polski obcych wojsk – Bundeswehry i USA – sprzecznych z konstytucją?
  Jaki jest stosunek do stacjonowania w Polsce agentów Mossadu i innych służb specjalnych, jak CIA czy BND?

  Jaki jest stosunek PiS do Rosji –mocarstwa i potencjalnie olbrzymiego rynku zbytu dla Polski? Czy PiS zamierza wplatać Polskę i Polaków w konflikt zbrojny z mocarstwową Rosją?

  Czy jest zgoda Polaków na wojnę? Wbrew interesom Polskim, a zgodnie z Interesem USA i MFW?

  Czy PiS zamierza doprowadzić do dobrosąsiedzkich i korzystnych dla Polski i polskich obywateli stosunków gospodarczych z Rosją?

  Skoro PiS podarował 4 mld dla Ukrainy to dlaczego nie podarować 40 mld dla Rosji, 50 mld dla Niemiec ,400 mld dla Israela, – Jaki jest stosunek PiS do roszczeń żydowskich?

 49. Do ojoj said

  PiS chce kontrolować wszystkich obywateli. Poczytaj sobie o ich kolejnej ustawie kontroli internetu i inwigilacji obywateli.

  Tylko dureń będzie dalej popierał tych „patriotów” od łażenia z benderowcami po majdanie, nazywanie ludzi walczących o prawdę o Wołyniu idiotami i palących świeczki channukowe z żydami!

 50. ojojoj said

  do 49, Ale ja nie popieram PiSiorkow. Niech pan przeczyta moj post w 33 jeszcze raz.

 51. Yah said

  Ad 21

  Dokładnie tak. Dlaczego wszyscy wychodzą z założenia, że PiS co chce zrobić dla polski. ja cały czas zastanawiam się PO CO oni zostali dopuszczeni do władzy. JAKI JEST ICH OSTATECZNY CEL. Przecież ich działania , nagonka w parlamencie UE, to czysta medialna manipulacja i hucpa. Jak się można po raz kolejny dać tak nabierać. Przecież w 2006 roku doszli do władzy tylko po to , by zniechęcić ludzi do siebie i na 8 lat oddać władzę PO. Teraz trzeba sie trochę bardziej wysilić i rzucić ludziom jakieś ochłapy bo tak łatwo sie nie nabiorą. Ale po co to wszystko? Nie wiem ….

 52. Marucha said

  Re 21, 51:
  Myśl, że cała ta nagonka na PIS jest kontrolowana celem uwiarygodnienia tej partii w oczach lemingów, od samego początku tkwi mi gdzieś we łbie.
  Oczywiście różne dupki typu Petru, biorące w niej udział, nie muszą być we wszystko wtajemniczane. Tak jak oni ciągną za sobą sforę lemingów i gawnojedów – tak i oni sami są lemingami wobec innych, prawdziwych macherów polityki. A tymi macherami nie są bynajmniej jakiś tępak Martin Schulz czy inne holenderskie pedały.

  Pewności oczywiście nie mam – tak jak i nikt z tu obecnych. Innym scenariuszem może być po prostu rozbiór Polski pod byle pretekstem.

 53. Yah said

  Ad 52

  Rozbiór też mi chodzi po głowie pod pozorem obrony demokracji tylko …. kto jeszcze uczestniczyłby w rozbiorach oprócz powiedzmy Niemiec i Ukrainy. Chociaż analogie z sytuacje przedrozbiorowa są aż nadto widoczne.. Ja niestety nie rozgryzłem jeszcze tego wszystkiego ……

 54. wanderer said

  Re 52 Marucha, Re 53 Yah,

  …potencjalnie jeszcze anglosasi pod pozorem obalenia rezimu i wprowadzenia demokracji, czy zaprowadzenia porzadku. Oni maja w tym praktyke. Dodatkowo bylaby usmazona jeszcze jedna pieczen w postaci umocnienia baz i zagrania przeciw Rosji jak w Kosowie. Choc mnie osobiscie ten scenariusz z rozbiorami wydaje sie malo prawdopodobny. Za duze ryzyko.
  Chyba ze w gre wchodzi wywolanie rozpierduchy w Europie w postaci wojny, ze im na tym zalezy, wszak imigrantow masowo juz sciagaja by podsycic niepokoje spoleczne. Wtedy scenariusz wydaje sie prawdopodobny.

 55. Re: Artykul….
  Dlatego nie nalezy popierac PiS-zydow, bo nigdy nie zamierzali zlikwidowac lichwiarskiego systemu finansowego I nawet o tym nigdy nie wspominali, wiec o co chodzi?
  Ano o to , ze to ta sama „k…rwa I zlodziej” co petru, Balcerowicz I reszta zydowskich hochsztaplerow…w dokladnie tym samym cyrku w ktorym m.in., Polacy uzywani sa jako klowni (tluszczy, gawiedzi czy lemingow)…
  ======================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

Sorry, the comment form is closed at this time.