Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Skutki neoliberalizmu gospodarczego

Posted by Marucha w dniu 2016-03-26 (Sobota)

Niszczenie środowiska naturalnego postępuje obecnie w zastraszającym tempie. Wzgląd na zdrowie człowieka, wzgląd na zachowanie harmonii świata przyrody nie jest brany pod uwagę, ponieważ rozum decydentów pozostaje na usługach ich popędów.

A najsilniejszym jest zysk materialny. Jesteśmy jedynymi istotami niszczącymi środowisko w którym żyjemy. Towarzyszy temu błędne przekonanie o doskonałości człowieka i uprawnienia do tego, by niszczyć świat przyrody, którego nie powołaliśmy do życia.

Negatywne zmiany zachodzą nie tylko w środowisku naturalnym, ale także w świecie stwarzanym przez człowieka, czyli w świecie kultury i cywilizacji. Te negatywne zmiany stają się zagrożeniami. Rozum sławiony w kulturze europejskiej zawodzi. O losach świata nie decydują mędrcy. Nie decydują ci, którzy odznaczają się ponadprzeciętną uczuciowością, wrażliwością i wyobraźnią oraz płynącym stąd poczuciem odpowiedzialności za ludzkość.

Nierówność ludzi jest cechą wrodzoną

W każdej grupie społecznej zaznacza się elita złożona z jednostek o szerokich horyzontach myślowych, odznaczająca się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami i wyższym poziomem wewnętrznego rozwoju, jak również większą siłą psychiczną. Elita ta poczuwa się do obowiązków wobec innych nieznanych sobie członków społeczeństwa.

Natomiast w państwach demokratycznych decydującą rolę pełni większość, na którą składają się przeciętne jednostki. Dominuje troska o prawidłowo funkcjonujący system parlamentarny zamiast troski o prawidłowe kształtowanie świadomości jednostek w skali powszechnej. Zaznacza się niechęć do rozumienia tego, że najlepsza instytucja demokratyczna może być wykorzystywana dla dobra własnego sprawujących władzę, zamiast dla dobra wszystkich.

W Polsce nieoczekiwanie znaleźliśmy się w warunkach gospodarki neoliberalnej. Robotnicy na pewno nie strajkowaliby przewidując likwidację fabryk. Radykalne zmiany stają się niezbędne. Rynek traktuje się błędnie jako obiektywną siłę, która ma wyznaczać nasze życie.

Zamiast buntu znękanego niedostatkiem i rozczarowaniem społeczeństwa – narasta jego bierność. Wiąże się ona z lękiem przed utratą pracy. Niemałą też rolę odgrywa manipulacja świadomością przez media oraz obniżający się poziom edukacji. System boloński powinien być zrewidowany.

Neoliberalizm gospodarczy prowadzi nieuchronnie do wojen, bowiem przynoszą one korzyści zwłaszcza koncernom zbrojeniowym i farmaceutycznym. Uczestniczymy nie w wojnach niepodległościowych lecz prowadzonych dla zysku, co degraduje wartość życia człowieka.

Neoliberalizm ekonomiczny wywołuje niepokojące zmiany w psychice

Naczelną wartością staje się zysk. Dążenie do dóbr materialnych prowadzi zarazem do upadku znaczenia wartości wyższych, czyli ideałów. Uprawnienie do tego, by jedni bogacili się kosztem drugich, skutkuje zanikiem wspólnot opartych o bezinteresowność i lojalność. Wzmaga się osamotnienie.

Demokracja stała się ustrojem przynoszącym przywileje osobom bogatym. Nawet kandydowanie w wyborach wymaga dużych nakładów finansowych. Wartość człowieka ulega dehumanizacji, co wyraża się też w języku; człowiek jest określany jako kapitał ludzki, kapitał społeczny, czy świadczeniobiorca zamiast pacjent.

Znaczenie własności państwowej i własności spółdzielczej jest istotne z punktu widzenia ekonomicznego oraz korzystnie wpływa na psychikę. Likwidowanie w Polsce tych form własności powinno budzić głęboki niepokój. Powszechna prywatyzacja, dogmat liberalizmu ekonomicznego, sprawia, że państwo rezygnuje zarazem ze sprawowania funkcji pomocniczych wobec obywateli. Na przykład oddanie kolei państwowych kilkudziesięciu spółkom skutkuje brakiem połączeń między miastami jeżeli są one nieopłacalne. Obcy kapitał wykupując zakłady przemysłowe w Polsce, przekształca nas w rynek zbytu dla Zachodu.

W połowie XX wieku Gustaw Radbruch, jeden z najwybitniejszych niemieckich filozofów prawa i zarazem minister sprawiedliwości w Republice Weimarskiej, wykazał w swoich dziełach, ze demokracja wymaga odejścia od neokapitalizmu na rzecz socjalizmu. Zaznaczam, że był odległy od marksizmu. Otóż wyjaśniał – i ma to znaczenie aktualne – że demokracja zespolona jest z równością, ale chodzi o równość nie tylko formalno-prawną lecz o materialne wyrównanie społeczeństwa, które gwarantuje socjalizm. Demokracja, jego zdaniem, nie przylega do neoliberalizmu gospodarczego, bo prowadzi on do rozwarstwienia materialnego.

Utożsamianie socjalizmu z marksizmem jest przejawem naszej propagandy i zarazem dowodem braku wiedzy. Wartość socjalizmu głosili na przykład Immanuel Kant, Mickiewicz, Stefan Żeromski, Leon Petrażycki, Edward Abramowski, neokantyści, Mounier, Bolesław Piasecki. Wymienione koncepcje socjalizmu różnią się między sobą.

Od ukształtowania świadomości jednostek oraz ich charakterów zależą przepisy prawne – a one rozstrzygają o sposobie gospodarowania. Na przykład własność spółdzielcza uczy solidarności, uczciwości, odpowiedzialności. Własność ta wytwarza postawy, które można określić mianem społecznego indywidualizmu. Jest to rozwijanie cech indywidualnych z uwzględnieniem tego, że mamy obowiązki wobec innych, że stanowimy cząstkę ludzkości, więc powinniśmy działać na rzecz wspólnych celów.

Społeczny indywidualizm to przeciwwaga dla szerzącej się bezwzględnej rywalizacji oraz przeciwwaga dla poszukiwania sukcesu materialnego kosztem niszczenia środowiska naturalnego.

Funkcjonuje w Polsce przeciwstawienie: albo komunizm, albo liberalizm ekonomiczny. Nie tylko jest ono nieprawdziwe, ale co gorsza ma zniewalającą moc dla tych, którzy nie chcą żyć w świecie rządzonym przez korporacje i banki. Wiele osób lękając się komunizmu, którego nota bene nigdy nie wprowadzono ani w PRL, ani w ZSRR – wybiera liberalizm ekonomiczny z jego negatywnymi skutkami.

Mącenie świadomości zwiększa liczbę osób aprobująca liberalizm gospodarczy.

Liberalizm ekonomiczny nie jest koniecznością dziejową. Papież Jan XXIII w słynnej encyklice „Pacem in Terris” wyjaśnia, że z tzw. prawem naturalnym, które pełni istotną rolę w filozofii chrześcijańskiej, zgodne są trzy formy własności; państwowa, spółdzielcza, prywatna. Zważywszy siłę polityczną Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, należałoby przypominać ten pogląd, bowiem stanowi on uzasadnienie dla poszukiwania innych rozwiązań gospodarczych niż liberalizm ekonomiczny. Ten pogląd papieża Jana XXIII uprawomocnia poszukiwanie takich rozwiązań ekonomicznych, które by nie prowadziły ani do głębokiego zróżnicowania materialnego społeczeństwa, ani do ubóstwa, ani do bezrobocia, ani do wojen, ani do degradacji środowiska. Znaczenie tego poglądu jest tym większe, że wszystkie polskie partie polityczne parlamentarne odwołują się do wartości chrześcijańskich i zabiegają o aprobatę Kościoła.

Prof. Maria Szyszkowska
Nr 13-14 (27.03-3.04.2016)
http://www.mysl-polska.pl

Komentarze 52 to “Skutki neoliberalizmu gospodarczego”

 1. Nieważny said

  Dziwny ten artykuł…
  Najbardziej ostatnie zdanie.

 2. Krzysztof M said

  Ad. 2

  Dziwny autor, to i dziwny artykuł. Szyszkowska, która z KUL-u wyleciała… I to nie jako studentka, ale jako pracownik naukowy… 🙂

 3. marta15 said

  „…Wszędzie tam, gdzie panuje sprawiedliwość, jest i wolność, lecz tam, gdzie panuje wolność, NIE ZAWSZE JEST
  też sprawiedliwość. Może istnieć wolność BEZ sprawiedliwości i jest to podstawowa przyczyna wojen w dzisiejszym świecie:
  ludzie pragną być wolni OD dyscypliny, a w szczególności CHCA BYC WOLNI OD wszelkiej zależności od Sprawiedliwości Bożej.
  Jest rzeczą faktycznie interesującą, że nasz Pan nigdy NIE pochwalił tych, którzy poszukiwali wolności BEZ sprawiedliwości. Nigdy nie powiedział On: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną wolności”, LECZ : „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” ORAZ „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”.
  Przestańmy zatem, w imię Boga, mówić o wolności, dopóki nie zdecydujemy, dlaczego chcemy być wolni;
  gdy cały świat szaleje na punkcie wolności – my rozwińmy flagę sprawiedliwości, a wtedy będziemy wolni.
  „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane…”
  F. Sheen.

 4. SAP said

  Wychodowane na ciepłych fakultetach i posadkach w PRL-u jajo poucza kurę, albo odwrotnie.

  Spółdzielczość jako lek na neoliberalizm. Ha. Ha. Czy to ta spółdzielczość co budowała mieszkania niby dla ubogich, jak Bierut przed wojną, którzy to ubodzy nigdy tam nie zamieszkali?
  Czy to ta spółdzielczość co robi plastikowy, nigdy nie pleśniejący chleb i nigdy nie kwaszące się mleko?

  Jak na razie ciągle mamy „spółdzielnie” w postaci szczelnie zamkniętych klanów środowiskowych zawodowych, partyjnych, samorządowych i akademickich, w których rozdziela się profity, granty i zlecenia po linii.

  Mentalna czerwona hołota, nienawidząca i tępiąca lepszych od siebie, od lat rządzi w Polsce. A ona tak sama z siebie nie odejdzie.

 5. rjarek said

  Pani Marto, nie wiem kogo pani cytuje w pierwszej części, ale cały ten frazes jest błędny w podstawach – nigdzie nie ma sprawiedliwości i nigdzie nie ma wolności.
  …dlaczego chcemy być wolni? – ano dlatego, żeby żaden gadzina, która tak jak i ja chodzi do kibla, musi jeść i spać, drapie się po łbie i onanizuje (podobno jak wszyscy ludzie), żeby on nam nie rozkazywał, bo żadnego prawa nikt mu do tego nie dał, w czym on jest lepszy, żeby mi mówił co mi wolno, a czego nie?
  dlaczego chcę być wolnym? ano dlatego, żeby odebrać systemowi co moje a nie jego – dlaczego państwo polskie sprzedaje swoim obywatelom ziemię, która przecież do owych obywateli należy właśnie?
  dlatego chcę być wolnym, żeby nie służyć mafijnym strukturom ubranym w zalegalizowane mundurki rządowe

 6. marta15 said

  ad 5
  i te ‚wolnosc’ ,rozumiana wedlug pana ,pan sobe wypracuje w grobie.
  tylko pozostaje pytanie.
  Gdzie wtedy pana ‚wolna ‚ dusza uleci?

 7. www said

  Szyszkowska i wszystko jasne.

  O to chodzi, że jednak nie wszystko…
  Admin

 8. peacelover said

  …”PRIMA APRILIS”

  dopiero …pierwszego kwietnia ??!!

 9. matirani said

  4 SAP. A co złego w spółdzielni? To że jest spółdzielni? Nie. Spółdzielnia to piękny system. Działa np. W Nowej Zelandii.
  Każda zła firma jest zła.

 10. Dictum said

  ad. 7 – Otóż dość jasne. To, że ta autorka ma parę słusznych ocen, które dziś już sformułuje każdy bardziej spostrzegawczy człowiek, nie daje mi chęci wnikania w jej przekazy, bo baba ma fatalne poglądy i polityczną przeszłość. Ktoś, kto oceniając świat wytęża i zużywa swój rozum – choćby, nie wiem jak filozoficznie i finezyjnie, ale bez Boga – nie jest dla mnie wart głębszych analiz.

  Ta dama: „30 marca 1999, za wybitne zasługi dla nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i działalności publicznej, została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1999 otrzymała „Tęczowy Laur”, nagrodę przyznawaną za działalność na rzecz tolerancji i otwartości społeczeństwa. W 2004 została uhonorowana tytułem „Człowieka Tęczy” przyznawanym osobom związanym z ruchami LGBT. W 2005 minister spraw zagranicznych Szwajcarii Micheline Calmy-Rey na wniosek Fundacji Swisspeace zgłosiła jej kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla [KUPA ŚMIECHU!!!, choć prawdę mówiąc dziś Nobel jest samą kupą], uzasadniając to wieloletnią działalnością na rzecz praw człowieka, stanowcze i wolne od koniunkturalizmu propagowanie idei życzliwości wobec wszystkich grup społecznych oraz szerzenie pacyfizmu.
  Głosi poglądy antyklerykalne. Deklaruje poparcie dla pacyfizmu, państwa neutralnego światopoglądowo. Deklaruje się jako kantystka, agnostyk, a także wegetarianka”.

  Wiem to wszystko o prof. Szyszkowskiej. Mam cichą nadzieję, że znormalniała. – admin

 11. Dictum said

  ad. 10 –

  Oj, Panie Adminie, to posłuchaj Pan:

  – Ani feminizm, ani homoseksualizm nie jest chorobą.
  – Chorym jest mówienie o dzieciach nienarodzonych – embrion nie jest człowiekiem. Nawet w momencie urodzenia my jesteśmy zaledwie zadatkiem na człowieka.
  – Dyskutując o eutanazji, trzeba wziąć pod uwagę zdanie osób bardziej wrażliwych, które nie są w stanie znieść tego czekania na nieodwołalną śmierć. Zdarza się, że – niektórzy chcieliby ją przyśpieszyć. Dlaczego mocą przepisów prawnych miałoby się komuś w tym przeszkadzać?
  – Generała Jaruzelskiego uważam za postać kryształową, człowieka honoru i wielkich zasług.
  – Ja nie popieram zboczeń! Ja jestem orędowniczką rejestracji związków osób jednej płci.

  Więcej cytatów nie chce mi się przytaczać i chyba nie potrzeba, a nie widać nigdzie, żeby te światłe poglądy ten uczony babsztyl odwołał.

 12. www said

  To opętana baba w służbie służby statnistów czyli masonerii. Humanizm bez Boga, czyli antyhumanizm promowany przez szatana.

 13. Krzysztof M said

  Ad. 5

  A jak pan chce być wolny, gdy – jak pan sam pisze – wolności nigdzie nie ma?

 14. Krzysztof M said

  Prawdopodobnie baba dzieci nie ma, bo albo jest bezpłodna, albo się już skrobała i już nie może i tymi bredniami sobie życie wypełnia.
  Na FB jej ulubiony cytat: „Nie poddawaj się. Walcz” – i to mówi kobieta? 🙂

 15. Krzysztof M said

  Ad. 4

  „Czy to ta spółdzielczość co robi plastikowy, nigdy nie pleśniejący chleb i nigdy nie kwaszące się mleko?”

  – Jeśli spółdzielnia zacznie robić chleb i mleko jak się patrzy, to zniknie z rynku w trzy dni. Czy pan nie rozumie, że wszystko w kraju jest robione maksymalnie źle (czyli maksymalnie tanio), jeżeli państwo nie nakazuje inaczej?

  Tam, gdzie brakuje norm ogólnych, czyli państwowych, tam zaczyna się „róbta co chceta”. A to MUSI się skończyć papierowym chlebem oraz monopolem Monsanto i podobnych wynalazków…

  Jakim skończonym matołem trzeba być, żeby tego nie rozumieć?? Gajówka, to nie Pudelek!!

 16. Yah said

  Ad 4

  Panie spółdzielnie to jedyny sposób na tanie domy dla młodych, tylko młodzi się muszą skrzyknąć i taka spółdzielnie założyć by zbudować blok „po kosztach”. Jak nie spółdzielnie to co ? Nabijać kabzę banksterom i developerom.

  Ad 15

  Bez powrotu do norm państwowych, tak jak Pan pisze, nic nie będzie. Przecież na tzw. wolnym rynku chodzi o to by wyprodukować najtaniej i sprzedać jak najdrożej, czyli o zysk, a nie o człowieka. Zwolennicy wolnego rynku napiszą, ze konsument wybierze inny lepszy towar. A gdzie taki dostanie ? Jak sprawdzi jakość towaru ? Niestety , nie wyobrażam sobie powrotu do PN, bo to by oznaczało wywrócenie do góry nogami tego bajzlu, czyli rewolucję, a wtedy …… w zemście za brak możliwości okradania ludzi znów by się pojawiły puste półki. Sprawdzona w Polsce metoda walki z , jak to pisze Michalkiewicz, ludem tubylczym

 17. Siekiera_Motyka said

  Jak odbieram ten artykuł tak
  „Mówi ale nie mówi”

  „Zważywszy siłę polityczną Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, należałoby przypominać ten pogląd, bowiem stanowi on uzasadnienie dla poszukiwania innych rozwiązań gospodarczych niż liberalizm ekonomiczny. ”

  Jak widzimy nie ma nic Dobrego z tej „siły”. Było kilku duchownych którzy opierali się przemianom gospodarczym ale byli szybko uciszenie lub zastraszeni przez Kościół.

  Niekiedy wydaje się że Kościoła w Polsce w ogolę nie ma.

 18. Listwa said

  Spółdzielnia to forma prawna i organizacyjna, przeznaczona do prowadzenia wspólnej działalności.
  Jest narzędziem. Bardzo dobrym dla osób chcących wspólnie działać dla swych korzyści i to na różnych płasczyznach, w sposób zrównoważony i racjonalny,
  Ma w sobie pierwiastki broniące przed zdehumanizowanym działaniem i konsekwencjami dehumanizacji, czego mamy ponad miarę.

 19. Listwa said

  A co do Prof. Maria Szyszkowskiej.
  Uważam jej spojrzenie i refleksje za wartościowe.

  Cenię jej zdolność do refleksji i to poprawnej. I wrażliwość na rzeczy niewidoczne, a realne i ważne.

 20. Maćko said

  Nowa Zelandia: Legenda rugby ambasadorem Fonterry
  Richie McCaw, kapitan drużyny rugby został ambasadorem marki mlecznego giganta Fonterra. Jego zadaniem będzie kreowanie dumy ze spółdzielni mleczarskiej jaką jest Fonterra. Umowa przewiduje współpracę do końca 2015 roku. – Jesteśmy podekscytowani tym, że staniemy w ramie w ramię z Richiem by zrobić coś wielkiego dla Nowej Zelandii – mówi Theo Spierings.
  http://www.forummleczarskie.pl/NEWS/4403/
  Inwestycja dotyczy nowej, wysoce efektywnej energetycznie proszkowni mleka w Pahiatua. Spółdzielnia z Nowej Zelandii będzie w nim przerabiać 2,4 mln litrów mleka dziennie. Warto podkreślić, że to nie jedyna ostatnia inwestycja tego typu: we wrześniu rozpoczęła pracę rozbudowana proszkownia w Darfield.

  O Spóldzielniach… mozna i warto.

  Nie zrozumialme, dlaczego wytwarzajaca dobry chleb czy zdrowa wedline spóldzielnia milalaby pasc po 3 dniach?

 21. Maćko said

  Chiny:
  Azja-Pacyfi k 2014, nr 17
  POLSKA–CHINY
  Krzysztof Gawlik owski
  OBRAZY CHIN NA ZACHODZIE:
  NIE UFAĆ OBIEGOWYM STEREOTYPOM
  —-
  Od końca XX w.
  procesy demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zachodzą w Chinach
  na ogromną skalę, wręcz żywiołowo36. Coraz większą uwagę zwraca się na
  prawa człowieka wpisane do konstytucji w 2004 r., a ich przestrzegania domagają
  się coraz szersze kręgi społeczne. Coraz bardziej liczy się opinia publiczna, do
  czego przyczynia się szybki rozwój internetu. Najbardziej znamienny był casus
  prezydenta Hu Jintao (胡锦涛). W 2006 r. zaczął on propagować ośmiopunktowy
  „katechizm patriotycznego Chińczyka” zaaprobowany przez gremia partyjne i państwowe37.
  Jednak młodzież chińska w internecie tak zaczęła kpić z tych haseł i z prezydenta,
  który „upodabnia się do przeora klasztoru, myląc swą rolę”, że po kilku
  miesiącach wszelkie odniesienia do tego katechizmu usunięto z życia publicznego.
  W 2012 r. władze zaczęły ofi cjalnie popularyzować koncepcję „demokracji konsultatywnej”
  jako budowanego obecnie ustroju Chin38. Bez trudu można dostrzec
  pewne podobieństwa do głoszonej w ostatnich latach na Zachodzie koncepcji „demokracji
  deliberatywnej” jako remedium na braki obecnie działających systemów
  demokratycznych. Ważną rolę w życiu politycznym Chin odgrywają tendencje nacjonalistyczne,
  coraz bardziej wpływowe.

 22. Maciej said

  1. Pani prof. Maria Szyszkowska nigdy nie przestała uważać Platona za swojego guru, na myśleniu którego budowała swoje wyobrażenie o tym, jak powinny wyglądać relacje ludzi w przestrzeni społecznej. A przecież:
  2. Platonowi „zawdzięczamy” pierwszą teorie o totalitarnym państwie. Wpływowi platońskiemu „zawdzięczamy” gnozę i manicheizm, który z kolei stał się metafizyczną podstawą purytanizmu, zakażającego współczesne społeczeństwa, i to niezależnie od tego, czy są chrześcijańskie czy nie. W każdym razie nic tak nie osłabia chrześcijaństwa i nie odbiera mu jego siły i prawdy jak wpływ platoński.
  3. Ten platoński bełkot widać u Pani profesor, kiedy mówi, że „o losach świata nie decydują już mędrcy” ( np. tacy jak Pani profesor), co to mają szerokie horyzonty myślowe, nieprzeciętne uzdolnienia i bogaty świat duchowy, troszczą się o dobro całej reszty jednostek przeciętnych.
  4. Lepiej byłoby, gdyby Pani profesor nam jednostkom przeciętnym dała święty spokój i przestała bełkotać, bo bełkotu tego nie da się słuchać. Od człowieka który posługuje się tytułem profesorskim, trzeba wymagać w sposób bezwzględny – nie posługiwanie się bredniami, a o rzeczach o których nie ma pojęcia – nie wypowiadanie się z pozycji osławionego platońskim rozumem przewodnika dusz.
  5. Kiedyś , ponad trzydzieści lat temu, słuchałem wykładów Pani profesor z historii filozofii. Słuchać się tego nie dało, więc trzeba było wychodzić nawet wcześniej niż w połowie wywodu. I widać po tym czasie, że Pani profesor nie tylko nie znormalniała, ale dokłada jeszcze więcej swoich „twórczych przemyśleń”.
  6. Jeżeli mówienie o dzieciach nienarodzonych jest dla Pani profesor – chorobą, a embrion nie jest człowiekiem, to o Pani profesor trzeba powiedzieć – że dzisiaj po kilkudziesięciu latach życia, nie jest nawet zadatkiem na człowieka, i w sumie to szkoda, że wtedy kiedy przychodziła na świat, nikomu nie przyszło do głowy, żeby to samo pomyślał o Niej.
  7. Precz – z tą platońsko-sztańską elitą !!!!

 23. Krzysztof M said

  Ad. 20

  „Nie zrozumialme, dlaczego wytwarzajaca dobry chleb czy zdrowa wedline spóldzielnia milalaby pasc po 3 dniach?”

  – Cena drogi panie… Cena… Zdrowa żywność to temat niszy rynkowej. Niewielką ilość sprzeda się zawsze. A ilości wielkie? .. Poza tym nie ma już normalnej mąki.

 24. Krzysztof M said

  Ad. 22

  Pytam! KTO jest przygotowany, żeby brednie Szyszkowskiej, Bocheńskiego, czy innego idioty obalać jednym zdaniem? KTO kurwa!??? Kto dziś walczy o prawdę?!!

  ———–

  Właśnie digitalizuję książkę „Łuny nad Warszawą” niejakiego Rostworowskiego (jakiś hrabia czy inny szwanc)… Takiego infantylizmu, kabotyństwa, pozerstwa i wuj wie, czego jeszcze w życiu nie widziałem! Przy Bocheńskim miałem mdłości, ale ten typek przyprawia mnie o ból zębów… Wierzyć mi się po prostu nie chce, że ktoś taki mógł pełnić jakiekolwiek stanowiska państwowe, czy dowódcze! A to całe goofno się przecież rozmnożyło, sklonowało i teraz mamy rządy ich spadkobierców: jakieś Tuski nie wiadomo skąd, jakieś Bolki szczające do kropielnicy, jakieś myckarze w kraju katolickim…

  MY KATOLICY ZATRACILIŚMY ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIANIA DOBRA OD ZŁA.

 25. Maćko said

  23. Panie Krzysztofie, to można rozwiązać… spółdzielczo:
  Centrala zakupów aby obniżyć koszt surowców i zabezpieczyć ich jakość
  Wspólny marketing
  Rodzinne działanie w sieciach socjalnych propagujące zdrowa żywność
  Sprzedać bezpośrednią
  Większa gamą towaru ( żur, biały barszcz, naturalne probiotyki)
  Wspólna obrona korporacyjno-cechowa
  Uprzedzanie ataków wielkich firm – po prostu informując ludzi o wysokiej jakości produkcji i kontroli ale zręcznie przygotowując konsumenta na możliwość sabotażu
  Niszowa sprzedaż w wielkich sieciach np. na straganie przy wejściu ( W texasie tak robią lokalni producenci żywności ), z samochody, na targach czy jarmarkach.

  Małe jest piękne ktoś takie powiedzenia kiedyś lansował i ma to trochę sensu.

  pozdr.

 26. Maćko said

  Wpisy 10 i 22 wystarczajaco eliminuja Prof. Maria Szyszkowska z pocztu wartych czytania i analizowania myslicieli Polskich.
  Charakter sie nie zmienia , wiec miedzy dzialalnoscia pro sodomici-gomorytki oraz aynrandowskim propagowaniem „lepszych i mondszejszych” trudno jej znalezc miejsce wsród wartosiowych dla Polski patriotów.

 27. revers said

  … na przykladzie Nowego Sącza
  http://okres-prl.blog.onet.pl/2016/03/24/nie-daje-mi-spokoju-polska-rusofobia/

 28. Krzysztof M said

  Ad. 25

  Dopóki państwo jest w rękach obcych – nic nie jest możliwe.
  Gdy państwo będzie w rękach naszych – wszystko będzie możliwe.

 29. Maćko said

  Ano, Panie Krzysztofie, Polska TEŻ jest pod okupacją… jak i Niemcy, nieprawdaż? Ilu Szkopom islamistów sprowadzono? Ile Niemek molestowali i ile tych dziewczyn jeszcze będą gwałcić i molestować?

  „Niemieckiemu” rządowi wcale to nie przeszkada, nieprawdaż? Ani francuzkiemu czy hiszpankiemu…. okupacja pod pozorami demokracji czyli DEMOKRATURA.

 30. Maćko said

  24 K M – pisze Pan: MY KATOLICY ZATRACILIŚMY ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIANIA DOBRA OD ZŁA.

  No tak samo to nasze sumienie czy wiara sie nie zatracily. Setki lat dzialan dywersyjnych na to sie zlozyly. Niszczenie naszej cywilizacji lacinskiej, naszej etyki bylo i jest planowo prowadzone, konsekwentnie i naukowo przygotowane i realizowane.

  Gdyby dzialacze koscielni studiowali socjocybernetyke to by mogli sie bronic. A tak, ignoranci w Infowar, tylko przegrywaja bitwy za bitwami na szkode calej Ludzkosci.

 31. TomUSAA+ said

  JKM ostatnio powiedział, co mnie bardzo trafiło: „albo jest państwo prawa, albo jest demokracja. W państwie demokratycznym prawo nie istnieje.”
  Piłat umył ręce, nie chcąc skazywać niewinnego Jezusa na śmierć. Na krzyżu został On powieszony większością głosów, czyli . . .demokratycznie.

 32. Dictum said

  ad. 19.
  Ja rozumiem, że przez P. Listwę przemawia wielkoduszna (wielkanocna) wyrozumiałość, ale chyba nawet w takich okolicznościach nie należy aprobować siania etycznego zamętu. Szyszkowskiej filozofia nie jest bez Boga, ona w każdym punkcie jest przeciw Bogu!

 33. MatkaPolka said

  https://www.darkmoon.me/2016/project-white-genocide-world-war-three-has-already-begun-3-videos-10-mins

  PROJEKT ZAGŁADY BIAŁEJ RASY: 3 wojna światowa już się rozpoczęła

  To jest wojna i jest przeciwieństwem do jakiejkolwiek innej wojnie w historii. Przebiega cicho i ukradkiem pod nosem swoich ofiar. Mniej więcej 95-99 procent ofiar tej wojny, rozsianych na kilku kontynentach i w tradycyjnie białych ojczyznach europejskich ludzi, pozostają w błogiej nieświadomości, że są one o wywłaszczeni i poddawani zbrodni ludobójstwa. Niektórzy z nich, jak owieczki prowadzone na rzeź, zaczęły teraz beczeć i daje oznaki rozpoczynającej alarmu. W poniższych filmach można usłyszeć pierwsze dźwięki tego nieszczęśliwego beczenie. , Lasha Darkmoon

  American activist Barbara Lerner Spectre calls for destruction of European ethnic societies
  Amerykańska żydówka Barbara Lerner Spectre wzywa do zniszczenia (ludobójstwa ) Europejskich białych społeczeństw

  Voice of Europe

  Ciemne chmury wiszą nad Europą.

  EUROPEJSKIE NARODY ZOSTAŁY KOMPLETNIE ZDRADZONY PRZEZ SWOJE ELIT.

  Skala tej konspiracji nie ma precedensu w historii ludzkości,
  Nasze rządzące elity okazała się być skorumpowanym lokajem globalnego kapitalizmu.

  Te pasożyty oceniane bardzo wysoko mają wykradli Europejczykom ich życie, ich ziemia, ich przyszłość i poczucie własnej godności

  Te prostytutki ze świata korporacji również naraziły Europę do niekończącej się niczym nie pohamowane zamieszki i rozruchy brutalnych żebraków i siłą odebrały Europejczykom wszelkie środki samoobrony aby mogli się bronić. Staliśmy się bezsilni, mamy straciliśmy kontrolę nad naszym życiem, zabroniono nam miejsca na tym Świecie i nasz duch słabnie.

  To, co kiedyś było nasze została nam odebrane i oddane dla chciwych cudzoziemców, co kiedyś było dla nas święte jest obecnie wyśmiewane i małpowane przez aroganckich intruzów, co kiedyś było nam znane

  Obecnie zostało zdegenerowane w coś dziwnego i zastraszającego.

  Przez dziesięciolecia Europejczyków byli uczeni aby samych nienawidzić i gardzić sobą, pokolenia Europejczycy wychowany wierząc że świat byłby lepszym miejscem bez nich, zostali wychowani poczuć zmiażdżenia waga niekończącej się winy białego człowieka.

  Europejczykom ciągle się przypomina że tylko poprzez samozniszczenia mogą zapłacić za Grzechy ich cywilizacji.

  Śmierć Europy jest dziś krzykiem mody, nasz upadek oznaką postępu, Rozpad i dezintegracja tradycyjnej Europy to droga naprzód, inwazje drapieżników przeciwko
  Europie to tylko najnowszy trend, samo-nienawiść, to pewny znak myślenia intelektualnego.

  Jesteśmy wezwani do tego, aby świętować fizyczny, intelektualny, kulturowe i duchowe
  upadek naszej cywilizacji.

  Mamy już wyprane mózgi, tak aby uwierzyć, że upadek jest nieunikniony i że jest to prawo natury, że powinniśmy wyginąć i że barbarzyńskie hordy na nasze bramy powinna wygrać.

  Pod płaszczykiem liberalizmu, humanizmu i demokracji Europejczycy zostali przekonani, aby popełnić etniczne samobójstwo – rasa, która osiągnęła tak dużo i przetrwała tyle został wmanewrowana do tego aby radośnie powitać swój własną upadek oraz do podjęcia aktywnych działań aby stać się obcymi na własnej ziemi.

  Jesteśmy świadkami najbardziej wściekłego i okrutnego spisek w historii
  – Spisku mającego na celu wymienić europejskie narody, systematyczna kampania aby wymazać
  Europejczyków z istnienia najpierw przez społecznie degeneracji ludzi a następnie przez umysłowe i fizyczne upośledzenie sparaliżować zdolność ludzi się do jakiegokolwiek oporu, skazić wszystkie biologiczną zasoby gdzie są gromadzone wszystkie wielkie czyny z przeszłości, gdy rosła.

  Tak, aby w końcu stado wałachów byłoby łatwiejsze, do wprowadzić ich do własnej śmierci zamiast być dumną rasą wojownicy, rzemieślnicy i odkrywcy.

  Ale jak nasza Sytuacja pogarsza się, surowe realia życia zmuszą Europejczyków, aby otworzyli oczy.

  Pokażmy im, niech cały świat się dowie że Europejczycy odmawiają planów unicestwienia.

  Niech to będzie jasne dla każdego na tej planecie, że Europejczycy nie będą przeproszać
  i już więcej nie będą w odwrocie.

  Pójdziemy dalej niż kiedykolwiek wcześniej.
  OBEJRZYJ WIDEO
  .https://www.youtube.com/watch?v=hHxYEC4zNTU

  ZATRWAŻAJĄCA DEMOGRAFIA – FAKTY
  Muslim Demographics a threat to Europeans
  OBEJRZYJ WIDEO
  .https://www.youtube.com/watch?v=4wqHdR1tDD4

  American activist Barbara Lerner Spectre calls for destruction of European ethnic societies
  Amerykańska żydówka Barbara Lerner Spectre wzywa do zniszczenia (ludobójstwa ) Europejskich białych społeczeństw
  „Europa nie nauczyła się być multikulti, i uważam, że my [Żydzi] będziemy częścią tej transformacji, która musi nastąpić. Europa nie będzie społeczeństwem monolitycznym jakim była w ostatnim stuleciu.
  „Żydzi będą w samym centrum tego. Jest to ogromna transformacja Europy i ona teraz ma być multikulti, i Żydzi będą odrzucani z powodu naszej wiodącej roli, ale bez tej wiodącej roli i bez tej transformaji, Europa nie przetrwa”.
  Skoro „Europa nie będzie społeczeństwem monolitycznym jakim była w ostatnim stuleciu”, to jak Spectre zamierza zdekonstruować strukturę społeczną Europy? Cóż, „multikulturowość” Spectre postrzega jako broń. Dlatego kiedy kilka lat temu rozpoczęła się wojna z Syrią, Spectre była na pewno zadowolona. Jak wszyscy wiemy, jedną z pośrednich skutków wojen jest zmuszanie ludzi do migracji do innych regionów świata
  OBEJRZYJ WIDEO

  .https://www.youtube.com/watch?v=8ERmOpZrKtw

  To nie narody europejskie stworzyły plany ludobójstwa i zagłady białej rasy – te plany powstały w głowach żydowskich/syjonistycznych myślicieli i są wprowadzane w życie z lucyferyczną precyzją – najazd islamu na Europę jest częścią tego żydowskiego planu.

  Jedyną odpowiedzią na plany syjonistycznych elit (które doszły do władzy) popełnienia masowej zbrodni ludobójstwa na narodach – to eksterminacja tych, którzy stworzyli te plany.

  Nie ma się co oszukiwać – albo my albo oni i jest to zgodne z nakazami Biblii i z nakazami Boga

  Jedyną odpowiedzią na to jest stworzenie takich warunków, aby białe kobiety chciały rodzić dzieci i białe rodziny były liczne

  To nie jest takie trudne wystarczy dać zpomogę 1500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko 1750 zł miesięcznie na drugie dziecko, 2200 zł miesięcznie za 3-cie dziecko, 2500 zł miesięcznie za 4-te i każde następne dziecko do 18-tego roku życia

  To nie jest jakaś utopia to prawdziwa polityka pro – rodzinna. To nie tylko zapomoga na dziecko, ale również zapomoga na mieszkanie dla dużej wielodzietnej rodziny. Emisja takiej ilości pieniądza pobudzi gospodarką kraju w każdej dziedzinie

  To jest prawdziwa polityka pro-rodzinna a nie żydo PiS-owskie 500+ zł na dziecko
  500+ zł na dziecko to w istocie część planu zagłady białej rasy.

 34. MatkaPolka said

  nie lubie jak wcina komentarze

 35. MatkaPolka said

  NAKAZ BIBLIJNY – ZLIKWIDOWAĆ ŻYDÓW

  Pastor Bertrand L. Comparet

  KIM SĄ ŻYDZI – dyskusja biblija – kalwiński pastor Camparet

  http://comparet.christogenea.org/content/who-are-jews
  http://comparet.christogenea.org/content/your-heritage

  Wiem, że to jest modne wśród „liberalnych” członków Kościoła wątpliwości dzisiaj do ich nosami patrzeć na Boga i mówili: „Ja po prostu nie może uwierzyć, jak okrutny był Bóg Starego Testamentu”. Jednak myślę, że Bóg bardzo dobrze sobie radził bez ich „wiary”.

  Bóg ma zawsze bardzo dobry powód do tego, co sam robi, i co mówi nam, co mamy do zrobienia.

  Biblia nigdy nie dyskutuje i tłumaczy powodów dlaczego – są takie a nie inne reguły. Po prostu je stwierdza, i ustanawia zasady, ale zawsze istnieje bardzo dobry powód, żeby tak było a nie inaczej i jeśli zechcesz go poszukać to ten powód w Biblii znajdziesz.

  Do około 2000 roku, miał Kananejczycy wyznawali Baala i Isztar – najbardziej niemoralne religii na świecie, z możliwym wyjątkiem niektórych hinduistycznych religii dziś.

  Część kultu Baala i Isztar polegała na obowiązkowym prostytucji wszystkich kobiet. Na dni festiwalu niektóre w roku, wszystkie kobiety z wioski musiały siedzieć w dziedzinie poza miejscowością bramie i wszelkie wędrówki wielbłąda-kierowcy, który przyszedł wraz mogą wybrać kobietę swojego wyboru, dac jej pieniądz, którą musi zapłacić ponad do świątyni, a następnie brał ją na bok i pozostawić ją z jego syfilisem i rzeżączką.

  To przeniosło do Palestyny plagę chorób wenerycznych z całej Azji zachodniej.

  Każdy lekarz może powiedzieć, że jeden zakażenia syfilisem, nie wyleczone może wywoływać zmian zwyrodnieniowych u dzieci aż cztery pokolenia. Ale Kananejczyków była odtworzenia choroby z nowych zakażeń każdym pokoleniu do 2000 roku, nie były one fizycznie, psychicznie, moralnie i duchowo zdolne do zawarcia małżeństwa lub nawet skojarzyć z naszych ludzi.

  Dlatego Bóg ostrzegł Izraelitów: jeśli ich nie eksterminujecie nich, , Ostrzegł ich, nastąpi „integracja”, Wasze dzieci będą dorastać wraz z nimi jako towarzysze zabaw, będą miedzy ożenki, i w końcu i nie staną się tak bardzo zanieczyszczone jak oni

  A Ja będę musiał Was zniszczyć tak teraz jak ja polecam wam zniszczyć ich .

  Ale Izraelici często miękkich serc i miękkiego serca. Podczas gdy oni eksterminacji ludności Jerycha i kilku innych miastach, Biblia notuje zostawili większość pozostałych przy życiu, czyniąc je jedynie płacić ciężkie daniny podatkowe.

  Na przykład, miasta Jerozolima była zamieszkana przez Jebusytów w czasie Izraelici przybyli cala Biblia rekordy Jebusytów nie zostały zabite, ani napędzane, ale nadal mieszkają wśród ludzi z pokolenia Judy i Beniamina. (Patrz Jozue 15:63; sędziowie 1:21, 27-35; 19:10-12; i II Kronik 8:7-8). Nawet po ludzi na południu Królestwa Judy zwróciło od 70 lat „w niewoli Babilon, Jebusytów nadal w ziemi, a niektóre z osób, wśród nich były intermarrying. (Patrz 9:1-2 Ezra i Nehemiah 13:23-29). Rekordy A Biblia to samo co do innych Kananejczyka narodów. Kolejny dowód na to znaleźć w różnych miejscach, takich jak Ezechiela 16:1-3: „Znowu słowo Pan skierował do mnie te słowa:” Synu człowieczy, Jerozolima była przyczyną coraz bardziej uszkodzony, ponieważ większość z proroków rekordu. (UWAGA: Jeżeli Kanaan był Żydem, a potem jego ojca Ham musiałyby być Żydem i Ham ojca Noego musiałyby być Żydem. Noe był Żydem? Oczywiście, że nie!)

  One otoczone i stał się z wpływowych doradców, Królów Judy: tak jak one dzisiaj otaczają i głównego doradcy naszego prezydenta. Znaleźliśmy jasny dowód tego w Izajasza 3:8-9, gdzie mówi: „W Jerozolimie jest zniszczony i Judy upadł, ponieważ ich języki i ich czyny są przeciw Panu, by oczy Jego chwały. Pokazywać ich oblicze

  Czyż DOWÓD przeciwko nim, ale go nie ukrywać. Biada ich duszy! Bo nagradzanie zła ku sobie. „

 36. Dictum said

  ad. 34.
  B. Ciekawe, szkoda, że fatalnie po polsku (automatyczna tłumacznica?)

 37. Listwa said

  @ 32 Dictum

  We wpisie @ 19 odniosłem się tylko do artykułu, nie do całokształtu poglądów. Prof Szyszkowska , nie wiem czy jeszcze jest, ale była na czele loży kobiecej. Ale mimo tego nie należy nie doceniać przeciwnika i nie widzieć jego ‚silnych stron’. Z temperatury podłoża np. -4 też można ogrzewać mieszkanie. Warto przejmować te silne strony. Co nie znaczy, że zachęcam do przejmowania jej poglądów w tych punktach , gdzie ono jest głupie.

  +
  Admin

 38. Listwa said

  @ 26 Maćko

  „Wpisy 10 i 22 wystarczajaco eliminuja Prof. Maria Szyszkowska z pocztu wartych czytania i analizowania myslicieli Polskich.

  – to dziwie sie panu, jestem w stanie skorzystać z tego co dla pana nic nie warte. Jak dotąd nie spotkałem pana tekstu , który odpowadałby poziomowi temu zaprezentowanemu.

  „Charakter sie nie zmienia , wiec miedzy dzialalnoscia pro sodomici-gomorytki oraz aynrandowskim propagowaniem „lepszych i mondszejszych” trudno jej znalezc miejsce wsród wartosiowych dla Polski patriotów.”

  – pan jakieś kompleksy ma? Nalezy odróżniac charakter od poglądów. Socjocybernetycy nie potrafią? .

  Coś pan chce temu zarzucic?
  „W każdej grupie społecznej zaznacza się elita złożona z jednostek o szerokich horyzontach myślowych, odznaczająca się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami i wyższym poziomem wewnętrznego rozwoju, jak również większą siłą psychiczną. Elita ta poczuwa się do obowiązków wobec innych nieznanych sobie członków społeczeństwa.

  Natomiast w państwach demokratycznych decydującą rolę pełni większość, na którą składają się przeciętne jednostki. Dominuje troska o prawidłowo funkcjonujący system parlamentarny zamiast troski o prawidłowe kształtowanie świadomości jednostek w skali powszechnej.”

  Oczywiście nalezy ustalić słuszność : „prawidłowe kształtowanie świadomości” , ale sama myśl warta uwagi.

 39. JO said

  ad.33.

  https://gajowka.wordpress.com/tv-podziemie/#comment-2569

 40. SAP said

  „W każdej grupie społecznej zaznacza się elita złożona z jednostek o szerokich horyzontach myślowych, odznaczająca się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami i wyższym poziomem wewnętrznego rozwoju, jak również większą siłą psychiczną. Elita ta poczuwa się do obowiązków wobec innych nieznanych sobie członków społeczeństwa”

  Elita poczuwa się czy rości sobie prawo. Bo na jakiej to zasadzie poczuwa się ona do obowiązku. Na zasadzie wrodzonego poczucia dobra? (czy też robudzonego ego, kompleksu wyższości wykształconego po trudach akademickiego zakuwania i zabiegów towarzyskich z niewielką pomocą tatusia?)

  Elit nie ma.
  Powstają gdy pojawia się wielki człowiek i jego wielka idea. To przy nim zaczynają krystalizować się wybitni, szlachetni ludzie, gotowi poddać się jego woli i służyć mu. Z tym, że to on wybiera skład tej elity.
  Jak Nawałka.

  Są, są, nie zawsze widoczne.
  Admin

 41. Maćko said

  38. Listwo, błędnie pan rozumuje. Proszę popatrzeć na poniższe cytaty:

  Panowie, w historii zdarzają się zadziwiające analogie. Jakobin z roku 1793 stał się dziś komunistą. W 1793 r., kiedy Rosja, Austria i Prusy dokonały rozbioru Polski, te trzy mocarstwa wskazywały jako przyczynę na konstytucję 1791 roku, która na mocy wspólnego porozumienia została potępiona z powodu jej rzekomo jakobińskich zasad.
  Cóż głosiła konstytucja polska z 1791 roku? Nic innego, tylko monarchię konstytucyjną: władza ustawodawcza w ręku reprezentantów kraju, wolność prasy, wolność sumienia, jawność sądów, zniesienie pańszczyzny itd. I to wszystko nazywano wtedy najczystszej wody jakobinizmem! Taka jest, jak Panowie widzą, droga historii. Jakobinizm owych czasów obecnie stał się, podobnie jak liberalizm, czymś w najwyższym stopniu umiarkowanym.
  Trzy mocarstwa dotrzymały kroku historii. W 1846 r., kiedy to wcielając Kraków do Austrii unicestwiły ostatnie resztki państwowości polskiej, zaczęły nazywać komunizmem to, co dawniej nazywały jakobinizmem.

  Lub: Żydostwo utrzymało się obok chrystianizmu nie tylko jako religijna krytyka chrystianizmu, nie tylko jako ucieleśnienie wątpliwości co do religijnego pochodzenia chrześcijaństwa, lecz w równej mierze dlatego, że praktyczny, żydowski duch, że żydostwo utrzymało się w samym społeczeństwie chrześcijańskim, a nawet doszło w nim do szczytu swego rozwoju. Żyd, będąc szczególnego rodzaju członkiem społeczeństwa obywatelskiego, jest tylko szczególnego rodzaju przejawem żydowskości społeczeństwa obywatelskiego.
  ****
  Inny: „Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie… Polacy według mojej opinii, oraz na podstawie obserwacji i meldunków z Generalnej Gubernii, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem. Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie niespotykany.
  Na podstawie ostatnich badań, powadzonych przez Reichsrassenamt uczeni niemieccy doszli do przekonania, że Polacy powinni być asymilowani do społeczności niemieckiej jako element wartościowy rasowo. Uczeni nasi doszli do wniosku, że połączenie niemieckiej systematyczności z polotem Polaków dałoby doskonałe wyniki” – pisał … kazdy zgadnie,
  ****

  Czy te słowa napisane przez wyjątkowych swołoczy mogą nam pozwolić na ich szanowanie???
  Dla mnie nie.
  Może jeszcze zacytuje Listwa Szybmorska czy Gombrowicza czy innego Mośka Miłosza antypolskiego?
  Kpi Pan z dorobku Polskiej Szkoły Cybernetyki a akceptuje i podziwia jakąś karierowiczkę. Hadko.

  To, że się Waść stara pisać intelektualnie to fakt, jest poprawa. Ale… primo non nocere.

  Na koniec, zdanie: „Natomiast w państwach demokratycznych decydującą rolę pełni większość, na którą składają się przeciętne jednostki. Dominuje troska o prawidłowo funkcjonujący system parlamentarny zamiast troski o prawidłowe kształtowanie świadomości jednostek w skali powszechnej.” — to bzdura. Agenturalna BZDURA.

 42. Listwa said

  @ 41 Maćko

  Sili sie pan na jakieś oceny, jakieś podbudowane socjocybernetyką zarzuty, a całość ogranicza się do demagogi

  I coż takiego z tych cytatów wynika, i po co pan je pokazuje?

  To pan błednie rozumuje, o ile to co pan robi kwalifikuje sie do miana rozumowania.

  Co innego poglądy co innego charakter, co innego szanowac pogląd , co innego „wartych czytania i analizowania”

  Panu się wymienia w trakcie mówienia. Idź pan sie doucz.

  I nie kpię z dorobku Polskiej Szkoły Cybernetyki , lecz mam wątpliwości co do istnienia tego dorobku, patrząc co pan tu przynosi i pokazuje.

  I nie wyjeżdzaj pan więcej z demagogią typu „Szybmorska czy Gombrowicza czy innego Mośka Miłosza antypolskiego”

  Agenturalna bzdura? a to dlaczego . Znowu jakaś demagogia. Weźmy że to jednak bzdura. A dlaczego?

  Pan się weź wylecz z tego znajdiowania agentury bo to już nudne.

 43. RomanK said

 44. Maćko said

  42. Wedlug Listewki agentury nie ma?

  Dalej: http://parezja.pl/agentura-medialna-rozszerza-swoje-wplywy-zagraniczne-media-pluja-na-polske/
  W Polsce, w tzw. głównym przekazie nie ma dziennikarstwa, jest agentura – wiemy to od dawna. Jednak już nie tylko wewnątrzpaństwowe media antypolskie próbują zakrzyczeć wizję reform budzących w nich strach. Od pewnego czasu z większym niż zazwyczaj zaangażowaniem wtórują im także te zagraniczne, w których roi się od agentów rodzimych instytucji medialnych. Siatka ta jest na zachodzie bezrefleksyjnie uznawana za pierwsze źródło informacji.

  Z takimi listwami topo co nam jeszcse wrogowie????

 45. Maćko said

  44. Psia krew… atak dysleksji klawiaturowej, przepraszam.

  Aby wyjaśnić ostatnią linijkę mojego powyższego tekstu (44 ), przedstawię lepiej o czym myślę.

  Otóz zgadzam się z twierdzeniem Mariana Mazura, że najgorsi są gorliwi ignoranci.

  Jak już pisałem, osoba która rzeczywiście wie, podnosi innych, tłumaczy, pokazuje i kieruje.

  Gorliwy ignorant krytykuje, pyskuje, szykanuje, utrudnia i gmatwa.
  CBDU

  polecam: http://krajskiomasonerii.neon24.pl/post/116030,czy-pis-tez-sluzy-masonerii
  Strony 33-42 przynajmniej.

 46. Listwa said

  @ 44 Maćko

  Co według mnie jest bądź nie , to sam wyrażę, upoważnienia nie dostałeś, aby mówić za mnie.

  Weźmy te zdanie:
  „W Polsce, w tzw. głównym przekazie nie ma dziennikarstwa, jest agentura – wiemy to od dawna.”

  – więc nie bądźcie tacy wciąż odkrywczy tego samego. Bo juz nudne.

  Powinieneś wiedzeć, że agent może być tylko ukryty, jawny agent żaden agent.
  Marna ta wasza Socjocyber -nie- tyka.

  Nawet tekstu uwaznie przeczatać nie potrafisz, masz tylko jedni zapatrywanie i jedną aspirację. Nudzisz. .

 47. Listwa said

  @ 44 Macko

  „Gorliwy ignorant krytykuje, pyskuje, szykanuje, utrudnia i gmatwa”

  – pole do pracy juz określiłeś diagnostycznie, dzialaj.

 48. Maćko said

  Listwo, spoko… Czapka gorze? Ciarki po plecach chodzą?

  Cicho i przestań fanzolic bo hadko czytać.

  Posłuchaj lepiej: .https://youtu.be/w_ysLhKxAjU ( pour ne pas mourir bête )

 49. Listwa said

  @ 49 Maćko

  „Listwo, spoko… Czapka gorze? Ciarki po plecach chodzą?”

  – nie rozśmieszaj. nudzą te twoje farmazony

 50. MatkaPolka said

  Ad 36 Dictum – trochę poprawione, ale to bardzo długi tekst

  ZNISZCZYĆ KANANEJCZYKÓW – ZNISZCZYĆ ŻYDÓW
  BO JEŚLI TY ICH NIE ZNISZCZYSZ TO ONI ZNISZCZĄ CIEBIE

  Jeśli Ty ich nie zniszczysz to staniesz się taki jak oni – a wtedy ja będę musiał zniszczyć ich, ale również Ciebie.

  ZNISZCZYĆ Kananejczyków

  Bóg dał im dokładne instrukcje, aby całkowicie wypędzić lub eksterminować wszystkich tych Kananejczyka, mówiąc:

  „Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, aby ją posiąść, będziesz musiał wyrzucić wszystkie liczne narody większe od Ciebie, a które były tu przed tobą, Chetytów i Gergashites i Amorytów, Kananejczyków i Peryzzytów i Chiwwitów, Jebusytów, siedem narodów które były liczniejsze i potężniejsze niż Ty, a gdy Pan Bóg twój, wyda je przed Tobą – Uderz w nich i zupełnie ich zniszczysz;

  Nie będziesz czynisz z nimi przymierza, ani nie będziesz wykazywał dla nich żadnej litości… Ale w miastach tych, które Pan Bóg twój, da ci do dziedziczenia, nie pozostawisz nikogo przy życiu i powybijasz wszystkich co oddycha będziesz musiał zupełnie ich zniszczyć; mianowicie Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwitów, Jebusytów: jak Pan, Bóg twój, tobie. „(patrz: Księga Liczb 33: 50-56; Księga Powtórzonego Prawa 7:1-6; 20:16-18.)

  (See Numbers 33:50-56; Deuteronomy 7:1-6; 20:16-18.)

  Baal i Isztar

  Wiem, że to jest to modne wśród „liberalnych” członków Kościoła poddawać dzisiaj w wątpliwości to co mówi Bóg: „Ja po prostu nie mogę uwierzyć, jak okrutny był Bóg Starego Testamentu”. Jednak ja myślę, że Bóg bardzo dobrze sobie poradzi sobie bez tych ich „niewiary”.

  Bóg ma zawsze bardzo dobry powód do tego, co sam robi, i co mówi nam, co my mamy do zrobienia.

  Biblia nigdy nie dyskutuje i nie tłumaczy powodów i dlaczego są takie, a nie inne reguły. Po prostu je stwierdza i ustanawia zasady; ale zawsze istnieje bardzo dobry powód, do tego, aby tak było, a nie inaczej.
  I jeśli zechcesz go poszukać to ten powód w Biblii na pewno znajdziesz.

  Przez około 2000 lat, Kananejczycy wyznawali Baala i Isztar – to najbardziej niemoralna religia na świecie, z możliwym wyjątkiem niektórych dzisiejszych religii hinduistycznych.

  Część kultu Baala i Isztar polegała na obowiązkowym prostytucji wszystkich kobiet. Na dni festiwalu wszystkie kobiety z wioski musiały siedzieć przed bramą domostwa i każdy przejeżdżający na wielbłądzie, mógł wybrać kobietę według swojego upodobania, dać jej pieniążek, który musiała zapłacić do świątyni, a następnie brał ją na bok i pozostawić z nią jego syfilisem i rzeżączkę.

  To przeniosło do Palestyny plagę chorób wenerycznych z całej Azji zachodniej.

  Każdy lekarz może powiedzieć, że zakażenie syfilisem, jeśli nie wyleczona może wywoływać zmian zwyrodnieniowe u dzieci aż cztery pokolenia. Ale Kananejczcy byli przedmiotem zakażenia chorobą w każdym nowych pokoleniu przez 2000 lat, i nie byli oni zdolni fizycznie, psychicznie, moralnie i duchowo pasują do zawarcia małżeństwa lub nawet skojarzyć z naszych ludzi.

  Dlatego Bóg ostrzegł Izraelitów: Musicie ich eksterminować, a jeśli nie, ostrzegał ich, nastąpi „integracja”. Wasze dzieci będą dorastać wraz z nimi jako towarzysze zabaw, będą żenić się miedzy sobą, i nie staną się tak samo bardzo zanieczyszczone jak zanieczyszczeni są Kananejczycy.

  A wtedy Ja będę musiał Was zniszczyć tak teraz ja polecam wam zniszczyć ich .

  Ale Izraelici często miękkich serc i miękkiego serca. Podczas gdy oni eksterminacji ludności Jerycha i kilku innych miastach, Biblia notuje że większość pozostałych przy życiu, i jedynie zmuszając do płacenia ciężkiej daniny podatkowe.

  Na przykład, miasta Jerozolima była zamieszkana przez Jebusytów w czasie gdy przybyli Izraelici. Cala Biblia odnotowuje że Jebusyci nie zostały zabici, ani wypędzane, ale nadal mieszkają wśród ludzi z pokolenia Judy i Beniamina. (Patrz Jozue 15:63; sędziowie 1:21, 27-35; 19:10-12; i II Kronik 8:7-8). Nawet po ludzi na południu Królestwa Judy zwróciło od 70 lat „w niewoli Babilon, Jebusytów nadal w ziemi, a niektóre z osób, wśród nich były miedzyożenki. (Patrz 9:1-2 Ezra i Nehemiah 13:23-29). Biblia odnotowuje to samo co do innych Kananejczyka narodów.

  Kolejny dowód na to znaleźć w różnych miejscach, takich jak Ezechiela 16:1-3: „Znowu słowo Pan skierował do mnie te słowa:”

  „Synu człowieczy, Jerozolima staje się coraz bardziej skorumpowana, tak jak to zaświadcza większość proroków (UWAGA: Jeżeli Kanaan był Żydem, a potem jego ojca Ham musiałyby być Żydem i Ham ojca Noego musiałyby być Żydem. Czy Noe był Żydem? Oczywiście, że nie!)

  Oni otoczoni i stali się z wpływowych doradcami, Królów Judei: tak jak one dzisiaj otaczają i są głównymi doradcami naszego prezydenta (USA). Znaleźliśmy jasny dowód tego w księdze Izajasza 3:8-9, gdzie mówi: „W Jerozolima jest zniszczony i Judea upadła, ponieważ ich słowa i ich czyny są przeciw Panu, tak aby być wyzwaniem dala jego oczu i dla Jego chwały.

  ich oblicze stanowi dowód przeciwko nim samym i oni tego nie ukryją Biada ich duszy! Bo oni nagrodzeni są złem przeciw sobie. ”

  Pastor Bertrand L. Comparet

  W czasach Chrystusa Edomici potomkowie wyklętego rodu Ezawa (mieszanka Rasowa) – byli wyznawcami Isztar i Baala najbardziej niemoralnej religii na świecie – Faryzeusze ( religia ta zmuszała żony do prostytucji –oddawaniu usług seksualnych każdemu przejeżdżającemu na wielbłądzie pielgrzymowi do świątyni w Jerozolimie za pieniążek na świątynię; w ten sposób Edomici zbierali syfilis z całej Azji mniejszej i byli zakażeni kiłą wrodzoną.

  ZYDOSTWO PO MATCE TO WŁAŚNIE KONSEKWENCJA TEGO ZWYCZAJU – z czego zapewne niewiele Żydów zdaje sobie sprawę

  Jeśli kobieta w dzień festiwalu miała 5 klientów i zaszła w ciąże to rzeczywiście trudno jest ustalić ojcostwo. Przyjęcie tej logiki z nizin społecznych,( nieakceptowanych przez jakakolwiek religie, społeczeństwo czy cywilizacje) jako zasady religijnej to najdziwniejszy koncept religijny.
  No ale skoro tak twierdzą rabini uczeni w piśmie..

 51. MatkaPolka said

  Pastor Bertrand L. Comparet – fragment po angielsku

  WHO ARE THE JEWS?

  Since the Jews are not any part of any Tribe of Israel, then WHO ARE THE JEWS? Let’s trace their ancestry. We find that the true line of His people must be kept free from mongrelization with the neighboring Canaanites.

  (Note: The Canaanites were the descendants of Canaan. Canaan was the son of Ham. Ham was the son of Noah. (Genesis 10:1,-6-20) Accordingly, Genesis 24:3-4 records that Abraham took great pains to see that his son, Isaac, should marry only a woman of his own people; likewise Genesis 27:46-28:1 records that Isaac also required that his son, Jacob (the father of the Israelites) should also marry only within his own race line. This law had been obeyed for several centuries, to keep the race line pure. But one of the sons of Israel, the Patriarch Judah, father of the tribe of Judah, violated it by marrying a Canaanite woman, who bore him 3 sons, of whom only one; Shelah, survived and left descendants. (See Genesis 38:1-5.) This half-breed, mongrel line must be distinguished from Judah’s pure-blooded descendants by his sons Pharez and Zarah, Judah fathered Pharez and Zarah. Judah fathered Pharez and Zarah by his
  daughter-in-law Tamar; although born out of wedlock, they were of pure, Israel stock on both sides; and from one of them, Phares, Jesus Christ was descended. The descendants of these twins are the real tribe of Judah.

  JUDAH’S HALF-BREED SON

  The half-breed son, Shelah, accompanied Judah into Egypt, and in the following centuries left many descendants.
  They were in the Exodus, and accompanied the armies of Israel into the promised land. (See Genesis 46:12 and Numbers 26:20.) However, they bred true to type: they were half-breed Canaanites, lacking the spiritual insight which God gave to His own people, so they remained idolaters, Baal-worshipers. In I Chronicles 4:21, you will find them referred to as „the House of Ashbea.” – „man of Ball” and shows that they were still idolaters, unable to perceive the God of Israel. So these Shelanites, half-breeds, formed one of the peoples of the land, who made up the Jews in the time of Jesus Christ.

  „MIXED-MULTITUDE”

  Another alien racial group who became part of the Jews were the „mixed multitude” which Exodus 12:38 says left Egypt along with the children of Israel. The Hebrew word here translated „mixed” is the word „EREB,” meaning half-breed or mongrel. during the two centuries in Egypt, many had violated the divine law against race-mixing, and these were the result. On the Exodus, when the going became hard in the wilderness, the Bible records that this „mixed multitude” made a lot of trouble, and led some of the Israelites into rebellion. (See Numbers 11:4-6.) This mongrelized group was still in the land after the return from the Babylonian captivity; for we find them listed in Nehemiah 13:3 as still in the land, and still a source of trouble. They also were among the Jews in Christ’s time.

  DESTROY THE CANAANITES

  Then there were the various Canaanite people who were still in the land, chief of whom were the Jebusites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, and the Amorites. (See Genesis 10:15-20; Deuteronomy 7:1, remember, Canaan was the son of Ham, Ham was the son of Noah.)

  When the Israelites were about to enter the Promised Land, God gave them specific instructions to completely drive out or exterminate all of these Canaanites, saying; „When the LORD thy God shall bring thee into the land whiter thou goest to possess it, and hath cast out many nations before thee, the Hittites, and the Gergashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, seven nations greater and mightier than thou; and when the LORD thy God shall deliver them before thee:

  THOU SHALT SMITE THEM AND UTTERLY DESTROY THEM; thou shalt make no covenant with them, nor show any mercy unto them… But of the cities of these people which the LORD thy God doth give thee for an inheritance, thou shalt save

  alive nothing that breatheth; but thou shalt utterly destroy them; namely, the Hittites, and the Amorites, the Canaanites, and the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites: as the LORD thy God hath commanded thee.” (See Numbers 33:50-56; Deuteronomy 7:1-6; 20:16-18.)

  BAAL AND ISHTAR

  I know that it is fashionable among the „liberal” church members of today to look down their noses at God, and say, „I just can’t believe in that cruel God of the Old Testament.” However, I think He will manage very well without their belief. He always has a good reason for what He does or tells us to do. The Bible never argues with you about the reasons for its rules, it just states the rule: but there is always a good reason, if you will look for it. For about 2,000 years, the Canaanites had worshiped Baal and Ishtar — the most immoral religion in the world, with the possible exception of some Hindu religions even today. Part of the worship of Baal and Ishtar consisted of the compulsory prostitution of all the women. On certain festival days of the year, all the women of the village had to sit in the field outside the village gate: and any wandering camel-driver who came along could select the woman of his choice,
  hand her the coin which she must pay over to the temple, then take her aside and leave with her his syphilis or gonorrhea, as the case might be. This funneled into Palestine the venereal diseases of all western Asia.

  Any Doctor can tell you that one infection of syphilis, not cured, can produce degenerative changes in the children for as many as four generations.

  But the Canaanites had been replenishing the disease with new infections every generation for 2,000 years; they were not physically, mentally, morally, or spiritually fit to marry or even associate with our people. Therefore, God warned the Israelites to exterminate them, if you do not, He warned them, you will have „integration”; your children will grow up with theirs as playmates, they will intermarry, until you become as badly polluted as they are, and I will have to destroy you as I am commanding you to destroy them.

  But the Israelites are often soft-hearted and soft-hearted. While they did exterminate the people of Jericho and a couple of other cities, the Bible records that they left most of the others alive, merely making them pay a heavy tribute tax.

  For example, the city of JerUSAlem was inhabited by the Jebusites at the time the Israelites came in. The Bible records that the Jebusites were neither killed nor driven out, but continued to live among the people of the Tribes of Judah and Benjamin. (See Joshua 15:63; Judges 1:21, 27-35; 19:10-12; and II Chronicles 8:7-8.) Even after the people of the southern Kingdom of Judah returned from the 70 years’ captivity in Babylon, the Jebusites were still in the land, and some of the people were intermarrying among them. (See Ezra 9:1-2 and Nehemiah 13:23-29.) And the Bible records the same thing as to the other Canaanite peoples. Further proof of this is found in various places, such as Ezekiel 16:1-3: „Again the word of the LORD came unto me, saying, ‚Son of man, cause JerUSAlem was becoming more and more corrupt, as most of the prophets record. (NOTE: If Canaan was a Jew, then his father Ham would have to be a Jew and Ham’s father Noah would have to be a Jew. Was Noah a Jew? Of course NOT!) They surrounded, and became the influential advisors of, the Kings of Judah: just as today they surround and are the principal advisors of our President. We find clear proof of this in Isaiah 3:8-9, where He says:

  „For JerUSAlem is ruined, and Judah is fallen: because their tongues and their doings are against the LORD, to provoke the eyes of His glory. THE SHOW OF THEIR COUNTENANCE DOTH WITNESS AGAINST THEM; they hide it not. Woe unto their soul! For they have rewarded evil unto themselves.”

  HOOKED-NOSED JEWS:

  Now in China, where their rulers were Chinese you couldn’t say that „the show of their countenance doth witness against them” — their faces would be just like those of the rest of the Chinese; and in Sweden, where their ruling class were Swedes, you couldn’t say that their faces were witness against them, for they had the same kind of Swedish faces as the rest of the people had. But in JerUSAlem, the faces of the Canaanite-Jebusite (Jews) identified them, „were a witness against them.” The true Israelites were not hooked-nosed. The ancient kings of Egypt, Assyria, Babylon, and Persia were very vain about their military conquests, and left carved stone monuments telling how they captured this city and that one, killed so many people and enslaved the others, etc.,; and on these monuments they usually had carved in the stone pictures of the captive people. Whenever they showed Israelites, the faces had straight noses and were generally of Anglo-Saxon type; but when they showed Canaanites, the faces were those of typical hooked nose Jews. Therefore, the faces of the Canaanite-Jebusite Jews who had gained controlling power as merchants, bankers, advisors of the King, the wealthy ruling class, identified them as separate from the real Israelites—” the show of their countenance doth witness against them.” They had brought ruin upon the Kingdoms of Judah. Now go back and read the many places where Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel condemn the wickedness which was found in JerUSAlem; don’t you find the same conditions existing in New York, Chicago, Los Angeles, and Washington, D.C., where large numbers of the same people have gained power through their wealth?

  So we find that there were still large numbers of Canaanites in the land, „integrated” with the real Israelites and Judahites, and bringing the lowering of standards which integration always brings: look at the City of Washington, D.C. for example. Besides the Jebusites in JerUSAlem, the Bible records that the other Canaanite peoples – the Hittites, the Hivites, the Perizzites, and the Amorites – were not exterminated or driven out, but merely conquered and made to pay a tribute tax, and left in the land to be integrated with the people and corrupt them. So these Canaanites were another element of the Jews in the time of Jesus Christ.

  ALIEN BABYLONIAN JEWS

  You will remember that when the people of Israel left Egypt, they were accompanied by a „mixed” mongrel multitude. The same is true of the return of the remnant of the people of the Kingdom of Judah from their captivity in Babylon. The books of Ezra and Nehemiah record the return. They show that the total number who returned was 42,360; but they also show that among these were many who had come with them, in order to „get in on the ground floor” as the saying is; and they had even infiltrated into the priesthood. But it says „these sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found.” When you add up the total of all these other elements listed in Ezra and Nehemiah, they equal 8,381 of these alien Babylonians — about 1/5 of all the people who returned from Babylon to Palestine. So they also formed another element of the Jews in the land of Jesus Christ’s time.

  EDOMITES

  One more, and we complete the list; that is the Edomites. You will remember that Esau and Jacob were twin-brothers; (Esau and Jacob were the sons of Isaac and Isaac was the son of Abraham. Were Abraham, Isaac, Jacob or Esau Jews? Of course not!) but Esau was a man of such low character that we have God’s own testimony, in Malachi 1:2-3: „Was not Esau Jacob’s brother? saith the LORD: Yet I loved Jacob, and I hate Esau.” Jacob kept the race-line pure, and God changed his name to Israel and made him the father of God’s own chosen people, Israel. But Esau married two Canaanite wives and one Ishmaelite wife, and left only half-breed, mongrel children. (See Genesis 26:34-35; 27:46; and 36:2.) As his mongrel descendants could not marry into the true Semitic line, he moved out from among them, and went down to Mount Seir, the rugged range of mountains south-east of the Dead Sea, and this land was called „Edom” (or occasionally by the Grecianized form of the word, „Idumea”); thereafter, his descendants were called

  „Edomites.” (See Genesis 33:16 and Genesis 36:1-9.) There they had a troublesome history. Esau’s grandson was Amalek, father of the Tribe of Amalek, who were such an evil lot that, in Exodus 17:14-16, God said that He would have perpetual war with Amalek until they were all destroyed.

  The Edomites constantly harassed the southern portion of Israel until King Saul beat them off, about 1,087 B.C. But Saul disobeyed God’s command to EXTERMINATE them, and for this disobedience, God deposed him as King in favor of David. (See I Samuel 15:1-26.) But even David didn’t exterminate them, and there was a long history of wars between Edom and Israel (later with Judah.) (You will find it in II Kings, Chapters 8 and 14, and II Chronicles, Chapters 20 and 25.) The whole book of Obadiah is devoted to God’s condemnation of Edom’s treacherous attack upon the Kingdom of Judah when Judah was being conquered by Babylon.

  (***)

 52. Aguirre said

  No cóż tradycjonaliści twierdzą, że Jan XXIII był marksistą i tyle w temacie. Zaznaczam, że zwolennikiem neoliberalizmu nie jestem.

Sorry, the comment form is closed at this time.