Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

O przyszłości Unii Europejskiej, Polski i Europy oczami Pisma Świętego

Posted by Marucha w dniu 2016-06-28 (Wtorek)

Brytyjczycy w referendum opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. W reakcji na Brexit przywódcy Niemiec i Francji przygotowali dokument zapowiadający plan tworzenia superpaństwa, które miałoby zastąpić obecną Unię Europejską, nie bacząc, że właśnie tego typu zapędy spowodowały opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię.

Trudno jednak wyznać własną butę w tej sprawie, gdyż oznaczałoby to, że grzechów do wyznania jest znacznie więcej.

Według dokumentu, kraje członkowskie nie miałyby prawa do własnej armii, służb specjalnych, kodeksu karnego, systemu podatkowego (wysokości podatków, własnej waluty oraz banku centralnego zdolnego do realnej obrony interesów finansowych państwa narodowego). Kraje członkowskie straciłyby kontrolę nad własnymi granicami oraz procedurami wpuszczania i relokowania uchodźców na ich terenie. W superpaństwie wprowadzony byłby jednolity system wizowy. Wspólna miałaby być także polityka zagraniczna oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi (za wp.pl).

Szaleństwo.

Parę słów na ten temat z perspektywy Pisma Świętego:

1. Nie przywiązujmy się do tymczasowych struktur politycznych. Nie są trwałe i nie one są źródłem naszej nadziei na lepszy świat. Nadzieją dla Europy jest ewangelia Jezusa Chrystusa.

2. Tam gdzie maleje wiara Bogu, tam rośnie wiara w państwo lub organizacje polityczne. Im mniejsza wiara w Boga, który przemówił w Piśmie Św., tym większa wiara w człowieka, który przemówił w deklaracjach, uchwałach i rozporządzeniach. Im mniej normatywne staje się Słowo Boże, tym bardziej normatywnie traktowane są dyrektywy. Miejsce natchnionych apostołów i proroków zajmują natchnieni komisarze i przewodniczący.

Albo rządzący rozumieją, że ich władza jest delegowana, nie zaś absolutna i wówczas rozpoznają swój mandat sługi, który odpowiada przed Królem królów (Rzym 13.1-3), albo sami pragną zająć Jego miejsce. Zadaniem obywateli (szczególnie chrześcijan) jest dostrzec tą zależność i wspierać tych polityków i te projekty, które rozpoznają kompetencje ziemskiej władzy powierzone jej przez Boga.

3. Biblia naucza, że Boże Królestwo wyprze ludzkie królestwa: „Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię”(Dan 2:35).
Stanie się to w historii przed powtórnym przyjściem Chrystusa, o czym świadczy symbolika posągu. Są to następujące po sobie królestwa ziemi: Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Imperium Rzymskiego. A jednak nie są trwałe. Kamień z nieba (nie założony ludzką siłą) niszczy posąg i wypełnia całą ziemię. Dzieje się „za dni tych królów” (nie zaś w przyszłości):
„Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki” (Dn 2.44).

Kamień roztrzaskał starożytne królestwa i obecnie rośnie. W przyszłości stanie się wielką górą wypełniającą całą ziemię. To nasza nadzieja i wizja przyszłości, która powinna przyświecać wszelkim aktualnym działaniom i interpretacji bieżącej polityki. Jezus przyszedł zbawić, a nie potępić świat (Jn 12.47). Nie oznacza to powszechnego zbawienia wszystkich ludzi z wszystkich czasów. Oznacza natomiast, że świat będzie odnowiony, przemieniony mocą Słowa i Ducha. Nie opuszczajmy rąk. Zwycięstwo w historii należy do Chrystusa!

4. Bożym planem zbawienia świata są narody. Istnienie narodów jest dobre i zgodne z Bożym celem. Jezus chce, abyśmy Jego uczniami czynili wszystkie „narody” (Mt 28.18-20), nie zaś jednostki wśród nich. Jesteśmy „rybakami ludzi”, nie wędkarzami. Interesuje nas przemysł rybołóstwa, nie zaś wędkowanie. Apostoł Jan widział w niebie niezliczony tłum zbawionych ze wszystkich narodów, ludów i języków (Ap. 7.9).

Istnienie narodów jest częścią Bożego planu odkupienia ludzkości, nie zaś budowaniem niepotrzebnych murów, barier i granic. Każda struktura znosząca narodowe różnice stoi w opozycji wobec Bożego planu zbawienia ludzkości i przemiany ziemi.

5. Bożą wolą jest rozproszenie ludzkości, napełnianie ziemi i czynienie jej poddaną (Rdz 1.28). Człowiek w swojej rebelii postanowił odpowiedzieć grzesznym zjednoczeniem. Zbudował wieżę Babel – rzekomo „neutralny” własny pomnik z wywieszoną tabliczką „Bogu wstęp wzbroniony”.
„Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!” (Rdz 11.4)

Boża odpowiedź na tego typu ludzkie roszczenia jest niezmienna: jest tylko jedno imię, które przynosi wolność, przebaczenie, nadzieję i bezpieczeństwo. I nie brzmi ono: człowiek, ani ludzkość. Te imiona zostały przeklęte wskutek grzechu i rebelii w Ogrodzie. Ich ratunek przyszedł z zewnątrz. A Jego imię to Jezus Chrystus (Dz. Ap. 4.12; Jn 14.6). Zanieście je do narodów. Idźcie. Rozproszcie się. Jedno Zjednoczone Królestwo Buntu ma być zamienione na narody zamieszkujące całą ziemię i pełniące Bożą wolę.

6. Budowa wieży Babel odbywała się pod pozorem neutralności światopoglądowej. Nie miała na sobie symboli religijnych. A jednak była świątynią, kultem człowieka i jego możliwości. Wszędzie tam, gdzie człowiek wznosi współczesną wieżę Babel, pomnik własnych idei, w pragnieniu zjednoczenia przeciw Bogu i Jego Pomazańcowi (Ps 2) – tam Bóg zstępuje i kruszy ludzkie dzieła. I choć samo zjednoczenie nie jest czymś grzesznym (np. małżeństwo), to zjednoczenie wokół idei, które ignorują panowanie Chrystusa już tak.

7. Ponadpaństwowa organizacja choć sama w sobie nie musi bytem anty-Bożym powinna pełnić rolę służebną i pomocniczą względem państw w niej zrzeszonych, np. w sferze wolnego handlu itp. Unia Europejska tymczasem stała się bytem kontrolującym i narzucającym państwom członkowskim idee, które po pierwsze: w znaczny sposób ograniczają suwerenność państwo członkowskich, zaś po drugie: stoją w sprzeczności z Bożym Słowem. Nie ma w nich miejsca na uznanie Bożego Prawa i Prawodawcy jako właściciela Europy. Nie w niej miejsca na uznanie chrześcijaństwa jako czynnika kształtującego kulturę europejską. Wypieranie Boga z historii, teraźniejszości i celów na przyszłość nie jest neutralnością. Jest świadectwem rebelii. Takie dzieło skazane jest na niebyt.

8. Nie jestem euro-sceptykiem. Jestem euro-entuzjastą [! – admin]. Kocham mój kraj, Europę ojczyzn i europejską cywilizację zbudowaną na fundamentach chrześcijańskich. Mój euro-entuzjazm każe mi sprzeciwić się wszelkim próbom niszczenia Europy przez architektów kultury śmierci, pogardy dla suwerenności mojego kraju oraz utopijnego, samobójczego multikulturalizmu bez Boga.

9. Odpowiedzią na socjalizm, kolektywizm, interwencjonizm, praktyczny ateizm prawodawstwa unijnego nie jest narodowy socjalizm, nacjonalizm, kult polskości i jej historii. Bóg powołał narody, aby były Jego uczniami, aby służyły Jemu. Sens i cel istnienia każdego narodu zależny jest od wypełnienia celu, do którego został powołany. Dlatego odpowiedzią na budowę każdej współczesnej unijnej wieży Babel jest Chrystus, nie zaś kult państwa.

10. Po co zatem istnieje Polska? Lub innymi słowy: co jest celem istnienia narodów?
– Rozwój ekonomiczny?
– Zjednoczenie przeciwko wrogom?
– Obrona tradycyjnych wartości?
– Pielęgnowanie własnego języka i miłość do własnej historii?

Nie sądzę. Według Pisma Świętego tym celem jest służba Chrystusowi i oddanie Jemu chwały. Naród, królestwo, które porzuca ten cel – kruszy fundament swojego istnienia. Nie ma bowiem niczego świętego w danym dialekcie, budynkach, hymnie, fladze, krwi, położeniu geopolitycznym.

Cenimy wolność, zabiegamy o wolność od „zamordyzmu” ze wschodu i z zachodu nie dlatego, że wierzymy w bożka o nazwie „Polska”, lecz dlatego, że pragniemy, by Polska była narodem, który służy Chrystusowi, a nie ciemiężcom (z zewnątrz lub wewnątrz).

Biblia przestrzega zarówno przed bałwochwalczym, jak i nonszalanckim traktowaniem własnej ojczyzny. Powinniśmy być patriotami, nie zaś lekkoduchami lub czcicielami Białego Orła. A być patriotą to służba i odpowiedzialność za kraj, w którym żyjemy. To zaś – zgodnie ze słowami Pana Jezusa (Mt 28.18-20) niesie w sobie zadanie czynienia narodu uczniem Chrystusa. Nie zapominajmy o tym, dlaczego jesteśmy Polakami.

Paweł Bartosik
Pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku, redaktor naczelny „Antytezy” (link zewnętrzny). Ma żonę i trójkę dzieci. Prowadzi blog: www.pbartosik.pl

http://prawica.net

Komentarzy 136 to “O przyszłości Unii Europejskiej, Polski i Europy oczami Pisma Świętego”

 1. Greg said

  Znakomity artykuł!
  Tylko dlaczego milczą ,,nasi pasterze”.
  Pochowali głowy w piasek. Zwietrzała sól?

 2. Greg said

  Zapomniał em dodać.
  W tej chwili nie ma ważniejszej rzeczy jak INTRONIZACJA!!!!!

 3. Greg said

  Trzeba przywrócić ludziom ,,zdolność myślenia”
  Wklejam tylko pierwszą część, są cztery.
  Im dalej tym bardziej szokujące!!!
  .https://www.youtube.com/watch?v=1z-V7FabIIo

 4. jamek said

 5. Boydar said

  „… dlaczego milczą, ,nasi pasterze’ …”

  Bo jak pies sra to nie szczeka. „Nasi pasterze” mają ten sam problem co Erdogan. Tylko od nich już nikt nie oczekuje przeprosin, raczej naśladownictwa apostoła, najlepiej trzynastego.

 6. Isia said

  … pastor ewangelicki poucza …

  Tak, to w pewien sposób jest znamienne, że księża katoliccy już nie potrafią / nie chcą / boją się pouczać – a ich chrystianizm stoi niżej, niż tego pastora.
  Admin

 7. Boydar said

  … pastor … chłe, chłe … ewangelicki … zaraz się qurwa zeszczę ze wzruszenia …

  Musi Pan Gajowy sobie ciągle z nas jaja robić ? Jak Michalkiewicz zupełnie …

  Chętnie zamieszczę artykuł księdza katolickiego. Nawet chętniej.
  Ale takowych prawie nie ma.
  Admin

 8. Listwa said

  Pan pastor jak bierze się za pouczanie i to nawiązując do Pisma Św, niech zacznie od negatywnego wpływu protestantyzmu na obecną sytuacje Europy.

  „Nadzieją dla Europy jest ewangelia Jezusa Chrystusa”
  – nadzieją dla Europy może być tylko akt miłosierdzia Jezusa Chrystusa. Ewangelia nie jest Bogiem.

  „Biblia naucza, że Boże Królestwo wyprze ludzkie królestwa.”
  – ludzkim królestwem jest też protestantyzm.

  „jest tylko jedno imię, które przynosi wolność, przebaczenie, nadzieję i bezpieczeństwo. I nie brzmi ono: człowiek, ani ludzkość. Te imiona zostały przeklęte wskutek grzechu i rebelii w Ogrodzie. Ich ratunek przyszedł z zewnątrz. A Jego imię to Jezus Chrystus”
  – niech sobie autor przypomni też słowa : Nie każdy który mówi Panie Panie … idźcie precz czyniący nieprawość. Protestanci powołując sie na Ewangelię stworzyli swoją wersję prawości.

  „Po co zatem istnieje Polska? Lub innymi słowy: co jest celem istnienia narodów?
  – Rozwój ekonomiczny?
  – Zjednoczenie przeciwko wrogom?
  – Obrona tradycyjnych wartości?
  – Pielęgnowanie własnego języka i miłość do własnej historii?”

  Nie wiem po co istnieją inne narody, ale to co powyższe jest naszym obowiązkiem.

  „Nie sądzę. Według Pisma Świętego tym celem jest służba Chrystusowi i oddanie Jemu chwały”.
  – Pismo św w pełni akceptuje narody, ale nie określa celów narodów. Pismo sw określa obowiązki i sens życia człowieka na ziemi niezależnie do jakiego narodu nalezy. Sam Apostoł pisze : Nie ma już żyda ani greka…

  „Dlatego odpowiedzią na budowę każdej współczesnej unijnej wieży Babel jest Chrystus, nie zaś kult państwa.”
  – odpowiedzią jest zbudowanie państwa szanującego prawo naturalne, moralność katolicką, poprawną logikę, traktującą dobro jako naczelny imperatyw, państwo wspierające i umożliwiające rozwój człowieka w stronę idei zgodnych z moralnością katolicka.

  „nie dlatego, że wierzymy w bożka o nazwie „Polska”, lecz dlatego, że pragniemy, by Polska była narodem, który służy Chrystusowi”

  – czyli co to znaczy ‚naród który służy Chrystusowi’? każdy sobie wstawi swoje?

  Pewne rzeczy autor tekstu zauważa prawidłowo, jednak kierunek podążania i sposób widzenia spraw jest zwichnięty i nie doprowadzi nas do celu.

 9. Boydar said

  „artykuł księdza katolickiego”; ha ! Właściwie to wszystkie odnośne artykuły zostały już napisane; mamy naprawdę znakomitych publicystów – Jan, Łukasz, Mateusz czy Marek, komuż się z Nimi mierzyć. Są i pomniejsi przecież. A jeśli mam rację, to znaczy tylko, że spraw o których naprawdę warto pisać, też już obecnie nie ma. A te które są, powtarzają jedynie odwieczny schemat. Jeżeli zaś zdarzy się jakaś ważna sprawa o której napisać koniecznym, mniemam że i godnego księdza katolickiego do takiej pracy Pan Bóg nam ześle.

 10. Listwa said

  A tak w ogóle to pastor, który wierzy w predestynacje (sprzeczna z nauczaniem Kościoła) po co bierze się za przyszłość. Będzie co będzie.

  Kościół uczy nic nie jest przygotowane z góry, jest powiedziane : masz do wyboru ogień i wodę, życie i śmierć, wybierz życie, abyś żył.

  Przykładem z Pisma Św jest Niniwa, było już decyzja o zniszczeniu Niniwy, ale Pan Bóg posłał proroka i kazał mu wzywać ich do nawrócenia. Wysłuchali, Niniwa została uratowana.

 11. Greg said

  Tu też naucza pastor!
  Zgodzicie się z nim czy nie?
  W tym wykładzie zgadzam się co do joty!
  .https://www.youtube.com/watch?v=_cTQa-hZ9p4

 12. Piszę więc jestem said

  W imię czego mam czytać człowieka

  mającego taką potężna dziurę w mózgu

  jaką mu wydrążył Hus, Lute, Kalwin i ska.

  Po jaką dżumę . . .

 13. Greg said

  No to czytaj encykliki Franciszka!
  Albo ,,tygodnik niepowszechny”

 14. Greg said

  Nie będziesz miał dziury, ale wyłom w mózgu!

 15. snag said

  Boydar @ 5 ,…

  Wasi ‚pasterze’ milcza bo sa na rzadowym kubku a ten dyktuje – Za pensje, palace, wille , limuzyny ‚zwracane’ majatki trzeba dac doopy, proste ? ,…

  Myslalem ze pan sam do tego dojdzie ,…

  Doszliśmy do dużo głębszych rzeczy, Panie Snag.
  A Kościół nie jest na garnuszku państwa.
  Admin

 16. Boydar said

  Panie Greg, czy Pana coś łączy może z Panem Snagiem ?

 17. assasello said

  Panie Gajowy, proszę zajrzeć na tego bloga: http://delurski.pl/ Pisze go katolicki ksiądz. Bardzo interesujący, moim zdaniem.

 18. Greg said

  re.15
  Absolutnie NIE!
  Państwo jako takie powinno służyć Chrystusowi, tu mnie Pan, ani nikt inny, nie przekona!
  Oszustwo dokonuje się w samym Kościele, gdyż jest głównym celem ataku diabła.
  Jeżeli Pan tego nie rozumie, to cóż? mam poradzić.
  W niektórych kwestiach, protestanci myślą trzeźwiej od ogłupionych katolików.

  Niestety…
  Admin

 19. Greg said

  Miało być re.16

 20. snag said

  Listwa @ 10 ,…

  Trzymaj sie z daleka od starozytnej historii i nie mieszaj mitow ST z rzeczywistoscia – Nineva upadla skutkiem wojen domowych po smierci krola Assurbanipal’a a co nie skonczyli skloceni spadkobiercy i wasale, skonczyly trzesienia ziemi bo miasto lezalo na uskoku geologicznym ,…

  Pytanie, dlaczego ten rzekomy wyslaniec Boga nie spisal w ksiedze Jonasza co rzekomo prorokowal a spisano (splodzono?) ja ponad 300 lat pozniej po jego rzekomej smierci … po grecku? ,…

  Mateusz 12:38–42 i w 16:1–4) tudziez Lukasz 11:29–32 w NT powoluja sie na Ksiege Jonasza, czyt. na mit ,…

 21. Boydar said

  @ Pan Greg (18)

  Którzy, że się tak qurwa grzecznie zapytam ??? wielkie trio też – Luter, Kalwin i Hus ?

  Chcąc nie chcąc wystawia Pan laurkę katolikom; są tylko ogłupieni. Trudno natomiast oczekiwać od reżysera spektaklu, żeby nie wiedział co jest grane !!!

 22. snag said

  Admin @ 10 ,…

  Dzisiejszy kosciol to zwierciadlo skorumpowanej hierarchii ktora wytycza droge ‚owieczkom’ w zamian za lapowy rezimu ,…

 23. Greg said

  Panie Boydar!!!!!!!
  Jest Paaaaan za społecznym panowaniem Chrystusa, czy NIE!
  Jeżeli nie, to wszystko WIADOMO!
  Proszę o odpowiedź.

 24. Boydar said

  Wy-pier-da-laj !

 25. Greg said

  Wice versa.

 26. Boydar said

  Vice pisze się przez fau, durniu.

 27. NyndrO said

  A ten, jakie tanie chwyty na Panu Boydarze probuje zakladac, proszem panstwa. 🙂 Brawo za zupelny brak kompetencji do grzebania w glowie starym jazzmanom z Lublina.

 28. Listwa said

  @ 20 snag

  Ha, ha, smród wypchnął Snaga z jego hamerykańskiej nory i przyszedł sie przewietrzyć.

  Księga Jonasza została napisana po hebrajsku, nie po grecku.
  Na mity to sam sie powołujesz, gdy za bardzo czytasz, co na murkach jest.

  Ty chcesz się porównywać drętwa pało z Apostołami? myślisz że o tobie będą mówić przez następne 2000 lat? i moze jeszcze czytać te twoje odkrycia z murków?

  Wracaj do nory. A Pismo św w Starym testamencie, w księdze Jonasza, zawiera opis pewnego wydarzenia. Jest to analogia do wydarzeń z Nowego testamentu.
  Sam Jezus Chrystus powołał się na te księgę mówiąc: Chcecie znaku, żaden znak nie będzie wam dany oprócz znaku Jonasza.

  A ty za kogo sie masz? nader często okazuje sie, że macie w tej hameryce zaczadzone łby siarą i ciemnotą.

 29. NyndrO said

  Szczerze mowiac, postawione w tak bezczelnie zydowski sposob, jak zrobil to ten cyrkowiec, w stosunku do Pana Boydara, kwalifikuje sie na kora w jajca. I ze wzgledu na smrod bijacy, i ze wzgledu na obrazanie inteligencji zgredow. 🙂

 30. Listwa said

  @ 18 Greg

  Trzeba czasami i na swoje poglądy spojrzeć krytycznie, aby je ulepszyć. Nie trzeba tak od razu z piąchy.

  „Państwo jako takie powinno służyć Chrystusowi, tu mnie Pan, ani nikt inny, nie przekona!”
  – Greg

  „Jest Paaaaan za społecznym panowaniem Chrystusa, czy NIE!”
  – Greg

  To które zdanie jest poprawne?

 31. Boydar said

  Chyba przesadziłem. Niewykluczone jest, że Pan Greg dobrze napisał, słowo ‚wice’. Jak tak się poważniej zastanowić, są to przecież kawały; jedni twierdzą że śląskie, inni że jednak żydowskie a na Śląsk przyniosły je żydoszkopy. Jeśli tak, to najmocniej przepraszam. Pozostaje do ustalenia co robiła tam owa versa; znaczy się że Pan Greg wcale nie żartował, czy jak ?

 32. NyndrO said

  Panie Listwa, ale calkiem być moze, ze pytanie nie brzmi ” które zdanie jest poprawne”, a bardziej ” ile ma Pan osobowosci, moze i zadań”. Jeśli ktoś wyjezdza z czyms takim, to jakoś tak szmierdzy.

 33. Re: 30 Boyday…
  Coraz bardziej zaczyna Pan szybciej pisac anizeli myslec….
  To bardzo zly symptom…
  ===========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 34. Re: 30 Boydar
  Nie, Pan „Greg” napisal fatalnie… I nie chodzilo o „v” czy „w” (vice -wersa)…
  ====================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 35. Joannus said

  Ad 12
  Przeczytać nie zaszkodzi, aby tylko nie brać tego na serio, a w protestanckim odchodach nie szukać ziaren prawdy.
  Przez połowę milenium nauki pastorów
  Tacy to pastorzy przed ponad wiekiem wygenerowali judeochrześcijański prototyp ekumenizmu, dodam małpę prawdziwie katolickiego ekumenizmu.

 36. Joannus said

  Re 35
  Urwała się końcówka zdania. Podaję pełne..

  Przez połowę milenium nauki pastorów nic dobrego dla katolików nie dały.

 37. Re: 36 Joannus…
  Sluszna refleksja……A nawet dobitna….
  -=======================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 38. Boydar said

  Panie Jaśku … jak by to powiedzieć … ‚versa’ też się pisze przez fau …

  Poza tym w cudzysłów (34) należałoby wziąć „Pana”, a nie Grega; Greg jak Greg … może być też Snag, albo inny synonim …

 39. snag said

  Listwa @ 28 ,…

  „Księga Jonasza została napisana po hebrajsku, nie po grecku” – Podrzuc dowod 😉 ,…

 40. Adam Ryglowski said

  Co tu się dzieje ???
  Zostawić Dziadków na parę godzin – i co ???
  ” A BYĆ PATRIOTĄ TO SŁUŻBA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KRAJ , W KTÓRYM ŻYJEMY” – to podsumowanie Pastora Pawła Bartosika ( 3 zdanie od końca ) .
  To przekazał Pastor , który chyba jest większym Patriotom , niż całe Episkopo z Kc tzw.
  ………..
  a vice versa , to Vice Versa ( po mojemu -nawzajem )
  ….
  A bodajby ciągła sraczka nie opuściły rudego , gajowego z żyrandolem i tego od TK – że przerolowały mi emeryturkę z 60-tki do 67 lat.
  A tak bym się bawił z Wami , Dobrodzieje
  😦

 41. Maverick said

  Bob Marley juz lata temu poswiecil temu ta piosenke,

 42. Dictum said

  Jak zwykle bardzo trafne uwago p. Listwy.
  Ale Drogi Gospodarzu, tu trochę tak jest jak z niejaką Szyszkowską, do których spostrzeżeń Pan przekonywał.
  I co mi z trafnych uwag ludzi, którzy sami tkwią w błędzie?

 43. tysiac said

  po mojemu, Polska bedzie pierwszym krajem, ktory wyjdzie z tzw UE to nie typ to analiza – niebiosa nam sprzyjaja?
  Nie przywiazujcie zbyt duzej wagi do swych przekonan bo wszystko tzn rzeczywistosc jest inna niz sie zdaje byc i te wszystkie bzdety ktorymi teraz sie karmimy to sie zmieni
  Do boju Polska!

 44. Marucha said

  Tu nie chodzi o to, czego nasz dobry pastor naucza w zakresie teologii (o czym mnie pouczają moi czcigodni Goście, zupełnie, jakbym tego nie wiedział) – ale o jego stosunek do Polski i do patriotyzmu.
  Nikogo nie nakłaniam przecież do akceptowania jego wiary.

  Zresztą zawsze bardziej mnie interesowało, CO się mówi, niż KTO mówi, choć bez wątpienia KTO jest również ważne, chyba że chodzi o oślicę Balaama.

  A tak na marginesie: pastor Green w Szwecji miał odwagę głosić z ambony, iż pederasta jest grzechem i obraża Boga (powołując się na Biblię), za co otrzymał miesiąc więzienia.
  Tymczasem nasi hierarchowie, z samym Papieżem, nieomal liżą doopy sodomitom i gomorytkom. Zaś księży piszących o polityce – jest jak na lekarstwo. Homeopatyczne,

 45. Boydar said

  Tylko nie nasz, tylko nie nasz, Panie Gajowy. Luter też na początku pięknie się bulwersował a nawet uważał że jego kolesie zbyt jawnie handlują odpustami; i jeszcze parę innych uzgodnionych „wpadek”. Jak to się skończyło, mniej więcej widać. „Nasz dobry pastor” czuje, że mu się koło dupy smażyć zaczyna i dla przedłużenia terminu przydatności konfitur skłonny byłby zeznać pod przysięgą ile to dwa a dwa. Jeszcze Pan Gajowy będzie świadkiem, jak główny rabin Polski na kolanach do Częstochowy popełznie i od kolegów z Jasnej Góry Komunię Świętą weźmie do buzi. Na drzewo !

  Trudno, nie ma kapłanów katolickich, to nie ma, widać tak ma być, kiedyś, jak sobie zasłużymy, może będą. Ale niech mi kalwińskie wypierdki nie pozują na polskich patriotów bo kto to już Kmicic jasno wyłożył, jak prywatnemu.

 46. Listwa said

  @ 39 snag

  Księga Jonasza została napisana jakiś 300 może 400 lat przed Chrystusem, a po niewoli babilońskiej.
  Jonasz był prorokiem Izraela, a Izrael posługiwał się hebrajskim.

  Jaki był sens pisania księgi skierowanej do hebrajskiego Izraela po grecku, a sam prorok greki nie znał.
  Cały Stary Testament jest w hebrajskim, pewne fragmenty w aramejski. Nic nie jest w grece.

 47. Listwa said

  Nie w tym rzecz, żeby jakiś pastor wyprowadził nas z jednych krzaków i w inne krzaki. Nawet jeśli posłuży się czasami poprawna retoryką i faktami.

  Czyli powinien wsadzić mordę w kubeł i nie śmieć wypowiadać się na tematy zastrzeżone dla katoliczników?
  Admin

 48. Marucha said

  Re 45:
  Nawet w czasach Potopu żyli autentyczni polscy patrioci, którzy byli jeszcze gorsi, niż pastor Bartosik – mianowicie wyznania mahometańskiego, Panie Boydar.
  Poza tym powtarzam: nikt nie musi przechodzić na luteranizm czy inszy zwinglizm pod wpływem tego artykułu, a nawet bym to gorąco odradzał.

 49. Boydar said

  I jeszcze jedno

  „… z samym Papieżem, nieomal liżą doopy sodomitom i gomorytkom …”

  Jak to naprawdę jest, to się jeszcze okaże. Francesco podobnie jak Macierewicz, wygląda na niezłego bandziora. Myślę sobie, że on jest w stanie wywinąć taki numer, że nam berety ze zdziwienia pospadają. Kogo zgorszył do tej pory; tych którym to właśnie najbardziej pasowało. A tym prawym, tyle co umartwienia przyczynia; i dobrze, nie muszą się biczować. Już go tam Pan Bóg po swojemu rozliczy.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1017099,title,Polski-biskup-przeniesiony-do-stanu-swieckiego-Taka-decyzje-podjal-papiez-Franciszek,wid,18400192,wiadomosc.html?ticaid=11745d&_ticrsn=3

 50. Boydar said

  Może sobie Pan Gajowy pogratulować (48), czuję się wywrócony do góry kołami, jak stary parowóz, buuuuuuuuuuuu

 51. Boydar said

  najpierw rozpier.dolili wszystko co się dało, a teraz będą qurwa świętobliwych i prawych zgrywać, na drzewo oszuści !!!

 52. JerzyS said

  Co lepiej?

  Siedzieć w kościele i myśleć o gospodzie,
  Czy siedzieć w gospodzie i myśleć o kościele?

  Co do Husa , …
  to spalili go na stosie,
  bo nie wyrzekł sie swoich poglądów.
  Upiekli go pomimo żelaznego listu gwarantującego mu wolność
  Taka etyka i moralność rzymskich katolików!

 53. Marucha said

  Re 50, 51:
  Nie miałem zamiaru nikogo ani niczego wywracać do góry nogami. Powiedziałem swoje zdanie i chętnie je powtórzę po raz n-ty: wysłuchanie czyichś (niegłupich) racji nie oznacza od razu konwersji na protestantyzm.

  A tak nawiasem mówiąc, to jedni rozpierdolili, inni udają świątobliwych, a jeszcze inni starają się żyć uczciwie w takiej religii, jaką odziedziczyli po przodkach. A fakt dziedziczenia jest tu ważniejszy, niż rozeznanie.

 54. JerzyS said

  Re 49
  Dogmat o nieomylności Papieża!
  To który pan papież jest nieomylny?
  Ten który mianował , czy ten który przeniósł biskupa do stanu świeckiego?

  Czy Pan, k-mać, wie, jak brzmi dogmat o nieomylności papieskiej i w jakich warunkach może być podany?
  Czy Pan wie że nawet Jan Paweł II tylko RAZ w życiu ogłosił taki dogmat?
  Admin

 55. Marucha said

  Re 52:
  O jakim żelaznym liście Pan bredzii? Kolejna legenda kacerzy, heretyków i „wolnomyślicieli”.

  Kościół nie ponosi winy za śmierć Husa. Postępował w jego kwestii delikatnie, starając się nawrócić heretyka, zwlekał z wydaniem wyroku skazującego i przekazaniem podsądnego w ręce władzy świeckiej.

  Proszę sobie poczytać: http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/301

  Zacytuję jeden fragment z powyższego:

  ——
  Kościół nie spalił Husa na stosie. Prawo kanoniczne również w średniowieczu nie przewidywało kary śmierci. W najcięższych przypadkach, dotyczących zwłaszcza heretyków, którzy byli duchownymi, heretyków zatwardziałych lub szczególnie niebezpiecznych przekazywano władzy świeckiej – prawu świeckiemu, które za takie przestępstwa przewidywało karę śmierci przez spalenie.

  Dla władzy świeckiej herezja była groźnym przestępstwem, które zazwyczaj pociągało za sobą niebezpieczne konsekwencje społeczne i polityczne, stąd surowość rozprawiania się z kacerzami.

  Jeśli uświadomimy sobie ogrom zniszczeń w całej Europie Środkowej, jaki był udziałem husytów, spalone miasta, zamki, zniszczone klasztory, splądrowane kościoły, głód, który szedł za oddziałami taborytów, czy okrucieństwo „rozmodlonego” żołdactwa husyckiego w Czechach, na Morawach, na Pomorzu, na Śląsku i w Niemczech, to śmierć Husa przestaje przerażać.

  Warto przypomnieć sobie bezwzględność przywódcy husyckiego, ślepego Jana Żiżki, mordującego duchownych i katolików, którzy nie chcieli wyrzec się Wiary, uderzeniem czekana w czaszkę (twierdzi się nawet, że nosił „naszyjnik” z nosów i uszu księży i zakonników).

  ——

  Tak, że odstosunkuj się Pan od etyki i moralności rzymskich katolików. Bo wie Pan, łopatę zawsze trzymam w sieni koło drzwi…

 56. Boydar said

  Tu się zgodzę (53), polscy mahometanie w XVI wieku odziedziczyli swą wiarę po przodkach. Oni stali się polskimi patriotami z wyboru lub właśnie dziedziczenia, łatwiej zmienić ojczyznę niż religię.

  A Pan Jerzy (52) szuka durni. Nie wiem czy znajdzie. O czym mówił list żelazny dla Husa, do kogo był kierowany, kto wydał wyrok śmierci, kto zapalił stos, kto dotrzymał danego słowa a kto był zdrajcą i żydowskim śpionem rozwalającym chrześcijaństwo i jako taki porządek prawny ówczesnej Europy. Panie Jerzy, czy to Pan się z ptaka urwał, czy nas Pan ma głupich kutasów ?

 57. Adam Ryglowski said

  Ad 52 ) – pograłeś Gościu znaczonymi kartami.
  Etyką i moralnością rzymskich katolików proszę sobie GĘBY NIE WYCIERAĆ !
  Co innego politykierzy , nawet udający katoli , a co innego Ci , którzy wiedzą , co Ewangelia , Tradycja , Przykazania (filozofia życia ) oraz moralność .
  i ad 54)- Człowiek ma WOLNĄ WOLĘ , – i różne rzeczy mu do łba przychodzą (vide respondent ) .
  Miał predyspozycje na awans na „księcia kościoła ” – to awans dostał . A co potem ….
  Nie myl człowieku papieża z Duchem Św.

 58. Listwa said

  Czyli powinien wsadzić mordę w kubeł i nie śmieć wypowiadać się na tematy zastrzeżone dla katoliczników?
  Admin

  On może sobie robić co chce, to my musimy uważać kogo słuchamy i co przyjmujemy,
  Jego tekstu nie można tak jednoznacznie zakwalifikować patrząc pod tym kątem. Dla ateistów, obojętnych, nieznających kwestii nauki wiary, tekst tego pastora może być pozytywny i wprowadzający na właściwą drogę, ale tylko w wymiarze inspiracji i kontaktu z rzeczywistością wiary.

  Naszą rzeczą jest widzieć jego błędy i nie dac sie poprowadzić krzywiznami w krzaki.

  Wole niektóre teksty prof. Szyszkowskiej niż ten. Bo przyjęcie wartościowania i sposobu myślenia protestanckiego okraszonych błedami merytorycznymi prowadzi do klęski.

  „Bożym planem zbawienia świata są narody. Istnienie narodów jest dobre i zgodne z Bożym celem. Jezus chce, abyśmy Jego uczniami czynili wszystkie „narody”

  – no co to za gadanie? popaprane.

 59. Listwa said

  @ 59 JerzyS

  Nie ma nieomylności papieża, może być tylko podanie prawd do wierzenia i przyjęcia przez papieża, które są nieomylne.
  Ten biskup sprzeniewierzyl sie temu co obiecywał dlatego musiał odejść.

 60. Marucha said

  Re 58:
  „Bożym planem zbawienia świata są narody. Istnienie narodów jest dobre i zgodne z Bożym celem. Jezus chce, abyśmy Jego uczniami czynili wszystkie „narody”

  Oczywiście, że istnienie narodów jest planem Bożym. Nie wiem, co Pan widzi niewłaściwego w powyższych zdaniach.

 61. Waclaw-L said

  45 Boydar
  „Ale niech mi kalwińskie wypierdki nie pozują na polskich patriotów”
  „najpierw rozpier.dolili wszystko co się dało, a teraz będą qurwa świętobliwych i prawych zgrywać, na drzewo oszuści !!!”
  Dokładnie. Oni budowali zawsze na piachu. Prawdy tam nie było.

  Co rozpier-dolił pastor Bartosik?
  Admin

 62. Listwa said

  @ 60 Marucha

  „Istnienie narodów jest dobre i zgodne z Bożym celem” – i ja to nawet napisałem, wpis @ 8 „Pismo św w pełni akceptuje narody, ale nie określa celów narodów”

  Ale też napisałem w @ 47 „Nie w tym rzecz, żeby jakiś pastor wyprowadził nas z jednych krzaków i w inne krzaki. Nawet jeśli posłuży się czasami poprawna retoryką i faktami.”

  „Bożym planem zbawienia świata są narody. Istnienie narodów jest dobre i zgodne z Bożym celem. Jezus chce, abyśmy Jego uczniami czynili wszystkie „narody”

  – w tym zdaniu to o boki chodzi.

  Jak pastor chce napisać rzetelnie o zbawieniu i uczniach niech napisze, ale niech nie wykrzywia tematu po pastorsku.

  Nie rozumiem.
  Admin

 63. Boydar said

  „… wysłuchanie czyichś (niegłupich) racji nie oznacza od razu konwersji na protestantyzm …” – Pan Gajowy (53)

  Timeo Danaos et dona ferentes (pol. nie ufaj Grekom, nawet gdy niosą dary) – Eneida, Wergiliusz, Laokoon

  ——
  … i jakiż to cel miałoby „niesienie darów” przez pastora Bartosika? Co niby przez to chciał osiągnąć?
  Admin

 64. Boydar said

  Jakby tak go posadzić na mrowisku albo powiesić nad ogniskiem (ale nie za dużym), sam by powiedział. A tak, to się można jedynie domyślać.

  —–
  Myślę, że jakby np. p. Boydara (czy kogokolwiek innego) powiesić nad niedużym ogniskiem, to też by się w końcu przyznał do wszystkiego, czego by przesłuchujący sobie nie zażyczył.
  Admin

 65. Waclaw-L said

  52 JerzyS
  „Co do Husa , …”,
  Bruno oraz Galileusza, nie masz pan ochoty zapoznać się z prawdą.
  Na kanapie siedzi leń nic nie robi cały dzień.

 66. Waclaw-L said

  61 „Co rozpier-dolił pastor Bartosik?”
  Co oni roz pierdolili, szanowny Gajowy wie doskonale. On tylko to legitymuje.

  Co legitymuje i jak? Jest Polakiem i wypowiada się o Polsce.
  Admin

 67. Piszę więc jestem said

  Pomijając wszystko,

  przekonuje się nas, że jesteśmy na stronie

  Tradycji Katolickiej,

  więc powinno właśnie tu obowiązywać to prawo, które

  nas umacnia i buduje.

  To wlaśnie prawo nałożyło klątwę na każdego, kto

  uczestniczy w obrzędach lub też czyta pisma z indeksu!

  Cóż tu dodać,

  cóż wie ignorancja o cnocie,

  rżnąc jej pryncypia w miernocie.

  Duchowe przyzwolenie to wielka tajemnica, o którą łamią sobie głowy

  Egzorcyści, nieustannie szukając punktu – Kiedy dałeś swoje TAK?!

  Często są to pozorne banały i niepozorności, ale nie dla Zła!

  Bacz więc Bracie z kim,

  kiedy i o czym gadasz, paktujesz, mędrkujesz,

  Kropla dziegciu zatruje całą kanę mleka, a cóż dopiero nauki

  wrogów Katolickiej Wiary.

  Roztropność jest tu gwałtem wzięta, na marne słówka i łachotki . . .

  Tyle o wrogach Wiary Katolickiej – protestantach.

  Indeks obowiązuje, klątwa działa – Hańba czy Chwała?!

 68. Boydar said

  Mnie ??? Panie Gajowy, za co ?!?!?

 69. JerzyS said

  Re 55
  Panie Mirosławie
  Mój gość w moim domu jest moim gościem do czasu az nie dotrze bezpiecznie do swojego domu
  Może być napity, może mnie obrażać,
  ale ja go nie wydaje policji,
  nie donoszę na niego
  tylko dbam o jego bezpieczeństwo dopóki jest w mich progach

  Jeśli nie chce wysłuchać co ma do powiedzenia,
  nie zapraszam.
  Jeśli zaprosiłem to , to znaczy , że sam tego chciałem
  Pisze Pan ” Kościół nie ponosi winy za śmierć Husa.”

  Panie Mirosławie,

  pomocnik zbója , to też zbój!
  WYDAJĄC HUSA W RĘCE OPRAWCÓW , KK MIAŁ ŚWIADOMOŚĆ SWEGO CZYNU!

  Hus miał prawo opuścić bezpiecznie to miejsce i powrócić do Swojego Domu

  Pragnę przypomnieć:
  „rządziło wówczas jednocześnie aż trzech zwalczających się papieży.”

  Spalenie człowieka żywcem za głoszone poglądy ?
  dzisiaj dostałby co najwyżej bana!

  Mnie śmierć Husa nie przeraża ,
  tylko daje świadectwo prawdzie!

  Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe!

  Żadnego usprawiedliwienia wobec zbydlęcenia nie ma!

  Pigdolisz Pan, jak potłuczony – w totalnie ahistoryczny sposób.

  Pan chce, by 600-700 lat temu ówcześni ludzie stosowali prawa, jakie zaczęły obowiązywać kilkaset lat później…
  Hus był zbrodniarzem i spotkała go słuszna kara. Nie tylko „za poglądy”. A mimo to otrzymał od Kościoła więcej szans, niż przestępcy w naszych czasach.
  Poza tym kara spalenia na stosie to nie było prawie nigdy „palenie żywcem”, tylko palenie już trupa, na którym wykonano wyrok w inny sposób.
  Zbydlęceniem, panie JerzyS, to jest pozwalanie złoczyńcom cieszyć się życiem kosztem życia tysięcy innych.
  Admin

 70. Maniek said

  Jako wierny i stały czytelnik Gajówki,pragnę zgłosić kandydaturę pana Listwy na papieża.Co prawda,pełni on tu ważną funkcję czarnego charakteru samozwańczo przeinaczającego głowne przesłanie Jezusa Chrystusa,ale natura(?) nie znosi próżni i ktoś inny podejmie jego trudną rolę.A obbecny papież,nawet jak na mój polifoniczny gust i światopogląd,jest ciut nie na miejscu.Roztrzelać.

 71. Listwa said

  @ 62

  Nie rozumiem.
  Admin

  Jeśli Paweł Bartosik albo nawet pastor Paweł Bartosik chce pisać o Unii, Europie, Polsce, niech pisze. Jak napisze coś wartościowego to każdy chętnie przeczyta. O ile zdoła coś napisać nie posiłkując sie cytatami z Pisma św i bez powoływania sie na niego.

  Nie wiem po co zajmuje się przyszłością Unii Europejskiej, Polski i Europy oczami Pisma Świętego. Pismo sw nie zajmuje sie konkretnie Unią, Europą, Polską. Mógł napisać o przyszłośći nie dotykając Pisma św. Jego tekst w zasadzie nie odnosi sie do relacji Pismo św a przyszłości Unii Europejskiej, Polski i Europy. Ale on coś widzi. Tylko nie napisał co.

  Jego tekst są to ogólnikowe uwagi bardziej terażniejsze niż o przysżłości. Są to uwagi nawiązujące do prawidłowych zasad budowy przez ludzi struktur państwowych, narodowych czy społecznych. I to co on napisał dotyczy generanie tych zagadnień niezależnie od czasu i miejsca, można by rzec dotyczy Unii, Polski też.

  Ale jeśli już uparł sie na przyszłość Uni, Europy Polski oczami Pisma św, to niech nie wtyka protestanckiego spojrzenia, protestanckiego myślenia i zwrotów, a ostatecznie protestanckich błędów przy tej okazji.

  I jeśli chce omówić problemy Uni, Europy Polski, to niech nie omija problemów wywodzących sie z protestantyzmu. Gdyby nie było wywrotki protestanckiej nie byłoby i Prusaków. Nie byłoby prusaków nie byłoby i pruskiej unii.

  On dotykając dzisiejszych problemów społecznych , politycznych, zagadnien narodowych dokłada spaczony wykład Pisma Sw, pokazuje naukę która jest zniekształcona. Katolicki tekst w tym samym temacie byłby zupełnie inny.

  Pastor pisze „Nie ma w nich miejsca na uznanie Bożego Prawa i Prawodawcy jako właściciela Europy. Nie w niej miejsca na uznanie chrześcijaństwa jako czynnika kształtującego kulturę europejską”

  – ale protestanci robią to samo, rózni ich tylko to że nie w całości, częściowo dopuszczają jak im w poszczególnych odłamach pasuje, by dac przykład ‚małżeństw homoseksualnych’

  Więc, uczmy sie ze źródeł prawdziwych, przyjmowanie tresći błędnych jest zawsze szkodliwe, nawet jeśli są podane w otoczce prawdy.
  Ponadto on nie ma prawa przy poruszaniu spraw społecznych podawać wykrzywioną naukę chrześcijańską. Az że sam nie wie że błądzi (tym gorzej jak wie) nie czyni jego tekstów wartościowych.

  „Bożym planem zbawienia świata są narody. Jezus chce, abyśmy Jego uczniami czynili wszystkie „narody”

  – to nie tak i niech on jako schizmatyk i heretyk nie wypisuje co Jezus chce.

  „Istnienie narodów jest częścią Bożego planu odkupienia ludzkości, nie zaś budowaniem niepotrzebnych murów, barier i granic. Każda struktura znosząca narodowe różnice stoi w opozycji wobec Bożego planu zbawienia ludzkości i przemiany ziemi”

  – niech wyeliminuje sprzeczności albo istnienie narodów jest planem Bożym albo znoszenie różnic narodowych jest takim planem.

 72. Listwa said

  Z pośpiechu popełniłem błąd:

  „Istnienie narodów jest częścią Bożego planu odkupienia ludzkości, nie zaś budowaniem niepotrzebnych murów, barier i granic. Każda struktura znosząca narodowe różnice stoi w opozycji wobec Bożego planu zbawienia ludzkości i przemiany ziemi”
  – niech wyeliminuje sprzeczności albo istnienie narodów jest planem Bożym albo znoszenie różnic narodowych jest takim planem.

  Tu nie ma sprzeczności.

 73. Boydar said

  Niech Pan Listwa nie będzie taki (68) chitrus. Niech Pan Listwa przepyta pana pastora z talmudu; wtedy dopiero zobaczy Pan Listwa jaki z Pana Listwy cienki Bolek.

 74. Listwa said

  @ 71 Boydar

  Dla zebrania „na tacę’ to on pewnie tego nie maznął. Gdyby tak wnikać, to by całą noc przyszło pisać. A przecież odrzuca od protestanckich tekstów.

  Takie same uogólnienia i uproszczenia jak w soborowiu i nie tylko .

 75. Boydar said

  Ale zręcznie wyłożył, że dwa i dwa to cztery, to i się ludziom spodobało. Po tylu latach, kiedy było pięć i pół, mogło się spodobać.

 76. Piszę więc jestem said

  A co ma choćby pozór zła – odrzucać!

  Więc jak pozory dobra mogą nas nasycać?

  Ano właśnie tak – zanęcić, a potem do podbieraka i na ruszt . . .

  Istotą bredni Kalwina było ogłoszenie doczesności jako

  celu nauki Jezusa.

  Tu tu i teraz mamy budować raj , a nie w . . .Raju po Sądzie!

  To właśnie kochają protestanci, tę podstępną apoteozę

  pracowitości dla bogactwa i boskości – masonów i ska.

  Te chłystki przeistoczą każdą cnotę w ZBRODNIĘ ! – każdą!

  ALe o tym wiemy my teraz, a przecież zaczęli ją już

  cyś pokoleń wczoraj, więc kieddy My dzisiaj to rozpoznamy?!

  Może na świętego dygdy . . .

 77. Marucha said

  No cóż, ja nie dopatruje się w artykule pastora Bartosika wciskania nam na siłę jakichś protestanckich jadów i trucizn. Być może mam niewłaściwie ustalony czujnik wykrywania herezji.
  Zresztą protestant protestantowi nierówny. Jedni uznają homoseksualizm, inni idą siedzieć, bo go zwalczają.

  Byłem kiedyś na protestanckim ślubie. I przyznam, że zrobił na mnie lepsze wrażenie, niż wiele ślubów w obecnym Kościele Katolickim. W jakiś sposób był bardziej podniosły a nawet tradycjonalistyczny.

  Oczywiście wiara protestancka jest Niebu obrzydła i każdy, kto ma chęć i czas, może w gajówce sprawdzić dość liczne na ten temat artykuły. Ale nie można wykluczyć, że nie każdy protestant jest Niebu obrzydły. Co nie musi, choć może, odnosić się do pastora Bartosika.

 78. snag said

  Listwa @ 46 ,…

  Napisalem wyraznie ‚podrzuc dowod’ a nie BS ,…

  Najstarszy zachowany dowod Dead Sea Scrolls byly pisane przez kilkaset lat od ok. 400 BC do 300 AC mieszanymi jezykami, hebrew-aramaic, greek/aabataean-aramaic. Wczesniej hebrajski jako taki nie istnial a poslugiwano sie zapozyczona
  mieszanka fenicjansko-aramejska co zmusilo skrybow kompilacji do uzycia zmodernizowania mieszanki tz masoretic w tlumaczeniu na grecki – Pierwsza kompilacja tektow ST byla w jezyku greckim ,…

  Pozatym, tlumaczone mity nie przestaja byc mitami a tym jest ST … kompilacja w wiekszosci zapozyczonych mitow ,…

 79. snag said

  Listwa ,…

  Zapomnialem dopisac tz. paleo-hebrajski alfabet tez jest zerzniety od Fenicjan – To plemie nigdy nic nie wymyslilo oprocz usury and misery (lichwy i nedzy) reszte ukradli ,…

 80. MatkaPolka said

  @3 Greg

  Dzięki za ten film. I za ważne ptrzypomnienie
  Naukowcy-Bandyci pod auspicjami nauki dokonują eksperymentów na ludziach – PRZERAŻAJĄCE – a to tylko wierzchołek góry lodowej – Ci wszyscy „naukofcy”, którzy robią eksperymenty na ludziach lub głoszą „ograniczenie populacji” – sami powinni się zredukować

  Kontrola umysłu. Zbagatelizowany fakt współczesnego świata ¼
  .https://www.youtube.com/watch?v=1z-V7FabIIo

 81. Boydar said

  Panie Gajowy, krótka piłka; nie można „mieć ciastko i zjeść ciastko”. Obecna sytuacja jest skutkiem i konsekwencją działalności „publicystycznej” takich właśnie Bartosików na przestrzeni ładnych kilku wieków. W zależności od okoliczności byli mili i sympatyczni a nawet konstruktywni w krytyce a następnie, kiedy zyskali pełnię wpływu w danym obszarze, z mściwą satysfakcją uruchamiali młot na katolików. Nie tylko katolików zresztą, o czym wiele mogliby opowiedzieć np. Indianie północnoamerykańscy. Stwórca rękami mechanizmu natury pokazuje nam zawsze i wyraźnie kto jest kim. A my odpowiadamy bez wahania – „co też stary Pan Bóg może wiedzieć o naszym świecie, od momentu stworzenia wszystko się zmieniło, trzeba myśleć konstruktywnie i iść z duchem czasu”. Rzecz w tym, że nic się nie zmieniło. Wszystkie patenty sług szatana są ograne jak musical Jerry’ego Bocka.

  Mam głęboko w dupie tfurczość rebe Bartosika, nawet jeśli pisze prawdę. Bo to nie jest jego prawda i nie dla prawdy on ją pisze. Jedynym powodem jest zdobycie pozycji na przystrajanej aktualnie przed nowym spektaklem scenie oraz najmocniejsze z możliwych zalegendowanie się wobec tłumów. I dziwnym zbiegiem okoliczności okazuje się, że dla tych tłumów dalej najwyższymi wartościami są odwołania do Ewangelii i Tradycji Kościoła Katolickiego. Mało tego, te tłumy są liczne, mimo setek lat eksterminacji. Czyli walka Bartosików ciągle nie jest zakończona. Nie będę klaskał.

  Niech się squrwysyn powoła na „wartości protestanckie”, zobaczymy jak mu wtedy pójdzie.

 82. Listwa said

  @ 77 snag

  A co to za daj? co to za podrzuć? czy ja jestem twój opiekun prawny albo dziadziuś? Idź do tatusia niech ci da.

  Ci co tłumaczą obecnie tekst twierdzą że tłumaczą z hebrajskiego, ks. Wujek z XV wieku mówi o tłumaczeniu z hebrajskiego, św. Hieronim z III również tłumaczył z hebrajskiego, Septuaginda jest tłumaczeniem z hebrajskiego ok. 200 lat przed Chrystusem.. Czołgista ma rację że jesteś chłopek roztropek, co wierzy tylko w napisy na murach. Mnie twoje wierzenia nie interesują.

  Gówno wiesz co to jest Stary Testament. Jeśli chodzi o księgę Jonasza, jedyną rzeczą niespotykaną jest połknięcie Jonasza przez wielką rybę i wyrzucenie go po 3 dniach oraz posłanie go jako proroka do Niniwy. Reszta to historia jakich wiele, żaden mit.

  A nawet jeśli byłby to mit, to mit pouczajkący, jak całe Pismo św, ale dla tempaka nic sie nie liczy. Mity greckie też czegoś uczą, ale Snagi wywalają to za drzwi bo to mit.

  .

 83. Listwa said

  @ 79 Snag

  Stary Testament nie jest wymyślony przez Izrael i nie on jest jego twórcą. .
  .

 84. Marucha said

  Re 80:
  Panie Boydar, dopier…ł Pan nieszczęsnemu pastorowi z grubej rury, przy okazji czyniąc masę założeń i podając je jako pewnik, choć przecież nie może ich Pan udowodnić.
  Zwalił mu Pan na głowę całe wieki protestantyzmu, włącznie z odpowiedzialnością za mordy na Indianach.
  Przypisał mu Pan niecne i podstępne intencje.

  Spytam Pana: czy może Pan wykluczyć, że Bartosik pisze tak nie dla poklasku (bo go miał nie będzie), nie dla pieniędzy (bo ich w ten sposób nie zarobi) – ale dlatego, że chce napisać prawdę? Przynajmniej taką prawdę, jaką widzi?
  Chyba poszukiwanie prawdy nie jest przez Boga zastrzeżone tylko dla rzymskich katolików?

 85. Listwa said

  @ 76 Marucha

  Subtelne błędy też są groźne. A tym trudniejsze do usunięcia, gdy tkwią między prawdą i nie od razu musza być widocznymi z daleka herezjami.

  Siedział tylko jeden pastor z całej rzeszy, po jego uwięzieniu, żaden już nie siedział. Za to przyjęli śluby i homo w swe szeregi. I tak jest do dziś.

  Obecny Kościół katolicki jest sfatygowany właśnie wpływami protestanckimi. Znamienne jest, że tzw. kanony z Tezee nawiązują do chorału gregoriańskiego, a reforma Mszy św z wkładem protestanckim chorał z nich usunęła i przyjęła gitarki, bębenki i podawanie rąk.
  Przyczynili sie do pousuwania nam z życia Kościoła pewnych elementów, a teraz chcą powiedziec, ze u nich jest bardziej po katolicku?

  I problem jaki jest z protestantami, to wypaczone i skrzywione interpretowanie Pisma św. Jak pastor chce pisać o Europie Polsce i Unii , czy deklarować swoją postawę, to prosze niech deklaruje i pisze, ale jak zaczyna dokładać do tego swoją interpretację Pisma Św, jak zaczyna pisać co Jezus chce, to już zbyt wiele. Predestynacja jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła i Pana Jezusa, a on w to wierzy, a wynika to z błędnych interpretcji.

  Gdyby on był taki mądry i wiedział co Jezus chce, to by nie był protestant. Więc niech nie uczy co jest w Pismie św i jak je nalezy czytać, a tym bardziej pisac co Jezus chce przy okazji innych tematów jakie podejmuje.

  „Jezus chce, abyśmy Jego uczniami czynili wszystkie „narody””
  – miał pisać o ” przyszłości Unii Europejskiej, Polski i Europy oczami Pisma Świętego” ewentualnie „Parę słów na ten temat z perspektywy Pisma Świętego”, a nie o tym co Jezus chce i to w sposób wypaczony.

  Pan Jezus chce, aby była głoszona Ewangelia , zdrowa nauka, czyli to czego sam nauczał. Po to żeby ludzie tę naukę poznawali, poznawali Pana Boga i stawali sie osobami zdolnymi przyjąć pomoc i łaski, aby w ten sposób osiągnąć zbawienie. Niezależnie od narodu w jakim są. Pan Jezus uczy jednoznacznie, zbawienie jest tylko w tym Kościele, który sam założył, uczy tez że ktokolwiek stawia się poza tym jednym i jedynym Kościołem zginie na wieki.

  Niech pastor nie wciska eufemizmów „wystarczy że będziemy uczniami”, „czyńmy z narodów uczniów”. Uczniem to on jest, ale nie należy do Kościoła. Nie o takich uczniów chodzi. Niech poczyta przypowieść o ziarnie, jedne padło na skałe, drugie na drogę, ale wydało plon tylko ziarno, które padło na dobry grunt.

  Jak chce nawiązac do Pisma św, to tylko w sposób zgodny z jego treścią, a nie zgodny z jego pastoską interpretacją Pisma św. Nauka

 86. Piszę więc jestem said

  Może to jakoś przemówi.
  Słowa Abp Józefa Gawliny do Gen. Sikorskiego,
  który zapewniał:

  „Polska bedzie od Bałtyku do Morza Czarnego i
  będzie naprawdę chrześcijańska”.

  Na co Abp Józefa: „Prosiłem Go, by pozwolił jej
  być nadal katolicką bez tzw. sekt chrześcijańskich.”
  (Wspomnienia-str.169)

  Gdyby dzisiaj Abp Gawlina tak Was poczytał, jak myślicie co by powiedział? – ale czy ktoś z Was zna tego Wielkiego Pasterza i Polaka?!

 87. Boydar said

  Moim skromnym zdaniem zawarł Pan w (83) dwa błędy.

  Po pierwsze, Prawdy już nie trzeba poszukiwać. Ona jest, kolokwialnie rzecz ujmując, leży na stole, głównie tym ostatnim.
  I po drugie, rzymscy katolicy to nie ci którzy Prawdy poszukują, tylko ci którzy Ją po prostu z uszanowaniem i nadzieją wzięli, taka jaka Ona jest.

  Poszukiwanie prawdy zarezerwowane jest dla Pana Maćka, dla pastora Bartosika, dla Josepha Schudrich’a, dla jakiejś bliżej nie policzonej grupy muzułmanów, i zapewne wielu innych, fanów pierzastego węża nie wykluczając.

  Przykro mi Panie Gajowy, prawdziwy Chacheł nie pozwala się dwa razy oszukać w tej samej sprawie. Sam Pan pisał – ‚okłamałeś mnie raz, jesteś kanalią; oszukałeś mnie dwa razy, jestem idiotą’. Albo jakoś tak, dobrze nie pamiętam.

 88. wanderer said

  „Gdyby on był taki mądry i wiedział co Jezus chce, to by nie był protestant.”

  Mysle, Panie Listwa, ze on moze i nie chce byc protestant, ale boi sie to zmienic. Wie pan, czasami trudno jest zmienic wiare swoich ojcow. Jesli wychowal sie w rodzinie protestanckiej moze mu byc trudno. To wymaga czasami odwagi by powiedziec „tak, moi dziadowie i rodzice sie mylili, a ja od tego odchodze i zmieniam wyznanie.
  Moze jeszcze do tego nie dojrzal.
  Zostawcie go.
  Mozna sie czepiac protestantyzmu ale nie konkretnej osoby ktora, moze i trwajac jakos w bledzie, stara sie calym soba wyrazic chwale Bogu i Jezusowi Chrystusowi.
  Kiedys przyszli do Jezusa uczniowie i oznajmili ze gdzies obcy chodza i uzdrawiaja w jego imieniu. Ten „ktos” nie byl nawet jego uczniem, byc moze niewiele go laczylo z Chrystusem ale uwierzyl i byc moze calym swoim jestestwem chcial chwalic Boga Chrystusa i dawac swiadectwo prawdy i radosc innym. Wiecie co im Jezus odpowiedzial?
  ———
  Nie miejmy zatwardzialych serc.

  „Kto jest bez winy niech pierwszy rzuci w niego kamien”!

 89. NyndrO said

  Zauwazyliscie, ze takich dyskusji zaczelo brakowac? Jest deficyt takich dyskusji, a ze ktos sie cieszy- to jasne. Zeby nie bylo.Ja tez sie ciesze, ale ja jestem guupi.

 90. Boydar said

  Taktownie Pana Nyndr0 pominąłem na liście 🙂

 91. Dictum said

  ad. 87.
  Czy pastor chce i boi się, czy się nie boi, ale nie chce dojść do Prawdy, której sprzeniewierzyli się jego dziadowie, mnie zasadniczo mało interesuje. Ma swój rozum. Może i ma najszlachetniejsze i najuczciwsze podejście do życia, ale je ma z protestanckiego punktu widzenia. Dlatego przekazy z jego pozycji o tym, co głosił Jezus, będą zawsze bałamutne, gdyż są to prawdy wybrane i przecedzone przez heretyckie sito.
  Dlaczego i po co mam wchodzić w intelektualne relacje z człowiekiem, dla którego jedno, co przekazał Chrystus, jest ważne, a inne odrzucone.

  [z Wikip.:Główną cechą wyznań protestanckich jest uznanie Jezusa Chrystusa za jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi (zasada Solus Christus), odrzucenie tradycji przyjmowanej przez katolicyzm jako równorzędną z Pismem Świętym podstawę wiary (zasada Sola Scriptura), przyjęcie, że podstawą zbawienia jest łaska (zasada Sola Gratia), przyjmowana przez wiarę, a nie przez dobre uczynki albo praktyki religijne (zasada Sola Fide). Ponadto protestanci odrzucali odpusty, doktrynę czyśćca, kult maryjny i świętych, celibat księży, władzę papieską i liturgię w języku łacińskim].

  Zadawanie się z nimi prowadzi – co obserwujemy niestety lawinowo w Kk – do odchodzenia od prawd przekazanych nam jasno i klarownie przez samego Chrystusa w Piśmie Świętym, które to teksty protestanci fałszywie interpretują.
  Brak zatwardziałości serca nie polega – jak się dziś interpretuje – na stwierdzeniu „wszystkie religie są prawdą”.

 92. Boydar said

  Bardzo słusznie, Panie Dictum. Do sentencji Pana Gajowego dodam skromnie jeszcze część trzecią, niepublikowaną nawet przez Watykan – ‚okłamałeś mnie trzeci raz – to ja jestem kanalią, że ci na to pozwoliłem’. Należy zauważyć za Markiem Twain’em, że przecież Szatan kanalią nie jest. Jest wyłącznie gwoździem na którym radośnie wieszamy własne gów.na.

 93. wanderer said

  „Dlaczego i po co mam wchodzić w intelektualne relacje z człowiekiem, dla którego jedno, co przekazał Chrystus, jest ważne, a inne odrzucone.”
  – Panie Dictum, nikt Panu nie kaze tego robic. Chodzi o to zeby nie potepiac go w czambul.

  Brak zatwardziałości serca nie polega – jak się dziś interpretuje – na stwierdzeniu „wszystkie religie są prawdą”.
  – Pan mnie nie zrozumial albo nie ma pojecia o czym napisalem. Tu nie chodzi o interpretacje ze „wszystkie religie sa prawdziwe” i jakiejkolwiek twierdzenia. Wiara prawdziwa jest jedna – katolicka. Chodzi o nasladowanie Chrystusa. Jesli on wspanialomyslnie wybaczal maluczkim albo bladzacym i ich uczyl, to czyz my nie mielibysmy tego robic?

  I niech tu mi nikt q..wa nie wyjezdza o akceptacji zla w tym co powiedzialem.

 94. Listwa said

  @ 87 wanderer

  Nie, panie Wanderer.
  Soborowie i protestantyzm zjeżdżają się do jednego punktu. To co pan zaprezentował to taki soborowy tekst i soborowa mentalność.

  Tak samo jak nie wiemy dlaczego on tkwi w protestantyźmie, tak samo nie wiemy czy ” stara sie calym soba wyrazic chwale Bogu i Jezusowi Chrystusowi „. A skąd pan wie, że on się stara i co nim motywuje?
  Może i nie dojrzał, a może wcale nie chce dojrzeć. Tego też pan nie wie , czy on chce czy nie chce być protestantem. Raczej chce, jeśli jest.
  A jak mamy go zostawić, to też nie usprawiedliwiajmy go.

  „Gdyby on był taki mądry i wiedział co Jezus chce, to by nie był protestant”.
  – jemu co najmniej nie wypada, wypisywać publicznie, co Jezus chce, a już niedopuszczalne jest, gdy on swoje teorie i „uważanie” tworzy jako wynik błędnych interpretacji Pisma św i przypisuje to następnie woli Pana Jezusa. Pełnomocnikiem się mianował? Udawanie, że protestantyzm jest wypełnieniem woli Jezusa Chrystusa i tkwienie w nim nie jest żadnym ” wyrażaniem chwały Bogu i Jezusowi Chrystusowi”
  Wręcz przeciwnie, jest zszarganiem tej woli.

  Poza tym jakie „Nie miejmy zatwardzialych serc”, jakie „Kto jest bez winy niech pierwszy rzuci w niego kamien”! – ?
  Mamy do czynienia z konkretnym tekstem konkretnej osoby i omawianie tego tekstu, nawet krytyczne jest w pełni dopuszczalne, nawet koniecznością jest wskazanie błędów.

  Pan za to przyjmuje bezkrytycznie i mamy „kwiatek” :

  „Kiedys przyszli do Jezusa uczniowie i oznajmili ze gdzies obcy chodza i uzdrawiaja w jego imieniu. Ten „ktos” nie byl nawet jego uczniem, byc moze niewiele go laczylo z Chrystusem ale uwierzyl i byc moze calym swoim jestestwem chcial chwalic Boga Chrystusa i dawac swiadectwo prawdy i radosc innym. Wiecie co im Jezus odpowiedzial?”

  – Pan robi to samo co ten pastor, nagina interpretacje do swoich zamierzeń.
  Ten „ktoś” ewangeliczny głosił wiernie naukę, jednocześnie Pan Jezus nakazywał milczenie duchom nieczystym które wyrzucał , nawet gdy te mówiły prawdę. Jest też fragment mówiący o tym, jak 2 żydowskich kaznodziei powołując się na „Jezusa Chrystusa którego głosi Paweł” chciało wypędzić złego ducha. I co ? Zły duch odpowiedział : znam Jezusa i wiem o Pawle, ale wy coście za jedni tego nie wiem. I pobił ich dotkliwie. Jest też inny fragment mówiący : Panie wpuść nas, czy nie w twoje imię nauczaliśmy, czy nie w twoje imię wyrzucaliśmy złe duchu i czyniliśmy cuda? Na co Pan Jezus odpowiedział : Nie znam was, idźcie precz czyniący nieprawość w ogień wieczny przygotowany diabłu.

  Zacznij pan panie Wanderer czytać Pismo św w całości i interpretowac poprawnie, zanim zaczniesz po pastorsku uprawiać chciejstwo ” moze calym swoim jestestwem chcial chwalic Boga Chrystusa i dawac swiadectwo prawdy i radosc innym”

 95. Dictum said

  ad. 92.
  Ja Pana dobrze zrozumiałem, Pan mnie nie. Czy ja nieszczęsnemu pastorowi oraz innym czegokolwiek nie wybaczam, co jest w mojej mocy do wybaczania? Wybaczam a priori, bo tu specjalnie nie widzę nic do wybaczania. A że nie zgadzam się z jego kacerską religią, to nic z wybaczaniem nie ma wspólnego. I nauczać go nie jestem w stanie. Niestety dziś się tak stało, że to protestanci pouczają katolików i w wielu sprawach, że się tak wyrażę, przekabacają ich na swoją stronę i to w kręgach naszych pasterzy. I tym niestety nie umiem wybaczyć, jeśli jakieś niewinne i ufne owieczki prowadzą na manowce. Zresztą zostawiam te relacje im i Panu Bogu. Mogę się jedynie modlić.
  A naśladowaniem Chrystusa jest trzymanie się Jego Prawdy w myśleniu i postępowaniu, a nie rozglądaniem się i wysłuchiwaniem, co o życiu i Piśmie Świętym do powiedzenie ma ktoś, kto przyjmuje tylko częściowo Prawdę Chrystusa i Jego namiestników, których urząd On sam ustanowił.

 96. Listwa said

  @ 94 Dictum

  Bardzo słusznie Panie Dictum.

  Dodać można, że są już tacy katolicy, którzy protestuja, jak sie wskazuje błedy protestantów, bo to niby rzucanie kamieniami lub zatwardziałość. Będzie niby dobrze jak oni nas będą uczyć, zwłaszcza co według nich Jezus chce, a my bezkrtycznie mamy przyjować.

  A po pierwsze to Pan Jezus.

 97. wanderer said

  „Zacznij pan panie Wanderer czytać Pismo św w całości i interpretowac poprawnie, zanim zaczniesz po pastorsku uprawiać chciejstwo”

  Uklony dla szanownego pana Listwy, ale nie pan mi bedziesz rozkazywal co mam robic i jak rozumowac Pismo. Pan sie nie umiesz powstrzymac przed tym tonem, juz kiedys to panu mowilem, za duzo pan chyba na katedrze siedziales ale to pana w niczym nie upowaznia. Zadnego chciejstwa po pastorsku nie uprawiam jak mi to pan imputujesz. Mowie to co wynika z mojego serca. I nic panu do tego. Poza tym nazywanie „kwiatkiem” przytoczonego przeze mnie przykladu zakrawa o bezczelnosc.

  Pan coraz to bardziej przypomina mi „uczonego w pismie” ktory „poszerza swoje rzemyki modlitewne i wydluza fredzle szat”.

  Pan kiedys nas oceni kto z nas mial racje.

  „Slepi przewodnicy, przeceniacie komara a polykacie wielblada..”

 98. Boydar said

  Dobrze przyrządzona wielbłądzina jest naprawdę pyszna, nic się Pan Wanderer na wyszukanych potrawach nie wyznaje.

 99. wanderer said

  🙂

  Nie probowalem Panie Boydar.

 100. Listwa said

  @ 96 wanderer

  Również przesyłam ukłony dla szanownego Pana, ale co panu się przypomina jest pięciorzędne albo jedenato.
  Jak pan nie zacznie interpretwać prawidłowo, to zawsze panu będzie wychodziło , że Ewangelia sankcjonuje protestantyzm.

  I nie ton jest wazny a treść. Z trescią pan zacznie dyskutować, nie z tonem. Nie uważam soborowy ton za słuszny, abym miał go naśladować.
  Sam Pan Jezus po zmartwychwstaniu powiedział do uczniów : O wy głupi i ociężałego serca. Tez miał zły ton?

  Na pewno nie mam zamiaru dac sie kierować pastorom lub ich „tolerancyjnym, wybaczającym, pełnych nadziei że protestanci nie chcą być protesantami, a muszą , bo tatuś był, a im trudno odejść” katolikom z soborowia.

  Pan patrzy, czy to panu się nie „poszerza swoje rzemyki modlitewne i wydluza fredzle szat”

 101. Dictum said

  Panowie (a może i Panie), spotykamy się tu, ludzie na ogół jednakowo prawidłowo myślący, nie po to, żeby robić sobie osobiste uwagi, tylko żeby wymieniać myśli – tu akurat na sprawy fundamentalne, bo dotyczące naszego i innych zbawienia wiecznego. Dlatego apeluję, nie przygryzać sobie uwagami, które nic istotnego do dyskusji nie wnoszą.
  Tak nam dopomóż Bóg.

 102. Boydar said

  „Hej górale, nie bijta się …”

  Bo się Pan Roman ze śmiechu posika, wstyd będzie na cały Teksas.

 103. Boydar said

  O, Panu Dictum na to samo przyszło.

 104. wanderer said

  re.100 Dictum,
  Amen.

 105. snag said

  Listwa @ 81 ,…

  Ci co dzisiaj tlumacza i z czego mnie nie interesuje bo mowa o starozytnosci a to co widzisz dzis w hebrajskim przetlumaczono z greckiego – Skoro jezyk hebrajski wsrod uprowadzonej elity Judei do Babilonu byl powszechny i w nim spisywano Tore to wytlumacz nam dlaczego elita Judei (a tylko ja zeslano) w Babilonie miedzy soba poslugiwala sie akkadyjskim i wschodnio-aramejskim a w jezyku pisanym cuneiformem? ,…

  Wszystkie wazniejsze zdarzenia w zyciu diaspory jak: Zapis narodzin i zgonow, transakcje, kontrakty, pozyczki i dlugi, akta wlasnosci, kronike rodzinna etc. spisywano cuneiformem a nie hebrajskim? W sprawach urzedowych mozna wytlumaczyc ale miedzy soba ? ,…

  Biblia uczy ze zycie Judajczykow w Babilonie bylo gehenna a gliniane tabliczki ktore przetrwaly temu zaprzeczaja co jest jeszcze jedenym dowodem ze ci plodzili ST nie mieli zielonego pojecia o rzeczywistosci ,…

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2937909/Ancient-tablets-reveal-life-Jews-Nebuchadnezzars-Babylon.html

  ‚Gówno wiesz co to jest Stary Testament”

  Zydowska tradycja mowi ze po wreczeniu tablic z 10-cioma przykazaniami Mojzeszowi Pan Bog kazal mu spisac Tore i 613 nakazow … zakladam ze w hebrajskim to powiedziawszy zapytam po kiego tlumaczyc skoro jest w orginale ,…

  „A nawet jeśli byłby to mit, to mit pouczajkący” ,…

  Nareszcie cos dociera … Od mitow i przypowiesci mozesz sie uczyc ale nie wciskaj mi ze sa slowem bozym czy nakazem ktorym inni od ciebie musza sie kierowac ,…

  A’propos czolgisty, mozecie sobie podac reke i wziasc slub I don’t give a damn ,…

 106. snag said

  Marucha @ 83 ,…

  Nie wtykam nosa bo bronie Bojdara ale skoro juz mowa o mordach na indianach i sprawiedliwosci to nie wytykajmy palcem jednych i zamiatajmy pod dywan zbrodnie drugich ,…

  The Great California Genocide
  —————————————————-
  http://www.dailykos.com/story/2008/8/14/567667/-

 107. Listwa said

  Prof. Dakowski dobrze zauważył:

  Tak się to towarzystwo „widzących” rozochociło, że każdy nowy prorok, przywódca, ma swego widzącego i potwierdzającego „z góry, z Nieba” poglądy proroka. A to Agnieszka [okolo 20 tomów naiwnego wodolejstwa, jak z Kibeho].

  Przykład z 18 tomu:

  On: Uczynię to, zastępując ci wszystko już tu, na Ziemi, wchodząc w każdy najmniejszy zakamarek twojej duszy. Oddasz Mi każdą chwilę twego ży­cia, każdą komórkę twego ciała, każdą myśl twego umysłu i zamieszkam w tobie bez końca, aż nie będzie już więcej ciebie, bo wszystkim w tobie będę Ja.

  Ona: Będę samym pragnieniem?

  On: Tak, będziesz samym pragnieniem, które wypełnię po brzegi. Będziesz pragnieniem, które posiądzie wieczność, będziesz pragnieniem, któremu się poddam, które Mnie posiądzie i wchłonie, które przyciągnie Mnie tak silnie, że nie zdołam mu się oprzeć.

  Ona: Kocham Cię. Wiesz, jak Cię kocham!

  Ludzie!! Gdzież tu integra causa! Nie czytujcie takiego pobożnego bełkotu, nie wolno go tolerować! Toć to sprzeczne z logiką, z rozsądkiem, z pobożnością, z Tradycją Kościoła oraz z Objawieniem Chrystusa wreszcie!

  Pod szyldem „Chrystusa Króla” propagowane są jakieś cukierkowe obrazy, zupełnie jak rodem z Hollywood, czy może z Bollywood, bo pokazujące twarz Pana Maitrei, czyli produktu eksportowego masonerii z Indii, dla spoganiałej Europy. Po co nam te kicze? Upodobnić Wiarę do masońsko -pogańskiego folkloru? Czytamy też kramarskie reklamowanie, że obraz jest cenny, bo korona i berło kosztowały ileś-tam tysięcy dolarów.. !! Żądają, by wbić nań gwoździa ponad Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej… Wstyd, więcej nie cytuję.

  Z tego, że twórcy rewolucji soborowej, tj. moderniści [już od XIX wieku potępieni przez szereg świątobliwych, czasem świętych papieży], masoni, czciciele „humanizmu” głoszą swe chore poglądy z Watykanu, nic dobrego dla wiary nie wynika. Ostatnio – ujawniły się sekty ekologistów [wyświetlające skaczące po Bazylice św. Piotra zwierzątka, jak tygrysy, małpy itp.], to wszystko za aprobatą „Franciszka”, któremu napisano, a on podpisał, jakąś lewacko- ekologiczna encyklikę.

  Katolik temu „trendowi” nie może się poddać, nie może go zaakceptować.

  Jeśli ktoś musi sięgać poza Pisma święte i Tradycję do nowych objawień, to sięgajcie jedynie do potwierdzonych przez Kościół, jak rue de Bac, Lourdes, Gietrzwałd, Fatima..

  Żadnych prywatnych światłowodów!

  Nie pozwólmy na rozsypywanie się grup, może niedouczonych, ale katolickich, w kłócące się zbory zielonoświątkowców. Stamtąd blisko juz do „słowiańskiego” pogaństwa – i do masońskiej gnozy.

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18324&Itemid=119

 108. Dictum said

  Dlatego, jeśli Bóg dał nam łaskę wiary, tym bardziej należy pokornie Go błagać o dary Ducha Świętego, czyli zdrowy rozum.
  Dla siebie i tych żałośnie nawiedzonych.

 109. snag said

  Dictum @ 105 ,…

  Najpierw podziekuj Mu za to masz – Tupet masz gratis i nie od Niego ,…

 110. NICK said

  Zapoznałem się, Panowie.

  Pan NyndrO jest mądrzejszy niż komuś wydawać się może.

  Innych wniosków nie zapodam.

  Zbyt rewolucyjne by być mogły.

 111. Adam Ryglowski said

  Ja w robocie , a W. Sz. Dobrodzieje dalej pyskówki urządzają ( ALE TO NIE MAGIEL !)
  …..
  Powtórzę podsumowanie pastora Pawła Bartosika:
  „A BYĆ PATRIOTĄ TO SŁUŻBA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KRAJ , W KTÓRYM ŻYJEMY „.
  To powiedział Pastor ,- mógł powiedzieć też mułła, czy wyznawca Woo – Doo , – a przede wszystkim powinien mówić i … ROBIĆ KAŻDY Z NAS !!!

  nie pluje się na drogowskaz …
  😦

 112. Boydar said

  Czyli Dmowski to ch.uj, teraz na fali mamy Bartosiaka.

  Nie wiem czy zwrócił Pan Adam uwagę; mało który drogowskaz podąża we wskazywanym kierunku.

 113. bobolanin said

  Jak to nie ma kazanie księdza Katolickiego,
  to nie prawda panie admin,
  ks. Natanek wypowiedział prawdę o Brexit chyba w kazaniu z 24 lub 25 czerwca.
  według przekazu Brexit umożliwi stworzenie z UE superpaństwa, a umowa TTIP da jeszcze większą władzę globalnym korporacjom,
  Brytyjskie siły są za mądre aby dać się tak ograć.

 114. Marucha said

  Re 113:
  Księży katolickich godnych tego miana jest coraz mniej. Właściwie zanikają.
  Nie chodzi tu o ich tryb życia, czy prywatne grzechy.
  Nie głoszą prawdziwej wiary.
  Nie mówią „tak, tak – nie, nie”.
  Mówią bezpłciowymi ogólnikami.

 115. Listwa said

  @ 111 Adam Ryglowski

  Żaden magiel i żadne pyskówki. To był spór o poglądy. Do tego rzeczowy , a nie pisanina o maglu.
  Spory są potrzebne i dobre, o ile zmierzają do ustalenia prawdę.

  Dla każdego co potrafi czytać, pana kopiowanie i wstawianie jest zbędne.

 116. Listwa said

  @ 105 snag

  Panie Snag,
  jeśli pan się pomyli w tym temacie, to ze swoją stratą i to poważną.

  „Ci co dzisiaj tlumacza i z czego mnie nie interesuje bo mowa o starozytnosci a to co widzisz dzis w hebrajskim przetlumaczono z greckiego”

  – może i tak, a ks. Wujek polski wybitny tłumacz również mówi o hebrajskim, Św. Hieronim mówi o hebrajskim, i wreszcie Septuaginda jest w grece, była tłumaczona przez 70 hebrajskich tłumaczy na zlecenie króla Persji.
  To jak to jest, król Persji nie znający hebrajskiego, zwraca sie do hebrajskich tłumaczy aby tłumaczyli z greki w grekę?

  Do Egiptu poszli wszyscy bracia, czyli wszystkie pokolenia Izraela.
  Stary testament jest w hebrajskim, nawet jeśli na co dzień posługiwali się innym językiem.

  „Biblia uczy ze zycie Judajczykow w Babilonie bylo gehenna a gliniane tabliczki ktore przetrwaly temu zaprzeczaja co jest jeszcze jedenym dowodem ze ci plodzili ST nie mieli zielonego pojecia o rzeczywistosci ,…”

  – to weź teraz Stary Testament , księga Exodus i poczytaj co Biblia uczy. Zwróc uwagę ile lat tam byli (a było to ponad 400), przez większość czasu było im tam dobrze, nie chcieli wchodzić, dobrze się rozmnażali. Potem w czasie wędrówki po pustyni też wyrażali sie dobrze o swoim pobycie , nawet chcieli wracać. Resztę znajdź sam , a nie tylko powtarzasz głupoty. Zacznij od fragmentu w którym „władca Egiptu , który nie znał Mojrzesza powiedział …” znajdź co. Dopiero po jego decyzji Izraelitom zrobiło się źle z powodu ucisku i zaczeli narzekać, a narzekanie dotarło do Boga. Poczytaj i porównaj jakie farmazony wygadujesz, na temat tekstu, którego nie znasz wcale. I tym sie hańbisz.
  Mojrzesz otrzymał dwie tablice z przykazaniami, dwa razy i spisał Torę. Od tamtej pory Izraelici studiowali Torę w języku w jakim została napisana i starali sie żyć według jej wskazań. Izrael nigdy nie posługiwał się greką.

  „Nareszcie cos dociera … Od mitow i przypowiesci mozesz sie uczyc ale nie wciskaj mi ze sa slowem bozym czy nakazem ktorym inni od ciebie musza sie kierowac ,…”

  – za to do ciebie nie dociera. Więc słuchaj co uczy Kościół i to cię obowiązuje, niezaleznie co uważasz w tym swoim ciasnym rozumowaniu. Kościół zebrał pisma mężów bożych i proroków w jedną księgę nazywając ją Stary i Nowy Testament. Uczy ponadto , że choć ta księga jest spisana przez ludzi, to zostało to zrobione pod natchnieniem Bożym. Stąd , uczy Kościół, ksiega ta został dana Kosciołowi dla nauki ludu bożego i jego pożytkowi. Kościół potwierdził to swoim autorytetem dwukrotnie , najpierw ustalając jej skład i dając św Hieronimowi do przetłumaczenia na łacinę, po raz kolejny na soborze Trydenckim. Własne efekty dociekań w postaci swych przekonań sa bez wartości i są błędne. Z całą pewnością nie wszystko jest mitem, o ile w ogóle coś jest. Ale to jest bez znaczenia, wazna jest nauka jaką niesie w sobie Pismo św.

  Generalnie nie możesz sie kierować treścią Pisma św, gdyż nie jesteś w stanie prawidłowo go zinterpretować, zwłaszca przy takim negowaniu jego wartości i znaczenia. Masz sie kierować nauczaniem przedsoborowym Kościoła. Gdy to zlekceważysz, zapłacisz za to drogo. Bądź pewien.

  Robisz wszystko, aby Czołgista miął rację.

 117. snag said

  Listwa – 116 ,…

  Zakladajac ze jest w tym szczypta prawdy, (nie ma dowodow) bo Persja w VI wieku BC sie rozleciala a ustne paleo-hebrajskie przekazy spisywano w greckim od IV wieku BC do IV AC.

  W VI wieku BC Judea byla gniazdem fanatykow i pastuchow natomiast zasymilowany Israel byl wiernym wasalem ktory nie chcial miec nic wspolnego z zacofana Judea ,…

  A’propos Exodusu jesli pokazesz mi jakis dowod ze Mojzesz istnial podobnie Dawid czy Solomon to pogadamy bo jak narazie znajomi w temacie szukaja jakiegos sladu od kilkuset lat, bez powodzenia, to powiedziawszy nadmienie ze bez Mojzesza nie ma Judaizmu, a bez Judaizmu ,…

  Pytam po raz drugi – Zydowska tradycja mowi ze po wreczeniu tablic z 10-cioma przykazaniami Mojzeszowi Pan Bog kazal mu spisac Tore i 613 nakazow … zakladam ze w hebrajskim to powiedziawszy zapytam po kiego tlumaczyc skoro jest w orginale ,…

  —————————————————————————-

  Tu cos dla okrasy 😉 ,…

  Sdz 15:15 Znalazłszy zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją zabił nią tysiąc mężów. 😉 ,…

  Sdz 15:16 Potem rzekł Samson: Przez oślą szczękę kupa na kupie, Oślą szczęką tysiąc mężów zabiłem.

 118. NICK said

  A co Szanowny Marucha, Gospodarz, sądzi o x. Natanku?

  Moim ulubionym.

  To pytanie jest spolegliwe. Nie – wojenne.
  (zresztą napisałem to tłumaczenie się dla gawiedzi; Gospodarz wie)

  P.S. Kto ma pieczę na Całunem Turyńskim? To tak ogólnie. Nie zaś do Gospodarza.

 119. NICK said

  Czyżby, Adminie???
  (64).

  „Babcia mówi: oj!”

 120. Marucha said

  Re 118:
  Do ks. Natanka (który, przyznaję, często mówi dobre rzeczy) mam podejście „nickowe”. Czyli niecałkowite zaufanie, oparte na osobistych relacjach ludzi, którzy mieli z nim kontakt, a którym wierzę.
  Być może jestem przesadnie ostrożny i moje słowa są warte G***o z dokładnością do ε0

 121. Greg said

  Gdybym miał pójść za Żydzińskim, Gocłowskim, Rysiem itp.
  Wybieram pastora!
  Przynajmniej jest patriotą!
  Nie wilkiem w owczej skórze!
  Jego wypowiedź doskonale koreluje z encykliką Piusa XI Quas Primas, o społecznym Panowaniu Jezusa Chrystusa.
  Odsyłam do objawień Rozalii Celakówny.
  Polska, albo Mnie uzna swoim Królem, albo podzieli los innych narodów! (zagłada!)
  Co do Wice?, to było z premedytacją.
  W przypływie furii !!!!.
  Mało to kto pisał ,,ufierzy”
  I nikt nie zwracał na to uwagi.
  Panie Boydar, trochę Pana poniosło, mnie też.
  Musimy przestać ,,szybciej pisać niż myśleć” jak to ktoś już zauważył.
  W obecnej sytuacji, jakiej dotąd nie było, mamy z nimi (protestantami), wspólnego wroga! NWO!
  Warto ich potępiać?

 122. NICK said

  Ze zrozumieniem, zatem. Gospodarzu.

  P.S. Dziewięć 0,9 litrowych ‚twist’ów’. kompotu czereśniowego i sześć kilogramów kapusty ukiszonej. Zerwane 2 kilo porzeczki czerwonej i 3 czarnej. M.innymi… . Mam urlop. Pozdrawiam.
  „Nickowe”… .

 123. Boydar said

  Pan Greg będzie łaskaw się do mnie nie przytulać. Kilkakrotnie wspominałem, że jestem zatwardziałym lesbijkiem i na starość upodobań zmieniał nie będę.

 124. Listwa said

  @ 117 snag

  „A’propos Exodusu jesli pokazesz mi jakis dowod ze Mojzesz istnial podobnie Dawid czy Solomon to pogadamy”

  – to nie będę podawal żadnych dowodów i nie gadajmy, bo sie boje, że mnie juz i tak wyśmieją, że sie z koniem kopię. Nie nadajesz sie do żadnej dyskusji, jesteś beton jeśli chodzi o przyswajanie.

  „Zakladajac ze jest w tym szczypta prawdy, (nie ma dowodow) bo Persja w VI wieku BC sie rozleciala a ustne paleo-hebrajskie przekazy spisywano w greckim od IV wieku BC do IV AC”.

  – Septuaginda jest znana od bardzo dawna, jest w grece, nikt nie tłumaczy z greki na grekę poza Snagiem z hameryki. Tora została spisana dla Izraela i przez wieki nią sie posługiwali, oni nie znali greki. Posługują sie Torą do dziś i nie w grece. Septuaginda jest wykorzystywana do lepszego zrozumienia znaczenia słów starożytnych zapisanych w hebrajskim. Wystarczy tych twoich odkryć i wierzen z murka.

  „W VI wieku BC Judea byla gniazdem fanatykow i pastuchow natomiast zasymilowany Israel byl wiernym wasalem ktory nie chcial miec nic wspolnego z zacofana Judea ,…”

  – jak zwykle, twoje wierzenia są g…no warte, jak i zdania ktore tworzysz. W skutek grzechu Salomona Judea odłączyła sie od Izraela, mieli oddzielnych władców, po podziale Izrael i Juda były siebie warte, czyli jedna miernota z kilkoma wyjątkami.
  „A’propos Exodusu jesli pokazesz mi jakis dowod ze Mojzesz istnial podobnie Dawid czy Solomon to pogadamy bo jak narazie znajomi w temacie szukaja jakiegos sladu od kilkuset lat, bez powodzenia, to powiedziawszy nadmienie ze bez Mojzesza nie ma Judaizmu, a bez Judaizmu ,…”

  – nie pokaże, bo dyskusja z tobą siana warta. To co to za znajomi, którzy od kilkuset lat szukają i bez efektu, jacyś ślepi czy bez rąk?

  „Pytam po raz drugi – Zydowska tradycja mowi ze po wreczeniu tablic z 10-cioma przykazaniami Mojzeszowi Pan Bog kazal mu spisac Tore i 613 nakazow … zakladam ze w hebrajskim to powiedziawszy zapytam po kiego tlumaczyc skoro jest w orginale ,…

  – masz jak na dłoni swoja Snagową twórczość, pytanie od czachy jak po walnięciu pałą.

  Stary testament został napisany w hebrajskim i fragmentami w aramejskim, Nowy Testament jest w grece, jedna ewangelia była na początku w hebrajskim, została przetłumaczona , potem oryginał zaginął została tylko kopia grecka.

  Jak nie potrafisz przyjąć faktów i wypowiedzi róznych ludzi z różnych okresów, to weź sie za zmywanie garów albo co. Teraz spadaj, wróć jak wejdziesz na jako taki poziom dyskusji. Twoje szablony informacji i przekonań z murków są znane i sie powtarzasz. A dowodów nie masz.

 125. Listwa said

  @ 121 Greg

  „Gdybym miał pójść za Żydzińskim, Gocłowskim, Rysiem itp.
  Wybieram pastora!”

  – od strony poprawności religijnej, te same bezdroża

 126. Listwa said

  Snag

  Masz i ty okrasę, nie chcę powiedzieć że to o tobie, ale jak sie nie zaczniesz starać to będzie o tobie :

  9 Uczyć głupiego – to kleić skorupy
  lub budzić śpiącego z głębokiego snu.
  Nauczać głupiego – to jakby nauczać drzemiącego,
  który jeszcze w końcu zapyta: „A o co chodzi?”
  Płacz nad zmarłym, stracił bowiem światło,
  płacz nad głupim, bo rozum zgubił.
  Ciszej płacz nad zmarłym, bo znalazł odpoczynek,
  życie zaś głupiego gorsze jest od śmierci.
  Żałoba po zmarłym trwa siedem dni,
  po głupim i bezbożnym zaś przez wszystkie dni jego życia.
  Nie wdawaj się z głupim w długie rozmowy
  i nie chodź do tego, kto nie ma rozumu.
  Strzeż się go, byś nie miał przykrości
  i byś się nie splamił przez zetknięcie z nim.
  Unikaj go, a znajdziesz wytchnienie
  i nie doznasz rozgoryczenia z powodu jego nierozumu.
  Cóż jest cięższego nad ołów?
  a jak mu na imię? Głupi.
  Piasek, sól i bryłę żelaza
  łatwiej unieść, niż [znieść] człowieka nierozumnego.

  Mądrość Syracha rozdz. 22

  Oczywiście oryginał był w hebrajskim , który zaginął , tłumaczenie na polski z kopii grekiej.
  Ta wersja jest z tysiąclatki, tłumaczenie ks. Wujka jest lepsze.

 127. snag said

  Listwa ,…

  Pokaz mi jakikolwiek/gdziekolwiek dowod, (moze byc cegla) ze Solomon istnial oprocz w ST opowiastkach?. Napisz jak nazywal sie faraon ktory zniewolil Hebrajczykow? 600 tys wojownkow Mojzesza z rodzinami w sumie ponad 3 miliony dusz wloczylo sie 40 lat po pustyni i zadnego sladu po obozowiskach, cmentarza, nic, zero zilch.

  Saul ponoc wystawil 200 tys. wojownikow przeciwko Filistynom, po kiego skoro ich populacja nigdy nie przekroczyla 25 tys wliczajac kobiety i dzieci, ktorzy w ciagu jednego wieku zasymilowali sie z etniczna ludnoscia. Pancerz Goliata opisany w ST wynalezli Scyci 500 lat po Dawidzie jesli wierzysz ze taki istnial a walka harcownikow znana byla w basenie Morza Egejskiego a nie w Lewancie.

  „That narrative is familiar to any student of the Bible. A young shepherd named David from the tribe of Judah slays the giant Goliath from the enemy tribe of the Philistines, is elevated to king of Judah following the death of Saul at the close of the 11th century B.C., conquers Jerusalem, unites the people of Judah with the disparate Israelite tribes to the north, and thereupon amasses a royal dynasty that continues with Solomon well into the tenth century B.C. But while the Bible says David and Solomon built the kingdom of Israel into a powerful and prestigious empire stretching from the Mediterranean to the Jordan River, from Damascus to the Negev, there’s a slight problem—namely, that despite decades of searching, archaeologists had found no solid evidence that David or Solomon ever built anything”

  „During David’s time, as Finkelstein casts it, Jerusalem was little more than a „hill-country village,” David himself a raggedy upstart akin to Pancho Villa, and his legion of followers more like „500 people with sticks in their hands shouting and cursing and spitting—not the stuff of great armies of chariots described in the text”

  http://ngm.nationalgeographic.com/2010/12/david-and-solomon/draper-text/1

 128. Listwa said

  Snag,

  Pomyliłem się:

  Nie chodzi o Persję w przypadku Septuagindy, a o Ptolemeusza II Filadelfa z Aleksandrii w Egipcie :

  „Według tzw. Listu Arysteasza na zaproszenie Ptolemeusza II Filadelfa do Aleksandrii w Egipcie miało przybyć siedemdziesięciu dwóch uczonych żydowskich, po sześciu z każdego z dwunastu plemion Izraela, którzy po oficjalnym podjęciu na dworze rozpoczęli przekład Tory na grekę (koine). Mieli oni pracować osobno, a potem wymienić się efektami tłumaczenia i ustalić ostateczną wersję dzieła. Ukończyli translację po siedemdziesięciu dniach. Wówczas okazało się, że poszczególne teksty tłumaczenia są identyczne, co odebrano jako znak od Boga[3]. Król, zachwycony dziełem, miał nabrać wielkiego szacunku do Biblii. Znajdowała się ona niewątpliwie wśród rękopisów w Bibliotece Aleksandryjskiej.

  Za czasów Ptolemeusza II przetłumaczono jednak tylko Pięcioksiąg Mojżeszowy”,

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Septuaginta

 129. snag said

  Listwa @ 126 ,…

  Przestan pieprzyc i wroc do tematu ,…

  Dowody my dear Watson, dowody – Takie wydarzenie jak Exodus, czy ‚monarchowie’ jak bohaterski Dawid czy przyklad madrosci kalibru Solomona ktoremu rzekomo wladcy sie klaniali i zadnego sladu na miejscu i zadnej wzmianki w sasiednich krolestwach ,…

  Kacyk zbieraczy i pastuchow, owczesny Pancho Villa owszem jesli nie fikcja, ale nic poza tym ,…

  „The books of the Old Testament outlining the story of David and Solomon consist of scriptures probably written at least 300 years after the fact, by not-so-objective authors. No contemporaneous texts exist to validate their claims. Since the dawn of biblical archaeology, scholars have sought in vain to verify that there really was an Abraham, a Moses, an Exodus, a conquest of Jericho. At the same time, says Amihai Mazar, Eilat’s cousin and among Israel’s most highly regarded archaeologists”

  http://ngm.nationalgeographic.com/2010/12/david-and-solomon/draper-text/6

 130. snag said

  Listwa @ 127 ,…

  Zapomniales napisac jak ich zaprosil, telegramem Western Union czy moze e-mail nie wspominajac jak ich znalazl i jak przybyli na czas, nie Lufthanza przypadkiem a moze LOT’em ? 😉 ,…

  Magiczne liczby w Biblii … 6, 12, 70, heheh nastepny temat do walkowania, w tym przypadku tylko 3 a jest ich wiecej, bo np. ’40’ jest wymienione bodajze 146 razy w Biblii ,…

  Biblie tlumaczono z jezykow ktore wymienilem wyzej nie dlatego ze krol chcial ja poznac a dlatego ze podczas greckiego podboju malo kto rozmawial po hebrajsku. Ludzie glosowali nogami bo ‚okupanci’ zapewnili im duzo lepsze zycie niz zacofany rezim kleru.

  W czasie makabejskiej rewolty doszlo do tego ze na podbitym terytorium Makabejczycy na sile rzezali chlopcow i mezczyzn ktorzy adoptowali Hellenizm bo woleli byc poddanymi Seleucidow niz hebrajskich ekstremistow ,…

  „After Mattathias’ death about one year later in 166 BCE, his son Judas Maccabee led an army of Jewish dissidents to victory over the Seleucid dynasty in guerrilla warfare, which at first was directed against Hellenizing Jews, of whom there were many. The Maccabees destroyed pagan altars in the villages, circumcised boys and man and forced Jews into outlawry” ,…

  Mam znajomego detektywa ktory opowiadal jak swiadkowie (klienci) opisywali napad na bank w ktorym cos akurat cos zalatwiali kazdy widzial co innego, dyskrypcje rabusiow sie roznily, niektorych swiadkow przesluchiwal kilka razy i za kazdym razem cos dodawali, cos odejmowali czy zmieniali ,…

  Opowiastki Biblii byly ‚adoptowane’ upiekszane, zmyslane i przekazywane ustnie przez kilkadziesiat pokolen , reszte sobie dopowiedz ,…

 131. snag said

  Listwa @ 127 ,…

  Deser ,…

  „List Arysteasza (List Pseudo-Arysteasza) – pseudoepigraf napisany prozą, pochodzący najprawdopodobniej z drugiej połowy II wieku p.n.e. Ten fikcyjny list miał zostać skierowany przez niejakiego Arysteasza, jednego z Hellenów, czcicieli Zeusa oraz dworzanina Ptolemeusza II Filadelfa, do mieszkającego w Jerozolimie jego brata Filokratesa. Utwór ten został napisany w koine, a opowiada uważaną za legendę historię powstania Septuaginty” ,…
  ———————————————————————
  https://pl.wikipedia.org/wiki/List_Arysteasza

  Have a good day ,…

 132. Listwa said

  @ 129 Snag

  „Przestan pieprzyc i wroc do tematu ,…”

  – zbyt niewyraźnie napisałem że nie mam zamiaru kopać się z koniem, mam to zrobić wyraźniej?

  Poczytaj sobie , jaki był temat i sam sie trzymaj.

  Okrasa się tobie nie podoba? Sam przestań pieprzyć i okrasy podawać.

  Ty usiądź i poczekaj, zbiorę wszystkie rękopisy i przyjadę do tej twojej hameryki i będziesz mógł zobaczyć własnymi snagowy ślepiami w jakim są jezyku. albo moze zabiorę ciebie na wycieczkę po świecie i odwiedzimy niektóre archeologiczne miejsca. Co sie dla Snaga nie robi. A ty w między czsasie sobie posiedź i rozpocznij jeszcze kilka innych tematów popartych napisami na scianach.

  Penie będę tracil czas na rozmowy z tobą.

 133. Listwa said

  Czytałeś to Snag:

  Nie wdawaj się z głupim w długie rozmowy
  i nie chodź do tego, kto nie ma rozumu.
  Strzeż się go, byś nie miał przykrości
  i byś się nie splamił przez zetknięcie z nim.
  Unikaj go, a znajdziesz wytchnienie
  i nie doznasz rozgoryczenia z powodu jego nierozumu.

  Bardzo mądre, mam zamiar stosowąć, choć to dla cienie mity wymyslone przez pastuchów. Tylko nie pytaj czy to przysłali mailem, telegramem Western Union, czy może Lot-em. .

 134. snag said

  Listwa ,…

  Madrej glowie dosc po slowie – Nikt mi nie powie ze nie probowalem ,…

 135. Greg said

  Panie Boydar.
  W takim razie oboje jesteśmy już ,,na starość” na wylocie!

 136. Listwa said

  @ 134 snag

  Próbować to za mało, masz sie nauczyć. Tez uczciwości, a nie pomijania.

Sorry, the comment form is closed at this time.