Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Aleksandr Dugin: Przeciwko transhumanizmowi

Posted by Marucha w dniu 2016-09-26 (Poniedziałek)

Transhumanizm, opisywany symbolem H+, jest postmodernistyczną próbą zakwestionowania integralności i przez to godności osoby ludzkiej.

Postuluje się w jego ramach ingerencje farmakologiczne, anatomiczne i genetyczne w ciało ludzkie, by przezwyciężyć chorobę i śmierć. Życie ludzkie ma być wolne od cierpienia, brzydoty, starości i śmierci. Rajska utopia życia wolnego od trosk ma zostać zrealizowana na ziemi.

Problem polega na tym, że nie byłoby to już życie ludzkie. Nie tylko dlatego, że osiągnięcie doskonałości przez niedoskonałego z definicji człowieka, oznaczałoby wyjście poza dotychczasowe rozumienie człowieczeństwa. To również kwestia materialnych skutków transhumanizmu postulującego głębokie modyfikacje, przekształcenia lub uzupełnienia ciała ludzkiego.

Świat zrealizowanej transhumanistycznej utopii byłby światem postludzkim; zaludnionym przez mutanty, cyborgi, sztuczne inteligencje, hybrydy ludzko-zwierzęce, klony, zwłoki ożywione po przechowaniu ich odpowiednio długo w kabinach krionicznych itp.

Transhumanizm to ostatnie słowo w liberalnej narracji emancypacyjnej; najpierw człowieka „wyzwolono” od bycia poddanym króla i od przynależności stanowej do bycia członkiem upodmiotowionego narodu i obywatelem państwa; następnie „wyzwolono” go od przynależności etnicznej, od ojczyzny, od religii i od kultury; w kolejnym etapie następuje „wyzwolenie” od narodu i państwa do bycia jednostką w kosmopolitycznym społeczeństwie obywatelskim; wreszcie ma miejsce „wyzwolenie” od rodziny i tożsamości płciowych.

Ostatnią literą w tym liberalnym alfabecie jest „wyzwolenie” od ludzkiej natury, wyzwolenie od bycia człowiekiem. Dalej już zaczyna się język komputerów.

Transhumanizm jest zatem logicznym dopełnieniem pierwotnych postulatów liberalnych. Gdy ktoś wejdzie już na drogę liberalizmu i powie „a”, to musi powiedzieć też następnie „b”, „c”, „d”, a wreszcie także i „z”. O sobie możemy dziś powiedzieć, że żyjemy w świecie nietzscheańskich „ostatnich ludzi”. Jeśli nie odrzucimy jednak liberalizmu i progresywizmu, to jeszcze za naszego życia może zrealizować się dystopia świata postludzkiego. Już w tej chwili bowiem, posiadana przez ludzkość technologia umożliwia tworzenie klonów, mutantów i cyborgów.

Ruch tożsamościowy to nie tylko obrona tożsamości zbiorowych. W warunkach gdy zakwestionowana zostaje również tożsamość indywidualna człowieka – płciowa, seksualna, gatunkowa – musimy stanąć na gruncie jej obrony. Transhumanizm zatem należy zdecydowanie odrzucić. To jednak nie wystarczy; człowiek może być osobą, gdy wpisany jest w kontekst wspólnotowy i metafizyczny. Stąd też musimy odrzucić liberalizm w całości i odbudować kolejno zniszczone przez niego wspólnoty i warstwy tożsamości.

Bronimy człowieka jako osoby, posiadającej swą integralność i przyrodzoną godność, niepowtarzalnej, niezastępowalnej i nieredukowalnej. Bronimy idei człowieka jako istoty społecznej, tak więc przynależącego do szeregu wspólnot, związanego sieciami współzależności i lojalności z innymi członkami nakładających się na siebie wspólnot do których należy. Bronimy człowieka jako istoty religijnej, tak więc otwartej na sferę metafizyczną.

Transhumanizm to część rozleglejszego problemu jakim jest korodujący ludy europejskie (i nie tylko europejskie) liberalizm. By zabezpieczyć się przed transhumanizmem, odrzucić całkowicie musimy liberalizm. Odrzucić musimy jednostkę, na rzecz osoby. Odrzucić musimy społeczeństwo obywatelskie, na rzecz społeczeństwa organicznego. Odrzucić musimy indywidualizm, na rzecz wspólnotowości.

Aleksandr Dugin
Tłumaczenie: Identaryści w Polsce
http://xportal.pl

Komentarzy 7 to “Aleksandr Dugin: Przeciwko transhumanizmowi”

 1. Premizlaus said

  Trafna diagnoza jak na syna generała GRU i człowieka powiązanego z fartuszkowymi „Francuzami”, który twierdzi, że Polska będzie Polska, kiedy zrezygnuje z katolicyzmu.

 2. Boydar said

  Wśród Rosyjskich żydów nie ma rozróżnienia nazw Polsza i Polin. Stąd i może trudność w zrozumieniu koncepcji Dugina, Panie Przemysławie.

  Szatańska buta. Tak sobie myślę, że pomimo iż to Pan Bóg był/jest inwestorem strategicznym Stworzenia, to jednak głównym wykonawcą był Lucyper i współpracownicy. Nasączeni Boską wiedzą sprawnie ulepili wszystko od A do Z. Być może łącznie z ciałem człowieka. Mechanizm doskonały. Kiedy jednak okazało się, że w ten mechanizm na samym końcu Stwórca wkomponował także coś od siebie, sprawy zaczęły się komplikować. Mechanizm zupełnie nieoczekiwanie wymknął się spod kontroli. Bowiem ten „dodatkowy” element czyli dusza, otrzymał plenipotencję zawiadywania ciałem. Tego w planach Lucypera nie było. Obecnie, wszystko co obserwujemy, ma tylko jeden cel; pozbawienie duszy wpływu na ciało. Właściwie dokładnie o tym pisze Dugin. Jeżeli jednak kogoś cytować przy tak poważnej okazji to zdecydowanie Autorytet, no więc zacytuję – „spróbuj, jeśli potrafisz”.

 3. Marek said

  Mieczysław Albert Krąpiec
  DUSZA LUDZKA- WSPÓŁCZESNE I TOMASZOWE PODEJŚCIE
  http://ptta.pl/krapiec/teksty_antropologia_dusza.pdf

 4. revers said

  w australi znalezli juz sposob jak polaczyc eugenike z transhumanizmami i psyche, przez sterylizacje dzieci i mlodziezy do 18 roku zycia bez wiedzy i zgody rodzicow.

  .https://www.youtube.com/watch?v=Powvxm7AbBs

 5. Maciejasz said

  Czasami się zastanawiam czy aby współczesna kultura dla mas nie przygotowywała ludzi do przyjęcia idei transhumanizmu. Powstało tyle powieści, filmów czy seriali science-fiction pobudzających naszą wyobraźnię, jednocześnie zasiewając te zatrute ziarno nadziei na niekreślone lepsze jutro. Mimo częstego przestrzegania przed bezmyślnym pędem za „nowoczesnością” to wciąż przekaz jest ten sam. „Lepsze jutro”. Byle tylko bez Boga, odrzucając tradycje, kwestionując odwieczne wartości (czasami same prawa natury).

 6. RomanK said

  Dugin wie co pisze..i o czym.
  Polecam dla zainteresowanych Demonologie….choc Bron Boze nie namawiam. Wcale!

 7. Aguirre said

  Transhumanizm to kolejna mutacja starej gnozy.

Sorry, the comment form is closed at this time.