Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Nowa era w badaniach historii Słowian na terenie dzisiejszych Niemiec

Posted by Marucha w dniu 2016-07-20 (Środa)

Germania Slavica jest jednym z czterech pól zainteresowania humanistycznego Centrum Badania Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy Uniwersytecie w Lipsku (niem.: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, GWZO).

Słowiański gród Radusz (Slawenburg Raddusch), GPS: N: 51°48’17.64″, E: 14°1’49.30″

Ostatnio powołano wiele zespołów naukowych wspólnie badających dzieje tych terenów od nowa, bez propagandowego obciążenia. Prawie wszystkie potoczne opinie Niemców są obalane, tworzy się nowy obraz „Ostsiedlungu”, mniej korzystny dla naszych zachodnich sąsiadów. Jest on jeszcze za mało rozpropagowany.

Program naukowy Germania Slavica jest prowadzony od wielu lat i ma już swoje opracowania. Oto kilka takich przykładów (Wikipedia):

1. Badacze, tacy jak archeolog Sebastian Brather, bezpośrednio powołują się w swoich pracach na projekt Germania Slavica. Zaprzeczają oni przy tym także ugruntowanej w Niemczech, w końcu XIX i pocz. XX wieku, teorii pragermańskiej, która przyjmowała nieprzerwaną germańsko-niemiecką ciągłość zasiedlenia tych ziem od prahistorii do średniowiecza. Teoria ta głosiła, że Germanie tymczasowo, w czasie wędrówek ludów, opuścili środkową Europę i w czasie późnego średniowiecza powrócili do praniemieckiej ziemi, aby dokończyć swoja misję kulturalną, stając się w międzyczasie Niemcami.

2. W kwestii powstania oraz rozwoju osiedli miejskich przez długi czas funkcjonowała w Niemczech teoria osadnicza lub kolonizacyjna, głosząca, że miasta na wschodzie wcześniej nie istniały i były zakładane dopiero przez niemieckich kolonistów na tak zwanym surowym korzeniu. Polscy uczeni, natomiast, prezentowali tzw. teorię ewolucyjną, zakładającą rozwój miast w procesie asymilacji zachodnich modeli organizacyjnych organizmów miejskich, zaadaptowanych do słowiańskiego przedmiejskiego rdzenia osadniczego. Obie te teorie stały wobec siebie w wyraźnej sprzeczności i wymagały weryfikacji. Badania Schlesingera oraz Ludata w wielu przypadkach udowodniły słuszność tej drugiej teorii, w wyniku czego stara teoria kolonizacyjna została w 1980 roku obalona.

3. Historycy w projekcie Germania Slavica zajęli się także badaniem problematyki demograficznej. W niemieckiej historiografii akcentuje się zazwyczaj niewielkie zaludnienie występujące na ziemiach zamieszkanych przez Słowian oraz jego znaczący wzrost w czasie niemieckiej kolonizacji tych terenów. W wyniku gwałtownej i wzmożonej kolonizacji Słowianie mieli, jako etnos, dość szybko zniknąć na zamieszkanych przez siebie ziemiach. Badania archeologiczne już około 1970 roku wykazały, że domniemana niska gęstość zaludnienia, występująca w okresie przed niemiecką kolonizacją, wcale nie jest tak oczywista. Z powodu silnych regionalnych różnic, występujących na odmiennych terenach, generalizowanie takie naukowcy uznali za bezzasadne. Napływ niemieckich osadników, co prawda pomnożył gęstość zaludnienia, ale nie był on wcale tak znaczny, jak przyjmowały to dotychczasowe teorie. Nie doprowadziły one również do całkowitej germanizacji słowiańskiej ludności.

4. Schich w 1979 roku podsumował to w następujący sposób: Z wychodzących z tradycji zakonnej zaleceń, aby wznosić klasztory w dziczy, utworzył się w XIX wieku pogląd o niesamowitych osiągnięciach Cystersów w szerzeniu cywilizacji. Dołączył do niego również pogląd o zacofaniu wszystkich słowiańskich obszarów, w czasie przed wprowadzeniem tak zwanej kolonizacji niemieckiej w późnym średniowieczu. Rzesze mnichów, którzy jako pionierzy osiedlili się na słowiańskich pustkowiach (we współpracy ze sprowadzonymi w XII i XIII wieku chłopami), zmienili puste pod względem zaludnienia obszary, tzw. terras desertas, w kwitnące, cywilizowane krajobrazy oraz tereny przekształcone przez człowieka. Bardzo długo trzymano się tej wersji, nawet jeżeli później, czerpiąc ze źródeł, musiano przyjąć fakt, że cystersom przekazywane były już istniejące wsie.

5. Wolfgang Fritze, starając się również spopularyzować termin Germania Slavica, zwracał się wielokrotnie do niemieckiej opinii publicznej, że w niemieckiej historii oraz kulturze istnieje również pomijany słowiański udział, zlokalizowany głównie na wschodzie historycznych Niemiec. Miał on podobny zakres oraz skalę, jak szeroko i powszechnie znany rzymski udział na zachodzie Niemiec, jednak nie doczekał się on dotąd uznania. Podobnie jak inny niemiecki historyk – Schlesinger, który chciał uznania żywiołu słowiańskiego jako składnika wschodnioniemieckiej identyfikacji.

6. Poprzez analizę opartą na źródłach pisanych – w postaci dokumentów historycznych oraz map przedstawiających geografię osadniczą – rozpoznana została w znacznym stopniu rola klasztorów cysterskich w procesie rozbudowy osadnictwa. Chociaż wcześniejsze prace historyczne przypisywały Cystersom monopol na całość materialnego rozwoju na terenach objętych ich zarządem, to nowe badania pozwoliły ustalić, że nie wszystkie miejscowości zostały przez nich założone, lecz w dużej części, w wyniku darowizn, przejęli oni w posiadanie istniejące już osady. Cystersi w XII wieku nie ograniczali się jedynie do osiągnięcia samowystarczalności dzięki hodowli oraz rolnictwu, ale dodatkowo wykorzystywali możliwości zarobku płynącego z prowadzenia handlu. Dlatego też przejmowali również istniejące już wcześniej targi, gospody, oprócz oczywiście tych urządzanych przez siebie.

7.Uzgodniono, że około 800. roku Karol Wielki zlecił biskupowi Würzburga Bernwelfowi wybudowanie 14. misyjnych kościołów dla schrystianizowanych Słowian nad Menem i rzeką Regnitz: …ut in terra sclavorum, qui sedent inter Moinum et Radentiam fluvios, qui vocantur Moinvinidi et Radanzvinidi.. Kapitularz diedenhofeński z 805. roku wymienia miejscowości Hallstadt, Forchheim, Premberg koło Burglengenfeld oraz Ratyzbony jako miejsca pobierania ceł z handlu między Frankami a Słowianami. W 893. źródła pierwszy raz wzmiankują o Słowianach z Górnego Palatynatu. Z okresu od VIII do X wieku pochodzi wiele wzmianek o miejscowościach leżących w „Kraju Słowian”, w związku z nadaniami ziemi dla klasztoru w Fuldzie oraz kościołów w Würzburgu i w Ansbach. Podczas tworzenia biskupstwa bamberskiego w 1007 roku wyraźnie wskazuje się na chrystianizację mieszkających tam Słowian.

Wyniki badaczy z programu naukowego Germania Slavica będą nam odsłaniać coraz to nowe kulisy Germanizacji dawnych terenów słowiańskich i już bez politycznych ograniczeń powinny one na bieżąco być wprowadzane do świadomości społecznej po obu stronach. Wierzę,że taki kierunek pojednania będzie trwały i skuteczny.

Włodzimierz Skupień
http://www.taraka.pl

Komentarze 62 do “Nowa era w badaniach historii Słowian na terenie dzisiejszych Niemiec”

 1. Zerohero said

  Interesujące, że osiągnięcia Słowian są stale umniejszane. Zapomina się o organizacji i architekturze. Wmawia się, że to jacyś nomadowie którzy przywędrowali ze stepu w VII wieku. Dyrektorka PO-pisowskiego muzeum żydów polskich nawet wmawiała, że w X wieku Żydzi kolonizowali dziewicze lasy. Tą samą brednię wmawiali judeochrześciajanie z Ziarna – programu indoktrynujacego polskie dzieci.
  Niedługo usłyszymy, że Słowianie to w zasadzie są w tyle za murzynami, więc trzeba się uszlachetnić wpuszczając murzyńskich reproduktorów

 2. wielkopolanin said

  http://slawenburgen.npage.de/

 3. Peryskop said

  Oby udało się odkłamać historię, choć interesy temu nie sprzyjają.

  6. … Cystersi w XII wieku nie ograniczali się jedynie do osiągnięcia samowystarczalności dzięki hodowli oraz rolnictwu, ale dodatkowo wykorzystywali możliwości zarobku płynącego z prowadzenia handlu. Dlatego też przejmowali również istniejące już wcześniej targi, gospody, oprócz oczywiście tych urządzanych przez siebie.

  No właśnie !
  Co to był za żywiołek ci cystersi ?

  Czy aby – tak w głębi duszy – nie davidowego wyznania handlowego ?

  Albowiem :

  Współinicjatorami krucjat byli cystersi, Sacer Ordo Cisterciensis (SOCist), zakon katolicki założony w roku 1098 w Cîteaux (łac. Cistercium) k. Dijon w Burgundii.

  Burgundia należała do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, które powstało w roku 962 i dotrwało aż do roku 1806 gdy Napoleon zmusił Imperatora Franciszka II do abdykacji. (za co po kilku latach słono zapłacił)

  Heinrich III (1017-1056) z dynastii salickiej, syn Świętego Cesarza Konrada II oraz Gizeli Szwabskiej – 1026-41 książę Bawarii, 1038-45 książę Szwabii, 1039-56 król Niemiec, Burgundii i Włoch, 1046-56 Święty Cesarz Rzymski – miał wielkie wpływy, m.in. dlatego, bo pierwsza żona Gunhilda była córką Kanuta Wielkiego – króla Anglii, Danii i Norwegii. Natomiast stając się – pod wpływem drugiej żony Agnieszki z Poitou – gorliwym katolikiem, w działaniach wobec państwa i Kościoła oficjalnie kierował się zasadami mnichów z Cluny : treuga Dei (pokój Boży) i iustitia et pax (sprawiedliwość i pokój).

  Co za przypadek ! Cluny is a commune in the Saône-et-Loire department of the region of Burgundy, [today] in eastern France.

  Heinrich III zwalczając występujące wśród kleru nadużycia, zorganizował synody w Sutri oraz w Rzymie w roku 1046. Przeprowadził specyficzne reformy Kościoła, gdyż umocnił pozycję papieża, ale jednocześnie sprawował nad nim cesarską kontrolę, pozbawiając rzymską arystokrację wpływu na wybór papieża i zapewniając ten tron kolejno czterem duchownym niemieckim.

  Czyli reforma Heinricha III polegała głównie na podporządkowaniu papiestwa Cesarstwu teutońskiemu.

  Henryk III osłabiał także Słowiaństwo, obawiając się umocnienia władzy Brzetysława czeskiego. W roku 1039 wsparł finansowo i zbrojnie syna polskiego króla Mieszka II i dał mu 500 ciężkozbrojnych, aby wygnaniec mógł powrócić do Polski i przejąć władzę jako Kazimierz I „Odnowiciel”. Niestety dopiero po sromotnej klęsce 30-tysięcznej armii saskiej w bitwie z plemionami Słowian Połabskich nad Łabą pod Hobolinem (dziś Havelberg) w 1056 roku – Heinrich III w wieku 39 zmarł na atak serca…

  Cystersi organizowali wyprawy krzyżowe i zakładali zakony rycerskie (m.in. templariuszy), a sieć klasztorów cysterskich pokryła całą Europę – w roku 1153 było ich już 345 !

  W Polsce obecni od roku 1143 : Jędrzejów, Sulejów, Koprzywnica, Kołbacz, Lubiąż, Ląd, Oliwa, Mogiła, Wąchock, Krzeszów, Henryków, Trzebnica.
  http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/cystersi;3888857.html

  Zasługi mają wielkie, skoro w 1990 roku formalnie ateistyczna przecież Rada Europy [kim jest to ciało i w czyim interesie działa?] zadecydowała o powstaniu turystycznego szlaku łączącego dawne i obecne ośrodki cysterskie. Jedno z odgałęzień szlaku prowadzi przez Polskę.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Cystersi

  Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Można się podomyślać, jaki jest związek między zakonami cysterskimi a innowacyjną gospodarką.
  http://www.szlak-cysterski.eu/

  Zatem już tysiąc lat temu teutoński ‘święty cesarz’ reformując Kościół podporządkował papiestwo germańskim interesom gdy Reich operował jako „cesarstwo rzymskie” – a dziś – po perturbacjach – operuje jako EU.

  OTO kulisy innowacyjnej gospodarki opartej na tradycji cysterskiej 🙂

 4. JO said

  ad.3.

  Przeciez w tych Zakonach byla wylacznie „Polska Szlachta”, ktora jest wszystkiemu winna!!!

  https://gajowka.wordpress.com/zabytki-archeologia/

 5. Prawdą w dziób said

  Przypominajmy, że Germania, czyli Niemcy, w jęzorze chazarskim znaczy Aszkenazi. Ponoć zamieszkiwali „wczoraj” dorzecze Wołgi.

 6. Franz said

 7. Aguirre said

  ad 3) Plemienne ujadanie. Oczywiście cysterskie klasztory to nic w porównaniu ze słowiańskimi grodami. Cystersi to oczywiście illuminati razem z templariuszami i chcieli stworzyć NWO w XII w. Coraz więcej słowiańskich i pogańskich akcentów tutaj, po cystersach przyjdzie kolej na dominikanów i franciszkanów też szkopy przecież. Wniosek spalić wszystkie katolickie świątynie, przywrócić puszcze ze świętymi dębami i przywrócić strukturę plemienną z kastą kapłanów-druidów. Składanie ofiar z dzieci również się przyda w chwilach nieurodzaju.

 8. JO said

  ad.7. Czy Pan naprawde uwaza, ze Unych nie bylo w tamtych czasach w…klasztorach…???
  Czy Pan naprawde uwaza, ze nie ma unych w Kosciele wsrod Duchowinstwa Dzis????

 9. Yah said

  Ad 7 i 8

  A kto chce palić świątynie ?

  Stwierdzamy tylko fakty. Skoro infiltracja jest możliwa teraz i niektórzy w nią nie wierzą, to dlaczego zakony nie mogłyby infiltrowane. Ta infiltracja bardzo łatwo wyjaśnić wszystkie patologie o które oskarżany jest kościół w przeszłości.

 10. JO said

  ad.9.

  :))

  .https://gloria.tv/video/cyHyhsVtidHpMae4fSm6deUa7

 11. Aguirre said

  ad Jo. Wszyscy ludzie są grzeszni nie tylko żydzi. Jak pan myślisz, że wszystko co złe w świecie można zrzucić na „unych” to Pan zaprzeczasz nauczaniu KK i nie mam tu na myśli nauczania posoborowego. Ale widocznie tak Panu łatwiej usprawiedliwić wszelkie występki – to wina „unych”. My to są idealni ale to „uni” wszystko psują. Trochę pokory Panie Jo na pewno się przyda.

 12. split said

  Jaki dowod? ,…

  Ja widze produkt (rekonstrukcje) fantazji artysty – Wyglada ze wladcy Bagdadu zrzynali od Slowian 😉 ,…

  http://www.pronews.gr/portal/sites/default/files/styles/830×420/public/GALLERY/vagdati_7.jpg?itok=58lOOWpZ

  Podczas budowy mostu w okolicy Seattle wykopano na slady koczowiska a ze nad rzeka to musi letniego obozu indian oczywiscie dzisiejszy potomkowie nie przepuscili okazji zeby bzyknac bialych na kilka hektarow i wniesli sprawe do sadu ze to ich ziemia dopoki nie okazalo sie ze w/g zyjacych swiadkow byl to oboz bezdomnych z czasu recesji

 13. JO said

  ad.11. Gdyby Pan mnie uwaznie czytal, to nie pisal by takich sugestii….

 14. JO said

  ..re 11. .. jednak nalezy stwierdzic, ze Zydzi tworza systemy, ktore same w sobie wymuszaja na Gojach grzeszenie, czego konsekwencja jest nasz upadek i poddanie sie „sterom” zydow…

  Jest nieuczciwoscia wskazywac na Gojow wine a nic nie mowic o tych, co do upadku doprowadzaja.

  Katolikow systemy kazdego podwyzszaly, udoskonalaly, tworzyly mozliwosci siegniecia DOSKONALOSCI…pnac sie w Gore…kazdego zachecaly…formujac Wole Ludzka – Dobra Wole

  Zydowskie systemy przeciwnie – popychaja sila PIKOWAC w dol, upadac, grzeszyc…i to na SILE a kto nie chce , to do piachu…
  —————
  ———————W sytuacji kiedy my nie mamy naszych Krolestw i musimy zyc w systemach zydowskich , doszukiwanie sie na pierwszym miejscu winy Nas samych, jest wg mnie podloscia, tak wlasnie robia zydzi…(„winny szlachcic”), gdyz systemy wymuszajace…, oglupiajace, wulgaryzujace, nie pozostawiajace nam wiekszych szans na zycie w Lasce Uswiecajacej wskazuja wyraznie na winowajace naszego upadku i sytuacji w kolo nas samych. Wskazuja na Zyda jako winowajce.

  Wszakze Sw Magisterium mowi, ze kto bedzie namawial do grzechu…ten ponosi odp za grzeszacego grzech….

 15. NICK said

  Oj, te „zakony”. Oj.
  No to mamy:
  jezuici, dominikanie, cystersi, franciszkanie… .
  A może coś o żeńskich ktoś zapoda ciekawostkę?

 16. Publikacja przeznaczona dla uczestników ŚDM2016

  Prezes IPN, dr Łukasz Kamiński, historyk, współautor powyższego przewodnika powiedział: „Ukazujemy rolę Kościoła i pewną wyjątkowość polskiej historii. Niewiele jest takich krajów jak Polska, których historia zaczyna się w momencie chrztu.„ – !!!

  Prezentacja broszury


  Ów historyk trzeci od lewej, za: http://wp.naszdziennik.pl/

  więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/07/19/jak-rozpoznac-idiote-albo-szubrawca-poradnik-dla-uczestnikow-sdm2016/

 17. Siekiera_Motyka said

  Ad. 10/15 – Link zapoznał mnie z

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_Neokatechumenalna

  „Ponieważ we wspólnotach neokatechumenalnych rodzi się wiele powołań do stanu kapłańskiego papież Jan Paweł II zaaprobował stworzenie seminarium misyjnego specjalnie dla powołań ze wspólnot, pierwsze takie seminarium powstało w 1988 roku w Rzymie. Również Jan Paweł II zasugerował nazwę dla tego seminarium: Redemptoris Mater, co po łacinie oznacza Matka Odkupiciela. Do 2008 r. na całym świecie, erygowano ponad 70 seminariów Redemptoris Mater, w których do kapłaństwa przygotowuje się około 3000 alumnów. W Polsce – istnieje jedno Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie, w planie jest otwarcie takiegoż w Krakowie. Na dzień 13 października 2015 r., istnieje już 105 seminariów Redemptoris Mater na całym świecie”

  Można się w tym wszystkim kompletnie zgubić.

 18. Maćko said

  1. Kto wykonczyl Cystersów?
  2. Kto wykonczyl Templariuszy?
  3. Kto wykonczyl Jezuitów?
  4. Kto wykonczyl Targi Szampanii?
  ****

  Co do przyznawania sie Niemiec do obecnosci Slowian na ich terenach.. moze to tylko wstep do wlaczenia kolejnych terenów do „Wielkich Slowianskich Niemiec? Do „Wielkiej Panslowianskiej Rzeszy” od Baltyku do Adriatyku i od Moskwy do Amsterdamu?

 19. Przecław said

  „Wierzę,że taki kierunek pojednania będzie trwały i skuteczny.”…

  Jaki kierunek ? Czy ci „badacze” mają choć na tyle uczciwości i odwagi cywilnej aby powiedzieć prawdę o teorii allochtonicznej i jej niedorzeczności ? jakoś nic na to nie wskazuje, a w każdym razie brak jest nawet prób zabrania się za ten temat. Nawet autor, skądinnąd ciekawej wystawy „Słowianie we wschodniej Bawarii” nie odważył się naruszyć taboo i co krok asekuruje się stwierdzeniami jakoby ci Słowiane byli tam jednie od VIII wieku, byli rzekomo w mniejszości – kompletna niedorzeczność biorąc pod uwagę np. istniejące tam do dziś hydronimy całkowicie słowiańskie, a to są niepodważalne dowody na trwającą tysiące lat obecność Słowian.

  Podobnie Radusz, w miejscowości Vetschau, który powtarza i utrwala wszystkie antysłowiańskie niedorzeczności. Ja tam byłem już kilka lat temu i spędziłem cały dzień, pytam się kto z Was tam był ? Przecież to jest ziemia słowiańska i ta słowiańskość wychodzi na każdym kroku, a to że oni ćwierćgębkiem się do tej słowiańskości przyznają, przy okazji podając ją w obłudnym sosie, to jakaż to łaska ?

  Do jasnej cholery, przestańmy się po raz n-ty nabierać na ich fałszywe śpiewy i weźmy się za odkłamywanie naszej historii sami.

 20. Maćko said

  14 JO celnie zauwaza maskowany przed nami porzadek naturalny i zdrowy lancuch odpowiedzialnosci.

  Jesli poszla dzieweczka do laseczka i ktos ja tam molestowal, to nie wina dzieweczki, ze ladna i mloda, tylko wina molestujacego.
  Jesli sie namawia do gry w 3 kubki, to nie wina glupiego co gra tylko wina oszusta i naganiaczy którzy go sprowokowali do glupiej decyzji zagrania.
  Jesli sie oferuje oszukancze kredyty frankowe to winny jest oszust je proponujacy na niekorzystnych warunkach a nie gupi naiwny co je wzial.

  Istotna jest intencja spowodowania szkody innemu dla wlasnej korzysci.

  No to teraz, jak sobie poszukamy sprawców, to nagle sie okazuje, ze:

  Nie wszyscy zydzi to zloczynacy – Prawie wszyscy zloczyncy to zydzi.

  ( zloczyncia to zlo czyniaca osoba )

 21. NICK said

  Ano własnie się gubię… .
  P. Siekiera_Motyka. (16).

  Ach. O benedyktyńskiej „pracy” zapomniałem.
  Np. tynieckiej.

  Może ktoś wytłumaczy bo naprawdę się gubię.
  Mnie Rodzice wychowali na Katolika. Nie zaś Gajówka.
  A w Gajówce coraz więcej niekorzystnych opinii.
  Posoborowie? Oczywiście. Złe ale zaczynamy sięgać we wieki zaprzeszłe.
  No to dawniej było podobnie?

 22. MatkaPolka said

  Germanie – mit Skandynawski a Rzymski

  http://dragontn.blog.pl/2013/11/11/germanie-mit-skandynawski-a-rzymski

  Współcześnie mówi się Germanie, inaczej Germanowie – mając na myśli odłam Indoeuropejczyków żyjący w północnej i środkowo-północnej Europie, na północ od ludów celtyckich, posługujący się językami germańskimi. Jest to nowe zupełnie błędne, mylące określenie tych ludów, będące wynikiem politycznej manipulacji prowadzące do nieporozumień jednak właśnie w tym znaczeniu używam tu nazwy Germanie.

  W rzeczywistości termin Germanie powstał dla określenia mieszkańców Germanii i oznaczał właśnie mieszkańca Germanii nie mając związku z pochodzeniem, stąd Rzymianie Germanami nazywali mieszkańców Germanii czyli przede wszystkim naszych bezpośrednich przodków opisanych np. w „Germanii” Tacyta. Ci których współcześnie zwykło się nazywać Germanami czyli ludy pochodzenia Skandynawskiego oczywiście nie byli Germanami w rozumieniu Tacyta.

  Zmiana znaczenia terminu Germanie prowadzi współcześnie do wielu nieporozumień – przede wszystkim do utożsamiania współczesnych „Germanów” z historycznymi mieszkańcami Germanii co prowadzi do absurdów jako iż jedni z drugimi nie mają absolutnie nic wspólnego, czy przeciwstawianie historycznych Germanów Prasłowianom podczas gdy to praktycznie synonimy, albo określanie różnych starożytnych ludów mianem Germańskich we współczesnym znaczeniu tego słowa. Jasna znajomość tych rozróżnień jest podstawą jeśli chce się cokolwiek mówić o historii starożytnej, czy nawet wczesnośredniowiecznej naszych ziem nie popadając w całkowite pomieszanie prowadzące do absurdalnych wniosków. Tutaj pisząc o Germanach używam nowego zmienionego znaczenia słowa Germanie mając na myśli ludy pochodzenia skandynawskiego nie zaś rzeczywistego, historycznego znaczenia tego terminu i warto o tym cały czas pamiętać.

  Gdzieś w początkach naszej ery ludy Skandynawskie zaczęły przepływać Bałtyk i zakładać swoje kolonie na zachód od Łaby. Od razu nasuwają się tu dwa oczywiste pytania dlaczego zaczęły opuszczać Skandynawię i dlaczego swoje osady zaczęły one zakładać tak daleko na zachód?

  Próbuje się udzielać wielu różnych odpowiedzi na ten temat unikając najbardziej oczywistych jakie wskazuje nam archeologia. Otóż od południowego do Skandynawi rozpoczęła się ekspansja ludów ugrofińskich jak i słowiańskich wypierających częściowo miejscową teutońską ludność bardziej na zachód i poczęło się robić ciasno, dlatego wielu z Teutonów poszukując lepszych miejsc rozpoczęło migrację na południe. Blisko na wschodzie zamieszkiwały mnogie ludy bałtyckie nie słynące z gościnności sięgające niemal do Wisły, a między Wisłą a Łabą siedziały nieprzeliczone ludy Wenedzkie zwane dziś Słowianami więc z oczywistych względów migrujący Skandynawowie musieli udawać się dalej na zachód gdzie mieszkały ludy Celtyckie gnębione przez Rzymian. W późniejszym okresie ludy te wspólnie z Celtami walczyły z Rzymem ulegając ostatecznie asymilacji zarówno z Celtami jak i z napływającymi z południa ludami Skandynawsko Huńskimi tworząc współczesne ludy Germańskie.

  Specjalnie nie używam w stosunku do ludów pochodzenia Skandynawskiego terminu Germanie ponieważ współcześnie terminem tym określa się właśnie tę mieszankę Hunów, Celtów i Germanów z innymi dodatkami zaś w czasach Rzymskich termin ten nie odnosił się w zasadzie do żadnej określonej nacji tylko do wszystkich ludów bez względu na ich pochodzenie zamieszkujących dawną Germanię.

 23. MatkaPolka said

  Winicjusz Kossakowski – Gdzie podziali się Germanie?
  Opublikowano 31 lipca 2012

  http://bialczynski.pl/2012/07/31/winicjusz-kossakowski-gdzie-podziali-sie-germanie

  Artykuł pod tym tytułem opublikował Faral. Żródło: Nowy Ekran. Autor zaznacza że, dane do opracowania są z „Distribution of European Y- chromosome DNA ( Y-DNA) haplogroups by country in percentage”.

  Autor razem z naukowcami germańskimi szuka Haplogrupy chromosomu Y dla narodów uważanych za Germanów.

  Niżej ważniejsze cytaty z opracowania pana Faral.

  Haplogrupa I

  HAPLOGRUPA R1a

  Poznawanie haplogrup zacznijmy od chyba dla nas najciekawszej, bo nosi ją ponad 50% obywateli naszego kraju, jak i krajów sąsiednich. Mutacja pojawiła się około 21 tys. lat temu na terenach południowej Rosji. Na naszych terenach jej przedstawiciele to kultura ceramiki sznurowej 3300 – 2500 lat p.n.e. Ekspansja tej haplogrupy związana jest z udomowieniem konia na stepach Eurazji. Ludność ta była na tyle ekspansywna, że dziś stanowi ponad 20% populacji tak oddalonych obszarów jak zachodnia część Skandynawii i Islandia. Należy dodać, że 80% populacji najwyższych kast w Indiach jest posiadaczką tej haplogrupy.

  HAPLOGRUPA R1b

  Mówiąc o tej haplogrupie należy wspomnieć dzieje Europy z okresów V – VIII w. Dotychczasowa historia opisywała ten czas jako ekspansję ludów germańskich, które spychały Celtów na tereny dzisiejszej Brytanii, Walii, Szkocji. Ale porównajmy te informacje z częstotliwością występowania haplogrupy R1b na tych terenach. O ile w krajach dziś uważanych za germańskie(Niemcy, Austria, Szwajcaria) haplogrupa R1b występuje u 40 -50% mieszkańców, o tyle w Irlandii, Szkocji, Walii, zachodniej Francji, gdzie mówimy o potomkach Celtów, występuje ona u około 80% mieszkańców. To grupa ewidentnie skojarzona z Celtami.

  I co ciekawe, jest to haplogrupa młodsza od R1a, bo pojawiła się około 20 tys. Lat temu w okolicach Morza Kaspijskiego i centralnej Azji.

  HAPLOGRUPA I 1

  Jako pre – germańską haplogrupę niektórzy chcą określić haplogrupę I 1. Haplogrupa I, jest to najstarsza haplogrupa Europy, występowała z bardzo dużym prawdopodobieństwem u przeważającej większości ludzi z Cro – Mangan. Tak samo najstarsze budowle megalityczne tworzyli ludzie z tą haplogrupą. Później, między 10 a 5 tys. lat temu w Jutlandii i Skandynawii wyizolowała się z niej haplogrupa I1. Jest to grupa dziś stosunkowo nieliczna. Praktycznie nosi ją 30 – 40% ludności w środkowej Skandynawii i na Islandii. W krajach przez historie określanych jako germańskie występowanie I1 odnotowuje się w zakresie 10 – 20% . Nie ulega wątpliwości, że to lokalna , skandynawska i stara mutacja mająca niewielkie znaczenie w dzisiejszej Europie i na pewno nie byli to ci Germanie, którzy mogliby podbijać rozwinięte cywilizacje takie jak Cesarstwo Rzymskie.

  R1a1g7 a kultury archeologiczne

  GDZIE SĄ WIĘC „CI” GERMANIE?

  Powyżej przedstawiony sposób rozumowania i uzyskane wartości wskazywały by wyraźnie, że nie było migracji ludów germańskich do Europy. Ludy jakie przywykliśmy określać plemionami germańskimi to przemieszana ludność skandynawska I1, słowiańska R1a i celtycka R1b, którą połączyły wspólne interesy, wspólnota zamieszkiwanych terenów i wreszcie wspólny wódz, który poruszył ich do parcia na Rzym.

  Jednak oddajmy głos obrońcom tezy, że Germanie wywodzą się od potomków starej europejskiej haplogrupy I1, której nosiciele zostali zastąpieni R1b. Jakie mają argumenty?

  Po pierwsze – poligamia.

  Mężczyzna o wyższym statusie społecznym miał szansę spłodzić dzieci

  z większą liczbą kobiet. Indoeuropejczycy którzy wnieśli do Europy zarówno udomowionego konia, jak i brąz, musieli uzyskać wyższy statut materialny nad autochtoniczną ludnością z grupy I1, co zapewniało im więcej potomstwa. Po drugie w wyniku walk ginęli mężczyźni lokalnych ludów (gorzej uzbrojeni i mniej waleczni), co w połączeniu z tym, że w grupie najeźdźców było zwykle więcej mężczyzn niż kobiet, tworzyło sytuację, w której po inwazji rodziło się więcej dzieci przybyszów niż dzieci ocalałych autochtonów. Po trzecie wskazują , że posiadacze R1b mogą wykazywać się większą predyspozycją do płodzenia chłopców w porównaniu do I1. O sukcesie rozprzestrzeniania się haplogrupy chromosomu Y decyduje sprawność plemnika w stosunku do niosącego chromosomu X u mężczyzn z hapologrupą I1, prawdopodobieństwo spłodzenia potomka męskiego byłoby mniejsze niż u nosicieli R1b.

  Ta linia obrony Skandynawii jako kolebki Germanów wykazuje, że I1 zarówno pod względem możliwości przekazywania genów, jak i cywilizacyjnym była recesywna. Tak więc ludność nosząca ten chromosom nie mogła być terytorialnie ekspansywna, czym wykazały się w historii ludy zwane Germanami.

  Jednak, jakby nie patrzeć , to sukces tzw. ludów germańskich to okres, w skali genetyki, stosunkowo niedługi. Ostatecznie to niewiele ponad tysiąc lat. Tak więc ludami, które w historii zapisały się jako ludy germańskie były połączone wspólnym interesem ludy niosące mutacje I1, R1a, R1b, czyli Skandynawowie, Słowianie i Celtowie z dzisiejszym udziałem w populacji (20% – 20% – 40%).

  A KIM SĄ POLACY?

  W roku 2009 w haplogrupie R1a1 odnaleziono kolejne mutacje wyodrębniając ciekawą dla nas haplogrupę R1a1a7, której wiek określono na 10,7 tys. Lat. Patrząc na rozkład w populacjach genetycy stwierdzili, że najwięcej przedstawicieli tej grupy mieszka w centralnej, a później w południowej Polsce. Stąd przyjmuje się, że właśnie w Polsce 10,7 tys. Lat pojawiła się mutacja, której posiadacze co najmniej od tego czasu zamieszkują tereny dzisiejszej Polski, stąd ta mutacja rozprzestrzeniła się na zewnątrz m. in. Na Bałkany, do Grecji, na Kretę, gdzie występuje u 2-3% populacji. Prowadzone badania antropologiczne kultur zamieszkujących Polskę zdają się to potwierdzać.

  UGROFINOWIE

  Haplogrupa N1c1 pojawiła się 12 tys. Lat temu w Syberii. Przyniesiona do Europy przez lud stepowy. Najczęściej występuje w Finlandii 58%, w Estonii 34%, Węgry 1%. U Węgrów współczesnych grupą dominującą jest R1a od 32% do 60%, czyli mutacja słowiańska. Jeden procent Madziarów zdominował ludność słowiańską i narzucił jej swój język.

  Opierając się na tym wynaturzeniu, szukał bym odpowiedzi na tytułowe pytanie:

  Gdzie podziali się Germanie ?”

  Skąd język germański w środku Europy?

  W tym miejscu musimy oderwać się od genetyki. Tadeusz Miller w pracy „3 tysiące lat państwa polskiego”, zamieścił mapkę wędrówki plemion germańskich wraz z opisem.

  Wg uczonego niemieckiego Fressela, Germanie mieszkali pierwotnie w Azji w okolicach Samarkandy. Stąd przez stepy nadkaspijskie, wyżynę wschodnioeuropejską, Wałdajską dotarli nad Bałtyk. W dalszej wędrówce z brzegów zatoki fińskiej przedostali się po lodzie na wyspy Alandzkie a następnie przez Zatokę Botnicką – na Półwysep Skandynawski. W okolice Sigtuny, Upsali i Birki, które stały się ich nowym miejscem osiedlenia. W VI w. przed narodzeniem Chrystusa próbowali zasiedlić północną część półwyspu Weneckiego, dziś nazwanego Jutlandzkim, łącząc się z miejscową ludnością słowiańską rozpoczęli wyprawy na Europę Zachodnią. Byli cenieni za doświadczenie wojenne i organizacyjne. Korzystali z ich pomocy militarnej książęta słowiańscy i legiony Rzymu. W czasie rozpadu Cesarstwa Rzymskiego nastąpił bunt w armii. Poszczególni dowódcy wykrajali z imperium niewielkie tereny i tworzyli własne księstwa. Z kolei ich koledzy, silniejsi militarnie, zagarniali je pod swoją komendę. Ostatecznie razem ruszyli złupić Rzym. („Imperia i barbarzyńcy migracje i narodziny Europy” – Peter Heather).

  Nowo utworzona religia, wzorowana na powszechnie wyznawanym Mitraizmie (odłam z religii Zaratustry) Edyktem Mediolańskim z 313 r. miała za zadanie scalić narody imperium w jeden monolit z podstawowym prawem nadającym moc cesarzowi: „Władza pochodzi od Boga”.

  Cesarz popełnił podstawowy błąd, zatrudniając do pracy w Nowym Kościele, na stanowiskach kapłanów, usłużnych Judejczyków. Wkrótce to się zemściło i imperium przestało istnieć. W czasie marszu na Rzym zbuntowanych wojsk zaciężnych zwanych braćmi i przyjaciółmi (germanus) , chrześcijanie służyli im pomocą. Rzym zdobyła armia składająca się z 10 tys. buntowników. Miejscowa hierarchia kościelna zwęszyła w ty własny interes – „Władzę nad całym imperium pod zmienioną nazwą”.

  Przyjaciołom i braciom oddano władzę cywilną zostawiając sobie „władzę boską”, czyli mianowanie Cesarzy Rzymskich Narodu Niemieckiego, podczas naprędce wymyślonych rytuałów koronacji i wyświęcania. Cesarz stał się zbrojnym ramieniem Nowego Kościoła, którego armię skierowano na „nawracanie” Słowian.

  Powszechnie wiadomo, że założycielami miasta Rzymu i pierwszego państwa na półwyspie byli Etruskowie. Z ostatnio odczytanych zabytków wynika, że Etruskowie posługiwali się językiem słowiańskim, to oni Słowian mieszkających pomiędzy Wisłą i Renem uważali za braci i tak ich nazwali – po łacinie „germanus”. Tak wynika z logicznego rozumowania. Nazwa ta pojawiła się w dziele Tacyta, którego jedyny egzemplarz został odnaleziony w opactwie Hersfeld w Niemczech z którego, jak złośliwi twierdzą – „Jeszcze atrament nie wysechł” i w 1456 roku przeniesiony do Włoch.. W IX wieku n.e. Cesarz Porfirogeneta zostawił wiadomość, że Germanie (bracia) mówili językiem słowiańskim.

  Nowo utworzona mieszanka etniczna ze zbuntowanych najemników składających się ze Słowian, Skandynawów i miejscowej ludności celtyckiej, dostała zaszczytne miano „Braci” po sprzymierzeńcach słowiańskich.

  KIM BYLI CI, KTÓRZY PRZYNIEŚLI JĘZYK ZWANY WSPÓŁCZEŚNIE GERMAŃSKIM?

  Ich haplogrupy szukałbym wśród kilkuprocentowych mutacji współczesnych Germanów. Może warto poszukać genetycznego materiału porównawczego w okolicach Samarkandy, jak sugeruje niemiecki uczony Fressler. Mogło się powtórzyć wynaturzenie, jak w przypadku Madziarów.
  Oczekuje wdzięczności za konstruktywną podpowiedź od współczesnych Germanów, których braćmi, za ich wybryki w Europie, nikt nie chce nazywać. – No, może ostatnimi czasy – „nasi”.
  Jeszcze jedno spostrzeżenie. W zabytkach odnalezionych w Priwlitz jest tabliczka z brązu z wyrytym aktem małżeństwa opisanym alfabetem greckim wymieszanym z runami słowiańskimi. Treść napisu: Berofiej Barbara i anglik Soosnow Bik – Kemekeiaam (str 183 „Polskie runy przemówiły”, wydanie z 2012 roku). Znaczenia słowiańskiego słowa Bik należy szukać w słowniku etymologicznym A. Brucknera . Czasownik kemekejam kojarzę z klemą służącą do spinania. Zatem nie związek małżeński od związania a spinanie od klemy. Proszę zwrócić uwagę, Anglik miał imię i nazwisko słowiańskie. Zabytek pochodzi z ery przedchrześcijańskiej o czym świadczy krzyż ośmioramienny. Czy przypadkiem Anglicy nie byli kiedyś Słowianami ?

  Za tym pytaniem podąża następne. Czy inne plemiona uważane dzisiaj za germańskie nie są z pochodzenia i języka plemionami słowiańskimi?

 24. MatkaPolka said

  ZOBACZ MAPY

  Europa AD 1000 – Gdzie sa Niemcy – Niemców nie było
  .http://www.euratlas.net/history/europe/1000/1000.jpg

  Europa AD 900 – Gdzie sa Niemcy – Niemców nie było
  .http://www.euratlas.net/history/europe/900/900.jpg

  Europa AD 800 – Gdzie sa Niemcy – NIEMCÓW NIE BYŁO

  .http://www.euratlas.net/history/europe/800/800.jpg

  Europa AD 700 – Gdzie sa Niemcy – NIEMCÓW NIE BYŁO

  .http://www.euratlas.net/history/europe/700/700.jpg

  Europa AD 600 – Gdzie sa Niemcy – NIEMCÓW NIE BYŁO
  .http://www.euratlas.net/history/europe/600/600.jpg

  (***)

  R1a1 – to nie Słowianie tylko PRASŁOWIANIE = SCYCI = Słowiano-Indo-Europejczycy
  I2 – Staroeuropejczycy = Wenetowie
  R1a1 i wszystkie jego mutacje łacznie z Z93 + I2 i wszystkie jego odmiany = Słowianie
  r1a1 i wszystkie mutacje + I1 = Praskandynawowie
  R1a1 + r1b1 + I1 = Germanie
  R1a1 i wszystkie mutacje + N = to Bałtowie (Istowie)
  Węgrzy to konglomerat gdzie R1a1 ma przewagę ale mówią językiem ludu z haplogr. N

  Nic dziwnego że wśród Żydów trafia się R1a1 – długo żyli ze Słowianami i Scytami czyli z Prasłowianami.
  Języki to nie haplogrupy język pra-słowiański = r1a1 – ten język można też nazwać polsko-indo-aryjskim

  I to wszystko, już ostatecznie.

 25. Siekiera_Motyka said

  Ten komentarz pasuje tutaj

  https://marucha.wordpress.com/2016/07/19/nie-mamy-szczescia-do-przywodcow-wodzow-i-ojcow-narodu/#comment-599072

  i jego bezcenny link

  http://malbork.naszemiasto.pl/artykul/wielki-mistrz-bruno-platter-odprawil-msze-na-730-lecie,3774118,artgal,t,id,tm.html

 26. MatkaPolka said

  Niemców nie ma i nigdy nie było

  Jest wiele przesłanek żeby tak twierdzić – geograficznych, historycznych, etnograficznych, językowych, genetycznych. Niemcy fałszują historię, aby uzasadnić swoje istnienie.

  Najlepiej naukowo uzasadnia Czesław Białczyński – genetyk

  O PANGERMAŃSKIM SZOWINIŹMIE I NACJONALIŹMIE, O NIEUSTANNYCH PRÓBACH NACIĄGANIA FAKTÓW i anglo-niemieckich manipulacjach przy Y-DNA

  http://bialczynski.wordpress.com/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/dzieje/o-pangermanskim-szowinizmie-i-nacjonalizmie-o-nieustannych-probach-naciagania-faktow-i-anglo-niemieckich-manipulacjach-przy-y-dna

  Wysoce Oświecone Kręgi w Polsce nieustannie wmawiają Polakom jak w Żyda chorobę, chorobliwy nacjonalizm, pansłowianizm, ksenofobię, szowinizm a nawet rasizm, a czasami także faszyzm. Ciekaw jestem co powiedzą owi Światli Europejczycy, Europofile, Salonowi Berlino-Paryżanie i jak nam wyjaśnią uporczywe germanofilskie i pangermańskie “zagrywki” stosowane na internetowych anglo-niemieckich stronach poświęconych projektowi Genetycznemu gdzie prowadzona jest klasyfikacja ras w oparciu o badania genetyczne haplogrup męskich Y-DNA?! Mam tu na myśli stronę Eupedii – czyli European Y-DNA haplogroups : ht..tp:/../w..w..w.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.s..h..t..ml

  Strona ta zawiera oczywiste fałszerstwo i jest żywym dowodem takiego naciągania faktów ku chwale Rasy Panów Germanów, że gdybyśmy coś podobnego zrobili w Polsce ciż sami Światli Europejczycy Polscy, kazali by nas zamknąć w psychiatryku, albo w kiciu, a przynajmniej zażądaliby ocenzurowania internetu i zamknięcia naszych faszystowskich stron WWW, gdzie uprawiamy jawny nazizm.
  (…)
  Owa szowinistyczna, rasistowska , pangermańska sztuczka została zastosowana przy opisie ras – czyli poszczególnych haplogrup w nagłówku nad samą tabelą. Oto haplogrupa Y-DNA (męski chromosom DNA wyznaczający rasę) nazywana I1 oraz haplogrupa I2 – nazwane zostały tutaj następująco:

  I1 – Pre-Germanic (Nordic)
  I2b – Pre-Celto-Germanik
  I2a1 -Sardinian, Iberian
  I2a2 – Dinaric, Danubian

  Jest to oczywisty przekręt ponieważ powszechnie wiadomo że haplogrupy I1 i I2 należą do ludności niearyjskiej – jakże zatem ta niearyjska ludność może być pre-aryjska (no bo Germanie uważają się chyba za Indoeuropejczyków – tak było przynajmniej do 2010 roku, kiedy to badania genetyczne obaliły ich mitologię na temat ich WYŻSZEJ Rasowości i ich NAJWYŻSZEGO pochodzenia, a także pre-proto-starożytności i co za tym idzie NAJWIĘKSZEGO we wszechświecie wkładu w rozwój cywilizacji (wynalazek koła i makaronu) oraz wszelakich zasług dla świata cywilizowanego.

  To pierwszy przekręt który ma spowodować, że gdzie byście nie sięgnęli – do jakiegokolwiek kraju Europy tam będziecie mieli Pre-Germanic albo Pre-Celto-Germanic. Jednakże genetyka to nie stare dobre skorupki i wykopki archeologiczne, którymi da się manipulować dowolnie i obracać na swoją korzyść. Co się więc stało że od 2010 roku zaczęli się oni umieszczać w tym pogardzanym przez nich do niedawna kotle rasowym – ludności staroeuropejskiej? Ano stało się coś takiego, że nie ma dla nich miejsca wśród Indoaryjskich ras – nie są czystą rasą! Są mieszańcami trzech ras, z których żadnej nie można nazwać germańską.

  Ale żeby było jeszcze śmieszniej wpakowali się z kopytami w kociołek Rasy Sługów i Niewolników – Slavic, czyli w haplogrupę R1a – gdzie umieszczają (chyba z wielkim bólem germańskiego serca) Bałto-Słowian, Indo-Irańczyków i … Germanów. Oczywiście Germanie są także w haplogrupie R1b. Dziwię się doprawdy że nie umieścili się jeszcze w typowo Żydowskiej haplogrupie J1, albo w Północnoafrykańskiej – E1?! Przecież w Niemczech pełno dzisiaj “czarnych” Niemców.

  Jak widać z Germanami, czyli Niemcami, Skandynawami i Anglikami jest poważny problem. Są wszędzie, i od zawsze ale tak naprawdę okazuje się, że nie ma ich nigdzie. To jest trochę podobny problem jaki nauka niemiecka imputowała Słowianom – byli współcześnie wszędzie w 2/3 Europy i 1/3 Azji, we wszystkich niemal krajach świata mieli spore diaspory i nie dało się tego wyjaśnić. Według niemieckiej spreparowanej na faszystowskie potrzeby nauki XX wieku o kulturach archeologicznych, nie było dla nich miejsca nigdzie w przeszłości. Pojawiali się jak diabeł z pudełka, wyskakując z ziemianek i bagien w V wieku n.e. (a nawet w IX – tak to obowiązywało jeszcze w latach wczesnych 70-tych XX wieku) i zalewali nagle świat mnożąc się cudownie, jak chleb w rękach Chrystusa.

  Może gdyby to ewidentne fałszerstwo zostało popełnione w jakimś innym miejscu to trzeba by było przez kolejnych 100 lat toczyć z nimi na te tematy polemiki! Bo przecież oni – otwarci, bez kompleksów, światli bardziej niż Nasi Światli, nie mają w zwyczaju krytykować samych siebie za swój nacjonalizm i swoje fobie narodowe. Na szczęście wystarczy zajrzeć w szczegółowe rubryki na tej samej stronie, pod spodem, żeby zobaczyć jak się sprawy mają naprawdę.

  Weźmy taką Francję i Rumunię na początek, żeby się przyjrzeć jakie rasy tworzą ethnos tych krajów. Są to dwa kraje językowej grupy romańskiej, położone daleko od siebie :

  Francja – to bardzo dziwny, wielorasowy kraj, w którym jednak zdecydowaną przewagę ma Y-Dna R1b – które wszyscy poza Germanami uznają za Celtyckie. Wiadomo, Celtów podobno nie ma już prawie jako nacji (tylko Irlandczycy i Walijczycy mówią jeszcze śladowo po celtycku), więc nie mogą się bronić, ale ja na miejscu Francuzów bym zaprotestował – ich język to nawet nie germańska grupa językowa.

  R1b jest tutaj 61%. Dopełnia Francję konglomerat w którym najliczniejsi są Staroeuropejczycy z grup I1 oraz I2 razem – 15,5% (w tym I1 – 9,5%), do tego znacząca liczba Y-DNA J2 – greko-mezopotamskiego – 7%, i E1 – północno-afrykańsko-bałkańskiego.

  A jak jest z Rumunią? – W Rumunii, którą tworzy w ponad 80% miks czterech ras decydujący okazuje się czynnik Staroeuropejski (Wenedowie, zwani też dawniej Trakami, albo Ilirami) I2 – 26% , Słowianie R1a – 18% , Celtowie R1b – 16% i oraz Greko-Anatolianie (Semici, rasa Żydowska, czy też Kaukaska, jak pokrewna im J1), których też zwą Greko-Mezopotamczykami albo Kaukazami J2 – 13%.

  Ani w jednym ani w drugim kraju, nie ma śladów języka niemieckiego, czy języków skandynawskich, albo angielskiego . W Rumunii, przy udziale Słowian w populacji na poziomie 1/5, czyli lekko poniżej 20% , są za to znaczne wpływy języków słowiańskich. Język rumuński jest oczywiście językiem romańskim, ale mocno zeslawizowanym – chociaż kentum.

  Ten przykład pokazuje jasno, że ludności o haplogrupie I nie można w żaden sposób potraktować jako Pre-Germanic, ani jako Pre-Celto-Germanic. Nigdzie nie zachowała ona swojego języka, chociaż poza krajami z dominacją Słowian miała wpływ na ukształtowanie nowego języka – na jego kentumizację. Może się też okazać, że zachowała język w jednym jedynym kraju, jeśli to ich wpływ dominuje na Węgrzech.

  Gdzie zatem jest Pre-Celto-Germanic? Może to R1b? Tylu ich jest w Niemczech, masa. Okazuje się jednak, że nie! R1b musi być czysto celtycki, bo na jego podkładzie powstały jeszcze inne państwa romańskie z językami romańskimi i czysto celtyckie z językiem celtyckim – przede wszystkim Włochy i Hiszpania, gdzie język niemiecki i angielski trudno będzie przykleić do łaciny, włoskiego czy hiszpańskiego. Jest i Portugalia. Jest ich też dużo w północnej Afryce – przecież nie germańskiej.

  R1b występuje w Italii w 49% a oprócz niego J2 i E1 po kilkanaście procent. Haplogrupa I prawie że w Italii nie występuje – Italia to rasowa mieszanina głównie rasy celtyckiej, z domieszką greko-mezopotamskiej i północno-afrykańskiej.

  Hiszpania jako kultura i ethnos językowy Pre-Germanic prezentuje się jeszcze gorzej: tutaj 69% rasy celtyckiej R1b – i po 7 procent E1 oraz J2, reszta w nieznacznych domieszkach.
  Cóż, może języki romańskie powinny tworzyć grupę germano-romańską, żeby ocalić honor rasy niemieckiej? Tylko czy ktoś zechce uwierzyć, że łacina, włoski i hiszpański – mówiąc w uproszczeniu i skrótem myślowym – pochodzi od niemieckiego i szwedzkiego? Prędzej znajdziemy pewnie coś z łaciny w niemieckim niż na odwrót?

  Gwóźdź do trumny i dowód na to że R1b – to Celtowie, a nie żadni Germanie, dają dwa kraje będące współczesną celtycką ostoją rasową i językową – Walia i Irlandia: TUTAJ ODPOWIEDNIO -Walia R1b: 83,5%, a Irlandia: 79%.

  Tam gdzie przewaga R1a – mamy języki słowiańskie oraz o dziwo języki bałtyckie – gdy R1a jest powiązane z mocną przewagą N (haplogrupy fińsko-syberyjskiej). Języki bałtyckie powstały zatem na podłożu mieszaniny dwóch ras – Słowian (R1a) i Sybero-Finów (N). Nie ma żadnej rasy Ugro-Fińskiej ponieważ wśród Węgrów prawie nie występuje haplogrupa N. Nie ma też starożytnej ponoć rasy Bałtów – Aesti ze starorzymskich kronik to Słowiano-Finowie.

  Oto przykłady:

  Polska: 55% R1a, 16%-R1b, 15% – I
  Rosja: 46% R1a, 10% I2
  Białoruś: 49% R1a, 10% I2
  Ukraina: 43%R1a, 21%I2
  Słowacja: R1a – 42%, R1b – 23%, I2 – 10%
  Czechy: 34% – R1a, 22% – R1b, 11% – I2

  W tych wszystkich krajach mówi się po słowiańsku.

 27. NICK said

  P. S_M. (25).
  Ano. Zakon tzw. krzyżacki. Ponoć popierany przez większość Papieży ówczesnych. Bo, że teraz to nie dziwne.

  Malbork… .

 28. MatkaPolka said

  Ekspansja Niemiecka
  .http://halat.pl/ekspansja_niemiecka_XII_XIVw.jpg

  MIASTA POLSKIE –w byłej NRD
  ..http://halat.pl/atlas_slowianszczyzny_zach.jpg

 29. MatkaPolka said

  NAGŁE POJAWIENIE SIE GERMANÓW JEST ZAGADKĄ

  GERMANIE TO PRZYBYSZE – TO NAJEŹDŹCY -TO HUNOWIE – A WIEC CHAZARZY
  (pochodzenia mongolskiego)

  Chazarzy przeszli na Judaizm ok. 760 r.
  Historia Chazarów – Artur Koestler – 13 Plemię 13 Tribe – wyszukaj na Google

  To było wielkie królestwo od Uralu do Morza Czarnego.

  Książę ruski Światosław rozbił Chazarów w 965 r. – starszyzna uciekła wżeniając się w bogate rody Europejskie, a biedota została tzw. Żydami.

  Pewnie te rody dawały swoich najstarszych synów do templariuszy i Krzyżaków – na wyprawy krzyżowe.

  W roku 964 A.D. władcą Rusi został Świętosław, który pomimo młodego wieku był już znanym powszechnie jarlem, nieustraszonym w boju a jednocześnie przebiegłym i mądrym. Jako pierwszy cel swego panowania wyznaczył sobie pokonanie Chazarów, płacąc im w ten sposób pięknym za nadobne. I tak, w roku 965, wojownicy Ruscy wraz z Wikingami, pod dowództwem Świętosława runęli na południe jak grom z jasnego nieba i wkrótce doszczętnie rozgromili armię Chazarską. Zwycięstwo było tak totalne, że od tego czasu Chazaria przestała istnieć a niedobitki rozproszyły się po wschodniej i centralnej Europie i odtąd znani byli tam jako Aszkenazyjczycy a w Polsce Żydzi. Duża grupa Chazarów, która upodobała sobie dzisiejsze tereny Niemieckie, wkrótce zyskała sobie opinię najlepiej zorganizowanych oraz najzamożniejszych i to właśnie od nich pochodzi nazwa Aszkanaz – z hebrajskiego Germanie.

  Dlatego tak wielki jest związek Prusaków/Krzyżaków z Żydami

  Jedno z plemion Chazarskich osiadło w Niemczech

  Germanie to też Chazarzy , a wiec tzw. Żydzi.
  ASKENAZI TO W JĘZYKU CHAZARSKIM GERMANIE

  ASKENAZI = GERMANIE; AWAROWIE = BAWAROWIE – to Chazarzy

  Dlatego mówiąc o Żydach musimy mówić również o Niemcach – to właśnie te dwa żywioły pozornie rożne a istocie tożsame niszczą i zawsze niszczyły Polskę

  Musimy mówić o ŻYDO-GERMANIZMIE, a nie tylko o ŻYDZIŹMIE.
  Tych punktów stycznych jest bardzo wiele.

 30. NICK said

  Oczywiście.
  Żydogermanie. To oczywiście skrót.
  Tak piszemy.

 31. MatkaPolka said

  28. LECHIADA

  SŁOWIAŃSZCZYZNA STAROŻYTNA I WCZESNOŚREDNIOWIECZNA – Antologia tekstów źródłowych; Gerard Labuda, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk & SORUS Poznań 1999, 280 ss; Wydano z pomocą finansową Urzędu Miejskiego w Poznaniu i Stoczni Szczecińskiej S.A.

  .http://www.wandaluzja.com/?p=p_100&sName=28.-lechiada

  Europa za Grzegorza Wielkiego – LECHIADA

  http://www.wandaluzja.com/files/Frankseu%20-SlavicKingdom%20-%20LECHINA%20EMPIRE.jpg

 32. MatkaPolka said

  Niemcy? Jacy Niemcy? – Niemcy NIE są starsze od USA!

  http://wspanialarzeczpospolita.pl/2015/01/07/niemcy-jacy-niemcy-niemcy-nie-sa-starsze-od-usa

  Z tego artykułu dowiesz się:

  • Że państwo niemieckie ma mniej niż 200 lat
  • Że państwo polskie jest wielokrotnie starsze od niemieckiego
  • Że Swastyka to POLSKI symbol narodowy
  • Że w szkole Twoje dzieci zostaną poinformowane, że jest odwrotnie!

  2015/01/13 – Dodano więcej przykładów medialnej manipulacji na dole artykułu
  Ten artykuł jest kontynuacją artykułu: Niemcy? Jacy Niemcy? – Historia Europy 600 – 1000 A. D.
  Warto przeczytać go wcześniej, bo będzie kilka nawiązań. Ten artykuł rozwiązuje sporo kontrowersji z poprzedniej części, ale że jest dużym rozwinięciem, to zapewne pojawi się ogromna ilość nowych kontrowersji.

  Zanim zaczniesz uważać, że to “niemożliwe”, przeczytaj artykuł: Sloveniska Samskrta, gdzie znajdziesz dość twarde dowody na kilkutysiącletnią historyczność Słowian.

  Prolog

  W historii tego bloga nie było artykułu, który przebiłby popularnością artykuł o Niemcach. Jest to artykuł o największej ilości wyświetleń, największej ilości komentarzy oraz artykuł chyba najbardziej kontrowersyjny ze wszystkich.

  Wielokrotnie zarzucano mi też nierzetelność, że artykuł oparłem na “jakichś mapach z internetu”. Jednak należy zauważyć, że żaden z kontrrozmówców nie wskazał choćby skanu mapy, na której byłoby inaczej! Możliwe, że po prostu takiej mapy nie ma. A jak nawet jest, to zapewne znaleziona w tajemniczych okolicznościach w jedynym egzemplarzu gdzieś w środkowych Niemczech w XVII-XVII wieku (czyli jak wszystko, co dokumentuje historyczność Rzeszy).

  Ta popularność artykułu nie bierze się z niczego, otóż ogromną niespodzianką dla typowego Polaka jest to, że w szkole nie pokazywano mu map, gdzie byli Polacy, a Niemców nie było. W odróżnieniu od programu Ministerstwa Edukacji artykuł wydał się na tyle interesujący, że odwiedziło go już ponad 2 000 000 czytelników!

  Osobiście zapraszam też do artykułów:

  • Sloveniska Samskrta, w którym zawarte są dowody na to, że Polacy/Słowianie są na świecie od 4000 lat i nie jako niewolnicy, jak nam się wmawia od najmłodszych lat.
  • Hej Kolęda, Kolęda, z którego dowiecie się o słowiańskich korzeniach wielu germańskich słów i słowiańskich korzeniach religii świata, w tym judaizmu i chrześcijaństwa.
  • Big, Small i Nike, z którego dowiecie się, że w średniowiecznej Grecji mówiło się po słowiańsku, dlatego tak wiele greckich słów ma słowiańskie korzenie.

  Mapy
  Zobaczmy jeszcze raz, o co tyle krzyku:
  (***)

 33. MatkaPolka said

  Haplogrupa w genetyce oznacza grupę podobnych ze względu na wspólne pochodzenie haplotypów, czyli serii alleli genów położonych w specyficznym miejscu na chromosomie. Badanie występowania haplogrup pozwala na śledzenie migracji populacji. W genetyce człowieka najczęściej bada się haplogrupy chromosomu Y i DNA mitochondrialnego. Chromosom Y dziedziczony jest tylko w linii ojcowskiej, natomiast mtDNA, tylko w linii matczynej. Haplogrupa R1a występuje w Europie wśród ludzi o słowiańskich korzeniach. R1a jest podgrupą haplogrupy R i jest blisko spokrewniona z haplogrupą R1b, która dominuje w Europie zachodniej, nieco dalej spokrewniona z haplogrupą R2. O tych zagadnieniach odkryć współczesnej genetyki w opowieści Czesława Białczyńskiego – badacza Słowian, autora mitologii Słowian Księga Ruty i Księga Tura.

  .http://tagen.tv/vod/2014/06/slowianie-genetyka-i-jezyk-czeslaw-bialczynski

 34. Siekiera_Motyka said

  Ad. 31 – http://golibgen.io/search.php?search_type=author&search_text=Gerard+Labuda&submit=Dig+for

 35. split said

  MatkaPolka @ 29 ,…

  GERMANIE TO PRZYBYSZE – TO NAJEŹDŹCY -TO HUNOWIE – A WIEC CHAZARZY (pochodzenia mongolskiego).

  Pieprzysz, judzisz i mulisz wode mamuska – Niemcy to pracowity i nowatorski narod pielegnujacy tradycje a chazar to pasozyt i zlodziej a jedyna tradycje jaka ma to rolowanie gojow ,…

  Niemcy to żaden naród. To zbieranina. Wie Pan, kiedy pojawili się na mapie?
  Admin

 36. split said

  Admin @ 35

  Co z tego ze nie narod ? Ludzie z nieba nie spadli i zyli tam od wiekow. Slowianie to narod a Germacy to co ? Jesli uzywamy jakas miarke to badzmy konsekwentni ,…

  Żyli tam od wieków? No właśnie to nie jest pewne…
  Admin

 37. Piskorz said

  re 20..”to winny jest oszust je proponujacy na niekorzystnych warunkach a nie gupi naiwny co je wzial.” A KREDYTY WE FRANKACH TO BRAŁY DZIECI 15-LETNIE? JUŻ MARSJANIE WIEDZĄ O RYZYKU WYNIKAJĄCYM Z KURSU WALUTY..!! A FRANKOWICZE TO O TYM ZAPOMNIELI?!

 38. Piskorz said

  re 35..”Niemcy to pracowity i nowatorski narod pielegnujacy tradycje ” HA HA HA.. TAKA B. ZNANA TRADYCJA OD CHYBA VII/VIII W. TO DRANG NACH OSTEN..!! PS JESZCZE W 1 POŁ.XIX W. W OKOLICACH FRANKFURTU/M BYŁY OSADY O NAZWACH SŁOWIAŃSKICH!! PS O TERENACH BYŁEJ NRD NAWET NIE WSPOMINAM…SZKODA CZASU. POLECAM LEKTURĘ ‚ZIEMIA GROMADZI PROCHY”.!

 39. split said

  Admin @ 36 ,…

  Nie od wiekow, a z kim walczyl Chrobry? (wierzac Gallowi)

 40. split said

  Piskorz @ 38 ,…

  Daruj sobie caps (capitol letters) bo nic oprocz usmieszku z jezykiem w policzku* nie zyskujesz – Jak bedzie o podbojach to zadzwon chetnie cos dorzuce ,…

  * Grymas politowania/ironii ,…

 41. Maćko said

  35. Split – cytuje: „Pieprzysz, judzisz i mulisz wode mamuska… ”

  Dalo by sie delikatniej? Milej i pozyteczniej by bylo czytac.

  Niemcy, jak i Francuzi, to kundle. Nawet Brytyjczycy, choc od tak dawna ze troche mniej.
  Wewnatrz Francji czy GB sa liczne grupy etniczne rózniace sie w zasadzie nawet jezykiem.
  Niemców Bismarck i Gestapo uczesali, ale genetycznie to kundle. Nie wspominajac juz o pokoleniu urodzonym w latach 1945-1948.
  Po IIWS jak sie jechalo do Lipska, to wszystkie nazwy miasteczek a w miasteczkach ulic byly pisane po luzyczansku czy inno-slowiansku. Bycie Niemcem to decyzja administracyjna a ich kultura jest taka, ze sie podporzadkowuja.

 42. MatkaPolka said

  Nie ma takiego genu jak gen krzyżacki– Krzyżacy – średniowieczna „Legia Cudzoziemska” podbili tereny etnicznie polskie

  Nie ma takiego genu –ak gen Pruski – Prusy powstały na ziemiach polskich i na trupie Polski okupowane ziemie slowianskie

  Nie ma czegoś takiego – jak gen amerykański czy kanadyjski

  Od upadku I Rzeszy podobno niemieckiej – Frankońskiego Cesarstwa Rzymskiego – w 1254 było bezkrólewie do 1618 r. Napoleon rozwiązał cesarstwo Rzymskie 1806 r

  II rzesza Niemiecka była proklamowana w Paryżu po tzw. Zjednoczeniu Niemiec przez Bismarcka 1871 r. do zakończenia I wś

  III zbrodnicza, nazistowska III Rzesza niemiecka trwała od 1933 do 1945 roku i ostatecznie Państwo Pruskie zostało rozwiązane

  I Rzesza niemiecka – podobno niemiecka – to Frankońskie Cesarstwo Rzymskie – NIE NIEMIECKIE
  Od upadku I Rzeszy podobno niemieckiej – Frankońskiego Cesarstwa Rzymskiego – w 1254 było bezkrólewie do 1618 r – Napoleon rozwiązał Święte Cesarstwo Rzymskie 1806 r

  II rzesza Niemiecka była proklamowana w Paryżu 1871 po tzw. Zjednoczeniu Niemiec ( czyli terenów słowiańskich) przez Bismarcka – trwała do 1918 r.

  III zbrodnicza, nazistowska III Rzesza niemiecka – trwała od 1933 do 1945 roku i ostatecznie Państwo Pruskie zostało rozwiązane na mocy Umowy Poczdamskiej

  Umowa moskiewska z 1992 – 2+4 – dotycząca zjednoczenia Niemiec – majstersztyk dyplomacji, przebiegłości, perfidii i pieniędzy niemieckiej – to kolejny wybieg prawny tzw..Niemiec usiłujących za wszelka cenę zaprzeczyć ważność Umowy Poczdamskiej i zrzucić z siebie odpowiedzialność za II wojnę światową

  TO ŻART HISTORII – LEKCEWAŻENIE wszelkich aktów międzynarodowych – Pogarda dla ofiar dwóch wojen światowych a szczególnie II wojny światowej

  Umowa Poczdamska –( ponadczasowa i obowiązująca) LIKWIDOWAŁA państwo Pruskie, Niemcy BEZWARUNKOWO KAPITULOWAŁY i nie miały nic do powiedzenia – stronami były USA, WB, Francja Rosja W umowie Moskiewskiej – Niemcy pojawiły się jako strona – negując Umowę Poczdamską, co jest wbrew zwycięskim Aliantom, wbrew porządkowi prawnemu w Europie po II wojnie światowej

  Agresja Niemiec przeciwko Polsce w XX i XXI wieku
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/agresja-niemiec-przeciwko-polsce-w-xx-xxi-wieku-2013-10

  Naruszenie tego porządku obserwujemy już od lat – Niemcy stały się PONOWNIE AGRESOREM

  Najpierw była Polska . Teraz Ukraina – utworzenie państwa które w ogóle nigdy nie istniało – teraz Ukraina – na sile chcą włączyć do UE.

  Niemcy nie zrezygnowały z koncepcji budowy Niemiec (wg Dmowskiego) od Berlina do Bagdadu ,a wg nowszych koncepcji od Lizbony do Władywostoku .

  Tytuł Niemiec do ziem słowiańskich na wschód od Renu jest bezpodstawny

  Ziemie te to dziedzictwo Zachodniej Słowiańszczyzny. – Jak widać z bogatego materiału zamieszczonego w Gajowce – nie tylko ślady archeologiczne, językowe, kulturowe, historyczne, ale także naukowe – grupy haplograficzne mtDNA (żeński) i Y-DNA (męskie) i potwierdzają zasięg zachodniej słowiańszczyzny.

  Ziemie te zostały zagrabione przez tzw.Niemcy – Roszczenie do niemieckiej własności tych ziem – to roszczenia bandyty do zrabowanego.

  Według jakiego prawa, według jakiej jurysprudencji złodziej ma prawo i tytuł do ukradzionej własności własności.

  Wnioski
  Niemcy nie istnieją
  Unia Europejska – nie istnieje – tylko na papierze,- na sfałszowanym papierze

  KOGO ZATEM REPREZENTUJE PANI KANCLERZYCA MERKEL – UE czy Niemcy – oba byty prawne w istocie nie istnieją

  Czyżby zbrodniczy Koncern IG Farben lub konglomerat stalowniczy Kruppa – obie instytucje skazane w Procesach Norymberskich jako organizacje Zbrodnicze winne zbrodnia ludobójstwa

  Unia Europejska to niemiecka sztuczka prawna – mechanizm prawno ekonomiczny do podboju gospodarczego i finansowego Europy

  NIEMCY NIE ISTNIEJĄ

  Konsekwencje braku Traktatu Pokojowego po II Wojnie Światowej dla Niemiec oraz całej Europy

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12538&Itemid=47

  Formalnie RFN istnieje na podstawie rejestracji w Izbie Handlowej we Frankfurcie nad Menem jako BRD GmbH czyli Bundesrepublik Deutschland GmbH (!?czyli Sp. z o.o

  Oddział niemieckiego Finanz Amt.

  Zresztą pomijając Umowy Poczdamskie również tzw. Niemcy to historycznie ziemie słowiańskie – Lechitów. Granica Polski powinna być na Renie – z Francja, a nie z Niemcami.

  O historii Zachodniej Słowiańszczyzny nie tak dawno był cały szereg artykułów w Gajowce, a najbardziej wymowne sa zgermanizowane nazwy polskich miast na terenach, o których dzisiaj mówimy , ze są Niemcami

  Badania naukowe DNA -rozprzestrzenianie się SŁOWIAŃSKIEJ haplogrupy Y-DNA i mtDNA właśnie to potwierdzają

  Niemcy to taki sam wymysł jak USA, Ukraina, Israel – który powstały w żydowskich głowach

 43. Przecław said

  #42 Matka Polka
  Tak trzymać !

 44. https://marucha.wordpress.com/2016/07/20/nowa-era-w-badaniach-historii-slowian-na-terenie-dzisiejszych-niemiec//

  NOWA ERA W BADANIACH HISTORII SŁOWIAN NA TERENIE DZISIEJSZYCH NIEMIEC
  Ad. 3, 7, 29, 31:

  OSZUSTWO polega na Zestawianiu Architektury Cysterskiej z Budownictwa Słowiańskiego z Architekturą Cysterską, jakiej NIE BYŁO, gdyż klasztory cystersie powstawały przez nadanie reguły cysterskiej STARYM klasztorom benedyktyńskim, w Polsce Benedyktynów Słowiańskich. AWANS cystersów polegał na tym, że Bolesław II Śmiały w walce z Prawdzicami zniszczył metalurgię kurską a CIĘŻKIE pługi były robione Tylko w Kursku, co spowodowało GŁÓD.
  Od barbarzyństwa uratowali Europę Francuzi, którzy wynaleźli pług LEKKI, ciągniony przez jednego konia, który został upowszechniony jako CYSTERSKI a cystersi byli zdominowani przez katarów. Arabowie założyli w Europie 2 księstwa udzielne: Synów Dawida czyli albigensów w Langwedocji i Synów Chrystusa, czyli katarów w Prowansji.
  Historiografia Hitlerowska Walczy Zamkami Krzyżackimi POMIJAJĄC publikowane przez Prusaków dokumenty Wykupywania zamków przez Krzyżaków od wielmożów polskich i pruskich. Najbardziej znanym tego przykładem jest wykup od Stańków Kwidzyna w r. 1293, gdzie Krzyżacy dobudowali słynny Wiadukt – wcale nie WYCHODEK tylko dla przeładunku zboża.
  Wg mej chronologii architektury, która zaczęła się Funkcjonalną Chronologią Architektury Niemieckiej, którą Franz J. Strauss wykupił z Akademii Nauk NRD dla ZAKATOWANIA POPIEŁUSZKI, to klasztory Cysterskie Kielecczyzny zbudował Chęsa-Hanys-Hanza-Hans-Amfiktion dla obsługi konwencji STALOWNICZEJ z Dionizosem z Tartessu-Tangeru, który Dzięki Temu mógł podbić Amerykę i utworzył tam cywilizację Olmeków, o czym pisze Platon.
  Klasztory CYSTERSKIE w Hentykowie czy Lubiążu, który Habsburgowie przebudowali za fundusz Pomnika Bitwy pod Wiedniem na Pałac Cesarski, który w sobotę ma odwiedzić Wielki Książę Luksemburga jako miejsce Męczeństwa Luksemburczyków, zbudowała zaś Waleska Złotowłosa w XXXIV wieku p.n.e. – tak jak Klasztor Jasnogórski zbudowali Posejdonidzi jako WITALIS, z którego Lisów wygnał Kazimierz III dając go swej konkubinie i jej synom, których wygnali Ślązacy.
  Niemcy nazywali katedrę wrocławską Polską Architekturą Profanistyczną – że było to małpowanie architektury francuskiej z dwuwiekowym Opóźnieniem – gdy katedra wrocławska ma 4 fazy: Nawy Tymoteusza, zięcia Posejdona z Poznania, prezbiterium Waleski Złotowłosej, gotyzacja naw za Henryka III i wieże Biskupa Nankiera.
  NIE BYŁO ARCHITEKTURY CYSTERSKIEJ zaś tzw. Architektura Słowiańska była budownictwem MELIORACYJNYM, gdzie nie można było budować z cegły ze względu na nieustabilizowany grunt. W II krucjacie Henryk Lew poprowadził na Połabie 10 razy więcej krzyżowców niż cesarz na Bliski Wschód, podbijając Połabie i kapitulując Szczecin, z opłakanymi dla Polski skutkami. Zaczęło się takie szczucie Pomorców na Polaków jak Ukraińców przez Postopryczną, skąd SZCZUCIE od Szczecina.
  Zapytałem Profesora Leciejewicza, czy ODRA to nazwa Albańska, na co odpowiedział, że to Śląska w’ODRA. Wcześniej Odra nazywała się SŁAWĄ – skąd Morze Sławskie, które Skandynawowie nazywali SWEWSKIM, od czego Rzymianie nazwali ich SWEWAMI. Juliusz Cezar oddał Celtycką Teutonię i Bohemię skandynawskim Swewom, których na kontynencie zwano SWEBAMI. Nazwa Germania pochodzi zaś od słowiańskiego GIERKA-Giermka czyli Piechura oraz zamku GARGAMELL w Krakowie, który był zamkiem Królewskim, bo Wawel był zamkiem Biskupim, zarekwirowanym przez Władysława Łokietka wobec zniszczenia Gargamella przez Jana Luksemburskiego.

 45. Ad. 3, 7, 29, 31:

  OSZUSTWO polega na Zestawianiu tzw. Budownictwa Słowiańskiego z Architekturą Cysterską, jakiej NIE BYŁO, gdyż klasztory cystersie powstawały przez nadanie reguły cysterskiej STARYM klasztorom benedyktyńskim, w Polsce Benedyktynów Słowiańskich. AWANS cystersów polegał na tym, że Bolesław II Śmiały w walce z Prawdzicami zniszczył metalurgię kurską a CIĘŻKIE pługi były robione Tylko w Kursku, co spowodowało GŁÓD.
  Od barbarzyństwa uratowali Europę Francuzi, którzy wynaleźli pług LEKKI, ciągniony przez jednego konia, który został upowszechniony jako CYSTERSKI a cystersi byli zdominowani przez katarów. Arabowie założyli w Europie 2 księstwa udzielne: Synów Dawida czyli albigensów w Langwedocji i Synów Chrystusa, czyli katarów w Prowansji.
  Historiografia Hitlerowska Walczy Zamkami Krzyżackimi POMIJAJĄC publikowane przez Prusaków dokumenty Wykupywania zamków przez Krzyżaków od wielmożów polskich i pruskich. Najbardziej znanym tego przykładem jest wykup od Stańków Kwidzyna w r. 1293, gdzie Krzyżacy dobudowali słynny Wiadukt – wcale nie WYCHODEK tylko dla przeładunku zboża.
  Wg mej chronologii architektury, która zaczęła się Funkcjonalną Chronologią Architektury Niemieckiej, którą Franz J. Strauss wykupił z Akademii Nauk NRD dla ZAKATOWANIA POPIEŁUSZKI, to klasztory Cysterskie Kielecczyzny zbudował Chęsa-Hanys-Hanza-Hans-Amfiktion dla obsługi konwencji STALOWNICZEJ z Dionizosem z Tartessu-Tangeru, który Dzięki Temu mógł podbić Amerykę i utworzył tam cywilizację Olmeków, o czym pisze Platon.
  Klasztory CYSTERSKIE w Hentykowie czy Lubiążu, który Habsburgowie przebudowali za fundusz Pomnika Bitwy pod Wiedniem na Pałac Cesarski, który w sobotę ma odwiedzić Wielki Książę Luksemburga jako miejsce Męczeństwa Luksemburczyków, zbudowała zaś Waleska Złotowłosa w XXXIV wieku p.n.e. – tak jak Klasztor Jasnogórski zbudowali Posejdonidzi jako WITALIS, z którego Lisów wygnał Kazimierz III dając go swej konkubinie i jej synom, których wygnali Ślązacy.
  Niemcy nazywali katedrę wrocławską Polską Architekturą Profanistyczną – że było to małpowanie architektury francuskiej z dwuwiekowym Opóźnieniem – gdy katedra wrocławska ma 4 fazy: Nawy Tymoteusza, zięcia Posejdona z Poznania, prezbiterium Waleski Złotowłosej, gotyzacja naw za Henryka III i wieże Biskupa Nankiera.
  NIE BYŁO ARCHITEKTURY CYSTERSKIEJ zaś tzw. Architektura Słowiańska była budownictwem MELIORACYJNYM, gdzie nie można było budować z cegły ze względu na nieustabilizowany grunt. W II krucjacie Henryk Lew poprowadził na Połabie 10 razy więcej krzyżowców niż cesarz na Bliski Wschód, podbijając Połabie i kapitulując Szczecin, z opłakanymi dla Polski skutkami. Zaczęło się takie szczucie Pomorców na Polaków jak Ukraińców przez Postopryczną, skąd SZCZUCIE od Szczecina.
  Zapytałem Profesora Leciejewicza, czy ODRA to nazwa Albańska, na co odpowiedział, że to Śląska w’ODRA. Wcześniej Odra nazywała się SŁAWĄ – skąd Morze Sławskie, które Skandynawowie nazywali SWEWSKIM, od czego Rzymianie nazwali ich SWEWAMI. Juliusz Cezar oddał Celtycką Teutonię i Bohemię skandynawskim Swewom, których na kontynencie zwano SWEBAMI. Nazwa Germania pochodzi zaś od słowiańskiego GIERKA-Giermka czyli Piechura oraz zamku GARGAMELL w Krakowie, który był zamkiem Królewskim, bo Wawel był zamkiem Biskupim, zarekwirowanym przez Władysława Łokietka wobec zniszczenia Gargamella przez Jana Luksemburskiego.

 46. Peryskop said

  Re 42
  habiri, habiru – złodziej, włóczęga

  Re 43
  BINGO I

  ===

  A ile tego się uzbierało !

  Frankowie, Germanie, Święte Cesarstwo Rzymskie, Teutoni, Barbarians, Bizancjum, Das Reich, Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem – Ordo Theutonicus, Awaria, Bawaria, Szwabia, Hunowie, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Teutońskiego, Ashkenazim, Palatinate, Niemcy Nadwołżańscy, Reich II, Ostpreußen, Kaiserreich, Königreich, Deutsch-Südwestafrika, Weimar German Reich, Reich III, EinFolk, Nazi, Vaterland, Kaputtenheim, Bizonia, DDR, Trizonia, post-Nazi, Bundesrepublik Deutschland, Deutschland Finanzagentur GmbH, Die Europäische Union Erste Geschwindigkeit, Reich IV …

  ===

  …W latach 1904 – 1908 niemieckie wojska kolonialne wymordowały bądź doprowadziły do śmierci na pustyni i w obozach koncentracyjnych ok. 100 tys. Herero i 10 tys. Namów. Dzisiejsza Namibia była wówczas Niemiecką Afryką Południowo Zachodnią (Deutsch-Südwestafrika).

  O zbrodni wiedzieli historycy, także niemieccy, ale dopiero w 2004 roku niemiecka minister współpracy gospodarczej i rozwoju Heidemarie Wieczorek-Zeul odwiedzając Namibię przeprosiła za tamte krwawe wydarzenia, a masakrę Herero i Nama nazwała ludobójstwem.

  Na oficjalne przeprosiny Namibijczycy musieli czekać jeszcze kolejne 12 lat. I kto wie, czy w ogóle by do nich doszło, gdyby nie awantura jaka wybuchła w czerwcu na linii Berlin – Ankara.

  Ponad miesiąc temu niemiecki Bundestag uchwalił rezolucję uznającą rzeź Ormian za ludobójstwo co spotkało się z natychmiastową krytyką tureckiego rządu. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan wytknął Niemcom hipokryzję przyznając, że zbyt łatwo przychodzi im oskarżanie innych, podczas gdy sami nie rozliczyli się z ludobójstwa w Niemieckiej Afryce Południowo Zachodniej.

  Słowa Erdoğana nie pozostały bez echa. Jeden z posłów opozycji skłonił rząd za pomocą interpelacji poselskiej do potwierdzenia nieoficjalnych dotąd wytycznych, zgodnie z którymi Niemcy określają masakrę Herero i Nama mianem ludobójstwa. Rzecznik niemieckiego rządu przyznał też, że niebawem Berlin przeprosi formalnie Namibię za te tragiczne wydarzenia sprzed ponad 100 lat…

  http://www.newsweek.pl/historia/ludobojstwo-w-namibii-niemcy-zaglada-herero-i-namow-,artykuly,391985,1.html

  Czy na wypłatę reparacji za holokaust Polaków też czeba czekać 100 lat ?

 47. Peryskop said

  Re 44 45

  Też lubię dobry dowcip, ale są takie chwile…

  Czy można sobie robić jaja z poważnych spraw ?

  A jeśli można, to W CZYIM INTERESIE TE JAJA SĄ ROBIONE ?

  I za ile ?

 48. AQQ said

  https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13690575_155997304822793_8958753612857621161_n.jpg?oh=3a112f87163423de406f7ced680900ab&oe=582E6A40

 49. Kronikarz said

  , – )

 50. Peryskop said

  Re 48

  Dlatego bo każdy maluje jak mu pasuje ?

  Ale znalazłem ślady barbarzyńskich Germanów :

  In the Roman Empire, Romans used the word „barbarian” for many people, such as the Germanics, Celts, Iberians, Thracians and Parthians.

  …the first surviving detailed discussions of Germani and Germania are those of Julius Caesar, whose memoirs are based on first-hand experience. From Caesar’s perspective, Germania was a geographical area of land on the east bank of the Rhine from Gaul, which Caesar left outside direct Roman control.

  „Germanic warriors” as depicted in Philipp Clüver’s Germania Antiqua (1616)

  Przypadek czy etymologia ? germ – ang robactwo

 51. split said

  Macko @ 41 ,…

  Macko my friend ,…

  Podkreslilem roznice miedzy Niemcami i chazarami bo matuszka wrzuca jednych i drugich do jednego kosza wobec czego protestuje i podrzucam argumenty z cechami jednych i drugich. Powiedz nam gdzie sie myle zamiast upychac mi pol Europy i zamulac temat. Bywam grzeczny jak widze ze ktos stara sie myslec i nie cierpie jak ktos upycha kit traktujac mnie jak durnia myslac ze mu ujdzie ,…

  Trzymaj sie tematu ,…

  Pytanie:

  Odpowiedz mi, jesli zlepek czesci plemion slowianskich moze byc panstwem to dlaczego zlepek germanskich plemion nie moze? Polska podobnie jak Niemcy byla rozbita na ksiestwa, znikla z mapy i sie odrodzila, podobnie Niemcy ,…

  1002-1005 to wojna polsko-niemiecka znaczy ze Niemcy istnialy, Slynna bitwa pod Budziszynem tez miedzy dwoma krolestwami Polski i Niemiec co potwierdza nie tylko kronika Galla Anonima a takze niemieckie zrodla, gdzie wojska Chrobrego odniosly zwyciestwo nad armia krola Niemiec i cesarza Rzymu.

  Niemcy to ambitny, pracowity i nowatorski narod, potega gospodarcza z przykladowa infrastryktura, bogaty kraj z pieknymi zadbanymi miastami i przyroda pielegnujacy tradycje a kim sa chazary i cokolwiek/kiedykolwiek stworzyli oprocz lichwy i nedzy? Nie widze relacji i dlatego sie wtracilem ,…

  Nie musimy sie kochac ale badzmy sprawiedliwi ,…

 52. Marucha said

  Re 51:
  Mnie jest niekiedy b. trudno odróżnić Niemca od Chazara. Ich interesy dziwnie się splatają, a ich mentalność wzajemnie się uzupełnia.

 53. Maćko said

  51 Split – podkreslac róznice jest cecha inteligencji, podobnie jak wynajdowanie cech wspólnych. 😉

  Mnie tam bardziej chodzilo o kurtuazje. Forma powinna byc podrzedna w stosunku do tresci, ale, jak wiemy, mimo ze podrzedna, to ma swoja wartosc i wage. Duzo pozyteczniej jest szukac wspólnie prawdy niz okladac sie epitetami.

  Tak mnie napadlo ostatnio czytajac nasze wymiany, ze za czesto rzucamy miesem a za rzadko rzeczowymi argumentami. 😉
  Za jakis czas mi przejdzie?

  TEmat ciekawy, wiec warty drazenia. Piastowie walczyli z kim na zachodzie?

 54. split said

  Admin @ 51 ,…

  Uwaga z logiczna dziura – W tej relacji Niemcy zawsze byli i sa skubani a chazary tymi co skubali i skubia ,…

  Nie zawsze. Zresztą wyniki skubania i tak zostają w rodzinie.
  A w ogóle Niemcy to dziwny naród.
  Admin

 55. split said

  Macko @ 53 ,…

  Jesli ktos ubliza mojej inteligenci to przestaję bawic sie w bon-ton i nie mam wyrzutow sumienia, no sir ,…

  Wie Pan, to nie tylko Pana dotyczy… Ja mam dość podobnie 🙂
  Admin

 56. split said

  Admin @ 54 ,…

  Podobnie my dla Niemcow i innych nacji ,…

  Nooo, myśmy nie próbowali dwa razy podpalić świata… ani nie wpi&$dalamy się na chama do wszystkich krajów kuli ziemskiej…
  Admin

 57. Maćko said

  Szanowni, lepiej nam isc w zgodzie niz w niezgodzie.
  No i prastare:
  Nie bierzmy za perfidie co sie brakiem wiedzy da wytlumaczyc.
  😉
  Budowac trudniej niz burzyc…

  Co do agresorów, to jednak duzo zalezy od otoczenia, wychowania i genów.
  A takim Israhellu 64% czlowieków ma geny slowianskie. Mimo to strzelaja do dzieci jhak do kaczków.
  Ale tez i pojawiaja sie tam strajki „morderców” którzy odmawiaja mordowania niewinnych.

  Pod okupacja tez bywali uczciwi Niemcy choc malo ich bylo i nie stanowili liczacej sie sily oporu w stosunku do bestii i bestialskeigo przez bastie stworzonego systemu.
  Pozdrawiam

 58. Maćko said

  Niemcy… zaczynali dawno:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludobójstwo_Herero_i_Namaqua
  W styczniu 1904 roku członkowie plemienia Herero pod wodzą Samuela Maharera zbuntowali się przeciwko niemieckiemu imperium kolonialnemu. Powstańcy zaatakowali osiedla niemieckich kolonistów zabijając ponad 100 osób. Oszczędzili kobiety i dzieci(2). W pierwszych tygodniach powstania przewaga Hererów była wyraźna. Zagrozili oni nawet stolicy Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej – Windhuk[4].

  W sierpniu 1904 w Afryce wylądował przysłany z Europy 15-tysięczny niemiecki korpus ekspedycyjny, na którego czele stanął generał Lothar von Trotha[4]. Trotha głosił, że: „moja polityka polegała i polega na stosowaniu siły, skrajnego terroru, a nawet okrucieństwa”. W decydującej bitwie pod Waterbergiem Niemcy pokonali rebeliantów. Trotha rozmyślnie pozwolił wojownikom Herero wymknąć się z okrążenia wraz z towarzyszącymi im rodzinami, po czym wyparł ich na skraj pustyni Omaheke (zachodnia odnoga pustyni Kalahari), zagradzając równocześnie rebeliantom dostęp do źródeł wody[4].

  Eksterminacja Herero i Namaqua[edytuj]
  Po zepchnięciu Herero na tereny pustynne Trotha rozkazał odczytać im proklamację, w której ogłaszał, że utracili oni status poddanych niemieckiego cesarza i muszą opuścić tereny Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej. Zagroził jednocześnie, że każdy Herero, który pozostanie na terytorium kolonii zostanie zabity – bez względu na wiek, czy płeć[4]. W rozmowach z gubernatorem Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej Trotha nie ukrywał, że jego celem jest całkowita eksterminacja zbuntowanego ludu.

 59. Piskorz said

  re 40.. Nie pajacuj…tylko ,MERYTORYCZNIE ODNIEŚ SIĘ do mojego wpisu..!! Taka jest zasada, a tu czytam pierdoły o caps locku !! CO ? NO CO SIĘ NIE ZGADZA W NAPISANYM TEKŚCIE ?! NO CO DO QRWY NĘDZY!?? PS Masz równo pod sufitem..?

 60. Peryskop said

  Re 52 i inne

  Według moich analiz są trzy podstawowe klucze do zrozumienia specyfiki amalgamatu chazarsko-teutońskiego :

  1) podobny model wybraństwa, wynikły z podobnie wypracowanych schematów własnego Boga (do tej grupy zaliczają się też Japończycy);

  2) podobna historia nasączona bestialstwem oraz hedonistyczną pazernością na wszelkie dobra;

  3) podobna TENDENCJA UMYSŁOWA, która w istocie (wbrew taktycznej retoryce) usuwa na bok kwestie rasowe, narodowe i religijne, nadając priorytet nieposkromionej expansji w celu exploatacji społeczeństw „niższego sortu”.

  Ad 1

  Zbigniew Lignarski: Talmud ze swastyką w tle?

  Jeden z rozdziałów Cywilizacji żydowskiej pióra prof. Feliksa Konecznego (1862-1949) nosi tytuł „Hitleryzm zażydzony”.

  Na pierwszy rzut oka tytuł taki może wydawać się absurdalny, szczególnie dla wyznawców political correctness. Ten swoisty paradoks jest herezją również dla wiernych zwolenników ciągle żywej idei aryjskiego nadczłowieka (sic!), stoi on bowiem w oczywistej sprzeczności z ich jakże płytką pseudofilozofią.

  Nie jest to jednak żadna prowokacja ani pomyłka. Przeciwnie – Koneczny w sposób krótki, lecz treściwy dosadnie udowodnił tezę o wpływie żydowskiej mentalności na rozwój myśli narodowosocjalistycznych filozofów. A wpływ ten był niemały, co też dobitnie ukazał prof. Koneczny, podając liczne dowody na potwierdzenie owej tezy. Warto więc przyjrzeć się
  nieco bliżej poglądom wybitnego polskiego historiozofa na powyższą kwestię.

  Hitler Żydów morduje, ale czuje i myśli po żydowsku – pisze Koneczny. Jest to według niego konsekwencją przesiąknięcia świadomości znacznej części narodu niemieckiego duchem żydowskim, który przetrwał na obcej ziemi setki lat, a z zadziwiającą siłą objawił się w czasie istnienia III Rzeszy.

  Idąc jeszcze dalej w swoich rozważaniach, Koneczny zwraca uwagę na kolejny paradoks: porównując bowiem dwa z pozoru przeciwstawne sobie systemy, nazistowski i bolszewicki, dostrzega, że w rzeczywistości oba posiadają wiele punktów wspólnych, a rolę spoiwa pełni tu właśnie żydowski sposób myślenia… itd itp

  https://marucha.wordpress.com/2016/04/10/zbigniew-lignarski-talmud-ze-swastyka-w-tle/

  Ad 2

  Historia wojen chazarskich od VII wieku do dziś…
  Historia wojen teutońskich od X wieku do dziś…

  Ad 3

  Jedna z głównych tez zawartych i wykazanych w 600-stronicowej kontrowersyjnej lecz poczytnej książce „Płeć i charakter” autorstwa dr filozofii Otto Weiningera (1880-1903), który zmienił wyznanie z judaizmu na luteranizm – brzmi :

  Żydowskość polega nie na rasie, ani na przynależności do narodu, ani na wyznawanej religii – lecz na tendencji umysłowej„.

 61. Peryskop said

  Re 60

  Co więcej, posługując się tymi trzema kluczami – odpowiednio do lokalnych uwarunkowań – dość łatwo jest wytłumaczyć fenomen pozostałych krajów, które poszły w podobnie zaborczym kierunku.

  Charakterystyczne jest wchłanianie przez imperia na etapach ich expansji – ESENCJI amalgamatu chazarsko-teutońskiego – czyli osobników, niezależnie od ich rasy, narodowości i wyznania, nastawionych na zdobywanie władzy i/lub bogacenie się z pominięciem etyki, bo poprzez podstęp, wyzysk i podbój.

  Wybrane przykłady historyczne, w zarysie, za m.in. wiki :

  – Jozjasz, hebr. יֹאשִׁיָּהוּ – Joszijahu = [oby] Jahwe uzdrowi (650-609), król Judy, wprowadzając w 622 roku pne reformę religijną, przyspieszył długotrwały proces formowania judaizmu opartego na Torze i hebrajskim kanonie Starego Testamentu. Z judaizmu wywodzą się dwie młodsze religie monoteistyczne, które razem silnie oddziałują na losy ludzkości. Reforma Jozjasza polegała na nakazaniu wyburzenia wszelkich sanktuariów kultu bogów innych niż Jahwe i wysunęła na pierwszy plan Torę, eksponując różnice między Pięcioksięgiem, a innymi przekazami o historii objawienia się Boga patriarchom i ludom Jakuba, czyli Izraela. Reforma ta umocniła rolę Dekalogu jako obowiązującego kodeksu moralnego, potem także w chrześcijaństwie – po przemianie wizerunku Boga z zazdrosnego i okrutnego na miłosiernego. Zatem religie monoteistyczne powstały w efekcie krwawych wojen o prymat „swojego” Boga i złowróżbne fatum zawisło nad tą genezą, gdyż Jozjasz zginął w przegranej bitwie z armią faraona Necho II pod Megiddo w związanym z Assyrią konflikcie o wpływy – także religijne. NT przywołuje nazwę tego miasta Har-Magedon („wzgórze Megiddo”) jako symbol ostatniej bitwy, z czego wywodzi się ponury Armageddon. Klęska z 609 roku pne nie była ani pierwszą, ani ostatnią z licznych wojen wszczynanych pod pretekstem religijnym, czyli „w imię Boga” – często tego samego Boga dla obu stron konfliktu ! Lecz pojęcie „ten sam Bóg” jest względne, bo zależy od interpretacji szczegółów, a w szczegółach tkwią niuanse – często o zasadniczym znaczeniu. Jeśli jest to komuś korzystne, to „nasz” Bóg uznawany jest jako wspólny przedmiot kultu. Ale konfrontacja doktryn i kanonów wykazuje trudne do pogodzenia sprzeczności.

  – Aleksander Wielki Macedoński (356-323) po szczęśliwym rozpoczęciu kariery został przez swoich zwolenników deifikowany, więc któż miałby czelność walczyć przeciwko armii „Boga”.

  – Krucjaty 1095-1291 and far beyond … – wyprawy wojenne pod pretekstem obrony Grobu Pańskiego w Jerozolimie oraz nawracania pogan, też zapewnienia ochrony, walki z terroryzmem itd; pod auspicjami Papiestwa przejętego pod kontrolę przez Święte Cesarstwo Rzymskie za Heinricha III (1017-56, Cesarz od 1046), który pod pretekstem zwalczania nadużyć kleru zorganizował synody w Sutri oraz w Rzymie w 1046 i przeprowadził specyficzne reformy Kościoła, czyniąc zeń narzędzie zniewolenia gdy umocnił pozycję papieża ale wprowadził cesarską kontrolę nad nim, pozbawiając rzymską arystokrację wpływu na jego wybór i zapewniając tron kolejno 4 duchownym germańskim. Czy to przypadek, że krucjaty zaczęto organizować po okrzepnięciu uścisku Cesarzy na Papiestwie ?

  – Dżingis-han (~1155-1227), jeden z najbardziej inteligentnych strategów i administratorów wszechczasów. Po zdobyciu renomy krwawego zdobywcy przemieszczał swe oddziały, potęgując strach. Następnie pustoszył pomniejszą wioskę, a po odczekaniu, aż wieść o rzezi rozniesie się po okolicy, przejmował okoliczne rejony – często już bez walki. Zauważył, że osoba prymitywna reaguje doraźnie i lęka się zwykle tego, co widzi – natomiast ludzie cywilizowani bardziej boją się tego, czego nie widzą, np. Boga. Dlatego był tolerancyjny wobec lokalnych religii, a w swoich szeregach tępił nepotyzm.

  – Konkwista (hiszp. – podbój, zdobycie) – hiszpańskie i portugalskie wyprawy zbrojne, podejmowane od końca XV wieku w celu podboju nowo odkrytych terytoriów w Amerykach, Afryce i Indiach, pod pretekstem walki z niewiernymi (muzułmanie) oraz nawracania pogan na katolicyzm.

  – Kolonializm sięga korzeniami do XV wieku i jest polityką bogatych państw rozwiniętych gospodarczo, polegającą na łupieniu biednych i słabo rozwiniętych krajów, poprzez utrzymywanie ich w zależności politycznej i ekonomicznej, oraz na wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Polityka podboju i przejmowania obcych terytoriów oraz ludności ma związek z odkryciami geograficznymi i dokonanym później podziałem globu między mocarstwa kolonialne. Celem było i jest zdobywanie i wprowadzanie różnych form eksploatacji, wzbogacanie się metropolii i ich obywateli, poszerzanie stref wpływów i wzmacnianie siły państw kolonizujących. Tworzenie imperiów służyło zarówno celom ekonomicznym, jak i politycznym oraz strategicznym. W efekcie kolonizacji na początku XX wieku rozległe terytoria Afryki, Azji i Ameryki prawie w całości zostały podzielone i podporządkowane kilku państwom europejskim – Anglia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia. Ogromne imperia kolonialne zajmowały ponad 73 mln km², tj. około 55% powierzchni globu, a mieszkało w nich około 35% ogółu ówczesnej ludności Ziemi. Formalny status tych terytoriów był zróżnicowany, stosowano nazwy: kolonia, protektorat, kondominium, a kamuflując ich faktyczny status określano je jako prowincje zamorskie, terytoria zamorskie, terytoria powiernicze lub obszary nie rządzące się samodzielnie. Metropolie zarządzały nimi bezpośrednio za pomocą administracji kolonialnej albo pośrednio z wykorzystaniem lokalnych fasadowych struktur państwowych i/lub plemiennych. Zatrudniani są też najemnicy do pacyfikacji buntów. Léopold Louis Philippe Marie Victor (1835-1909) król Belgów 1865-1909 Leopold II, z germańskiej dynastii Sachsen-Coburg und Gotha czyli ziomek brytyjskich królowych: Victorii i Elżbiety II, katolik – na konferencji w Berlinie (1884/85) uznany suwerenem Wolnego Państwa Kongo w 1885 urządził sobie w Afryce prywatny auschwitz 76x większy od Belgii i przez 23 lata pozyskiwał przez najemników kość słoniową, złoto, diamenty, szlachetne drewno, kakao, trzcinę cukrową i kauczuk. Buntownikom nie wywiązującym się z limitów zbioru żywicy obcinano dłonie lub zabijano w ramach oficjalnego motto Congo Free State ‘Praca i Postęp’. Rdzenną ludność – głównie ludy Bantu i Pigmeje – traktowano jak bydło : był zakaz edukacji, pacyfikacje buntów i egzekucje. Podsycając też międzyplemienne konflikty w latach 1885-1908 Belgowie uśmiercili 10-15 milionów ludzi. Taktyką psychopatów jest demonizowanie ofiary – Afrykanie nie mają historii ani kultury, więc na traktowanie ich jak ludzi nie zasługują. Ergo – jaki rabunek, jakie ludobójstwo ? W końcu afera obcinania dłoni zmusiła Leopolda II do ofiarowania CFS rządowi Belgii i tak upadł ‘naukowy’ projekt ‘filantropijny’ pod przykrywkową egidą International African Society. Wątpliwy naukowo darwinizm jest zaciekle broniony, gdyż ma dużą wagę praktyczną – bo choć oparty na obserwacji zwierząt, to niby uzasadnia podboje imperialne.

  – Neokolonializm – współczesna forma eksploatacji kolonialnej „w białych rękawiczkach”, z korupcją na wielką skalę, z przyzwoleniem ONZ i innych organizacji międzynarodowych, ze wsparciem mediów i odpowiednio dobranym pijarem, pod osłoną służb specjalnych oraz oddziałów (para)militarnych.

  – Imperializm obecnej doby ilustruje polityka USA oraz zdominowany przez hegemona pakt NATO. Podobne jak wcześniej preteksty, frazesy, rabunek i ludobójstwo pod przykryciem „filantropijnym”, „walki z terroryzmem”, „misji pokojowych”, „rozwojowych”, „prewencyjnych”, „stabilizacyjnych”, „humanitarnych”, „zdrowotnych”, „edukacyjnych”, „kulturowych”, czy „religijnych”. Prezydent George W. Bush przed inwazją na Irak w 2003 roku na słowa krytyków zamiast rzeczowych argumentów zadrwił cynicznie : „Bóg mi tak nakazał!”. Co naiwniejsi uwierzyli.

  Czyż brudy świata nie są sprawką osobnikom o specyficznej TENDENCJI UMYSŁOWEJ ?

  Smutne, że Kościół dał się wykorzystać do niecnych celów.

 62. Peryskop said

Sorry, the comment form is closed at this time.