Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Polski interes narodowy – próba definicji

Posted by Marucha w dniu 2016-04-20 (Środa)

Chora ideologia Nowego Porządku Świata kontra państwa narodowe

Dziś tkwimy po uszy w nowoczesnej światowej wojnie, której celem jest powszechne zniewolenia dla – jakżeby inaczej – dla dobra człowieka. Tylko jeden światowy rząd, jedna waluta i jedna religia – mają uszczęśliwić człowieka, zapisano to w Protokołach Mędrców Syjonu. [A konkretnie – niektórego człowieka – admin]

Na kamiennych tablicach w Elberton w stanie Georgia
> http://iluminaci.com/ads/wielki-granitowy-monument-guidestones/
wyryto manifest szaleńców – zredukowanie ludności świata do 0,5 mld.

Natomiast „Raport z Żelaznej Góry” traktuje totalną wojnę jako jedyną alternatywę panowania nad ludźmi: „niepodległe narody nie będą istnieć. Mogą być prowadzone akcje militarne przez armię światową przeciwko renegackim politycznym pododdziałom, ale będzie to nazywane operacjami pokojowymi, a żołnierze będą zwani orędownikami pokoju.

Nie ma znaczenia ile dobytku zostanie zniszczonego, ile zostanie przelanej krwi, pociski będą „pokojowymi” pociskami i bomby – nawet atomowe, jeśli to będzie konieczne – będą pokojowymi bombami”.

Założenia amerykańskich strategów: „Wojna stanowi fundament ładu społecznego i uzasadnienie dla instytucji państwowej. Dlatego Raport skoncentrował się na pytaniu – czym wojnę zastąpić, aby dalej funkcjonował jej cel organizacji państwowej w czasie pokoju. Wniosek był jeden – zagrożenie zewnętrzne jest potrzebne dla utrzymania zwartości i politycznej organizacji państwa.

Wojna dostarcza powód, by społeczeństwa zaakceptowały władzę polityczną. Kraje stabilne wewnętrzne są więc, kiedy jest zagrożenie zewnętrzne. Konkludując grupa doszła do wniosku że wyeliminowanie wojny (stanu zagrożenia zewnętrznego) oznacza wyeliminowanie suwerenności! Dlatego uznali że wojna jest najważniejszym narzędziem wszelkiej organizacji państwowej. Problemem więc nie sprowadza się do tego czy można trwale pokój osiągnąć (uznali że można), ani jak go osiągnąć, ale czy jest on pożądany! https://ripsonar.wordpress.com/2013/06/21/raport-z-zelaznej-gory-1966/

W tym kontekście światowe finanse skupione w rękach rodzin banksterskich – założycieli FED-u są tylko narzędziem ideologii.

ALTERNATYWA: mówiąc o „polskiej racji stanu”, o naszym interesie narodowym, o woli Suwerena, należy mieć na uwadze analogiczne interesy innych narodów, które nie chcą wojen, pragną bezpieczeństwa, wolności osobistej, godnego życia i rozwoju, dobra rodziny, lokalnych więzi społecznych, korzystania z dorobku materialnego i duchowego własnego narodu. Tego chcą i Rosjanie i Syryjczycy, Ukraińcy czy Amerykanie. Bo – jaki pisała Konopnicka „na wojnie walczą króle, na wojnie giną chłopi”.

Dziś wikłanie się Polski w jakiekolwiek bloki militarne, czy to Wschodu [w jakie? – admin], czy Zachodu, to perspektywa zniszczenia i spalonej ziemi. Tylko państwa narodowe, rozwijające własne gospodarki w oparciu o posiadane zasoby i inteligencje obywateli, w pokojowej koegzystencji z sąsiadami są jedynym racjonalnym wykładnikiem polityki międzynarodowej.

Z czym się dzisiaj Polacy identyfikują?

Chyba każdy człowiek na Ziemi identyfikuje się zawsze z miejscem, gdzie się urodził. To z pierwiastków tej ziemi jest, ukształtowany przez geny swoich przodków, z kultury, z której wyrósł. Jaka by ona nie była – jest jego! Wędrówki i migracje ludów to nieporozumienia; każde miejsce na ziemi jest cudowne, nawet na pustyni lodowej żyją Eskimosi…

I chociaż niektórzy mówią, że nie ta matka, co urodziła, ale ta, co chleb daje, to jedno jest pewne: u nas ci chleba dostatek. I pracy jest wiele. Uważam, że tak długo, jak długo nie są zaspokojone potrzeby drugiego człowieka, nie noże być mowy o bezrobociu! Bezrobocie, bieda, brak życiowych perspektyw to przejaw nieudolności kierowania państwem… a właściwie – brak państwa!!! Żyjemy jak w pierwotnych, niezorganizowanych społeczeństwach, gdzie jakaś grupa uzurpuje sobie prawo ograbiania nas z owoców naszej pracy i zawłaszczania dóbr natury, przynależnych nam wszystkim!

Ustalmy zatem „Filary naszej państwowości”, nawet w otwartej debacie publicznej. Kto się identyfikuje z tą Ojczyzną, kto jest Jej obywatelem, kto przyjmuje obowiązujące zasady współżycia społecznego, wynikające z wielowiekowej historii i kultury, kto realizuje ideę „dobra wspólnego” – ten nie powinien mieć powodu emigrowania, poczucia wyalienowania i traktowania Polski jak macochy. Powinien mieć jednocześnie pełne prawo udziału w życiu publicznym, jako wolny i świadomy obywatel.

Porządek prawny w Polsce

Coraz silniej dociera do mnie fakt, że Państwo Polskie nie istnieje! Odwieczne polskie ziemie są już regionami w Unii Europejskie! Jakieś: Pomerania, Pradziad, Szeszupa, Silesia (zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Euroregion).

Sądy nie bronią obywatela, administracja (przecież jeszcze polska) jest restrykcyjna dla ludzi (podatki, komornicy, odbieranie dzieci!). Nie mamy polskich sił wytwórczych, polskiego potencjału ekonomicznego, nie mamy suwerennego pieniądza, ani polskiej armii, do policji przyjmowani są Ukraińcy.

Nasza Konstytucja bardziej służy interesom okupanta niż Polakom (kreacja pieniądza przez obce banki). Nadrzędnym prawem jest prawo unijne, a już niedługo będzie amerykańskie (TTIP). Nadzór nad zasobami naturalnymi i „kapitałem ludzkim” w imieniu i na rzecz okupanta sprawują partie – spółki z n.n. (z nieograniczona nieodpowiedzialnością), które dla swoich potrzeb wykreowały takie prawo, że nikt za nic nie odpowiada.

Zapis konstytucyjny, że władzą w Polsce jest Suweren jest fikcją. Nie ma żadnych mechanizmów sprawowania takiej władzy – ani bezpośrednio ani pośrednio poprzez posłów czy radnych. Obecnie, jak mało kiedy dotąd, w kraju są warunki do dyktatury jednego człowieka. Partia, która wygrała wybory do Parlamentu (18%poparcia wyborców, w części wybierających mniejsze zło) , z automatu przejmuje władzę wykonawczą. Mając swojego Prezydenta, wobec paraliżu Trybunału Konstytucyjnego – może praktycznie wszystko.

Do tego wszystkiego inicjowane są nowe głębokie podziały w Narodzie, w czym biorą udział organizacje pozarządowe, wspierane różnymi formami finansowania (głównie przez Sorosa). Dziś, kto nie popiera PiS-u, czyli Polaków „lepszego sortu”, jest kwalifikowany do lewaków, ubeków i komuchów, popierających PO, Petru i KOD! Inny podział zarysowuje się na tle stosunku do wiary i Kościoła. Nie ma Polaków „normalnego sortu”

Polska na mapie świata

Brytyjski H.J. Mackinder na początku XX wieku opracował koncepcję Kraju Środka (Heartlandu). Twierdził, „że do panowania światem predestynowane jest wnętrze Eurazji –pisał, że kto rządzi Europą Wschodnią, rządzi Krajem Środka, a kto rządzi Krajem Środka, ten rządzi Starym Światem (Eurazją i Afryką). Kto z kolei rządzi Starym Światem, rządzi całym światem”.

Geopolityka, czyli kto rządzi światem?

Polska ma w tej koncepcji położenie strategiczne; jest pomostem miedzy Europą a Krajem Środka. Dziś, gdy handel morski traci na swoim znaczeniu, kiedy w siłę rosną Chiny, pojawiła się koncepcja nowego jedwabnego szlaku.
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-02-10/nowy-jedwabny-szlak-uniwersalne-narzedzie-chinskiej-polityki

Jakby tego było mało, Rosja wychodzi z propozycją utworzenia nowej autostrady Transsyberyjskiej od Londynu do Nowego Jorku:
http://innpoland.pl/116067,autostrada-z-londynu-do-nowego-jorku-rosja-proponuje-zbudowanie-drogi-ladowej-laczacej-europe-z-usa

To tylko możliwości zupełnie innego patrzenia geopolityczne – współpraca zamiast konfrontacji. Dla Polski obie te koncepcje to wielka szansa na rozwój i odnalezienie się w gronie państw budujących lepszy świat. W pierwszych dniach swojego urzędowania Prezydent Duda został zaproszony do Chin. Przecież nie na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Jak widać ta opcja polityczna ma inne dyrektywy, a szkoda, że tak lojalnie musi je wypełniać.

Polska 2016 i co dalej?

Wszystkim się wydawało, a przynajmniej dużej części z nas, że w Polsce nastąpiła „dobra zmiana”. Ze wreszcie zacznie się kurs na gospodarkę, rozliczanie zdrajców, złodziei polskiego majątku narodowego i ich paserów.

Dobra zmiana zaczęła się od awantury o TK, instalacji w Polsce opozycji ulicznych (KOD), nowych zasad inwigilacji społeczeństwa, obcych wojsk w Polsce, planu Morawieckiego otwierającego „nasze drzwi i serca” dla kapitału zagranicznego oraz nowej umowy handlowej z USA –TTIP. W perspektywie mamy Światowe Dni Młodzieży z Papieżem Franciszkiem, szczyt NATO oraz wielka fetę z okazji jakiejś tam rocznicy Trybunału Konstytucyjnego.

Jak widać spółka zarządzająca Polakami nie ma czasu, ani pomysłów na odbudowę kraju. Nie można tu pominąć problemu imigrantów… Ale dziwne jest to, że tak głośno mówi się o imigrantach, którzy mogą przybyć z krajów, ogarniętych wojnami na Bliskim Wschodzie. Za to kompletna cisza o imigrantach z Izraela!. I jak to jest, że z powodu sytuacji ekonomicznej Polacy emigrują ze swej Ojczyzny, ale za to żydzi pchają się do Polski masowo? Czyżby nowa ustawa o sprzedaży ziemi gminom wyznaniowym była aż tak atrakcyjna ?
http://konwent-narodowy-pol.neon24.pl/post/100034,tysiace-izraelczykow-chca-zostac-dolnoslazakami

Pojawia się jeszcze jedno pytanie – dla kogo i za czyje pieniądze budowane są całe osiedla w różnych miastach naszego kraju?

SZOK! Coraz więcej Żydów z polskimi paszportami

Pamiętajmy też o imigrantach z Ukrainy. W 2014 roku wjechało do Polski o 110 tys. więcej Ukraińców niż w 2013 r. (830 tys.). http://metrocafe.pl/metrocafe/1,145523,17354649,Setki_tysiecy_Ukraincow_przyjezdza_do_Polski__Maja.html

W roku 2015 zezwolenie na pobyt w Polsce otrzymało pół miliona Ukraińców: http://wschodnik.pl/polska/item/4200-ambasador-ukrainy-milion-ukraincow-w-polsce-to-migranci-ekonomiczni.html

Co zaskakiwać może to fakt, że Ukraińcy upodobali sobie służbę w polskiej policji: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/02/ukraincy-w-polskiej-policji/

Co zatem robić?

Budzimy się… cały świat się budzi z niedowierzaniem – co tak naprawdę dzieje się wokoło nas? Kolejne wybory, to świetnie zainscenizowane hucpy – samorządowe ośmieszone, zmanipulowane – wygrywa PSL! Na krytyce wyborów zyskuje PiS i kiedy staje się jasne, że jest niezbędna zmiana ordynacji wyborczej – nic w tej materii się nie robi.

Wybory prezydenckie na własne życzenie przegrywa Komorowski. To była najbardziej durna kampania, w której urzędujący Prezydent robił z siebie błazna. Wszędzie, gdzie nie pojechał – kompromitacja. Słynne kompromitujące nagrania, ujawnione przez Stonogę miały, bo musiały podkopać ówczesną Spółkę zarządzającą PO, by następna zmiana mogła wygrać wybory. W kraju dało się odczuć narastający bunt, zwłaszcza młodego pokolenia.

I tu pojawił się rockman Kukiz. Miał takie poparcie, że mógł uzyskać znaczne wpływy w Parlamencie, jednakże System (z którym rzekomo walczył), określił mu pole do zagospodarowania – 40 posłów i tyle (taki wentyl bezpieczeństwa). Więc wybrano jedynki z każdego okręgu i tak powstał Klub Kukiz’15. Bez programu, bez wspólnej idei i wizji zmian, jest nic nie liczącą się przystawką w salonach politycznych. Nie mając finansowania z budżetu (niby to takie szlachetne) nie jest w stanie budować zaplecza politycznego. I wbrew temu co sam mówi – Klub się kruszy: najpierw odeszło dwóch posłów, teraz następnych dwoje, w tym mocny filar Kornel Morawiecki. Co szczególnie nie dziwi, biorąc pod uwagę stanowisko i poczynania jego syna w rządzie.

Rok 2015 miał być rokiem przełomu, wielkiej zmiany, a pogrążamy się w bagnie!

Słychać wokoło nawoływanie się do zjednoczenia narodowego, do zorganizowania się w nowa siłę polityczną. Wśród autentycznie oddanych Polsce działaczy, panuje zniechęcenie i postawa wewnętrznej emigracji. To wynik ciągłych przegranych i ponoszonych kosztów…

Kosztem własnego czasu, kosztem rodziny, często własnej kariery. Może trochę światła na ten problem rzuci wypowiedź pewnego Syryjczyka w polskim Parlamencie, który stwierdził, że w Polsce zainstalowano 40 tys. oficerów z Mosadu. https://web.facebook.com/tv1pl/videos/1096148983778138/?pnref=story.unseen-section

Przecież ci ludzie mają określone zadania do wykonania w tym „biednym i nieszczęśliwym kraju” i mają na to fundusze. A mając szekle łatwo jest kupić „działacza”, patriotę -idiotę, wypromować go i wspierać. A durny ludek wszystko kupi.

Szanowni Konfederacji, Koleżanki i Koledzy!

Nie po to napisałem powyższe, by dać upust swojemu biadoleniu, nie po to, by siać zwątpienie i marazm. Po to natomiast, by spróbować określić pole minowe, po jakim musimy stąpać.

Jan Sposób
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl

Komentarze 34 to “Polski interes narodowy – próba definicji”

 1. JO said

  Jedynym srodowiskiem polskim, ktore potrafi odroznic co polskie, Polsce dobre, od tego co klamliwe, antypolskie, zydowsko-masonskie – jest Spoleczenstwo Polskich Tradycjonalistow.

  Cala reszta, to albo zdrajcy albo zagubieni, wodzeni za nos ludzie podszywajacy sie lub uwazajacy sie za Polakow.

  Kazdy Polak, ktory nie laczy sie w dzialaniu z Polskimi Tradycjonalistami – laczy sie z zydo-masonami.
  Nic nie ma po srodku.

 2. JO said

  https://gajowka.wordpress.com/grabiez-polskiej-ziemiojcowizny/#comment-2731

 3. Boydar said

  „… Założenia amerykańskich strategów …”

  … tam zaraz „amerykanskich” … normalnych, żydowskich; oddajmy Bogu co boskie a cesarzowi co cesarskie …

 4. Maćko said

  Przyokazji… polska racja stanu… dalej jestesmy pod zaborem:
  https://prawdaxlxpl.wordpress.com/2016/03/13/walka-o-zydowska-prywatna-firme-trybunal-konstytucyjny-2/
  ….Aby zgłębić tą wiedzę tajemną, należy zadać pytanie według mnie żydkom, pozorującym sędziów Trybunału Konstytucyjnego:

  – na jakiej podstawie prawnej, złożyli podpisy prywatne pod pismem, które rzekomo podlega opublikowaniu w Dz. U, nie wskazując wraz ze skróconym podpisem, swego stanowiska służbowego w TK?

  Podpis służbowy zgodnie z przepisami lex generalis, w każdym przypadku musi posiadać konieczne elementy: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, lub pieczęć stanowiskową i skrócony podpis. Brak choćby jednego z wymaganych elementów podpisu, świadczy o braku podpisu służbowego pod pismem. A brak jest przepisów lex specjalis upoważniajacych sędziów do składania innych podpisów, niż określone w przepisach lex generalis. #takaprawda

  Lex generalis – lex specialis http://www.studentprawa.com.pl/lex-generalis-lex-specialis.html

  Lex generalis – reguła powszechna. (Np. Kto zabija, podlega karze 15 lat więzienia.)

  Lex specialis – reguła szczególna, ustanawiająca wyjątki od postanowień reguły powszechniej i ustalająca inne skutki prawne dla przypadków nią objętych albo też skutki te w ogóle wyłączająca. (Np. Kto zabija ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze 25 lat więzienia.) (Np. Kto zabija ze szczególnym okrucieństwem i pod wpływem alkoholu, podlega karze dożywotniego pozbawienia wolności)

  Pismo urzędowe bez podpisu służbowego – nie istnieje! Może być tylko uznane za projekt dokumentu urzędowego, jeśli spełnia inne konieczne wymogi formalne dokumentu urzędowego, a w omawianym przykładzie mamy pismo – nieakt, będące formalnie, co najwyżej projektem wyroku.

  Projekt wyroku nie podlega publikacji w Dz. U. Projekt dokumentu, który nie spełnia wymogów formalnych dokumentu urzędowego, nie może wyjść na zewnątrz budynku organu, w tym przypadku pozorującego Trybunał Konstytucyjny, a faktycznie prywatną żydowską firmę, pozorującą działanie organu państwa – Trybunału Konstytucyjnego. …

 5. revers said

  poznasz ich po incydentach

  http://sophico21.blogspot.com/2016/04/kto-kogo-prowokuje-na-batyku.html

  lub rusofobii, judzeniu do wojny z rosja

  https://www.rt.com/op-edge/340176-poland-greenlight-eu-russia/

 6. NICK said

  Re 1.
  Panie JO. Chce Pan stworzyć JO-WiSZ?
  Jedyny Ośrodek Władzy i Sił Zbawiennych?

  Czy Pana tekst nie jest zbyt pyszny?
  Czy nie zabiera wieeelu innym Polakom-Katolikom praw? A nawet nazywa ich zdrajcami?
  Praw do organizacji innych niż JO-WiSZ, czy jak by nie nazwać tej słusznej inicjatywy? Inaczej: czy Społeczeństwo Polskich Tradycjonalistów to etap Do JO-WiSZa?

  Zdaje Pan sobie sprawę co sobie pomyśli wiele innych organizacji?
  Co pomyślą o Gospodarzu tego miejsca w tym kontekście? Bo bez Gospodarza nic by Pan nie zdziałał.

  Wydaję mi się, że Pana wypowiedź jest albo niewłaściwa albo przedwczesna. (…)

  Jeszcze nie ma owoców. Jeszcze ich nikt nie widział przekazanych Braciom Rosjanom. Jeszcze Rosjanie ich nie posmakowali… .

 7. Kronikarz said

  Tu są fakty.

 8. niereligijna said

 9. RomanK said

  40 tys wspolpracownikow i oficerow Mosad w Polsce…ciekawe ze liczba wspogra z iloscia ludzi wywalonych z Polski w stanie wojennym zwiazanych z I Polska Solidarnoscia, w zasadzie tych ,ktorzy odmowili przejscia na zold Mosadu.
  Gminy wyznaniowe moga handlowac ziemia, a pewne Zwiazki Wyznaniowe maja szczegolene doswiadczenia w prowadzeniu kibutzow z ktorych oprocz bydla i roslin oprawiaja gojow pod postacia pracy najemnej na polach kibutzowych… Polin najwiekszym Kibutzem Europy!
  40 tys to juz znaczna kadra admninistracyjana..zatem sluchajcie sie we wszystkim dupkow i ich porykiwan na roznorakich forums wlacznei z tym:-))))

 10. NICK said

  TO już TU było.
  Nihil novi sub sole. Przypominać warto. Fakt. Dobrze.

 11. Andrzej61 said

  Polska: Nowe trasy dla ISIS przemyt broni operacji
  http://www.veteranstoday.com/2016/04/19/neo-poland-a-new-route-for-isis-weapons-smuggling-operations/

 12. RomanK said

  To jeden z najwazniejszych textow jaki ukazal sie w ostanim 10 leciu na temat..Polska Racja Stanu- Interes Narodu Polskiego.
  Naprawde powaznie QAutor_ Dzieki MU za to!…. „szkoda ze zapseudonimowany”- pisze rzetelnie i prawdziwie ,logicznie laczac facty!
  Dlatego prosze pana Gajowego -zeby porykiwania dupkuffmosasadczykuff, dazacych do zmiany tematu…postaral sie jakos po ludzku moderowac.
  Wszystkich myslacych Polakow prosze o podzielenie sie tym artykulem ze znajomymi, bliskimi , rodzina i kazdym Polakiem , zdolnym dop rozumienia…. i o pomoc w wyjasnieniu wielu aspektow polityki- jakie porusza Autor.
  Wiele bowiem ze spraw, jakie Aporusza przytacza i powoluje sie na nie ..jest dla tzw przecietnego polskiego intelgenta terra incognita… nie maja na ten temat zadnego pojecia.
  Tematy te byly poruszane przez nas ponad 25 lat temu….probowano interesowac tym poslow, senatorow, politykow.Nawet udalo sie wstrzymac grozy process regionalizacji Polski,,,, Wszyscy politycy ktorzy starali sie zajac tematem zostali wymanewrowani , zniszczeni i odsunieci w niebyt…
  Wydaje mi sie ze jest to proba podjecia nastenego wysilku Polakow tym razem to naprawde ostatnia szansa ratunku tego co nazywamy Polska,.

 13. NICK said

  Dopóki Romanow. Teksańczyk. Nie nauczy się języka polskiego, który to język, własny? zapomniał?
  To niechże przestanie. „Emsterbzdem” czy coś na kształt.

  Potem zaś? Rozwiniemy temat „Solidarności”. Ujmując godności. Gości.

  P.S. Tak naprawdę to trudno rozmawiać z gościem, który przemawia dziwnym językiem.

 14. RomanK said

  Do ciebie psixuju nickt sie nie odzywa….tys Gajowy????poszedl do budy….dupkusmierdzielu.

 15. Boydar said

  Musi się Pan NICK pójść i umyć; Pan Roman jest Teksańczykiem nie tylko wytwornym ale i wybrednym.

 16. NICK said

  No tak. Trudno. (14). Przyznaję.
  Co zapodał. Powyżej.
  Znaczy romanow.
  Skoro Gospodarz, „tys Gajowy????”
  Pan się nie martw. O opinie. Polecam. Gajowy poznał nas.
  Jestem „psixuju „.
  Dobrze, romanow. Niech będzie.

  I tak wypadniesz. Kwestia czasu.

 17. błysk said

  Artykuł trochę dziwny ,bo tak naprawdę nie wiadomo jaki jest stosunek autora np. do Trybunału Konstytucyjnego czy do KOD-u.Dobrze by było określić relacje z Rosjanami ,Niemcami ,Ukraińcami .A tak naprawdę ,odnoszę wrażenie ,że autor poza porcją lamentu niczego sensownego nie zaproponował.Nadto J. Sposób podpisał się chyba jako Klub Inteligencji Polskiej .Czy w tym Klubie nie udziela się czasem Ryszard Opara wspólnik żydowskiego miliardera Goldmana ? Gdyby tak było to wywody autora o protokółach mędrców syjonu byłyby strzałem w płot . Przy okazji co to za środowisko Polskich Tradycjonalistów ? które ma być zbawieniem dla Polski .Czy ona zna się choć trochę na polityce?

 18. ojojoj said

  Na kamieniach Georgia Guidestones sa skladane ofiary – krew na gornej stronie kamiennej plyty:

  .https://www.youtube.com/watch?v=NhP50VFV0jE

  Georgia Guidestones sa zaprojektowane jako „zegar”, ktory ma pokazac kiedy przyjdzie mesjasz (oczywiscie ten drugi mesjasz, nie ten nasz), oraz techniczne dane:

  http://hisheavenlyarmies.com/apokalypto-%E1%BC%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%E1%BD%BB%CF%80%CF%84%CF%89-revealing-of-the-georgia-guidestones/

  Ech ci Wandalowie:

 19. RomanK said

  Panie Blysk..jak to pan nie wie…Autor pisze jasno jak dla cielat na malowanych wrotach prosze: cyt:

  Nasza Konstytucja bardziej służy interesom okupanta niż Polakom (kreacja pieniądza przez obce banki). Nadrzędnym prawem jest prawo unijne, a już niedługo będzie amerykańskie (TTIP). Nadzór nad zasobami naturalnymi i „kapitałem ludzkim” w imieniu i na rzecz okupanta sprawują partie – spółki z n.n. (z nieograniczona nieodpowiedzialnością), które dla swoich potrzeb wykreowały takie prawo, że nikt za nic nie odpowiada.

  Zapis konstytucyjny, że władzą w Polsce jest Suweren jest fikcją.

  Ktorej czesci slow Fikcja…pan nie rozumie?????
  Ktorego zdania pan nei rozumie????///Autor neri kryje sdwojego stosunku do Porzadku prawnego jaki obowiazuje w Polsce wlacznei z jego Ustaweqa Ramowa czyli tze Kunstytutka…w ktorej sa zapisy o Trybunale Konstytucyjnym zrobioen zeby uratowac edupe zlodziejom i bandytow Stanu wojennego….
  Niech panu tu wytlumacze te Mojsadszczylki udajce polakof inteligentof..przez a z kreskom:-)))))

 20. RomanK said

  KTO????? czytal ksiazke :
  Strange Rebels, – 1979 and the Birth of the 21st Century” by Christian Caryl…
  Radze przeczytac…

 21. Boydar said

  Ale której linii, Panie NICK’u, to przecież ważne.

 22. RomanK said

  Hej …..z takimi zalotami to do wychodka hutzperki…tam sobie pokazujcie…. crack line-))) i przecinki:-()))

 23. Maćko said

 24. Miet said

  Re.14.
  Panie Romanie – jakiś ch..jj chce Pana polskiego języka uczyć a sam się jeszcze nie nauczył kiedy używać „w” a kiedy „we” – powtarza swe błędy na okrągło.

 25. Maćko said

  Zle mi sie wkleilo – mamy madra mlodziez – niszcza Niesiolowskiego z klasa i celnie.

 26. RomanK said

  Nie panie Mieciu…on poprostu nie wie, jak wykoleic temat…i przyjal taka taktyke z podrecznika Srulka:-))) TO juz sie stalo zwyczajem…temat niewygodny- natychmiast zmienic ,,najlepiej przez atak i zmiane kierunku dyskusji….utrzymywac gmatwajac temat i wszczynajac klotnie….zakonczyc watek…mnogoscia chutzpreskich wpisow..udajacych dowcipasy..czy pseudo intelektualne pierdniecia, rzekomo wyksztaciuchofskie:-))) Typowa chutzpah..a jak chutzach to wiadomo co mial na mysli Wieszcz piszac a imie jego 44..tysiace,:-)))) o czym przypomnial pan Przewodniczacy Organizacji Syryjskiej w Polsce zupelnie publicznie….
  Co umie??? niewiele..caly virtualny shtetel musial pchac… zeby przepchac przez studia medyczne i tam sami swoi amchu….zreszta pan sam obserwuje to widzi…:-))
  To nie temat panie Mieciu..szkoda sliny nie ten poziom:-))))nie ta klasa:-)))
  Sam pan wie,ze dyskutowac mozna z ludzmi cywilizowanymi….a udomowionymi podreczniki zoologii nie radza:-))))))

 27. RomanK said

  Jest pan pewien, ze to nasza mlodziez???? z tego co wiem naszej mlodziezy do gmachu tivi nie wpuszczaja.
  Pytanie i apel godne dupkow…

 28. Maćko said

  27. Panie Romanie, badzmy obiektywni:

  1. Mlodzi i niedoswiadczeni
  2. Zrobili co mogli i calkiem niezle to napisali
  3. Mieli jaja przeczytac os takiego w tivi
  4. Przyklad pociaga, inni sobie powiedza, no my, qva, tez, a co!
  5. Lepiej cos zrobic niz nic nie zrobic.
  6. Pan im pomoze lepiej sie przygotowac na nastepny raz? 😉
  pozdr.

 29. Jan Kowalski said

  Ad 27
  „Pytanie i apel godne dupków”…. a czy Niesiołowski nie zasłużył na takowe? Czy wg Pana jest godną mordą przy korycie?? Czy nie chciałby Pan czasem przypi……..ić mu w pysk??

 30. błysk said

  ad19. Łaskawy Panie. Zechce Pan przyjąć do wiadomości ,ze jako emigrant jest Pan słabo zorientowany w sytuacji w Polsce /choć zapewne Pan sądzi inaczej/. Przykłady : Jan Sposób jest autentycznym nazwiskiem ,drugi przykład : nie jest możliwe 40 tys. agentów Mossadu w Polsce ,bo Mossad jest stosunkowo słaby liczebnie ,natomiast korzysta z usług tzw. sayanów czyli żydów ,którzy Mossad interesują, trzeci przykład – tym,że żydomasoneria dąży do globalnego ludobójstwa ,700 milionów ludzi w świecie wiedzieliśmy już kilkanaście lat temu z publikacji krajowej. Zatem artykuł J. Sposoba nie jest żadną rewelacją ,poza jednym wyjątkiem ,że blok imperialistyczny jest agresywny .J. Sposób nie podaje w jaki sposób wykonywać polskie cele ,ograniczając się do uwag o polu minowym . Proszę też odzwyczaić się od obdzielania dyskutantów epitetami ,które nic nie wnoszą ,tylko wsłuchać się w ich głosy ,bo np. potencjalne towarzystwo w jakim obraca się Pan Sposób i jeśli jest on w Klubie Inteligencji Polskiej , to nie ma go co traktować poważnie.

 31. NICK said

  K-miet i romanow.

  Usraelskie dialogi.
  Na cztery Ra-rogi.
  „Podwyższają” progi?
  Któryż z nich ubogi?

  Raróg – ptol drapieżny o krzywym nochalu; w mitologii Słowian – demoniczny duch ognia.

 32. RomanK said

  ad 29.. Nie tylko chcialbym panie Janie, ale przy pierszej okazji przypierdolilbym mu w pysk tak, izby w powietrzu z glodu skonal!
  I to bez zadnych wstepnych zalotow, jakie wykonuja te mlode parchate dupki.
  Jaki Niesiolowski jest kazdy wie, reprezentuje swoj elektorat , ktory dokladnie wart swego elektora. Takie sa realia, Zatem rozmowa z takim jest na realnych warunkach…takie- jakie sa mozliwe.
  Nie pasuje zabierajcie zabawki dupki i idzie do Adasia -czy do Prezesa.
  Ale dupki chca byc w tivi..dupki chca sie wypowiedziec….zeby byc slyszanymi..i widzianymi….i zeby wygladalo ze ich , ichszosz jest ichniejsza od bluzgow Niesiolowskiego.
  Ni epasuje ci nie idz nie rozmawiaj….wiesz od pocztku ze bedzieez rozmawiac ze SSynem, wiec jesli czujesz sie na silach rozmiawiaj z nim jak ze SSynem….
  COwbuys maja dobre powiedzenie….you can’t stand the heat ?- get out of the kitchen…..

 33. RomanK said

  Panie Blysk…jako banita – ja nigdy nie emigrowalem…dosc dobrze orientuje sie w sytuacji , i jestem zalozyc sie -ze o wiele lepiej niz pan.
  Opieram bowiem swoje wypowiedzi na infromacjach i faktach, a nie na domyslach- jak pan. Panu sie wydaje cos mozliwe -albo niemozliwe…na podstawie czego>?
  Wszystko znane, ale pan o tym nie wspominal wczesniej….nie wie pan- czy pan Sposob nalezy do KIP, ale przekresla pan od razu cale srodowisko?
  Nie oceniam ani pana Sposoba, ani czy jest -czy nie autentyczna osoba…dla mnie waznym jest to co przekazuje Autor…a jego przekaz jest Super….i odpowiada prosto na pytania Qui, ubi, quae modo…..
  TO pan mu zarzucil ,ze nie poruszal tego co , oczywiscie poruszyl.

  Panie Blysk….albo pan nie rozumie pisanego….albo poprostu -jak tu paru innych wlacza sie tylko wtedy- kiedy wlaczaja beltczke..zeby zamacic:-))
  Natychmiast komentujac szukajac dziury w calym ,zeby zniwelowac powage textu i sile przekazu….
  Tlumaczac z naszego na wasie….i smarujac okulary pasztetowka ,zeby lepiej sie widzialo….:-))))

  4o tys to nie jest wcale przesada…obojetnei czy sie panu wydaje, czy nie…
  W Polsce do niedawna oficjalnie podawano ze mieszka 2385 Zydow…dzis maja silne gminy oplacane i wyposazone za polskei pieniadze podatnikow…ktorych aparat jest wiekszy niz czlonkostwo:-)))
  Juz oficjalnie pokazuja ponad 240tys Zydow…. a w rzeczysistosci to jest ponad 2 mln z okladem….
  Czy oficer pobierajcy zold czy Sajanim….to tylko roznice zaszeregowania i funkcji…Calosc jest jedna organizacja pod jedna struktura i wszystko smarowane….w zdecydowanej wiekszosci pieniadzami polskich podatnikow….
  Jezli sajanim dostaje odpowiednei stanowiasko oplacane przez polskie panstwo tylko dzieki staraniom innych sajanim….to co to jest???
  Co do epitetow….to chyba panska przypadlosc…ja nie nazywam pana Laskawym Panem.., a jak juz kogos nazywam to scisle z nomenklatura po zaslugach i zgodnie z prawda.

 34. Maćko said

  Znajac nieco zasady dzialania zmijowego plemienia mozna zauwazyc, ze WSZYSCY zydzi sa agentami Mossadu. OK, sa wyjatki potwierdzajace regule. Ale w ich plemiennej mentalnosci maja obowiazek pomagania sobie nawzajem przeciwko gojom.
  Klóca sie miedzy soba, oszukuja sie nawzajem, okladaja obelgami ale to cuisine interne. W walce o swoje-plemienne robia front wspólny i razem nas lupia i niszcza.

  Co do beltaczy to albo ignorowac albo dezeolowac, nigdy nie wchodzic w dyskusje nieproduktywna.

Sorry, the comment form is closed at this time.