Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Przemilczane i niewygodne fakty związane z wybuchem II Wojny Światowej

Posted by Marucha w dniu 2016-09-02 (piątek)

Poniżej przedstawiamy nieoczekiwane wypowiedzi polityków, którzy znajdowali się w pobliżu opisanych wydarzeń:

Joseph P. Kennedy, Ambasador USA w Wlk. Brytanii, ojciec słynnej dynastii Kennedy’ch.

James Forrestal pierwszy sekretarz Departamentu Obrony USA (1947-49) cytuje jego wypowiedź tuż sprzed wybuchu II Wojny Światowej: “Chamberlain (Premier Wielkiej Brytanii) oświadczył, że Ameryka i światowe żydostwo pchnęły Anglię do wojny.” (The Forrestal Diariesed. Mills, Cassel p. 129)

Książę Jerzy Potocki, Ambasador Polski w Waszyngtonie. Znany i wiarygodny brytyjski historyk wojskowości, generał-major JFC Fuller cytuje słowa, jakie J. Potocki zawarł w swoim Raporcie ze stycznia 1939 do MSZ na temat amerykańskiej opinii publicznej: “Przede wszystkim cała propaganda znajduje się w żydowskich rekach”. Mówiąc o niesłychanej skuteczności ich propagandy, zwraca uwagę na ignorancję przeciętnego obywatela, który nie ma pojęcia, co na prawdę dzieje się w Europie.

Zaskakuje go fakt, że “w całej tej starannie przygotowanej kampanii propagandowej na ogół nie wspomina się o Związku Radzieckim, a jeżeli już, to w przyjaznym tonie, tak że przeciętny czytelnik sądzi, że mamy do czynienia z jakimś przyjaznym, demokratycznym państwem. Żydzi nie tylko że utworzyli swoje niebezpieczne centrum w Nowym Świecie, które rozsiewa wrogość i nienawiść, ale rowniez podzielili świat na dwa wrogie obozy. Prezydent Roosevelt otrzymał olbrzymie środki na gromadzenie zapasów broni dla przyszłej wojny, do której Żydzi prą z całych sil.” (Fuller, JFC: The decisive Battles of the Western World, vol. 3, pp 372-374)

Hugh Wilson, Ambasador USA w Berlinie do 1938 roku, uznał na rok przed wybuchem wojny, że niemiecki antysemityzm jest “zrozumiały.” Spowodowane to było faktem, że cały przemysł rozrywkowy, prasa, palestra, służba medyczna znajdowała się prawie w całości w żydowskich rękach przed dojściem nazistów do władzy. Żydzi należeli do najbogatszych warstw społecznych [Wypisz wymaluj – jak w III Rzeczypospolitej – admin]. Poza tym Niemcy obawiali się ich, ponieważ większość kadry bolszewików w Rosji miała żydowskie pochodzenie [Dodajmy: ogromna większość – admin]. (Hugh Wilson, Diplomat between Wars, Longmans 1941, cytowane przez Leonarda Mosley’a w Lindbergh, Hodder 1976.)

Sir Nevile Henderson, brytyjski ambasador w Berlinie, powiedział, że “nieprzyjazne nastroje w Wielkiej Brytanii w stosunku do Niemiec były kreowane przez Żydów” (Taylor AJP: The Origins of the Second World War, Penguin 1965, 1987, etc. p.324).

Czy te wszystkie powyższe opinie mogą wynikać jedynie ze strasznego antysemityzmu? Zanim wyrobimy sobie zdanie, warto zapoznać się z gospodarczymi problemami, jakie wystąpiły przed wybuchem wojny.

Pod koniec I Wojny Światowej Niemcy w rezultacie Traktatu Wersalskiego zostały zmuszone do płacenia olbrzymich reparacji wojennych Francji i innym uczestnikom wojny, swoim poprzednim konkurentom – w dużym stopniu na wskutek postawy amerykańskiego prezydenta Woodrow’a Wilson’a. (Paul Johnson, A history of the Modern World, 1938. p. 24, H. Nicholson, Peacemaking 1919, (1933) pp.13-16).

Niemcy zostały uznane za jedynego winnego wybuchu I Wojny Światowej. (Prof. Sydney B. Fay, The Origins of the World War (Penguin, vol. 2 p. 552)

W rezultacie nałożenia tych olbrzymich ciężarów reparacji finansowych, w 1923 roku Niemcy osiągnęły inflację na astronomiczną skalę. Drukowano pieniądze przez 24 godziny na dobę. W 1921 roku wymieniano 1 dolara USA za 75 DM, natomiast w 1923 za 1 dolara płacono już 5 miliardów marek. W praktyce niemiecka klasa średnia została całkowicie zniszczona, a oszczędności bankowe sięgnęły dna. (Koestler The God that Failed, p.28).

Brytyjski historyk Sir Arthur Bryant (Unfinished Victory, 1940, pp. 136-144) pisał:

“Żydzi, mając najmocniejszą pozycję w świecie finansów oraz używając swoich międzynarodowych powiązań wykorzystali możliwości, jakie dawał wspomniany traktat w najszerszym zakresie. Nawet jeszcze w listopadzie 1938 roku, a więc pięć lat po wprowadzeniu antysemickiego ustawodawstwa i ciągłych prześladowań, byli właścicielami jednej trzeciej wszystkich domów w III Rzeszy. Większość tych domów nabyli w czasie szalejącej w Niemczech inflacji. Większość Niemców, którzy utracili wówczas swoje majątki, uznawała to za przejaw potwornej niesprawiedliwości. Teraz, tracąc swoje domostwa, czyli resztkę swojego majątku, widzieli, że przechodzi on w ręce obcych, którzy niewiele wnieśli do narodowej spuścizny i niczego nie poświęcili dla swojej ojczyzny. Żydzi, których udział w populacji Niemiec nie przekraczał 1 % mieli nieproporcjonalnie wielki udział w polityce, biznesie oraz w zawodach wymagających wyższego wykształcenia. Żydzi kontrolowali większość banków, włączając Reichsbank.

Podobna sytuacja była w takich dziedzinach, jak wydawnictwa, kinematografia, teatry, większa część prasy, czyli w dziedzinach odpowiedzialnych za kształtowanie opinii publicznej w cywilizowanych krajach. Największa gazeta o nakładzie 4 mln egzemplarzy znajdowała się w ich rekach. Z roku na rok, inni obywatele napotykali na coraz większe problemy w dostaniu się do uprzywilejowanych zawodów. To nie “arianie” dyskryminowali w tym czasie mniejszość, to mniejszość, bez używania przemocy, stosowała rasową dyskryminację. Nie stosowano prześladowań, a jedynie eliminację.

Obcy prezentowali wyzywająco swoje bogactwo, kosmopolityczne gusta i blichtr, wobec powszechnej biedy narodowych Niemców, którzy uczynili z antysemityzmu niebezpieczną i wstrętną broń w nowej Europie. Niedawni żebracy, którzy teraz paradowali w siodłach, z jakich wysadzili dotychczasowych właścicieli, rzadko kiedy są popularni w społeczeństwie, szczególnie wśród tych, którzy do niedawna jeszcze wygodnie w nich siedzieli.”

Sarah Gordon w swojej książce pt. Hitler, Germans and the “Jewish Question,” (Princeton University Press 1984), zasadniczo potwierdza to, o czym pisał Sir Arthur Bryant. Potwierdza ona fakt, że Żydzi nigdy nie stanowili więcej, niż 1% niemieckiej populacji w latach 1871-1933, natomiast mieli nieproporcjonalnie duży udział w biznesie, handlu, usługach prywatnych i publicznych.

Żydzi byli szczególnie widoczni w prywatnej bankowości. W 1923 roku w Berlinie było 150 żydowskich prywatnych banków, a tylko 11 znajdowało się w rękach Niemców. Żydzi byli właścicielami 41% hut i 57% zakładów metalurgicznych. Opanowali praktycznie giełdę berlińską, na której w 1928 roku byli właścicielami 80% akcji.

W 1933 roku, kiedy naziści rozpoczęli eliminację Żydów z eksponowanych stanowisk, zwolniono z powodów “rasowych” 85% brokerów giełdy berlińskiej. Około czwarta część profesorów i instruktorów na niemieckich uniwersytetach miało żydowskie pochodzenie. W roku akademickim 1905-6 25% studentów na wydziałach prawa i medycyny miało żydowskie pochodzenie.. W 1931 roku 50% z 234 dyrektorów niemieckich teatrów by lo Żydami, natomiast w samym Berlinie 80%. Szacuje się, że przeciętny dochód na głowę berlińskich Żydów był dwa razy większy, niż innych mieszkańców Berlina, etc. etc.

Artur Koestler daje przykład supertrustu Ullstein’a jako największego wydawnictwa w Europie. W samym Berlinie wydawał 4 dzienniki, wśród nich szanowany Vossische Zeitung, założony jeszcze w XVIII wieku oraz wieczorowy B.Z. am Mittag. Poza tym Ullstein wydawał kilkanaście miesięczników i tygodników. Posiadał również własną agencję informacyjną i agencję turystyczną oraz był jednym z największych wydawców książek w Niemczech. Firma znajdowała się w rękach pięciu braci Ullsteinów którzy, podobnie jak bracia Rotschildowie, byli Żydami. (The God that failed, 1950 r. RHS Crossman, p/ 31)

Edgar Mowrer, berliński korespondent Chicago Daily News który napisał antyniemiecką książkę pt. Germany Puts the Clock Back (Penguin Special, 1937), mimo tego stwierdził, że:

“wszystkie ważne, strategiczne stanowiska w administracji państwowej w Prusach znajdowały się w żydowskich rękach. Wystarczyłaby rozmowa telefoniczna pomiędzy trzema Żydami w ministerialnych biurach, aby wstrzymać wydawanie jakiegoś pisma w państwie. Żydzi przybyli do Niemiec aby odgrywać ważną rolę w administracji i polityce, podobnie jak już poprzednio, w ramach wolnej konkurencji wywalczyli sobie mocne pozycje w handlu, biznesie, bankowości, prasie, sztuce oraz w życiu intelektualnym i kulturalnym kraju. Odnosi się wrażenie, że Niemcy, państwo które czuje, że ma misję do spełnienia, wpadło w ręce cudzoziemców”.

Dalej, Mowrer zaobserwował, że każdy kto mieszkał w Niemczech w latach 1919-1926 mógł łatwo zaobserwować powszechny seksualny promiskuityzm. W Berlinie i innych większych miastach pełno było nocnych lokali, kabaretów i innych miejsc lekkiej rozrywki, a hotele robiły duże pieniądze na wynajmowaniu pokoi “na godziny” (pp.153-154). Mowrera zaskoczyła duża ilość dziecięcych prostytutek kręcących się przed berlińskimi hotelami i restauracjami. Dalej Mowrer dodaje, że większość tych przybytków znajdowała się w żydowskich rękach. (pp.144-45).

Douglas Reed, berliński korespondent londyńskiego Times’a przed II Wojną Światową, był wrogo nastawiony do Niemiec jak i Hitlera. Opisał jednodniowy bojkot żydowskich sklepów oraz akcje brunatnych koszul malowania słów Jude na oknach czerwoną farbą. Wówczas zdał sobie sprawę ze zdominowania biznesu przez Żydów. Jeden Żyd przypadał statystycznie, na 100 obywateli niemieckich, ale np. wśród właścicieli Kurfuerstendamm na 99 Żydów można było z trudem znaleźć jednego czystej krwi Niemca… (Reed Insanity Fair, 1938, pp. 152-53).

W swojej książce Disgrace Abounding zanotował, że “W Berlinie, przed dojściem do władzy Hitlera, większość teatrów i kin – znajdowało się w żydowskich rękach, większość aktorów filmowych i teatralnych było niemieckimi, austriackimi lub węgierskimi Żydami. Angażowali ich żydowscy producenci i promowali w żydowskich pismach żydowscy krytycy. Czy to znaczyło, że nie-Żydzi byli gorszymi aktorami lub dziennikarzami? Oczywiście nie, ale już na początku byli eliminowani ze względu na swoje pochodzenie przy zatrudnianiu ich przez żydowskich producentów filmowych i teatralnych, wydawców, itd.” [pp. 238-39].

Pisarz żydowskiego pochodzenia Edwin Black sam przyznał, że 75% prawników i prawie tyle samo lekarzy w Berlinie było Żydami – (Black, The Transfer Agreement, 1984, p. 58).

Żydów postrzegano jako niebezpiecznych wrogów Niemiec po tym, jak Samuel Untermeyer, przywódca World Jewish Economic Federation, ogłosił wojnę z Niemcami 6 sierpnia 1933 r. – [Edwin Black, The Transfer Agreement: the Untold Story of the Secret Pact between the Third Reich and Palestine, 1984, pp. 272-277]. Zdaniem Blacka, Samuel Untermeyer uosabiał śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie zagrażało Niemcom (p. 369). Kulminacją tego, był wszechświatowy bojkot niemieckich produktów, ogłoszony przez międzynarodowe organizacje żydowskie.

Londyński Daily News z marca 1933 opublikował artykuł na pierwszej stronie pt. Judea Declares War on Germany. Bojkot ten był prawdopodobnie odpowiedzią na zamiar wprowadzenia ustaw norymberskich, które weszły w życie dopiero w 1935 roku. Ironią może być fakt, że podobne prawo o wyjątkowości kulturowej Żydów obowiązuje w Izraelu (Hannah Arendt, Eichman in Jerusalem p. 7). – Jednym wolno, innym zabronione!

Hitler widział ogromne zagrożenie dla Niemiec ze strony komunizmu. Jego zamiar wyeliminowania tego niebezpieczeństwa, zrodził natychmiast nienawiść i niechęć żydowskich organizacji, prasy oraz zachodnich polityków, na których Żydzi mieli wpływ. Według żydowskiego autora Chaima Bermanta, Żydzi, którzy stanowili mniej niż 5% rosyjskiej populacji, mieli udział więcej, niż 50% wśród bolszewickich rewolucjonistów. W swojej książce pt. The Jews (1977) Bermant napisał:

“Należy dodać, że większość czołowych rewolucjonistów, którzy doprowadzili Europę do konwulsji pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX wieku, pochodziło z bogatych żydowskich rodzin. Mogliby być wytypowani przez ojca rewolucji Karola Marksa. Tak więc, w chaosie jaki zapanował po I Wojnie Światowej, rewolucje pojawiły się w całej Europie. Wszędzie na ich czele stali Żydzi: Trocki, Swierdłow, Kamieniew i Zinowiew w Rosji, Bela Kun – na Węgrzech, Kurt Eisner – w Bawarii oraz Róża Luksemburg – w Berlinie.

“Dla wielu zewnętrznych obserwatorów, rewolucja rosyjska wyglądała jak żydowska konspiracja, szczególnie jeżeli przyjrzeć się próbom wzniecenia rewolucji w Środkowej Europie. Władze partii bolszewickiej były praktycznie w żydowskich rękach. Z siedmiu członków Politbiura aż czterech było Żydami: Trocki [Bronstein], Zinowiew [Radomsky], Kamieniew [Rosenfeld] oraz Swierdłow.

Powyższą opinię podziela wielu innych autorów

“Zwykle pomniejsza się lub ignoruje rolę, jaką żydowscy intelektualiści odgrywali w Komunistycznej Partii Niemiec i konsekwentnie pomija się ważną przyczynę wzrostu nastrojów antysemickich w Niemczech – przed I w czasie I Wojny Światowej. Olbrzymi udział Żydów w rewolucji oraz w Republice Weimarskiej nie podlega dyskusji, a był to na pewno jeden z ważnych powodów antysemityzmu po I Wojnie Światowej. Stereotyp Żyda jako socjalisty lub komunisty skłaniał wielu Niemców do uogólnienia tego na całą żydowską mniejszość i do uznania Żydów za “wrogów narodu niemieckiego”. (Sarah Gordon, Hitler, Germans and the ‘Jewish Question’, Princeton University Press (1984) p.23).

“Druga fala silnego, antysemickiego paroksyzmu nadeszła w rezultacie krytycznej roli, jaką Żydzi odgrywali w międzynarodowym ruchu komunistycznym i w rewolucji rosyjskiej oraz w czasie kryzysu gospodarczego w latach 1920-tych i 1930-tych. Antysemityzm wzmógł się w Europie i w Stanach Zjednoczonych w rezultacie uświadomienia sobie wiodącego udziału Żydów w rewolucji rosyjskiej. Odczucia te nie ograniczały się do samych Niemiec lub tylko do wulgarnych ekstremistów, jak naziści. Antysemityzm, stał się normą w “sympatycznych” społeczeństwach Północnej Ameryki i Europy, włączając w to kręgi uniwersyteckie. (Martin Bernal, Black Athena, vol. 1, pp. 367, 387).

”Główna rola, jaką przywódcy komunistyczni żydowskiego pochodzenia odegrali w Rewolucji Październikowej, miała prawdopodobnie przeważający wpływ na kształtowanie się poglądów antysemickich Adolfa Hitlera”.

Hitler doszedł do władzy w Niemczech, stawiając sobie dwa główne cele: likwidacja rezultatów niesprawiedliwych postanowień Traktatu Wersalskiego oraz zlikwidowanie zagrożenia Niemiec ze strony Związku Sowieckiego. Wbrew mitom tworzonym przez tych, którzy uznają cele etniczne za jego główny cel, nie miał on planów dalszych podbojów. Prof. AJP Taylor wykazał to w książce The Origins of the Second World War, ku rozczarowaniu ze strony zachodniego politycznego establiszmentu. Taylor pisze:

“Stan uzbrojenia Niemiec z 1939 roku wykazuje, ze Hitler nie rozważał szerszej wojny” (p. 267). W 1939 r. armia niemiecka nie posiadała wystarczającego wyposażenia do prowadzenia dłuższej wojny. To co wydarzyło się w latach 1939–41 było wynikiem nieprzewidzianej słabości oraz przechylenia się równowagi sił, a Hitler umiejętnie wykorzystał wszystkie nadarzające się okazje” [Taylor].

Wprawdzie Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Hitlerowi, ale on sam chciał zawrzeć pokój z Anglią, co ujawnili niemieccy generałowie [Basil Liddel Hart, The Other Side of the Hill 1948, Pan Books 1983] – w związku z wstrzymaniem ofensywy pod Dunkierką, gdzie Hitler miał okazję wziąć do niewoli całą armię brytyjską, ale nie zrobił tego. Lidder Hart, jeden z najlepszych brytyjskich historyków wojennych, cytuje słowa niemieckiego generała von Blumentritta, który powiedział w związku z powyższym rozkazem:

“Hitler wprowadził nas w zdumienie, mówiąc z podziwem o imperium brytyjskim, które powinno być utrzymane wraz z brytyjską cywilizacją. Stwierdził dalej, że wprawdzie imperium to utworzono, stosując często brutalne środki, ale ‘tam gdzie drzewa rąbią, tam wióry lecą’. Jedyne czego Hitler żądał od Wielkiej Brytanii było uznanie roli Niemiec na kontynencie europejskim. Powrót kolonii niemieckich uznał za pożądany, ale nie podstawowy. Był nawet gotów wesprzeć Wlk. Brytanię militarnie w razie zaistnienia takiej potrzeby.”(p. 200)

Według Liddella Harta “Hitler nie chciał zdobywać Wielkiej Brytanii. Zwykło się uważać, że to skuteczna obrona przed atakami Luftwaffe w czasie tzw. Bitwy o Anglię uratowała ten kraj. W rzeczywistości jednak Hitler nigdy nie przywiązywał dużej wagi do przygotowań do inwazji wyspy. Po krótkim okresie przygotowań, porzucono je na rzecz podjęcia niezbędnych kroków do inwazji Rosji (p.140).

David Irving w przedmowie do swojej książki The Warpath (1978) pisze, że

“w rzeczywistości, w żadnym momencie Hitler nie przedstawiał zagrożenia dla Wielkiej Brytanii lub imperium brytyjskiego”

Powyższe fakty – celowo przemilczane – przedstawiają sprawy wojny w odmiennym świetle. Współcześni historycy poruszają się jedynie w ramach wyznaczonych im z góry granic, ignorując wspomniane dowody, gdyż zdają sobie sprawę z konsekwencji ich przekroczenia. Niestety tylko niewielu z nich odważyło się zrzucić z siebie kaftany bezpieczeństwa w które zostali ubrani przez oficjalną i nieoficjalną cenzurę.

Źródło: http://hrp-historicalreviewpress.blogspot.com/2010/08/hidden-but-awkward-origins-of-world-war.html
Z angielskiego tłumaczył Bob Rozalsky

Za http://www.radiopomost.com

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl

Komentarzy 26 to “Przemilczane i niewygodne fakty związane z wybuchem II Wojny Światowej”

 1. Antares said

  żydki i niemcy są siebie warci. Żadnego z nich nie powinno się żałować. Ogromnym błędem i nie odpowiedzialnością było ratowanie tych parchatych bestii.

 2. Rubyduby said

  Artykul: „Prezydent Obama otrzymał olbrzymie środki na gromadzenie zapasów broni dla przyszłej wojny, do której Żydzi prą z całych sil.”

  Nic sie nie zmienilo. Choleria Clinton zamiast siedziec w ciupie jest lansowana na prezydentke przez parchactwo.

 3. Bursztyn said

  „Adolf’s father, Alois Hitler, was the illegitimate son of Maria Anna Schicklgruber. It was generally supposed that the father of Alois Hitler (Schicklgruber) was Johann Georg Hiedler. There are some people who seriously doubt that Johann Georg Hiedler was the father of Alois (an Austrian document was) prepared that proved Maria Anna Schicklgruber was living in Vienna at the time she conceived. At that time she was employed as a servant in the home of Baron Rothschild. As soon as the family discovered her pregnancy she was sent back home, where Alois was born.”

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/hitler_was_a_rothschild.htm

  For example, Adolph Hitler was in England in 1912-1913, a fact supported by his sister-in-law’s book: “The Memoirs of Bridget Hitler”(1979). Many historians including Hitler biographer John Toland have ignored this startling information. (If Hallett is right, historians like Toland are guilty of sanitizing Hitler and actually making him more credible than he was.)

  Hallett says Hitler spent February to November 1912 being brainwashed and trained at the British Military Psych-Ops War School at Tavistock in Devon and in Ireland. “War machines need war and [that means they need] funded, trained and supported double agents to be their patsies, their puppets and their puppet enemies,” Hallett writes (38).

  Hallett’s claim would clarify many improbable events in the Second World War. For example, why did Hitler let 335,000 Allied soldiers escape at Dunkirk? This quixotic gesture was explained as a peace overture, but surely England would have been more attentive if its army were in Nazi POW camps.

  In the summer of 1940, when Britain was prostrate, Nazi Military Intelligence Chief (Abwehr) Admiral Wilhelm Canaris told Romanian Foreign Minister Prince Michael Sturdza to stay neutral because England would win the war. He also gave this message to Spanish dictator Franco.

  The biggest improbability of all is that an Austrian tramp, street cleaner and gay prostitute could become the Chancellor of Germany. Hitler joins a long list of obscure blackmail-able figures who have been catapulted to world prominence with the aid of an unseen hand.

  Hallett writes that Hitler’s grandfather was Nathan Meyer Rothschild. Maria Schickelgruber, Hitler’s grandmother, was a maid in the Rothschild’s Vienna mansion when his father, Alois was conceived “in fear” in a satanic ritual rape. The Rothschilds could only marry within their extended family so they had illegitimate children who functioned as anonymous agents.

  (Apparently this is a pattern with the Illuminati. Bill Clinton is rumored to be a Rockefeller.)

  According to Hallett, Hitler enjoyed having women defecate on him. He also had undersized genitals and only one testicle. (Many women whom he courted committed suicide. The love of his life was his 17-year-old half-niece Geli whom he murdered in 1931 when she got pregnant by his chauffeur. Machtan argues that Hitlers real affections were for the chauffeur.)

  According to Hallett, Joseph Stalin was another Illuminati “agent of war” who attended the Tavistock Psyche Ops training school in 1907. Clifford Shack has suggested that Stalin was also an illegitimate offspring of a Rothschild.

  https://politicalvelcraft.org/2013/04/06/obama-hitler-from-no-where-thats-how-rothschild-likes-it/

  The planning of the Second World War started when Adolf Hitler joined a secret society called the Thule Society in 1919. It was in this group that he found the perverted beliefs that were later to lead him in his control of the German government.

  In the Thule Society: „… the sun played a prime role… as a sacred symbol of the Aryans, in contrast to… the moon, revered by the Semitic peoples. The Fuhrer saw in the Jewish people, with their black hair and swarthy complexions, the dark side of the human species, whilst the blond and blue-eyed Aryans constituted the light side of humanity. … Hitler undertook to extirpate from the material world its impure elements.”1

  Adolf Hitler PictureIn addition to sun (or light) worship, the Thule Society also practiced Satan worship: „The inner core within the Thule Society were all Satanists who practiced Black Magic.”2

  The Society was not a working-man’s group as it included amongst its members: „judges, police-chiefs, barristers, lawyers, university professors and lecturers, aristocratic families, leading industrialists, surgeons, physicians, scientists, as well as a host of rich and influential bourgeois…. „3
  http://www.threeworldwars.com/world-war-2/adolf-hitler.htm

  Hitler nieślubnym dzieckiem bankstera Rothschilda.
  Przebywał na szkoleniu w Wlk. Brytanii przed I Wojna Światową.

 4. Hasso C. said

  Ad 1) Czy „Antares” to prowokator czy troll? A jesli nie, to nie rozumiem, dlaczego niektrorzy uciekaja sie do grubianstwa, zeby wyrazic mysl albo uczucie.

  Oczywiscie, ze Niemcy weimarskie byly w duzym stopniu w rekach zydowskich. Dlatego tak dziwne i nieoczekiwane, ze antysemicki Hitler w ogole mogl dojsc do wladzy. Albo zywiol zydowski nie jest tak skonsolidowany, jak sie niektorym wydaje, albo w jego dojsciu do wladzy chodzilo o wieksze lub calkiem inne sprawy, niz los zydowskiej spolecznosci w Niemczech, Polsce itd. Elita bankierska moze miec swoje interesy i olewac maluczkich. Zydzi to nie monolit, jak sie wielu (rowniez niektorym Zydom) wydaje.

  Odnosnie zydowskich rewolucjonistow w Rosji: Wydaje sie, ze Stalin i jego grupa odsunela wiekszosc Zydow z „wierchuszki” i poszla na socjalizm w jednym kraju. Jasne, ze Stalin zbroil ZSRR, ale ja juz od dawna nie wierze w wypociny Suworowa i wyrzucilem jego ksiazki do smieci. Hitler wyznal Mannerheimowi w rozmowie w Helsinkach, ze gdyby wiedzial, ze Stalin mial tyle czolgow, to nie zdecydowalby sie na atak na ZSRR.

 5. L2P said

  re 1
  anteras pan nie wie co pisze a jak wie.. tym gorzej dla pana..

  re3
  w Niemczech zyd tak sie zlosliwie rozczaraczyl, ze Hitler nie tylko zostal Kanclerzem ale i potem robiac z nimi `porzadki` i odbudowujac zniszczony kraj i ludzi, byl uwielbiany przez masy..

  [ dlatego zyd po wojnie na calym swiecie taka mu opinie daje, by sie to czasem nie powtorzylo i nie zagrozilo zydowskiemu panowaniu..]

  bardzo dobry artykul ukazujacy kawalek rzeczywistosci, jest ona, jak widac, schowana i bardziej skomplikowana,
  wlasnie z powodu zydowskiego, o czym nie wolno,.. bo `zaraz zolto` albo i `czarno` sie robi..
  ta jazda tylko dla odwaznych i z ` jajami.`.

  [ jest to sila walczaca z `nami` od poczatku istnienia !!!!! nigdy otwarcie i jawnie, zawsze w ukryciu i podstepem poslugujac sie roznymi diabelnymi sposobami..]

  trudne, ale dociekliwi moga jeszcze znalezc i douczyc sie historyji,..

  [ panie `pisze wiec jestem` ogromne pole do popisu dla `maluczkich`…???????]

 6. L2P said

  Sąd Najwyższy Rosji utrzymał wyrok za post o agresji ZSRR na Polskę..

  Ustawę dotyczącą rehabilitowania nazizmu przyjęto w Rosji w 2014 roku.

  Prócz kar za publiczną rehabilitację nazizmu przewiduje ona również karanie za rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń o działalności armii krajów koalicji antyhitlerowskiej w czasie II wojny światowej.

  NIC DODAC NIC UJAC [ `rehabilitowanie nazizmu` a co to k.m jest ? ta sama wladza..papety inne i dalej `liberalny` unych system, czciacy `truchla lienina homoscia` i reszty bardziej ucywilizowanych zgzydow..? ]

  ——
  Polskie władze uciekły za granicę.
  Ludność została zostawiona sama sobie.
  Admin

 7. Hasso C. said

  Ad 5) Otoz to. Wydaje sie, ze Niemcy chcieli pertraktowac z polskim rzadem, ale jak uciekl, nie bylo z kim. Oni wcale nie chcieli Warszawy ani Krakowa. W ogole, oglaszanie miast jak Warszawa miastami twierdzami bylo kretynstwem i przestepstwem. A zwlaszcza zachecanie cywilnej ludnosci do pomagania wojsku (o czym gazety trabily od poczatku) bylo wbrew wszelkim konwencjom i ukladom.

  Dla nas to takie oczywiste, ze rzad salwowal sie. Ale to przecie ciezka patologia. Dlaczego Rydz Smigly zamowil swoj portret na koniu przed Brama Brandenburska, ktory Niemcy znalezli niedokonczony, jeszcze wilgotny??? Kretynstwo i korupcja na calego. Co mu angole obiecali?

 8. Joe said

  Zaczem zaczniemy lamac sobie glowy…zadajmy sobie pytanie.W jaki inny sposob banda nowojorskich zydow mogla wyrwac te tysiace ton zlota z pyskow POBRATYMCOW i zaszytych w ich ciucah?Tylko poprzez wyczyny Hitlera.On jak i Stalin byli ich narzedziem.Pozniejsze ZSRR tez….Dlatego dzisiaj sa tu gdzie sa.Maja najnowociesniejsza produkcje broni w swioch lapach i pra do wojny o Syberie,az doprowadza ludzkosc do kolejnej tragedii.

 9. Hasso C. said

  Ad 7) Korekta: jest bledem nazywac Stalina narzedzim Zydow. Pardon.

 10. Antares said

  Do Hasso i L2P.
  Wasze wypowiedzi tylko potwierdzają to o czym wielokrotnie mówi się na Gajówce, a mianowicie że Polak jednak ma bardzo krótką pamięć. Pytam się Was, kto zrównał nasz kraj z ziemią, kto wykonywał egzekucje – oczywiście że naziści którzy z pochodzenia byli marsjanami. Żydzi byli najlepszymi przyjaciółmi niemców, to oni pomagali Niemcom w germanizacji pod zaworem i zawsze identyfikowali się z kulturą niemiecką a nie z Polską. Nie wspomnę już o tym ilu żydów współpracowała z Niemcami albo była w najwyższym stopniu dowodzenia – np. Heyidrych , Frank nie wspomnę już pochodzeniu hitlera. Dziś szwaby razem z żydkami wspólnie i nieprzerwanie nas nienawidzą – prasa , filmy. I Wy dalej te niemieckie kurwy bronicie, a ja jestem trolem i prowokatorem.

 11. Joe said

  Taaak? To moze mi pan wyjasni dlaczego Beria krecil nim jak chcial az do smierci?Jego i swojej POtem.A moze pan zaprzeczy ze Chruszczow z nimi nie zaczal robic POrzadku?Ktory sie szybko skonczyl bo wladze juz przejela wlasciwaTROJCA ….Brezniew,Suslow Andropow…Dalej juz mi sie nie chce pisdac.

 12. Hasso C. said

  Taak. Kto twierdzi, ze Beria nim krecil, a poza tym, co ma Beria do tego?

 13. Ad. 6 (Admin)

  „Polskie władze uciekły za granicę.”

  – To nie były władze polskie. To były władze masońskie. Albo słucha się polskiej racji stanu, albo masońskiej racji stanu.

  Innych władz Polska wtedy nie miała, więc nie ma co kombinować – admin

 14. Longinus said

  POLACY wiecej milosci wzgledem tych parchow.To znikniecie z mapy swiata.

 15. Joe said

  Och przepraszam panie Hasso…Beria byl Marsjaninem oczywiscie.To byla wielkiej klasy i szlachetna POSTAC i to nie Beria wydal opinie o naszych Braciach ktorych bestialsko Stalin kazal rozstrzelac ….Szkoda gadac.

 16. Głos Prawdy said

  Do komentarzu admina.6,13. Ja kiedyś próbowałam choć trochę udowodnić te fakty polakom, za co byłam oskarżona w rusofilstwie i przeinaczaniu polskiej historii. A ponieważ wtedy sama nie byłam pewna niektórych faktów, które wsplywaja dzisiaj, zaczęłam wątpić. Polski naród był pozostawiony na los szczęścia, i to chyba nie pierwszy raz w histoii.

 17. L2P said

  ad14
  wlasciwie ujete i powoli.. dociera do ludzi, mimo ze ambony milcza..[ nawet czarnych ]

  ad10
  Anteras Pan krzykiem i biciem glowa w sciane odnosi sukces ? jak nie trolowanie to brak zrozumienia tematu i bicie wscieklej piany..pan propagandzista zydlacki czy zwykly bezmyslny arogant ?

  Pan powtarzasz zyda propagande i walisz piescia w stol i w okolo.

  Czas ostatniej wielkiej wojny bolesny ale `zycie to nie bajka` i musisz pan to pojac chocby z krzykiem na ustach, nie bez powodu tak bylo i nie powtarzac judaszowych bredni.

  Niemcy to narod w wielu aspektach przeciwstawny narodowi Polskiemu i dlatego trudno porownywac i wyciagac proste wnioski, zmierzam tu do pana wysilku umyslowego mowiacego o umilowaniu i uzywaniu ..zyda..paralelnie..to on uzywa biale narody wyniszczajaco poslugujac sie tez innymi rasami.

  Oba narody zostaly obarczone wyjatkowo za `wspolzycie` z pomiotem, ustawiane naprzeciw siebie, i niszczone, to zrozumiec to trzeba miec pojecie o anty boskiej i anty ludzkiej rasie powolanej do roboty antyJAHWE !

  prosze zapamietac jedno, za wspolbyt z zydami jest kara bo to jest grzech w/g Pana Boga.

  [ Żydzi byli najlepszymi przyjaciółmi niemców, to oni pomagali Niemcom w germanizacji pod zaworem i zawsze identyfikowali się z kulturą niemiecką a nie z Polską. ] – typowy p/k ignorancji – produkt zydowski, wspolczuje ale rozumiem, bo to przeszedlem- Rusek i Nemiec odwieczny wrog ! Tralalala…

  jak pan musisz sie pocic to przynajmniej zdrowo bo w tej `cymbacie` sama choroba i frazesy.

 18. Rdest said

  http://www.gazetawarszawska.com/judaizm-islam/4416-dekadencja-w-niemiec

 19. Plausi said

  Duch czy zmora „elity” w Polsce ?

  „Żydzi należeli do najbogatszych warstw społecznych [Wypisz wymaluj – jak w III Rzeczypospolitej – admin]. ”, II Rzeczypospolitej, sądząc po wysokości „rewindykacji” jakiej żądają dziś od nas, a pewnie i I rzeczypospolitej.

  „W rezultacie nałożenia tych olbrzymich ciężarów reparacji finansowych, w 1923 roku Niemcy osiągnęły inflację na astronomiczną skalę.” Hiperinflacja była efektem szaleńczej emisji pieniądza przez Reichsbank, który od 1922 był niezależny od kogokolwiek i emitował jak świat finansowy wymagał, i z reparacjami miała niewiele wspólnego, te były płacone nie w marce tylko w dewizach.

  Czytelnicy, którzy usiłują sobie wytłumaczyć zjawisko wojen zbrodniczością Niemców czy samego Hitlera, nie mają żadnej szansy zrozumienia tego zjawiska. Źródłem wojen nigdy nie są narody czy jakieś tam Hitlery, oni są tylko wykonawcami cudzych zbrodniczych planów, w linku wymienia się symbolicznie prawdziwych zbrodniarzy wojennych, zresztą nie jedynych tego rodzaju, którzy bez trudu zaciemniają Hitlera, Stalina i Dżingis Chana razem wziętych.

  Przeciętni czytelnicy nie ulegną urokowi powyższego poglądu, gdyż propaganda, którą od dziesiątka/dziesiątków lat wchłaniają, im tego zabrania.

  Wg źródła, którego nie możemy sobie przypomnieć, naziści dokonali na przykład tzw. anszlusu Austrii za krótkoterminową pożyczkę żydowskiego bankiera (coś ok. 6 milionów dolarów), bowiem przed anszlusem byli bankrutami i nie było ich stać nawet na kupno benzyny do czołgów. O tym, że Standard Oil (Rockfeller), IBM, jak też inni wspierał i zarabiał na zbrodniach nazistów, pewnie słyszeli już niektórzy czytelnicy. Już te przykłady dowodzą najlepiej, że bez wsparcia ze strony finansistów, szczególnie z USA nie byłoby ani mowy o nazistach, a jeszcze mniej o napadzie na Polskę.

  Jest rzeczą rzadko braną pod uwagę, że także tzw. „elita” władzy II Rzeczypospolitej nie omieszkała ułatwić III Rzeszy oskrzydlenie Polski od południa i niejako pomogła w przygotowaniu napadu na Polskę. Władze w Polsce starały się wówczas możliwie dokładnie wypełnić dyspozycje otrzymane z W. Brytanii, niezależnie ile ofiar to spowoduje wśród własnej ludności. Ta „elita” w II Rzeczpospolitej chyba najbardziej zasłużyła na „MEDAL ZA WSPÓŁPRACĘ Z NIEMCAMI”.

  Ten sam duch można stwierdzić i w dzisiejszej Rzeczpospolitej, która nawet otrzymała numerek III Rzeszy, z tym, że tym razem ofiara palna z własnej ludności składna jest na polecenie z Waszyngtonu.

 20. Grażyna said

  Do pana Hasso C. obrońcy Niemców, jedzącego niemiecki chleb.

  Jeżeli, jak pan mówi, że Niemcy chcieli pertraktować z Polakami, ale nie mieli z kim (czyli mieli dobrą wolę) to dlaczego po prostu nie wzięli sobie Gdańska i nie „wyrąbali” sobie tego korytarza, czego to żądali przed wojną. Zawsze musi być jakiś pretekst do rozpoczęcia wojny. Ta wojna, podobnie jak poprzednia, to BARBARZYŃSTWO! Nic nie usprawiedliwia Niemców.

  Obecna polityka, jak choćby dotycząca wydobycia węgla brunatnego w Polsce tylko potwierdza, że niemiecka polityka imperialna przeciwko Polsce JEST KONTYNUOWANA.

 21. L2P said

  ad20
  pani logika odbiega od ziemskiej moze przyleciala pani z wenus choc dzis wpisze p.p mars..

 22. Plausi said

  „Rusek i Nemiec odwieczny wrogi”

  17, L2P trafił w sedno, żydowski doradca rządu USA właśnie to jednoznacznie potwierdził, jeśli uważniej czytać wypowiedzi naszego „rodaka” Z. Brzezińskiego, to ten też.

  Czy można zarządców prowincji z Warszawy inaczej traktować jak tylko jako kundle władz imperium ? Czy można się dziwić, że wśród nich obok Gojów szabasowych tak wielu obcych się znajdzie, którzy z taką łatwością i tym ryzem sprzedadzą Polaków za 20 srebrników ?

 23. […] 2016-09-05 (poniedziałek) @ 07:15:36 […]

 24. Boydar said

  „… „„Rusek i Niemiec odwieczny wrogi” 17, L2P trafił w sedno …”

  Nie, nie trafił w sedno; poleciał po wierzchu, a Plausi to łyknął jak młody pelikan i teraz nam choruje na stół.

  To nie Rusek od tysiąca lat wysyłał armie i agentów do żydoszkopolandii.

 25. Boydar said

  No, to był straszny syf, Panie Gajowy.

 26. Hasso C. said

  Ad 20 Droga P. Grazyno, nie jem niemieckiego chleba, choc czesto bardzo smaczny. Nie bronie Niemcow, probuje pokazywac tylko, ze Polacy, przez swoj strach przed nimi, nienawisc nawet, zapominaja ze to tez ludzie, blizni (a tu duzo katolikow). Jedno to pazerne korporacje, czesto z nazwy tylko niemieckie a w rzeczywistosci miedzynarodowe czy zydowskie, a co innego ludzie, ktorzy sa tacy sami, jak my. Pomimo mercedesow, na moje oko, zyje sie przecietnemu Polakowi lepiej niz Niemcowi, na przyklad…

Sorry, the comment form is closed at this time.